FoKuS betyder; fokus på mennesker vores fokus på information, samt på medarbejdernes trivsel, kompetencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FoKuS betyder; fokus på mennesker vores fokus på information, samt på medarbejdernes trivsel, kompetencer"

Transkript

1 1. udgave April 00 FOkuS For MeDArbeJDerNe i DANSiKriNG A/S BiOgEN idec Personalet i sikkerhedsafdelingen er både en anerkendt og værdsat del af dagligdagen. læs videre på SidE SAlgSAFdEliNgEN 750 ansatte ser mere end 6, derfor vil vi fra salgsafdelingen slå et slag for en strøm af emner. læs videre på SidE 8 velkommen til FOkuS leder: Velkommen til FoKuS vores nye nyhedsmagasin. Det tidligere NEWS har fået nyt navn og design, således magasinet er med til at understøtte vores virksomhedsprofil, strategi og visioner. FoKuS betyder; fokus på mennesker vores fokus på information, samt på medarbejdernes trivsel, kompetencer og udvikling. Et BEgivENhEdSrigt Af: PETER RoSENBERG 1. kvartal & BRIAN RIIS NIELSEN Så gik det første kvartal i vores fælles nye Dansikring A/S, hvor vi efter opdelingen i de 2 nye specialiserede forretningsområder mobile og Services, skal bevise overfor såvel hinanden som omverdenen, at fokusering og specialisering, samt medfører konkrete og synlige fordele for vore kunder og nye udviklings muligheder for den enkelte medarbejder. Vi ved at dette er en stor udfordring, som stiller store Formålet med nyhedsmagasinet er stadig det samme at give alle et indblik i hvad, der rører sig i organisationen, samt hvad, der er på vej. Alle er velkomne til at bidrage med indlæg, der har interesse for hele organisationen. Indlæg skal indsendes til deadlines ses sidst i magasinet. God læselyst! Britt Rifbjerg, Redaktør krav til den enkelte leder og medarbejder. men vi mærker også en stor tiltro og vilje til at gå denne vej i organisationen, og vi vil gerne takke alle for en stor indsats i de første 3 måneder af 2007 det er jer, der gør forskellen, og vi ønsker at give jer de optimale betingelser for at dette skal lykkes. Fortsættes på side 2 >>

2 Et begivenhedsrigt 1. kvartal >> fortsat fra side Ny koncernchef i Securitas AB Den 5. marts 2007 bød på en særlig begivenhed i Securitas AB, da koncernchefen igennem de seneste 14 år, Thomas Berglund blev afløst af Alf Göranson, som kommer fra stillingen som koncernchef i NCC. Alf har et indgående kendskab til Danmark, og viste os den ære at aflægge et besøg i Danmark allerede inden sin officielle tiltrædelse. Ved Alf Göransons besøg i Danmark besøgte han bl.a. vores tryghedspatrulje i Irmakæden. Fra venstre; Peter Rosenberg, Brian Riis Nielsen, Alf Göranson og Kenneth Hertsdahl. Ny hjemmeside Som det er anført andetsteds, er den længe ventede nye hjemmeside gået i luften som planlagt, takket være en stor indsats af Britt Rifbjerg og en god support fra de enkelte afdelinger og forretningsområder. Overenskomstforhandlinger Kvartalet stod også i overenskomstforhandlingernes tegn. Det lykkedes desværre ikke parterne VSL og VABA at nå til enighed ved egen kraft. Det netop udsendte mæglingsforslag fra forligsmanden er derfor det grundlag, der er blevet sendt til afstemning hos parterne, og det endelige afstemningsresultat foreligger mandag den 30. April (Se vedlagte skrivelse fra formanden fra VABA.) Dansikring A/S ønsker at kunne give muligheder for medarbejder, der ønsker at udvikle egne kompetencer og færdigheder. Vi vil arbejde på at skabe de fornødne rammer og muligheder, så vi også i fremtiden kan tilbyde attraktive ansættelsesvilkår for vore medarbejdere. Derfor arbejdes der målrettet på at forbedre såvel efteruddannelsesmulighederne, ansættelsesvilkår og udviklingsmulighederne for den enkelte medarbejder. Vi ønsker at gøre jobbet i Dansikring til det mest attraktive i vagt- og sikkerhedsbranchen. Brian Riis Nielsen, Country President Services Denmark Peter Rosenberg, Country President Mobile Services Denmark Kommunikation & Marketing Af: Britt Rifbjerg, Kommunikations- & Marketingschef Pr. 1. februar 2007 tiltrådte jeg som ansvarlig for kommunikation & marketing i Dansikring A/S. Da der ikke tidligere har været 100% fokus på dette område har jeg derfor mange ting at tage fat på. Vi skal have forbedret vores interne og eksterne kommunikation, videreudviklet vores løsninger, koncepter og forretningsområder, fornyet eksisterende salgsmaterialer, fokus på udvikling af personalefordele, sat introkurser for nye medarbejdere i værk m.m. Som en af de første projekter har jeg fokuseret på at lancere en ny hjemmeside. Den gamle hjemmeside repræsenterede alle 4 Dansikring selskaber, samt var forældet i sit design. Den nye hjemmeside har til formål at fortælle kunder hvad vi kan levere, håndtere og har erfaring med. Endvidere har den til formål i sit udtryk at fortælle hvem vi er som virksomhed og hvad vi står for. I påsken er 1. fase af den nye hjemmeside lanceret. 1. fase betyder, at den i grove træk indehol- der det vi kan tilbyde i dag, samt beskriver hvem vi er. 2. fase vil være en finpudsning og uddybning af de forskellige koncepter og forretningsområder. 2. fase bliver lanceret løbende, men er planlagt til at være helt færdig i løbet af sommeren. Til efteråret vil hjemmesiden yderligere blive lanceret i en engelsk version. Intranet En af de næste projekter jeg vil fokusere på vil være at opbygge et intranet. Intranettet vil i grunden ligne vores nye hjemmeside, men vil blot være for vores medarbejdere. Da I er vores ansigt udadtil, er det vigtigt, at I er informeret om de nyeste tiltag, løsninger, problemstillinger m.v. Intranettet vil i første omgang komme til at indeholde relevant opdateret information, samt dokumenter, formularer o. lign. I vil have brug for I jeres hverdag. Intranettet kommer til at lægge som en del af vores nye hjemmeside, hvilket også betyder, at login vil foregå herfra. Alle kan derved tilgå intranettet så længe de har en internetforbin- delse. (Yderligere information om dette følger.) Tanken med intranettet er, at der skal være flere redaktører. Dette vil skabe en dynamik og vi vil alle være bedre informeret om hvad, der sker rundt i organisationen. Første fase er planlagt til at blive lanceret efter sommer. Har I tanker, ideer eller ønsker om hvad et nyt intranet skal indeholde vil jeg meget gerne høre det. Ikke at sige at alt vil kunne lade sig gøre, men jeg vil bestræbe mig på bedst muligt at intranettet bliver af medarbejderne for medarbejderne. Både hjemmesiden og det forstående intranet er medier, der løbende vil blive udbygget og opdateret. Det er ikke statiske medier, hvorfor vi alle bør bidrage til at disse to kommunikationskanaler bliver så interessante som muligt. Igen har I nogle ønsker, tanker og ideer i forhold til hjemmesiden, eller intranettet skal I være meget velkommen til at sende dem til Dansikring FOKUS april 2007

3 Uniformsudvalg I forbindelse med opstart af ny organisation pr. 1. januar 2007 henholdsvis Security Services & Mobile Services blev der etableret et nyt fælles uniformsudvalg. Uniformsudvalget består af Country President Mobile Services Peter Rosenberg, fællestillidsmand Lars Ritz, tillidsmand Holger Møller, regionschef vest i mobile Jens Brandt, kommunikations og marketingchef Britt Rifbjerg, regionschef Security Services Flemming Richter. Uniformsudvalgets mål er, at kunne lancere en helt ny uniformspakke til opstart i Udvalget skal arbejde hurtigt og effektivt med at træffe beslutninger og få disse effektiveret hurtigst muligt. Det nye uniformsudvalg arbejder efter en løsning, hvor den enkelte uniform er segment tilpasset. Dvs. at der søges fundet en uniformsprofil til hver af følgende vagtfunktioner: Portvagt Rundevagt Centervagt Lufthavnsvagt Stationærvagt Receptionsvagt City Patrol Af: Flemming Richter Udvalgt har fået tilsendt forskellige polo T-shirts. Vi undersøger p.t., om det er muligt, at denne kan erstatte f.eks. rundevagtens skjorte og slips. Der arbejdes tillige på muligheden for implementering af destinktioner til uniformerne. Dette er blot et par eksempler på de idéer og tanker, som der p.t. arbejdes med i uniformsudvalget. Inden en endelig uniformspakke kan sættes i produktion skal den forelægges Rigspolitiet for endelige godkendelse. Reklamationer over den nuværende uniform Eventuelle reklamationer over den nuværende uniform afgives til nærmeste leder. Er der kommentarer, et det vigtigt, at der fremkommer nogle konkrete eksempler, så der er mulighed for at gå direkte til vore leverandører. Den nærmeste leder videregiver derefter de indkomne bemærkninger/eksempler til f.eks. Flemming Richter, der herefter aftaler kvartalsmøder med Hoffmann. Ny identitet for Dansikring Værdi A/S I forbindelse med den forstående børsnotering af Dansikring Værdi A/S, som et selvstændigt selskab, uafhængig af Securitas AB koncernen, har Dansikring Værdi A/S pr skiftet navn til Loomis Danmark A/S, samt fået nyt logo og ny designprofil. Formålet med dette er, at skabe en fælles identitet som ét selskab, der udfører værdihåndtering på tværs af landegrænser. Ændret metode for afregning af feriepenge Det skal for en ordens skyld oplyses, at Dansikring A/S med virkning fra den 1. januar 2007 har ændret metode med hensyn til afregning af feriepenge. Indtil udgangen af 2006 har Dansikring A/S afregnet feriepenge ved at disse blev overført til feriekonto. Information til medarbejderne blev foretaget ved en lønseddel, samt en oplysning fra feriekonto. Udbetalingen af feriepengene blev foretaget af feriekonto ved, at medarbejdere, der skulle have feriepenge, fremsendte det modtagne kort til feriekonto, hvorefter pengene blev overført. Med virkning fra den 1. januar 2007 er dette ændret således, at Dansikring A/S nu anvender feriekort. Udbetalingen vil herefter ske direkte fra Dansikring A/S. Den eneste forskel for medarbejderne er, at feriekortet, når pengene skal udbetales, skal sendes til Dansikring A/S og ikke til feriekonto. Pengene vil herefter blive overført til pågældende medarbejder. Den løbende information om optjente feriepenge ændres der ikke ved. Tidspunktet for udbetaling ændres der ikke ved. Det vil sige, at feriepenge optjent i 2006 tidligst kan udbetales i maj 2007, og feriepenge optjent i 2007 tidligst kan udbetales i maj 2008 og så videre. Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter i Dansikring A/S: Fællestillidsmand I Dansikring A/S Fyn og SydJylland Lars Ritz, tlf Tillidsmand Midt- og NordJylland Hans Jørn Sørensen, tlf Tillidsmand Mobile Øst Preben Toft Simonsen, tlf Tillidsmand Security Services Øst Holger Møller, tlf SikkerhedSrepræsentanter: Fyn og SydJylland Torben Jess, tlf Midt- og NordJylland Hans Jørn Sørensen, tlf Mobile Øst Preben Toft Simonsen, tlf Security Services Øst Holger Møller, tlf Dansikring FOKUS april 2007

4 Security Services Den nye organisation i Security Services, Danmark har fået en god start på 2007, takket være en kæmpe indsats fra alle Specialiseringen fortsætter med nye muligheder for alle Af: Brian Riis Nielsen, Country President Services Denmark Den nye organisation i Security Services, Danmark har fået en god start på 2007, takket være en kæmpe indsats fra alle en stor tak herfra til enhver af jer! Specialiseringsproces Fra årsskiftet har der i såvel Danmark som de øvrige lande i Europa og Nordamaerika været fokuseret kraftigt på at speede specialiseringsprocessen op. Denne udvikling bliver intensiveret yderligere de kommende måneder, kraftigt drevet af vores nye koncernchef, Alf Göranson. I Danmark vil dette konkret medføre, at vi vil udvælge de kundesegmenter som vi vil satse på at specialisere yderligere, igennem kundeudvik- ling og især uddannelse af såvel ledere, samt medarbejdere. På lederområdet er der igangsat såvel grundlæggende lederuddannelse for driftsledere & superviserer, samt en specialiseret lederuddannelse for afdelingschefer og øvrige forretningsområdeansvarlige. Uddannelseskatalog Særlig fokus vil der nu være på, inden udgangen af 2. kvartal, at udarbejde et samlet uddannelseskatalog over såvel generelle som specialiserede efteruddannelser, samt en særlig uddannelsespolitik med tilhørende håndbog, så alle medarbejdere kan få overblik over, hvilke muligheder der tilbydes for videreudvikling i relation til den forestående specialisering. Vi har derfor ansat en ny HR/uddannelseskoordinator, Monica Nelson, som i et tæt samarbejde med ledelsen skal implementere den specialiserede efteruddannelse i Security Services Danmark. Monika vil desuden blive ansvarlig for central rekruttering og implementering af nye medarbejdere. Jeg håber og tror på, at vi igennem den nye fokusering og specialisering af vagt- og sikkerhedsløsninger til udvalgte kundesegmenter, kombineret med de rette muligheder for udvikling og karriere hos den enkelte medarbejder i fællesskab kan skabe et grundlag for at blive den foretrukne vagt- og sikkerhedsleverandør og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejdere, der ønsker at gøre en forskel igennem vort nye slogan, Solutions Through People. Tak for indsatsen i 1. kvartal. I ønskes alle et godt og positivt 2. kvartal! Dansikring FOKUS april 2007

5 Dem, der ikke udvikler, afvikler! Af: Kenneth Larsen, Områdechef Security Services Den 7. maj 2007 igangsætter vi som en del af vores strategiske forretnings- og udviklingsplan en grundlæggende lederuddannelse opdelt i 5 uddannelses-moduler, så vi den vej igennem skaber en fælles platform og forståelse for den fremtidige lederrolle og lederfunktion i Security Services, Denmark. Vi har i organisationen en masse talentfulde og dygtige medarbejdere, som gerne vil frem og som vi gerne vil investere i og satse vores fremtid på. Derfor tror vi på, at den grundlæggende lederuddannelse kan være med til at synliggøre og motivere disse dygtige medarbejdere, så vi alle i fællesskab kan bevare den positive udvikling, vi oplever lige nu! Ledelses-teamet i Major Accounts har valgt følgende kandidater til den grundlæggende lederuddannelse: Driftsleder Henrik Fårup Madsen, Driftsleder Steffen Clemmensen, Teamleader Jan Larsen, Teamleader Kenn Hadberg, Supervisor Mads Arnholtz, Supervisor Michael Sørensen, Supervisor Michael Olsen, Supervisor Hanne Linberg Jensen, Supervisor Puk Boje, Supervisor Jimmy Larsen, Supervisor Simon Dalgas Larsen, Sikkerhedsvagt Jacob Michelsen, Sikkerhedsvagt Peter Garboe, Sikkerhedsvagt Chris Fur og Sikkerhedsvagt Thor Rønnow. Jeg er sikker på, at I alle vil bevise, at vi har valgt rigtigt. Held og lykke med de nye udfordringer! En god start på året Af: Kenneth Larsen, Områdechef Security Services Vi har i Security Services - Major Accounts fået en god start på året og det er takket være alle jer dygtige medarbejdere samt et godt teamwork! Nu er det så vigtigt, at vi alle fortsætter denne positive udvikling og beviser at People make a diffrence. En stor tak til jer alle! Region Specialized Segments & Public Sector Af: Flemming Richter, Områdechef Security Services Indledningsvis vil jeg benytte lejligheden til at ønske Jer alle et rigtigt godt og solskinsrigt forår med masser af nye tiltag og udfordringer. I forbindelse med opstart af vor nye organisation Specialized Segments & Public Sector ved årsskiftet kan jeg oplyse, at 1. kvartal 2007 har været en rigtig positiv oplevelse. I årets første måneder har jeg mødt utrolig mange nye og spændende medarbejdere, mennesker med professionalisme, entusiasme og ikke mindst potentiale for fremtiden i Dansikring. Jeg har ligeledes afholdt mange møder med vore nye kunder, og her ligger der virkelig en kæmpe volumen af yderst interessante kunder, som jeg glæder mig meget til at arbejde med. Jeg er overbevist om, at de nye tiltag med segmenteringen, er et skridt i den rigtige retning for Permanent Guarding i Dansikring. Tiden er inde til at begynde segmenteringsprocessen, idet markedet nu synes at være modent hertil. Vore kunder har helt andre krav og ønsker i dag end bare for få år tilbage. Det er meget vigtigt, at vi følger med denne udvikling og viser hvad Permanent Guarding i Dansikring kan tilbyde af unikke løsninger. Jeg ser en stor udfordring i, at vi alle opnår de kompetencer og uddannelser, der vil være påkrævet for at kunne påtage det driftsmæssige ansvar, kundeudvikling, samt coaching. Dette skulle gerne sikre, at kunderne bliver videreudviklet og får den rigtige faglige ekspertise, som de har krav på. I øvrigt kan jeg oplyse, at på det seneste har tendensen på udvikling af eksisterende kunder været kombi-aftaler med meget stor succes. Via kombiaftalen har vi mulighed for at tilbyde kunden en større og mere tilfredsstillende service, samtidig med, at vi kan lave en mere tilfredsstillende aftale for os selv. Det er mit indtryk, at kunderne betragter os som en professionel rådgiver. De finder os troværdig, da de kan mærke, at vi ved, hvad vi taler om. Samtidig føler de sig trygge ved Permanent Guarding i Dansikring A/S. Jeg forventer derfor en stor vækst inden for dette område i En større samlet omsætning i 2007 på kombi-aftaler smitter jo af på mange år frem i tiden, da disse er 3- eller 5-årige aftaler. Denne udvikling er udelukkende på baggrund af en dygtig personalestab, som giver en samlet faglig ekspertise, som ikke findes i mange andre sikkerhedsfirmaer. Jeg er overbevist om, at vi i Permanent Guarding i Dansikring har denne force. Det har jo også vist sig i en stærk vækst i første del af året. Dette har mange af Jer virkelig mærket på egen krop, her tænker jeg især på de mange ekstra opgaver og vagter, som skulle besættes. Dette har resulteret i en god start for Regionen. Det betyder, at økonomisk er vi på budget efter 1. kvartal Dette er utroligt vigtigt, da det normalt er grundlæggende for resten af året. Jeg vil gerne takke Jer alle for den flotte indsats i 1. kvartal, og håber vi kan holde denne trend i 2. kvartal også. Jer og jeres familie ønskes hermed et rigtigt godt forår. Dansikring FOKUS april 2007

6 People makes the difference Af: Thomas Pedersen, Security Account Manager I udkanten af Hillerød finder man på en nysået græsmark, den hidtil største udenlandske enkeltinvestering i Danmark til dato. Seks års arbejde og investeringer for op mod fire milliarder kroner er nu materialiseret i form af den amerikanske biotech virksomhed - Biogen Idecs første produktionssite uden for USA. Biogen Idec er markedsførende indenfor behandling af blandet andet multipel sclerose. Byggeplads kommer der til at være nogle år endnu, da man stadig mangler at installere selve produktionsanlægget, samt at opføre en ny lagerbygning, det øvrige er ved at være på plads. Sikkerhedsafdelingen er blot en af mange funktioner, som nu arbejder på højtryk for at imødekomme de utroligt mange krav fra myndigheder og kvalitetssikringsafdelingen. Security er et utroligt vigtigt element i hverdagen, her arbejdes efter nøje udfærdigede procedurer, der stilles store krav til individets ansvarsfølelse og alle er underlagt en lang række af kurser og træningssessioner. Personalet i sikkerhedsafdelingen er en både anerkendt og værdsat del af dagligdagen og alle indgår i Biogen Idec, på lige vilkår med virksomhedens egne ansatte. Virksomheden har et særdeles konkret behov for en fastvagt-løsning for at udøve effektiv adgangskontrol i henhold til de for branchen lovmæssige GMP-regler, samt at monitere produktions- og laboratorie udstyr fra egen kontrolcentral (i daglig tale SCC for Security Command Center). Fra venstre: Mads Arnholtz, Bo Kristensen, Thomas Pedersen, Michael Shahab & Martha Arnholtz. Procedurerne er ubøjelige, alt sammen for i sidste ende at beskytte kundens licenser til produktion og distribution og dermed sikre kundens profit og renomé, men især for at sikre, at ingen patienter risikerer at få kontamineret medicin. Udover ovenstående benyttes vagtteamet til rundering og til at løse en række ad-hoc opgaver, eksempelvis ved VIP-besøg m.v. Da fabrikken i Danmark er virksomhedens primære lokation uden for USA, fungerer SCC her i Hillerød som en hub for Biogen Idecs kontorer i 13 lande, i det omfang man ude i de mindre kontorer har brug for adgangskort, rådgivning omkring sikkerhed, eller andet, der måtte ligge inden for vores arbejdsområde. I øjeblikket skal man til at lukke et laboratorie og et pakkeri i Holland. Eftersom funktionerne skal flytte til Hillerød deltager security teamet i Hillerød med vejledning, CCTV-overvågning og sikring af, at al fortrolig information behandles korrekt, og at ejendom ikke kommer på forkerte hænder i processen. Hvorfor gør vi en forskel hos kunden? Vi er dybt integreret i virksomheden, hele teamet har et stærkt netværk langt ind i kundens virksomhed. Vi har gennem deltagelse i brancherelevant uddannelse og kursusaktivitet opnået et fagligt niveau inden for biotech, som gør os til en essentiel del af den daglige drift af sitet. Vi er alle dedikerede og vi går det ekstra skridt, der gør, at kunden føler at opgaverne bliver fulgt til dørs med et smil. Vi har samlet en række stærke kompetencer på holdet, hvilket gør, at vi stort set altid har en mand, der kan springe til og løse en opgave på fornuftig vis. En security officer hos Biogen Idec kan nå langt, de der magter at bibeholde deres tilknytning til opgaven vil i kraft af deres funktion have bevist, at de besidder alle de kerneværdier vi gerne vil have at vores medarbejdere indeholder, ydermere er de vant til at handle selvstændigt og bevare overblikket i en stresset hverdag, de kan lide at have travlt, de er ydere og de får arbejdet gjort. Som leder for denne afdeling har jeg en ønskedrøm om, at min afdeling hos Biogen Idec vil udvikle sig til et springbræt for ambitiøse mennesker, som har gjort op med sig selv, at de vil arbejde professionelt med security og gøre det til en karriere som de brænder for. Afdelingen hos Biogen Idec er beviset på at vores motto People makes the difference passer, for her kan opgaven kun løses når alle på teamet yder den højeste grad af integritet og ansvarsfølelse Som bekendt er der ikke noget I i T-E-A-M. Dansikring FOKUS april 2007

7 Mobile Services Vi skal inden sommer i fællesskab lave en plan for sommeralarmerne, idet at vi skal være Danmarks hurtigste vagtselskab. Nyt fra region mobile vest Af: Jens Brandt, Regionschef Mobile Vest Vi er kommet gennem første kvartal med en flot tilgang af nye kunder og uden den helt store afgang af gamle kunder. Især aftalen med Odense kommune har givet mange nye og spændende kunder, men også i servicevagten er der startet nye kunder op, og pr. 2 april er vi startet i Viborg med servicevagt. Vi har haft en lidt hektisk periode i Århus og jeg vil her benytte chancen for at takke alle i Århus afdelingen for deres super indsats virkelig flot indsats! Aage Søncksen har kørt salgskurser for de, der kunne have interesse i at prøve kræfter med lidt salg især nogle nye og færdigstrikkede koncepter, som Brian Søncksen arbejder med, kunne være interessante for vores folk at prøve at afsætte så hvis I sidder med en lille sælger i maven så tag kontakt til jeres afdelingsleder og få ham til at stable et salgskursus på benene..! Økonomisk er vi ikke kommet helt så godt igennem første kvartal, som vi gerne havde villet. Men vi er stadig optimistiske på året, der er trods alt 9 måneder tilbage, så vi skal nok nå vores resultat især når vi kikker på den positive vækst som vi har i regionen. Her hvor foråret er kommet, er der kommet lidt mere gang i alarmerne og jeg vil bede alle vægtere, som kører på alarm om at komme frem hurtigst muligt, naturligvis med overholdelse af færdselsreglerne. Vi skal inden sommer i fællesskab lave en plan for sommeralarmerne, idet at vi skal være Danmarks hurtigste vagtselskab og vi skylder vores kunder den bedste og hurtigste service. I øvrigt gav Direct på mit sidste møde med dem udtryk for at vi havde forbedret vores udrykningstid i de første 2 måneder i forhold til det som vi sluttede på sidste år, så det er positivt vi skal bare holde den trend. Vi har fået nye lokaler i Kolding efter at værdien (Loomis) flyttede til Århus og at Systems skulle bruge hele bygningen har vi fundet nogle gode lokaler tæt på den gamle adresse, hvor vi kan lave bedre faciliteter for især vores alarmberedskab. Sidst men ikke mindst vil jeg byde vores nye kollegaer i regionen velkommen og til de gamle som holder ud, vil jeg sige godt gået god vagt og nyd foråret pas godt på jer selv og som i min december hilsen håber jeg stadig at nå at få hilst på så mange af jer som muligt. Dansikring FOKUS april 2007

8 SAlgSAFdEliNgEN mobile SErvicES Af: BRIAN SØNCKSEN, SALGSCHEF mobile 2007 er året, hvor salget bliver skilt ud fra driften. Der er stor fokus på at få en aktiv salgsstyrke på gaden. Den 1. marts er seneste skud på sælgersiden startet. jeg byder hermed varmt velkommen til Leif jensen, 34 år. Leif er bosat i Frederikshavn, gift og har 2 børn. Leif skal arbejde som opsøgende vagt/koncept sælger i Nordjylland, med udgangspunkt fra Aalborg kontoret. Næste step af ansættelse på sælgersiden, bliver i Aarhus amt, med udgangspunkt fra vores kontor i Risskov. Så kender du en, eller er du den nye sælger, så lad mig høre fra dig. I 2. kvartal forventes denne stilling at besættes. Der arbejdes på en række koncepter, som f.eks. område vagt, tryghedspatruljen, kombi aftaler og servicevagt. omkring servicevagt, har vi i øjeblikket et specielt tilkaldetryk på prøve, som vi forventer at bygge et godt koncept op omkring. Når dette koncept er helt klar til salg, vil I høre mere om dette. Disse koncepter har en række sælgere fokus på, i tæt samarbejde med driften. I skrivende stund, arbejdes der med stor fokus på områdevagt i Ishøj Kommune. Henriette Strube, er ved at sætte denne områdevagt på kortet. Henriette har en række gode tiltag i gang, som Dansikring A/S og Ishøj kommune forventer os meget af. I Nordsjælland arbejder Henrik Schnipper med et par områdevagter, som ser meget spændende ud. Ligeledes har Henrik et par projekter i gang andre steder i byen, som kan blive et stort aktiv for Dansikring A/S. Henrik Kuno Hviid, arbejder i dag med fokus på udvikling af bestående kunder/kredse. Kuno har samtidig en kontakt med en række kæde kunder, som Kuno håndterer og udvikler. Det er primært øst for Storebælt (Axel Falcks afd.), hvor Kuno har ansvaret for udvikling af bestående kunder. Kigger vi mod vest, har Finn Schmidt fået godt gang i salget, dels i Kolding og odense. Der arbejdes tæt sammen med driften begge steder, og dette arbejde giver pote! Finn arbejder på fl ere 750 ansatte ser mere end 6, derfor vil vi fra salgs afdelingen slå et slag for en strøm af emner. Giver dit emne salg, så bliver der sat 500 kr. ind på din konto. koncepter, og der ligger en del salg og spændende opgaver og venter i fremtiden. Vest for Storebælt er der også fokus på udvikling af bestående kunder (jens Brandt afd.). Her er det Aage Søncksen, der varetager opgaven. Aage har desuden fokus på servicevagt konceptet, og har netop solgt dette ind til de handlende og city foreningen i Viborg. opstart 1 April. mobile salgsafdelingen har sat fokus på emner og emnegivning. Dette betyder, at du nu som ansat i Dansikring A/S kan tjene en lille skilling, på at være emnegiver på vagt og kombi emner. Vi i Dansikring A/S er en stor samlet styrke, som brænder for vores job. Vi bærer stolt vores uniform/logo, vi er alle Dansikring folk, vi er her for at gøre en forskel. om du arbejder i Hjørring, Vejle eller Glostrup, eller hvor du nu udfører dit job, så har vi alle en ting til fælles: Dansikring A/S. 750 ansatte ser mere end 6, derfor vil vi fra salgs afdelingen (mobile), slå et slag for en strøm af emner. Hjælp til, vær opmærksom, spørg ind, hvor og hvem, der kan have brug for vores services fra mobile. Alle emner, er gode emner, så vær ikke bange for at komme med dit emne. Send eller aflevere emnet til den lokale sælger/afdelingsleder, så tager vi fra salg hånd om dit emne. Giver dit emne salg, så bliver der sat 500 kr. ind på din konto. Det eneste du behøver er at følge dette fl ow. Flow på emnehenvisning: 1. Vægter har et valgt emne. 2. Vægter udfylder emnekort med navn samt telefon nummer på emnet. Derpå skriver vægteren også sit CPR-nummer. 3. Vægteren afl everer / sender emnekort til sælger/afd. leder. 4. Sælger kontakter kunden. 5. Sælger laver kontrakt, og vedlægger emnekort, samt en kopi af underskrevet kontrakt, og fremsender dette til økonomiafd. 6. Økonomiafd. indsætter 500 kr. på vægters konto (henvisnings provision). Provision gives for kontraktsalg på min. 12 mdr. God jagt og godt salg til alle! 8 DANSIKRING FOkuS APRIL 2007

9 SviNd AFdEliNgEN kan varetage FØlgENdE OpgAvEr: Sikkerhedsrådgivning butiksdetektiv butiksvagt Midlertidig overvågning Patruljekørsel udgangskontrol erhvervskontrol Kvalitetskontrol Prøvekøb SviNd AFdEliNgEN Af: KENNETH HERTSDAHL, AFDELINGSLEDER mobile med opstart af ny afdeling d. 1. januar 2007 er vi med ca. 13 ansatte den rigtige vej med udvikling af svind afdelingen der kan servicere alle kunder i hele Danmark. Dette kan lade sig gøre, ved at have ansat de rigtige medarbejdere, samt uddelegere opgaverne til de rette supervisore. Vagtaftalen med Dansikring betyder, at med arbejderne ved hjælp af mobilnettet og et tilkaldetryk kan tilkalde en vagtpatrulje med få minutters varsel Konceptet, der henvender sig til alle butikker, er godt i gang med aftaler med mange detailkæder, eks. Coop. Alt dette bliver større takket være godt samarbejde med sælger Henrik Kuno Hviid, supervisor Thomas Grøndahl og alle de andre medarbejderne i svind afdelingen. Fortsæt det gode arbejde, så vi får et godt år konceptet I butikken opsættes en tryghedsalarm, som kan benyttes, hvis der ønskes en vagt til stæde i butikken. Dette kan være i tilfælde af mistænkelige forhold, eller hvis der er taget en butikstyv m.m. Ved tilkald vil vores vægtere være fremme inden for 10 min. Som en del af ordningen vil vi også min. 1 gang dagligt tilse butikken. Som ekstra service observerer vi, hvad der foregår i butikkerne, og efter hvert besøg sender vi information til vagtcentralen. Næste dag har den ansvarlige for butikken en mail, der beskriver, hvad der er sket i butikkerne, og kan følge op på det, hvis f. eks. pengeskabet, eller bagdøren står åben hver gang. irma-kæden sikrer sig mod svind og tyverier Dette koncept har vi fået meget ros af fra salgsdirektøren jan Larsen fra IRmA A/S. Irma har fungeret som testbutikker for hele dette nye koncept. Dette er gået så godt, at Irma har valgt at udvide det til en permanent kontrakt. Irma er godt tilfreds. Grunden til det er, at vi har været med til at knække røveri-kurven. Irma har ikke haft et eneste røveri i de første 2 måneder af 2007 og dette er første gang nogensinde. Udover flere og bedre videokameraer i mange af vores butikker har vi lavet en vagtaftale med Dansikring. Den betyder, at medarbejderne ved hjælp af mobilnettet og et tilkaldetryk kan tilkalde en vagtpatrulje med få minutters varsel, oplyser salgs- og personaledirektør jan Larsen fra Irma. Siden Irma i efteråret sikrede sine mest udsatte butikker, har kæden for første gang i mange år ikke oplevet røverier i forbindelse med julehandlen, som ellers er højsæson for røverier. Selv om vagterne ikke tilkaldes, så kommer de alligevel minimum en gang om dagen ind i de tilmeldte butikker. Dette skaber en øget tryghed for medarbejderne, og virker samtidig præventivt på personer med skumle hensigter om tyveri, ran eller røveri, slutter jan Larsen. DANSIKRING FOkuS APRIL

10 Opslagstavlen er til generel information fra, om og til med arbejderne i Dansikring. Har du noget på hjertet, som du synes skal på opslagstavlen i næste nummer af FOKUS, så send det på mail til SIDSTE FRIST: 6. JULI God indsats! Af Carsten Kramhøft, Security Account Manager Kenneth Bach, sikkerhedsvagt på NOKIA, trodsede alle vejrguder en vinterdag i februar. Han var denne dag som så mange andre sneet inde. Kenneth gik alligevel fra sin bopæl i Gadstrup til Roskilde Station for at tage toget. En tur på 12 km. Tog toget videre til Valby og gik de sidste 4 km til Nokia i Sydhavnen. En enestående holdning til at gøre alt for at komme på arbejde, når det er muligt, som har udløst en hilsen fra Dansikring med en tur i BIOGRAFEN med popcorn for 2. PS. Kenneth kom næsten til tiden... ÅRETS FISKETUR MED SKJOLD DEN 8.AUGUST 2007 Igen i år har et samarbejde mellem Mobile Services, Security Services og Den Faglige Klub i Dansikring A/S gjort det muligt, at afholde Årets Fisketur. Som noget nyt bliver det en Makreltur fra Odden Havn. Sted: Odden Havn Sjælland med rederiet Skjold. Sejladsen finder sted mellem 04:00-14:00 Lad os se, om vi kan slå sidste års rekord... Mobile-Security Service sponsorerer 3 stk. præmier plus båden. Den Faglige klub giver morgenmad, frokost samt rimelige drikkevarer under turen. Tilmelding: hurtigst muligt og senest mandag den 30.juli. Til: Holger Møller på eller telefon Alle er velkomne! Venligst Holger Møller HUSK FISKETEGN! PS: Der kan på læses om, hvilket grej der kan/skal bruges. 15 års jubilæum! Sten Wessel, født i Dansikring regi d. 1/6-1992, hvilket betyder at Sten har 15 års jubilæum i år. Man kan faktisk godt tillade sig at tiltale ham Hr. Dansikring. Vi på vagtcentralen nyder stor gavn af Sten og hans viden om vagtcentralen og hans viden om Dansikring generelt. Sten er en pligtopfyldende mand, og altid behjælpelig, og altid god for en anekdote om hvordan tingene har forandret sig i Dansikring gennem tiden. Vi på vagtcentralen ønsker Sten hjertelig tillykke med jubilæet, og håber han bliver hos os mange år frem. HUSK-HUSK: Har du indlæg og billeder til FOKUS, så send dem til Deadline for næste udgivelse er 6. juli. 10 DANSIKRING FOkuS APRIL 2007

11 Catellos eneste kommentar var: Jeg passede jo kun mit arbejde. Den Faglige Klub i Dansikring A/S På Generalforsamlingen den blev Holger Møller valgt som Formand (tillidsmand) for de næste 2 år. Holger er tillidsmand for Fastvagten på Sjælland og han modtager gerne besøg på Borgen på tirsdage i lige uger fra kl. 14:00-18:00, og ellers træffes han på tlf (der er næsten døgnåbnet), samt på mail: Små udfordringer klares hurtigt. - større tager lidt længere tid... JEG PASSEDE JO KUN MIT ARBEJDE... Af Kell Prang, Driftsleder Security Services Afdeling 9362 s daglige arbejdsplads lidt fra oven! Den 28. februar 2007 er en helt almindelig arbejdsdag for Catello Sorrentino, der til dagligt arbejder som centervagt i Bruuns Galleri i Århus. Den eneste forskel på denne dag og de andre dage er, at Catello skal på oplæring i Viby Centret, hvor han aldrig har gået før. Viby Centret ligger i den sydlige del af Århus og er en af vore ældste kunder med opstart helt tilbage omkring Dagen starter stille og roligt, og Catello går rundt med sin makker for at se, hvordan tingene foregår i og omkring Viby Centret. Det skal nævnes, at der foreligger en helt speciel polititilladelse med henblik på udvidelse af vore kompetencer til tillige at gælde udendørsarealer, p-plads m.v. omkring Viby Centret. Uden for centret på parkeringspladsen hører han pludselig en stemme, der råber: Han har en kniv! Catello reagerer aldeles hurtigt, og ser en narkomantype på parkerings pladsen true tre unge drenge med en kniv. Uden at tænke over eventuelle konsekvenser iler Catello til og får knivmanden pacificeret. Politiet indfinder sig hurtigt. Manden viser sig at være en gammel kending af politiet, og kendt som en særdeles aggressiv type med en kort lunte. Politiet roser meget Catellos håndtering af sagen og udtrykker deres tilfredshed med, at en Dansikring vagt har reageret så hurtigt og professionelt i en så farlig situation. Alt dette resulterede i, at Catello den 11. april 2007 blev kaldt ned til Politimesteren hos Århus Politi, hvor han fik overrakt en check på kr. 500 for et godt og modigt stykke arbejde. DANSIKRING FOkuS APRIL

12 AF: PETER ROSENBERG & BRIAN RIIS NIELSEN Fortsættes på side 2 >> Velkommen til følgende nye ansigter: Frederikke Rexen Sikkerhedsreceptionist, NOKIA Thor Rønnow Sikkerhedsvagt, Biogen Idec Thomas Salmon Sikkerhedsvagt, Biogen Idec Mia Jespersen Sikkerhedsreceptionist, Biogen Idec Heidi Schwerdfeger Sikkerhedsreceptionist, Biogen Idec Carl Sukkot Sikkerhedsvagt, Carlsberg Valby Majken Degnov Sikkerhedsvagt, Tuborg Fredericia Michael Bang Rundevagt Esbjerg Ugur Ciftci Servicevagt Esbjerg Maria Elena Svarre Nielsen Vagtcentraloperatør Trine Jønsen Vagtcentraloperatør Thomas Ehlers Jægerfeld Vagtcentraloperatør Meir Schwartzberg Aviation Security Supervisor Casper Backhausen Landsperg Passanger Profiler, Aviation Security 1. UDGAVE APRIL 2007 FOKUS FOR MEDARBEJDERNE I DANSIKRING A/S Undersøgelse og bedømmelse af bevidstløse personer Det har i Sikkerhedsudvalget (SIU) været debatteret hvor vigtigt det er, at passe på sig selv, hvis man skal yde førstehjælp til en bevidstløs person. I forbindelse med førstehjælpskursus er følgende gode vejledning blevet udleveret. Af: Jørn-Ole Didriksen Ambulance- og Førstehjælpsinstruktør Kompetence Danmark Det er uhyre vigtigt, at man som førstehjælper til en person, der er faldet om, udviser forsigtighed overfor sig selv ved udførelsen af førstehjælp. Der findes desværre mennesker, som ikke er klar over hvilke risici de udgør overfor mennesker, der prøver at hjælpe dem i en nødsituation. Her tænker jeg specielt på narkomaner, der kan risikere at falde bevidstløse om ifbm. en overdosis. For at sikre de eventuelle stoffer de bærer på sig mod andre narkomaner, som måske kunne finde på at rulle dem i deres bevidstløse tilstand, har nogle narkomaner for vane at gå rundt med afsikrede kanyler i lommerne. Skulle andre finde på at rode i deres lommer, kan de risikere at stikke sig på kanylen. De forskellige leverbetændelser kan deles op i følgende kategorier: Hepatitis A: Smitter gennem munden, eller spredes via afføring. Smitterisikoen er størst ved personlig kontakt og øges når hygiejnen er dårlig. Der findes vaccine mod hepatitis A. Hepatitis B: Smitter især gennem blod- husk også næseblod, menstruationsblod og blødende hæmorider. Der findes vaccine mod hepatitis B Hepatitis C: Smitter gennem blod og seksuel kontakt. Der findes ingen vaccine mod hepatitis C, og det er derfor uhyre vigtig, at arbejdshygiejnen er meget høj. BIOGEN IDEC Personalet i sikkerhedsafdelingen er både en anerkendt og værdsat del af dagligdagen. LÆS VIDERE PÅ SIDE 6 SALGSAFDELINGEN 750 ansatte ser mere end 6, derfor vil vi fra salgsafdelingen slå et slag for en strøm af emner. LÆS VIDERE PÅ SIDE 8 VELKOMMEN TIL FOKUS LEDER: Velkommen til FOKUS vores nye nyhedsmagasin. Det tidligere NEWS har fået nyt navn og at give alle et indblik i hvad, der rører sig i organi- Formålet med nyhedsmagasinet er stadig det samme design, således magasinet er med til at understøtte sationen, samt hvad, der er på vej. Alle er velkomne vores virksomhedsprofil, strategi og visioner. til at bidrage med indlæg, der har interesse for hele organisationen. Indlæg skal indsendes til FOKUS betyder; fokus på mennesker vores fokus på deadlines ses sidst i magasinet. information, samt på medarbejdernes trivsel, kompetencer og udvikling. God læselyst! Britt Rifbjerg, Redaktør ET BEGIVENHEDSRIGT 1. KVARTAL Så gik det første kvartal i vores fælles nye Dansikring A/S, hvor vi efter opdelingen i de 2 nye specialiserede forretningsområder Mobile og Services, skal bevise overfor såvel hinanden som omverdenen, at fokusering og specialisering, samt medfører konkrete og synlige fordele for vore kunder og nye udviklings muligheder for den enkelte medarbejder. Vi ved at dette er en stor udfordring, som stiller store krav til den enkelte leder og medarbejder. Men vi mærker også en stor tiltro og vilje til at gå denne vej i organisationen, og vi vil gerne takke alle for en stor indsats i de første 3 måneder af 2007 det er jer, der gør forskellen, og vi ønsker at give jer de optimale betingelser for at dette skal lykkes. De afsikrede kanyler er en klar trussel mod førstehjælperen, som bør udvise stor forsigtighed. Når man står overfor en bevidstløs person, skal man inden man foretager sig noget, anvende en undersøgelsesmetodik, hvor man vurderer personen fra fødder til hoved inden man begiver sig i gang med førstehjælpen. Når man udfører førstehjælp bør man som udgangspunkt undgå at rode i folks lommer. Stikker man sig på en kanyle kan stikket udløse en leverbetændelse, eller i værste fald få en dødelig udgang. Hepatitis B er den mest udbredte type. Som led i Dansikring A/S ISO certificeringen afholder Kompetence Danmark førstehjælpskurser for Dansikring medarbejdere. Her vil vi i forbindelse med vagt- og sikkerhedsfunktionærernes håndtering af bevidstløse personer, drøfte omgang og sikkerhed ved udførelse af førstehjælp, samt oplyse om ambulancemæssig viden. Målet er at undgår ulykker/smitte i forbindelse med førstehjælpsarbejdet. Redaktør: Britt Rifbjerg Grafisk layoyt: AdPartners.dk FOKUS udgives 4 gange årligt. Næste FOKUS udkommer den 25/ Deadline for indslag er den 6/

FOKUS FARVEL TIL 2007 GOD ØKONOMI GIVER EN GLAD ØKONOMICHEF NYT BRAND- BEREDSKAB PÅ HAVNEN I ÅRHUS LÆS VIDERE PÅ SIDE 6 LÆS VIDERE PÅ SIDE 10

FOKUS FARVEL TIL 2007 GOD ØKONOMI GIVER EN GLAD ØKONOMICHEF NYT BRAND- BEREDSKAB PÅ HAVNEN I ÅRHUS LÆS VIDERE PÅ SIDE 6 LÆS VIDERE PÅ SIDE 10 3. UDGAVE DECEMBER 2007 FOKUS FOR MEDARBEJDERNE I DANSIKRING A/S FARVEL TIL 2007 LEDER: Så er årets sidste FOKUS på gaden. Magasinet indeholder denne gang rigtig meget information. Rigtig god læselyst

Læs mere

fokus Mulighedernes tid Hvad betyder den finansielle krise for Dansikring? Dansikring skal sikre TDC Fokus på et moderne Dansikring

fokus Mulighedernes tid Hvad betyder den finansielle krise for Dansikring? Dansikring skal sikre TDC Fokus på et moderne Dansikring 6. udgave. forår 2009 fokus for medarbejderne i Dansikring A/S Mulighedernes tid LEDER: I disse tider skrives og tales der meget om finanskrisen dens betydning for samfundet og for den enkelte. Vi i Dansikring

Læs mere

SPECIALISERET VIDEN skaber vækst og succes!

SPECIALISERET VIDEN skaber vækst og succes! Fokus MEDARBEJDERBLAD FOR DANSIKRING A/S 7. UDGAVE EFTERÅRET 2009 SPECIALISERET VIDEN skaber vækst og succes! dansikring akademiet - ET uddannelsesakademi FoR alle... Læs side 4 markedsandele vindes gennem

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab

Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA. Kommunalt Beredskab Fagbladet for Brand- og Ambulancefolk i FOA 2009 Kommunalt Beredskab Velkommen til dit nye fagblad Af: Reiner Burgwald, Formand for Teknik- og Servicesektoren Du sidder nu med dit nye fagblad i hånden,

Læs mere

Redderen. Nr. 2 Marts 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 2 Marts 2014 37. årgang Redderen Nr. 2 Marts 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7.

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7. 1 Indhold 1. INFORMATION s 5 2. VELKOMST s 11 3. INSPIRATION s 21 Forord En uendelig og fantastisk rejse 4. INFORMATION s 27 5. INVOLVERING s 31 6. PÅSKØNNELSE s 35 7. UDVIKLING s 39 8. OMSORG s 43 9.

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Rundt om ISS ISS facility services no. 1 2014 Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Side 8 God mad er vejen til succes Mener ISS Catering-direktør Side 12 Michael og Søren

Læs mere

Fængselsfunktionæren 3

Fængselsfunktionæren 3 Fængselsfunktionæren 3 Dansk Fængselsforbund Marts 2007 Nr. 3-2007 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Ny forbundsstruktur på plads 16 Hurtig kongres med enkelte panderynker 18 Én samlet lederorganisation

Læs mere

Næste station NNIT. hårdtslående NNIT er 26 EMA. Nye DSB-kolleger taler ud. 20 En ny kollega om dagen. Mød vores rekrutteringsfolk

Næste station NNIT. hårdtslående NNIT er 26 EMA. Nye DSB-kolleger taler ud. 20 En ny kollega om dagen. Mød vores rekrutteringsfolk NTERFACE NNIT MEDARBEjDERBlAD I Nr. 18 I SEPTEMBER 2012 22 Næste station NNIT Nye DSB-kolleger taler ud 20 En ny kollega om dagen. Mød vores rekrutteringsfolk hårdtslående NNIT er 26 Claus er verdensmester

Læs mere

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 3 April 2014 37. årgang Redderen Nr. 3 April 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens

Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens Referat af DMUs repræsentantskabsmøde 2009. Lørdag den 7.marts 2009 på Hotel Bygholm Park, Horsens 1. Konstatering af møderet og stemmetal Henrik Funder Kristensen konstaterede, at der var 64 stemmeberettigede

Læs mere

The Realm of Adventurers

The Realm of Adventurers INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2015 Du indkaldes hermed til TRoA s Ordinære Generalforsamling Søndag d. 15. marts 2015 kl 11:00 i foreningens lokaler DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Valg

Læs mere

FRIVILLIG MAJ 2014. Nye undervisere i Befolkningsuddannelsen i Forebyggelse. Brandkadet skal undervise i Forebyggelse på Arabisk!

FRIVILLIG MAJ 2014. Nye undervisere i Befolkningsuddannelsen i Forebyggelse. Brandkadet skal undervise i Forebyggelse på Arabisk! FRIVILLIG MAJ 2014 Katastrofeberedskab: 24 Frivillige deltager i Beredskabsstyrelsens opgave i Bosnien Brandkadet skal undervise i Forebyggelse på Arabisk Nye undervisere i Befolkningsuddannelsen i Forebyggelse

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Redderen. Nr. 6 August 2014 37. årgang

Redderen. Nr. 6 August 2014 37. årgang Redderen Nr. 6 August 2014 37. årgang 2 Redderen 37. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke

FRIVILLIG. Frivillige lavede stormflodscafé. Januar 2014. Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen. Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Januar 2014 Frivillige lavede stormflodscafé i Hyllingeriis Profil af en frivillig deltag i undersøgelsen Nytårsgudstjeneste i Holmens Kirke FRIVILLIG Et månedligt nyhedsbrev fra alle frivillige

Læs mere

Fængselsfunktionæren 10

Fængselsfunktionæren 10 Fængselsfunktionæren 10 Dansk Fængselsforbund Oktober 2008 Nr. 10-2008 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Ny justitsminister vil sætte fokus på de ansatte 15 Fængselsbetjente i kamp mod terror 6 Salg af

Læs mere

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob

Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob Nr. 1 Maj 2007 1. årgang Der var en... der var to... 12.300 venter på fleksjob De tørre tal fra Beskæftigelsesministeriets Konjunktur og Arbejdsmarked fortæller at der i december 2006 var næsten 12.300

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger

04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger andelsboliger og ejerlejligheder 04 Vi har fokus på kunder, faglighed og kvalitet 10 Bestyrelsens funktion og arbejde 18 Ny vejledning om regnskabsudfærdigelse i foreninger Marts 2011 Leder Foreninger

Læs mere

NR. 3 - Maj 2006-26. ÅRGANG. England vs. Danmark

NR. 3 - Maj 2006-26. ÅRGANG. England vs. Danmark NR. 3 - Maj 2006-26. ÅRGANG England vs. Danmark Stærkt samarbejde Annoncebooking Annoncebookning udgives i samarbejde med Horisont Gruppen a/s, der tager sig af lay-out, produktion og udgives annoncesalg.

Læs mere

Redderen Nr. 3 April 2013 36. årgang

Redderen Nr. 3 April 2013 36. årgang Redderen Nr. 3 April 2013 36. årgang 2 Redderen 36. årgang Kolofon Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved Mobil...

Læs mere

Det giver mening, når man kan se resultaterne af sit

Det giver mening, når man kan se resultaterne af sit Det giver mening, når man kan se resultaterne af sit arbejde Niels Erik Kokholm har arbejdet med alt fra ambulancekørsel til edb-systemer. Nu går han på efterløn efter 38 år i Falcks tjeneste. Niels Erik

Læs mere

HR-News. Det hele arbejdsmenneske Forudsætningen for et godt arbejdsliv

HR-News. Det hele arbejdsmenneske Forudsætningen for et godt arbejdsliv HR-News Det hele arbejdsmenneske Forudsætningen for et godt arbejdsliv Udvikling er at flytte grænser B.S. Christiansen er blevet kendt for at sige sin ærlige mening og ikke være bange for at stå ved den

Læs mere

Selskaber sletter miljøtillæg Side 3 EKSTRA SPRØJTEN. Ny uddannelse for autolakererne Side 10. Nye regler om bøder for fartovertrædelser Side 22

Selskaber sletter miljøtillæg Side 3 EKSTRA SPRØJTEN. Ny uddannelse for autolakererne Side 10. Nye regler om bøder for fartovertrædelser Side 22 EKSTRA SPRØJTEN 42. UDGAVE Marts 2015 EKSTRA SPRØJTEN Lær at opgøre skaderne korrekt Side 16 Nye regler om bøder for fartovertrædelser Side 22 Manglende efterlevelse af lakvejledningen Side 3 Codan kom

Læs mere

eretning Ledernes Hovedorganisation 2007

eretning Ledernes Hovedorganisation 2007 eretning Ledernes Hovedorganisation 2007 isioner Danmark mangler ledere. Vi vil derfor i de kommende år udvikle vores services og interessevaretagelse til også at omfatte dem, der har potentiale til at

Læs mere

Erhvervspolitisk overblik

Erhvervspolitisk overblik Nr. 7 september 2009 Erhvervspolitisk overblik... Grøn IT er god økonomi... Sniffer sig frem til energibesparelser... Vi skal ikke kun have fokus på problemerne... Vi kan skaffe dig din næste kunde...

Læs mere

nummer 3 Maj 2009 Tema: Kommunikation, side 4-8 Førstehjælp til søs, side 10 Årets frivilligpriser, side 13

nummer 3 Maj 2009 Tema: Kommunikation, side 4-8 Førstehjælp til søs, side 10 Årets frivilligpriser, side 13 nummer 3 Maj 2009 Tema: Kommunikation, side 4-8 Førstehjælp til søs, side 10 Årets frivilligpriser, side 13 Landsdækkende totalservice ved brandskade Om SSG A/S SSG A/S er førende specialist inden for

Læs mere