Nyhedsbrev nr. 6. Indhold. Topkarakterer til rengøringen. Den nyeste audit viser, at Gentofte Hospital er regionens reneste.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev nr. 6. Indhold. Topkarakterer til rengøringen. Den nyeste audit viser, at Gentofte Hospital er regionens reneste."

Transkript

1 Tirsdag den 20. august 2013 Side 1 af 11 Indhold Topkarakter til rengøringen... 1 Parkering nu overholdes reglerne... 2 Hvem skal belønnes med kr.?... 4 Nye uniformer den 1. oktober... 5 Akkreditering Midtvejsbesøg... 7 Ny automatisk sengevask... 8 Solceller på tagene... 9 Sund foto-konkurrence NEM-sms Topkarakterer til rengøringen Den nyeste audit viser, at Gentofte Hospital er regionens reneste. Gør det rigtigt! Hvis der er nogen, der har formået at implementere Godt behandlet-strategiens nøglebegreb, så er det Rengøringsfunktionen. I den nyeste audit fra Region Hovedstaden står Gentofte Hospital for regionens flotteste tal. Det gælder både for audit på rengøringsstandarden (DS INSTA 800) og på hygiejnestandarden (DS ). Høj faglighed i Rengøringsfunktionen Ifølge rengøringschef Louise Lindelof er det ikke et resultat, som afdelingen er kommet sovende til. Vi har arbejdet rigtig meget med at forbedre kvaliteten. Der ligger en lang indsats og et stort ledelsesfokus bag. Vi arbejder konstant på at udbrede kendskabet til vores standarder - især har vi fokus på, at alle nyansatte kender dem, inden de starter med rengøringen. Vi er blevet meget omhyggelige i vores rekruttering, og vi sørger for løbende opkvalificering, hvor vi blandt andet giver medarbejderne eneundervisning. Derudover er der selvfølgelig den mere formelle uddannelse, som hospitalet også prioriterer højt. Det betyder, at 70 % af vores medarbejdere nu har en fået en uddannelse som rengøringsteknikere, fortæller rengøringschef Louise Lindelof.

2 Tirsdag den 20. august 2013 Side 2 af 11 Parkering nu overholdes reglerne Så er Europark i gang, og det ses allerede tydeligt på antallet af ledige parkeringspladser Mind gerne patienter og pårørende om, at de skal huske at stille p-skiven. Det er blevet lettere for patienter og pårørende at finde parkeringspladser på Gentofte Hospital. Hen over sommeren er der blevet opsat skilte, hvor parkeringsreglerne er blevet tydeliggjort, og siden den 10. august har Europark haft mulighed for at udskrive kontrolafgifter til de bilister, der ikke overholder reglerne. Parkeringssituationen for patienter og pårørende har i lang tid været helt uacceptabel. Tidsbegrænsningerne blev ikke overholdt, og det var noget nær umuligt for vores patienter og pårørende at finde pladser, siger Driftschef Erik Brown Frandsen. Af hensyn til patienter og pårørende er der lavet lidt flere korttidspladser. Stadig gratis parkering Formålet med samarbejdet med Europark er at sikre, at hospitalets parkeringsregler bliver overholdt. Principperne bag parkeringen på Gentofte Hospitals matrikel er de samme, som de altid har været.

