Årsberetning. Klinisk Immunologisk Afdeling. Skejby

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning. Klinisk Immunologisk Afdeling. Skejby"

Transkript

1 1 Årsberetning Klinisk Immunologisk Afdeling Skejby 2013

2 2 Indholdsfortegnelse: 1. Ledelse Funktion Økonomi Personale...5 Normering... 5 Vagttjeneste... 5 Samarbejds- og udvalgsstruktur... 6 Uddannelse og repræsentative virksomheder... 7 Jubilæum Seniorklubben Skej-Ud Forskning Beretning Publikationer Foredrag Posters Beretning Blodcenter Midt Blodbanken i Aarhus Klinisk Immunologisk Afdeling Transfusionsmedicinsk Laboratorium Prøvemodtagelsen Blodtypeserologien Fraktionerings afsnittet HIV-Hep-Laboratoriet Immunologisk Diagnostik Afereseambulatoriet Transplantationsimmunologisk Laboratorium International Center for Immunodeficiency Deseases Kvalitetsudviklingsgruppen Scandiatransplant Det Danske Knoglemarvsdonorregister Diagrammer Tabeller... 33

3 3 1. Ledelse Administrativt ledes afdelingen af en afdelingsledelse, der består af: Administrerende ledende bioanalytiker Bodil Graugaard Ledende overlæge, klinisk lektor, Bjarne Kuno Møller Overlæge, klinisk lektor, dr. med. Niels Grunnet Overlæge Kirsten Riisom Ledende bioanalytiker Susanne Lindgren Afdelingssygeplejerske Peter Hartz Hagensen Ledende lægesekretær Joan Kjærgaard Christensen Afdelingsbioanalytiker Anne Marie Ovesen Afdelingsbioanalytiker Marianne Asmussen Afdelingsbioanalytiker Marianne Wraa Afdelingsbioanalytiker Susanne Nørgaard Afdelingsbioanalytiker Camilla Schwaback Afdelingsbioanalytiker Trine Tousgaard 2. Funktion Det transfusionsmedicinske Afsnit Afsnittet har den transfusionsmedicinske hovedfunktion i Blodcenter Midt, Blodbank Øst (BMBØ) (det tidligere Aarhus Amt) og har servicefunktion for hele Aarhus Universitetshospital og øvrige sygehuse i BMBØs forsyningsområde. På AS-NBG har afsnittet en filial med personale fra KIA. Bloddepotet på AS-THG hører under Klinisk Biokemisk Afdeling, AUH, med personale derfra. Ud over almindelig servicefunktion har afsnittet en lang række landsog landsdelsfunktioner. Afsnittets hovedopgave er fremstilling, opbevaring og udlevering af blodkomponenter med tilhørende laboratorieundersøgelser for smittemarkører, blodtypeserologiske undersøgelser i forbindelse med transfusion af blodkomponenter samt kvalitetssikring og udvikling af produktionen taget i videste betydning. Transfusionsmedicinsk afsnit har rutinefunktion for Aarhus Universitetshospital. Afsnittet er referencelaboratorium for alle adresser med blodbanksfunktioner i Region Midtjylland og har landsdelsfunktion for diagnosticering af erytroblastiosis foetalis, autoimmun hæmolytisk anæmi og foetomaternel blødning samt bestemmelser af udvalgte molekylære blodtyper. Laboratoriernes analyseprogram fremgår af afsnit om analyser. Det Transplantationsimmunologiske afsnits hovedopgave er at foretage analyse af transplantationsimmunologiske parametre samt at udrede immundefekttilstande. Vævstypelaboratoriet er akkrediteret af European Federation for Immunogenetics (EFI). Afsnittet har regions- og højt specialiserede funktioner, og der tilbydes lægefaglig rådgivning indenfor alle områder.

4 4 På døgnvagtbasis foretages der undersøgelser for transplantation med organer fra afdøde donorer i et skandinavisk samarbejde - Scandia Transplant. Afsnittet udfører vævstypebestemmelse i forbindelse med organ- og hæmatopoietisk stamcelletransplantation (knoglemarvstransplantation), undersøgelse for antistoffer rettet mod Human Leukocyt Antigen (HLA) samt Crossmatch. Derudover sygdomsrelateret vævstypediagnostik på patienter med mistænkt HLA-associeret sygdom samt undersøgelser for trombocytantistoffer og trombocyttype, udredning af mistænkt immundefekt og monitorering af immunstatus hos patienter med HIV-infektion samt visse immunosuppresiva. 3. Økonomi Budget Periode resultat - Drift 2014 Gruppering-1 Årets ajourførte budget Ajourf. budget Realiseret forbrug Budgetafvigelse Personale Kurser Materiale og aktivitetsudgifter 120 Medicin Øvrige lægelige artikler 150 Kliniske analyser Patientskade erstatning, sygehuse 310 Anskaffelser, inventar, apparatur 320 Drift og vedligeholdelse Ejendomsudgifter Tilskud og kontingenter Andet Total

5 5 4. Personale Normering Afdelingen er normeret med i alt 140 stillinger. Normering (antal fuldtid) Overlæger 4,00 Afdelingslæge 1,00 Reservelæger 7,33 Farmaceut 0,84 Molekylærbiolog 1,00 Afdelingssygeplejerske 1,00 Sygeplejersker 20,98 Ledende bioanalytikere 2,00 Afdelingsbioanalytikere 6,7 Bioanalytikerundervisere 2,95 Bioanalytikere inkl. feriegodtg. 73,88 Ledende sekretær 1,00 Sekretærer Husassistenter 1,00 Portører, piccolo 1,00 I alt 140,09 I ovennævnte stillinger er ansat ca. 160 personer. Vagttjeneste 1 læge i rådighedsvagt fra egen bolig 2 bioanalytikere i tilstedeværelsesvagt, SKS 1 bioanalytiker i tilstedeværelsesvagt, AS-NBG 1 bioanalytiker i rådighedsvagt, VT, SKS

6 6 Samarbejds- og udvalgsstruktur Lokalsamarbejdsudvalget holder møde mindst 5 gange om året og drøfter især anliggender, der er fælles for de 2 afsnit. Herudover holder de enkelte afsnit møder med deltagelse af medarbejderrepræsentanter. Tillidsrepræsentation Valgte Læge Janni M. Pedersen Suppleanter Bioanalytiker Bioanalytiker Bioanalytiker Sekretær Sygeplejerske Maria Bille Rita Hansen Maria S. Jensen Dorthe Oxvig Mette Dam Poulsen Arbejdsmiljøgruppen Led. bioanalytiker Afdelingssgpl. Afd. bioanalytiker Bioanalytiker Bioanalytiker Sygeplejerske Susanne Lindgren Peter H. Hagensen Marianne B. Wraa Jytte Kampmann Dinna Nedergaard Helle K. Pedersen Lokalt MED-udvalg Ledelse Valgte Suppleanter Ledende overlæge Bjarne K. Møller*) Led. bioanalytiker Bodil Graugaard Overlæge Led. sekretær Led. bioanalytiker Afd. bioanalytiker Afd. sygeplejerske Afd. bioanalytiker Niels Grunnet Joan Kjærgaard Susanne Lindgren Camilla Schwaback Peter H. Hagensen Marianne Wraa Medarbejdere Valgte Suppleanter Reservelæge Sygeplejerske Bioanalytiker Janni M. Pedersen Mette Dam Poulsen Maria Bille*) Bioanalytiker Rita Hansen Casper Hegnsvad Bioanalytiker Maria S. Jensen Casper Hegnsvad Sekretær Dorthe Oxvig Elin Jensen Arbejdsmiljørep/bio Jytte Kampmann Arbejdsmiljørep/bio Dinna Nedergaard Arbejdsmiljørep/sgpl Helle K. Pedersen *) hhv. formand og næstformand

7 Uddannelse og repræsentative virksomheder 7 Afdelingens personale har varetaget følgende undervisning: A-kursus i Klinisk Immunologi, Hæmoterapi, Lovgivning og Hæmovigilance. A-kursus kirurger, AUH, Skejby. Afholdelse og undervisning af læger i hoveduddannelse til intern medicin, Nefrologi. Anvendelse af blodkomponenter. Avanceret Transfusionsmedicin - Trombocytter, Region Nord. Avanceret Transfusionsmedicin - børn og nyfødte, Region Nord. Avanceret Transfusionsmedicin - Knoglemarvstransplanteret, Region Nord. Crossmatch teknikker, nøglepersonsmøde for sygeplejersker indenfor transplantation tilknyttet transplantationscenter Skejby, september Global Health Summer School. Immunbetingede sygdomme. Målemetoder ved transfusion og transplantation, AU. Klinisk Immunologi, medicinstudiet, AUH. Laboratorieøvelser i immunologi for medicinstuderende på Biomedicin, AU. Luminex analyser og klinisk applikation, undervisning for nefrologer, oktober Nyretransplantation, bioanalytikerstuderende i Region Nord (modul 6), september Primær og sekundær immundefekt, medicinstuderende, KIA, AUH. Primær immundefekt, yngre læger, KIA, AUH. Scandiatransplant, Repræsentantsskabsmøde, Oslo, Norge. Serologisk vævstypning, crossmatch og antistoffer, bioanalytikerstuderende, AUH, Skejby (modul 11), september Stamcelletransplantation, sygeplejersker i Blodbanken Aalborg, oktober Stud. med., Aalborg Universitet. Stud. med., AU. TMS - Blodforsyningslov, Donorkriterier, Region Nord. Temadag for personale på K-OP, AUH, Skejby, maj Temadag, Genomisk blodtypebestemmelse af fostre. D-genet, dbio kursus, Aarhus. Temadag, Genomisk blodtypebestemmelse af fostre. Undersøgelse af foster RhD, dbio kursus, Aarhus. Temadag, Genomisk blodtypebestemmelse af fostre. Diskrepans mellem PCR- og serologiske undersøgelser hos fostre/nyfødte, dbio kursus, Aarhus. Temadag, Genomisk blodtypebestemmelse af fostre. Hvilke andre fostergenotyper kan udføres?, dbio kursus, Aarhus. Transfusionsmedicin, Region Midt. Transfusionsmedicin - Immunologi, Region Nord. Transfusionsrapportering i InterInfo, blodforbrugene afdelinger, AUH. Virustemadag. Vævstypning og crossmatch ved nyretransplantation.

8 Afdelingens personale har deltaget i følgende undervisning/kurser: 8 Abbott brugermøde, Norge. ANA og ANCA performancekarakteristika af forskellige metoder, Reumatologer i Region Sjælland. Apollo, lederafklaringsmøde, Region Midt. Avanceret transfusionsmedicin: Immundestruktion af erythrocytter HDFN, Region Nord. Bioanalyser (Agilent technologies), oktober, Aarhus. Blodtypeserologi og Kvalitetssikring, Region Midt/Nord. Blodtypeserologiske patientcases, dbio. Blødningssymposium, DSKI, Hindsgaul. DEKS. Danmarks bedste arbejdsmiljø, AUH. EBI NGS Workshop, Sanger Institut, Cambridge, UK. EFI inspector training workshop, Leiden, oktober Fragment analyser Kem-en Tec, april og maj, Aarhus. Galathea, lederkursus, Region Midt. Genomisk blodtypebestemmelse af fostre. Hjerte- lungeredning, genopfriskning, AUH. IH-1000 brugermøde, Labex, Malmø. ILM, ny version, AUH. Iron Torrent NGS Lifetechnology, marts, Aarhus. Kemi-database. Klinisk vejledermodul, VIAUC. Konference: Fremtidens bioanalytiker, VIAUC. Landskvalitetsmøde, KUG. Lederforum, dbio. Ledernes opfølgning på TULE, Region Midt. Ledertemadag og lederforum, dbio. Lægesekretærkonference. Læring og belæring, AUH. Læringsstile anno "Ny viden om PCR". Performancekarakteristika af laboratorieanalyser med særlig fokus på autoimmune analyser, AU og AUH Aalborg. ProSang brugermøde. Pædagogisk konference, Cef. QIAsy, symphony DNA oprensning, august, Aarhus. Real-time PCR, Roche. Serologi/PCR, Barcelona. SeCore NGS Lifetechnologies, maj og september, Aarhus. Sikkerhed i laboratoriet, VWR. SOL2 kursus, Sundhedsstyrelsen, september "Stik kun patienterne", Region Midt. Strategiseminar, KIA. Stresshåndtering af Peter Geisling, AUH. Superbruger, e-dok. Temadag for auditører, Region Midt/Nord. Temadag for afdelingsbioanalytikere, dbio. Temadag: GMP, Region Midt/Nord. Temadag: Virologi, Region Midt/Nord. Temadag: Arbejdsmiljø, AUH. Temadag: Den akut blødende patient, Region Midt/Nord. Temadag: Fra fortid til nutid og fremtid, dbio, Aarhus. Temadag: Statistik, VIAUC. Temadag: Specialister i Aferese, Undervisningsrådet, KIA. Tissue typers meeting, Scandiatransplant, København.

9 Transfusion Science Educational course, Grifols, Barcelona, Spanien. Transfusions course, BioRad, Schweiz. Transfusionsmedicin, Region Midt/Nord. Traumekonference, AUH. Vejlederkursus for speciallæger, AUH. Work flow NGS Perkin Elmer, Aarhus. 9 Intern undervisning: Aesku (ANA). Ajourføring og undervisning vedr. diverse IT-håndtering. Anvendelse af nyt Panther apparatur til NAT. e-dok, ny version. e-dok søgefunktion. e-læring: Hygiejne, Brandskole og Hjerte-lunge redning. EPJ og Labka II. Få dit budskab ud over rampen. HLA - opbygning og funktion. Herpesvirus på hjernen. HIV. ILM. Intern undervisning for generalister i blodtypeserologi. Life tecnologies - Sequence Based Typing and use of SeCore Kits with utype HLA. Nyeste teknologi vedr. transplantationsteknologi anvendt i praksis. Nyre/pancreas transplantationer. Opfølgning af patienter - før og efter transplantation. Retuximab projekt. Scandia Transplant. TMS. Ugentlig undervisning v/afdelingens læger. Word. Deltagelse i kongresser Afdelingen har været repræsenteret på følgende kongresser: 1 st International Workshop, Challenges and Opportunities for small and medium size bone marrow donor registries. 1 st Nationale symposium for blødning og transfusionsmedicin, Middelfart, Danmark. 1 st European Symposium Bone Marrow/Stem Cell Donor Registries, Langen, Tyskland. 1 st Workshop for Small and Middlesized Bone Marrow Donor Registries, Paphos, Cyprus. 15 th International Hemovigilance Seminar, Brussel, Belgien. 23 rd Regional Congress of the International Society of Blood Transfusion, Amsterdam, Holland. 39 th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, London, UK. Advancing Apheresis: Succession meeting for Spectro Optia users, København. Aktionslære - innovation & ledelse, Region Midt. Commissioners' meeting - EFI Accreditation, Leiden, Holland. Council Meeting, National Marrow Donor Program, Minneapolis, USA. DSKI symposium om blødning og transfusionsrisiko, Hindsgavl. EFI Annual Meeting, Maastricht, Holland.

10 International meeting on cell free DNA, København. international Symposium on Critical Bleeding, København. National Marrow Donor Program, Council Meeting, Minneapolis, USA. Nordic Blood Bank Meeting, Helsinki, Finland. Regionalt Audit, Transfusionsmedicin, Region Midt. Regionalt Transfusionsråd, Skejby. Scandia Transplant, repræsentantskabsmøde, Olso. World Marrow Donor Association Fall Meeting, Minneapolis, USA. World Marrow Donor Association, Spring Meeting, Brighton, England. World Immune Regulation Meeting, Davos, Schweiz. 10 Udvalgsarbejde og anden repræsentation Bjarne Møller Commissioner for Skandinavien og Baltikum. Inspector, European Federation of Immunogenetics akkrediteringsprogram. Medlem af Sundhedsstyrelsens Transfusionsmedicinske Råd. Medlem af styregruppe og bestyrelse for klinisk kvalitetsdatabase, Dansk Transfusions Database. Medlem af American Society for Histocompatibility and Immunogenetics. Medlem af International Society for Blood Transfusion. Formand for bestyrelsen i Dansk Selskab for Klinisk Immunologi. Klinisk lektor v/aarhus Universitet. Christian Erikstrup Medlem af Styregruppen i Det Danske Bloddonorstudie. Medlem af styregruppen for Bandim projektets HIV-kohorte i Guinea Bissau, The Scientific Coordinating Committee of the Bissau HIV Cohort. Udvalg vedr. Transfusionsoverført smitte, et udvalg under DSKI. Medlem af udvalg vedr. bloddonationsbetinget jerndepletering under DSKI. Adjungeret lektor i klinisk immunologi v/aarhus Universitet. Formand for Det Regionale Transfusionsråd. Uddannelsesansvarlig overlæge for Klinisk Immunologisk Afdeling. Vejleder for 3 PhD studerende og 2 forskningsårsstuderende. Niels Grunnet Censor ved diverse uddannelser: Lægeuddannelser ved de danske universiteter i farmakologi, immunologi og patologi (KU), kandidatspeciale medicin, OSCE (SDU), bioanalytikeruddannelsen, professionsbatchelor eksamen, Aarhus. Medlem af bestyrelsen for Bloddonorerne i Aarhus. Medlem af Det Sagkyndige Udvalg for Forskningsrådet for Bloddonorerne i Danmark. Susanne Lindgren Formand for Uddannelsesudvalg, VIAUV. Formand for Monofagligt uddannelsesudvalg, AUH. Formand for Undervisningsråd, Region Midt/Nord. Formand for Klinisk Immunologisk Udviklingsgruppe, dbio. Medlem af DSKI. Peter Hartz Hagensen Medlem af Centerråd for sygepleje i Kræft- og Inflammationscentret. Medlem af implementeringsgruppen for Midt-EPJ Medlem af bestyrelsen for Bloddonorerne i Aarhus. Medlem af Driftsgruppen, BMBØ.

11 Medlem af Arbejdsmiljøgruppen, KIA. Hygiejneansvarlig funktionsleder. 11 Joan Kjærgaard Medlem og kasserer i BiA. Medlem af Ledende Lægesekretær Råd, Forretningsudvalg, AUH. Marianne Petersen Undervisningsråd, Region Midt/Nord. Kursusråd for bioanalytikere i Region Midt. Ketty Brun Monofagligt uddannelsesudvalg, AUH. Betina Sørensen Sekretær og kasserer, bestyrelsen, DSKI. Formand for TMS-udvalg, DSKI. Medlem af Transplantationsudvalg, DSKI. Medlem af Group of European Middle-sized Registries, WMDA. Ad Hoc Reviewer, WMDA. Medlem af Accreditation Committee, WMDA. EFI inspector. Projektvejleder for kombineret MD/PhD ved Aarhus Universitet stud. med. Kristian Ravlo. Pernille Koefoed-Nielsen Reviewer for Transplant International. Reviewer Chemistry. Reveiwer Pharmacology and Therapeutics. Reveiwer Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology. Bedømmer på ansøgning til Region Syddanmarks forskningspulje Nordic Transplant Fellow Workshop. Dansk Transplantations Selskab. Dansk Selskab for Klinisk Immunologi. European Federation of Immunogenetics. Mette Christiansen National arbejdsgruppe om Antenatal RhD Screening. Trine Tousgaard Medlem af ProSang Java Udviklingsgruppe. Jubilæum (25 år) Sekretær Inger-Lise Østergaard Nielsen Vævstype sekretariat Sygeplejerske Lisbeth Gudrun Wünsche Blodbanken Jubilæum (40 år) Bioanalytiker Lone Jacobsen Schmidt Bioanalytiker Margrethe Woller Sygeplejerske Ebba Andersen Blodtypelab. Blodtypelab. Blodbanken

12 Seniorklubben Skej-Ud 12 I 2013 var KIA's seniorklub på tre udflugter foruden generalforsamling og julefrokost. I april var vi til et meget spændende og interessant foredrag om den nye havnefront efterfulgt af en guided bustur rundt på havneterrænet. Turen blev afsluttet med en hyggelig frokost. Vores sommertur gik i år til Kollund, hvor vi besøgte Julemærkehjemmet. Vi fik fortalt om Julemærkehjemmenes store arbejde for bl.a. udsatte børn, og derefter en rundvisning af de børnene, der ikke var hjemme på weekend. Turen gik videre til Gråsten Slot med rundvisning i slotskirken og en tur rundt i Dronning Ingrids spændende have. Til sidst gjorde vi holdt i Ringkenæs til kaffe og "Sønderjydsk brødtort". I efteråret var vi på Aros til udstillingen "Pas de deux royal. En meget spændende udstilling. I november afholdtes der generalforsamling og julefrokost på restaurant "Den lille kro" i Aarhus. En hyggelig aften med gamle kolleger. Bestyrelsen for seniorklubben er: Lisa Jacobsen (formand), Elin Madsen (kasserer), Jette Fejfer (sekretær) Tove Pedersen og Bodil Jensen. Alice Marstrand er revisor, Frank Pedersen og Alice Knøsgaard er suppleanter. 5. Forskning Beretning På Klinisk Immunologisk Afdeling varetager vi forskning bl.a. indenfor områderne immunoepidemiologi, hiv og hepatitis. I 2010 påbegyndte vi en stor befolkningsundersøgelse og biobank kaldet Det Danske Bloddonorstudie. Studiet inkluderer sine deltagere blandt bloddonorerne i Region Midtjylland og Region Hovedstaden og fra 2012 også Region Nord og Region Sjælland. I 2013 nåeder vi over inkluderede deltagere og de to første artikler blev accepteret til publikation. Vi regner på et datasæt indeholdende ca deltagere. Datasættet ligger på Danmarks Statistiks servere. Datasættet indeholder alle spørgeskemasvar fra deltagerne, herunder spørgsmål om rygning, kost, alkohol og selvrapporteret helbred. Desuden har vi på deltagere oprenset DNA, målt C-reaktivt Protein (CRP) og ferritin. Vores resultater viser, at bloddonorer ofte udvikler jernmangel og at risikoen for at udvikle jernmangel er størst blandt præmenopausale kvinder. Men herefter afhænger risikoen af hvor ofte man bliver tappet: både mænd og kvinder er således i risiko for at udvikle jernmangel og selv om andre faktorer som kost og motion har indflydelse på risikoen er tappefrekvensen langt den vigtigste. Som følge deraf begynder vi i 2014 at måle ferritin på relevante donorer og give jerntilskud til donorer med lavt ferritin. I bloddonorstudiet har vi desuden fundet, at såkaldte low-grade inflammation karakteriseret ved CRP >3mg/l er meget hyppigere blandt kvinder, der bruger p-piller (knapt 30%) end blandt kvinder, der ikke bruger p-piller (ca.8%) og mænd (ca. 6%).

13 Flere faggrupper er tilknyttet arbejdet med bloddonorstudiet og ved udgangen af 2013 var 2 PhD studerende og 2 forskningsårsstuderende beskæftiget med studiet på KIA. Vedr. hiv og hepatitis fortsætter samarbejdet med Infektionsmedicinsk Afdeling omkring studiet af hiv og hepatitis diagnostik og epidemiologi i Guinea-Bissau, Vestafrika. I Guinea-Bissau findes verdens højeste forekomst af hiv-2. Det er et af verdens fattigste lande og diagnostik af hiv foretages med hurtigtest. Desværre har vores arbejde vist, at de i Guinea-Bissau brugte hurtigtests er upræcise i diskrimination mellem hiv-1, hiv-2 og dobbelt hiv-1/2 infektion. Dette er problematisk, da behandlingen af hiv-1 og hiv-2 er forskellig: hiv-2 er resistent overfor stofgruppen non-nukleosid-revers-transcriptase-hæmmere (NNRTI) og omvendt er den lettest tilgængelige behandling baseret på NNRTI. Det er således uhensigtsmæssigt for behandlingen når hiv-typen kategoriseres forkert. Tilsvarende har vores fund afsløret, at hurtigtests til detektion af hepatitis B og C i Guenea-Bissau ikke er nær så følsomme som de teknikker vi bruger i Danmark. Det skal endvidere nævnes, at vi samarbejder med både Infektionsmedicinsk Afdeling, AUH og Klinisk Immunologisk Afdeling, RH om andre hiv-relaterede projekter med væsentlig publikationsaktivitet. 13 Publikationer Allain, Jean-Pierre; Mihaljevic, Ivanka; Gonzales-Fraile, Maria Isabel; Gubbe, Knut; Holm-Harritshøj, Lene; Garcia, Jose Maria; Brojer, Ewa; Erikstrup, Christian; Saniewski, Mona; Wernish, Lorenz; Bianco, Lydia; Ullum, Henrik; Candotti, Daniel; Lelie, Nico; Gerlich, Wolfram H.;Chudy, Michael: Infectivity of blood products from donors with occult hepatitis B virus infection, Transfusion, Vol. 53, Nr. 7, , s Andersen, Andreas; Roth, Adam; Jensen, Kristoffer Jarlov; Erikstrup, Christian; Lisse, Ida Marie; Whittle, Hilton; Sartono, Erliyani; Yazdanbakhsh, Maria; Aaby, Peter; Benn, Christine Stabell: The immunological effect of revaccination with Bacille Calmette-Guérin vaccine at 19 month of age. The Vaccine Quarterly, Vol. 31, Nr. 17, , s Arun, Tarunya; Tomassini, Valentina; Sbardella, Emilia; de Ruiter, Michiel B.; Matthews, Lucy; Leite, Maria Isabel; Gelineau-Morel, Rose; Cavey, Ana; Vergo, Sandra; Craner, Matt; Fugger, Lars; Rovira, Alex; Jenkinson, Mark; Palace, Jacqueline: Targeting ASIC1 in primary progressive multiple sclerosis: evidence of neuroprotection with amiloride. Brain, Vol. 136, Nr. Pt 1, , s Attfield, Kathrine E.; Fugger, Lars: TCR transgenic mice that shed light on immune and enviromental regulators in multiple sclerosis. Journal of Immunology, Vol. 190, Nr. 7, , s Bernth-Jensen, J. M.; Søgaard, O. S.: Polysaccharide responsiveness is not biased by prior pneumococcal-conjugate vaccination. PLoS One, , 8(10):e doi: /journal.pone ecollection Bruhn, Roberta; Lelie, Nico; Custer, Brian; Busch, Michael; Kleinman, Steven; International NAT Study Group; Erikstrup, Christian: Prevalence of human immunodeficiency virus RNA and antibody in first-time, lapsed, and repeat blood donations across five international regions and

14 relative efficacy of alternative screening scenarios. Transfusion, Vol. 53, Nr. 10 Pt 2, , s Dendrou, Calliope A.; Bell, John I.; Fugger, Lars: Weighing in on autoimmune disease: Big data tip the scale. Nature Medicine, Vol. 19, Nr. 2, , s Dendrou, Calliope A.; Bell, John I.; Fugger, Lars: A clinical conundrum: the detrimental effect of TNF antagonists in multiple sclerosis. Current Pharmacogenomics, Vol 14, Nr , s Dillon, David G.; Gurdasani, Deepti; Riha, Johanna; Ekoru, Kenneth; Asiki, Gershim; Mayanja, Billy N.; Levitt, Naomi S.; Crowther, Nigel J.; Nyirenda, Moffat; Njelekela, Marina; Ramaiya, Kaushik; Nyan, Ousman; Adewole, Olanisun O.;Anastos, Kathryn, Azzoni, Livio; Boom, W. Henry; Compostella, Caterina; Dave, Joel A.; Dawood, Halima; Erikstrup, Christian; Fourie, Carla M.; Friis, Henrik; Kruger, Annamarie; Idoko, John A.; Longenecker, Chris T.; Mbondi, Suzanne; Mukaya, Japheth E.; Mutimura, Eugene; Ndhlovu, Chiratidzo E.; Praygod, George Amani; Pefura Yone, Eric W.; Pujades-Rodriguez, Mar; Range, Nyagosya; Sani, Mahmoud U.; Schutte, Aletta E.; Sliwa, Karen; Tien, Phyllis C.; Vorster, Este H.; Walsh, Corinna; Zinyama, Rutendo; Mashili, Fredirick; Sobngwi, Eugene; Adebamowo, Clement; Kamali, Anatoli; Seeley, Janet; Young, Elizabeth H.; Smeeth, Liam; Motala, Ayesha A.; Kaleebu, Pontiano; Sandhu, Manjinder S.; African Partnership for Chronic Disease Research (APCDR): Association of HIV and ART with cardiometabolic traits in sub- Saharan Africa: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Epidemiology, Vol. 42, Nr. 6, , s Ekouevi, Didier K.; Balestre, Eric; Coffie, Patrick A.; Minta, Daouda; Messou, Eugene; Sawadogo, Adrien; Minga, Albert; Sow, Papa Salif; Bissagnene, Emmanuel; Eholie, Serge P.; Gottlieb, Geoffrey S.; Dabis, Francois; Zannou, Djimon Marcel; Ahouada, Carin; Akakpo, Jocelyn; Ahomadegbé, Christelle; Bashi, Jules; Gougounon-Houéto, Alice; Azon- Kouanou, Angéle; Houngbé, Fabien; Koumakpaï, Sikiratou; Alihonou, Florence; d'almeida, Marcelline; Hodonou, Irvine; Hounhoui, Ghislaine; Sagbo, Gracien; Tossa-Bagnan, Leïla; Adjide, Herman; Drabo, Joseph; Bognounou, René; Dienderé, Arnaud; Traore, Eliezer; Zoungrana, Lassane; Zerbo, Béatrice; Sawadogo, Adrien Bruno; Zoungrana, Jacques; Héma, Arséne; Soré, Ibrahim; Bado, Guillaume; Tapsoba, Achille; Yé, Diarra; Kouéta, Fla; Ouedraogo, Sylvie; Ouédraogo, Rasmata; Hiembo, William; Gansonré, Mady; Messou, Eugéne; Gnokoro, Joachim Charles; Koné, Mamadou; Kouakou, Guillaume Martial; Bosse, Clarisse Amani; Brou, Kouakou; Assi, Achi Isidore; Chenal, Henri; Hawerlander, Denise; Soppi, Franck; Minga, Albert; Abo, Yao; Bomisso, Germain; Eholié, Serge Paul; Amego, Mensah Deborah Noelly; Andavi, Viviane; Diallo Zelica; Ello, Frédéric; Tanon, Aristophane Koffi; Koule, Serge Olivier; Anzan, Koffi Charles; Guehi, Calixte; Aka, Edmond Addi; Issouf, Koffi Ladji; Kouakou, Jean-Claude; N'gbeche, Marie-Sylvie; Touré, Pety; Avit-Edi, Divine; Kouakou, Kouadio; Moh, Magloire; Yao, Valérie Andoblé; Folquet, Madeleine Amorissani; Dainguy, Marie-Evelyne; Kouakou, Cyrille; Méa-Assande, Véronique Tanoh; Oka-Berete, Gladys; Zobo, Nathalie; Acquah, Patrick; Kokora, Marie-Berthe; Eboua, Tanoh Francois; Timité- Konan, Marguerite; Ahoussou, Lucréce Diecket; Assouan, Julie Kebé; Sami, Mabéa Flora; Kouadio, Clémence; Renner, Lorna; Goka, Bamenla; Welbeck, Jennifer;Sackey, Adziri; Owiafe, Seth Ntiri; Wejse, Christian; Silva, Zacarias José Da; Paulo, Joao; Rodrigues, Amabelia; da Silva, David; Medina, Candida; Oliviera-Souto, Ines; Østergaard, Lars Jørgen; Laursen, Alex; Sodemann, Morten; Aaby, Peter; Fomsgaard, Anders; 14

15 Erikstrup, Christian; Eugen-Olsen, Jesper; Maïga, Moussa Y.; Diakité, Fatoumata Fofana; Kalle, Abdoulaye; Katile, Drissa; Traore, Hamar Alassane; Minta, Daouda; Cissé, Tidiani; Dembelé, Mamadou; Doumbia, Mohammed; Fomba, Mahamadou; Kaya, Assétou Soukho; Traoré, Abdoulaye M.; Traoré, Hamady; Toure, Amadou Abathina; Dicko, Fatoumata; Sylla, Mariam; Berthé, Alima; Traoré, Hadizatou Coulibaly; Koïta, Anta; Koné, Niaboula; N'diaye, Clémentine; Coulibaly, Safiatou Touré; Tratoré, Mamadou; Traoré, Naïchata; Charurat, Man; Ajayi, Samuel; Dapiap, Stephen; Igbinoba, Festus; Benson, Okwara; Adebamowo, Clément; James, Jesse; Osakede, Philip; Olasode, John; Sow, Papa Salif; Diop, Bernard; Manga, Noël Magloire; Tine, Judicael Malick; Signate Sy, Haby; Ba, Abou; Diagne, Aida; Dior, Héléne; Faye, Malick; Gueye, Ramatoulaye Diagne; Mbaye, Aminata Diack; Patassi, Akessiwe; Kotosso, Awérou; Kariyare, Benjamin Goilibe; Gbadamassi, Gafarou; Komi, Agbo; Mensah-Zukong, Kankoé Edem; Pakpame, Pinuwe; Lawson-Evi, Annette Koko; Atakouma, Yawo; Takassi, Elom; Djeha, Améyo; Ephoévi-Gah, Ayoko; Djibril, Sherifa El-Hadj; Dabis, Francois; Bissagnene, Emmanuel; Arrivé, Elise; Coffie, Patrick; Ekouevi, Didier; Jaquet, Antonie; Leroy, Valériane; Lewden, Charlotte; Sasco, Annie; Azani, Jean-Claude; Allou, Gérard; Balestre, Eric; Bohossou, Franck, Karcher, Sophie; Gonsan, Jules Mahan; Carrou, Jérôme Le; Lenaud, Séverin; Nchot, Célestin; Malateste, Karen; Yao, Amon Roseamonde; Siloué, Bertine; Clouet, Gwenaelle; Djetouan, Hugues; Doring, Alexandra; Kouakou, Adrienne; Rabourdin, Elodie; Rivenc, Jean; Anglaret, Xavier; Ba, Boubacar; Essanin, Jean Bosco; Ciaranello, Andrea; Datté, Sébastian; Desmonde, Sophie; Diby, Jean-Serge Elvis; Gottlieb, Geoffrey S.; Horo, Apollinaire Gninlgninrin; Kangah, Serge N'zoré; Malvy, Denis; Meless, David; Mounkaila-Harouna, Aida; Ndondoki, Camille; Shiboski, Caroline; Thiébaut, Rodolphe; ledea, West Africa collaboration: Characteristics of HIV- 2 and HIV-1/HIV-2 Dually Seropositive Adults in West Africa Presenting for Care and Antiretroviral Therapy: The ledea-west Africa HIV-2 Cohort Study. PLoS One, Vol. 8, Nr. 6, 2013, s. e Ellingsen, T.; Hansen, I.; Thorsen, J.; Møller, Bjarne Kuno; Tarp, U.; Jacobsen, Søren; Lund Hetland, M.; Vestergaard, A.; Hørslev-Petersen, Kim; Stengaard-Pedersen, K.: Up-regulated dipeptidyl-peptidase IV (CD26) on monocytes was unaffected by effective DMARD treatment in early steroid and DMARD-naive rheumatoid arthritis. Clinical and Experimental Rheumatology, Vol. 30, Nr. 1, 2013, s Grunnet, Niels: Blodtransfusioner og organtransplantation i Jylland i de sidste 100 år. 100 års strejftog i lægekunsten: Jydsk Medicinsk Selskab Jydsk Medicinsk Selskab, 2013, s Hghikia, Aiden; Hohlfeld, Reinhard; Gold, Ralf; Fugger, Lars: Therapies for multiple sclerosis: translational achievements and outstanding needs. Trends in Molecular Medicine, Vol. 19, Nr. 5, , s Hartling, Hans Jakob; Thørner, Lise W.; Erikstrup, Christian; Zinyama, Rutendo; Kallestrup, Per; Gomo, Exnevia; Nielsen, Susanne; Ullum, Henrik: Polymorphisms in the interleukin-7 receptor a gene and mortality in untreated HIV-infected individuals. AIDS (London, England), Vol. 17, Nr. 10, , s Hønge, Bo Langhoff; Jespersen, Sanne; Nordentoft, Pernille Bejer; Medina, Candida; da Silva, David; da Silva, Zacarias José; Østergaard, Lars; Laursen, Alex Lund; Wejse, Christian; Bissau HIV cohort study group: oss to follow-up occurs at all stages in the diagnostic and follow- 15

16 up period among HIV-infected patients in Buinea-Bissau: a 7-year retrospective cohort study. BMJ Open, 2013, 3(10):e Jakobsen, Martin Roelsgaard; Cashin, Kieran; Roche, Michael; Sterjovski, Jasminka; Ellett, Anne; Borm, Katharina; Flynn, Jacqueline; Erikstrup, Christian; Gouillou, Maelenn; Gray, Lachlan R.; Saksena, Nitin K.; Wang, Bin; Purcell, Damian F. J.; Kallestrup, Per; Zinyama-Gutsire, Rutendo; Gomo, Exnevia; Ullum, Henrik; Østergaard, Lars; Lee, Benhur; Ramsland, Paul A.; Churchill, Melissa J.; Gorry, Paul R.: longitudinal Analysis of CCR5 and CXCR4 Usage in a Cohort of Antiretroviral Therapy-Naïve Subjects with Progressive HIV-1 Subtype C Infection, PLoS One, Vol. 8, Nr. 6, 2013, s. e Jensen, Jens Magnus Bernth; Søgaard, Ole Schmeltz: Polysaccharide responsiveness is not biased by prior pneumococcal-conjugate vaccination. PLoS One, Vol. 8, Nr. 10, 2013, s. e Larsen, Margit Hørup; Zinyama, Rutendo; Kallestrup, Per; Gerstoft, Jan; Gomo, Exnevia; Thørner, Lise Wegner; Berg, Trine Baldorf; Erikstrup, Christian; Ullum, Henrik: HLA-G 3' Untranslated Region 14-Base Pair Deletion: Association With Poor Survival in an HIV-1-Infected Zimbabwean Population. The Internet Journal of Infectious Diseases, Vol. 207, Nr. 6, 2013, s Mikkelsen, S.; Korsholm, T.; Iburg, A.; Petersen, M. S.; Møller, B. K.: Case report: binding of a clinically relevant human leukocyte antigen- DQα-specific antibody in a kidney graft recipient is inhibited by donortype human leukocyte antigen-dqß chain. Transplantation Proceedings, Vol. 45, Nr. 3, , s Mogensen, Trine; Jensen, Jens Magnus Bernth; Petersen, Charlotte Christie; Petersen, Mikkel Steen; Nyvold, Charlotte Guldborg; Gadegaard, Karsten H.; Hokland, Marianne; Hokland, Peter; Larsen, Carsten Schade: Common variable immunodeficiency unmasked by treatment of immune thrombocytopenic pupura with Rituximab. BMC Hematology, Vol. 13, Nr. 4, Ooi, Joshua D.; Chang, Janet; O'Sullivan, Kim M.; Pedchenko, Vadim; Hudson, Billy G.; Vandenbark, Arthur A.; Fugger, Lars; Holdsworth, Stephen R.; Kitching, A. Richard: The HLA-DRB1*15:01-restricted Goodpasture's T cell epitope induces GN. American Society of Nephrology Journal, Vol. 24, Nr. 3, , s Rigas, Andreas Stribolt; Sørensen, Cecilie Juul; Pedersen, Ole Birger; Petersen, Mikkel Steen; Thørner, Lise Wegner; Kotze, Sebastian; Sørensen, Erik; Magnussen, Karin; Rostgaard, Klaus; Erikstrup, Christian; Ullum, Henrik: Predictors of iron levels in 14,737 Danish blood donors: results from the Danish Blood Donor Study. Transfusion, Weinreich, I.D.; Frank Pedersen, Niels; Grunnet, Niels: Current status of the Scandiatransplant acceptable mismatch program. Transplantation Proceedings, Vol. 45, Nr. 3, , s

17 Foredrag 17 Sørensen, Betina: The Danish Bone Marrow Donor Registry - A presentation. 1 st European Symposium Bone Marrow/Stem Cell Donor Registries, Langen, Tyskland. The Danish Bone Marrow Donor Registry. 1 st Workshop for Smalle and Middelsized Bone Marrow Donor Registries, Paphos, Cyprus. Erikstrup, Christian Immunologisk HIV-forskning i Afrika, for yngre infektionsmedicinere. Posters Hønge, Bo Langhoff; Jespersen, Sanne; Medina, Candida; da Silva, David; de Silva, Zacarias; Østergaard, Lars Jørgen; Erikstrup, Christian; Krarup, Henrik; Laursen, Alex Lund; Wejse, Christian: Prevalence and clinical presentation of hepatitis B and C among HIV infected patients in Guinea-Bissau: a cross sectional study. Poster session presented at 30th annual meeting of Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Aarhus, Danmark, Larsen, Margit Hørup; Thørner, Lise Wegner; Erikstrup, Christian; Harritshøj, Lene Holm; Kronborg, Gitte; Pedersen, Court; Larsen, Carsten Schade; Pedersen, Gitte; Gerstoft, Jan; Obel, Niels; Ullum, Henrik: The Human Leukocyte Antigen-G 3'UTR 14-bp deletion is associated with increased CD4 T-cell recovery during HAART in European HIV-infected women. Poster session presented at 15th International Congress of Immunology, Milan, Italien, Rigas, Andreas Stribolt; Sørensen, Cecilie Juul; Pedersen, Ole Birger Vesterager; Petersen, Mikkel Steen; Thørner, Lise Wegner; Kotze, Sebastian Ranzi; Sørensen, Erik; Magnussen, Karin; Rostgaard, Klaus; Erikstrup, Christian; Ullum, Henrik: Predictors of iron store levels in Danish blood donors. Dietary intake and blood donation history - research from the Danish Blood Donor Study. Poster session presented at 23rd ISBT Conference, Amsterdam, Holland, Sørensen, B.S.; Jørgensen, J.; Jensen, T.S.; Finnerup, N.B.: Neuropatich pain in donors with Long-term post-donation. Poster ISBT, Amsterdam Sørensen, B.S.; Jørgensen, J.; Jensen, T.S.; Finnerup, N.B.: Questionnaire Survey of Long-term Morbidity from Nerve Injury after Blood Donation. Poster IHS, Brussel Sørensen, Cecilie Juul; Pedersen, Ole Birger; Petersen, Mads; Sørensen, Erik; Kotze, Sebastian Ranzi; Thørner, Lise Wegner; Hjalgrim, Henrik; Rigas, Andreas Stribolt; Møller, Bjarne Kuno; Rostgaard, Klaus; Riiskjær, Mads; Ullum, Henrik; Erikstrup, Christian: The association of low-grade inflammation with physical Health Related Quality of Life - Results from the Danish Blood Donor Study. Poster session presented at World Immune Regulation Meeting, Davos, Schweiz, 2013.

18 Sørensen, Erik; Grau, Katrine; Thørner, L. Wegner; Erikstrup, Christian; Hansen, Morten Bagge; Ullum, Henrik: Study of hereditary factors of iron deficiency in blood donors. Poster session presented at 23rd ISBT Conference, Amsterdam, Holland, Beretning Blodcenter Midt Sikkerhed ved transfusion er helt central for Blodcentrets arbejde, og i den forbindelse er virusscreening af bloddonorerne ved tapning en hjørnesten. En del af screeningen for virusmarkører foregår med automatiserede serologiske metoder, og det anvendte udstyr har i flere år været udskiftningsklart. Det er lykkedes at samle donor- og patientscreeninger for hiv og hepatitis på en enkelt platform, der giver muligheder for optimerede arbejdsgange. Der er stadig et par udfordringer med integration mellem prøvemodtagelse og patientanalyserne, men der er alligevel klare forenklinger af de interne procedurer. Der er i slutningen af 2013 indført beredskabsvagt mhp. transfusionsmedicinsk speciallægerådgivning ved f.eks. svære blødningstilstande eller massiv livstruende blødning. Rådgivningen indgår i Sundhedsstyrelsens specialeplan for klinisk immunologi. Samtidig er der etableret samarbejde om besvarelse af tromboelastografiske undersøgelser på de fleste akuthospitaler. Blodbanken i Aarhus ProSang IT-systemet ses nu forankret, accepteret af alle og har givet effektiviserede arbejdsgange på delområder i organisationen. Bloddonorerne er i 2013 blevet bedre til at benytte web-booking til bestilling og ændring af tid til tapning. Antal bookinger er steget fra 22% til i gennemsnit 45%, bl.a. ved hjælp af en intensiv indsats ved fremmøde, telefonkontakt, visitkort, bookingvejledning og film på intern informationsskærm. Bloddonorerne i Aarhus har afholdt 6 hvervearrangementer, bl.a. med deltagelse i Sund Livsstilsmesse, Skanderborg Festival, Kræmmermarked, Aarhus Universitets studiestartmesse og andre uddannelsesinstitutioner. Den blev alle jubilæumsdonorer med 50, 75, 100, 125, 150 og 175-gangs tapninger inviteret til donorreception og musical i Aarhus Teater - også denne gang med stor succes og mange glade tilkendegivelser fra de deltagende bloddonorer. I januar 2013 tiltrådte Jesper Boserup Thestrup som ny formand for bloddonorerne i Aarhus efter den tidligere formand Poul Henning Olesen. Yderligere to bestyrelsesmedlemmer er fratrådt og afløst af to nye medlemmer. Bestyrelsen er tillige vokset med en nyvalgt ungdomsrepræsentant. Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor der bl.a. har været fokus på donorservice, hvervekampagner, nye tiltag, økonomi, medieopmærksomhed og fremadrettet strategi.

19 Bloddonorerne i Aarhus arbejder målrettet på at gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er, at den enkelte borger tager stilling. Til dette har radiospots og TV2 blok-reklamer været et par af de anvendte medier (sidstnævnte i samarbejde med Bloddonorerne i Region Midt). Inden for tappefunktion og lagerstyring har der i løbet af året været fokus på det ændrede blodforbrug i regionen. Plasma- og trombocytudstyr har skiftet software og der er igangsat nye procedurer og produkter i den forbindelse til forbedring af kvaliteten. Der har været fokus på hele organisationsplanen i Blodbanken og der er igangsat omfattende processer til optimering af processer og arbejdsgange, som skal effektueres i Ligeledes skal en omlægning af produktionen, rettet mod en 25% stigning i tapningerne via donorplasmaferese, gennemføres i Dette har været et stort opmærksomhedspunkt i Over ét har Blodbanken og dermed produktionen af blodkomponenter været udsat for et positivt pres store dele af 2013, der har udfordret lagerstyringen og givet plads til at blive rustet til udfordringerne i Blodbanken har også i 2013, uden undtagelse, leveret de blodkomponenter, der har været behov for. Vedr. tappetal og forbrug, se tabeller senere. 19 Klinisk Immunologisk Afdeling Transfusionsmedicinsk Laboratorium Immundefektudredninger har hidtil involveret en række immunfænotypiske og -funktionelle cellulære analyser, som imidlertid i mange tilfælde har haft begrænset værdi i forhold til at fastlægge de tilgrundliggende årsager til immundefekt. I International Center for Immunodeficiency Diseases har vi derfor etableret samarbejde med Molekylær Medicinsk Afdeling, AUH, om exomsekventering ved Next Generation Sequencing af en række uafklarede patienter, hvor der er svær mistanke om immundefekt. Analytisk ligger den største arbejdsbyrde i den bioinformatiske tolkning af de store datamængder, og vi ser os stadig i læringsfasen af den udvikling. Forskningsmæssigt har dels de epidemiologiske undersøgelser i Det Danske Blod Donor Studie (DBDS), dels mere grundvidenskabelige undersøgelser af f.eks. cellemedieret immunregulation med mesenkymale stamceller fået fodfæste. Prøvemodtagelsen Prøvemodtagelsen har i 2013, som afsnit, fået en central rolle i KIA, med sit automatiserede præanalytiske udstyr, der sorterer, centrifugerer og afpropper prøveglas for hele afdelingen og har derved resulteret i en markant reduktion i den manuelle håndtering af prøver. Afsnittet modtager, ankomstregistrerer og fordeler patientblodprøver til afsnit i KIA fra: praktiserende læger, laboratorier og kliniske afdelinger i Region Midt og resten af Danmark, samt donorblodprøver fra Blodbanker i Region Midt.

20 Afsnittets årlige prøveflow: 20 Analyser Antal donor/patientprøver årligt Blodtype serologiske analyser Autoimmune analyser HIV-Hepatitis/NAT analyser Vævstype analyser Derudover udfører afsnittet dagligt: hæmatologianalyser på aferesepatienter, kvalitetskontrol på blodkomponenter samt hæmoglobinbestemmelse på donorerne. Blodtypeserologien Blodtypeserologien har i 2013 arbejdet med en optimering af procedurer og arbejdsgange indenfor de blodtypeserologiske analyser efter sammenlægningen af Type- og forligslaboratoriet med Speciallaboratoriet. Desuden har der været et tæt samarbejde med øvrige laboratorier i Blodcenter Midt omkring de blodtypeserologiske procedurer som opfølgning på den igangværende standardiseringsproces efter indførelse af nyt it-system i sommeren Blodbanksfilialen på NBG består af en udlevering, der servicerer hele NBG matriklen med blodprodukter til almen og akut behov, og en laboratoriedel, der udfører blodtypebestemmelser og BAC-test for hele matriklen. Der er i 2013 implementeret et nyt udvidet traumekaldssystem. Dette indebærer en formalisering omkring aftalen vedrørende automatisk inddragelse af KIA's blødningsvagt ved større blodforbrug. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale med klinikerne. Denne skal sikre hurtige analysesvar på blodtyper og BAC-test, således at der leves op til kravene omkring accelerede patientforløb og dermed kortere indlæggelser. Fraktionerings afsnittet I Fraktioneringen fremstilles blodkomponenterne plasma, erytrocytsuspension og trombocytpools. Alle erytrocytkomponenter og trombocytpools er leukocytdepleterede. Der udføres mikrobiologisk dyrkning på alle trombocytkomponenterne. I 2013 er der indført nye specialkomponenter. Det drejer sig om erytrocyt- og trombocytbørneportioner, volumenreduktion af stamceller samt serumøjendråber. i Fraktioneringen udføres desuden stikprøvekvalitetskontrol på blodkomponenter, bestråling af blodkomponenter og der fremstilles kryopræcipitatpools, kryopræcipitatdepleteret plasma, vaskede erytrocytsuspensioner samt blod til udskiftningstransfusion.

21 HIV-Hep-Laboratoriet 21 Udstyret, der anvendes til screening af bloddonorerne i Region Midt, samt patienter fra den østlige del af regionen, er efter EU udbud 2012/2013 blevet skiftet ud fra 1 stk Prism + 1 stk Architect til 4 stk Architecter. I løbet af foråret 2013 blev lokalerne renoveret samtidig med den daglige udførelse af virusscreening af bloddonorerne og patienter fandt sted. Juni 2013 overgik virusscreeningen af donorer fra at blive testet på Prism til at blive testet på Architect. Midt i september blev et nyt IT middelware system implementeret til understøttelse af resultaterne på donorer. Midt i september overgik vi ligeledes til at udføre undersøgelser for hiv, hepatitis A, B og C, samt Syfilis og HTLV I+II på patientprøver på ny Architect, der var blevet installeret i løbet af sommeren. Udstyret til NAT test af bloddonorerne i Region Midt er ligeledes blevet skiftet ud i Til midt oktober blev Tigris anvendt, og derefter er Panther taget i brug. Immunologisk Diagnostisk I 2013 er laboratoriet for autoimmune analyser blevet omdøbt til "Afsnit for Immunologisk Diagnostik". Der foretages en række diagnostiske analyser. Undersøgelser for autoimmune sygdomme, ANCA og anti-gbm foretages fortrinsvis automatiseret vha. EIA teknik. ANA udføres tillige vha. immunflourescens på udvalgte patientgrupper. Flowcytometriske analyser udføres ved undersøgelse for defekt på blodceller samt undersøgelse for blødning fra foster til mater. Flowcytometri anvendes endvidere til at følge fremvækst af donormarv ved knoglemarvstransplanterede patienter. Afereseambulatoriet I 2013 har vi i Afereseambulatoriet atter oplevet en stigning i aktiviteten. Stigningen har haft stor betydning for og stille store udfordringer til personalet i hele blodbanken, hvor ressourcerne trækkes fra. Alle patienter er blevet behandlet og der er ydet et stort arbejde og vist stor fleksibilitet, for at få sammenhæng i organisationen og for at yde god service for vore samarbejdspartnere. Der har skullet sættes fokus på og lægges arbejde i den fortsatte tilpasning af behov og ydelser, hvilket har medført blandt andet en positiv trimning af ambulatoriets sygeplejerskegruppe med både effektivitet, trivsel og kvalitet i øjemed. I forhold til fotoferesebehandlingerne, er der lagt arbejde i at løfte og udvikle behandlingen og vi står derfor klar til i løbet af 2014 at ændre behandlingen til en mere økonomisk og bedre behandling af patienterne. Specielt inden for denne behandling, har vi oplevet et stadig større behov og har håndteret dette løbende. Afereseafsnittet i KIA, Aarhus Universitetshospital, Skejby, har fem sengepladser. Behandlingen udføres ambulant på patienter knyttet til andre kliniske afdelinger ved Aarhus Universitetshospital.

22 Transplantationsimmunologisk Laboratorium 22 Afsnittet er nu også opnået EFI akkreditering på flowcytometrisk crossmatch (FCM), der udfylder et diagnostisk vindue mellem den cytotoksiske crossmatch (CDC) med lav følsomhed, men høj positiv prædiktiv værdi, og Luminex-påviste donorspecifikke antistoffer (DSA), der har meget høj følsomhed og dermed høj negativ prædiktiv værdi. FCM forventes at bidrage til risikovurdering før organtransplantation hos patienter med negativ CDC og positiv Luminex-DSA. Vi er gået i gang med indsamling af data til belysning af den samlede kliniske værdi af analyserne. International Center for Immunodeficiency Diseases (ICID) ICID er en fælles spydsspidssatsning i Infektionsmedicinsk Afd., Børneafdelingen og KIA, hvor tanken er at udbyde avanceret klinisk diagnostik i samspil med sofistikerede, immunologiske, molekylærbiologiske og genetiske anslyser både nationalt og internationalt. Det diagnostiske tilbud er i 2013 udvidet til at inkludere dyb sekventering ved Next Generation Sequencing i Molekylær Medicinsk Afdeling af immunologisk relevante gener for patienter, der hidtil har været diagnostisk uafklarede. Fundene tænkes præsenteret ved førstkommende konference i European Federation of Immunogenetics. Kvalitetsudviklingsgruppen (KUG) KUG overvåger kontinuerligt produktionen via statistisk proceskontrol; der er udført stikprøvekvalitetskontrol på blodkomponenterne og opsamlet produktionsdata i diverse produktionsudstyr. Disse kvalitetsdata er bearbejdet og vurderet af kvalitetsudviklingsgruppen, hvorved det sikres, at Blocenter Midts produktion til stadighed er af den forventede høje kvalitet. Udvalgte kvalitetsdata er fremvist på side 49. Kvaliteten af afdelingens analyser er sikret ved deltagelse af eksterne kvalitetssikringsprogrammer; oversigt over disse fremgår af side 48. Alle data - afvigelser, klager, reklamationer, stikprøvekvalitetskontrol, eksterne kvalitetssikringsprogrammer m.m. - indsamlet jf. kvalitetsstyringssystemet, bearbejdes af kvalitetsudviklingsgruppen og indgår i ledelsens evaluering af Scandiatransplant Den nordiske organudvekslingsorganisation, Scandiatransplant, har hovedsæde i Klinisk Immunologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby. Den daglige ledelse blev varetaget af direktør, overlæge, dr. med. Kaj Anker Jørgensen. Staben består i 2013 af 9 personer. Scandiatransplants centrale computersystem med database over alle nordiske patienter, som venter på organtransplantation, findes på Aarhus Universitetshospital, Skejby og vedligeholdes af staben. Med hensyn til transplantationsaktivitet m.m. se

23 8. Det Danske Knoglemarvsdonorregister 23 Det Danske Knoglemarvsdonorregister er et register over frivillige knoglemarvsdonorer i Vestdanmark og har eksisteret siden Derudover varetager registeret søgning efter ubeslægtede knoglemarvsdonorer og navlesnorsportioner til patienter fra Vestdanmark, som skal knoglemarvstransplanteres. Registret fortsætter det tætte internationale samarbejde gennem EMDIS og WMOA. En stor del af søgeprocessen foregår nu gennem EMDIS.

24 9. Diagrammer Klinisk Immunologisk Afdeling 24 Blodtypelaboratoriet Aldersfordeling bloddonorer 14 Procent af indbyggere i Århus by pr. aldersgruppe* > *Tal fra Fordeling nye donorer køn og alder Alder Mænd Kvinder

25 25 Fordeling donorer køn og alder >59 Alder Mænd Kvinder Tapninger Blodcenter Midt, Blodbank Øst Århus Grenå Horsens Randers Silkeborg Skanderborg

26 26 Donorer og tapninger Skejby Sygehus , , Donorer (antal) Tapninger (antal) Tappefrekvens 0 Transfunderede erytrocytportioner AS-NBG AS-THG SKS

27 27 procent Transfunderede erytrocytter alle sygehuse AUH Randers Silkeborg Horsens Andre BMBØ Udenfor BMBØ Transfunderede trombocytportioner AS-NBG AS-THG SKS

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets

Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets Specialevejledning for klinisk immunologi Specialevejledningen indeholder en kort beskrivelse af hovedopgaverne i specialet samt den faglige og organisatoriske tilrettelæggelse af specialet. Dernæst følger

Læs mere

Revideret specialevejledning for klinisk immunologi (version til ansøgning)

Revideret specialevejledning for klinisk immunologi (version til ansøgning) 24-11-2015 Revideret specialevejledning for klinisk immunologi (version til ansøgning) Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler

Læs mere

Specialet varetager endvidere immunologiske undersøgelser, herunder forligelighedsundersøgelser

Specialet varetager endvidere immunologiske undersøgelser, herunder forligelighedsundersøgelser !"!##$ % & % '& Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandling på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

Specialevejledning for Klinisk immunologi

Specialevejledning for Klinisk immunologi Specialevejledning for Klinisk immunologi Specialevejledningen er udarbejdet som led i Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning, jf. sundhedslovens 208, som omhandler organiseringen og varetagelsen af specialfunktioner

Læs mere

Specialevejledning for klinisk immunologi

Specialevejledning for klinisk immunologi j.nr. 7-203-01-90/17 Specialevejledning for klinisk immunologi Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300 København S Tlf. 72 22 74 00 Fax 72 22 74 19 E-post info@sst.dk Specialebeskrivelse Klinisk immunologi

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Specialevejledning for klinisk immunologi

Specialevejledning for klinisk immunologi j.nr. 7-203-01-90/17 Specialevejledning for klinisk immunologi Specialebeskrivelse Klinisk immunologi er et tværgående speciale, der dækker blodbankvirksomhed, transfusionsmedicin, vævsbankvirksomhed,

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk immunologi

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk immunologi Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk immunologi Region/privat udbyder: Region Midtjylland Dato: 13. januar 2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation Specialeplanlægning

Læs mere

I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n

I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n I m m u n o l o g i o g t r a n s p l a n t a t i o n Auditoriet afsnit P2132 Rigshospitalet Mandag d. 12. april 2010 FØR TRANSPLANTATION 09.00 10.00 Recipientudredning og godkendelse Jesper Melchior Hansen

Læs mere

Laboratorieinformation Klinisk Immunologisk Afdeling

Laboratorieinformation Klinisk Immunologisk Afdeling Laboratorieinformation Klinisk Immunologisk Afdeling Møde for praktiserende læger d. 24. nov, 2015 Ulrik Sprogøe analyseansvarlig overlæge Emner KIAs funktioner Informationer om analysr Informationer om

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Publikationer Klinisk Immunologisk Afdeling, SKS 2014

Publikationer Klinisk Immunologisk Afdeling, SKS 2014 Publikationer Klinisk Immunologisk Afdeling, SKS 2014 Andersen, Andreas; Jensen, Kristoffer J; Erikstrup, Christian; Ravn, Henrik; Fisker, Ane B; Lisse, Ida M; Sartono, Erliyani; Aaby, Peter; Yazdanbakhsh,

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Rapport for specialet: Klinisk Immunologi

Rapport for specialet: Klinisk Immunologi Rapport for specialet: Klinisk Immunologi Rapportens tilblivelse Specialerapporten er et resultat af en gennemgang af specialet foretaget af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante videnskabelige

Læs mere

Det Danske Bloddonorstudie. Kristoffer Burgdorf og Christian Erikstrup

Det Danske Bloddonorstudie. Kristoffer Burgdorf og Christian Erikstrup Det Danske Bloddonorstudie Kristoffer Burgdorf og Christian Erikstrup 1 Fordele ved bloddonorer som studiepopulation Mange! Motiverede for at hjælpe andre. Vant til at udfylde skemaer om helbredsoplysninger.

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

17. NORDISKE MØDE OM TRANSFUSIONSMEDICIN. Tromsø 2001. Rekommandationer

17. NORDISKE MØDE OM TRANSFUSIONSMEDICIN. Tromsø 2001. Rekommandationer 17. NORDISKE MØDE OM TRANSFUSIONSMEDICIN Tromsø 2001 er På det 17. Nordiske Møde om Transfusionsmedicin (Trondheim-Tromsø 10.-12. oktober 2001) med deltagelse af overlæger fra de nordiske transfusionscentre

Læs mere

Høringssvar fra Specialerådet for Klinisk Immunologi vedrørende fremtidens sygehuse i Region Syddanmark

Høringssvar fra Specialerådet for Klinisk Immunologi vedrørende fremtidens sygehuse i Region Syddanmark Region Syddanmark Planlægning og Udvikling Att. Specialkonsulent Ulla Hansen Damhaven 12 7100 Vejle Klinisk Immunologisk Afdeling georgsen@dadlnet.dk Direkte nr. 6541 3580 JG/tn 1. august 2007 KIA j.nr.

Læs mere

Analyser i Blodbanken

Analyser i Blodbanken Analyser i Blodbanken Version 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Blod Info 2 Allohæmagglutininer 2 Antistofscreentest 2 Antistoftitrering 2 BAS-test 3 BF-test (forligelighedsprøve) 3 Blodtypebestemmelse 4 DAT (Direkte-Antihumanglobulin-Test)

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi

Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi Årsmøde i Dansk Selskab for Sundhedsøkonomi 21. september 2015 Syddansk Universitet Campusvej 55, 5230 Odense M Lokale 100 Udvid dit kendskab til sundhedsøkonomi i selskab med kolleger og potentielle samarbejdspartnere

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank

Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Nyhedsbrev, august 2017 Regionernes Bio- og GenomBank Dette er et nyhedsbrev for Regionerne Bio- og GenomBank udarbejdet af sekretariatet. Nyhedsbrevet informerer om nyt fra sekretariatet og en status

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Region Hovedstadens Blodbank sikrer patiententbehandling på højt internationalt niveau

Region Hovedstadens Blodbank sikrer patiententbehandling på højt internationalt niveau Region Hovedstadens Blodbank Region Hovedstaden Region Hovedstadens Blodbank sikrer patiententbehandling på højt internationalt niveau Fokus på patientforløb Samarbejde på tværs Ny forskning omsat til

Læs mere

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær,

SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, SkytteNummer Navn KredsForeningNavn KlasseProgNavn KlasseNavn SnitDetteÅr AntalDetteÅr 14-55352 Verner Nielsen Ornebjerg Skytteforening Luftgevær, 15m 1 190,20 5 14-54048 Thomas Jensen Frejlev-Vantore

Læs mere

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse JUN 1 01-11019 Simon Vissing 412-Hjørring Skytteforening 146 148 294 / 11 D 2 01-80781 Casper Krogh Frydkjær 412-Hjørring Skytteforening 147 143 290 / 11 D 3 05-79949 Mathias

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011

DD2 Status. Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 DD2 Status Henning Beck-Nielsen Diabetes UpDate Nyborg, 14. november 2011 > Hvorfor DD2? 250.000 patienter med type 2 diabetes (T2D) i Danmark 65 nye tilfælde hver dag i Danmark Forkorter livet med omkring

Læs mere

DDS Østjylland Vinterturnering 15 m 2008/2009 Standardpistol

DDS Østjylland Vinterturnering 15 m 2008/2009 Standardpistol DDS Østjylland Vinterturnering 15 m 2008/2009 Standardpistol Kl 1 1.rd. 2.rd. 3.rd. 4.rd. 5 rd. De 3 bedste Total 1 24801 Lars Gregersen 901 0 286 278 0 0 286 278 0 564 Kl. 2 1.rd. 2.rd. 3.rd. 4.rd. 5

Læs mere

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473

Klubbens Snit 119 7 0,973 34,5-74,5 2039 4307 0,473 Person Antal Kampe H. S. Bedste snit Vundet - Tabt Score Indgange Gennemsnit Pierre Otkjær 2 5,645 2-8 38,579 Steffan Rasmussen 23 6,973 6-7 693 285,539 Ole Thomsen 2 5,625 5-7 45 878,472 Per Larsen 5

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. Afdelingssygeplejerske Joan Hald joan.hald@rn.dk

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. Afdelingssygeplejerske Joan Hald joan.hald@rn.dk Region Nordjylland Afdeling Leder Kliniske vejledere Aalborg Universitetshospital, Syd Hobrovej 18-22 9100 Aalborg 9932 1111 www.aalborguh.rn.dk Klinik Kirurgi og Kræftbehandling; Onkologisk Afdeling Klinik

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16

MTB-O Sletten Stræktider Plads Navn Klasse Tid D-16 MTB-O Sletten Stræktider -06-06-2009 Plads Navn Klasse D-16 1 Caroline Ryge Carlsen Ok Øst Birkerød 1:13:08 03:30= 19:54= 32:06= 38:48= 56:57= 59:46= 63:32= 70:57= 03:30= 16:24= 12:12= 06:42= 18:09= 02:49=

Læs mere

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 199/05 200/11 399/16 G 2 95349 Kristian Gyldenløv 05-944 Århus Riffelskytte

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Nummer Navn Tid for distancen Placering

Nummer Navn Tid for distancen Placering Starttidspunkt: 14:00 Gruppe 1 Børe til og med 11 år 6 Km 316 Mads Munk Larsen 00:29:59 1 485 Morten Werwgreen 00:30:36 2 404 Kasper Brysting 00:31:07 3 423 Steffen Kjærsgaard 00:31:16 4 313 Christian

Læs mere

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011

RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 RESULTATLISTE Ulsted 15 m. Riffel og Pistol 2011 DDS SP v.3.11.3.2 Gevær, 15m. Mesterskab BK1 1 11697 Asbjørn Risgård Nielsen 01 548 Vilsted Skf. 200/09 200/11 400/20 1 94453 Frederik Axelsen 01 513 Vester

Læs mere

JULI 2015 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014

JULI 2015 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014 JULI 2015 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014 REDEGØRELSE FOR BLODPRODUKTOMRÅDET 2014 Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten

Læs mere

Frederik Banch Clausen Cand. Scient. Biologi, ph.d.

Frederik Banch Clausen Cand. Scient. Biologi, ph.d. Frederik Banch Clausen Cand. Scient. Biologi, ph.d. FØTAL RHD TYPNING ERFARINGER FRA DANMARK Frederik Banch Clausen frederik.banch.clausen@regionh.dk Biolog, ph.d. Blodgenetisk Laboratorium Klinisk Immunologisk

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

TIRSDAG D. 13. SEPTEMBER

TIRSDAG D. 13. SEPTEMBER Program for NML Kongres og DEKS Brugermøde 2011 NB: Programmet er foreløbigt og opdateres løbende. Der kan stadig ske ændringer i indhold og lokaleplacering. TIRSDAG D. 13. SEPTEMBER Tjek-in og snacks

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. jhc@rn.dk

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. jhc@rn.dk Region Nordjylland Afdeling Leder Kliniske vejledere Aalborg Sygehus Hobrovej 18-22 9000 Aalborg 99 32 11 11 Stråleterapien Afdelingen for medicinsk fysik Stråleterapien Souschef Sygeplejerske Anne Albeck

Læs mere

Bloddo norer og aids FOTO:MICHAEL BO RASMUSSEN SUNDHEDSSTYRELSEN

Bloddo norer og aids FOTO:MICHAEL BO RASMUSSEN SUNDHEDSSTYRELSEN Bloddo norer og aids FOTO:MICHAEL BO RASMUSSEN SUNDHEDSSTYRELSEN Hvad er aids! Aids er en yderst alvorlig sygdom, som skyldes et virus, der kaldes hiv (human immundefekt virus). Dette virus ødelægger organismens

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU.

Befolkning. Danskerne udgør lidt over 1,4 pct. af den samlede befolkning i EU. Danmark er et monarki, hvor der bor ca. 5,4 millioner mennesker. Mere end en million er under 17 år. Ligeledes er mere end en million over 60 år. Med andre ord er der ca. 3 millioner mennesker i den erhvervsaktive

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31

Piger Nr Navn Klub Runde 1 Runde 2 I alt 22 Emilie Toftgaard 00:15:32 00:08:59 00:24:31 Mænd Lørdagsløb 6. juni 2015 1 Michael Hainz Christensen NyborgTri 00:12:25 00:06:52 00:19:17 123 Tobias Toftgaard NyborgTri 00:13:06 00:07:25 00:20:31 85 Mogens Petersen 00:13:30 00:07:07 00:20:37 142

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 29-10-2011 17:42:49 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 94745 Benjamin Mastrup 12-043 Vallensbæk IF af 1939 200/10 200/13 400/23 G 2 96351 Louise Petersen

Læs mere

Nefrologisk afdeling, Hillerød hospital. udviklingsafdelingen, Herlev Hospital Landsforening af Statsaut.Fodterapeuter

Nefrologisk afdeling, Hillerød hospital. udviklingsafdelingen, Herlev Hospital Landsforening af Statsaut.Fodterapeuter Medlemmer af gruppe 1 Annette Sommer Annie Abildtrup Annabella Younés Bente Hansen Berith John Bent Grubb Laursen Birde Degn bjørn ursin knudsen Carsten Biering-Sørensen Charlotte Lønfeldt Jakobsen Charlotte

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

Akutfunktioner i kommunerne

Akutfunktioner i kommunerne Akutfunktioner i kommunerne 22 november, 08:30-16:30 Hvordan er Danmark dækket, når det kommer til kommunale akutfunktioner- og tilbud, der kan tage over, når sygehusene giver slip. Deltag på konferencen,

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 3. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Tirsdag 15. august 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

DAME JUNIOR COMPUOND

DAME JUNIOR COMPUOND DAME JUNIOR COMPUOND placer Deltagere Point Deltager Point Deltager Point Deltager Point 1 Michaline Sigil Nykøb F 16 Michaline 9 8 Michaline 5 12 13 4 GULD SØLV 3 BRONCE 14 BRONZE 11 6 GULD Michaline

Læs mere

Supplerende oplysninger til regionsrådets behandling af Opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod i Region Midtjylland

Supplerende oplysninger til regionsrådets behandling af Opgørelse af udviklingen i behovet for donorblod i Region Midtjylland NOTAT Regionshuset Viborg Hospitalsplanlægning Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk August 2014 Supplerende oplysninger til regionsrådets behandling af Opgørelse af udviklingen

Læs mere

GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017

GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017 29-01-2017 16:28:00 - DDS SP v.3.16.4.1 GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 115469 Magnus Sørensen 01-550 Løgstør Sportsskytteklub 200/15 200/12

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Vadum Stævnet 15m 2014

Vadum Stævnet 15m 2014 Vadum Stævnet 15m 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 103892 Kasper Schultz 01-513 Vester Hassing Skf. 199/09 200/05 399/14 G 2 99838 Nicki R. M. Jensen 01-561 Hobro Egnens Skytteforening 199/09 200/00

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Danske sygeplejersker igangværende på ph.d.-studiet

Danske sygeplejersker igangværende på ph.d.-studiet Side 1 af 5 Danske sygeplejersker igangværende på ph.d.-studiet 2016 Hanne Mørkenborg Bove Kathrine Håland Jeppesen Ingrid Villadsen Kristensen Helle Nygård Kristensen 2015 Annette Pedersen Ellen B. Tingleff

Læs mere

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord

Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1 Uddannelsesprogram for introduktionsstilling i dermatologi i Region Nord 1. Indledning Det dermato-venerologiske speciale varetager forebyggelse, diagnostik, behandling og forskning inden for hudsygdomme

Læs mere

Adherence og Health Literacy blandt HIV-smittede i Bissau,Guinea Bissau

Adherence og Health Literacy blandt HIV-smittede i Bissau,Guinea Bissau Adherence og Health Literacy blandt HIV-smittede i Bissau,Guinea Bissau Lotte Ørneborg Rodkjær, Forskningssygepl., MPH, PhD, lektor Infektionsmedicinsk afd. Q, Aarhus Universitetshospital, Skejby E-mail:lottrodk@rm.dk

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Titel: Donorudvælgelse

Titel: Donorudvælgelse Instruksbog 2.1.1 Område: Emne: Donor Titel: Donorudvælgelse Forfatter: Niels Jacobsen Gitte Olesen Godkendt af: Faste læger i allogen transplantationsgruppe Type/målgruppe: Standardnr.: Udarbejdet: April

Læs mere

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00

5km Alle. Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 Bryndis 63 Valdimarsdöttir. Idrætshøjskole F 00:24:05.52 04:49:00 Plac. Nr. Navn Klub/Firma Køn Netto tid Min/km 12 87 Thea Weibel Idrætshøjskole F 00:23:06.86 04:37:00 14 Lærke Kvist 68 Jørgensen Idrætshøjskole F 00:23:23.64 04:40:00 18 Bryndis 63 Valdimarsdöttir Idrætshøjskole

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016

RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 21-05-2016 18:18:48 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Randers Åben 50m 2016 Gevær, 50m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulse09-116 Midtdjurs Skytteforening 199/13 196/09 395/22 2

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn

16840 Bjarne Jørgensen Klasse: 3 250/ Torben B. Schmidt Klasse: 2 247/ Allan Simonsen Klasse: 2 239/39 Total 1003/203 8 Frederikshavn RESULTATLISTE Pistolturnering 15m - runde 3 DDS SP v.3.14.4.1 Holdkonkurrence: Gruppe 1 - Ung og Klasse 1-4 1 St. Restrup Skf. 16916 Rune Knudsen Klasse: 1 287/96 32639 Heidi Bergholt Madsen Klasse: 1

Læs mere

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Side 1 af 8 19:13:50 - DDS SP v.3.15.10.2 RESULTATLISTE Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg 07-06-2014 19:59:26 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 96986 Dagmar Storm Kristensen 06-033 Skals Skytteforening 200/12 200/14 400/26 2 113123 Emilie

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde

Børn- og Skoleforvaltningen. ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde ID Navn Kommer fra Organisatorisk placering Arbejdsområde 198 VIGGO STEN CHRISTENSEN Skærbæk Børn og Skole Børn og Skolechef 299 TOVE RISBJERG NIELSEN Bredebro Børn og Skole Konsulent 205 INGE MARIE FJORDHAUGE

Læs mere

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland

Notat. Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Hospitalsplanlægning Notat Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk Reumatologisk kapacitet og ventetider i Region

Læs mere

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse

NBE Generalforsamling b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse b) Valg af bestyrelsesmedlemmer Den nuværende bestyrelse Private: Direktør Jørgen Rasmussen (Vrå Dampvaskeri A/S), Produktionschef Carsten Lanzky Jensen (Krone Vinduer A/S) Virksomhedsejer Jens Højer (Højer

Læs mere

Resultater Fynske Mesterskaber 2015

Resultater Fynske Mesterskaber 2015 Resultater Fynske Mesterskaber 2015 Løb 99 Åben Mænd 6000m 1. Afdeling 2015 02 28 11:30 Plac. # Navn m m m m m 1 2 Middelfart Roklub I Søren Madsen(1) 0:00.0 (0:00.0 T0) 0:00.0 (0:00.0 T0) 0:00.0 (0:00.0

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Den ambulante Diabetes konsultation

Den ambulante Diabetes konsultation EBJ-observatoriets årskonference 11. Oktober 2007 Den ambulante Diabetes konsultation Specialeansvarlig overlæge, ph.d. Jørgen Hangaard medicinsk afdeling, SHF Den ambulante Diabetes konsultation FDDB,

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere