Folkeskolens afgangsprøve December 2008 Biologi - facitliste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folkeskolens afgangsprøve December 2008 Biologi - facitliste"

Transkript

1 Folkeskolens afgangsprøve December /23 B4

2 Indledning Levende organismer - og Sydamerika I Sydamerika findes både regnskov, floder, høje bjergkæder, vidstrakte græssletter og lange kyststrækninger. Både levevilkår og livsbetingelser varierer derfor meget fra område til område. 2/23 B4

3 Opgave 1 / 20 Ved hårdt fysisk arbejde i regnskoven kommer menneskene ofte til at trække vejret hurtigt og kraftigt. Det skyldes blandt andet, at der skal skaffes meget ilt (O 2 ) til muskelcellerne. Hvor i muskelcellen skal ilten bruges? Sæt et X. Der er 5 svarmuligheder. I dna et I cellekernens hulrum I mitokondrierne På cellevæggens inderside På cellens overflade 3/23 B4

4 Opgave 2 / 20 Tidligere har der flere steder i Sydamerika været udbrud af kopper, som er en virussygdom. Også bakteriesygdommen kighoste har været udbredt. Tag stilling til de følgende udsagn. Sæt et X i hver linje. Sæt 5 X. Rigtigt Forkert Koppevirus bliver ødelagt af cellekernen Antistoffer kan uskadeliggøre virus og bakterier Kønshormonet østrogen er en del af kroppens immunforsvar Kighostebakterier kan blive ædt af hvide blodceller Kromosomer angriber og ødelægger de hvide blodceller 4/23 B4

5 Opgave 3 / 20 Nervesystemet kan påvirkes, så dets elektriske impulser bliver hæmmet. Hvilken af nedenstående stofgrupper kan påvirke nervesystemet, så de elektriske impulser bliver hæmmet? Sæt et X. Der er 5 svarmuligheder. Kulhydrater Monoumættede fedtsyrer Tungmetaller Cellulose Polysakkarider 5/23 B4

6 Opgave 4 / 20 Nogle bakterier, som overføres ved samleje, fremkalder sygdomme, såkaldte kønssygdomme. Kurven viser antallet af tilfælde af bakteriefremkaldte kønssygdomme i en befolkning. Hvilke årsager kan der være til, at antallet af bakteriebårne kønssygdomme falder efter 1980? Sæt et X i hver linje. Sæt 5 X. Rigtigt Forkert Alle sygdomstilfælde behandles med antibiotika Kvinderne holder op med at tage p-piller Den mandlige befolkning bliver steriliseret Befolkningen spiser ikke længere svinekød Mændene er begyndt at bruge kondom 6/23 B4

7 Opgave 5 / 20 Sygdommen hepatitis B forekommer i mange lande i Sydamerika. Det er en infektionssygdom, som angriber leveren. Heldigvis kan man vaccinere mod hepatitis B. Hvilken af nedenstående indsprøjtninger kan virke som vaccine mod hepatitis B? Sæt et X. Der er 5 svarmuligheder. En indsprøjtning med antibiotika En indsprøjtning med hvide blodlegemer En indsprøjtning med vitaminer fra bakterier En indsprøjtning med antigener fra virus En indsprøjtning med stamceller 7/23 B4

8 Opgave 6 / 20 Kolera er en smitsom sygdom, som man kan risikere at blive smittet med ved at drikke vand forurenet med bakterier. Enkelte gange virker en behandling med antibiotika dog ikke, da der er udviklet resistens. Sæt kryds ved Rigtigt eller Forkert. Sæt et X i hver linje. Sæt 5 X. Rigtigt Forkert Resistens betyder, at antibiotika er tørret ind Menneskeceller udvikler resistens ved behandling med antibiotika Resistente bakterier kan tåle helt bestemte antibiotika Bakterier kan blive modstandsdygtige over for antibiotika En resistent celle kan fordøje alle slags antibiotika 8/23 B4

9 Opgave 7 / 20 Fødevarer består af flere forskellige stoffer, som er nødvendige for mennesket. Når vi spiser fødevarerne, bliver de i tarmkanalen nedbrudt til mindre dele (byggesten), som skal bruges til opbygning af nye stoffer. Indsæt ord i de tomme felter, så sætningerne bliver korrekte. Angiv med streger, hvilken svarmulighed der passer i hver af de to sætninger. protein er opbygget af aminosyrer. Monosakkarider skal bruges til opbygning af kulhydrat. galdesalte energi protein vitaminer fedtsyrer kulhydrat hormoner enzymer 9/23 B4

10 Opgave 8 / 20 Cellerne i menneskets krop har behov for en lang række næringsstoffer. Hvordan forsynes kroppens celler med næringsstoffer fra fordøjelseskanalen? Sæt et X. Der er 5 svarmuligheder. Nervesystemet transporterer næringsstofferne ud til cellerne Næringsstofferne transporteres rundt i kroppen med nyrerne Blodet transporterer næringsstofferne rundt i kroppen Alle næringsstoffer transporteres rundt i kroppen med proteinsystemet Enzymer transporterer næringsstofferne rundt i kroppen 10/23 B4

11 Opgave 9 / 20 Når man skal udføre hårdt fysisk arbejde, er det vigtigt at spise energirig mad. Fødevare Protein pr. 100 g Fedt pr. 100 g Kulhydrat pr. 100 g Rugbrød (grovkerne) Kød (hakket lam) Kød (lammekølle) Energibar Energidrik (dåse) Brug oplysningerne i tabellen til at tage stilling til nedenstående udsagn, som alle handler om 100 g fødevarer. Sæt et X i hver linje. Sæt 4 X. Rigtigt Forkert Rugbrød kan frigive mindre energi pr. 100 g end energibar Lammekølle kan frigive mere energi pr. 100 g end hakket lam Energibar kan frigive mere energi end hakket lam pr. 100 g Rugbrød kan frigive mere energi end hakket lam pr. 100 g 11/23 B4

12 Opgave 10 / 20 Her ser du billeder af to forskellige organismer fra Sydamerika: en lama og et kinatræ. Nedenfor er tre tegninger af celler fra disse to organismer og af en bakteriecelle. Tegning 1 Tegning 2 Tegning 3 Sæt kryds i Rigtigt eller Forkert ud for hver af nedenstående sætninger. Sæt et X i hver linje. Sæt 4 X. Rigtigt Forkert Tegning 2 forestiller en celle fra en lama Tegning 3 forestiller en celle, der kan lave fotosyntese Tegning 1 forestiller en celle fra et kinatræ Tegning 3 forestiller en celle, der kan lave respiration 12/23 B4

13 Opgave 11 / 20 Hvad kan følgende forsøgsopstilling bruges til at undersøge? Sæt et X. Der er 5 svarmuligheder. Temperaturens betydning for frøenes spiring Lysmængdens betydning for frøenes spiring Fugtighedens betydning for frøenes spiring Jordtypens betydning for frøenes spiring Surhedsgradens betydning for frøenes spiring 13/23 B4

14 Opgave 12 / 20 I Atlanterhavet ud for Sydamerika lever disse organismer, som indgår i følgende fødenet: Kilder: (albatros), (spækhugger), (ansjos), (krill, vandloppe 3 X plankton)) Hvad kan der ske, hvis mængden af ansjoser et år bliver mindre, end den plejer? Sæt svaret ind i den tomme boks, så sætningen bliver rigtig. Angiv med en streg, hvilken svarmulighed der passer i teksten. Der kan blive flere vandlopper og krill, fordi det er fødekilde for ansjoser. planteplankton 1 planteplankton 2 planteplankton 3 planteplankton 1,2 og 3 vandlopper og krill albatrosser og spækhuggere 14/23 B4

15 Opgave 13 / 20 Mange miljøgifte bliver spredt vidt omkring, for eksempel stoffet PCB. Man kan normalt finde disse miljøgifte i fedtvævet i fødekædens led. Eksempel på fødekæde: Kilder: (figurer fra: Erik W. Born m.fl. (red.) Grønlandsøkologi. Grønlands miljø- og naturforvaltning (Nuuk 1999) (Alger og Krebsdyr), Søløve), (Spækhúgger), (Fisk) I hvilke organismer kan der forventes at være den største koncentration af miljøgifte pr. gram fedt? Sæt et X. Der er 5 svarmuligheder. I krebsdyr I fisk I søløver I spækhuggere I alger 15/23 B4

16 Opgave 14 / 20 Overvej for hvert udsagn, om det kan undersøges naturvidenskabeligt eller om der et tale om en holdning. Sæt et X i hver linje. Sæt 5 X. Kan undersøges naturvidenskabeligt Er udtryk for en holdning Planterne i Brasilien har smukke blomster, som er meget farvestrålende Et lavt indhold af tungmetaller i mennesker betyder nedsat frugtbarhed Det er en god idé at udnytte jernforekomster i Andesbjergene Der er flere plantearter i Sydamerika end i Afrika Det er forkert at fælde regnskov i Brasilien 16/23 B4

17 Opgave 15 / 20 Andesbjergene (Foto: Peter Tantholdt. Kilde: I Andesbjergenes højlandsområder er der større risiko for at blive udsat for solens ultraviolette stråler end i lavlandet. Hvad kan ultraviolet stråling betyde for levende organismer? Indsæt den rigtige svarmulighed i boksen. Angiv med en streg, hvilken svarmulighed der passer i teksten. Der kan komme flere mutationer i dna i de levende organismers celler. dannes flere kønsceller komme flere mutationer i dna forekomme flere metamorfoser dannes store fedtmolekyler ophobes energikrystaller 17/23 B4

18 Opgave 16 / 20 I Brasilien er der store områder med regnskov, hvor træer og andre planter laver fotosyntese. Hvilken luftart fra atmosfæren bruger de nævnte organismer til at lave fotosyntese? Sæt et X. Der er 5 svarmuligheder. Ilt (O 2 ) Metan (CH 4 ) Argon (Ar) Kuldioxid (CO 2 ) Kvælstof (N 2 ) 18/23 B4

19 Opgave 17 / 20 Hvaler er pattedyr, der ånder med lunger. De skal bruge ilt (O 2 ) til deres respiration i alle kroppens celler også når de dykker ned på store dybder i havet. Hvordan kommer ilt (O 2 ) fra hvalens lunger ud til cellerne i hele kroppen? Sæt et X. Der er 6 svarmuligheder. Den transporteres gennem tarmkanalen og derfra via lymfen ud til alle celler Den transporteres gennem nervesystemet ud til alle celler Den bindes til hæmoglobin i de røde blodlegemer og transporteres med blodet Den bindes til kuldioxid (CO 2 ), som opløses i blodplasmaet og transporteres med blodet Den optages af de hvide blodceller og transporteres via lymfen Den optages ved osmose og transporteres via vævsvæsken ud til alle celler 19/23 B4

20 Opgave 1 / 20 Opgave 18 / 20 I Atlanterhavet ud for Sydamerikas kyst fanges mange fisk. For at undgå overfiskning kan der laves aftaler om, hvor meget der må fanges af forskellige populationer af fiskearter. En population er en gruppe af organismer af samme art i et område. Hvad kan der ske, hvis en population bliver overfisket? Sæt et X. Der er 5 svarmuligheder. Populationen vil kun bestå af kønsmodne fisk Skidtfiskene forsvinder fra populationen Kun fredfiskene i populationen overlever Populationen af fisk risikerer at gå til grunde Størrelsen af populationen vil vokse år for år 20/23 B4

21 Opgave 19 / 20 På den argentinske pampas har der i mere end hundrede år været holdt kvæg. For at der skal være græs nok til dyrene, må der ikke være for meget kvæg. Hvad kan der ske, hvis der er for meget kvæg i et område i for lang tid, så der bliver overgræsning? Sæt et X i hver linje. Sæt 5 X. Rigtigt Forkert Mange vilde planter forsvinder Jorden eroderes bort Kvæget vil i stedet spise insektlarver Mange buske og små træer bliver bidt ned Kvæget vil blive fejlernæret ved kun at spise græs 21/23 B4

22 Opgave 20 / 20 I regnskovene i Brasiliens lavland er der en meget høj luftfugtighed. Der er ikke meget lys på skovbunden. Planterne i regnskoven er tilpasset disse forhold. Hvilke af nedenstående udsagn fortæller om planteres tilpasninger til livet i regnskoven? Sæt et X i hver linje. Sæt 5 X. Rigtigt Forkert Planterne har små frø med minimal oplagsnæring Planterne kan vokse sig meget høje over tid Planterne hæfter sig til andre planter, når de vokser op Planterne har frø, der skal spredes med vinden Planterne taber alle bladene om vinteren 22/23 B4

23 Pointoversigt Opgavens nummer Point i alt Antal items Point ved antal rigtige Opgave Opgave Opgave Opgave Opgave Opgave Opgave ,5 5 Opgave Opgave ,5 5 Opgave ,5 5 Opgave Opgave Opgave Opgave Opgave Opgave Opgave Opgave Opgave Opgave I alt /23 B4

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve August 2007 Biologi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve August 2007 1/23 B5 Indledning Den danske skov Ca. 12 % af Danmarks areal er dækket af skov. Det mest almindelige skovtræ er rødgran. Det skyldes, at de danske skove er produktionsskove,

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2010 1/23 B3 Indledning Mennesket Menneskets krop består af forskellige organer, som er opbygget af levende celler. Organerne er afhængige af hinanden og påvirker hinanden

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste Folkeskolens afgangsprøve December 2010 Biologi Facitliste 1/23 B4 Indledning Pattedyr Pattedyrs krop består af levende celler. Blandt andet chimpanser, heste og mennesker hører til pattedyrene. Cellerne

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 1/25 B4 Indledning Fødevareproduktion De fleste af vores fødevarer kommer fra landbruget. Nogle landmænd har kun planteproduktion, mens andre også producerer grise, æg

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 Biologi - Facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2006 1/25 B1 Indledning Maden vi spiser De fleste af vores fødevarer kommer fra landbruget. Nogle landmænd har kun planteproduktion, mens andre også producerer grise, æg eller

Læs mere

Revideret facitliste

Revideret facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2014 B1 Revideret facitliste Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B1 Opgave 1 Fiskenes udvikling Fisk i sø, å og hav er

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B3

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B3 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2012 B3 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B3 afgangsprøver maj 2012 Sæt 3 Levende organismers udvikling og livsytringer

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B2

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013. Biologi. Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: 1/22 B2 Folkeskolens afgangsprøve Maj 2013 B2 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/22 B2 Indledning Foto: Keld Nørgaard Fødevareproduktion Det danske landbrug producerer

Læs mere

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold:

Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Folkeskolens afgangsprøve Maj 2011 Elevnavn: Elevnummer: Skole: Hold: Elevens underskrift Tilsynsførendes underskrift 1/23 B3 Indledning Bioteknologi Teknikker som for eksempel gensplejsning anvendes i

Læs mere

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Afdelingen for gymnasiale uddannelser Indholdskontoret Undervisningsministeriet Side 1 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010...3 Opgavesæt... 4 Opgaverne 2010... 4 Statistik...

Læs mere

BIOS Grundbog C. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog C. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog C Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog C Filen

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU D

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU D NIVEAU D Indhold Krop...3 Varme...3 Væskebalance...7 Nervesystemet...9 Celler...13 Blod/ kredsløb...19 Øret og øjet...27 Medicin...33 Kost...36 Energi...36 Næringsstoffer...41 Kostanalyse...57 Hygiejne...58

Læs mere

Svampebiologi. Svampes opbygning. Hvad er en svamp? Mycelier

Svampebiologi. Svampes opbygning. Hvad er en svamp? Mycelier Svampebiologi Det her er en meget hurtig, og overfladisk gennemgang, af svampes opbygning, og deres spredning. Jeg håber, det kan give en forståelse af hvorfor og hvornår svamp/mug er et problem. Dette

Læs mere

BIOS LIGHT GRUNDBOG B BIOLOGISYSTEMET BIOS THOMAS BACH PIEKUT RIKKE RISOM LEIF SCHACK-NIELSEN ANDERS V.THOMSEN

BIOS LIGHT GRUNDBOG B BIOLOGISYSTEMET BIOS THOMAS BACH PIEKUT RIKKE RISOM LEIF SCHACK-NIELSEN ANDERS V.THOMSEN BIOS GRUNDBOG B BIOLOGISYSTEMET BIOS THOMAS BACH PIEKUT RIKKE RISOM LEIF SCHACK-NIELSEN ANDERS V.THOMSEN LIGHT Indhold Skov 6 I skoven lever der mange spændende dyr og planter. I skoven produceres også

Læs mere

Biologi - prøv din viden Biologi hf C. Århus Amt Version 1.0-2002 Center for Fleksibel Voksenuddannelse

Biologi - prøv din viden Biologi hf C. Århus Amt Version 1.0-2002 Center for Fleksibel Voksenuddannelse Biologi - prøv din viden Biologi hf C Udviklet af: Søren Mortensen Århus Amt Version 1.0-2002 Indholdsfortegnelse Begrebskort... 1 Opgaver: Fysiologi... 3 Hjertekarsystemet... 3 Blod... 9 Iltoptagelse,

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU E NIVEAU E Indhold Kost... 3 Kostberegning... 3 Energi... 6 Fordøjelse... 11 Næringsstoffer... 14 Vitaminer og mineraler... 19 Hygiejne... 23 Mikroorganismer... 23 Personlighygiejne... 27 Køkkenhygiejne...

Læs mere

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER

BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER BLODET OG DETS MANGE FUNKTIONER www.bloddonor.dk Hvorfor har vi blod i kroppen? Hvad laver blodet? Du tænker nok ikke ret meget over det i hverdagen, men blodet har en lang række vigtige opgaver i kroppen,

Læs mere

01 37 02 38 03 39 04 40 05 41 06 42 07 43 08 44 09 45 HIV

01 37 02 38 03 39 04 40 05 41 06 42 07 43 08 44 09 45 HIV 00 Moduler 01 Celler og liv 02 Eukaryoter 03 Prokaryoter 04 Virus 05 Celledelinger 06 Mikroorganismers vækst 07 Transport på celleniveau 08 Osmose 09 Opbygning og nedbrydning 10 Enzymer 11 Energi 12 Næringsstoffer

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

Mad, motion og blodsukker

Mad, motion og blodsukker Mad, motion og blodsukker Opgaven I skal have idrætsdag på skolen, og der er forskellige formiddags-aktiviteter, I kan vælge mellem: 1. I skal løbe 8 km i moderat tempo. Efter en kort pause skal I sprinte

Læs mere

Kredsløbet. Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3

Kredsløbet. Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3 Kredsløbet Biologiaflevering d. 29/10 2007 Maila Walmod, klasse 1.3 1 Indhold: Indledning s. 3 Kredsløbet s. 3 Fysisk aktivitet s. 4 Måling af kondition s. 5 Lungernes opbygning s. 7 BMI og sund kost s.

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU F

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU F NIVEAU F Indhold Krop... 3 Kemien i kroppen... 3 Energiomsætning... 7 Kuldioxidkredsløbet... 10 Kost... 11 Kostberegning... 11 Næringsstoffer... 15 Vitaminer og mineraler... 19 Hygiejne... 21 Mikroorganismer...

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste

Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 Geografi - facitliste Folkeskolens afgangsprøve Maj 2007 1/23 G3 Indledning Norden De nordiske lande er Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island. De nordiske lande er industrialiserede, og befolkningerne har høje indkomster

Læs mere

Føl Den bedste start på livet

Føl Den bedste start på livet Føl Den bedste start på livet Foråret er på vej, og med det kommer alle de føl vi har ventet på siden sidste sommer Af dyrlæge Nanna Luthersson Korn- & Foderstofforretning Brogaarden nl@brogaarden-foder.dk

Læs mere

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen

Mad og Diabetes. Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Skolebesøg 6. 10. klasse Behandlermodellen Mad og Diabetes Mad er mange ting. Noget er sundt, og andet er usundt. - Nævn sund og usund mad! Mad og Diabetes Er det mad? Hvad sker der indeni Gennemgang af organernes funktion. Spiserør, mavesæk, tarme,

Læs mere

Indledende runde på egen skole

Indledende runde på egen skole BIOLOGIOLYMPIADE 2009-2010 Indledende runde på egen skole Onsdag den 28. oktober 2009 Varighed: 90 minutter. Hjælpemidler: Kun lommeregner, lineal og kladdepapir Opgaverne 1-40 giver 1 point hver. Anfør

Læs mere

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU C

Munksgaard Danmark 2010 NIVEAU C NIVEAU C Indhold Krop...3 Væskebalance...3 Transport i kroppen...6 Medicin...10 Nervesystemet...14 Øret og øjet...18 Syre/Base...21 Kost...24 Næringsstoffer...24 Hygiejne...35 Epidemier...35 Resistens...38

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi C VUC Århus, HF-afdelingen Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev side 3

Læs mere

Grundbegreber om bæredygtig udvikling

Grundbegreber om bæredygtig udvikling Grundbegreber om bæredygtig udvikling Begreber til forståelse af bæredygtig udvikling Bæredygtig udvikling handler om, hvordan vi gerne ser verden udvikle sig, og hvordan det skal være at leve for os nu

Læs mere