FoKuS betyder; fokus på mennesker vores fokus på information, samt på medarbejdernes trivsel, kompetencer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FoKuS betyder; fokus på mennesker vores fokus på information, samt på medarbejdernes trivsel, kompetencer"

Transkript

1 1. udgave April 00 FOkuS For MeDArbeJDerNe i DANSiKriNG A/S BiOgEN idec Personalet i sikkerhedsafdelingen er både en anerkendt og værdsat del af dagligdagen. læs videre på SidE SAlgSAFdEliNgEN 750 ansatte ser mere end 6, derfor vil vi fra salgsafdelingen slå et slag for en strøm af emner. læs videre på SidE 8 velkommen til FOkuS leder: Velkommen til FoKuS vores nye nyhedsmagasin. Det tidligere NEWS har fået nyt navn og design, således magasinet er med til at understøtte vores virksomhedsprofil, strategi og visioner. FoKuS betyder; fokus på mennesker vores fokus på information, samt på medarbejdernes trivsel, kompetencer og udvikling. Et BEgivENhEdSrigt Af: PETER RoSENBERG 1. kvartal & BRIAN RIIS NIELSEN Så gik det første kvartal i vores fælles nye Dansikring A/S, hvor vi efter opdelingen i de 2 nye specialiserede forretningsområder mobile og Services, skal bevise overfor såvel hinanden som omverdenen, at fokusering og specialisering, samt medfører konkrete og synlige fordele for vore kunder og nye udviklings muligheder for den enkelte medarbejder. Vi ved at dette er en stor udfordring, som stiller store Formålet med nyhedsmagasinet er stadig det samme at give alle et indblik i hvad, der rører sig i organisationen, samt hvad, der er på vej. Alle er velkomne til at bidrage med indlæg, der har interesse for hele organisationen. Indlæg skal indsendes til deadlines ses sidst i magasinet. God læselyst! Britt Rifbjerg, Redaktør krav til den enkelte leder og medarbejder. men vi mærker også en stor tiltro og vilje til at gå denne vej i organisationen, og vi vil gerne takke alle for en stor indsats i de første 3 måneder af 2007 det er jer, der gør forskellen, og vi ønsker at give jer de optimale betingelser for at dette skal lykkes. Fortsættes på side 2 >>

2 Et begivenhedsrigt 1. kvartal >> fortsat fra side Ny koncernchef i Securitas AB Den 5. marts 2007 bød på en særlig begivenhed i Securitas AB, da koncernchefen igennem de seneste 14 år, Thomas Berglund blev afløst af Alf Göranson, som kommer fra stillingen som koncernchef i NCC. Alf har et indgående kendskab til Danmark, og viste os den ære at aflægge et besøg i Danmark allerede inden sin officielle tiltrædelse. Ved Alf Göransons besøg i Danmark besøgte han bl.a. vores tryghedspatrulje i Irmakæden. Fra venstre; Peter Rosenberg, Brian Riis Nielsen, Alf Göranson og Kenneth Hertsdahl. Ny hjemmeside Som det er anført andetsteds, er den længe ventede nye hjemmeside gået i luften som planlagt, takket være en stor indsats af Britt Rifbjerg og en god support fra de enkelte afdelinger og forretningsområder. Overenskomstforhandlinger Kvartalet stod også i overenskomstforhandlingernes tegn. Det lykkedes desværre ikke parterne VSL og VABA at nå til enighed ved egen kraft. Det netop udsendte mæglingsforslag fra forligsmanden er derfor det grundlag, der er blevet sendt til afstemning hos parterne, og det endelige afstemningsresultat foreligger mandag den 30. April (Se vedlagte skrivelse fra formanden fra VABA.) Dansikring A/S ønsker at kunne give muligheder for medarbejder, der ønsker at udvikle egne kompetencer og færdigheder. Vi vil arbejde på at skabe de fornødne rammer og muligheder, så vi også i fremtiden kan tilbyde attraktive ansættelsesvilkår for vore medarbejdere. Derfor arbejdes der målrettet på at forbedre såvel efteruddannelsesmulighederne, ansættelsesvilkår og udviklingsmulighederne for den enkelte medarbejder. Vi ønsker at gøre jobbet i Dansikring til det mest attraktive i vagt- og sikkerhedsbranchen. Brian Riis Nielsen, Country President Services Denmark Peter Rosenberg, Country President Mobile Services Denmark Kommunikation & Marketing Af: Britt Rifbjerg, Kommunikations- & Marketingschef Pr. 1. februar 2007 tiltrådte jeg som ansvarlig for kommunikation & marketing i Dansikring A/S. Da der ikke tidligere har været 100% fokus på dette område har jeg derfor mange ting at tage fat på. Vi skal have forbedret vores interne og eksterne kommunikation, videreudviklet vores løsninger, koncepter og forretningsområder, fornyet eksisterende salgsmaterialer, fokus på udvikling af personalefordele, sat introkurser for nye medarbejdere i værk m.m. Som en af de første projekter har jeg fokuseret på at lancere en ny hjemmeside. Den gamle hjemmeside repræsenterede alle 4 Dansikring selskaber, samt var forældet i sit design. Den nye hjemmeside har til formål at fortælle kunder hvad vi kan levere, håndtere og har erfaring med. Endvidere har den til formål i sit udtryk at fortælle hvem vi er som virksomhed og hvad vi står for. I påsken er 1. fase af den nye hjemmeside lanceret. 1. fase betyder, at den i grove træk indehol- der det vi kan tilbyde i dag, samt beskriver hvem vi er. 2. fase vil være en finpudsning og uddybning af de forskellige koncepter og forretningsområder. 2. fase bliver lanceret løbende, men er planlagt til at være helt færdig i løbet af sommeren. Til efteråret vil hjemmesiden yderligere blive lanceret i en engelsk version. Intranet En af de næste projekter jeg vil fokusere på vil være at opbygge et intranet. Intranettet vil i grunden ligne vores nye hjemmeside, men vil blot være for vores medarbejdere. Da I er vores ansigt udadtil, er det vigtigt, at I er informeret om de nyeste tiltag, løsninger, problemstillinger m.v. Intranettet vil i første omgang komme til at indeholde relevant opdateret information, samt dokumenter, formularer o. lign. I vil have brug for I jeres hverdag. Intranettet kommer til at lægge som en del af vores nye hjemmeside, hvilket også betyder, at login vil foregå herfra. Alle kan derved tilgå intranettet så længe de har en internetforbin- delse. (Yderligere information om dette følger.) Tanken med intranettet er, at der skal være flere redaktører. Dette vil skabe en dynamik og vi vil alle være bedre informeret om hvad, der sker rundt i organisationen. Første fase er planlagt til at blive lanceret efter sommer. Har I tanker, ideer eller ønsker om hvad et nyt intranet skal indeholde vil jeg meget gerne høre det. Ikke at sige at alt vil kunne lade sig gøre, men jeg vil bestræbe mig på bedst muligt at intranettet bliver af medarbejderne for medarbejderne. Både hjemmesiden og det forstående intranet er medier, der løbende vil blive udbygget og opdateret. Det er ikke statiske medier, hvorfor vi alle bør bidrage til at disse to kommunikationskanaler bliver så interessante som muligt. Igen har I nogle ønsker, tanker og ideer i forhold til hjemmesiden, eller intranettet skal I være meget velkommen til at sende dem til Dansikring FOKUS april 2007

3 Uniformsudvalg I forbindelse med opstart af ny organisation pr. 1. januar 2007 henholdsvis Security Services & Mobile Services blev der etableret et nyt fælles uniformsudvalg. Uniformsudvalget består af Country President Mobile Services Peter Rosenberg, fællestillidsmand Lars Ritz, tillidsmand Holger Møller, regionschef vest i mobile Jens Brandt, kommunikations og marketingchef Britt Rifbjerg, regionschef Security Services Flemming Richter. Uniformsudvalgets mål er, at kunne lancere en helt ny uniformspakke til opstart i Udvalget skal arbejde hurtigt og effektivt med at træffe beslutninger og få disse effektiveret hurtigst muligt. Det nye uniformsudvalg arbejder efter en løsning, hvor den enkelte uniform er segment tilpasset. Dvs. at der søges fundet en uniformsprofil til hver af følgende vagtfunktioner: Portvagt Rundevagt Centervagt Lufthavnsvagt Stationærvagt Receptionsvagt City Patrol Af: Flemming Richter Udvalgt har fået tilsendt forskellige polo T-shirts. Vi undersøger p.t., om det er muligt, at denne kan erstatte f.eks. rundevagtens skjorte og slips. Der arbejdes tillige på muligheden for implementering af destinktioner til uniformerne. Dette er blot et par eksempler på de idéer og tanker, som der p.t. arbejdes med i uniformsudvalget. Inden en endelig uniformspakke kan sættes i produktion skal den forelægges Rigspolitiet for endelige godkendelse. Reklamationer over den nuværende uniform Eventuelle reklamationer over den nuværende uniform afgives til nærmeste leder. Er der kommentarer, et det vigtigt, at der fremkommer nogle konkrete eksempler, så der er mulighed for at gå direkte til vore leverandører. Den nærmeste leder videregiver derefter de indkomne bemærkninger/eksempler til f.eks. Flemming Richter, der herefter aftaler kvartalsmøder med Hoffmann. Ny identitet for Dansikring Værdi A/S I forbindelse med den forstående børsnotering af Dansikring Værdi A/S, som et selvstændigt selskab, uafhængig af Securitas AB koncernen, har Dansikring Værdi A/S pr skiftet navn til Loomis Danmark A/S, samt fået nyt logo og ny designprofil. Formålet med dette er, at skabe en fælles identitet som ét selskab, der udfører værdihåndtering på tværs af landegrænser. Ændret metode for afregning af feriepenge Det skal for en ordens skyld oplyses, at Dansikring A/S med virkning fra den 1. januar 2007 har ændret metode med hensyn til afregning af feriepenge. Indtil udgangen af 2006 har Dansikring A/S afregnet feriepenge ved at disse blev overført til feriekonto. Information til medarbejderne blev foretaget ved en lønseddel, samt en oplysning fra feriekonto. Udbetalingen af feriepengene blev foretaget af feriekonto ved, at medarbejdere, der skulle have feriepenge, fremsendte det modtagne kort til feriekonto, hvorefter pengene blev overført. Med virkning fra den 1. januar 2007 er dette ændret således, at Dansikring A/S nu anvender feriekort. Udbetalingen vil herefter ske direkte fra Dansikring A/S. Den eneste forskel for medarbejderne er, at feriekortet, når pengene skal udbetales, skal sendes til Dansikring A/S og ikke til feriekonto. Pengene vil herefter blive overført til pågældende medarbejder. Den løbende information om optjente feriepenge ændres der ikke ved. Tidspunktet for udbetaling ændres der ikke ved. Det vil sige, at feriepenge optjent i 2006 tidligst kan udbetales i maj 2007, og feriepenge optjent i 2007 tidligst kan udbetales i maj 2008 og så videre. Tillids- og sikkerhedsrepræsentanter i Dansikring A/S: Fællestillidsmand I Dansikring A/S Fyn og SydJylland Lars Ritz, tlf Tillidsmand Midt- og NordJylland Hans Jørn Sørensen, tlf Tillidsmand Mobile Øst Preben Toft Simonsen, tlf Tillidsmand Security Services Øst Holger Møller, tlf SikkerhedSrepræsentanter: Fyn og SydJylland Torben Jess, tlf Midt- og NordJylland Hans Jørn Sørensen, tlf Mobile Øst Preben Toft Simonsen, tlf Security Services Øst Holger Møller, tlf Dansikring FOKUS april 2007

4 Security Services Den nye organisation i Security Services, Danmark har fået en god start på 2007, takket være en kæmpe indsats fra alle Specialiseringen fortsætter med nye muligheder for alle Af: Brian Riis Nielsen, Country President Services Denmark Den nye organisation i Security Services, Danmark har fået en god start på 2007, takket være en kæmpe indsats fra alle en stor tak herfra til enhver af jer! Specialiseringsproces Fra årsskiftet har der i såvel Danmark som de øvrige lande i Europa og Nordamaerika været fokuseret kraftigt på at speede specialiseringsprocessen op. Denne udvikling bliver intensiveret yderligere de kommende måneder, kraftigt drevet af vores nye koncernchef, Alf Göranson. I Danmark vil dette konkret medføre, at vi vil udvælge de kundesegmenter som vi vil satse på at specialisere yderligere, igennem kundeudvik- ling og især uddannelse af såvel ledere, samt medarbejdere. På lederområdet er der igangsat såvel grundlæggende lederuddannelse for driftsledere & superviserer, samt en specialiseret lederuddannelse for afdelingschefer og øvrige forretningsområdeansvarlige. Uddannelseskatalog Særlig fokus vil der nu være på, inden udgangen af 2. kvartal, at udarbejde et samlet uddannelseskatalog over såvel generelle som specialiserede efteruddannelser, samt en særlig uddannelsespolitik med tilhørende håndbog, så alle medarbejdere kan få overblik over, hvilke muligheder der tilbydes for videreudvikling i relation til den forestående specialisering. Vi har derfor ansat en ny HR/uddannelseskoordinator, Monica Nelson, som i et tæt samarbejde med ledelsen skal implementere den specialiserede efteruddannelse i Security Services Danmark. Monika vil desuden blive ansvarlig for central rekruttering og implementering af nye medarbejdere. Jeg håber og tror på, at vi igennem den nye fokusering og specialisering af vagt- og sikkerhedsløsninger til udvalgte kundesegmenter, kombineret med de rette muligheder for udvikling og karriere hos den enkelte medarbejder i fællesskab kan skabe et grundlag for at blive den foretrukne vagt- og sikkerhedsleverandør og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejdere, der ønsker at gøre en forskel igennem vort nye slogan, Solutions Through People. Tak for indsatsen i 1. kvartal. I ønskes alle et godt og positivt 2. kvartal! Dansikring FOKUS april 2007

5 Dem, der ikke udvikler, afvikler! Af: Kenneth Larsen, Områdechef Security Services Den 7. maj 2007 igangsætter vi som en del af vores strategiske forretnings- og udviklingsplan en grundlæggende lederuddannelse opdelt i 5 uddannelses-moduler, så vi den vej igennem skaber en fælles platform og forståelse for den fremtidige lederrolle og lederfunktion i Security Services, Denmark. Vi har i organisationen en masse talentfulde og dygtige medarbejdere, som gerne vil frem og som vi gerne vil investere i og satse vores fremtid på. Derfor tror vi på, at den grundlæggende lederuddannelse kan være med til at synliggøre og motivere disse dygtige medarbejdere, så vi alle i fællesskab kan bevare den positive udvikling, vi oplever lige nu! Ledelses-teamet i Major Accounts har valgt følgende kandidater til den grundlæggende lederuddannelse: Driftsleder Henrik Fårup Madsen, Driftsleder Steffen Clemmensen, Teamleader Jan Larsen, Teamleader Kenn Hadberg, Supervisor Mads Arnholtz, Supervisor Michael Sørensen, Supervisor Michael Olsen, Supervisor Hanne Linberg Jensen, Supervisor Puk Boje, Supervisor Jimmy Larsen, Supervisor Simon Dalgas Larsen, Sikkerhedsvagt Jacob Michelsen, Sikkerhedsvagt Peter Garboe, Sikkerhedsvagt Chris Fur og Sikkerhedsvagt Thor Rønnow. Jeg er sikker på, at I alle vil bevise, at vi har valgt rigtigt. Held og lykke med de nye udfordringer! En god start på året Af: Kenneth Larsen, Områdechef Security Services Vi har i Security Services - Major Accounts fået en god start på året og det er takket være alle jer dygtige medarbejdere samt et godt teamwork! Nu er det så vigtigt, at vi alle fortsætter denne positive udvikling og beviser at People make a diffrence. En stor tak til jer alle! Region Specialized Segments & Public Sector Af: Flemming Richter, Områdechef Security Services Indledningsvis vil jeg benytte lejligheden til at ønske Jer alle et rigtigt godt og solskinsrigt forår med masser af nye tiltag og udfordringer. I forbindelse med opstart af vor nye organisation Specialized Segments & Public Sector ved årsskiftet kan jeg oplyse, at 1. kvartal 2007 har været en rigtig positiv oplevelse. I årets første måneder har jeg mødt utrolig mange nye og spændende medarbejdere, mennesker med professionalisme, entusiasme og ikke mindst potentiale for fremtiden i Dansikring. Jeg har ligeledes afholdt mange møder med vore nye kunder, og her ligger der virkelig en kæmpe volumen af yderst interessante kunder, som jeg glæder mig meget til at arbejde med. Jeg er overbevist om, at de nye tiltag med segmenteringen, er et skridt i den rigtige retning for Permanent Guarding i Dansikring. Tiden er inde til at begynde segmenteringsprocessen, idet markedet nu synes at være modent hertil. Vore kunder har helt andre krav og ønsker i dag end bare for få år tilbage. Det er meget vigtigt, at vi følger med denne udvikling og viser hvad Permanent Guarding i Dansikring kan tilbyde af unikke løsninger. Jeg ser en stor udfordring i, at vi alle opnår de kompetencer og uddannelser, der vil være påkrævet for at kunne påtage det driftsmæssige ansvar, kundeudvikling, samt coaching. Dette skulle gerne sikre, at kunderne bliver videreudviklet og får den rigtige faglige ekspertise, som de har krav på. I øvrigt kan jeg oplyse, at på det seneste har tendensen på udvikling af eksisterende kunder været kombi-aftaler med meget stor succes. Via kombiaftalen har vi mulighed for at tilbyde kunden en større og mere tilfredsstillende service, samtidig med, at vi kan lave en mere tilfredsstillende aftale for os selv. Det er mit indtryk, at kunderne betragter os som en professionel rådgiver. De finder os troværdig, da de kan mærke, at vi ved, hvad vi taler om. Samtidig føler de sig trygge ved Permanent Guarding i Dansikring A/S. Jeg forventer derfor en stor vækst inden for dette område i En større samlet omsætning i 2007 på kombi-aftaler smitter jo af på mange år frem i tiden, da disse er 3- eller 5-årige aftaler. Denne udvikling er udelukkende på baggrund af en dygtig personalestab, som giver en samlet faglig ekspertise, som ikke findes i mange andre sikkerhedsfirmaer. Jeg er overbevist om, at vi i Permanent Guarding i Dansikring har denne force. Det har jo også vist sig i en stærk vækst i første del af året. Dette har mange af Jer virkelig mærket på egen krop, her tænker jeg især på de mange ekstra opgaver og vagter, som skulle besættes. Dette har resulteret i en god start for Regionen. Det betyder, at økonomisk er vi på budget efter 1. kvartal Dette er utroligt vigtigt, da det normalt er grundlæggende for resten af året. Jeg vil gerne takke Jer alle for den flotte indsats i 1. kvartal, og håber vi kan holde denne trend i 2. kvartal også. Jer og jeres familie ønskes hermed et rigtigt godt forår. Dansikring FOKUS april 2007

6 People makes the difference Af: Thomas Pedersen, Security Account Manager I udkanten af Hillerød finder man på en nysået græsmark, den hidtil største udenlandske enkeltinvestering i Danmark til dato. Seks års arbejde og investeringer for op mod fire milliarder kroner er nu materialiseret i form af den amerikanske biotech virksomhed - Biogen Idecs første produktionssite uden for USA. Biogen Idec er markedsførende indenfor behandling af blandet andet multipel sclerose. Byggeplads kommer der til at være nogle år endnu, da man stadig mangler at installere selve produktionsanlægget, samt at opføre en ny lagerbygning, det øvrige er ved at være på plads. Sikkerhedsafdelingen er blot en af mange funktioner, som nu arbejder på højtryk for at imødekomme de utroligt mange krav fra myndigheder og kvalitetssikringsafdelingen. Security er et utroligt vigtigt element i hverdagen, her arbejdes efter nøje udfærdigede procedurer, der stilles store krav til individets ansvarsfølelse og alle er underlagt en lang række af kurser og træningssessioner. Personalet i sikkerhedsafdelingen er en både anerkendt og værdsat del af dagligdagen og alle indgår i Biogen Idec, på lige vilkår med virksomhedens egne ansatte. Virksomheden har et særdeles konkret behov for en fastvagt-løsning for at udøve effektiv adgangskontrol i henhold til de for branchen lovmæssige GMP-regler, samt at monitere produktions- og laboratorie udstyr fra egen kontrolcentral (i daglig tale SCC for Security Command Center). Fra venstre: Mads Arnholtz, Bo Kristensen, Thomas Pedersen, Michael Shahab & Martha Arnholtz. Procedurerne er ubøjelige, alt sammen for i sidste ende at beskytte kundens licenser til produktion og distribution og dermed sikre kundens profit og renomé, men især for at sikre, at ingen patienter risikerer at få kontamineret medicin. Udover ovenstående benyttes vagtteamet til rundering og til at løse en række ad-hoc opgaver, eksempelvis ved VIP-besøg m.v. Da fabrikken i Danmark er virksomhedens primære lokation uden for USA, fungerer SCC her i Hillerød som en hub for Biogen Idecs kontorer i 13 lande, i det omfang man ude i de mindre kontorer har brug for adgangskort, rådgivning omkring sikkerhed, eller andet, der måtte ligge inden for vores arbejdsområde. I øjeblikket skal man til at lukke et laboratorie og et pakkeri i Holland. Eftersom funktionerne skal flytte til Hillerød deltager security teamet i Hillerød med vejledning, CCTV-overvågning og sikring af, at al fortrolig information behandles korrekt, og at ejendom ikke kommer på forkerte hænder i processen. Hvorfor gør vi en forskel hos kunden? Vi er dybt integreret i virksomheden, hele teamet har et stærkt netværk langt ind i kundens virksomhed. Vi har gennem deltagelse i brancherelevant uddannelse og kursusaktivitet opnået et fagligt niveau inden for biotech, som gør os til en essentiel del af den daglige drift af sitet. Vi er alle dedikerede og vi går det ekstra skridt, der gør, at kunden føler at opgaverne bliver fulgt til dørs med et smil. Vi har samlet en række stærke kompetencer på holdet, hvilket gør, at vi stort set altid har en mand, der kan springe til og løse en opgave på fornuftig vis. En security officer hos Biogen Idec kan nå langt, de der magter at bibeholde deres tilknytning til opgaven vil i kraft af deres funktion have bevist, at de besidder alle de kerneværdier vi gerne vil have at vores medarbejdere indeholder, ydermere er de vant til at handle selvstændigt og bevare overblikket i en stresset hverdag, de kan lide at have travlt, de er ydere og de får arbejdet gjort. Som leder for denne afdeling har jeg en ønskedrøm om, at min afdeling hos Biogen Idec vil udvikle sig til et springbræt for ambitiøse mennesker, som har gjort op med sig selv, at de vil arbejde professionelt med security og gøre det til en karriere som de brænder for. Afdelingen hos Biogen Idec er beviset på at vores motto People makes the difference passer, for her kan opgaven kun løses når alle på teamet yder den højeste grad af integritet og ansvarsfølelse Som bekendt er der ikke noget I i T-E-A-M. Dansikring FOKUS april 2007

7 Mobile Services Vi skal inden sommer i fællesskab lave en plan for sommeralarmerne, idet at vi skal være Danmarks hurtigste vagtselskab. Nyt fra region mobile vest Af: Jens Brandt, Regionschef Mobile Vest Vi er kommet gennem første kvartal med en flot tilgang af nye kunder og uden den helt store afgang af gamle kunder. Især aftalen med Odense kommune har givet mange nye og spændende kunder, men også i servicevagten er der startet nye kunder op, og pr. 2 april er vi startet i Viborg med servicevagt. Vi har haft en lidt hektisk periode i Århus og jeg vil her benytte chancen for at takke alle i Århus afdelingen for deres super indsats virkelig flot indsats! Aage Søncksen har kørt salgskurser for de, der kunne have interesse i at prøve kræfter med lidt salg især nogle nye og færdigstrikkede koncepter, som Brian Søncksen arbejder med, kunne være interessante for vores folk at prøve at afsætte så hvis I sidder med en lille sælger i maven så tag kontakt til jeres afdelingsleder og få ham til at stable et salgskursus på benene..! Økonomisk er vi ikke kommet helt så godt igennem første kvartal, som vi gerne havde villet. Men vi er stadig optimistiske på året, der er trods alt 9 måneder tilbage, så vi skal nok nå vores resultat især når vi kikker på den positive vækst som vi har i regionen. Her hvor foråret er kommet, er der kommet lidt mere gang i alarmerne og jeg vil bede alle vægtere, som kører på alarm om at komme frem hurtigst muligt, naturligvis med overholdelse af færdselsreglerne. Vi skal inden sommer i fællesskab lave en plan for sommeralarmerne, idet at vi skal være Danmarks hurtigste vagtselskab og vi skylder vores kunder den bedste og hurtigste service. I øvrigt gav Direct på mit sidste møde med dem udtryk for at vi havde forbedret vores udrykningstid i de første 2 måneder i forhold til det som vi sluttede på sidste år, så det er positivt vi skal bare holde den trend. Vi har fået nye lokaler i Kolding efter at værdien (Loomis) flyttede til Århus og at Systems skulle bruge hele bygningen har vi fundet nogle gode lokaler tæt på den gamle adresse, hvor vi kan lave bedre faciliteter for især vores alarmberedskab. Sidst men ikke mindst vil jeg byde vores nye kollegaer i regionen velkommen og til de gamle som holder ud, vil jeg sige godt gået god vagt og nyd foråret pas godt på jer selv og som i min december hilsen håber jeg stadig at nå at få hilst på så mange af jer som muligt. Dansikring FOKUS april 2007

8 SAlgSAFdEliNgEN mobile SErvicES Af: BRIAN SØNCKSEN, SALGSCHEF mobile 2007 er året, hvor salget bliver skilt ud fra driften. Der er stor fokus på at få en aktiv salgsstyrke på gaden. Den 1. marts er seneste skud på sælgersiden startet. jeg byder hermed varmt velkommen til Leif jensen, 34 år. Leif er bosat i Frederikshavn, gift og har 2 børn. Leif skal arbejde som opsøgende vagt/koncept sælger i Nordjylland, med udgangspunkt fra Aalborg kontoret. Næste step af ansættelse på sælgersiden, bliver i Aarhus amt, med udgangspunkt fra vores kontor i Risskov. Så kender du en, eller er du den nye sælger, så lad mig høre fra dig. I 2. kvartal forventes denne stilling at besættes. Der arbejdes på en række koncepter, som f.eks. område vagt, tryghedspatruljen, kombi aftaler og servicevagt. omkring servicevagt, har vi i øjeblikket et specielt tilkaldetryk på prøve, som vi forventer at bygge et godt koncept op omkring. Når dette koncept er helt klar til salg, vil I høre mere om dette. Disse koncepter har en række sælgere fokus på, i tæt samarbejde med driften. I skrivende stund, arbejdes der med stor fokus på områdevagt i Ishøj Kommune. Henriette Strube, er ved at sætte denne områdevagt på kortet. Henriette har en række gode tiltag i gang, som Dansikring A/S og Ishøj kommune forventer os meget af. I Nordsjælland arbejder Henrik Schnipper med et par områdevagter, som ser meget spændende ud. Ligeledes har Henrik et par projekter i gang andre steder i byen, som kan blive et stort aktiv for Dansikring A/S. Henrik Kuno Hviid, arbejder i dag med fokus på udvikling af bestående kunder/kredse. Kuno har samtidig en kontakt med en række kæde kunder, som Kuno håndterer og udvikler. Det er primært øst for Storebælt (Axel Falcks afd.), hvor Kuno har ansvaret for udvikling af bestående kunder. Kigger vi mod vest, har Finn Schmidt fået godt gang i salget, dels i Kolding og odense. Der arbejdes tæt sammen med driften begge steder, og dette arbejde giver pote! Finn arbejder på fl ere 750 ansatte ser mere end 6, derfor vil vi fra salgs afdelingen slå et slag for en strøm af emner. Giver dit emne salg, så bliver der sat 500 kr. ind på din konto. koncepter, og der ligger en del salg og spændende opgaver og venter i fremtiden. Vest for Storebælt er der også fokus på udvikling af bestående kunder (jens Brandt afd.). Her er det Aage Søncksen, der varetager opgaven. Aage har desuden fokus på servicevagt konceptet, og har netop solgt dette ind til de handlende og city foreningen i Viborg. opstart 1 April. mobile salgsafdelingen har sat fokus på emner og emnegivning. Dette betyder, at du nu som ansat i Dansikring A/S kan tjene en lille skilling, på at være emnegiver på vagt og kombi emner. Vi i Dansikring A/S er en stor samlet styrke, som brænder for vores job. Vi bærer stolt vores uniform/logo, vi er alle Dansikring folk, vi er her for at gøre en forskel. om du arbejder i Hjørring, Vejle eller Glostrup, eller hvor du nu udfører dit job, så har vi alle en ting til fælles: Dansikring A/S. 750 ansatte ser mere end 6, derfor vil vi fra salgs afdelingen (mobile), slå et slag for en strøm af emner. Hjælp til, vær opmærksom, spørg ind, hvor og hvem, der kan have brug for vores services fra mobile. Alle emner, er gode emner, så vær ikke bange for at komme med dit emne. Send eller aflevere emnet til den lokale sælger/afdelingsleder, så tager vi fra salg hånd om dit emne. Giver dit emne salg, så bliver der sat 500 kr. ind på din konto. Det eneste du behøver er at følge dette fl ow. Flow på emnehenvisning: 1. Vægter har et valgt emne. 2. Vægter udfylder emnekort med navn samt telefon nummer på emnet. Derpå skriver vægteren også sit CPR-nummer. 3. Vægteren afl everer / sender emnekort til sælger/afd. leder. 4. Sælger kontakter kunden. 5. Sælger laver kontrakt, og vedlægger emnekort, samt en kopi af underskrevet kontrakt, og fremsender dette til økonomiafd. 6. Økonomiafd. indsætter 500 kr. på vægters konto (henvisnings provision). Provision gives for kontraktsalg på min. 12 mdr. God jagt og godt salg til alle! 8 DANSIKRING FOkuS APRIL 2007

9 SviNd AFdEliNgEN kan varetage FØlgENdE OpgAvEr: Sikkerhedsrådgivning butiksdetektiv butiksvagt Midlertidig overvågning Patruljekørsel udgangskontrol erhvervskontrol Kvalitetskontrol Prøvekøb SviNd AFdEliNgEN Af: KENNETH HERTSDAHL, AFDELINGSLEDER mobile med opstart af ny afdeling d. 1. januar 2007 er vi med ca. 13 ansatte den rigtige vej med udvikling af svind afdelingen der kan servicere alle kunder i hele Danmark. Dette kan lade sig gøre, ved at have ansat de rigtige medarbejdere, samt uddelegere opgaverne til de rette supervisore. Vagtaftalen med Dansikring betyder, at med arbejderne ved hjælp af mobilnettet og et tilkaldetryk kan tilkalde en vagtpatrulje med få minutters varsel Konceptet, der henvender sig til alle butikker, er godt i gang med aftaler med mange detailkæder, eks. Coop. Alt dette bliver større takket være godt samarbejde med sælger Henrik Kuno Hviid, supervisor Thomas Grøndahl og alle de andre medarbejderne i svind afdelingen. Fortsæt det gode arbejde, så vi får et godt år konceptet I butikken opsættes en tryghedsalarm, som kan benyttes, hvis der ønskes en vagt til stæde i butikken. Dette kan være i tilfælde af mistænkelige forhold, eller hvis der er taget en butikstyv m.m. Ved tilkald vil vores vægtere være fremme inden for 10 min. Som en del af ordningen vil vi også min. 1 gang dagligt tilse butikken. Som ekstra service observerer vi, hvad der foregår i butikkerne, og efter hvert besøg sender vi information til vagtcentralen. Næste dag har den ansvarlige for butikken en mail, der beskriver, hvad der er sket i butikkerne, og kan følge op på det, hvis f. eks. pengeskabet, eller bagdøren står åben hver gang. irma-kæden sikrer sig mod svind og tyverier Dette koncept har vi fået meget ros af fra salgsdirektøren jan Larsen fra IRmA A/S. Irma har fungeret som testbutikker for hele dette nye koncept. Dette er gået så godt, at Irma har valgt at udvide det til en permanent kontrakt. Irma er godt tilfreds. Grunden til det er, at vi har været med til at knække røveri-kurven. Irma har ikke haft et eneste røveri i de første 2 måneder af 2007 og dette er første gang nogensinde. Udover flere og bedre videokameraer i mange af vores butikker har vi lavet en vagtaftale med Dansikring. Den betyder, at medarbejderne ved hjælp af mobilnettet og et tilkaldetryk kan tilkalde en vagtpatrulje med få minutters varsel, oplyser salgs- og personaledirektør jan Larsen fra Irma. Siden Irma i efteråret sikrede sine mest udsatte butikker, har kæden for første gang i mange år ikke oplevet røverier i forbindelse med julehandlen, som ellers er højsæson for røverier. Selv om vagterne ikke tilkaldes, så kommer de alligevel minimum en gang om dagen ind i de tilmeldte butikker. Dette skaber en øget tryghed for medarbejderne, og virker samtidig præventivt på personer med skumle hensigter om tyveri, ran eller røveri, slutter jan Larsen. DANSIKRING FOkuS APRIL

10 Opslagstavlen er til generel information fra, om og til med arbejderne i Dansikring. Har du noget på hjertet, som du synes skal på opslagstavlen i næste nummer af FOKUS, så send det på mail til SIDSTE FRIST: 6. JULI God indsats! Af Carsten Kramhøft, Security Account Manager Kenneth Bach, sikkerhedsvagt på NOKIA, trodsede alle vejrguder en vinterdag i februar. Han var denne dag som så mange andre sneet inde. Kenneth gik alligevel fra sin bopæl i Gadstrup til Roskilde Station for at tage toget. En tur på 12 km. Tog toget videre til Valby og gik de sidste 4 km til Nokia i Sydhavnen. En enestående holdning til at gøre alt for at komme på arbejde, når det er muligt, som har udløst en hilsen fra Dansikring med en tur i BIOGRAFEN med popcorn for 2. PS. Kenneth kom næsten til tiden... ÅRETS FISKETUR MED SKJOLD DEN 8.AUGUST 2007 Igen i år har et samarbejde mellem Mobile Services, Security Services og Den Faglige Klub i Dansikring A/S gjort det muligt, at afholde Årets Fisketur. Som noget nyt bliver det en Makreltur fra Odden Havn. Sted: Odden Havn Sjælland med rederiet Skjold. Sejladsen finder sted mellem 04:00-14:00 Lad os se, om vi kan slå sidste års rekord... Mobile-Security Service sponsorerer 3 stk. præmier plus båden. Den Faglige klub giver morgenmad, frokost samt rimelige drikkevarer under turen. Tilmelding: hurtigst muligt og senest mandag den 30.juli. Til: Holger Møller på eller telefon Alle er velkomne! Venligst Holger Møller HUSK FISKETEGN! PS: Der kan på læses om, hvilket grej der kan/skal bruges. 15 års jubilæum! Sten Wessel, født i Dansikring regi d. 1/6-1992, hvilket betyder at Sten har 15 års jubilæum i år. Man kan faktisk godt tillade sig at tiltale ham Hr. Dansikring. Vi på vagtcentralen nyder stor gavn af Sten og hans viden om vagtcentralen og hans viden om Dansikring generelt. Sten er en pligtopfyldende mand, og altid behjælpelig, og altid god for en anekdote om hvordan tingene har forandret sig i Dansikring gennem tiden. Vi på vagtcentralen ønsker Sten hjertelig tillykke med jubilæet, og håber han bliver hos os mange år frem. HUSK-HUSK: Har du indlæg og billeder til FOKUS, så send dem til Deadline for næste udgivelse er 6. juli. 10 DANSIKRING FOkuS APRIL 2007

11 Catellos eneste kommentar var: Jeg passede jo kun mit arbejde. Den Faglige Klub i Dansikring A/S På Generalforsamlingen den blev Holger Møller valgt som Formand (tillidsmand) for de næste 2 år. Holger er tillidsmand for Fastvagten på Sjælland og han modtager gerne besøg på Borgen på tirsdage i lige uger fra kl. 14:00-18:00, og ellers træffes han på tlf (der er næsten døgnåbnet), samt på mail: Små udfordringer klares hurtigt. - større tager lidt længere tid... JEG PASSEDE JO KUN MIT ARBEJDE... Af Kell Prang, Driftsleder Security Services Afdeling 9362 s daglige arbejdsplads lidt fra oven! Den 28. februar 2007 er en helt almindelig arbejdsdag for Catello Sorrentino, der til dagligt arbejder som centervagt i Bruuns Galleri i Århus. Den eneste forskel på denne dag og de andre dage er, at Catello skal på oplæring i Viby Centret, hvor han aldrig har gået før. Viby Centret ligger i den sydlige del af Århus og er en af vore ældste kunder med opstart helt tilbage omkring Dagen starter stille og roligt, og Catello går rundt med sin makker for at se, hvordan tingene foregår i og omkring Viby Centret. Det skal nævnes, at der foreligger en helt speciel polititilladelse med henblik på udvidelse af vore kompetencer til tillige at gælde udendørsarealer, p-plads m.v. omkring Viby Centret. Uden for centret på parkeringspladsen hører han pludselig en stemme, der råber: Han har en kniv! Catello reagerer aldeles hurtigt, og ser en narkomantype på parkerings pladsen true tre unge drenge med en kniv. Uden at tænke over eventuelle konsekvenser iler Catello til og får knivmanden pacificeret. Politiet indfinder sig hurtigt. Manden viser sig at være en gammel kending af politiet, og kendt som en særdeles aggressiv type med en kort lunte. Politiet roser meget Catellos håndtering af sagen og udtrykker deres tilfredshed med, at en Dansikring vagt har reageret så hurtigt og professionelt i en så farlig situation. Alt dette resulterede i, at Catello den 11. april 2007 blev kaldt ned til Politimesteren hos Århus Politi, hvor han fik overrakt en check på kr. 500 for et godt og modigt stykke arbejde. DANSIKRING FOkuS APRIL

12 AF: PETER ROSENBERG & BRIAN RIIS NIELSEN Fortsættes på side 2 >> Velkommen til følgende nye ansigter: Frederikke Rexen Sikkerhedsreceptionist, NOKIA Thor Rønnow Sikkerhedsvagt, Biogen Idec Thomas Salmon Sikkerhedsvagt, Biogen Idec Mia Jespersen Sikkerhedsreceptionist, Biogen Idec Heidi Schwerdfeger Sikkerhedsreceptionist, Biogen Idec Carl Sukkot Sikkerhedsvagt, Carlsberg Valby Majken Degnov Sikkerhedsvagt, Tuborg Fredericia Michael Bang Rundevagt Esbjerg Ugur Ciftci Servicevagt Esbjerg Maria Elena Svarre Nielsen Vagtcentraloperatør Trine Jønsen Vagtcentraloperatør Thomas Ehlers Jægerfeld Vagtcentraloperatør Meir Schwartzberg Aviation Security Supervisor Casper Backhausen Landsperg Passanger Profiler, Aviation Security 1. UDGAVE APRIL 2007 FOKUS FOR MEDARBEJDERNE I DANSIKRING A/S Undersøgelse og bedømmelse af bevidstløse personer Det har i Sikkerhedsudvalget (SIU) været debatteret hvor vigtigt det er, at passe på sig selv, hvis man skal yde førstehjælp til en bevidstløs person. I forbindelse med førstehjælpskursus er følgende gode vejledning blevet udleveret. Af: Jørn-Ole Didriksen Ambulance- og Førstehjælpsinstruktør Kompetence Danmark Det er uhyre vigtigt, at man som førstehjælper til en person, der er faldet om, udviser forsigtighed overfor sig selv ved udførelsen af førstehjælp. Der findes desværre mennesker, som ikke er klar over hvilke risici de udgør overfor mennesker, der prøver at hjælpe dem i en nødsituation. Her tænker jeg specielt på narkomaner, der kan risikere at falde bevidstløse om ifbm. en overdosis. For at sikre de eventuelle stoffer de bærer på sig mod andre narkomaner, som måske kunne finde på at rulle dem i deres bevidstløse tilstand, har nogle narkomaner for vane at gå rundt med afsikrede kanyler i lommerne. Skulle andre finde på at rode i deres lommer, kan de risikere at stikke sig på kanylen. De forskellige leverbetændelser kan deles op i følgende kategorier: Hepatitis A: Smitter gennem munden, eller spredes via afføring. Smitterisikoen er størst ved personlig kontakt og øges når hygiejnen er dårlig. Der findes vaccine mod hepatitis A. Hepatitis B: Smitter især gennem blod- husk også næseblod, menstruationsblod og blødende hæmorider. Der findes vaccine mod hepatitis B Hepatitis C: Smitter gennem blod og seksuel kontakt. Der findes ingen vaccine mod hepatitis C, og det er derfor uhyre vigtig, at arbejdshygiejnen er meget høj. BIOGEN IDEC Personalet i sikkerhedsafdelingen er både en anerkendt og værdsat del af dagligdagen. LÆS VIDERE PÅ SIDE 6 SALGSAFDELINGEN 750 ansatte ser mere end 6, derfor vil vi fra salgsafdelingen slå et slag for en strøm af emner. LÆS VIDERE PÅ SIDE 8 VELKOMMEN TIL FOKUS LEDER: Velkommen til FOKUS vores nye nyhedsmagasin. Det tidligere NEWS har fået nyt navn og at give alle et indblik i hvad, der rører sig i organi- Formålet med nyhedsmagasinet er stadig det samme design, således magasinet er med til at understøtte sationen, samt hvad, der er på vej. Alle er velkomne vores virksomhedsprofil, strategi og visioner. til at bidrage med indlæg, der har interesse for hele organisationen. Indlæg skal indsendes til FOKUS betyder; fokus på mennesker vores fokus på deadlines ses sidst i magasinet. information, samt på medarbejdernes trivsel, kompetencer og udvikling. God læselyst! Britt Rifbjerg, Redaktør ET BEGIVENHEDSRIGT 1. KVARTAL Så gik det første kvartal i vores fælles nye Dansikring A/S, hvor vi efter opdelingen i de 2 nye specialiserede forretningsområder Mobile og Services, skal bevise overfor såvel hinanden som omverdenen, at fokusering og specialisering, samt medfører konkrete og synlige fordele for vore kunder og nye udviklings muligheder for den enkelte medarbejder. Vi ved at dette er en stor udfordring, som stiller store krav til den enkelte leder og medarbejder. Men vi mærker også en stor tiltro og vilje til at gå denne vej i organisationen, og vi vil gerne takke alle for en stor indsats i de første 3 måneder af 2007 det er jer, der gør forskellen, og vi ønsker at give jer de optimale betingelser for at dette skal lykkes. De afsikrede kanyler er en klar trussel mod førstehjælperen, som bør udvise stor forsigtighed. Når man står overfor en bevidstløs person, skal man inden man foretager sig noget, anvende en undersøgelsesmetodik, hvor man vurderer personen fra fødder til hoved inden man begiver sig i gang med førstehjælpen. Når man udfører førstehjælp bør man som udgangspunkt undgå at rode i folks lommer. Stikker man sig på en kanyle kan stikket udløse en leverbetændelse, eller i værste fald få en dødelig udgang. Hepatitis B er den mest udbredte type. Som led i Dansikring A/S ISO certificeringen afholder Kompetence Danmark førstehjælpskurser for Dansikring medarbejdere. Her vil vi i forbindelse med vagt- og sikkerhedsfunktionærernes håndtering af bevidstløse personer, drøfte omgang og sikkerhed ved udførelse af førstehjælp, samt oplyse om ambulancemæssig viden. Målet er at undgår ulykker/smitte i forbindelse med førstehjælpsarbejdet. Redaktør: Britt Rifbjerg Grafisk layoyt: AdPartners.dk FOKUS udgives 4 gange årligt. Næste FOKUS udkommer den 25/ Deadline for indslag er den 6/

Kenneth Hoe KontrolCentralleder. Jan Julin Field Sales Manager Exam. Sikringsleder / PFSO. Lars Rasmussen Projektledere / PFSO.

Kenneth Hoe KontrolCentralleder. Jan Julin Field Sales Manager Exam. Sikringsleder / PFSO. Lars Rasmussen Projektledere / PFSO. Velkommen til Jan Julin Field Sales Manager Exam. Sikringsleder / PFSO Kenneth Hoe KontrolCentralleder Lars Rasmussen Projektledere / PFSO Jens Andersen Sikkerheds konsulent / PFSO Lars Hansson AXIS Thomas

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017

Nyt fra forbundet mm Dommerkursus. Generalforsamling 2017 Det er ved at være et stykke tid siden det seneste nyhedsbrev blev sendt ud, jeg har, som de fleste ved fået nyt job, hvor der har været en masse nyt at sætte sig ind i, så derfor har det ikke været computeren

Læs mere

Når du har været ansat i minimum fire måneder, kan du deltage på vores populære salgskursus.

Når du har været ansat i minimum fire måneder, kan du deltage på vores populære salgskursus. 1 HARRY FILM Hos Elgiganten har du alle tiders mulighed for at forme din egen karriere og du vil i din tid hos os, blive udfordret på både personlige og faglige kompetencer. Du er lige nu i gang med CAT

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Den 12. maj 2012. Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Tilbudstype og form Adresse Telefonnummer E-mail adresse

Læs mere

Et erhvervsinitiativ for veteraner

Et erhvervsinitiativ for veteraner Et erhvervsinitiativ for veteraner VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER

ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER ET ERHVERVSINITIATIV FOR VETERANER VELKOMMEN HJEM er en ny organisation for virksomheder, der ønsker at tage et samfundsansvar med aktiv involvering af virksomheden ved at føre veteraner og erhvervsliv

Læs mere

Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE

Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE Vagtservice i særklasse Kvalitet, kompetencer og kunden i centrum. VAGTSERVICE KVALITET, KOMPETENCER OG KUNDEN I CENTRUM. Dedikeret til vagt og sikkerhed Vagtservice Danmark er en dedikeret vagt- og sikkerhedsvirksomhed,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015

Bilag til SOCDIR. 10. juni 2015 Bilag til SOCDIR 10. juni 2015 Punkt 6: Ledernetværk på det specialiserede voksensocialområde Bilag 1: Invitation til ledernetværk Bilag 2: Orientering om invitation til nyt ledernetværk på voksen socialområdet

Læs mere

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Februar 2006 HER OG NU s første udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Fratrædelsesaftalen 2006 Evaluering af lønsamtaler 2005 Individuelle lønsamtaler 2006 Ændring

Læs mere

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017

Dansk Softball Forbund. Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund Frivillighedsstrategi 2015-2017 Dansk Softball Forbund har en lang tradition for at engagerede frivillige kræfter yder en utrolig stor indsats. De frivillige ildsjæle spiller en

Læs mere

VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik

VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik VIL DU LAVE EN GOD FORRET- NING? - Start din egen Schmidt butik Oplev forskellen! HVEM ER SCHMIDT? Schmidt er Europas største køkkenkæde med mere end 700 franchisebutikker. Schmidt er en del af den franske

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Arbejdsforhold. Ansat hos Sanistål 2. Karrieremuligheder 3. Mere end du tror 4. Arbejdsmiljø 5. Oms 3,9b. Hedegaard Tidemand og Døssing

Arbejdsforhold. Ansat hos Sanistål 2. Karrieremuligheder 3. Mere end du tror 4. Arbejdsmiljø 5. Oms 3,9b. Hedegaard Tidemand og Døssing Arbejdsforhold Ansat hos Sanistål 2 Oms 3,9b Karrieremuligheder 3 Mere end du tror 4 Arbejdsmiljø 5 1 Ansat hos Sanistål Sanistål er en virksomhed med mange forskellige typer jobs. Du kan f.eks. være ansat

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT

VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT DECEMBER 2014 VELKOMMEN DECEMBER NYHEDSBREV FRA CONNECTSPORT Velkommen til det inspirerende ConnectSport Netværk. Opgaven for mange ledere i dag er at være inspirerende. Men hvor skal man lade sig inspirere

Læs mere

Ved et møde i Sikring A/S sikkerhedsudvalg i februar 2002 bliver virksomhedens oversigt over arbejdsskader for 2001 fremlagt og gennemgået.

Ved et møde i Sikring A/S sikkerhedsudvalg i februar 2002 bliver virksomhedens oversigt over arbejdsskader for 2001 fremlagt og gennemgået. CASE VAGTER CASE VAGTER Situation nr. 1 Vagtfirmaet Sikring A/S blev etableret i 1990 med det formål at tilbyde virksomheder store og små en moderne og effektiv vagtservice omfattende ronderende vagter

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Lær at lede og. motivere frivillige

Lær at lede og. motivere frivillige Lær at lede og Bog: Ledelse af frivillige. Særpris i dag: 239 kr. motivere frivillige V/ Sociolog Foredragsholder, forfatter og konsulent Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO Hvor er du? 1) I har

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation

Kommunikationspolitik for Region Nordjylland. God kommunikation Kommunikationspolitik for Region Nordjylland God kommunikation N e m T n æ r v æ r e n d e e n k e l t m å l r e t t e t t r o v æ r d i g t Din indsats er vigtig Det, du siger, og måden, du siger det

Læs mere

SELVEVALUERING R E INDHOLDSFORTEGNELSE

SELVEVALUERING R E INDHOLDSFORTEGNELSE SELVEVALUERING R E INDHOLDSFORTEGNELSE Selvevaluering på Sofie Rifbjerg Efterskole 2014...2 Baggrund - og forslag til proces for selvevaluering...2 Formål...2 Vision...2 Værdier...2 Evaluering og selvevaluering...3

Læs mere

Referat af samarbejdsudvalgsmøde d. 10. februar 2016

Referat af samarbejdsudvalgsmøde d. 10. februar 2016 Referat af samarbejdsudvalgsmøde d. 10. februar 2016 Internt dokument August 2016 Indholdsfortegnelse Deltagere......3 Dagsorden...3 1. Godkendelse fra sidste referat...4 2. Nyt fra udvalgene...4 3. Status

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

DFM Netværk. ISS Danmark kort status. Workshop, 28. november 2006

DFM Netværk. ISS Danmark kort status. Workshop, 28. november 2006 DFM Netværk Workshop, 28. november 2006 ISS Danmark kort status 11.000 kunder Fuldt hus : 100+ individuelle services 13.000 ansatte Omsætning: DKK 3,8 milliarder Organisk vækst: 3,0% Akkvisitiv vækst:

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30

Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Odense, den 13. marts 2014 Kære Forældre- og Skolekreds ved FCO Referat ordinær generalforsamling på Friskolen City Odense, Buchwaldsgade 46, 5000 Odense C. Torsdag den 27. marts 2014 kl. 18:30 Dagsorden:

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat fra bådejermøde den. 26 oktober 2017 Velkomst ved Johnny Jensen, der bød alle velkommen og foreslog Jørgen

Læs mere

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3

Lillebælt-Fyn. Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 2 OG 3 1/2017 Lillebælt-Fyn SIDE 2 OG 3 Konditorelev fra Fredericia tager 2. plads til DM i Skills SIDE 4 OG 5 HK er og bager i fælles fodslag for bedre arbejdsmiljø Pauls leder Trygheden på arbejdsmarkedet er

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Tillykke Til Tina med titlen som årets netværker

Tillykke Til Tina med titlen som årets netværker Referat for netværksmøde i Middelfart Boldklub Erhverv netværksgruppen 18. januar 2017 Agenda for netværksmødet: Status for netværksgruppen Positive oplevelser med netværket? Plan for første ½ år af 2017

Læs mere

FØLG MED MIG! SERVICE GUIDE SERVICESIMONHJÆLPER :)

FØLG MED MIG! SERVICE GUIDE SERVICESIMONHJÆLPER :) FØLG MED MIG! SIMONHJÆLPER :) TORBENHØYERSIGER :) ER PÅ MISSION SÆT I GANG VI VIL VÆRE BEDST Det er vildt imponerende at se og høre de eksempler på god service, der kommer frem i dette hæfte. Idérigdommen

Læs mere

Præsentation. Jan Julin Field Sales Manager Eksamineret Sikringsleder. Tlf. 2464 6879. PFSO I 2004 Arbejdet med ISPS koden siden 2004

Præsentation. Jan Julin Field Sales Manager Eksamineret Sikringsleder. Tlf. 2464 6879. PFSO I 2004 Arbejdet med ISPS koden siden 2004 Præsentation Jan Julin Field Sales Manager Eksamineret Sikringsleder Tlf. 2464 6879 PFSO I 2004 Arbejdet med ISPS koden siden 2004 G4S leverer integrerede løsninger - med vagt og sikring Løsninger Video

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Danske Ølentusiaster: Nyhedsbrev til tillidsfolk.

Danske Ølentusiaster: Nyhedsbrev til tillidsfolk. Side 1 af 5 På denne side vil du løbende kunne læse nyt fra Landsbestyrelsen. Så skal vi til det igen: Supplering af Landsbestyrelsen! Denne gang er det Christoffer, der gennem lang tids pres fra sit private

Læs mere

Brand & Førstehjælp. Unikt supplement til din sikkerhedsløsning

Brand & Førstehjælp. Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Brand & Førstehjælp Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Brand & Førstehjælp Unikt supplement til din sikkerhedsløsning Er du i tvivl, om hvordan og hvor meget brandfarligt væske du må opbevare i

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital

OMMUNIKATIONS. OLITIK Bispebjerg Hospital OMMUNIKATIONS OLITIK Bispebjerg Hospital B I S P E B J E R GH O S P I T A L 1 K O M M U N I K A T I O N S P O L I T I K 2005 OMMUNIKATIONS OLITIK 3 Forord 4 Generelle principper for kommunikation på Bispebjerg

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet.

Gode råd om CV. Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside. www.jobnet. Gode råd om CV Denne pjece indeholder vejledning til dig om oprettelse og vedligeholdelse af CV på Jobcenterets hjemmeside www.jobnet.dk Alle ledige medlemmer skal oprette et CV, som A-kassen efterfølgende

Læs mere

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT UDVIKLE

Læs mere

Jeg kan mærke hvordan du har det

Jeg kan mærke hvordan du har det OM UNDERRETNING Jeg kan mærke hvordan du har det Børn, der er i klemme, bør i alle tilfælde være i den heldige situation, at du er lige i nærheden. Alle børn har ret til en god og tryg opvækst Desværre

Læs mere

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2014/15 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a PwC s forretning er betinget af vores evne til at tiltrække, udvikle og fastholde de dygtigste i branchen. 2 PwC

Læs mere

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

DIN ARBEJDSSITUATION. Din samlede tilfredshed: 1. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? DIN ARBEJDSSITUATION De følgende spørgsmål omhandler din daglige arbejdssituation. Vi ønsker din oplevelse af forholdene, og der er ikke rigtige og forkerte svar. Prøv så vidt muligt at forholde dig til

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i VTK

Referat fra Generalforsamling i VTK Referat fra Generalforsamling i VTK Dato Tirsdag d. 13. marts 2014 Indkaldt af Sted Palle Klubbens lokaler Deltagere Antal stemme berettigede 12 Referent Palle Punkt 1.Valg af dirigent Dirigent Indkaldelse

Læs mere

Read all about it! Indhold. Inspiration. Gæt hvem-konkurrencen. Delte meninger om finanskrisens effekt på it-investeringerne i 2009

Read all about it! Indhold. Inspiration. Gæt hvem-konkurrencen. Delte meninger om finanskrisens effekt på it-investeringerne i 2009 Read all about it! Februar 2009 Her får du årets første nummer af: Read all about it! - nyhedsbrevet fra Advizor IT Denne gang er temaet It og finanskrise. It kan være den medicin, der hjælper os ud af

Læs mere

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie.

Små børn kan have svært ved at skelne fantasi og virkelighed fra hinanden og her er det godt at vi som hjælper kender barnets historie. Sorg og kriseplan for Espebo Børnecenter: Når børn mister eller er udsat for andre alvorlige hændelser, påhviler det de voksne, der har daglig omgang med barnet at tage hånd om situationen. Det er der

Læs mere

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave

Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Input til Lys i øjnene fra Nørrehus Børnehave Lys i øjnene er bygget op omkring en række overordnede temaer. På baggrund af temaerne opstilles de konkrete indsatser, som vi i Viborg Kommune vil arbejde

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og

Resultat af Business Fredericia's kendskabs- og Nyhedsbrev nr. 4 Oktober 2015 Kære Modtager Dette nummer holder dig opdateret med nyheder, nye arrangementer og inspiration. God læselyst. Business Fredericia Resultat af Business Fredericia's kendskabs-

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger

Remote Video Solutions. fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsninger Remote Video Solutions fremtidens sikkerhedsløsning Forøg dit sikkerhedsniveau ved at kombinere intelligent videoovervågning med vagtsomme vagtoperatører

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket

Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING. Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Virksomhedsservicetjek i Jobafklaring OPSAMLING Kort referat og sammenfatning på servicetjekket Svarprocenten for undersøgelsen ligger på et noget højere niveau end forventet. Ved pilotprojektet i efteråret

Læs mere

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II

Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Grønheden den 10.09.2014 Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn Mail: tf@frederikshavn.dk Indsigelse mod vindmøller ved Kragelund II Idet jeg føler mig totalt forbigået i planlægningen

Læs mere

DJK - still going strong

DJK - still going strong Juni DJK - still going strong Indpakningen af DJK ændrer sig med andre ord løbende, men ydelserne, vi leverer, er stadig kendetegnet af sikkerhed, stabilitet, erfaring og kontinuitet. Denne kontinuitet

Læs mere

Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21.

Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21. Vil du være med til at styre den retning, som Tarm Skole skal bevæge sig i, så deltag i valgmødet torsdag den 25. marts kl. 18.30-21.30 i Samlingssalen på Lønborgvej 53, Tarm Nu skal der vælges ny skolebestyrelse

Læs mere

Christian Stenholt Øelund

Christian Stenholt Øelund Ansøgning Jeg startede min karriere i Superbest på Frederiksberg i 2002. I 2008 blev jeg ansat på fuldtid som salgsleder for kiosk og kundeservice. I jobbet pådrog jeg mig blandt andet opgaver som at snakke

Læs mere

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Knæk & Bræk. Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning Knæk & Bræk Årgang: 10 - September 2010 Niklas Østergaard, vinder individuel serie 3 RAHS Læs inde i bladet: Jagter 2010/2011 Kommende aktiviteter Vildt madaften på Skalmejeskolen Resultater lukket skydning

Læs mere

Erfaringer fra samarbejdet med ekstern vagtleverandør

Erfaringer fra samarbejdet med ekstern vagtleverandør Erfaringer fra samarbejdet med ekstern vagtleverandør Carlsberg og Securitas (tidl. Dansikring) Karakteristika: Meget langt samarbejde (+10 år) Meget høj anciennitet blandt vagterne Meget kompleks opgave,

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE

NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE NYHEDSBREV FRA FARS KØKKENSKOLE December 2013 Fars Videokogebog er i luften Endelig blev den klar til de dejlige fædre og børn ude i det ganske land Fars Videokogebog er gået luften og er nu online på

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

TANYA BENSOUDA BJERRE

TANYA BENSOUDA BJERRE TANYA BENSOUDA BJERRE På en rejse sammen med dig Min rejse sammen med dig startede i 2011 hvor jeg blev optaget som medlem i LC 16 Odense. Det blev min begyndelse på en rejse med personlig udvikling. De

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde

Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde Kære alle! Vi skal hermed have fornøjelsen at indkalde til den årlige generalforsamling med efterfølgende temamøde onsdag den 16. marts 2005, kl. 18.30 i Anlægspavillonen, Lystanlægget 1 i Holstebro hvor

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding August 2010, nr. 6 Velkommen til augustmødet. Tirsdag, den 17. august kl. 18:00 til virksomhedsbesøg hos Nordisk Skoletavlefabrik, Kolding Kl. 18:00 får vi en rundvisning på virksomheden.

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Brugertilfredshedsundersøgelse Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udarbejdet af: Jakob Vejlø, PPR Børne- og Ungerådgivningen Dato: 1-1-11 Sagsid.: Version nr.: 1 1 Indledning Børne- og Ungerådgivningen

Læs mere

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende)

Men at få fingrene helt ned i maskinrummet. er dog et helt andet indblik (både positivt og udfordrende) Årsberetning 2014 Så er endnu et år gået for THK. Som nuværende THK-dreng og med blå/hvidt blod i årene, så var det, at blive formand og træde ind i løvens hule noget, som man måske troede men kendte lidt

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

29-30 NOV 2017 AMBITIØS SECURITY MESSE

29-30 NOV 2017 AMBITIØS SECURITY MESSE 29-30 NOV 2017 AMBITIØS SECURITY MESSE SIKKERHED VÆKSTER Digitalisering, globalisering og nye trusler kræver, at sikkerhedsbranchen konstant er i arbejdstøjet for at sikre tidsvarende løsninger. Både

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Erfaringer fra PN-Beslag, Brønderslev vedrørende brug af Sherlock:

Erfaringer fra PN-Beslag, Brønderslev vedrørende brug af Sherlock: Erfaringer fra PN-Beslag, Brønderslev vedrørende brug af Sherlock: I forbindelse med en mere udbredt brug af IT hos PN-BESLAG var det naturligt at gøre kvalitetsstyringen mere elektronisk. Vort mailsystem

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1

BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING. Side 1 BLIV MEDLEM AF FORUM FOR BÆREDYGTIG FORRETNING Side 1 Virksomheder mener: At CSR er relevant for forretning og bundlinje. At de gerne vil videre med deres CSR-arbejde. At de kan lære noget af andre virksomheders

Læs mere

Indstillinger til. Patienternes Pris 2015 Psykiatrien

Indstillinger til. Patienternes Pris 2015 Psykiatrien Indstillinger til Patienternes Pris 2015 Psykiatrien Forord Region Nordjylland og Patientinddragelsesudvalget ønsker at få tilfredsheden frem. Derfor er Patienternes Pris stiftet. Indstillingerne fortæller

Læs mere

Ledere og Chefer 31.08.07

Ledere og Chefer 31.08.07 Ledere og Chefer 31.08.07 Information Jeg har adgang til den information, som jeg har brug for i mit arbejde. Mine lederkolleger er gode til at give information. Min chef er god til at informere. Mine

Læs mere

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k

Få et professionelt netværk i ryggen. Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k Få et professionelt netværk i ryggen Netværk Danmark P a r t o f Ex ecuti v e s G l o bal Net w o r k En livline i hverdagen Som leder og nøglemedarbejder står man ofte alene, når vigtige strategiske beslutninger

Læs mere

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014

Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Høringssvar til politikere fra Borgerservice Team Butik 11. august 2014 Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Team Butik har samlet argumenter og holdninger til oplægget omkring opgavefordelingen

Læs mere

Fra Dansikring til Securitas. Historien bag...

Fra Dansikring til Securitas. Historien bag... Fra Dansikring til Securitas Historien bag... Securitas AB 51 lande, 300.000 medarbejdere Nu sker det! Fra Dansikring til Securitas Dansikring blev stiftet i 1980 og har siden 1989 været en del af verdens

Læs mere

for tandlæger AF TANDLÆGER En demokratisk sammenslutning af uafhængige tandklinikker med fokus på omsorg og sundhed

for tandlæger AF TANDLÆGER En demokratisk sammenslutning af uafhængige tandklinikker med fokus på omsorg og sundhed for tandlæger AF TANDLÆGER En demokratisk sammenslutning af uafhængige tandklinikker med fokus på omsorg og sundhed Grundlaget for dintandlæge For at få mere tid til den egentlige patientpleje, indledte

Læs mere