Eco-Drive Chronograph

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Eco-Drive Chronograph"

Transkript

1 Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi. Uret er udstyret med 2 daglig alarmer, der baseres på 24-timers visning, og et stopur, der måler tiden i dele af 1/20 sekund op til 59 minutter og sekunder. Før uret tages i brug Da uret er drevet af lysenergi, er det nødvendigt at udsætte det for tilstrækkeligt lys, således at batteriet bliver fuldt opladet. Til at oplagre den elektriske energi er uret forsynet med et specielt batteri. Dette specielle batteri er miljøvenligt og indeholder ikke giftige stoffer f. eks. kviksølv. Med fuldt opladet batteri kan uret gå i ca. 1 år (med energisparefunktionen aktiveret) uden yderligere opladning. *Energisparefunktion: Når opladning af batteriet ophører på grund af at, der ikke tilføres uret lys, vil sekundviseren standse i kl. 12:00-, og det er kun time- og minutviseren, der bevæger sig. Når uret igen bliver udsat for lys, vil sekundviseren bevæge sig hurtigt hen til korrekt tid og fortsætte sin normale bevægelse. Dette forekommer kun i programmet TME. Afhængigt af urets skivefarve vil energisparefunktionen blive aktiveret, efter uret ikke har været udsat for lys i 30 minutter eller mere. <Rigtig brug af uret> For at sikre at uret fungerer korrekt, er det nødvendigt at holde batteriet godt opladet. Uret er forsynet med en funktion, der forhindrer overopladning af batteriet. Det anbefales, at uret oplades hver dag. Vær opmærksom hvis uret bæres under lange ærmer, da det er nødvendigt, at lyset rammer urskiven direkte. Specielle funktioner ved Eco-Drive ure Hvid uret er mangelfuldt opladet, vil følgende advarselsfunktioner blive aktiveret for at gøre brugeren opmærksom på manglende opladning. <Advarsel for mangelfuld opladning> Når spændingen falder i det sekundære batteri, på grund af at solcellerne ikke får tilført tilstrækkeligt lys, vil sekundviseren begynde at bevæge sig i spring af 2 sekunder. Uret vil fortsat gå korrekt i ca. 4 døgn, derefter standser uret, og ny indstilling er nødvendig. Det er derfor vigtigt at få uret opladet, således at sekundviseren igen bevæger sig med 1 sekunds interval. 1

2 Bemærk! Hvis stopuret, alarm 1 eller alarm 2 er valgt, vil uret automatisk skifte tilbage til at vise tiden, når sekundviseren begynder at springe med 2 sekunders interval, selvom funktionsviseren står på det pågældende program. Uret vender tilbage til det valgte program, når nødvendig opladning er foretaget. En igangværende måling med stopuret vil standse, og stopuret bliver nulstillet. Alarmen vil ikke lyde, selvom den er sat ON. Der kan ikke skiftes program med kronen. <Når uret har været standset på grund af manglende opladning> Når spændingen falder i det sekundære batteri, på grund af at solcellerne ikke får tilført tilstrækkeligt lys, og advarslen for mangelfuld opladning har været aktiv, vil uret til sidst gå i stå. Hvis dette sker, er det nødvendigt at oplade uret, til sekundviseren bevæger sig normalt (1 sekund.). Da tiden er ukorrekt, når uret har været gået i stå, er det nødvendigt at stille tiden igen. Det er nødvendigt med mindst 30 minutters opladning. Fortsæt opladningen indtil sekundviseren bevæger sig normalt. <Energisparefunktionen sat ud af kraft> Når opladning foregår, er energisparefunktionen sat ud af kraft. Energisparefunktionen er ikke aktiv, når kronen er i 1. eller 2., eller hvis der skiftes program ved at dreje kronen i normal. Hvis batteriet er fuldt opladet, og uret stadig udsættes for lys, vil energisparefunktionen ikke blive aktiveret. Ladetider Det anbefales, at uret oplades hver dag. Vær opmærksom hvis uret bæres under lange ærmer, det er nødvendigt at lyset rammer skiven. Hvis uret tages af, er det en god ide at placere det et sted, hvor det bliver belyst (f. eks. en vindueskarm). Uret må ikke udsættes for højere temperaturer end 60 o C, da der ellers kan opstå skader i urværket. Anbring ikke uret for tæt under gløde- eller halogenlamper (mindst 50 cm). Den nødvendige ladetid varierer for forskellige modeller (farve på skiven o.s.v.). De nedenstående tider er kun vejledende. Belysning Omgivelser Nødvendig tid (lux) (belysningsforhold) Fra STOP til 1 sek. bevægelse af sekundviser 1 dags forbrug Fra tom til fuld 500 Indendørs 100 timer 4 timer Under bordlampe (60-70 cm) 45 timer 2 timer Under bordlampe ( 20 cm) 15 timer 40 minutter 150 timer Udendørs (overskyet) 4,5 time 12 minutter 45 timer Udendørs (solskin) 1,5 time 3 minutter 9 timer Udskiftning af batteri Til forskel fra almindelige batterier er det ikke nødvendigt at udskifte dette opladelige batteri med faste terminer. Hvis batteriet skal skiftes, må der kun anvendes det originale batteri. Hvis man bruger et ordinært batteri, er der risiko for, at det eksploderer på grund af overopladning. 2

3 Urets bestanddele Navn/Program Tid/Kalender Stopur Alarm 1 Alarm 2 (1) Programviser TME CHR AL-1 AL-2 (2) Funktionsviser Standser i 0 Stopurets minutviser, 1/20 sekunder Standser i 0 Standser i 0 (3) Dato Viser dato Viser dato Viser dato Viser dato (4) Timeviser Viser timer Viser timer Viser alarmtimer Viser alarmtimer (5) Minutviser Viser minutter Viser minutter Viser alarmminutter Viser alarmminutter (6) Sekundviser Viser skekunder Viser stopurssekunder Viser ON/OFF Viser ON/OFF (7) timer 24-timer 24-timer 24-timer Navn Krone Tid/Kalender Stopur Alarm 1 Alarm 2 Normal Programskift Programskift Programskift Programskift (8) Krone 1. Indstilling af 0 -indstilling af Alarm ON/OFF Alarm ON/OFF kalender funktionsviser 2. Indstilling af tid 0 -indstilling af 24- /time/sek./minutviser Indstilling af alarmtid og ON/OFF Indstilling af alarmtid og ON/OFF Normal Ikke i brug Start/Stop/Nulstil Test af alarmlyd Test af alarmlyd Knop (A) 1. Ikke i brug Funktionsviser til Alarm ON/OFF Alarm ON/OFF 0-2. Ikke i brug Sekundviser til 0 - Alarm ON/OFF Alarm ON/OFF Normal Ikke i brug Genkald af 1/20- Ikke i brug Ikke i brug sekunder Knop (B) 1. Ikke i brug Ikke i brug Ikke i brug Ikke i brug 2. Ikke i brug Ikke i brug Ikke i brug Ikke i brug Programskift Uret er udstyret med 4 programmer bestående af tid/ kalender, stopur, alarm 1 og alarm 2. programskift foregår ved at dreje kronen. Programvalget aflæses på programviseren. 3

4 Kontrol og justering af visernes 0 - Før uret tages i brug, kontrolleres, at urets funktioner fungerer korrekt ved at foretage følgende: [Kontrol af 0 -] 1) Ved at dreje kronen stilles programviseren på stopur (CHR). 2) Træk kronen ud i 1.. Kontroller at 24-timers-, time-, minut-, sekund- og funktionsviserne hurtigt stiller sig på 0. Hvis ovenstående ikke sker, udføres følgende: [Justering til 0 -] 0 -stilling af funktionsviser: 1) Med programviseren på CHR trækkes kronen ud i 1.. 2) Med tryk på (A) stilles funktionsviseren på 0, umiddelbart efter datoen har skiftet ved 12:00. Hvert tryk på (A) flytter funktionsviseren 1 sekund. Hvis (A) holdes inde, vil viseren bevæge sig hurtigt. Datoen skifter hver gang, funktionsviseren har drejet 4 omgange. Bemærk! Hvis kronen drejes 1 omgang mod venstre, vil funktionsviseren foretage 4 omgange, og datoen skifter til ny dato. 0 -stilling af 24-timers-, time-, minut- og sekundvisere: 1) Med programviseren på CHR trækkes kronen ud i 2.. 2) Med tryk på (A) stilles sekundviseren på 0. Hvert tryk på (A) flytter sekundviseren 1 sekund frem. Hvis (A) holdes inde, vil viseren bevæge sig hurtigt. 3) Ved at dreje med kronen stilles 24-timers-, time- og minutviseren. Ved at dreje kronen mod højre flyttes viserne med uret. Ved at dreje kronen mod venstre flyttes viserne mod uret. Hvis kronen drejes 2 omgange eller mere, vil det medføre, at viserne fortsætter med at køre. Dette standses ved at 4) Afslut ved at trykke kronen ind i normal. Indstilling af tid og dato Indstilling af tid: 1) Ved at dreje kronen stilles programviseren på TME. 2) Træk kronen ud i 2. Position, og sekundviseren vil hurtigt stille sig på 0. Hvis den ikke standser ved 0, skal den justeres til 0 -. Hvis kronen trækkes ud i 2. Position, mens datoen er ved at skifte, vil datoskiftet stoppe, og efter sekundviseren har stillet sig på 0, vil datoskiftet fortsætte. 3) Drej kronen for at indstille tiden. Ved at dreje kronen en omgang mod højre flyttes viserne med uret. Ved at dreje kronen en omgang mod venstre flyttes viserne mod uret. Hvis kronen drejes 2 omgange eller mere, vil det medføre, at viserne fortsætter med at køre. Dette standses ved at 4) Afslut ved at trykke kronen ind i normal. Indstilling af dato: Datofunktionen i uret er baseret på 31 dage i måneden, det er derfor nødvendigt at justere datoen i de måneder, der har færre dage. 1) Ved at dreje kronen stilles programviseren på TME. 2) Træk kronen ud i 1.. 3) Drej kronen mod venstre for at indstille datoen. Hver gang funktionsviseren foretager 4 omgange, skifter datoen 1 dato frem. Datoen kan kun justeres 1 dato ad gangen. 4

5 4) Afslut ved at trykke kronen ind i normal Hvis datoen ikke er centreret i datovinduet: Hvis uret har været udsat for et kraftigt stød, kan det forekomme, at datoen går ud af justering. 1) Ved at dreje kronen stilles programviseren på CHR. 2) Træk kronen ud i 1.. 3) Ved at trykke på (A) flyttes funktionsviseren og datoen roligt. Med gentagne tryk på (A) centreres datoen i vinduet. Efter indstilling af dato trykkes på (A), indtil funktionsviseren står på 0. 4) Afslut ved at trykke kronen ind i normal. Stopur Stopursmålingerne tages i 1/20 (0,05) sekund. Stopuret kan måle op til 59 minutter og 59,95 sekunder, hvorefter det går i 0 -. Aflæsning af stopurets visere: Når programviseren er stillet på CHR ved at dreje kronen, vil sekundviseren og funktionsviseren stille sig på 0, og stopuret er klar til brug. Sekundviseren: I stopuret viser den sekunderne i dele af 1 sekund. Funktionsviseren: I stopuret viser denne enten minutter eller 1/20 sekund. Mens den viser minutter, bevæger den sig i dele af 1 minut. Når man trykker på (B), mens stopuret er standset, vil funktionsviseren skifte til at vise 1/20 sekund, mens der er trykket på (B). Målinger med stopuret: 1) Drej kronen til programviseren står på CHR. 2) Med tryk på (A) startes stopuret (uret kvitterer med en lyd). 3) Med tryk på (A) standses stopuret. 4) Hvis (A) holdes inde i ca. 2 sekunder, nulstilles stopuret. Alarm 1 og Alarm 2 Bortset fra alarmlyden er betjeningen af de to alarmer ens. Alarmfunktionen bruger 24-timers formatet. Alarmen lyder i 15 sekunder een gang i døgnet på det indstillede tidspunkt. Indstilling af alarmtidspunkt: 1) Drej kronen til programviseren enten står på AL-1 eller AL-2. Sekundviseren bevæger sig hurtigt til ON (ved 42 sekunder) eller OFF (ved 38 sekunder). 24-timers-, time- og minutviseren bevæger sig til det tidligere indstillede alarmtidspunkt. Funktionsviseren stiller sig i ) Træk kronen ud i 2. (indstilling af alarm). Alarmen er nu automatisk sat ON. 3) Drej med kronen for at indstille alarmtidspunktet. Ved at dreje kronen en omgang mod højre flyttes viserne med uret. Ved at dreje kronen en omgang mod venstre flyttes viserne mod uret. Hvis kronen drejes 2 omgange eller mere, vil det medføre, at viserne fortsætter med at køre. Dette standses ved at 4) Afslut ved at trykke kronen ind i normal. Sæt alarmen ON/OFF: Med programviseren på den pågældende alarm trækkes kronen ud i 1. eller 2. Position, og skift ON/OFF med tryk på (A). Test af alarmlyd: I alarmprogrammet (med kronen i normal) holdes (A) inde. 5

6 Stands alarmlyden: Med tryk på enten (A) eller (B) standses alarmen. Nulstil alt Det kan forekomme, at uret ikke fungerer korrekt efter at have været udsat for f. eks. kraftig statisk elektricitet eller et kraftigt stød. Hvis dette sker, stilles viserne til deres basiser ved at gøre følgende, når uret er tilstrækkeligt opladet, og sekundviseren bevæger sig normalt: 1) Ved at dreje kronen stilles programviseren på CHR. 2) Træk kronen ud i 2.. Alle viserne vil nu bevæge sig til deres respektive 0 - og standse. 3) Tryk (A) og (B) ind samtidigt og slip dem igen. Der lyder nu et signal, og hver viser foretager en demonstrationsbevægelse for at vise, at nulstil alt proceduren er fuldført. Herefter udføres indstilling til basiser. Tryk ikke kronen ind før dette er udført. Indstilling til basiser: 1) Med tryk på (A) stilles sekundviseren på 0. Hvert tryk på (A) flytter sekundviseren 1 sekund frem. Hvis (A) holdes inde, vil viseren bevæge sig hurtigt. 2) Ved at dreje med kronen stilles 24-timers-, time- og minutviseren. Ved at dreje kronen mod højre flyttes viserne med uret. Ved at dreje kronen mod venstre flyttes viserne mod uret. Hvis kronen drejes 2 omgange eller mere vil det medføre, at viserne fortsætter med at køre. Dette standses ved at 3) Tryk kronen ind i 1.. 4) Med tryk på (A) stilles funktionsviseren på 0, umiddelbart efter datoen har skiftet ved 12:00. Hvert tryk på (A) flytter funktionsviseren 1 sekund. Hvis (A) holdes inde, vil viseren bevæge sig hurtigt. Datoen skifter hver gang, funktionsviseren har drejet 4 omgange. Bemærk! Hvis kronen drejes 1 omgang mod venstre, vil funktionsviseren foretage 4 omgange, og datoen skifter til ny dato. 5) Afslut med at trykke kronen ind i normal, alle programindstillinger kontrolleres omhyggeligt, før uret tages i brug igen. Vandtæthed Vandtæthed for daglig brug (op til 3 atm.): Denne type ure er vandtætte, hvis de udsættes for mindre fugtige forhold. For eksempel kan man udmærket bære uret, mens man vasker ansigtet, det er dog ikke designet til brug under vandet. Yderligere vandtæthed til daglig brug (op til 5 atm.): Denne type ure er mere vandtætte og kan bruges under svømning, dog ikke ved snorkeldykning. Yderligere vandtæthed til daglig brug (op til 10/20 atm.): Denne type ure er mere vandtætte og kan bruges under svømning med snorkel, dog ikke ved dykning, hvor der anvendes trykflasker. 6

7 Advarsel! Kontroller at kronen er trykket helt ind til kassen. Hvis uret er forsynet med skruekrone, skal denne være skruet helt til. Brug ikke krone eller trykknopper under vand, eller når uret er vådt. Hvis uret bruges i saltvand, skal det skylles af i ferskvand og aftørres med en blød klud. Hvis der er kommet fugtighed i uret eller dug under glasset, som ikke forsvinder i løbet af en dag, skal uret omgående indleveres til forhandler eller et Citizen Service Center. Hvis der kommer saltvand ind i uret, pakkes uret ind i en tæt plastikpose og indleveres hurtigst muligt til reparation. Undgå høje temperaturer Efterlad ikke uret i direkte sollys eller på ekstremt varme eller kolde lokaliteter. Dette kan medføre funktionsfejl og afkorte batteriets levetid. Undgå kraftige stød Pas på ikke at tabe uret eller støde det imod hårde genstande. Undgå stærke magnetfelter Hold uret væk fra stærke magnetfelter. Generelt bliver uret ikke påvirket af husholdningsmaskiner, TV eller radio. Undgå kemikalier, opløsningsmidler eller gasser. Uret må ikke komme i kontakt med petroleum, benzin, fortynder, alkohol, spraymaling, neglelak eller lignende, da disse ting kan skade kassen, glasset og lænken. 7

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 389

INDHOLDSFORTEGNELSE 389 INDHOLDSFORTEGNELSE 389 International garanti... 390 Anbefalinger... 391 Tolerancer... 392 Ækvivalenstabel... 394 Piktogrammer... 396 Månekalender... 397 Gummirem... 398 Foldespænde... 399 Ægthedscertifikat...

Læs mere

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Kan bruges med 3 størrelser manchetter 1 Beskrivelse af apparatet Tolkning af symboler Luftstuds Indstillinger Ur Display Memory/ hukommelse Symboler

Læs mere

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB/FM RDS digital solcelleradio. Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug ROBERTS Enjoy Listening DAB/FM RDS digital solcelleradio Læs venligst denne betjeningsvejledning før brug Indhold Kontrolknapper...2-3 Isættelse af genopladelige batterier...4 Isættelse af alkaline-batterier...5

Læs mere

Automatisk programmerbar hegnsåbner

Automatisk programmerbar hegnsåbner Automatisk programmerbar hegnsåbner Dansk brugervejledning 2013 Indhold side Funktioner og produktbeskrivelse 3 Indstilling og opsætning 5 Tænd og sluk 5 Manuel åbning & test 5 Indstilling af ugedag og

Læs mere

Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

Digitalkamera. Startguide. Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Digitalkamera Startguide Læs denne vejledning, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du har købt dette RICOH WG-5 GPS digitalkamera. Denne startguide indeholder

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg. Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 H. JESSEN JÜRGENSEN A/S alt til klima- og køleanlæg Brugsvejledning til AERMEC split luftkonditioneringsanlæg EXL IEXLFX 9808 67042.01 Mac/Word/Aermec EXL.doc 05.2000 OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi erklærer,

Læs mere

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm

DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm ROBERTS Nyd at lytte DAB / FM RDS digital clockradio med dobbelt alarm Læs venligst denne manual før brugen Indhold Kontrolknapper... Brug af clockradioen for første gang...4 Betjening af din clockradio...5

Læs mere

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1

LINDGAARD PEDERSEN A S. Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring. Dansk BRUGSANVISNING. Spyball 6829 Side. 1 6829 Kompakt motorcykelalarm med tyverisikring Dansk BRUGSANVISNING 2 1 Styreboks Håndsender Spyball 6829 Side. 1 Tak, fordi du har valgt et Spyball alarmsystem. Vi anbefaler, at du læser denne vejledning

Læs mere

Oral-B TRIUMPH. powered by. powered WIRELESS SMARTGUIDE TM VISIBLE PRESSURE INDICATOR. Oral-B

Oral-B TRIUMPH. powered by. powered WIRELESS SMARTGUIDE TM VISIBLE PRESSURE INDICATOR. Oral-B Oral-B TRIUMPH Oral-B 5000 powered powered by by WIRELESS SMARTGUIDE TM VISIBLE PRESSURE INDICATOR Oral-B Oral-B l a k j i b c d h e g f Dansk / Norsk Oral-B Triumph med SmartGuide er udformet specielt

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug.

Digitalkamera. Brugervejledning. De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Digitalkamera Brugervejledning De bedste resultater med dit kamera opnås ved at læse brugervejledningen, inden kameraet tages i brug. Tak fordi du valgte dette PENTAX WG-10. Vi anbefaler, at du læser denne

Læs mere

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... Quality Management Voluntary participation in regular monitoring EN ISO13485:2003 + AC:2007 Quality Management Medical Device Directive 93/42/EEC

Læs mere

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476)

Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Køkkenradio til ophængning under skab eller hylde MEDION LIFE E66069 (MD 82476) Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 3 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning...

Læs mere

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R

Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas. Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R Operatør-manual Betjeningsveiledning Användarmanual Käyttöopas Manual Steering Models SCRUBTEC R 571 SCRUBTEC R 571 C SCRUBTEC R 586 SCRUBTEC BOOST R DK NO SE FI Dansk (2-31) Norsk (32-61) Svenska (62-91)

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder

Brugervejledning. Kom godt i gang. Grundlæggende funktioner. Digitalkamera. Optagelse af billeder. Visning og sletning af billeder Kom godt i gang 1 Digitalkamera Grundlæggende funktioner 2 Brugervejledning Optagelse af billeder Visning og sletning af billeder 3 4 Redigering og udskrivning 5 Indstillinger 6 Tilslutning til en computer

Læs mere

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU

Hardwaremanual. Model: TSP143IIU Hardwaremanual Model: TSP143IIU Anerkendelse af varemærker TSP100II: Star Micronics Co., Ltd. Bemærkning Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for reproduktion af enhver del af denne vejledning uden

Læs mere

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE

Brugsvejledning. Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE svejledning Espressomaskine INDHOLDSFORTEGNELSE Vigtige sikkerhedsanvisninger 2-3 Installation 4 Opstilling 4 Indbygning 4 Ventilation 4 Tilslutning til el 5 Typeskilt 5 Beskrivelse af apparatet 6 Start

Læs mere

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner

Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Betjeningsvejledning til avancerede funktioner Digitalkamera Model nr. DMC-LZ40 Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt igennem, før du anvender dette produkt, og gem vejledningen til fremtidig brug.

Læs mere

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet.

DAN. Brugervejledning. Digitalkamera. Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. DAN Digitalkamera Brugervejledning Læs brugervejledningen, før du bruger kameraet for at opnå de bedste resultater med kameraet. Tak fordi du valgte dette digitalkamera fra PENTAX. Vi anbefaler, at du

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk

Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.dk -1- Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og gearvælger

Læs mere

Avanceret Brugervejledning til kamera

Avanceret Brugervejledning til kamera DANSK Inden kameraet tages i brug Optagelse Afspilning/sletning Udskrifts-/ overførselsindstillinger Tilpasning af kameraet Fejlfinding Liste over meddelelser Appendiks Avanceret Brugervejledning til kamera

Læs mere

IIndholdsfortegnelse TVP 13

IIndholdsfortegnelse TVP 13 TVP12 TVP 13 IIndholdsfortegnelse 1 Opbygning og funktion... 3 1.1 Navn på hver enkelt komponent... 3 1.2 Vejledning inden brug... 4 1.3 Beskrivelse af fjernbetjeningen... 7 1.4 Anvendelse af fjernbetjeningen...

Læs mere

Miljøtjenesten ( Københavns Kommune

Miljøtjenesten ( Københavns Kommune ' " ' " # # Miljøtjenesten ( " #$ % &$& Københavns Kommune Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 SIKKERHED...4 MONTRE...5 STRØM - RUM 1...5 Vindmølle strømmen...5 Solcelle strømmen...5 Net strøm (230V)...5

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Digitalkamera Brugervejledning

Digitalkamera Brugervejledning De Digitalkamera Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere