sig! med kroniske lidelser som f.eks. hiv? ske afdelinger spares væk. Det kan Udvikling peger ikke just på dette.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "sig! med kroniske lidelser som f.eks. hiv? ske afdelinger spares væk. Det kan Udvikling peger ikke just på dette."

Transkript

1 Stemmer, der flytter MAGAZINET Lille FEBRUAR 2005 Af Henrik Arildsen, formand Kan man forestille sig, at vi nu er parate til at få lovgivet, at det Valget den 8. februar nærmer Forebyggelse ved enhver ansættelse sikres, at der sig! Forebyggelse kan være svær at få ikke diskrimineres over for personer I den anledning ønsker Hiv- øje på i disse år, når f.eks. psykologstillingerne på de infektionsmedicin- med kroniske lidelser som f.eks. hiv? Danmark at kaste lys over, ske afdelinger spares væk. Det kan Udvikling hvad forskellige Folketingskandidater mener om hiv-politiske bedre og bedre, men den stigende med DANIDA (under Udviklingdmi- jo skyldes, at det går hiv-smittede Danske firmaer, der har kontrakt emner. brug af Hiv-Danmarks rådgivninger nisteriet), behøver ikke have en peger ikke just på dette. hiv/aids-politik for arbejdspladsen, Bagtanken med dette er selvfølgelig Lades hiv-smittede m.a.o. i stikken med den nuværende sundheds- forekomsten af hiv er høj. selvom de arbejder i lande, hvor at kvalificere den enkelte læser til at træffe beslutning om, hvor krydset politiske indsats? Bør disse firmaer ikke forpligtes af skal sættes den 8. februar. den danske stat til at have ordnede Pladsen i medlemsbladet og Retspleje forhold? tiden ikke mindst giver ikke mulighed for, at vi kan behandle hivteplads på straffeloven i Der Forskning Hiv-Danmark har brugt en del spalpolitikken ud fra et kredsmandats er faldet mindst tre kendelser, hvor Forskning er et meget yndet emne synspunkt. Hiv-Danmark er jo landsdækkende, så selvom en nok så anklage om usikker sex. gode for langt de fleste! hiv-smittede er idømt straf efter i valgkampen. Og et indlysende interessant diskussion med storkøbenhavnske kandidater kan klar- at begrænse den videre spredning dansk forskning, bør der da ikke Er strengere straf en farbar vej til Men i bestræbelser på at forbedre lægge nogle forskellige holdninger, af hiv? skeles til dansk støtte til udvikling af kan man stille sig selv spørgsmålet, nye præventionsteknologier for seksuelt overførbare sygdomme og hiv? hvorvidt det vil være direkte anvendeligt i andre egne af landet. De danske arbejdsmarkedsparter Arbejdspladsen Med disse begrænsninger kaster bryster sig af, at arbejdsmarkedet er Stigma vi os alligevel ud i valgkampen. Vi et aftaleforhold mellem arbejdsgiver AIDS-Fondets undersøgelse fra har stillet spørgsmål, der tilsammen og lønmodtager om befolkningens holdning til dækker seks overordnede områder Men på et område som ligeløn hiv-smittede viser, at op mod trefjerdedele mener, at hiv-smittede inden for hiv/aids-politikken, til 35 mellem kønnene og et område som forskellige ordførere (læs deres svar etniske minoriteter bliver dette aftaleforhold hjulpet på vej af lovgiv- sygeplejersker. Hvordan ændres der ikke bør være beskæftiget som i indstikket i dette nummer): ning. på den type holdninger? Nyt tidspunkt Nyt tidspunkt Nyt tidspunkt Nyt tidspunkt Nyt tidspunkt Nyt tidspunkt Behandling og smitsomhed NB: Arrangementet blev i Magazinet Torsdag den 28. april, kl. Nygård fra Hiv-Danmark indleder Januar den nuværende inviterer Hiv- med foredraget: Stil krav til din behandling? annonceret til behandler om din behandling. Aftenen den 10. marts Danmark til orienteringsaften Herefter følger infektionsmediciner afsluttes med Tidspunktet er rykket på Rigshospitalet, auditorium Mark Nelson, Westminister Hospital en let anretning. frem til den 28. 2, Centralkomplekset, opg. 2, i London, med foredraget: Kend dine behandlingsmuligheder med Tilmelding april Blegdamsvej 9, 2100 Kbh. Ø fokus på patienten. Foredraget holdes senest torsdag Temaerne for aftenen berører forskellige på engelsk. Endelig afsluttes den 21. april til Hiv-Danmark på perspektiver på hiv set aftenen med et oplæg om smitsomhed: eller på med en smittets briller: Ole Morten Nedsættes smitterisikoen med telefon (ml. kl ). Nyt tidspunkt Nyt tidspunkt Nyt tidspunkt Nyt tidspunkt Nyt tidspunkt Nyt tidspunkt ISSN MAGAZINET Skinderg. 44, Kbh K T F REDAKTION Bent Hansen, ansvarshavende Morten Eiersted, redaktør/foto Ete Forchhammer, korrektur OPSÆTNING og TRYK Hiv-Danmark, trykt i eksemplarer TIDSFRIST FOR INDLÆG TIL BLADET Marts; deadline 21. februar 2005 April (Årsberetning); deadline 1. marts 2005 Maj; deadline 29. april 2005 Juni; deadline 9. maj 2005 ÅRSKONTINGENTER Enkeltmedlem: 150 kr. Pårørendemedlem: 150 kr. Støttemedlem: 200 kr. Medlemsforening: 250 kr kr. Støttefirmaer/-foreninger: min kr. Abonnement alene på Magazinet: 250 kr.

2 Styrkelse af immunforsvaret Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder Den sædvanlige måde, hvorpå vi tænker på behandling af hiv, handler om medicin, der angriber virus. En række forskere mener dog, at vi kan supplere dette med at se på, hvordan man styrker immunforsvaret. At forsøge at styrke immunforsvaret hos hiv-smittede er i sig selv en vanskelig opgave, fordi hiv angriber og derefter bosætter sig i immunforsvaret; rettere sagt i CD4-cellen, som udgør en del af immunforsvaret. Når virus bosætter sig i CD4- cellen, betyder det, at CD4-cellen omkodes, og at immunfunktionen derved svækkes. Den gængse kombinationsbehandling handler om at forhindre selve virus i at trænge ind i CD4- cellen, kopiere sig og sende disse kopier ud af cellen igen. Når en hivsmittet er velbehandlet, er det frie virus umåleligt. Der er flere forskere, som beskæftiger sig med nye måder at styrke immunforsvaret på. Immuniserende vaccination En af fremgangsmåderne er at forsøge med vacciner. I Norge har man afprøvet en vaccine, som er udviklet af det norske Bionor. Vaccinen virker gennem samme dendritiske celler i huden. Tilbage i efteråret 2004 omtaltes i medlemsbladet for den norske Pluss-LMA et forsøg med en vaccine: Ca. 70% af forsøgspersonerne kunne stadig holdes medicinfrie efter 15 måneder. I forsøget blev 40 hiv-smittede, som var i kombinationsbehandling, vaccineret løbende over en periode på 6 måneder. 90% udviklede ny immunitet (Kran et al., AIDS 2004). I de næste 6 måneder blev kombinationsbehandlingen stoppet i samlet 18 uger, og de personer med den bedst målte immunitet havde ved afslutning af forsøget en lavere mængde virus i blodet, og den var klart lavere, end før de i sin tid var begyndt på kombinationsbehandlingen, uden at de dog havde andre fordele herved. Efter dette forsøg blev hele gruppen fulgt ambulant efter sædvanlige retningslinjer, og således er ca. 2/3 af personerne nu tilbage i kombinationsbehandling efter de sædvanlige retningslinjer. På trods af disse resultater er forskeren på Ullevål Universitetssykehus, Dag Kvale, forsigtig med at komme med en konklusion på dette forsøg, fordi det ikke var placebokontrolleret. Den samme gruppe er i disse dage i færd med at afslutte et pilot-forsøg med en vaccine med lidt andet indhold, som også bliver givet til patienter, som ikke er i kombinationsbehandling. Danske forsøg I Danmark arbejdes der også på at finde metoder til at styrke immunforsvaret. Gennem Copenhagen HIV Programme (CHIP) på Hvidovre Hospital koordineres forsøg med Interleukin-2 (IL-2) i SILCAAT og ESPRIT. I disse forsøg er personer fra hele verden nu blevet inkluderet for at afklare, om IL-2 har Involvering af hiv-smittede Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder Aidsnet inviterede til fyraftensmøde den 25. januar på Kafe Knud i anledning af offentliggørelse af rapport om involvering af hiv-smittede. Dorthe Raben har på vegne af Aidsnet beskrevet involvering af hivsmittede. I undersøgelsen Positive, Engaged, Involved sammenlignes Danmark med en række afrikanske lande. Det er Aidsnets ønske, at undersøgelsen kan bruges som afsæt til at styrke den eksisterende indsats. Med rapporten kan medlemmerne af Aidsnet diskutere opmærksomheden på og vigtigheden af involvering af hiv-smittede i deres respektive organisationer. I den nuværende situation er der stadig et stykke vej til, at hiv-smittede i tilstrækkelig grad bliver involveret i emner, som vedrører dem, påstår rapporten med henvisning til Danmark og til de afrikanske lande. Begrundelser for involvering Rapporten nævner fire grunde til at 2 Hiv-Danmark Magazinet Lille Februar 2005 hiv-smittede skal involveres: i) den hiv-smittedes personlige fordel, ii) styrkelse af indsats i orga- nisationer eller i aktiviter, iii) formindskelse af stigmatisering og diskrimination af hivsmittede og iv) hiv-smittedes selvskrevne ret til at involvere sig. Selv om det på mange måder er indbygget logikker såsom at flere involverede hivsmittede vil resultere i mindre stigmatisering gør rapporten opmærksom på, at der stadig er mange udfordringer, før involveringen af hivsmittede kan øges med henblik på en forbedret indsats mod hiv/aids, og at der i denne indsats vil være begrænsninger i forhold til involveringen af hiv-smittede. Rapporten Positive, Engaged, Involved er udgivet på engelsk i december 2004 af Dorthe Raben for: Aidsnet Det danske NGO-Netværk om aids og udvikling (www.aidsnet.dk) Aidsnet er et samarbejde mellem danske ulandsorganisationer og danske hiv/aids-organsationer. Formålet med oprettelsen af et sekretariat under Aidsnet er, at styrke erfaringsudveksling mellem organisationerne og forbedre hiv/aids-indsatsen i bl.a. Afrika. Aidsnet udgiver et nyhedsbrev på De nuværende 21 medlemmer af Aidsnet er: ADRA-Danmark (www.adra.dk) AIDS-Fondet (www.aidsfondet.dk) AIDS-Linien (www.aids-linien.dk) AXIS (www.axisngo.dk) Care Danmark (www.care.dk) Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (www.dmr.org) Dansk Røde Kors (www.redcross.dk) Dansk Ungdoms Fællesråd (www.duf.dk) De Samvirkende Invalideorganisationer (www.handicap.dk) Dansk Ungdoms Fællesråd Folkekirkens Nødhjælp (www.noedhjaelp.dk) Foreningen Sex & Samfund (www.sexogsamfund.dk) Hiv-Danmark (www.hiv-danmark.dk) IBIS (www.ibis.dk) Københavns Universitet, Afdeling for International Sundhed (www.pubhealth.ku.dk/ais) Landsforeningen Ungdomsringen (www.ungdomsringen.dk) Læger uden Grænser (www.msf.dk) Mellemfolkeligt Samvirke (www.ms.dk) Nordiska Afrikainstitutet (www.nai.uu.se) Red Barnet (www.redbarnet.dk) Sydafrika Kontakt (www.sydafrika.dk) Ulandssekretariatet (www.ulandssekretariatet.dk)

3 en klinisk beskyttende effekt. IL-2 er en anden måde at angribe problemet med et svækket immunforsvar. Ved indsprøjtninger med IL-2 er ideen, at man forsøger at styrke andre dele af immunforsvaret, nemlig antallet af CD4-celler. Herved forsøger man med IL-2 at kompensere for den defekt, der opstår, når hiv bosætter sig i CD4- cellen og gør cellen ude af stand til at fungere normalt. Det er endnu for tidligt at se, om denne tilgang virker i tilstrækkelig stor grad, og hvad langtidseffekten ved den er. SILCAAT og ESPRIT er planlagt til at løbe frem til En uafhængig data-sikkerhedskomite følger studierne løbende og har indtil videre ikke angivet, at der er behov for at ændre på den måde studierne udføres på. Næste møde for denne komite er den 25. februar i år. Foreløbige tal for 2004 hiv aids gonoré hepatitis A hepatitis B hepatitis C syfilis Andre smitsomme infekt Kilde: EPI-Nyt, Statens Serum Institut, uge Kort Nyt Forebyggelse er vigtig. Investering i forebyggelse sikrer behandling på lang sigt. Fremskrivninger offentliggjort af Harvard School of Public Health påpeger, at hiv/aids-behandling som kombineres med forebyggelse, frem til 2020 vil kunne forhindre 29 mio. nye tilfælde og 10 mio. dødsfald. En indsats alene på behandling vil kun forhindre 9 mio. nye tilfælde frem til I 2004 skønner UNAIDS, at knap 5 mio. blev smittet med hiv, og at 3 mio. døde pga. aids. I alt lever omkring 40 mio. mennesker med hiv. Med den nuværende planlagte behandlingsindsats i Afrika, skønner biomatematikere på University of California, at behandlingssvigt og ikke smitte de næste 10 år vil føre til øget resistent hiv på det afrikanske kontinent. Kilde: og Indsats over for primær infektion. Behov for bedre diagnosticering og fokus på usikker sex. Primær hiv-infektion antages at være hovedårsag til den øgede spredning af hiv i Storbritannien. Det påpeger en undersøgelse, der er udgivet i januar (3. udgave af AIDS). I Storbritannien skønnes der derfor at være behov for at forbedre mulighederne for at teste personer, der formoder sig hiv-smittet, tidligere end det sker i dag. Kilde: Adfærd og behandling. Forholdet mellem usikker sex og behandlingsoptimisme. Usikker sex blandt mænd, der har sex med mænd, fører til behandlingsoptimisme, og ikke omvendt, påstår en amerikansk undersøgelse, hvis resultater er udgivet december 2004 i Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes. Selvom man i undersøgelsen fandt, at behandlingsoptimisme er forbundet med usikker sex, giver det ikke en entydig sammenhæng, at fremstille den usikre sex som følge af behandlingsoptimisme. En adfærd med usikker sex foranlediger m.a.o. personerne til at være optimistiske, hvad angår behandlingsmulighederne for hiv. Spørgsmålet om en større grad af usikker sex pga. de forbedrede behandlingsmuligheder har været en problemstilling, som man har beskæftiget sig med i mange år. Kilde: AktHIVhuset Tirsdag kl Onsdag kl Torsdag kl Vestergade Århus C T Hiv-Café hver tirsdag kl Åben Café hver torsdag kl Grupper Malergruppen mødes hver onsdag i ulige uger, kl Starter op den 9.2. AktHIVisterne mødes hver 3. onsdag. Pårørendegruppen og Kvindegruppen mødes efter behov. Nyt tiltag Søndagskaffe og aktiviteter søndag eftermiddag er under planlægning Fællesspisning Hver tirsdag i ulige uger kl For hiv-smittede og deres pårørende. Der serveres to retter for 40 kr. Tilmeld dig senest søndagen før på T eller på Culotte m/æblesalat, dampet kinakål, karrysauce & kartofler. Æblekage m/kanelflødeskum Bouillabaisse m/hjemmebagt brød. Kyllingebryst m/ris & dampet grøntsager i wasabi-soya Thailandsk salat m/oksekød & hjemmebagt brød. Kokosis m/frisk frugt Kalkunschnitzel m/grov tunsauce & kartoffelsalat m/bønner. Brændte figener, gorgonzola & druer. Gospel-workshop i AktHIVhuset Torsdag, den 10. februar, kl Fredag, den 11. februar, kl Ved korleder Ole Jørgensen. Workshopperne er for alle (hiv-smittede, frivillige og pårørende), der har lyst til at synge glad gospelmusik samt arbejde med harmoni, frigørelse, energi, krop og udstråling. Tilmelding senest den 2. februar på til eller på T Hiv-Danmark Magazinet Lille Februar

4 Et sted for folk berørt af hiv Onsdag kl Torsdag kl Fredag kl Skinderg. 21 kld 1159 Kbh K T Køkkenet er åbent mellem kl ! Onsdag d Lam. V:Grønsagstærte. Torsdag d Perlehøne m/salvie & appelsin. V:Rodfrugtsalat med ris Fredag d Kafe Knuds gæstebud bordet dækkes til kl Tilmelding er nødvendig. Ring på T Onsdag d Kalveruller. V:Majspandekager m/bønner Torsdag d Oksefilet m/estragonsauce. V:Pasta m/svampesauce Fredag d Pariserbøf m/det hele. V:Pasta m/gorgonzolasauce Onsdag d Kyllingelever i flødesovs. V:Urter og hvidløgsfrikadeller Torsdag d Mørbradmedaljoner m/ristede kartofler V:Ricottaterrine m/olivenpuré Fredag d Surprice Onsdag d Stegt kylling. V:Nøddepostej Torsdag d Bøfstroganoff. V:Pasta m/pesto Fredag d Hvidvinsdampet fisk i ovn Priser Forret og dessert fra 25 kr., hovedret 55 kr. Hjemmebagt brød & salat efter årstiden er altid inkluderet. V.: Vegetar. Der kan bestilles bord på T Udlejning Kafe Knud udlejes til møder, kurser, foredrag, receptioner og private fester. Vi formidler gerne kok & tjenere. Ring for aftale på T Udstiller fra 17. februar er Per Zernstorff. Giv din mening til kende Hiv Debattér Involvér dig opslagstavlen/forum Hiv t Hiv-chat Anonym chat mellem hiv-smittede på hver tirsdag fra kl. 19 til kl portalen til hiv/aids-miljøet Hiv-arrangement i Odense Onsdag den 6. april 2005 kl afholder Odense Universitetshospital et arrangement om hiv. Arrangementet foregår på 15. sal i kirkesalen. Det er et åbent arrangement, der vil handle om sidste medicin-nyt, Ny hjemmeside for Skejby Første fredag hver måned fra Sdr. Boulevard Odense C Tlf Hiv-Pensionatet Hiv-Pensionatet er et bo- og værested for både kvinder og mænd, der er nysmittede eller har været hiv-smittede i længere tid. Vi tilbyder samvær, fællesskab, sund og rigtig kost til hiv-smittede, der har behov for at genvinde manglende kræfter. Vi har erfaring i at yde omsorg og psykosocial støtte, når livet gør ondt, er kaotisk eller er svært. Med udgangspunkt i den enkeltes ønsker og behov yder vi hjælp til selvhjælp. Kontakt pensionatet på T og hør nærmere eller send en til Se mere på Café TrHIVsel For folk berørt af hiv på Fyn Mandag Jernbaneg. 16, Onsdag Odense C T Gratis spisning hver mandag fra kl. 18, husk tilmelding senest onsdagen før. Fem til seks gange om året afholdes en debataften. Besøgsvennetjenesten Hiv-nettet. Hør nærmere på T Noaks Ark Malmö Mandag til torsdag kl Fredag kl Frokost tirsdag til fredag: 30 SEK. Tilmelding dagen før. Södergatan 13, Malmø. T hvor en læge fra Odense Universitetshospital vil fortælle og svare på spørgsmål. I pausen vil Hiv-Danmark byde på et glas vin. Arrangement i samabejde med Odense Universitetshospital og Hiv- Danmark. Afdeling Q på Skejby Sygehus har i samarbejde med brugergruppen på afdelingen, lanceret en sektion på hjemmesiden, som er rettet mod hiv-smittede. Indholdet er særlig interessant for ny-smittede, der har brug for introduktion til deres forløb på afdelin- Hiv-gruppen Fyn Støttecenter Tirsdag for hiv-smittede Torsdag og pårørende Fredag gen og for hiv-smittede, som snart skal i behandling. Find den på: wps/alias?id= Hiv-sektionen kan også findes fra forsiden af afdelingens hjemmeside: Her er en genvej ved navn: for hiv-patienter Kontaktannoncer Mand søges Hej - Jeg er en høj, slank, afrikansk pige på 33 år, mor til en dejlig datter og ikke ryger. Jeg kan lide hjemme hygge, biltur og skovtur. Jeg søger i alderen år en rar mand, man kan regne med både i medgang og modgang. Bill.mrk.: 04/05 Mand søger mand ven/kæreste Er du den, som også søger et monogamt forhold, med de nøgne fakta som livet giver en i hverdagen med fælles ord, kærlighed, romantik, musik til levende lys samt naturen med pintes kurv, og livet i almindelighed. Skal vi så finde sammen? Er 59 år, fp, mangeårig hiv. 180/76 blågrønne øjne. Bosiddende på Sjælland. Skriv kun trygt, så vi kan mødes, jo før jo bedre. Bill.mrk.: 05/05 Indrykning af annonce Skriv en annonce på max. 75 ord, maskinskrevet eller med blokbogstaver. Anfør navn, adresse og evt. tlf.nr. og send brevet til: Hiv-Danmark, Att.: Marianne Ambus Skindergade 44, Kbh. K Kontaktannoncerne gemmes i 2 år. Besvarelse af annonce Læg svaret i kuvert med billetmærke på. Vedlæg frimærker svarende hertil og send det til ovennævnte adresse. Al post behandles anonymt. Rådgivning Vest Fyn og Jylland Vestergade 5, 2., 8000 Århus C Henvendelse på T (9-14) Rådgivning Øst Sjælland og Øerne Skindergade 44, 1., 1159 Kbh. K Henvendelse på T (10-14)

5 Folketingsvalget 2005 Af Morten Eiersted, informationsmedarbejder Hiv-Danmark har fundet det relevant, at bringe et valgtillæg i medlemsbladet op til valget den 8. februar. Man kan have en række forbehold ved den måde, som vi har grebet udformningen af dette valgtillægget an. Vi har udvalgt seks områder, og stillet spørgsmål ud fra dem. Når vi således gerne vil have besvaret hiv/aids-spørgsmål ud fra en bestemt vinkel, kan det gøre en forskel på, hvor neutralt den enkelte Folketingspolitiker og læser vil opfatte spørgsmålene. Men ikke desto mindre mener Hiv-Danmark, at der generelt ikke er sat nok forebyggelsesmidler af til hiv/aids-området, at straffelovens 252 er problematisk med sin nuværende ordlyd, at hiv-smittede skal sikres mod diskrimination på arbejdspladsen og i andre sammenhænge, at relevante virksomheder bør have en hiv/aids-politik samt at der skal afsættes flere midler til forskningen inden for hiv/aids. Disse problemstillinger har vi forsøgt at stille så konkrete spørgsmål som muligt til en række Folketingspolitikere, og bringer her spørgsmål og svar: Metode: Efter der blev udskrevet Folketingsvalg, har vi udvalgt i alt 42 Folke tings medlem mer fra forskellige politiske partier fra hhv. Arbejdsmarkedsudvalget, Retsudvalget, Socialudvalget, Sundhedsudvalget, Udenrigsudvalget og Udvalget for Videnskab og Teknologi. Det var muligt at sende 35 af 42 udvalgsmedlemmer en . Vi har således stillet disse 35 forskellige hiv/aids-spørgsmål, der berører en problemstilling inden for Folketingsmedlemmets respektive udvalgsområde. Nogle Folketingsmedlemmer har flere udvalgsposter og har derfor kunnet give flere svar. Et andet medlem har svaret på vegne af et Folketingsmedlem, som ikke genopstiller. Vi har givet Folketingsmedlemmerne en uge til at besvare vores spørgsmål. 13 ud af 35 har haft tid til at besvare vores spørgsmål. Forebyggelse Medlemmer af Folketingets Sundhedsudvalg blev stillet følgende to spørgsmål: Der er konstateret flere med hiv i 2004 end i Er forebyggelsen god nok? Bør sundhedsvæsenet tilbyde psykosocial støtte til hiv-smittede, f.eks. psykologhjælp? Forebyggelsen kan blive bedre via øget information. Har man fået konstateret en hivinfektion, som er en alvorlig lidelse, er der i høj grad brug for psykosocial støtte, men på et højt kvalificeret niveau eksempelvis psykolog. Preben Rudiengaard, Venstre Følgende svar kan jeg give dig på baggrund af dine spørgsmål. 1. Jeg mener, forebyggelsen er god, men det er naturligvis vigtigt, at den enkelte person beskytter sig, og ikke dyrker sex uden kondom. 2. Det kan naturligvis være en mulighed. Mennesker tackler de problemstillinger, som vi bliver udsat for her i livet meget forskelligt, derfor kan det være en mulighed med støtte af en psykolog. Birthe Skaarup, Dansk Folkeparti Den danske sundhedsminister har ikke haft mod til at erkende, at de danske besparelser på hiv-forebyggelse er gået for vidt. I 2004 blev bevillingerne til STOP AIDS, AIDS-Linien og Hiv-Danmark endnu en gang skåret ned, og i 2005 har regeringen fastholdt nedskæringerne. Vi har brug for en helt anden politik, hvis vi vil have færre nye hiv-smittede fremover. Vi har brug for, at staten opprioriterer det hivforebyggende arbejde, frem for at skære ned. De stigende hiv-tal blandt bøsser og biseksuelle mænd tyder kraftigt på, at der er brug mere forebyggelse. Ikke mindre. Og det er hvad vil arbejde for. Lone Møller, Valgtillæg februar 2005 Hiv-smittede vil som oftest kunne bevilges støtte til psykologhjælp gennem deres egen læge i forbindelse med krise relateret til den kroniske sygdom. Men hvis der er et generelt behov, så må vi undersøge nærmere om der er brug for yderligere tiltag. Lone Møller, Retspleje Medlemmer af Folketingets Retsudvalg blev stillet følgende spørgsmål: Straffelovens 252 er blevet skærpet i 2002, så straframmen er hævet fra 4 til 8 år. Er det måden at bekæmpe spredning af hiv? Svaret er ganske enkelt: Nej. Straf for at forhindre hiv-spredning hjælper intet, det er signalpolitik og intet andet. Der er enkle løsninger som kort fortalt handler om: Oplysning, oplysning, oplysning og så uddeling af kondomer. Anne Baastrup, Socialistisk Folkeparti Det har i masser af år været strafbart på hensynsløs måde at volde nærliggende fare for andres liv. Jeg synes stadig det skal være strafbart. Der kræves forsæt. Men der var for meget hovsa i den strafbestemmelse, der blev indført efter hitianer-sagen. Se min bog. Så gik der politik i det. Birthe Rønn Hornbech, Venstre Nej, der skal først og fremmest oplysning til. Både generel oplysning og målrettet til forskellige grupper. Og så skal der være uddeling af gratis kondomer så mange steder som muligt i fest- og cafemiljøet, især til de unge. Og så tilbud og opfordringer til at blive testet, hvis man på en eller anden måde har været i risiko for at blive smittet. Og en grundig rådgivning både straks efter at man er testet positiv og senere. Også i forhold til hvordan man kan dyrke sikker sex og hvordan man fortæller en partner at man er smittet. Line Barfod, Enhedslisten Hiv-Danmark Indstik Februar 2005

6 Valgtillæg februar 2005 Arbejdspladsen Medlemmer af Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg blev stillet følgende spørgsmål: Bør det ved ansættelse sikres, at der ikke diskrimineres for kroniske lidelser, som f.eks. hiv? Selvfølgelig må der ikke diskrimineres ved ansættelser. Line Barfod på vegne af Søren Søndergaard, som ikke genopstiller for Enhedslisten SF mener, at der det skal sikres at ingen diskrimineres ved ansættelser, heller ikke folk med kroniske lidelser. Ole Sohn, Socialistisk Folkeparti vil ikke acceptere diskrimination af kronikere ved ansættelse. Dette gælder også hiv. Der skal selvfølgelig tages de nødvendige forholdsregler, men ellers er der ingen forhindringer for ansættelse. går derfor ind for et forbud mod enhver diskrimination af denne slags. Lone Møller, Udvikling Medlemmer af Folketingets Udenrigsudvalg blev stillet følgende spørgsmål: Skal det være en forudsætning for at få en kontrakt med DANIDA, at de pågældende virksomheder eller organisationer har en hiv/aids-politik for arbejdspladsen? Ja. HIV/AIDS indsatsen skal afspejles i alle kontrakter og udbud som DANIDA står for også f.eks. vejprojekter. Jeppe Kofod, Forskning Medlemmer af Folketingets Udvalg for Viden og Teknologi blev stillet følgende spørgsmål: Bør der ved uddeling af forskningsmidler især gives støtte til udvikling af nye præventionsmetoder /teknologier for SOS og hiv? Det Radikale Venstre går ind for, at der skal være mere fri forskning end politisk styret forskning. Det betyder også, at der skal være mere medicinsk forskning, der ikke er finansieret af medicinalindustrien hvilket jo f.eks. gør det svært at få afprøvet eksisterende medicin til nye formål eller få afprøvet langtidsvirkninger. De midler, som vi mener skal prioriteres politisk, må rettes mod alvorlige samfundsmæssige anliggender. Derfor vil Det Radikale Venstre prioritere de alvorlige sygdomme højest. Og vi lægger meget vægt på forebyggelse. Derfor bør man også prioritere forskningen i præventionsteknologier for SOS og hiv. Endvidere ser vi gerne, at de danske erfaringer spredes til de fattigste lande i verden, hvor spredningen af hiv og aids langsomt undergraver fremtiden for dem. Margrethe Vestager, Det Radikale Venstre Social Medlemmer af Folketingets Socialudvalg blev stillet følgende spørgsmål: AIDS-Fondets undersøgelse fra 2003 om befolkningens holdning til hiv-smittede viser, at op mod trefjerdedele mener, at hiv-smittede ikke bør være beskæftiget som sygeplejersker. Hvordan ændres der på den type holdninger? Via oplysning, oplysning, oplysning! Tove Videbæk, Kristendemokraterne Ved oplysning, oplysning og oplysning. Line Barfod, Enhedslisten V Ø C K A D B F M? O Hiv-Danmark Indstik Februar 2005

HIV, liv & behandling. Om hiv og aids til pårørende

HIV, liv & behandling. Om hiv og aids til pårørende HIV, liv & behandling Om hiv og aids til pårørende Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der ønsker, at deres pårørende får information om hiv, aids og sikker sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv

Læs mere

HIV, liv & behandling. Behandlingsstart

HIV, liv & behandling. Behandlingsstart HIV, liv & behandling Behandlingsstart Denne folder er beregnet til personer, som overvejer at begynde på medicinsk behandling mod deres hiv-infektion. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere

HIV, liv & behandling. Ambulatoriebesøget

HIV, liv & behandling. Ambulatoriebesøget HIV, liv & behandling Ambulatoriebesøget Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der går til regelmæssig kontrol på et infektionsmedicinsk ambulatorium. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex HIV, liv & behandling Kærlighed, parforhold og sex Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til kærlighed, parforhold og sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder

HIV, liv & behandling. Sociale rettigheder HIV, liv & behandling Sociale rettigheder Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til sociale rettigheder og muligheder. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

HIV, liv & behandling. Rejser, forsikringer, love og regler

HIV, liv & behandling. Rejser, forsikringer, love og regler HIV, liv & behandling Rejser, forsikringer, love og regler Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om nogle af de praktiske og juridiske problemer, der kan være i forbindelse

Læs mere

Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til:

Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til: Morten Eiersted Fra: Hiv-Danmark [info=hiv-danmark.dk@mail182.wdc02.mcdlv.net] på vegne af Hiv-Danmark [info@hiv-danmark.dk] Sendt: 1. oktober 2015 12:38 Til: Morten Rye Eiersted Emne: Nyt fra Patientforeningen

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

Bloddo norer og aids FOTO:MICHAEL BO RASMUSSEN SUNDHEDSSTYRELSEN

Bloddo norer og aids FOTO:MICHAEL BO RASMUSSEN SUNDHEDSSTYRELSEN Bloddo norer og aids FOTO:MICHAEL BO RASMUSSEN SUNDHEDSSTYRELSEN Hvad er aids! Aids er en yderst alvorlig sygdom, som skyldes et virus, der kaldes hiv (human immundefekt virus). Dette virus ødelægger organismens

Læs mere

HIV og kontaktopsporing

HIV og kontaktopsporing HIV og kontaktopsporing Erfaringer fra Danmark. Kolding Fjord, maj 2011. Intensiveret rådgivning og kontaktopsporing i DK. Tinne Laursen Hanne Sørensen Sexual intercourse forbidden, duty appointment Tinne

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre.

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre. FOKUS PÅ LIVET Forord Denne pjece er lavet til dig der er hiv-smittet, og giver dig er overblik over nogle af de centrale emner du som hiv-smittet skal forholde dig til. Selvom pjecen henvender sig til

Læs mere

Om dommene. I lyset af at straframmen for straffelovens

Om dommene. I lyset af at straframmen for straffelovens To retssager afsluttet Af Ole Morten Nygård, Retsudvalget I slutningen af sidste år faldt der afgørelse i to retssager mod hiv-smittede i Danmark, henholdsvis Esbjerg-sagen og Hvidovre-sagen. Hiv-Danmark

Læs mere

Piger og kvinder i Zambia. Tænkedag 2009

Piger og kvinder i Zambia. Tænkedag 2009 Piger og kvinder i Zambia Tænkedag 2009 Baggrund De grønne pigespejdere har gennem de seneste 20 år samarbejdet med GGAZ = Girl Guides Association of Zambia. Først med et projekt i Kapisha, hvor kvinder

Læs mere

AIDS-Fondets Priser 2012

AIDS-Fondets Priser 2012 HIV-DANMARK REDAKTION: MOE, AD ISSN 1902-7346 Prismodtagere 2012 Nina Friis-Møller (tv.) Preben Bakbo Sloth Soroptimisterne Ida Davidsen (th.) (Foto: AIDS-Fondet) Juni 2012 22. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad

Læs mere

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B-vaccination i børnevaccinationsprogrammet

Betænkning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B-vaccination i børnevaccinationsprogrammet Sundhedsudvalget (2. samling) B 29 - Bilag 4 Offentligt Til beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2004-05 (2. samling) Betænkning afgivet af Sundhedsudvalget den 0. juni 2005 1. udkast Betænkning over

Læs mere

Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand

Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand September 2013 23. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Mere sex med hiv-smittede fordi Af Helle Andersen, formand I forbindelse med Priden i København lancerer Hiv-Danmark sin kampagne: Mere sex med hiv-smittede

Læs mere

December 2010 20. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad. Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

December 2010 20. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad. Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV 20. årgang Patientforeningen Hiv-Danmarks medlemsblad Redaktionen på VI&HIV har samlet en række artikler, som desværre ikke nåede deadline for VI&HIV november/december. Hiv-Danmark sender derfor denne

Læs mere

Myter øger risiko for hiv

Myter øger risiko for hiv Myter øger risiko for hiv Hiv nyheder Hivzonen den 5. februar 2012 Magasinet Sundhed, som bliver distribueret i et større antal til apotekere, sygehuse, lægeventeværelser, tandlægeklinikker og enkelte

Læs mere

Ø-posten, december 2014

Ø-posten, december 2014 Indholdsfortegnelse: Om Ø-posten 1 Træffetid og telefontid 1 VAR DET NOGET FOR DIG? (Førtidspensionistnetværk) 2 Tur går til Christiansborg 2 Sidste Torsdagscafe inden jul 2 Det er sket: - Medlesmøde om

Læs mere

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI

LYLE- LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI Nyhedsbrev januar 2008 Nyheder fra LYLE Dette nummer er blevet redigeret af Jytte Gamby. Louise Aagaard Nielsen skriver opgave i december og er til eksamen et par gange i januar. Indlæg uden underskrift

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. Anledning: Åbent samråd (spørgsmål U og V) Taletid: Ca. 11 minutter Tid: 7. maj 2008, kl. 14:30-15:30 Spørgsmål U Ministeren

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Bloddonorer hiv og leverbetændelse

Bloddonorer hiv og leverbetændelse Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Vigtig meddelelse: til alle bloddonorer om virussmitte med blod Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer hiv og leverbetændelse Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Seksuel sundhed for hiv smittede og MSM (mænd der har sex med mænd) behov og muligheder for en kommunal indsats

Seksuel sundhed for hiv smittede og MSM (mænd der har sex med mænd) behov og muligheder for en kommunal indsats Seksuel sundhed i Danmark 2009 2013 National konference, Nyborg 20. 21. april 2009 Seksuel sundhed for hiv smittede og MSM (mænd der har sex med mænd) behov og muligheder for en kommunal indsats Jakob

Læs mere

3 Hiv, aids og dig. 5 Sådan smitter hiv. 9 Kondom beskyttter. 17 Hvem, hvad, hvor om hiv. 21 At leve med hiv. 27 Hiv-test

3 Hiv, aids og dig. 5 Sådan smitter hiv. 9 Kondom beskyttter. 17 Hvem, hvad, hvor om hiv. 21 At leve med hiv. 27 Hiv-test HIV OG SIKKER SEX 3 Hiv, aids og dig 5 Sådan smitter hiv 9 Kondom beskyttter 17 Hvem, hvad, hvor om hiv 21 At leve med hiv 27 Hiv-test 33 Hiv-smittede og straffeloven 35 Information og rådgivning Hiv,

Læs mere

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat 1. Introduktion Kære Folketingskandidat Sex & Samfund laver i samarbejde med avisen 24timer denne spørgeskemaundersøgelse om folketingskandidaternes holdninger til sex, seksuel sundhed og seksuelle rettigheder.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland Nyhedsbrev Årgang 7 ~ Nr. 3 Maj 2009 Åbningstider og tlf. nr. Mandag: Viggo Jonasen kl. 9.00-12.00 Tirsdag: Lenette og Nanna kl. 9.00-12.00 Onsdag, torsdag: Socialrådgiver

Læs mere

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013

Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune. Efterår 2013 Tilbud til kræftramte i Hjørring Kommune Efterår 2013 Hjørring Kommunes tilbud om kræftrehabilitering Har du fået kræft indenfor det sidste år eller for nylig fået tilbagefald, vil vi gerne støtte og vejlede

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Regeringen 27. november 2013 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2014-2017 Partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet

Læs mere

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er

Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er Oplæg til tema 1: Det offentlige sundhedsvæsen tilbyder stadig flere behandlinger, og efterspørgslen på sundhedsydelser stiger. Der er ikke penge til alt, hvad vi gerne vil have i sundhedsvæsenet. Men

Læs mere

Bestyrelsen valgte at trække forslagene

Bestyrelsen valgte at trække forslagene MAGAZINET Lille NR. 5 MAJ 2004 Årsmøde 2004 Hiv-Danmark afholdte den 23. april 2004 årsmøde i Århus. Der var ved årsmødet mødt enkelt medlemmer og personer fra medlemsorganisationer op, der tilsammen repræsenterede

Læs mere

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 4 Samlet overblik seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling =

Læs mere

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015

Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samlet status seksuel sundhed Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: December 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår

Læs mere

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde?

Tema 1: Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder 1. 6. Kan / vil ikke svare Tema 1:

Læs mere

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi

LYLE Patientforening for Lymfekræft & Leukæmi Nyheder fra LYLE: FOKUS PÅ LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI 15. SEPTEMBER 15. september er den dag, vi i Danmark sætter særlig fokus på LYMFEKRÆFT & LEUKÆMI. 15. september er den internationale dag for lymfekræft

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

Landsmødet den 11. og 12. september 2010. 1. september 2010

Landsmødet den 11. og 12. september 2010. 1. september 2010 1. september 2010 Der bliver omdelt over en kvart million foldere. Der hænger plakater over alt i landet. Margrethe Vestager optræder med videoer på landets største nyhedssites. Og pressen fortæller lystigt

Læs mere

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret

Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Infobrev til alle beboerne i Vangkvarteret Nr. 7 22. juni 2015 Den boligsociale helhedsplan for Vangkvarteret 2014-2018 har fået nyt logo Kom til Åbent fælleshus - skovtur på Fælleden, torsdag den 25.

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2.

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2. Til beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2004-05 (2. samling) Beretning afgivet af Sundhedsudvalget den 16. september 2005 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis

Læs mere

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt

Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem indvandrere og danskere slår alt Uligheden mellem danskere og indvandrere er stor eller meget mener 73 % af danskerne og 72 % ser kløften som et problem. 68 % ser stor ulighed ml. højt

Læs mere

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012

Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Nyhedsbrev fra Projekt Nærmiljø november 2012 Kære beboere og samarbejdspartnere på og omkring Arendalsvej Læs om alt det spændende der foregår på og omkring Arendalsvej i dette nyhedsbrev. Ideer til kommende

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

invitation til Palliationskurset 2015.

invitation til Palliationskurset 2015. Thisted den 20. maj 2015 invitation til Palliationskurset 2015. Kære samarbejdspartner Det Palliative Team i Thisted fremsender hermed invitation med program og tilmeldingsblanket for Palliationskurset

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-negative partner

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-negative partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

3 Indledning. 5 Facts om hiv og aids. 17 At leve med hiv. 29 Hiv og jura. 37 Information og rådgivning

3 Indledning. 5 Facts om hiv og aids. 17 At leve med hiv. 29 Hiv og jura. 37 Information og rådgivning LIVET MED HIV 3 Indledning 5 Facts om hiv og aids 17 At leve med hiv 29 Hiv og jura 37 Information og rådgivning Indledning Denne pjece indeholder information om hiv og aids og giver indsigt i sygdommen

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

INVITATION. Orienteringsaftener. Årsmøde 2010. Maj 2010 20. årgang. Det er stadig muligt at tilmelde sig.

INVITATION. Orienteringsaftener. Årsmøde 2010. Maj 2010 20. årgang. Det er stadig muligt at tilmelde sig. 20. årgang Orienteringsaftener Af Jens Wilhelmsborg, Medicinsk Udvalg Det er stadig muligt at tilmelde sig. Vi glæder os til at se mange af ambulatoriernes brugere, venner, familie, personale og andre

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

X bundet arvegang. Information til patienter og familier

X bundet arvegang. Information til patienter og familier X bundet arvegang Information til patienter og familier 2 X bundet arvegang Følgende er en beskrivelse af, hvad X bundet arvegang betyder og hvorledes X bundne sygdomme nedarves. For at forstå den X bundne

Læs mere

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket En gruppe hiv-smittede spøger i mørket 1000 mennesker i Danmark anslås at være hiv-smittede uden at være blevet testet. De udgør mørketallet` blandt hiv smittede. Kan man få dem i behandling, kan man bremse

Læs mere

Det er dog vigtigt at fortsætte med at have et fokus på vaccine for at afsøge de nye og andre muligheder, der lægger sig op ad gængs behandling.

Det er dog vigtigt at fortsætte med at have et fokus på vaccine for at afsøge de nye og andre muligheder, der lægger sig op ad gængs behandling. Sidste nyt Hiv nyheder Hivzonen 8. juni 2009. Hiv-Danmark har skrevet et flot referat fra den nylig afholdte orienteringsaften på Rigshospitalet. H du ikke fået læst referatet i deres nyhedsbrev, kan du

Læs mere

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Spørgsmålene er sendt ud til samtlige opstillede kandidater ved folketingsvalget 2011. I det følgende har vi opstillet

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

DEMENSRÅDGIVNING Indre By - Østerbro. Tilbud om Samtaleklub for mennesker med demens & pårørendegrupper

DEMENSRÅDGIVNING Indre By - Østerbro. Tilbud om Samtaleklub for mennesker med demens & pårørendegrupper DEMENSRÅDGIVNING Indre By - Østerbro Tilbud om Samtaleklub for mennesker med demens & pårørendegrupper EFTERÅR 2015 1 2 I Københavns Kommune er der fem Rådgivningscentre for mennesker med en demenssygdom

Læs mere

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014

Rådgivningscenter aalborg. Aktivitetsplan efterår 2014 Rådgivningscenter aalborg Aktivitetsplan efterår 2014 1 INDHOLD 3-6 Temamøder/fordrag 7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28.

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. Referat - Side 1 FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR.3 28. AUGUST 2008 REFERAT Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. august 2008 Deltagere: Bjarne Rasmussen, Frederiksberg Sundhedscenter,

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Landsmøde Unge & kræft 2014

Landsmøde Unge & kræft 2014 Landsmøde Unge & kræft 2014 Er du ung? Har du kræft? Du er ikke alene! Så er det tid til DRIVKRÆFTENS Landsmøde Unge og kræft 2014! Og du er inviteret! Kom med og få ny inspiration, energi og selvfølgelig

Læs mere

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem.

Dag 1. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød. 09:00 Kurset starter. 09:05 Formiddagen er en vekselvirkning mellem. Dag 1 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Kurset starter Underviser: Thomas Middelboe, Klinikchef, ph.d., speciallæge i psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrisk Center Gentofte

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik 2008/1 BSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T

D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T D A G S O R D E N F O R F O L K E T I N G E T ONSDAG DEN 6. OKTOBER 2010 KL. 13.00 NR. 2 1) Valg til stående udvalg m.v. Valg af 16 medlemmer til Udvalget for Forretningsordenen. Valg af 17 medlemmer til

Læs mere

Nyt fra Skovgården Maj 2016

Nyt fra Skovgården Maj 2016 Nyt fra Skovgården Maj 2016 Aktivitetscentret Skovgården Skovgården 1, 3500 Værløse www.skovgaarden.furesoe.dk tlf. 7235 5800 Centerleder: Merete Harrig Mail: mlh@furesoe.dk Åbningstider: Centret Receptionen,

Læs mere

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA

DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA DR 11. aug 2009 12026 RESULTATER DANSKERNES HOLDNING TIL SVINEINFLUENZA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 3. Frekvenstabel 5 4. Krydstabullering med partivalg 8 5. Krydstabullering

Læs mere

v. Bjarne B. Christensen, Generalsekretær og Marianne Lomholt, national chef. Seksuel sundhed

v. Bjarne B. Christensen, Generalsekretær og Marianne Lomholt, national chef. Seksuel sundhed Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 641 Offentligt Sex & Samfunds foretræde i Sundhedsudvalget v. Bjarne B. Christensen, Generalsekretær og Marianne Lomholt, national chef. Tirsdag

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

Bedst eller billigst? Medicin til hiv-smittede i Danmark

Bedst eller billigst? Medicin til hiv-smittede i Danmark Bedst eller billigst? Medicin til hiv-smittede i Danmark Thomas R. Kristensen, bestyrelsesmedlem i AIDS-Fondet, Danmark Mange muligheder Huxi Bach, satiriker og ikke hiv-smittet, og Thomas Buttenschön,

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

OBS: Denne annonce er kun et lille eksempel - Denne annonce er kun et lille eksempel

OBS: Denne annonce er kun et lille eksempel - Denne annonce er kun et lille eksempel Læs annoncer Kærester - Venner - Sex - og meget mere... Mærke 00 Den optimistiske fyr OBS: Denne annonce er kun et lille eksempel - Denne annonce er kun et lille eksempel Jeg er en optimistisk hiv-smittet

Læs mere

Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? Syddanmark. Sjælland. Hovedstaden. Nordjylland. Midtjylland. Nordjylland. Sjælland.

Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? Syddanmark. Sjælland. Hovedstaden. Nordjylland. Midtjylland. Nordjylland. Sjælland. Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn. Kvinde. Mand. Kan / vil ikke svare B. Hvad er din alder. 6. Kan / vil ikke svare 6 5 6 5 5 6 5 6 6 5 Tema Hvad

Læs mere

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016

2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 2008/1 BSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. maj 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 16. december 2008 af Karl H. Bornhøft (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF) og Ole Sohn (SF)

Læs mere

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen

Tillykke. Meddelelse. 31. årgang Nr. 31 11. september 2011. Fødselsdage: Ingen 31. årgang Nr. 31 11. september 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bf-bakken.com/dk Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt 1 Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Anledning: Samråd i Folketingets Retsudvalg J.nr. 2007-4736

Læs mere

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30.

Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Valget i tal. 30. 30. september 2011 Radikale Venstre fik det bedste valg i mere end 30 år og står nu med en gruppe på 17 folketingsmedlemmer. Men hvem er de egentlig, disse nye radikale, hvoraf kun fem har siddet i Folketinget

Læs mere

Forsidehenvisning. Flere får kræft af sex i mund og endetarm

Forsidehenvisning. Flere får kræft af sex i mund og endetarm 5 10 15 20 25 Forsidehenvisning Flere får kræft af sex i mund og endetarm Dobbelt så mange danskere får konstateret analkræft som for godt 30 år siden. Tidligere var sygdommen mest almindelig blandt bøsser,

Læs mere

Læs mere. Hvad gør en folketingskandidats

Læs mere. Hvad gør en folketingskandidats 1. marts 2012 Radikale Venstres Uffe Elbæk har haft et mål, lige siden han satte sig i kulturministerstolen i oktober 2011: at bidrage til, at kunsten og kulturen bliver sat afgørende på det samfundsmæssige

Læs mere

Region Syd. Tema 1 Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? 54,1 45,9 8,3 13,8 20,6 28,4 28,4 0,5 11,7 8 45,1 29,6 5,6 18,9 8, ,7 19, ,5

Region Syd. Tema 1 Hvad skal sundhedsvæsenet tilbyde? 54,1 45,9 8,3 13,8 20,6 28,4 28,4 0,5 11,7 8 45,1 29,6 5,6 18,9 8, ,7 19, ,5 Region Syd Indledende afstemninger: Hvem er vi i salen? A. Hvad er dit køn 1. Kvinde 2. Mand 3. Kan / vil ikke svare 54,1 45,9 0 B. Hvad er din alder 1. 6. Kan /

Læs mere

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010

Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Cancer i Praksis Årsrapport for 2010 Baggrund og formål Cancer i Praksis (CiP) blev etableret med det formål at udvikle kvaliteten inden for kræftområdet med udgangspunkt i almen praksis og dens samarbejde

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp.

Vores nye slogan Tag ansvar danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. 1. juli 2010 Vores nye slogan "Tag ansvar" danner i august, september og oktober rammen om den største kampagnesatsning hidtil uden for en valgkamp. Men kampagnen bliver ikke en succes uden lokalopbakning,

Læs mere

Myterne om hiv. Hiv nyheder Hivzonen 3. december 2008. Frygten for sex, død og smitte holder liv i myterne om hiv

Myterne om hiv. Hiv nyheder Hivzonen 3. december 2008. Frygten for sex, død og smitte holder liv i myterne om hiv Myterne om hiv Hiv nyheder Hivzonen 3. december 2008 Frygten for sex, død og smitte holder liv i myterne om hiv Hiv er i dag omgivet af mystik og myter, præcis som pest og syfilis har været det tidligere.

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

"Mulige sociale og kulturelle aspekter i et fremtidsscenarie med udbredt medicinresistens - globalt og i Danmark"

Mulige sociale og kulturelle aspekter i et fremtidsscenarie med udbredt medicinresistens - globalt og i Danmark "Mulige sociale og kulturelle aspekter i et fremtidsscenarie med udbredt medicinresistens - globalt og i Danmark" Jens Seeberg Antropolog Institut for Kultur og Samfund Aarhus Universitet Min baggrund

Læs mere

X bundet arvegang. Information til patienter og familier. 12 Sygehus Lillebælt, Vejle Klinisk Genetik Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf: 79 40 65 55

X bundet arvegang. Information til patienter og familier. 12 Sygehus Lillebælt, Vejle Klinisk Genetik Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf: 79 40 65 55 12 Sygehus Lillebælt, Vejle Klinisk Genetik Kabbeltoft 25 7100 Vejle Tlf: 79 40 65 55 X bundet arvegang Århus Sygehus, Bygn. 12 Århus Universitetshospital Nørrebrogade 44 8000 Århus C Tlf: 89 49 43 63

Læs mere

GLORIA Januar 2013, 2. årgang

GLORIA Januar 2013, 2. årgang Nyhedsbrevet GLORIA Januar 2013, 2. årgang 1 Leder Kære læser! Det er jul, det er cool lyder det i en gammel julesang, men for nogle er det mere koldt end cool når vintermånederne når de nordiske breddegrader.

Læs mere

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu!

R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! 09-11-2017 R: Hurtigere og bedre hjælp til sårbare børn og unge nu! Flere børn og unge kæmper med psykiske problemer eller får konstateret en alvorlig psykisk lidelse. Det betyder, at alt for mange ikke

Læs mere

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK

SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK SEKSUEL FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME I DANMARK ANBEFALINGER FRA Høring om Seksuel sundhed i Danmark afholdt på Christiansborg den 19. april 2007 Af Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv

Læs mere