2013 / Årsberetning. Kys fordommene farvel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2013 / Årsberetning. Kys fordommene farvel"

Transkript

1 2013 / Årsberetning Kys fordommene farvel

2 FORSIDEFOTO: World AIDS Day-kampagnen 2013 KYS FORDOMME OM HIV FARVEL handlede om at nedbryde fordomme om hiv og hiv-smittede. Huxi Bach støttede kampagnen ved at kysse musiker Thomas Buttenschøn og derved vise, at det ikke kan smitte at kysse en hiv-smittet. Foto: Stephen Freiheit. AIDS-FONDET Vestergade 18E 1456 København K Telefon: Giro: CVR nr Ansvarshavende: Henriette Laursen, direktør. Redaktion: Karen Læsøe Fink, Ida Brix, Andy Grysbæk, Terese Werner. Denne årsberetning er designet og grafisk tilrettelagt med støtte fra Asap Design og trykt med støtte fra Dystan ApS.

3 Indhold Vi skal have mod til at kysse farvel Om AIDS-Fondet Hiv og aids i Danmark Kampagner, der afliver fordomme World AIDS Day-talen Fokus på hepatitis Kampagner til mænd Støtte kan også være kontant Det går pengene til Rådgivning i lige linje Checkpoint Rådgivningen reddede mit liv Rådgivning til et liv med hiv Plads til mangfoldighed Frivillige får huset til at leve Succes med etnisk sundhedsoplysning Unge stormer normer Forskning skaber forandring Fortaler for innovativ forskning Særlige priser til særlige mennesker Infographics udarbejdes Hiv og aids i verden Global kamp for rettigheder Beretning fra homofronten i Malawi Året i billeder Protektor og Præsident Bestyrelsen Advisory Board Resultatopgørelse for Balance pr Støt AIDS-Fondet

4 AIDS-Fondets formand, Lars Østergaard Prof., dr.med. og ledende overlæge, Aahus Universitetshospital i Skejby. Foto: Stephen Freiheit.

5 ÅRSBERETNING Vi skal have mod til at kysse farvel Ved dette års World AIDS Day-kampagne opfordrede vi danskerne til at kysse fordomme om hiv farvel. De senere år har flere undersøgelser nemlig bekræftet, at smitsomheden er ekstremt lav hos hiv-smittede, der er i en velfungerende behandling. Dermed er langt de fleste hiv-smittede i Danmark reelt ikke smitsomme. Og slet ikke ved kys. Det tegner et markant andet billede end det, mange danskere har af hiv, og der er behov for, at vi sammen ændrer synet på hiv. FARVEL TIL VANETÆNKNING Viden om lavere smitsomhed hos velbehandlede hiv-smittede udfordrer vanetænkningen, når det handler om forebyggelsesstrategier. For hiv er stadig en smitsom sygdom, hvis man er udvidende om sin sygdom og derfor ikke får behandling. Det stiller nye krav til den måde, vi informerer om hiv og smitsomhed. Informationen bliver meget mere kompleks, og vi skal som læger og organisationer være meget mere præcise. Men det er en udfordring, vi må tage på os. FARVEL TIL FORDOMME OG ULIGE SUNDHED Der er også behov for, at vi er med til at kaste kritisk lys på normer, som gør livet svært for mange i vores målgrupper. Jeg er stolt af, at AIDS-Fondet er med i Normstormer-projektet, hvor vi samarbejder med LGBT-Ungdom og Sex og Samfund. Normstormerne er unge frivillige, der besøger de ældste klasser i folkeskolen og sætter fokus på de normer for seksualitet og køn, der er på spil både i klasseværelset og i samfundet. Målet er at skabe større rum til mangfoldighed hos eleverne. Det skal afværge mobning i klassen og i sidste ende mindske diskrimination i samfundet. FARVEL TIL MYTEN OM AFRIKA Billedet, som de fleste af os har af Afrika, er præget af håbløshed. Men det går faktisk fremad. I det sydlige Afrika bliver færre smittet med hiv, og i dag lykkes det at give den livsvigtige hiv-medicin til millioner og atter millioner af verdens fattigste. Med i det nye billede af Afrika er også små, modige organisationer, der kæmper for, at marginaliserede befolkningsgrupper som LGBT-personer og sex-arbejdere kan få adgang til hiv-forebyggelse. AIDS-Fondet støtter disse organisationer i Malawi, Uganda og Kenya, så vi i fællesskab kan ændre det forældede billede af Afrika. GODDAG TIL STYRKET HIV-FOREBYGGELSE Forebyggelsen af hiv i Danmark er omkostningseffektiv. AIDS-Fondet sikrer højt vidensniveau om smitteveje og sikker sex-adfærd blandt særligt hiv-udsatte befolkningsgrupper. Men antallet af personer, der bliver konstateret hiv-smittet, falder ikke. Derfor har vi brug for at fastholde det forebyggelsesarbejde, som vi ved virker. Men vi har også brug for at styrke forebyggelsen ved at afprøve nye metoder - herunder at øge testindsatsen. Hiv-test som et selvstændigt forebyggelsesarbejde er forholdsvis ny som metode og har et stort potentiale hvis det vel at mærke lykkes at teste mange nok, og at teste de rette. Testindsatsen skal kombineres med kampagner overfor risikogrupperne især, men også overfor generelbefolkningen, da fordomme overfor hiv afholder personer i risiko for at lade sig teste. Og det er stadig vigtigt at støtte både den langsigtede forskning og den hurtige støtte til de hiv-smittede, som har det svært. Målet er at komme nærmere nul. Ingen nye tilfælde af hiv. Ingen stigmatisering af hiv-smittede. TAK Jeg vil slutte af med at rette en varm tak til alle de mange tusinde, som bidrager til AIDS-Fondets arbejde. Uden dem, vil vi aldrig nå vores mål: at kysse hiv helt farvel. De varmeste hilsner Lars Østergaard Professor og ledende overlæge, Aarhus Universitetshospital i Skejby og formand for AIDS-Fondet Syv førende forskere kom ved World AIDS Day ud med følgende budskab Vi skal fortælle den velbehandlede hiv-smittede og dennes partner, at han eller hun ikke er smitsom. Derimod skal den hiv-smittede, som ikke er velbehandlet, have besked om, at vedkommende er smitsom Vi skal styrke indsatsen for at få flere testet tidligere. Både for på den måde at undgå sygdom hos den enkelte person og for samtidig nedbringe antallet af hiv-smittede, der kan bringe smitten videre Vi skal endelig informere om sygdommen til befolkningen, så overdreven angst for sygdommen undgås, og hiv-smittede ikke oplever stigma og diskrimination

6 04 ÅRSBERETNING 2013 Om AIDS-Fondet AIDS-Fondet er en privat organisation, som arbejder for en verden uden hiv, og en verden, hvor seksuel sundhed er en ret og en realitet for alle. AIDS-Fondet arbejder både nationalt og internationalt, og fokuserer på de befolkningsgrupper, der er særligt sårbare og udsatte for hiv. AIDS-Fondet arbejder for at sikre adgang til både forebyggelse, omsorg og behandling for alle, og for at hiv-smittede kan leve fri af fordomme og diskrimination. AIDS-FONDETS VIGTIGSTE OPGAVER ER AT: forebygge hiv hos de vigtigste målgrupper give støtte og rådgivning til de hiv-smittede, der er hårdest ramt støtte forskning i hiv sikre folkelig og politisk opbakning til kampen mod hiv og aids AIDS-Fondet arbejder desuden med at forebygge andre seksuelt overførbare sygdomme, herunder hepatitis og syfilis, samt med sundhed blandt lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner (LGBT) generelt. AIDS-Fondet har et hold engagerede medarbejdere i København og i Aarhus, nærhed til målgruppen, solid støtte og folkelig opbakning fra vores mange frivillige, samt tusindvis af enkeltpersoner og virksomheder, der støtter op om vores arbejde. AIDS-Fondets øverste myndighed er en demokratisk valgt bestyrelse suppleret med fagpersoner. H.K.H. Prinsesse Marie er protektor for AIDS-Fondet, og skuespiller Susse Wold er præsident. Foto: Neel Munthe-Brun

