Vaccination og anden forebyggelse for søfarende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vaccination og anden forebyggelse for søfarende"

Transkript

1 og anden forebyggelse for søfarende September 2007 vaccinationdk.indd 2 24/07/07 15:15:27

2 Indholdsfortegnelse Indledning 1 Børnelammelse (polio) 3 Denguefeber 4 Difteri 5 Fugleinfluenza 6 Gul feber 7 HIV 8 Japansk hjernebetændelse 9 Kolera 10 Leverbetændelse (Hepatitis A) 11 Leverbetændelse (Hepatitis B) 12 Leverbetændelse (Hepatitis C) 13 Malaria 14 Seksuelt overførte sygdomme 16 Stivkrampe 17 Tuberkulose 18 Tyfus 19 Sammenfatning vedrørende vaccinationer til søfarende 21 vaccinationdk.indd 3

3 - 1 - Indledning Som søfarende tilhører du en speciel gruppe erhvervsrejsende, der kan komme til at rejse til stort set ethvert hjørne af verden. Risikoen for infektionssygdomme er vidt forskellige i forskellige områder af verden. Din risiko afhænger meget af, i hvor stort omfang du har kontakt til land og dermed også af, hvilke farter og skibstyper du sejler i. Der kan derfor ikke gives nøjagtige regler for vaccinationer og anden rejseprofylakse, som gælder for alle. Det er dog muligt at give en række retningslinier, og du må så diskutere dit eget behov med søfartslægen eller den læge, der giver dig vaccinationer. På grund af risiko for blodbåren smitte og manglende mulighed for at skaffe oplysninger om indholdet af udenlandske vacciner anbefales det stærkt, at vaccinationer foretages hjemmefra, så det kun rent undtagelsesvis kan være nødvendigt at modtage injektioner i udlandet. Medbring sprøjter og kanyler fra skibets medicinkiste, hvis du skal modtage injektioner i udlandet. Husk at gå til søfartslægen i god tid før udmønstring, da flere af vaccinerne skal gives flere gange med ugers mellemrum. Pådrager du dig trods vaccinationer og andre forholdsregler alligevel en infektionssygdom, skal du sørge for, at det bliver anmeldt til Søfartsstyrelsen og ulykkeforsikringen. Der vil under nogle omstændigheder kunne udbetales erstatning. Søfartsstyrelsen anbefaler, at rederierne betaler for vaccinationer, som gives ifølge denne pjece. vaccinationdk.indd 1

4 - 2 - I første del af denne pjece kan du finde oplysninger om de enkelte sygdomme og vacciner. Til sidst er der en samlet oversigt over vacciner og hvem, der har behov for disse. Oversigten kan bruges til i samarbejde med lægen at fastlægge dine personlige vaccinationsbehov. Du kan læse mere om de enkelte sygdomme på Statens Serum Instituts hjemmeside: eller på den tilsvarende amerikanske Centers for Disease Control and Prevention: Denne pjece findes også elektronisk på Søfartsstyrelsens hjemmeside under punktet Publikationer. Denne pjece er udarbejdet af Center for det Maritime Sundhedsvæsen i Juli 2007 vaccinationdk.indd 2

5 - 3 - Børnelammelse (polio) Engelsk: polio (poliomyelitis) Polio er en virusinfektion, der i de fleste tilfælde forløber næsten uden symptomer, men i få tilfælde kan føre til blivende lammelser og evt. død. Sygdommen er udryddet i Amerika, Europa og Stillehavsregionen. Den findes stadig i Indien og Pakistan og visse steder i Afrika Sygdommen smitter gennem vand, der er forurenet med afføring, men kan også smitte fra person til person ved hoste og nys. Sygdommen forløber oftest næsten uden symptomer, blot som en mild infektion. Der ses dog også alvorlige forløb med symptomer som meningitis og lammelser. Hvis åndedrætsmusklerne er inddraget, kan sygdommen have dødelig udgang. Gyldig vaccination. Undgå forurenet drikkevand. Hvis man ikke er vaccineret, skal man undgå kontakt med smittede personer, herunder at rejse til områder, hvor polio stadig forekommer Vaccinen indgår i det danske vaccinationsprogram. Efter denne er man beskyttet livslangt. Voksne kan vaccineres i 3 omgange over et år. Vaccinen kan startes (og er virksom) lige før udsættelse for smitte. vaccinationdk.indd 3

6 - 4 - Denguefeber Engelsk: Dengue fever Dengue feber er en virusinfektion som overføres af myg. Forekommer overalt i troperne, Afrika, Asien, Syd- og Mellemamerika. Øget forekomst i storbyer og slumkvarterer Smitter kun via myg (som stikker om dagen). Der findes 4 forskellige virustyper, og smitte af én variant beskytter ikke mod de andre. Som ved alvorlig influenza eller malaria: høj feber, hovedpine, muskelsmerter og evt. udslæt. Ved eventuel infektion er der risiko for alvorlig sygdom med blødningskomplikationer, som ofte vil kræve hospitalsbehandling. Tid fra smitte til symptomerne viser sig: normalt 4 7 dage (sjældnere 3 14 dage). Undgå myggestik dvs. aktiv forebyggelse med aircondition, myggenet, myggebalsam og fornuftigt tøjvalg (tildækkede håndled, ankler og isse, samt undgå mørkt tøj). Der findes ingen vaccine vaccinationdk.indd 4

7 - 5 - Difteri Engelsk: Diphteria Difteri er en luftvejsinfektion, som forårsages af en bakterie. Sjælden i Danmark. På verdensplan forekommer epidemier, i 1990 erne f.eks. i det tidligere Sovjetunion og i Laos og det nordlige Thailand. Sygdommen smitter ved hoste og nys fra en smittet person, evt. fra en rask smittebærer. Halsbetændelse med synkebesvær og let feber. Der findes evt. hævede kirtler på halsen og hæshed, og evt. belægning på mandlerne. Tid fra smitte til symptomerne viser sig: 2 5 dage. Gyldig vaccination. Smittede personer bør hoste/nyse i lommetørklæde (engangs). Vaccinen indgår i det danske børnevaccinationsprogram. Herefter anbefales vaccination hvert 10. år. vaccinationdk.indd 5

8 - 6 - Fugleinfluenza Engelsk: Avian flu (flu=influenza) Fugleinfluenza er en virussygdom som primært rammer fugle, men som sjældent kan smitte mennesker. Forekommer overalt i verden. Alle fugle kan smittes. Smitter formentlig primært ved direkte kontakt til levende smittede fugle. Støv / fjer der indeholder tørret pulveriseret afføring udgør også en smittekilde. Øjenbetændelse er hyppig, men ellers almindelige influenzasymptomer (feber, hovedpine, muskelsmerter og almen utilpashed). Diaré, opkast, mavesmerter/ brystsmerter samt blødning fra gummer er set. Tid fra smitte til symptomerne viser sig: 2-8 dage Undgå kontakt med levende inficeret fjerkræ f.eks. på lokale markeder, hvis der er kendt udbrud I regionen. Der er ingen risiko ved at spise gennemstegt/kogt æg eller fjerkræ Vaccine er under udvikling, men er endnu kun aktuelt til risikogrupper (f.eks. dyrlæger i udbrudsområder) vaccinationdk.indd 6

9 - 7 - Gul feber Engelsk: Yellow fever Gul feber er en virussygdom, som overføres af myg. Forekommer i store dele af Afrika og Sydamerika. Risiko-zonen svarer ca. til området mellem 15 grader sydlig og 15 grader nordlig bredde. Smitten overføres med myg, der typisk stikker om dagen. Pludseligt indsættende feber, kulderystelser, hovedpine, muskelsmerter, kvalme og opkastninger. Senere ses gulfarvning af øjne og hud og mørk urin. Tid fra smitte til symptomerne viser sig: 3 6 dage. Sygdommen kan også forløbe uden symptomer. Undgå myggestik dvs. aktiv forebyggelse med aircondition, myggenet, myggebalsam og fornuftigt tøjvalg (tildækkede håndled, ankler og isse, samt undgå mørkt tøj). Der findes effektiv vaccine. Der gives 1 vaccination. Den er effektiv efter 10 dage og beskytter i 10 år. Sygdommen er omfattet af internationale regler. Det betyder, at søfarende i fart på Afrika og Sydamerika skal være i besiddelse af et gyldigt, internationalt vaccinationscertifikat. Ophold, herunder transitophold i lufthavne i lande, hvor gul feber kan forekomme, kan medføre krav om vaccination senere på rejsen. vaccinationdk.indd 7

