SOLAR POWER GARDEN LAMP

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLAR POWER GARDEN LAMP"

Transkript

1 MODEL SOLAR POWER GARDEN LAMP INSTRUCTION MANUAL DK BEDLAMPE MED SOLCELLER Brugsanvisning N BEDLAMPE MED SOLCELLER Bruksanvisning S TRÄDGÅRDSLAMPA MED SOLCELLER Bruksanvisning FI AURINKOKENNOILLA TOIMIVA PYLVÄSVALAISIN Käyttöohje 5 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør Produsert i P.R.C. EU-importør AURINKOKENNOILLA TOIMIVA PYLVÄSVALAISIN: Tillverkad i P.R.C. EU-importör Valmistettu Kiinan kansantasavallassa Yhteisön tuoja DK- Tanska 1

2 Introduktion DANSK BRUGSANVISNING For at du kan få mest mulig glæde af din nye solcellelampe, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager lampen i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om lampens funktioner. Tekniske data Strømkilde: DC 3 V (2 opladelige 1,5 V AA NiMHbatterier, som oplades ved hjælp af lampens solcellepanel) Indeholder fotocelle, som automatisk tænder lampen ved mørkets frembrud Højeffektiv lysdiode Design, som beskytter lampens elektronik mod vejr og vind Fremstillet i rustfrit stål Placering af solcellelampen Lampen skal placeres, så den ikke står i skygge, og så den i løbet af dagen får sollys direkte på solcellepanelet. Lampen må ikke placeres, så den påvirkes af kunstigt lys, når det er mørkt, da det vil forhindre den i at tænde automatisk. Lampen skal oplades på to hele solskinsdage, før den giver fuldt lysudbytte. Samling af lampen batterierne virker og er installeret korrekt. Tag alle dele ud af emballagen. Fastgør lampen til underlaget med de medfølgende skruer. Tag solcellepanelet af ved at dreje det mod uret. Pas på ikke at dreje eller trække i ledningerne. Indstil kontakten under lampeenheden til "AUTO". Sæt solcellepanelet på igen. Udskiftning af batterier Det anbefales at udskifte de opladelige batterier en gang om året, eller når lampens lystid er mærkbart forringet. Tag solcellepanelet af ved at dreje det mod uret. Pas på ikke at dreje eller trække i ledningerne. Ilæg to nye NiMH-batterier, størrelse AA. Sørg for, at polariteten er korrekt, når du ilægger batterierne. Saml lampen igen. Brugte batterier skal afleveres til genbrug. Fejlfinding Hvis lampen ikke tænder ved mørkets frembrud, skal du tjekke, at: lampens fotocelle ikke påvirkes af kunstigt lys. lampen i løbet af dagen ikke har stået overdækket eller i skygge. knappen er indstillet til "Auto". Rengøring Tør regelmæssigt solcellepanelet af med en hårdt opvredet klud. Brug ikke ætsende eller slibende rengøringsmidler, da disse kan angribe plastdelene på lampen. 2

3 Innledning NORSK BRUKSANVISNING For at du skal få mest mulig glede av denne solcellelampen, ber vi deg lese denne bruksanvisningen og de vedlagte sikkerhetsforskriftene før du tar lampen i bruk. I tillegg anbefaler vi at du tar vare på bruksanvisningen, slik at den er tilgjengelig hvis du senere skulle få bruk for å lese om lampens funksjoner. Tekniske data Strømkilde: DC 3 V (2 stk. oppladbare 1,5 V AA NiMH-batterier som lades ved hjelp av lampens solcellepanel) Inneholder en fotocelle som automatisk slår på lampen ved mørkets frembrudd Høyeffektiv lysdiode Det anbefales å skifte de oppladbare batteriene én Design som beskytter lampens elektronikk mot vær og vind Fremstilt i rustfritt stål Plassere solcellelampen Lampen skal plasseres slik at den ikke står i skygge, og slik at den får sollys direkte på solcellepanelet i løpet av dagen. BEDLAMPE MED frembrudd, SOLCELLER: kontrollerer du at: Ikke plasser lampen slik at den påvirkes av kunstig lys når det er mørkt. Det kunstige lyset vil forhindre at lampen slår seg på automatisk. TRÄDGÅRDSLAMPA MED løpet av SOLCELLER: dagen Lampen må lades i to hele solskinnsdager før den gir fullt lysutbytte. Montere lampen Ta alle delene ut av emballasjen. Fest lampen til underlaget med skruene som følger med. Ta av solcellepanelet ved å dreie det mot urviseren. Pass på at du ikke vrir på eller trekker i ledningene. Still inn knappen under lampeenheten på AUTO. Sett på solcellepanelet igjen. Skifte batteriene gang i året eller når lampens lystid er merkbart redusert. Ta av solcellepanelet ved å dreie det mot urviseren. Pass på at du ikke vrir på eller trekker i ledningene. Sett inn to nye NiMH-batterier, størrelse AA. Påse at polariteten er korrekt når du setter inn batteriene. Monter lampen igjen. Brukte batterier skal leveres til resirkulering. Feilsøking Hvis lampen ikke slår seg på ved mørkets lampens fotocelle ikke påvirkes av kunstig lys lampen ikke har stått tildekket eller i skygge i knappen er stilt inn på Auto batteriene virker og er satt inn korrekt Rengjøring Tørk av solcellepanelet regelmessig med en godt oppvridd klut. Ikke bruk etsende eller slipende rengjøringsmidler da disse kan angripe lampens plastdeler. 3

4 Introduktion SVENSKA BRUKSANVISNING För att du ska få så stor glädje som möjligt av din nya solcellslampa rekommenderar vi att du läser denna bruksanvisning och de medföljande säkerhetsföreskrifterna innan du börjar använda den. Vi rekommenderar dessutom att du sparar bruksanvisningen ifall du behöver läsa informationen om de olika funktionerna igen. Tekniska data BEDLAMPE MED Byte SOLCELLER: av batterierna Strömkälla: DC 3 V (2 laddningsbara 1,5 V AA NiMH-batterier, som laddas med hjälp av lampans solcellspanel) brinntid är märkbart förkortad. Innehåller en fotocell som automatiskt tänder lampan vid mörkrets inbrott Avlägsna skruvarna från lampskärmen. Högeffektiv lysdiod Design som skyddar lampans elektronik mot väder och vind Tillverkad i rostfritt stål Placering av solcellslampan Lampan ska placeras så att den inte står i skugga utan under dagens lopp får solljus direkt på solcellspanelen. Lampan får inte placeras så att den påverkas av konstgjort ljus när det är mörkt, eftersom det kontrollera att: förhindrar den från att tändas automatiskt. Lampan måste laddas under två hela soliga dagar för att ge full ljuseffekt. TRÄDGÅRDSLAMPA MED övertäckt SOLCELLER: eller i skugga. Montering av lampan Plocka upp alla delar ur förpackningen. Fäst lampan på underlaget med hjälp av de medföljande skruvarna. Ta av solcellspanelen genom att vrida den motsols. Se upp så att du inte vrider eller drar i ledningarna. Ställ in kontakten under lampenheten på AUTO. Sätt på solcellspanelen igen. Vi rekommenderar att du byter de laddningsbara batterierna en gång om året eller när lampans Ta av lampan från jordspettet. Vänd lampan upp och ned. Montera isär glaset, skärmen och batteriboxen. Se upp så att du inte vrider eller drar i ledningarna. Lägg i två nya NiMH-batterier av storlek AA. Se till att polerna vänds åt rätt håll när du lägger i batterierna. Montera ihop lampan igen. Använda batterier ska lämnas till en återvinningsstation. Felsökning Om lampan inte tänds vid mörkrets inbrott ska du lampans fotocell inte påverkas av konstgjort ljus. lampan under dagens lopp inte har stått knappen är inställd på Auto. batterierna fungerar och är korrekt ilagda. Rengöring Torka regelbundet av solcellspanelen med en väl urvriden trasa. Använd inte frätande eller slipande rengöringsmedel, vilket kan skada plastdelarna på lampan. 4

5 Johdanto Saat aurinkokennovalaisimesta suurimman hyödyn, kun luet käyttöohjeen ja turvallisuusohjeet läpi ennen sen käyttöönottoa. Säilytä tämä käyttöohje, jotta voit tarvittaessa palauttaa mieleesi valaisimen toiminnot. Tekniset tiedot SUOMI KÄYTTÖOHJE Virtalähde: DC 3 V (2 ladattavaa 1,5 V:n AAkokoista NiMH-akkua, jotka ladataan valaisimen aurinkokennopaneelin avulla). Sisältää valokennon, joka sytyttää valaisimen automaattisesti pimeän tullessa. Suuritehoinen valodiodi. Malli, joka suojelee valaisimen elektroniikkaa tuulelta ja sateelta. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä. vuodessa tai kun valaisimen paloaika on Aurinkokennovalaisimen sijoittaminen Valaisin on sijoitettava niin, ettei se ole varjossa, ja niin, että aurinko paistaa päivän aikana suoraan sen aurinkopaneeliin. Valaisinta ei saa sijoittaa niin, että se altistuu keinovalolle pimeän tullessa, sillä silloin valaisin ei syty automaattisesti. Valaisinta on ladattava kahden kokonaisen aurinkoisen päivän ajan, jotta se saavuttaa täyden valaisutehonsa. Valaisimen kokoaminen Ota kaikki osat pakkauksesta. Kiinnitä valaisin jalustaan mukana toimitetuilla ruuveilla. Irrota aurinkokennopaneeli kiertämällä sitä vastapäivään. Varo kiertämästä tai vetämästä johtoja. Säädä valaisinosan kytkin kohtaan AUTO. Kiinnitä aurinkokennopaneeli takaisin paikalleen. Akkujen vaihto Suosittelemme vaihtamaan ladattavat akut kerran huomattavasti lyhentynyt. Irrota aurinkokennopaneeli kiertämällä sitä vastapäivään. Varo kiertämästä tai vetämästä johtoja. Asenna kaksi uutta AA-kokoista NiMH-akkua. Varmista, että navat ovat oikeansuuntaisesti, kun asennat akut. Kokoa valaisin uudelleen. Toimita käytetyt akut kierrätettäväksi. Vianmääritys Jos valaisin ei syty pimeän tullessa, tarkista seuraavat asiat: Valaisimen valokenno ei altistu keinovalolle. Valaisin ei ole ollut päivän aikana peitettynä tai varjossa. Painike on asennossa Auto. Akut toimivat, ja ne on asennettu oikein. Puhdistaminen Kuivaa aurinkokennopaneeli kuivaksi kierretyllä liinalla säännöllisesti. Älä käytä syövyttäviä tai hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa valaisimen muoviosia. 5

CONVECTOR HEATER INSTRUCTION MANUAL GASOVN INFRARØD, M/VARMEBLÆSER GASSOVN, INFRARØD M/VARMEVIFTE GASUGN, INFRARÖD MED VÄRMEFLÄKT

CONVECTOR HEATER INSTRUCTION MANUAL GASOVN INFRARØD, M/VARMEBLÆSER GASSOVN, INFRARØD M/VARMEVIFTE GASUGN, INFRARÖD MED VÄRMEFLÄKT MODEL 796 9616 Fremstillet i Tyrkiet 4104 - ISI Cihazlari Fabrikasi, Eskisehir. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. Produsert i Tyrkia. 4104 - ISI Cihazlari Fabrikasi, Eskisehir. EU-importør

Læs mere

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL

ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL ELDRIVEN LEKSAKSBIL ELEKTRISK LEKEBIL SÄHKÖKÄYTTÖINEN LELUAUTO ELDREVET LEGETØJSBIL Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

Vinkelsliber Vinkelslip

Vinkelsliber Vinkelslip Vinkelsliber Vinkelslip Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug. Vi

Læs mere

RC IR HELIKOPTER. 3 kanal RC IR-HELIKOPTER. 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 3 kanaler

RC IR HELIKOPTER. 3 kanal RC IR-HELIKOPTER. 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI. 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER. 3 kanaler RC IR HELIKOPTER 3 kanal RC IR-HELIKOPTER 3-kanals RC IR -HELIKOPTERI 3 kanavaa RC IR HELIKOPTER 3 kanaler Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00.

Læs mere

HAND PALLET TRUCK INSTRUCTION MANUAL MODEL 75600 LØFTEVOGN JEKKETRALLE. NOSTOVAUNU Käyttöohje HUBWAGEN. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

HAND PALLET TRUCK INSTRUCTION MANUAL MODEL 75600 LØFTEVOGN JEKKETRALLE. NOSTOVAUNU Käyttöohje HUBWAGEN. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 75600 HAND PALLET TRUCK INSTRUCTION MANUAL DA NO SV LØFTEVOGN Brugsanvisning JEKKETRALLE Bruksanvisning LYFTVAGN Bruksanvisning 3 7 11 FI NOSTOVAUNU Käyttöohje 15 EN DE HAND PALLET TRUCK Instruction

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM

ALARM RØG RØG ALARM. DK Røgalarm 2 Brugsanvisning. NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning. SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning RØG ALARM MODEL 83250 SMOKE 1 Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. INSTRUCTION MANUAL DK Røgalarm 2 Brugsanvisning NO Røykvarsler 5 Bruksanvisning SE Brandvarnare 8 Bruksanvisning

Læs mere

Model 79646. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 79646. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 79646 Brugsanvisning Bruksanvisning INFRARØD GASVARMEOVN MED VARMEBLÆR Introduktion Særlige sikkerhedsforskrifter For at du kan få mest mulig glæde af din nye gasvarmeovn, beder vi dig gennemlæse

Læs mere

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin

Slagboremaskine Slagbor Slagborrmaskin Slagboremaskine Slagborrmaskin Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af dit nye værktøj, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter, før du tager det i brug.

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern

Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern Våffeljärn Vaffeljern Vohvelirauta Vaffeljern 1000 W Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL 80543 PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning.

6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL MODEL 80543 PARTYTÄLT. JUHLATELTTA Käyttöohje PARTYZELT. Brugsanvisning. Bruksanvisning. MODEL 80543 6 12 M TENT INSTRUCTION MANUAL DK N S FI GB D PARTYTELT Brugsanvisning PARTYTELT Bruksanvisning PARTYTÄLT Bruksanvisning JUHLATELTTA Käyttöohje 6 12 M TENT Instruction manual PARTYZELT Gebrauchsanweisung

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15

AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 AIRSTYLER 1 3585 set.indd 1 15-06-2007 10:24:15 Brugsanvisning - dansk... side 3-5 Bruksanvisning - svenska... sida 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instructions

Læs mere

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi...

Bruksanvisning svenska...sida 4 10. Brugsanvisning dansk...side 11 17. Bruksanvisning norsk...side 18 24. Käyttöohjeet suomi... Bruksanvisning svenska...sida 4 10 Brugsanvisning dansk...side 11 17 Bruksanvisning norsk...side 18 24 Käyttöohjeet suomi...sivu 25 31 Instruction manual english...page 32 38 2 3 4 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

S 5210 - S 5780. j Brugsanvisning støvsugere. N Bruksanvisning støvsugere. S Bruksanvisning dammsugare. f Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr.

S 5210 - S 5780. j Brugsanvisning støvsugere. N Bruksanvisning støvsugere. S Bruksanvisning dammsugare. f Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. S 5210 - S 5780 j Brugsanvisning støvsugere N Bruksanvisning støvsugere S Bruksanvisning dammsugare f Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 06 829 901 j j Beskrivelse af støvsugeren..........................................................

Læs mere

S 5211 - S 5781. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 915 130

S 5211 - S 5781. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 915 130 S 5211 - S 5781 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 915 130 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7

Læs mere

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins //

Kitchen. sharpx // ceramic knife sharpener // Type 9960. Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // Kitchen sharpx // ceramic knife sharpener // Easy to use // On-off button // Flexible sharpening wheel // Wheel with 20 ceramic pins // For all knives except serrated // Type 9960 9960_IDV_UVN_190813.indd

Læs mere

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low

Læs mere

MOCCAMASTER. Brugsanvisning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Gebruiksaanwijzing2 05-01-2005 09:27 Pagina 3 KBG 40 K 741 / H 741

MOCCAMASTER. Brugsanvisning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Gebruiksaanwijzing2 05-01-2005 09:27 Pagina 3 KBG 40 K 741 / H 741 Gebruiksaanwijzing2 05-0-2005 0:2 Pagina MOCCAMASTER KBG 0 K / H KB / KBC KBG GCS DK FI NO Brugsanvisning Käyttöohje CD SE Gebruiksaanwijzing2 05-0-2005 0:2 Pagina KBG 0 K / H KB / KBC 2 2 KBG 2 GCS CD

Læs mere

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

Bruksanvisning - svenska... sida 3-5. Brugsanvisning - dansk... side 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... Bruksanvisning - svenska... sida 3-5 Brugsanvisning - dansk... side 6-8 Bruksanvisning - norsk... side 9-11 Käyttöohjeet - suomi... sivu 12-14 Instruction manual - english... page 15-17 Säkerhetsanvisningar

Læs mere

Wireless oven and Barbeque thermometer

Wireless oven and Barbeque thermometer Wireless oven and Barbeque thermometer For accurate and easy cooking Wireless transmitter Choose meat type/taste level Resistant up to 380 C Timer function Bruksanvisning - svenska... sida 3-12 Brugsanvisning

Læs mere

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi...

3-5. Brugsanvisning - dansk... side. Bruksanvisning - svenska... sida 6-8. Bruksanvisning - norsk... side 9-11. Käyttöohjeet - suomi... H a i r D ry e r AC 2 0 0 0 W ITH ION FUNCTI ON 5195_LA_1110.indd 1 2010-11-12 11:59:14 Brugsanvisning - dansk... side Bruksanvisning - svenska... sida Bruksanvisning - norsk... side Käyttöohjeet - suomi...

Læs mere

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087

PROFESSIONAL MASSAGE. Percussion massager- type 6087 PROFESSIONAL MASSAGE Percussion massager- type 6087 Brugsanvisning - dansk... side 3-4 Bruksanvisning - svenska... sida 5-6 Bruksanvisning - norsk... side 7-8 Käyttöohjeet - suomi... sivu 9-10 2 OBH Nordica

Læs mere

S 4212 - S 4782. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 354 330

S 4212 - S 4782. Bruksanvisning støvsugere. Bruksanvisning dammsugare. Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. 07 354 330 S 4212 - S 4782 da no sv fi Brugsanvisning støvsugere Bruksanvisning støvsugere Bruksanvisning dammsugare Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 07 354 330 da - Indhold da - Indhold Beskrivelse af støvsugeren...7

Læs mere

DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw. DIESELVARMER Med termostat, 15 kw. HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw. DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw

DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw. DIESELVARMER Med termostat, 15 kw. HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw. DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw DIESELVÄRMARE Med termostat, 15 kw DIESELVARMER Med termostat, 15 kw HALLILÄMMITIN Termostaatti, 15 kw DIESELVARMEKANON Med termostat, 15 kw VARNING! SÄKERSTÄLL ALLTID GOD VENTILATION ADVARSEL! SØRG ALLTID

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere

Rörelsevakt 360 Bevegelsesvakt 360 Liiketunnistin, 360 Bevægelsesdetektor 360º

Rörelsevakt 360 Bevegelsesvakt 360 Liiketunnistin, 360 Bevægelsesdetektor 360º 46-309 manual.indd 2010-11-22, 11.18.13 Art. 46-309 Rörelsevakt 360 Bevegelsesvakt 360 Liiketunnistin, 360 Bevægelsesdetektor 360º Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rörelsevakt 360 Bruksanvisning

Læs mere

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels //

Kitchen. sharpx-treme // Type 9967. 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // 2 step knife sharpener // Flexible sharpening wheels // Kitchen sharpx-treme // 2 step knife sharpener // 2 step knife sharpener // Wheel with diamond coating // Wheel with 20 ceramic pins // Flexible sharpening wheels // For all knives except serrated and

Læs mere