7 ÅRSBERETNING Hiv og aids i Danmark Antallet af danskere, som får konstateret hiv, har gennem en længere årrække ligget stabilt mellem 250 og 300 personer årligt. Tallene svinger en smule fra år til år, og ser man hen over en års periode, tegner der sig et billede af en svag aftagende tendens. Mellem 500 og personer i Danmark er smittet med hiv uden af vide det. Det kaldes hiv-mørketallet. En foreløbig opgørelse fra Statens Serum Institut viser, at der er kommet 182 hiv-anmeldelser for Mænd, der har sex med mænd, er fortsat den største gruppe blandt ny-konstaterede hiv-smittede, herefter følger heteroseksuelt smittede indvandrere, der er smittet med hiv, inden de kommer til Danmark. Stofbrugere udgør en kun en lille del af de nye smittede, hvilket kan hænge sammen med, at der i Danmark er adgang til rene nåle. Smitte fra mor til barn sker sjældent. Overførslen af hiv fra mor til barn kan nemlig forebygges ved hjælp af medicin, hvis man kender moderens hiv-status. Statens Serum Institut skønner, at der i dag lever mellem og mennesker med hiv i Danmark. Et sted mellem 500 og af dem er smittet uden at vide det. De udgør det såkaldte mørketal. Det er vigtigt at nedbringe mørketallet, fordi personer, som er smittet uden at vide det, er med til at drive den fortsatte smittespredning i Danmark. Samtidig kan det have store helbredsmæssige konsekvenser for en person ikke at kende sin hiv-status og derfor ikke komme i behandling. Blandt læger og forskere, er der bred enighed om, at effektiv hiv-behandling nedsætter smitsomheden betydeligt, fordi den reducerer mængden af virus i de kropsvæsker, der ellers ville overføre virus i forbindelse med sex. Det betyder, at størstedelen af de hiv-smittede, der kender deres egen status, reelt ikke er smitsomme, fordi de er i effektiv medicinsk behandling og følger den. Det er relativt få, der får diagnosen aids i Danmark. Det hænger sammen med den effektive medicinske behandling, der findes mod hiv. Størstedelen af dem, der får diagnosen, får den samtidig med, at de får konstateret hiv. Det betyder, at de har været smittet i mange år, før de bliver testet for hiv. I de få tilfælde, hvor en hiv-smittet udvikler aids, selvom personen går til kontrol for sin hiv-infektion, kan der være tale om, at medicinen svigter, patienten har bivirkninger ved behandlingen, eller at vedkommende af forskellige årsager ikke følger behandlingen.

8 AIDS-Fondets præsident, Susse Wold, USA's ambassadør, Rufus Gifford og operaasanger Jens-Christian Wandt ved mindelysene på Nytorv ifm. World AIDS Day. Foto: Chris Christoffersen Grace er hiv-smittet. Det er hendes lille datter ikke. Grace er en af de kvinder, der har fået adgang til den medicin, der har gjort, at hun kunne føde sin lille datter uden at risikere at overføre hiv. Se mere på engenerationudenhiv.dk. Foto: John Rae_The Global Fund Kys fordomme om hiv farvel. Huxi Bach og Thomas Buttenschøn stillede op til World AIDS Day-kampagnen for at ændre danskernes billede af hiv. Foto: Stephen Freiheit. Den røde næse er symbolet på Humor Mod Aids, hvor frivillige gymnasieelever sælger røde næser til fordel for unge med hiv i både Danmark og udlandet. bobles elefanten, som er designet og sælges til fordel for En Generation Uden Hiv. Kampagner, der afliver fordomme AIDS-Fondet arrangerer hvert år en række kampagner og events, som når bredt ud til den danske befolkning for at oplyse, gøre klogere samt aflive myter om hiv og aids. Sidste års kampagne om at kysse fordomme om hiv farvel gav genlyd i de danske medier og involverede danskerne på de sociale medier. World AIDS Day, Humor mod Aids og En Generation Uden Hiv. Hvert år gennemfører AIDS-Fondet en række informationskampagner, som har til formål at sætte fokus på hiv og aids. I 2013 var disse tre de mest markante, og selvom flere af dem er gengangere, arbejder AIDS-Fondets kampagnemedarbejdere hver gang hårdt på at nytænke og promovere konceptet for at nå så bredt ud som overhovedet muligt. INVOLVERING AF UNGE Humor mod AIDS er en årligt tilbagevendende kampagne, som involverer frivillige gymnasieelever i at sælge røde næser på gader og stræder. Startskuddet lyder hvert år den 1. april, og den følgende uge kan man møde en masse unge frivillige, der danner såkaldte Vinderhold, hvor de selv arrangerer, hvordan de vil sælge røde næser til fordel for unge hiv-smittede. Pengene går til unge med hiv både i Danmark og Ukraine. Kampagnen har to mål: At støtte unge hiv-smittede, der har brug for hjælp, og at informere og involvere danske unge i kampen mod hiv og aids. KYS FORDOMME OM HIV FARVEL En anden årligt tilbagevendende begivenhed er World AIDS Day den 1. december, som er den vigtigste mærkedag i den globale kamp mod aids. Traditionen tro afvikles forskellige aktiviteter i regi af AIDS-Fondet og hvert år skriver AIDS-Fondet en tale, som kan downloades og holdes af alle, der hvor de befinder sig den 1. december. I 2013 var Asger Aamund ambassadør for talen, og han deltog samtidig i kampagnen 'Kys fordomme om hiv farvel'. Danskerne ved en del om hiv og aids. Men undersøgelser foretaget af AIDS-Fondet viser samtidig, at halvdelen tror, at hiv kan smitte gennem kys. Mange danskere er bange for at spise på en restaurant, hvor kokken er hiv-smittet, eller at få sit barn passet af en hiv-smittet pædagog. Situationer, som er til stede i vores hverdag, og som en del mennesker er nervøse for, selvom der slet ikke er risiko for hiv-smitte. Målet med kampagnen er at komme fordomme om hiv og hiv-smittede til livs. Både fordi hiv-smittede ikke skal risikere afvisning og marginalisering, og fordi fordomme om hiv bidrager til, at personer, der har været i risiko, ikke tør at lade sig teste. Det er en af grundene til, at mellem 500 og personer i Danmark er hiv-smittede uden at vide det, og derfor risikerer at smitte videre. Bekæmpelse af fordomme er således en vigtig del af forebyggelsen.

9 ENHVER MORS DRØM Mødre ønsker sig brændende, at deres børn er sunde og glade. Men hver dag fødes over 500 børn med hiv et sted i verden, fordi kun halvdelen af alle hiv-smittede gravide har adgang til den medicin, der forebygger, at barnet får hiv. Det vil AIDS-Fondet være med til at lave om på. Kampagnen En Generation Uden Hiv tager udgangspunkt i det internationale mål om, at 2015 skal være det år, hvor alle hiv-smittede kvinder i verden modtager den nødvendige medicin og behandling, så ingen spædbørn længere fødes med hiv. Den første generation uden hiv. AIDS-Fondet har startet kampagnen i samarbejde med Den Globale Fond til Bekæmpelse af AIDS, Tuberkulose og Malaria, og samarbejder desuden med den danske børnemøbelvirksomhed bobles, som donerer overskuddet fra salget af deres særligt designede elefant, samt Libero, der har udviklet en sanseparade sammen med bobles. Alle kan på engenerationudenhiv.dk skrive under på en erklæring om, at Danmark skal øge sit bidrag til den medicin, der opfylder hiv-smittede mødres største drøm: at kunne føde sit barn fri af hiv. En Generation Uden Hiv kører fra 2013 til AIDS-Fondets informationsindsats består både af økonomisk støtte til informationsprojekter og af egne informationsaktiviteter. Den økonomiske støtte sker gennem informationslegater til organisationer og enkeltpersoner og sker på baggrund af ansøgninger, som vurderes af AIDS-Fondets bestyrelse. AIDS-Fondets mål for støtte til informationsprojekter er: - At nå dem, der er allermest sårbare, med forebyggelse af hiv - At imødegå stigma og diskrimination af hiv-smittede - At skabe større forståelse for, hvordan det er at leve med hiv - At gøre hiv-smittede, der endnu ikke erkender deres hiv-status, bevidste om deres situation - At medvirke til øget testning - At nå nye generationer.

10 08 ÅRSBERETNING 2013 World AIDS Day-talen 2013 Hvert år skriver AIDS-Fondet en tale, som alle kan læse op i forbindelse med World AIDS Day den 1. december. I år var Asger Aamund ambassadør for talen, der satte fokus på værdien af at krybe ud af vores skal af bekymring, fordi der ikke er noget at være bange for. Kys fordomme om hiv farvel! Jeg vil gerne tale til jer om World AIDS Day. Det er dagen, hvor vi støtter og hjælper mennesker, der lever med hiv. Og det er også dagen, hvor vi mindes dem, som vi har mistet på grund af aids. I år handler World AIDS Day om et kys. Både det lidenskabelige kys mellem elskende og også venne- og familiekysset. Det kys, der får os til at føle, at vi er værdsat. At vi er inde i varmen. Men filmen knækker bare, når nogen siger hiv... Når nogen har hiv. Hiv og kys passer jo ikke sammen. Kan man overhovedet kysse nogen med hiv? Kan man nu være helt sikker på, at et kys ikke kan smitte? Nej, jeg vil ikke risikere noget. For hvad nu hvis Men kan vi virkelig tillade os at lukke andre mennesker ude i kulden, fordi vi føler os trygge i vores egen uvidenhed? Giver vores umotiverede fordomme os retten til at mobbe andre mennesker? At lukke nogen ude? Hiv bliver de tykke briller, det forkerte tøj, ensomheden i skolegården, sidste barn, når der skal deles hold til bold. Fravalget. Måske skulle vi i stedet sætte os ind i kendsgerningerne, så vi kan befri os selv fra fordommene og klichéerne og gøre det, vi i virkeligheden helst vil. Nemlig at vise rummelighed og omsorg. Halvdelen af os tror faktisk stadig, at hiv smitter ved kys, og at det derfor er det sundeste, at holde hiv-smittede på sikker afstand. Men lad os nu slå det fast én gang for alle: Kys smitter ikke! Og faktisk kan en velbehandlet hiv-smittet leve helt normalt og have sex, der ikke smitter. Hvis nu kysset skulle føre til mere. Muligvis har du slet ikke hiv inde på livet i din hverdag. Eller måske ved du bare ikke, at nogle af dine venner, kolleger eller familiemedlemmer er smittet med hiv. Hiv-smittede går ofte stille med dørene. Orker ikke den diskrete isolering. Orker ikke fravalget. Igen. Men der er altså omkring mennesker, som lever med hiv i Danmark, og hvert år er der 250 nye, der får den svære besked. Og så lever vi jo ikke i vores egen lille verden. Vi rejser. På verdensplan er der 35 millioner mennesker med hiv. Derfor har vi 35 millioner gode grunde til, at vi holder World AIDS Day. Den moderne lægevidenskab har allerede triumferet i kampen mod hiv. Med kun et par tabletter om dagen, kan vi nu holde hiv-virus nede. Nu mangler vi blot at triumfere over de tankeløse fravalg og kysse fordomme om hiv farvel! Tak for jeres opmærksomhed. Erhvervsmand Asger Aamund var ambassadør for World AIDS Day-talen i Foto: Stephen Freiheit Lad os nu slå det fast én gang for alle: Kys smitter ikke! Og faktisk kan en velbehandlet hiv-smittet leve helt normalt og have sex, der ikke smitter. Hvis nu kysset skulle føre til mere.

11 ÅRSBERETNING Fokus på hepatitis Fremover vil AIDS-Fondet være den organisation, som både patienter, pårørende og generelbefolkningen henvender sig til for at få oplysning, information og rådgivning om hepatitis. HVAD ER HEPATITIS Hepatitis er det latinske navn for leverbetændelse, og det dækker over en række sygdomme, som angriber leveren og giver betændelse. Der findes forskellige typer hepatitis. De mest almindelige er hepatitis A, B, og C, som skyldes smitte med tre forskellige slags virus. Man kan også få leverbetændelse som bivirkning ved nogle typer medicin, gennem stort alkoholforbrug eller gennem sygdomme, hvor kroppens eget immunforsvar ødelægger levercellerne. BEHANDLING Netop nu testes nye behandlinger, som forventes, at patienter får adgang til i løbet af De nye behandlinger vil være mere skånsomme mod kroppen, og skaber på længere sigt et håb om at kunne helbrede hepatitis. Siden Hepatitisforeningen lukkede i 2010, har en stor gruppe hepatitispatienter stået uden tilstrækkelig hjælp og rådgivning. Derfor har AIDS-Fondet nu påtaget sig opgaven med at forebygge, rådgive og tale hepatitispatienters sag. En opgave, som ikke ligger langt fra AIDS-Fondets øvrige indsats. - Vi kan se, at der er overlap mellem hepatitis og hiv i den måde, sygdommene smitter, og de grupper af patienter, som bliver ramt. Derfor kan vi klone nogle af de tilbud, vi har i forvejen: Oprette en hepatitislinje sideløbende med Aidslinien, inddrage hepatitisrådgivning i AIDS-Fondets psykosociale rådgivningsindsats, oprette patient-til-patient-forløb mellem hepatitispatienter og etablere yderligere informationskampagner, fortæller Andy Grysbæk fra AIDS-Fondet, Den øgede hepatitisindsats er dels baseret på en observation af, at der i en række europæiske storbyer er sket en stigning af hepatitis C hos mænd, der har sex med mænd. Dels at AIDS-Fondets rådgivning oplever en stigende antal rådsøgende, der er co-inficerede med hiv og hepatitis C. AIDS-Fondets arbejde bliver derfor at sikre test, behandling og omsorg til alle, der er smittet med hepatitis, samt at forbedre rettigheder og imødegå fordomme og diskrimination overfor personer, der er smittet med hepatitis. AIDS-Fondet har modtaget en fire-årig bevilling fra SATS-puljen til etablering af hepatitis-indsatsen. For to år siden søsatte AIDS-Fondet den første hepatitis-kampagne rettet mod mænd, der har sex med mænd. Halvdelen af dem, der lever med hepatitis herhjemme ved det ikke og kampagnen informerede om smitteveje samt vigtigheden af at lade sig teste. Illustration: Jakob Wedendahl. Grafik: ASAP Design

12 10 ÅRSBERETNING 2013 Kampagner til mænd Mænd, der har sex med mænd, er i højere risiko for at få hiv end den generelle befolkning. Derfor arbejder AIDS-Fondet på at forebygge hiv via hiv-test, kampagner og uddeling af kondomer. Tre ud af fire hiv-smittede bøsser oplever, at der i bøssemiljøet er fordomme overfor hiv. Angsten for andres fordomme om hiv-smittede fører til, at mange bliver testet alt for sent. Det betyder, at de kommer for sent i behandling, og at de kan smitte andre uden at vide det. AIDS-Fondets kampagner over for mænd, der har sex med mænd (MSM), handler om at aflive fordomme, at øge viden om smitterisiko og sikker sex og at få testet de mænd, som er smittede uden at vide det. Kampagnerne er bundet op på events, hvor der i forvejen er et vindue ind til målgruppen, det vil sige Copenhagen Pride, Aarhus Pride og World AIDS Day den 1. december. Derudover deler AIDS-Fondets frivillige gratis kondomer ud på de steder, hvor mænd, der har sex med mænd, mødes. KAMPAGNE: RISIKO 2013 De fleste velbehandlede hiv-smittede har så lidt virus i blodet, at de reelt set ikke kan smitte. Til gengæld viser studier, at ny-smittede smitter meget de første måneder, fordi virusmængden i blodet her er særlig høj. Kampagnen Risiko 2013 var bygget op om tre ord: Ny-smitte, virulens og velbehandlet. Tre ord, som er vigtige at kende, så man bedre kan vurdere sin egen risiko, forebygge smitte, og blive testet og komme i behandling, hvis det viser sig at man er smittet med hiv. Kampagnen tog sin begyndelse ved Aarhus Pride i juni og varede frem til Copenhagen Pride i august. KYS FORDOMME OM HIV FARVEL Fordomme overfor hiv-smittede er skadelige for den enkelte, der udsættes for afstandstagen og afvisning. Men det er også skadeligt for forebyggelsen, fordi personer, der har været i risiko, ikke tør lade sig teste af angst for, hvordan omverdenen vil reagere. World AIDS Day-kampagnen rettet mod mænd, der har sex med mænd, gik derfor efter helt konkret at kysse fordomme om hiv farvel. Cirka en ud af 20 mænd, der har sex med mænd, er smittet med hiv. Mellem hver 10. og hver 20. er ikke klar over det. Derfor er det vigtigt at bruge kondom. AIDS-Fondet samarbejder med et korps af frivillige bøsser og biseksuelle mænd, der deler kondomer og glidecreme ud på rastepladser, saunaer, bøssebarer og sexklubber samt bakker aktuelle kampagner op. Hvornår er der en reel risiko for at få hiv? Hvordan undgår man risikoen? Og hvor smitsom er man, hvis man er hiv-smittet og velbehandlet? Kampagnen Risiko 2013 informerede om de mange usikkerheder, der er omkring hiv. Foto: Stephen Freiheit. Grafik: ASAP Design Alene i bøsse-miljøet uddelte AIDS-Fondet på landsplan kondomer i 2013.

13

14 12 ÅRSBERETNING 2013 Støtte kan også være kontant I Danmark lever cirka personer med hiv. Behandlingen er effektiv og sundhedssystemet kompetent men alligevel bliver mange hiv-smittede ramt både økonomisk, helbredsmæssigt og socialt. Når det sker, kan hivsmittede søge støtte hos AIDS-Fondet. I Danmark lever cirka personer med hiv. En del er ikke testet, men omkring er tilknyttet en hiv-afdeling. De har dermed adgang til hiv-behandling, hvis deres immunforsvar bliver svækket. Heldigvis er behandlingen i dag så effektiv, at hiv-smittede generelt har et godt helbred og kan se frem til et langt liv. Alligevel bliver mange hiv-smittede fortsat ramt hårdt økonomisk, helbredsmæssigt og socialt. AIDS-Fondet hjælper denne gruppe. Det sker dels gennem uddeling af legater til hiv-smittede børn og til de hiv-smittede voksne, der er hårdest ramt, og dels gennem tilbud om psykosocial rådgivning, gruppetilbud og mentorordninger. PATIENTLEGATER Voksne hiv-smittede kan ansøge AIDS-Fondet om et patientlegat på kr., og selvom pengene hverken kan fjerne hiv eller kurere ensomhed, kan de gøre hverdagen lidt lettere på områder, hvor det offentlige ikke kan hjælpe. Det kan samtidig give ansøgeren tiltrængt støtte, anderkendelse og følelsen af en udstrakt hånd. AIDS-Fondet giver også legater til hiv-smittede børn. Hvert legat er på kroner, og børn kan modtage støtte hvert år, indtil de fylder 18 år. AIDS-Fondets patientstøtteordning er til for at yde støtte og håb til nogle mennesker, der slås med hele livet. Solveig Roth, rådgiver i AIDS-Fondet. Hvert år modtager AIDS-Fondet ca. 300 ansøgninger om patientstøtte. Fælles for alle ansøgerne er, at de har brug for hjælp til det økonomiske, typisk fordi de ikke kan arbejde på grund af fysiske bivirkninger eller psykiske belastninger. Det er ofte helt beskedne og praktiske ønsker, ansøgerne beskriver i deres ansøgninger, som eksempelvis støtte til en støvsuger, tandlægeregninger, nye gardiner eller lidt nyt tøj. Eller til en computer, så de kan møde nye mennesker på nettet. Mange har nemlig mistet venner og familie pga. af deres diagnose eller hemmeligholdelsen af denne. Andre har brug for hjælp til at starte på en frisk. Ansøgernes historier er alle meget unikke og fortæller om helt forskellige liv, men der er alligevel flere fællestræk. De fortæller om tabu og fordomme omkring hiv, problemer med at få et kærligheds- eller sexliv til at fungere, fysiske bivirkninger og alvorlige sygdomme. Og mange lever i isolation fra omverdenen, med svære depressioner og modløshed. AIDS-Fondet støtter også danske organisationer og foreninger, der arbejder for bedre vilkår for hiv-smittede, herunder patientforeningen Hiv-Danmark og Ungegruppen.

15 Det går pengene til Patientstøtte - børn og unge 4% 8% Informationslegater Patientstøtte - voksne 40% 32% Forskningslegater < 1% Udviklingsprojekter Nepal Udviklingsprojekter Kenya 9% 3% Udviklingsprojekter Malawi 4% Udviklingsprojekter Uganda

16 14 ÅRSBERETNING 2013 Rådgivning i lige linje Aidslinien er AIDS-Fondets anonyme telefonrådgivning, som rådgiver om hiv, aids og andre seksuelt overførbare sygdomme. Aidslinien er fortrinsvis bemandet med frivillige, som gennem grundig uddannelse og mangeårig erfaring har stor viden på området og som derfor magter at tage vare på flere end henvendelser om året. Fremover skal Aidslinien supplere med rådgivning indenfor hepatitis. En lind strøm af ringetoner og chatsignaler holder medarbejdere og de 40 frivillige til ilden. Aidslinien på fjerde sal i København er et af de steder i AIDS-Fondet, som i høj grad bygger på frivillige kræfter. De frivillige er nøje udvalgt og har gennemgået et uddannelsesforløb på 40 timer, som har klædt dem på med al den viden omkring hiv, aids og smitteveje, som det overhovedet er muligt. Derfor kan de, der ringer, vide sig sikre på, at de via telefon, chat og brevkasse altid møder en yderst kompetent rådgiver uanset om den frivillige, de har i den anden ende, er læge, sygeplejerske, biolog, studerende eller måske lærer i sit civile liv. - Vi har stor succes med at fastholde vores frivillige. Faktisk er de her gennemsnitligt 7,2 år, hvilket er ret usædvanligt for en frivillig indsats, fortæller Erik Ladefoged, som er rådgiver hos Aidslinien. Og selvom hiv og aids i dag er helt forskellig fra tidligere, er det stadig en alvorlig sygdom, som mange er skræmt af. - Når vi taler med mennesker, som rent faktisk har været i en risiko for at blive smittet, så er ventetiden indtil de kan blive testet det værste. Selvom de skal tilbydes en test med det samme, kan de først være sikre på virus er mulig at spore i kroppen efter fire uger, de fire uger kan føles meget lange. Heldigvis er den risiko, de allerfleste har været i, så lille, at det svarer til, at de står i en situation, hvor de har 99,9 procent chance for at vinde. Det er ret gode odds. Naturligvis kan man være så uheldig, at man rammer den sidste 0,1

17 Foto: Neel Munthe-Brun procent men den risiko løber vi jo også i trafikken, i hjemmet eller på arbejdspladsen. Størstedelen af de rådsøgende, der kontakter Aidslinien, er mænd i alderen år. Langt den overvejende del er heteroseksuelle, men naturligvis repræsenterer brugerne alle former for køn og seksualitet ligesom pårørende og partnere til hiv-smittede, der kontakter Aidslinien. Desuden får Aidslinien opkald fra hiv-smittede, som er i behandling. Det er helt oplagt en fordel at have Aidslinien i samme hus, som også tilbyder hiv-test og psykosocial rådgivning. Hvis en person ringer og er dybt fortvivlet og har brug for mere end en telefonsamtale, kan Aidslinien formidle kontakt til AIDS-Fondets rådgivning. Og hvis en person pludselig står midt på gulvet og siger: Er det her, man kan blive kviktestet?, så kan Aidslinien henvise vedkommende til kollegerne i Checkpoint på den anden side af gangen. Aidsliniens frivillige tilbyder også rådgivning på boyfriend.dk, der er en datingside for bøsser og biseksuelle. Profilen, der hedder Cybersafe, har cirka besøgende om ugen, og der er fem til ti henvendelser pr. vagt. I 2014 udvider Aidslinien sin rådgivning til også at omfatte leversygdommen hepatitis. En sygdom, som AIDS-Fondet samlet set sætter øget fokus på, da den på flere måder ligger tæt op ad hiv.

18 16 ÅRSBERETNING 2013 Checkpoint Hos Checkpoint kan man blive kviktestet for hiv og syfilis. Testen er hurtig, anonym og gratis, og tilbuddet er primært rettet mod personer fra højepidemiske lande og mænd, der har sex med mænd. Med stadig bedre muligheder for at teste og give omgående svar både i og udenfor huset er succesraten for at finde personer, der er hiv-smittede uden at vide det, meget høj. Checkpoint spiller en markant rolle hos AIDS-Fondet, fordi det er her, man kan henvende sig, hvis frygten eller uvisheden for smitte melder sig. Checkpoint findes i Aarhus, Odense og København, hvor et lille prik i fingeren straks kan teste, hvorvidt man er hiv-smittet eller ej. Ordningen er en succes især overfor målgruppen af mænd, der har sex med mænd. Checkpoint er det teststed i Danmark, som finder den højeste andel af hiv-smittede i forhold til antal testede. Mænd, der har sex med mænd, er en af de målgrupper, hvor det såkaldte mørketal er højt, det vil sige antallet af personer, der er hiv-smittede uden at vide det, og derfor er i stor risiko for at smitte andre. At nedbringe mørketallet er en forudsætning for at sænke antallet af personer, der bliver smittet med hiv. Checkpoint er god til at nå en yngre målgruppe og hurtigt viderehenvise de nyopdagede hiv-smittede til behandling. På den måde brydes smittekæden. Testtilbuddet er en god platform til at afprøve nye og innovative initiativer såsom en ny hiv-test, der giver svar på blot 60 sekunder, samt test af syfilis, som også tilbydes i Checkpoint. Checkpoint får desuden effektivt henvist hiv-smittede til infektionsmedicinske afdelinger, og indtil videre er alle, der mellem 2008 og 2012 er testet positiv i Checkpoint, kommet i behandling og har opnået umåleligt virus-tal. De personer, der er blevet testet positive for hiv i Checkpoint, kan derfor leve normalt og yderligere smitte forebygges. Målgruppen af personer i Danmark fra hiv-højepidemiske områder (Afrika syd for Sahara, Sydøstasien og Østeuropa) har en øget risiko for hiv, og det er i denne målgruppe, at de fleste af dem, der bliver testet for sent, findes. Men det er en målgruppe, der er sværere at nå, og derfor arbejder Checkpoint i stigende grad på at afsøge forskellige måder at skabe kontakt til de etniske miljøer, for eksempel via kirker og religiøse bevægelser. Antal testede: personer Antal nyfundne hiv-smittede: 24 personer Antal personer med syfilis: 56 personer Checkpoint er kosteffektiv besparelserne ved at forebygge blot to nye hiv-tilfælde er større for samfundet end omkostningerne ved fem års drift af Checkpoint Foto: Neel Munthe-Brun

19 HOS CHECKPOINT TILBYDER AIDS-FONDET: Hiv-test Syfilis-test Rådgivning om sikker sex, kønssygdomme og seksuel sundhed. CHECKPOINT HENVENDER SIG PRIMÆRT TIL: mænd, der har sex med mænd borgere fra hiv-højepidemiske områder (Afrika syd for Sahara, Sydøstasien og Østeuropa). BLIV TESTET REGELMÆSSIGT Det er en god idé at blive testet regelmæssigt for hiv og andre sexsygdomme, hvis man: har skiftende sexpartnere eller mange sexpartnere ved, at man har været udsat for risiko vil droppe kondomet sammen med en ny kæreste

20 18 ÅRSBERETNING 2013 Rådgivningen reddede mit liv Når man bliver testet hos Checkpoint, er der et helt apparat af rådgivere, psykologer og fagfolk, som bogstaveligt talt står klar til at samle folk op, der bryder sammen - eller bare har brug for at få talt nogle ting igennem. 41-årige Lars fortæller her, hvordan rådgivningen var afgørende for hans fremtid. Jeg kan huske, at da jeg gik op ad trappen til Checkpoint, tænkte jeg: Når jeg går ned ad trappen her igen, kan mit liv være fuldstændig forandret. Tidligere var jeg jævnligt blevet testet. Denne gang var det imidlertid et stykke tid siden og jeg var faktisk lidt nervøs, men inden selve testen fik jeg en god snak med en rådgiver. Så da jeg sad ude på gangen og ventede på svar, fik jeg beroliget mig selv, for hvorfor tror jeg altid det værste?. Der gik vel omkring 30 minutter, inden jeg blev kaldt ind igen. I mellemtiden var flere andre blevet testet og var gået igen, men det tænkte jeg ikke nærmere over. Jeg var rolig. I kontrol. Eller det troede jeg i hvert fald, at jeg var. Men da han sagde: Ja, den er desværre positiv, kan jeg ikke huske mere. Jeg er helt blank. Jeg var der i flere timer, tror jeg, men jeg kan ikke huske, hvad rådgiveren sagde. Bortset fra, at han spurgte: Hvad skal du i morgen?. Jeg skal da på arbejde, svarede jeg. Arh, det tror jeg nu ikke, at du skal, svarede han. Men i mit hoved, så skulle hverdagen jo bare gå videre. Det var ekstremt vigtigt for mig at opretholde facaden. At fastholde mit renommé som ham, der var i kontrol og havde styr på tingene. Men inden jeg forlod Checkpoint den aften i februar 2012, fik jeg at vide, at jeg skulle ringe og melde mig syg på arbejdet og i stedet møde op på Hvidovre Hospital, for at få foretaget den konfirmatoriske test, som altid følger i kølvandet på en screeningstest hos Checkpoint. AIDS-Fondet ringede til hospitalet og bestilte tid, fortalte mig nøjagtig, hvor jeg skulle møde, hvem jeg skulle tale med og hvad der skulle ske. Der blev virkelig taget hånd om mig. Alligevel sagde den rådgiver, der havde testet mig, at han faktisk var lidt nervøs for at lade mig gå. Fordi jeg havde været så rolig. Men jeg gik. Og jeg mødte op på Hvidovre Hospital næste morgen, hvor de tog sig så godt af mig. Men hele tiden holdt jeg fast i facaden. Jeg følte så meget skyld og skam. Og samtidig følte jeg mig så dum, fordi jeg var vokset op i 80 erne, hvor der var allermest fokus på hiv og aids. Jeg var bøsse. Jeg havde sex. Jeg burde vide bedre. Derfor måtte jeg også bare bide tænderne sammen. Udover et par rigtig tætte veninder fortalte jeg det ikke til nogen. Både hos Checkpoint, på afdelingen og hos rådgivningen, som jeg hurtigt fik en tid hos, rådede de mig til at vente med at fortælle det, til jeg var mere afklaret omkring, hvem jeg egentlig gerne ville have, skulle vide det. For når det først er ude, så er det ude. Men det var ikke det, jeg hørte. Jeg hørte det som, at jeg ikke måtte fortælle det til nogen. Og det forstærkede min følelse af skyld. Derfor fortsatte jeg ufortrødent på jobbet. Ukoncentreret, ganske vist, men jeg fortsatte. Efter et par uger valgte jeg dog at fortælle det til min chef, og da sygdommen efter nogle måneder fyldte så meget, at jeg slet ikke kunne være i det og flygtede ind i en verden af overspisning og overtræning, blev jeg sygemeldt. I den forbindelse sagde jeg til min chef, at hun gerne måtte fortælle det til mine kolleger, så de vidste, at det ikke havde noget at gøre med eksempelvis problemer på arbejdspladsen. Det viste sig at være en virkelig dum beslutning. For da jeg vendte tilbage til jobbet, var der ingen, der sagde noget. Jeg vidste, at alle vidste det. Jeg fik masser af omsorg. Men ingen nævnte det med et ord. For selvom jeg havde været åben omkring det, havde de hørt det fra min chef, ikke fra mig, og derfor opstod der en berøringsangst, som var helt ulidelig at være i. Både før og mens jeg var sygemeldt, gik jeg hos Solveig, som er rådgiver i AIDS-Fondet. Da jeg startede hos hende, havde jeg i min omverden stadig så travlt med at opretholde facaden, at jeg slet ikke kunne mærke mine egne følelser. Men hos Solveig blev jeg ikke bare betragtet som en patient med hiv. Tværtimod. Her blev jeg betragtet som et helt menneske. Og det har været min redning. Jeg er slet ikke i tvivl om, at det har reddet mit liv. Det, som mange overser, er nemlig, at hiv i dag i ligeså høj grad er en mental sygdom som en fysisk sygdom. Forstået på den måde, at hiv kan behandles med medicin. Men du kan ikke behandle alle de fordomme, alle de myter, al den uvidenhed, som følger i kølvandet på sygdommen, når du er åben omkring det. Derfor vælger mange at holde sygdommen skjult. Men jeg valgte at være åben. Efter et intensivt forløb hos rådgivningen valgte jeg at fortælle det til dem, jeg kendte. Jeg begyndte at blogge om mine tanker, mine frustrationer og den viden om hiv, jeg researchede mig frem til. Og jeg blev involveret i frivilligt arbejde hos AIDS-Fondet og Hiv-Danmark. Her to år efter, jeg blev testet positiv, har jeg i perioder stadig brug for rådgivningen. Jeg har det godt, men det er vigtigt for mig at holde fast i den livline.

21 I december sagde Lars ja til at medvirke i AIDS-Fondets kampagne 'Kys fordomme farvel'. Han håber, at det kan bidrage til større åbenhed og færre fordomme i bøssemiljøet. Foto: Stephen Freiheit.

22 20 ÅRSBERETNING 2013 Rådgivning til et liv med hiv Et liv som hiv-smittet kan byde på mange udfordringer. Derfor kan hivsmittede og pårørende få gratis rådgivning hos AIDS-Fondet. En rådgivning, som for mange bliver en afgørende faktor til at kunne klare et liv med hiv. Et liv med hiv kan byde på mange udfordringer. Det kan være, når man lige har fået diagnosen hiv, eller når man oplever ændringer i sin livssituation. Som hiv-smittet følger der nemlig ofte en masse tvivl og sårbarhed med. Nogle rammes af følgesygdomme og en del lider af psykiske sygdomme, alvorlige lidelser som eksempelvis kræft og hjertekarsygdomme eller et misbrug. For andre er det overgangen fra barn til voksen og det at stifte familie, der er den store udfordring ved at leve med hiv. Derfor kan hiv-smittede og pårørende få gratis, individuel rådgivning hos AIDS-Fondet og her er det personlige møde med den hiv-smittede det altafgørende, fordi rådgiverne kan skræddersy hjælpen til den rådsøgende lige netop der, hvor personen befinder sig mentalt og helbredsmæssigt. Rådgivningen kan være individuel, grupperådgivning eller hiv-til-hiv-samtaler, hvor den rådsøgende kan føle sig fri til at tale med en ligesindet om de ting, som er meget svære at tale om. - Der er nogle, der synes, at vi er ret påpasselige med at lukke dørene og holde rammerne anonyme i rådgivningen. Men generelt er folk bange for, at andre får kendskab til deres hiv-status. Og med god grund. For der er rigtig mange, der oplever at blive afvist. Måske ikke af nære venner, men af kolleger eller bekendte, fortæller Solveig Roth, som er rådgiver i AIDS-Fondet. Derfor var der i 2013 næsten rådgivninger fordelt på henholdsvis København, Aarhus, Aalborg og Odense. Rådgivningsforløb, der oftest har fokus på det psykosociale aspekt eller arbejdsmarkedsproblematikker. SÆRLIGT FOKUS Fremadrettet vil rådgivningen blandt andet sætte øget fokus på børnefamilier. Viden på området er yderst sparsom, og derfor kan der opstå en masse tvivlsspørgsmål i forhold til, hvad og hvor meget en smittet forælder skal fortælle til sit barn eller hvor meget der skal fortælles i forhold til kammerater, kærester, skole og fritidsinstitutioner, når det er barnet eller den unge i familien, der er smittet. - Det går rigtig godt med behandlingen. Så noget af det, vi her i rådgivningen fortsat kommer til at arbejde med de næste år, er fordomme og stigma. Der er ting, der stadigvæk er svære. I 2013 gennemførte AIDS-Fondet rådgivninger FORDELT PÅ KØN OG SEKSUALITET Heraf er 61 % Mænd 9 % Kvinder FORDELT PÅ OPRINDELSESLAND Homoseksuelle 44 % 50% Hetroseksuelle Østeuropa 6 % Nordafrika Mellemøsten 9 % 4 % Asien 3 % Øvrige Vesteuropa 53% Danmark Biseksuelle 6 % 22 % Afrika syd for Sahara

23 ÅRSBERETNING Plads til mangfoldighed 'Friday Social Night' og 'Educational Afternoon' er to tiltag, som har et solidt fundament hos AIDS-Fondet. Arrangementerne har fokus på etnisk mangfoldighed og det hele foregår på engelsk. FRIDAY SOCIAL NIGHT Social Friday Night har været på banen i otte år, og er et lukket arrangement forbeholdt hiv-smittede med anden etnisk baggrund. I 2013 indeholdt mailinglisten cirka 70 personer, og hver gang er cirka 15 mennesker til stede. Educational Afternoon Educational Afternoon afvikles hver første onsdag i måneden, og er åbent for alle, der har interesse i at vide mere om hiv, aids og seksuelt overførbare sygdomme. CAFE LONE I AARHUS Hos Café Lone i AIDS-Fondets lokaler i Aarhus er der åbent for alle, der er berørt af hiv uanset alder, køn, seksualitet og nationalitet. Café Lone er gennem hele året ramme for mange forskellige typer arrangementer, events, grupper og rådgivning. Om fredagen myldrer det med mennesker på tredje sal i AIDS-Fondets lokaler i København. Hver fredag året rundt med undtagelse af juli og december slår AIDS-Fondet nemlig dørene op til Friday Social Night. Der bliver grinet, snakket og fortalt historier, når en gruppe hiv-smittede og pårørende fra etniske miljøer mødes til mad, hygge og samtale. Hver gang med et specifikt tema på dagsordenen, så AIDS-Fondets rådgivere løbende kommer omkring størstedelen af de emner, som er svære at få taget hul på, når man lever med en diagnose, der giver udfordringer både fysisk, mentalt og ikke mindst socialt. - AIDS-Fondet tilbyder både rådgivning og støtte til danske hiv-smittede og personer fra lande med høj hiv-forekomst (Afrika syd for Sahara, Sydøstasien og Østeuropa). Det er klart sværest at bevæge sig ind i vores etniske samfund. Det er små samfund, de kender hinanden, og mange tænker: Oh no, I don t want anybody to know me, fordi så spredes rygtet om, at du er hiv-smittet rigtig hurtigt. Derfor startede vi for nogle år siden Social Friday Night, som er en gruppe af hiv-smittede og pårørende fra de etniske miljøer, fortæller projektleder Ravi Chandran. Temaet for Friday Social Night kan være alt lige fra stigma og håndtering af vrede og skam til samtale om venskaber eller videndeling om sunde madvaner. Også i AIDS-Fondets lokaler i Aarhus er Café Lone åben for alle, der er berørt af hiv uanset alder, køn, seksualitet og nationalitet. Hver måned er der fællesspisning for hiv-smittede og pårørerende. Her kan det være første gang, en hiv-smittet møder en anden med hiv i et lukket forum, og derfor er rammerne også her baseret på fortrolighed - også blandt de mange frivillige, som både i Aarhus og København står for det praktiske og sørger for, at folk befinder sig godt. Udover de lukkede, fortrolige arrangementer er AIDS-Fondet også vært for Eucational Afternoon, som er åbent for alle. Arrangementet er bygget op omkring en oplægsholder, som deler ud af sin viden og sine studier relateret til hiv, aids og seksuelt overførbare sygdomme.

24

25 ÅRSBERETNING Frivillige får huset til at leve En stor gruppe frivillige er tilknyttet AIDS-Fondet. Nogle af dem kun for en kort bemærkning. Andre gennem et langt liv. Men fælles for alle frivillige er, at de tilfører organisationen lige netop det liv, den handlekraft og omtale, som er nødvendig for enhver organisation i bevægelse. Der er mange forskellige bevæggrunde for at melde sig som frivillig i AIDS-Fondet. Nogle har mistet pårørende til aids i 80 erne. Andre synes, at forebyggelse af hiv er vigtigt. Andre igen at bekæmpelsen af hiv i Afrika er vigtig. Og andre igen har haft en sjov oplevelse med at købe tatoveringer på Roskilde Festival og vil derfor gerne selv prøve at være en del af det team på næste års festival. Men uanset baggrunden for at melde sig som frivillig, så spiller den enkelte en markant rolle for AIDS-Fondets aktiviteter. - De frivillige er afgørende for AIDS-Fondets gennemslagskraft. Alle frivillige sidder jo til en privat middag og taler om hiv og aids eller omtaler AIDS-Fondet på deres arbejdsplads og det skaber en større indsigt i Fondets arbejde. Det er simpelthen så uvurderligt, at alle de her mennesker har sympati for sagen. På den måde bærer de AIDS-Fondets arbejde videre ud i samfundet, forklarer frivilligkoordinator Margrethe Thise Ankler. I både Aarhus og København er der frivillige, der fungerer som en fast integreret del af huset. I forbindelse med kampagner rettet mod mænd, der har sex med mænd, er der andre frivillige, som yder en stor indsats med at dele kondomer og informationsmateriale ud. Humor Mod Aids, Roskilde Festival og World AIDS Day involverer også en stor gruppe frivillige. Hos Aidslinien finder vi en gruppe meget trofaste frivillige, som har været igennem et grundigt uddannelsesforløb, før de er klar til at tage imod henvendelser. Det er også de frivillige, som bærer verden ind i AIDS-Fondet. En stor og trofast gruppe frivillige fra mange lande hjælper til, når AIDS-Fondet har arrangementer for minoritetsetniske personer - for eksempel Friday Social Night og Educational Afternoon. AIDS-Fondet har etableret et frivilligråd, hvor frivillige fra alle hjørner af organisationen mødes med jævne mellemrum for blandt andet at tale om, hvad der skal til for at motivere, fastholde og udvikle den frivillige indsats i AIDS-Fondet. Kampagnen Humor mod Aids involverer hvert år et stort antal frivillige gymnasieelever i at sælge røde næser til fordel for unge med hiv. I 2013 var der godt 300 frivillige tilknyttet AIDS-Fondet. Derudover var der 945 frivillige gymnasieelever, som i en uge solgte røde næser på gaden i forbindelse med kampagnen Humor mod AIDS. I årsplanen er der tre specifikke indsatser for det frivillige arbejde: Uddannelse af frivillige, fastholdelse af frivillige samt frivilligrådet.

26

27 ÅRSBERETNING Succes med etnisk sundhedsoplysning Ejerskab og empowerment er anerkendte begreber i forhold til at nå særlige målgrupper med effektive indsatser. Men som noget nyt arbejder AIDS-Fondet med, at eksperterne er personerne i målgruppen. Indsatsen hedder Cross-Over, og metoden giver succes i arbejdet med sundhedsprojekter i minoritetsetniske foreninger. FAKTA Der blev i 2013 gennemført 15 projekter i samarbejde med 14 etniske minoritetsforeninger. Projekterne bestod tilsammen af 61 enkelte arrangementer. Det anslås, at i alt personer med anden etnisk baggrund end dansk deltog i arrangementerne eller blev informeret ved at lytte til radio. FAKTA Målet med de etniske minoritetsprojekter er, at personer med etnisk minoritetsbaggrund har adgang til information om seksuel sundhed og livsstilsrelaterede sygdomme. Allerede i starten af 00 erne begyndte AIDS-Fondet at tale om hiv og aids rundt omkring i landets etniske foreninger. Det var foreningerne ikke vant til, men det viste sig hurtigt, at man kan tale om sex og sundhed i alle sammenhænge - spørgsmålet er blot, hvordan man gør det. Det kræver, at man er åben overfor kulturen, koderne, hvad man kan sige, og hvad man ikke kan sige. - Af gode grunde kender vi ikke meget til hverken sproget eller de traditioner, der findes hos etniske minoriteter. Men det gør ikke noget. For rundt omkring i de minoritetsetniske foreninger sidder der en hel masse mennesker, som er eksperter i deres egen kultur. Sådan lyder det fra Henrik Overballe, der er den ene af to projektledere for Cross-Over, som skaber rammerne for en række oplysningsprojekter implementeret af etniske minoritetsforeninger i samarbejde med AIDS-Fondet og hjemkommunen. Efter aftale med Sundhedsstyrelsen blev indsatsen i 2012 udvidet til også at omfatte forebyggelse af livsstilsrelaterede sygdomme. Oplysning om hiv og aids indgår som et element i formidlingen, der kan variere fra at fylde meget i et afrikansk miljø, hvor næsten alle kender én, der er smittet med hiv eller død af aids, til eksempelvis et kurdisk samfund, hvor hiv kun sjældent berører deres hverdag, og de derfor hellere vil tage udgangspunkt i overgangen fra pige til kvinde eller uønsket graviditet. Cross-Over er baseret på partnerskaber mellem AIDS-Fondet, kommunen og etniske minoritetsforeninger, der har ansvaret for - på frivillig basis - at designe og gennemføre forebyggelsesaktiviteter med støtte fra AIDS-Fondet og kommunen. Arrangementerne, som de minoritetsetniske foreninger således selv ejer, er mangfoldige fx et teaterstykke, eller en fodboldturnering, hvor spillerne er i internat og om aftenen får besøg af en overlæge fra det lokale sygehus, der fortæller om hiv eller en ernæringsekspert fra kommunen, der fortæller om sammenhængen mellem kost, motion og sundhed. Den afgørende forskel ved at lade foreningerne eje projekterne er, at budskaberne får en vægt, som de ellers ikke ville få. - Hvis jeg indkaldte til et informationsmøde om sundhed, ville der nok kun komme to. Jeg ville sige nøjagtig det samme til de to, som jeg ville sige til de 60 personder, der møder op, når foreningen indkalder. Men det sidste ville have meget mere vægt, fordi foreningen som afsender har blåstemplet budskabet, fortæller Henrik Overballe. To gange om året samles alle AIDS-Fondets Cross-Over-samarbejdspartnere til et stort netværksmøde. Projektet er finansieret af Sundhedsstyrelsen, og i 2013 omfattede de følgende otte kommuner: Aarhus, Aalborg, Viborg, Holstebro, Odense, Randers, Brøndby og Ishøj.

UNGE MED HIV FORDOMMENE ER DET VÆRSTE. HIV-smittede i behandling smitter ikke. - 'Det er sjovt at gøre en forskel' HUMOR MOD AIDS:

UNGE MED HIV FORDOMMENE ER DET VÆRSTE. HIV-smittede i behandling smitter ikke. - 'Det er sjovt at gøre en forskel' HUMOR MOD AIDS: UNGE MED HIV Ungegruppen for hiv-smittede ml 15 og 25 år i Danmark. Ungegruppen for hiv-smittede HUMOR MOD AIDS: FORDOMMENE ER DET VÆRSTE - 'Det er sjovt at gøre en forskel' HIV-smittede i behandling smitter

Læs mere

2 juni 2001. Tidsskrift om forebyggelse. Tema: Hiv og aids

2 juni 2001. Tidsskrift om forebyggelse. Tema: Hiv og aids 2 juni 2001 Tema: Hiv og aids Tidsskrift om forebyggelse 6 11 18 8 Leder... s. 3 Interview: Synlig og mere udfarende Sådan ser den ud ny medicinaldirektør Jens Kristian Gøtrik gerne, at Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV

Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV August 2012 22. årgang Hiv-Danmarks medlemsblad Jagten på en kur anno 2012 Af Morten Rye Eiersted, redaktør VI&HIV I juli måned lagde Washington DC hus til den 19. internationale hiv-konference. Endnu

Læs mere

STOR MAGAZINET JUNI 2005. Rådgivning og kontaktopsporing Evaluering af Brobyggerprojektet Åbenhed om hiv AIDS-Fondets årspriser

STOR MAGAZINET JUNI 2005. Rådgivning og kontaktopsporing Evaluering af Brobyggerprojektet Åbenhed om hiv AIDS-Fondets årspriser MAGAZINET STOR JUNI 2005 Rådgivning og kontaktopsporing Evaluering af Brobyggerprojektet Åbenhed om hiv AIDS-Fondets årspriser Hiv-Danmark Magazinet STOR Juni 2005 1 Indhold 3 4 6 7 8 Hvor er vi nu? Og

Læs mere

April 2008 18. årgang

April 2008 18. årgang 18. årgang Årsberetning 2007 Nykonstaterede i Danmark 2007 Kursus for nykonstaterede 1 Indholdsfortegnelse Beretningsdel I 02 I normaliseringens skygge 04 Behandling i perspektiv 05 Fakta om Hiv-Danmark

Læs mere

MAGAZINET STOR NR. 4 DECEMBER 2003

MAGAZINET STOR NR. 4 DECEMBER 2003 MAGAZINET STOR NR. 4 DECEMBER 2003 Leder Hjemmetest af hiv, nej tak! Hiv: Levevilkår og livskvalitet Behandlingsproblemer Program for World Aids Dag 2003 Indhold Hjemmetest af hiv, nej tak! 2 WAD: Jeg

Læs mere

fra Information i 2010 sagt, at vi taler om en risiko på 0,00000 et eller andet så der er ingen tvivl om, at det er hel usandsynlig lille risiko.

fra Information i 2010 sagt, at vi taler om en risiko på 0,00000 et eller andet så der er ingen tvivl om, at det er hel usandsynlig lille risiko. Kom til høring før World AIDS dag! Se vores foreløbige WAD-program for 2013 på side 3 i dette blad! Af Lars Thaysen, bestyrelsesmedlem Sådan skrev Information den 22. oktober 2010: Hvis man er en velbehandlet

Læs mere

15 år og fuld fart frem?

15 år og fuld fart frem? Månedsmagasinet Skolen ISSN: 1901-1628 www.skolemagasin.dk Redaktør Signe Ramstedt Bertelsen Indlæg kan sendes til redaktion@notorius.dk 15 år og fuld fart frem? Deadline 11. december December 2007 Næste

Læs mere

ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE

ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE December 2008 & SEX ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE SAMLIV Under hastig forvandling Danskerne er sexfrigjorte som aldrig før, og den seksuelle trivsel har derfor gode

Læs mere

3 Indledning. 5 Facts om hiv og aids. 17 At leve med hiv. 29 Hiv og jura. 37 Information og rådgivning

3 Indledning. 5 Facts om hiv og aids. 17 At leve med hiv. 29 Hiv og jura. 37 Information og rådgivning LIVET MED HIV 3 Indledning 5 Facts om hiv og aids 17 At leve med hiv 29 Hiv og jura 37 Information og rådgivning Indledning Denne pjece indeholder information om hiv og aids og giver indsigt i sygdommen

Læs mere

MAGAZINET STOR NR. 12 DECEMBER 2004

MAGAZINET STOR NR. 12 DECEMBER 2004 MAGAZINET STOR NR. 12 DECEMBER 2004 Ændret fedtfordeling, Gensmitte og resistens & Fussionhæmmer National Kvindedag & Program for World Aids Dag Rygestop & Kom til kræfter -kursus Indhold 4 6 7 8 Bioalcamid

Læs mere

hiv-danmark Dagen Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

hiv-danmark Dagen Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV hiv-danmark Dagen Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV Lørdag den 7. februar 2015 var ca. 40 deltagere samlet til Hiv-Danmark Dagen. Helle Andersen bød velkommen som foreningens formand. Hiv-Danmarks aktiviteter

Læs mere

LMSNYT NY HJEMMESIDE OM SELVSKADE INGEN TILBUD TIL DE MINDRE ALVORLIGT SPISEFORSTYRREDE OM SPISEFORSTYRRELSER, SELVSKADE OG SELVVÆRD

LMSNYT NY HJEMMESIDE OM SELVSKADE INGEN TILBUD TIL DE MINDRE ALVORLIGT SPISEFORSTYRREDE OM SPISEFORSTYRRELSER, SELVSKADE OG SELVVÆRD LMSNYT OM SPISEFORSTYRRELSER, SELVSKADE OG SELVVÆRD INGEN TILBUD TIL DE MINDRE ALVORLIGT SPISEFORSTYRREDE NY HJEMMESIDE OM SELVSKADE JULI 2008 / NR. 25 / 8. ÅRGANG I SØGELYSET Vi er nu et stykke inde i

Læs mere

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af

Benedikte Kiær. Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13. Socialminister. Manglende anerkendelse af LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Socialminister Benedikte Kiær mener at tidlig indgriben er svaret side 4-5 Hel ny form for støtte og hjælp til pårørende side 12-13 Manglende anerkendelse

Læs mere

Volvo eller sportsvogn?

Volvo eller sportsvogn? 18. årgang Volvo eller sportsvogn? Af Jens Wilhelmsborg, Medicinsk Udvalg, og Morten Eiersted, informationsmedarbejder Over 250 personer lagde vejen forbi Hiv-Danmarks orienteringsaften på Rigshospitalet.

Læs mere

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef

Vagtskifte. Af Bent Hansen, sekretariatschef 20. årgang Elektronisk version Vagtskifte Af Bent Hansen, sekretariatschef Efter 11 år som formand for Hiv-Danmark fratræder Henrik Arildsen og overlader posten til Helle Elena Andersen. Hiv-Danmark inviterer

Læs mere

afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV

afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV afslag på forsikring Af Morten Eiersted, Redaktør VI&HIV Trods fremskridt inden for behandling og en nærnormal livsprognose i Danmark oplever hivsmittede stadig, at de afvises af forsikringsselskaberne.

Læs mere

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014

Åbenhed TEMA. DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2014 Åbenhed TEMA "Allerede halvt inde i tv-programmet eksploderede min facebook-inbox med opmuntrende beskeder fra venner, bekendte og helt fremmede, der ville

Læs mere

ÅRSBERETNING. April 2010 20. årgang Årsberetning 2009 FOREBYGGELSE I PERSPEKTIV NYT FRA SAN FRANCISCO (CROI) TO NYE ANSATTE I ØST TILLÆG MED:

ÅRSBERETNING. April 2010 20. årgang Årsberetning 2009 FOREBYGGELSE I PERSPEKTIV NYT FRA SAN FRANCISCO (CROI) TO NYE ANSATTE I ØST TILLÆG MED: 20. årgang Årsberetning 2009 ÅRSBERETNING FOREBYGGELSE I PERSPEKTIV NYT FRA SAN FRANCISCO (CROI) TO NYE ANSATTE I ØST TILLÆG MED: INDKALDELSE TIL ÅRSMØDE 2010 KANDIDATER OG VEDTÆGTSÆNDRINGER 1 Formandsberetning

Læs mere

De unges fortællinger

De unges fortællinger De unges fortællinger Indhold Udenfor i verden... Café HUSRUM har plads til dig... 4 Rasmus... 6 Rachel... 10 Elisabeth... 14 Tilbage til livet... Pigen på sidelinien... Har du problemer? Du kan jo ikke

Læs mere

"Flere og flere bøsser fravælger kondomet" GAY GUIDE IN ENGLISH FIND ÅRETS JULEGAVER JALOUSI OG KÆRLIGHED

Flere og flere bøsser fravælger kondomet GAY GUIDE IN ENGLISH FIND ÅRETS JULEGAVER JALOUSI OG KÆRLIGHED World Aids Day Vi markerer dagen GAY GUIDE IN ENGLISH Copenhagen, Aarhus, Aalborg, Odense and Malmö. life, lust & leisure DECEMBER #144 2014 FIND ÅRETS JULEGAVER Sådan bringer du lykke under juletræet

Læs mere

Kræftpatient og far til fire. Danmarks eneste hospitalsafdeling for unge kræftpatienter side 16 Fra tabu til åbenhed side 22

Kræftpatient og far til fire. Danmarks eneste hospitalsafdeling for unge kræftpatienter side 16 Fra tabu til åbenhed side 22 Nr. 2 Maj 2013 11. årgang Kræftens Bekæmpelse Kræftpatient og far til fire Danmarks eneste hospitalsafdeling for unge kræftpatienter side 16 Fra tabu til åbenhed side 22 Forside: Når én i familien bliver

Læs mere

Salsa. megareksi. rådgivning. - mændenes spiseforstyrrelse LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. som selvværdsværktøj

Salsa. megareksi. rådgivning. - mændenes spiseforstyrrelse LMS - Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. som selvværdsværktøj LMSnyt om spiseforstyrrelser, selvskade og selvværd Salsa som selvværdsværktøj Officiel åbning af åben personlig rådgivning Ny rådgivning for unge nydanske kvinder med spiseforstyrrelser megareksi - mændenes

Læs mere

Et liv med HIV Sex og Sundheds håndbog om livet som HIV-positiv

Et liv med HIV Sex og Sundheds håndbog om livet som HIV-positiv Et liv med HIV Sex og Sundheds håndbog om livet som HIV-positiv Sex & Sundhed har i forbindelse med dette opdaterede kapitel i HIV-håndbogen sat fem helt almindelige danskere stævne til en samtale om deres

Læs mere

MAGAZINET STOR NR. 9 SEPTEMBER 2004. Indtryk fra konference. Rejseforbehold. Kvindeliv med hiv

MAGAZINET STOR NR. 9 SEPTEMBER 2004. Indtryk fra konference. Rejseforbehold. Kvindeliv med hiv MAGAZINET STOR NR. 9 SEPTEMBER 2004 Indtryk fra konference i Bangkok Rejseforbehold Kvindeliv med hiv Indhold 4 5 6 7 8»Access for all«af Tina Bruun, projektleder Betragtninger på kvindeliv med hiv Af

Læs mere

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING

Anvendte begreber 6 HIV OG LEVEKÅR INDLEDNING Kapitel 5 Sexlivet 99 104 106 107 111 112 115 117 118 119 124 Hiv påvirker sexlivet Bekymringen i forbindelse med sex At vælge hiv-smittede partnere Opsummering Seksuelle vanskeligheder Opsummering Usikker

Læs mere

2011 20 Beretning 2011

2011 20 Beretning 2011 011 Beretning 2011 Indhold Forord 4 Repræsentantskabsmøde 2011 6 Diabetes i Danmark og verden 8 Strategi for fremtiden 10 Faglig sammenhæng 12 Støtte til et liv i balance 14 Diabetes på dagsordenen 16

Læs mere

Korshær. og de frivillige. Hvad er et menneske værd?

Korshær. og de frivillige. Hvad er et menneske værd? I 2012 har følgende fonde, legater, firmaer og personer på en særlig måde støttet Kirkens Korshær i Odense. Odense Kommune Socialministeriet Sundhedsstyrelsen Red Ink Plum Rises brød, Allegade Merrild

Læs mere

KAFE KNUD. Et sted for folk berørt af hiv og aids. Åbningstider Onsdag 14-22 Torsdag 14-22 Fredag 14-22

KAFE KNUD. Et sted for folk berørt af hiv og aids. Åbningstider Onsdag 14-22 Torsdag 14-22 Fredag 14-22 Indhold Leder 3 Arbejdsmarkedsundersøgelsen 2001 4 En historie fra arbejdsmarkedet 5 Jeg sætter mig ikke i hver pause og taler om hiv 7 Formandens beretning 2002 8 Etiske retningslinier for samarbejde

Læs mere

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2012

ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2012 ET MAGASIN FRA SCLEROSEFORENINGEN APRIL-MAJ 2012 Børn og unge får også sclerose. side 18 Mød Camilla Vester Schou, der fik sclerose, da hun var 16 år. Flere får konstateret sclerose. side 6 Ny opgørelse

Læs mere