3 Tirsdag den 20. august 2013 Side 3 af 11 Nemlig, at parkering på Gentofte Hospital er gratis, og at der er fri parkering i hospitalets periferi, hvor langt de fleste parkeringspladser ligger. Det er kun på de pladser, der ligger tættest på hospitalets opgange, at der er tidsbegrænsning. Tanken bag principperne er, at vi gerne vil øge sandsynligheden for, at patienter og pårørende, der ofte kun er på hospitalet i kort tid, kan finde parkeringsplads tæt ved den relevante opgang, siger Erik Brown Frandsen. Selv om Europark kun har arbejdet på Gentofte Hospital i ganske få dage, har Drift og Teknik allerede modtaget adskillige mails om parkeringen fra både medarbejdere og borgere. Der er stadig fri parkering i kanten af hospitalsgrunden og på den runde parkeringsplads ved Niels Andersens Vej. De fleste mails fra medarbejderne har handlet om, at vi har ændret på antallet af tidsbegrænsede pladser, så der nu er flere tidsbegrænsede pladser, og at vi har forenklet reglerne, så de nu er ens overalt. Derudover er der også nogle, der er bekymrede over samarbejdet med Europark blandt andet på grund af de skriverier, der har været om Europark i pressen. Men jeg kan fortælle, at Gentofte Hospital har en rigtig god dialog med Europark, og vi har fuld tillid til, at de løser opgaven professionelt. Samtidig kan jeg også afkræfte et sejlivet rygte om, at vagterne er provisionslønnede det er de ikke. siger Driftschef Erik Brown Frandsen, og tilføjer, at der planlagt et lille introforløb for vagterne, så de kan få en introduktion til hospitalet, og så de blandt andet også kan hjælpe folk med at finde rundt på matriklen. Klager over parkeringsafgifter skal sendes til Europark. Se kontaktoplysninger på

4 Tirsdag den 20. august 2013 Side 4 af 11 Hvem skal belønnes med kr.? Husk, at du kan indstille dine dygtige kolleger til en af de tre strategipriser. Vind kr. blot ved at passe dit arbejde. Ved sensommerfesten den 13. september uddeles tre strategipriser. Gør det rigtigt-prisen, Gør det enkelt-prisen og Gør det-prisen. Du kan stadig nå at indstille dine kolleger til en af de tre priser. Det behøver ikke være et initiativ, der er lanceret inden for de seneste måneder. Det vigtigste er, at initiativet er i tråd med Godt behandlet-strategien og et godt eksempel, der kan tjene som inspiration for andre. Alle kan indstille alle til de tre strategipriser. På Geni, kan du læse mere om, hvordan du indstiller til priserne og tilmelder dig årets fest. Se evt. de tre små strategifilm, der hver især fremhæver eksempler, der ligger i tråd med Godt behandletstrategien.

5 Tirsdag den 20. august 2013 Side 5 af 11 Nye uniformer den 1. oktober Alle kan se frem til at trække i spritnyt arbejdstøj fra den 1. oktober. Et mere nutidigt design, mindre gennemsigtigt stof og frihed til at sammensætte uniformen præcis, som man selv har lyst til. Den 1. oktober starter udskiftningen af uniformer, og selv om det nye uniformskoncept rummer mange fordele, rummer det også en hel del nye rutiner, som vil kræve lidt tilvænning. De største forandringer, ud over selve tøjet, er, at uniformerne fremover kun bliver udleveret i de to nye uniformsbutikker i kælderen, og at medarbejderne ikke længere har deres egne personlige uniformer siger rengøringschef Louise Lindelof. Fra den 1. oktober skal man selv hente sin uniform i en af hospitalets to uniformsbutikker. Som medarbejder må man max. være i besiddelse af tre uniformer ad gangen. Man vil ikke kunne få en ren uniform udleveret, hvis ikke man har afleveret de brugte. Den ene uniformsbutik kommer til at ligge i dette rum i kælderen mellem opgang 2 og 4. De nye uniformsbutikker holder i oktober åbent hver dag fra kl Derefter afstemmes åbningstiderne efter, hvor stort behovet er. Man skal jo møde omklædt på sin afdeling, så for mange medarbejdere, skal der indarbejdes en ny rutine i forhold til, hvornår det bedst passer den enkelte at hente sin uniform i butikken. Vi forudser selvfølgelig, at der vil være kø i butikken om morgenen i dagene lige efter den 1. oktober. Derfor vil det nok kunne betale sig at hente sin uniform f.eks. i frokostpausen eller lige efter arbejde, hvis man vil undgå at stå i kø om morgenen, siger Louise Lindelof. Når uniformen afleveres, skal man huske at scanne sin uniform på den scanner, der er ophængt ved de fire afleveringsdepoter. Hvis uniformen ikke er afleveret, kan man som udgangspunkt ikke få en ny. Det nye koncept giver derfor vaskeriet et meget bedre overblik over, hvor mange uniformer, der er i brug. Ligesom problemet med brugte uniformer, der ligger og flyder i omklædningsrummene også burde blive løst.

