Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015"

Transkript

1 Referat fra informationsmøde på Frederiksberg Synkopecenter 7. maj, 2015 Repræsentanter for Frederiksberg Synkobecenter: Jesper Mehlsen (JM), overlæge og forskningschef og læge Louise Brinth (LB) Referent: Trine W. Larsen, HPV-update Jesper Mehlsen (JM) ønskede velkommen til de ca. 200 piger og pårørende. JM oplyste, at Synkopecenteret nu har modtaget 172 henvisninger, siden det blev offentliggjort, at Synkopecenteret skulle fungere som HPV-indgangen i Region Hovedstad dvs på 1,5 måned. Normalt modtager afdelingen ca. 200 henvisninger årligt. Centeret har derfor søgt ledelsen af hospitalet om flere ressourcer og håber at få mere personale efter 1. juni, så de kan håndtere de mange henviste. Herefter gennemgik JM kort centerets foreløbige arbejde med de piger, der har undersøgt med komplekse symptomer. Centeret har undersøgt i alt 90 piger, og det er det samme symptombillede hos dem alle uanset om man har diagnosen POTS eller ikke. Alle disse 90 piger har fået HPV- vaccinen, og JM mener ikke, det er et tilfældigt sammenfald. Louise Brinth (LB) har været i Japan, hvor man også har en stor gruppe af piger med diffuse symptomer, og her er billedet det sammen. I Japan har pigerne fået en anden diagnose end i Danmark, hvilket skyldes, at diagnosen POTS ikke anvendes i andre lande. JM oplyste, at han er bekendt med, at det er et problem, når man ikke får en diagnose, og det er et problem, at bivirkningerne ikke anmeldes. JM opfordrer alle til at anmelde deres bivirkninger på Når man kommer i konsultation på Synkopecenteret, vil lægerne også her anmelde, hvis de er enige i mistanken om, at der kan være tale om bivirkninger, så det er de korrekte lægefaglige termer og beskrivelser, der anmeldes. Det er alligevel godt, at den enkelte pige eller en pårørende anmelder, for det er pigen, der ved bedst, hvordan hun har det. Herefter omtalte JM en svensk undersøgelse, hvor man har undersøgt vaccinerede piger og , der ikke var vaccinerede. Man søgte efter en forskel i pigernes diagnoser, og den fandt man ikke, hvorfor undersøgelsen konkluderede, at HPV-vaccinerede ikke havde andre diagnoser eller oftere forekomne diagnoser end ikke-vaccinerede piger. Men da det komplekse symptombillede, som pigerne oplever, ikke har en diagnose, er undersøgelsen ikke anvendelig. Diagnosen POTS findes slet ikke i Sverige. 47 pct. af de piger, der har været på Synkopecenteret har fået diagnosen POTS. Og selvom diagnosen ikke anvendes i andre lande, så ændrer det ikke ved det faktum, at symptombilledet er det samme. JM kom kort ind på, at det i tre af de fem regioner er børneafdelinger, der er udpeget til at være den regionale indgang, hvilket JM fandt mærkværdigt, da gennemsnitsalderen for de piger, Synkopecenteret har undersøgt, er 23 år. Dette, har JM påpeget overfor Danske Regioner, er problematisk. En anden observation, som Synkopecenteret har gjort, er, at der kan gå fra et par dage op til et par måneder, inden symptomerne ses. Andre oplever først symptomer langt senere. I de tilfælde vil det være vanskeligt at koble en sammenhæng til vaccinen. 1

2 JM oplyste videre, at 2/3 af de undersøgte har et meget højt aktivitetsniveau. Det kan hænge sammen med, at når man træner meget, får man et ændret immunforsvar. Så får man nemt infektioner. Hver gang man træner, falder immunforsvaret en smule. JM oplyste, at det er et ret tydeligt signal, og derfor har man valgt at køre ret hårdt frem med det budskab, at meget aktive piger måske ikke skal vaccineres, når træningsintensiteten er på det højeste. Synkopecenteret har to opgaver - At behandle - At identificere de, der har en risiko De har set et sammenfald af symptomer - Hovedpine - Svimmelhed - Træthed - Kvalme - Koncentrationsbesvær - Sløret syn - Søvn forstyrlser - det har vi set på svineinfluenza. - Smerter der brænder og er svære JM udtrykker, at der er behov for at tænke sig rigtig godt om, så de kan se en sammenhæng. En stor del af symptomerne stammer fra centralnervesystemet, og der er derfor nogle ledetråde, der skal forfølges. Herefter gennemgik JM kort, hvad en vaccine er, og hvordan den virker. Udover vira, som skal danne antistoffer mod en virus, indeholder vaccinen også en adjuvant, som skal sikre, at vaccinen har størst mulig effekt. Hvis de antistoffer, den vaccinerede udvikler, er forkerte, så får man en autoimmun sygdom, og det er det, der skal afdækkes, om pigerne har. Hvis man får svar på det, så ved man også bedre, hvordan man skal behandle. LB oplyste, at man fik de første henvisninger for ca. fire år siden. Man begyndte at se de samme diffuse symptombilleder blandt pigerne, at pigerne havde været gennem mange undersøgelser, som ikke havde givet nogle svar, og at de alle var massivt påvirkede og blandt andet havde været fraværende fra uddannelse eller job i længere perioder. LB oplyste, at man på Frederiksberg har anmeldt symptomerne hos de fleste af de patienter, de har set som mulige bivirkninger til HPV-vaccinen. Det er lovpligtigt at anmelde, hvis man ikke kan afvise en sammenhæng. I de tilfælde, hvor lægerne ikke har skønnet det sandsynligt med en sammenhæng mellem vaccinen og symptomerne, har de ikke anmeldt men oplyst patienterne om deres mulighed for og ret til at anmelde selv på LB gjorde opmærksom på at Synkopecenteret havde været i løbende og tæt dialog med Sundhedsstyrelsen omkring indberetningerne og det mistænkte mønster i indberetningerne, og at der fortsat er et samarbejde omkring dette. Der kom spørgsmål fra tilhørende om, hvorfor så mange læger er afvisende overfor bivirkninger. JM mente, at det kunne hænge sammen med, at Sundhedsstyrelsen er ret kategorisk i sin afvisning af, at der er bivirkninger ved HPV-vaccinen. De praktiserende læger har svært ved at gå i mod Sundhedsstyrens udmeldinger. Desuden oplever man mange piger på Synkopecenteret, mens den enkelte læge måske har en enkelt. Derfor har de praktiserende læger et begrænset erfaringsgrundlag og indsigt. 2

3 Der kom også spørgsmål fra salen om, hvorvidt man så andre grupperinger end eliteidrætspigerne. Og det oplyste både JM og LB, at man gjorde. Men man var ikke så langt i afdækningen af disse fællestræk, så man kunne melde ud om det. Det er noget, de vil se nærmere på i det forestående forskningsarbejde. Herefter skitserede LB, hvad det er for et udredningsforløb, man vil gennemføre. LB gjordet det klart, at intet er fastlagt endnu, og at de derfor ikke kunne love noget endnu. For det første er de ikke færdige endnu med at planlægge de forløb, de henviste patienter skal tilbydes. Og for det andet skal det drøftes med centrene fra de andre regioner. Det er også stadig uafklaret, hvor omfattende forløb det vil blive muligt at tilbyde de henviste patienter. Men ambitionen er at få undersøgt grundigt, hvad de her patienter fejler. Der vil være fokus på at finde ud af, om der er tale om en autoimmun tilstand. Da patienterne har mange symptomer, der kan tyde på et problem i nervesystemet, er der neurologer med til at planlægge, hvad der skal laves af undersøgelser blandt andet bliver der måske tale om at foretage scanninger af hjernen. LB har taget initiativ til at etablere et netværk af supernørder : Neurologer (smerte, ufrivillige bevægelser, søvnproblemer, kognitive problemer) Immunologer Psykiatere/psykologer Børnelæger Endokrinologer/hormonlæger Celle-eksperter Ernæringseksperter LB sagde, at tiden, hvor piger og pårørende selv skulle hitte på, hvad de nu skulle undersøges for, er forbi. Nu tager centrene den hat på. LB: Vi brænder for at gøre det godt men det tager tid!. JM oplyste, at en af grundene til, at der er så mange bivirkningsramte, er, at der er vaccineret så mange inden for en meget kort periode. JM ser også en dreng, der har de samme symptomer, og han har fået den af hepatitis B. Den vaccine indeholder også aluminium adjuvans. LB oplyste, at den danske situation og de fem centre er helt unik. Danmark er det eneste land i verden, der har taget dette skridt. Det er et vovet skridt, fordi man peger på vaccinen, men det er en nødvendig og god national løsning. LB sagde, at hun fuldt ud kunne forstå, at både patienter og deres pårørende var frustrerede og vrede over, at Danske Regioner havde meldt ud at der ville være et tilbud 1. juni i hver region og at det tilbud ikke er færdig og velbeskrevet endnu, og at det ikke er sikkert, at det er parat den 1. juni. LB opfordrede til, at patienter og pårørende anerkender, at det faktisk er et både modigt og nytænkende skridt Danske Regioner har taget ved at melde ud, at der nu skal være et tilbud i hver region. LB sagde, at alternativet til at pege på en dør i hver region, inden det er afklaret, hvad der er bag den dør ville have været at nedsætte et udvalg, der kunne bruge flere år på at få beskrevet, hvordan man kunne gøre. Det er godt og modigt, at Danske Regioner har taget et initiativ, der kommer patienterne til gode så hurtigt som overhovedet muligt. Udfordringen for de fem centre er nu at sikre, at der er noget på den anden side af døren efter 1. juni. Der har ganske enkelt ikke været tid til endnu at fastlægge, hvem der skal henvises, hvilke undersøgelser skal 3

4 gennemføres, og hvad der er det konkret formål. Alle fem centre mødes den 19. maj for at gå i dialog om, hvordan centrene skal gribe det an. JM oplyste, at de har bedt Sundhedsstyrelsen om få lov til at give nye piger, der vaccineres et spørgeskema, som giver mulighed for at følge pigerne. Det har de endnu ikke fået tilsagn til af Sundhedsstyrelsen. LB forklarede, at centrene har som opgave at samle viden om pigerne ved at undersøge dem samlet og ensartet og så forsøge at give dem en god udredning ved dels at undersøge dem selv og dels sende dem ud til de specialer, der er relevante i forhold til de symptomer, pigerne har. Den viden, som kan blive samlet på dem fem centre, vil give mulighed for at blive klogere på, hvad pigerne fejler og på sigt også om/hvordan, symptomerne skyldes HPV-vaccine eller noget andet. Hvad kan I gøre, inden I kommer til Synkopecenteret LB gennemgik, hvad man kan gøre i ventetiden. Blandt andet opfordrede hun til, at man skriver ned, hvilke undersøgelser og eventuelle behandlinger, man har været igennem. LB og JM understregede, at de ikke er vaccinationsmodstandere. JM forklarede, at hans afdeling har testet vacciner, og de er nok det sted i landet, hvor der er vaccineret flest. Det betyder, at de arbejder tæt sammen med medicinalindustrien, og det vil de også gøre i forbindelse med udredningen af bivirkninger. Der blev stillet spørgsmål til, hvad de, der ikke får en henvisning af deres læge, skal gøre. Det er LB i dialog med Region Hovedstaden om, og når det er afklaret, vil det blive oplyst på Synkopecenterets hjemmeside og på HPV-update.dk Synkopecenteret ønsker at have et godt samarbejde med de fire andre regioner. De vil arbejde for, at alle får samme gode tilbud. Jo mere ensartet jo bedre forskning kan der opnås. Synkopecentret håber at kunne åbne for de første undersøgelser 1. august. Før har de ikke et struktureret tilbud på plads og nok personale. De ønsker at få kvalificeret personale ind, og målet er, at man som patient har et kontaktpunkt. Formodentligt vil udredningen starte med en samtale med en sygeplejerske, herefter vil man blive sendt til en række undersøgelser. Når alle resultater er samlet, vil man få en samtale med en læge, der giver en plan for de efterfølgende indsatser. LB anerkendte, at der er piger, der har haft gavn af c-vitamin infusioner, mens andre har haft gavn af behandlinger i London og andre udenlandske behandling. Men LB oplyste også, at det er ikke alle, der skal have de samme behandlinger. Opgaven er sammen med eksperter at vurdere, hvem der skal have hvad. Det skal sættes op rigtigt fra starten med analyser og målinger på resultater, så det kan beskrives, hvem der har gavn af hvilke behandlinger. Der skal prøves nye behandlinger af, og der findes noget i skuffen allerede. Men vigtigst af alt er, at alle skal være stå sikker grund. Der er ikke nogen behandling lige om hjørnet! Endelig oplyste LB, at det er planen at lave en hjemmeside. Så kan man som patient eller pårørende sende sine spørgsmål til Synkopecenteret, og spørgsmål/svar vil blive offentliggjort på hjemmesiden. Der kom et simpelt spørgsmål fra salen: Er der håb??? 4

5 LB: Vi kan ikke love jer noget, men jeg er overbevist om, at der vil være veje, der kan sikre, at I får det bedre. Vi må starte fra en ende af. Der er ikke to, der skal have den samme behandling. De fire andre centre er heller ikke klar. Efter 19. maj vil det måske være muligt at give retningslinjer for, hvornår de øvrige regioner er klar. Endelig anerkendte JM behovet for en diagnose, for uden diagnose er man på mange måder usynlig. 5

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark

Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat Kræftens Bekæmpelse Status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Referat af møde den 26. juni 2009 Juli 2009 1 Referat af møde om status og fremtid for regional kemoterapi i Danmark Fredag

Læs mere

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? sider

guide Foto: Iris Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? sider Foto: Iris guide Juli 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Guide: HPV-vaccine eller ej? 16 sider HPV-vaccinen INDHOLD I DETTE HÆFTE: HPV-vaccinen kan give dig alvorlige bivirkninger... 4 To

Læs mere

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb

Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb Kvalitet i Almen Praksis i Hovedstaden (KAP-H) Kvalitet & Patientsikkerhed, Kræftens Bekæmpelse Praktiserende lægers støtte og omsorg for patienter i kræftforløb en gennemgang af nyere dansk litteratur,

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Referat Kræftens Bekæmpelse. Dialogmøde om kræftbehandling i Frankfurt. - Referat fra mødet den 27. maj 2009

Referat Kræftens Bekæmpelse. Dialogmøde om kræftbehandling i Frankfurt. - Referat fra mødet den 27. maj 2009 Refer Kræftens Bekæmpelse Dialogmøde om kræftbehandling i Frankfurt - Refer fra mødet den 27. maj 2009 Juni 2009 Refer af dialogmøde om kræftbehandling i Frankfurt Onsdag den 27. maj 2009 kl. 17.00 20.00

Læs mere

Guide. Foto: Scanpix. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Overblik. HPV-vaccinen. Fordele og ulemper

Guide. Foto: Scanpix. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. sider. Overblik. HPV-vaccinen. Fordele og ulemper Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 26 sider Overblik HPV-vaccinen Fordele og ulemper HPV-vaccinen INDHOLD: HPV-vaccinen - en giftig debat...4-7 Case: Endelig

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005

Magtanvendelse. folkeskolen. Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Magtanvendelse i folkeskolen Rapport udarbejdet af Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2005 Kolofon Titel: Magtanvendelse i folkeskolen Forfattere: Center for Ligebehandling af Handicappede

Læs mere

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme

Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet. Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet Forsknings- og udviklingsrapport om mennesker med kroniske sygdomme Enheden for Brugerundersøgelser Kroniske syges oplevelser i mødet med sundhedsvæsenet

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Når specialister GØR en forskel

Når specialister GØR en forskel TEAMARBEJDE Når specialister GØR en forskel Lene Baungaard Gode erfaringer med et forsøgsprojekt får Aalborg Kommune til at videreføre et børnepsykologisk team med tre psykologer. Specialistkompetencer,

Læs mere

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden

Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Undersøgelse af tilsynsvirksomheden 2 Undersøgelse af tilsynsvirksomheden Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Evalueringsenheden Strandgade 100, Bygning K 1401 København K Undersøgelse

Læs mere

Kontakt til socialforvaltningen og det øvrige sundhedssystem

Kontakt til socialforvaltningen og det øvrige sundhedssystem Kapitel 9 Kontakt til socialforvaltningen og det øvrige sundhedssystem 167 168 170 173 175 Socialforvaltningen Årsager til henvendelse på socialforvaltningen Gør kendskabet til hiv-status nogen forskel

Læs mere

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt

Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt Kræftpatienters valg af behandling i Frankfurt En interviewundersøgelse af danske patienters overvejelser og erfaringer med behandling i Frankfurt Helle Max Martin Signe Lindgård Andersen Dansk Sundhedsinstitut

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose

Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose Tværsektorielt samarbejde om mennesker med en dobbeltdiagnose En inspirationsguide til forbedring af samarbejdet baseret på erfaringerne fra Kultursporet i Projekt Integreret Indsats Katrine Schepelern

Læs mere

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG

DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS GENNEMGANG AF UDKAST TIL NATIONAL KLINISK RETNINGSLINJE FOR UDREDNING OG BEHANDLING AF GENERALISEREDE SMERTER I BEVÆGEAPPARATET Indholdsfortegnelse DANSK FIBROMYALGI-FORENINGS

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød)

Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Spørgsmål nr.: 4 Er du tilfreds med foreningen? (svaret fra bestyrelsen står med rød) Jeg er overordnet tilfreds, men mangler at man kan kontakte en der ved noget om kommende events. Er taget til efterretning

Læs mere

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser?

Kåre Jansbøl. Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Kåre Jansbøl Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? Sammenhængende patientforløb: Hvad oplever patienter med autoimmune kroniske lidelser? kan hentes fra

Læs mere

NR. 2 MAJ 2014 LOKALAFDELINGEN STORKØBENHAVN / BORNHOLM. Lottes U-turn. en medalje har to sider! Empowerment og recovery når familien skal hjælpes

NR. 2 MAJ 2014 LOKALAFDELINGEN STORKØBENHAVN / BORNHOLM. Lottes U-turn. en medalje har to sider! Empowerment og recovery når familien skal hjælpes NR. 2 MAJ 2014 LOKALAFDELINGEN STORKØBENHAVN / BORNHOLM Lottes U-turn en medalje har to sider! Empowerment og recovery når familien skal hjælpes FORMANDENS KLUMME Er du udredt godt nok? Af Anders Dinsen,

Læs mere

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Helle Max Martin, Anja Elkjær Rahbek og Louise Borst Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Delundersøgelse i evaluering af forløbsprogrammernes implementering i Region Hovedstaden Publikationen

Læs mere

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen

REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen REFLEX på Koglen - Evalueringsrapport vedrørende det kognitive behandlingsprogram, REFLEX på den sikrede institution Koglen CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling

Læs mere

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet

Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet Bilag 7 Resultater af spørgeskemaundersøgelse blandt samarbejdspartnere Hjerneskadeteamet April 2014 Jane Due og Runa Bjørn Evaluering af Hjerneskadeteamet Resume I forbindelse med evaluering af Hjerneskadeteamet

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere