Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Get Moving Evaluering af kampagnen Rapport. Get Moving 2016 TNS"

Transkript

1 Evaluering af kampagnen Rapport

2 Indholdsfortegnelse 1 Konklusioner 8 2 Hovedresultater 16 3 Demografi 58 4 Bilag 64 2

3 Formål og målsætning Sundhedsstyrelsen har i ugerne 21 og 22, 2016 gennemført kampagnen Get Moving. Formålet med kampagnen var at motivere og inspirere forældre til at støtte deres børn til fysisk aktivitet samt at informere om Sundhedsstyrelsens anbefalinger for børn om mindst 60 minutters daglig fysisk aktivitet. I den forbindelse har TNS Gallup udarbejdet en evaluering af kampagnen for Sundhedsstyrelsen. Evalueringen har til formål at vurdere kampagnens effekt i målgruppen og opfyldelse af kampagnens succeskriterier. Evalueringen er baseret på to kvantitative undersøgelser (præ- og postmåling) blandt forældre til børn i alderen år. Resultater fra præ- og postundersøgelsen kommenteres kun ved statistisk signifikante forskelle. En forskel mellem to variabler er defineret som signifikant, når der med over 95 procents sikkerhedsniveau er en forskel mellem resultaterne. Det vil sige, at resultatet for en given gruppe fx forældre med kort uddannelse med 95 procents sikkerhed adskiller sig fra resultatet for en anden variabel fx forældre med lang uddannelse. Kampagnens succeskriterier er følgende: Kampagnen har givet min. 65% af forældrene med kort uddannelse og inaktive børn i alderen kendskab til anbefalingen om mindst 60 min. fysisk aktivitet om dagen. Kampagnen har fået min. 55% af forældrene med kort uddannelse og inaktive børn til at forsøge at motivere deres barn/børn til at være mere fysisk aktive. Kampagnen har fået min. 55% af forældrene med kort uddannelse og inaktive børn til at tænke over deres rolle som forældre ift. at deres barn/børn er fysisk aktive. Kampagnen har givet min. 55% af forældrene med kort uddannelse og inaktive børn inspiration til, hvordan de kan støtte deres barn/børn i at være mere aktive. Kampagnen har givet min. 55% af forældrene med kort uddannelse og inaktive børn idéer til, hvordan deres barn/børn kan være (mere) fysisk aktive. 3

4 Get Moving kampagnen Kampagnens slogan: Støt dit barn til mere motion. Det er en gave for livet Kampagnens elementer: Tv-spot, Facebookside (med konkurrence), YouTube, ambassadørfilm, plakater, inspirationsfilm, inspirationskatalog, lanceringsevent samt hjemmesiden 4

5 Definitioner i rapporten Målgruppen i undersøgelsen opdeles i følgende grupper: Kort uddannelse (KU): Grundskole til og med kort videregående uddannelse. Lang uddannelse (LU): Mellemlang videregående og lang videregående uddannelse. Grupperne aktiv og inaktiv er inddelt ud fra spørgsmålet: Hvor mange dage om ugen er dit barn fysisk aktiv i en time eller mere? Dem som er fysisk aktive 1-5 dage om ugen er placeret i gruppen inaktiv. Dem som er fysisk aktive 6-7 dage om ugen er placeret i gruppen aktiv. Der er i rapporten få steder, hvor basen er lille (antal respondenter under 50 personer), og resultatet er dermed forbundet med stor usikkerhed. Ved en stikprøve på fx 50 personer er usikkerheden på mellem +/- 6,0pctpoint og 13,9pctpoint. 5

6 Metode Feltperiode: Præmåling: April/maj 2016, Postmåling: Juni 2016 Målgruppe: Forældre til børn i alderen år. Stikprøven er opdelt på to grupper: Forældre med kortere uddannelse (grundskole, gymnasial-, erhvervs- eller kort videregående uddannelse) Forældre med længere uddannelse (mellemlang- og lang videregående uddannelse) Metode: Webinterviews Stikprøvestørrelse: forældre med sammenlagt børn i målgruppen. Stikprøven er uvejet. Data er afrundede. Stikprøven ikke er repræsentativ. Akkreditering: Enhver offentliggørelse af resultater, der stammer fra denne undersøgelse, skal være anført følgende kildeangivelse: Gallup for Sundhedsstyrelsen 6

7 Stikprøvens sammensætning Total Mand Kvinde år år 50+ år Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Kort uddannelse (KU) Lang uddannelse (LU) Kort uddannelse - Inaktiv Kort uddannelse - Aktiv Lang uddannelse - Inaktiv Lang uddannelse - Aktiv Præ Post 7

8 1 Konklusioner

9 Hovedkonklusioner Har kampagnen opnået sine målsætninger? Sundhedsstyrelsens mål for kampagnen er, at 65% af forældre med kort uddannelse og inaktive børn skal have kendskab til anbefaling om, at børn og unge skal være fysisk aktive mindst 60 min. om dagen. Denne målsætning er ikke opnået, da kendskabet blandt forældre med kort uddannelse og inaktive børn er på 46% efter kampagnen. Dog er kendskabet blandt forældre med kort uddannelse og inaktive børn steget fra præ- til postmålingen med 8pctpoint (fra 38% til 46%). Flere forældre med lang uddannelse (58%) end forældre med kort uddannelse (48%) har kendskab til Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at børn og unge skal være fysisk aktive mindst 60 min. om dagen. Generelt er der en stigning i kendskab til anbefalingen blandt målgrupperne, når resultaterne mellem præog postmålingen sammenholdes. Yderligere viser resultaterne, at kendskabet er større blandt de grupper, der har set kampagnen end blandt dem, der ikke har set kampagnen. Kampagens målsætning om at motivere, inspirere og give idéer til 55% af forældre med kort uddannelse og inaktive børn er delvis opnået. Kampagnen har fået 56% af forældrene med kort uddannelse og inaktive børn til at tænke over deres rolle som forældre ift. at deres barn/børn er fysisk aktiv(e). Kampagnen har givet 47% af forældrene med kort uddannelse og inaktive børn inspiration til, hvordan de kan støtte deres børn i at være mere aktive. Kampagnen har givet 45% af forældrene med kort uddannelse og inaktive børn idéer til, hvordan deres børn kan være (mere) fysisk aktive. Kampagnen har fået 32% af forældrene med kort uddannelse og inaktive børn til at forsøge at motivere deres børn til at være mere fysisk aktive. 9

10 Kampagnens målsætning Q7: Hvor mange minutter tror du, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge mindst skal være fysisk aktive om dagen? Postmåling Præ Præmåling Målsætning 2016 Opnået 2016 (svar= 60 min) Base Præmåling Base KU 48% 2016: % 2016: 500 KU Aktive 57% 2016: 91 49% 2016: 70 KU Inaktive 65% 46% 2016: % 2016: 430 LU 58% 2016: % 2016: 550 LU Aktive 58% 2016: % 2016: 459 LU Inaktive 60% 2016: 94 47% 2016: 91 10

11 Kampagnens målsætning Q7: Hvor mange minutter tror du, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge mindst skal være fysisk aktive om dagen? NB: Vær opmærksom på små basestørrelser Har set kampagnen Præmåling Har ikke set kampagnen Målsætning 2016 Opnået 2016 (svar = 60 min.) Base Præmåling 2016 (svar = 60 min.) Opnået 2016 (svar = 60 min. ) Base KU 59% 2016: % 44% 2016: 375 KU Aktive 76% 2016: 21 49% 51% 2016: 69 KU Inaktive 65% 55% 2016: 87 38% 42% 2016: 306 LU 61% 2016: % 57% 2016: 353 LU Aktive 62% 2016: 30 66% 59% 2016: 64 LU Inaktive 60% 2016: % 56% 2016:

12 Kampagnens målsætning Q28.1: Kampagnen har fået dig til at forsøge at motivere dit barn/dine børn til at være mere fysisk aktiv? NB: Vær opmærksom på små basestørrelser Postmåling Målsætning 2016 Opnået 2016 Base KU 34% 2016: 108 KU Aktive 43% 2016: 21 KU Inaktive 55% 32% 2016: 87 LU 34% 2016: 137 LU Aktive 37% 2016: 30 LU Inaktive 34% 2016:

13 Kampagnens målsætning Q28.2: Kampagnen har fået dig til at tænke over din rolle som forældre i forhold til, at dit barn/dine børn er fysisk aktiv? NB: Vær opmærksom på små basestørrelser Postmåling Målsætning 2016 Opnået 2016 Base KU 58% 2016: 108 KU Aktive 67% 2016: 21 KU Inaktive 55% 56% 2016: 87 LU 50% 2016: 137 LU Aktive 53% 2016: 30 LU Inaktive 49% 2016:

14 Kampagnens målsætning Q28.3: Kampagnen har givet dig inspiration til, hvordan du kan støtte dit barn/dine børn i at være mere aktiv? NB: Vær opmærksom på små basestørrelser Postmåling Målsætning 2016 Opnået 2016 Base KU 49% 2016: 108 KU Aktive 57% 2016: 21 KU Inaktive 55% 47% 2016: 87 LU 35% 2016: 137 LU Aktive 33% 2016: 30 LU Inaktive 36% 2016:

