DANSKSOLVARME.DK DANSK MANUAL SR728C

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSKSOLVARME.DK DANSK MANUAL SR728C"

Transkript

1 DANSKSOLVARME.DK DANSK MANUAL SR728C

2 Indhold 1. Sikkerheds information Installation, forbehold og advarsler Om denne manual Ansvarsfraskrivelse Vigtig information Beskrivelse af symboler Beskrivelse af betjeningstaster Installation Monter kontrolenheden Tilslutning af strøm Tilslutninger Indstillinger Indstilling af ur og dag SCH system valg Menu struktur Menu Beskrivelse SCH system Beskrivelse (system 1~system 10) Kontrolenhedens funktioner Adgang til hovedmenu Adgang til undermenu Hovedmenu THET tidsindstilling for back-up varme DT Temperatur. Justering af temperatur forskel TEMP Temperatur hoved menu EM Nødtemperatur for solpanel (Nødnedlukning af solpanel) CMX Maksimal temperatur for panel. (Panel kølnings funktion) CNN Beskyttelse af panel ved lave temperaturer CFR Frost beskyttelse af solpanel REC Tank nedkølnings funktion SMX1 Maksimal temperatur på tank SMX2 Maksimal temperatur på tank MAX1 Maksimal stop temperatur (for fastbrændselsfyr, opvarming af retur sam varme overførelse mellem tanke) MIN1 Minimum start temperatur (for fastbrændselsfyr, opvarming af retur samt varme overførelse mellem tanke) FUN Ekstra funktioner DVWG Anti-Legionella bakterie funktion CIRC Temperatur kontrol for varmt vands cirkulationspumpe nmin Hastigheds regulering af cirkulationspumpe DTS Standard temperatur forskel (justering af hastighed på cirkulationspumpe

3 RIS Stigning i pumpe hastighed OHQM Måling af termisk energi FMAX Flow hastighed MEDT Type af væske i solkredsløbet MED% Koncentration af frysevæske PRIO Prioritet af tank eller varmeveksler TRUN Varme tilførsels tid TSTP Varme interval tid BYPR Høj temperatur by-pass (Automatisk justering af tank temperatur) HND Manual mode PASS Adgangskode indstilling RSET Fabriks indstilling ON/OFF (TIL/FRA) Ferie funktion Manuel varme Temperatur forespørgelses funktion Beskyttelses funktion Beskyttelse af hukommelse Anti-dry heating protection Beskyttelse af skærm Fejlfinding Trouble Trouble protection Trouble checking Garanti Tekniske data Indhold Enheder der passer sammen med denne enhed Systemoversigt

4 1. Sikkerheds information 1.1 Installation, forbehold og advarsler Udvis forsigtighed når der trækkes kabler således at andre installationer i ejendommen ikke lider skade. Kontrol og styringsenhederne må ikke placeres i rum og omgivelser hvor der er nemt antændelige væsker eller luftarter. Vær sikker på du overholder relevante love og regler. Ved tvivlstilfælde bør du kontakte din kommune eller anden relevant myndighed. Før tilslutning af udstyr, vær sikker på at de tekniske specifikationer passer til udstyrets krav. Noget udstyr må ikke monteres uden særlig uddannelse og godkendelse. Er du i tvivl bør du altid kontakte din lokale VVS teknikker eller elektriker. 1.2 Om denne manual Denne manual beskriver opsætning, funktioner samt betjening af Solvarme. Hvis du ikke selv har de fornødne faglige kvalifikationer til at montere et solvarmeanlæg skal du sikre dig at montøren får kendskab til denne manual. 1.3 Ansvarsfraskrivelse Hverken producent eller leverandør har mulighed for at overvåge at retningslinjerne i denne manual efterleves. Ligeledes er der ikke mulighed for at overvåge om montering, installation og betjening udføres korrekt. Forkert installation og betjening kan afstedkomme skader på såvel personer som materiel. Skader, såvel indirekte som direkte der forårsager, men ikke udelukkende, personskader, skader på materiel eller bygninger, skader på tredjemands person eller ejendom som følge af montering eller brug af nærværende udstyr er såvel producenten, importøren som forhandler, uvedkommende. Producenten reserverer retten til løbende at forbedre udstyret uden dette er en accept af at man har eller har fået kendskab til materiel, manualer eller andet der kan udgøre en sikkerhedsrisiko. Såfremt man mener der er noget galt med udstyret eller der er en risiko for at der kan opstå problemer, skal man øjeblikkelig slukke for udstyret samt drage den fornødne omsorg for at der ikke er uvedkommende der kan komme til at tænde for udstyret igen. -3-

5 1.4 Vigtig bemærkning Vi har omhyggeligt gennemgået såvel tekst som billeder i denne manual for at sikre det bedst mulige resultat. Det skal dog understreges at vi ikke på nogen måde kan garantere at der ikke er fejl eller mangler i denne manual. Såfremt der er fejl eller mangler skal vi fraskrive os ethvert ansvar herfor. Hvis du ikke har noget kendskab til montage og drift af solvarmesystemer og føler dig utryg ved nærværende ansvarsfraskrivelse, skal vi opfordre dig til at søge professionel hjælp til montage og igangsætning eller udnytte din ret til at returnere udstyret indenfor 14 dage efter køb. 1.5 Beskrivelse of symbols 1.5 Beskrivelse af symboler Sikkerheds information: I denne manual er en sikkerhedsinformation markeret med en trekant med udråbstegn i. Læs de relaterede bemærkninger grundigt da de kan indeholde oplysninger der kan forhindre alvorlige person- eller materielskader. Betjenings skridt: Lille trekant benyttes for at vise at der skal foretages en handling. 1.6 Beskrivelse af betjenings taster ON/OFF tast Clock tast Heat Manual varme tast Holiday tast SET Indstil tast ESC tast Fremad / op tast Ned / tilbage tast -4-

6 2 Installation Denne enhed må kun monteres indendørs og benyttes i et miljø der er velegnet til brug af normal elektronik. Skader opstået som følge af fugt eller lignende, er ikke omfattet af garanti. 2.1 Montering af enheden Vælg en passende placering Bor hul til den øverste fastgørelses skrue. Monter skruen Fjern dækslet Placer bundpladen i fikseringshullet. Marker placeringen af montagehullerne 2 & 3 Fjern bund pladen Bor hullerne 2 & 3 Placer igen bundpladen på skruen 1 Fastgør bundpladen med 2 & 3 skruerne. 2.2 Tilslutning af strøm Strøm må først tilsluttes når låget til enheden er forsvarligt monteret. Kablerne kan enten føres ind i enheden gennem hullerne på bagsiden af enheden 4 eller gennem hullerne på undersiden af enheden 5. Fjern de ønskede plastik flapper med et relevant værktøj. Note: Ledninger skal fikseres ved at benytte de relevante klammer (6) -5-

7 2.3 Tilslutninger Før denne enhed åbnes skal strømmen frakobles. Der kan være tilslutninger som kræver autorisitation for at tilkoble. Det påhviler den der tilkobler udstyr til denne enhed, at sikre sig det sker i overensstemmelse med gældende regler. Terminaler FU1: Sikring til strømforsyning. (AC250V/0.5A) Reset tast: Denne tast er placeret ved siden af terminalerne til sensorer. Tasten benyttes hvis man ikke kan komme i kontakt med enheden via betjeningspanel, eller hvis man ønsker at bringe enheden tilbage til fabriksindstilling. Bemærk at alle ændringer i standardopsætningen slettes. Tilslutning til strøm Strøm tilslutning terminaler er: (24, 25) Terminaler til jord er: (21, 22, og 23) Sensor tilslutnings terminaler. Sensor tilslutning T0, T1: Der skal benyttes Pt1000 type sensorer. (Typen der benyttes til solpanel med silicone ledning. Normal sort ledning) Sensor tilslutning T2, T3, T4, og T5: Der skal benyttes NTC10K, B=3950 sensorer. (Typen der benyttes til tank eller rør. Normalt farvet grå) -6-

8 Information om brug af temperatur sensorer. Kun originale Pt1000 sensorer der er leveret fra producenten eller dennes repræsentant (www.dansksolvarme.dk) - er godkendte til brug med denne kontrolenhed. Den er udstyret med en 1.5m silicone ledning og kan benyttes under alle vejrforhold. Sensoren og kablet kan modstå temperaturer på op til 280 o C. Det er ikke nødvendigt at skelne mellem positiv og negativ polaritet ved samling med kabel og denne kontrol enhed. Ligeledes må der kun benyttes originale NTC10K,B=3950 temperatur sensorer der er designet til brug i forbindelse med vand tanke og rør. De er udstyret med 1.5m PVC kabel og kan klare temperaturer på op til 105 o C. Det er ikke nødvendigt at skelne mellem negativ og positiv polaritet ved samling af kabel og tilslutning til denne enhed. Alle sensor kabler benytter lav volt og det kan således være nødvendigt at sikre sig mod indstråling for at undgå fatale forstyrrelser. Der bør være minimum 10cm mellem sensor kabler og kabler med 240 volt. Hvis disse sensorer benyttes I områder med risiko for forstyrelser fra fx højspændingskabler, kabler fra el drevne tog, transformer stationer, radio eller TV sendere, amatør radio sendere, mikrobølge sendere som radarstationer m.m bør kablerne afskærmes I nødvendigt omfang. Sensor kabler må forlænges til maksimalt 100 m. Ved kabeltræk op til 50m benyttes 0.75mm 2 1.5mm 2. UDTAG kabel. Ved kabel længder på op til 100m benyttes kabel med en dimention på Udtag R1 Semikonduktor relæ (SCR relæ), kan benyttes til RPM (Variable omdrejning af cirkulationspumpe) samt til omskifter styring. Max. belastning 1A, R1 tilsluttes på terminaler (10, 11) Udtag R2 Elektromagnetisk relæ, max. strømforbrug 3.5A, R2 tilslutnings terminaler: for circulations pumpe benyttes (12, 14); for tre vejs motorventil benyttes (12, 14 Altid åben. Terminaler 12,13 altid lukket) Udtag R3: Elektromagnetisk relæ eller cirkulationspumpe. Max. strømforbrug 3.5A, R3 tilslutnings terminaler: for cirkulationspumpe (15, 16); Udtag R4 Elektromagnetisk relæ eller cirkulationspumpe. Max. strømforbrug 3.5A, R4 tilslutnings terminaler: for cirkulationspumpe (17, 18); Udtag H1 Elektromagnetisk relæ, cirkulationspumpe eller el-varmestav. Max. strømforbrug 3.5A. H1 tilslutnings terminaler (19,20) -7-

9 Bemærk: Det varierer fra system til system hvike tilslutninger der benyttes til hvad. Man må tilslutte en enhed til et sæt terminaler. Der er ikke noget forkert i at benytte en 240 volt udgang til andet formål. Fx. Kan H1 benyttes til at starte en cirkulationspumpe istedet for elstav. Man har dog altid selv ansvaret for at systemet fungere efter hensigten. Tilslutning til diverse terminaler for pumpe og sensorer afhænger af hvilket system der er valgt. Der må kun tilsluttes en enhed til et sæt terminaler. Ledninger til sensorer, bør som udgangspunkt være skærmet mod forstyrrelser. 3. VIGTIG INFORMATION Tilslut sensorer, pumper, motorventiler m.m til kontrolenheden før du tilslutter strøm! Når strømmen er tilsluttet vil du blive bedt om at indstille tid, adgangskode, vælge system og endelig indstille de forskellige parameter for systemet. 3.1 Indstil tid/uge Tryk på Clock tast. Tiden vises på skærmen. Time feltet 00 blinker. Tryk på taster for at indstille time. Tryk igen på Clock. Minut feltet 00 blinker. Tryk på for at indstille minutter. Tryk igen på Clock. Uge dag feltet MO blinker. Tryk på for at indstille uge dag. Tryk på ESC for at forlade funktionen eller vent i 20-sekunder hvorefter ændringer gemmes - funktionen forlades automatisk. Kode MO TU WE TH FR SA SU Uge dag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag -8-

10 3.2 SCH system valg Vælg hovedmenu og vælg SCH system menu. Tryk på SET tast, PWD 0000 vises på skærmen. Det venstre tal blinker og beder om at få indtastet adgangskode. Tryk på tasterne for at vælge det første tal i adgangskode. Tryk igen på SET tasten hvorved det andet tal blinker, Tryk på tast for at vælge det andet tal af adgangskode Tryk igen på SET og det tredje tal blinker, Tryk på tasterne for indtaste det tredje tal på adgangskode Tryk igen på SET og det fjerde tal blinker, Tryk på tasterne for vælge det fjerde tal på adgangskode Tryk igen på SET tasten, for åbne hovedmenu. SCH 01 vises på skærmen. Tryk på SET for at gå til valg af system. to enter system selection program, 01 blinker på skærmen som det første ud af 10 mulige for denne kontrol. Tryk på tasterne for vælge det ønskede system. Tryk på ESC for at forlade funktionen eller vent i 20-sekunder hvorefter ændringer gemmes og funktionen forlades automatisk. -9-

11 3.3 Menu struktur Undermenu: Via undermenu indstiller samt ændrer man en række værdier og muligheder. Vær meget omhyggelig med at forstå konsekvensen før der ændres på noget. -10-

12 3.4 Menu beskrivelse Serial Nr. Kode (Hovedmenu) Kode (Undermenu) SCH System Menu Beskrivelse THET Timing for varme DT Temperatur forskel TEMP Temperatur Solpanel EMOF Maksimal sluk temperatur EMON CMX CMN CFR REC Solpanel Maksimal Tænd temperatur Maksimal temperatur for solfanger (Solpanel køle funktion) Beskyttelse af solpanel ved lav temperatur. Frost beskyttelse af solpanel Tank kølnings funktion. SMX1 Maksimal temperatur for tank 1 SMX2 Maksimal temperatur for tank 2 MAX1 MIN1 Maksimal sluk temperatur (for fyr og kedler, retur varme samt varmeoverførelse mellem tanke) Minimum tænd temperatur (for fyr og kedler, retur varme samt varmeoverførelse mellem tanke) FUN Andre funktioner DVWG CIRC nmin DTS RIS Anti legionalla funktion Temperatur kontrolleret cirkulationspumpe til varmt vand. Hastighedsregulering af cirkulationspumpe. (RPM) Standard temperatur forskel. (for justering af hastighed på cirkulations pumpe) Øg hastighed justering) (cirkulations pumpe hastigheds OHQM Måling af termisk energi (Kun med sensor T0) FMAX Flow niveau -11-

13 MEDT MED% PRIO TRUN tstp BYPA Type af væske der benyttes i systemet Koncentration af frostvæske. Prioritets logic for opbevaringstank. Varme opfyldnings tid Varme interval tid By pass (høj temperatur) HDN Manuel kølning PASS Adgangskode indstilling REST Fabriksindstilling 3.5 SCH System beskrivelse (System 1 ~ System 10) Bemærk: (T3) er en alternativ sensor. Hvis der ikke er tilsluttet en (T3) sensor i toppen af tanken, benytter systemet automatisk signalet fra sensor (T2) til styre såvel el varme som cirkulations pumpe og andre funktioner. T3 skal ikke benyttes hvis systemet skal virke med varmeveksler. -12-

14 SYSTEM 1 (SCH 01): 1 x solfanger enhed 1 x opbevarings tank 1 x solar pumpe Back-up varme Elstav i varmtvandsbeholder Beskrivelse: Solarpumpen (R1) startes når start temperatur forskellen ( Ton) mellem solpanel (T1) og tanken (T2) er nået. Når temperatur forskellen mellem (T1) og (T2) kommer under det indstillede sluk niveau ( Toff), eller hvis T3 er monteret og temperaturen i toppen af tanken når den maksimale temperatur slukkes der i begge tilfælde for pumpe (R1) Back-up varme fra en anden varmekilde. (For detaljer se afsnit 4.3) I det indstillede tidsrum for back-up varme, og såfremt temperaturen (T3) for tanken er under den indstillede start temperatur bliver udtaget (H1) startet. Når (T3) er opvarmet til den indstillede sluk temperatur, vil der blive slukket for udtag (H1). T0: Sensor til måling af opsamlet energi. (Pt 1000 type) Kan købes som tilbehør. T1: Temperatur sensor for solpanel 1 T2: Temperatur sensor i bunden af tank 1. T3: Temperatur sensor i toppen af tank 1 T5: Temperatur sensor i varmt vand cirkulations rør. R1: Solar circulations pumpe 1 H1: Udtag til el-varme patron. -13-

15 SYSTEM 2 (SCH 02): 1 solfanger enhed 1 opbevarings tank 1 solar pumpe 1 cirkulationspumpe til back-up varmekilde. Beskrivelse: Solarpumpen (R1) aktiveres når den indstillede ( Ton) temperatur er nået samt når temperatur forskellen mellem solpanel (T1) og bunden af tanken (T2) er som indstillet. Tilsvarende slukkes (R1) hvis solpanelet (T1) ikke kan levere nok varme i forhold til indstillingerne for (T2) og (T3) såfremt denne er monteret. Back-up varme fra primær varmekilde. (For detaljer se afsnit 4.3) Indenfor de tidsrammer der er indstillet, vil cirkulationspumpen (H1) til primær varmekilde, blive aktiveret. Er temperaturen i (T3) tilstrækkelig høj, bliver back-up varme naturligvis ikke aktiveret. Når (T3) har nået den indstillede temperatur - slukkes (H1). T0: Sensor for måling af termisk energi (PT1000 sensor ekstra tilbehør) T1: Temperatur sensor for solpanel 1. (Sensor med sort ledning) T2: Temperatur sensor i bunden af tank 1. T3: Temperatur sensor i top af tank 1 T5: Temperatur sensor til varmt vand cirkulation (Tilbehør) R1: Solar cirkulationspumpe 1 H1: Udtag til cirkulationspumpe til back up varme fra anden varmekilde. -14-

16 SYSTEM 3 (SCH 03): 1 solfanger enhed 1 opbevarings tank 1 solar pumpe 1 cirkulationspumpe til back-up varme fra fast brændselsfyr. Beskrivelse: Solarpumpen (R1) aktiveres når den indstillede ( Ton) temperatur er nået samt når temperatur forskellen mellem solpanel (T1) og bunden af tanken (T2) er som indstillet. Hvis temperatur forskellen mellem solpanel (T1) og tank (T2) falder til under sluk temperaturen ( Toff), eller temperaturen I tanken (T3) når den maksimale temperatur, vil cirkulationspumpen (R1) blive slukket. Supplerende opvarmning (Back-up) med fastbrændselsfyr (for detaljer se afsnit 4.3, 4.5.9, ) Der kan indstilles 3 tidszoner hvor varme fra en anden varmekilde kan/skal supplere solvarmen. Dette for at sikre der er nok varmt vand til fx bad om morgenen. Såfremt T3 er under den indstillede temperatur for aktivering af supplerende varme kilde og såfremt temperaturen for supplerende varmekilde (T4) (MIN1<T4<MAX1) er indenfor dets maksimale og minimale indstilling, vil cirkulationspumpen H1 starte for at hjælpe til med at varme vandet op. Når temperaturen i tanken når op på den ønskede temperatur (switch off) eller såfremt temperaturen på fastbrændselsfyr overskrider den indstillede maksimale eller minimale temperatur (T4> MAX1 or T4< MIN1), vil cirkulationspumpen H1 til fastbrændsels fyr blive slukket. T0: Sensor for måling af termisk energi (PT1000 sensor ekstra tilbehør) T1: Temperatur sensor for solpanel 1. (Sensor med sort ledning) T2: Temperatur sensor i bunden af tank 1. T3: Temperatur sensor i top af tank 1 T4: Temperatur sensor i fastbrændelsfyr. T5: Temperatur sensor i varmtvands circulation. (Ekstra tilbehør) R1: Solar cirkulationspumpe H1: Cirkulationspumpe for fastbrændselsfyr til supplerende varme. -15-

17 SYSTEM4 (SCH 04): 1 solfanger(e) 1 tank 1 solar pumpe 1 x 3 vejs motorventil - auxiliary heating system Beskrivelse: Når temperatur forskellen mellem solfanger (T1) og tank (T2, T3) når den indstillede start temperatur forskel ( Ton), vil cirkulationspumpen (R1) blive aktiveret. Samtidig vil den motorstyrede 3 vejs ventil (R2) vende sig så den sensor (T2 eller T3) der behøver varme, får den tilført. Når temperaturen i tanken ved T3 når den maksimal indstillede temperatur vil cirkulationspumpen (R1) standse. Back-up varme fra anden varmekilde (for detaljer se afsnit 4.3): Indenfor de tider der er indstillet vil back-up varme (H1) blive aktiveret hvis temperaturen ved T3 er under start temperaturen. Når T3 når den indstillede maksimale temperatur vil H1 standse. T0: Sensor for måling af termisk energi. (PT1000 ekstra udstyr) T1: Temperatur sensor for solpanel 1. T2: Temperatur sensor i bunden af tank 1. T3: Temperatur sensor i toppen af tank 1. T5: Temperatur sensor på varmt vand circulation (Tilbehør) R1: Solar cirkulationspumpe 1 R2: Motorstyret 3vejs ventil. H1: Udtag for tilslutning af back-up varme. -16-

18 SYSTEM 5 (SCH 05): 1 Solfanger (ere) 2 tanke eller 1 tank og 1 varmeveksler 2 cirkulationspumper back-up varmekilde Beskrivelse: Når temperaturen forskellen mellem (T1) og en af de to tanke (Eller en tank og en varmeveksler) (T2, T4) når den indstillede temperatur ( Ton), vil enten pumpe R1 eller R2 starte. De to tanke T2 og T4 (eller en tank og en varmeveksler) tilføres varme hver for sig efter en prioritet (afsnit 4.6.5). Når temperatur forskellen mellem T1 og enten T2 eller T4 kommer ned på sluk temperatur ( Toff), eller temperaturen på tank T2 og T4 (eller varmeveksler) når op på den maksimale temperatur, vil respektivt ( R1, R2) blive slukket. Back-up varme fra anden varmekilde (for detaljer se afsnit 4.3): Indenfor de ønskede tidspunkter for tilførelse af back-up varme og såfremt T3 er under start temperaturen, vil udtag H1 blive aktiveret. Når T3 når op på den ønskede temperatur vil H1 blive slukket. T0: Sensor for måling af termisk energi. (PT1000 ekstra udstyr) T1: Temperatur sensor for solpanel. T2: Temperatur sensor i bunden af tank 1. T3: Temperatur sensor i toppen af tank 1. (Tilbehør) T4: Temperatur sensor for tank 2 (eller varmeveksler) T5: Temperatur sensor på varmt vands circulation (tilbehør) R1: Solar circulations-pumpe 1 R2: Solar circulations pumpe 2. H1: Udtag for back-up varme -17-

19 SYSTEM 6 (SCH 06): 1 solfanger (eller flere sammen) 2 tanke (eller en tank og en varmeveksler) 2 cirkulations pumper - 1 cirkulations pumpe for anden varmekilde. (Fyr, fjernvarme eller andet) Beskrivelse: Når temperatur forskellen mellem solpaneler (T1) og tank1 (T2) har nået den indstillede tænd temperatur ( Ton), tændes der for cirkulationspumpen (R1). Når temperaturforskellen mellem solpanel (T1) og tank1 (T2) falder til sluk temperatur ( Toff), eller temperaturen i toppen af tank1 (T3) når den indstillede maksimale temperatur, vil solstationens cirkulationspumpe standse. (R1) slukkes. Når temperatur forskellen mellem tank 1 (T3) og tank 2 (T4) (eller varmeveksler) når start temperaturen forskellen ( T2on), vil pumpen (R2) blive startet. Der er tre tilfælde hvor pumpe (R2) stopper: Når temperatur forskellen mellem tank 1 (T3) og tank 2 (eller varmeveksler) (T4) falder til sluk temperatur forskellen. ( T2off). Temperaturen i tank 1 (T3) falder til minimum start temperatur (MIN1). Temperaturen i tank 2 (eller varmeveksler) (T4) når op på den maksimale temperatur (MAX1). Back-up varme fra anden varmekilde, fyr eller lignende. (for detaljer se afsnit 4.3): Indenfor de tidsgrænser der er indstillet for brug af back-up varme og såfremt temperaturen ved T3 er under start temperaturen, vil cirkulationspumpen (H1) starte. Når T3 er opvarmet til sluk temperaturen, vil pumpe H1 standse. T0: Sensor for måling af termisk energi. (PT1000 ekstra udstyr) T1: Temperatur sensor for solpanel 1. T2: Temperatur sensor i bunden af tank 1. T3: Temperatur sensor i toppen af tank 1. (tilbehør) T4: Temperature sensor for tank 2 T5: Temperatur sensor på varmtvands cirkulation (Tilbehør) R1: Solar cirkulationspumpe R2: Cirkulationspumpe til varme flytning H1: Cirkulationspumpe for back-up varme kilde. -18-

20 SYSTEM 7 (SCH 07): 1 solfanger 2 tanke (Eller en tank og en varmeveksler) 1 pumpe - 1 motorventil backup varme Beskrivelse: Når temperatur forskellen mellem solfanger (T1) og en af de to tanke/varmeveksler (T2, T4) når aktiverings temperaturen ( Ton), vil cirkulationspumpen (R1) starte. Samtidig vil den 3 vejs motorventil R2 sørge for at den tank/varmeveksler der beder om varme, også får det. Ifølge prioritets rækkefølgen (afsnit 4.6.5) bliver tanke/varmevekslere forsynet en af gangen. Når temperaturforskellen mellem T1 og og enten T2 eller T4, falder til sluk niveau ( Toff), eller når temperaturen på tank/varmeveksler når det indstillede maksimale, vil R1 standse. Back-up varme fra anden varmekilde fx fyr. (For detaljer se afsnit 4.3) Indenfor de indstillede tidsgrænser for supplering af solvarme og såfremt temperaturen ved T3 på tank 1 er under den den indstillede aktiverings temperatur, vil H1 blive aktiveret. Når T3 når op på den indstillede sluk temperatur slukkes H1. T1: Temperatur sensor for solpanel 1. T2: Temperatur sensor i bunden af tank 1. T3: Temperatur sensor i toppen af tank 1. (tilbehør) T4: Temperatur sensor for tank 2 T5: Temperatur sensor på varmt vand cirkulation (Tilbehør) R1: Solar cirkulationspumpe R2: 3 vejs motorventil H1: Udtag til back-up varme -19-

21 SYSTEM 8 (SCH 08): 2 solpaneler (fx syd /vest 1 tank 2 solar pumper- back up varme Beskrivelse: Når temperatur forskellen mellem en af solfangerne (T1, T0) og tank (T2) når aktiverings temperaturen ( Ton), vil den respective cirkulationspumpe (R1 eller R2) blive startet. Såfremt aktiverings temperaturen nås for begge paneler, vil begge pumper også blive startet. Pumperne slukkes uafhængig af hinanden når temperaturen falder til under aktiverings temperaturen. Når tanken T3 har nået den ønskede temperatur, slukkes begge pumper. Back-up varme fra anden varmekilde. (For detaljer se afsnit 4.3) Indenfor de indstillede tidsrammer for back-up varme og såfremt temperaturen ved T3 på tanken, er under aktiveringstemperaturen vil (H1) blive aktiveret. Når (T3) temperaturen kommer op på sluk temperaturen, vil (H1) blive slukket. T0: Temperatur sensor for solpanel 2. T1: Temperatur sensor for solpanel 1. T2: Temperatur sensor i bunden af tank 1. T3: Temperatur sensor i toppen på tank 1(Tilbehør) T5: Temperatur sensor for varmt vand cirkulation (Tilbehør) R1: Solar cirkulations pumpe R2: Solar cirkulations pumpe 2 H1: Udtag for back-up varme. -20-

22 SYSTEM 9(SCH 09): 1 solpanel 1 tank - 1 pumpe Opvarmning af retur varme fra gulvvarme. Pumpe (R1) aktiveres når temperaturen ( T1on) mellem (T1) og (T2) er nået. Såfremt temperaturen mellem (T1) og (T2) kommer under sluk temperaturen ( T1off), eller temperaturen på tanken ved T3 når den maksimale temperatur vil pumpen (R1) stoppe. Opvarmning af gulvvarme retur (se 4.5.9) Hvis temperatur forskellen mellem tank (T3) og returvarme (T4) når aktiveringstemperaturen ( T2on), vil motorventilen R2 vende sig mod tanken og varmt vand bliver ledt til kedlen for at føde gulvvarmen. Når temperatur forskellen mellem (T3) og returvarmen (T4) falder til sluk temperatur forskellen ( T2off), eller når tanken (T3) overskrider minimum temperatur (T3< MIN1), og returvarmen overskrider den maksimale indstilling (T4>MAX1), vil motorventilen vende sig mod kedlen. Back-up varme fra kedel (For detaljer se afsnit 4.3) Indenfor tidsrammerne for back-up varme og hvis temperaturen ved (T3) er under aktiverings temperaturen, vil cirkulationspumpen H1 starte. Når (T3) har opnået den ønskede temperatur vil pumpen H1 slukke. T0: Sensor for måling af termisk energi. T4: Temperatur sensor på retur varme rør (PT1000 ekstra udstyr) R1: Solar pumpe1 T1: Temperatur sensor for solpanel 1. R2: Motorventil på returvarme rør. T2: Temperatur sensor i bunden af tank 1. H1: Cirkulationspumpe til back-up varme fra T3: Temperatur sensor i toppen af tank 1. kedel. (Tilbehør) -21-

23 SYSTEM 10(SCH 10): 1 solpanel 2 x tanke (Varmeveksler) 2 cirkulationspumper 2 x tre vejs motorventiler - back up varme Beskrivelse: Hvis temperatur forskellen mellem (T1) og en af de to tanke/varmeveksler (T2 or T4) stiger til aktiverings temperaturen TD, vil pumpen R1 starte og samtidig vil motorventilen vende sig mod tanken De to tanke T2, T4) - (Eller en tank og en varmeveksler) bliver forsynet hver for sig. Tank 1 har første prioritet. Se prioritets princippet i afsnit Når temperatur forskellen mellem solfanger (T1) og en af de to tanke/varmeveksler T2,T4 falder til sluk TD, eller tank (T2, T4) falder til under sluk TD eller når temperaturen på hhv ( T2 T4) stiger til det maksimale, vil pumpen R1 slukke. Opvarmning af returvarme til gulvvarme. (For detaljer afsnit 4.5.9) Hvis temperatur forskellen T2 mellem tank 2 eller varmeveksler (T4) og returvarme (T5) stiger til tænd niveau vil pumpe R4 blive aktiveret. Gulvvarmens retur vil herefter blive opvarmet af tank2 eller varmeveksler. Når temperatur forskellen T2 mellem tank 2 og returvarme T5, falder til under sluk TD eller når tank 2 / varmeveksler T3 er lavere end den indstillede minimum temperatur MIN1, eller temperaturen for returvarmen T5 stiger til mere end den indstillede maksimale temperatur Max1, vil pumpe R4 stoppe. Back-up varme fra fyr (se 4.3) Indenfor de indstillede perioder for back-up varme og hvis temperaturen på tank 1 (T3) falder til under aktiveringstemperaturen starter pumpe H1. Når temperaturen på tank 1 (T3) når op på den indstillede maksimale temperatur vil pumpe H1 stoppe. T1: Temperatur sensor for solpanel 1. T2: Temperatur sensor i bunden af tank 1. T3: temperature i top af tank 1 T4 temperatur for tank 2 / varmeveksler T5 temperatur på HE R1: solar pumpe R2: 3 vejs motorventil R3: by-pass elektromagnetisk ventil. R4: 3 vejs motorventil / cirkulationspumpe H1 Cirkulationspumpe -1-

24 4 Kontrol enhedens funktioner 4.1 Hovedmenu I standby status gøres følgende for at komme til hovedmenu. Tryk på SET tast, PWD 0000 vises på skærmen. Det første tal til venstre blinker og beder om adgangskode. Fabrikskoden er Tryk på tasterne for at indtaste det første tal i adgangskoden. Tryk igen på SET tasten og det andet tal vil blinke. Tryk på tasterne for at vælge det andet tal for adgangskode. Tryk igen på SET tasten og det tredje tal blinker. Tryk på tasterne for at vælge det tredje tal for adgangskode. Tryk igen på SET tasten og det fjerde tal blinker. Tryk på tasterne for at vælge det fjerde tal for adgangskode. Tryk igen på SET tasten for at komme til hovedmenu. Tryk på tasterne for at vælge hovedmenu. Tryk på ESC tasten for at forlade hovedmenu. Eksempel 4.2 Adgang til undermenu Efter hovedmenu er valgt gøres følgende for at få adgang til undermenu. Tryk på SET tast, for at komme til undermenu. Tryk på tasterne for at vælge undermenu. Tryk på SET tast igen for gå til funktion hvorefter de forskellige værdier kan justeres. Tryk på tasterne for at ændre værdier. Tryk på ESC tast for at forlade undermenu. Tryk på ESC tast igen for at forlade hovedmenu. For example -1-

25 4.3 Hovedmenu - THET. Indstilling af perioder for start af supplerende varme. Funktions beskrivelse: Elektrisk varmelegme i tank, gas kedel, oliefyr, varmepumpe, fjernvarme eller anden varmekilde kan integreres i solvarmesystemet således disse kilder kan supplere solvarmen når den ikke slår til. Disse varmekilder kan aktiveres automatisk på et ønsket tidspunkt og/eller til en indstillet temperatur. Indenfor et forudindstillet tidsrum og når temperaturen (T3) I toppen af tanken, falder til under den forudindstillede tænd temperatur vil back-up varmekilde blive aktiveret. Når (T3) temperaturen stiger til den indstillede sluk temperatur vil back-up varmekilden blive slukket. Indenfor en 24 timers periode, kan der indstilles hele tre perioder for krav til tankens temperatur. Dette er fx nyttigt hvis man vil sikre sig der er tilstrækkeligt med varmt vand om morgenen til bad og om aftenen til bad, madlavning osv. Fabriksindstilling: Den første tids ramme: Back-up varme funktion starter kl. 4:00 og slutter kl. 5:00. I denne tidsramme er start temperaturen 40 o C; sluk temperaturen er 45 o C. Den anden tidsramme: Fra10:00 to 10:00, hvilket I praksis betyder at der ingen back-up varme er i denne periode. Den tredje tidsramme: back-up varme funktionen starter kl.17:00 og slutter kl. 22:00. I denne tidsramme er start temperaturen indstillet til 50 o C; sluk temperature er indstillet till 55 o C. Det justerbare område for start temperatur er: 10 o C ~ (OFF-2 o C) Det justerbare område for sluk temperatur er: (ON+2 o C) ~ 80 o C) Hvis du ønsker at slukke for et eller flere af de forudindstillede tidsrammer for back-up varme, indstiller du blot start og sluk tidspunkt til det same som beskrevet ovenfor under tidsramme to. Bemærk: Såfremt der ikke er monteret nogen sensor i toppen af tanken (T3) vil signalet fra (T2) automatisk blive benyttet. Hvis temperaturen i tanken kommer under en given temperatur og på et tidspunkt der ligger uden for en af de indstillede tidsrammer, vil back-up varme ikke fungere automatisk. Dette er hensigtsmæssigt for fx at give solen en mulighed for at varme tanken så meget op som muligt mens familien alligevel ikke er hjemme og derved spare på den dyre købe energi. -2-

26 Døgnet opdeles og prioriteres indenfor en 24 timers periode. Tidsindstillingen for sluk back-up varme, skal altid være højere end start tidspunktet. Fx.: hvis du indstiller tænd tidspunktet til kl 17:00 og sluk tidspunktet til kl. 06:00 vil der I dette tilfælde ikke ske noget. Sættet vil altså IKKE virke. Den korrekte indstilling er: Perioden inddeles i to tidssektione. Det første tidssæt starter som ønsket kl 17:00 men sættes til at slutte kl. 23:59. Det andet tidssæt er fra 00:00 til 06:00 og selvfølgelig den efterfølgende dag. Hvis første sæt er om mandagen skal andet sæt være om tirsdagen da midnat er rundet. Indstilling skridt for skridt: I standby status, gå til hovedmenu, indtil thet vises på skærmen (for detaljer se afsnit 4.1) Tryk på SET tasten, åbn THET program for at indstille parameter, th 1o 04:00 vises på skærmen. Indstil nu tænd tidspunktet for back-up varme for det første ud aft tre mulige tidssæt. Tryk på SET tasten igen, 04 blinker på skærmen. Tryk på for at justere timeindstilling. Tryk på SET tasten igen, 00 er minut indstillingen og blinker nu på skærmen. Tryk på tasterne for at justere minut indstillingen. Tryk på SET tasten igen. Temperaturen 40 o C blinker på skærmen. Tryk på tasterne for at indstille tænd temperatur. Altså den mindste temperatur der kan accepters I tanken på det given tidspunkt. Derefter - Tryk på ESC tasten for at forlade denne funktion og gå videre til sluk tidspunkt og temperatur indstilling for sluk. Tryk på tasten, th 1F 05:00 vises på skærmen. Gør følgende for at indstille sluk tidspunkt samt ønsket temperatur for sluk. Tryk på SET tasten. 05 blinker på skærmen. Tryk på tasterne for at vælge nyt tidspunkt. Tryk på SET tasten igen. 00 viser minut tidspunktet Tryk på tasterne for at indstille minutter. Tryk på SET tasten, temperaturen 45 o C blinker på skærmen Tryk på tasterne for at indstille temperatur for hvornår back-up varmen er tilstrækkelig høj. Tryk på ESC for at forlade dette program. Indstillinger gemmes automatisk. -3-

27 Tryk på tasten. th 2o 10:00 vises på skærmen, Indstil tænd tidspunkt samt temperatur for det andet ud af tre back-up temperaturset. Tryk på SET tasten. Tidspunktet 10 blinker på skærmen. Tryk på tasterne for at justere time tidspunkt. Tryk på SET tasten igen. Minut tidspunktet 00 blinker på skærmen. Tryk på tasterne for at indstille tidspunkt i minutter. Tryk på SET tasten igen. Temperaturen 50 o C blinker på skærmen Tryk på tasten for at justere tænd temperaturen. Derefter - Tryk på ESC tasten for at forlade denne funktion og gå videre til sluk tidspunkt og temperatur indstilling for sluk. Tryk på tasten. th 2F 10:00 vises på skærmen. Gør følgende for at indstille sluk tidspunkt samt ønsket temperatur for sluk. Tryk på SET tasten. 10 blinker på skærmen. Tryk på tasterne for at vælge nyt tidspunkt. Tryk på SET tasten igen. 00 viser minut tidspunktet Tryk på tasterne for at indstille minutter. Tryk på SET tasten, temperaturen 55 o C blinker på skærmen Tryk på tasterne for at indstille temperatur for hvornår back-up varmen er tilstrækkelig høj. Tryk på ESC for at forlade dette program. Indstillinger gemmes automatisk. Tryk på tasten. th 3o 17:00 vises på skærmen, Indstil tænd tidspunkt samt temperatur for det tredje ud af tre back-up temperaturset. Tryk på SET tasten. Tidspunktet 17 blinker på skærmen. Tryk på tasterne for at justere time tidspunkt. Tryk på SET tasten igen. Minut tidspunktet 00 blinker på skærmen. Tryk på tasterne for at indstille tidspunkt i minutter. Tryk på SET tasten igen. Temperaturen 50 o C blinker på skærmen Tryk på tasten for at justere tænd temperaturen. Derefter - Tryk på ESC tasten for at forlade denne funktion og gå videre til sluk tidspunkt og temperatur indstilling for sluk. -4-

28 Tryk på tast, th 3F 22:00 vises på skærmen. Indstil sluk tidspunktet for den tredje tidszone. Tryk på skærmen SET tast, 22 of hour time blinker på Tryk på tasterne for at justere tidspunkt. Tryk igen på SET tasten, 00 for minutter blinker på skærmen. Tryk på tasterne for at justere to adjust minute of time ReTryk på SET tast, temperature 55 blinker on skærmen Tryk på tasterne for at justere switch-off temperaturen for varme Tryk på ESC for at forlade funktionen eller vent i 20-sekunder hvorefter ændringer gemmes og funktionen forlades automatisk. BEMÆRK: Såfremt el-varme elementet benyttes til back-up varme istedet for et fyr, fjernvarme eller lignende, vil dette symbol vises på skærmen. Når den elektriske varmeenhed er aktiv vil symbolet blive vist på skærmen. Såfremt elektrisk varmeenhed benyttes som back-up varme skal SR801/802 relæ benyttes såfremt el varme enheden trækker mere end 1500W. Såfremt dette ikke gøres vil kontrol enheden blive ødelagt ligesom man kan risikere skader på materiel, liv og ejendom. SR801/802 bør ikke monteres af personer der ikke har de nødvendige forudsætninger herfor. Se afsnit 10.0 for yderligere detaljer. 4.4 DT Temperatur forskel justerings funktion Beskrivelse: Solar pumpen R1 aktiveres af en temperatur forskels funktion. Der skal således være en højere temperatur i solpanelet (T1) end i tanken (T2) ellers ville vi nedkøle det vand vi har varmet op een gang. I menuen kaldes denne funktion for DT og står for Difference Temperature (Forskel i temperatur) For eksempel: Tænd DT er 8 o C. Sluk DT er 4 o C. Hvis fx temperaturen i bunden af tanken er 20 o C vil Solar pumpen (R1) først starte når temperaturen I solpanelet (T1) kommer op på 28 o C. Når solpanelets temperatur kommer under 24 o C, vil pumpen stoppe. Det er med andre ord, indstillinger for DT der bestemmer hvornår der tændes og slukkes for Solar pumpen (R1). Denne funktion er også lavet for at pumpen ikke skal stå og starte og slukke hele tiden. -5-

29 BEMÆRK: Fabriksindstillingen er baseret på mange års erfaringer og bør ikke ændres medmindre der er særlige omstændigheder. Den mindste forskels temperature er (ΔTon ΔToff) 2 o C. Indstilling skridt for skridt: Under standby status gå til hovedmenu DT. DT vises på skærmen (for detaljer se afsnit 4.1) Tryk på SET tasten. DT 1o 08 o C vises på skærmen. 8 o C blinker og den første tænd temperatur kan nu indstilles. Tryk på tasterne for at indstille den ønskede temperatur for tænd DT. Der kan justeres I intervaller på (OFF+2 o C)~20 o C. Fabriksindstilling er 8 o C. Tryk på ESC for at forlade denne funktion. Tryk på tast, DT 1F 04 o C vises on skærmen. Den første sluk temperatur forskel kan nu indstilles. Tryk på SET tasten, 04 o C blinker. Tryk på tasterne for at justere indstillingen af sluk DT. Det justerbare område er 0 o C~(ON-2 o C) Fabriks indstilling er 4 o C. Tryk på ESC for at forlade funktionen eller vent i 20-sekunder hvorefter ændringer gemmes og funktionen forlades automatisk. Bemærk: Afhængig af hvilket system man har valgt, kan der maksimalt indstilles to tænd/sluk grupper. De benævnes (DT 1o, DT 1F) (DT 2o, DT 2F) Der indstilles som ovenfor beskrevet. 4.5 TEMP Temperatur hoved menu For hvert system type er de fabriksindstillede værdier de bedste at benytte. Skulle man ønske det kan værdierne ændres for at imødekomme specielle behov. Vær ekstra opmærksom på hvorledes anlægget kører hvis der ændres på fabrikkens indstillinger. Note: Nogle funktioner er kun tilgængelige i konkrete system valg. -6-

30 Følgende punkter i undermenu kan nåes via menuen TEMP i hovedmenuen. EM Nød temperatur for solfanger. Nød nedluknings temperatur for solfanger) CMX Maksimal solfanger temperatur (Solfanger kølnings funktion) CMN Lav temperatur beskyttelse af solfanger CFR Frost beskyttelse af solfanger REC Tank kølnings funktion SMX1 Maksimal temperatur på tank SMX2 Maksimal temperatur tank MAX1 Maksimal sluk temperatur (for fastbrændselsfyr, returvarme samt Varme overførelse mellem tanke) MIN1 Minimum start temperatur (for fastbrændselsfyr, returvarme samt Varme overførelse mellem tanke) Funktion EMOF Solfanger Maksimal sluk temperatur EMON Solfanger Maksimal tænd temperatur CMX Maksimal begrænset solfanger temperatur (Solfanger køle funktion) CMN lav temperatur beskyttelse af solfanger Justerbart område ON OFF Fabriks indstilling Funktion stop temperatur 110 o C~190 o C. 110 o C. 107 o C. 0 o C~90 o C. OFF CFR frost beskyttelse af solfanger -10 o C~10 o C. OFF REC Tank kølnings funktion SMX1~2 Maksimal temperatur på tank 1,2 MAX1 Maksimal sluk temperatur (for fastbrændselsfyr, returvarme samt varmeoverførelse mellem tanke) MIN1 Minimum tænd temperatur (for fastbrændselsfyr, returvarme samt varmeoverførelse mellem tanke) OFF 2 o C~95 o C. 60 o C. 58 o C. (MIN1+2 o C) ~95 o C. 30 o C~(MAX1-2 o C) 60 o C. 30 o C. -7-

31 EM Nødlukning ved høj solfanger temperatur Funktions beskrivelse: Når temperaturen på solfangeren når op på den indstillede maksimale sluk temperatur, bliver nedluknings funktionen aktiveret. Solar pumpen stoppes hvilket hinder at dele I systemet bliver ødelagt af for høj temperatur. EMOF (sluk) er indstillingen for den maksimalt tilladte temperatur I solfangeren. Fabriksindstillingen er 130 o C). EMON (tænd) er indstillingen for hvornår pumpen må starte igen. Fabriksindstillingen er 120 o C. EMOF solfanger maksimal temperatur Vælg undermenu EMOF, EMOF 130 o C vises på skærmen. Tryk på SET tasten, parameter 130 o C blinker på skærmen. Tryk på tasterne for at justere EMOF temperaturen. Justerbart område (ON +3 o C)~200 o C. Fabriksindstilling er 130 o C. Tryk igen på SET tasten for at aktivere eller deaktivere denne funktion. I deaktiveret tilstand vises, EMOF på skærmen. Tryk på ESC for at forlade funktionen eller vent i 20-sekunder hvorefter ændringer gemmes og funktionen forlades automatisk. EMON Solpanel maksimal aktiverings temperatur Vælg undermenu EMON, EMON 120 o C vises på skærmen. Tryk på SET tasten, parameter 120 o C blinker på skærmen. Tryk på tasterne for at justere EMON temperatur. Justerbart område: ( OFF-3 o C)~200 o C, Fabriksindstilling er 120 o C. Tryk igen på SET tasten for at aktivere eller deaktivere denne funktion. Hvis funktionen er deaktiveret vises EMON- - - på skærmen. Tryk på ESC for at forlade funktionen eller vent i 20-sekunder hvorefter ændringer gemmes og funktionen forlades automatisk. Disse to symboler blinker på skærmen og viser at solfanger nødlukning er aktiveret og tanken har nået den maksimalt tilladte temperatur. Hvis kun dette symbol vises på skærmen betyder det at funktionen er aktiveret men tanken har ikke nået sin maksimale temperatur. -8-

32 4.5.2 CMX Maksimal begrænsning af solfangerens temperatur. (Solfanger kølning) x Beskrivelse: Denne funktion udskyder nedbrydningen af frostvæsken. Frostvæske skal skiftes hvert andet år eller hvis anlægget har kogt. Kort før den maksmale temperatur nåes, starter pumpen. Hermed benyttes det naturlige varmetab der er i rørføring og tank. Når den maksimale temperatur i tanken er nået, stoppes pumpen kun forholdsvist. Først når tanken når den absolut maksimale temperatur på 95 o C vil pumpen stoppe. Når symbolet vises og blinker på skærmen betyder det at tanken har nået sin maksimale temperatur på 95 o C. Indstilling skridt for skridt: Vælg hovedmenu TEMP og vælg derefter undermenu CMX. CMX 110 o C vises på skærmen Tryk på SET tasten, parameter 110 o C. blinker. Tryk igen på SET tasten for at aktivere eller deaktivere funktionen. CMX vises på skærmen. Tryk på tasterne for at justere solfanger beskyttelses temperatur. Det justerbare område er (110 o C~190 o C.). Fabriksindstilling er 110 o C. Tryk på ESC for at forlade funktionen eller vent i 20-sekunder hvorefter ændringer gemmes og funktionen forlades automatisk. CMX signal vises på skærmen for at vise når funktionen er aktiveret CMN Beskyttelse af solpanel ved lave temperaturer Beskrivelse: When the temperature of collector is below set CMX temperatures, solar circuit pump is ceased, even when the temperature difference between collector and tank exceeds switchon temperature difference, solar pump doesn t work yet. When temperature of collector is 3 o C higher that the set CMX temperature, solar circuit pump is restarted, controller exits this program. Indstilling skridt for skridt: Gå til,hovedmenu TEMp og vælg undermenu CMN, CMN----- vises på skærmen. Fabriksindstilling er OFF/FRA -9-

33 Tryk på SET tasten, blinker på skærmen. Tryk igen på SET tasten for at aktivere eller deaktivere denne funktion. Tryk på tasterne for at justere lav temperatur beskyttelse af solfanger CMN. Det justerbare område er (00 o C~90 o C.). Fabriksindstilling er 10 o C. Tryk på ESC for at forlade funktionen eller vent i 20-sekunder hvorefter ændringer gemmes og funktionen forlades automatisk. CMN signal vises på skærmen for at vise funktionen er aktiveret CFR Frost beskyttelse af solfanger Beskrivelse: Om vinteren hvor temperaturen kommer under den indstillede frost beskyttelses temperatur (Fabriksindstilling er 4 o C.) vil pumpen blive aktiveret. Når temperaturen er 3 o C over den indstillede temperatur bliver pumpen slukket igen. Såfremt denne funktion er aktiveret betyder det også at el varme staven aktiveres såfremt temperaturen i tanken ved T2 kommer under 6 o C. Tanken vil blive opvarmet til 20 o C hvorefter den elektriske varmestav stopper. I norden bør der anvendes frostvæske. Denne funktion benyttes kun hvis der benyttes vand i solkredsen. Indstilling skridt for skridt: Gå til menu TEMP og vælg undermenu CFR, CFR ---- vises på skærmen. Fabriksindstilling er OFF Tryk på SET tasten, standard off blinker. Tryk igen på SET tasten for at aktivere eller deaktivere denne funktion. Tryk på tasterne for at justere frost beskyttelses funktionen. Det justerbare område er (-10 o C.~10 o C). Standard er 4 o C. Tryk på ESC for at forlade funktionen eller vent i 20-sekunder hvorefter ændringer gemmes og funktionen forlades automatisk. CFR signal vises på skærmen, Det viser at funktionen er aktiveret. -10-

Betjenings manual Solvarme styring

Betjenings manual Solvarme styring Betjenings manual Solvarme styring Model SR868C8 1 Læs denne manual grundigt før montering og opstart! Indhold 1. Sikkerhedsinformation 1.1 Installation 1.2 Om denne manual 1.3 Ansvarsfraskrivelse 1.4

Læs mere

Installations og brugermanual SR618C6 Solvarmestyring

Installations og brugermanual SR618C6 Solvarmestyring ---- Installations og brugermanual SR618C6 Solvarmestyring Læs omhyggeligt denne manual inden brug! -1- ---- Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhedsoplysninger -----------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Styringsmodul fra. til solvarme. Ans Solarenergi Kertemindevej Nyborg Tlf.:

Styringsmodul fra. til solvarme. Ans Solarenergi Kertemindevej Nyborg Tlf.: Styringsmodul fra til solvarme. Ans Solarenergi Kertemindevej 160 5800 Nyborg Tlf.: +45 6536 1219 www.anssolvarme.dk www.anssolenergi.dk Ans Solarenergi styringsmodul til solvarme. Styringsmodulet består

Læs mere

SPIII DANSK BRUGERMANUAL

SPIII DANSK BRUGERMANUAL SPIII DANSK BRUGERMANUAL SOLVARMESTYRING MED INTERNET & NETVÆRKS ADGANG. Copyright Dansk Sol ApS 2010 Indhold Ⅰ Generel information. 1 Ⅱ Produkt beskrivelse.. 2 Ⅲ Tilslutning af ledninger... 3 Ⅳ System

Læs mere

Installations og brugermanual SR1188 Solvarmestyring

Installations og brugermanual SR1188 Solvarmestyring Installations og brugermanual SR1188 Solvarmestyring Læs omhyggeligt denne manual inden brug! Indholdsfortegnelse Indhold... 1. Sikkerhedsinformation... 1.1 Installation og idriftsættelse... 1.2 Om denne

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS

VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS VARMEPUMPE LUFT TIL VAND PRODUKT KATALOG 2011 DANSKSOLVARME APS 1 Hvem er Dansk Varmepumpe og vores partnere DANSKVARMEPUMPE.DK er en del af den efterhånden store familie hvor også DANSKSOLVARME.DK og

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL Zakład Urządzeń Grzewczych Elektromet Wojciech Jurkiewicz 48-100 Głubczyce, Gołuszowice 53, tel. 077 / 471 08 17, fax 077/ 485 37

Læs mere

Sommerdrift på en NBE brænder.

Sommerdrift på en NBE brænder. Sommerdrift på en NBE brænder. Ved sommerdrift forstås en driftform hvor fyret ikke kører konstant, men blot kører når der er behov for varme til varmtvandsbeholderen (VVB en) eller til kortvarig opvarmning

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Installations- og Brugervejledning living eco Elektronisk radiator termostat

Installations- og Brugervejledning living eco Elektronisk radiator termostat Elektronisk radiator termostat Danfoss Heating Solutions VIIDB101 01/2013 1 Til lykke med din radiatortermostat er en elektronisk radiatortermostat med programmer, der automatisk sænker rumtemperaturen

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type)

BETJENINGSVEJLEDNING. Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) BETJENINGSVEJLEDNING Total varmeveksler HRV (Heat Reclaim Ventilation) (Loftsmonteret kanal type) VAM150FA VAM250FA VAM350FA VAM500FA VAM650FA VAM800FA VAM1000FA VAM1500FA VAM2000FA INDHOLD Side Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C

B. Rum sensor C. Rum sensor med gulv sensor som begrænser Tæthedsgrad (fugt/støv) Terminaler Max. 2.5mm 2 Gulvføler med 3,5m kabel NTC, 100kΩ / 25 C NTC 700 Logisk programmerbar termostat for el-gulvvarme Introduktion NTC 700 er en logisk programmerbar termostat som forenkler indstilling og brug uafhængig af manual. NTC 700 er produceret iht. EN60730-1

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Solpaneler til svømmebassin og spa.

Solpaneler til svømmebassin og spa. Solpaneler til svømmebassin og spa. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S Udgave 1,0 01-2008. Dansk. Teknisk data. Materiale. Farve. Tilslutning. Størrelser. Vandgennemstrømning.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010

SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 SOLVARMEANLÆG FORÅR 2010 The Smarthome Company, Lergravsvej 53, DK-2300 København S. www.greenpowerdeal.com Til dig der står og tænker på at købe et solvarmeanlæg I Danmark skinner solen ca. 1.800 timer

Læs mere

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT

PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT PANNEX VANDVARMERE TIL CENTRALVARME MED SOLVARME UNIT 220 250 300 MANUAL VVS-EKSPERTEN A/S MIMERSVEJ 2 8722 HEDENSTED Tlf.: 7589 0303 Fax.: 7589 0709 e-mail: salg@vvs-eksperten.dk www.vvs-eksperten.dk

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

Elektronisk Timer med display HN 5958

Elektronisk Timer med display HN 5958 Elektronisk Timer med display HN 5958 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før der tilsluttes elektriske apparater til timeren! Vigtigt! Tilslut ikke apparater, hvis mærkestrøm overstiger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO

SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO SUN-PRO.dk Solvarme fra Q-PRO Solvarmestyring std Indholdsfortegnelse Copyright...2 Tekniske data...3 Elektriske tilslutninger...4 Valg af system...4 Opsætning af styringen...5 System 1 Én tank, uden ekstra

Læs mere

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W

6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

Elios 2 Solvarmestyring

Elios 2 Solvarmestyring Elios 2 Solvarmestyring Kontrolenhed til solvarmestyring 230 V strømforsyning Valgbar drifts- og varmeintegration Vælger for manuel drift af solvarme cirkulation Indikatorer for drift af solvarme cirkulation

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø

Dampgenerator Selvbyg. - - - Dansk Bademiljø Brug af dampgenerator Når alt er installeret og opsat, er man kommet der til hvor man skal til at betjene dampgeneratoren. 1) Start: Start generatoren med ON/OFF knappen på siden af generatoren. 2) Alternativ

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Monteringsvejledning. Calefa TD og S. Montage og opsætning af cirkulation

Monteringsvejledning. Calefa TD og S. Montage og opsætning af cirkulation Monteringsvejledning Calefa TD og S Montage og opsætning af cirkulation Styringen skal være med software version 3.2 eller nyere for at den kan styre cirkulationen. Software versionen findes ved at følge

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME GSM-enheden kan sættes op til at overvåge og styre solvarme med følgende faciliteter: AUTODRIFT: Opvarmning enten fra solfanger (temperatur i solfanger

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

W 1000W 1500W 2000W

W 1000W 1500W 2000W EL-PANEL Best.nr. 6334 6346 6913 6948 500W 1000W 1500W 2000W Brugsanvisning Kære kunde, Tillykke med deres nye Heatmax El-panel! VIGTIGT Læs grundigt denne brugsanvisning igennem inden brug og gem den

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type

Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type Manual. IMage Elektronisk styring med varmeregulering. Type 64-102050-1. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright. International Marketing A/S Udgave: 1.0 01 2005. Sprog: Dansk Tillykke

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar.

Tilbehør. Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil. 6 eller 10 bar. Tilbehør Sikkerhedsaggregat Pladesæt Cirkulationssæt (top) H-stativ Elektronisk styring Sikkerhedsaggregat Med sikkerhedsventil, stilbar kontraventil og tømmeventil. 6 eller 10 bar. Sokkel Med plader der

Læs mere

Wireless Clickkit Quickguide

Wireless Clickkit Quickguide DA Wireless Clickkit Quickguide Knapper og display...1 Tænd/sluk...2 Indstil ur...2 Indstil gulvtemperatur...3 Aflæs aktuel temperatur...3 Frostbeskyttelse...4 Aktivér og indstil timerstyring...5-6 Fejlfinding...7

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

INSTALLATION & USER GUIDE. Electronic control

INSTALLATION & USER GUIDE. Electronic control INSTALLATION & USER GUIDE Electronic control Fig. 1 Startup view Fig. 2 Rev. 1.1 2 PE L L N 230 V N SENSOR Fig. 3 Connections L / N: Mains 230-240VAC connection OUT / N: Heating cable connection Sensor:

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033

O2 STYRING. Fra version 7 og version 10.033 O2 STYRING Fra version 7 og version 10.033 Indholds fortegnelse: Side 3 Advarsel om brug af produktet. Installation af lambda sonde. Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 El diagram. Beskrivelse af

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c.

ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Datablad ECL Comfort 110 230 V a.c. og 24 V a.c. Beskrivelse og anvendelse Regulatoren er udviklet med henblik på let montering: et kabel, en tilslutning. ECL Comfort 110-regulatoren har et specialfremstillet

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

Neotherm Solenergi Systemhåndbog. Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY

Neotherm Solenergi Systemhåndbog. Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY Neotherm Solenergi Systemhåndbog Håndbog i anlægs- og principbeskrivelse af solvarmeanlæg THE FLOW OF ENERGY Kære Solvarmekunde! Vi præsenterer dig her for et bredt udvalg af Neotherm Solenergi systemløsninger,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM

Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM Phocos CXM Fjerndisplay for laderegulator CXN Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM Side 1 Generelle funktioner. CXM Fjerndisplayet er designet til visning Panel strøm, forbrugs strøm og

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere