En overset zoonose, Veterinærinstituttet, DanMarks tekniske universitet, bülowsvej 27, 1870, frederiksberg, DanMark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En overset zoonose, Veterinærinstituttet, DanMarks tekniske universitet, bülowsvej 27, 1870, frederiksberg, DanMark"

Transkript

1 Hepatitis E virus: En overset zoonose, der smitter fra svin jesper s. krog A, sofie e. MiDGLeY b, solvej ø. breum A OG LARS E LARSEN A A Veterinærinstituttet, DanMarks tekniske universitet, bülowsvej 27, 1870, frederiksberg, DanMark b statens serum institut, artillerivej 5, 2300, københavn s, DanMark Fokus på HEV Det er først nu, 30 år efter virusset blev isoleret, at der i den vestlige verden er begyndt at komme fokus på HEV s zoonotiske potentiale, og at dette virus kan udgøre et signifikant sundhedsproblem. Smitteveje for HEV i den vestlige verden er ikke afdækket, og selvom svin antages at være reservoir for human smitte af HEV, er det ikke endeligt dokumenteret, at der sker smitte fra svin til mennesker, eller om svin og mennesker smittes fra et fælles reservoir. Der er derfor et behov for at undersøge forskellige miljøer for tilstedeværelsen af HEV, før forebyggende tiltag kan iværksættes. Denne oversigtsartikel giver et summarisk overblik over de vigtigste resultater fra undersøgelser af kilderne til HEV med fokus på de zoonostiske aspekter. Forårsager epidemier ved dårlig hygiejne Hepatitis E virus (HEV) er et enkeltstrenget RNA virus, der tilhører familien Hepeviridae. Efter opdagelsen af Hepatitis A og B, blev sygdommen fremkaldt af HEV benævnt enterisk non-a non-b hepatitis. Først i 1983 isolerede Balayan et al. HEV (1). Dette gjorde han ved at ekstrahere virus til en vandig fase fra afføring fra syge patienter, og Balayan selv indtog den virusholdige vandfase. Efter 28 dage påbegyndte udskilning af viruspartikler fækalt, og efter 36 dage udviklede han kliniske tegn på akut hepatitis. HEV fik benævnelsen»e«, da den er enterisk og forårsager epidemier (1). Retrospektive undersøgelser påviste senere, at HEV har været årsagen til omfattende hepatitisepidemier i Asien siden Den seneste epidemi blev rapporteret fra en flygtningelejr i Sydsudan, Afrika i januar Årsagen til epidemierne er typisk dårlige sanitære forhold, der medfører smitte via fækal-oral rute typisk via drikkevandet. Dette er baggrunden for, at det hidtil Summary In recent years, Hepatitis E virus (HEV) has been reported as the etiological agent in multiple cases of human hepatitis also in Denmark. Pigs are considered to be the source of these sporadic HEV infections, but the exact epidemiological link between humans and pigs is unclear. The increased awareness on HEV has led to an increased number of reported cases of HEV induced hepatitis, however, HEV is probably still underdiagnosed. The present paper present a basic overview on important features of Hepatitis E virus with special emphasis on the zoo notic aspects. Furthermore, results of research performed on this emerging pathogen in Denmark during recent years are described. Resumé Hepatitis E virus (HEV) har de seneste år vist sig at være forbundet med flere tilfælde af leverbetændelse hos mennesker i Danmark. Svin menes at være smittekilde til disse sporadiske tilfælde, men det er endnu ikke helt klarlagt, hvordan virusset smitter fra dyr til mennesker. Øget opmærksomhed har ført til flere påvisninger af kliniske tilfælde af HEV betinget leverbetændelse, men mangelfuld information om smittedynamik og smittekilde samt generel bevidsthed om sygdommen gør, at sygdommen formentligt stadig er underdiagnosticeret. Denne artikel præsenterer de vigtigste aspekter vedr. Hepatitis E virus med specielt fokus på de zoonotiske aspekter, samt resultater af nyere danske forskningsaktiviteter vedrørende HEV. 28 DVT

2 FOTO SCANDINAVIAN SCANSTOCKPHOTO udelukkende er i udviklingslande, man har set store epidemier. I Danmark og resten af den vestlige verden ses HEV typisk som sporadiske, kliniske tilfælde. Zoonotiske genotyper HEV kan inddeles i fire genotyper (G1 G4), hvor G1 og G2 kun er påvist i mennesker, mens G3 og G4 forekommer hos flere dyrearter og betragtes som zoonoser (2). Alle fire genotyper tilhører den samme serotype, så det er ikke muligt via en serumprøve at undersøge, hvilken genotype der har forårsaget infektion. Dette betyder formodentligt også, at antistoffer udviklet mod én genotype også beskytter mod de øvrige genotyper. Det er en fordel ved vaccineudvikling. Der er udviklet en vaccine til human brug, og som er godkendt i Kina, men den Figur 1. Fylogenetisk træ baseret på fuld længdesekvenser af genomet fra HEV isoleret fra forskellige værter. er stadig ikke kommercielt tilgængelig andre steder (3). Udover de fire primære genotyper er der flere artsspecifikke HEVvarianter (se figur 1). Kendskabet til disse er stadig meget begrænset, men den aviære variant (ahev) forårsager problemer i fjerkræproduktionen, hvor høns får forstørret lever og milt. Der er ikke rapporteret om smitte til mennesker med de artsspecifikke varianter. HEV genotype 1 og 2 er problematiske for udsatte grupper Genotype 1 og 2 er udelukkende fundet i mennesker og er endemisk forekommende i henholdsvis Asien/Afrika og Afrika/Mexico. Disse genotyper forårsager langt størstedelen af de globale humane tilfælde, da det er disse genotyper, der er årsagen til epidemier (4). Der er i flere tilfælde registreret G1 i danske patienter, som ofte har en rejseanamnese, der kan forklare infektionen med denne genotype. Genotype 1 og 2 betragtes derfor ikke som endemiske i Europa eller Nordamerika. HEV infektionen præsenterer sig som en akut leverbetændelse, der i de fleste tilfælde går i sig selv, men kan udvikle sig til cirrose og leversvigt. De kliniske tegn er varierende grader af: Gulsot, kvalme, udmattelse, diarre, feber, smerter i maveregionen og forstørrelse af leveren. Sunde og raske mennesker vil ofte opleve et forholdsvist mildt sygdomsforløb, hvor de kliniske tegn kan forveksles med fx mild madforgiftning, eller have et helt subklinisk forløb (5). HEV udskilles fækalt i en periode på ca. to uger, men udskillelsen kan være ekstremt forlænget til over 50 dage (6). Den generelle dødelighed er under 4 %, dog bliver der rapporteret en dødelighed på op mod 20 % af gravide smittet med G1 og G2 (7). HEV kan smitte alle, men der er en overvægt af mænd, der udvikler kliniske symptomer under et udbrud (8). Dødeligheden blandt patienter med eksisterende kroniske leversygdomme, der inficeres > DVT

3 med HEV, kan nå 70 % (9). Dette er baggrunden for, at HEV også anses for at være særdeles problematisk for særligt udsatte grupper som transplantationspatienter og kræftpatienter, der undergår kemoterapi, samt andre med nedsat immunforsvar. HEV Genotype 3 og 4 formodes at være mindre virulente Genotype 3 findes globalt, mens genotype 4 først for nylig er fundet i Europa (10) og stadig ikke er rapporteret i Amerika. Denne genotype har ellers primært forekommet i Kina og Japan. Der er færre rapporter om fatale tilfælde, og der er heller ikke påvist dødelighed blandt gravide ved infektion med disse genotyper. Derfor opfattes G3 og G4 som mindre virulente end G1 og G2, men dette kan skyldes, at smitte med HEV G3 og G4 sker sporadisk og ikke som epidemier. Sygdomsforløbet ved disse sporadiske tilfælde er nemlig det samme som for G1 og G2. Derudover er G3 også fundet i transplantationspatienter, der har fået en kronisk infektion af HEV (11). I den vestlige verden står G3, og nu også G4, for alle de lokalt erhvervede tilfælde af HEV. HEV giver ikke sygdom hos svin G3 og G4 er fundet i svin i det meste af verden. Svin betragtes derfor som det primære reservoir for HEV. Ligesom mennesker udskiller svin inficeret med HEV viruspartikler i store mængder gennem fæces. Det høje antal viruspartikler bevirker, at der er et højt smittepres i staldene. I infektionsforsøg fik HEV-negative grise viræmi to uger efter kontakt med svin, der udskilte HEV (12). Man har også påvist den zoonotiske risiko ved at inficere svin med G3 isoleret fra mennesker, mens det omvendt ikke var muligt at inficere grisene med G1 og G2 (12). Ved infektion af grisene med G3 observerede man ingen kliniske tegn, hvilket også er tilfældet for naturligt inficerede svin i besætninger. Da hepatitis er et af de vigtige kliniske symptomer på Postweaning Multisystemic Wasting Syndrome (PMWS) har man undersøgt, om HEV spiller en rolle for udvikling af denne sygdom. Der blev ikke fundet en direkte sammenhæng, selvom HEV blev fundet i grise med PMWS. I samme undersøgelse så man milde læsioner på leveren forårsaget af HEV (13). Om HEV spiller en rolle i andre multifaktorielle sygdomme, vides ikke. Smågrise smittes i 8-12 ugers alderen Smittedynamikken samt det kliniske sygdomsforløb i svin er ikke endeligt klarlagt. Den gængse opfattelse er, at smågrisene er beskyttet af antistoffer fra soen, og når disse falder til et ikke-beskyttende niveau, bliver den straks inficeret af HEV på grund af det høje smittepres i stalden. Smågrisene smittes altså typisk omkring 8-12 ugers alderen. Herefter vil der være en periode med viræmi og udskillelse af HEV (14). Under det beskrevne forløb burde grisen være fri for virus inden slagtning, men da der er påvist HEV i produkter (primært i leveren) fra svin i supermarkeder, må der være svin, der enten (gen) smittes senere eller har et længere infektionsforløb (15, 16). HEV: En relativt ubeskrevet zoonose På grund af det zoonotiske aspekt er der foretaget undersøgelser med henblik på at påvise, hvor HEV opformeres i grisen. Som forventet er leveren fundet positiv, men virusopformering ses også i tynd- og tyktarmen samt i lymfeknuder. På trods af at der ikke er fundet tegn på, at HEV skulle opformeres i musklerne på grisen (17), er der flere rapporter om fund af HEV i kød (18). Inkubationstiden af HEV varierer fra et par uger til et par måneder. Denne lange inkubationstid har gjort det svært at spore smittekilden i de fleste sygdomstilfælde, da denne ofte er spist eller bortskaffet, når sygdomstegn opstår. Det er derfor vanskeligt at dokumentere en zoonotisk overførsel. Dog er der i Japan og Sydfrankrig i voldsomme akutte tilfælde med kort Figur 2. Fylogenetisk træ med genotype 3 HEV isoleret fra mennesker og svin. * angiver en dansk person der har rejst til Spanien. Adapteret fra Norder et al. 30 DVT

4 Både skaldyr og vand er potentielle reservoirs for HEV, muligvis forårsaget af spredning af virus fra svinebrug gennem fx gylle i naturen. inkubationstid påvist identiske HEV-isolater i patienter og i kød. I Japan blev HEV fundet i hjortekød og vildsvinekød. Årsagen viste sig at være utilstrækkelig varmebehandling af kødet før konsumering. HEV i rå svineprodukter gav anledning til sygdom I Sydfrankrig, hvor prævalensen af HEV er meget høj i mennesker, spises en særlig delikatesse kaldet»figatelli«. Dette er en leverpølse, der traditionelt spises rå. I det dokumenterede zoonotiske tilfælde blev figatelli serveret for en familie på fem, hvor tre familiemedlemmer, som spiste af leverpølsen, blev syge og diagnosticeret med HEV, som var 100 % identisk til det virus, der blev påvist i pølsen (19). Humane tilfælde er også rapporteret i Europa efter indtagelse af nedlagt vildt, eksempelvis hvor tyske jægere havde nedlagt et vildsvin og tilberedt det utilstrækkeligt. Ud over vildsvin er der også påvist HEV G3 i rådyrbestanden i Ungarn (20). I Danmark er det usikkert i hvilket omfang der er sket zoonotisk overførsel af HEV. Der er dog lavet et fylogenetisk studie, hvor sekvenser af HEV-genomet isoleret fra mennesker sammenlignes med virus isoleret fra svin. Den fylogenetiske analyse viste, at humane sekvenser og svinesekvenser grupperede sig med hinanden (figur 2), hvilket er en stærk indikation på, at det er de samme virusstammer, der findes i svin og mennesker. I figur 2 ses det også, at sekvenserne af HEV fra en dansk patient har den højeste homologi med et HEV-isolat fra en spansk gris (markeret med *). Det viste sig, at denne person havde været på ferie i Spanien (21). Disse undersøgelser antyder kraftigt, at svin og mennesker smittes af samme reservoir, men ikke at smitten nødvendigvis sker fra svin til mennesker. HEV i Danmark I 2008 foretog PB Christensen et al. en undersøgelse af HEV-antistoffer blandt danske bloddonorer. Undersøgelsen omfattede prøver fra både 1983 og I 1983 var 31,6 % serologiske positive, mens andele af positive var faldet til 20,6 % i Samtidig blev blodprøver fra landmænd analyseret, og det viste sig, at 50,3 % var positive (22). Der var altså signifikant flere landmænd, der var positive for antistoffer mod HEV, hvilket indikerer at tæt kontakt til svin er en risikofaktor. Fra januar 2010 til marts 2013 blev der indsendt prøver fra 919 patienter til Statens Seruminstitut for diagnostiske test for HEV. Ud af de 919 patienter blev 21 testet positive for HEV ved real time PCR. Prøver bliver indsendt pga. negativt resultat ved diagnostisk test for hepatitis A, B, C, og D, Human cytomegalovirus (CMV), Epstein-Barr virus (EBV), autoimmun hepatitis samt manglende rejseanamnese og ved kontakt med svin. I den samme periode er der identificeret en patient med kronisk HEV-infektion efter levertransplantation. Udbredelsen af HEV i de danske svinebesætninger blev undersøgt i Her blev det påvist, at mindst en ud af tre søer havde udviklet antistoffer mod HEV i 91,5 % af besætningerne (n=71), og mere end 50 % af de testede grise udskilte virus (23). Undersøgelser foretaget i et andet projekt påviste, at alle karakteriserede HEV-typer fra danske grise tilhørte genotype 3, hvilket også er den genotype, der indtil for nyligt var rapporteret i grise i resten af den vestlige verden (24). HEV findes flere steder i miljøet I udviklingslandene spiller miljøet og de sanitære forhold den største rolle for spredningen af HEV. Tidligere har der været en tendens til, at dette aspekt er blevet negligeret i Vesten. Der har de senere år været stigende interesse for at undersøge forekomsten af patogener, herunder virus, i vand på grund af et stadig større behov for rent drikkevand, samtidig med at tilgængeligheden af vand og drikkekvalitet er faldende. I et spansk studium undersøgte man spildevandet i Barcelona over en længere periode; et begrænset antal spildevandsprøver fra Sverige, Grækenland, Frankrig og USA blev også undersøgt. Prøverne fra Barcelona blev ved med at være HEV-positive over en årrække, og der blev fundet positive prøver i Frankrig og USA (25). Disse resultater understreger, at HEV er endemisk forekommende også i industrialiserede lande, men undersøgelserne påviste ikke smittekilden. Tilsvarende studier i Cairo har sandsynliggjort, at HEV påvist i spildevand er infektiøst, idet 50 % af personalet på et vandrensningsanlæg havde antistoffer mod HEV. Til sammenligning havde kun 30 % af kontrolgruppen antistoffer mod HEV (26). Denne gruppe havde samme profil, men arbejdede i et kontormiljø. Muslingers rolle som smittekilde En udbredt indikator for mikrobiel forurening i vandmiljøer er forekomst af mikroorganismer i skaldyr. Dette skyldes, at skaldyr dagligt filtrerer store mængder vand, hvorved niveauet af mikroorganismer akkumuleres. I Danmark og i resten af Europa er der intensiv kvalitetskontrol med skaldyrsproduktionen. Der er en løbende kontrol med bakterie- og toksinniveauerne, mens der ikke er en løbende kontrol med forekomst af virus (27). Kilden for kontaminering af skaldyr med > DVT

5 HEV er formodentligt udledning af spildevand samt overløb fra marker i forbindelse med udbringning af gylle til de områder, hvor der dyrkes skaldyr. I England udførte man en undersøgelse af muslinger dyrket ved kysten. Her var et højt antal prøver positive for HEV (92 % på vestkysten, 52 % på østkysten) (28). Det fremgår ikke af undersøgelsen, om prøverne blev taget fra områder, hvor muslinger var godkendt til direkte konsum. Den manglende kontrol af viral kontami- nering af muslinger understreges af, at indtagelse af skaldyr ofte påvises som årsag til akut udbrud af virale sygdomme, da de i stort omfang konsumeres rå. De HEVstammer, man har fundet i de europæiske skaldyr, er G3; der er identisk med den genotype man finder i svin og mennesker. Mere forskning i smitteveje Både skaldyr og vand er altså potentielle reservoirs for HEV, muligvis forårsaget af spredning af virus fra svinebrug gennem fx gylle i naturen. Prøver fra patienter med leverbetændelse blev indtil for ganske nyligt ikke rutinemæssigt undersøgt for HEV i Danmark, men dette er nu ændret, hvilket er et skridt i den rigtige retning. Forhåbentligt kan dette føre til mere forskning, og dermed viden om smitteveje og -kilder. Derved kan vi få viden, der kan anvendes til at kontrollere denne oversete zoonose. Referencer 1. Balayan MS, Andjaparidze AG, Savinskaya SS, Ketiladze ES, Braginsky DM, Savinov AP, et al. Evidence for a Virus in Non-A, Non-B Hepatitis Transmitted via the Fecal-Oral Route. Intervirology. 1983;20(1): Schlauder GG, Mushahwar IK. Genetic heterogeneity of hepatitis E virus. J. Med. Virol. 2001;65(2): Wu T, Li SW, Zhang J, Ng MH, Xia NS, Zhao Q. Hepatitis E vaccine development: a 14 year odyssey. Hum. Vaccin. Immunother. 2012;8(6): Lu L, Li C, Hagedorn CH. Phylogenetic analysis of global hepatitis E virus sequences: genetic diversity, subtypes and zoonosis. Rev Med Virol. 2006;16(1): Wedemeyer H, Pischke S, Manns MP. Pathogenesis and treatment of hepatitis e virus infection. Gastroenterology. 2012;142(6): e1. 6. Nanda SK, Ansari IH, Acharya SK, Jameel S, Panda SK. Protracted viremia during acute sporadic hepatitis E virus infection. Gastroenterology. 1995;108(1): Kumar A, Beniwal M, Kar P, Sharma JB, Murthy NS. Hepatitis E in pregnancy. Int J Gynaecol Obstet. 2004;85(3): Kamar N, Bendall R, Legrand-Abravanel F, Xia NS, Ijaz S, Izopet J, et al. Hepatitis E. Lancet. 2012;379(9835): Kumar Acharya S, Kumar Sharma P, Singh R, Kumar Mohanty S, Madan K, Kumar Jha J, et al. Hepatitis E virus (HEV) infection in patients with cirrhosis is associated with rapid decompensation and death. J Hepatol. 2007;46(3): Tesse S, Lioure B, Fornecker L, Wendling MJ, Stoll-Keller F, Bigaillon C, et al. Circulation of genotype 4 hepatitis E virus in Europe: first autochthonous hepatitis E infection in France. J. clin. virol. 2012;54(2): Haagsma EB, van den Berg AP, Porte RJ, Benne CA, Vennema H, Reimerink JH, et al. Chronic hepatitis E virus infection in liver transplant recipients. Liver. Transpl. 2008;14(4): Meng XJ, Halbur PG, Haynes JS, Tsareva TS, Bruna JD, Royer RL, et al. Experimental infection of pigs with the newly identified swine hepatitis E virus (swine HEV), but not with human strains of HEV. Arch. Virol. 1998;143(7): Martin M, Segales J, Huang FF, Guenette DK, Mateu E, de Deus N, et al. Association of hepatitis E virus (HEV) and postweaning multisystemic wasting syndrome (PMWS) with lesions of hepatitis in pigs. Vet. Microbiol. 2007;122(1-2): de Deus N, Casas M, Peralta B, Nofrarias M, Pina S, Martin M, et al. Hepatitis E virus infection dynamics and organic distribution in naturally infected pigs in a farrow-to-finish farm. Vet. Microbiol. 2008;132(1-2): Wenzel JJ, Preiss J, Schemmerer M, Huber B, Plentz A, Jilg W. Detection of hepatitis E virus (HEV) from porcine livers in Southeastern Germany and high sequence homology to human HEV isolates. J. Clin. Virol. 2011;52(1): Yazaki Y, Mizuo H, Takahashi M, Nishizawa T, Sasaki N, Gotanda Y, et al. Sporadic acute or fulminant hepatitis E in Hokkaido, Japan, may be food-borne, as suggested by the presence of hepatitis E virus in pig liver as food. J. Gen. Virol. 2003;84(Pt 9): Williams TP, Kasorndorkbua C, Halbur PG, Haqshenas G, Guenette DK, Toth TE, et al. Evidence of extrahepatic sites of replication of the hepatitis E virus in a swine model. J. Clin. Microbiol. 2001;39(9): Bouwknegt M, Rutjes SA, Reusken CB, Stockhofe-Zurwieden N, Frankena K, de Jong MC, et al. The course of hepatitis E virus infection in pigs after contact-infection and intravenous inoculation. BMC Vet. Res. 2009;5: Colson P, Borentain P, Queyriaux B, Kaba M, Moal V, Gallian P, et al. Pig liver sausage as a source of hepatitis E virus transmission to humans. J. Infect. Dis. 2010;202(6): Reuter G, Fodor D, Forgach P, Katai A, Szucs G. Characterization and zoonotic potential of endemic hepatitis E virus (HEV) strains in humans and animals in Hungary. J. Clin. Virol. 2009;44(4): Mushahwar IK, Dawson GJ, Bile KM, Magnius LO. Serological studies of an enterically transmitted non-a, non-b hepatitis in Somalia. J. Med. Virol. 1993;40(3): Christensen PB, Engle RE, Hjort C, Homburg KM, Vach W, Georgsen J, et al. Time trend of the prevalence of hepatitis E antibodies among farmers and blood donors: a potential zoonosis in Denmark. Clin. Infect. Dis. 2008;47(8): Breum SO, Hjulsager CK, de Deus N, Segales J, Larsen LE. Hepatitis E virus is highly prevalent in the Danish pig population. Vet. Microbiol. 2010;146(1-2): Norder H, Sundqvist L, Magnusson L, Ostergaard Breum S, Lofdahl M, Larsen LE, et al. Endemic hepatitis E in two Nordic countries. Euro Surveill. 2009;14(19). 25. Clemente-Casares P, Pina S, Buti M, Jardi R, MartIn M, Bofill-Mas S, et al. Hepatitis E virus epidemiology in industrialized countries. Emerg. Infect. Dis. 2003;9(4): Albatanony MA, El-Shafie MK. Work- Related Health Effects among Wastewater Treatment Plants Workers. Int. J. Occup. Environ. Med. 2011;2(4): Anonymous. Council directive laying down the health conditions for the production and placing on the market of live bivalve molluscs (91/492/EEC). Official Journal of European Communities. 1991;268(13). 28. Crossan C, Baker PJ, Craft J, Takeuchi Y, Dalton HR, Scobie L. Hepatitis E virus genotype 3 in shellfish, United Kingdom. Emerg. Infect. Dis. 2012;18(12): DVT

UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING.

UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING. UNDERSØGELSE AF PCV2-STATUS I TO DANSKE BESÆTNINGER TO ÅRS OPFØLGNING. MEDDELELSE NR. 933 To danske slagtesvinebesætninger, som fra start så ud til at være fri for PCV2, fik løbende undersøgt blodprøver

Læs mere

PED situationen i Europa

PED situationen i Europa PED situationen i Europa Anette Bøtner Dyrlæge Professor i beredskab for virussygdomme DTU Veterinærinstituttet København: Produktionssygdomme Lindholm: Eksotiske virus 3 Lindholm - eksotiske virussygdomme

Læs mere

Mutant stamme af PCV2 opdatering af tilgængelig viden

Mutant stamme af PCV2 opdatering af tilgængelig viden Mutant stamme af PCV2 opdatering af tilgængelig viden Professor Lars Erik Larsen, Sektion for Virologi Seniorrådgiver Charlotte Hjulsager, Sektion for Diagnostik, Beredskab og Myndighedsbetjening Opdateret

Læs mere

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S

Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA. Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Håndtering af PED- udbrud Erfaringer fra USA Dyrlæge Per Damkjær Bak DANVET K/S Disposition PED Historik Status på PED i Europa og USA Nyt vedr. overvågning og beredskab i DK Diagnostik, sygdomsforløb

Læs mere

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE

3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE 3 PRRS-STABILE SOHOLD LEVEREDE HVER 10 HOLD PRRS-FRI SMÅGRISE ERFARING NR. 1404 Tre besætninger producerede hver 10 hold PRRS-fri smågrise, selvom soholdet var PRRS-positivt. Dette var muligt på trods

Læs mere

Bliv klogere på influenza.. Lars Erik Larsen - DTU VETERINÆRINSTITUTTET Niels Hjørnholm - LVK

Bliv klogere på influenza.. Lars Erik Larsen - DTU VETERINÆRINSTITUTTET Niels Hjørnholm - LVK Bliv klogere på influenza.. Lars Erik Larsen - DTU VETERINÆRINSTITUTTET Niels Hjørnholm - LVK Hvad er influenza for en størrelse? 2 Veterinærinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet Hvordan opstår nye

Læs mere

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014

Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 17, 2017 Overvågning af influenza A virus i svin i 2014 Krog, Jesper Schak; Hjulsager, Charlotte Kristiane; Larsen, Lars Erik Publication date: 2015 Document Version

Læs mere

MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE

MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MISLYKKET FORSØG PÅ AT SANERE EN BESÆTNING MED SMÅGRISE OG SLAGTESVIN FOR PRRSV VED BRUG AF VACCINE MEDDELELSE NR. 1017 Det lykkedes ikke at sanere en PRRSV-positiv besætning for PRRSV ved hjælp af en

Læs mere

BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST

BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST BEGRÆNSET GENETISK VARIATION I PRRS OVER TID HOS GRISE I VÆKST MEDDELELSE NR. 1022 Der var meget lidt genetisk variation blandt de PRRS-virus, som kunne isoleres i 3 danske besætninger i løbet af 6-11

Læs mere

Vaccination med. haugegaard, J. 1 ASTRUP, P. 1 haugegaard, S. 2 LARSEN, C.B. 3 hjulsager, C.K. 4 OG LARSEN, L.E. 4. oe-vet, Bøgevang 12, 4871 horbelev

Vaccination med. haugegaard, J. 1 ASTRUP, P. 1 haugegaard, S. 2 LARSEN, C.B. 3 hjulsager, C.K. 4 OG LARSEN, L.E. 4. oe-vet, Bøgevang 12, 4871 horbelev Resume I to besætninger med forekomst af Porcint Circovirus type 2 (PCV2) og lette kliniske symptomer på Porcin Circovirus Disease (PCVD) blev vaccination med Porcilis PCV gennemført ved injektion af 2

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

PED - ny alarmerende svinesygdom i Danmark? Bent Nielsen, Dyrlæge, PhD, Afdelingschef SPF Sundhed og Diagnostik/Business VSP/SEGES

PED - ny alarmerende svinesygdom i Danmark? Bent Nielsen, Dyrlæge, PhD, Afdelingschef SPF Sundhed og Diagnostik/Business VSP/SEGES PED - ny alarmerende svinesygdom i Danmark? Bent Nielsen, Dyrlæge, PhD, Afdelingschef SPF Sundhed og Diagnostik/Business VSP/SEGES PED i USA Porcint Epidemisk Diarre PEDv Corona virus rammer kun grise

Læs mere

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN

DSI. Q feber klinisk vejledning DANSK SELSKAB FOR INFEKTIONSMEDICIN Q feber klinisk vejledning Q feber skyldes infektion med den obligat intracellulære gram negative bakterie Coxiella burnetii. Q feber smitter især via inhalation eller tæt kontakt med smittet kvæg, får

Læs mere

Zoonotiske infektioner en trussel vi må forholde os til!

Zoonotiske infektioner en trussel vi må forholde os til! Zoonotiske infektioner en trussel vi må forholde os til! www.guzer.com/pictures/kid_pig_kiss.jpg ONE Health sundhedsfremmende for mennesker og dyr den 17. maj 2011 Professor Lars Erik Larsen Veterinærinstituttet;

Læs mere

NYT OM MRSA. Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016

NYT OM MRSA. Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016 NYT OM MRSA Poul Bækbo og Karl Pedersen Kongres for Svineproducenter 2016 FRYGTEN FOR ANTIBIOTIKARESISTENS MRSA driver processen 2.. MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus Aureus (husdyrtypen = 398)

Læs mere

MARKKU JOHANSEN, MORTEN BRØGGER, PETER JUUL KRISTENSEN, PETER AHRENS, POUL BÆKBO OG TIM K. JENSEN

MARKKU JOHANSEN, MORTEN BRØGGER, PETER JUUL KRISTENSEN, PETER AHRENS, POUL BÆKBO OG TIM K. JENSEN MEDDELELSE NR. 868 Fravænnede grise kan smittes med Lawsonia fra andre grise og fra bakterier som har overlevet rengøring og desinfektion af smågrisestaldene. Normalt er smittepresset i farestalden meget

Læs mere

Typisk udviklingsforløb ved svinepest høj virulens

Typisk udviklingsforløb ved svinepest høj virulens Typisk udviklingsforløb ved svinepest høj virulens Dag efter Klassisk svinepest infektion 3 4 Feber 4 Let nedstemt; Tøvende gang; Æder langsomt 5 Smager ved fordring/nedsat ædelyst. Lind afføring 6. Nedstemt!

Læs mere

Bilag Dansk Akvakultur Nyhedsbrev. Sammenligning af tre dypvacciner mod rødmundsyge

Bilag Dansk Akvakultur Nyhedsbrev. Sammenligning af tre dypvacciner mod rødmundsyge BILAG 3: RØDMUNDSYGE BILAG 3A Bilag Dansk Akvakultur Nyhedsbrev Sammenligning af tre dypvacciner mod rødmundsyge Sidhartha Desmukh*, Inger Dalsgaard**, Martin K. Raida*, Kurt Buchmann* *Fakultet for Biovidenskab,

Læs mere

Viral hepatitis. Hepatitis C

Viral hepatitis. Hepatitis C Hepatitis og hiv 1 Hepatitis og hiv Denne folder giver en introduktion til hepatitis (leverbetændelse) forårsaget af hepatitis A, B og C virus samt hiv infektion. Informationsmaterialet er primært rettet

Læs mere

KOMMER PED OG AFRIKANSK SVINEPEST TIL DANMARK? Anne-Grete Hassing-Hvolgaard, distriktsdyrlæge Videncenter for Svineproduktion

KOMMER PED OG AFRIKANSK SVINEPEST TIL DANMARK? Anne-Grete Hassing-Hvolgaard, distriktsdyrlæge Videncenter for Svineproduktion KOMMER PED OG AFRIKANSK SVINEPEST TIL DANMARK? Anne-Grete Hassing-Hvolgaard, distriktsdyrlæge Videncenter for Svineproduktion AFRIKANSK SVINEPEST TRUSLEN FRA ØST 4. marts 2015 SMITTERISIKO MED ASF Risiko

Læs mere

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA

LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 171 Offentligt LA-MRSA = Husdyr associeret MRSA Robert Skov, overlæge Bakteriologisk Overvågning og Infektionshygiejne Statens Serum

Læs mere

UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013

UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013 UDBREDELSE AF PRRS-NEGATIVE BESÆTNINGER I DANMARK 2013 NOTAT NR. 1425 I Danmark er cirka 66 % af alle SPF-besætninger fri for antistoffer mod PRRS og dermed deklareret som PRRS-negative i SPF-SuS. INSTITUTION:

Læs mere

Luftvejskomplekset hos slagtesvin. Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK

Luftvejskomplekset hos slagtesvin. Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK Luftvejskomplekset hos slagtesvin Svinefagdyrlæge Annette Bech, LVK Introduktion Lungesygdom er en dyr lidelse hos slagtesvin. Klinisk sygdom, høj dødelighed Dårlig foderudnyttelse, nedsat tilvækst Årsager

Læs mere

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609

Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jul 03, 2017 Introduktion af polte i PRRSV-besætninger Notat nr. 1609 Hoelstad, Bonnie Edahl; Sonne Kristensen, Charlotte; Qvist Pawlowski, Mia; Hjulsager, Charlotte Kristiane;

Læs mere

Bloddonorer hiv og leverbetændelse

Bloddonorer hiv og leverbetændelse Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Vigtig meddelelse: til alle bloddonorer om virussmitte med blod Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer hiv og leverbetændelse Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Clostridium difficile

Clostridium difficile Clostridium difficile Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 %

Læs mere

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH

Alfa-1-antitrysin mangel hos børn. Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Alfa-1-antitrysin mangel hos børn Elisabeth Stenbøg, Afd.læge, PhD Børneafd. A, AUH Hvad er det? Alfa-1-antitrypsin Proteinstof Produceres i leveren Fungerer i lungerne Regulerer neutrofil elastase balancen

Læs mere

Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr.

Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr. 9.12.2016 J.nr.: 2016-14-81-03578/ANXU Udbrud af lumpy skin disease i Grækenland i relation til truslen for Danmark pr. 9. december 2016 Trusselsvurdering*: Der er konstateret udbrud af lumpy skin disease

Læs mere

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Fødevarestyrelsen December 2006 Rev. 2.0 Juli 2007 Rev. 3.0 Juli 2008 Trikiner: Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Beredskabsplanen dækker den situation, at der hos dyr, som har opholdt

Læs mere

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov.

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov. Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov. Der findes i dag en bred vifte af vacciner til hund. På

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr. Statens Serum Institut National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Statens Serum Institut MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Mennesker bærer ofte S. aureus på huden og specielt i næsen - 20 % er

Læs mere

Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Rejsevejledning og udenlandsvaccination Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser INFEKTIONS- SYGDOMME S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S TIL DEN GRAVIDE Tel.:

Læs mere

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Clostridium difficile. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal

Læs mere

PCV2, er der økonomi i rutinemæssig vaccination? Dyrlæge Charlotte Sonne Kristensen, VSP Dyrlæge Kasper Jeppesen, Danvet

PCV2, er der økonomi i rutinemæssig vaccination? Dyrlæge Charlotte Sonne Kristensen, VSP Dyrlæge Kasper Jeppesen, Danvet PCV2, er der økonomi i rutinemæssig vaccination? Dyrlæge Charlotte Sonne Kristensen, VSP Dyrlæge Kasper Jeppesen, Danvet Vaccinerer vi for lidt i DK? Side PCV2 Hvad er PCV2? Hvordan finder vi det? Betyder

Læs mere

JULI 2015 MERS (MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME) Information til rejsende

JULI 2015 MERS (MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME) Information til rejsende JULI 2015 MERS (MIDDLE EAST RESPIRATORY SYNDROME) Information til rejsende REJSERÅD HVIS DU REJSER TIL OMRÅDER MED UDBRUD AF MERS-COV- INFEKTION MERS-Coronavirus (MERS CoV) infektion er en virus sygdom

Læs mere

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab?

Resistens. Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Resistens Er Danmark på vej ud af det gode selskab? Robert Skov, overlæge Anette Hammerum, Seniorforsker Mikrobiologisk Overvågning og Forskning Statens Serum Institut Disposition Baggrund Antibiotikaforbrug

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 293 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse for lægemidlet Sebivo Resumé En

Læs mere

Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13.

Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13. Colon irritable efter mavetarm-infektion Tarmbakteriologisk Årsmøde, Dansk Selskab for Klinisk Mikrobiologi Slagelse Sygehus, d. 13. juni Anna Tølbøll Svendsen, Læge og klinisk assistent Sjællands Universitetshospital

Læs mere

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet.

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet. Værd at vide om Breathe better. Grow better. Mykoplasma (Almindelig lungesyge) Introduktion Mykoplasmalungesyge, også kaldet almindelig lungesyge, er en lungebetændelse der optræder hos slagtesvin. Infektionen

Læs mere

Virusinfektioner hos hæmatologiske patienter

Virusinfektioner hos hæmatologiske patienter Virusinfektioner hos hæmatologiske patienter Virus/hæmatologi Stor betydning ved allogen HSCT Tiltagende betydning ved andre hæmatologiske sygdomme Indledning Tiltagende betydning hos andre patientgrupper

Læs mere

Vildtsygdomme og parasitter

Vildtsygdomme og parasitter Vildtsygdomme og parasitter Ræveskab Foto: DTU Veterinærinstituttet Skab skyldes en gravemide, kaldet skabmiden Skab smitter ved direkte kontakt, og forvolder en voldsom kløe i overhuden, hvilket får værtsdyret

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 16. januar 2015 (OR. en) 5357/15 NLEG 16 AGRI 21 SAN 18 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 16. januar 2015 til: Komm. dok. nr.: D036749/02 Vedr.:

Læs mere

BRS-vaccine til slagtekalve - skal/skal ikke. Lars Erik Larsen, Veterinærinstituttet, DTU og Anne Mette Graumann, AgroTech

BRS-vaccine til slagtekalve - skal/skal ikke. Lars Erik Larsen, Veterinærinstituttet, DTU og Anne Mette Graumann, AgroTech BRS-vaccine til slagtekalve - skal/skal ikke. Lars Erik Larsen, Veterinærinstituttet, DTU og Anne Mette Graumann, AgroTech BRSV FOREKOMST Globalt Alle aldre, mest alvorligt kalve < 9 mdr Hyppige reinfektioner

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Velkommen til Fagligt nyt Direktør Nicolaj Nørgaard

Velkommen til Fagligt nyt Direktør Nicolaj Nørgaard 24 9 213 Emner Velkommen til Fagligt nyt 24.-25.9.213 Direktør Nicolaj Nørgaard Ros Udfordringer DanAvl Nyt lovgivning Bedre økonomi/bytteforhold Fremgang på miljø Fremgang på dyrevelfærd DC-aftale Tak

Læs mere

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark

Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Svine-MRSA i RegionHovedstaden MRSA Knowledge Center Department of Clinical Microbiology Hvidovre Hospital University of Copenhagen Denmark Helle Neustrup, Heidi Meiniche, Ulla Kehlet, Mette Bartels, Henrik

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

PRRS - kan vi sanere os ud af problemet lokalt/regionalt?

PRRS - kan vi sanere os ud af problemet lokalt/regionalt? PRRS - kan vi sanere os ud af problemet lokalt/regionalt? PH Rathkjen Sr. Global Teknisk Chef for PRRS, Boehringer Ingelheim De 5 trin til PRRS kontrol 1. Enighed om målet (kontrol eller elimination) 2.

Læs mere

FUGLEINFLUENZA - en global trussel. Fup eller Fakta? Selskabet for Risikovurdering

FUGLEINFLUENZA - en global trussel. Fup eller Fakta? Selskabet for Risikovurdering FUGLEINFLUENZA - en global trussel Fup eller Fakta? Selskabet for Risikovurdering 16. Januar 2006 Steffen Glismann, overlæge Epidemiologisk afdeling Statens Serum Institut Influenza A virus 15 mulige

Læs mere

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser

Psykiske problemer hos misbrugere. Udbredelse og konsekvenser Psykiske problemer hos misbrugere Udbredelse og konsekvenser Introduktion til oplægget Jeg gennemgår først overhyppigheder baseret primært på befolkningsundersøgelser Dernæst nogle få kommentarer til årsager

Læs mere

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016

Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Retningslinjer til sundhedsprofessionelle vedr. håndtering af infektion med Zikavirus pr. 22. november 2016 Denne retningslinje erstatter den tidligere version dateret d. 2. august 2016. Væsentligste ændringer

Læs mere

Clostridium difficile: Gammel kending nye behandlingsmuligheder. Jørgen Engberg, Overlæge dr.med. KMA Slagelse

Clostridium difficile: Gammel kending nye behandlingsmuligheder. Jørgen Engberg, Overlæge dr.med. KMA Slagelse Clostridium difficile: Gammel kending nye behandlingsmuligheder Jørgen Engberg, Overlæge dr.med. KMA Slagelse Sygehuserhvervet CD i Danmark HAIBA Den farlige CD027 er på vej ned! Nye CD027 tilfælde fordelt

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Sygdomssituationen i EU

Sygdomssituationen i EU Sygdomssituationen i EU Dyresundhed 27-10-2016 Marianne Møller Hansen Disposition Lumpy Skin Disease Bluetongue Afrikansk svinepest Rabies West Nile fever Lumpy skin Disease Årsag til sygdommen: Virus

Læs mere

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark

Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Rev. 4.0 Juni 2017 Beredskabsplan for fund af trikiner i dyr fra Danmark Denne beredskabsplan beskriver, hvordan der skal ageres ved fund af trikiner hos dyr, som har opholdt sig i Danmark (jf. Trikinforordningen,

Læs mere

Arbovirus og fugleinfluenza

Arbovirus og fugleinfluenza Arbovirus og fugleinfluenza Hans Jørn Kolmos Professor, overlæge dr. med. Klinisk mikrobiologisk afdeling Odense Universitetshospital hans.joern.kolmos@ouh.regionsyddanmark.dk Dansk Selskab for Maritim

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Indhold. Influenza og pandemier Hvad var situationen op til pandemien? Hvad skete under pandemien? Hvad har vi lært? Hvad kan vi vente?

Indhold. Influenza og pandemier Hvad var situationen op til pandemien? Hvad skete under pandemien? Hvad har vi lært? Hvad kan vi vente? Pandemi (H1N1) 2009 Konference for Maritim sikkerhed, sundhed og miljø 26. august 2010 af Tove Rønne, overlæge Center for Forebyggelse, Sundhedsstyrelsen Indhold Influenza og pandemier Hvad var situationen

Læs mere

Influenza hos svin. & svineinfluenza. Svinefagdyrlæge Preben Mortensen. Nordisk Teknisk Chef, Merial Norden A/S

Influenza hos svin. & svineinfluenza. Svinefagdyrlæge Preben Mortensen. Nordisk Teknisk Chef, Merial Norden A/S Preben Mortensen preben.mortensen@merial.com Dyrlæge i 1988 Blandet praksis, Tilst (Århus) Svinedyrlæge siden 1989 Hejsager (Haderslev) 1993 Hadsten (Århus-Randers) Merial Norden, Produktionsdyr(PA) -

Læs mere

Bærerskab, patienten som smittekilde!

Bærerskab, patienten som smittekilde! Bærerskab, patienten som smittekilde! Konference med fokus på Infektionshygiejne Region Syddanmark 17. marts 2016, 9:40 10:15 Jens Kjølseth Møller Overlæge, professor dr.med. Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

Læs mere

Anvendelse af vacciner. Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner. Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA? Lidt

Læs mere

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr

National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr National Rådgivningstjeneste for MRSA fra dyr Tinna Ravnholt Urth Statens Serum Institut MRSA Methicillin Resistent Staphylococcus aureus STAFYLOKOKKER Stafylokokker er bakterier, der findes overalt De

Læs mere

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR?

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? Nogle donorer opfatter donortapningen som et sundhedstjek. Det bør man imidlertid aldrig gøre, idet en tapning under ingen omstændigheder

Læs mere

ERFARINGER MED SALMONELLA SOM ÅRSAG TIL SYGDOM HOS SMÅGRISE

ERFARINGER MED SALMONELLA SOM ÅRSAG TIL SYGDOM HOS SMÅGRISE ERFARINGER MED SALMONELLA SOM ÅRSAG TIL SYGDOM HOS SMÅGRISE NOTAT NR. 1321 Antallet af sygdomstilfælde med salmonellabakterier er stigende. Sygdomsbilledet er øget dødelighed og utrivelighed eventuelt

Læs mere

Middelfart den 22. april Alkoholepidemiologi

Middelfart den 22. april Alkoholepidemiologi Middelfart den 22. april 2008 Alkoholepidemiologi Alkoholforbruget i Danmark Fysiologiske aspekter: alkoholnedbrydning Alkohol og sygelighed Genstandsgrænser og alkoholpolitik Janne Tolstrup (jst@niph.dk)

Læs mere

Kan det betale sig at vaccinere? Lars Grøntved Svinefagdyrlæge

Kan det betale sig at vaccinere? Lars Grøntved Svinefagdyrlæge Kan det betale sig at vaccinere? Lars Grøntved Svinefagdyrlæge Uden vaccination af smågrise reduceres beskyttelse af grisene gradvist Når råmælksantistoffer forsvinder opbygges modstandskraft (immunitet)

Læs mere

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme

Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Det veterinære beredskab og smitsomme husdyrssygdomme Årsmøde 11-11-14 Dyrlæge Annette Vrist Gammelvind Det Veterinære beredskab i Danmark Sygdomme i verden omkring os Smitsomme husdyrsygdomme ASF, CSF,

Læs mere

Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning

Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning MISSION OG STRATEGI Mission, vision og strategiske indsatsområder Statens Serum Instituts (SSI) mission er: Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol

Læs mere

Epidemiologi, forskning og udfordringer

Epidemiologi, forskning og udfordringer Epidemiologi, forskning og udfordringer Tinna Ravnholt Urth Hygiejnesygeplejerske, MPH Rådgivningstjenesten for MRSA fra dyr Statens Serum Institut UDFORDRINGER..? Svinekød bugner af farlige bakterier

Læs mere

PCV2 i slagtesvinebesætninger

PCV2 i slagtesvinebesætninger PCV2 i slagtesvinebesætninger Jakob Bagger Svinefagdyrlæge LVK svinedyrlægerne Øst Disposition Indledning PCV2 symptomer v. slagtesvin Hvordan stilles diagnosen Vacciner og vaccinationstrategier Vaccineeffekt

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 06-06-2006 Ref.: STM J.nr.: 2006-20-221-01964 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 2. juni 2006, kl. 10.00 Sted: Indkaldelse: Mødeleder: Deltagelse:

Læs mere

Hepatitis C. en overset sygdom

Hepatitis C. en overset sygdom Hepatitis C en overset sygdom af Overlæge dr. med. Mette Rye Clausen, Hepatologisk afd., Rigshospitalet og Overlæge dr. med. Mads Rauning Buhl, Infektionsmedicinsk afd., Skejby Sygehus Indhold Hepatitis

Læs mere

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30

Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Kræft var sjældent i oldtiden 25. december 2010 kl. 07:30 Ny forskning antyder, at kræft var en sjælden sygdom i oldtiden. Det strider imod mange kræftforskeres opfattelse af sygdommen. Af Andreas R. Graven,

Læs mere

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde.

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde. KLAMYDIA HOS SØER Dyrlæge Flemming Thorup Ø-vet s årsmøde. Sørup Herregård. 27. januar 2015 okt. 94-95 apr. 95-96 okt. 95-96 apr. 96-97 okt. 96-97 apr. 97-98 okt. 97-98 apr. 98-99 okt. 98-99 apr. 99-2000

Læs mere

DIAGNOSTISKE TEST, infektioner og krybdyr.

DIAGNOSTISKE TEST, infektioner og krybdyr. DIAGNOSTISKE TEST, infektioner og krybdyr. Oprindelsen af ordet diagnose er svær at finde, men på græsk betyder det igennem kundskab. Dia = gennem og gnosis = kundskab. Deler man ordet di agnose kan det

Læs mere

Status -virker rehabilitering efter kræft

Status -virker rehabilitering efter kræft Status -virker rehabilitering efter kræft Christoffer Johansen Afdeling for Psykosocial Kræftforskning, Institut for Epidemiologisk Kræftforskning, Kræftens Bekæmpelse Rehabiliterings feltet har mange

Læs mere

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark

TBE-fund i Danmark. Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark TBE-fund i Danmark Claus Bohn Christiansen Klinisk mikrobiologisk afd. Rigshospitalet, København, Danmark Første tilfælde af TBE i DK 1953 Ugeskrift for læger 125:32:1098-1104 (1963) Baggrund for Freundts

Læs mere

Casereport. PRRS delsanering i sobesætning med 600 søer. Gennemført i perioden maj 2008 til januar 2009. Februar 2009

Casereport. PRRS delsanering i sobesætning med 600 søer. Gennemført i perioden maj 2008 til januar 2009. Februar 2009 Casereport PRRS delsanering i sobesætning med 600 søer. Gennemført i perioden maj 2008 til januar 2009 Februar 2009 Fagdyrlægeuddannelsen vedr. svinesygdomme Dyrlæge Anders Elvstrøm Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om forebyggende foranstaltninger hos mennesker ved særlige former for influenza hos fugle

Vejledning om forebyggende foranstaltninger hos mennesker ved særlige former for influenza hos fugle Vejledning om forebyggende foranstaltninger hos mennesker ved særlige former for influenza hos fugle Indledning I september 2003 blev der aflivet en andeflok omfattende 13.000 ænder, fordi der i flokken

Læs mere

Smitteopsporing af plasmacytoseudbrud i ved partiel NS1 sekvensanalyse

Smitteopsporing af plasmacytoseudbrud i ved partiel NS1 sekvensanalyse Smitteopsporing af plasmacytoseudbrud i 2015-16 ved partiel NS1 sekvensanalyse Pia Ryt-Hansen Ph.D. studerende, Dyrlæge Sektion for diagnostik og beredskab Plasmacytose Aluetian mink disease virus (AMDV)

Læs mere

Årsrapport vedrørende laboratorieundersøgelser af materiale fra svin på DTU Veterinærinstituttet og Laboratorium for svinesygdomme i Kjellerup

Årsrapport vedrørende laboratorieundersøgelser af materiale fra svin på DTU Veterinærinstituttet og Laboratorium for svinesygdomme i Kjellerup Årsrapport 203 vedrørende laboratorie af materiale fra svin på DTU Veterinærinstituttet og Laboratorium for svinesygdomme i Kjellerup Juni 204 Indhold. Indledning... 3 2. Data og materiale... 3 3. Undersøgelser

Læs mere

Salmonella og Campylobacter i økologisk svineproduktion

Salmonella og Campylobacter i økologisk svineproduktion Downloaded from orbit.dtu.dk on: Nov 28, 2015 Salmonella og Campylobacter i økologisk svineproduktion Jensen, Annette Nygaard; Nielsen, Eva Møller; Baggesen, Dorte Lau Publication date: 2005 Document Version

Læs mere

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise

Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise Diagnosticering af Clostridium perfringens type C infektion i neonatale grise med real-time PCR og ELISA DVHS 3. maj 2013 Speciale af cand.med.vet. Camilla Bjørn Olesen 1 De næste 25 min Baggrund Formål

Læs mere

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1)

Bekendtgørelse om bekæmpelse af fåre- og gedepest samt af fåre- og gedekopper 1) BEK nr 1328 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

Forekomst af diarré hos danske rådyr i 2010-11 analyseret på baggrund af oplysninger fra jægere og andre borgere.

Forekomst af diarré hos danske rådyr i 2010-11 analyseret på baggrund af oplysninger fra jægere og andre borgere. Videnblad nr. 1 11. maj 2011 Forekomst af diarré hos danske rådyr i 2010-11 analyseret på baggrund af oplysninger fra jægere og andre borgere. Peter Sunde 1, Ole Roland Therkildsen 1, Anne Sofie Hammer

Læs mere

Genital HPV (Cervix) HPV-virus. Fra infektion til dysplasi Cervix Dysplasi Cervixcancer. HPV-vaccination. Hvem skal vaccineres? Åbne spørgsmål?

Genital HPV (Cervix) HPV-virus. Fra infektion til dysplasi Cervix Dysplasi Cervixcancer. HPV-vaccination. Hvem skal vaccineres? Åbne spørgsmål? HPV-infektion Dysplasi Cervixcancer HPV vaccination Danny Svane, Overlæge PhD Gynækologisk afdeling D Odense Universitetshospital HPV-virus. Fra infektion til dysplasi Cervix Dysplasi Cervixcancer. HPV-vaccination.

Læs mere

Tarmsygdomme i klimastalden hvad fortæller sokkeprøverne os? DANVETs årsmøde 11. marts 2016 Fagdyrlæge Kirsten Jensen

Tarmsygdomme i klimastalden hvad fortæller sokkeprøverne os? DANVETs årsmøde 11. marts 2016 Fagdyrlæge Kirsten Jensen Tarmsygdomme i klimastalden hvad fortæller sokkeprøverne os? DANVETs årsmøde 11. marts 2016 Fagdyrlæge Kirsten Jensen Agenda Baggrunden for sokkeprøverne Hvorfor er de som de er? Sygdommene de diagnosticerer

Læs mere

Om katte er en blindgyde for udvikling af den meget alvorlige fugleinfluenza H5N1 kan kun tiden vise.

Om katte er en blindgyde for udvikling af den meget alvorlige fugleinfluenza H5N1 kan kun tiden vise. Katte nu som blindgyde. Århus den 12 marts 2006. Om katte er en blindgyde for udvikling af den meget alvorlige fugleinfluenza H5N1 kan kun tiden vise. At katten er fysiologisk et rigtigt virusdyr, er der

Læs mere

MRSA set fra den praktiserende dyrlæges bord

MRSA set fra den praktiserende dyrlæges bord MRSA set fra den praktiserende dyrlæges bord Fagdyrlæge i svinesygdomme og management Anders Holm Odder Dyreklinik Svinepraksis.dk Odder Dyreklinik Svinepraksis.dk : 10 svinedyrlæger 4 svinedyrlæger- ca

Læs mere

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden?

Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Der er køn i sundhed og sygdomme - hvordan går det lige for manden? Rigshospitalet Når man taler om mænd sygdom.. Y+ = Y+ = Y+ = Et paradoks Når manden er ramt af forkølelse og giver sig hen til sin sygdom,

Læs mere

PCV2 OG BETYDNING FOR REPRODUKTION

PCV2 OG BETYDNING FOR REPRODUKTION PCV2 OG BETYDNING FOR REPRODUKTION NOTAT NR. 1309 PCV2 kan give reproduktionsproblemer i nogle besætninger med varierende symptombillede. Heldigvis findes der en vaccine mod PCV2 til søer som løser mange

Læs mere

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle?

Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 05, 2017 Overlevelse af sygdomsfremkaldende bakterier ved slangeudlægning og nedfældning af gylle? Jensen, Annette Nygaard Publication date: 2014 Link to publication

Læs mere

One Health Hvad sker der internationalt?

One Health Hvad sker der internationalt? One Health Hvad sker der internationalt? Nordisk Råd Konference 17.05.2011 Jørgen Schlundt Vicedirektør Filosofien Int. Organisationer 2008 Politisk og teknisk Definering 25-26 October 2008 Sharm el-sheikh,

Læs mere

ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA

ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA ANTIBIOTIKA-RESISTENS-MRSA Poul Bækbo Team Sundhed Fagligt nyt 22. September 2015 FOKUS PÅ ANTIBIOTIKA HVORFOR? En overskyggende driver : Risikoen og frygten for at vi ikke kan behandle syge mennesker

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Can renewables meet the energy demand in heavy industries?

Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Sune Thorvildsen Can renewables meet the energy demand in heavy industries? Senior Advisor Sune Thorvildsen DI Energy Confederation of Danish Industry 2 Strong sector associations 3 4 5 Top 10 Receiving

Læs mere