6 Tirsdag den 20. august 2013 Side 6 af 11 Den 1. oktober er det også slut med at gå halvt i civil og halvt i uniform. Enten er man omklædt, eller også er man i civil. De nye ID-kort gør det nemmere for patienterne at se, hvilken faggruppe de taler med. Ud over det nye tøj, skal alle medarbejdere have nye ID-kort med en ny holder, som også er en del af det nye uniformskoncept. Kortholderens farve markerer, hvilken faggruppe man tilhører, og de nye ID-kort indeholder de stregkoder, som er koblet op på itsystemet i uniformsbutikkerne. Alle, der skal have ny uniform, skal derfor have nyt ID-kort inden 1. oktober. HR og Kvalitet melder ud, så snart de nye ID-kort er klar til at gå i produktion. Ny uniformspolitik Samtidig med, at det nye uniformskoncept rulles ud, træder hospitalets nye uniformspolitik også i kraft. Det vil sige, at det er slut med at blande civilt tøj med uniformstøj. Fra 1. oktober er man enten helt omklædt og følger dermed også hygiejnereglerne, eller også er man i civil. Afdelingsledelserne på de enkelte afdelinger beslutter, hvilke medarbejdere, der skal gå i uniform, og hvilke der kan gå i civil. Drift og Teknik samt de blå portører er undtaget det nye uniformskoncept. Husk at prøve uniformen! 600 medarbejdere mangler stadig at prøve de nye uniformer. Skynd dig ned i Linneddepotet, så du kan bestille den størrelse og de modeller, der passer til netop dig.

7 Tirsdag den 20. august 2013 Side 7 af 11 Akkreditering Midtvejsbesøg Den 12. september kommer surveyorne fra IKAS på midtvejsbesøg på Gentofte Hospital. Midtvejsbesøget har fokus på EWS, tryksår, medicin og overgange mellem afdelingerne. Besøget har primært fokus på læring. Alle hospitaler får et midtvejsbesøg, og det er i udgangspunktet ikke et besøg, hvor vores status som akkrediteret uden bemærkninger kan ændres, siger HR og Kvalitetschef Sidsel Rasborg Wied. Der kommer to surveyorer. Den ene er læge Charlotte Hjort, som også stod i spidsen for surveyorne under sidste besøg i Den anden er chefkonsulent Henrik Kousholt fra IKAS. HR og Kvalitet er ved at lave en plan for, hvornår surveyorne kommer rundt på de forskellige afdelinger på hospitalet, og den vil snart kunne læses på Geni. Fire fokusområder Under besøget er der fokus på EWS (Early Warning Score), tryksår, medicin og på overgange mellem to afdelinger. EWS, tryksår og medicin vil foregå som systemtracer, mens overgange mellem to afdelinger vil være en patienttracer med udgangspunkt i en ortopædkirurgisk patient. Fokusområderne EWS og tryksår har kvalitetsrådet valgt på baggrund af, at det har været indsatsområder på hospitalet gennem det sidste halve år. Systemtracer på medicinområdet er obligatorisk, mens patienten for patientraceren ligeledes er en kvalitetsrådsbeslutning. For medarbejderne gælder det samme, som under sidste akkreditering; Gør det du plejer og gør det rigtigt, siger HR og Kvalitetschef Sidsel Rasborg Wied. Midtvejsbesøget slutter med en tilbagemelding i det lille auditorium den 12. september kl Alle er velkomne!

8 Tirsdag den 20. august 2013 Side 8 af 11 Ny automatisk sengevask Slut med manuel sengevask i kælderens mørke hjørner. Gentofte Hospital har her i sommer indviet et nyt topmoderne sengevaskeri. Bedre arbejdsforhold for sengevaskerne Dagslys, frisk luft, nymalede vægge og kollegialt samvær. Omgivelserne for medarbejderne i Gentofte Hospitals nye sengevaskeri er totalt forandret til det bedre. Indtil i foråret havde Gentofte Hospital fire små sengeredningscentraler rundt omkring i forskellige hjørner af kælderen. Sengene blev vasket manuelt, og det var et hårdt og til tider noget ensomt arbejde. To nye sengevaskemaskiner vasker sengene rene på bare syv minutter. Det nye sengevaskeri har til huse i store nyrenoverede lokaler i kælderen mellem opgang 6 og 8. Alle hospitalets senge bliver nu vasket her og det betyder, at medarbejderne pludselig arbejder sammen som kolleger. Her er lyst og lækkert, god stemning og en dejlig ren fornemmelse, så medarbejdernes arbejdsglæde er steget betragteligt, fortæller områdeleder Tina Hansen fra Serviceafdelingen. Når sengene kommer ned i vaskeriet køres de ind i det urene område. Her tages sengetøjet af manuelt, og madrassen kan løftes

9 Tirsdag den 20. august 2013 Side 9 af 11 af med en kran. Derefter køres selve sengen ind i en af to nye sengevaskemaskiner, der mest af alt minder om en bilvask, og her bliver hele sengen vasket i 69 grader varmt vand. Når sengen efter ca. 7 minutter er vasket færdig, åbnes vaskemaskinen i den anden side, så sengen kan trækkes ud i det rene område og redes op på ny. Solceller på tagene Gentofte Hospital bliver grønnere. Seks tage på Gentofte Hospital har dette forår fået monteret solceller Gentofte er godt på vej til at blive et grønnere hospital. Et af de seneste initiativer er monteringen af solceller på flere af de solbeskinnede flade tage. Solcellerne skal producere mindst kwh pr. år. Til sammenligning bruger en almindelig familie i parcelhus bruger kwh. pr. år., siger Teknisk chef Thomas Sørensen. Solcellerne på Centralkøkkenet set fra tårnet Set i sammenhæng med at Gentofte Hospital bruger 9,5 mio. kwh pr. år, så er det selvfølgelig kun en lille del af vores elforbrug, der nu kommer fra solenergi. Vi glæder os til at se, hvor stort et bidrag solcellerne giver i bestræbelserne på at minimere hospitalets samlede elforbrug, og initiativet er kun et i en række af grønne initiativer, der f.eks. også omfatter det store grundvandskølingsprojekt, som også vil betyde et mindre elforbrug, siger Thomas Sørensen. Solcellerne sidder oven på Centralkøkkenet, Fysio- og ergoterapien, Røntgen og skanning, Intensivafsnittene og kantinen.

10 Tirsdag den 20. august 2013 Side 10 af 11 Sund foto-konkurrence Løber du sammen med kollegerne efter arbejde? Spiser du nødder i stedet for slik? Holder I stående møder? Springer du altid kagen over? Er der et sundt initiativ i gang i din afdeling, eller har du spottet et sundt tiltag på hospitalet, så tag et billede af det, og deltag i Gentofte Hospitals sunde fotokonkurrence. Tag et billede af din sunde arbejdsplads og vind et gavekort på 1000 kr. DHL-løbet på mandag er en oplagt mulighed for at tage et godt billede til sund foto-konkurrencen Det eneste du skal gøre er at tage et sundt billede, der illustrerer, at Gentofte Hospital er en sund arbejdsplads. Billedet sendes til De ti bedste bliver forstørret og hængt op i kantinen samt offentliggjort på Geni, hvorefter alle kan deltage i afstemningen om, hvilket der er bedst. Afstemningen finder sted i Gentofte Hospitals sundhedsuge, der løber af stablen fra den september. Præmien er et gavekort på 1000 kr. til butikken PhotoCare. Deadline for indsendelse af fotos er den 6. september. Snart vil du kunne læse meget mere om sundhedsugen på Geni. NEM-sms Der skal mange flere borgere på NEM-sms Hvis man tilmelder sig NEM-sms, får man tilsendt en sms med en påmindelse, når man har en aftale med sundhedsvæsenet. Udsendelsen af sms er sker automatisk via GS til de borgere, der er tilmeldt ordningen.

11 Tirsdag den 20. august 2013 Side 11 af 11 En del borgere har allerede tilmeldt sig. F.eks. sendte Gentofte Hospital i 2012 hele sms er til borgerne. I 2013 har vi på nuværende tidspunkt sendt Men vi kan sagtens sende mange flere. Fortæl gerne patienter og pårørende om muligheden for at tilmelde sig NEMsms. Borgere, der er tilmeldt NEM-sms, får en automatisk påmindelse om deres aftale på hospitalet. Formålet med NEM-sms er blandt andet at mindske antallet af udeblivelser. Procentvis er det ca. 6 % af patienterne på Gentofte Hospital, der udebliver fra undersøgelser og behandlinger. Alle medarbejdere opfordres derfor til at minde patienter om, at de kan tilmelde sig NEM-sms. Derudover planlægger Region Hovedstaden i efteråret nye kampagnetiltag, der skal få flere borgere til at tilmelde sig NEM-sms. Du kan også selv tilmelde dig NEM-sms. Se mere på

Nyhedsbrev nr. 9. Indhold. Akutkampagne

Nyhedsbrev nr. 9. Indhold. Akutkampagne Tirsdag den 10. december 2013 Side 1 af 7 Indhold Akutkampagne... 1 Nye uniformer... 3 To afsnit har fået bugt med tryksår... 5 Mindre aktivitet i 2013... 6 Nyt eksponeringskammer... 7 Akutkampagne Region

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 8. Indhold. Gentofte Hospitals forskning er helt i top

Nyhedsbrev nr. 8. Indhold. Gentofte Hospitals forskning er helt i top Mandag den 21. oktober 2013 Side 1 af 12 Indhold Gentofte Hospitals forskning er helt i top... 1 Ny cykelkælder... 3 Nu genbruges vores madaffald... 4 Forskningens Dag 2013... 6 Brunchcafé om diabetes...

Læs mere

Indhold TrivselOP 2014 2

Indhold TrivselOP 2014 2 Indhold TrivselOP 2014 2 Hvad kom der ud af sidste TrivselOP? 3 Forårets borgerarrangementer 5 Nyt løft til de grønne områder 6 Forebyg fald 7 Internationalt lungekursus 9 Side 1 / 9 TrivselOP 2014 Ledelse

Læs mere

Nyhedsbrev August 2014. Indhold

Nyhedsbrev August 2014. Indhold Indhold Du kan stadig nå at tilmelde dig sommerfesten 2 Fokus og Forenkling vind en strategipris på 10.000 kr. 2 Vi gentager successen: Sundhedsuge fra 1. 5. september 4 Nyt MUS koncept 4 Gentofte Hospital

Læs mere

Riget indfører fælles, tværgående patientjournal

Riget indfører fælles, tværgående patientjournal IndenRigs nr. 9/10 NYHEDSBREV FOR RIGSHOSPITALETS MEDARBEJDERE 1 092 010 17. maj Riget indfører fælles, tværgående patientjournal Fra hver klinik sin journal til hver patient sin journal. Den 10. maj blev

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

NY TEKNOLOGI I ÆL- DREPLEJEN

NY TEKNOLOGI I ÆL- DREPLEJEN NY TEKNOLOGI I ÆL- DREPLEJEN HVAD BETYDER DET FOR ARBEJDSFORHOLD, FAGLIGHED, KVALITET OG ETIK? FIRE SCENARIER TIL ET PROJEKT I TEKNO- LOGIRÅDET Forfattere: Jakob Erle og Marie Louise Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer

- Der er kommet meget nyt science fiction til, som interesserer de fleste medlemmer Anbefaling fra Tænketanken angående foreningens fremtid & dens form. Baggrund Umiddelbart før generalforsamlingen 2008 blev der nedsat en tænketank, der skulle se på fremtiden for trekkies.dk. Grundlaget

Læs mere

Din guide til et godt survey side 9. Hvem skal flytte, hvornår side 14. Er der plads til mig? side 26 Parkering går ikke altid let som en leg

Din guide til et godt survey side 9. Hvem skal flytte, hvornår side 14. Er der plads til mig? side 26 Parkering går ikke altid let som en leg Marts 2014 Nr. 01 Din guide til et godt survey side 9 Hvem skal flytte, hvornår side 14 Er der plads til mig? side 26 Parkering går ikke altid let som en leg Medarbejderblad Hospitalsenheden Vest Under

Læs mere

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen.

Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Bilag 1: Spørgeguide og transskribering af informantinterview med Kirsten Christensen. Spørgeguide til telefon interview med Kirsten Christensen d. 23/2 2012 Formål: At skabe et overblik og en forståelse

Læs mere

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / december 2011 En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde

Meget Bedre Møder. Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Meget Bedre Møder Fordi livet er for kort til dårlige møder! En gratis e-bog udgivet af Projekt Arbejdsglæde Sådan går du fra Til Hvad er det bedste møde du har været til? Tænk tilbage til et rigtig godt

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Natarbejde med færre gener. - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne

Natarbejde med færre gener. - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne Natarbejde med færre gener - Inspiration fra arbejdspladser i regionerne Indhold Side 3-5: Temaer Side 6: Helbredskontrol Side 7-15: Inspiration fra arbejdspladserne Bagsiden: Anbefalinger Bedre og sundere

Læs mere

Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel

Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel Ernæringsassistenter professionelle madhåndværkere gør en forskel Ernæringsassistenter tilbereder hver dag sund, lækker, velsmagende og ernæringsrigtig mad. Mad, som gør en stor forskel for dem, som spiser

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

Når opgaver holder flyttedag 2

Når opgaver holder flyttedag 2 Når opgaver holder flyttedag En artikelserie om opgaveflytning på Kardiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Indholdsfortegnelse Side Når opgaver holder flyttedag 2 Et hus med puls 3 Ud over det sædvanlige

Læs mere

Godschaufførens trivsel. Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø

Godschaufførens trivsel. Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Godschaufførens trivsel Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø Branchearbejdsmiljørådet for Transport og Engros 2006 1 Godschaufførens trivsel Gode historier og værktøjer om psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Bilagsliste. Side 68 af 126

Bilagsliste. Side 68 af 126 Bilagsliste Bilag 1: Resultater fra MARS 2008 Bilag 2: Spørgeguide sygeplejersker kvalitativ undersøgelse Bilag 3: Spørgeguide ledere kvalitativ undersøgelse Bilag 4: Svar sygeplejersker kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Ny teknologi i ældreplejen

Ny teknologi i ældreplejen Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for arbejdsforhold, faglighed, kvalitet og etik? Fire scenarier til et projekt i Teknologirådet Teknologirådet Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for

Læs mere

RENT UD. Kreativitet. Arbejdspladsmotion. Rummelighed. Rummelighed. Kreativitet. Arbejdspladsmotion

RENT UD. Kreativitet. Arbejdspladsmotion. Rummelighed. Rummelighed. Kreativitet. Arbejdspladsmotion RENT UD Kreativitet Arbejdspladsmotion Rummelighed Kreativitet DFD-medarbejderes kreativitet skaber forbedringer og nye muligheder i afdelingerne. Arbejdspladsmotion Både kondition og sociale bånd er styrket

Læs mere

Projekt Specialteam til skæve eksistenser

Projekt Specialteam til skæve eksistenser Projekt Specialteam til skæve eksistenser Projektet er gennemført i perioden 1. januar 2010 til 31. december 2011 af Rødovre Kommunes hjemmepleje med midler fra Forebyggelsesfonden Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

(Hjælp...) Vi skal til svømmestævne. Udgave 1.0

(Hjælp...) Vi skal til svømmestævne. Udgave 1.0 (Hjælp...) Vi skal til svømmestævne Udgave 1.0 (Hjælp...) Vi skal til svømmestævne Side 2 Forord Er du gammel konkurrencesvømmer er der nok ikke meget nyt at hente i denne folder. Men har du ingen særlig

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere