som strømforsyning for bluetooth sendere Test, resultater og konklusioner fra marts april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "som strømforsyning for bluetooth sendere Test, resultater og konklusioner fra marts april 2010"

Transkript

1 SOLCELLE JW s20 som strømforsyning for bluetooth sendere Test, resultater og konklusioner fra marts april 2010 Indhold Indledning Batteribaseret energiforsyning side 1 side 2 Solcelle og batteribaseret energiforsyning til bleu toothsender Solens energi over året Er målingerne på JW s20 i slutningen af marts 2010 realistiske? Delkonklusion på Er målingerne på JW s20...realistiske? Kombinationen solcelle og batteriudskiftning Konklusion side side side side side side Test, rapport og konklusion: Bjergtaget v/lars Steen Hansen

2 Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med EU INTERREG IVA projektet Destination Fehmarnbelt.

3 Indledning Østdansk Turisme, Friluftsrådet og Bjergtaget udarbejder i samarbejde et løsningsforslag til Bluetooth kommunikation på danske vandre og cykelruter. Bjergtaget arbejder med at udvikle en holdbar løsning til strømforsyning til Bluetooth sendere som baserer sig på sol og/eller vindenergi. Allerede i november 2009 udførte Bjergtaget en række forsøg med solceller, hvor konklusionen blev, at en løsning alene baseret på solceller ikke var mulig, hvis kravet om drift 24 timer/365 dage årligt skal holdes. Kravet 24/365 vil fordre for store arealer med solceller og/eller for stor batterikapacitet til at opretholde driften i vintermånederne. Skal kravet 24/365 opretholdes er et godt alternativ at lade energien levere af en vindmølle. Ud fra oplyste fabrikantdata, har jeg beregnet, at vindmølle Rutland 913 sammen med batterikapacitet på 5 dage, vil kunne holde energi til bleu toothsenderen 24/365. Det skal dog siges, at Rutland 913 endnu ikke er testet og det således ikke er verificeret at møllen i praksis kan udføre arbejde. Jeg har imidlertid arbejdet en del med den vertikale mølle V20 som har ca. ½ kapacitet og som starter med at producere ved 4 m/sek. Rutland 913 starter med at producere ved 2,2 m/sek og jeg vurderer således, at denne mølle kan levere energi med tilstrækkelig margin og at Rutland 913 således er en troværdig løsning. Imidlertid finder beslutningstagere for placering af blooth sendere det problematisk at opsætte vindmølle Rutland 913 på visse fredede og på anden vis følsomme områder og arealer. Der må således tænkes i alternativer og måske alternativer hvor 24/365 kravet ikke er opfyldt. Alternativer. Ren batteribaseret energiforsyning Solcellebaseret energiforsyning i de 8 lyse måneder og batteribaseret i de 4 mørke måneder. At driften stoppes i de 2 eller 4 mørke måneder. Strømforsyning via 230 volts nettet. 1

4 Batteribaseret energiforsyning I en ren batteribaseret energiforsyning til bleu toothsenderen er det faktorerne senderens energi eller strømforbrug/timen, batterikapaciteten og batteritemperaturen, som bestemmer hyppigheden af batteriskift og dermed hvor lang tid driften kan opretholdes uden batteriskift. Bleutoothsender type BleuGiga AP 3201 forbruger 130 ma (v/ 9 30 volt) Batteriet skal være et forbrugsbatteri (ikke et startbatteri) på 12 volt. Batteriet skal være 12 volt da det ligger med en passende magin over laveste spænding til AP 3201 og 12 volts batterier er standardvare. Batteritemperaturen skal helst være på 5 7 gr. C. Levetiden reduceres hvis temperaturen er højere, og kapaciteten reduceres hvis temperaturen er for lav. Batteriet kan nedgraves til en dybde på cm. dybde. Herved kan temperaturen med diverse isolationsmåtter kan holdes over eller i nærheden af frysepunktet om vinteren og ikke over 10 grader om sommeren. Jeg vil antage at batterikapaciteten i værste fald er reduceret med 20%. Med strømforbruget den ønskede forbrugstid tid kan batterikapaciteten udregnes. Ønskes der drift af senderen i 1 måned kræver det batterikapacitet på 0,130A x 24timer x 30 døgn = 93,6 Ah Batteriet som skal drive bleutoothsenderen i en måned må derfor være 93,6 Ah + 25% ~ 120 Ah. (Der tillægges 25% for at sikre kapaciteten ved lave temperaturer) Forslag til drift af bleu toothsender alene på batteri. 4 stk. Exide nautilus Freeline/marine (12 volt 90 Ah. C1001 (19,5 kg/stk.) pris ca kr./stk 2 stk. dioder 15 A /stk pris ca. 20 kr. Vandtæt kasse eller box (til nedgravning) pris ca kr. Diverse ledninger, vandtætte bøsninger mv. pris ca. 250 kr. 2 stk. Exide nautilus Freeline/marine monteres parallelt dog med 2 dioder i plusforbindelsen fra hvert batteri til senderen. Dioderne bevirker at batterierne ikke kan se hinanden og dermed ikke slider hinanden op. Samtidig opnås med dioderne, at batterierne kan udskiftes på skift uden strømforsyningen afbrydes til senderen. 1 C20 eller C100 er antallet af timer hvorved afledningen sker. C100 er således 100 timer. Til vores brug taler vi ikke timer men døgn, og kapaciteten er således større end 90 Ah for Exide nautilus Freeline/marine 2

5 Batteriernes kapacitet er 90 Ah pr. stk. Hvis batterierne monteres parallelt bliver den samlede kapacitet 180 Ah. For at sikre at vi også har kapaciteten ved lave temperaturer fraregnes 20%. Batteriernes effektive kapacitet bliver 144 Ah. kapacitet / strømforbrug = driftstid => 144 Ah/0,130 A ~ 1107 timer ~ 46 døgn. Ønskes der flere driftsdøgn kan der evt. monteres et tredje batteri af typen Exide nautilus Freeline/marine. Et tredje batteri vil bringe driftstiden op på knapt 3 måneder. Batteriet Exide nautilus Freeline/marine 90 Ah C100 er valgt, da det er et standard marine forbrugsbatteri med god kapacitet(90 Ah ved afladetider på 100 timer eller mere) og til forholdsvis få penge. Der findes selvfølgelig batterier med større kapacitet men som er væsentligt dyrere. Der findes også andre typer af batterier f.eks. lithium ion batterier. Et lithium ion batteri i denne størrelse er væsentlig dyrere end Exide nautilus Freeline/marine. En umiddelbar undersøgelse på internettet har vist, at lithium ion batterier er en faktor 10 dyrere end traditionelle bly batterier. 3

6 Solcelle og batteribaseret energiforsyning til bleu toothsender Et andet løsningsforslag er at benytte en kombination af solceller og batteri/batteriudskifning til at dække energiforsyningen 24/365 til BleuGiga AP Kombinationen består i at solcellen i årets lyse måneder (marts til oktober) leverer energien, imens der igennem vinteren i årets mørke måneder november til februar bliver nødvendigt med én til tre batteriudskiftninger afhængig af batterikapaciteten (jf. forgående afsnit). Solcelle JW s20 fra Jiawei (se vedlagte data blad) har været under test på Lundhoff i Odder. Solcelle Jw s20 er en såkaldt 20 watts mono krystalinsk solcelle indkøbt hos Actec i Randers til en pris på ca. 650 kr. Solcellen måler 29 x 58,5 cm. Solcelle Jw s20 har været opstillet med med front direkte imod syd og med en vinkel eller hældning på ca. 45 grader. 4

7 Nedenstående koordinatsystem viser grafer for data indsamlet fra 15. marts til 4. april 2010 på Lundhoff i Odder. Dataindsamlingen har været svingende og pågår endnu. Desuden har solprocenten været svær at fastsætte, og fastsættelsen af solprocenten er da også alene baseret på en personlig vurdering fra min side. Graferne viser på trods af den begræsede datamængde tendenser og en grafisk midling viser... Solprocent Produktionstimer Produktion ~ 90 % ~ 9 ~ 950 ma./h ~ 75 % ~ 7 ~ 600 ma./h ~ 50 % ~ 7 ~ 300 ma./h ~ 20 % ~ 10 ~ 50 ma./h Det antages, at der i en 4 dages periode i slutningen af marts forekommer 4 dage med netop disse 4 solprocenter og det således kan udgøre et gennemsnit for produktionen i slutningen af marts måned. Produktionen over 4 dage i marts vil således blive. 9x950mA + 7x600mA + 7x300mA + 10x50mA = 15350mA..hvilket gennemsnitlig vil være 3840 ma./døgn 5

8 Solens energi over året Tidligere i december 2009 har Bjergtaget og dermed jeg udført målinger på solcelle JW s20. Jeg har foretaget målinger henholdsvis den 7. og 9. december med solcellen vendt mod syd og med den hældning som medførte største produktion kl. 12. Vejret 7/ : overskyet med en enkelt solstråle. Vejret 9/ : overskyet mørkt Tid (7/12) produktion ma Tid(9/12) produktion 100 ma ,5 ma ma ,0 ma ma ma ,0 ma ma ,0 ma ma ma Som det ses af resultaterne er produktionen den 7. og 9. december 2009 meget lille. Hvis det er overskyet er produktionen så lav som ma. i døgnet. Hvis der falder en solstråle igennem ind imellem, som den 7. december, bliver produktionen ma. i døgnet, hvilket kun er tilstrækkeligt til at drive bleutoothsenderen i cirka 3 timer. På de foregående side viser målinger og beregninger at produktionen i slutningen af marts 2010 for JW s20 måles og beregnes til 3840 ma./døgnet. Kurt Nyborg fra Actec i Randers oplyser at sollysindfaldet[energien] på 1 m2 i Tåstrup forløber som det fremgår af nedenstående tal. Actecs tal er midlet over måneden ligesom evt. skydække også afspejles i tallene. Forholdet imellem laveste indfald i december og i højeste indfald i juni udgør et forhold på 16,8. jan. feb. marts april maj juni juli aug. sep. okt. nov. dec. 0,50 1,15 2,25 5,41 5,72 5,37 4,48 2,76 1,34 0,64 0,34 4,09 [kwh/m2/døgn] Fra El fra solen s hjemmeside under support findes forholdstal for enegiproduktionen på mono krystalinske solceller igennem året. Solcellen som El fra solen benytter har været vendt direkte mod syd og havde fast hældning på 38 grader. Forholdet imellem månederne december med minimal produktion og maj med maximal produktion er i El fra solen s resultater 9. Heraf ses at forholdet imellem mindste og meste produktion ( El fra solen s tal) er forskellig fra tallene for solindfaldet (Actecs tal). 6

9 Tallene viser desuden at produktionen for maj er overraskende højere end produktion i juni, hvor der ifølge Actecs tal er størst solindfald. Overraskende er det også, at både juli og majs produktioner ligger højere end igen junis. De lidt overraskende tal skyldes vil jeg antage 1) at idet solcellens hældning er fast 38 grader, er solcellen ikke i optimal position for maksimal produktion når solen står højest på himlen. Og 2) at produktionen i mono krystalinske solceller falder som funktion af temperaturen (op til 15% ved høje temperaturer), og solcellen er varmere i juni juli end i maj. At produktionen falder som funktion af stigende temperatur er uden betydning i vores tilfælde, da produktionen for os ikke er kritisk i sommermånederne. Solcellens hældning er derimod af største betydning i vores brug af solceller. El fra solen oplyser... at maksimal produktion igennem året opnås med en hældning på 38 grader. Ønskes maksimal produktion i sommerhalvåret skal solcellens hældning helt ned på grader. Og ønskes maksimal produktion i vinterhalvåret skal solcellens hældning være grader.jævnfør kurver fra El fra solen 2 kan produktionen i november, december og januar øges med ca. 10% ved at montere solcellen med hældning 60 grader. 2 7

10 Forholdet i solindfald og produktion imellem marts april 2010 og 7 9 december 2009 Bjergtagets målinger på JW s ma. : 350 ma.3 = 11 Kurt Nyborgs (actec) tal for solindfald i Tåstrup ~ 3,0 : 0,34 = 8,8 El fra solen ś tal for strømproduktion i København ~ 0,6 : 0,11 = 5,5 Jeg vil antage at forskellen i forholdstallene fra henholdsvis Actec og El fra solen skyldes, at der i Actec tilfælde er tale om solindfald hvilket er uafhængig af en solcelles hældning, imens El fra solens tal er målinger på en aktuel solcelle fast montere i hældning 38 grader. Mine tal på forholdet imellem mats april og december er støre end både solindfaldet og El fra solen s produktionstal. Jeg vil antage at tallene for december (350 ma) er alt for usikre til at indgå i en forholdsberegning som denne. Vigtig er det derimod at vurdere mine produktionstal på næsten 4Amp. for JW s20 i slutningen af marts i Odder Er målingerne på JW s20 i slutningen af marts 2010 realistiske? Bjergtaget har målt solcelle JW s20ś produktion i et vurderet gennemsnitsdøgn i slutningen af marts til 3840 ma. ved 12,5 volt... hvilket kan omregnes til (3,84 A x 12,5 V) = 48 W/døgn. Ifølge Actec er solindfaldet i slutningen af marts i Tåstrup... ca W/m2/døgn El fra solen oplyser at virkningsgraden for mono krystalinske solceller er. 0,104 ved 12,5 volt Solcelle JW s20ś areal udgør 0,17 m2 hvilket er ca. 1/6 m2 JW s20 antages at kunne producere i slutningen af marts (3000 x 0,1 x 1/6) ca. 50 W/døgn Med det teoretisk mulige udbytte af solcelle JW s20 på 50W/døgn i slutningen af marts er det muligt at finde det teoretiske break even for solcellen. Dvs. det er muligt at finde de to tidspunkter på året hvor solcelle JW s20 netop kan drive bleu toothsenderen fra BleuGiga. Samtidig er det muligt at finde det samme break even punkt for to parallelkoblede solceller eller 1/3 m2 mono krystalinsk solcelle. BleuGiga AP 3201 bruger (strømforbrug x tid) x spænding) 0,130A. x 24 x 12,5 = 39 W/døgn Det skal indføjes et strømforbrug i laderegulatoren på. ca. 2 W/døgn Det teoretiske break even for 1 solcelle er hvor solindfaldet er.. (døgnforbruget x arealforholdet x 1/virkningsgraden) = 41 W x 6 x 10 = W/m2/døgn Det teoretiske break even for 2 solceller er hvor indfaldet er (½ x 2460) W/m2/døgn ma er yderst usikkert og baseres på kun én dag med blandet vejr. 4 El fra solen oplyser at virkningsgraden er 0,13 men også at virkningsgraden reduceres yderligere som funktion af at der lades med 12,5 13,5 volt på et 12 volts batteri. Den optimale udnyttelse af solcellen vil være ved en ladespænding på 17,2 volt. 8

11 Jævnfør tabellen på side 6 vil det teoretiske break even for 1 solcelle være i... midten af marts og i slutningen af september. Tilsvarende vil break even for 2 parallelle solceller ligge i. slutningen af februar og i slutningen af oktober. Delkonklussion på Er målingerne på JW s20... realistiske? Solcelle JW s20 er målt og vejrvurderet til at kunne producere 48 W/døgn i slutningen af marts. Tilsvarende viser beregninger ud fra Actecs og El fra solen s tal, at JW s20 gennemsnitlig burde kunne producere 50 W/døgn. Det må konkluderes målingerne og beregningerne fra slutningen af marts 2010 stemmer godt overens med de teoretiske beregninger ud fra henholdsvis Actecs og El fra solens s tal. En solcelle baseret strømforsyning til BleuGiga AP 3201 med solcelle JW s20 vil således fungere med 20% margin fra slutningen af marts til slutningen af september. (midten af marts og begyndelsen af oktober uden 20 % magin) Solindfaldet i Danmark (Tåstrup) reduceres ikke liniært imod årets korteste dag, men derimod svagt eksponentielt. En solcelle baseret strømforsyning til BleuGiga AP 3201 med 2 stk. solcelle JW s20 eller en mono krystalinsk solcelle på 1/3 m2 vil fungerer (uden 20% magen) fra slutningen af februar til slutningen af oktober. Jævnfør El fra solen som det er vist på side 7 kan produktionen dog øges med 10% i vintermånederne hvis solcellen(erne) monteres med en hældning på 60 grader. Jeg synes at energiforsyningen til Bleutoothsenderne skal have en margin på mindst 10%. Monteres solcellerne med en hældning på 60 grader sikres at 2 stk. solceller JW s20 eller anden mono krystalinsk solcelle med et areal på 1/3 m2 kan opretholde strømforsyningen (med et lille back up batteri) til bleu tooth senderen Bleu giga AP 3201 fra slutningen af februar til slutningen af oktober. 9

12 Kombinationen solcelle og udskiftning af batterier Forslag til et kombinationsanlæg: 2 stk. solpaneler af typen JW s20 eller 1 stk. med dobbelt areal (1/3 m2) monteres på informations standerens tag med en hældning på 60 grader. 2 stk. Exide nautilus Freeline/marine12 volt/90 Ah C100)5 (pris 1000 kr/stk.) monteres i nedgravet vandtæt kasse. Udstyret startes op om sommeren. men omkring 1. november ophører produktionen fra solcellerne med at kunne dække forbruget. Beregninger side 3 viser, at 2 stk. fulde Exide nautilus Freeline/marine om vinteren har kapacitet til at opretholde driften i endnu 46 dage. Idet der stadig foregår opladning igennem de mørke måneder vil jeg antage at driften kan opretholdes til jul. Omkring jul i uge må de 2 stk. Exide nautilus Freeline/marine, som nu er næsten flade, udskiftes med 2 stk. fuldt opladede batterier. Batterierne som udskiftes i uge vil efter beregningerne kunne holde til næste jul (uge 50 51). Solcellerne vil nemlig i uge 7 8 begynder at producere tilstrækkeligt til at overtage energi forsyningen og opretholder den hen over sommeren. Batterierne oplades hen over sommeren og er fuldt opladede, når solcellerne slipper i slutningen af oktober, og hvor batterierne igen (næsten alene6) må opretholde forsyningen indtil batteriudskiftningen. Strømforsyningen til BleuGiga AP3201 kan etableres 24 timer i døgnet og 365 dage om året ved 2 stk. solceller JW s20 eller anden 1/3 m2 mono krystalinsk solceller(er) (i alt 40 Watt), 2 stk. batterier af typen Exide nautilus Freeline/marine (12 volt/90 Ah. C100) og én gang udskiftning af batterier i uge (Jeg overvejer desuden og undersøger om det er muligt ved en servicerunde at booste en stor strøm ind i batterierne (og hvor lang tid det vil tage) ved et besøg ved informationsstanderen. Et strømboost til batterierne kan måske erstatte en egentlig udskiftning af batterierne.) 4 stk. Exide Nautilus Freeline/marine 90 Ah./C100 vil desuden uden batteriudskiftning kunne opretholde driften igennem hele vinteren til solceller(erne) igen tager over i slutningen af februar. Andre kombinationsmuligheder kan udregnes... med flere eller færre batteriudskiftninger og med flere eller færre solpaneler. 5 C20/C100 er et spørgsmål om ladestrømmens størrelse. C20 betyder at strømmen aflades på 20 timer. C100 betyder at afladningen foregår over 100 timer eller mere. Vi kan altså til vores brug tale om kapacitet på 90 Ah. 6 Næsten alene da solcellerne selv om de ikke kan producere tilstrækkeligt dog producere i de mørke måneder. 10

13 Konklusion Det kan således konkluderes, at solcelle JW s20 sammen med et passende batteri kan opretholde driften på Bleu toothsender AP3201 fra BleuGiga fra midten af marts til slutningen af september. Det viser sig i beregningerne side 8 9, at solindfaldet ikke falder liniært imod årets korteste dag men nærmere svagt eksponentielt. To solceller JW s20 eller en anden mono krystalinsk solcelle med et areal på 1/3 m2 vil derfor kun kunne opretholde driften fra slutningen af februar til slutningen af oktober altså i 8 måneder. Energiproduktionen for solceller i vintermånederne kan dog øges ved at vælge en hældning på solcellen, som retter sig imod den lavthængende sol. Energiproduktionen kan øges med 10% i vintermånederne i forhold til maksimal helårlig produktion ved at sætte hældningen til 60 grader. Skal driften af BleuGigasenderen AP 3201 således opretholdes igennem året skal... 1) Solcellen(erne) monteres med fronten direkte imod syd og med en hældning på 60 grader. 2) Batterierne skal have usædvanlig stor kapacitet eller udskiftes én eller to gange i løbet af vinteren. Vælges en løsning med én batteriudskiftning om året, kan batteriløsningen være 2 stk. Exide Nautilus Freeline/marine 90 Ah./C100. som udskiftes hvert år ved juletid i uge stk. Exide Nautilus Freeline/marine 90 Ah./C100 har en samlet kapacitet på 180 Ah og selv om der fratrækkes i kapaciteten ved evt. frost, vil der når vi regner med at solcellerne stadig leverer et bidrag være kapacitet til ca. 2 måneder. Der vil således være kapacitet fra at solceller(erne) mister tilstækkelig forsyningsevne i slutningen af oktober indtil jul. Nye batterier i uge vil opret holde driften af AP 3201 indtil slutningen af februar, hvor solcellerne igen overtager forsyningen. 4. stk Exide Nautilus Freeline/marine 90 Ah./C100 vil tilsvarende når vi også medregner solcellernes vinterbidrag kunne opretholde driften helårligt. Der er således tre alternativer mht. størmforsyning af bleutooth senderen BleuGiga AP ) Vindmølle Rutland 913 med batteri backup med f.eks. 1 stk. Exide Nautilus Freeline/marine 90 Ah./C100 (Batteriet kan med Rutland 913 også være væsentlig mindre) 2) Batteridrift med batteriudskiftning hvert 6 uge af de 2 Exide Nautilus Freeline/marine 90 Ah./C100. 3) Kombination af solcelle og batteriskift ved brug af 2 stk. solceller JW s20 eller anden mono krystalinsk celle med et areal på 1/3 m2 samt 2 stk. batterier af typen Exide Nautilus Freeline/marine 90 Ah./C100 som udskiftes en gang i uge April 2010 Bjergtaget v/lars Steen Hansen 11

Bluetooth formidlingsposter i Naturpark Åmosen. Teknisk beskrivelse med ledningsføring og placering af batteribackup

Bluetooth formidlingsposter i Naturpark Åmosen. Teknisk beskrivelse med ledningsføring og placering af batteribackup Bluetooth formidlingsposter i Naturpark Åmosen Teknisk beskrivelse med ledningsføring og placering af batteribackup Udarbejdet af Bjergtaget v/ Lars Steen Hansen August 2010 Denne rapport er udarbejdet

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg med MPPT regulator. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse

Læs mere

Spørger man en campingforhandler,

Spørger man en campingforhandler, BATTERI Der er ting i campingvognen, der bare skal fungere. Det er lys, vand og varme. Men hvad nu hvis dit batteri ta r strøm på dig. Camping-Fritids lynguide fortæller dig, hvad der er bedst og billigst.

Læs mere

MATEMATIK. Ballonen #1. Albertslund Ungdomsskole. MATEMATIK Problemløsning. Opgaver bygget over en ungdomsskoles logo

MATEMATIK. Ballonen #1. Albertslund Ungdomsskole. MATEMATIK Problemløsning. Opgaver bygget over en ungdomsskoles logo MATEMATIK MATEMATIK Problemløsning Opgaver bygget over en ungdomsskoles logo Albertslund Ungdomsskole Ballonen #1 Introduktion Ungdomsskolens logo er en lysende og langsomt roterende ballon. Det er en

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling

MOBIL LAB. Den mobile mølle VIND ENERGI. Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling Den mobile mølle VIND ENERGI Introduktion Om den mobile mølle Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling MOBIL LAB Introduktion Som supplement til test af vindmøller i Mobil Lab s vindtunnel, giver

Læs mere

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg.

Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Denne montagevejledning er gældende for 12 volt anlæg. Tilykke med din nye vedvarende energikilde. Før montage af anlægget bør denne vejledning grundig læses igennem. For optimal ydelse placeres solpanelerne

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Produktorientering. Solarbatteriet er specielt konstrueret til at afgive hele sin energi med konstant høj spænding.

Produktorientering. Solarbatteriet er specielt konstrueret til at afgive hele sin energi med konstant høj spænding. Et strømanlæg består af 3-4 hovedkomponenter: Solpanel / solpaneler Laderegulator Solarbatteri Inverter (omformer 12 volt til 230 volt vekselstrøm) Produktorientering Solpanelet omdanner solens stråleenergi

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Solceller SOFIE MYGIND BISGAARD 1

Solceller SOFIE MYGIND BISGAARD 1 Solceller SOFIE MYGIND BISGAARD 1 Indhold Sol celler... 3 Elektroner... 3 Optimal placering... 4 Opbygning... 5 Miljø... 6 Soltimer... 7 Solstråler... 8 Konklusion... 9 Robot... 9 Effekt forsøge... 10

Læs mere

inspirerende undervisning

inspirerende undervisning laver inspirerende undervisning om energi og miljø TEMA: Solenergi Elevvejledning BAGGRUND Klodens klima påvirkes når man afbrænder fossile brændsler. Hele verden er derfor optaget af at finde nye muligheder

Læs mere

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Solceller SOL ENERGI Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion Solceller er inden for de seneste år blevet én af de muligheder, man som familie

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav.

Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Bilag 1 Fysiske begrænsninger, maksimal produktion og arealspecifikt kapacitetskrav. Beregningerne i følgende undersøgelse tager udgangspunkt i forskellige antaget bygningsstørrelser. Undersøgelsen har

Læs mere

dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE

dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE 365 dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE EFOY COMFORT oplader automatisk forbrugerbatteriet. På den måde har du altid tilstrækkelig strøm til

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

GNB Guide. Golfbatteri og -lader. »Så får du mest ud af dit nye GNB golfbatteri« Golf

GNB Guide. Golfbatteri og -lader. »Så får du mest ud af dit nye GNB golfbatteri« Golf GNB Guide batteri og -lader»så får du mest ud af dit nye GNB golfbatteri« spillere har brug for GNB Industrial Power GNB Industrial Power's GF-batterier har i mange år været brugt i forskellige el-vogne

Læs mere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere

GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere GNB Industrial Power batterier og lader til el-scootere El-scootere har brug for GNB Industrial Power Det afhænger af det rigtige batteri Batteriet er uden tvivl hjertet i el-scooteren, men desværre gives

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

NYHED. Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYT TE

NYHED. Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYT TE NYHED Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYT TE EFOY COMFORT oplader automatisk forbrugerbatteriet. På den måde har du altid tilstrækkelig strøm til dine ønsker hele året og

Læs mere

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren

Vedvarende energi. Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren Vedvarende energi Sådan kommer du i gang med LEGO Energimåleren de LEGO Group. 2010 The LEGO Group. 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Energimåleren... 3 2. Sådan påsættes Energiakkumulatoren... 3

Læs mere

Solceller - Anvendelse i decentrale applikationer Ivan Katic SolenergiCentret Teknologisk Institut

Solceller - Anvendelse i decentrale applikationer Ivan Katic SolenergiCentret Teknologisk Institut Solceller - Anvendelse i decentrale applikationer W kw MW Ivan Katic SolenergiCentret Teknologisk Institut 5 spørgsmål Hvad er solcellers karakteristik og anvendelse i dag? Er solceller en konkurrent til

Læs mere

GNB Guide. El-scooter batteri og lader. »Så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« Rehab

GNB Guide. El-scooter batteri og lader. »Så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« Rehab GNB Guide El-scooter batteri og lader»så får du mest ud af dit nye GNB el-scooterbatteri« El-scootere har brug for GNB Industrial Power GNB Industrial Power's vedligeholdelsesfrie (dryfit) gelbatterier

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

Integreret energisystem Elevvejledning

Integreret energisystem Elevvejledning Integreret energisystem Elevvejledning Baggrund Klodens klima påvirkes af mange faktorer. For at kunne erstatte energiforsyningen fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas, skal der bruges vedvarende

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT Med en LPS får du 230V & 12V hvor som helst uden at din bil holder med dyr og forurenende tomgangskørsel. Clayton Power LITHIUM BATTERY ADAPTABLE POWER SYSTEMS TECHNOLOGY

Læs mere

Elhegn til 230 volt. 52 joule

Elhegn til 230 volt. 52 joule Elhegn til 230 volt Patura P-8000 Den kraftigste spændingsgiver på det europæiske marked. Anvendes hvor der virkelig er behov for power, store indhegninger eller indhegninger med meget afledning og vegetation.

Læs mere

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning.

SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark. Gratis varme, ventilation, affugtning. SILVAN Solenergi. Vacuum luftsolfanger. I samarbejde med ANS SOLVARME Udviklet og produceret i Danmark Gratis varme, ventilation, affugtning. SV VacPipe. SV VacPipe er udviklet til boliger, større bygninger,

Læs mere

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT Anvend 230V/50Hz og 12V hvor som helst. Oplad automatisk under kørsel, med bilens overskydende energi, eller tilslut direkte til lysnettet. LPS 230V 12V LITHIUM POWER SUPPLY

Læs mere

dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE

dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE 365 dage fri fra stikkontakten! Den bedste energiforsyning, når du er på farten AUTOCAMPER BÅD HYTTE EFOY COMFORT oplader automatisk forbrugerbatteriet. På den måde har du altid tilstrækkelig strøm til

Læs mere

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre

1 Kalenderen. 1.1 Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre Kalenderen Vejledning til denne kalender findes i Slægtsforskning fra A til Z af Ulrich Alster Klug.. Oversigt over de til årstallene hørende søjlenumre * markerer skudår. 0 02 0 0 * 0 0 0 0 * 0 2 * *

Læs mere

Opgaver til solceller

Opgaver til solceller Opgaver til r I forbindelse med MasterClass Junior camp 3, arbejdede talenterne med r. De lavede hver deres egen og hver skole udformede et dyr med på og 1-2 vibratorer koblet på rne. Talenterne blev opdelt

Læs mere

Batterier kan generelt inddeles i to hovedgrupper, nemlig primære og sekundære batterityper. De primære batterier er

Batterier kan generelt inddeles i to hovedgrupper, nemlig primære og sekundære batterityper. De primære batterier er Indenfor ELEKTRONIKbatterier er der flere kategorier. Læs her, hvad forskellen er. Batterityper Batterier kan generelt inddeles i to hovedgrupper, nemlig primære og sekundære batterityper. De primære batterier

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Intelligente energiløsninger til industri og erhverv

Intelligente energiløsninger til industri og erhverv Intelligente energiløsninger til industri og erhverv fra Mathiasen Mathiasen Holstebrovej 58-6950 Ringkøbing velkommen Velkommen til Mathiasen...... din lokale sparringspartner inden for vedvarende energiløsninger.

Læs mere

Elbiler i distributionsnettene

Elbiler i distributionsnettene Elbiler i distributionsnettene Et case study af 2 lavspændingsradialer og mulighederne for tilslutning af elbiler v/ Allan Norsk Jensen, DEFU Dansk Energi Net temadag, Vejle 24.november 2009 Fleksibelt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Belysning HORTUS Solcellelampe med sensor sort... 6

INDHOLDSFORTEGNELSE. Belysning HORTUS Solcellelampe med sensor sort... 6 INDHOLDSFORTEGNELSE Belysning... 1 HORTUS Solcellelampe med sensor sort... 1 HORTUS Solcellelampe med sensor sort 2-pak... 2 HORTUS Solcellelampe med sensor sort til vægmontering... 3 HORTUS Solcellelampe

Læs mere

Hvidovre Hospital El-Biler

Hvidovre Hospital El-Biler Hvidovre Hospital El-Biler El-biler status rapport august 2014 Hvidovre Hospital Teknisk Central Yaseen Ahmad Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse El-biler status rapport august 2014 Region Hovedstaden statusrapport

Læs mere

VINTER OG ELBILER. Citroën C-Zero Mitsubishi imiev Peugeot ion. Information om

VINTER OG ELBILER. Citroën C-Zero Mitsubishi imiev Peugeot ion. Information om VINTER OG ELBILER, 1. sal Information om Citroën C-Zero Mitsubishi imiev Peugeot ion DET Danske VINTER- VEJR Danskerne elsker elbilen, men elsker elbilen Danmark og så om vinteren? Velkommen til guiden

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Exide df batteri og lader. Så får du mest ud af dit nye Exide golfbatteri

Exide df batteri og lader. Så får du mest ud af dit nye Exide golfbatteri Exide df batteri og lader Så får du mest ud af dit nye Exide golfbatteri Golfspillere har brug for EXIDE Det afhænger af det rigtige batteri df-batterier har i mange år været brugt i forskellige el-vogne

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER

LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER Nedenstående er inspireret af en artikel sakset fra internettet, af en lykkelig selvlært BSA entusiast. LUCAS JÆVNSTRØMS DYNAMOER UDVIKLET AF JOSEPH LUCAS - MANDEN SOM OPFANDT MØRKET En ting som uretmæssigt

Læs mere

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang

LEGO Energimåler. Sådan kommer du i gang LEGO Energimåler Sådan kommer du i gang Energimåleren består af to dele: LEGO Energidisplay og LEGO Energiakkumulator. Energiakkumulatoren passer i bunden af Energidisplayet. Installer Energiakkumulatoren

Læs mere

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT

LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT LET TILGÆNGELIG ENERGI OVERALT Anvend 230V/50Hz og 12V hvor som helst Oplad automatisk under kørsel, med bilens overskydende energi, eller tilslut direkte til lysnettet. LPS 230V 12V LITHIUM POWER SUPPLY

Læs mere

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah

3.8 BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 1-75 Ah 3.8 BETJENINGSVEJLEDNING 12 V Blybatterier 1-75 Ah DK 1 TAK, FORDI DU HAR VALGT EN BATTERI- OPLADER FRA EXIDE TECHNOLOGIES Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på fuld kapacitet og

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning 2 Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at

Læs mere

Indre modstand og energiindhold i et batteri

Indre modstand og energiindhold i et batteri Indre modstand og energiindhold i et batteri Side 1 af 10 Indre modstand og energiindhold i et batteri... 1 Formål... 3 Teori... 3 Ohms lov... 3 Forsøgsopstilling... 5 Batteriets indre modstand... 5 Afladning

Læs mere

Solcelleanlæg til elproduktion

Solcelleanlæg til elproduktion Energiløsning Solcelleanlæg til elproduktion SEPTEMBER 2011 Solcelleanlæg til elproduktion Det anbefales at overveje installation af solcelleanlæg mod syd. Især hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge

Læs mere

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods.

FAQ. 6. Er lithium-ion batterier klassificeret som farligt gods? Ja, jf. lovgivningen er lithion-ion batterier klassificeret som farligt gods. FAQ Generel information om Leitz mobilladere: 1. Hvor længe holder 3-i-1 lader/transportable USB lader: Alle Leitz ladere er traditionelle batterier som typisk anvendes i laptops, smartphones og lignende

Læs mere

GOLF EDITION BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 15-85 Ah (AGM/GEL)

GOLF EDITION BETJENINGSVEJLEDNING. 12 V Blybatterier 15-85 Ah (AGM/GEL) GOLF EDITION BETJENINGSVEJLEDNING 12 V Blybatterier 15-85 Ah (AGM/GEL) DK 1 Tak, fordi du har valgt en batterioplader fra Exide Technologies Din nye batterioplader hjælper dig med at holde batteriet på

Læs mere

Med det rigtige batteri bliver livet. på båden uden bekymringer

Med det rigtige batteri bliver livet. på båden uden bekymringer Tekniske specifikationer TeKnologi Kode gel flat em em AGM mca* A (Ci) Ah (2h) A (en) l 42 7 26 + skruepol 6 g86 5 8 26 + skruepol 8 g4 24 + skruepol g en 5 5 5 2 l en 6 6 62 54 5 l2 en 75 75 74 68 8 l

Læs mere

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus

Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Optimal udnyttelse af solcelle-el i énfamiliehus Et Elforsk projekt med deltagelse af: Teknologisk Institut Lithium Balance support fra Gaia Solar Baggrund 4-6 kw anlæg producerer 20 30 kwh på sommerdag.

Læs mere

KORREKT LADNING HVER GANG

KORREKT LADNING HVER GANG Stay in charge KORREKT LADNING HVER GANG EN NY GENERATION AF LADERE FRA EXIDE Pas godt på dine batterier, så holder de længere. Exide Technologies har som verdens førende batteriproducent, al den nødvendige

Læs mere

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116

Betjeningsvejledning for C.A.T+ & GENNY+ 100.116 CAT og Genny er det perfekte søgeudstyr til lokalisering af nedgravede kabler og rør. Den robuste konstruktion sikrer lang levetid og stor driftssikkerhed. De få knapper sikrer stor effektivitet, selv

Læs mere

Slutrapport Ecomotion R&D

Slutrapport Ecomotion R&D Slutrapport Ecomotion R&D (Bileder fra Ecomotion Truck i Øster anlæg, København) 1 Indholdsfortegnelse Slutrapport Ecomotion R&D... 1 Indledning... 3 Opsummering af projektets fremdrift... 4 M1: Construction

Læs mere

Bosch solcelle moduler. Monokrystallinske solcellepakker

Bosch solcelle moduler. Monokrystallinske solcellepakker Bosch solcelle moduler Monokrystallinske solcellepakker Velkommen hos Bosch Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Gode grunde til Bosch solcelle moduler... 5 Dataark... 6 Overblik over systempakker... 6

Læs mere

BRUGSANVISNING KARMA

BRUGSANVISNING KARMA 1 BRUGSANVISNING KARMA Inden du kører ud på din Karma scooter venligst læs denne vejledning nøje igennem. Karma scooteren er forsynet med drejesæde, som kan låses i 4 positioner. Når man forflytter sig

Læs mere

Beregning over Viva Energi A/S solcelleanlæg 10-09-2015

Beregning over Viva Energi A/S solcelleanlæg 10-09-2015 Beregning over Viva Energi A/S solcelleanlæg 10-09-2015 PARAMETRE FOR: Viva Energi A/S Anelystparken 43B 8381 Tilst År *) Års produktion (kwh) Værdi eget elforbrug Værdi af elsalg Årlig besparelse på el-regning

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Bosch genopfinder havearbejdet.

Bosch genopfinder havearbejdet. Bosch genopfinder havearbejdet. Du genopfinder haven. Batteridrevne haveredskaber www.bosch-garden.dk Bosch batteridrevne haveredskaber. med lithium-ion-teknologi. 36 V Du er altid et skridt foran med

Læs mere

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT

SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT SOLEN ER DEN STØRSTE VEDVARENDE ENERGIKILDE VI KENDER. PÅ BLOT EN TIME MODTAGER JORDEN MERE ENERGI END DER BRUGES AF ALLE LANDE I VERDEN PÅ ET HELT ÅR. Kilde iea Trods det at Danmark er placeret rimelig

Læs mere

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60

Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N. E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine HR 30, 43 og 60 - en ren gevinst M I L T O N E c o m L i n e HR 30 HR 43 HR 60 Milton EcomLine en intelligent kedelinstallation I 1981 introducerede Nefit den første kondenserende kedel

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6

BRUGERVEJLEDNING DK 45 KABEL CTEK COMFORT CONNECT KNAPPEN RESET FEJLLAMPE OPLADERKABEL STRØMLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT eyelet M6 BRUGERVEJLEDNING TILLYKKE med købet af din nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Nyhedsbrev d. 29. maj 2015 I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Hej Koi Team Enghavegaard Jeg har en bakki shower med en sieve foran, som jeg ikke

Læs mere

Beregning over Viva Energi A/S solcelleanlæg 06-02-2014

Beregning over Viva Energi A/S solcelleanlæg 06-02-2014 Beregning over Viva Energi A/S solcelleanlæg 06-02-2014 PARAMETRE FOR: Viva Energi A/S, Anelystparken 43B, 8381 Tilst År *) Års produktion () Værdi eget elforbrug Værdi af elsalg Årlig besparelse på el-regning

Læs mere

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse.

Derudover er der ligeledes et håb om at kunne nedbringe udgifterne til brændstof/energi og vedligeholdelse. Frederiksberg Kommune el skraldebil Statusrapport august 2014 Projektets formål Frederiksberg Kommune erstatter en konventionel diesel-skraldebil med en el-skraldebil. Formålet er at gøre affaldsindsamlingen

Læs mere

Historiske benzin- og dieselpriser 2011

Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Historiske benzin- og dieselpriser 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Benzin- og dieselpriser for december 2011 Priser i DKK Pr. liter inkl. moms Pr. 1000 liter ekskl. moms pris på servicestation

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

LED paneler. LED skilte. LED lysavis. Digital Signage.

LED paneler. LED skilte. LED lysavis. Digital Signage. LED paneler. LED skilte. LED lysavis. Digital Signage. LED Video LED Video skærm i fuld farve Formålet med LED Video skærme er at vise billeder og animeret indhold i fuld farve (16.777.216 farver). Vi

Læs mere

MOBIL LAB. Vindlaboratoriet VIND ENERGI. Introduktion Om vindlaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling

MOBIL LAB. Vindlaboratoriet VIND ENERGI. Introduktion Om vindlaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling Vindlaboratoriet VIND ENERGI Introduktion Om vindlaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og efterbehandling Introduktion Vindenergi er en af de meget synlige energiformer, når vi snakker om vedvarende

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vindlaboratoriet. Vindenergi

Vindlaboratoriet. Vindenergi Vindlaboratoriet Vindenergi Vindenergi er en af de meget synlige energiformer, når vi snakker om vedvarende energi. Overalt ser man vindmøller i landskabet, og i mange år har Danmark været blandt de førende

Læs mere

NY BATTERIDREVET HÆKKEKLIPPER Præcist klipperesultat fra den dobbeltsidede, laseudskårne og diamantslebne klinge.

NY BATTERIDREVET HÆKKEKLIPPER Præcist klipperesultat fra den dobbeltsidede, laseudskårne og diamantslebne klinge. BATTERI DE NYE NY BATTERIDREVET HÆKKEKLIPPER Præcist klipperesultat fra den dobbeltsidede, laseudskårne og diamantslebne klinge. NY BATTERIDREVET LØVBLÆSER Stille og kraftig ydelse fra den effektive turbine

Læs mere

Manual til NE batteri

Manual til NE batteri Manual til NE batteri Batteriet SKAL oplades flere gange om måneden OGSÅ selv om det ikke bliver brugt. Ellers aflader det helt og kan ikke genoplades. Når du modtager batteriet, start da med at sætte

Læs mere

TILBEHØR 2014. Bødkervej 11-7100 Vejle - Tel: +45 8020 0920 - Fax: +45 7585 9554 - Mail: ordre@eu.exide.com - www.exide.dk

TILBEHØR 2014. Bødkervej 11-7100 Vejle - Tel: +45 8020 0920 - Fax: +45 7585 9554 - Mail: ordre@eu.exide.com - www.exide.dk TILBEHØR 2014 Bødkervej 11-7100 Vejle - Tel: +45 8020 0920 - Fax: +45 7585 9554 - Mail: ordre@eu.exide.com - www.exide.dk EXIDE BATTERILADER & TILBEHØR Exides batteriladere kan bruges til alle typer køretøjer

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden

AMK-Øst Maj Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden AMK-Øst Maj 2016 Nøgletal for ikke arbejdsmarkedsparate RAR Hovedstaden Maj 2016 Ikke arbejdsmarkedsparate Ikke arbejdsmarkedsparate anvendes her som betegnelse for borgere, der er længere fra arbejdsmarkedet

Læs mere

Planlægning af systemet

Planlægning af systemet Planlægning af systemet Grundig planlægning af systemopsætningen giver det bedst mulige resultat og den højest mulige ydeevne. Hvis du planlægger opsætningen omhyggeligt, kan du undgå situationer, hvor

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Kapitel 6. Elektrisk felt fra kabler og luftledninger. Kabler. Luftledninger

Kapitel 6. Elektrisk felt fra kabler og luftledninger. Kabler. Luftledninger Kapitel 6 Elektrisk felt fra kabler og luftledninger Kabler Da højspændingskabler normalt er nedgravet i jorden, som er en forholdsvis god elektrisk leder, vil der ved jordoverfladen ikke kunne måles et

Læs mere

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1

Roskilde tekniske gymnasium Klasse 1.4. CO2- Biler. Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper. Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 CO2- Biler, Lavet af: Anders, Mads H, Mads P og Kasper Anders, Mads H, Mads P, Kasper Side 1 Indholdsfortegnelse Forside side 1 Indholdsfortegnelse side 2 Indledning Side 3 Problemanalysen Side 4-6 Klimaproblematikken

Læs mere

Hvor varmt bliver der i bilen

Hvor varmt bliver der i bilen ROSENØRN&RUDBECK Rosenørn & Rudbeck Technical Develop Factory Sølvagervej 464 Faxe. (Denmark) Telefon: +4 263 682 mr@moeller-rosenoern.dk CVR nr. DK-33788479 Hvor varmt bliver der i bilen Fra 19 til over

Læs mere

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning

Med solen som målet. Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Metrotile LightPOwer Med solen som målet Skal du have nyt tag..? Så tænk grønt og gør en god investering! den lette tagløsning Med solen som målet Da verden omkring os og vejrlige forandringer gør at vi

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg?

Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? 3 hurtige spørgsmål? Er det i dag en god ide at etablere solceller på Region Sjællands afværgeanlæg? Kan Regionen bygge et lige så stort solcelleanlæg, som de har lyst til? På hvilke afværgeanlæg skal

Læs mere

Beregning over Viva Energi A/S solcelleanlæg

Beregning over Viva Energi A/S solcelleanlæg Beregning over Viva Energi A/S solcelleanlæg 10-09-2015 PARAMETRE FOR: Viva Energi A/S Anelystparken 43B 8381 Tilst År *) Års produktion (kwh) Værdi eget elforbrug Værdi af elsalg Årlig besparelse på el-regning

Læs mere

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12

Dansk Energi F:\Statistikdata\Uddata\Energipriser\Elpris-sammensætning-måned-4000kWh.xlsx/Elpris4000 Side 1 af 12 Denne opgørelse viser den gennemsnitlige elpris pr. kwh - abonnement er indregnet. Øre/kWh jan-14 feb-14 mar-14 Kommerciel el (fpligt) 36,68 36,68 36,68 Abonnement (fpligt) 2,77 2,77 2,77 Nettarif lokal

Læs mere

Til Herning Kommune. Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1

Til Herning Kommune. Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1 1 Til Herning Kommune Vedr.: Indsigelse mod Kommuneplantillæg 40 og lokalplan 89.T29.1 Som ejere af Vildbjergvej 7 fremsendes hermed vores indsigelse imod den påtænkte opførelse af en solcellepark jf.

Læs mere

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Udviklingen i sæsonkorrigerede fuldtidsledige i Syddanmark i perioden januar 2006 og frem Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Pressemeddelelse: Odense, den 3. september 21 Beskedent fald i ledigheden i Syddanmark De nyeste tal fra Danmarks Statistik viser, at ledigheden i Syddanmark er faldet med 9 fuldtidsledige sammenlignet

Læs mere

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse.

TURISME. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2. Flystatistikken 1997. Indholdsfortegnelse. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:2 TURISME Flystatistikken 1997 Indholdsfortegnelse Indledning...1 Resultaterne for 1997...2 Endagsbesøg...5 Metode...6

Læs mere

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri

Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Varmemåling og varmeregnskaber I etageejendomme og tætlav med fokus på lavenergibyggeri Forsyningsselskab og varmeleverandør Varmefordelingsmålere og varmeenergimålere Korrektion for udsat beliggenhed

Læs mere

Mads Peter, Niels Erik, Kenni og Søren Bo 06-09-2013

Mads Peter, Niels Erik, Kenni og Søren Bo 06-09-2013 EUC SYD HTX 1.B Projekt kroppen Fysik Mads Peter, Niels Erik, Kenni og Søren Bo 06-09-2013 Indhold Indledning/formål... 2 Forventninger... 2 Forsøget... 2 Svedekassen... 2 Fremgangsforløb... 2 Materialer...

Læs mere

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling

1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling 1. Beskrivelse af problemet og udfordringer med måling Formålet med dette notat er at lave opfølgning på tre effektiviseringsforslag for jobcenteret. De berørte forslag er BU-E-01, BU-E-02 og BU-E-05,

Læs mere

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071

BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 BRUGSANVISNING CALIBER U700 JW0071 Indstilling af banelængde. 1. Tryk på knap M for at skifte til RAC (race) 2. Træk kronen ud i position 1 3. Tryk på knap A for at få vist YES tryk og hold knap M inde

Læs mere