StecaGrid ph StecaGrid ph. Monterings- og betjeningsvejledning Z

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "StecaGrid 8 000+ 3ph StecaGrid 10 000+ 3ph. Monterings- og betjeningsvejledning 746.111 Z02 12.13 746.111 12.13"

Transkript

1 StecaGrid ph StecaGrid ph Monterings- og betjeningsvejledning DA Z

2 Indhold Dansk 1 Appendix 41 Certifikater 41 Montering 43

3 Indhold 1 Forord 2 2 Identificering 3 3 Generelle sikkerhedshenvisninger 4 4 Leveringsomfang 5 5 Korrekt anvendelse 5 6 Vedrørende denne vejledning Indhold Målgruppe Mærkninger 6 7 Opbygning og funktion Hus Betjeningstaster Display Ekstra jordforbindelsestilslutning Køling Netovervågning Datakommunikation 14 8 Installation Sikkerhedsforanstaltninger ved installationen Montering af vekselretteren Forberedelse af AC-tilslutning Forberedelse af DC-tilslutningerne Forberedelse af ekstra jordforbindelsestilslutning Forberedelse af dataforbindelseskabler Tilslutning af vekselretter og tilkobling af AC Første idrifttagning af vekselretteren Tilkobling af DC Afmontering af vekselretteren 26 9 Betjening Oversigt betjeningsfunktioner Generelle betjeningsfunktioner Vigtige betjeningsfunktioner Selvtest Udbedring af fejl Vedligeholdelse Bortskaffelse Tekniske data Vekselretter AC-ledning og sikkerhedsafbryder Landetabel Ansvarsfraskrivelse Garantiydelses- og garantibestemmelser Kontakt Notater 40 1

4 1 Forord Altid symmetrisk Fordelen ved den trefasede tilførsel er, at den producerede solcelleeffekt altid afgives til det offentlige strømnet symmetrisk fordelt på alle tre netledere. Det er ved disse vekselrettere tilfældet over hele effektområdet. Ved planlægningen bortfalder derved de delvist omfattende undgåelse af en usymmetri på mere end 4,6 kw med tilsvarende valg af individuelle vekselrettere. Den symmetriske tilførsel er helt i elforsyningsselskabets interesse. Lange diskussioner med dem hører dermed til fortiden. Lang levetid Enfasede vekselrettere skal under spændingsnulgennemgangen på tilførselsfasen mellemlagre hele energien, der leveres af solcellemodulerne, i apparatet. Det overtages normalt af elektrolytkondensatorer. Disse komponenter påvirker på grund af muligheden for udtørring et elektronisk apparats levetid. Ved trefasede vekselrettere tilføres der derimod på ethvert tidspunkt energi til nettet på mindst to faser. Nødvendigheden af energi-mellemlagringen i apparatet er derved meget kraftigt reduceret, og det har for brugeren en positiv virkning i forhold til en længere levetid (se ffig. 1 og ffig. 2). Fleksibel tilslutning På grund af den store indgangsspændingsområde og en høj indgangsstrøm kan alle almindelige kristalline solcellemoduler tilsluttes til vekselretterne i forskellige konfigurationer. Derudover findes der tilladelser til driften med CdTe- og CIS/CIGS-tyndfilmsmoduler (se Til den fleksible, mekaniske jævnstrømstilslutning står der fire stik-bøsning-par til rådighed. Enkel håndtering På det grafiske LCD-display kan energiudbytteværdier, aktuelle effekter og driftsparametre visualiseres. Den innovative menu giver mulighed for at vælge de forskellige målte værdier individuelt. Med en guidet, forprogrammeret menu tages apparatet problemløst i drift første gang. På trods af sin høje effekt er vekselretterne egnet til vægmontering. Takket være den høje beskyttelsesklasse kan vekselretterne i den forbindelse anvendes både indendørs og udendørs. Med den integrerede DCkontakt reduceres arbejdet ved monteringen, og installationstiden forkortes. Det er ikke nødvendigt at åbne vekselretteren ved installationen. Fleksibel systemplanlægning Kombinationen af Steca Grid ph og Steca Grid ph gør det muligt at dimensionere optimalt til næsten alle effektklasser. Der findes mange kombinationsmuligheder, der har et fælles mål: Den effektive udnyttelse af solindstrålingen. P U P U Fig. 1: Effekt P ved enfaset nettilførsel P U 1 P U 2 U 1 3 Fig. 2: Effekt P ved trefaset nettilførsel U 2 U 3 2

5 2 Identificering Generelt DA Kendetegn Beskrivelse Type Steca Grid ph / Steca Grid ph Vejledningens version Z02 Producentadresse Se afsnittet 17, s. 40. Certifikater Se fra s. 41 og Steca Grid ph / ph Ekstra tilbehør Fjernvisning Steca Grid Vision, Steca-bestillingsnr Ekstern datalogger: Steca Grid Monitor, Steca-bestillingsnr WEB log fra firmaet Meteocontrol Solar-Log fra firmaet Solare Datensysteme Jordforbindelsesklemme, Steca-bestillingsnr Termineringsstik, Steca-bestillingsnr Modstykker til DC-tilslutninger Multi-Contact MC4: Stik: Steca-bestillingsnr Bøsning: Steca-bestillingsnr Sikringsmuffe til Multi-Contact MC4, Steca-bestillingsnr AC-stik til ledningsdiameter mm 2, Steca-bestillingsnr Tab. 1: Typeskilt Vekselretterens identificeringskendetegn Manufacturer: Art. number: Model: StecaGrid ph DC Input: Voltage: V, max. 845V Current: max. 32A According to: VDE VDE AR N 4105 IP classification: IP 54 S/N: S/N: XA XA Made in Germany AC Output: Voltage: 3x400V, 50Hz Current: max. 16A Power: max W, 10000W for setting Belgium 8 9 Serienummer som stregkode og med almindelig skrift Beskyttelsestype Standard for netovervågning Tekniske data DC-indgange Artikelnummer og produktbetegnelse Steca-logo CE-mærke Produktionsland Tekniske data AC-udgang Fig. 3: Typeskilt (eksempel) Typeskiltets position viser ffig. 5, s. 7. Display På vekselretterens display vises vejledningsversionen, der passer til softwaren, under menuen Information/Systeminformation. Fjernvisningen StecaGrid Vision, der kan fås som ekstra tilbehør, viser også versionen, mere herom i håndbogen for StecaGrid Vision. 3

6 3 Generelle sikkerhedshenvisninger Dette dokument er del af produktet. Installér og anvend først apparatet, når du har læst og forstået dette dokument. Gennemfør altid foranstaltningerne, der er beskrevet i dette dokument, i den anførte rækkefølge. Opbevar dette dokument i apparatets levetid. Videregiv dokumentet til den efterfølgende ejer og bruger. På grund af ukorrekt betjening kan fotovoltaik-systemets udbytte reduceres. Hvis huset er beskadiget, må apparatet ikke være tilsluttet til DC- eller AC-ledningerne. Tag straks apparatet ud af drift, og afbryd det fra nettet og solcellemodulerne, hvis en af følgende komponenter er beskadiget: Apparat: Ingen funktion, synlig beskadigelse (også på frontfolien i betjeningsområdet), røgudvikling, etc. Ledninger Solcellemoduler Fotovoltaik-systemet må ikke tilkobles igen, før apparatet blev repareret af forhandleren eller producenten, beskadigede kabler eller solcellemoduler blev repareret af en fagmand. Tildæk aldrig huset. Åbn ikke huset! Livsfare! Garantikravet bortfalder! Skilte og mærkninger, som fabrikken har placeret, må aldrig ændres, fjernes eller uigenkendelige. Husets overfladetemperatur kan overskride +70 C. Overhold vejledningen fra den pågældende producent, når du tilslutter et eksternt apparat, som ikke er beskrevet i dette dokument (f.eks. ekstern datalogger). Apparater, der er tilsluttet forkert, kan beskadige vekselretteren. Sikkerhedshenvisninger på apparatet 4 Fare på grund af elektricitet Fare på grund af varme overflader Overhold vejledningen! Intern anmærkning Intern anmærkning

7 DE EN FR Z0x 12.xx Leveringsomfang Steca Grid ph/ ph Monteringsskinne AC-stik Installations- og betjeningsvejledning Datakabel DA StecaGrid ph StecaGrid ph Installations- und Bedienungsanleitung Installation and operating instructions Notice d'installation et d'utilisation Fig. 4: Leveringsomfang 5 Korrekt anvendelse Vekselretteren må kun anvendes i netkoblede fotovoltaik-systemer. Der kan tilsluttes op til 4 modulstrenge. Alle solcellemoduler, hvis tilslutninger ikke skal jordforbindes, er egnede. Bemærk Der findes en oversigt over egnede solcellemoduler under 5

8 6 Vedrørende denne vejledning 6.1 Indhold Denne vejledning indeholder alle informationer, som en fagmand har brug for til at installere og anvende vekselretteren. Læs ved monteringen af andre komponenter (f.eks. solcellemoduler, kabler) vejledningerne fra de pågældende producenter. 6.2 Målgruppe Målgruppen for denne vejledning er fagfolk og anlægsejere, såfremt intet andet er angivet. Med fagfolk menes der her personer, som bland andet har viden om gældende begreber og færdigheder til installation og anvendelse af fotovoltaiksystemer. på grund af deres faglige uddannelse, viden og erfaringer samt kendskab til de gældende bestemmelser kan vurdere følgende arbejder og erkende mulige farer: Montering af elektriske apparater Konfektionering og tilslutning af dataledninger Konfektionering og tilslutning af strømforsyningsledninger 6.3 Mærkninger Symboler Tab. 2 beskriver symbolerne, der anvendes i denne vejledning og på apparatet. Symbol Beskrivelse Placering Symbol Beskrivelse Placering Generel farehenvisning Vejledning Fare på grund af varme overflader Fare på grund af elektricitet Vejledning Apparat Læs vejledningen før brug af produktet. Vejledning Apparat Apparat Tab. 2: Symboler i vejledningen og på apparatet Signalord Signalordene, der beskrives i ttab. 3, anvendes altid i forbindelse med et af symbolerne fra ttab. 2. Signalord Fare Advarsel Forsigtig Vigtigt Bemærk Beskrivelse Umiddelbar fare for død eller alvorlig kvæstelse Mulig fare for død eller alvorlig kvæstelse Mulig fare for let eller middel kvæstelse Mulige materielle skader Henvisning vedrørende betjeningen eller vedrørende anvendelsen af vejledningen Tab. 3: Signalord Markeringer i teksten Markering Beskrivelse Markering Beskrivelse Forudsætning for en handling Kursiv Fremhævelse, let Et enkelt handlingstrin Fed skrift Fremhævelse, kraftig 1., 2., 3.,... Flere handlingstrin efter hinanden Courier Betegnelse af produktelementer som f.eks. taster, visninger, driftstilstande. Tab. 4: Markeringer i teksten 6

9 6.3.4 Forkortelser Forkortelse Beskrivelse ENS Intern netovervågning af vekselretteren (tysk: Installation til netovervågning med tilordnet koblingsudstyr). MPP Arbejdspunkt med den højeste effektafgivelse (engl.: maximum power point) MPP-tracker Regulerer de tilsluttede modulstrenges effekt til MPP SELV Beskyttelseslavspænding (engelsk: Safety Extra Low Voltage) U PV Generatorens spænding på DC-tilslutningen (fotovoltaik-spænding) Tab. 5: Forkortelser 7 Opbygning og funktion 7.1 Hus Kappe 2 Display (monokrom, 128 x 64 pixel) 13 Typeskilt, advarselshenvisninger 14 Betjeningstaster: ESC,,, SET (fra venstre mod højre) 15 Frontfolie med mekanisk beskyttelsesfunktion 16 1x AC-tilslutning 7 DC-aktiveringskontakt (afbryder plus- og minusindgang samtidigt) 8 2x RJ45-stik (RS485-interface) 19 Gevindbolt til fastgørelse af jordforbindelsesklemmen (option) 10 4x DC-tilslutning minus ( ) til solcellemoduler (Multi-Contact MC4, berøringssikkert) 4x DC-tilslutning plus (+) til solcellemoduler (Multi-Contact MC4, berøringssikkert) Ventilationsgitter (luftindgang) Huller til fastgørelse på monteringsfladen Ventilationsgitter (luftudgang) Fig. 5: Komponenter på for- og undersiden af huset Huskomponenterne er beskrevet enkeltvis nedenfor. 7

10 7.2 Betjeningstaster Betjeningstasterne ( på ffig. 5) har følgende funktioner: Tast Handling Generelt Funktion Guidet betjening ESC Tryk kort Springer et menuniveau op Går 1 trin tilbage Annullerer en ændring Tryk længe ( 1 sekund) Springer til statusvisningen Springer til begyndelsen af den guidede betjening Tryk kort Bevæger markeringsbjælken eller displayindholdet op Bevæger i en numerisk indstilling markeringen 1 position til venstre Forøger en indstillingsværdi med 1 trin Tryk kort Bevæger markeringsbjælken eller displayindholdet ned Bevæger i en numerisk indstilling markeringen 1 position til højre Reducerer en indstillingsværdi med 1 trin SET Tryk kort Springer et menuniveau ned En markeret talværdi begynder at blinke og kan ændres Overtager en ændring Ændrer et styreelements tilstad (afkrydsningsfelt/optionsfelt) Tryk længe ( 1 sekund) Besvarer en dialog med ja Går 1 trin frem Tab. 6: 7.3 Display Betjeningstasternes funktioner Generelt For visningen på displayet ( på ffig. 5) gælder generelt: Symbol : Når vekselretteren behandler store datamængder, kan den i dette tidsrum ikke behandle brugerindtastninger. Ventetiden, der opstår, markeres med det animerede solsymbol. Hvis findes indhold, der ikke kan vises, vises der et rullepanel med bjælke ved displayets højre kant. Bjælkens længde viser omfanget af indholdet, der ikke kan vises. Markerede indtastninger vises med sort baggrund, skriften er hvid. Baggrundsbelysningen frakobles 30 sekunder efter, at der sidste gang blev trykket på en tast. Fejl vises med en rød, blinkende baggrundsbelysning. Samtidig vises en hændelsesmelding. 8

11 7.3.2 Informationer Informationerne, der vises på displayet, er beskrevet nedenfor ved hjælp af afbildningseksempler. Statusvisning I statusvisningen vises målte værdier enkeltvis på følgende måde: Menu Navn på målt værdi Målt værdi med enhed Dato 2 Symbol ikke-kvitterede statusmeldinger, mere herom i afsnittet 11, s. 33. animieret symbol connect med 2-cifret vekselretteradresse, viser datakommunikationen på RS485-bussen. 7 Symbol Derating Klokkeslæt 5 6 _ For statusvisningen gælder: De målte værdier, der vises i statusvisningen, fastlægges under Indstillinger/Målte værdier. Nogle målte værdier vises altid (forindstilling). Momentane værdier vises ikke om natten (solindstråling for lav, f.eks. på fig. til venstre). CO 2 -besparelsen, der vises i statusvisningen, beregnes ved hjælp af besparelsesfaktoren 508 g/kwh. 1 Hoved-/undermenuens betegnelse Menupunkter 2 Udbytte numerisk (dage, måneder, år) Dagligt, månedligt og årligt udbytte kan vises numerisk i en liste. 2 1 Udbytteperiode (dag/måned/år) Enkelt udbytte med periode og værdi (1 pr. linje) Udbytteperioderne indeholder følgende antal enkelt udbytte: Dagsudbytte: Sidste 31 dage 1) Månedligt udbytte: Sidste 12 måneder 1) Årligt udbytte: Sidste 30 år 1) Udbytte numerisk (totalt udbytte) Det samlede udbytte vises i et selvstændigt vindue. 1) Udbytteværdien vises med 0, hvis vekselretteren endnu ikke var installeret på dette tidspunkt. 2 1 Udbytteperiode Totalt udbytte (alt udbytte siden den første idrifttagning) Starttidspunkt for logningerne Total udbytteværdi med enhed 3 9

12 Udbytte grafisk (dage, måneder, år) Dagligt, månedligt og årligt udbytte kan vises grafisk i et diagram Periode for et enkelt udbytte (her: Dagligt udbytte) y-akse: Udbytte i kwh Med tilføjelse M: Udbytte i MWh Skalieringen ændres afhængigt af maks. værdi 3 x-akse: Tid i timer/dage/måneder/år Sum i kwh af de enkelte udbytteværdier, der vises i diagrammet Hændelsesmeldinger Information 1 I den grafiske visning kan årsudbyttet i de sidste 20 år vises. Se afnsittet 11, s. 33. Menupunktet Information indeholder følgende undermenupunkter. Kontaktdata Systeminformation (se fig. til venstre): Produktbetegnelse Vekselretterens serienummer Informationer om vekselretterens soft- og hardwareversioner (se eksempel på fig. til venstre) Landeindstilling (indstillet land) Vekselretteradresse Version for vejledningen, der hører til vekselretteren Landeindstilling: Indstillet land og landespecifikke netparametre, se også s. 38. Reaktiv effektkarakteristik: Diagram for den reaktive effektkarakteristik (kun hvis foreskrevet for indstillet land) Selvtest: Resultat den senest gennemførte selvtest (kun hvis det indstillede land er Italien) 10

13 7.3.3 Styreelementer Styreelementerne, der vises på displayet, til indstilling af vekselretteren er beskrevet nedenfor ved hjælp af viste eksempler. Valgliste med afkrydsningsfelter Valgliste med optionsfelter Valglistens betegnelse Afkrydsningsfelter med navn: Afkrydsningsfelter gør det muligt at foretage flere valg Det markerede afkrydsningsfelt vises med sort baggrund Forindstillede afkrydsningsfelter har ingen ramme og er altid tilkoblet (ændring ikke mulig) Rullepanel Valglistens betegnelse Optionsfelter med navn: 3 Optionsfelter afløser hinanden gensidigt (kun 1 optionsfelt kan være tilkoblet) Det markerede optionsfelt vises med sort baggrund Rullepanel Dialoger Dialogoverskrift Spørgsmål til brugeren Valgmuligheder: Tilbage (afbryd): Tryk på ESC Bekræft (besvar spørgsmål med ja): Tryk på SET i 1 sekund Numeriske indstillinger Den numeriske indstillings betegnelse Indstillingsværdier, den markerede indstillingsværdi vises med sort baggrund. For den numeriske indstilling af refundering og dato gælder: Refundering Mulige valutaer: (pund), (euro), kr (krone), ingen. Refunderingens indstillelige størrelse er af tekniske årsager begrænset. Efter behov skal refunderingen indtastes i en anden enhed. Eksempel: Dollar i stedet for cent (indstil valuta ingen). Dato Ved indstillingen af måned/år kontrolleres det, om den indstillede dag er tilladt. Hvis det ikke er tilfældet, korrigeres dagen automatisk. Eksempel: korrigeres til

14 7.3.4 Andet vigtigt displayindhold Dialog Nulstil max. værdi Med dialogen Nulstil max. værdi kan følgende gemte maks. værdier nulstilles til 0: Daglig maksimal effekt Daglig maksimal ydelse Absolut maks. effekt Valg af målte værdier Akustisk alarm Valg af de målte værdier, der kan vises i statusvisningen. Følgende målte værdier kan vælges: Udgangseffekt: Vekselretterens udgangseffekt 1) Reaktiv effekt: Aktuel reaktiv effekt i var Aktuelt. dagligt udbytte: Dagligt udbytte fra 0:00 indtil nu. DC spænding: Spænding, som solcellemodulerne leverer DC strøm: Strøm, som solcellemodulerne leverer Netspænding L1 1), L2, L3 Netstrøm L1, L2, L3: Strøm, der er tilført nettet Netfrekvens Indvendig temperatur: Vekselretterens indvendige temperatur Ydelsesreduktion (derating): Årsag til ydelsesreduktionen Daglig maksimal effekt: Den aktuelle dags maks. effekt 2) Absolut. max. effekt: Maks. tilført effekt 2) Daglig maksimal ydelse: Maks. opnået dagligt udbytte 2) Drifttimer: Drifttimer på nettet (inkl. nattimer) Totalt udbytte: Udbytte siden idrifttagning CO 2 -besparelse: CO 2 -besparelse siden idrifttagning 1) Den målte værdi vises altid (frakobling ikke mulig) 2) Kan nulstilles til 0 under Indstillinger/Nulstil max værdi Hændelsesmeldinger signaleres med en akustisk alarm (ca. 4,5 khz). 2 toner: Advarsel 3 toner: Fejl Baggrundsbelysning fra automatisk: Tilkoblet, når der trykkes på tasten i 30 sekunder Ydelse til nettet: Ingen tilførsel: Tilkoblet, når der trykkes på tasten i 30 sekunder, derefter frakoblet Tilførsel: Tilkoblet, når der trykkes på tasten i 30 sekunder, derefter dæmpet 12

15 7.3.5 Servicemenu Nedenfor er servicemenuens punkter beskrevet. Vigtigt Risiko for mindre udbytte. I servicemenuen kan vekselretter- og netparametre ændres. Servicemenuen må kun betjenes af en fagmand, der sikrer, at ændringen ikke overtræder gældende forskrifter og standarder! Reaktiv effektkarakteristik Oversigt Tekniske detaljer Den reaktive effektkarakteristik skal indstilles ved den første idrifttagning, hvis det er foreskrevet for landet, der er valgt forinden. I den forbindelse gælder: Der kan vælges mellem 3 karakteristikker (fig. til venstre): Standardkurve (fordefineret) Karakteristik cos φ = 1 (fordefineret) Indtast kurvekarakter (kan indstilles manuelt) Kurven vises grafisk i et diagram efter indstillingen (eksempel i fig. til venstre). x-akse, udgangseffek P i % y-akse, faseforskydning cos φ Punkter (i eksemplet: 4 punkter) Pilesymbol overstimulering Pilesymbol understimulering Hver karakteristik er defineret med 2 til 8 punkter. Et punkt er defineret af vekselretterens udgangseffekt P (x-akse) og den tilhørende faseforskydning (y-akse). Faseforskydningen kan indstilles i området fra 0,90 (overstimulering) over 1,00 (ingen faseforskydning) til 0,90 (understimulering). I diagrammet er faseforskydningens type vist med pilesymboler, der er defineret som følger (definition set fra vekselretteren): : Overstimulering, induktiv : Understimulering, kapacitiv De 3 karakteristikker, der kan vælges, har følgende egenskaber: Standardkurve: Fordefineret i henhold til landeindstilling (eksempel på fig. til venstre). Karakteristik cos φ = 1: Fordefineret med cos φ = konstant 1,00. Denne karakteristik skal vælges, hvis der ikke skal foretages en reaktiv effektstyring på apparatet. Indtast kurvekarakter: Punkternes antal og x-/yværdier kan indstilles. Undtagelser: Det første punkt ligger altid ved x (P %) = 0 %, det sidste altid ved x (P %) = 100 %. 13

16 7.4 Ekstra jordforbindelsestilslutning Hvis det foreskrives, kan vekselretteren jordforbindes med en gevindbolt. Som option kan der fås en jordforbindelsesklemme til gevindbolten, se ffig. 5, s Køling Den interne temperaturregulering forhindrer forøgede driftstemperaturer. Hvis vekselretterens indvendige temperatur overskrider (derating-)grænsen, tilpasses effektforbruget fra solcellemodulerne automatisk. Dermed reduceres vekselretterens varmeafgivels og en for høj driftstemperatur undgås. Vekselretteren køles på bagsiden med køleribber og 2 vedligeholdelsesfri ventilatorer. 7.6 Netovervågning Under tilførslen kontrollerer vekselretteren konstant netparametrene. Hvis nettet ikke opfylder de lovmæssige forskrifter, frakobles vekselretteren automatisk. Når de lovmæssige forskrifter igen er opfyldt, tilkobles vekselretteren automatisk. De lovmæssige forskrifter for netparametrene findes i Landetabel, s Datakommunikation Viste data Vekselretteren viser følgende data: Solcellegeneratorens spænding og strøm Tilført effekt og strøm Strømnettets spænding og frekvens Energiudbytte på dags-, måneds- og årsbasis Fejltilstande, henvisninger Nogle data kan overføres til apparaterne, der er nævnt under Gemte data Vekselretteren gemmer følgende data permanent i den interne hukommelse (EEPROM). Fejltilstande, henvisninger Energiudbytte på dags-, måneds- og årsbasis (ttab. 7) Hukommelsestiden for energiudbyttedataene er som følger: Energiudbyttedata 10-minutter-værdier Dagsværdier Månedsværdier Årsværdier Totalt udbytte Tab. 7: Hukommelsestid/tidsrum 31 dage 12 måneder 30 år 30 år Permanent Hukommelsestid for energiydelsesdataene Interfaces og tilsluttede apparater Vekselretteren kommunikerer med andre apparater med en RS485-bus. I den forbindelse gælder: Vekselretteren har to RS485-interfaces på husets underside (HARTING RJ45-stik med push-pull-lås). RS485-bussen skal termineres i begyndelsen og afslutningen, se også. Afhængigt af vekselretteren leveres der også et datakabel (1,5 m langt, HARTING RJ45-stik med push-pull-lås). Anvend alternativt dataforbindelseskabel til lange dataforbindelser, se Vekselretterne, der er forbundet via RS485-bussen, arbejder som slaves. Bemærk Følgende vekselrettere har kompatible datainterfaces og kan også tilsluttes som slaves til RS485- bussen: StecaGrid 3000, 3600, 8000, Læs vejledningen til disse apparater med hensyn til adressering, terminering og tilladt datakabel. Hvis der er tilsluttet et ekstra apparat, arbejder dette apparat som master. Der må kun være tilsluttet 1 master itl RS485-bussen. 14

17 Følgende ekstra apparater understøtter vekselretterens overførselsprotokol: Fjernvisning Steca Grid Vision: Visning af dataene for vekselretterne, der er tilsluttet til RS485-bussen. Pc eller notebook (med tilsvarende software, kun for fagfolk): Overførsel af firmware-updates Udlæsning af vekselretter-informationer ved hjælp af Steca Service-software Tilslutning til vekselretteren via adapter RS485/USB (option) mulig. Adapteren kan fås hos Steca. Eksterne dataloggere (option), anbefales af Steca til en professionel systemovervågning: StecaGrid-monitor WEB log (Meteocontrol) Solar-Log (Solare Datensysteme) DA Bemærk På de eksterne dataloggere skal indstillingerne foretages i henhold til producentens oplysninger før tilslutningen. Kabelføringsskemaet for RS485-bussen er vist nedenfor Fig. 6: RS485 RS485 RS485 Kabelføringsskema, vist med fjernvisningen Steca Grid Vision som eksempel Option: Steca Grid Vision eller ekstern datalogger (vist: Steca Grid Vision) Første vekselretter Vekselretter Sidste vekselretter, termineret Datakabel (medleveret) Datakabel (medleveret) eller alternativt datakabel Alternativt dataforbindelseskabel Vigtigt Materielle skader på grund af elektrisk spænding! Det alternative dataforbindelseskabel må kun laves af en fagmand. Til tilslutningen til vekselretterens RJ45-stik skal der anvendes et RJ45-stik af typen HARTING Push- Pull 10G, nr , så vekselretteren indeholder den specificerede beskyttelsesklasse. Det alternative dataforbindelseskabel er et Cat-5-kabel til lange dataforbindelser. For det alternative dataforbindelseskabel gælder: RS485-bussens samlede længde må ikke overskride 1000 m (master/første vekselretter til sidste vekselretter). Anvend stikbelægningen 1:1, hvis det alternative dataforbindelseskabel tilsluttes til RJ45-stik på vekselrettere og Steca Grid Vision. Anvend stikbelægning i henhold til ttab. 8, s. 16, hvis det alternative dataforbindelseskabel tilsluttes til RJ45-stikket på den første vekselretter og COMBICON-tilslutningen på Steca Grid Vision eller tilslutningen på en ekstern datalogger. 15

18 Ekstern datalogger Apparat Vekselretter Steca Grid Vision 1) Steca Grid Monitor Solar-Log WEB log 2) Stik RJ45 RJ45 COMBICON 1) Kontaktrække Kontaktrække Signal RJ / 11 / Data A / 13 / Data B 3 3 Kontakt Ground Tab. 8: Stikbelægning på det alternative datakabel 1) I leveringsomfanget for det ekstra Steca Grid Vision er der indeholdt stik til det alternative datakabel. Mere herom i vejledningen til Steca Grid Vision. 2) Vigtigt Fare for at ødelægge vekselretterens RS485-indgang. Kontakt 1 på RJ12-stikket på Web log-dataloggeren har 24 V DC. Tilslut aldrig det alternative dataforbindelseskabel til kontakt 1! Terminering For at undgå fejl ved dataoverførslen skal RS485-bussens begyndelse og afslutning termineres: Steca Grid Vision (dataforbindelsens begyndelse) fast termineret internt. Den eksterne datalogger (dataforbindelsens begyndelse) skal termineres i henhold til producentens oplysninger. Den sidste vekselretter (dataforbindelsens afslutning) termineres med termineringsstikket (RJ45-stik), der kan fås som option Adressering På hver vekselretter skal være indstillet en egen adresse, så kommunikationen mellem master og slaves fungerer, se også Fra fabrikken er adressen 1 indstillet på hver vekselretter. Derfor skal adressen tilpasses i systemer med mere end 1 vekselretter. I den forbindelse gælder: Adressen ændres på vekselretteren under Indstillinger/Adresse. Adresserne 1 99 kan indstilles. Master-apparaterne understøtter som oftest færre end 99 adresser. Læs vejledningen til apparatet, før du indstiller adressen til vekselretterne. Det anbefales at tildele adresserne fra 1 og opad fra den første til den sidste vekselretter i den samme rækkefølge, som apparaterne er placeret på monteringsfladen. Derved kan vekselretterne, der nævnes med deres adresse i fjernvisningens meldinger, lettere identificeres Tilførselsmanagement Afhængigt af landet skal fotovoltaik-systemer have mulighed for, at netejeren reducerer den tilførte virkeeffekt. Til at gennemføre denne lovmæssige forskrift anbefales de følgende produkter (option): WEB log fra Meteocontrol Solar-Log fra Solare Datensysteme 16

19 8 Installation 8.1 Sikkerhedsforanstaltninger ved installationen Overhold følgende sikkerhedshenvisninger ved foranstaltningerne, der er beskrevet i afsnittet Installation. Fare Livsfare på grund af elektrisk stød! Kun fagfolk må gennemføre foranstaltningerne, der er beskrevet i afsnittet Installation. Afbryd altid alle DC- og AC-ledninger som følger før arbejde på vekselretteren: 1. Sluk AC-sikkerhedsafbryderen. Træf forholdsregler mod utilsigtet gentilkobling. 2. Stil DC-aktiveringskontakten på vekselretteren på position 0. Træf forholdsregler mod utilsigtet gentilkobling. 3. Afbryd DC-kablernes Multi-Contact MC4-forbindelser i henhold til vejledningen fra producenten. Dertil er et specielt værktøj nødvendigt. Advarsel: DC-kabler er spændingsførende, når solcellemodulerne er belyst. 4. Træk AC-stikket ud af vekselretteren som beskrevet i afsnittet 8.10, s Kontrollér på alle poler, at AC-stikket er uden spænding. Anvend dertil en egnet s pændingstester (ikke en fasetester). Tilslut før kabler til vekselretteren, når du opfordres til det i vejledningen. Åbn ikke huset! Livsfare! Garantikravet bortfalder! Tilslut kun egnede strømkredse til RJ45-stikkene (RS485-interface). Træk kabler, så forbindelser ikke kan løsne sig utilsigtet. Sørg ved ledningsføringen opmærksom for, at brandsikkerhedstekniske foranstaltninger for bygninger ikke påvirkes. Sørg for, at der ikke findes antændelige gasser. Overhold alle gældende installationsforskrifter og -standarder, nationale love og det regionale elforsyningsselskabs tilslutningsværdier. Vigtigt Fare for at beskade vekselretteren eller reducere dens effekt (derating)! Monteringsstedet skal opfylde følgende betingelser: Monteringsfladen og de nærmere omgivelser er stabile, lodrette, plane, svært antændelige og vibrerer ikke konstant. De tilladte omgivelsesbetingelser overholdes, se Tekniske data Vekselretter, s. 36. Omkrin vekselretteren findes følgende fri plads: Til siden: 150 mm Over/under: 250 mm Installér ikke vekselrettere i stalde med aktivt dyrehold. Installér vekselrettere i så støvfri omgivelser som mulig for at undgå en påvirkning af kølefunktionen. Overhold tilslutningsværdierne på vekselretterens typeskilt. DC-ledningerne må ikke forbindes med jordpotentialet (DC-indgange og AC-udgang er ikke adskilt galvanisk). Montér ikke vekselrettere direkte over hinanden, men forskudt i forhold til hinanden, så den øverste vekselretter ikke optager overskudsvarmen fra den nederste vekselretter. Bemærk Undgå direkte sollys på vekselretteren. Displayet skal kunne aflæses på det installerede apparat. Vælg monteringsstedet, så apparatets støjemission ikke forstyrrer. 17

20 8.2 Montering af vekselretteren Fastgørelse af monteringsskinnen Tildæk den øverste ventilationsåbning på vekselretterne, der befinder sig under monteringsstedet (beskyttelse mod borestøv). 2. Fastgør monteringsskinnen vandret på monteringsfladen med mindst 2 skruer af rustfrit stål som vist på illustrationerne til venstre. Vær i den forbindelse opmærksom på følgende: Anvend afhængigt af monteringsfladens bæreevne mindst 2 til maks. 4 skruer af rustfrit stål. Anvend store skruer af rustfrit stål og dyvler etc., der svarer til vekselretterens vægt. Monteringsskinnens hoveddel skal ligge jævnt på monteringsfladen, holderområderne til huset befinder sig foroven. 2 Montering af vekselretteren i monteringsskinnen Forsigtig Fare for kvæstelser. Vekselretteren vejer 42 kg. Vær mindst to om at bære vekselretteren. Anvend håndtaget til at bære. Forsigtig Fare på grund af varme overflader. Lad den varme vekselretter køle af, før den berøres. 1. Montér vekselretteren i monteringsskinnen. Sæt i den forbindelse vekselretteren på, at pladens hage glider ind i den pågældende udsparing på monteringsskinnen (mellem holdeområderne til huset). 2. Fastgør vekselretteren på monteringsfladen med 2 egnede skruer af rustfrit stål og dyvler ved hjælp af fastgørelseshullerne. Bemærk Hvordan vekselretteren fjernes fra monteringsskinnen, er beskrevet under 8.10, s

21 8.3 Forberedelse af AC-tilslutning Stømskema AC og DC DC+ 1 DC+ 2 DC+ 3 DC DC 4 DC 3 DC 2 DC 1 RCD L1 L2 L3 N PE Fig. 7: Strømskema for vekselretteren Fotovoltaik-generator 1 Fotovoltaik-generator 2 (option) Fotovoltaik-generator 3 (option) Fotovoltaik-generator 4 (option) Vekselretter HFI-relæ (RCD = Residual Current Device) Sikkerhedsafbryder Sikkerhedsafbryder Informationer om den nødvendige sikkerhedsafbryder og kablerne mellem vekselretter og sikkerhedsafbryder findes i afsnittet 14.2, s. 38. Se også ffig. 7, s HFI-relæ Hvis der ikke er foreskrevet andet i de lokale installationsforskrifter, er det tilstrækkligt at installere et eksternt HFI-relæ af type A Skilletransformator Hvis en skilletransformator er nødvendig, skal den tilsluttes som vist på ffig. 8. Fare Livsfare på grund af elektrisk stød! På strømskemaet, der er vist på ffig. 8, er skilletransformatorens primære og sekundære side ikke adskilt galvanisk! Hvis forbindelsen mangler, fungerer vekselretterens isolationsovervågning ikke korrekt. 12 L1 L2 L3 N PE RCD 1 L1 L2 L3 N PE Forbindelse N-PE Vekselretter HFI-relæ (RCD = Residual Current Device) Skilletransformator Net Fig. 8: Strømskema for skilletransformatoren 19

22 8.3.5 Konfektionering af AC-stik Fare Livsfare på grund af elektrisk stød! Overhold farehenvisningerne i afsnittet 8.1, s. 17! Konfektionér det medleverede AC-stik som beskrevet på og ffig. 9 fra s Fase 1 Fase 2 Fase 3 Beskyttelsesleder Neutral leder 1 Fig. 9: Klemmetilordning AC-stik Forberedelse af DC-tilslutningerne Fare Livsfare på grund af elektrisk stød! Overhold farehenvisningerne i afsnittet 8.1, s. 17. Til DC-tilslutningerne af type Multi-Contact MC4 skal de passende modstykker fra Multi-Contact placeres på DC-kablet (modstykker kan fås som option). Luk alle DC-tilslutninger, der ikke er tilsluttet kabler til, med de medfølgende tildækninger. Dermed sikres det, at vekselretteren indeholder den specificerede beskyttelsesklasse. Vigtigt Fare for at beskadige vekselretteren og modulerne. Tilslut modstykkerne, der passer til DC-tilslutningerne, til DC-kablet, så polerne vender rigtigt. DC-tilslutningerne er sammenført internt på en MPP-tracker. Derfor skal der installeres eksterne strengsikringer (i et selvstændigt hus), hvis den maks. mulige returstrøm for alle strenge til sammen er højere end den tilladte returstrøm for de enkelte moduler. Strengsikringer og hus er ikke indeholdt i leveringsomfanget. 1. Placér Multi-Contact MC4-modstykker på DC-kablet i henhold til vejledningen fra producenten. 2. Hvis det er foreskrevet (f.eks. Frankrig), skal sikringskappen, der kan fås som option, sættes på i henhold til vejledningen fra producenten (Fig. 10). Fig. 10: Sikringskappe ikke monteret (til venstre) og monteret (til højre) 8.5 Forberedelse af ekstra jordforbindelsestilslutning Hvis der lokalt er foreskrevet en ekstra jordforbindelsestilslutning, skal jordforbindelseskablets ende konfektioneres i overensstemmelse med kabeltypen. Bemærk I Frankrig er der for jordforbindelseskablet foreskrevet et tværsnit på mindst 6 mm 2. 20

23 8.6 Forberedelse af dataforbindelseskabler Hvis der er brug for en dataforbindelse, skal der stilles et RJ45-standardkabel (patch-kabel) til rådighed eller efter behov etableres et alternativt dataforbindelseskabel (afsnit 7.7, s. 14). 8.7 Tilslutning af vekselretter og tilkobling af AC DA Fare Livsfare på grund af elektrisk stød! Overhold farehenvisningerne i afsnittet 8.1, s Etablér om nødvendig en dataforbindelse: Forbind vekselretteren og masteren med dataforbindelseskablet. Sæt termineringsstikket, der kan fås som option, i det åbne RJ45-stik på den sidste vekselretter. 2. Tryk DC-kablernes Multi-Contact MC4-modstykker kraftigt ind i DC-tilslutningerne på vekselretteren, indtil det kan høres, at de går i indgreb. 3. Sæt AC-stikket på koblingen på vekselretteren, så det kan høres, at stikket går i indgreb. 4. Plombér efter behov AC-tilslutningen. I overensstemmelse med ffig. 11 skal plomberingstråden føres gennem kontramøtrikken på AC-stikket på vekselretteren og gennem åbningen i modstikket (kontramøtrikken er forsynet med en boring ). 5. Hvis det foreskrives lokalt, skal jordforbindelseskablet tilsluttes til gevindbolten mmed jordforbindelsesklemmen, der kan fås som option, se på ffig. 5, s. 7. Overskrid ikke et drejemoment på 6 Nm. 6. Tænd AC-sikkerhedsafbryderen. Startsiden for idrifttagningen vises. 7. Gennemfør den første idrifttagning, og tilkobl DC som beskrevet i afsnittene 8.8 og Fig. 11: Plombering af AC-tilslutning med plomberingstråd 21

24 8.8 Første idrifttagning af vekselretteren Funktion Betingelser for start af den første idrifttagning Den første idrifttagning starter automatisk, hvis mindst AC-tilslutningen blev installeret og tilkoblet forinden. Hvis den første idrifttagning ikke blev gennemført fuldstændigt, starter den hver gang efter tilkoblingen. Guidet første idrifttagning Den første idrifttagning er en guidet betjening, hvor følgende indstilles: Displaysprog Dato/klokkeslæt Land Reaktiv effektkarakteristik (hvis der er foreskrevet for det valgte land) Indstilling af landet For indstillingen af landet gælder: Landet, hvor vekselretteren er installeret, indstilles. Derved indlæser vekselretteren de foreskrevne netparametre i landet i forhold til tilladte afvigelse for nom. spænding og -frekvens, mere herom i Landetabel, s. 38. Landet kan kun indstilles en gang! Kontakt din installatør, hvis du har valgt det forkerte land! Kontakt din installatør, hvis det land ikke kan vælges på vekselretteren! Indstillingen af landet påvirker ikke sproget, der vises på displayet. Displaysproget indstilles separat. 22

25 8.8.2 Betjening Start af første idrifttagning Startsiden for idrifttagningen vises. Tryk længe på SET. Den næste side vises. Valg af sprog 1. Tryk på for at markere et sprog. 2. Tryk kort på SET. Sproget overtages. 3. Tryk længe på SET. Indstilling af dato 1. Tryk på for at markere et datoformat. 2. Tryk kort på SET. Datoformatet overtages. 3. Tryk længe på SET. 4. Tryk kort på SET. Dagen blinker. 5. Tryk på for at ændre dagen. 6. Tryk kort på SET. Ændringen overtages. 7. Tryk på. Måneden er markeret. 8. Gentag trin 4. til 6. for måneden. 9. Tryk på. Året er markeret. 10. Gentag trin 4. til 6. for året. 11. Tryk længe på SET. Indstilling af tid 1. Tryk på for at markere et tidsformat. 2. Tryk kort på SET. Tidsformatet overtages. 3. Tryk længe på SET. 4. Tryk kort på SET. Timen blinker. 5. Tryk på for at ændre timen. 6. Tryk kort på SET. Ændringen overtages. 7. Tryk på. Minuttet er markeret. 8. Gentag trin 4. til 6. for minuttet. 9. Tryk længe på SET. 23

26 Indstilling af land og reaktiv effektkarakteristik Bemærk Landet kan kun indstilles en gang! 1. Tryk på for at markere et land. 2. Tryk kort på SET. 3. Tryk længe på SET. Afslut den første idrifttagning, hvis der ikke er foreskrevet en reaktiv effektkarakteristik for det valgte land (se Afslutning af første idrifttagning). 4. Tryk på for at markere den reaktive effektkarakteristik, der svarer til de lokale forskrifter. 5. Tryk kort på SET. Karakteristikken overtages. 6. Tryk længe på SET. Hvis der på trin 4. blev markeret en standardkurve, skal du fortsætte med trin 18. Hvis der på trin 4. blev markeret en karakteristik cos φ = 1, skal du fortsætte med trin Tryk kort på SET. Indstillingsværdien blinker. 8. Tryk på for at ændre antallet af punkter. 9. Tryk kort på SET. Værdien overtages. 10. Tryk længe på SET. 11. Tryk på for at vælge en indstillingsværdi for det første punkt. P % er fast indstillet ved det første og det sidste punkt (000 %, 100 %). 12. Tryk kort på SET. Indstillingsværdien blinker. 13. Tryk på for at ændre indstillingsværdien. 14. Tryk kort på SET. Ændringen overtages. 15. Gentag efter behov trin 11. til 14. for den anden indstillingsværdi. 16. Tryk længe på SET. 17. Gentag trin 11. til 16. for indstillingsværdierne for de resterende punkter. 18. Tryk på for at vælge den maks. samlede udgangskineffekt 1) for systemet (!). 1) Sum for de maks. udgangsskineffekter for alle vekselrettere i systemet. 19. Karakteristikken vises grafisk (eksempel på fig. til venstre). 20. Tryk længe på SET. 24

27 Afslutning af første idrifttagning 1. Tryk på ESC for at springe trinvis tilbage og at korrigere indstillinger, eller tryk længe på SET længe for at afslutte den første idrifttagning. 2. Hvis der blev trykket længe på SET, starter vekselretteren igen og synkroniseres med nettet. 8.9 Tilkobling af DC Stil DC-aktiveringskontakten på vekselretteren på position I (Fig. 12). Efter en kontrol med den interne ENS (ca. 2 minutter) kan den tilførte effekt vises på displayet (forudsat, at der er solindstråling). Fig. 12: Stil DC-aktiveringskontakten på position I 25

28 8.10 Afmontering af vekselretteren Fare Livsfare på grund af elektrisk stød! Kun fagfolk må gennemføre foranstaltningerne, der er beskrevet i afsnittet Afmontering af vekselretteren. Overhold farehenvisningerne i afsnittet 8.1, s. 17. Frakobling af AC og DC 1. Sluk AC-sikkerhedsafbryderen. 2. Stil DC-aktiveringskontakten på vekselretteren på 0 (fig. til venstre). Afbrydelse af DC-kablet fra vekselretteren Afbryd DC-kablernes Multi-Contact MC4-forbindelser i henhold til vejledningen fra producenten. Dertil er et specielt værktøj nødvendigt. Advarsel: DC-kabler er spændingsførende, når solcellemodulerne er belyst Afbrydelse af AC-stikket fra vekselretteren 1. Løsn AC-stikket fra koblingen på vekselretteren som beskrevet fra s Kontrollér på alle poler, at AC-stikket er uden spænding. Anvend dertil en egnet spændingstester (ikke en fasetester). Åbning af AC-stikket (kun efter behov) Åbn AC-stikket som beskrevet fra s. 43. Fjernelse af vekselretteren fra monteringsfladen Forsigtig Fare for kvæstelser. Vekselretteren vejer 42 kg. Vær mindst to om at bære vekselretteren. Anvend håndtaget til at bære. Forsigtig Fare på grund af varme overflader. Lad den varme vekselretter køle af, før den berøres. 1. Fjern skruerne fra fastgørelseshullerne. 2. Løft vekselretteren ud af monteringsskinnen, og fjern den fra monteringsfladen. 2 26

29 9 Betjening DA 9.1 Oversigt betjeningsfunktioner Nedenstående oversigt viser betjeningsfunktionerne på vekselretterens display. Af hensyn til en bedre overskuelighed er kun betjeningstas terne og SET angivet. Statusvisning Hovedmenu Undermenuens Udgangseffekt SET Udbytte SET SET Dagligt udbytte 2) (tilførte energi) SET Indtjening SET Månedligt SET Reaktiv effekt 1) Dagligt udbytte 2) (pengemængde) udbytte Aktuel dagsydelse 1) SET SET SET Månedligt SET Indstillinger Tid/dato Tid Årligt udbytte 2) udbytte SET FV spænding 1) Selvtest 3) Indtjening (Valuta und beløb/kwh) Dato Årligt udbytte Totalt udbytte SET 2) FV strøm 1) SET Hændelseslog Målte værdier (Statusvisning) Tidsformat Totalt udbytte Netspænding L1 SET Information 4) Nulstil max. værdier Datoformat Netspænding L2 1) SET Slet hændelseslog Netspænding L3 1) SET Sprog (display) Net strømstyrke L1 1) SET Kontrast (display) Net strømstyrke L2 1) SET Adresse (vekselretteradresse) Net strømstyrke L3 1) SET Alarm (akustisk alarm) Netfrekvens 1) SET Baggrundsbelysning Indvendig temperatur 1) SET 1) Service 5) Vises kun, når der er valgt Målte værdier i menupunktet. Ydelsesreduktion 1) Daglig max. effekt 1) SET 2) Tryk på SET for at få vist værdierne i en liste. Tryk igen på SET for at få vist den markerede værdi i listen grafisk. SET 3) Vises kun, hvis Italien vælges som land. Absolut max. effekt 1) Daglig max. ydelse 1) SET 4) SET Tryk på SET, og vælg et af følgende underpunkter: Kontaktdata Systeminformation Landeindstilling Reaktiv effektkarakteristik Selvtest Driftstimer 1) SET 5) Betjeningen af servicemenuen er beskrevet i afsnittet Vigtige betjeningsfunktioner. Total ydelse 1) SET CO 2 -besparelse 1) SET Fig. 13: Oversigt over betjeningsfunktionerne på displayet 27

30 9.2 Generelle betjeningsfunktioner Indhold, der ikke kan ses, vises med tasterne og. Gentaget tryk på tasterne: Hvis der skal trykkes flere gange på tasterne, kan der som alternativ trykkes længe. Gentagelsesraten forøges, mens der trykkes. Et vilkårligt tryk på en tast tilkobler displayets baggrundsbelysning, hvis det forinden var slukket automatisk. 9.3 Vigtige betjeningsfunktioner Figurerne i dette afsnit eksempler. Visning af status 1. Tryk efter behov på ESC i 1 sekund for at vise statusvisningen (fig. til venstre). 2. Tryk på for at vise en anden statusværdi. Navigation i menuen 1. Tryk efter behov på ESC i 1 sekund for at hente statusvisningen. 2. Tryk på SET. Hovedmenuen vises, det øverste punkt er markeret. 3. Tryk på for at markere et menupunkt. 4. Tryk på SET for at hente undermenuen (fig. til venstre). 5. Gentag efter behov trin 3. og 4. for andre undermenuer. Hændelsesmeldinger Se afsnittet 11 fra s. 33. Visning af udbytte numerisk (liste) og grafisk (diagram) Statusvisningen vises. 1. Tryk på SET. Hovedmenuen vises, Udbytte er markeret. 2. Tryk på SET. Listen med udbytteperioder vises. 3. Tryk på for at markere en udbytteperiode. 4. Tryk på SET. De enkelte udbytter i udbytteperioden vises i en liste (fig. til venstre foroven). 5. Tryk på for at markere et enkelt udbytte. 6. Tryk på SET. Det markerede enkelte udbytte vises i et diagram (fig. til venstre forneden). 7. Tryk på for at bladre gennem diagrammerne. 8. Tryk på SET for at gå tilbage til listen. 28

31 Redigering af valgliste, som indeholder afkrydsningsfelter Der vises en valgliste med afkrydsningsfelter (fig. til venstre). 1. Tryk på for at markere et afkrydsningsfelt. 2. Tryk på SET. Afkrydsningsfeltets tilstand ændres fra til- til frakoblet og omvendt (ikke muligt ved forindstillede afkrydsningsfelter). 3. Gentag efter behov trin 1. og 2. for andre afkrydsningsfelter. 4. Tryk på ESC. Ændringerne overtages, det næste højere menuniveau vises. Redigering af valgliste, som indeholder optionsfelter Der vises en valgliste med optionsfelter (fig. til venstre). 1. Tryk på for at markere et frakoblet optionsfelt. 2. Tryk på SET. Det markerede optionsfelt, som forinden var frakoblet, tilkobles. 3. Tryk på ESC. Det næste højere menuniveau vises. Ændring af numeriske indstillinger Der vises en numerisk indstilling (eksempel Dato på fig. til venstre). 1. Tryk på SET. Den markerede værdi blinker (Dag på fig. til venstre). 2. Tryk på for at ændre værdien. 3. Tryk på SET. Ændringen overtages (værdien blinker ikke længere), eller tryk på ESC for at annullere ændringen (værdien blinker ikke længere). 4. Tryk på. Den næste værdi er markeret. 5. Gentag trin 1. til 4. for andre værdier. 6. Tryk på ESC. Det næste højere menuniveau vises. Besvarelse af dialoger Der vises en dialog (fig. til venstre). Tryk på SET eller ESC som følger: SET 1 sekund for at svare med ja ESC for at svare med nej 29

32 Hentning og redigering af servicemenuen Vigtigt Risiko for mindre udbytte og overtrædelse af forskrifter og standarder. I servicemenuen kan vekselretter- og netparametre ændres. Servicemenuen må derfor kun betjenes af en fagmand, som kender de gældende forskrifter og standarder! 1. Hent menupunktet Service. 2. Tryk på SET. Fig. til venstre vises. 3. Tryk på samtidigt i 3 sek. Servicemenuen vises (fig. til venstre). 4. Tryk på SET for at redigere det markerede menupunkt. 30

33 10 Selvtest Selvtesten er foreskrevet i Italien for drift af vekselrettere. Funktion Forudsætningerne for gennemførelsen af selvtesten er som følger: Ved den første idrifttagning blev landet Italien indstillet. Solindstrålingen er tilstrækkeligt kraftig, så vekselretteren kan tilføre. Under selvtesten kontrollerer vekselretteren sin frakoblingsreaktion i forhold til for høj/lav netspænding og -frekvens (4 testafsnit, varighed ca. 2 minutter). I den forbindelse gælder: Under selvtesten ændrer vekselretteren for hvert testafsnit sin frakoblingstærskel trinvist op/ned fra den nederste/øverste grænseværdi. Hvis frakoblingstærsklen når den faktiske netspænding/-frekvens, gemmer vekselretteren dataene, der skal beregnes. Dataene vises på displayet som følger: Først vises det første testafsnits løbende værdier, se ffig. 14. De følgende testafsnits værdier tilføjes efterfølgende (kan først ikke ses). Når selvtesten er afsluttet korrekt, tilføjes statusmeldingen Selvtest er gennemført efterfølgende. Statusmeldingen skal vises og bekræftes. Hvis de nødvendige forudsætninger for selvtesten ikke er opfyldt, vises en af statusmeldingerne, der er nævnt i ttab. 9. Hvis en målt værdi ligger uden for den krævede tolerance under selvtesten, afbrydes selvtesten, og vekselretteren vises statusmeldingen Selvtest fejlede. Vekselretteren forbliver afbrudt fra nettet (relæ åbnet, ingen tilførsel), indtil selvtesten blev gennemført korrekt. Bemærk Dataene, der er gemt i vekselretteren, kan udlæses med en pc og softwaren InverterSelftestProtocol. Mere herom i vejledningen Steca Grid Service_InverterSelftestProtocol og under PV Grid Connected Software Nederste/øverste grænseværdi iht. landeindstilling Målt faktisk netspænding/-frekvens Frakoblingstærskel (trinvis ændret) Frakoblingstid = tid mellem følgende hændelser: Frakoblingstærskel når faktisk netspænding/-frekvens Vekselretter afbrydes fra nettet Fig. 14: Selvtest visning af testresultaterne Betjening På vekselretteren, der skal testes, er Italien indstillet som land. 1. Kontrollér efter behov det indstillede land i hovedmenuen under Information/Systeminformation. 2. Vælg i hovedmenuen Selvtest. Dialogen til venstre vises. 3. Tryk på SET i 1 sekund. Selvtesten starter. 31

34 4. Det første testafsnits værdier vises (fig. til venstre). 5. Tryk på for at vise de følgende testafsnits værdier (så snart de står til rådighed). 6. Kun hvis Selvtest fejlede vises: Tryk på SET for at bekræfte statusmeldingen. Statusvisningen vises. Bemærk Hvis Selvtest fejlede vises, skal selvtesten gennemføres igen så hurtigt som muligt, så vekselretteren kan tilføre igen. Gå frem på følgende måde, når selvtesten er afsluttet: 7. Tryk på flere gange, indtil statusmeldingen Selvtest er gennemført vises (fig. til venstre). 8. Tryk på SET for at bekræfte resultatet af selvtesten. Statusvisningen vises. Statusmelding Beskrivelse Afhjælpning Der er opstået en fejl Ikke tilstrækkeligt sollys Netværdier er ugyldige MSD/ENS ikke klar Selvtesten kunne ikke startes på grund af en intern fejl. Selvtesten blev ikke startet eller afbrudt på grund af for lav solindstråling, især om aftenen/natten. Selvtesten blev afbrudt på grund af ugyldige netbetingelser, f.eks. på grund af for lav AC-spænding. Selvtesten blev ikke startet, da vekselretteren endnu ikke var driftsklar. Kontakt din installatør, hvis denne fejl forekommer hyppigt. Gentag selvtesten om dagen, når vekselretteren tilfører. Gentag selvtesten senere. Gentag selvtesten et par minutter senere, når vekselretteren er driftsklar og tilfører. Tab. 9: Statusmeldinger af fejl, der forhindrer selvtesten 32

StecaGrid 8 000+ 3ph StecaGrid 10 000+ 3ph. Monterings- og betjeningsvejledning Installations- och bruksanvisning DA SE 746.111 Z02 12.

StecaGrid 8 000+ 3ph StecaGrid 10 000+ 3ph. Monterings- og betjeningsvejledning Installations- och bruksanvisning DA SE 746.111 Z02 12. StecaGrid 8 000+ 3ph StecaGrid 10 000+ 3ph Monterings- og betjeningsvejledning Installations- och bruksanvisning DA SE 746.111 Z02 12.13 Indhold Innehåll Dansk 1 Svenska 41 Appendix 81 Montering 81 Certifikater

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning.

Kort vejledning SOLON SOLraise DK. SOLON SOLraise. Kort vejledning. Kort vejledning SOLON SOLraise DK SOLON SOLraise. Kort vejledning. 2 Kort vejledning SOLON SOLraise Bemærk De fuldstændige installations- og sikkerhedsoplysninger kan ses i SOLON SOLraise installationsvejledningen.

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

28 Udvidede servicefunktioner

28 Udvidede servicefunktioner 8 Udvidede servicefunktioner Der er mulighed for udvidede servicefunktioner, f.eks. tilpasning af primærdata og ændring af tariftab ved brug af ekstern software. Landis+Gyrs serviceprogram MAP10, som udover

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

2/3 Akset digital tæller

2/3 Akset digital tæller SERIE Z59E 2/3 Akset digital tæller for Elgo Magnetisk målebånd og / eller Encoder ELGO - ELECTRIC Gerätebau und Steuerungstechnik GMBH D - 78239 Rielasingen, Postfach 11 30, Carl - Benz - Strafle 1 Telefon

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015

HÅNDBOG TRANSPONDERTERMINAL. Opdateret: februar 2015 Opdateret: februar 2015 1.0 PRODUKTBETEGNELSE 3 1.1 BESTILLINGSKODE 3 1.2 BESKRIVELSE 3 2.0 ADVARSEL 4 2.1 SIKKERHED 4 3.0 MONTERING 5 3.1 ANVISNINGER 5 3.2 DIAGRAM 6 3.3 MONTERINGSTRIN 7 4.0 TILSLUTNINGER

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM

Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM Phocos CXM Fjerndisplay for laderegulator CXN Monterings og brugervejledning For Fjerndisplay CXM Side 1 Generelle funktioner. CXM Fjerndisplayet er designet til visning Panel strøm, forbrugs strøm og

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

PV-omformer SUNNY BOY 3300/3800

PV-omformer SUNNY BOY 3300/3800 PV-omformer SUNNY BOY 3300/3800 Betjeningsvejledning SB33_38-BA-BDK114230 Version 3.0 DK SMA Solar Technology AG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Henvisninger vedrørende denne vejledning...........

Læs mere

Idrifttagning af Truma inet Systemet. Praktisk supplement til monteringsanvisningen

Idrifttagning af Truma inet Systemet. Praktisk supplement til monteringsanvisningen Idrifttagning af Truma inet Systemet Praktisk supplement til monteringsanvisningen Forudsætninger for og bestanddele i Truma inet Systemet Truma inet Box er Truma inet Systemets styrecentral Installer

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Drifts- og installationshåndbog

Drifts- og installationshåndbog Drifts- og installationshåndbog SOLIVIA 2.0 EU G4 TR SOLIVIA 2.5 EU G4 TR SOLIVIA 3.0 EU G4 TR SOLIVIA 3.3 EU G4 TR SOLIVIA 3.6 EU G4 TR SOLIVIA 5.0 EU G4 TR Denne håndbog gælder for solcelleinvertere

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

FUBE50000 Secvesttrådløsbetjeningsenhed

FUBE50000 Secvesttrådløsbetjeningsenhed FUBE50000 Secvesttrådløsbetjeningsenhed DA Installations- og betjeningsvejledning 14 Version 1.0 BOM 12501666 Indhold Indledning... 84 Sikkerhedshenvisninger... 85 Indhold i kassen... 86 Tekniske data...

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

Oversigts billedet: Statistik siden:

Oversigts billedet: Statistik siden: 1 Tilslutning: Tilslut et nætværks kabel (medfølger ikke) fra serverens ethernet port til din router. Forbind derefter bus kablet til styringen, brun ledning til kl. 29, hvid ledning til kl. 30 Forbind

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Varenummer 19512. Version 1, oktober 2014 Tillykke med din nye Poda SMS Alarm. Poda SMS Alarm er en alarmboks, der sluttes til et elhegn og sender en SMS og/eller en e-mail

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / SuperFlex Design

/ Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. / Dynamic Peak Manager. / SuperFlex Design / Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging Fronius Symo / Maksimal fleksibilitet for anvendelsen i fremtiden. N W E S / Koncept for udskiftning af printkort SnapINverterteknologi Integreret datakommunikation

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

ProfiScale MULTI Multimeter

ProfiScale MULTI Multimeter MULTI PS 7450 1,5 V 9V 200 mv 600 V 200 ma 1/10 A ProfiScale MULTI Multimeter dk Betjeningsvejledning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany Extra Introduktion Kontroller i hvilke elektriske

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9

1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2. 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Landeindstillinger og funktionsmæssig sikkerhed 2 2. Tyskland, landeindstillinger 4 3. Frankrig 8 4. Specifikationer for ULX 4000-inverter 9 L00410594-01_01 1

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning VR 81. Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning VR 81 Fjernbetjeningsenhed til VRC 430 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende dokumentationen...

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

GPS 72H. Lynstartvejledning

GPS 72H. Lynstartvejledning GPS 72H Lynstartvejledning Se guiden Vigtige oplysninger om sikkerhed og produkter i æsken med produktet for at se produktadvarsler og andre vigtige oplysninger. Generelt om brugervejledningen Når du bliver

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse. 1. Kendetegn og funktioner

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse. 1. Kendetegn og funktioner 1. Kendetegn og funktioner Fuldautomatisk med følgende funktioner: Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G Betjeningsvejledning 1- Kan bruges til alle lodrette nivelleringer 2- Selvnivellerende

Læs mere

Trådløstinfomodul Installationsvejledning FUMO50030

Trådløstinfomodul Installationsvejledning FUMO50030 Trådløstinfomodul Installationsvejledning FUMO50030 113 0. Forord Kærekunde. Tak,fordiduharvalgtatkøbedetetrådløseinfomodultil dinsecvesttrådløsealarmcentral.deteprodukter konstrueret i overensstemmelse

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur.

ES faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. ES 7 faset varmeregulator Varmeregulator der styres af enten potentiometer, DC eller temperatur. HEAT MASTER LSC A/S POWER HEAT ON ES 7 / 5 / 996 Beskrivelse: Regulator for tilslutning af faser. Der reguleres

Læs mere

Installationsvejledning Danfoss SolarApp

Installationsvejledning Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning Danfoss SolarApp DLX Serie - Invertere med integreret ConnectSmart www.danfoss.com/solar Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

ZTH-.. som MP-Bus tester

ZTH-.. som MP-Bus tester ZTH-VAV og ZTH-GEN juster- og diagnoseværktøj som MP-Bus tester. Tilslutning i tavle eller samledåse Tester Kort beskrivelse MP-Bus tester er ikke velegnet til kabel-test. Anvendelse Tilslutning og forsyningsspænding

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter

Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter Betjeningsvejledning HT italia IMP57 Impedansadapter El.nr. 87 98 339 276 IMP 57 side 2 Indhold Generel beskrivelse... 3 Før ibrugtagning... 3 Opstartskontrol... 3 Strømforsyning... 3 Kalibrering... 3

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure

Betjeningsvejledning. Webasto Charging Solutions. Webasto Pure DA Betjeningsvejledning Webasto Charging Solutions Webasto Pure 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning er en del af produktet og giver informationer om, hvordan brugeren

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 65.2 Patientkaldeanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 65.2 Patientkaldeanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 65.21 Patientkaldeanlæg... 3 65.21.1 Indledning... 3 65.21.2 Generelle principper... 3 65.21.3 Installation/udførelse... 3

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00 Betjeningsvejledning Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 531 Systeminformation Denne enhed er et produkt fra Instabus-EIBsystemet og opfylder kravene i EIBAretningslinjerne. En dybtgående faglig viden gennem

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr

XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr XVR optager med 8 kanaler (1080N) Varenr. 2100.0461 Bruger / Installations vejledning Side 1 af 20 Indhold 1. Indikator... 2 2. Tilslutninger... 3 3. Harddisk Installation... 4 4. Opstart... 6 5. Fjernforbindelse

Læs mere

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions

GRUNDFOS INSTRUCTIONS. Installation and operating instructions GRUNDFOS INSTRUCTIONS JP Installation and operating instructions JP 6 9 14 17 20 23 26 29 32 35 Monterings- og driftsinstruktion 38 41 46 52 56 60 64 69 72 77 82 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Anvendelse

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere