Årsberetning. Klinisk Immunologisk Afdeling. Skejby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning. Klinisk Immunologisk Afdeling. Skejby"

Transkript

1 1 Årsberetning Klinisk Immunologisk Afdeling Skejby 2013

2 2 Indholdsfortegnelse: 1. Ledelse Funktion Økonomi Personale...5 Normering... 5 Vagttjeneste... 5 Samarbejds- og udvalgsstruktur... 6 Uddannelse og repræsentative virksomheder... 7 Jubilæum Seniorklubben Skej-Ud Forskning Beretning Publikationer Foredrag Posters Beretning Blodcenter Midt Blodbanken i Aarhus Klinisk Immunologisk Afdeling Transfusionsmedicinsk Laboratorium Prøvemodtagelsen Blodtypeserologien Fraktionerings afsnittet HIV-Hep-Laboratoriet Immunologisk Diagnostik Afereseambulatoriet Transplantationsimmunologisk Laboratorium International Center for Immunodeficiency Deseases Kvalitetsudviklingsgruppen Scandiatransplant Det Danske Knoglemarvsdonorregister Diagrammer Tabeller... 33

3 3 1. Ledelse Administrativt ledes afdelingen af en afdelingsledelse, der består af: Administrerende ledende bioanalytiker Bodil Graugaard Ledende overlæge, klinisk lektor, Bjarne Kuno Møller Overlæge, klinisk lektor, dr. med. Niels Grunnet Overlæge Kirsten Riisom Ledende bioanalytiker Susanne Lindgren Afdelingssygeplejerske Peter Hartz Hagensen Ledende lægesekretær Joan Kjærgaard Christensen Afdelingsbioanalytiker Anne Marie Ovesen Afdelingsbioanalytiker Marianne Asmussen Afdelingsbioanalytiker Marianne Wraa Afdelingsbioanalytiker Susanne Nørgaard Afdelingsbioanalytiker Camilla Schwaback Afdelingsbioanalytiker Trine Tousgaard 2. Funktion Det transfusionsmedicinske Afsnit Afsnittet har den transfusionsmedicinske hovedfunktion i Blodcenter Midt, Blodbank Øst (BMBØ) (det tidligere Aarhus Amt) og har servicefunktion for hele Aarhus Universitetshospital og øvrige sygehuse i BMBØs forsyningsområde. På AS-NBG har afsnittet en filial med personale fra KIA. Bloddepotet på AS-THG hører under Klinisk Biokemisk Afdeling, AUH, med personale derfra. Ud over almindelig servicefunktion har afsnittet en lang række landsog landsdelsfunktioner. Afsnittets hovedopgave er fremstilling, opbevaring og udlevering af blodkomponenter med tilhørende laboratorieundersøgelser for smittemarkører, blodtypeserologiske undersøgelser i forbindelse med transfusion af blodkomponenter samt kvalitetssikring og udvikling af produktionen taget i videste betydning. Transfusionsmedicinsk afsnit har rutinefunktion for Aarhus Universitetshospital. Afsnittet er referencelaboratorium for alle adresser med blodbanksfunktioner i Region Midtjylland og har landsdelsfunktion for diagnosticering af erytroblastiosis foetalis, autoimmun hæmolytisk anæmi og foetomaternel blødning samt bestemmelser af udvalgte molekylære blodtyper. Laboratoriernes analyseprogram fremgår af afsnit om analyser. Det Transplantationsimmunologiske afsnits hovedopgave er at foretage analyse af transplantationsimmunologiske parametre samt at udrede immundefekttilstande. Vævstypelaboratoriet er akkrediteret af European Federation for Immunogenetics (EFI). Afsnittet har regions- og højt specialiserede funktioner, og der tilbydes lægefaglig rådgivning indenfor alle områder.

4 4 På døgnvagtbasis foretages der undersøgelser for transplantation med organer fra afdøde donorer i et skandinavisk samarbejde - Scandia Transplant. Afsnittet udfører vævstypebestemmelse i forbindelse med organ- og hæmatopoietisk stamcelletransplantation (knoglemarvstransplantation), undersøgelse for antistoffer rettet mod Human Leukocyt Antigen (HLA) samt Crossmatch. Derudover sygdomsrelateret vævstypediagnostik på patienter med mistænkt HLA-associeret sygdom samt undersøgelser for trombocytantistoffer og trombocyttype, udredning af mistænkt immundefekt og monitorering af immunstatus hos patienter med HIV-infektion samt visse immunosuppresiva. 3. Økonomi Budget Periode resultat - Drift 2014 Gruppering-1 Årets ajourførte budget Ajourf. budget Realiseret forbrug Budgetafvigelse Personale Kurser Materiale og aktivitetsudgifter 120 Medicin Øvrige lægelige artikler 150 Kliniske analyser Patientskade erstatning, sygehuse 310 Anskaffelser, inventar, apparatur 320 Drift og vedligeholdelse Ejendomsudgifter Tilskud og kontingenter Andet Total

5 5 4. Personale Normering Afdelingen er normeret med i alt 140 stillinger. Normering (antal fuldtid) Overlæger 4,00 Afdelingslæge 1,00 Reservelæger 7,33 Farmaceut 0,84 Molekylærbiolog 1,00 Afdelingssygeplejerske 1,00 Sygeplejersker 20,98 Ledende bioanalytikere 2,00 Afdelingsbioanalytikere 6,7 Bioanalytikerundervisere 2,95 Bioanalytikere inkl. feriegodtg. 73,88 Ledende sekretær 1,00 Sekretærer Husassistenter 1,00 Portører, piccolo 1,00 I alt 140,09 I ovennævnte stillinger er ansat ca. 160 personer. Vagttjeneste 1 læge i rådighedsvagt fra egen bolig 2 bioanalytikere i tilstedeværelsesvagt, SKS 1 bioanalytiker i tilstedeværelsesvagt, AS-NBG 1 bioanalytiker i rådighedsvagt, VT, SKS

6 6 Samarbejds- og udvalgsstruktur Lokalsamarbejdsudvalget holder møde mindst 5 gange om året og drøfter især anliggender, der er fælles for de 2 afsnit. Herudover holder de enkelte afsnit møder med deltagelse af medarbejderrepræsentanter. Tillidsrepræsentation Valgte Læge Janni M. Pedersen Suppleanter Bioanalytiker Bioanalytiker Bioanalytiker Sekretær Sygeplejerske Maria Bille Rita Hansen Maria S. Jensen Dorthe Oxvig Mette Dam Poulsen Arbejdsmiljøgruppen Led. bioanalytiker Afdelingssgpl. Afd. bioanalytiker Bioanalytiker Bioanalytiker Sygeplejerske Susanne Lindgren Peter H. Hagensen Marianne B. Wraa Jytte Kampmann Dinna Nedergaard Helle K. Pedersen Lokalt MED-udvalg Ledelse Valgte Suppleanter Ledende overlæge Bjarne K. Møller*) Led. bioanalytiker Bodil Graugaard Overlæge Led. sekretær Led. bioanalytiker Afd. bioanalytiker Afd. sygeplejerske Afd. bioanalytiker Niels Grunnet Joan Kjærgaard Susanne Lindgren Camilla Schwaback Peter H. Hagensen Marianne Wraa Medarbejdere Valgte Suppleanter Reservelæge Sygeplejerske Bioanalytiker Janni M. Pedersen Mette Dam Poulsen Maria Bille*) Bioanalytiker Rita Hansen Casper Hegnsvad Bioanalytiker Maria S. Jensen Casper Hegnsvad Sekretær Dorthe Oxvig Elin Jensen Arbejdsmiljørep/bio Jytte Kampmann Arbejdsmiljørep/bio Dinna Nedergaard Arbejdsmiljørep/sgpl Helle K. Pedersen *) hhv. formand og næstformand

7 Uddannelse og repræsentative virksomheder 7 Afdelingens personale har varetaget følgende undervisning: A-kursus i Klinisk Immunologi, Hæmoterapi, Lovgivning og Hæmovigilance. A-kursus kirurger, AUH, Skejby. Afholdelse og undervisning af læger i hoveduddannelse til intern medicin, Nefrologi. Anvendelse af blodkomponenter. Avanceret Transfusionsmedicin - Trombocytter, Region Nord. Avanceret Transfusionsmedicin - børn og nyfødte, Region Nord. Avanceret Transfusionsmedicin - Knoglemarvstransplanteret, Region Nord. Crossmatch teknikker, nøglepersonsmøde for sygeplejersker indenfor transplantation tilknyttet transplantationscenter Skejby, september Global Health Summer School. Immunbetingede sygdomme. Målemetoder ved transfusion og transplantation, AU. Klinisk Immunologi, medicinstudiet, AUH. Laboratorieøvelser i immunologi for medicinstuderende på Biomedicin, AU. Luminex analyser og klinisk applikation, undervisning for nefrologer, oktober Nyretransplantation, bioanalytikerstuderende i Region Nord (modul 6), september Primær og sekundær immundefekt, medicinstuderende, KIA, AUH. Primær immundefekt, yngre læger, KIA, AUH. Scandiatransplant, Repræsentantsskabsmøde, Oslo, Norge. Serologisk vævstypning, crossmatch og antistoffer, bioanalytikerstuderende, AUH, Skejby (modul 11), september Stamcelletransplantation, sygeplejersker i Blodbanken Aalborg, oktober Stud. med., Aalborg Universitet. Stud. med., AU. TMS - Blodforsyningslov, Donorkriterier, Region Nord. Temadag for personale på K-OP, AUH, Skejby, maj Temadag, Genomisk blodtypebestemmelse af fostre. D-genet, dbio kursus, Aarhus. Temadag, Genomisk blodtypebestemmelse af fostre. Undersøgelse af foster RhD, dbio kursus, Aarhus. Temadag, Genomisk blodtypebestemmelse af fostre. Diskrepans mellem PCR- og serologiske undersøgelser hos fostre/nyfødte, dbio kursus, Aarhus. Temadag, Genomisk blodtypebestemmelse af fostre. Hvilke andre fostergenotyper kan udføres?, dbio kursus, Aarhus. Transfusionsmedicin, Region Midt. Transfusionsmedicin - Immunologi, Region Nord. Transfusionsrapportering i InterInfo, blodforbrugene afdelinger, AUH. Virustemadag. Vævstypning og crossmatch ved nyretransplantation.

8 Afdelingens personale har deltaget i følgende undervisning/kurser: 8 Abbott brugermøde, Norge. ANA og ANCA performancekarakteristika af forskellige metoder, Reumatologer i Region Sjælland. Apollo, lederafklaringsmøde, Region Midt. Avanceret transfusionsmedicin: Immundestruktion af erythrocytter HDFN, Region Nord. Bioanalyser (Agilent technologies), oktober, Aarhus. Blodtypeserologi og Kvalitetssikring, Region Midt/Nord. Blodtypeserologiske patientcases, dbio. Blødningssymposium, DSKI, Hindsgaul. DEKS. Danmarks bedste arbejdsmiljø, AUH. EBI NGS Workshop, Sanger Institut, Cambridge, UK. EFI inspector training workshop, Leiden, oktober Fragment analyser Kem-en Tec, april og maj, Aarhus. Galathea, lederkursus, Region Midt. Genomisk blodtypebestemmelse af fostre. Hjerte- lungeredning, genopfriskning, AUH. IH-1000 brugermøde, Labex, Malmø. ILM, ny version, AUH. Iron Torrent NGS Lifetechnology, marts, Aarhus. Kemi-database. Klinisk vejledermodul, VIAUC. Konference: Fremtidens bioanalytiker, VIAUC. Landskvalitetsmøde, KUG. Lederforum, dbio. Ledernes opfølgning på TULE, Region Midt. Ledertemadag og lederforum, dbio. Lægesekretærkonference. Læring og belæring, AUH. Læringsstile anno "Ny viden om PCR". Performancekarakteristika af laboratorieanalyser med særlig fokus på autoimmune analyser, AU og AUH Aalborg. ProSang brugermøde. Pædagogisk konference, Cef. QIAsy, symphony DNA oprensning, august, Aarhus. Real-time PCR, Roche. Serologi/PCR, Barcelona. SeCore NGS Lifetechnologies, maj og september, Aarhus. Sikkerhed i laboratoriet, VWR. SOL2 kursus, Sundhedsstyrelsen, september "Stik kun patienterne", Region Midt. Strategiseminar, KIA. Stresshåndtering af Peter Geisling, AUH. Superbruger, e-dok. Temadag for auditører, Region Midt/Nord. Temadag for afdelingsbioanalytikere, dbio. Temadag: GMP, Region Midt/Nord. Temadag: Virologi, Region Midt/Nord. Temadag: Arbejdsmiljø, AUH. Temadag: Den akut blødende patient, Region Midt/Nord. Temadag: Fra fortid til nutid og fremtid, dbio, Aarhus. Temadag: Statistik, VIAUC. Temadag: Specialister i Aferese, Undervisningsrådet, KIA. Tissue typers meeting, Scandiatransplant, København.

9 Transfusion Science Educational course, Grifols, Barcelona, Spanien. Transfusions course, BioRad, Schweiz. Transfusionsmedicin, Region Midt/Nord. Traumekonference, AUH. Vejlederkursus for speciallæger, AUH. Work flow NGS Perkin Elmer, Aarhus. 9 Intern undervisning: Aesku (ANA). Ajourføring og undervisning vedr. diverse IT-håndtering. Anvendelse af nyt Panther apparatur til NAT. e-dok, ny version. e-dok søgefunktion. e-læring: Hygiejne, Brandskole og Hjerte-lunge redning. EPJ og Labka II. Få dit budskab ud over rampen. HLA - opbygning og funktion. Herpesvirus på hjernen. HIV. ILM. Intern undervisning for generalister i blodtypeserologi. Life tecnologies - Sequence Based Typing and use of SeCore Kits with utype HLA. Nyeste teknologi vedr. transplantationsteknologi anvendt i praksis. Nyre/pancreas transplantationer. Opfølgning af patienter - før og efter transplantation. Retuximab projekt. Scandia Transplant. TMS. Ugentlig undervisning v/afdelingens læger. Word. Deltagelse i kongresser Afdelingen har været repræsenteret på følgende kongresser: 1 st International Workshop, Challenges and Opportunities for small and medium size bone marrow donor registries. 1 st Nationale symposium for blødning og transfusionsmedicin, Middelfart, Danmark. 1 st European Symposium Bone Marrow/Stem Cell Donor Registries, Langen, Tyskland. 1 st Workshop for Small and Middlesized Bone Marrow Donor Registries, Paphos, Cyprus. 15 th International Hemovigilance Seminar, Brussel, Belgien. 23 rd Regional Congress of the International Society of Blood Transfusion, Amsterdam, Holland. 39 th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, London, UK. Advancing Apheresis: Succession meeting for Spectro Optia users, København. Aktionslære - innovation & ledelse, Region Midt. Commissioners' meeting - EFI Accreditation, Leiden, Holland. Council Meeting, National Marrow Donor Program, Minneapolis, USA. DSKI symposium om blødning og transfusionsrisiko, Hindsgavl. EFI Annual Meeting, Maastricht, Holland.

10 International meeting on cell free DNA, København. international Symposium on Critical Bleeding, København. National Marrow Donor Program, Council Meeting, Minneapolis, USA. Nordic Blood Bank Meeting, Helsinki, Finland. Regionalt Audit, Transfusionsmedicin, Region Midt. Regionalt Transfusionsråd, Skejby. Scandia Transplant, repræsentantskabsmøde, Olso. World Marrow Donor Association Fall Meeting, Minneapolis, USA. World Marrow Donor Association, Spring Meeting, Brighton, England. World Immune Regulation Meeting, Davos, Schweiz. 10 Udvalgsarbejde og anden repræsentation Bjarne Møller Commissioner for Skandinavien og Baltikum. Inspector, European Federation of Immunogenetics akkrediteringsprogram. Medlem af Sundhedsstyrelsens Transfusionsmedicinske Råd. Medlem af styregruppe og bestyrelse for klinisk kvalitetsdatabase, Dansk Transfusions Database. Medlem af American Society for Histocompatibility and Immunogenetics. Medlem af International Society for Blood Transfusion. Formand for bestyrelsen i Dansk Selskab for Klinisk Immunologi. Klinisk lektor v/aarhus Universitet. Christian Erikstrup Medlem af Styregruppen i Det Danske Bloddonorstudie. Medlem af styregruppen for Bandim projektets HIV-kohorte i Guinea Bissau, The Scientific Coordinating Committee of the Bissau HIV Cohort. Udvalg vedr. Transfusionsoverført smitte, et udvalg under DSKI. Medlem af udvalg vedr. bloddonationsbetinget jerndepletering under DSKI. Adjungeret lektor i klinisk immunologi v/aarhus Universitet. Formand for Det Regionale Transfusionsråd. Uddannelsesansvarlig overlæge for Klinisk Immunologisk Afdeling. Vejleder for 3 PhD studerende og 2 forskningsårsstuderende. Niels Grunnet Censor ved diverse uddannelser: Lægeuddannelser ved de danske universiteter i farmakologi, immunologi og patologi (KU), kandidatspeciale medicin, OSCE (SDU), bioanalytikeruddannelsen, professionsbatchelor eksamen, Aarhus. Medlem af bestyrelsen for Bloddonorerne i Aarhus. Medlem af Det Sagkyndige Udvalg for Forskningsrådet for Bloddonorerne i Danmark. Susanne Lindgren Formand for Uddannelsesudvalg, VIAUV. Formand for Monofagligt uddannelsesudvalg, AUH. Formand for Undervisningsråd, Region Midt/Nord. Formand for Klinisk Immunologisk Udviklingsgruppe, dbio. Medlem af DSKI. Peter Hartz Hagensen Medlem af Centerråd for sygepleje i Kræft- og Inflammationscentret. Medlem af implementeringsgruppen for Midt-EPJ Medlem af bestyrelsen for Bloddonorerne i Aarhus. Medlem af Driftsgruppen, BMBØ.

11 Medlem af Arbejdsmiljøgruppen, KIA. Hygiejneansvarlig funktionsleder. 11 Joan Kjærgaard Medlem og kasserer i BiA. Medlem af Ledende Lægesekretær Råd, Forretningsudvalg, AUH. Marianne Petersen Undervisningsråd, Region Midt/Nord. Kursusråd for bioanalytikere i Region Midt. Ketty Brun Monofagligt uddannelsesudvalg, AUH. Betina Sørensen Sekretær og kasserer, bestyrelsen, DSKI. Formand for TMS-udvalg, DSKI. Medlem af Transplantationsudvalg, DSKI. Medlem af Group of European Middle-sized Registries, WMDA. Ad Hoc Reviewer, WMDA. Medlem af Accreditation Committee, WMDA. EFI inspector. Projektvejleder for kombineret MD/PhD ved Aarhus Universitet stud. med. Kristian Ravlo. Pernille Koefoed-Nielsen Reviewer for Transplant International. Reviewer Chemistry. Reveiwer Pharmacology and Therapeutics. Reveiwer Basic and Clinical Pharmacology and Toxicology. Bedømmer på ansøgning til Region Syddanmarks forskningspulje Nordic Transplant Fellow Workshop. Dansk Transplantations Selskab. Dansk Selskab for Klinisk Immunologi. European Federation of Immunogenetics. Mette Christiansen National arbejdsgruppe om Antenatal RhD Screening. Trine Tousgaard Medlem af ProSang Java Udviklingsgruppe. Jubilæum (25 år) Sekretær Inger-Lise Østergaard Nielsen Vævstype sekretariat Sygeplejerske Lisbeth Gudrun Wünsche Blodbanken Jubilæum (40 år) Bioanalytiker Lone Jacobsen Schmidt Bioanalytiker Margrethe Woller Sygeplejerske Ebba Andersen Blodtypelab. Blodtypelab. Blodbanken

12 Seniorklubben Skej-Ud 12 I 2013 var KIA's seniorklub på tre udflugter foruden generalforsamling og julefrokost. I april var vi til et meget spændende og interessant foredrag om den nye havnefront efterfulgt af en guided bustur rundt på havneterrænet. Turen blev afsluttet med en hyggelig frokost. Vores sommertur gik i år til Kollund, hvor vi besøgte Julemærkehjemmet. Vi fik fortalt om Julemærkehjemmenes store arbejde for bl.a. udsatte børn, og derefter en rundvisning af de børnene, der ikke var hjemme på weekend. Turen gik videre til Gråsten Slot med rundvisning i slotskirken og en tur rundt i Dronning Ingrids spændende have. Til sidst gjorde vi holdt i Ringkenæs til kaffe og "Sønderjydsk brødtort". I efteråret var vi på Aros til udstillingen "Pas de deux royal. En meget spændende udstilling. I november afholdtes der generalforsamling og julefrokost på restaurant "Den lille kro" i Aarhus. En hyggelig aften med gamle kolleger. Bestyrelsen for seniorklubben er: Lisa Jacobsen (formand), Elin Madsen (kasserer), Jette Fejfer (sekretær) Tove Pedersen og Bodil Jensen. Alice Marstrand er revisor, Frank Pedersen og Alice Knøsgaard er suppleanter. 5. Forskning Beretning På Klinisk Immunologisk Afdeling varetager vi forskning bl.a. indenfor områderne immunoepidemiologi, hiv og hepatitis. I 2010 påbegyndte vi en stor befolkningsundersøgelse og biobank kaldet Det Danske Bloddonorstudie. Studiet inkluderer sine deltagere blandt bloddonorerne i Region Midtjylland og Region Hovedstaden og fra 2012 også Region Nord og Region Sjælland. I 2013 nåeder vi over inkluderede deltagere og de to første artikler blev accepteret til publikation. Vi regner på et datasæt indeholdende ca deltagere. Datasættet ligger på Danmarks Statistiks servere. Datasættet indeholder alle spørgeskemasvar fra deltagerne, herunder spørgsmål om rygning, kost, alkohol og selvrapporteret helbred. Desuden har vi på deltagere oprenset DNA, målt C-reaktivt Protein (CRP) og ferritin. Vores resultater viser, at bloddonorer ofte udvikler jernmangel og at risikoen for at udvikle jernmangel er størst blandt præmenopausale kvinder. Men herefter afhænger risikoen af hvor ofte man bliver tappet: både mænd og kvinder er således i risiko for at udvikle jernmangel og selv om andre faktorer som kost og motion har indflydelse på risikoen er tappefrekvensen langt den vigtigste. Som følge deraf begynder vi i 2014 at måle ferritin på relevante donorer og give jerntilskud til donorer med lavt ferritin. I bloddonorstudiet har vi desuden fundet, at såkaldte low-grade inflammation karakteriseret ved CRP >3mg/l er meget hyppigere blandt kvinder, der bruger p-piller (knapt 30%) end blandt kvinder, der ikke bruger p-piller (ca.8%) og mænd (ca. 6%).

13 Flere faggrupper er tilknyttet arbejdet med bloddonorstudiet og ved udgangen af 2013 var 2 PhD studerende og 2 forskningsårsstuderende beskæftiget med studiet på KIA. Vedr. hiv og hepatitis fortsætter samarbejdet med Infektionsmedicinsk Afdeling omkring studiet af hiv og hepatitis diagnostik og epidemiologi i Guinea-Bissau, Vestafrika. I Guinea-Bissau findes verdens højeste forekomst af hiv-2. Det er et af verdens fattigste lande og diagnostik af hiv foretages med hurtigtest. Desværre har vores arbejde vist, at de i Guinea-Bissau brugte hurtigtests er upræcise i diskrimination mellem hiv-1, hiv-2 og dobbelt hiv-1/2 infektion. Dette er problematisk, da behandlingen af hiv-1 og hiv-2 er forskellig: hiv-2 er resistent overfor stofgruppen non-nukleosid-revers-transcriptase-hæmmere (NNRTI) og omvendt er den lettest tilgængelige behandling baseret på NNRTI. Det er således uhensigtsmæssigt for behandlingen når hiv-typen kategoriseres forkert. Tilsvarende har vores fund afsløret, at hurtigtests til detektion af hepatitis B og C i Guenea-Bissau ikke er nær så følsomme som de teknikker vi bruger i Danmark. Det skal endvidere nævnes, at vi samarbejder med både Infektionsmedicinsk Afdeling, AUH og Klinisk Immunologisk Afdeling, RH om andre hiv-relaterede projekter med væsentlig publikationsaktivitet. 13 Publikationer Allain, Jean-Pierre; Mihaljevic, Ivanka; Gonzales-Fraile, Maria Isabel; Gubbe, Knut; Holm-Harritshøj, Lene; Garcia, Jose Maria; Brojer, Ewa; Erikstrup, Christian; Saniewski, Mona; Wernish, Lorenz; Bianco, Lydia; Ullum, Henrik; Candotti, Daniel; Lelie, Nico; Gerlich, Wolfram H.;Chudy, Michael: Infectivity of blood products from donors with occult hepatitis B virus infection, Transfusion, Vol. 53, Nr. 7, , s Andersen, Andreas; Roth, Adam; Jensen, Kristoffer Jarlov; Erikstrup, Christian; Lisse, Ida Marie; Whittle, Hilton; Sartono, Erliyani; Yazdanbakhsh, Maria; Aaby, Peter; Benn, Christine Stabell: The immunological effect of revaccination with Bacille Calmette-Guérin vaccine at 19 month of age. The Vaccine Quarterly, Vol. 31, Nr. 17, , s Arun, Tarunya; Tomassini, Valentina; Sbardella, Emilia; de Ruiter, Michiel B.; Matthews, Lucy; Leite, Maria Isabel; Gelineau-Morel, Rose; Cavey, Ana; Vergo, Sandra; Craner, Matt; Fugger, Lars; Rovira, Alex; Jenkinson, Mark; Palace, Jacqueline: Targeting ASIC1 in primary progressive multiple sclerosis: evidence of neuroprotection with amiloride. Brain, Vol. 136, Nr. Pt 1, , s Attfield, Kathrine E.; Fugger, Lars: TCR transgenic mice that shed light on immune and enviromental regulators in multiple sclerosis. Journal of Immunology, Vol. 190, Nr. 7, , s Bernth-Jensen, J. M.; Søgaard, O. S.: Polysaccharide responsiveness is not biased by prior pneumococcal-conjugate vaccination. PLoS One, , 8(10):e doi: /journal.pone ecollection Bruhn, Roberta; Lelie, Nico; Custer, Brian; Busch, Michael; Kleinman, Steven; International NAT Study Group; Erikstrup, Christian: Prevalence of human immunodeficiency virus RNA and antibody in first-time, lapsed, and repeat blood donations across five international regions and

14 relative efficacy of alternative screening scenarios. Transfusion, Vol. 53, Nr. 10 Pt 2, , s Dendrou, Calliope A.; Bell, John I.; Fugger, Lars: Weighing in on autoimmune disease: Big data tip the scale. Nature Medicine, Vol. 19, Nr. 2, , s Dendrou, Calliope A.; Bell, John I.; Fugger, Lars: A clinical conundrum: the detrimental effect of TNF antagonists in multiple sclerosis. Current Pharmacogenomics, Vol 14, Nr , s Dillon, David G.; Gurdasani, Deepti; Riha, Johanna; Ekoru, Kenneth; Asiki, Gershim; Mayanja, Billy N.; Levitt, Naomi S.; Crowther, Nigel J.; Nyirenda, Moffat; Njelekela, Marina; Ramaiya, Kaushik; Nyan, Ousman; Adewole, Olanisun O.;Anastos, Kathryn, Azzoni, Livio; Boom, W. Henry; Compostella, Caterina; Dave, Joel A.; Dawood, Halima; Erikstrup, Christian; Fourie, Carla M.; Friis, Henrik; Kruger, Annamarie; Idoko, John A.; Longenecker, Chris T.; Mbondi, Suzanne; Mukaya, Japheth E.; Mutimura, Eugene; Ndhlovu, Chiratidzo E.; Praygod, George Amani; Pefura Yone, Eric W.; Pujades-Rodriguez, Mar; Range, Nyagosya; Sani, Mahmoud U.; Schutte, Aletta E.; Sliwa, Karen; Tien, Phyllis C.; Vorster, Este H.; Walsh, Corinna; Zinyama, Rutendo; Mashili, Fredirick; Sobngwi, Eugene; Adebamowo, Clement; Kamali, Anatoli; Seeley, Janet; Young, Elizabeth H.; Smeeth, Liam; Motala, Ayesha A.; Kaleebu, Pontiano; Sandhu, Manjinder S.; African Partnership for Chronic Disease Research (APCDR): Association of HIV and ART with cardiometabolic traits in sub- Saharan Africa: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Epidemiology, Vol. 42, Nr. 6, , s Ekouevi, Didier K.; Balestre, Eric; Coffie, Patrick A.; Minta, Daouda; Messou, Eugene; Sawadogo, Adrien; Minga, Albert; Sow, Papa Salif; Bissagnene, Emmanuel; Eholie, Serge P.; Gottlieb, Geoffrey S.; Dabis, Francois; Zannou, Djimon Marcel; Ahouada, Carin; Akakpo, Jocelyn; Ahomadegbé, Christelle; Bashi, Jules; Gougounon-Houéto, Alice; Azon- Kouanou, Angéle; Houngbé, Fabien; Koumakpaï, Sikiratou; Alihonou, Florence; d'almeida, Marcelline; Hodonou, Irvine; Hounhoui, Ghislaine; Sagbo, Gracien; Tossa-Bagnan, Leïla; Adjide, Herman; Drabo, Joseph; Bognounou, René; Dienderé, Arnaud; Traore, Eliezer; Zoungrana, Lassane; Zerbo, Béatrice; Sawadogo, Adrien Bruno; Zoungrana, Jacques; Héma, Arséne; Soré, Ibrahim; Bado, Guillaume; Tapsoba, Achille; Yé, Diarra; Kouéta, Fla; Ouedraogo, Sylvie; Ouédraogo, Rasmata; Hiembo, William; Gansonré, Mady; Messou, Eugéne; Gnokoro, Joachim Charles; Koné, Mamadou; Kouakou, Guillaume Martial; Bosse, Clarisse Amani; Brou, Kouakou; Assi, Achi Isidore; Chenal, Henri; Hawerlander, Denise; Soppi, Franck; Minga, Albert; Abo, Yao; Bomisso, Germain; Eholié, Serge Paul; Amego, Mensah Deborah Noelly; Andavi, Viviane; Diallo Zelica; Ello, Frédéric; Tanon, Aristophane Koffi; Koule, Serge Olivier; Anzan, Koffi Charles; Guehi, Calixte; Aka, Edmond Addi; Issouf, Koffi Ladji; Kouakou, Jean-Claude; N'gbeche, Marie-Sylvie; Touré, Pety; Avit-Edi, Divine; Kouakou, Kouadio; Moh, Magloire; Yao, Valérie Andoblé; Folquet, Madeleine Amorissani; Dainguy, Marie-Evelyne; Kouakou, Cyrille; Méa-Assande, Véronique Tanoh; Oka-Berete, Gladys; Zobo, Nathalie; Acquah, Patrick; Kokora, Marie-Berthe; Eboua, Tanoh Francois; Timité- Konan, Marguerite; Ahoussou, Lucréce Diecket; Assouan, Julie Kebé; Sami, Mabéa Flora; Kouadio, Clémence; Renner, Lorna; Goka, Bamenla; Welbeck, Jennifer;Sackey, Adziri; Owiafe, Seth Ntiri; Wejse, Christian; Silva, Zacarias José Da; Paulo, Joao; Rodrigues, Amabelia; da Silva, David; Medina, Candida; Oliviera-Souto, Ines; Østergaard, Lars Jørgen; Laursen, Alex; Sodemann, Morten; Aaby, Peter; Fomsgaard, Anders; 14

15 Erikstrup, Christian; Eugen-Olsen, Jesper; Maïga, Moussa Y.; Diakité, Fatoumata Fofana; Kalle, Abdoulaye; Katile, Drissa; Traore, Hamar Alassane; Minta, Daouda; Cissé, Tidiani; Dembelé, Mamadou; Doumbia, Mohammed; Fomba, Mahamadou; Kaya, Assétou Soukho; Traoré, Abdoulaye M.; Traoré, Hamady; Toure, Amadou Abathina; Dicko, Fatoumata; Sylla, Mariam; Berthé, Alima; Traoré, Hadizatou Coulibaly; Koïta, Anta; Koné, Niaboula; N'diaye, Clémentine; Coulibaly, Safiatou Touré; Tratoré, Mamadou; Traoré, Naïchata; Charurat, Man; Ajayi, Samuel; Dapiap, Stephen; Igbinoba, Festus; Benson, Okwara; Adebamowo, Clément; James, Jesse; Osakede, Philip; Olasode, John; Sow, Papa Salif; Diop, Bernard; Manga, Noël Magloire; Tine, Judicael Malick; Signate Sy, Haby; Ba, Abou; Diagne, Aida; Dior, Héléne; Faye, Malick; Gueye, Ramatoulaye Diagne; Mbaye, Aminata Diack; Patassi, Akessiwe; Kotosso, Awérou; Kariyare, Benjamin Goilibe; Gbadamassi, Gafarou; Komi, Agbo; Mensah-Zukong, Kankoé Edem; Pakpame, Pinuwe; Lawson-Evi, Annette Koko; Atakouma, Yawo; Takassi, Elom; Djeha, Améyo; Ephoévi-Gah, Ayoko; Djibril, Sherifa El-Hadj; Dabis, Francois; Bissagnene, Emmanuel; Arrivé, Elise; Coffie, Patrick; Ekouevi, Didier; Jaquet, Antonie; Leroy, Valériane; Lewden, Charlotte; Sasco, Annie; Azani, Jean-Claude; Allou, Gérard; Balestre, Eric; Bohossou, Franck, Karcher, Sophie; Gonsan, Jules Mahan; Carrou, Jérôme Le; Lenaud, Séverin; Nchot, Célestin; Malateste, Karen; Yao, Amon Roseamonde; Siloué, Bertine; Clouet, Gwenaelle; Djetouan, Hugues; Doring, Alexandra; Kouakou, Adrienne; Rabourdin, Elodie; Rivenc, Jean; Anglaret, Xavier; Ba, Boubacar; Essanin, Jean Bosco; Ciaranello, Andrea; Datté, Sébastian; Desmonde, Sophie; Diby, Jean-Serge Elvis; Gottlieb, Geoffrey S.; Horo, Apollinaire Gninlgninrin; Kangah, Serge N'zoré; Malvy, Denis; Meless, David; Mounkaila-Harouna, Aida; Ndondoki, Camille; Shiboski, Caroline; Thiébaut, Rodolphe; ledea, West Africa collaboration: Characteristics of HIV- 2 and HIV-1/HIV-2 Dually Seropositive Adults in West Africa Presenting for Care and Antiretroviral Therapy: The ledea-west Africa HIV-2 Cohort Study. PLoS One, Vol. 8, Nr. 6, 2013, s. e Ellingsen, T.; Hansen, I.; Thorsen, J.; Møller, Bjarne Kuno; Tarp, U.; Jacobsen, Søren; Lund Hetland, M.; Vestergaard, A.; Hørslev-Petersen, Kim; Stengaard-Pedersen, K.: Up-regulated dipeptidyl-peptidase IV (CD26) on monocytes was unaffected by effective DMARD treatment in early steroid and DMARD-naive rheumatoid arthritis. Clinical and Experimental Rheumatology, Vol. 30, Nr. 1, 2013, s Grunnet, Niels: Blodtransfusioner og organtransplantation i Jylland i de sidste 100 år. 100 års strejftog i lægekunsten: Jydsk Medicinsk Selskab Jydsk Medicinsk Selskab, 2013, s Hghikia, Aiden; Hohlfeld, Reinhard; Gold, Ralf; Fugger, Lars: Therapies for multiple sclerosis: translational achievements and outstanding needs. Trends in Molecular Medicine, Vol. 19, Nr. 5, , s Hartling, Hans Jakob; Thørner, Lise W.; Erikstrup, Christian; Zinyama, Rutendo; Kallestrup, Per; Gomo, Exnevia; Nielsen, Susanne; Ullum, Henrik: Polymorphisms in the interleukin-7 receptor a gene and mortality in untreated HIV-infected individuals. AIDS (London, England), Vol. 17, Nr. 10, , s Hønge, Bo Langhoff; Jespersen, Sanne; Nordentoft, Pernille Bejer; Medina, Candida; da Silva, David; da Silva, Zacarias José; Østergaard, Lars; Laursen, Alex Lund; Wejse, Christian; Bissau HIV cohort study group: oss to follow-up occurs at all stages in the diagnostic and follow- 15

16 up period among HIV-infected patients in Buinea-Bissau: a 7-year retrospective cohort study. BMJ Open, 2013, 3(10):e Jakobsen, Martin Roelsgaard; Cashin, Kieran; Roche, Michael; Sterjovski, Jasminka; Ellett, Anne; Borm, Katharina; Flynn, Jacqueline; Erikstrup, Christian; Gouillou, Maelenn; Gray, Lachlan R.; Saksena, Nitin K.; Wang, Bin; Purcell, Damian F. J.; Kallestrup, Per; Zinyama-Gutsire, Rutendo; Gomo, Exnevia; Ullum, Henrik; Østergaard, Lars; Lee, Benhur; Ramsland, Paul A.; Churchill, Melissa J.; Gorry, Paul R.: longitudinal Analysis of CCR5 and CXCR4 Usage in a Cohort of Antiretroviral Therapy-Naïve Subjects with Progressive HIV-1 Subtype C Infection, PLoS One, Vol. 8, Nr. 6, 2013, s. e Jensen, Jens Magnus Bernth; Søgaard, Ole Schmeltz: Polysaccharide responsiveness is not biased by prior pneumococcal-conjugate vaccination. PLoS One, Vol. 8, Nr. 10, 2013, s. e Larsen, Margit Hørup; Zinyama, Rutendo; Kallestrup, Per; Gerstoft, Jan; Gomo, Exnevia; Thørner, Lise Wegner; Berg, Trine Baldorf; Erikstrup, Christian; Ullum, Henrik: HLA-G 3' Untranslated Region 14-Base Pair Deletion: Association With Poor Survival in an HIV-1-Infected Zimbabwean Population. The Internet Journal of Infectious Diseases, Vol. 207, Nr. 6, 2013, s Mikkelsen, S.; Korsholm, T.; Iburg, A.; Petersen, M. S.; Møller, B. K.: Case report: binding of a clinically relevant human leukocyte antigen- DQα-specific antibody in a kidney graft recipient is inhibited by donortype human leukocyte antigen-dqß chain. Transplantation Proceedings, Vol. 45, Nr. 3, , s Mogensen, Trine; Jensen, Jens Magnus Bernth; Petersen, Charlotte Christie; Petersen, Mikkel Steen; Nyvold, Charlotte Guldborg; Gadegaard, Karsten H.; Hokland, Marianne; Hokland, Peter; Larsen, Carsten Schade: Common variable immunodeficiency unmasked by treatment of immune thrombocytopenic pupura with Rituximab. BMC Hematology, Vol. 13, Nr. 4, Ooi, Joshua D.; Chang, Janet; O'Sullivan, Kim M.; Pedchenko, Vadim; Hudson, Billy G.; Vandenbark, Arthur A.; Fugger, Lars; Holdsworth, Stephen R.; Kitching, A. Richard: The HLA-DRB1*15:01-restricted Goodpasture's T cell epitope induces GN. American Society of Nephrology Journal, Vol. 24, Nr. 3, , s Rigas, Andreas Stribolt; Sørensen, Cecilie Juul; Pedersen, Ole Birger; Petersen, Mikkel Steen; Thørner, Lise Wegner; Kotze, Sebastian; Sørensen, Erik; Magnussen, Karin; Rostgaard, Klaus; Erikstrup, Christian; Ullum, Henrik: Predictors of iron levels in 14,737 Danish blood donors: results from the Danish Blood Donor Study. Transfusion, Weinreich, I.D.; Frank Pedersen, Niels; Grunnet, Niels: Current status of the Scandiatransplant acceptable mismatch program. Transplantation Proceedings, Vol. 45, Nr. 3, , s

17 Foredrag 17 Sørensen, Betina: The Danish Bone Marrow Donor Registry - A presentation. 1 st European Symposium Bone Marrow/Stem Cell Donor Registries, Langen, Tyskland. The Danish Bone Marrow Donor Registry. 1 st Workshop for Smalle and Middelsized Bone Marrow Donor Registries, Paphos, Cyprus. Erikstrup, Christian Immunologisk HIV-forskning i Afrika, for yngre infektionsmedicinere. Posters Hønge, Bo Langhoff; Jespersen, Sanne; Medina, Candida; da Silva, David; de Silva, Zacarias; Østergaard, Lars Jørgen; Erikstrup, Christian; Krarup, Henrik; Laursen, Alex Lund; Wejse, Christian: Prevalence and clinical presentation of hepatitis B and C among HIV infected patients in Guinea-Bissau: a cross sectional study. Poster session presented at 30th annual meeting of Nordic Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Aarhus, Danmark, Larsen, Margit Hørup; Thørner, Lise Wegner; Erikstrup, Christian; Harritshøj, Lene Holm; Kronborg, Gitte; Pedersen, Court; Larsen, Carsten Schade; Pedersen, Gitte; Gerstoft, Jan; Obel, Niels; Ullum, Henrik: The Human Leukocyte Antigen-G 3'UTR 14-bp deletion is associated with increased CD4 T-cell recovery during HAART in European HIV-infected women. Poster session presented at 15th International Congress of Immunology, Milan, Italien, Rigas, Andreas Stribolt; Sørensen, Cecilie Juul; Pedersen, Ole Birger Vesterager; Petersen, Mikkel Steen; Thørner, Lise Wegner; Kotze, Sebastian Ranzi; Sørensen, Erik; Magnussen, Karin; Rostgaard, Klaus; Erikstrup, Christian; Ullum, Henrik: Predictors of iron store levels in Danish blood donors. Dietary intake and blood donation history - research from the Danish Blood Donor Study. Poster session presented at 23rd ISBT Conference, Amsterdam, Holland, Sørensen, B.S.; Jørgensen, J.; Jensen, T.S.; Finnerup, N.B.: Neuropatich pain in donors with Long-term post-donation. Poster ISBT, Amsterdam Sørensen, B.S.; Jørgensen, J.; Jensen, T.S.; Finnerup, N.B.: Questionnaire Survey of Long-term Morbidity from Nerve Injury after Blood Donation. Poster IHS, Brussel Sørensen, Cecilie Juul; Pedersen, Ole Birger; Petersen, Mads; Sørensen, Erik; Kotze, Sebastian Ranzi; Thørner, Lise Wegner; Hjalgrim, Henrik; Rigas, Andreas Stribolt; Møller, Bjarne Kuno; Rostgaard, Klaus; Riiskjær, Mads; Ullum, Henrik; Erikstrup, Christian: The association of low-grade inflammation with physical Health Related Quality of Life - Results from the Danish Blood Donor Study. Poster session presented at World Immune Regulation Meeting, Davos, Schweiz, 2013.

18 Sørensen, Erik; Grau, Katrine; Thørner, L. Wegner; Erikstrup, Christian; Hansen, Morten Bagge; Ullum, Henrik: Study of hereditary factors of iron deficiency in blood donors. Poster session presented at 23rd ISBT Conference, Amsterdam, Holland, Beretning Blodcenter Midt Sikkerhed ved transfusion er helt central for Blodcentrets arbejde, og i den forbindelse er virusscreening af bloddonorerne ved tapning en hjørnesten. En del af screeningen for virusmarkører foregår med automatiserede serologiske metoder, og det anvendte udstyr har i flere år været udskiftningsklart. Det er lykkedes at samle donor- og patientscreeninger for hiv og hepatitis på en enkelt platform, der giver muligheder for optimerede arbejdsgange. Der er stadig et par udfordringer med integration mellem prøvemodtagelse og patientanalyserne, men der er alligevel klare forenklinger af de interne procedurer. Der er i slutningen af 2013 indført beredskabsvagt mhp. transfusionsmedicinsk speciallægerådgivning ved f.eks. svære blødningstilstande eller massiv livstruende blødning. Rådgivningen indgår i Sundhedsstyrelsens specialeplan for klinisk immunologi. Samtidig er der etableret samarbejde om besvarelse af tromboelastografiske undersøgelser på de fleste akuthospitaler. Blodbanken i Aarhus ProSang IT-systemet ses nu forankret, accepteret af alle og har givet effektiviserede arbejdsgange på delområder i organisationen. Bloddonorerne er i 2013 blevet bedre til at benytte web-booking til bestilling og ændring af tid til tapning. Antal bookinger er steget fra 22% til i gennemsnit 45%, bl.a. ved hjælp af en intensiv indsats ved fremmøde, telefonkontakt, visitkort, bookingvejledning og film på intern informationsskærm. Bloddonorerne i Aarhus har afholdt 6 hvervearrangementer, bl.a. med deltagelse i Sund Livsstilsmesse, Skanderborg Festival, Kræmmermarked, Aarhus Universitets studiestartmesse og andre uddannelsesinstitutioner. Den blev alle jubilæumsdonorer med 50, 75, 100, 125, 150 og 175-gangs tapninger inviteret til donorreception og musical i Aarhus Teater - også denne gang med stor succes og mange glade tilkendegivelser fra de deltagende bloddonorer. I januar 2013 tiltrådte Jesper Boserup Thestrup som ny formand for bloddonorerne i Aarhus efter den tidligere formand Poul Henning Olesen. Yderligere to bestyrelsesmedlemmer er fratrådt og afløst af to nye medlemmer. Bestyrelsen er tillige vokset med en nyvalgt ungdomsrepræsentant. Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder, hvor der bl.a. har været fokus på donorservice, hvervekampagner, nye tiltag, økonomi, medieopmærksomhed og fremadrettet strategi.

19 Bloddonorerne i Aarhus arbejder målrettet på at gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er, at den enkelte borger tager stilling. Til dette har radiospots og TV2 blok-reklamer været et par af de anvendte medier (sidstnævnte i samarbejde med Bloddonorerne i Region Midt). Inden for tappefunktion og lagerstyring har der i løbet af året været fokus på det ændrede blodforbrug i regionen. Plasma- og trombocytudstyr har skiftet software og der er igangsat nye procedurer og produkter i den forbindelse til forbedring af kvaliteten. Der har været fokus på hele organisationsplanen i Blodbanken og der er igangsat omfattende processer til optimering af processer og arbejdsgange, som skal effektueres i Ligeledes skal en omlægning af produktionen, rettet mod en 25% stigning i tapningerne via donorplasmaferese, gennemføres i Dette har været et stort opmærksomhedspunkt i Over ét har Blodbanken og dermed produktionen af blodkomponenter været udsat for et positivt pres store dele af 2013, der har udfordret lagerstyringen og givet plads til at blive rustet til udfordringerne i Blodbanken har også i 2013, uden undtagelse, leveret de blodkomponenter, der har været behov for. Vedr. tappetal og forbrug, se tabeller senere. 19 Klinisk Immunologisk Afdeling Transfusionsmedicinsk Laboratorium Immundefektudredninger har hidtil involveret en række immunfænotypiske og -funktionelle cellulære analyser, som imidlertid i mange tilfælde har haft begrænset værdi i forhold til at fastlægge de tilgrundliggende årsager til immundefekt. I International Center for Immunodeficiency Diseases har vi derfor etableret samarbejde med Molekylær Medicinsk Afdeling, AUH, om exomsekventering ved Next Generation Sequencing af en række uafklarede patienter, hvor der er svær mistanke om immundefekt. Analytisk ligger den største arbejdsbyrde i den bioinformatiske tolkning af de store datamængder, og vi ser os stadig i læringsfasen af den udvikling. Forskningsmæssigt har dels de epidemiologiske undersøgelser i Det Danske Blod Donor Studie (DBDS), dels mere grundvidenskabelige undersøgelser af f.eks. cellemedieret immunregulation med mesenkymale stamceller fået fodfæste. Prøvemodtagelsen Prøvemodtagelsen har i 2013, som afsnit, fået en central rolle i KIA, med sit automatiserede præanalytiske udstyr, der sorterer, centrifugerer og afpropper prøveglas for hele afdelingen og har derved resulteret i en markant reduktion i den manuelle håndtering af prøver. Afsnittet modtager, ankomstregistrerer og fordeler patientblodprøver til afsnit i KIA fra: praktiserende læger, laboratorier og kliniske afdelinger i Region Midt og resten af Danmark, samt donorblodprøver fra Blodbanker i Region Midt.

20 Afsnittets årlige prøveflow: 20 Analyser Antal donor/patientprøver årligt Blodtype serologiske analyser Autoimmune analyser HIV-Hepatitis/NAT analyser Vævstype analyser Derudover udfører afsnittet dagligt: hæmatologianalyser på aferesepatienter, kvalitetskontrol på blodkomponenter samt hæmoglobinbestemmelse på donorerne. Blodtypeserologien Blodtypeserologien har i 2013 arbejdet med en optimering af procedurer og arbejdsgange indenfor de blodtypeserologiske analyser efter sammenlægningen af Type- og forligslaboratoriet med Speciallaboratoriet. Desuden har der været et tæt samarbejde med øvrige laboratorier i Blodcenter Midt omkring de blodtypeserologiske procedurer som opfølgning på den igangværende standardiseringsproces efter indførelse af nyt it-system i sommeren Blodbanksfilialen på NBG består af en udlevering, der servicerer hele NBG matriklen med blodprodukter til almen og akut behov, og en laboratoriedel, der udfører blodtypebestemmelser og BAC-test for hele matriklen. Der er i 2013 implementeret et nyt udvidet traumekaldssystem. Dette indebærer en formalisering omkring aftalen vedrørende automatisk inddragelse af KIA's blødningsvagt ved større blodforbrug. Der er udarbejdet en samarbejdsaftale med klinikerne. Denne skal sikre hurtige analysesvar på blodtyper og BAC-test, således at der leves op til kravene omkring accelerede patientforløb og dermed kortere indlæggelser. Fraktionerings afsnittet I Fraktioneringen fremstilles blodkomponenterne plasma, erytrocytsuspension og trombocytpools. Alle erytrocytkomponenter og trombocytpools er leukocytdepleterede. Der udføres mikrobiologisk dyrkning på alle trombocytkomponenterne. I 2013 er der indført nye specialkomponenter. Det drejer sig om erytrocyt- og trombocytbørneportioner, volumenreduktion af stamceller samt serumøjendråber. i Fraktioneringen udføres desuden stikprøvekvalitetskontrol på blodkomponenter, bestråling af blodkomponenter og der fremstilles kryopræcipitatpools, kryopræcipitatdepleteret plasma, vaskede erytrocytsuspensioner samt blod til udskiftningstransfusion.

21 HIV-Hep-Laboratoriet 21 Udstyret, der anvendes til screening af bloddonorerne i Region Midt, samt patienter fra den østlige del af regionen, er efter EU udbud 2012/2013 blevet skiftet ud fra 1 stk Prism + 1 stk Architect til 4 stk Architecter. I løbet af foråret 2013 blev lokalerne renoveret samtidig med den daglige udførelse af virusscreening af bloddonorerne og patienter fandt sted. Juni 2013 overgik virusscreeningen af donorer fra at blive testet på Prism til at blive testet på Architect. Midt i september blev et nyt IT middelware system implementeret til understøttelse af resultaterne på donorer. Midt i september overgik vi ligeledes til at udføre undersøgelser for hiv, hepatitis A, B og C, samt Syfilis og HTLV I+II på patientprøver på ny Architect, der var blevet installeret i løbet af sommeren. Udstyret til NAT test af bloddonorerne i Region Midt er ligeledes blevet skiftet ud i Til midt oktober blev Tigris anvendt, og derefter er Panther taget i brug. Immunologisk Diagnostisk I 2013 er laboratoriet for autoimmune analyser blevet omdøbt til "Afsnit for Immunologisk Diagnostik". Der foretages en række diagnostiske analyser. Undersøgelser for autoimmune sygdomme, ANCA og anti-gbm foretages fortrinsvis automatiseret vha. EIA teknik. ANA udføres tillige vha. immunflourescens på udvalgte patientgrupper. Flowcytometriske analyser udføres ved undersøgelse for defekt på blodceller samt undersøgelse for blødning fra foster til mater. Flowcytometri anvendes endvidere til at følge fremvækst af donormarv ved knoglemarvstransplanterede patienter. Afereseambulatoriet I 2013 har vi i Afereseambulatoriet atter oplevet en stigning i aktiviteten. Stigningen har haft stor betydning for og stille store udfordringer til personalet i hele blodbanken, hvor ressourcerne trækkes fra. Alle patienter er blevet behandlet og der er ydet et stort arbejde og vist stor fleksibilitet, for at få sammenhæng i organisationen og for at yde god service for vore samarbejdspartnere. Der har skullet sættes fokus på og lægges arbejde i den fortsatte tilpasning af behov og ydelser, hvilket har medført blandt andet en positiv trimning af ambulatoriets sygeplejerskegruppe med både effektivitet, trivsel og kvalitet i øjemed. I forhold til fotoferesebehandlingerne, er der lagt arbejde i at løfte og udvikle behandlingen og vi står derfor klar til i løbet af 2014 at ændre behandlingen til en mere økonomisk og bedre behandling af patienterne. Specielt inden for denne behandling, har vi oplevet et stadig større behov og har håndteret dette løbende. Afereseafsnittet i KIA, Aarhus Universitetshospital, Skejby, har fem sengepladser. Behandlingen udføres ambulant på patienter knyttet til andre kliniske afdelinger ved Aarhus Universitetshospital.

22 Transplantationsimmunologisk Laboratorium 22 Afsnittet er nu også opnået EFI akkreditering på flowcytometrisk crossmatch (FCM), der udfylder et diagnostisk vindue mellem den cytotoksiske crossmatch (CDC) med lav følsomhed, men høj positiv prædiktiv værdi, og Luminex-påviste donorspecifikke antistoffer (DSA), der har meget høj følsomhed og dermed høj negativ prædiktiv værdi. FCM forventes at bidrage til risikovurdering før organtransplantation hos patienter med negativ CDC og positiv Luminex-DSA. Vi er gået i gang med indsamling af data til belysning af den samlede kliniske værdi af analyserne. International Center for Immunodeficiency Diseases (ICID) ICID er en fælles spydsspidssatsning i Infektionsmedicinsk Afd., Børneafdelingen og KIA, hvor tanken er at udbyde avanceret klinisk diagnostik i samspil med sofistikerede, immunologiske, molekylærbiologiske og genetiske anslyser både nationalt og internationalt. Det diagnostiske tilbud er i 2013 udvidet til at inkludere dyb sekventering ved Next Generation Sequencing i Molekylær Medicinsk Afdeling af immunologisk relevante gener for patienter, der hidtil har været diagnostisk uafklarede. Fundene tænkes præsenteret ved førstkommende konference i European Federation of Immunogenetics. Kvalitetsudviklingsgruppen (KUG) KUG overvåger kontinuerligt produktionen via statistisk proceskontrol; der er udført stikprøvekvalitetskontrol på blodkomponenterne og opsamlet produktionsdata i diverse produktionsudstyr. Disse kvalitetsdata er bearbejdet og vurderet af kvalitetsudviklingsgruppen, hvorved det sikres, at Blocenter Midts produktion til stadighed er af den forventede høje kvalitet. Udvalgte kvalitetsdata er fremvist på side 49. Kvaliteten af afdelingens analyser er sikret ved deltagelse af eksterne kvalitetssikringsprogrammer; oversigt over disse fremgår af side 48. Alle data - afvigelser, klager, reklamationer, stikprøvekvalitetskontrol, eksterne kvalitetssikringsprogrammer m.m. - indsamlet jf. kvalitetsstyringssystemet, bearbejdes af kvalitetsudviklingsgruppen og indgår i ledelsens evaluering af Scandiatransplant Den nordiske organudvekslingsorganisation, Scandiatransplant, har hovedsæde i Klinisk Immunologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby. Den daglige ledelse blev varetaget af direktør, overlæge, dr. med. Kaj Anker Jørgensen. Staben består i 2013 af 9 personer. Scandiatransplants centrale computersystem med database over alle nordiske patienter, som venter på organtransplantation, findes på Aarhus Universitetshospital, Skejby og vedligeholdes af staben. Med hensyn til transplantationsaktivitet m.m. se

23 8. Det Danske Knoglemarvsdonorregister 23 Det Danske Knoglemarvsdonorregister er et register over frivillige knoglemarvsdonorer i Vestdanmark og har eksisteret siden Derudover varetager registeret søgning efter ubeslægtede knoglemarvsdonorer og navlesnorsportioner til patienter fra Vestdanmark, som skal knoglemarvstransplanteres. Registret fortsætter det tætte internationale samarbejde gennem EMDIS og WMOA. En stor del af søgeprocessen foregår nu gennem EMDIS.

24 9. Diagrammer Klinisk Immunologisk Afdeling 24 Blodtypelaboratoriet Aldersfordeling bloddonorer 14 Procent af indbyggere i Århus by pr. aldersgruppe* > *Tal fra Fordeling nye donorer køn og alder Alder Mænd Kvinder

25 25 Fordeling donorer køn og alder >59 Alder Mænd Kvinder Tapninger Blodcenter Midt, Blodbank Øst Århus Grenå Horsens Randers Silkeborg Skanderborg

26 26 Donorer og tapninger Skejby Sygehus , , Donorer (antal) Tapninger (antal) Tappefrekvens 0 Transfunderede erytrocytportioner AS-NBG AS-THG SKS

27 27 procent Transfunderede erytrocytter alle sygehuse AUH Randers Silkeborg Horsens Andre BMBØ Udenfor BMBØ Transfunderede trombocytportioner AS-NBG AS-THG SKS

Årsberetning 2014. Officiel indvielse af Plasmaferesecentret - mandag 6. oktober 2014. Klinisk Immunologisk Afdeling Region Sjælland

Årsberetning 2014. Officiel indvielse af Plasmaferesecentret - mandag 6. oktober 2014. Klinisk Immunologisk Afdeling Region Sjælland Årsberetning 2014 Officiel indvielse af Plasmaferesecentret - mandag 6. oktober 2014 Klinisk Immunologisk Afdeling Region Sjælland Indholdsfortegnelse Året 2014. 3 Organisationen. 9 Lokaliteter... 12 Profil

Læs mere

Specialet varetager endvidere immunologiske undersøgelser, herunder forligelighedsundersøgelser

Specialet varetager endvidere immunologiske undersøgelser, herunder forligelighedsundersøgelser !"!##$ % & % '& Hospitaler med fælles akutmodtagelse varetager behandling på hovedfunktionsniveau. Det gælder akut kirurgisk og medicinsk behandling og planlagt behandling. I forlængelse heraf er de nødvendige

Læs mere

Årsberetning 2014. Hæmatologisk. Afdeling. Aarhus Universitetshospital Kræft- og Inflammationscentret

Årsberetning 2014. Hæmatologisk. Afdeling. Aarhus Universitetshospital Kræft- og Inflammationscentret Årsberetning 2014 Hæmatologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Kræft- og Inflammationscentret 15. årgang af årsberetningen Redaktion Oversygeplejerske Marie Møller Ledende overlæge Jan M. Nørgaard

Læs mere

Årsberetning 2003. Hæmatologisk afdeling. Århus Universitetshospital ÅRHUS AMTSSYGEHUS

Årsberetning 2003. Hæmatologisk afdeling. Århus Universitetshospital ÅRHUS AMTSSYGEHUS Årsberetning 2003 Hæmatologisk afdeling Århus Universitetshospital ÅRHUS AMTSSYGEHUS OMKRING HERMAN POSIN Herman Posin s humoristiske og tankevækkende streger har i mange år prydet vægge, opslagstavler

Læs mere

Danske Bioanalytikere Efteruddannelse

Danske Bioanalytikere Efteruddannelse Danske Bioanalytikere Efteruddannelse 2015 15 Danske Bioanalytikere efteruddannelse Danske Bioanalytikeres faglige udvalg planlægger i samarbejde med de faglige udviklingsgrupper indholdet i efteruddannelsesprogrammet.

Læs mere

Årsberetning 2014. Klinisk Biokemisk Afdeling. Aarhus Universitetshospital. Klinisk Biokemisk Afdeling

Årsberetning 2014. Klinisk Biokemisk Afdeling. Aarhus Universitetshospital. Klinisk Biokemisk Afdeling Årsberetning 2014 Klinisk Biokemisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Klinisk Biokemisk Afdeling Mail: kba@auh.rm.dk Foto: Kirsten Aarestrup Design: TuenMedia Redaktion: Ledende overlæge Lene Heickendorff

Læs mere

Billeder i et behandlingsforløb eftertanker fra en patient

Billeder i et behandlingsforløb eftertanker fra en patient Billeder i et behandlingsforløb eftertanker fra en patient 6. januar 2006 Mit liv føles lidt som at begive mig op over en gletcher, jeg ikke føler mig helt sikker på. Med et reb, som måske kan holde. En

Læs mere

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG)

DGCG Årsberetning 2014. Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) DGCG Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) 1 Indhold Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe - Rapportudarbejdelse og medlemmer... 3 Executive

Læs mere

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014

DOS Bulletin DOS Kongressen 2014 DOS Bulletin Oktober 2014 43. årgang DOS Kongressen 2014 Radisson Blu Scandinavia Hotel 22.-24. oktober www.ortopaedi.dk DOS Kongressen 2014 1 DOS Bulletin Udgiver Dansk Ortopædisk Selskab Lyngskrænten

Læs mere

Danske Bioanalytikere Efteruddannelse

Danske Bioanalytikere Efteruddannelse Danske Bioanalytikere Efteruddannelse 2014 14 Du gør en forskel, når det drejer sig om liv og død Når vi får symptomer i vores krop, er du med til at opklare hvorfor. Ofte er det et spørgsmål om liv og

Læs mere

Retsmedicinsk Institut. Aarhus Universitet

Retsmedicinsk Institut. Aarhus Universitet Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet Årsberetning 2007 Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet Årsberetning 2007 Brendstrupgårdsvej 100, 8200 Århus N - Tlf. 8942 9800 Retspatologisk afdeling: Fax

Læs mere

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17

2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling... 12 2.2 Program for Årsmødet 2012... 17 1 1. FORMANDENS BERETNING... 3 1.1 DPS struktur... 3 1.2 Medlemmer... 3 1.3 Medlemsmøder... 4 1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013... 4 1.5 Bestyrelsens arbejde 2012... 4 1.5.1 Bestyrelsesmøder... 4 1.5.2

Læs mere

KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2014

KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2014 KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2014 1 Indhold 1.0 Forord - Klinikledelsen om årets tiltag... 4 2.0 Lægestaben... 5 2.1 Lægeuddannelsen ved Nefrologisk Klinik Rigshospitalet... 6 3.0 Sengeafsnit 3131/2...

Læs mere

Datafangst. En ny æra // side 16 09/14. Rådgiverrolle er fyldt med dilemmaer // side 08. RhD profylakseundersøgelse: Interview: er absurd forslag

Datafangst. En ny æra // side 16 09/14. Rådgiverrolle er fyldt med dilemmaer // side 08. RhD profylakseundersøgelse: Interview: er absurd forslag Tekst // xx, journalist Foto // xx 09/14 RhD profylakseundersøgelse: En ny æra // side 16 Interview: Kandidatuddannelse i bioanalyse er absurd forslag // side 14 Datafangst Rådgiverrolle er fyldt med dilemmaer

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. Gynækologisk Klinik

ÅRSBERETNING 2013. Gynækologisk Klinik ÅRSBERETNING 2013 JMC Gynækologisk Klinik Årsberetning 2013 G Y N Æ K O L O G I S K K L I N I K Indhold PROFIL... 3 ORGANISATION... 4 PATIENTBEHANDLING... 7 KLINIKKENS VISIONER... 8 ØKONOMI, MÅL OG STRATEGIER...

Læs mere

LÆS INDE I BLADET MEDICO OG SUNDHEDS-IT UAFHÆNGIGT MAGASIN FOR MEDICOTEKNOLOGI OG SUNDHEDS-IT

LÆS INDE I BLADET MEDICO OG SUNDHEDS-IT UAFHÆNGIGT MAGASIN FOR MEDICOTEKNOLOGI OG SUNDHEDS-IT Nr. 3 august 2014 11. årgang ISSN Nr. 1901-4465 MEDICO OG SUNDHEDS-IT UAFHÆNGIGT MAGASIN FOR MEDICOTEKNOLOGI OG SUNDHEDS-IT www.medicinskteknologi.dk LÆS INDE I BLADET Tillid er nøgleordet, når læger og

Læs mere

Indhold. 5 Forord. 7 Riget kort sagt. 8 Flere forventninger til sygeplejersker. 9 Flere kræftpatienter flere hænder

Indhold. 5 Forord. 7 Riget kort sagt. 8 Flere forventninger til sygeplejersker. 9 Flere kræftpatienter flere hænder Årsberetning 05 Indhold 5 Forord 7 Riget kort sagt 8 Flere forventninger til sygeplejersker 9 Flere kræftpatienter flere hænder 10 Enzymbehandling af sjældne stofskiftesygdomme 12 Levertransplantation

Læs mere

Bilag til DHS generalforsamling 2013

Bilag til DHS generalforsamling 2013 Bilag til DHS generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Formandsberetninger... 2 Dansk Hæmatologisk Selskab - DHS... 2 HæmDMCG... 4 Dansk Lymfomgruppe - DLG... 6 Akut Leukæmigruppen - ALG... 9 Dansk Myelomatose

Læs mere

Beretning 2012 og 2013. dansk kiropraktor forening. Kommunikation. Kvalitet. Overenskomst. Etik. Uddannelse. Faglighed. Dokumentation.

Beretning 2012 og 2013. dansk kiropraktor forening. Kommunikation. Kvalitet. Overenskomst. Etik. Uddannelse. Faglighed. Dokumentation. Kommunikation Kvalitet Etik Overenskomst Uddannelse Dokumentation Faglighed Strategi Netværk Prioriteringer Beretning 2012 og 2013 dansk kiropraktor forening INDHOLD Forord 9 Politik og udvikling 10 DKF

Læs mere

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C

Årsberetning 2011. Aarhus Universitetshospital. Arbejdsmedicinsk Klinik. Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C Arbejdsmedicinsk Klinik Årsberetning 2011 Aarhus Universitetshospital Arbejdsmedicinsk Klinik Nørrebrogade 44 8000 Aarhus C INDHOLDSFORTEGNELSE STABEN VED ARBEJDSMEDICINSK KLINIK, JULI 2012... 2 FORORD:

Læs mere

NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS

NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS NEFROLOGISK KLINIK P Rigshospitalet KLINIKKEN PÅ TVÆRS ÅRSBERETNING 2013 1 Indhold 1.0 Forord klinikledelsen om årets tiltag... 4 2. Lægestaben... 5 2.1 Lægeuddannelsen ved Nefrologisk Klinik P Rigshospitalet...

Læs mere

hæmdmcg Årsberetning 2014

hæmdmcg Årsberetning 2014 hæmdmcg Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Hæmatologisk DMCG fælles forum (hæmdmcg) Dansk Studiegruppe for Kronisk Myeloid Sygdom (DSKMS) Dansk Lymfomgruppe (DLG) Dansk

Læs mere

Bioanalytikere og laboranter. på Rigshospitalet

Bioanalytikere og laboranter. på Rigshospitalet Bioanalytikere og laboranter på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Program - Symposium for bioanalytikere og laboranter 2014.... 4 Forord.... 6 Foredrag, abstracts Placentamodellen Rekombinante antistoffers

Læs mere

Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Afdelingen for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Årsrapport 2009 Århus Universitetshospital Århus Sygehus 3 Skejby Grafisk tilrettelæggelse: Kommunikationsafdelingen, Århus Universitetshospital, Århus

Læs mere

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret

10. jan 2004-10. jan 2005. Ryg ForskningsCentret 10. jan 2004-10. jan 2005 Ryg ForskningsCentret Personale Tom Bendix professor, overlæge, dr.med. forskningsleder Claus Manniche professor, overlæge, dr. med. adm. leder Charlotte Leboeuf-Yde forsknings-professor

Læs mere

Fra sure kællinger til velkomne rådgivere 11/11. - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner

Fra sure kællinger til velkomne rådgivere 11/11. - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner 11/11 Fra sure kællinger til velkomne rådgivere - diagnostiske samarbejdspartnere mildner arbejdsklimaet og sparer blod, stik og kroner Hvor skal vi hen? Læs dbios formænds visioner De svære at stikke

Læs mere

FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD

FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD FORSKNINGSRÅDET SYGEHUS SYD Årsrapport Forskningsrådet Sygehus Syd 2 ÅRSRAPPORT Forskningsrådet Sygehus Syd Indholdsfortegelse Indholdsfortegelse... 3 Forord... 5 FBE Anæstesi, Næstved Sygehus.... 6 FBE

Læs mere

Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET Juni 2013 DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET indhold HÆDER 4 FORSKNING 5 UDDANNELSE OG UNDERVISNING 16 ORGANISATION 20 SYND NYT SUND NYT er et medarbejderblad til alle ansatte på Det

Læs mere