Dødelighed hos høns, % af indsatte

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dødelighed hos høns, % af indsatte"

Transkript

1

2 Dødelighed hos høns, % af indsatte Bur 5,0 4,9 4,4 3,6 3,9 Skrab 11,2 9,1 6,6 6,6 6,4 Friland 10,3 10,6 9,7 9,0 5,5 Øko brun 9,3 10,2 8,7 10,1 9,0 Øko hvid 7,9 8,8 8, maj 2014

3 Trusler for sundhed og velfærd Ernæring fejl og mangler Produktionssystemer Genetik Bakterier Svampe Mycoplasmer Virus Parasitter Toxiner maj 2014

4 Sygdomme hos kyllinger, efter alder maj 2014 E. coli, åbne navler og non-starters Rakitis / mineralmangel IBH (Inclusion body hepatitis) IB (Infektiøs bronchitis) IBD/Gumboro disease Twisted legs / Stritben Femoral head necrosis og ledbetændelse Coccidiose Nekrotiserende enteritis / tarmbrand Botulisme

5 E. Coli infektion / Colibacillose maj 2014

6 Symptomer Akut død Store flotte kyllinger Foder i kroen Behandling Diagnose og resistensbestemmelse Antibiotika i drikkevandet i 3-5 dage Kontakt altid rugeri og dyrlæge maj 2014

7 Årsager til E. coli-infektioner Rugeriinfektion Skal-infektion (gulvæg) Æggeleder-betændelse Farminfektion Vand Foder Støv Stress maj 2014

8 Åbne navler / blommesæk-infektion Symptomer ses ikke før få timer før døden: nedstemte, hænger med hovedet -> dør Betændte navler, der ikke er helet op, våd plet på navlestedet. Øget dødelighed fra klækning til dage Navle -> blommesæk -> blodforgiftning Årsag: Rugerifejl (høj fugtighed og smitte i rugemaskinen) Behandling: Ej mulig maj 2014

9 Åbne navler maj 2014

10 Non-starters Små lette kyllinger Dør i løbet af de første 3-4 dage Ernærer sig ved blommesækken Intet foder i kroen maj 2014

11 Rakitis maj 2014

12 Rakitis (Forsinket forkalkning af knoglevævet) Symptomer Sidder på haserne, går på vingerne Bløde knogler i benene Årsag: Ubalance i calcium-fosfor forholdet Typisk en foderfejl! maj 2014

13 IBH: Inclusion body hepatitis maj 2014

14 Infektiøs Bronkitis

15 Hvad er IB? Akut og meget smitsom virus-sygdom (Coronavirus) Luftbåren smitte Worldwide Kun hønsefugle Stor økonomisk betydning IB-udbrud i slagtekyllingebesætning koster 0-50 øre pr. kylling Nyintroduktion i fjerkræbestand koster 25% af indtægt I veldrevne og gennemvaccinerede områder koster IB stadigt 5% af indtægten

16 Foder (g/kyll) Eksempel på IB-udbrud Foderoptagelse = Hus 170 1, kassations-procent = 1,9% = Hus 150 2, kassations-procent = 29,2% Alder, dage Foder (g/kyll.) Danhatch norm

17 17 Overvågning af IB situationen Ved mistanke om IB hos slagtekyllinger: Indsend 5 aflivede kyllinger til LVK, Fjerkræ Udgift til undersøgelsen for IB virus betales af Dansk Slagtefjerkræ Producenten betaler selv obduktionen

18 IBV, æg

19

20 Gumboro Disease (Infectious Bursal Disease IBD) Akut, meget smitsom virussygdom Virus er spredt i hele landet siden nov Rammer kyllinger i 3 6 ugers alderen Smitter via gødningen Inkubationstid 2-3 dage Kun kyllinger Immunsupprimerende i kronisk form 20

21 Symptomer på IBD / Gumboro disease Nedgang i vand- og foderoptagelse Fugtig strøelse Hvidlig, vandig diarré Nedstemhed Øget dødelighed Varighed 5-7 dage Dødelighed 0 30 % Aktuelt udbrud oftest 3-5% 21

22 Diagnosen Gumboro disease Sygelige forandringer i Bursa Fabricius Påvisning af virus 22

23 Udbrud af vvibdv i Danmark

24 Forebyg smitte med Gumboro virus Management Gødning fra smittet flok udgør stor risiko for næste rotation IBD virus overlever i gødning i op til 6 mdr. Insekter, gnavere, hunde, katte, mennesker kan overføre smitten Derfor sæt ekstra focus på biosecurity Omhu ved håndtering af gødning: Markstak, mere end 500 m fra stalde Stakken overdækkes maj 2014

25 Begræns effekten af Gumboro virus Vaccination Alle forældredyr i DK vaccineres mod IBDV -beskytter kyllingen de første 2-4 leveuger Levekyllinger vaccineres på rugeriet Slagtekyllinger vaccineres 1-2 gange afhængigt af smittetryk Vaccination er ingen garanti mod sygdommen maj 2014

26 Twisted legs / "stritben" Kalveknæ og hjulben Ensidigt eller dobbeltsidigt leveuge Medvirkende årsager Temperatur i rugemaskinen Transportstress fra rugeri til farm Høj tilvækst Manglende motion

27 Femoral Head Necrosis

28 Femoral Head Necrosis Knoglemarvsbetændelse Stafylokokker (E. coli og enterokokker) Infektionen sker tidligt symptomer viser sig sent (typisk fra 3 ugers alderen) Årsager: Rugeri-smitte Smitte i stalden Manglende mineralisering af knoglerne

29 Tarmsundhed Vanskeligste periode er dage Kyllingerne bliver større, tarmen bliver relativt mindre Større pres på husene (udtynding, kort tomgang) Infektioner (IB, coccidiose,.) 29

30 Gødning ved diarré o o o o Vandige klatter Fedtede klatter Orange slim Strøelsen fugtig

31 Ufordøjet foder i tarmen maj 2014

32 Coccidiose En af de mest udbredte infektioner hos slagtekyllinger Encellet tarmparasit med stor formeringsevne Oocyster i staldbunden overlever i måneder - år Eneste begrænsning for coccidiernes udbredelse er at begrænse antallet af kyllinger Effektiv kontrol nødvendig maj 2014

33 Klinisk coccidiose ses sjældent Diarré Nedstemthed Strittende fjer Nedsat ædelyst Øget dødelighed maj 2014

34 Subklinisk coccidiose forekommer ofte Nedsat foderudnyttelse og tilvækst Fugtig strøelse Diagnosen stilles ved: Lesion score (vurdering af tarmforandringer) Mikroskopi af skrab fra tarmen maj 2014

35 Coccidiose management Resistensudvikling - Vaccination af opdræt og øko slagtekyllinger Opdræt i bure vaccineres ikke (*) Coccidiostat i foderet til slagtekyllinger Rengøring, flambering af gulve Kemisk bekæmpelse (*) der er nogen, der forsøger

36 Nekrotiserende enteritis / tarmbrand Symptomer Akut forløb Nedstemte kyllinger med strittende fjer Øget dødelighed Ligger på maven eller siden Går hurtigt i forrådnelse maj 2014

37 Nekrotiserende enteritis / tarmbrand Årsag: Clostridium perfringens Altid til stede i hønens / kyllingens tarm Skade på tarmcellerne nødvendig for opformering Coccidier Stress Pludselig foderændring Coccidier og clostridier går ofte hånd i hånd Behandling: Antibiotika, lav dosis, få dage maj 2014

38 Botulisme

39 Botulisme Lammelse i benene Slap hals Lukkede øjne Lukkede øjne Foder i næbet

40 Botulisme - Symptomer Lammelse af ben -> vinger -> hals -> øjenlåg Kyllinger, som sidder med slappe halse og lukkede øjne Fra få kyllinger til 40% af flokken Husinfektion

41 Forebyggelse og behandling Fjern døde kyllinger minimum 3 gange dagligt Afliv straks kyllinger med tegn på botulisme Behandling med antibiotika, lav dosis, få dage Rengøring og desinfektion Vask med sæbe Glutaraldehyd i 2-3 x normal dosis 5% kautisk soda i revner og sprækker Bekæmp biller!!

42 Sundhedsmæssige udfordringer i konsumægproduktionen Bakterielle sygdomme Rødsyge, Pasteurella, E coli Zoonoser Salmonella Danmark har EU-særstatus for æg

43 43 Sygdomme forårsaget af bakterier E. coli infektioner Små kyllinger, æglæggere Vaccination mulig Pasteurellose, kan udvikle sig til fjerkrækolera Æglæggere, kalkuner Vaccination mulig Erysipelas / rødsyge Æglæggere, kalkuner Vaccination mulig

44 Salmonella konsumæg

45 Salmonella, opdræt

46 Virusbetingede sygdomme hos høns og kyllinger Mareks disease, hønselammelse AI, Aviær Influenza ND, Newcastle disease IB, Infektiøs Bronchitis IBD, Infectious Bursal Disease/Gumboro disease TRT, Turkey rhinotracheitis AE, Aviær encephalomyelitis EDS, Egg drop syndrome

47 Mareks disease/hønselammelse Celle associeret herpes virus hos høns tre serotyper, flere patotyper Udbredt i hele verden Spredes med epithelceller fra fjerfollikler Hold voksne og kyllinger adskilt Daggamle levekyllinger vaccineres Udbrud efter ugers alderen

48 Mareks disease Akut form Anorexi, diarré i få uger, øget dødelighed Akut cytoloytisk form dage gamle kyllinger, atrofi af lymfoide organer, høj dødelighed Transient paralysis 5-18 ugers alderen Ataxi vinger, ben, hals pga ødem i hjernen

49 Mareks diseasemmmdisease / hønselammelse maj 2014

50 Early Warning for fugleinfluenza (AI) Pligt til at kontakte Fødevarestyrelsens Veterinærafdeling ved: Fald i ægproduktion på mere end 5% udover det normale produktionsniveau i mere end 2 dage Fald i foder eller vand på over 20% indenfor et døgn. En overdødelighed på 3%-enheder i løbet af 3 dage i forhold til normal forventet dødelighed (over 3% sammenlagt i løbet af 3 dage) maj 2014

51 Parasitter og lignende Blodmider Orm Spolorm Trådorm Bændelorm Coccidier Blackhead / Histomoniasis

52 Blodmider

53 Ektoparasitter Lus Blodmider Rød blodmide Nordisk blodmide maj 2014

54 Mider på inventar

55 Mider ved ægbånd

56 Mider i siddepinde

57 Spolorm

58 Bændelorm

59 Behandlingsregler for økologisk fjerkræ Forebyggende behandling er forbudt - ingen coccidistatica eller vækstfremmere Tilbageholdelsestid ved medicinsk behandling ganges med 2 Efter tre behandlinger skal flokken omlægges. Omlægningstiden er 10 uger for æglæggere og x uger for slagtekyllinger Hvis der ikke er angivet en omlægningstid for et præparat er omlægningstiden 48 timer maj 2014

60 Rutinemæssig velfærdskontrol i øko-fjerkræbesætninger - Naturerhvervsstyrelsens årlige kontrol Dødeligheden må som udgangspunkt ikke overstige ca. 1,2 % pr. måned Andelen af meget pillede høner må som udgangspunkt ikke overstige ca 5% Meget pillet betyder, at der er to eller flere bare pletter, hvor der tydeligt ses bar hud. Pletterne er 5 cm i diameter eller større Acceptabel andel af let pillede høner afhænger af alderen Let pillet betyder højst én bar plet i fjerdragten, hvor der tydeligt ses bar hud. Pletten må ikke være større end 5 cm i diameter. Ved 25 uger må der være 10% let pillede. Acceptabel andel øges med 1% pr leveuge maj 2014

61 Trædepudesvidninger, slagtekyllinger

62 Trædepudesår hos æglæggere

63 Regler på kollisionskurs Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion Vandfugle skal have adgang til badevand i form af et vandløb, dam, sø eller lignende Bekendtgørelse om forebyggende beskyttelsesforanstaltninger mod aviær influenza Fjerkræ eller andre fugle i fangenskab må ikke vandes med vand fra overfladevandreservoirer, herunder opsamlet regnvand maj 2014

64 Yderligere information NaturErhvervsstyrelsens hjemmeside (Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion) VFL s hjemmeside under Økologisk fjerkræ https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/fjerkrae/sider/startside.aspx VFL s hjemmeside under Regler for fjerkræ https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/omlaegning-til-oekologiskdrift/sider/reglerfjerkrae2012_2.pdf maj 2014

65 Yderligere information NaturErhvervsstyrelsens hjemmeside Retsinformation Fødevarestyrelsens hjemmeside Det Danske Fjerkræraads hjemmeside VFL s hjemmeside, Økologisk fjerkræ https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/fjerkrae/sider/startside.aspx VFL s hjemmeside, Regler for fjerkræ https://www.landbrugsinfo.dk/oekologi/omlaegning-til-oekologiskdrift/sider/reglerfjerkrae2012_2.pdf maj 2014

66 Biosecurity Generelt tilstræbes højt niveau Adgangskontrol Handlingsplaner Hensigtserklæringer Hvad sker der i virkeligheden? Følg op på procedurerne Sprækker i sikkerheden -> spredning af sygdomme

67 maj 2014

68 Tak for opmærksomheden

Økologikongres 27-28. nov. 2013 Fjerpilningsnøgle

Økologikongres 27-28. nov. 2013 Fjerpilningsnøgle Økologikongres 27-28. nov. 2013 Fjerpilningsnøgle Niels Finn Johansen Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Aarhus N Tlf. 21717768 E-mail: nfj@vfl.dk Fjerpilningsnøgle INDLEDNING Fjerpilning

Læs mere

Landslægeembedet. Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

Landslægeembedet. Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. Landslægeembedet Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2012 Forord Smitsomme sygdomme hos børn og unge. Vejledning om forebyggelse i institutioner

Læs mere

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v.

Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme sygdomme hos børn og unge Vejledning om forebyggelse i daginstitutioner, skoler m.v. 2013 Smitsomme

Læs mere

Håndbog om Zoonoser om hvordan sygdomme, som smitter fra dyr til mennesker, undgås

Håndbog om Zoonoser om hvordan sygdomme, som smitter fra dyr til mennesker, undgås Håndbog om Zoonoser om hvordan sygdomme, som smitter fra dyr til mennesker, undgås 1. oplag: 5.000 eksemplarer December 2006 Grafisk tilrettelæggelse og produktion: Kailow Graphic Forsidefoto: Dansk Landbrugsrådgivning

Læs mere

Forebyggelse Undgå, at køerne ligger for langt fremme i sengene, så gødning afsættes inde i senge-

Forebyggelse Undgå, at køerne ligger for langt fremme i sengene, så gødning afsættes inde i senge- Alt om Mælkekvalitet Stafylokokkus aureus 1 Det er den hyppigste årsag til subkliniske infektioner og høje tankcelletal. Det er vigtigt at tænke på stafylokokkerne som sår-infektioner. De forhold, der

Læs mere

Opdræt og udsætning af fjervildt

Opdræt og udsætning af fjervildt Opdræt og udsætning af fjervildt KOMPENDIUM Januar 2013 Kristian Stenkjær det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Titel Opdræt og udsætning af fjervildt Dette kompendium tager udgangspunkt

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser

2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser 2.4. Husdyrsygdomme og zoonoser Karakteristika Husdyr- og fødevareproduktionen kan blive ramt af udbrud af en række alvorlige smitsomme sygdomme hos dyr. Nogle husdyrsygdomme begrænser sig til én dyreart,

Læs mere

Retningslinjer for brug af antibiotika til kvæg i Danmark

Retningslinjer for brug af antibiotika til kvæg i Danmark Retningslinjer for brug af antibiotika til kvæg i Danmark Disse retningslinjer er udarbejdet i et samarbejde mellem: Videncentret for Landbrug, Kvæg Den Danske Dyrlægeforening KU Sund (som grundlag for

Læs mere

Fødevarehygiejne. Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland

Fødevarehygiejne. Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland Fødevarehygiejne Veterinær- og Fødevaremyndigheden i Grønland Indhold Bakterielle fødevarebårne sygdomme i Grønland... 2 Bakterier stammer fra jord, vand, dyr og mennesker... 2 Forebyggelse af bakterielle

Læs mere

Rotters smitterisiko

Rotters smitterisiko Rotters smitterisiko Rotters smitterisiko Rotter som smittebærere En af de væsentligste årsager til at rotter er uønskede i samfundet, er deres evne til at bære smitte. Rotter er i stand til at smitte

Læs mere

Fjerkræ - Optimering af opdrætsystem og fodertilpasning til Hellevadhønen

Fjerkræ - Optimering af opdrætsystem og fodertilpasning til Hellevadhønen Fjerkræ - Optimering af opdrætsystem og fodertilpasning til Hellevadhønen Græsrodsforskning af Uffe Worm 2000-2002 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv, Udviklingskontoret,

Læs mere

Infektionssygdomme. n En sæsoninfluenzaepidemi skønnes at kunne ramme op til en femtedel af den danske befolkning.

Infektionssygdomme. n En sæsoninfluenzaepidemi skønnes at kunne ramme op til en femtedel af den danske befolkning. Infektionssygdomme 12 n Infektionssygdomme er forårsaget af sygdomsfremkaldende smitstoffer (virus, bakterier, parasitter og prioner), der invaderer et eller flere organer i kroppen. n Dødeligheden af

Læs mere

fødevarer vækst balance Den danske ægproduktion

fødevarer vækst balance Den danske ægproduktion fødevarer vækst balance Den danske ægproduktion blandt de førende i verden Ægproduktionen i Danmark Den danske ægproduktion er blandt de førende i verden inden for fødevaresikkerhed, kvalitet og dyrevelfærd.

Læs mere

Færre døde og aflivede smågrise og slagtesvin

Færre døde og aflivede smågrise og slagtesvin KAMPAGNE FOR DYREVELFÆRD Færre døde og aflivede smågrise og slagtesvin Dansk Svineproduktion Axeltorv 3 DK-1609 København V Telefon 3373 2700 Fax 3311 2545 www.dansksvineproduktion.dk 2 FÆRRE DØDE OG AFLIVEDE

Læs mere

Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail

Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail Mikrobiologiske risici med forslag til styrende foranstaltninger Detail Risiko Ikke sporedannende bakterier Campylobacter Forekomst Infektion/forgiftning Typisk årsag Sygdomsforløb Forekommer først og

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Kronisk botulisme ikke kun i Tyskland Forfattere: Dyrlæge Jørn Erri(Erri comfort), Dyrlæge Marie Skau ( LVK), Dyrlæge Bodil Riising

Kronisk botulisme ikke kun i Tyskland Forfattere: Dyrlæge Jørn Erri(Erri comfort), Dyrlæge Marie Skau ( LVK), Dyrlæge Bodil Riising Kronisk botulisme ikke kun i Tyskland Forfattere: Dyrlæge Jørn Erri(Erri comfort), Dyrlæge Marie Skau ( LVK), Dyrlæge Bodil Riising Denne artikel er skrevet dels på baggrund af de erfaringer man har haft

Læs mere

Bakterier og virus i fisk og skaldyr

Bakterier og virus i fisk og skaldyr Kapitel 12 side 99 Bakterier og virus i fisk og skaldyr Bakterier findes overalt på kloden. Og derfor også på og i fisk og skaldyr. De fleste er uskadelige for mennesker, men nogle typer af bakterier kan

Læs mere

Udbrudsmanual. for. afrikansk svinepest

Udbrudsmanual. for. afrikansk svinepest Udbrudsmanual for afrikansk svinepest 2. juli 2015 Fødevarestyrelsen Dyresundhed INDHOLD Indledning... 4 Sygdomsbeskrivelse... 5 Virus og inkubationstid... 5 Symptomer ved den akutte form... 5 Symptomer

Læs mere

Papegøjesyge, ornithose, psittacose, chlamydiose - og nu - chlamydophilosis - samme ting.

Papegøjesyge, ornithose, psittacose, chlamydiose - og nu - chlamydophilosis - samme ting. ORNITHOSE. Årsagen er en bakterie chlamydophilia psittaci, der findes i forskellige genetiske varianter. Varianter med forskellig følsomhed over for antibiotika og forskellig påvirkning af angrebne individer.

Læs mere

Føl Den bedste start på livet

Føl Den bedste start på livet Føl Den bedste start på livet Foråret er på vej, og med det kommer alle de føl vi har ventet på siden sidste sommer Af dyrlæge Nanna Luthersson Korn- & Foderstofforretning Brogaarden nl@brogaarden-foder.dk

Læs mere

DEN EUROPÆISKE FJERKRÆINDUSTRIS GUIDE FOR SLAGTEKYLLINGER [EPIG]

DEN EUROPÆISKE FJERKRÆINDUSTRIS GUIDE FOR SLAGTEKYLLINGER [EPIG] Association de l Aviculture, de l Industrie et du Commerce de Volailles dans les Pays de l Union Européenne europæiske landbrugsorganisationer europæiske landbrugs-andelsorganisationer DEN EUROPÆISKE FJERKRÆINDUSTRIS

Læs mere

Generelt er det samme produktionssystem som ekstensivt staldopdræt, men dyrene har også adgang til det fri.

Generelt er det samme produktionssystem som ekstensivt staldopdræt, men dyrene har også adgang til det fri. Produktion af fjerkræ i Danmark og EU Senest opdateret: Januar 2009 Foruden den konventionelle produktionsform, hvor fjerkræet går indendørs og slagtes, så snart det har nået den ønskede vægt, er der også

Læs mere

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT

FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT FLÅTBÅRNE SYGDOMME. RISIKO FOR OVERFØRSEL AF SMITSOMME SYGDOMME MED SKOVFLÅT Danmarks skove og natur besøges årligt ca. 150 mio. gange. Ud af disse mange besøg udvikler 6 7000 mennesker en behandlingskrævende

Læs mere

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre?

Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Sygdom og ulykke om bord - hvad kan fritidssejleren gøre? Hvor alvorlig er sygdommen? Hvor alvorlig er ulykken? Hvad kan vi gøre om bord? Hvornår skal vi kontakte læge? Hvordan får vi fat i en læge? Søg

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

Otte gange om året kommer et nyt hold på 38.000 kyllinger ind i stalden hos Stefan Laursen. Fem uger efter kommer de på slagteriet.

Otte gange om året kommer et nyt hold på 38.000 kyllinger ind i stalden hos Stefan Laursen. Fem uger efter kommer de på slagteriet. 9 Otte gange om året kommer et nyt hold på 38.000 kyllinger ind i stalden hos Stefan Laursen. Fem uger efter kommer de på slagteriet. Takket være moderne avlsmetoder vokser kyllingerne hurtigere og hurtigere

Læs mere

MAGASINET. læs inde i bladet FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER. Dental Wars Episode I Af Specialdyrlæge Jens Ruhnau

MAGASINET. læs inde i bladet FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER. Dental Wars Episode I Af Specialdyrlæge Jens Ruhnau Nr. 6 december 2012 9. årgang MAGASINET FOR PRAKTISERENDE DYRLÆGER 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S www.dyrlaegemagasinet.dk ISSN Nr. 1603-8002 læs inde i bladet Dental Wars Episode I Af Specialdyrlæge

Læs mere