15 Kampagnens målsætning Q28.4: Kampagnen har givet dig idéer til, hvordan dit barn/dine børn kan være (mere) fysisk aktiv? NB: Vær opmærksom på små basestørrelser Postmåling Målsætning 2016 Opnået 2016 Base KU 47% 2016: 108 KU Aktive 57% 2016: 21 KU Inaktive 55% 45% 2016: 87 LU 35% 2016: 137 LU Aktive 33% 2016: 30 LU Inaktive 36% 2016:

16 2 Hovedresultater

17 Hovedresultater I dette afsnit præsenteres hovedresultaterne for alle de spørgsmål i postmålingen, som vedrører selve kampagnen, samt udvalgte resultater for præ- og post-målingen, som vedrører børnenes fysiske aktivitetsniveau. Resultaterne er opdelt på hhv. forældre med kort uddannelse (KU) og forældre med lang uddannelse (LU) samt forældre med kort/lang uddannelse med aktive og inaktive børn. Afsnittet er opdelt i tre underafsnit: 2.1 Kendskab og holdning til kampagnen 2.2 Forældrenes holdning til børnenes fysisk aktivitet 2.3 Børnenes aktivitetsniveau 17

18 Hovedkonklusioner Hvordan har kampagnen klaret sig, og hvad synes forældrene om kampagnen? 22% af alle adspurgte forældre har kendskab til kampagnen (uhjulpet kendskab respondenterne er ikke blevet vist plakater/billedere, tv-spot mm. fra kampagnen). 24% af alle adspurgte forældre kan huske at have set eller hørt noget om kampagnen (hjulpet kendskab - kendskab efter forældrene fik vist elementer fra kampagnen). Ca. hver femte forældre har kendskab til kampagnen (uhjulpet kendskab). Kendskabet blandt forældre med kort uddannelse med inaktive børn er på 21%. Efter forældrene får vist elementer fra kampagnen er kendskabet fortsat på samme niveau. Kendskabet til kampagnen kommer primært fra fjernsynet, internettet, Facebook og skilte ved busser, tog eller forretninger. 64% af alle adspurgte forældre har set eller hørt om kampagnen fra fjernsynet. Fjernsynet har været det mest effektive medie, især blandt forældre med kort uddannelse. 75% af forældre med kort uddannelse med inaktive børn har set eller hørt om kampagen via fjernsynet. Størstedelen af forældrene der har set eller hørt noget om kampagnen er positive over for kampagnen, og over halvdelen synes, at kampagnen er relevant for dem. 72% af forældrene med kort uddannelse synes godt eller meget godt om kampagnen, 70% af forældrene med lang uddannelse har svaret det samme, mens tallet for forældre med kort uddannelse og inaktive børn er 69%. 55% forældrene med kort uddannelse har angivet at kampagnen er relevant for dem, mens resultatet for forældre med lang uddannelse er på 58%. 51% af forældrene med kort uddannelse og inaktive børn synes, at kampagnen er relevant for dem, hvorimod 71% af forældrene med kort uddannelse og aktive børn synes, at kampagnen er relevant for dem. 18

19 Hovedkonklusioner De forældre, som ikke synes kampagnen er relevant for dem, angiver, at dette skyldes, at deres børn allerede bevæger sig meget og at kampagnen ikke giver informationer, som de ikke allerede kender til. Yderligere synes de fleste af forældrene, at det er godt eller meget godt, at Sundhedsstyrelsen står bag kampagnen Get Moving. Resultaterne for forældre med kort og lang uddannelse er hhv. 84% og 86%, mens det for forældre med kort uddannelse og inaktive børn er 84%. Kampagnens effekt på forældrenes opfattelse af egen rolle ift. deres barns/børns fysiske aktivitet Blandt de forældre, der har set eller hørt om kampagnen, har kampagnen især fået forældrene til at tænke over deres rolle som forældre ift. deres barns/børns fysisk aktivitet. 58% af forældrene med kort uddannelse er enige eller overvejende enige i, at kampagnen har fået dem til at tænke over deres rolle som forældre ift. deres barns/børns fysisk aktivitet. Dette gælder for 50% af forældrene med lang uddannelse og 56% af forældre med kort uddannelse og inaktive børn. Kampagnen har givet inspiration til 48% af forældrene med kort uddannelse, 35% af forældrene med lang uddannelse og 47% af forældrene med kort uddannelse og inaktive børn. 47% af forældrene med kort uddannelse har gennem kampagnen fået idéer til, hvordan deres børn kan være (mere) fysisk aktive. For forældre med lang uddannelse er er andelen 35%, mens 44% af forældrene med kort uddannelse og inaktive børn har fået idéer til, hvordan deres børn kan være (mere) fysisk aktive. Kampagnen har fået ca. en tredjedel af forældrene til at forsøge at motivere deres børn til at være mere fysisk aktive, hhv. 34 % af forældre med kort uddannelse og 35% forældre med lang uddannelse. Dette gælder for 32% af forældre med kort uddannelse og inaktive børn. 19

20 Hovedkonklusioner Forældrenes holdning til børnenes fysisk aktivitet Børnenes fysisk aktivitet er meget vigtig eller vigtig for næsten alle forældrene. Årsagen til dette er primært, at forældrene mener, at det er vigtigt for deres børns sundhed. Sociale årsager og at børnene får grundlagt gode fysiske aktivitetsvaner angives også som årsager blandt forældrene. Mange af forældrene har talt med deres børn om at være fysisk aktive og bevæge sig i løbet af den seneste måned. Det gælder især for forældre med inaktive børn: heraf 68% af forældre med kort uddannelse og inaktive børn og 75% af forældre med lang uddannelse og inaktive børn. Resultaterne fra præmålingen er på samme niveau som postmålingen. Afhængigt af børnenes aktivitetsniveau er der store forskelle på, hvorvidt forældrene ønsker, at deres børn er mere fysisk aktive. Dette gælder både resultater fra præmålingen og postmålingen. 61% af forældrene med kort uddannelse og inaktive børn ville ønske, at deres børn var mere fysisk aktive, mens dette gælder for 30% af forældrene med kort uddannelse og aktive børn. Resultaterne for forældre med lang uddannelse og inaktive børn er 61% og forældre med lang uddannelse og aktive børn er 24%. Flere forældre med inaktive børn end forældre med aktive børn synes, at det er svært at motivere deres børn til at være mere fysisk aktive. 43% af forældrene med kort uddannelse og inaktive børn har svaret enig eller delvis enig til spørgsmålet, mens 17% af forældre med kort uddannelse og aktive børn har svaret det samme. Resultaterne for forældre med lang uddannelse er 40% (inaktive) og 13% (aktive). 20

21 Hovedkonklusioner Børnenes aktivitetsniveau Det er primært børnene selv, der tager initiativ til deres daglige aktiviteter. Næsten alle børn er glade for at være fysisk aktive, og der er ikke de store forskelle i resultaterne fordelt efter forældrenes uddannelse eller børns aktivitetsniveau. Resultaterne fra præ- og postmålingen er på samme niveau. 14% af forældrene med kort uddannelse og inaktive børn er uenige eller delvis uenige i, at deres børn er glade for fysisk aktivitet. Dette gælder for 9% af inaktive børn af forældre med lang uddannelse. Der er en lille ændring i andelen af børn, der er uenige eller delvis uenige i udsagnet om fysisk aktivitet, når resultaterne fra præ- og postmålingen sammenlignes - hhv. 10% (præmåling) og 14% (postmåling). Ca. en tredjedel af børnene bliver kørt til og fra skolen. Andelen af inaktive børn af forældre med lang uddannelse, der bliver kørt til og fra skolen, er hhv. 33% præmålingen og 24% postmålingen. 21

22 Anbefalinger Anbefalinger til kampagnen 22% af alle adspurgte forældre kender til kampagnen (uhjulpet). Efter at forældrene fik vist elementer fra kampagnen er kendskabet på 24%. Kendskabet kommer primært fra fjernsynet, hvor 64% af alle adspurgte forældre har set kampagnen eller hørt om kampagnen fra fjernsynet. Der er dermed god mulighed for at øge kendskabet til anbefalingen om fysisk aktivitet på mindst 60 minutter om dagen for børn, blandt forældre med børn fra år. Kampagneelementerne i fjernsynet, internettet, Facebook og skilte ved busser, tog og forretninger har fungeret godt, så fortsæt med at bruge disse. Kampagnen har fået mange forældre til at tænke over deres rolle ift. deres børns fysiske aktivitet. For at gøre kampagnen endnu bedre og få flere forældre til at opleve kampagnen som værende mere motiverende, inspirerende og give idéer, kan Sundhedsstyrelsen øge synligheden for øvrige kampagneelementer (fx event i kommuner, plakater på skoler og institutioner mm.). Fortsætte med kampagnen i de kommende år, da forældrene synes, at det er godt og relevant at blive mindet om emnet. Evt. supplere med ny viden omkring emnet for at skabe mere interesse. Børnene er glade for at være fysisk aktive, og det er dem selv, der primært tager initiativ til daglige aktiviteter, selvom også skoler/lærer og forældrene har betydning for børnenes aktivitetsniveau. Sundhedsstyrelsen kan ud over at støtte forældrene med kampagnen også støtte skolerne i at motivere børnene. 22

23 2.1 Kendskab og holdning til kampagnen Get Moving Støt dit barn til mere motion, det er en gave for livet

24 Q20: Sundhedsstyrelsen har gennemført en kampagne om fysisk aktivitet blandt børn. Kampagnen hedder Get Moving Støt dit barn til mere motion, det er en gave for livet. Kender du kampagnen? (Uhjulpet kendskab) Dataetiket for værdier < 4 % er ikke angivet KU (Base 502) 21% 77% LU (Base 502) 24% 72% 4% KU - Inaktiv (Base 411) 21% 77% KU - Aktiv (Base 91) 20% 77% LU - Inaktiv (Base 408) 23% 73% 4% LU - Aktiv (Base 94) 28% 68% 4% Ja Nej Ved ikke 24

25 Q22: Vi vil nu vise dig nogle billeder og derefter stille spørgsmål til kampagnen. Kan du huske at have set eller hørt om noget fra kampagnen? Dataetiket for værdier < 4 % er ikke angivet KU (Base 502) 22% 75% 4% LU (Base 502) 27% 70% KU - Inaktiv (Base 411) 21% 74% 4% KU - Aktiv (Base 91) 23% 76% LU - Inaktiv (Base 408) 26% 71% LU - Aktiv (Base 94) 32% 68% Ja Nej Ved ikke 25

26 Q23: Hvor har du set eller hørt om kampagnen? Kun stillet til respondenter, der har set eller hørt om kampagnen. Top 5 Aktiv og inaktiv I fjernsynet 75% I fjernsynet 56% Internettet 45% På skilte ved busser, tog eller forretninger 45% På skilte ved busser, tog eller forretninger 44% Facebook 34% Facebook 37% Internettet 33% I aviser (både papir- og elektronisk udgave) 23% I aviser (både papir- og elektronisk udgave) 27% KU (Base 108) LU (Base 137) 26

27 Q23: Hvor har du set eller hørt om kampagnen? Kun stillet til respondenter, der har set eller hørt om kampagnen. NB: Vær opmærksom på små basestørrelser Top 5 - Inaktiv I fjernsynet 75% I fjernsynet 55% Internettet 44% På skilte ved busser, tog eller forretninger 44% På skilte ved busser, tog eller forretninger 43% Facebook 36% Facebook 39% Internettet 31% I aviser (både papir- og elektronisk udgave) 23% I aviser (både papir- og elektronisk udgave) 25% KU (Base 87) LU (Base 30) 27

28 Q23: Hvor har du set eller hørt om kampagnen? Kun stillet til respondenter, der har set eller hørt om kampagnen. NB: Vær opmærksom på små basestørrelser Top 5 - Aktiv I fjernsynet 76% I fjernsynet 60% På skilte ved busser, tog eller forretninger 52% På skilte ved busser, tog eller forretninger 47% Internettet 52% Internettet 40% Mine børn har omtalt den 33% I aviser (både papir- og elektronisk udgave) 33% Facebook 29% Facebook 30% KU (Base 21) LU (Base 107) 28

29 Q24: Hvad synes du om kampagnen Get Moving? Kun stillet til respondenter, der har set eller hørt om kampagnen. Ingen af forældrene, der har set eller hørt om kampagnen, synes dårligt om kampagnen. NB: Vær opmærksom på små basestørrelser KU (Base 108) 28% 44% 16% 12% LU (Base 137) 23% 47% 20% 10% KU - Inaktiv (Base 87) 24% 45% 17% 14% KU - Aktiv (Base 21) 43% 43% 10% 5% LU - Inaktiv (Base 107) 21% 47% 21% 10% LU - Aktiv (Base 30) 27% 47% 17% 10% Synes meget godt om Synes godt om Hverken eller Synes dårligt om Synes meget dårligt om Ved ikke 29

30 Q25: Synes du at kampagnen "Get Moving" er relevant for dig? Kun stillet til respondenter, der har set eller hørt om kampagnen. Over halvdelen af forældrene synes, at kampagnen er relevant for dem. Mange har dog svaret Ved ikke til spørgsmålet. NB: Vær opmærksom på små basestørrelser KU (Base 108) 55% 27% 19% LU (Base 137) 58% 24% 18% KU - Inaktiv (Base 87) 51% 30% 20% KU - Aktiv (Base 21) 71% 14% 14% LU - Inaktiv (Base 107) 58% 21% 21% LU - Aktiv (Base 30) 57% 33% 10% Ja Nej Ved ikke 30

31 Q26: Hvorfor synes du ikke at kampagnen er relevant for dig? Kun stillet til respondenter, der ikke synes, at kampagnen er relevant for dem, base = 51. Forældre, der ikke synes, at kampagnen er relevant for dem, har angivet, at deres børn (og dem selv) allerede bevæger sig meget i forvejen, og at kampagnen ikke giver informationer, som de ikke allerede vidste i forvejen. Den fortæller mig ikke noget, jeg ikke ved i forvejen. Fordi mine børn bevæger sig supermeget hele tiden. Både i deres sportsgrene og i skolen. Vi har altid gået meget op i, at vores søn skulle have et naturligt forhold til fysiske aktiviteter. Har cyklet siden 0. klasse og deltager i to fysiske aktiviteter om ugen. Bruger trampolinen som pause ved leg med ipad. Mit barn er rigeligt fysisk aktivt. Jeg vil nok være opmærksom, hvis dette ændrer sig. Mine børn er aktive. Vi er opmærksomme på det. Skolevejen er for farlig til, at de kan cykle/gå. Havde kendskab til det i forvejen. Har ingen problemer med at motivere mit barn til motion. For jeg sørge for at mine børn er aktive. Og da de begge er i fint fysisk stand, så mener jeg at de motioner det de har behov for, så det er ikke nødvendig at de skal op på 60 min dagligt. 31

32 Q27: Hvorfor synes du at kampagnen er relevant for dig? Kun stillet til respondenter, der synes, at kampagnen er relevant for dem, base = 115. Forældre, som synes kampagnen er relevant for dem, har blandt andet angivet at bevægelse og motion er relevant for alle, det er godt at blive mindet om at bevæge sig, et vigtigt emne, har børn med vægtproblemer, som årsager. Bevægelse og motion er godt for alle. Det er relevant for mig da jeg har to børn på 9 og 10 år - det giver mig godt opbakning og inspiration. Det støtter mig i, at motiverer mit barn til at bevæge sig Det har god signalværdi at dyrke motion sammen med sine børn Fordi det hjælper til at fastholde de gode vaner. Man bliver gjort opmærksom på, at det man gør er det rigtige. Godt udgangspunkt for diskussion med børnene om motionsvaner Det sender et godt budskab I disse pc-tider så kan mine børn altid opfordres til mere motion :) Jeg har en doven teenager pige på 16 år. Hun tager tit bussen i stedet for cyklen, hendes far siger tit til hende, get moving pattebarn. Fordi jeg har en datter der er begyndt at slås med vægten. Altid godt at blive mindet om og få sat fokus på vigtigheden af motion Støtter op og inspirerer til motion. Men jeg har kun set den på Facebook, billeder af cykler i pap, og ikke kædet det sammen med kampagnen. 32

33 Q28.1: Kampagnen har fået dig til at forsøge at motivere dit barn/dine børn til at være mere fysisk aktiv? Kun stillet til respondenter, der har set eller hørt om kampagnen. Dataetiket for værdier < 4 % er ikke angivet NB: Vær opmærksom på små basestørrelser KU (Base 108) 8% 26% 16% 31% 19% LU (Base 137) 12% 23% 15% 33% 18% KU - Inaktiv (Base 87) 8% 24% 16% 33% 18% KU - Aktiv (Base 21) 10% 33% 14% 24% 19% LU - Inaktiv (Base 107) 12% 21% 18% 34% 15% LU - Aktiv (Base 30) 10% 27% 30% 30% Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig Ved ikke 33

34 Q28.2: Kampagnen har fået dig til at tænke over din rolle som forældre i forhold til, at dit barn/dine børn er fysisk aktiv? Kun stillet til respondenter, der har set eller hørt om kampagnen. Kampagnen har fået 56% af kernemålgruppen til at tænke over deres rolle som forældre ift. at deres børn er fysisk aktive kampagnen har opnået Sundhedsstyrelsens målsætning på dette område. Dataetiket for værdier < 4 % er ikke angivet NB: Vær opmærksom på små basestørrelser KU (Base 108) 22% 36% 11% 19% 12% LU (Base 137) 23% 27% 11% 25% 15% KU - Inaktiv (Base 87) 21% 36% 13% 18% 13% KU - Aktiv (Base 21) 29% 38% 5% 19% 10% LU - Inaktiv (Base 107) 24% 24% 13% 25% 13% LU - Aktiv (Base 30) 17% 37% 23% 20% Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig Ved ikke 34

35 Q28.3: Kampagnen har givet dig inspiration til, hvordan du kan støtte dit barn/dine børn i at være mere aktiv? Kun stillet til respondenter, der har set eller hørt om kampagnen. Kampagnen har givet flere forældre med kort uddannelse inspiration til, hvordan de kan støtte deres børn i at være mere aktiv. NB: Mange har svaret ved ikke til spørgsmålet NB: Vær opmærksom på små basestørrelser KU (Base 108) 14% 35% 15% 20% 16% LU (Base 137) 12% 23% 9% 31% 25% KU - Inaktiv (Base 87) 15% 32% 17% 18% 17% KU - Aktiv (Base 21) 10% 48% 5% 29% 10% LU - Inaktiv (Base 107) 12% 23% 9% 33% 22% LU - Aktiv (Base 30) 13% 20% 10% 23% 33% Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig Ved ikke 35

36 Q28.4: Kampagnen har givet dig idéer til, hvordan dit barn/dine børn kan være (mere) fysisk aktiv? Kun stillet til respondenter, der har set eller hørt om kampagnen. NB: Vær opmærksom på små basestørrelser KU (Base 108) 10% 37% 14% 21% 18% LU (Base 137) 12% 23% 12% 29% 23% KU - Inaktiv (Base 87) 10% 34% 15% 21% 20% KU - Aktiv (Base 21) 10% 48% 10% 24% 10% LU - Inaktiv (Base 107) 10% 25% 10% 32% 22% LU - Aktiv (Base 30) 17% 17% 20% 20% 27% Enig Overvejende enig Overvejende uenig Uenig Ved ikke 36

37 Q29: Hvad synes du om, at Sundhedsstyrelsen står bag kampagner som Get Moving? Kun stillet til respondenter, der har set eller hørt om kampagnen. Dataetiket for værdier < 4 % er ikke angivet NB: Vær opmærksom på små basestørrelser KU (Base 108) 47% 37% 11% 4% LU (Base 137) 42% 44% 9% 4% KU - Inaktiv (Base 87) 46% 38% 10% 5% KU - Aktiv (Base 21) 52% 33% 14% LU - Inaktiv (Base 107) 42% 44% 8% 5% LU - Aktiv (Base 30) 43% 43% 13% Synes meget godt om Synes godt om Hverken/eller Synes dårligt om Synes meget dårligt om Ved ikke 37

38 2.2 Forældrenes holdning til børnenes fysisk aktivitet

39 Q5: Hvor vigtigt er det for dig, at dit barn/dine børn er fysisk aktiv(e)? Dataetiket for værdier < 4 % er ikke angivet KU-Inaktiv Post (Base 411) 40% 55% 5% KU-Inaktiv Præ (Base 430) 40% 56% KU-Aktiv Post (Base 91) 59% 37% KU-Aktiv Præ (Base 70) 53% 46% LU-Inaktiv Post (Base 408) LU-Inaktiv Præ (Base 459) 48% 51% 47% 49% LU-Aktiv Post (Base 94) 70% 29% LU-Aktiv Præ (Base 91) 60% 38% Meget vigtigt Vigtigt Kun lidt vigtigt Slet ikke vigtigt Ved ikke 39

40 Q6: Hvad er de primære årsager til, at det er vigtigt for dig, at dit barn/dine børn er fysisk aktiv(e)? - Op til 3 svar Kun stillet til respondenter, der synes, at det er meget vigtig/vigtigt/kun lidt vigtig at deres barn/børn er fysisk aktiv. Sorteret efter KU Post KU Post (Base 501) KU Præ (Base 497) 2% 27% 23% 29% 27% 34% 36% 54% 50% 51% 48% 79% 80% LU Post (Base 502) LU præ (Base 549) 1% 2% 24% 21% 26% 21% 32% 33% 52% 57% 54% 62% 80% 82% Det er vigtigt for mit barns sundhed For at mit barn får grundlagt gode fysiske aktivitetsvaner For at mit barn kan opleve glæden ved at bruge sin krop og være fysisk aktiv Det er en god måde for mit barn at være en del af et fællesskab på Det er med til at styrke mit barn socialt Det er med til at styrke mit barns selvtillid Andet 40

41 Q6: Hvad er de primære årsager til, at det er vigtigt for dig, at dit barn/dine børn er fysisk aktiv(e)? - Op til 3 svar Inaktiv. Kun stillet til respondenter, der synes, at det er meget vigtig/vigtigt/kun lidt vigtig at deres barn/børn er fysisk aktiv. Sorteret efter KU Post KU Post (Base 410) KU Præ (Base 427) 1% 35% 27% 22% 33% 30% 27% 54% 49% 52% 47% 79% 81% LU Post (Base 408) LU Præ (Base 458) 1% 2% 23% 20% 24% 21% 32% 34% 50% 56% 53% 63% Det er vigtigt for mit barns sundhed For at mit barn får grundlagt gode fysiske aktivitetsvaner For at mit barn kan opleve glæden ved at bruge sin krop og være fysisk aktiv Det er en god måde for mit barn at være en del af et fællesskab på Det er med til at styrke mit barn socialt Det er med til at styrke mit barns selvtillid Andet 83% 82% 41

42 Q6: Hvad er de primære årsager til, at det er vigtigt for dig, at dit barn/dine børn er fysisk aktiv(e)? - Op til 3 svar Aktiv. Kun stillet til respondenter, der synes, at det er meget vigtig/vigtigt/kun lidt vigtig at deres barn/børn er fysisk aktiv. Sorteret efter KU Post KU Post (Base 91) KU Præ (Base 70) 4% 37% 26% 25% 34% 24% 30% 47% 54% 53% 56% 76% 81% LU Post (Base 94) LU Præ (Base 91) 1% 2% 33% 27% 23% 30% 31% 26% 61% 57% 59% 55% 71% 79% Det er vigtigt for mit barns sundhed For at mit barn kan opleve glæden ved at bruge sin krop og være fysisk aktiv For at mit barn får grundlagt gode fysiske aktivitetsvaner Det er en god måde for mit barn at være en del af et fællesskab på Det er med til at styrke mit barn socialt Det er med til at styrke mit barns selvtillid Andet 42

43 Q6 (grupperet): Hvad er de primære årsager til, at det er vigtigt for dig, at dit barn/dine børn er fysisk aktiv(e)? - Op til 3 svar. Kun stillet til respondenter, der synes, at det er meget vigtig/vigtigt/kun lidt vigtig at deres barn/børn er fysisk aktiv. Sorteret efter KU Post KU Post (Base 501) 54% 50% 65% 79% KU Præ (Base 497) 2% 51% 48% 67% 80% LU Post (Base 502) LU Præ (Base 549) 1% 2% 61% 57% 54% 63% 62% 52% 80% 82% Det er vigtigt for mit barns sundhed Sociale årsager For at mit barn får grundlagt gode fysiske aktivitetsvaner For at mit barn kan opleve glæden ved at bruge sin krop og være fysisk aktiv Andet 43

44 Q6 (grupperet): Hvad er de primære årsager til, at det er vigtigt for dig, at dit barn/dine børn er fysisk aktiv(e)? - Op til 3 svar Inaktiv. Kun stillet til respondenter, der synes, at det er meget vigtig/vigtigt/kun lidt vigtig at deres barn/børn er fysisk aktiv. Sorteret efter KU Post KU Post (Base 410) 49% 54% 64% 79% KU Præ (Base 427) 1% 47% 52% 68% 81% LU Post (Base 408) LU Præ (Base 458) 1% 2% 60% 56% 53% 63% 63% 50% 83% 82% Det er vigtigt for mit barns sundhed Sociale årsager For at mit barn får grundlagt gode fysiske aktivitetsvaner For at mit barn kan opleve glæden ved at bruge sin krop og være fysisk aktiv Andet 44

45 Q6 (grupperet): Hvad er de primære årsager til, at det er vigtigt for dig, at dit barn/dine børn er fysisk aktiv(e)? - Op til 3 svar Aktiv. Kun stillet til respondenter, der synes, at det er meget vigtig/vigtigt/kun lidt vigtig at deres barn/børn er fysisk aktiv. Sorteret efter KU Post KU Post (Base 91) 54% 53% 70% 81% KU Præ (Base 70) 4% 47% 56% 61% 76% LU Post (Base 94) LU Præ (Base 91) 1% 2% 63% 61% 57% 64% 59% 55% 71% 79% Det er vigtigt for mit barns sundhed Sociale årsager For at mit barn kan opleve glæden ved at bruge sin krop og være fysisk aktiv For at mit barn får grundlagt gode fysiske aktivitetsvaner Andet 45

46 Q7: Hvor mange minutter tror du, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge mindst skal være fysisk aktive om dagen? Flere forældre i kernemålgruppen kunne svare rigtig på Sundhedsstyrelsens anbefaling om min. 60 min. om dagen i postmålingen end præmålingen. Dataetiket for værdier < 4 % er ikke angivet KU-Inaktiv Post (Base 411) 5% 36% 8% 46% 6% KU-Inaktiv Præ (Base 430) 7% 44% 7% 38% 4% KU-Aktiv Post (Base 91) 30% 5% 57% 5% KU-Aktiv Præ (Base 70) 6% 33% 7% 49% 6% LU-Inaktiv Post (Base 408) 30% 6% 58% 4% LU-Inaktiv Præ (Base 459) 4% 38% 8% 47% 4% LU-Aktiv Post (Base 94) 28% 60% 9% LU-Aktiv Præ (Base 91) 24% 4% 66% 5% 0-29 min 30 min min 60 min 61+ min 46

47 2.3 Børnenes aktivitetsniveau

48 Q11: Hvor lang tid bruger barnet mindst hver dag på at være fysisk aktiv? Dataetiket for værdier < 4 % er ikke angivet KU-Inaktiv Post (Base 512) 18% 55% 23% KU-Inaktiv Præ (Base 513) 21% 58% 17% KU-Aktiv Post (Base 110) 22% 49% 26% KU-Aktiv Præ (Base 91) 37% 51% 11% LU-Inaktiv Post (Base 488) 13% 61% 22% LU-Inaktiv Præ (Base 548) 16% 60% 20% LU-Aktiv Post (Base 108) 23% 45% 31% LU-Aktiv Præ (Base 104) 28% 38% 35% Under 30 minutter om dagen Mellem 60 og 120 minutter om dagen Ved ikke Mellem 30 og 60 minutter om dagen Mere end 120 minutter om dagen 48

49 Q11 (grupperet): Hvor lang tid bruger barnet mindst hver dag på at være fysisk aktiv? Dataetiket for værdier < 4 % er ikke angivet KU-Inaktiv Post (Base 512) 73% 25% KU-Inaktiv Præ (Base 513) 79% 19% KU-Aktiv Post (Base 110) 23% 75% KU-Aktiv Præ (Base 91) 37% 62% LU-Inaktiv Post (Base 488) LU-Inaktiv Præ (Base 548) 74% 76% 24% 22% LU-Aktiv Post (Base 108) LU-Aktiv Præ (Base 104) 24% 28% 76% 72% Inaktiv - 0 til 60 minutter om dagen Aktiv - 60 eller flere minutter om dagen Ved ikke 49

50 Q12: Hvem tager primært initiativ til barnets daglige fysiske aktiviteter? Evt. flere svar Inaktiv Sorteret efter KU Post KU Post (Base 512) KU Præ (Base 513) 2% 4% 9% 11% 20% 15% 21% 18% 38% 37% 38% 35% 71% 70% LU Post (Base 488) LU Præ (Base 548) 8% 3% 5% 10% 21% 15% 21% 19% 40% 38% 39% 40% 71% 76% Det gør mit barn selv Det gør skolen/lærerne Det opfordrer jeg til Det skiftes vi til i familien Det gør vennerne Det gør fritidsklubben/pædagogerne Andet, notér 50

51 Q12: Hvem tager primært initiativ til barnets daglige fysiske aktiviteter? Evt. flere svar Aktiv Sorteret efter KU Post KU Post ( Base 110) KU Præ (Base 91) 2% 1% 11% 20% 16% 19% 30% 27% 27% 29% 34% 27% 90% 94% LU Post (Base 108) LU Præ (Base 104) 8% 6% 8% 24% 19% 26% 19% 26% 21% 19% 21% 17% 92% 92% Det gør mit barn selv Det gør skolen/lærerne Det opfordrer jeg til Det gør vennerne Det skiftes vi til i familien Det gør fritidsklubben/pædagogerne Andet, notér 51

52 Q12(grupperet): Hvem tager primært initiativ til barnets daglige fysiske aktiviteter? Evt. flere svar Inaktiv KU Post (Base 512) KU Præ (Base 513) 51% 51% 86% 89% LU Post (Base 488) LU Præ (Base 548) 56% 55% 89% 90% Det gør jeg / familien Det gør barnet selv eller andre 52

53 Q12(grupperet): Hvem tager primært initiativ til barnets daglige fysiske aktiviteter? Evt. flere svar Aktiv KU Post (Base 110) 44% 100% KU Præ (Base 91) 47% 95% LU Post (Base 108) LU Præ (Base 104) 33% 37% 97% 98% Det gør jeg / familien Det gør barnet selv eller andre 53

54 Q13: Hvor mange dage om ugen er barnet fysisk aktiv i en time eller mere? Dataetiket for værdier < 4 % er ikke angivet KU Post (Base 622) 12% 17% 20% 13% 17% 9% 9% KU Præ (Base 604) 8% 22% 19% 13% 19% 7% 8% LU Post (Base 596) 8% 17% 22% 15% 17% 8% 10% LU Præ (Base 652) 4% 9% 19% 21% 14% 18% 8% 8% 0 dage 1 dag 2 dage 3 dage 4 dage 5 dage 6 dage 7 dage 54

55 Q15: Hvor langt har barnet til skole? KU-Inaktiv Post (Base 512) 31% 47% 14% 7% KU-Inaktiv Præ (Base 513) 35% 46% 13% 5% KU-Aktiv Post (Base 110) 39% 42% 13% 6% KU-Aktiv Præ (Base 91) 35% 35% 22% 8% LU-Inaktiv Post (Base 488) 38% 45% 10% 7% LU-Inaktiv Præ (Base 548) 32% 48% 14% 6% LU-Aktiv Post (Base 108) 37% 45% 14% 4% LU-Aktiv Præ (Base 104) 36% 53% 6% 6% Mindre end 1 km Mellem 5 og 10 km Mere end 1 km og mindre end 5 km Mere end 10 km 55

56 Q16: Har du talt med barnet om at være fysisk aktiv og bevæge sig i løbet af den seneste måned? Flere forældre med lang uddannelse og inaktive børn har talt med deres børn om at være fysisk aktiv og bevæge sig i løbet af den seneste måned end forældre fra kernemålgruppen. KU-Inaktiv Post (Base 512) KU-Inaktiv Præ (Base 513) 68% 69% 32% 31% KU-Aktiv Post (Base 110) KU-Aktiv Præ (Base 91) 61% 62% 39% 38% LU-Inaktiv Post (Base 488) LU-Inaktiv Præ (Base 548) 75% 75% 25% 25% LU-Aktiv Post (Base 108) LU-Aktiv Præ (Base 104) 69% 71% 31% 29% Ja Nej 56

57 Q17.2: Hvor enig eller uenig er du i følgende? Jeg ville ønske barnet var mere fysisk aktiv. Over halvdelen af forældrene med inaktive børn ville ønske at barnet var mere fysisk aktiv. Langt færre forældre med aktive børn ønsker dette. Dataetiket for værdier < 4 % er ikke angivet KU-Inaktiv Post (Base 512) 30% 31% 16% 21% KU-Inaktiv Præ (Base 513) 32% 30% 18% 17% KU-Aktiv Post (Base 110) 8% 22% 17% 52% KU-Aktiv Præ (Base 91) 9% 27% 23% 38% LU-Inaktiv Post (Base 488) 31% 30% 17% 21% LU-Inaktiv Præ (Base 548) 29% 31% 18% 20% LU-Aktiv Post (Base 108) 6% 18% 18% 57% LU-Aktiv Præ (Base 104) 13% 16% 23% 44% 4% Enig Delvist enig Delvist uenig Uenig Ved ikke 57

58 3 Demografi

59 Regional fordeling KU Post (Base 502) 25% 15% 23% 26% 11% KU Præ (Base 500) 26% 16% 22% 25% 11% LU Post (Base 502) 38% 13% 17% 23% 10% LU Præ (Base 550) 41% 13% 19% 21% 7% Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland 59

60 Q3: Hvor mange børn i alderen år er der i husstanden? Dataetiket for værdier < 4 % er ikke angivet KU Post (Base 502) 75% 21% KU Præ (Base 500) 77% 20% LU Post (Base 502) 76% 20% LU Præ (Base 550) 77% 19% 4% 1 barn 2 børn 3 børn 4 børn 5 børn 6 eller flere børn 60

61 Q8: Hvad er barnets alder? KU Post (Base 622) 25% 22% 27% 26% KU Præ (Base 604) 24% 24% 28% 25% LU Post (Base 596) 24% 23% 26% 27% LU Præ (Base 652) 25% 26% 25% 24% 10 år 11 år 12 år 13 år 61

62 Q9: Hvad er barnets køn? KU Post (Base 622) 51% 49% KU Præ (Base 604) 50% 50% LU Post (Base 596) 49% 51% LU Præ (Base 652) 50% 50% Dreng Pige 62

63 Q10: Hvilken klasse går barnet i? Dataetiket for værdier < 4 % er ikke angivet KU Post (Base 622) 14% 23% 24% 26% 12% KU Præ (Base 604) 13% 24% 23% 27% 13% LU Post (Base 596) 14% 23% 26% 27% 11% LU Præ (Base 652) 11% 26% 25% 25% 12% 3. klasse 4. klasse 5. klasse 6. klasse 7. klasse 8. klasse 9. klasse Andet 63

64 4 Bilag

65 Statistisk usikkerhed De procenttal, der gengives i resultatafsnittet, er behæftet med en vis usikkerhed hidrørende fra, at man i stedet for at spørge alle i populationen kun har spurgt et mindre udvalg af dem. Usikkerheden kan angives som 95% sikkerhedsgrænse. Det betyder, at det sande procenttal med 95 % sikkerhed ligger indenfor et givent interval. Dette interval er baseret på basestørrelse. Følgende slides viser en oversigt over størrelsen på de statistiske usikkerheder, samt basestørrelser. 65

66 Statistisk usikkerhed 66

Gallup om Syrien. Gallup om syrien. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451

Gallup om Syrien. Gallup om syrien. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451 Feltperiode: Den 27. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.037 personer Stikprøven er vejet på

Læs mere

Gallup om placering af asylcenter

Gallup om placering af asylcenter TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Gallup om DR version 2

Gallup om DR version 2 TNS Januar 2014 Projekt: 59714 Feltperiode: Den 2.-3. januar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.220

Læs mere

Multisygdom. Multisygdom. TNS Dato Projekt: 63150

Multisygdom. Multisygdom. TNS Dato Projekt: 63150 Feltperiode: Den 22/5 6/6 2017 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte læger landet over Metode: Lægeforeningens medlemmer (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 670 læger med patientkontakt Stikprøven er vejet

Læs mere

Lægernes baggrund. Lægepanel Lægernes baggrund. TNS Marts 2016 Projekt: 62492

Lægernes baggrund. Lægepanel Lægernes baggrund. TNS Marts 2016 Projekt: 62492 Lægepanel 2016 TNS Marts 2016 Projekt: 62492 Feltperiode: Den 8. - 21. marts 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte læger fra Lægepanelet Metode: Webinterviews Stikprøvestørrelse: 762 personer Stikprøven

Læs mere

Gallup om velfærd. og den offentlige sektor. Gallup om velfærd. TNS Dato: februar 2013 Projekt: 59150

Gallup om velfærd. og den offentlige sektor. Gallup om velfærd. TNS Dato: februar 2013 Projekt: 59150 og den offentlige sektor TNS Dato: februar 2013 Projekt: 59150 og den offentlige sektor Feltperiode: Den 21.-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover

Læs mere

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012

Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Lyngallup om øremærket barsel til mænd Dato: 5. marts 2012 Metode Feltperiode: 3.-5. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Gallup om skolen og børn

Gallup om skolen og børn Gallup om skolen og børn Gallup om skolen og børn Feltperiode: Den 26 juli til 31 juli 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Gallup om juridisk abort

Gallup om juridisk abort TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. dec. 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Gallup om Politi. Gallup om Politi. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Naturens Dag. 8. juni 2015. Naturens Dag. TNS Dato: 8. juni 2015 Projekt: 61974

Naturens Dag. 8. juni 2015. Naturens Dag. TNS Dato: 8. juni 2015 Projekt: 61974 8. juni 2015 Gallup om Sammenfatning: Kendskabet til ligger på 2 i målgruppen. Deltagelsen i ligger på Blandt dem der har hørt om, stammer deres kendskab primært fra landsdækkende (3) og lokale medier

Læs mere

Gallup om Madspild. Gallup om Madspild. TNS Dato: Maj 2016 Projekt: 62555

Gallup om Madspild. Gallup om Madspild. TNS Dato: Maj 2016 Projekt: 62555 TNS Dato: Maj 2016 Projekt: 62555 Gallup om Feltperiode: Den 25. 30. maj 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Danskernes Parti. Vælgertilslutning 9. august Danskernes Parti. TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756

Danskernes Parti. Vælgertilslutning 9. august Danskernes Parti. TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756 Vælgertilslutning 9. august 2016 TNS Dato: 9. august 2016 Projekt: 62756 Gallup for Feltperiode: Den 5. til 9. august 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Gallup om SKAT. Gallup om SKAT. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451

Gallup om SKAT. Gallup om SKAT. TNS Dato: 27. august 2013 Projekt: 59451 Feltperiode: Den 27. august 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.037 personer Stikprøven er vejet på

Læs mere

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Rejsevaner. Rejsevaner. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Unges holdning til køb og salg af sex

Unges holdning til køb og salg af sex Feltperiode: Den december 2014 januar 2015. Målgruppe: Respondenter i alderen 1520 år Metode: CATI (telefoninterviews). Interviews er foretaget af udvalgte interviewere, som forud har modtaget en særlig

Læs mere

Lægepanel Patientklager December 2012

Lægepanel Patientklager December 2012 Lægepanel Patientklager December 2012 Feltperiode: Den 29. november -10. december 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte læger fra Lægepanelet Metode: Webinterviews Stikprøvestørrelse: 910 personer Stikprøven

Læs mere

Lyngallup om doggybags Dato: 27. marts 2012

Lyngallup om doggybags Dato: 27. marts 2012 Lyngallup om doggybags Dato: 27. marts 2012 Metode Feltperiode: 22. 27. marts 2012 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Gallup om skolen. Gallup om skolen. TNS Dato: 2013 Projekt: 59392

Gallup om skolen. Gallup om skolen. TNS Dato: 2013 Projekt: 59392 Feltperiode: Den 3. juli til 29 juli2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte forældre til børn i grundskolen Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1041 personer Stikprøven er uvejet Akkreditering:

Læs mere

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209

FOA. Evaluering af kommunalreformen April 2013 FOA. TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Evaluering af kommunalreformen April 2013 TNS Dato: April 2013 Projekt: 59209 Feltperiode: Den 22. marts 4. april 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Gallup om DR. Gallup om DR. TNS Dato: 2013 Projekt: 59662

Gallup om DR. Gallup om DR. TNS Dato: 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.134 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Gallup om skolereform. 10. juni 2013. Gallup om skolereform. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348

Gallup om skolereform. 10. juni 2013. Gallup om skolereform. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348 10. juni 2013 Feltperiode: Den 7. til 10. juni 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.030 personer Stikprøven

Læs mere

Gallup om SU. Gallup om SU. TNS Dato: 20. februar 2013 Projekt: 59146

Gallup om SU. Gallup om SU. TNS Dato: 20. februar 2013 Projekt: 59146 Feltperiode: Den 19.-20. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.004 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Lyngallup om kongehuset. Dato: 15. december 2010

Lyngallup om kongehuset. Dato: 15. december 2010 Lyngallup om kongehuset Dato: 15. december 2010 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om kongehuset Dato: 15. december 2010 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann Fjeldsøe

Læs mere

Gallup om forældre i generationer. Juli 2013. Gallup om forældre i generationer. TNS Dato: 26. juli 2013 Projekt: 59407

Gallup om forældre i generationer. Juli 2013. Gallup om forældre i generationer. TNS Dato: 26. juli 2013 Projekt: 59407 Juli 2013 Feltperiode: Den 18. juli 26. juli 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte forældre landet over på 18 eller derover, der har børn på 8 år og der over Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Gallup om singler. Gallup om Singler. TNS Dato: 2013 Projekt: 59315

Gallup om singler. Gallup om Singler. TNS Dato: 2013 Projekt: 59315 Gallup om Singler Metode Feltperiode: Den 2426 maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:1.191 personer

Læs mere

Randers Kommune. Kommunalvalg Randers Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Randers Kommune. Kommunalvalg Randers Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Gallup om integration

Gallup om integration TNS Dato: 2013 Projekt: 59466 Feltperiode: Den 5.9. september 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover. Personer, der har svaret at de bekender sig i islam, er taget

Læs mere

Dansk Fjernvarme. Dansk Fjernvarme. Projekt: 62733

Dansk Fjernvarme. Dansk Fjernvarme. Projekt: 62733 Projekt: 62733 Gallup for Feltperiode: juli 2016 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.061 personer Stikprøven

Læs mere

Gallup om utroskab. Gallup om Utroskab. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348

Gallup om utroskab. Gallup om Utroskab. TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348 Gallup om utroskab TNS Dato: 10. juni 2013 Projekt: 59348 Feltperiode: Den 7.10. juni 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Gallup om bankgebyrer

Gallup om bankgebyrer Feltperiode: Den 2325. januar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.152 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557

Ringkøbing-Skjern Kommune. Kommunalvalg. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Gallup om Socialdemokraterne

Gallup om Socialdemokraterne Feltperiode: Den 20.-22. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.035 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Løkke og pressemødet. Gallup til BT. Løkke og pressemødet. TNS Dato: 21. oktober 2013 Projekt: 59561

Løkke og pressemødet. Gallup til BT. Løkke og pressemødet. TNS Dato: 21. oktober 2013 Projekt: 59561 Gallup til BT Gallup om Feltperiode: Den 21. oktober 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.199 personer

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Helle Thorning-Schmidts skattesag 2 1. juli Public 57200

TNS Gallup - Public Tema: Helle Thorning-Schmidts skattesag 2 1. juli Public 57200 TNS Gallup - Public Tema: Helle Thorning-Schmidts skattesag 2 1. juli 2010 Public 57200 Metode Feltperiode: 1. juli 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode:

Læs mere

Gallupmåling om. Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion. Gallupmåling om. TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053

Gallupmåling om. Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion. Gallupmåling om. TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053 Helle Thorning-Schmidt Dagpengesystemet og militæraktion TNS Dato: 16. januar 2013 Projekt: 59053 Feltperiode: Den 15.-16. januar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller

Læs mere

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328

Gallup til BT om. den royale familie. Gallup til BT om. TNS Dato: 31. maj 2013 Projekt: 59328 den royale familie den royale familie Feltperiode: Den 29.-31. maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Undersøgelse om forskning og teknologi Dato: 29. marts 2011

Undersøgelse om forskning og teknologi Dato: 29. marts 2011 Undersøgelse om forskning og teknologi Dato: 29. marts 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Undersøgelse om forskning og teknologi Dato: 29. marts 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson

Læs mere

Gallup om DF som regeringsparti

Gallup om DF som regeringsparti TNS Dato: 22. april 2013 Projekt: 59252 Feltperiode: Den 17/4-22/4 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Gallup om Lars Løkke Rasmussen. Luksusrejser og skattesag. Gallup om Lars Løkke Rasmussen. TNS Dato: 15. oktober 2013 Projekt: 59555

Gallup om Lars Løkke Rasmussen. Luksusrejser og skattesag. Gallup om Lars Løkke Rasmussen. TNS Dato: 15. oktober 2013 Projekt: 59555 Luksusrejser og skattesag TNS Dato: 15. oktober 2013 Projekt: 59555 Feltperiode: Den 15. oktober 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Aarhus Kommune. Kommunalvalg 2013. Aarhus Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10 november 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere I på 18 eller derover Metode: En kombination

Læs mere

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557

Holstebro Kommune. Kommunalvalg 2013. Holstebro Kommune. TNS November 2013 Projekt: 59557 Kommunalvalg 2013 TNS November 2013 Projekt: 59557 Gallup om kommunalvalg i 2013 Feltperiode: Den 1.-10. November 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere fra Holstebro kommune på 18 eller derover

Læs mere

Gallup for Enhedslisten. Camilla Kann Fjeldsøe Dato Projekt: 63471

Gallup for Enhedslisten. Camilla Kann Fjeldsøe Dato Projekt: 63471 Camilla Kann Fjeldsøe Dato 0.11.2017 Projekt: 63471 Feltperiode: Den 30. oktober 3. november 2017 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012

Lyngallup om EU finans-pagten Dato: 31. januar 2012 Dato:. januar Metode Feltperiode:. januar Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 1 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.0 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Gallup om DONG. salg af aktiver til Goldman Sachs. Gallup om DONG. TNS Dato: 28. januar 2014 Projekt: 59750

Gallup om DONG. salg af aktiver til Goldman Sachs. Gallup om DONG. TNS Dato: 28. januar 2014 Projekt: 59750 salg af aktiver til Goldman Sachs Feltperiode: Den 28. januar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.054

Læs mere

Lyngallup om Birthe Rønn Hornbech. Dato: 1. marts 2011

Lyngallup om Birthe Rønn Hornbech. Dato: 1. marts 2011 Lyngallup om Birthe Rønn Hornbech Dato: 1. marts 2011 Agenda 1. Metode 2. Resultater 3. Statistisk sikkerhed Lyngallup om Birthe Rønn Hornbech Dato: 1. marts 2011 TNS Gallup A/S Kontaktperson Camilla Kann

Læs mere

Gallup om kongehuset. Gallup om kongehuset. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662

Gallup om kongehuset. Gallup om kongehuset. TNS 16. december 2013 Projekt: 59662 Feltperiode: Den 10.-15. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.134 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Gallup om lærernes overenskomst

Gallup om lærernes overenskomst Feltperiode: Den 4. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.280 personer Stikprøven er vejet på køn,

Læs mere

Gallup Præsidentvalg. Juni Gallup Præsidentvalg. TNS Dato: 4. juni 2013 Projekt: 59337

Gallup Præsidentvalg. Juni Gallup Præsidentvalg. TNS Dato: 4. juni 2013 Projekt: 59337 Juni 2013 Præsidentvalg juni 2013 Feltperiode: Den 31. maj 4. juni 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Ældre-serie: Danskernes forventninger og holdninger til ældrepleje og folkepension.

Ældre-serie: Danskernes forventninger og holdninger til ældrepleje og folkepension. Ældre-serie: Danskernes forventninger og holdninger til ældrepleje og folkepension. 76 procent af danskerne tror, at ældreplejen vil være ringere end i dag, når de selv går på pension. Hver tredje regner

Læs mere

Gallup om dagpenge. Gallup om dagpenge. TNS Maj 2013 Projekt: 59297

Gallup om dagpenge. Gallup om dagpenge. TNS Maj 2013 Projekt: 59297 Feltperiode: Den 14. -15. maj 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.243 personer Stikprøven er vejet

Læs mere

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567

Gallup om Julen. Gallup om Julen. TNS November 2013 Projekt: 59567 TNS November 2013 Projekt: 59567 Feltperiode: Den 28-31 oktober 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1046

Læs mere

Gallup om Grønland, økonomiske reformer og dagpenge. Gallup om Grønland, TNS Dato: 30. januar 2013 Projekt: 59102

Gallup om Grønland, økonomiske reformer og dagpenge. Gallup om Grønland, TNS Dato: 30. januar 2013 Projekt: 59102 økonomiske reformer og dagpenge økonomiske reformer og dagenge Feltperiode: Den 29-30. januar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Omdømmeanalyse. Sønderborg Kommune Slesvig/Holsten. Omdømmeanalyse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726

Omdømmeanalyse. Sønderborg Kommune Slesvig/Holsten. Omdømmeanalyse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726 Sønderborg Kommune Slesvig/Holsten Hvad er en kommunal omdømmeanalyse? Et strategisk værktøj til kommunal branding Kommunal udvikling som en styret proces består grundlæggende i at politiske beslutningstagere

Læs mere

Gallup om kommunal. i 5 kommuner 2013. Gallup om kommunal. TNS Dato: 12. marts 2013 Projekt: 59180

Gallup om kommunal. i 5 kommuner 2013. Gallup om kommunal. TNS Dato: 12. marts 2013 Projekt: 59180 i 5 kommuner 2013 TNS Dato: 12. marts 2013 Projekt: 59180 valg Feltperiode: Den 7. 12. marts 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere i hhv. København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense over

Læs mere

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583

Lyngallup. Ministrenes karakterbog Lyngallup. TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Ministrenes karakterbog 2012 TNS Dato: 12. december 2012 Projekt: 59583 Feltperiode: Den 4.-11. december 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Gallup om SF's udtræden. af regeringen. Gallup om SF's udtræden. TNS Dato: 30. januar 2014 Projekt: 59754

Gallup om SF's udtræden. af regeringen. Gallup om SF's udtræden. TNS Dato: 30. januar 2014 Projekt: 59754 af regeringen s udtræden af regeringen Feltperiode: Den 30. januar 2014 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Lyngallup om præsidentvalg Dato: 8. september 2011

Lyngallup om præsidentvalg Dato: 8. september 2011 Lyngallup om præsidentvalg Dato: 8. september 2011 Metode Feltperiode: 5.-7. september 2011 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews)

Læs mere

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS

Retsforbehold P61584. Retsforbehold TNS P61584 Contents 1 Resultater 3 2 Usikkerhed og basestørrelser 7 2 1 Resultater Metode Feltperiode: Uge 49 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere. Metode: Webinterviews - GallupForum Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Finanskrise feb februar Public 56237

TNS Gallup - Public Tema: Finanskrise feb februar Public 56237 TNS Gallup - Public Tema: Finanskrise feb09 19. februar 2009 Public 56237 Metode Feltperiode: 18. februar til 19. februar 2009 Målgruppe: Alle borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum

Læs mere

Temamøde om børn og fysisk aktivitet. Mandag den 1. september Projektleder, Peter Aagaard. Disposition

Temamøde om børn og fysisk aktivitet. Mandag den 1. september Projektleder, Peter Aagaard. Disposition Temamøde om børn og fysisk aktivitet Mandag den 1. september 28 Projektleder, Peter Aagaard Disposition Get Moving pattebarn 28 Anbefalingerne for fysisk aktivitet Baggrund for kampagnen tal og triste

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere august Public 57268

TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere august Public 57268 TNS Gallup - Public Tema: Hjemmehjælpere 23. 25. august 2010 Public 57268 Metode Feltperiode: 23. 25. august 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte borgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Omdømmeanalyse. Sønderborg Kommune. Omdømmeanalyse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726

Omdømmeanalyse. Sønderborg Kommune. Omdømmeanalyse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726 Sønderborg Kommune Hvad er en kommunal omdømmeanalyse? Et strategisk værktøj til kommunal branding Kommunal udvikling som en styret proces består grundlæggende i at politiske beslutningstagere vælger at

Læs mere

LODRET PROCENT (VEJET) Natur i generationer og naturens dag - 2015 ( 8-Jun-2015) TABEL 1. - NATURENS DAG - 2015 - VEJET DATA KØN ALDER ALDER

LODRET PROCENT (VEJET) Natur i generationer og naturens dag - 2015 ( 8-Jun-2015) TABEL 1. - NATURENS DAG - 2015 - VEJET DATA KØN ALDER ALDER KØN ALDER ALDER INTERVIEW Mand Kvinde 18-29 år 30-39 år 40+ år 18-39 år 40+ år Q1. HVILKE AF DISSE DAGE HAR DU HØRT OM? Naturens Dag Skovens Dag De Vilde Blomsters Dag Fars Dag Vandets Dag Ørnens Dag Jordens

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Karriere februar Public 56890

TNS Gallup - Public Tema: Karriere februar Public 56890 TNS Gallup - Public Tema: Karriere 9-10. februar 2010 Public 56890 Metode Feltperiode: 9-10. februar 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum

Læs mere

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520

Gallup om København KV13. Gallup om København. TNS Oktober 2013 59520 KV13 Growth summary Konklusioner: ved ikke hvad de vil stemme på, hvis der var kommunalvalg i morgen - 2 af borgerne i Københavns Kommune vil stemme på Socialdemokratiet, 2 ville stemme på Enhedslisten

Læs mere

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd

TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd TNS Gallup - Public Dansk Ungdoms Fællesråd Demokrati og valgret Public Metode Målgruppe: Repræsentativ stikprøve, oversampling af unge i alderen. Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups

Læs mere

Danskernes daglige økonomi

Danskernes daglige økonomi Danskernes daglige økonomi TNS Maj/juni 2016 Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omkring danskernes daglige økonomi. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE

EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE - 2014 1 Indhold! Om alkoholkampagnen 2014! Om undersøgelsen! Hovedkonklusioner! Detailresultater! Alkoholvaner! Kendskab til Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Gallup om vækst og kontanthjælp

Gallup om vækst og kontanthjælp sreformen Feltperiode: Den 26-27. februar 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.162 personer Stikprøven

Læs mere

Kendskab til Borger.dk December 2016

Kendskab til Borger.dk December 2016 Digitaliseringsstyrelsen Statistik for fordeling af renovationsaktiviteter Kendskab til Borger.dk December 2016 2016 Side 1 Indhold Formål 3 Summary 4 Kendskab og besøg 6 Kendskabskanal 10 Unge 15 17 år

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Borgmesterundersøgelse. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: danske borgmestre Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse: 110 i alt 51 gennemførte

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Ledende politikere og bankpakke 06. februar 2009. Public

TNS Gallup - Public Tema: Ledende politikere og bankpakke 06. februar 2009. Public TNS Gallup - Public Tema: Ledende politikere og bankpakke 06. februar 2009 Public TNS Gallup Public Spørgsmål omkring ledende politikere Public Metode Feltperiode: 5.-6. februar 2009 Målgruppe: Alle borgere

Læs mere

Evaluering af Get moving kampagne 2015. Samlet

Evaluering af Get moving kampagne 2015. Samlet Evaluering af Get moving kampagne 2015 Samlet Indholdsfortegnelse Forord Kampagnen Resultater Forældre med børn i alderen 10-15 år. Bilag Forældre med børn i alderen 10-15 år Forord I foråret 2015 gennemførte

Læs mere

EVALUERING AF GET MOVING KAMPAGNEN 2013 SUNDHEDSSTYRELSEN

EVALUERING AF GET MOVING KAMPAGNEN 2013 SUNDHEDSSTYRELSEN EVALUERING AF GET MOVING KAMPAGNEN 2013 SUNDHEDSSTYRELSEN 1 Indholdsfortegnelse! Om kampagnen: side 3! Hovedkonklusioner: side 4! Get Moving i 2015: side 7! Kampagnens målopfyldelse: side 9! Kampagnens

Læs mere

TNS Gallup - Public Unge og uddannelse: 8. januar 2010. Public 56828

TNS Gallup - Public Unge og uddannelse: 8. januar 2010. Public 56828 TNS Gallup - Public Unge og uddannelse: 8. januar 2010 Public 56828 Metode Feltperiode: 6-8. januar 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte unge mennesker på 18 25 år, landet over. Metode: GallupForum

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Privatisering af DONG 18. Januar 2008. Public

TNS Gallup - Public Tema: Privatisering af DONG 18. Januar 2008. Public TNS Gallup - Public Tema: Privatisering af DONG 18. Januar 2008 Public Metode Feltperiode: 17. 18. januar 2008 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

LEFT MARGIN

LEFT MARGIN Om undersøgelsen TNS Gallup har på vegne af Penge- og Pensionspanelet gennemført en undersøgelse omhandlende bryllup og økonomi for danskere der er inden for de seneste 36 måneder har indgået deres første

Læs mere

Sundhedsstyrelsen & Lungeforeningen. Kampagneevaluering: Pust liv i din hverdag

Sundhedsstyrelsen & Lungeforeningen. Kampagneevaluering: Pust liv i din hverdag Sundhedsstyrelsen & Lungeforeningen Kampagneevaluering: Pust liv i din hverdag Indhold 1. Baggrund for undersøgelsen 2. Kampagneperformance: KPI er 3. Hovedkonklusioner 4. Kampagneomtale i medierne 5.

Læs mere

Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation?

Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation? Hvor godt synes du, at du kender begrebet organdonation og transplantation? Meget dårlig 1,2% 0,7% 12 8 0,7% 0,5% Dårligt 3,3% 3,5% 33 39 1,1% 1,1% Hverken godt eller dårligt 24,1% 22,1% 243 250 2,6% 2,4%

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: SR udspil om asylpolitik FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Socialdemokraterne og De Radikale er netop blevet enige om, at alle asylansøgere også de afviste skal have mulighed

Læs mere

LODRET PROCENT (VEJET) Danmarks Naturfredningsforening P56456 (27-Aug-2009) TABEL 1 KØN ALDER REGION

LODRET PROCENT (VEJET) Danmarks Naturfredningsforening P56456 (27-Aug-2009) TABEL 1 KØN ALDER REGION LODRET PROCENT (VEJET) Danmarks Naturfredningsforening P (Aug) TABEL KØN ALDER REGION CHI²TEST () "" signif. lav værdi "" test ej mulig INTERVIEW Mand Kvinde år år Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland

Læs mere

Handels- og turismeundersøgelse. Blandt borgere i Slesvig/Holsten. Handels- og turismeundersøgelse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726

Handels- og turismeundersøgelse. Blandt borgere i Slesvig/Holsten. Handels- og turismeundersøgelse. TNS Dato: Februar 2015 Projekt: 61726 Handels og turismeundersøgelse Blandt borgere i Slesvig/Holsten Handels og turismeundersøgelse Handels og turismeundersøgelse Feltperiode: Den 13. februar 18. februar 2015 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte

Læs mere

Gallup om Radikale. Gallup om Radikale. TNS September 2013 Projekt: 59511

Gallup om Radikale. Gallup om Radikale. TNS September 2013 Projekt: 59511 Feltperiode: Den 18.-19. september 2013 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte vælgere landet over på 18 eller derover. Metode: GallupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse: 1.176 personer Stikprøven er

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Privatøkonomi og krise 23. marts 2009. Public

TNS Gallup - Public Tema: Privatøkonomi og krise 23. marts 2009. Public TNS Gallup - Public Tema: Privatøkonomi og krise 23. marts 2009 Public Metode Feltperiode: 19/3 til 23/3 2009 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre

Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Danskerne: Lad børnefamilier arbejde mindre Op mod hver anden dansker flere kvinder end mænd - mener, at børnefamilier skal have ret til at gå på deltid, mens de har børn under seks år. På spørgsmålet

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet

Penge- og Pensionspanelet Penge- og Pensionspanelet Undersøgelse om privatøkonomi Målgruppe: Danskere, der er blevet separeret eller skilt inden for de seneste 36 måneder Grafikrapport København, november 2011 Udarbejdet af: Anja

Læs mere

Hjerteforeningen. Førstehjælpsundervisning i folkeskolerne 2012. Hjerteforeningen

Hjerteforeningen. Førstehjælpsundervisning i folkeskolerne 2012. Hjerteforeningen Førstehjælpsundervisning i folkeskolerne 2012 Feltperiode: Den 24. september - 12. oktober 2012 Målgruppe: Folkeskoler i Danmark Metode: Webinterviews (CAWI adhoc) Stikprøvestørrelse: 325 skoler, heraf

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Anne Mette Rasmussen 20. februar 2009. Public 56245

TNS Gallup - Public Tema: Anne Mette Rasmussen 20. februar 2009. Public 56245 TNS Gallup - Public Tema: Anne Mette Rasmussen 20. februar 2009 Public 56245 Metode Feltperiode: 19. februar til 20. februar 2009 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum

Læs mere

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS

Ishøj Kommune. Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013. Ishøj Kommune TNS Tryghed i Vildtbanegård og Vejleåparken Maj 2013 Indhold 1 Indledning 3 2 Design 5 3 Baggrundsdata 7 4 Tryghedsbarometer 9 5 Konkrete tryghedsskabere 16 6 Konkrete utryghedsskabere 18 7 Trygge og utrygge

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public

TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007. Public TNS Gallup - Public Tema: Profil af De Radikale FOLKETINGSVALG 13. NOVEMBER 2007 Public Metode Feltperiode: 25-29. oktober 2007 Målgruppe: Alle vælgere landet over på 18 år og derover Metode: Kombination

Læs mere

TNS Gallup - Public 3. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Behandlingsgaranti og sygehuse maj Public 56874

TNS Gallup - Public 3. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Behandlingsgaranti og sygehuse maj Public 56874 TNS Gallup - Public 3. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Behandlingsgaranti og sygehuse 19. 24. maj 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 19. 24. maj 2010 Målgruppe: Repræsentativt udvalgte borgere

Læs mere

TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsmarkedet 10. september Public

TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsmarkedet 10. september Public TNS Gallup - Public Tema: Arbejdsmarkedet 10. september 2008 Public Metode Feltperiode: 8.-10. september 2008 Målgruppe: borgere landet over på 18 år og derover Metode: G@llupForum (webinterviews) Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Rapport September 2016

Rapport September 2016 Rapport September 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE OM DE FEM SEGMENTER HOVEDKONKLUSIONER FN S VERDENSMÅL VERDENSTIMEN VERDENS BEDSTE NYHEDER UDVIKLINGSBISTAND METODE 3 4 6 18 20 28 44 2 Om de fem segmenter I rapporten

Læs mere