Retningslinier for viral hepatitis profylakse hos hæmodialysepatienter i Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinier for viral hepatitis profylakse hos hæmodialysepatienter i Danmark"

Transkript

1 Retningslinier for viral hepatitis profylakse hos hæmodialysepatienter i Danmark 24. maj 2004 Udarbejdet af Niels Løkkegaard, overlæge, Holbæk Sygehus Søren Ladefoged, overlæge, Rigshospitalet Court Pedersen, professor, overlæge, dr.med., Odense Universitetshospital Stella Dresler, afdelingssygeplejerske, Holbæk Sygehus Doris Laugesen, hygiejnesygeplejerske, Sydvestjysk Sygehus Lena Helbo Taasti Thomsen, reservelæge, Odense Universitetshospital Indledning Patienter i kronisk hæmodialyse har øget risiko for at blive smittet med blodoverførte virussygdomme deriblandt hepatitis B, HBV og hepatitis C, HCV. I 2002 udgav Sundhedsstyrelsen Vejledning om forebyggelse mod viral hepatitis blandt andet med en anbefaling af vaccination til alle hæmodialysepatienter mod hepatitis B [1]. Samme år publicerede European Dialysis and Transplantation Association, EDTA, guidelines for hæmodialyse associerede infektioner herunder kronisk viral hepatitis, ligeledes med en anbefaling om vaccination af alle hæmodialysepatienter. Desuden anbefales at alle hæmodialysepatienter med hepatitis B dialyserer i egne rum på separate dialysemaskiner [2]. Dansk Nefrologisk Selskab har nedsat en arbejdsgruppe til at afklare hvorvidt disse retningslinier umiddelbart kan/skal appliceres på danske hæmodialyseafdelinger samt hvorvidt de allerede følges. Smittevej Patienter i kronisk dialyse har en kendt øget risiko for at blive smittet med HBV og HCV [3]. Risikoen er relativt større for patienter i kronisk hæmodialyse end for patienter i kronisk peritoneal dialyse[4,5]. Før behandling med erythropoietin blev indført skyldtes en stor del af smitten parenteral transmission af virus via blodtransfusioner [6,7,8]. Siden 1991 er alt donorblod screenet for HBV og HCV og risikoen for smitte i forbindelse med blodtransfusion er 1 per portioner blod [1,9]. Der er ikke beskrevet epidemier med HBV og HCV blandt hæmodialysepatienter i Danmark i 30 år, men fra udlandet er der flere rapporter om epidemier også efter 1991 [10,12]. Prævalensen af HBV og HCV blandt hæmodialysepatienter varierer meget fra land til land, således at prævalensen stiger fra nord mod syd i Europa, fra 0.4% til 26% for HBV og 1% til 42% for HCV [2,13-16]. Prævalensen for HBV og HCV har de senere år været faldende både i Europa og USA [2,13,17-18]. I 1996 var prævalensen for henholdsvis HBV og HCV hos patienter i kronisk hæmodialyse i Storbritannien 0.5% og 2% [17]. Prævalensen af HBV og HCV i Danmark i 2003 var henholdsvis 0.33% og 1.17% [ikke publicerede data], hvilket er højere end den skønnede prævalens hos den danske befolkning [1], men på niveau med prævalensen hos hæmodialyse-patienter i Sverige og Finland [15,16]. Der er ikke tidligere opgørelser for hele landet, men for et enkelt hæmodialysecenter, hvor prævalensen for HBV i 1971 var 1.5%, i % og i %, HCV blev opgjort i 1993 og 2002 og var henholdsvis 8.8%

2 og 2.9% [19,20]. Mulige smitteveje kan være genbrug af dialysefiltre, hvilket flere undersøgelser taler imod samt kontaminering internt i dialysemaskinerne[21-23]. Der er påvist HCV in vitro på vandsiden af dialyse-membraner ved PCR-måling i én undersøgelse, andre undersøgelser afviser dog dette [22,23]. I Danmark anvendes éngangs-udstyr, hvorfor disse smitteveje kan udelukkes. Sidste og formentlig eneste reelle mulige smittevej i Danmark er håndoverført smitte via personale i hæmodialyseafdelingen samt via utensilier. Flere epidemiologiske studier samt virologiske studier har rapporteret om nosokomiel smitte fra HCV inficerede patienter til ikke-hcv inficerede patienter i samme hæmodialyseafdeling [10,24-26]. Dette kan både skyldes virusoverførsel via kontaminerede personalehænder samt via anvendelse af samme udstyr til flere patienter, for eksempel flerdosis hætteglas, staseslanger og blodtryksmanchetter [13,27]. HBV er vist at kunne overleve 7 dage ved stuetemperatur og er fundet på bl.a. dørhåndtag, sakse og kontrolknapper på dialysemaskiner, hvilket yderligere er en mulig årsag til nosokomielle infektioner med HBV [28-30]. Den vigtigste måde at undgå smitteoverførsel er at overholde generelle hygiejniske retningslinier[30-33]. Desuden kan planlægning af arbejdet specielt ved dialysestart og slut mindske risikoen for smitte overførsel [34]. Rengøring af hæmodialysemaskinerne er vigtig og kan lettes ved at alle overflader er glatte. Det er vigtigt at være opmærksom på fleredosis hætteglas, som kan være en mulig smittevej [35]. Et tæt samarbejde med og besøg af hygiejnesygeplejersken vil være med til at optimere opmærksomheden på hygiejnen. Da der ikke er risiko for smitteoverførsel internt i dialysemaskinerne og den vigtigste måde at undgå smitteoverførsel er at overholde generelle hygiejniske retningslinier er det ikke nødvendigt med specielle forholdsregler til patienter med HBV. Separate rum og dialysemaskiner til patienter med HBV og HCV anbefales ikke. Monitorering De fleste hæmodialyse afdelinger i Danmark screener patienterne for HBV og HCV hver 6. måned [ikke publicerede data]. Prævalensen er meget lav og der er ikke set en epidemi blandt hæmodialysepatienter i 30 år. Man kan ikke anvende ALAT eller ASAT til monitorering af eventuel smitte med HBV/HCV. Ved screening bør HBsAg, anti-hbs, anti-hbc og anti-hcv indgå. Alle patienter bør screenes for HBV og HCV serologisk ved hæmodialysestart. Herefter bør patienterne screenes minimum hver 12. måned. Screeningshyppigheden bør dog afhænge af prævalensen af henholdsvis HBV og HCV i den enkelte hæmodialyseafdeling. Der tilrådes screening ca. 3 måneder efter dialyse under udenlandsophold. I tilfælde af påvist eller mistænkt nosokomiel smitte anbefales at der i samråd med infektionsmediciner eller hygiejne komité foretages screening af alle patienter og alle eller dele af personalet tilbydes screening.

3 Vaccination Det har været muligt at vaccinere for HBV siden % af raske voksne med normal immunstatus vil respondere relevant på en anbefalet vaccinationsrække på 3 med beskyttende antistoffer i mindst 10 år [1]. Ved vaccination efter eksposition gives 4 doser [1]. Vaccinationsresponset hos hæmodialyse patienter er lavt og uforudsigeligt [36-38]. Kun 34-88% af de vaccinerede patienter reagerer med sufficient niveau af beskyttende antistoffer og en del patienter har således behov for revaccination eller booster [39-41]. Vaccination af personale Som grundregel anbefales vaccination af personalet. Alle afdelinger med HBsAg-positive patienter bør tilbyde vaccination til personalet. Afdelinger, hvor alle patienter er HBsAg-negative og hvor man ikke foretager akutte hæmodialysebehandlinger kan undlade at tilbyde vaccination. Afdelinger uden HBsAg-positive patienter, men hvor der foretages akutte hæmodialyser bør tilbyde vaccination til personalet. Vaccination af patienter Den vigtigste måde til at undgå patientsmitte er ved at overholde anbefalede hygiejniske retningslinier. Rutinemæssig vaccination af hæmodialysepatienter anbefales ikke. I afdelinger med flere hepatitis B positive patienter kan vaccination af patientpopulation overvejes. Patienterne bør vaccineres 4 gange med dobbeltdosis vaccine. Til tiden 0, 1, 2, og 3 måneder eller 0, 1, 2 og 6 måneder. Effekten af vaccinationen bør kontrolleres, idet anti-hbs > 10 IU/L er sufficient respons. Om nødvendigt kan der gives booster 2 gange med 3 måneders interval. Alle vaccinerede patienter bør monitoreres med anti-hbs én gang årligt og revaccineres ved behov [37,39]. Seroprotektion kan formentlig fastholdes hos 60-70%. Prædialyse, peritonealdialyse og nyretransplanterede patienter Ovennævnte retningslinier kan appliceres på disse patientgrupper. Dog kan man overveje hepatitis B vaccination til patienter der påtænkes eller allerede er nyretransplanterede inden rejse til et land med høj prævalens af HBV. Det understreges dog at den vigtigste måde at undgå smitte er ved at overholde generelle hygiejniske retningslinier. Resumé af udvalgets anbefalede retningslinier 1. Den vigtigste måde at undgå smitteoveførsel med HBV og HCV i hæmodialyseafdelinger er at overholde generelle hygiejniske retningslinier. 2. Separate dialysemaskiner og rum til patienter med HBV og HCV anbefales ikke. 3. Alle patienter bør screenes for HBV og HCV ved hæmodialysestart og derefter minimum hver 12 måned. 4. Vaccination anbefales ikke rutinemæssigt til patienterne, men bør tilbydes til personale ansat i hæmodialyseafdelinger.

4 Referencer 1. Sundhedsstyrelsen. Vejledning om forebyggelse mod viral hepatitis. Juni European Best Practice Guidelines Expert Group on Haemodialysis European Renal Association. Section VI Haemodialysis-associated infection. Nephrol Dial Transplant (2002); 17S: Galbraith RM et al. Non-A, Non-B Hepatitis Associated With Chronic Liver Disease in a Haemodialysis Unit. Lancet 1979; i: Chan TM, Lok ASF, Cheng IKP. Hepatitis C in Renal Transplant Recipients. Transplantation 1991; 52: Cenderoglo NM et al. Incidence of and Risk Factors for HBV and HCV infection Among Haemodialysis and CAPD Patients: Evidence for Environmental Transmission. Nephrol Dial Transplant 1995; 10: Jadoul M Transmission Routes of HCV Infection in Dialysis. Nephrol Dial Transplant 1996; 11 (S4): Simon N, Couroucé AM, Lemarrec N, Trépo C, Ducamp S. A Twelve Year Natural History of Hepatitis C Virus Infection in Hemodialysed Patients. Kidney Int 1994; 46: Knudsen F et al. Hepatitis C in Dialysis Patients: Relationship to Blood Transfusion, Dialysis and Liver Disease. Kidney Int. 1993; 43: Roth WK, Weber M, Seifried E. Feasibility and Efficacy of Routine PCR Screening of Blood Donations for Hepatitis C Virus, Hepatitis B Virus and HIV-1 in a Blood-bank Setting.Lancet 1999; 353: McLaughlin KJ et al. Nosokomial Transmission of Hepatitis C Virus Within a British Dialysis Centre. Nephrol Dial Transplant 1997; 12: CDC. Outbreaks of Hepatitis B Virus Infection Among Hemodialysis Patients California, Nebraska and Texas MMWR 1996; 45: Sampietro M et al. High Prevalence of a Rare Type of Hepatitis C Virus in Patients Treated in the Same Haemodialysis Unit: Evidence for Nosocomial Transmission of HCV. Kidney Int 1995; 47: Jadoul M. Epidemiology and Mechanisms of Transmission of the Hepatitis C Virus in Hemodialysis. Nephrol Dial Transplant 2000; 15 (S8): Barril G, Traver JA. Spanish Multicenter Study about HCV Infection in Dialysis Units. SevenYear Follow-up. J Am Soc Nephrol 1999; 10: 273A. 15. Geerlings W et al. Combined Report on Regular Dialysis and Transplantation in Europe, XXI, Nephrol Dial Transplant 1991; 6: Valderabano F, Jones EH, Mallick NP. Report on Management of Renal Failure in Europe, XXIV, Nephrol Dial Transplant 1995; 10: Alter MJ et al. National Surveillance of Dialysis-associated Hepatitis and Other Diseases: 1976 and Dialysis and Transplantation 1983; 12: Tokars et al. National Surveillance of Dialysis-associated Diseases in the United Stated, Semin Dial 2000;13: Skinhøj P, Steiness I. Hepatitis og hepatitisassocieret antigen (HAA) I danske dialysecentre. Ugeskr. Læg 1971; 133: Boysen T et al. Presence and Significance of TT Virus in Danish Patients on Maintenance Hemodialysis. Scand J Urol Nephrol 2003;37: Department of Health. Good Practice Guidelines for Renal Dialysis/Transplantation Units: Prevention and Control of Blood-borne Virus Infection

5 22. Jadoul M, Cornu C, van Ypersele de Strihou C. Universal Precautions Prevent Hepatitis C Virus Transmission: a 54 Month Follow-up of the Belgian Multicenter Study. Kidney Int 1998; 53: Sampietro M et al. Detection of hepatitis C Virus in Dialysate and Blood Ultrafiltrates of HCV-positive Patients. Nephron 1994; 68: Hugmann R et al. Hepatitis C Virus Does it Penetrate the Haemodialysis Membrane? PCR Analysis of Haemodialysis Ultrafiltrate and Whole Blood. Nephrol Dial Transplant 1995; 10: Izopet J et al. Molecular Evidence for Nosocomial Transmission of Hepatitis C Virus in a French Hemodialysis Unit. J Med Virol 1999; 58: Allander T et al. Hepatitis C Transmission in a Hemodialysis Unit: Molecular Evidence for Spread of Virus Among Patients Not Sharing Equipment. J Med Virol 1994; 43: De Lamballerie et al. Nosocomial Transmission of Hepatitis C Virus in Haemodialysis Patients. J Med Virol 1996; 49: Bond WW et al. Survival of Hepatitis B Virus After Drying and Storage for One Week. Lancet 1981; 1: Favero MS et al. Hepatitis-B Antigen on Environmental Surfaces [Letter]. Lancet 1973; 2: Sundhedsstyrelsen. Vejledning om human immundefekt virus HIV og forebyggelse af blodbåren smitte. Oktober Statens seruminstitut. Den Centrale Afdeling for Sygehushygiejne. Råd og Anvisning. Desinfektion i Sundhedssektoren. 32. Dansk Standard. Styring af infektionshygiejne i Sundhedssektoren Del 2: Krav til håndhygiejne Hosoglu S et al. Transmission of Hepatitis C by Blood Splash Into Conjunctiva in a nurse. AJIC 2003; 31: Statens Serum Institut. Infektionshygiejne ved brug af ampuller, hætteglas, kanyler og infusionspumper til injektion og infusion Dansk Standard. Styring af infektionshygiejne i Sundhedssektoren Del 3: Krav til brug af intravaskulære katetre Jiménez DA et al. Audit on the Degree of Application of Universal Precautions in a Haemodialysis Unit. Nephrol Dial Transplant 1999; 14: Bel eed K et al: Vaccination Against Hepatitis B Infection in Patients with End Stage Renal Disease. Postgrad Med J 2002; 78: Miller ER, Alter MJ, Tokars JL. Protective Effect of Hepatitis B Vaccine in Chronic Hemodialysis Patients. Am J Kidney Dis 1999; 33: Rowland J et al. Factors Associated With Long-Term Antibody Production Induced by Hepatitis B Vaccine in Patients Undergoing Hemodialysis: A Retrospective Cohort Study. Pharmacotherapy 2003; 23(12): Centers for Disease Control and Prevention. Recommendations for Preventing Transmission of Infections Among Chronic Hemodialysis Patients. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2001; 50: Girndt M, Kohler H. Hepatitis B Virus Infection in Hemodialysis Patients. Semin Nephrol. 2002; 22:

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS

VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS VEJLEDNING OM HIV (HUMAN IMMUNDEFEKT VIRUS) OG HEPATITIS B OG C VIRUS Forebyggelse af blodbåren smitte, diagnostik og håndtering i sundhedsvæsenet og på andre arbejdspladser 2013 Vejledning om HIV (human

Læs mere

Vaccination af kvinder som ikke er omfattet af det danske vaccinationsprogram mod humant papillomvirus (HPV)

Vaccination af kvinder som ikke er omfattet af det danske vaccinationsprogram mod humant papillomvirus (HPV) OM/CO Side 1/19 Vaccination af kvinder som ikke er omfattet af det danske vaccinationsprogram mod humant papillomvirus (HPV) Forfattere Kristine Chemnitz Mette Juul Hansen John Dræby Kristiansen Helene

Læs mere

Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL)

Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL) Dansk Nefrologisk Selskabs Landsregister (DNSL Landsdækkende database for patienter med kronisk nyresvigt Årsrapport 2012 Danish Nephrology Registry (DNR Annual Report 2012 Analyser udført af: Kompetencecenter

Læs mere

Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for

Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for videnskab & klinik Oversigtsartikel Abstract Vaccination af klinikpersonale Vaccination af tandlæger Når tandlæger behandler patienter, er der risiko for at blive smittet eller smitte med potentielt alvorlige/livstruende

Læs mere

Retningslinjer for screening, profylakse og information før behandling med anti-tnf-alfa

Retningslinjer for screening, profylakse og information før behandling med anti-tnf-alfa Retningslinjer for screening, profylakse og information før behandling med anti-tnf-alfa Forfattere og korrespondance Erika Belard, Lars Erik Bryld, Jens Frederik Dahlerup, Jan Gerstoft, Jens Kjeldsen,

Læs mere

Retningslinjer for undersøgelse for latent og aktiv tuberkulose forud for behandling med TNF-α hæmmere.

Retningslinjer for undersøgelse for latent og aktiv tuberkulose forud for behandling med TNF-α hæmmere. Retningslinjer for undersøgelse for latent og aktiv tuberkulose forud for behandling med TNF-α hæmmere. 2. reviderede udgave maj 2010 Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Lungemedicinsk Selskab

Læs mere

Hoved søgeord: Udskillelse af affaldsstoffer.

Hoved søgeord: Udskillelse af affaldsstoffer. Titel Søgeord Klinisk retningslinje for afvask af meatusområdet, valg af permanente katetertyper (kateter à demeure/kad) og ballonvæske hos voksne (> 18 år) indlagte eller ambulante patienter. Hoved søgeord:

Læs mere

HERPES SIMPLEX OG GRAVIDITET

HERPES SIMPLEX OG GRAVIDITET HERPES SIMPLEX OG GRAVIDITET Arbejdsgruppens sammensætning: Tom Weber, Morten Lebech, Margrethe Møller, Birgitte Bruun Nielsen, Bent Faber Vestergaard. Indledning Neonatal herpes er en livstruende sygdom

Læs mere

Isolation af patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni

Isolation af patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni Titel Isolation af patienter med hæmatologisk cancer og neutropeni Søgeord Hovedsøgeord: Viden og udvikling Andre søgeord: Hæmatologi, neutropeni, isolation, infektion, infektionsforebyggelse, beskyttende

Læs mere

Råd og anvisninger om infektionshygiejne ved brug af katetre - intravaskulære, epidurale og peritoneale

Råd og anvisninger om infektionshygiejne ved brug af katetre - intravaskulære, epidurale og peritoneale Råd og anvisninger om infektionshygiejne ved brug af katetre - intravaskulære, epidurale og peritoneale 1. udgave 1999 Den centrale afdeling for sygehushygiejne Statens Serum Institut INDHOLD FORORD 7

Læs mere

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Overlæge dr. med. Mads R. Buhl Hepatitis B og C spørgsmål & lægernes svar 2010-12 HEPATITIS B OG C - SPØRGSMÅL & LÆGERNES SVAR 3. udgave 2010 Overlæge

Læs mere

Årsberetning 2008. Infektionshygiejnisk Afsnit, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby. Århus Universitetshospital Skejby

Årsberetning 2008. Infektionshygiejnisk Afsnit, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby. Århus Universitetshospital Skejby Årsberetning 2008 Infektionshygiejnisk Afsnit, Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Århus Universitetshospital, Skejby Århus Universitetshospital Skejby Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Infektionshygiejnisk

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE. hygiejne

FOREBYGGELSESPAKKE. hygiejne FOREBYGGELSESPAKKE hygiejne Forside INDholdsfortegnelse fakta 4 FOREKOMST 5 Brug af sundhedsvæsenet som mulig følge af mangelfuld hygiejne 6 TAL PÅ SUNDHED I KOMMUNEN 7 Kommunale omkostninger forbundet

Læs mere

PARVOVIRUS B19 INFEKTION I GRAVIDITETEN

PARVOVIRUS B19 INFEKTION I GRAVIDITETEN PARVOVIRUS B19 INFEKTION I GRAVIDITETEN ARBEJDSGRUPPENS MEDLEMMER Morten Lebech, Tom Weber, Karen Carlsen, Margrethe Møller, Birger Møller, Birgitte Bruun Nielsen, Bent Faber Vestergaard DEFINITION / KLINISK

Læs mere

Bivirkninger af transfusion af røde donorblodceller er hyppige

Bivirkninger af transfusion af røde donorblodceller er hyppige 2 Bivirkninger af transfusion af røde donorblodceller er hyppige Hans-Christian Pommergaard 1, Astrid Nørgaard 2, Jakob Burcharth 1, Rune Larsen 2 & Jacob Rosenberg 1 Statusatikel 1) Gastroenheden, Kirurgisk

Læs mere

Infektionssygdomme. n En sæsoninfluenzaepidemi skønnes at kunne ramme op til en femtedel af den danske befolkning.

Infektionssygdomme. n En sæsoninfluenzaepidemi skønnes at kunne ramme op til en femtedel af den danske befolkning. Infektionssygdomme 12 n Infektionssygdomme er forårsaget af sygdomsfremkaldende smitstoffer (virus, bakterier, parasitter og prioner), der invaderer et eller flere organer i kroppen. n Dødeligheden af

Læs mere

Indholdsfortegnelse s. 1-2

Indholdsfortegnelse s. 1-2 - 1 - Forfattere: Helle Kiellberg Larsen, Kristina Sophie Ibler, Hans Henning Windeløv Ibsen, Kristian Kofoed, Hans Bredsted Lomholt, Lars Halkier-Sørensen,Tine Vestergaard Kontaktperson: Helle Kiellberg

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE Afvask af meatusområdet, valg af transuretrale, permanente katetertyper (kateter à demeure/kad) og ballonvæske hos voksne (> 18 år) indlagte eller ambulante patienter. CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

Læs mere

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 6: Krav til brug af urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler

Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 6: Krav til brug af urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler Dansk standard DS 2451-6 2. udgave 2012-10-01 Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren Del 6: Krav til brug af urinvejskatetre og urininkontinenshjælpemidler Infection control in the health care

Læs mere

O V E RVÅGNING, UDREDNING O G

O V E RVÅGNING, UDREDNING O G Legionella i varmt brugsvand O V E RVÅGNING, UDREDNING O G FOREBYGGELSE AF LEGIO NÆRSYGDOM 1. UDGAVE 2000 Den Centrale Afdeling for Sygehushygiejne Statens Serum Institut I N D H O L D FORORD..................................................

Læs mere

Historiens første par handsker blev fremstillet i 1889

Historiens første par handsker blev fremstillet i 1889 Valg og brug af handsker i tandlægepraksis Erling Østergaard og Margrethe Meyer Sundhedssektoren herunder tandlægepraksis har i de senere år fået præciseret hygiejneprocedurerne gennem en række danske

Læs mere

DIALYSE VED KRONISK NYRESVIGT kan antallet af patienter i udgående dialyse øges? En medicinsk teknologivurdering

DIALYSE VED KRONISK NYRESVIGT kan antallet af patienter i udgående dialyse øges? En medicinsk teknologivurdering DIALYSE VED KRONISK NYRESVIGT kan antallet af patienter i udgående dialyse øges? En medicinsk teknologivurdering 2006 Medicinsk Teknologivurdering 2006; 8 (3) Center for Evaluering og Medicinsk Teknologivurdering

Læs mere

Fagudvalget har udarbejdet lægemiddelvejledninger, for hvert af de tre stoffer.

Fagudvalget har udarbejdet lægemiddelvejledninger, for hvert af de tre stoffer. Baggrundsnotat med behandlingsvejledning vedrørende første linje behandling af nydiagnosticerede patienter med kronisk myeloid leukæmi (CML) i kronisk fase med tyrosinkinaseinhibitorer (TKI) Fagudvalg

Læs mere

Alkohol og livsstilssygdomme

Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme Alkohol og livsstilssygdomme En rapport fra Motions- og Ernæringsrådet Af Kjeld Hermansen Erik Berg Schmidt Anne Tjønneland Janne S. Tolstrup Morten Grønbæk Alkohol og livsstilssygdomme

Læs mere

HØRINGSUDKAST TIL: ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT

HØRINGSUDKAST TIL: ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT HØRINGSUDKAST TIL: ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT 2011 Screening for livmoderhalskræft. Anbefalinger 2011 Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

National klinisk retningslinje: for transfusion med blodkomponenter

National klinisk retningslinje: for transfusion med blodkomponenter National klinisk retningslinje: indikation for transfusion med blodkomponenter National klinisk retningslinje: Indikation for transfusion med blodkomponenter Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan

Læs mere

TEMADAG FOR HYGIEJNENØGLEPERSONER

TEMADAG FOR HYGIEJNENØGLEPERSONER TEMADAG FOR HYGIEJNENØGLEPERSONER 3. S E P T E M B E R 2 0 1 3 1. Velkommen, AS 2. Opfølgning på TV udsendelse om de snavsede hospitaler. 1. Overvågning af hygiejnekvalitet og hospitalsinfektioner på HE-Midt,

Læs mere

HPV-vaccination til kvinder over 26 år. Af Rasmus Nørøxe, Niels Bjørn og Michael Klejstrup Hedegaard. Vejleder Professor Mogens Vestergaard

HPV-vaccination til kvinder over 26 år. Af Rasmus Nørøxe, Niels Bjørn og Michael Klejstrup Hedegaard. Vejleder Professor Mogens Vestergaard HPV-vaccination til kvinder over 26 år Af Rasmus Nørøxe, Niels Bjørn og Michael Klejstrup Hedegaard Vejleder Professor Mogens Vestergaard Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Basalviden om HPV og vaccination...

Læs mere

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER

NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER NATIONALE INFEKTIONSHYGIEJNISKE RETNINGSLINJER OM BEHANDLING AF PATIENTER MED SMITSOMME SYGDOMME, HERUNDER ISOLATION CEI 4. udgave 2011 Indholdsfortegnelse 1. Forord 4 2. Indledning 6 2.1 Smittespredning

Læs mere

HCV Ab PLUS REF 34330

HCV Ab PLUS REF 34330 HCV Ab PLUS REF 34330 Tilsigtet brug -analysen er en immunenzymatisk metode til påvisning af antistoffer over for hepatitis C-virus i humant serum eller plasma ved hjælp af Access Immunoassay-systemerne

Læs mere