Børnesundhed på Zanzibar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børnesundhed på Zanzibar"

Transkript

1 Børnesundhed på Zanzibar

2 FNS UDVIKLINGSMÅL FOR 2015 I 2000 vedtog FN otte udviklingsmål for Særligt fire er vigtige for børnesundheden: 1 4 Halvere fattigdom Mindske børnedødeligheden med og sult i verden 2/3 5 6 Mindske mødredødeligheden med 3/4 Bekæmpe HIV/ AIDS, malaria og andre sygdomme

3 Forord På verdensplan døde knap 7 millioner børn i 2011, inden de fyldte 5 år. Halvdelen af disse dødsfald skyldes sygdomme, der kan forhindres eller behandles med simple og billige tiltag. Børn i afrikanske lande syd for Sahara har 16 gange højere risiko for at dø, før de fylder 5 år, end børn i udviklede lande. Børnesundhed er dog mere end overlevelse og fravær af sygdom; omsorg og beskyttelse er vigtige betingelser for barnets vækst og udvikling. Internationalt er børnesundheden et vigtigt indsatsområde. Et af FNs udviklingsmål er at reducere børnedødeligheden med 2/3 mellem 1990 og I den lille afrikanske øgruppe Zanzibar er børnesundheden væsentligt bedret over de sidste 25 år, men der er stadig lang vej igen. DANIDA har gennem mange år støttet sundhedssektoren på Zanzibar, herunder børnesundhedsprogrammer. Dette hæfte er en introduktion til børnesundhed på Zanzibar med fokus på både succeshistorier og de fortsatte udfordringer. Hæftet er støttet af DANIDAs oplysningsbevilling og udarbejdet i forbindelse med et kursus om børne- og infektionssygdomme på Zanzibar afholdt af Rigshospitalets BørneUngeKlinik, Københavns Universitet og Sundhedsministeriet på Zanzibar. De fleste tal og figurer er baseret på lokale opgørelser og estimater og er behæftet med en væsentlig usikkerhed. Tak til professor Freddy Karup Pedersen, overlæge Anja Poulsen og læge Stine Lund for konstruktive kommentarer under udarbejdelsen af dette hæfte. Filip Castberg og Karen Vitting Andersen BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet Juni 2013 Fotografer Design Oplag Karen Vitting Andersen og Theis Andersen Anders Engrob /

4

5 Indhold INTRODUKTION 6 Kort om Zanzibar 8 Demografi SUNDHEDSSYSTEMET 28 Centralsygehus: Mnazi Mmoja Hospital 36 Distriktshospital: Chake Chake District Hospital 40 Lokalsygehus: Micheweni Cottage Hospital 44 Public Health Laboratory BØRNESUNDHED 12 Børnedødelighed 14 Børnevaccinationsprogrammet EPI 15 Integreret forebyggelse og behandling 16 Luftvejsinfektioner 17 Diarésygdomme 18 Underernæring 20 Malaria 22 Schistosomiasis 24 Mor-barn-sundhed SAMARBEJDE 46 Støtte fra DANIDA til sundhedssektoren på Zanzibar 47 Samarbejde med Danmark 48 Fremtidsperspektiver 49 Takkeliste 50 Kilder 51 Samtykke s.6 Introduktion til Zanzibar Fra slaveri til krydderi s.10 Børnesundhed på Zanzibar Store fremskridt - dog lang vej igen s.26 Sundhedssystemet på Zanzibar Indblik i den kliniske hverdag 05/

6 Zanzibar - en introduktion Zanzibar er en lille øgruppe km ud for Afrikas østkyst med delvist selvstyre under Tanzania. Zanzibar består af hovedøerne Pemba mod nord og Unguja mod syd samt adskillige småøer og udgør samlet et areal omtrent svarende til Fyn. Uofficielt er Zanzibar dog ofte synonym med den største ø, Unguja, hvor hovedstaden Zanzibar Town med den verdensberømte gamle bydel Stone Town ligger, og hvor 2/3 af befolkningen bor. Med sin store krydderiproduktion har øgruppen fået tilnavnet Krydderiøerne. Zanzibar producerer bl.a. muskatnød, kanel og sort peber og er verdens største eksportør af nelliker med 80% af verdenseksporten. Den anden store industri er turisme, der udgør 1/5 af bruttonationalproduktet. 99% af befolkningen er muslimer, og sproget er swahili, der tales i store dele af Østafrika. 06/

7 Zanzibars flag Zanzibars nyeste flag fra 2005, der symboliserer unionsfællesskabet med Tanzania. Det indsatte flag øverst til venstre er Tanzanias. HISTORIE Zanzibar betyder de sortes kyst på persisk og arabisk og udgjorde med sin strategisk geografiske placering et handelspunkt mellem Mellemøsten, Indien og Afrika - bl.a. for slavehandel. I 1504 faldt Zanzibar under portugisisk herredømme, men blev i 1698 overtaget af sultanen af Oman for i 1890 at blive et britisk protektorat. I december 1963 opnåede øgruppen selvstændighed fra Storbritannien og blev et konstitutionelt monarki. Blot en måned senere indtraf den blodige Zanzibar Revolution, hvor den afrikanske befolkning gjorde oprør mod det dominerende arabiske mindretal og afsatte sultanen. Det førte til etableringen af People s Republic of Zanzibar and Pemba. I april 1964 fusionerede Zanzibar med Tanganyika på fastlandet og blev til republikken Tanzania. Zanzibar bevarede dog delvist selvstyre, bl.a. på sundhedsområdet. Landet har været præget af tilbagevendende uroligheder, ofte udløst af tvivlsomme valgresultater. De seneste valg i 2005 og 2010 er dog forløbet fredeligt. Zanzibars segl Zanzibars segl med øerne Ungujua og Pemba. Indskriften betyder Zanzibars revolutionære regering. 07/

8 Demografi EN UNG BEFOLKNING I lighed med mange andre afrikanske lande syd for Sahara har Zanzibar en meget ung befolkning. Fødsels- og børnedødelighedsraterne er faldende selvom de fortsat er langt højere end i Vesten. Befolkningen på Zanzibar udgør 1,4 millioner svarende til 3% af Tanzanias samlede befolkning og vokser årligt med 3%. Befolkningspyramiderne (s. 9) illustrerer de markante forskelle i befolkningssammensætningen fordelt på køn og alder på Zanzibar og i Danmark. På Zanzibar er der langt flere unge i forhold til gamle sammenlignet med Danmark. Ved den seneste folkeoptælling i 2002 var 44% af befolkningen på Zanzibar under 15 år, 53% mellem 15 og 64 år, mens kun 3% var over 65 år. Gennemsnitsalderen var blot 22 år. Denne befolkningssammensætning medfører en væsentlig forsørgerbyrde for den arbejdsdygtige del af befolkningen. Særligt poster som uddannelse og børnesundhed vægter tungt. HVER KVINDE FØDER 5 BØRN Selvom fødselsraten er faldende på Zanzibar, føder hver zanzibariansk kvinde i gennemsnit tre gange så mange børn som en dansk, og på Zanzibar er kvinderne 10 år yngre ved første fødsel. Den forventede levetid ved fødslen er knap 20 år kortere på Zanzibar end i Danmark. Forekomsten af HIV/AIDS på Zanzibar (0,7%) er væsentligt lavere end i det øvrige Tanzania (5,8%). Demografiske nøgletal for Zanzibar og Danmark Zanzibar Danmark Årlig befolkningstilvækst 3,1% 0,5% Antal fødsler per 1000 mennesker per år 38,1 11,4 Antal fødsler per kvinde 5,3 børn 1,73 børn Alder ved første fødsel 19,5 år 29,1 år Forventet levetid ved fødslen 60 år 79,9 år Kilde: HMIS 2011 og DST /

9 Danmark Mænd Kvinder Alder < 5 20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% Andel Zanzibar Mænd Kvinder Alder < 5 20% 15% 10% 5% 0% 5% 10% 15% 20% Andel Befolkningspyramider i Zanzibar (2004) og Danmark (2010). Kilde: Population Division, Department of Economic and Social affairs, United Nations og Tanzania Demographic Health Survey /

10 BØRNESUNDHED PÅ ZANZIBAR

11 Børnevaccinationsprogrammet Integreret forebyggelse og behandling Luftvejsinfektioner Diarésygdomme Underernæring Malaria Schistosomiasis Mor-barn-sundhed

12 BØRNEDØDELIGHEDEN FALDER Børnedødeligheden på Zanzibar er mere end halveret på 25 år, men er fortsat meget høj. 7% af børnene dør, inden de fylder 5 år. Blandt de hyppigste dødsårsager er luftvejsinfektioner, diaré og underernæring alle sygdomme, der kan behandles eller forebygges. Faldet i børnedødeligheden skyldes bl.a. forbedringer i sundhedssystemet med implementering af basale interventioner som brug af vacciner, kosttilskud, oral rehydrering, antibiotika og optimeret malariabekæmpelse. NEONATALDØDELIGHEDEN ER IKKE BEDRET Den positive udvikling gælder dog ikke perinatal (dødfødte og død i første leveuge) og neonatal dødelighed (død i de første fire leveuger). 7% af børnene dør, inden de fylder 5 år. Zanzibar har ingen officielle opgørelser på dette område, men WHO skønner, at Tanzania er blandt de 10 lande i verden med flest dødfødte. Blandt de hyppigste dødsårsager er for tidlig fødsel, infektion og iltmangel eller manglende spontan respiration ved fødslen. Det vil kræve en markant øget indsats for nyfødte og for tidligt fødte børn at indfri FNs udviklingsmål. SPÆDBARNS- OG BØRNEDØDELIGHED PÅ ZANZIBAR OG I DANMARK Dødsfald per børn Kilde: TRCHS 1999 & TDHS 2010, UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation 12/ Børnedødelighed ( < 5 år) Zanzibar Spædbarnsdødelighed ( < 1 år) Zanzibar Børnedødelighed ( < 5 år) Danmark Spædbarnsdødelighed ( < 1 år) Danmark

13 De 10 hyppigste diagnoser hos børn under 5 år på Zanzibar Andre 11% Skoldkopper 2% Traume 2% Urinvejsinfektion 3% Øjensygdomme 3% Øvre luftvejsinfektioner 37% Tarmparasitter 4% Øre-næse-halssygdomme 7% Hudsygdomme (ikke spedalskhed og skoldkopper) 8% Diaré (ikke kolera eller dysenteri) 12% Lungebetændelse 13% Diagnose ved henvendelse til sundhedsklinikker eller hospitaler. Kilde: HMIS /

14 Børnevaccinationsprogrammet GLOBAL FREMGANG Det globale børnevaccinationsprogram Expanded Programme for Immunisation (EPI) blev startet i 1974 af Verdenssundhedsorganisation (WHO) med det formål at gøre vaccinationer tilgængelige for alle børn i hele verden. Vaccinationsforebyggelse af infektionssygdomme har i væsentlig grad bidraget til en bedring af børnesundheden globalt. MANGE BØRN FÅR VACCINE På Zanzibar blev programmet udrullet med støtte fra bl.a. DANIDA. Her består EPI aktuelt af vaccinationer mod difteri, kighoste, stivkrampe, haemophilus influenzae type B, polio og mæslinger og også hepatitis B og tuberkulose (BCG), som ikke indgår i det danske børnevaccinationsprogram. I 2011 var over 80% af børnene i 80% af distrikterne fuldt vaccinerede. I 2013 vil programmet blive udvidet med vacciner mod pneumokokker og rotavirus. Vigtigheden af vaccinationsprogrammet understreges af, at der i 2011 blev registreret tilfælde af mæslinger på Zanzibar. De overlevede alle. Heraf var halvdelen ikke vaccinerede, en fjerdedel var vaccinerede, mens vaccinationsstatus på den sidste fjerdedel var ukendt. EPI Expanded Programme for Immunisation 14/

15 Integreret forebyggelse og behandling FOKUS PÅ HELE BARNET Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) er en strategi, der fremmer en systematisk integreret tilgang til børnesundhed med fokus på hele barnet og ikke kun den enkelte sygdom, og som også vægter forebyggelse højt. WHO og UNICEF lancerede strategien i 1992, og den er nu indført i 75 lande og udgør en vigtig komponent i bedring af børnesundhed på Zanzibar. IMCI har fokus på at styrke tre områder: 1. Kvaliteten af sundhedspersonalets patientbehandling 2. Det overordnede sundhedssystem 3. Familiers og lokalsamfunds sundhedsadfærd IMCI-strategien søger at fremme korrekt diagnostik af børnesygdomme og behandling af de vigtigste sygdomme i sundhedsklinikkerne (lungebetændelse, diaré, malaria, mæslinger og underernæring). Den lægger vægt på at styrke sundhedspersonalets rådgivning og fremskynde henvisning af alvorligt syge børn. I lokalsamfundene fremmer den korrekt sundhedsadfærd, bedre ernæring, forebyggelse og compliance af ordineret behandling. 15/

16 Luftvejsinfektioner LUFTVEJSINFEKTIONER ER DEN HYPPIGSTE ÅR- SAG TIL DØD HOS BØRN UNDER FEM ÅR Luftvejsinfektioner diagnosticeres hos halvdelen af alle børn, der bringes til klinikker eller hospitaler på Zanzibar. Mens øvre luftvejsinfektioner oftest er harmløse, er nedre luftvejsinfektioner den hyppigste årsag til død hos børn under fem år på Zanzibar. PNEUMOKOK-VACCINEN OG IMCI VIL BEDRE OVERLEVELSEN 5,4% af børnene på Zanzibar fik i 2011 diagnosticeret lungebetændelse mod 7,8% i Alvorlige tilfælde af lungebetændelse kan være forårsaget af pneumokok-bakterien. Derfor forventes det, at indførslen af pneumokok-vaccinen i børnevaccinationsprogrammet vil medføre en reduktion af lungebetændelse med dødelig udgang hos børn under 5 år. Efterhånden som flere sundhedsarbejdere bliver trænet i IMCI, vil det også øge kendskabet til korrekt anvendelse af antibiotika og derved forhåbentlig nedbringe børnedødeligheden. På Zanzibar diagnosticeres kun relativt få nye tuberkulosetilfælde hvert år. I 2011 var der således kun 511 nye tilfælde, hvoraf 13 af patienterne var under 15 år. FAKTA: LUFTVEJSINFEKTIONER Luftvejsinfektioner inddeles traditionelt i øvre (forkølelse, halsbetændelse, mellemørebetændelse, bihulebetændelse, influenza og difteri) og nedre (bronkitis, lungebetændelse, lungehindebetændelse, lungetuberkulose). Influenza og difteri kan dog også være nedre. Lungebetændelse er en infektion i bronkierne og det perifere lungevæv og ses oftest hos børn under 1 år, men er fortsat hyppig i de første leveår. Den smitter ved indånding af mikroorganismer (virus, bakterier og mere sjældent svampe og parasitter). En bakteriel lungebetændelse kan ubehandlet medføre komplikationer som respirationssvigt, lungebyld, væske mellem lungehinderne, sammenklappet lunge eller sprede sig til blodet og medføre blodforgiftning og shock. 16/

17 Diarésygdomme ORAL REHYDRERING REDDER LIV Mave-tarm-infektioner med diaré og opkast skyldes oftest virus og er i den vestlige verden fortsat årsag til mange sygedage, men medfører kun sjældent dødsfald. På verdensplan derimod er infektiøs diaré den tredjestørste dødsårsag på infektiøs baggrund. På Zanzibar diagnosticeres diarésygdomme eksklusiv kolera og dysenteri hos 12% af de børn, der bringes til sundhedsklinikker. IMCI har understreget vigtigheden af oral rehydrering ved infektiøs diaré for at undgå dehydrering og død. Indføring af rotavirusvaccinen i børnevaccinationsprogrammet er en væsentlig styrkelse af kampen mod dødsfald hos børn forårsaget af denne virus. KOLERA HYPPIGST I REGNTIDEN Zanzibar oplever jævnlige koleraudbrud senest i Øgruppen har alle ingredienserne til en epidemi: Folk bor tæt, madhygiejnen er ikke optimal, og vandog sanitetsforholdene er utilstrækkelige. Koleraudbruddene ses hyppigst i regntiden (marts - juni og oktober - november), hvor de klimatiske betingelser er optimale. For at imødegå disse epidemier er der etableret et velfungerende overvågningssystem, der skal opfange udbrud tidligt, så der kan gives prompte behandling og distribueres orale vacciner i udbrudsområder. I 2011 var der ingen registrerede tilfælde af kolera. DYSENTERI Derudover forekommer også jævnligt epidemier med smitsom blodig diaré (dysenteri) forårsaget af invasive bakterielle mave-tarm-infektioner. I 2011 blev der dog kun registreret nye tilfælde hos 0,4% af befolkningen. FAKTA: KOLERA Kolera er en smitsom mave-tarm-infektion, som forårsages af den vandbårne bakterie Vibrio Cholerae, der inficerer cellerne i tarmvæggen, så de udskiller væske og elektrolytter, hvilket medfører voldsom diaré. Den vigtigste behandling består i erstatning af væske og elektrolytter (oral rehydreringsterapi). Antibiotika kan afkorte forløbet. Ubehandlet kan sygdommen forløbe dødeligt. 17/

18 Underernæring UNDERERNÆRING ER EN UDFORDRING Selvom ernæringstilstanden gennem de senere år er bedret på Zanzibar, lider mange kvinder og børn fortsat af en eller flere former for fejlernæring, hvilket bl.a. resulterer i lav fødselsvægt, væksthæmning, blodmangel eller vitamin- og mineralmangel (f.eks. jern, iod, vitamin A). Underernæring er ofte en vigtig medvirkende faktor ved død i barnealderen som følge af sygdom. 26% af børnene er fortsat kronisk underernærede, selvom tallet har været væsentligt højere. Paradoksalt ses også mange tilfælde af overvægt, og livstilssygdomme som diabetes og hjertekarsydomme er i voldsom vækst i voksenbefolkningen. TILBUD TIL KVINDER OG BØRN Én af interventionerne er vitamin A-tilskud, der gives to gange årligt til børn mellem 6 måneder og 6 år. Det er dog kun 15% af målgruppen, der faktisk får det, og i 2010 var knap 40% af målgruppen i vitamin-a-underskud. Blandt de øvrige interventioner er kontrol af børnenes højdevækst, og folinsyretilskud til gravide kvinder og fra fjerde måned af graviditeten også ormekure med præparatet mebendazol. UDVIKLING I UNDERERNÆRINGEN Kronisk underernærede (stunting) HOS BØRN PÅ ZANZIBAR Undervægtige Udvikling i underernæringen hos Akut børn underernærede på Zanzibar (wasting) 50,0 Andel børn i % 37,5 25,0 12,5 18/ Kilde: HMIS 2011

19 FAKTA: UNDERERNÆRING Underernæring opstår, når et menneske gennem en periode får for få næringsstoffer, vitaminer og mineraler. Selvom man tilsyneladende får nok at spise, kan man godt blive underernæret, hvis maden ikke indeholder den næring, de vitaminer og de mineraler, kroppen har brug for. Hvis et barn bliver underernæret, kan det få kroniske skader på de indre organer, f.eks. eksempel hjerne og lever, og et nedsat immunforsvar med sygdom og død til følge. Underernæring inddeles i akut og kronisk. Akut underernæring (waisting) er den mest livstruende form og opstår oftest ved akut sygdom, epidemier, hungersnød eller katastrofer. Kronisk underernæring (stunting) opstår, når væksten går i stå som følge af utilstrækkelig næring, vitaminer og mineraler gennem længere tid. 19/

20 Malaria MALARIA ER KRAFTIGT REDUCERET Klimaet på Zanzibar giver gunstige vilkår for myggen Anopheles, der kan overføre malariaparasitter fra menneske til menneske. Det er dog lykkedes at reducere malariaincidensen (nye tilfælde per år) væsentligt, så den i 2012 kun udgjorde 0,5%. Bag denne reduktion ligger en markant opgradering og koordinering af malariabekæmpelsen, således at over 75% af befolkningen er dækket af: Forebyggelse med langtidsholdbare imprægnerede myggenet Forebyggelse med indendørs insektdræbende sprøjtemidler Screening med malaria-hurtig-tests af alle patienter med feber Behandling af malariapatienter med artemisinin-baseret kombinationsterapi På Zanzibar udgør malaria derfor ikke længere et stort problem for børn og gravide kvinder, men et mindre problem i alle aldersgrupper og for begge køn. RISIKO FOR OVERDIAGNOSTICERING Nogle steder har der dog været en uheldig tendens til at diagnosticere febertilfælde uden anden oplagt årsag som malaria uden at teste for det. Dette har medført en overdiagnosticering, hvorfor det er muligt, at malariaincidensen tidligere har været falsk forhøjet, og reduktionen derfor ikke er helt så drastisk. Sprogligt har det også bidraget til forvirringen, at zanzibarianerne ofte bruger det samme ord på swahili homa for malaria og feber, selvom homa egentlig kun betyder feber. ÅRLIG MALARIAINCIDENS PÅ ZANZIBAR Malariatilfælde per Alder < 5 år Alder > 5 år Grafen viser et fald i antallet af nye malariatilfælde per år. Kilde: Forelæsning af Abdullah S. Ali Malaria Elimination is possible, but challenging, Zanzibar, /

21 FAKTA: MALARIA Malaria smitter ved, at myggen Anopheles stikker et menneske, der har malariaparasitter i blodet - på Zanzibar overvejende af arten plasmodium falciparum. Parasitterne udvikles i myggens mavesæk og spytkirtler og kan overføres til andre mennesker, næste gang myggen stikker. Hos mennesket føres parasitterne via blodet til leveren, hvorefter de når ud i blodbanen igen og invaderer de røde blodlegemer. Undervejs gennemløber parasitten forskellige stadier. Malariaanfaldene opstår, når de røde blodlegemer sprænges og frigiver parasitter til blodet. Det medfører feber, kulderystelser og almen utilpashed. Ubehandlet kan malaria i alvorlige tilfælde medføre blodmangel, blødninger, lavt blodtryk, leverpåvirkning, kramper og koma (hjernemalaria) og have dødelig udgang. De alvorligste tilfælde ses hos personer, der endnu ikke har udviklet immunitet fra tidligere eksponering. Børn under 5 år har højest risiko, efterfulgt af gravide kvinder pga. nedsat immunforsvar. Gravide kvinder har 4 gange højere risiko for at udvikle komplikationer til malaria end ikke-gravide, og malaria er en vigtig årsag til spontan abort, lav fødselsvægt og sygdom hos den nyfødte. 21/

22 Schistosomiasis En af de hyppige parasitinfektioner på Zanzibar er schistosomiasis, også kendt som bilharzia eller sneglefeber. Sygdommen eksisterer på verdensplan i flere former, men på Zanzibar findes kun schistosomiasis haematobium, der angriber blæren, hvilket kan medføre blod i urinen og med tiden også forårsage nyresygdomme samt væksthæmning hos børn og blærekræft hos voksne. Parasitten kan angribe mennesker, der opholder sig i ferskvand. Børn er derfor særligt udsatte, når de leger i vandet eller voksne, når de f.eks. vasker tøj eller fisker. Sygdommen kan behandles med en enkelt dosis praziquantel. Der gennemføres jævnligt massebehandlinger af alle skolebørn i visse områder særligt på Pemba, hvor sygdommen er hyppigst. FOLK FRA LANDSBYEN STÅR I EN SØ OG FISKER TRODS RISIKO FOR SMITTE MED SCHISTOSOMIASIS. SNEGLE MED SCHISTOSOMIASIS 22/

23 Fakta: Schistosomiasis I mennesket lever de voksne orme i blæren, hvor de lægger æg, der udskilles i menneskets urin. Når urinen kommer i kontakt med ferskvand, frigøres en larveform fra æggene, der inficerer snegle. Efter 4-6 uger forlader de nu modne larver sneglene for at komme ud i ferskvandet, hvor de overlever i op til 72 timer. I vandet inficeres eksponerede mennesker gennem hud eller slimhinder. Efter penetration af huden bevæger larverne sig i blodet via lungerne til leveren, hvor de modnes. Efter 4-6 uger parrer de voksne larver sig og bevæger sig hen til de små kar i blærevæggen, hvor hunnerne lægger æg. Ormene lever i gennemsnit 3-5 år, men kan leve i op til 30 år. LARVER. URINPRØVER. DER ER BLOD I URINPRØVEN I MIDTEN. 23/

24 Mor-barn-sundhed HØJ MØDREDØDELIGHED Mor-barn-sundheden er en stor udfordring på Zanzibar. Mødredødeligheden er betydelig med 285 mødredødsfald per levendefødte i De fleste dødsfald sker som direkte følge af fødselskomplikationer, og mange kan forebygges ved korrekt behandling. Da de fleste fødselskomplikationer er uforudsigelige, anbefales alle kvinder at føde med assistance fra en uddannet fødselshjælper, ligesom de tilbydes svangreomsorg. Alligevel foregik over halvdelen af fødslerne i 2011 i hjemmet uden en uddannet fødselshjælper. På verdensplan indtraf døden for 1,2 ud af 2,6 millioner dødfødte børn under selve fødslen og var direkte relateret til manglende professionel hjælp. FAKTA: BLØDNING EFTER FØDSLEN En større blødning efter fødslen kan være potentielt livstruende og kan dræbe en i øvrigt rask kvinde inden for 2 timer. Den hyppigste årsag er, at livmoderen er slap og ikke trækker sig sammen lige efter fødslen, og at det fortsat bløder fra området, hvor moderkagen har siddet. Det kan også skyldes fastsiddende moderkage eller en rift i fødselskanalen. Behandlingen er manuel kompression og medicin (oxytocin eller misoprostol). SMS-SERVICE TIL GRAVIDE Den danske læge Stine Lund startede projektet Wired Mothers, som benytter sig af mobiltelefoni, der er meget udbredt på Zanzibar. Under graviditeten modtager de gravide kvinder SMS-påmindelser om graviditetskontroller, og de har mulighed for telefonkonsultationer med en uddannet fødselshjælper. Det har vist sig, at 60% af de kvinder, der deltog i projektet, fødte ved en uddannet fødselshjælper mod 47% i kontrolgruppen. Projektet har haft væsentlig større gennemslagskraft i byerne end i landområderne. Mødredødelighed på Zanzibar og i Danmark Mødredødelighed per levendefødte børn Zanzibar Danmark År Opgørelserne over mødredødeligheden på Zanzibar er baseret på fødsler i det officielle sundhedssystem (43% af alle forventede fødsler i 2011). Kvinder, der føder hjemme uden en uddannet fødselshjælper, er ikke medregnet. Derfor kan den reelle mødredødelighed tænkes at ligge noget højere. Til sammenligning er vist mødredødeligheden i Danmark. Kilde: HMIS /

25 Fødegangen: Flere af kvinderne er i aktiv fødsel, men tages først ind på fødelejet i det tilstødende lokale i sidste øjeblik. Bag skillevæggene er en kvinde i gang med at føde på gulvet, da hun ikke nåede ind på fødestuen. Hyppigste årsager til mødredødelighed på Zanzibar i 2011 Alvorlig blodmangel 14% Sygdomme relateret til forhøjet blodtryk 32% Statistik over fødselskomplikationer og dødsfald på Zanzibars største hospital, Mnazi Mmoja Hospital. Blødning efter fødslen 22% Blodforgiftning 4% Blødning før fødslen 8% Livmoderbristning 2% Andre årsager 18% Fødestue på Chake Chake Hospital på Pemba. De hyppigste dødsårsager hos mødre på Zanzibar er sygdomme relateret til forhøjet blodtryk, blødninger før eller efter fødslen eller blodmangel. Kilde: HMIS /

26 SUNDHEDSSYSTEME PÅ ZANZIBAR Sundhedssystemet på Zanzibar består officielt af et centralsygehus, Mnazi Mmoja i Zanzibar Town på Ungujua, nogle få distriktshospitaler på Pemba, lokalsygehuse (cottage hospitals) og en række mindre primary health care units.

27 T Som i flere afrikanske lande er sundhedssystemet karakteriseret ved: At personalet har uddannelsesmæssige udfordringer Begrænsede økonomiske ressourcer og korruption Begrænset adgang til medicin Et suboptimalt henvisningssystem

28 Mnazi Mmoja Hospital Centralsygehus KOKOSNØDDEPALME-HOSPITALET Mnazi Mmoja Hospital, direkte oversat Et kokosnøddepalme-hospital, blev bygget i 1896, dvs. 6 år efter Zanzibar blev et britisk protektorat. Det fungerer som centralsygehus for hele Zanzibar og varetager i princippet alle specialer, selvom patienter også nogle gange henvises til behandling i Dar es Salaam. Det råder over 550 sengepladser. Trods den imponerende historiske facade og idylliske beliggenhed ved vandet er standarden betydeligt under den danske. 28/

29 29/

30 8-årig pige med forstørret milt og lever og blodprøvesvar, der giver mistanke om leukæmi.

31 Babyen har fået lysbehandling for gulsot. Familierne medbringer selv mad på børneafdelingen. Kvinde med gulsot pga. hepatitis B. Nyfødt baby, der sandsynligvis led af iltmangel under fødslen.

32 Toilet og bad Skyllerum

33 Neonatal intensivafdeling 20-årig pige med HIV. Kvinden fik et akut kejsersnit pga. livmoderbristning.

34 Sygeplejerske Denne bygning blev restaureret med DANDA-midler og indviet af Dronning Margrethe i Den blev bygget til bl.a. fysioterapi og rummer også en øjenklinik og konferencelokaler.

35

36 Chake Chake District Hospital Et distriktshospital på Pemba Der bor ca mennesker på Pemba, og øen råder over tre distriktshospitaler, der hver har sengepladser. Billederne er fra distriktshospitalet i øens største by, Chake Chake. Pigen kom først sent på hospitalet med en byld over højre skulder, der udviklede sig til et stort sår med blottet knogle. Pige med kompliceret børnesår ved munden. Dreng med nyresygdom.

37 Nyfødt barn ligger under varmelampe, mens moderen sys efter fødslen. Albinodreng, der var på hospitalet grundet svær anæmi. Han døde 2 måneder efter, billedet blev taget.

38

39 Ifølge lovgivningen er behandling på offentlige sygehuse gratis. Mange hospitaler har dog mere eller mindre officielt indført gebyrer på operationer for at få budgettet til at hænge sammen. På skiltet ses bl.a., at en brokoperation koster kr. 70, milten fjernes for kr. 175 og prostata for kr (TsH 1000 = DKK 3,5). Inden for det sidste år er der oprettet en central blodbank, så al blod nu screenes for Hepatitis B og HIV. Medicindepotet

40 Micheweni Cottage Hospital Et lokalsygehus på Pemba Nyfødte tvillinger med karakteristiske kulstreger i panden og over øjne og næse efter lokal skik.

41 Kvinden til højre er hollandsk læge og arbejder frivilligt på hospitalet. Hun har erfaret, at kontakten til de lokale patienter er bedre, når hun er iført lokal klædedragt.

42

43

44 Public Health Laboratory Public Health Laboratory ligger 5 kilometer fra hovedbyen Chake Chake på Pemba. Laboratoriet blev indviet i 2000 og er særdeles velfungerende. Det er en integreret del af sundhedssystemet på Zanzibar og er bl.a. referencecenter for de nationale kontrolprogrammer af endemiske sygdomme. Laboratoriet samarbejder med adskillige forskningsinstitutioner over hele verden og modtager hyppigt besøg i forbindelse med forskningsprojekter. Laboratoriet ledes af Mr. Said M. Ali, der bl.a. har taget en mastergrad i international sundhed på Københavns Universitet. Public Health Laboratory har 40 lokalansatte foruden 400 feltarbejdere, der arbejder med distribution af medicin og monitorering af sundhedsprojekter. Laboratoriet har fastholdt et stærkt fokus på bæredygtighed, der betyder at: Alle medarbejdere er fra Zanzibar Træning af lokale medarbejdere har høj prioritet 15% af forskningsbudgettet afsættes til vedligeholdelsesudgifter af laboratoriet Materiale og udstyr indkøbt til forskningsprojekter efterlades i laboratoriet efter projektets afslutning 44/

45 Parasitsygdommen filariasis smitter ved insektstik, hvor der overføres små rundorme kaldet mikrofilariae, der her ses forstørret på skærmen. Ormene kan vokse sig store og forårsage skader i forskellige organer.

46 Støtte fra DANIDA til sundhedssektoren på Zanzibar LANG TRADITION FOR STØTTE Danmark har ydet støtte til sundhedssektoren på Zanzibar siden begyndelsen af 1980 erne. Støtten blev afbrudt i 1995 grundet politiske uroligheder i forbindelse med valget, men genoptaget fra På det tidspunkt var sundhedssektoren nødlidende, og der var alvorlig medicinmangel. Støtten dækkede distrikternes driftsudgifter, medicinforsyning, forbedring af vigtige systemer (sundhedsplanlægning, databehandling, finansiel styring, tilsyn og kvalitetssikring), træning af sundhedspersonale og genopbygning af infrastruktur. DANIDA: 120 MILLIONER TIL ZANZIBAR I den aktuelle fase af sundhedsprogrammet for perioden er der afsat kr. 120 millioner til Zanzibar som del af en samlet bevilling til Tanzania på kr. 910 millioner. Sundhedsprogrammet i Tanzania er således det største DANIDA-sektorprogram nogensinde. Det overordnede formål er dels at forbedre adgangen til og kvaliteten af basale sundhedsydelser med særlig vægt på kvinder og børn, dels at samordne og integrere støtten i regeringssystemet. UNIVERSITETSSAMARBEJDE Derudover støtter DANIDA Building Stronger Universities, der er et samarbejde mellem universiteter og forskningsinstitutioner i Danmark og udviklingslande. På sundhedsområdet indgår universiteter i Ghana, Tanzania (mainland) og Zanzibar. Formålet er kapacitetsopbygning af forskningsbaseret uddannelse, sundhedsforskning og udbredelse af forskningsresultater. 46/

47 Samarbejde med Danmark Som en del af samarbejdet med Danmark, har flere sundhedspersoner fra samarbejdslandene taget en uddannelse i international sundhed på Københavns Universitet. Omar Mwalim, Programme Manager for Non-Communicable Diseases, Ministry of Health, Zanzibar. Omar Mwalim blev oprindelig uddannet i folkesundhedsvidenskab og arbejdede seks år i vaccinationsprogrammet (EPI) på Zanzibar. I 2009 tog han sin Mastergrad i International Health på Københavns Universitet. Her lærte han især at anlægge et bredere perspektiv på sundhedssystemer og havde stort udbytte af erfaringsudveksling med andre studerende, særligt dem fra andre afrikanske lande. Efter sin mastergrad fik han job som ministersekretær i Sundhedsministeriet på Zanzibar, og i 2012 blev han Programme Manager for Non-communicable Disesase. Endvidere er han kontaktperson på Zanzibar for Building Stronger Universities. Said M. Ali, Director of Public Health Laboratory, Pemba Said M. Ali arbejdede tidligere i Sundhedsministeriet på Zanzibar. I 2005 tog han sin mastergrad i International Health på Københavns Universitet, hvor han skrev speciale om mødres opfattelse af småbørnsdiaré og påviste udbredte misforståelser i opfattelsen af årsagerne til diaré. Mastergraden medførte et karrierespring for Said M. Ali. Det amerikanske John Hopkins Universitet søgte en forskningsleder til Public Health Laboratory på Pemba, som Said M. Ali bl.a. i kraft af sin mastergrad var kvalificeret til. Han er nu leder af laboratoriet. Rachel Manongi, Kilimanjaro Christian Medical Centre, Tanzania Rachel Manongi blev den første PhD-kandidat fra Kilimanjaro Christian Medical University College (KCMUC) i Tanzania med støtte fra Danmark. Hun forskede i kvaliteten af sundhedsydelser med udgangspunkt i malariabehandlingen. Rachel Manongi arbejder nu med forskning, undervisning og supervision af studerende ved KCMUC og andre universiteter. Hun er fortsat tilknyttet Danmark gennem fælles forskningsaktiviteter og supervision af PhD-studerende støttet af Danmark bl.a. på Zanzibar. 47/

48 Fremtidsperspektiver Fremskridt Der er sket væsentlige fremskridt i børnesundheden på Zanzibar, hvilket har medført et fald i børnedødeligheden. Det kan bl.a. tilskrives forbedrede sundhedsstrategier, herunder IMCI, med interventioner som vaccinationer, kosttilskud, antibiotika og oral rehydrering. Øgruppen er et godt eksempel på, at det med de rette tiltag kan lykkes at reducere malaria til næsten ingenting. Det er meget positivt og opmuntrende. Stadig lang vej Der er dog lang vej igen, før børnesundheden på Zanzibar når op på samme niveau som i den vestlige verden. Særligt er der behov for en øget indsats for at sikre overlevelse under graviditet, fødsel og barnets første levemåned - især for tidligt fødte børn. Ellers bliver det vanskeligt at indfri FNs Udviklingsmål for For at nå dertil kræves kompetent personale, optimering af sundhedssystemet, finansiering og en dedikeret indsats. 48/

49 Takkeliste Følgende personer har bidraget til kurset i børne- og infektionssygdomme på Zanzibar i januar 2013 samt tilblivelsen af dette hæfte. Dr. Malick A. Juma, Director General, Sundhedsministeriet, Zanzibar Dr. Mkasha H. Mkasha, Sundhedskoordinator, Sundhedsministeriet, Zanzibar Mr. Abdulla S. Ali, Programme Manager, Zanzibar Malaria Control Programme Mr. Mayassa A. Salum, Director, Central Medical Store Dr. Ali Omar, Programme manager på Reproductive and Child Health Programme, Zanzibar Dr. Azzah Said, Programme manager, Reproductive and Child Health Programme, Zanzibar Dr. Hanuni Sogora, Advisor, Integrated Reproductive and Child Health Programme, Zanzibar Dr. Khamis A. Abeid, Mnazi Moja Hospital Dr. Maryam M. Gubi, Mnazi Moja Hospital Dr. Marijani A. Msafiri, Patolog, Mnazi Mmoja Hospital Mr. Said M. Ali, leder af Public Health Laboratory, Pemba Ms. Asma, Koordinator, Millenium Development Village, Pemba Dr. Rahila Omar, Chake-chake Hospital Dr. Sauda Subeit, Chake-chake Hospital Dr. Sauda Kassim, Chake-chake Hospital Dr. Khamis Rashid, chef, Micheweni Hospital Freddy Karup Pedersen, professor i international pædiatri, BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet Ib Bygbjerg, professor i international sundhed, Københavns Universitet Anja Poulsen, overlæge, BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet Stine Lund, læge, Health Advisor for DANIDA på Zanzibar, har skrevet PhD om Wired Mothers Jutta Jørgensen, læge, Health Advisor for DANIDA på Zanzibar Henrik Friis Juhl, læge, Zanzibar Claes Broms, Senior Health Advisor for DANIDA på Zanzibar 49/

50 Kilder Sundhedsministeriet, Zanzibar Tanzania 1999 Reproductive and Child Health Survey (TRCHS 1999). Tanzania 2002 Census, Analytical Report X, National Bureau of Statistics, Tanzania. Tanzania Demographic Health Survey 2004, National Bureau of Statistics, Tanzania (TDHS 2004). Tanzania Demographic and Health Survey 2010, National Bureau of Statistics, Tanzania (TDHS 2010). Comprehensive Multi Year Plan , EPI/MOHSW Zanzibar. DANIDA and Revolutionary Government of Zanzibar. Zanzibar Malaria Programme Performance Review 2010, Ministry of Health, Zanzibar. Health Bulletin 2011, Zanzibar Health Management System, Ministry of Health, Zanzibar (HMIS 2011). Danmark Program- og Projektorientering 2011, DANIDA. Danmark i tal 2012, Danmarks statistik (DST 2012). Internationale organisationer Population Division, Department of Economic and Social affairs, United Nations. Integrated Management of Childhood Diseases (IMCI). WHO. UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation. WHO Country Cooperation Strategy at a glance. United Republic of Tanzania Videnskabelige artikler Kruse A og Høgh B: International Børnesundhed, Ugeskr Laeger Sep 4;168(36): Lund S, Hemed M, Nielsen BB, Said A, Said K, Makungu MH, Rasch V.: Mobile phones as a health communication tool to improve skilled attendance at delivery in Zanzibar: a cluster-randomised controlled trial.bjog Sep;119(10):

51 Samtykke Alle nærbilleder fra hospitalerne er gengivet med patientens eller forældrenes samtykke ved underskrift eller fingeraftryk. Tak til Omar Mwalim for at udfærdige samtykkeerklæringen og til Rahila Omar for at indhente samtykke. 51/

52

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Globale sundhedsmæssige udfordringer. Vibeke Rasch Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Odense Universitetshospital

Globale sundhedsmæssige udfordringer. Vibeke Rasch Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Odense Universitetshospital Globale sundhedsmæssige udfordringer Vibeke Rasch Gynækologisk Obstetrisk Afdeling Odense Universitetshospital 1 07-11-2012 Global sundhed i et historisk perspektiv Ulige adgang til uddannelse Institutionel

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Infektioner. - hos nyfødte og for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Infektioner - hos nyfødte og for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Infektioner hos nyfødte og for tidligt fødte Nyfødte børn kan få mange forskellige

Læs mere

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser INFEKTIONS- SYGDOMME S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S TIL DEN GRAVIDE Tel.:

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme

Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Guide: Sådan minimerer du risikoen for KOL-følgesygdomme Tre simple blodprøver kan forudsige, hvem af de 430.000 danske KOL-patienter, der er i størst risiko for at udvikle de følgesygdomme, der oftest

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Spørgsmålene er sendt ud til samtlige opstillede kandidater ved folketingsvalget 2011. I det følgende har vi opstillet

Læs mere

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni

Patientvejledning. Lungebetændelse/pneumoni Patientvejledning Lungebetændelse/pneumoni Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni Lungebetændelse er en utrolig hyppig sygdom, der er skyld i op mod 20.000 indlæggelser hvert år i Danmark Lungebetændelse

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

Kapitel 6. Børns sygelighed

Kapitel 6. Børns sygelighed Kapitel 6 Børns sygelighed 6. Børns sygelighed Sundhed er defineret af WHO som en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke alene fravær af sygdom og svækkelse. Men selv om sundhed er

Læs mere

Børnecancerfonden informerer. Forebyggelse af infektioner hos børn og unge med kræftsygdomme

Børnecancerfonden informerer. Forebyggelse af infektioner hos børn og unge med kræftsygdomme i Forebyggelse af infektioner hos børn og unge med kræftsygdomme Forebyggelse af infektioner hos børn og unge med kræftsygdomme 3 SMITTEVEJE OG -KILDER De bakterier og svampe, der fremkalder alvorlig sygdom

Læs mere

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening

Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Generel information Forebyggelse af livmoderhalskræft ved vaccination og screening Information om HPV og livmoderhalskræft udarbejdet af: Professor, overlæge, dr. med. Susanne Krüger Kjær, Rigshospitalet/

Læs mere

3. oktober 2014. St. Elisabeth

3. oktober 2014. St. Elisabeth 3. oktober 2014 Rejsebrevet: Turen går til Tanzania Arusha. Modul 13 - sygeplejestuderende Mie Fuglsang Hansen, Ditte Buus Hansen, Sidse Petersen & Thilde Clemmensen hold S11S. Vi er fire piger, som gennem

Læs mere

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark

Pjece om Børnevaccinationsprogrammet. Danmark Pjece om Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 1 Di-Te-Ki-Pol Hib OPV MFR Di-Te Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. 5 mdr. 12 mdr. 15 mdr 2 år 3 år 4 år 5 år 12 år Di-Te-Ki-Pol: Difteri-Stivkrampe-Kighoste-Polio

Læs mere

Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Rejsevejledning og udenlandsvaccination Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides Rejsevejledning og udenlandsvaccination

Læs mere

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det

Ekstra sikkerhed. gælder livmoderhalskræft. er en god idé. også når det Information til unge kvinder, der er født før 1993 Ekstra sikkerhed er en god idé også når det gælder Livmoderhalskræft en seksuelt overført sygdom er den næstmest udbredte kræftform i verden Hvis vi kombinerer

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

Epidemi og organisering

Epidemi og organisering Epidemi og organisering Anders Fogh Jensen www.filosoffen.net Epidemi: Social patologi. Definition: Smitsom, udbredt, sygdom Tese: En epidemi er en udfordring, der afkræver systematisk social organisering.

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. Velkommen til Sygehus Lillebælt

Patientinformation. Blodtransfusion. Velkommen til Sygehus Lillebælt Patientinformation Blodtransfusion Velkommen til Sygehus Lillebælt Til patienten: Informationen på de følgende sider bør læses, inden man som patient giver sit samtykke til transfusionsbehandling. Det

Læs mere

Henoch-Schönlein s Purpura

Henoch-Schönlein s Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Henoch-Schönlein s Purpura Version af 2016 1. HVAD ER HENOCH- SCHÖNLEIN S PURPURA? 1.1. Hvad er det? Henoch-Schönleins purpura (HSP) er en tilstand med inflammation

Læs mere

Børnevaccinationsprogrammet

Børnevaccinationsprogrammet Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2016 BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 1 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2016 9. udgave. Sundhedsstyrelsen, februar 2016. Trykt ISBN 978-87-7104-740-0 Elektronisk

Læs mere

Bilag 1. Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet

Bilag 1. Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet Bilag 1 Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet Indførelse af vaccination mod livmoderhalskræft Muligheden for at vaccinere mod en udbredt kræftform som livmoderhalskræft er et gennembrud, som bør

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2007 Vaccinationsprogrammet pr. 1. oktober 2007 Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. DiTeKiPolHib 1 + Pn 2 5 mdr. DiTeKiPolHib + Pn 12 mdr. DiTeKiPolHib

Læs mere

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA!

BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BESKYT DIN HUND MOD BORRELIA! BORRELIOSE ER EN SYGDOM DER KAN DE. GIVE UBEHAGELIGE FØLGER FOR HUN N TAL MED DIN DYRLÆGE OM, HVORDA MOD D HUN DIN DU BEDST BESKYTTER FLÅTER OG SMITTE MED BORRELIA. HVAD ER

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov.

Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov. Vi anbefaler en årlig sundhedsundersøgelse af dit kæledyr, hvor vi sammen med dig, nøje gennemgår dit kæledyrs helbred og vaccinerer efter behov. Der findes i dag en bred vifte af vacciner til hund. På

Læs mere

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-5-2010 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE H1N1v vaccination af gravide kvinder. Et kohortestudie til karakterisering af den beskyttende effekt af Influenza A H1N1v vaccine hos gravide kvinder: Vi henvender os til dig

Læs mere

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet 1. Årsrapporten er tænkt

Læs mere

Kapitel 7. Tuberkulose

Kapitel 7. Tuberkulose Kapitel 7. Tuberkulose Tuberkulose er en smitsom sygdom, som har været i stigning i Grønland siden midten af 1980 erne. Dette kan ses i figur 1 og tabel 1. Stigningen kulminerede i 2010 med 115 tilfælde

Læs mere

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge

Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Information vedrørende graviditetsbetinget sukkersyge Regionshospitalet Randers Gynækologisk/Obstetrisk afdeling 2 Definition Graviditetsbetinget sukkersyge er en form for sukkersyge, der opstår under

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2004 Vaccinationsprogrammet pr. 1. juli 2004 Alder Vaccination Børneundersøgelse 5 uger 3 mdr. DiTeKiPolHib 1 5 mdr. DiTeKiPolHib 12 mdr. DiTeKiPolHib 15 mdr. MFR

Læs mere

Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning

Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol og forskning MISSION OG STRATEGI Mission, vision og strategiske indsatsområder Statens Serum Instituts (SSI) mission er: Vi styrker sundheden gennem sygdomskontrol

Læs mere

Den vestafrikanske republik,

Den vestafrikanske republik, Togo Alliance TOGO Den vestafrikanske republik, Togo, grænser op til Benin mod øst, til Ghana mod vest, til Burkina Faso mod nord og til Guineabugten mod syd. Ved kysten ligger hovedstaden, Lomé, og her

Læs mere

Lyme Artrit (Borrelia Gigt)

Lyme Artrit (Borrelia Gigt) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Lyme Artrit (Borrelia Gigt) Version af 2016 1. HVAD ER LYME ARTRIT (BORRELIA GIGT) 1.1 Hvad er det? Borrelia gigt (Lyme borreliosis) er en af de sygdomme,

Læs mere

Spædgrisediarre når medicinen ikke virker

Spædgrisediarre når medicinen ikke virker Spædgrisediarre når medicinen ikke virker Anders Elvstrøm, Odder Dyreklinik Birgitta Svensmark, Laboratorium for Svinesygdomme Introduktion Spædgrisediarré: Største sundhedsmæssige problem i sohold i 2009

Læs mere

HIDROSADENITIS SUPPURATIVA TABUBELAGT OG OVERSET

HIDROSADENITIS SUPPURATIVA TABUBELAGT OG OVERSET HIDROSADENITIS SUPPURATIVA TABUBELAGT OG OVERSET Mænd er jo så dårlige til at gå til lægen og til at handle på symptomer. Jeg tror på, at der er flere mænd, der lider af HS, end man egentlig regner med.

Læs mere

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)?

Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? Hvad er Myelodysplastisk syndrom (MDS)? En information til patienter og pårørende Denne folder støttes af: Patientforeningen for Lymfekræft, Leukæmi og MDS Velkommen Dette hæfte er udviklet for at give

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken Patientinformation Blodtransfusion - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Kvalitet Døgnet Rundt Klinisk Immunologisk Afdeling/Blodbanken Til egne notater 2 Blodtransfusion Hvorfor gives der Blod

Læs mere

Det medicinske klasseskel

Det medicinske klasseskel Debatspil Indhold 30 spørgsmålskort 8 debatkort Debatspillet resumerer viden fra hæftet og lægger op til en debat om dilemmaer, der knytter sig til fattigdom og sygdom. Man skal være et ulige antal helst

Læs mere

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger 14.10.2014 Livmoderhalskræft kan forebygges Information om HPV-vaccination HPV-vaccination beskytter mod de typer af virus, der er skyld i langt de fleste

Læs mere

Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet smittet med vaccineforebyggelige sygdomme.

Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet smittet med vaccineforebyggelige sygdomme. Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 332 Offentligt Jr. Nr. 17/01021 Den 24. januar 2017 Bidrag til besvarelse af SUU, Alm. del spørgsmål 332 om børn, der er blevet

Læs mere

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro Majeed Version af 2016 1. HVAD ER MAJEED 1.1 Hvad er det? Majeed er en sjælden genetisk sygdom. Børn med denne sygdom lider af CRMO (kronisk rekurrent multifokal

Læs mere

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet.

Værd at vide om. Mykoplasma. (Almindelig lungesyge) Literbuen 9 2740 Skovlunde Telefon: 44 54 69 00 Telefax: 44 53 19 55 www.intervet. Værd at vide om Breathe better. Grow better. Mykoplasma (Almindelig lungesyge) Introduktion Mykoplasmalungesyge, også kaldet almindelig lungesyge, er en lungebetændelse der optræder hos slagtesvin. Infektionen

Læs mere

TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN

TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN TIP EN 12 ER OM KRÆFT HOS BØRN 1 X 2 1. Hvor mange børn under 18 år får kræft i Danmark om året? 750 200 85 SVAR: 200 børn (X) 2. Hvor mange børn om året er i behandling for kræft? 900-1000 500-600 300-400

Læs mere

"Mulige sociale og kulturelle aspekter i et fremtidsscenarie med udbredt medicinresistens - globalt og i Danmark"

Mulige sociale og kulturelle aspekter i et fremtidsscenarie med udbredt medicinresistens - globalt og i Danmark "Mulige sociale og kulturelle aspekter i et fremtidsscenarie med udbredt medicinresistens - globalt og i Danmark" Jens Seeberg Antropolog Institut for Kultur og Samfund Aarhus Universitet Min baggrund

Læs mere

Bloddonorer hiv og leverbetændelse

Bloddonorer hiv og leverbetændelse Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Vigtig meddelelse: til alle bloddonorer om virussmitte med blod Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer hiv og leverbetændelse Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Deltagerinformation 06-11-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 06-11-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE H1N1v vaccination af gravide kvinder. Et kohortestudie til karakterisering af den beskyttende effekt af Influenza A H1N1v vaccine hos gravide kvinder: Delstudium i ABC (Asthma

Læs mere

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat

Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling Behandling af Crohn s sygdom med lægemidlet Methotrexat Patientinformation April 2011 Forfatter: Gastro-medicinsk ambulatorium Hillerød Hospital Kirurgisk Afdeling

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 17.9.2010 UDKAST TIL BETÆNKNING om opnåelse af millenniumudviklingsmålene: innovative løsninger på de sociale og

Læs mere

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel

Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Er du også en Alfa? Børnenes guide til alfa-1 antitrypsin mangel Mød Sofie og Lukas Vi vil gerne have at du møder Sofie og Lukas (og Tiger). De har også en lillebror som hedder Rasmus. De skal hjælpe dig

Læs mere

IN VITRO DIAGNOSTIKA

IN VITRO DIAGNOSTIKA IN VITRO DIAGNOSTIKA IN VITRO DIAGNOSTIKA udvikler, producerer og sælger in vitro diagnostika til klinisk mikrobiologi, veterinær diagnostik, fødevarekontrol samt miljø- og hygiejnekontrol i ind- og udland.

Læs mere

og alvorligt problem i Da

og alvorligt problem i Da Hjerteorm hos hund e og alvorligt problem i Da Af Dyrlæge, Ph.d.-studerende Jakob Willesen, Hospital for Mindre Husdyrs Sygdomme, Den K Hjerteorm hos hund var før 1990 en eksotisk sygdom i Danmark. I dag

Læs mere

LUPUS og GRAVIDITET. "Pregnancy and Lupus" Artikel af Michael D. Lockshin, M.D. publiceret i 1996 20209-E/11-96

LUPUS og GRAVIDITET. Pregnancy and Lupus Artikel af Michael D. Lockshin, M.D. publiceret i 1996 20209-E/11-96 Oversættelse 1999 - Hanne Hønnicke, 8800 Viborg Side 1 LUPUS og GRAVIDITET "Pregnancy and Lupus" Artikel af Michael D. Lockshin, M.D. publiceret i 1996 20209-E/11-96 Eftersom lupus (SLE) først og fremmest

Læs mere

Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 347 Offentligt

Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 347 Offentligt Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 347 Offentligt REDEGØRELSE Smitterisici mv. i forbindelse med piercing Ministeriet for Sundhed og forebyggelse har anmodet om bidrag til opfølgning på beslutningsforslag

Læs mere

Ti myter om influenza og forkølelse

Ti myter om influenza og forkølelse Ti myter om influenza og forkølelse Af: Malene Steen Nielsen Flagga, Cand.scient 25. oktober 2013 kl. 13:03 Myterne om influenza og forkølelse cirkulerer, ligesom sygdommene selv, lystigt rundt i vinterkulden.

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

Luftvejslidelser begynder i farestalden. Svinekongressen 2010 Dyrlæge Gitte Drejer, Danvet

Luftvejslidelser begynder i farestalden. Svinekongressen 2010 Dyrlæge Gitte Drejer, Danvet Luftvejslidelser begynder i farestalden Svinekongressen 2010 Dyrlæge Gitte Drejer, Danvet Disposition Motivation Luftvejslidelser årsager og forekomst Diagnostik Løsningsmodel Polterekruttering Vaccinationer

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Danmark behandler børneastma ineffektivt

Danmark behandler børneastma ineffektivt Danmark behandler børneastma ineffektivt Behandlingen af børneastma sker på vidt forskellige måder i de danske regioner. Det gør, at Danmark er det land i Skandinavien, som bruger flest penge på sygdommen,

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning. 14 december 2012. Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme

Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning. 14 december 2012. Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning 14 december 2012 Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme 1 Agenda Introduktion Reproduktion 1. Data Poltealder ved løbning Polte rekruttering

Læs mere

Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR)

Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR) Indlægsseddel: information til brugeren Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere

Biologien bag epidemien

Biologien bag epidemien Biologien bag epidemien Af Niels Kristiansen, biologilærer, Grindsted Gymnasium Sygdomme kan smitte på mange måder. Enten via virus, bakterier eller parasitter. I det følgende vil vi koncentrere os om

Læs mere

Influenza A - fakta og orientering

Influenza A - fakta og orientering Side 1 af 5 Børn og Ungdom > Opgaveløsning > Sundhed Influenza A - fakta og orientering Sundhedsstyrelsen forventer flere influenza A-tilfælde i løbet af efteråret, men vurderer samtidig, at der generelt

Læs mere

HYGIEJNE GAMMEL VIN PÅ NYE FLASKER

HYGIEJNE GAMMEL VIN PÅ NYE FLASKER HYGIEJNE GAMMEL VIN PÅ NYE FLASKER Jette Holt Hygiejnesygeplejerske, cand.pæd.pæd Central enhed for Infektionshygiejne Statens Serum Institut jho@ssi.dk INFEKTIONSHYGIEJNE OG SMITTE Smitte sker fx gennem

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde 8. maj 2003 PE 310.512/1-29 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Udkast til betænkning (PE 310.512) John Bowis Sundhed og fattigdomslempelse i udviklingslandene

Læs mere

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010

Hygiejne. Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Et oplæg til vuggestuepædagoger syd for grænsen. Sabine Brix-Steensen maj 2010 Hygiejne Kommer fra den græske gudinde Hygieia, der var sundhedens gudinde. Hygiejne er en videnskab omkring menneskets

Læs mere

Bilag 1: Fakta om diabetes

Bilag 1: Fakta om diabetes Bilag 1: Fakta om diabetes Den globale diabetesudfordring På verdensplan var der i 2013 ca. 382 mio. personer med diabetes (både type 1 og type 2). Omkring halvdelen af disse har sygdommen uden at vide

Læs mere

Problemidentifikation fx udbrud Overvågning Intervention Effekt

Problemidentifikation fx udbrud Overvågning Intervention Effekt EPIDEMIOLOGI EPIDEMIOLOGI Epidemiologi er hjørnestenen i ethvert smitteberedskab. Statens Serum Instituts epidemiologiske virke favner bredt fra sygdomsovervågning og udbrudskontrol over bioterrorberedskab

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Kuvøsegrise skal styrke tidligt fødte børn

Kuvøsegrise skal styrke tidligt fødte børn Fra Politiken, 9. jan. 2015 Kuvøsegrise skal styrke tidligt fødte børn Dansk forskning fører an inden for ernæring til for tidligt fødte børn testet på kuvøsegrise. GRIS. En helt nyfødt gris bliver pakket

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Patientinformation Blodtransfusion - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Kvalitet Døgnet Rundt Immunologisk Klinik, Blodbanken Til egne notater 2 Blodtransfusion Hvorfor gives der Blod består

Læs mere

PARENTERAL NUTRITION. Patientinformation. Parenteral ernæring

PARENTERAL NUTRITION. Patientinformation. Parenteral ernæring PARENTERAL NUTRITION Patientinformation Parenteral ernæring HVORFOR ER ERNÆRING NØDVENDIG? Ernæring indeholder energi og næringsstoffer, der er livsvigtige for, at cellerne i kroppen kan leve, fornyes

Læs mere

Kap Verde. snedker eller elektriker. Eller en videregående uddannelse som for eksempel skolelærer. SKOLESYSTEM

Kap Verde. snedker eller elektriker. Eller en videregående uddannelse som for eksempel skolelærer. SKOLESYSTEM Kap Verde Alliance KAP VERDE Den lille, klippefyldte ø-republik, Kap Verde, ligger i Atlanterhavet ud for Vestafrikas kyst. Befolkningen på 426.998 mennesker bor fordelt på i alt ni øer, der er af vulkansk

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Kapitel 5. BØRNEVACCINATIONER

Kapitel 5. BØRNEVACCINATIONER Kapitel 5. BØRNEVACCINATIONER Indberetning af børnevaccinationer sker løbende, men den store personale udskiftning i visse distrikter betyder, at kontinuiteten og kvaliteten i anmeldelserne varierer. Der

Læs mere

Ilinniartitaanermut Immikkoortortaq Området for Uddannelse. Forholdsregler omkring syge børn i vuggestuer, børnehaver og dagplejen i Qeqqata Kommunia

Ilinniartitaanermut Immikkoortortaq Området for Uddannelse. Forholdsregler omkring syge børn i vuggestuer, børnehaver og dagplejen i Qeqqata Kommunia Ilinniartitaanermut Immikkoortortaq Området for Uddannelse Forholdsregler omkring syge børn i vuggestuer, børnehaver og dagplejen i Qeqqata Kommunia Forholdsregler omkring syge børn i vuggestuer, børnehaver,

Læs mere

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper

Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper Indlæggelse af dræn og/eller fjernelse af polypper HVIS DU VIL VIDE MERE OM INDLÆGGELSE AF DRÆN OG/ELLER FJERNELSE AF POLYPPER Hvordan virker øret? Øret består af det ydre øre, øregang, mellemøret og det

Læs mere

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft

Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Den forebyggende undersøgelse for livmoderhalskræft Alle danske kvinder mellem 23 og 65 år bliver tilbudt at deltage i forebyggende folkeundersøgelse (screening) for livmoderhalskræft. Man bliver automatisk

Læs mere

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA)

IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/dk/intro IL-1 receptor antagonist mangel (DIRA) Version af 2016 1. HVAD ER DIRA 1.1 Hvad er det? IL-1 receptor antagonist mangel (Deficiency of IL-1Receptor Antagonist,

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. Anledning: Åbent samråd (spørgsmål U og V) Taletid: Ca. 11 minutter Tid: 7. maj 2008, kl. 14:30-15:30 Spørgsmål U Ministeren

Læs mere

Rejsebrev Uganda modul 6

Rejsebrev Uganda modul 6 Malene Schwarz Primær klinik 1 Rejsebrev Uganda modul 6 Vejen fra vores hjem i Awir, Apac til hospitalet Forberedelse: Jeg havde inden min studiestart besluttet at tage en del af uddannelsen i udlandet.

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE SEKSUALITET RETTIGHEDER SEX & POLITIK REGERINGER R MÆND UNGE REGERINGER SUNDHEDSYDELSER RETTIGHEDER AVIDITETER MØDREDØDELIGHED ABORT PRÆVENTION ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM

Læs mere

Skal du vaccineres mod influenza?

Skal du vaccineres mod influenza? Skal du vaccineres mod influenza? Efteråret er kommet, og vi går influenzaens årstid i møde. Men kan det betale sig at blive vaccineret? Hvad er bivirkningerne, og virker vaccinerne overhovedet? Af Malte

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

VERDE. fra fattigdom til fremtid

VERDE. fra fattigdom til fremtid K A P VERDE fra fattigdom til fremtid NU KAN KAP VERDE SELV Det er en glædelig begivenhed i BØRNEfondens 45-årige historie, at vi nu kan afslutte vores arbejde i Kap Verde. Vores lange, seje træk har bidraget

Læs mere

Flere levende lam Inga Stamphøj, dyrlæge

Flere levende lam Inga Stamphøj, dyrlæge Flere levende lam Inga Stamphøj, dyrlæge Program for aftenen Praktiske overvejelser omkring lammedødelighed set med den praktiserende dyrlæges øjne Klovsyge Et par spørgsmål Muligheder for økonomiske forbedringer

Læs mere

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE

Deltagerinformation 10-01-2009 INFORMATION TIL DELTAGERE INFORMATION TIL DELTAGERE Tilskud af høj-dosis vitamin D under graviditeten med henblik på forebyggelse af astma hos børn: Delstudium i ABC (Asthma Begins in Childhood) kohorten Vi henvender os til dig

Læs mere

Rejsebrev fra udvekslingsophold

Rejsebrev fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Cape Town, Sydafrika Udvekslingsperiode: Modul 13, 04.02.2013 til 01.03.2013 Navn: Email: Christine Ingemann christine@ingemann.de Tlf. nr. 31 44 13 71 Navn: Email: Anette Lyngholm

Læs mere

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK

KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK KOM INDENFOR I DANMARKS NATIONALE BIOBANK VELKOMMEN INDENFOR I BIOBANKEN SIDEN 2012 HAR DANMARK HAFT EN NATIONAL BIOBANK. Biobanken på Statens Serum Institut

Læs mere

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2

Jf. 150.000 lider af slidgigt kun hver 10. kommune tilbyder gratis knætræning, Politiken 1.11.2015. 2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 402 Offentligt Notat Danske Fysioterapeuter Behandling af knæartrose med borgeren i centrum Dette notat indeholder forslag til, hvordan behandlingen

Læs mere

Hvornår er barnet rask/syg?

Hvornår er barnet rask/syg? Hvornår er barnet rask/syg? Dagtilbud og Sundhedstjenesten 2 Til forældre Vi ved at sygdom hos børn er belastende for både børn og forældre, og vi ved at små børns infektioner er påvist som årsag til ca.

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Isumaginninnermi Pisortaqarfik Socialdirektoratet

Isumaginninnermi Pisortaqarfik Socialdirektoratet Isumaginninnermi Pisortaqarfik Socialdirektoratet CIRKULÆRE OM FORHOLDSREGLER MOD SMITSOMME SYGDOMME I DAGPLEJEHJEM SAMT I DAG- OG DØGNINSTITUTIONER FOR BØRN. Nr. 188 1. I samråd med Landslægen i Grønland

Læs mere