10 - 8 - HIV Engelsk: HIV HIV-infektion skyldes smitte med et virus. HIV-infektion er årsag til AIDS. Antallet af HIV smittede er meget forskelligt i forskellige områder af verden. Den højeste forekomst findes i dele af Afrika, og de laveste forekomster findes i Nordeuropa, fx. i Danmark. Visse befolkningsgrupper har særlig høj forekomst. Det gælder prostituerede, mænd der har sex med mænd og stiknarkomaner. Virus smitter ved seksuel kontakt og ved kontakt med blod. Man kan således smittes ved blodtransfusion, nålestik, tatovering og ved behandling med urene instrumenter. De fleste, der smittes med HIV, får umiddelbart ingen symptomer. Nogle få vil ca. to uger efter smitte udvikle feber og generel sygdomsfølelse, varende fra få dage op til en uge. Imidlertid er infektionen kronisk, og efter gennemsnitlig 10 år (fra to til over 20 år) er immunsystemet så svækket af den kroniske HIV infektion, at personen bliver modtagelig for mange andre infektioner og udvikler AIDS. Sikker sex. Undgå kontakt med andres blod- og vævsvæsker. Undgå så vidt muligt at blive behandlet med urene instrumenter, medbring eventuelt selv sprøjter og kanyler ved behandling i land. Der findes ingen vaccine vaccinationdk.indd 8

11 - 9 - Japansk hjernebetændelse Engelsk: Japanese encephalitis (JE) Japansk hjernebetændelse er en virusinfektion som overføres af myg. Finde kun i Asien, primært i landbrugsområder eller i byernes slumkvarterer. Virus overføres via forskellige typer myg, som både er aktive om dagen og i skumringen. Hovedpine, feber og nedsat bevidsthed. Tid fra smitte til symptomerne viser sig: 5 15 dage Undgå myggestik dvs. aktiv forebyggelse med aircondition, myggenet, myggebalsam og fornuftigt tøjvalg (tildækkede håndled, ankler og isse, samt undgå mørkt tøj) Lokale epidemier forekommer. Risiko størst i regnsæson. Øget risiko ved flodsejlads, lavere risiko ved korte ophold. 3 doser over en måned (+ re-vaccination efter 2 år). Afkortet vaccinationsprogram findes. vaccinationdk.indd 9

12 Kolera Engelsk: Cholera Kolera er en vand- og fødevarebåren bakteriel infektion, som kan forløbe meget forskelligt. Ses især i den fattige del af verden, Asien, Afrika og Sydamerika. Der ses ofte udbrud i forbindelse med naturkatastrofer. Spredes gennem vand og fødevarer, ofte drikkevand som er forurenet med afføring fra mennesker. Kraftige vandige diaréer og opkastninger, som på grund af det kraftige væsketab kan være livstruende. Ubehandlet er der høj dødelighed. Et tidligt tegn på væsketab kan være lægkramper. Tid fra smitte til symptomerne viser sig: normalt 2 3 dage (kan dog være fra få timer op til 5 dage) Kogning og rensning af drikkevand. Mad gennemsteges/koges. Skaldyr udgør særlig risiko. Effektiv vaccine findes beskytter desuden til dels mod almindelig turist diaré. en drikkes. 2 vaccinationer med 1 uges interval. Varighed: ca. 2 år. Visse lande kræver stadig koleravaccination, på trods af ophævelse af det internationale krav. Søfarende, der kan forudse påtvunget vaccination i udlandet, anbefales at blive vaccineret hjemme. Ved anløb i områder med igangværende eller forventet koleraepidemi (eksempelvis i forbindelse med naturkatastrofer) anbefales vaccination. vaccinationdk.indd 10

13 Leverbetændelse (Hepatitis A) Engelsk: Hepatitis A Hepatitis A er en virussygdom, hvor virus fra leveren udskilles til afføringen. Sygdommen er udbredt i hele verden, undtagen i Nordeuropa og Nordamerika. Virus udskilles gennem afføringen. Under dårlige hygiejniske forhold og ved mangelfuld kloakering kan virus overføres til drikkevand og fødemidler. Feber, kvalme, smerter i maven, gulfarvning af øjne og hud, mørkfarvet urin, lys afføring. Tid fra smitte til symptomerne viser sig: ca. 3 uger. God håndhygiejne og rent drikkevand Der findes effektiv vaccine, der gives i 2 omgange over ½ til 3 år. Efter anden vaccination er man beskyttet i mindst 20 år. vaccinationdk.indd 11

14 Leverbetændelse (Hepatitis B) Engelsk: Hepatitis B Hepatitis B er en virusinfektion, som kan have meget forskelligt forløb lige fra ingen symptomer til alvorligt sygdom. Sygdommen forekommer i hele verden, men er specielt udbredt i Asien, Afrika og Sydamerika. Virus smitter ved seksuel kontakt og ved kontakt med blod. Man kan således smittes ved blodtransfusion, nålestik, tatovering og ved behandling med urene instrumenter. Feber, kvalme, smerter i maven, gulfarvning af øjne og hud, mørkfarvet urin, lys afføring. Tid fra smitte til symptomerne viser sig: 1-3 måneder. Sikker sex. Undgå kontakt med andres blod- og vævsvæsker. Undgå så vidt muligt at blive behandlet med urene instrumenter, medbring eventuelt selv sprøjter og kanyler ved behandling i land. Der findes effektiv vaccine. Den gives i 3 omgange over ½ år. Efter tredje vaccination er man beskyttet i mindst 10 år. vaccinationdk.indd 12

15 Leverbetændelse (Hepatitis C) Engelsk: Hepatitis C Hepatitis C er en virusinfektion, der ofte forløber med ingen eller svage/diskrete symptomer. Sygdommen forekommer i hele verden. Virus smitter primært ved kontakt med blod og i mindre grad ved seksuel kontakt. Man kan således smittes ved blodtransfusion, nålestik, tatovering og ved behandling med urene instrumenter. Feber, kvalme, smerter i maven, gulfarvning af øjne og hud, mørk urin. Sygdommen kan også forløbe helt uden symptomer, men man kan efterfølgende udvikle kronisk leverbetændelse. Tid fra smitte til symptomerne viser sig: fra få uger op til flere måneder. Undgå kontakt med andres blod- og vævsvæsker. Undgå så vidt muligt at blive behandlet med urene instrumenter, medbring eventuelt selv sprøjter og kanyler ved behandling i land. Der findes ingen vaccine. vaccinationdk.indd 13

16 Malaria Engelsk: Malaria Malaria skyldes en parasit, som overføres af myg. Der findes fire undertyper, hvoraf den farligste (Falciparum) især findes i tropisk Afrika, som regnes for højrisiko-område. Danmark har en særlig malariastrategi beregnet for søfolk, Se SFS hjemmeside, under Maritim Sundhed. Findes i Afrika, Asien, Mellemøsten, Central- og Sydamerika. Der er store variationer i forekomst fra år til år. Lokalområder kan have forskellig risikoprofil fra resten af landet. Øget risiko i regntid. Der findes fire forskellige typer malaria, tidligere sygdom giver ikke beskyttelse. Overføres fra inficerede myg. Myggene stikker hovedsagelig efter mørkets frembrud. Overførsel ved blodtransfusioner er set. Minder om klassisk influenza: Feber (evt. med kulderystelser), utilpashed, hovedpine, muskelsmerter, træthed, opkastning. Kan forveksles med Dengue feber. Tid fra smitte til symptomer: 8-10 dage. I sjældne tilfælde optræder symptomdebut først efter 3 måneder efter infektion med falciparum-malaria, og mere end 1 år efter for de tre øvrige arter. vaccinationdk.indd 14

17 Undgå myggestik - dvs. aktiv forebyggelse med aircondition, myggenet, myggebalsam og fornuftigt tøjvalg (tildækkede håndled, ankler og isse, samt undgå mørkt tøj). I højrisiko-områder bør forebyggende medicin indtages 1 dag før ankomst. Se Medicinfortegnelsen for yderligere oplysninger. Forebyggende medicin ombord er lovpligtig ved havneanløb i højrisiko-områder (højrisiko defineret i SFS malaria-vejledning). Der findes ingen vaccine. Man kan få malaria flere gange vaccinationdk.indd 15

18 Seksuelt overførte sygdomme Engelsk: Sexually Transmitted Diseases Seksuelt overførte sygdomme er en fælles betegnelse for de sygdomme, som kan overføres ved samleje. Betegnelsen dækker over såvel de traditionelle kønssygdomme (f.eks. gonoré og syfilis), som andre sygdomme som f.eks. HIV og leverbetændelse, der kan overføres både ved seksuel kontakt og på andre måder. Generelt er risikoen for seksuelt overførte sygdomme større de fleste steder i udlandet end i Danmark. Prostituerede udgør en særlig risikogruppe. Som navnet angiver, smitter sygdommen ved seksuel kontakt, både ved almindeligt samleje, ved analsex og ved oralsex. De forskellige sygdomme giver forskellige symptomer. Søfartsstyrelsen har udgivet en pjece: Værd at vide om blodbåren smitte og seksuelt overførte sygdomme. (Rekvireres hos Søfartsstyrelsen) Kondomer nedsætter smitterisikoen væsentligt. Brug altid kvalitetskondomer. Kondomer købt i udlandet kan være af tvivlsom kvalitet. Hold øje med udløbsdatoen, men vær opmærksom på, at holdbarheden af kondomer nedsættes væsentligt i troperne. Hepatitis B er den eneste seksuelt overførbare sygdom, som der findes en vaccine imod. Den gives i 3 omgange over ½ år. Efter tredje vaccination er man beskyttet i mindst 10 år. vaccinationdk.indd 16

19 Stivkrampe (Tetanus) Engelsk: Tetanus Stivkrampeinfektion skyldes en bakterie, som især findes i jord og gadesnavs. Bakterien danner et giftstof, som ikke dræbes ved kogning eller udtørring. Stivkrampe kan forekomme i alle områder, hvor befolkningen ikke er vaccineret. I den vestlige verden er sygdommen sjælden, da den indgår i børnevaccinationsprogrammet. Sår der er forurenet med jord, afføring eller spyt, dybe sår, bidsår og sår med dødt væv. Smitter ikke mellem mennesker. Muskelspasmer i ansigtet og synkebesvær samtidig med stivhed eller smerte i musklerne omkring nakke, skuldre eller ryg. Spasmerne spreder sig hurtigt til maveregion samt overarme og lår. Tid fra smitte til symptomerne viser sig: oftest 3 14 dage. Gyldig vaccination. Større sår renses omhyggeligt. Hvis det er usikkert, om personen er vaccineret, gives i akutte tilfælde både Humant Tetanus Immunoglobulin og vaccination. Vaccinen indgår i det danske børnevaccinationsprogram. Herefter anbefales vaccination hvert 10. år. Hvis det er usikkert hvornår personen sidst har fået Tetanusvaccine, gives vaccinen. Hvis personen aldrig har fået basisvaccinen, startes vaccinationsprogrammet forfra. Ved en sårskade gives også Humant Tetanus Immunglobulin. vaccinationdk.indd 17

20 Tuberkulose Engelsk: Tuberculosis Tuberkulose er en luftbåren bakteriel infektion Findes overalt i verden, men næsten alle tilfælde er fra Asien, Afrika og Syd- og Mellemamerika. Luftbåren, dvs. spredes ved hoste og nys. Smitterisiko er større ved længere tids ophold i lukkede rum, sammen med smittede personer. (f. eks.: fængsler og hospitaler i 3. verden) Længerevarende feber, nattesved, træthed, vægttab og hoste. ne viser sig først efter længere tid. Smittede personer bør hoste/nyse i lommetørklæde (engangs) Ikke særligt smitsom for raske personer. Personer med nedsat immunforsvar, herunder HIV positive personer, er særligt udsatte. Anbefales kun ved tæt kontakt til risikomiljø gennem længere tid. Vaccine beskytter efter 6 uger og holder op mod 10 år. vaccinationdk.indd 18

21 Tyfus Engelsk: Typhoid fever ( typhus = plettyfus, en helt anden sygdom) Tyfus er en bakteriel infektion af Salmonella familien, som kun rammer mennesker (engelsk: typhoid fever) Forekommer i hele verden, dog især i udviklingslandene og andre områder, hvor de hygiejniske forhold er mangelfulde. Der er størst risiko for smitte ved ophold på det indiske sub-kontinent. Forurenede fødemidler eller drikkevand. Der findes raske smittebærere. Tid fra smitte til symptomerne viser sig: normalt 2 3 dage (kan dog være fra få timer op til 5 dage). Viser sig typisk som en uge med feber, hovedpine, hoste, madlede og forstoppelse, efterfulgt af 2 uger med tiltagende feber og sløvhed og diaréer som efterhånden bliver blodige. Isolation af patienter. Undgå mad og drikke som ikke er tilstrækkeligt varmebehandlet. Beskytter efter 2-3 uger, varer i 3 år. vaccinationdk.indd 19

22 Noter vaccinationdk.indd 20

23 Sammenfatning vedrørende vaccinationer til søfarende Difteri og stivkrampe: Vaccinen indgår i det danske børnevaccinationsprogram (siden 1950). Herefter anbefales revaccination hvert 10. år. Polio: Vaccinen indgår i det danske børnevaccinationsprogram (siden 1955).Efter denne er man beskyttet livslangt. Tuberkulose: Anbefales generelt ikke Tyfus: Anbefales generelt ikke Japansk hjernehinde betændelse: Anbefales generelt ikke Hepatitis A: Anbefales generelt ikke Hepatitis B: Søfartsstyrelsen anbefaler vaccination for søfolk, som er sygdomsbehandlere i handelsflåden Gul feber: Sygdommen er omfattet af internationale regler. Det betyder at søfarende i fart på Afrika of Sydamerika skal være i besiddelse af et gyldigt, internationalt vaccinationscertifikat Kolera: Visse lande kræver stadig koleravaccination, på trods af ophævelse af det internationale krav. Søfarende, der kan forudse påtvunget vaccination i udlandet, anbefales at blive vaccineret hjemme. Ved anløb i områder med igangværende eller forventet koleraepidemi (eksempelvis i forbindelse med naturkatastrofer) anbefales vaccination. vaccinationdk.indd 21

24 Telefon, vaccinationdk.indd 1

FORORD INDLEDNING. August 1990, revideret juni 1991, 1995, 1997 og april 2004.

FORORD INDLEDNING. August 1990, revideret juni 1991, 1995, 1997 og april 2004. SYGDOM I TROPERNE FORORD Lægehjælp bør altid søges ved sygdom og ulykkestilfælde, men er dette umuligt, kan selvbehandling blive nødvendig. Nedenstående er ment som en hjælp til afklaring af, om tegn på

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2009 1 Vaccinationsprogrammet pr. 1. januar 2009 Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. DiTeKiPolHib 1 + Pn 2 5 mdr. DiTeKiPolHib + Pn 12 mdr. DiTeKiPolHib

Læs mere

Rejserelaterede infektioner. Rejsemedicin. Gul feber. Gul feber. Gul feber. Vaccination mod Gul feber

Rejserelaterede infektioner. Rejsemedicin. Gul feber. Gul feber. Gul feber. Vaccination mod Gul feber Rejserelaterede infektioner Rejsemedicin Bente Gahrn-Hansen Klinisk mikrobiologisk afdeling Odense Universitetshospital Vaccine-forebyggelige sygdomme Ikke-vaccineforebyggelige sygdomme - Vektorbårne (overført

Læs mere

Søfartsstyrelsens Malaria-strategi -vejledning til forebyggelse og behandling

Søfartsstyrelsens Malaria-strategi -vejledning til forebyggelse og behandling Søfartsstyrelsens Malaria-strategi -vejledning til forebyggelse og behandling Marts 2015 Indholdsfortegnelse: Om myggen...- 1 - Ondartet versus godartet malaria...- 1-...- 1- Strategien.... - 2 - Forebyggelse

Læs mere

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONS- PROGRAMMET I DANMARK 2015 INDHOLD Indledning 2 Vaccinationsprogrammet 3 Hvorfor vaccinerer vi i Danmark? 4 Sygdommene 5 Difteri 5 Stivkrampe 5 Kighoste 6 Polio (børnelammelse) 6 Meningitis

Læs mere

Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for

Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Vaccination af klinikpersonale Vaccination af tandlæger Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for at blive smittet eller smitte med potentielt alvorlige/livstruende

Læs mere

Infektionssygdomme. n En sæsoninfluenzaepidemi skønnes at kunne ramme op til en femtedel af den danske befolkning.

Infektionssygdomme. n En sæsoninfluenzaepidemi skønnes at kunne ramme op til en femtedel af den danske befolkning. Infektionssygdomme 12 n Infektionssygdomme er forårsaget af sygdomsfremkaldende smitstoffer (virus, bakterier, parasitter og prioner), der invaderer et eller flere organer i kroppen. n Dødeligheden af

Læs mere

Landslægeembedet. Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

Landslægeembedet. Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. Landslægeembedet Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2012 Forord Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i institutioner

Læs mere

Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen. Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen

Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen. Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen Den Unge Piges Bog Denne brochure er udarbejdet af : Praktiserende læge, Helle Field Praktiserende læge, Hanne Helweg-Larsen Praktiserende læge, Jørgen Bach Holm Praktiserende læge, Christel Røsnæs Paulsen

Læs mere

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Overlæge dr. med. Mads R. Buhl Hepatitis B og C spørgsmål & lægernes svar 2010-12 HEPATITIS B OG C - SPØRGSMÅL & LÆGERNES SVAR 3. udgave 2010 Overlæge

Læs mere

Bakterier og virus i fisk og skaldyr

Bakterier og virus i fisk og skaldyr Kapitel 12 side 99 Bakterier og virus i fisk og skaldyr Bakterier findes overalt på kloden. Og derfor også på og i fisk og skaldyr. De fleste er uskadelige for mennesker, men nogle typer af bakterier kan

Læs mere

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme

Læs mere

3 Hiv, aids og dig. 5 Sådan smitter hiv. 9 Kondom beskyttter. 17 Hvem, hvad, hvor om hiv. 21 At leve med hiv. 27 Hiv-test

3 Hiv, aids og dig. 5 Sådan smitter hiv. 9 Kondom beskyttter. 17 Hvem, hvad, hvor om hiv. 21 At leve med hiv. 27 Hiv-test HIV OG SIKKER SEX 3 Hiv, aids og dig 5 Sådan smitter hiv 9 Kondom beskyttter 17 Hvem, hvad, hvor om hiv 21 At leve med hiv 27 Hiv-test 33 Hiv-smittede og straffeloven 35 Information og rådgivning Hiv,

Læs mere

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd

UNG2006. 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd UNG2006 15-24-åriges seksualitet - viden, holdninger og adfærd 2007 Udført for Sundhedsstyrelsen af lektor, mag.scient.soc. Lisbeth B. Knudsen, Institut for Sociologi, Aalborg Universitet Ung2006 15-24-åriges

Læs mere

Praktisk Rejsemedicin

Praktisk Rejsemedicin Praktisk Rejsemedicin opdatering om aktuelle rejsemedicinske spørgsmål Nr. 2 December 2004 www.rejsedoktor.dk adgangskode: december04 4 NYHEDER side 3 Sygdomsudbrud, navne- og produktnyt 4 FUGLEINFUENZA

Læs mere

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre?

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Hvor alvorlig er sygdommen? Hvor alvorlig er ulykken? Hvad kan vi gøre om bord? Hvornår skal vi kontakte læge? Hvordan får vi fat i en læge? Søg

Læs mere

Rotters smitterisiko

Rotters smitterisiko Rotters smitterisiko Rotters smitterisiko Rotter som smittebærere En af de væsentligste årsager til at rotter er uønskede i samfundet, er deres evne til at bære smitte. Rotter er i stand til at smitte

Læs mere

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS Forebyggelse af blodbåren smitte, diagnostik og håndtering i sundhedsvæsenet og på andre arbejdspladser 2013 Vejledning om HIV (human

Læs mere

Håndbog om Zoonoser om hvordan sygdomme, som smitter fra dyr til mennesker, undgås

Håndbog om Zoonoser om hvordan sygdomme, som smitter fra dyr til mennesker, undgås Håndbog om Zoonoser om hvordan sygdomme, som smitter fra dyr til mennesker, undgås 1. oplag: 5.000 eksemplarer December 2006 Grafisk tilrettelæggelse og produktion: Kailow Graphic Forsidefoto: Dansk Landbrugsrådgivning

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

3 Indledning. 5 Facts om hiv og aids. 17 At leve med hiv. 29 Hiv og jura. 37 Information og rådgivning

3 Indledning. 5 Facts om hiv og aids. 17 At leve med hiv. 29 Hiv og jura. 37 Information og rådgivning LIVET MED HIV 3 Indledning 5 Facts om hiv og aids 17 At leve med hiv 29 Hiv og jura 37 Information og rådgivning Indledning Denne pjece indeholder information om hiv og aids og giver indsigt i sygdommen

Læs mere

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide

Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Til dig der skal i 3-stofsbehandling -En patientguide Indledning Denne pjece er for dig der skal i gang med en 3-stofsbehandling for din kroniske hepatitis C (på dansk leverbetændelse C). Pjecen indeholder

Læs mere

Fødevarehygiejne. Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

Fødevarehygiejne. Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland Fødevarehygiejne Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland Indhold Bakterielle fødevarebårne sygdomme i Grønland... 2 Bakterier stammer fra jord, vand, dyr og mennesker... 2 Forebyggelse af bakterielle

Læs mere

BØRNESYGDOMME. - en håndbog

BØRNESYGDOMME. - en håndbog BØRNESYGDOMME - en håndbog Tekst: Hill & Knowlton A/S Redaktion: Ansvarshavende redaktør Henrik Schrøder, dr.med., speciallæge i pædiatri, overlæge ved Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby.

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Rejseråd INDHOLDSFORTEGNELSE:

Rejseråd INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Rejseråd - gode råd før, under og efter rejsen! INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Før afrejse 2. Insektstik 3. Dyrebid 4. Mad og drikke 5. Turistdiarre 6. Seksuelt overførte sygdomme 7. Ulykker 8. Badning 9. Dykkersyge

Læs mere

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER OM BEHANDLING AF PATIENTER MED SMITSOMME SYGDOMME, HERUNDER ISOLATION CEI 4. udgave 2011 Indholdsfortegnelse 1. Forord 4 2. Indledning 6 2.1 Smittespredning

Læs mere

Denne bog er udarbejdet af : Praktiserende læge Helle Winding. Praktiserende læge Lise Petri. Praktiserende læge Liselotte Hyllested

Denne bog er udarbejdet af : Praktiserende læge Helle Winding. Praktiserende læge Lise Petri. Praktiserende læge Liselotte Hyllested Den Unge Piges Bog Denne bog er udarbejdet af : Praktiserende læge Helle Winding Praktiserende læge Lise Petri Praktiserende læge Liselotte Hyllested Praktiserende læge Malene Graae Praktiserende læge

Læs mere