LEVERNYT Leverforeningen Side 6 25 år med ny lever Hans Juhl Larsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LEVERNYT Leverforeningen Side 6 25 år med ny lever Hans Juhl Larsen"

Transkript

1 LEVERNYT Leverforeningen nr. 4 oktober 2014 Side 6 25 år med ny lever Hans Juhl Larsen Smertemidler Julehyggedag FælleSSkab og Sundhed topforsker-bevilling

2 2 L E d E R Tro-håb - og en masse kærlighed Af Lone McColaugh, landsformand for Leverforeningen i leverforeningen er vi meget glade for de mennesker, som igennem mange år har bakket op om leverforeningen. det er utroligt givende for os i vores frivillige arbejde at se og høre personer tale godt om foreningens arbejde og deltage i vores arrangementer. en af disse personer er hans Juhl larsen, som vi i dette nummer har haft en samtale med. en samtale, som beskriver et sygdomsforløb, som i længde og i et fysisk og psykisk smertehelvede ville have væltet mange. men hans og ikke mindst hans kone holdt ud, de havde troen og håbet om, at alt ville blive godt igen. men barriererne var der, og de skulle besejres. og jeg er sikker på, at der i dette forløb måtte en masse kærlighed til for at overvinde de barrierer. hans blev transplanteret i Sverige og efterfølgende overført til rigshospitalet. det var tilbage i 1990, inden de begyndte at levertransplantere i danmark. det er altså 24 år siden, hans fik en ny lever, og den fungerer fint. men de kom ud på den anden side, de klarede det og har i dag et godt liv med børn og børnebørn. det skal også her nævnes, at han var medstifter af leverforeningen, der som bekendt blev stiftet i i dette nummer har vi også en artikel om det positive i at have sociale relationer bl.a. i forbindelse med et sygdomsforløb. mange undersøgelser fortæller, at mennesker trives bedre, bliver hurtigere raske i forbindelse med sygdom, hvis de har gode sociale relationer, altså bl.a. et godt netværk. og igen må vi ikke overse den helbredende positive psykologiske faktor, der er i en positiv tilgang til et sygdomsforløb fra familien, gode venner, kolleger og andre, vi har relation til. besparelser indenfor sundhedssektoren er et emne, vi ofte møder i medierne. det smitter desværre også af på mennesker, som har behov for akut hjælp og medicin. i dette nummer har vi en artikel om akutte patienter, der sendes hjem uden en diagnose. resultatet er ofte, at de genindlægges. vi må forvente, at en indlæggelse på et dansk sygehus som minimum skal resultere i en stillet diagnose, så en behandling kan påbegyndes. Som et nyt tiltag har vi i dette nummer en boganmeldelse. det betyder ikke, at vi i fremtiden fast vil anmelde nye bøger, men denne bog er relevant i forhold til det at få en alvorlig sygdom, og de konsekvenser det medfører for det liv, det går ud over. rigtig god læsning af det sidste levernyt i INdHoLd Leder Invitation: Julehyggedag Lyt til patienterne Smertemidler står til at miste tilskud Efterårsmødet Mit liv med ny lever i snart 25 år LEVERNYT nr Udgives af leverforeningen Åløkkehaven 30, 5000 odense C Facebook.com/leverforeningen LEVERNYT udsendes fire gange årligt til leverforeningens medlemmer samt til leverafsnit på landets hospitaler. Redaktion per baltzersen knudsen, redaktør tlf , mail: Redaktionsudvalg lone mccolaugh, per baltzersen knudsen Forsidefoto hans Juhl larsen og Sonja (Foto per baltzersen knudsen) Layout og tryk Faxe bogtryk/grafisk oplag 450 Næste nummer / deadline Februar 2015 / 1. januar 2015 Annoncer kæthe Jørgensen tlf , mail: Information om Leverforeningen Leverforeningen er en landsdækkende patientforening, der blev startet af levertransplanterede i har til formål at varetage interesserne for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende.... arbejder sammen med andre patientforeninger og repræsenterer medlemmerne overfor det offentlige - bl.a. Sundhedsstyrelsen.... er medlem af oplysning om organdonation, der arbejder for større donortilgang.... har efter behov en socialrådgiver og en psykolog tilknyttet. Patient-til-patient ordning. har du eller en af dine nærmeste brug for at tale med én, der har været et sygdomsforløb igennem, der ligner dit? gennem leverforeningen har du mulighed for at blive sat i kontakt med andre patienter. Socialt samvær. leverforeningens generalforsamling afholdes hvert år i februar/marts måned. derudover arrangerer leverforeningen hvert år nogle sammenkomster for medlemmerne og deres pårørende. Levernyt. Som medlem får du tilsendt levernyt 4 gange om året. Opfordring til alle pårørende Topforsker-bevilling Fællesskab og sundhed Gratis influenzavaccine Ny bog Formålsløs registrering Hvad koster det at være medlem af Leverforeningen? enkeltkontingent: kr. 200,- pr. år Familiekontingent: kr. 275,- pr. år Information og indmeldelse: landsformand: lone mccolaugh Åløkkehaven 30, 5000 odense C tlf.: bankreg.nr.: 1551, kto.nr.: giro: hjemmeside:

3 A R R A N g E m E N T 3 invitation til en rigtig julehyggedag lørdag den 29. november 2014 kl på det flotte og ikke mindst utroligt stemningsfulde tøystrup gods, blaakærvej 13, 5750 ringe. Juleprogrammet vi byder velkommen i godsets fantastiske lobby vi sætter os til bords til en rigtig dejlig julebuffet kl efter veloverstået spisning og snak med andre medlemmer danser vi om juletræet. vi håber at rigtig mange børn kommer med til festen. For mon ikke julemanden igen kan finde vej til tøystrup! Så skal vi holde den altid muntre og spændende juleauktion over sponsorgaver til fordel for leverforeningen. Forinden skal vi dog rafle om de medbragte gaver. der bliver sikkert også tid til at strække benene og nyde omgivelserne udenfor. vi glæder os til en hyggelig dag og håber, at rigtig mange har lyst til og mulighed for at deltage - både voksne og børn. vi søger igen i år velvillige personer, der kan skaffe sponsorgaver til vores auktion. kontakt anna lise thomsen prisen for selve arrangementet er 100 kr. pr. person både for voksne og børn. denne pris gælder for: medlemmer, der betaler familiekontingent, kan deltage med 2 voksne og 2 børn. medlemmer, der betaler enkeltkontingent, kan deltage med 2 voksne eller 1 voksen + 1 barn. andre pårørende er også meget velkomne. prisen er her 200 kr. pr. person for såvel voksne som for børn/børnebørn. priserne er inkl. kaffe/the og kage. andre drikkevarer betales af deltagerne selv. Tilmelding senest fredag d. 14. november 2014 til anna lise thomsen, tlf tilmeldingen er bindende, og deltagerbetalingen bedes (samtidig med tilmeldingen) indsættes på leverforeningens konto i danske bank - reg.nr: 1551 kontonr: eller gironr: der vil være mulighed for at blive afhentet på odense banegård. dette bedes i så fald oplyst ved tilmeldingen. ankomsttidspunktet i odense bedes være omkring kl VI RAFLER... Hver deltager bedes medbringe en gave til ca. 25 kr., som vi rafler om. tøystrup gods ligger midt på Fyn kun 3 km fra motorvejen i naturskønne omgivelser - se mere på

4 4 A R T I k E L Sundhedsminister: lyt til patienterne Sundhedsministeren vil have sundhedspersonalet til at lytte mere til patienterne. opfordringen kommer efter, at en ny undersøgelse viser, at 4 ud af 10 patienter oplever, at læger og sygeplejersker ikke i tilstrækkelig grad opfordrer dem til at stille spørgsmål eller tale om deres bekymringer. Kilde: Ministeriet for sundhed og forebyggelse/ For mange oplever manglende inddragelse hver 4. patient forlader hospitalet uden at have talt ordentligt med en læge eller sygeplejerske, mens de var indlagt. og 41 pct. oplever slet ikke eller kun i mindre grad, at sundhedspersonalet opfordrer dem til at stille spørgsmål eller tale om deres bekymringer. det viser en ny undersøgelse, som dansk Selskab for patientsikkerhed og tryg- Fonden står bag. og det er langt fra godt nok, mener sundhedsminister nick hækkerup. patienterne skal i langt højere grad inddrages i deres egen behandling. Ændringer i kulturen regeringen prioriterer derfor knap 300 mio. kr. i perioden til en national strategi for patientinddragelse. For det skal være en indgroet kultur i sundhedsvæsnet, at læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale inddrager patienter og også pårørende i behandlingen: patientinddragelse skal ses på som en alvorlig del af sundhedsvæsnet. vi skal have en kulturændring på området, så vi bliver bedre til at tale med og lytte til patienterne, siger nick hækkerup og tilføjer: læger og sygeplejersker skal møde den enkelte patient i øjenhøjde. i stedet for at læse ud fra blodprøven, hvordan det går, skal de spørge ind til, hvordan patienten har det. dialog mellem sundhedspersonalet og patienten skaber simpelthen mere tryghed og giver større tilfredshed. Samtidig giver det også bedre behandlingsresultater. Inspiration fra rundbordsmøder For at få inspiration til, hvordan patient- og pårørendeinddragelsen styrkes i sundhedsvæsenet, har Sundhedsministeriet afholdt en række rundbordsmøder med patientforeninger og organisationer. på møderne, hvor blandt andre dansk Sygeplejeråd, lægeforeningen, danske patienter, kræftens bekæmpelse, danske regioner, dansk Selskab for patientsikkerhed deltog, drøftede man blandt andet internationale og danske erfaringer med at inddrage patienter og pårørende. de erfaringer er samlet i et dialogpapir, som Sundhedsministeriet nu udgiver. dialogpapiret beskriver de internationale erfaringer, der er særligt relevante for danmark, og erfaringer herhjemmefra, som med fordel kan udbredes til hele det danske sundhedsvæsen. på baggrund af de erfaringer har regeringen med sundhedsstrategien Jo før - Jo bedre foreslået en række initiativer, som skal bidrage til, at patienter og pårørende i højere grad inddrages i deres forløb. Smertemidler står til at miste tilskud Kilde: Dagensmedicin.dk/ en lang række smertestillende lægemidler står til at miste det generelle tilskud. det fremgår af et udkast til en revurdering af tilskudsstatus for nsaid er og lægemidler mod svage smerter, som medicintilskudsnævnet har offentliggjort. generelt anbefaler nævnet, at ibuprofen og naproxen bør være de eneste nsaid-midler, der fremover skal have generelt tilskud, og at læger skal søge om enkelttilskud til de øvrige nsaid-midler. Højere risiko for bivirkninger medicintilskudsnævnet begrunder bl.a. anbefalingen med, at dansk Cardiologisk Selskab vurderer, at behandling med nsaid-midler i gruppen af Cox-2-hæmmere indebærer højere risiko for hjerte-kar-bivirkninger. nævnet konstaterer samtidigt, at forbruget af nsaid-midler har været faldende over de seneste 10 år, idet personer indløste recept på et nsaid i 2004, hvilket faldt til i på trods af anbefalinger om at anvende nsaid-midler i så lav dosis som mulig og i så kort tid som mulig, er der ikke sket et fald i det gennemsnitlige årlige forbrug pr. person. anbefalingerne fra medicintilskudsnævnet vil ligeledes betyde, at der fremover vil være generelt tilskud til receptpligtige pakninger af paracetamol. hidtil har stort set alle lægemidler og pakninger med indhold af paracetamol været i håndkøb, og der har derfor kun været mulighed for, at de kunne have generelt klausuleret tilskud, men siden september 2013 har kun små pakninger med paracetamol været til salg i håndkøb, og det har muliggjort en ændring af tilskudsstatus. Til patienter med kroniske smerter medicintilskudsnævnet opfordrer dog læger til kun at udstede recept, når der er en aktuel indikation for behandling udover få dage, eller patienten har kroniske smerter - dels for at nedsætte risikoen for forgiftninger og selvmordsforsøg, dels for ikke at påføre det offentlige udgifter til smertestillende behandling i tilfælde, der ikke med rimelighed kan forvente støtte fra det offentlige. desuden anbefaler medicintilskudsnævnet, at der fremover bør være generelt tilskud til receptpligtige pakninger af acetylsalisylsyre. anbefalingerne fra medicintilskudsnævnet er i høring indtil 31. oktober.

5 A R R A N g E m E N T 5 Efterårsmødet bød på alvor og humor leverforeningens medlemsmøde den 20. september i ringsted blev bakket op af over 50 fremmødte. Af Per Baltzersen Knudsen, Leverforeningen det første af dagens to indlæg stod overlæge dr. med. ph.d. Fin Stolze larsen, hepatologisk klinik på rigshospitalet, for, og emnet var leversvigt og hjernepåvirkning. Fin takkede for, at han måtte komme, og gik i gang med sit meget interessante indlæg, som var opdelt i to halvlege : 1. patienter med kronisk leversygdom og 2. patienter med akut leversvigt. her er et kort uddrag - alle plancher fra indlægget kan ses på vores hjemmeside under efterårsmødet i ringsted. kronisk leversygdom i danmark lider ca patienter af kronisk leversygdom (også kaldt cirrose eller skrumpelever), og ca nye tilfælde støder til om året. nogle af dem med kronisk leversygdom, og som ikke kan behandles længere, bliver transplanteret. når ordet skrumpelever nævnes, hersker der blandt nogle mennesker visse fordomme om, at det så skyldes et for stort alkoholforbrug. men til dem, kan det kun siges: der kan være rigtig mange andre årsager bl.a. primær eller sekundær biliær cirrose, primær scleroserende kolangitis, autoimmun hepatitis, kronisk hepatitis C eller b, overdosis af medicin, hjertesvigt og andre helt ukendte årsager. leverkoma - eller hepatisk encefalopati (he) - indtræder, når leveren ikke kan rense affaldsstofferne. he kan ske enten akut eller ved cirrose og er et alvorligt tegn på truende leversvigt. ammoniak, som under normale omstændigheder bliver omdannet til urin, går til hjernen, hvis leveren pga. levercirrosen ikke kan omdanne dette stof. patienter behandles fx med antibiotika bl.a. med medicin som fx rifaximin, metronidazol og neomycin, inden man i et udrednings-/behandlingsforløb evt. finder ud af, om de kan/skal transplanteres. Fin kom også ind på bivirkninger fra visse af medicintyperne samt nye behandlinger og fortalte os, at hjernen ikke lider varige mén efter leverkoma. Akut leversvigt udvikling af akut leverkoma sker inden for 26 uger efter påvist leverskade hos en patient uden tidligere kendt leversygdom. dødeligheden er højere i denne gruppe af patienter end i gruppen af kroniske patienter, da der ofte opstår komplikationer, som påvirker hjernen ekstremt såsom højt ammonium, svær infektion, ændringer i det systemiske kredsløb med lavt blodtryk, lungeskader, nyresvigt, blødninger m.m. udløsende årsager er overdosis af paracetamol, hepatitis a, b (C, e), medicin og andre stoffer (disulfiram, halothan, etc.), svampeforgiftning, budd-chiari (blodprop i levervenerne), autoimmun hepatitis (akut lever-gigt), medfødte metaboliske sygdomme (urea cycle defects, Wilsons sygdom), hjertesvigt og visse opstår af ukendt årsag. Fin fortalte om 3 behandlingsprincipper ved akut leversvigt: 1. intensiv behandling, 2. liver support og 3. levertransplantation. liver support er en slags kunstig levermaskine (se billede). patienter med akut leversvigt skal oftest transplanteres. Fin viste nogle data for akut leversvigt og overlevelse (med og uden levertransplantation) tilbage fra 1970 frem til 2008, og de viste heldigvis, at overlevelsen er blevet markant højere. afslutningsvis kom Fin ind på nye levererstatningsbehandlinger, bl.a. kunstig levererstatning. efter det utroligt interessante foredrag var der en stor spørgelyst til Fin, som ivrigt svarede på alle spørgsmål. Blomster til Fin Stolze Larsen Takt og Tone efter en fin frokostbuffet, hvor der blev talt på kryds og tværs, stod dagens anden foredragsholder, gitte hornshøj, klar. gitte er forfatter, debattør, skribent og foredragsholder. og hendes foredrag havde hun valgt at kalde takt og tone med plads til unoder. og så sad vi der og tænkte - hmm, skal vi nu høre en masse om, hvordan man skal gebærde sig i de finere kredse. men gudskelov ikke - gitte hornshøj fortalte med en masse selvironi om, hvordan hun som ung pige havde mødt vores dronning op til flere gange i løbet af en dag ved et arrangement i herning. vi kom også ind over hendes venskab med tidl. statsministerfrue anne mette rasmussen. hun berettede bl.a. om dengang, hun var med i tv-programmet Fangerne på Fortet. hvor tv-værten spurgte, om hun var i form. Ja, kageform svarede hun kækt tilbage, sikkert ikke det svar, de havde forventet. vi kom da også kun ganske kort ind på reel takt og tone :-) gitte hornshøj sluttede af med at fortælle, at hun var utroligt positivt overrasket over at se så mange positive og glade mennesker i en patientforening. efter den obligatoriske kaffe, te og kage, hvor mange også fik en sidste lejlighed til at tale videre med dem, man ikke nåede at få talt med under frokosten, kørte vi hjemad - nok med en god fornemmelse om en lærerig og hyggelig dag - afsluttende med latter og livsglæde.

6 6 P o R T R Æ T mit liv med en ny lever i snart 25 år Jeg hedder hans Juhl larsen, 62 år, og er gift med Sonja. vi bor i langeskov på Fyn, hvor vi har boet siden først i hus - nu i rækkehus. vi har to voksne drenge og fem børnebørn. Jeg fik en levertransplantation helt tilbage i Jeg var en af de første danskere, som blev transplanteret, men det foregik i et af vores nabolande. Portræt redigeret af Per Baltzersen Knudsen, Leverforeningen Hans Juhl Larsen og hans kone Sonja Årsag til sygdommen svær at finde i otte år havde sygdom i perioder fyldt hele mit og familiens liv og i andre perioder en mindre del. det var til tider meget hårdt. det hele startede med fåresyge i 1982, da jeg var 32 år gammel, hvorefter jeg fik åreknuder i spiserøret, som begyndte at bløde efter indtagelse af kodimagnyl. Jeg blev indlagt og undersøgt på odense universitets hospital (ouh) første gang i august 1982 med mistanke om blødende mavesår. Svaret på skanningen viste en skrumpet lever. Samme dag var min kone til samtale, man troede, at det var arveligt, så de skulle høre om vores børn. efter at have været indlagt i august og september til mange undersøgelser blev jeg november 1982 overført til rigshospitalet. men her kunne man ikke finde ud af yderligere og fastholdt den behandling for leversygdommen, jeg fik på ouh. man havde bl.a. været rundt om mit arbejde som gartner. Jeg havde på dette tidspunkt været gartner i 13 år på to gartnerier på Fyn. de troede, det var sprøjtemidler, der kunne være årsagen. konsekvenser af sygdommen mit sygdomsforløb fortsatte. i august 1984 blev jeg indlagt og opereret på nyborg Sygehus mod en byld på endetarmen. og efter flere indlæggelser og undersøgelser blev jeg i august 1986 opereret for navlebrok på ouh pga. væske i bughulen. Jeg blev senere samme sted også opereret for blindtarmsbetændelse. i 1988 blev det på ouh konstateret, at jeg var ramt af osteoperose (red. sammenfald af ryggen - afkalkning af knoglerne). det skulle jeg have medicin for en gang om året. i 1989 kunne jeg ikke komme af med vandet, derfor fik jeg engangskateter hjemme. det virkede og havde en god effekt. en stor konsekvens af min sygdom var, at vi måtte sælge vores hus i det skyldtes ændringen i økonomien, da jeg ikke kunne arbejde på fuld tid og derfor kom på sygedagpenge. vi tænkte også, at det ville være bedst, at vi solgte huset, hvis jeg gik bort, og huset så skulle på tvangsauktion. Jeg fik i 1988 tilkendt førtidspension, som jeg har haft siden. Transplantation sidste udvej alle disse sygdomme syntes at have direkte eller indirekte med leversygdommen at gøre. Så man tog beslutning om transplantation. i starten af 1990 blev jeg så indstillet til en levertransplantation af rigshospitalet. dengang var man ikke begyndt at transplantere i danmark. man havde Sverige, Finland eller holland, som mulige steder. Sundhedsstyrelsen skulle godkende transplantation i udlandet efter indstilling fra rigshospitalet og ouh. på en måde en lettelse, da jeg havde været så syg i otte år, for så kunne det måske ophøre med sygdom, tænkte jeg. ind og ud af sygehuse - og hele tiden det psykiske pres over at tænke: hvad er der nu galt med mig? i februar 1990 fik vi besked fra Susanne keiding på rigshospitalets afd. a, at man kunne modtage mig på Shalgrenska Sjukhus i göteborg sammen med min kone. Tilbage igen samme dag Jeg var til udredning i göteborg inden transplantationen i ca. to uger. da vi lige netop kom hjem fra göteborg, blev vi kaldt derop igen - der var allerede kommet en lever til mig. altså slet ingen ventetid. vi blev fløjet fra odense til göteborg, og jeg blev transplanteret dagen efter d det var en hård og besværlig tid i Sverige. Jeg kunne ikke snakke med lægerne, og jeg følte ikke, at de ville høre på, hvad jeg havde at sige. Jeg var indlagt i ca. 3 uger, så blev jeg overflyttet til rigshospitalet. Jeg havde her især problemer med min ryg efter endnu en lang indlæggelse. Jeg gik allerede inden transplantationen på smerteklinikken på rigshospitalet for smerter i min ryg. Psykisk pres udløser depression Jeg gik til kontrol på både ouh og på rigshospitalet det første år. kort før jul 1990 måtte min kone dog ringe til rigshospitalet. Jeg var afkræftet, vejede kun 48 kg, efter al væske var forsvundet fra kroppen, men havde ikke mange muskler, havde svært ved at gå, tog ikke min medicin og var deprimeret som følge af alt det, jeg havde været igennem. Jeg kom på rigshospitalet, hvor de fik styr på mig igen. efter denne hårde tid gik alt, som det skulle. Jeg fik cyklet og gået ture. Jeg passede mine kontroller på ouh. det gik godt i mange år, inden min ryg igen begyndte at falde sammen og gjorde meget ondt. det skete i rigshospitalet anbefalede ke-

7 P o R T R Æ T 7 opfordring til alle pårørende har du læst artiklen om hans Juhl larsen? hvis ikke, vil vi opfordre dig til at gøre det, og når du så har læst artiklen, er vi meget interesseret i at høre fra dig - hvis du er pårørende. er der nogle af hans reaktioner og tanker, du kan nikke genkendende til hos din mand/kone/barn? togankur og jeg gik med korset, så smerterne kunne holdes ud og jeg kunne komme op og gå, så nervebanerne kunne finde et nyt leje. Hvem havde troet på det? det er siden dengang gået rigtig godt med både min lever og osteoperosen. Jeg har typisk gået til kontrol for min lever på ouh ca. 2 gange om året. osteoperosen bliver jeg kontrolleret for samme sted, og den er i dag i ro. Sammenfaldet i min ryg har dog været 14 cm. Jeg synes heller ikke, at jeg har haft bivirkninger af den medicin, jeg har fået i snart 25 år. vi har holdt sølvbryllup - ja, faktisk havde vi den i år rubinbryllup (40 år). hvem skulle have troet det kunne gå i opfyldelse? ikke jeg - det så meget sort ud en overgang. Jeg/vi siger mange tak til personale på ouh og på rigshospitalet for god pleje og omsorg gennem de mange år. vores drenge blev i 80 erne konfirmeret, dengang var jeg meget syg, men vi kom igennem det. Jeg husker, at både arbejdsgiver og kolleger havde været meget forstående m.h.t min sygdom og fravær. Selv om organtransplantation var noget helt nyt og uprøvet i danmark dengang, blev vi godt informeret. Ja, jeg var ikke bange - det var min sidste chance, tænkte jeg. at det gik så godt, er vi bare så taknemmelige for. Hans og barnebarn på Grønland opstart af Leverforeningen vi har været med i leverforeningen siden opstarten. Ja, faktisk var jeg sammen med en række andre med til at starte leverforeningen op tilbage i Sammen med Susanne keiding på rigshospitalet, som samtidig var koordinator i Scandiatransplant og to, der også blev transplanteret dengang, kirstine Jørgensen fra Sønderjylland og Jørgen olesen fra randers, var vi først en kaffeklub men fik senere stiftet en forening med vedtægter o.a. Jørgen olesen, den første formand, opfandt dengang foreningens logo. Så min kone og jeg har gennem tiderne mødt rigtig mange mennesker, som vi har været rigtig glade for at lære at kende. det, som er afgørende positivt ved at være medlem i leverforeningen, er netop mødet med andre, og selvom der er sket meget indenfor leverområdet i de år, vi har været medlem, er tankerne og oplevelserne på de fleste områder nok de samme hos leversyge og levertransplanterede i dag, som for 25 år siden. En overset gruppe i leverforeningen overvejer vi nemlig at lave en indsats særligt for de pårørende, da det er vores fornemmelse, at denne gruppe er overset. i hospitalsverdenen er de pårørende ofte lige så meget til stede og med omkring sygdommen, ligesom deres syge ægtefælle, barn eller anden nære, men de bliver ikke skænket megen opmærksomhed eller inddraget særligt i forhold til viden om - eller pasningen af - deres syge. Som pårørende bliver man jo ramt hårdt, når ens nærmeste bliver alvorligt syg. alle de kriser, der opstår undervejs, påvirker mindst lige så meget den pårørende som den syge. Forskellen er bare, at den syge får den lægefaglige omsorg, der er brug for, mens den pårørende oftest er overladt til sig selv. Behov og indsatser med artiklen om hanne dalsager i sidste nummer og hans J. larsen i dette nummer ønsker vi også at sætte fokus på støtten generelt til de pårørende til leversyge - både i og udenfor leverforeningen. men i første omgang ønsker vi at vide, hvad vi kan gøre fra leverforeningens side fx om der er en interesse for, at vi holder en temadag, hvor vi fx drøfter behovet for at danne et netværk af pårørende, der kan dele deres viden og erfaringer. og kunne hjælpe andre pårørende afhængig af, hvor de er i sygdomsforløbet. Skriv til os Så hvis du er pårørende og har behov for og lyst til at mødes med andre pårørende til leversyge, vil vi meget gerne høre fra dig. Skriv en mail til senest d , Venlig hilsen bestyrelsen rigshospitalet sagde efter transplantationen, at jeg skulle være indstillet til transplantation noget før - så havde jeg kunne undgå nogle af sygdommene. Holdet af transplanterede foran Rigshospitalet 1990

8 8 A R T I k E L Topforsker-bevilling til hepatitis C-forskning Kilde: Hvidovre Hospital/Juli/2014 mere end mennesker verden over dør hvert år som følge af kronisk leverbetændelse forårsaget af hepatitis C virus. på hvidovre hospital er professor Jens bukh og hans kolleger aktivt involveret i forskningen for en bedre behandling. og nu er de kommet 12 millioner kroner nærmere målet. 12 millioner kroner er nemlig det beløb, som Jens bukhs projekt - med den lidet mundrette titel: unravelling the obstacles to culturing hepatitis C virus genotypes 1-7: new opportunities for in vitro studies of antivirals - har modtaget af det Frie Forskningsråd til at fortsætte den forskning, som begyndte for snart 25 år siden. og forskeren selv er ikke i tvivl om, at det ekstra økonomiske boost kan bringe behandlingen af heptitis C tættere på. de ekstra penge betyder, at jeg kan sikre ansættelse af nøglemedarbejdere og samtidig bringe nye, dygtige forskere ind, som kan videreudvikle programmet. det giver en stor ro, siger Jens bukh. Nye systemer til at dyrke Hepatitis C det banebrydende ved Jens bukhs forskning er, at han, som den første, har formået at lave en form for virusfabrik, hvor han kan gro og manipulere virus, så det kan bruges til at udvikle vaccine og til at teste behandling på. i dag er behandlingen af hepatitis C forbundet med så mange bivirkninger, at det er de færreste, som kan tåle den. men nu, hvor vi har haft held til at gro virus i laboratoriet, har vi mulighed for at teste nye stoffer og kombinationer, så vi kan finde ud af, hvilken behandling der passer til hvilke patienter, forklarer Jens bukh, som vurderer, at det inden for få år vil blive muligt at behandle de fleste hepatitis C patienter. den frie grundforskning det Frie Forskningsråds Sapere aude program støtter den frie tænkning - især hos unge talentfulde forskere, men heldigvis også gamle, grå mænd som mig, spøger Jens bukh, som vurderer, at topforsker-bevillingen tilfaldt ham på grund af de mange internationale gennembrud, han har haft inden for hepatitis C-forskning, hvilket blandt andet har skabt helt ny viden om virus livscyklus. og så fordi sygdommen er et verdensomspændende problem. op imod 200 millioner mennesker på verdensplan lider af den kroniske leverbetændelse. Så det er en betydelig sygdom. og vi er meget tæt på at kunne forbedre behandlingen markant. Så man kan sige, at tiden er helt rigtig til at investere i hepatitis C- forskning, siger han og sender en stor tak til dem, som troede på ham og projektet, længe før en behandling var inden for rækkevidde: infektionsmedicinsk afdeling, klinisk Forskningscenter og københavns universitet skal have stor tak for at tro på mit projekt. det var et stort sats fra deres side, og den støtte jeg har fået fra hvidovre hospital har været hele forudsætningen for, at vi er nået så langt med forskningen i dag. Vidste du, at recept på store pakker smertestillende medicin har bremset salget. det samlede salg af svage smertestillende lægemidler som f.eks. ibuprofen eller paracetamol er på et år faldet med pct., efter at store pakninger blev receptpligtige i september sidste år. det viser analyse fra apotekerforeningen. Kilde: Dagensmedicin.dk/

9 A R T I k E L 9 Fællesskab og sundhed Af Per Baltzersen Knudsen, Leverforeningen vi bragte i sidste udgave af levernyt nogle artikler - bl.a. tro kan flytte bjerge - og hjælpe helbredet og positive og negative tanker - omkring det, at vi i forbindelse med svær sygdom bedre kan komme videre ved hjælp af positive tanker. i dette nummer af levernyt tager vi afsæt i en fri oversættelse af resultaterne fra nogle undersøgelser omkring Sociale relationers betydning for helbredet, beskrevet i bogen positiv psykologi af anders myszak og Simon nørby (2008). oplevelsen af at høre til er vigtig mennesket er et socialt væsen, og vores relationer til andre er vigtige, måske afgørende, for vores trivsel. ordet netværk hører vi også dagligt i mange sammenhænge - oftest omtalt som noget rigtig vigtigt at have. uanset social- og uddan - nelses mæssig baggrund m.m. har vi behov for stabile og positive relationer til andre mennesker, og graden af tilknytning og oplevelsen af at høre til har vist sig at have stor betydning for vores følelsesmæssige trivsel og generelle livskvalitet. noget, vi ved har stor betydning, er vores rolle og status i samfundet ex. ægtefælle, forælder, kollega (chef/underordnet) samt ens øvrige sociale netværk ex. venner, familiemedlemmer osv. generelt ser den negative indflydelse på helbredet af social isolation ud til at være af samme størrelsesorden som andre kendte risikofaktorer som blodtryk, overvægt, rygning og manglende motion. Ægteskabelig status og helbred hvis man er gift eller har en partner, er denne person sandsynligvis den vigtigste sociale relation. i en undersøgelse (2002) af en repræsentativ gruppe danskere fandt man, at personer, der boede alene, havde ca. 40% større dødelighed end samboende. i flere undersøgelser finder man en generelt større betydning af ægteskabelig status for mænd end for kvinder. mænd har generelt mere gavn af at være gift end kvinder, og skilsmisse eller det at blive enkemand ser fra et helbredsmæssigt synspunkt ud til at være særlig risikabelt for mænd. undersøgelser peger på, at kvinder er mere tilbøjelige end mænd til at søge at påvirke ægtefællens sundhedsadfærd, hvilket kan tænkes at betyde, at gifte mænd oftere holder op med at ryge, spiser sundere og motionerer oftere end enlige mænd, mens kvinders sundhedsadfærd er mere uafhængig af deres ægteskabelige status. en anden mulig forklaring kan være, at mænds behov for at betro sig til en anden i højere grad tilfredsstilles af deres kvindelige partner, mens kvinder generelt er mere sociale og i højere grad bruger deres sociale netværk til dette formål end mænd. At kunne fortælle om sine udfordringer undersøgelser peger på, at mellem 80 og 90% af voksne er af den opfattelse, at det hjælper at tale med andre om det, der er svært, og som belaster dem. i en af undersøgelserne skulle folk enten fortælle andre om særligt følelsesmæssigt belastende oplevelser eller om neutrale begivenheder. resultaterne viste overraskende, at selve omfanget af negative følelser forbundet med erindringen om begivenheden ikke mindskedes ved, at man talte om den. ikke desto mindre oplevede deltagerne, som skulle tale om følelsesmæssigt belastende begivenheder, en række andre positive effekter, fx at opgaven var meningsfuld for dem, at de følte sig mere afklarede, og at det havde hjulpet dem til at forstå sig selv bedre. oplevelsen af manglende mulighed for at kunne tale med sine nærmeste om sin sygdom pga. disse personers uvillighed til at berøre emnet ser ligeledes ud til at kunne være forbundet med flere psykiske symptomer. omvendt kan muligheden for at kommunikere med andre om de belastende omstændigheder, fx i støtte- eller selvhjælpsgrupper, have positiv indvirkning på helbredstilstanden. det er endnu uklart, hvad der kan forklare eventuelle positive helbredsmæssige effekter af at udtrykke følelser. Flere muligheder er blevet foreslået bl.a. at det at sætte ord på sine problemer øger sandsynligheden for at få hjælp og støtte fra omgivelserne. at dele sin historie med andre kan endvidere skabe nærhed og fremme og vedligeholde relationer til andre. Psykiske gevinster ved at hjælpe andre Størstedelen af undersøgelserne handler om at modtage hjælp fra andre, men det hjælper bestemt også at yde hjælp til andre. undersøgelser viser, at frivilligt hjælpearbejde giver højere grad af trivsel samtidig med, at det hjælper på det fysiske helbred. andre undersøgelser viste, at den positive effekt øgedes med alderen. og igen viste en tredje undersøgelse, at betydningen var størst hos personer med et begrænset socialt netværk. en lang række andre undersøgelser peger på, at en religiøs tro kan have en positiv indflydelse på helbredet og levealder. det kan bl.a. skyldes en sundere livsstil og det at være aktivt involveret i en religiøs forening eller organisation og måske derigennem hjælpe andre. men som nok igen kan hænge sammen med de sociale og psykologiske gevinster ved at have et socialt netværk. Sociale relationer og immunsystemet undersøgelser af de sociale relationers betydning for helbredet har også fokuseret på indvirkningerne på immunforsvaret. undersøgelser af betydningen af forstyrrelser af de sociale relationer først og fremmest i forbindelse med det at miste eller blive skilt har vist en øget tendens til et svækket immunforsvar. kvaliteten af den ægteskabelige relation kan også have betydning. man har bl.a. påvist reduceret immunforsvar hos gifte par med flere ægteskabelige konflikter. i undersøgelser, hvor man har set på virkningen af længerevarende, naturligt forekommende stress på immunforsvaret, fx i forbindelse med at passe en pårørende med alzheimers sygdom, finder man omvendt, at social støtte tilsyneladende virker beskyttende mod denne form for stress. Søvnkvalitet har stor betydning for helbredet. en undersøgelse viste, at personer, der følte sig ensomme, oplevede ringere søvnkvalitet, var længere om at falde i søvn og oftere følte sig mere søvnige i løbet af dagen end personer med et godt socialt netværk. Søvnkvalitet forklarer endvidere en væsentlig del af effekten af depression på immunforsvaret.

10 10 A R T I k E L udsatte grupper kan igen få gratis influenzavaccine Kilde: Dagensmedicin.dk/ borgere i udvalgte risikogrupper kan frem til udgangen af februar 2015 blive vaccineret gratis mod influenza. det gælder blandt andet kræftramte børn, ældre over 65 år og kronisk syge. vaccinationsprogrammet er finaniseret på finansloven, hvor der i 2014 er afsat 91 mio. kr. til at tilbyde udvalgte grupper gratis vaccination mod influenza. For langt de fleste er influenza en ufarlig sygdom, men for en række persongrupper - for eksempel ældre, gravide og kræft - ramte børn - er det en god idé at få en vaccine, fordi de er mere udsatte. derfor er jeg glad for, at vi igen kan tilbyde dem gratis vaccine, siger sundhedsminister nick hækkerup i en pressemeddelelse. Som noget nyt kan kræftramte børn med nedsat immunforsvar vaccineres gratis frem til udgangen af februar indtil nu har det været til udgangen af december Hvem kan få influenzavaccination? Følgende persongrupper har mulighed for gratis vaccination: - personer, der på vaccinationstidspunktet er fyldt 65 år - Førtidspensionister - visse kronisk syge efter en lægelig vurdering - personer med svær overvægt efter en lægelig vurdering - personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko - gravide i 2. og 3. trimester - personer, der deler husstand med en syg i behandling Ny bog: et liv i andres hænder et liv med alvorlig sygdom eller handicap er ofte ensbetydende med en afhængighed af det omgivende samfund. Først og fremmest er disse borgere prisgivet den førte politik på området. dernæst har det stor indflydelse på tilværelsen, hvem man møder, når man er afhængig af andres hjælp: lægen, sagsbehandleren, arbejdsmarkedets parter osv. det er afgørende, at både samfund og nøglepersoner viser omsorg og rettidig omhu. i de seneste år har tidsånden i danmark blæst i en nyliberal retning. velviljen over for borgere med behov for hjælp er afløst af mistillid og mistænkeliggørelse, og mulighederne for at få hjælp er blevet væsentligt forringet. det sætter mange borgere under et stort pres. et liv i andres hænder belyser den politiske retning mod en konkurrencestat, og hvordan den påvirker mennesker med handicap eller alvorlig sygdom i deres møder med sundhedsvæsenet, det sociale system, uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. bogen vil grundlæggende vise, at konkurrencestaten presser mennesker med handicap på retten til et værdigt liv; og den vil vise, at en konkurrencestat ikke er forenelig med ånden og værdisættet i Fn s handicapkonvention. derudover belyser den, hvordan nogle af medierne har været med til at understøtte denne politiske tendens. bogens bidragydere er: holger kallehauge, mogens Wiederholt, Susanne olsen, Jeppe S. kerckhoffs, Sarah glerup, Sanne lisbeth møller, inger Steen møller, Camilla gregersen, tommy Flood, Jette holme brubaker og lisbeth riisager henriksen (red.). Lisbeth Riisager Henriksen (red.) Et liv i andres hænder Unitas Forlag 2014

11 A R T I k E L 11 regioner vil fjerne formålsløs registrering på sygehuse danske regioner varsler ny indsats mod meningsløs dokumentation på sygehuse. Sygeplejefaglige medarbejdere på sygehuse bruger hver dag op mod fire timer på overflødige krav til dokumentation. Kilde: Dagensmedicin.dk/ det viser en undersøgelse blandt 52 sygeplejefaglige ledere i regionerne, og det vil danske regioner nu ændre på, skriver politiken. nu skal der leveres. ellers bliver det endnu et nytteløst skvulp i den politiske retorik. vi skal kun registrere og dokumentere, når noget giver faglig mening. har patienten ikke feber, og er der ingen faglig grund til at skrive det i journalen, skal det ikke registreres. vi skal heller ikke længere tale alkoholvaner med alle de 13-årige, hvis det ikke giver mening, siger næstformand i danske regioner Carl holst til avisen. Enkelte afdelinger skal afgøre For at gøre op med unødvendig dokumentationskrav vil danske regioner tage initiativer til, at de enkelte afdelinger kan afgøre, hvilke dokumentationer der giver effekt og mening og hvilke, der kan stoppe uden det går ud over patientbehandlingen. lægeforeningens formand mads koch hansen glæder sig over, at danske regioner endnu en gang tager fat i problematikken. det dræber arbejdsglæden, når personalet skal udføre en ligegyldig registrering, fordi det står i en instruks. det er jo hovedrystende, at børneafdelinger har skullet faldscreene patienterne. det er jo et tjek af patienter, der giver faglig mening hos en ældre medborger eksempelvis, ikke alle børn, der indlægges, siger mads koch hansen til politiken. leverforeningens bestyrelse Kontaktformidler og næstformand Anna Lise Thomsen krogen 4, hjordkær, 6230 rødekro Foreningens tlf tlf.tid hverdage kl Kasserer Nuria Ebbesen enev. Sørensens vej 10, 6000 kolding tlf.: Fund-raiser kæthe Jørgensen hvedholmvænget 8, 5230 odense m tlf.: Landsformand Lone mccolaugh, Åløkkehaven 30, 5000 odense C tlf.: Sekretær morten Frederiksen gøgevænget 13, 3390 hundested tlf Suppleant og administrator på Facebook Hanne dica Trøstrup gadekær 15, 6200 aabenraa tlf Suppleant og redaktør af Levernyt Per Baltzersen knudsen karlslunde Strandvej 10, 2690 karlslunde tlf.:

12 generalforsamlingen sæt X Så er det om at få reserveret lørdag den 14. marts her afholdes foreningens generalforsamling på korsør lystbådehavn på restaurant lystbådehavnen. nærmere beskrivelse af programmet for dagen kommer i næste nummer af levernyt medio februar. Vidste du, at Sundhedsstyrelsen i 2013 modtog det højeste antal indberetninger om bivirkninger nogensinde. i alt var der 6681 indberetninger, hvilket er 35% flere end året før. det høje antal indberetninger i 2013 skyldes flere forhold. blandt andet har flere målrettede kampagneindsatser været medvirkende til øget fokus på området, men også udvikling og implementering af bedre it har gjort det lettere at indberette bivirkninger var samtidig 10-året for indberetning af bivirkninger fra patienter og pårørende. danmark var et af de første lande, som åbnede muligheden for, at patienter og pårørende kunne indberette bivirkninger, og i dag udgør indberetningerne fra patienter og pårørende ca. en tredjedel. Kilde: Sundhedsstyrelsen b - støtter Leverforeningen økonomisk Astellas Pharma a/s, Kajakvej 2, 2770 Kastrup, Tel: Leverforeningen afsender: leverforeningen, krogen 4, hjordkær, 6230 rødekro

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen LEVERNYT ANEMONE HEPATICA Leverforeningen Nr. 4 - November 2012 Leverforeningens bestyrelse Landsformand Lone McColaugh, Åløkkehaven 30, 5000 Odense C Tlf.: 6614 7005 Email: formand@leverforeningen.dk

Læs mere

Vedtægter for Leverforeningen April 2014

Vedtægter for Leverforeningen April 2014 Vedtægter for Leverforeningen April 2014 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er: Leverforeningen. Landsforeningen for leversyge, levertransplanterede og deres pårørende. Landsforeningens hjemsted

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom

1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Du er ikke alene Kend din sygdom 1. Hvad er LyLe? LyLe fordi vi har brug for hinanden! Hvert år får ca. 2.500 danskere enten lymfekræft, leukæmi, MDS eller andre blodkræftsygdomme, og godt 20.000 lever i dag med en af disse sygdomme.

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen LEVERNYT ANEMONE HEPATICA Leverforeningen Nr. 1 - Februar 2013 Leverforeningens bestyrelse Landsformand Lone McColaugh, Åløkkehaven 30, 5000 Odense C Tlf.: 6614 7005 Email: formand@leverforeningen.dk Kasserer

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

400.000 danskere på vej mod knogleskørhed

400.000 danskere på vej mod knogleskørhed Pressemateriale Pressemeddelelse 400.000 danskere på vej mod knogleskørhed Overset sygdom kan ramme alle ny kampagne med kendte ambassadører skal resultere i færre tilfælde af slem invaliditet Er du knogleskør?

Læs mere

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg

Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg Deltagerinformation om deltagelse i et videnskabeligt forsøg PANSAID PAracetamol og NSAID i kombinationsbehandling Forsøgsansvarlige: Kasper H. Thybo, læge, ph.d.-studerende, Anæstesiologisk afdeling,

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Din viden om p-piller er afgørende for din behandling

Din viden om p-piller er afgørende for din behandling Din viden om p-piller er afgørende for din behandling Det er en smal sag at få en recept på p-piller af lægen. Alligevel det er en god idé selv at have sine fakta på plads omkring præventionen, inden man

Læs mere

Mænd og lungekræft. Svend Aage Madsen Rigshospitalet. Svend Aage Madsen. Forekomst og dødelighed. Dødelighed: Svend Aage Madsen

Mænd og lungekræft. Svend Aage Madsen Rigshospitalet. Svend Aage Madsen. Forekomst og dødelighed. Dødelighed: Svend Aage Madsen Rigshospitalet Forekomst og dødelighed Forekomst: M/K 1,18 Dødelighed: M/K 1,26 Tlf: +45 35454767 - E-mail: svaam@rh.dk & svendaage@madsen.mail.dk 1 Lungekræft-uligheden Mænd i DK har 18 procent større

Læs mere

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer?

Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER. Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? Mænds FOKUS psykiske sundhed MÆND HAR OGSÅ PSYKISKE PROBLEMER Ser du det? Taler du med ham om det? Er du opmærksom på mænds særlige symptomer? KØNSFORSKELLE I PSYKISKE SYGDOMME Depression er en folkesygdom:

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet

Fra sidelinjen. Foredrag om. kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen Foredrag om kronisk sygdom helbredelse spiritualitet Fra sidelinjen, 2014 Tekst, layout og grafisk design: Sandfær-Andersen Fotos: Elgaard Foto Tryk: Morsø Folkeblad Præsentation af kvinden

Læs mere

Løb og styrk din mentale sundhed

Løb og styrk din mentale sundhed Løb og styrk din mentale sundhed Af Fitnews.dk - torsdag 25. oktober, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/lob-og-styrk-din-mentale-sundhed/ Vi kender det alle sammen. At have en rigtig dårlig dag, hvor

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 60 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 46% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 KLINIKKEN 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken?

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE

SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE 50 55 SYGEPLEJERSKER BLIVER SYGE AF AT GÅ PÅ ARBEJDE Arbejdstilsynet har alene i år påtalt 172 alvorlige mangler i det psykiske arbejdsmiljø på danske hospitaler. Påbuddene handler især om et alt for højt

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016

TALEPAPIR Det talte ord gælder. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24. juni 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 723 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AN om social ulighed i sundhed d. 24.

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

LEVERNYT ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen

LEVERNYT ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen LEVERNYT ANEMONE HEPATICA Leverforeningen Nr. 1 - Februar 2012 Leverforeningens bestyrelse Landsformand Lone McColaugh, Åløkkehaven 30 5000 Odense C Tlf.: 6614 7005 Email: formand@leverforeningen.dk Kasserer

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. Anledning: Åbent samråd (spørgsmål U og V) Taletid: Ca. 11 minutter Tid: 7. maj 2008, kl. 14:30-15:30 Spørgsmål U Ministeren

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Danmark behandler børneastma ineffektivt

Danmark behandler børneastma ineffektivt Danmark behandler børneastma ineffektivt Behandlingen af børneastma sker på vidt forskellige måder i de danske regioner. Det gør, at Danmark er det land i Skandinavien, som bruger flest penge på sygdommen,

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Australien Navn: Marlene S Lomholt Poulsen Email: 140696@viauc.dk Evt. rejsekammerat: Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: Via University College Horsens Holdnummer: SIHS12-V-1

Læs mere

Folketingets ombudsmand

Folketingets ombudsmand Folketingets ombudsmand Det kan man klage over Det kan man ikke klage over Klageprocedure Klageafgørelse Folketingets Ombudsmand er en uvildig (uafhængig) instans, og ombudsmanden vælges af Folketinget

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Nordisk Inkontinensrapport 2011-2012 Dansk rapport

Nordisk Inkontinensrapport 2011-2012 Dansk rapport Nordisk Inkontinensrapport 2011-2012 Dansk rapport Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen respondenterne... 3 Forord af Kontinensforeningen... 4 Konklusioner... 5 Hvilken slags inkontinens?... 9 Hvordan

Læs mere

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB

INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB INSPIRATION TIL KRISEBEREDSKAB i menigheder og kirkelige fællesskaber Når livet gør ondt, har vi brug for mennesker, der tør stå ved siden af og bære med. Samtidig kan vi ofte blive i tvivl om, hvordan

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015

Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015 Referat af møde i Donorudvalget den 12. april 2015 Deltagere: Daniella, Lone, Jytte, Rie, Dorthe. Afbud: Brian. Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden. Beslutning. Godkendt. 2. Godkendelse af referat af

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1/2017

NYHEDSBREV NR. 1/2017 SELVHJÆLP Ringkøbing-Skjern NYHEDSBREV NR. 1/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om et nyt tilbud: Åben café for alle, der har erhvervet en senhjerneskade samt deres pårørende. Selvhjælp Ringkøbing-Skjern

Læs mere

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen

Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker. Foto: Ajs Nielsen Jeg kan komme til ham, når altså lige meget, hvad fanden der sker Foto: Ajs Nielsen Flere og flere børn vokser op hos deres enlige mor, og de har ingen eller kun en meget sparsom kontakt med deres far.

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18

Sundhedsprofil 2013. 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Sundhedsprofil 2013 01313 - Pixi_115x115_24 sider_sundhedsprofil 2013.indd 1 17-03-2014 14:24:18 Denne folder viser uddrag fra Region Sjællands Sundhedsprofil 2013 og sammenholder på tal fra 2013 med tal

Læs mere

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske

Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Minoritetsbørn+tager+mere+ smertestillende*medicin*end* danske Børn%og%unge%af%anden%etnisk%herkomst%topper%listen%over%unge% pilleslugere.%pilleindtaget%skyldes%ofte%andet%end%smerter.%%% %! En ny lov

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 164 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere

Eksperter samlet om HPV-spørgsmålet

Eksperter samlet om HPV-spørgsmålet Notat af Jeppe S. Kerckhoffs, politisk konsulent Eksperter samlet om HPV-spørgsmålet 19. august var de fremmeste eksperter inden for lægeverden samlet til et afgørende dialogmøde i Sundhedsstyrelsen om

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune

Sundhedshusets. tilbud i. Silkeborg Kommune Sundhedshusets tilbud i Silkeborg Kommune Indhold Velkommen i Sundhedshuset Silkeborg...3 Alkohol... 4 Motion... 5 Kost... 6 Rygning... 8 Kræftrehabilitering...10 Mental sundhed...12 Tilbud til borgere

Læs mere

At leve videre med sorg 2

At leve videre med sorg 2 At leve videre med sorg 2 Strandby kirkecenter d. 27. januar 2015 Ved psykolog, aut. Aida Hougaard Andersen, Agape 1. Hvordan leve og leve videre med sorg? 2. Hvad kan jeg selv gøre? 3. Hvordan stå ved

Læs mere

Kære medlem, patient og familie

Kære medlem, patient og familie Har du cystenyrer? Kære medlem, patient og familie Har du fået diagnosen cystenyrer? Så kan Nyreforeningen hjælpe! Vi arbejder for at skabe gode vilkår, støtte og bedre livskvalitet for både patienter

Læs mere

Velkommen. Ringsted Sygehus

Velkommen. Ringsted Sygehus Velkommen Ringsted Sygehus Indhold 3 Velkommen til Ringsted Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Ringsted Sygehus 10 Når du skal

Læs mere

En god handicapmor er jeg vist ikke

En god handicapmor er jeg vist ikke Artikel fra Muskelkraft nr. 4, 1992 En god handicapmor er jeg vist ikke Den traditionelle handicaprolle skal have et spark. Man skal tænke l muligheder frem for begrænsninger. Og gøre de ting sammen med

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven

Regionshospitalet Randers Kvalitetsafdelingen Kvalitetskonsulent: Stefanie Andersen April 2015. Skyggeforløb af patienter med ondt i maven Skyggeforløb af patienter med ondt i maven 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Hvad er skyggemetoden?... 3 Fremgangsmåde... 3 Resultater... 4 Den faktiske ventetid... 4 Oplevelsen

Læs mere

November 2015 Helle Vendel Petersen Sygeplejerske og seniorforsker HNPCC registret

November 2015 Helle Vendel Petersen Sygeplejerske og seniorforsker HNPCC registret November 2015 Helle Vendel Petersen Sygeplejerske og seniorforsker HNPCC registret Forskning gennem mere end 20 år I 60 erne opmærksomhed på familier med arvelig kræft Siden identifikation af de første

Læs mere

Slå et slag for hjertet!

Slå et slag for hjertet! Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden

Fakta om ensomhed. Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden Fakta om ensomhed Undervisningsmaterialet om ensomhed er produceret af DR Skole med støtte fra TrygFonden 1 ensomhed Fakta om ensomhed Ensomhed er en subjektiv følelse, der udspringer af savnet af meningsfulde

Læs mere

Christiania er informeret om, at vi kommer på forskellige køretøjer, og turen er handicapvenlig.

Christiania er informeret om, at vi kommer på forskellige køretøjer, og turen er handicapvenlig. E-mail nyhedsbrev nr. 36 Guidet tur til Christiania. Lørdag den 23. august kl. 16.00 Vi mødes ved Porten/Hovedindgangen ved Prinsessegade, hvor en guide venter på os. Turen varer 1 1/2 til 2 timer. Turen

Læs mere

Guide: Sådan tackler du stress

Guide: Sådan tackler du stress Guide: Sådan tackler du stress Et nyt dansk forskningsprojekt viser, at den bedste stressbehandling er at bevare kontakten til arbejdet Af Trine Steengaard, 16. oktober 2012 03 Arbejd dig ud af stress

Læs mere

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel.

Projektplan. Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Projektplan Projektets navn: Sundhedsfremmende livsstilsbesøg hos familier med børn i 3-4 års alderen med fokus på vægt og trivsel. Baggrund for indsatsen: Sundhedsstyrelsen udgav i 2013 Forebyggelsespakken

Læs mere

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Cand.scient.san, PhD Indvandrermedicinsk Klinik, OUH Center for Global Sundhed, SDU Indvandrermedicinsk

Læs mere

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende.

Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Historien om da mit liv blev vendt på hovedet, efter en meningitis, som gjorde mig akut døvblivende. Lige lidt om mit liv før d 6.10-08, jeg bor sammen med min mand, har to dejlige drenge en på 20 og en

Læs mere

Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse

Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Hofteopereret på Ringkjøbing Amts Sygehuse En undersøgelse af patienters tilfredshed med operation på Herning Sygehus og efterfølgende pleje og behandling

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Betydning af pårørendes møde med sundhedsvæsenet hvorfor er det vigtigt? Forskningsleder, Ph.d. Bibi Hølge-Hazelton

Betydning af pårørendes møde med sundhedsvæsenet hvorfor er det vigtigt? Forskningsleder, Ph.d. Bibi Hølge-Hazelton Betydning af pårørendes møde med sundhedsvæsenet hvorfor er det vigtigt? Fokus: Alvorligt syge Inspiration: SSTs anbefalinger Men pårørende til andre syge skal ikke overses. Diabetes, astma eller gigtpatientens

Læs mere

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus

Velkommen. Nykøbing F. Sygehus Velkommen Nykøbing F. Sygehus Indhold 3 Velkommen til Nykøbing F. Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Nykøbing F. Sygehus 10 Når

Læs mere

Velkommen. Næstved Sygehus

Velkommen. Næstved Sygehus Velkommen Næstved Sygehus Indhold 3 Velkommen til Næstved Sygehus 4 Til og fra sygehuset 5 Praktiske informationer 7 Når du skal behandles ambulant 8 Oversigtskort over Næstved Sygehus 10 Når du skal indlægges

Læs mere

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent:

Læs mere

LEVERNYT ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen

LEVERNYT ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen LEVERNYT ANEMONE HEPATICA Leverforeningen Nr. 3 - August 2012 Leverforeningens bestyrelse Landsformand Lone McColaugh, Åløkkehaven 30, 5000 Odense C Tlf.: 6614 7005 Email: formand@leverforeningen.dk Kasserer

Læs mere

DIABETES - Projektoplæg

DIABETES - Projektoplæg DIABETES - Projektoplæg Projektet er udarbejdet af farmakonom Gyrithe Heegaard og Lone Herreholm, Steno Apotek. Udarbejdet i samarbejde med farmaceut Camilla Lauemøller. Formål Vi har med dette projekt

Læs mere

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen?

ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital. Hvordan tæmmer man tarmen? DEN 25. MARTS 2009 - FRA KL. 18.30 21.00 I SUNDHEDSCENTRET FOR KRÆFTRAMTE ARVELIG TARMKRÆFT OG GENTESTNING v/ Inge Bernstein, MD, Ph.d. - HNPCC-registret, Gastroenheden, Hvidovre Hospital Til den yngre

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Ældreliv Aktiv & Sund hele livet Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Aktiv og Sund- hele livet Mød en række borgere, der lever et sundt og aktivt liv i Lejre Kommune. Blandt andet Asger

Læs mere

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning

Helende Arkitektur. helende arkitektur. Stress: lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Helende Arkitektur lysets betydning for hospitalers fysiske udformning Anne Kathrine Frandsen, arkitekt maa., Ph.d., forsker Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet helende arkitektur Stress:

Læs mere

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS

Billedbog. og andre alvorligt syge børn og deres familier. I denne periode har jeg været meget inspireret af at læse FOTOS: CHILI/ÅRHUS Billeder Af Lise Hansen Lises Billedbog FOTOS: CHILI/ÅRHUS Rød er energi, lilla jager syge celler ud. Lise Hansen er psykolog og har erfaring fra flere års arbejde med kræftsyge børn. I sin terapi udnytter

Læs mere

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende

Mental sundhed blandt årige. 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed blandt 16-24 årige 13. oktober 2011 Anne Illemann Christensen Ph.d. studerende Mental sundhed handler om Mental sundhed handler om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere

Læs mere

Prostatakræftforeningen

Prostatakræftforeningen Brevporto Prostatakræftforeningen Prostatakræftforeningen PROPA Jernbanegade 23 B 4000 Roskilde Telefon 33 12 78 28 sekretariat@propa.dk www.propa.dk Prostatakræftforeningen Foreningen har til formål at

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion

Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion Slå et slag for hjertet! I Hjerteforeningens projekt Hjertemotion HJERTEMOTION Livsglæde kommer fra hjertet Når mennesker mødes, sker der noget. I projekt Hjertemotion samarbejder Hjerteforeningen med

Læs mere

Dig kan intet vælte. Tema: De pårørende. Hanne Dalsager, pårørende. Udrykningssygeplejersker positive tanker pårørende efterårsmøde.

Dig kan intet vælte. Tema: De pårørende. Hanne Dalsager, pårørende. Udrykningssygeplejersker positive tanker pårørende efterårsmøde. LEVERNYT Leverforeningen nr. 3 august 2014 Tema: De pårørende Side 6 Dig kan intet vælte Hanne Dalsager, pårørende Udrykningssygeplejersker positive tanker pårørende efterårsmøde 2 L E D E R Helbrede -

Læs mere

Ph.d 10 l ergo terapeuten l januar 2008

Ph.d 10 l ergo terapeuten l januar 2008 Ph.d 10 l ergoterapeuten l januar 2008 Giv tidlig social støtte Mennesker med mild Alzheimers sygdom (AD) har mange ressourcer, men de overses ofte, mener ergoterapeut Lisbeth Villemoes Sørensen, som har

Læs mere

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539

1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 1. udgave. 1. oplag. 2008. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 539 FORKAMMERFLIMREN Når hjertet er ude af takt HVAD ER FORKAMMERFLIMREN? Forkammerflimren (atrieflimren) er en meget hurtig og uregelmæssig

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen

ANEMONE HEPATICA. Leverforeningen LEVERNYT ANEMONE HEPATICA Leverforeningen Nr. 3 - August 2013 Leverforeningens bestyrelse Landsformand Lone McColaugh, Åløkkehaven 30, 5000 Odense C Tlf.: 6614 7005 E-mail: formand@leverforeningen.dk Kasserer

Læs mere

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014.

Visioner og værdier for sundhedsaftalen. - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 - Udspil til det fælles politiske møde den 28. april 2014. 25. april 2014 Visioner og værdier for sundhedsaftalen 2015-2018 1. Indledning Sundhedskoordinationsudvalget

Læs mere

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er Oplæg til tema 1: Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er ikke penge til alt, hvad vi gerne vil have i sundhedsvæsenet. Men

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

Forældre er vigtige for unge med psykisk sygdom

Forældre er vigtige for unge med psykisk sygdom Forældre er vigtige for unge med psykisk sygdom Mere end ni ud af ti unge, som har eller har haft en psykisk sygdom, har fortalt det til deres forældre. Mange unge synes dog, at det er svært at åbne op

Læs mere

HIDROSADENITIS SUPPURATIVA TABUBELAGT OG OVERSET

HIDROSADENITIS SUPPURATIVA TABUBELAGT OG OVERSET HIDROSADENITIS SUPPURATIVA TABUBELAGT OG OVERSET Mænd er jo så dårlige til at gå til lægen og til at handle på symptomer. Jeg tror på, at der er flere mænd, der lider af HS, end man egentlig regner med.

Læs mere