HIV og AIDS i Kina. af Ole Odgaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HIV og AIDS i Kina. af Ole Odgaard"

Transkript

1 HIV og AIDS i Kina af Ole Odgaard Det er juni 1992 og jeg befinder mig i Harbin i Nordøstkina. Jeg er sammen med et team af læger, som skal evaluere den danske ulandsbistand til Kinas sundhedssektor. Et biomedicinsk center i Harbin har fået støtte til produktion af hepatitis test-kits. De kinesiske læger lever op til vores bedste forventninger de har udviklet en billig og pålidelig test til at diagnosticere leverbetændelse. Hvad vi derimod ikke forventer er, at centrets ledelse beder om yderligere støtte til at udvikle et nyt test-kit, som der fremover vil være et stort marked for. Et HIVtest kit! Stilheden breder sig i lokalet, sundhedsministeriets officielle holdning er, at HIV er et meget begrænset problem i Kina. Centrets direktør bryder tavsheden og forklarer, at han i disse reformår bliver gjort ansvarlig for at finansiere en stadig stigende del af centrets drift og salg af HIV test-kits kan løse centrets økonomiske problemer! Ved en efterfølgende uformel sammenkomst spørger jeg forsigtigt om HIV og AIDS i Kina. Selvfølgelig er der AIDS i Kina, får jeg at vide. Sovjetunionens sammenbrud har bragt narkotika til Sibirien og videre til Nordøstkina og dermed også HIV. Det er deres egen skyld, fortæller en højtstående lokal kadre, som ikke mener, at der skal ofres penge på at behandle de AIDS-ramte. Til gengæld er han bekymret over, at raske kinesere på grund af test-kitsenes dårlige kvalitet testes positive og dermed fejlanbringes i interneringslejre for HIV-smittede. En kinesisk læge tilføjer, at han ikke er begejstret for interneringslejrene, hvor en del af de HIV-smittede angiveligt bor, til AIDS en er brudt ud og de dør. Der er bedre måder at begrænse smitten på, fortæller han, og spørger samtidig om muligheden for at få støtte til AIDSoplysning. Nu knap ti år senere er virkeligheden en anden. AIDS problemet anerkendes officielt og regeringen finansierer forskellige programmer til AIDS-bekæmpelse og information. Men de afsatte midler slår ikke til og antallet af smittede stiger betydeligt. Sundhedsministeriet har panden mod muren, men det er endnu ikke for sent at tackle AIDS problemerne i Kina, inden de får samme omfang som i de hårdt ramte asiatiske lande som eksempelvis Thailand, Indien og Burma. Spredning af HIV i Kina Det første AIDS-tilfælde (hvor HIV-sygdommen er brudt ud) blev officielt opdaget den 25. juni 1985, det var en turist. Samme år offent-

2 liggøres, at de første HIV-smittede er fundet i Kina. Det var 4 kinesiske narkomaner fra Yunnan provinsen. Frem til 1989 blev der kun registreret yderligere 17 HIV/AIDS-tilfælde. I 1980 erne er HIVspredningen således meget sporadisk og begrænset til få provinser i Sydkina. 2 Herefter ekspanderer HIV-smitten i et stigende antal provinser frem til 1994, hvor i alt 1774 er registreret som HIV-tilfælde. I Yunnan, hvor HIV blev fundet først, rapporteres om yderligere forværring bl.a. om tre amter, hvor mellem 30 og 80 pct. af alle narkomaner er HIVsmittede. Fra 1995 finder en meget kraftig HIV-spredning sted og i 2000 er næsten kinesere registreret som HIV-smittede. Alle provinser melder om HIV. De hårdest ramte provinser er Yunnan, Xinjiang, Guangxi, Sichuan, og Guangdong. Narkomiljøerne er stadig ramt af HIV, men HIV har også vundet indpas i prostitutionsmiljøerne, og de mange migrantarbejdere har spredt smitten til nye områder. HIVsmitte via heteroseksuel kontakt og bloddonation stiger kraftigt. Antallet af HIV-smittede 7-dobles på kun 5 år. Det officielt registrerede antal HIV-tilfælde er imidlertid langt fra dækkende, da der er under 100 overvågningsstationer i hele Kina et helt utilstrækkeligt antal. Og de HIV-smittede skjuler ofte deres sygdom. Mest åbenlyst ses det hos de prostituerede, da den kinesiske straffelov indeholder en bestemmelse om, at overførsel af kønssygdomme ved illegale aktiviteter (prostitution), kan straffes med fængsel i op til 5 år. Tit isoleres de HIV-smittede i lokalsamfundet på grund af frygt for smitte, og der meldes ofte om mere formelle repressalier i form af afskedigelse fra job, ekstraordinære og ulovlige forhøjelser i sygeforsikringsbidrag o.lign. Mange lokale læger har desuden et ringe kendskab til HIV og fejldiagnosticerer ofte sygdommen som tuberkulose o.lign. Det kinesiske sundhedsministerium anslår derfor, at det reelle antal HIV-smittede er omkring 30 gange større end officielt registreret.

3 Estimerede HIV-tilfælde med aktiv indsats Estimerede HIV-tilfælde uden indsats Registrerede HIV-tilfælde Figur 1: Sundhedsministeriets registrerede tal og officielle estimat for HIV-tilfælde i Kina: Som vist i figur 1 skønner myndighederne, at det reelle antal HIVsmittede er steget fra i 1995 til i Sundhedsministeriet vurderer, med hjælp fra UN AIDS (Forenede Nationers Organisation for AIDS), at stigningen kan begrænses til i alt i 2000, hvis regeringen formår at igangsætte informationskampagner, hjælpe narkomaner og screene donorblod m.v. Hvis denne indsats ikke igangsættes hurtigt, vil 1 mio. i år 2000 sandsynligvis være HIVsmittede, vurderer Sundhedsministeriet og UN AIDS i To år efter at regeringens og UN AIDS prognoser har fremhævet behovet for nye HIV-initiativer, sætter en AIDS-katastrofe i Kina atter fokus på problemets omfang. Begivenheden giver anledning til øget intern kritik af HIV-beredskabet i Kina og er startskuddet til en ny og mere offensiv HIV-politik. HIV-inficeret donorblod BBC, CNN, de største internationale aviser og dele af den kinesiske presse beretter i foråret 2001 om, hvordan myndighedernes lemfældige kontrol med donorblod har smittet måske op til hundrede tusind mennesker med HIV i Henan provinsen. Siden starten af 1990 erne har Henans sundhedsmyndigheder opfordret indbyggerne i mange fattige landområder til at sælge blod. Bønderne fik 40 kr. per halve liter blod, og store mængder blod blev solgt til lokale, mobile blodbanker.

4 4 Blodcentralerne fyldte al donorblod i en fælles beholder. Den blev centrifugeret for at fremstille plasma, som bruges i mange former for medicin. Blodet blev derefter sprøjtet tilbage i bøndernes blodårer, for at de hurtigere kunne give blod igen. Nålene blev genbrugt. Da blodet heller ikke blev screenet for HIV, blev de fleste bønder smittet. Alene i Henan provinsen var der 287 officielle blodbanker og endnu flere illegale. I flere landsbyer er 65 pct. af befolkningen nu HIV-smittede og flere er allerede døde af AIDS. De lokale sundhedsmyndigheder har tjent mange penge på blodsalget, hvilket utvivlsomt har gavnet de slukne offentlige kasser. Det var oven i købet udenlandsk valuta, da amerikanske og japanske lægemiddelkoncerner købte en del af blodprodukterne. Men nærmere undersøgelser har vist, at både lokale og centrale kadrer og dele af hæren, som ejer de mobile blodbanker, har forsøgt at bestikke sundhedsministeriets undersøgelseshold til ikke at grave dybere i sagen. Efter flere forsøg afdækkes et omfattende netværk, som tjente store summer på at omgå reglerne. Sundhedsminister erkender AIDS epidemi Få måneder efter skandalen om det HIV-inficerede donorblod i Henan udtaler en kinesisk minister for første gang, at Kina har en AIDSepidemi. Sundhedsminister Zhang Wenkang udtaler den 25. juni 2001 på FN s AIDS Topmøde i New York, at Kina havde HIVsmittede i år Vice-sundhedsminister Yin Dakui udtaler som den 23. august 2001, at problemets omfang er større end først antaget. Denne udmelding følges op af det statskontrollerede nyhedsbureau Xinhua den 18. oktober 2001, som offentliggør et nyt officielt tal for HIV-inficerede i 2000: Mere end 1 mio. kinesere. Officielt er der altså over 1 mio. HIV-smittede, men hvor mange mere end 1 mio.? Et center under Sundhedsministeriet har forbedret den kinesiske prognosemodel, som nu viser, at der i 2000 var ca. 1,2 mio. HIV-tilfælde. UN AIDS angiver det præcise tal til 1,5 mio. (se figur 2). Udviklingen i nye HIV-tilfælde i 2000 er dermed dobbelt så stor som forventet to år tidligere. Der er nu 3-4 gange flere HIV-tilfælde på kun 2 år!

5 UN AIDS (2001) Sundhedsministeriet (2001) UN og Sundhedsministeriet: Aktiv indsats mod HIV (1999) UN og Sundhedsministeriet: Uændret indsats mod HIV (1999) Figur 2: Sundhedsministeriets og UN AIDS estimat fra 1999 og 2001 af HIVtilfælde i Kina Og ikke nok med det: Antallet af nye HIV-tilfælde i første halvår 2001 er 67 pct. højere end i samme periode året før. Antallet af HIVtilfælde nærmest eksploderer og over 2 mio. kinesere vil dermed være HIV-smittede ved udgangen af Der er reelt tale om en så kraftig og omfangsrig stigning, at HIV-spredningen bliver ukontrollabel i enkelte lokalområder, hvis ikke de centrale og lokale myndigheder tackler problemet i løbet af få år. Sundhedsministerens og vicesundhedsministerens officielle udmeldinger skal således ses i lyset af, at udviklingen har overhalet de hidtil mest pessimistiske prognoser. Det resulterer i et øget politisk pres for en mere offensiv og forebyggende HIV-politik. Udmeldingerne er et vink med en vognstang til lokalregeringerne om at bistå med at tackle problemet nu, inden det er for sent. Set i international målestok er udbredelsen ikke stor: WHO (Verdenssundhedsorganisationen) anslår, at der i 2000 var godt 36 mio. HIV/AIDS-tilfælde i verden og 3 pct. af verdens HIV-smittede findes således i Kina. Det placerer Kina på en 17. plads i verden over antal HIV/AIDS-tilfælde, ifølge de usikre tal. 0,1 pct. af den kinesiske befolkning var i 2000 HIV-smittede. I Danmark er det 0,06 pct., mens det i Zimbabwe drejer sig om ikke mindre end en-fjerdedel af befolkningen (sic!). UN AIDS offentliggør i efteråret 2001 en ny analyse om problemets omfang. UN AIDS hidtidige prognose for HIV-smittede i 2010 an-

6 gav, at en aktiv og hurtig indsats muligvis kunne begrænse antallet til 1,5 mio. Hvis situationen fortsatte som hidtil, ville der være 10 mio. HIV-smittede. Den nye prognose viser, at der i 2010 ikke vil være 10 men 20 mio. HIV-smittede, hvis der ikke gribes ind. Der vil i givet fald være 1½ pct. HIV-smittede kineserne. 6 De økonomiske omkostninger ved HIV stiger uforholdsmæssigt meget, hvis HIV-smitten stiger eksponentielt og udbredes til nogle pct. af befolkningen. Så er mulighederne for begrænse HIV betydeligt forringede. Det vil blive en egentlig byrde for samfundet og ofte en økonomisk klods om benet for landets videre udvikling. Allerede nu stiger HIV eksponentielt i Kina. Flere kinesiske provinser vil i 2020 have nogle pct. HIV-smittede og dermed befinde sig i denne situation, hvis der ikke gribes ind nu. Hvordan spredes HIV i Kina? Sundhedsministeriet har et register for alle HIV-smittede til-og-med Det viser, at 71 pct. af alle HIV-tilfælde er narkomaner. 7 pct. er smittet ved heteroseksuel kontakt fra prostituerede. Kun 0,2 pct. angives at være smittet ved homoseksuel kontakt. Smitteårsagen kendes ikke for hvert femte HIV-tilfælde. Registret refereres ofte i kinesisk og udenlandsk presse, men de fleste epidemiologer fraråder at bruge resultaterne, da de interviewede sjældent indrømmer homoseksualitet eller besøg hos prostituerede o.lign. I stedet har et center under Sundhedsministeriet gennemført en kontrolleret undersøgelse af gennemsnitligt 72 repræsentativt udvalgte HIV-tilfælde årligt, hvor de HIV-smittedes reelle baggrund kortlægges. Stikprøven skal tages med store forbehold. Prostitution og efterfølgende seksuel kontakt med ægtefælle og andre viser sig at være langt vigtigere end hidtil antaget og resulterer i ca. 2/3 af HIVtilfældene: HIV-tilfælde: Patienter med kønssygdom 40 % 40 % 36 % 38 % 38 % 39 % Narkomaner 19 % 19 % 22 % 19 % 20 % 25 % Prostituerede 31 % 31 % 28 % 22 % 22 % 25 % Lastbilchauffør 10 % 10 % 12 % 7 % 7 % 8 % Gravide kvinder 2 % 1 % 1 % 4 % Bloddonorer 12 % 13 %

7 Den kinesiske strategi til bekæmpelse af HIV og AIDS 7 De to første nationale AIDS-programmer blev lanceret i 1990 og De havde begrænset effekt, men igangsatte flere samarbejder med udenlandske organisationer. Desuden banede de vej for det tredje og betydeligt mere omfattende program fra I november 1998 vedtog den kinesiske regering således den såkaldte Nationale mellem- og langsigtede strategi for HIV/AIDS kontrol i Kina ( ). Målsætningen for 2002 er: 40 pct. af landbefolkningen og 80 pct. af bybefolkningen skal have en grundlæggende viden om AIDS og kønssygdomme HIV-smitte via bloddonation skal elimineres HIV-smitte af narkomaner (via genbrug af injektionsnåle) skal kontrolleres Stigningen i seksuelt overførte sygdomme skal under 15 pct. årligt Målsætningen for 2010 er: Antallet af seksuelt overførte sygdomme skal stabiliseres eller reduceres Andelen af voksne HIV-smittede skal være på et relativt lavt niveau internationalt set Statsrådet har styrket sin indflydelse på HIV-politikken og afholder jævnligt koordinationsmøder. Ledelsen indeholder så prominente personer som præsident Jiang Zemin og premierminister Zhu Rongji. Jiang Zemin åbnede selv Kinas første konference om AIDS og kønssygdomme i november Her lancerede præsidenten et nyt officielt mål: Stigningen i HIV og kønssygdomme skal reduceres til 10 pct. årligt i De højtstående politiske udmeldinger har i de sidste par år bragt øget fokus på HIV. Det skal sikre, at de nye love og regulativer formuleres hurtigt og reelt efterleves. Smitte- og spredningsmønstret skal kortlægges og HIV-forebyggelsen styrkes. AIDS-behandlingen skal udbygges på alle niveauer. Det kræver, at omfattende informationskampagner igangsættes og mobiliserer befolkningen ifølge den nye strategi.

8 Finansiering af HIV-programmer 8 Politisk opbakning gør det ikke alene, der skal også ressourcer til. Centralregeringens budget til HIV og AIDS programmer har været meget beskedent, hvilket er en del af forklaringen på de magre resultater i 1990 erne. I 1995 blev der kun allokeret 5 mio. kr. til HIV/AIDS aktiviteter, hvilket herefter steg til 15 mio. kr. årligt. Stort set ingen konkrete aktiviteter kan afholdes for det beløb, da størstedelen af pengene går til oprettelse af nye institutioner og igangsættende konferencer m.v. Størstedelen af aktiviteterne skal finansieres af de lokale regeringer. Der er imidlertid ingen retningslinier for de lokale bevillingers størrelse og anvendelse. Reelt sker der meget lidt. Frivillige kinesiske læger og aktivister gennemfører derfor aktioner og egne græsrodskampagner i håb om øget opmærksomhed og flere bevillinger. De kinesiske bevillinger til HIV/AIDS programmer virker endnu mere beskedne, når de sammenlignes med den udenlandske bistand til kun HIV/AIDS-programmer i Kina. Omkring 70 mio. $ har udenlandske bistandsorganisationer givet i gave- og lånebistand i løbet af 1990 erne. Det er 8 gange mere, end den kinesiske regerings bidrag. Til sammenligning: Den thailandske regering bevilgede næsten lige så meget i løbet af , som den kinesiske regering og udenlandske bistandsorganisationer ydede til sammen i 1990 erne og så udgør den thailandske befolkning endda kun en brøkdel af den kinesiske. Først med skandalen om det HIV-inficerede donorblod i Henan og sundhedsministerens officielle udtalelse om en national HIV-epidemi kommer der flere ressourcer fra centralregeringen. I august 2001 øges de centrale bevillinger med 100 mio. kr. årligt i perioden til køb af udstyr og styrkelse af AIDS-overvågningen. En årlig bevillig på 1 mia. kr. skal bidrage til at undgå HIV-smittet donorblod. Derudover øremærkes 2,6 mia. kr. til informationskampagner i hele femårsperioden, som skal komme fra både centralregeringen og lokale regeringer. De øgede bevillinger skal bl.a. gå til informationskampagner og forebyggelse. En særlig indsats skal ydes til højrisikogrupper som narkomaner og prostituerede m.v. Blod-screening skal gennemføres i også landområderne og de mindre byer. Den allerede HIV-smittede del af befolkningen skal kunne behandles og den rigtige medicin skal være til rådighed.

9 Oplysning om HIV 9 Omfattende informationskampagner skal sikre, at de HIV- og AIDSramte ikke isoleres i lokalsamfundene, og at den almindelige befolkning bliver klar over smittevejene og selv kan forebygge HIV-smitten. Det generelle vidensniveau er ikke imponerende. Følgende fire undersøgelser er gennemført i 2000 og 2001: Den første fra fire kinesiske storbyer viser, at 75 pct. af de adspurgte bevidst ville undgå HIVramtes selskab p.g.a. formodet smittefare. 45 pct. mente, at AIDS var en konsekvens af dårlig moral. Den anden undersøgelse er blandt universitetsstuderende. 40 pct. af de adspurgte ville ikke sidde ved siden af en HIV-smittet p.g.a. formodet smittefare. En landsdækkende undersøgelse af 20 til 64 årige fandt, at kun 4 pct. kunne identificere de korrekte smitteveje, dvs. blod og sæd. Hele 54 pct. troede, at de kunne smittes ved at bruge en HIV-ramts spisepinde eller madskål. 49 pct. mente at smitten kunne overføres ved nys og 30 pct. ved at give hånd med en HIV-patient. 45 pct. mente ikke, at brug af kondom kunne forebygge AIDS. En anden landsdækkende undersøgelse fandt, at kun 20 pct. af de 7000 adspurgte havde hørt om AIDS. 62 pct. vidste, de kunne beskytte sig mod smitte de vidste dog ikke hvordan. Oplysning om HIV og AIDS skal derfor styrkes for den brede befolkning. Det skal være en fast del af pensummet i alle folkeskoler. Radio, TV og aviser skal desuden informere mere om HIV s smitteveje, betydning og behandling. Bedre kontrol med donorblod Omgåelse af regler for bloddonation og lemfældige rutiner er ikke kun begrænset til Henan. Nationale undersøgelser har efterfølgende vist, at risikoen for HIV-infektion fra blodtransfusion i Kina er så høj som én ud af Målet er nu at reducere risikoen til én ud af og én ud af i de belastede områder. Til sammenligning: I USA er AIDS-risikoen ved blodtransfusion én ud af og i Kenya én ud af 50 (sic!). Derfor skal al donorblod screenes for HIV og andre virus/hepatitis. Som i f.eks. Danmark skal alle produkter fra blodplasma køres gennem et virus-inaktiveringsprogram. I storbyerne testes en stor del af donorblodet for enkelte virustyper, men ikke i landområderne.

10 10 HIV i donorblod skal ikke alene kunne opdages det skal også forebygges. Derfor vil kampagner i højere grad opfordre folk til frivillig at give blod. Størstedelen af donorblodet kommer i dag fra betalte donorer. Det øger risikoen for HIV, idet betalte donorer især rekrutteres blandt fattige og marginaliserede grupper. Kun en-gangsnåle må bruges ved blodtapning. Højrisikogrupperne skal opsøges og hjælpes Befolkningsgrupper med størst risiko for HIV og AIDS skal opsøges og hjælpes til at forebygge (yderligere) smitte. Pålidelige HIV test-kits skal være til rådighed. Sundhedsministeriets officielle tal viser, at andelen af HIV-smittede narkomaner er steget fra 0,04 pct. i 1995 til 5 pct. i I de værst ramte områder er andelen meget højere. UN AIDS angiver antallet af narkomaner til 1,5 mio. i Sundhedsministeriets officielle tal viser også, at stort set ingen prostituerede var HIV-ramte i 1995, men 1,3 pct. var det i Kun 9 pct. af de prostituerede angives at bruge kondom regelmæssigt. Der angives at være mindst 4 mio. prostituerede. Rådgivningen skal også styrkes ved de homoseksuelle barer og mødesteder. Der er ingen pålidelige skøn over, hvor mange millioner denne risikogruppe udgør. Den nye højrisikogruppe er folk med kønssygdomme. Officielt er smittet med kønssygdomme, men UN AIDS og et nyt epidemiologisk center under Sundhedsministeriet angiver nu tallet til over 8 mio. En stor del er migrantarbejdere. Da der er en årlig stigning på 40 pct. i kønssygdomme, er det uhyre vigtigt at styrke de lokale lægers og hospitalers opsøgende og behandlende indsats for også de heteroseksuelt smittede. Medicin til behandling af HIV/AIDS-patienter Den ultimative løsning er en HIV-vaccine. Internationale eksperter har i mere end 15 år samarbejdet herom, og i heldigste fald vil en vaccine være udviklet og tilgængelig om år. De mere pessimistiske forskere tvivler på, at en vaccine overhovedet kan udvikles. HIV/AIDS kan således endnu ikke helbredes, men antiviral behandling kan holde sygdommen nede og øge livskvaliteten. Vestlige medi-

11 11 cinalkoncerner har udviklet den såkaldte ARV(AntiRetroVirale) behandling, som giver længere overlevelse (typisk 6-7 år) og bedre livskvalitet, om end der er alvorlige bivirkninger. Medicinen har reduceret antallet af dødsofre med op til 90 pct. i USA. Prisen for et års behandling er kr., hvilket ikke er uoverkommeligt i vesten, hvor indkomsterne er højere og sygesikring mere udbredt. ARV-behandlingen er livslang og kræver et velfungerende sundhedssystem med uddannet personale, udstyr og infrastruktur et faktum som udelukker mange ulande. I Kina forskes der også i ARV-lignende behandlingsformer og med traditionel medicin, endnu uden held. Derfor importeres ARVmedicinen. ARV-behandling tilbydes i dag kun i 6 centre i Kina, hvor bl.a. Glaxo og andre internationale medicinalkoncerner er inddraget. Patienterne skal selv betale kr. for ARV-behandling. Det er et uoverstigeligt byrde for de fleste kinesere 90 pct. af landbefolkningen og 30 pct. af bybefolkningen er i dag helt uden forsikring og må betale for egen medicin og hospitalsophold. Reelt har kun meget rige kinesere mulighed for denne behandling. Sundhedsministeren annoncerede i juli 1997, at der skulle gennemføres en national sygesikring, som inden 2010 skal dække 80 pct. af landbefolkningen. Under den nye ordning skal kineserne selv betale for en del af medicinforbruget. Da Folketingets sundhedsudvalg i juni 2001 besøgte Kina, udtrykte sundhedsminister Zhang Wenkang håb om et øget samarbejde med Danmark herom, da det danske sygesikringssystem blev anset som en mulig model for Kina. Det resulterede bl.a. i, at en provinsdelegation i september 2001 besøgte Danmark for at undersøge sygesikringsordningens finansiering og organisering. De høje ARV-priser er dog et væsentligt problem for en fremtidig sygesikringsordning i Kina, som ikke vil have økonomisk dækning til at behandlede de mange AIDS-tilfælde. Derfor har Kina med interesse fulgt med i sagen om Sydafrikas fremstilling af kopimedicin til deres AIDS-patienter. I november 2001 bekræftede WTO (Verdenshandelsorganisationen), at ulande af hensyn til folkesundheden har ret til at anvende kopimedicin. Det internationale pres på medicinalkoncernen og konkurrence fra kopimedicin har medført, at prisen på original ARV-medicin er faldet drastisk til nu kun 2500 kr. for et års medicinforbrug. Det muliggør behandling af flere kinesiske AIDS-patienter via en ny sygesikringsordning. Men prisen er stadig (for) høj i 1998 beløb det gennemsnitlige forbrug af medicin sig til godt 70 kr. pr. kineser (ekskl. traditionel medicin). Medicin til en AIDS patient koster altså lige så meget som medicin til 35 almindelige patienter. Derfor vil den kinesiske regering vægte forebyggelse meget højt, her får man mest for pengene.

12 12 Hvis den kinesiske HIV-politik skal lykkes, må både den forebyggende og behandlende indsats styrkes. I de sidste to år er den politiske opbakning markant øget, men de øgede økonomiske ressourcer fra centralregeringen er utilstrækkelige og skal i udstrakt grad suppleres af lokalregeringerne. Og der skal handles nu. Selvom antallet af HIVsmittede stiger meget kraftigt disse år, kan en hurtig, vedvarende og sammenhængende indsats begrænse HIV-udbredelsen, således at antallet af HIV-smittede også i fremtiden er langt mindre end i de hårdt ramte asiatiske lande Ole Odgaard er Ph.D. og har boet i Kina i fem år, senest i , hvor han var udstationeret på den danske ambassade. Han er nu ansat i Sundhedsministeriet. Artiklen udtrykker kun hans private synspunkter. Artiklen har været publiceret i Kinabladet, marts 2002.

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket

En gruppe hiv-smittede spøger i mørket En gruppe hiv-smittede spøger i mørket 1000 mennesker i Danmark anslås at være hiv-smittede uden at være blevet testet. De udgør mørketallet` blandt hiv smittede. Kan man få dem i behandling, kan man bremse

Læs mere

Bloddonorer hiv og leverbetændelse

Bloddonorer hiv og leverbetændelse Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Vigtig meddelelse: til alle bloddonorer om virussmitte med blod Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer hiv og leverbetændelse Udgivet af: Styrelsen for Patientsikkerhed

Læs mere

Myter øger risiko for hiv

Myter øger risiko for hiv Myter øger risiko for hiv Hiv nyheder Hivzonen den 5. februar 2012 Magasinet Sundhed, som bliver distribueret i et større antal til apotekere, sygehuse, lægeventeværelser, tandlægeklinikker og enkelte

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod

Bloddonorer, aids og leverbetændelse. Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod Bloddonorer, aids og leverbetændelse 2014 Vigtig meddelelse til alle bloddonorer om virussmitte med blod læs dette før du giver blod (se erklæring til underskrift) Du må ikke give blod, hvis du inden for

Læs mere

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige Sundhedsstyrelsens kommentarer til Undersøgelse af befolkningens holdning, viden og adfærd i forhold til seksualitet, sexsygdomme og hiv 1 Baggrund for undersøgelsen 1 2 Hiv/aids 2 3 Klamydia 4 4 Præventionsvalg

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg m.fl. Anledning: Åbent samråd (spørgsmål U og V) Taletid: Ca. 11 minutter Tid: 7. maj 2008, kl. 14:30-15:30 Spørgsmål U Ministeren

Læs mere

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE

ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM SEX & SAMFUNDS INTERNATIONALE ARBEJDE SEKSUALITET RETTIGHEDER SEX & POLITIK REGERINGER R MÆND UNGE REGERINGER SUNDHEDSYDELSER RETTIGHEDER AVIDITETER MØDREDØDELIGHED ABORT PRÆVENTION ÆVENTION RETTIGHEDER POLITIK FØDSEL SEKSUALUNDERVISNING KONDOM

Læs mere

SMITTET HEPATITIS OG HIV

SMITTET HEPATITIS OG HIV 1 SMITTET HEPATITIS OG HIV 2 Facts om hepatitis C: Du kan godt blive testet for hepatitis B, C og hiv, selv om du er svær at stikke Hepatitis C smitter også seksuelt Det er ikke nødvendigt at lave en leverbiopsi

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 164 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Seksuelt overførbare infektioner og provokerede aborter

Seksuelt overførbare infektioner og provokerede aborter Seksuelt overførbare infektioner og provokerede aborter Hiv infektioner Anmeldte hiv tilfælde 1997-27 35 3 25 2 15 1 5 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 I 25 afslørede inførelsen af soundex-koder 1%

Læs mere

Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet

Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet Sundhedsudvalget B 29 - O Sundhedsstyrelsens indstilling til spørgsmålet om hvorvidt vaccination mod hepatitis B bør indføres som en del af børnevaccinationsprogrammet A. Indledning Leverbetændelsen hepatitis

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion

Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Styrelsen for Patientsikkerhed Oktober 2017 Kolofon Titel på udgivelsen: Bloddonorer oplysninger om blodtapning og blodtransfusion Udgivet af:

Læs mere

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011

Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Sex & Samfunds spørgeskema til kåring af folketingvalgets mest sexede kandidat 2011 Spørgsmålene er sendt ud til samtlige opstillede kandidater ved folketingsvalget 2011. I det følgende har vi opstillet

Læs mere

BLOD - oplysning til bloddonorer om blodtapning og blodtransfusion

BLOD - oplysning til bloddonorer om blodtapning og blodtransfusion BLOD - oplysning til bloddonorer om blodtapning og blodtransfusion 2005 Denne pjece kan bestilles hos Schultz Information på tlf. 7026 2636, samt downloades fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside Tapning af

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer

Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Byinnovation Baggrund, fakta og kompetencer Den stigende urbanisering er en global tendens, som ikke er til at fornægte. Verdens befolkning er i en voldsom grad på vej mod byerne, hvilket i stigende grad

Læs mere

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-negative partner

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-negative partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

"Mulige sociale og kulturelle aspekter i et fremtidsscenarie med udbredt medicinresistens - globalt og i Danmark"

Mulige sociale og kulturelle aspekter i et fremtidsscenarie med udbredt medicinresistens - globalt og i Danmark "Mulige sociale og kulturelle aspekter i et fremtidsscenarie med udbredt medicinresistens - globalt og i Danmark" Jens Seeberg Antropolog Institut for Kultur og Samfund Aarhus Universitet Min baggrund

Læs mere

Det medicinske klasseskel

Det medicinske klasseskel Debatspil Indhold 30 spørgsmålskort 8 debatkort Debatspillet resumerer viden fra hæftet og lægger op til en debat om dilemmaer, der knytter sig til fattigdom og sygdom. Man skal være et ulige antal helst

Læs mere

Myterne om hiv. Hiv nyheder Hivzonen 3. december 2008. Frygten for sex, død og smitte holder liv i myterne om hiv

Myterne om hiv. Hiv nyheder Hivzonen 3. december 2008. Frygten for sex, død og smitte holder liv i myterne om hiv Myterne om hiv Hiv nyheder Hivzonen 3. december 2008 Frygten for sex, død og smitte holder liv i myterne om hiv Hiv er i dag omgivet af mystik og myter, præcis som pest og syfilis har været det tidligere.

Læs mere

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR?

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? Nogle donorer opfatter donortapningen som et sundhedstjek. Det bør man imidlertid aldrig gøre, idet en tapning under ingen omstændigheder

Læs mere

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex

HIV, liv & behandling. Kærlighed, parforhold og sex HIV, liv & behandling Kærlighed, parforhold og sex Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der har spørgsmål i forhold til kærlighed, parforhold og sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016

TALEPAPIR. Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27. september 2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1029 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Sundheds- og ældreministerens tale til samråd AO og AP om rygnings udbredelse 27.

Læs mere

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA5222. Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Denmark ZA5222 Flash Eurobarometer 287 (Influenza H1N1) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 287 INFLUENZA Q1. Påtænker du at blive vacccineret mod årstidsbestemt influenza i år? Ja, jeg er allerede blevet

Læs mere

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre.

Forord. Bagerst i pjecen er der en liste over nyttige adresser og telefonnumre. FOKUS PÅ LIVET Forord Denne pjece er lavet til dig der er hiv-smittet, og giver dig er overblik over nogle af de centrale emner du som hiv-smittet skal forholde dig til. Selvom pjecen henvender sig til

Læs mere

HIV, liv & behandling. Om hiv og aids til pårørende

HIV, liv & behandling. Om hiv og aids til pårørende HIV, liv & behandling Om hiv og aids til pårørende Denne folder er beregnet til hiv-smittede, der ønsker, at deres pårørende får information om hiv, aids og sikker sex. Folderen indgår i serien Hiv, liv

Læs mere

Hver fjerde frygter hiv fra et toiletbræt

Hver fjerde frygter hiv fra et toiletbræt Hver fjerde frygter hiv fra et toiletbræt Selvom de fleste af os godt ved, at det ikke kan lade sig gøre, så er hver fjerde dansker usikker på, om man kan blive smittet med hiv gennem tårer eller ved at

Læs mere

3 Hiv, aids og dig. 5 Sådan smitter hiv. 9 Kondom beskyttter. 17 Hvem, hvad, hvor om hiv. 21 At leve med hiv. 27 Hiv-test

3 Hiv, aids og dig. 5 Sådan smitter hiv. 9 Kondom beskyttter. 17 Hvem, hvad, hvor om hiv. 21 At leve med hiv. 27 Hiv-test HIV OG SIKKER SEX 3 Hiv, aids og dig 5 Sådan smitter hiv 9 Kondom beskyttter 17 Hvem, hvad, hvor om hiv 21 At leve med hiv 27 Hiv-test 33 Hiv-smittede og straffeloven 35 Information og rådgivning Hiv,

Læs mere

Debat mellem Kirsten Brosbøl (S) og minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, fra folketinget den 28. maj 2008

Debat mellem Kirsten Brosbøl (S) og minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, fra folketinget den 28. maj 2008 Debat mellem Kirsten Brosbøl (S) og minister for sundhed og forebyggelse, Jakob Axel Nielsen, fra folketinget den 28. maj 2008 Hvilke konkrete initiativer vil ministeren tage for at bremse og vende den

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 931 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 931 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 931 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat

1. Introduktion. 2. Personlig information. Navn. E-mail adresse. Parti. nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj. Kære Folketingskandidat 1. Introduktion Kære Folketingskandidat Sex & Samfund laver i samarbejde med avisen 24timer denne spørgeskemaundersøgelse om folketingskandidaternes holdninger til sex, seksuel sundhed og seksuelle rettigheder.

Læs mere

Den unævnelige. Hun kunne. - Da vores barn døde, foreslog jeg min mand, at vi skulle blive testet for HIV. Han er en af de frivillige, der arbejder

Den unævnelige. Hun kunne. - Da vores barn døde, foreslog jeg min mand, at vi skulle blive testet for HIV. Han er en af de frivillige, der arbejder Lys i mørket Af Theresa Valbæk Den unævnelige HIV og AIDS er ikke noget, man taler om i Johannesburgs slum. Undtagen inden for rammerne af et nu otte år gammelt projekt, ledet af den sydafrikanske psykolog

Læs mere

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris

Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris NR 9. NOVEMBER 2010 Specielt fastforrentede afdragsfrie realkreditlån indfris Den seneste statistik for realkredittens udlån i 3. kvartal viser, at der indfris flere fastforrentede lån end der udbetales.

Læs mere

AIDS i Afrika den velkendte katastrofe?

AIDS i Afrika den velkendte katastrofe? AIDS i Afrika den velkendte katastrofe? af Jens Kovsted, Økonomisk Institut, Københavns Universitet, jak@econ.ku.dk Hvorfor findes 70 procent af verdens HIV/AIDS smittede mennesker i Afrika et kontinent

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Projektbeskrivelse for CheckPoint/Esbjerg 2010

Projektbeskrivelse for CheckPoint/Esbjerg 2010 Projektbeskrivelse for CheckPoint/Esbjerg 2010 Udarbejdet af: Es GAY P samt STOP AIDS, Amager Torv 33, 3. sal. 1006 Kbh. K Kontaktperson: Sekretariatschef Klaus Legau, legau@stopaids.dk, tlf. 33 43 33

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt 1 Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Anledning: Samråd i Folketingets Retsudvalg J.nr. 2007-4736

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om sodavandsafgifter og bekæmpelse af. fedme. Tid og sted: 23. november 2006 kl

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om sodavandsafgifter og bekæmpelse af. fedme. Tid og sted: 23. november 2006 kl Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 139 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Sundhedsudvalget Samråd om sodavandsafgifter og bekæmpelse af fedme Tid og sted:

Læs mere

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune

Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune Arbejdsmiljøguide for Odder Kommune 1. Politikker Dokument: Aidspolitik Dok. Nr. 1.7 Version: 1 Niveau: 2 Dato 050508 Side 1 af 5 Aidspolitik Formål AIDS-politikken beskriver de retningslinier og vejledninger,

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41

International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 06.35.02.11.41 UFT 104.c.100.b.. IPM. Ekstra generelt bidrag til International Partnership for Microbicides. International Partnership for Microbicides. 7,5 mio. kr. 2012-2013 2002: 2,0 mio. kr., 2003: 3,0 mio. kr.,

Læs mere

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag

Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder. Uretfærdig middag Appetitvækkende rollespil om verdens uligheder Uretfærdig middag Befolkning Vand Verdens befolkning har meget forskellige levevilkår. Du mærkede nogle af forskellene på din egen krop ved den uretfærdige

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel

Den 29. januar i år kom Skatteministeriets grænsehandelsrapport Status over grænsehandel Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 600 Offentligt 7. april 2015 J.nr. 15-0450122 Samrådsspørgsmål X - Tale til besvarelse af spørgsmål X den 14. april 2015 Spørgsmål Ministeren

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AM-AP om kræfttilfælde, forebyggelse, social. ulighed i sundhed og samfundsøkonomiske. konsekvenser af rygning

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd AM-AP om kræfttilfælde, forebyggelse, social. ulighed i sundhed og samfundsøkonomiske. konsekvenser af rygning Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 562 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Anledning: Samråd AM-AP om kræfttilfælde, forebyggelse, social ulighed i sundhed og samfundsøkonomiske

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab 24. SEPTEMBER 213 Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab AF CHRISTINE E. NIELSEN Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse blandt

Læs mere

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution.

Det forholder sig dog sådan, at vi i dag mangler systematisk viden om, hvordan vi bedst muligt hjælper og støtter mennesker i prostitution. Ligestillingsudvalget 2014-15 (2. samling) LIU Alm.del Bilag 5 Offentligt Samrådsspørgsmål F Vil ministeren redegøre for de foreløbige resultater for projektet Exit Prostitution, herunder hvor mange af

Læs mere

NOTAT FORSLAG TIL OPPRIORITERING AF INITIATIVER,

NOTAT FORSLAG TIL OPPRIORITERING AF INITIATIVER, NOTAT FORSLAG TIL OPPRIORITERING AF INITIATIVER, DER SKAL FORBEDRE DEN SEKSUELLE SUNDHED. København d. 5. oktober 2006 Forebyggelse i relation til seksuel sundhed bør styrkes via en merbevilling på 20

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.

I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil. GRUNDLOVSTALE 2015 I dag for 100 år siden fik Danmark en ny grundlov. Med den fik kvinder og tjenestefolk uden egen husstand stemmeret. Tænk engang. (Smil.) Det var en milepæl i udviklingen af det dengang

Læs mere

I henhold til Inatsisartuts forretningsorden 37 fremsætter jeg hermed nedenstående spørgsmål til Naalakkersuisut:

I henhold til Inatsisartuts forretningsorden 37 fremsætter jeg hermed nedenstående spørgsmål til Naalakkersuisut: I henhold til Inatsisartuts forretningsorden 37 fremsætter jeg hermed nedenstående spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål til Naalakkersuisut: 4 opfølgende spørgsmål om tuberkulosebekæmpelsen (Medlem

Læs mere

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr

Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Hovedpinepiller har aldrig været testet ordentligt på dyr Af: Sybille Hildebrandt, Journalist 8. november 2010 kl. 12:24 Smertestillende håndkøbsmedicin er blevet brugt af millioner af mennesker. Først

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder [15. juni 2016 kl. 13:30-15:00 i Folketinget]

TALEPAPIR Det talte ord gælder [15. juni 2016 kl. 13:30-15:00 i Folketinget] Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 697 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet TALEPAPIR Det talte ord gælder [15. juni 2016 kl. 13:30-15:00 i Folketinget] Samrådsspørgsmål

Læs mere

Seksuel sundhed for hiv smittede og MSM (mænd der har sex med mænd) behov og muligheder for en kommunal indsats

Seksuel sundhed for hiv smittede og MSM (mænd der har sex med mænd) behov og muligheder for en kommunal indsats Seksuel sundhed i Danmark 2009 2013 National konference, Nyborg 20. 21. april 2009 Seksuel sundhed for hiv smittede og MSM (mænd der har sex med mænd) behov og muligheder for en kommunal indsats Jakob

Læs mere

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder

Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Fodbold VM giver boost til danske eksportmuligheder AF AFSÆTNINGSPOLITISK CHEF PETER THAGESEN, PTH@DI.DK OG KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK fodbold VM giver Sydafrika

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen

Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. marts 2006 Sammenfatning af evalueringen af second opinion ordningen Baggrund I forbindelse med etableringen af second opinion ordningen blev det besluttet, at

Læs mere

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet

danskere uden økonomisk sikkerhedsnet 17. februar 2009 Specialkonsulent Mie Dalskov Direkte tlf. 33 55 77 20 Mobil tlf. 42 42 90 18 Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 Mobil tlf. 40 25 18 34 Resumé: 275.000 danskere uden økonomisk

Læs mere

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2.

Beretning. Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis B- vaccination i børnevaccinationsprogrammet. Folketinget 2004-05 (2. Til beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2004-05 (2. samling) Beretning afgivet af Sundhedsudvalget den 16. september 2005 Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af hepatitis

Læs mere

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger 14.10.2014 Livmoderhalskræft kan forebygges Information om HPV-vaccination HPV-vaccination beskytter mod de typer af virus, der er skyld i langt de fleste

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Til Århus Byråd Via Magistraten og Beskæftigelsesforvaltningen

Indstilling. Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Til Århus Byråd Via Magistraten og Beskæftigelsesforvaltningen Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten og Beskæftigelsesforvaltningen Den 17. oktober 2006 Undersøgelse af prostitution blandt unge og oplysningskampagne om HIV og prostitution. 1. Resume Forslaget

Læs mere

Region Hovedstadens Blodbank sikrer patiententbehandling på højt internationalt niveau

Region Hovedstadens Blodbank sikrer patiententbehandling på højt internationalt niveau Region Hovedstadens Blodbank Region Hovedstaden Region Hovedstadens Blodbank sikrer patiententbehandling på højt internationalt niveau Fokus på patientforløb Samarbejde på tværs Ny forskning omsat til

Læs mere

Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig

Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig Rapport over projektet: afsætningsfremme for Nordmannsgran i Tyskland, Schweiz og Østrig Endelig rapport over udførelsen af de gennemførte foranstaltninger. Formålet I forlængelse af de tidligere gennemførte

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån

Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån 19.oktober 2009 Eksplosiv stigning i yngre boligejere med FlexLån Flere og flere danskere vælger at finansiere deres bolig med et rentetilpasningslån. Det har bragt andelen af boligejere med en renteafhængig

Læs mere

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil

Maria Schougaard Berntsen Konsulent, cand.oecon. Tlf Mobil Resume af Krakas notat Hvor skal flygtninge bo? 1 17. august 2016 J-nr.: 211808 / 2315050 Flygtninge skaber behov for 1,5 mio. m 2 alment byggeri Regeringen forventer, at flygtningestrømmen fortsætter

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

Udkantsdanmark Hvorfor? Hvad gør vi?

Udkantsdanmark Hvorfor? Hvad gør vi? ARBEJDERBEVÆGELSENS ERHVERVSRÅD Udkantsdanmark Hvorfor? Hvad gør vi? BL Nyborg, Tirsdag den 24. august 2010 Privatøkonom, Mie Dalskov Pihl HVEM ER AE? Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er en økonomisk-politisk

Læs mere

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november

KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november KOMMUNAL- OG REGIONSVALG 21. november Regionernes indsats for en høj stemmeprocent Kandidat? Dine vælgere vil møde kampagnen fra regionerne. Se mere her EN HØJ VALGDELTAGELSE En høj stemmeprocent er målsætningen

Læs mere

Befolkningsundersøgelse NGO Forum

Befolkningsundersøgelse NGO Forum Befolkningsundersøgelse NGO Forum September 00 FN s 05 Mål Har du hørt om hørt om FN s 05 Mål? Hvad tror du, at FN s 05 Mål drejer sig om? Det er en målsætning for udviklingen i u-lande 85 Ja Sept. 00

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER -

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER - KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER - Bruxelles, den 26.10.2009 KOM(2009)569 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

Notat. Danskernes oplevelser med kopivarer. Piratkopier er udbredt

Notat. Danskernes oplevelser med kopivarer. Piratkopier er udbredt Notat Danskernes oplevelser med kopivarer Piratkopiering er et stigende problem på verdensplan. I 2011 snuppede EU's toldmyndigheder varer for 10 mia. kr. 1 Dertil kommer selvsagt det formentlig langt

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-positive partner

Deltager information og informeret samtykke erklæring for den hiv-positive partner Et studie om hiv-diskordante parforhold med henblik på at undersøge hiv-smitterisikoen og at undersøge faktorer associeret med konsekvent brug af kondom. A study in HIV discordant partnerships to estimate

Læs mere

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011

Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Evaluering af kampagnen Hudallergi, en partner for livet 2011 Notat Juli 2011 1. Indledning I foråret 2011 gennemførte Miljøstyrelsen for anden gang kampagnen Hudallergi en partner for livet. Kampagnen

Læs mere

Bilag 1. Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet

Bilag 1. Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet Bilag 1 Aftale om nye initiativer på sundhedsområdet Indførelse af vaccination mod livmoderhalskræft Muligheden for at vaccinere mod en udbredt kræftform som livmoderhalskræft er et gennembrud, som bør

Læs mere

Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage

Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage Unge på kontanthjælp er slået flere år tilbage Siden krisen brød ud, er antallet af unge kontanthjælpsmodtagere steget med 16.2 fuldtidspersoner. I januar 211 var således ca. 44. unge under 3 år på kontanthjælp.

Læs mere

Tidligere gik bevillingerne især til asiatiske lande, men på det seneste har Afrika overhalet Asien som største modtager.

Tidligere gik bevillingerne især til asiatiske lande, men på det seneste har Afrika overhalet Asien som største modtager. 2. juni 2006 af Frithiof Hagen direkte tlf. 3355 7719 BLANDEDE KREDITTER: Resumé: BEHOV FOR EN FORDOBLING AF RAMMEBELØBET Der har i de seneste år været en kraftig stigning i bevillingerne under ordningen

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. Velkommen til Sygehus Lillebælt

Patientinformation. Blodtransfusion. Velkommen til Sygehus Lillebælt Patientinformation Blodtransfusion Velkommen til Sygehus Lillebælt Til patienten: Informationen på de følgende sider bør læses, inden man som patient giver sit samtykke til transfusionsbehandling. Det

Læs mere

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken

Patientinformation. Blodtransfusion. - råd og vejledning før og efter blodtransfusion. Afdeling/Blodbanken Patientinformation Blodtransfusion - råd og vejledning før og efter blodtransfusion Kvalitet Døgnet Rundt Klinisk Immunologisk Afdeling/Blodbanken Til egne notater 2 Blodtransfusion Hvorfor gives der Blod

Læs mere

Bloddo norer og aids FOTO:MICHAEL BO RASMUSSEN SUNDHEDSSTYRELSEN

Bloddo norer og aids FOTO:MICHAEL BO RASMUSSEN SUNDHEDSSTYRELSEN Bloddo norer og aids FOTO:MICHAEL BO RASMUSSEN SUNDHEDSSTYRELSEN Hvad er aids! Aids er en yderst alvorlig sygdom, som skyldes et virus, der kaldes hiv (human immundefekt virus). Dette virus ødelægger organismens

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse Indenrigs- og Sundhedsministeriet 27. oktober 2006 Aftale om satspuljen på sundhedsområdet Sundhedsfremme og forebyggelse 2007-2010 Regeringen og satspuljepartierne er enige om at styrke sundhedsfremme

Læs mere

Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær. det er over dobbelt så mange som forventet. Anna Horwitz. Miriam Kolko

Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær. det er over dobbelt så mange som forventet. Anna Horwitz. Miriam Kolko Anna Horwitz Læge, ph.d.-stud. Center for Sund Aldring Københavns Universitet Omkring 100.000 anvender medicin mod Grøn stær Miriam Kolko Overlæge, lektor, ph.d. Øjenafdelingen Roskilde Sygehus Medicinske

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

Hvad ved vi om HC i Kina?

Hvad ved vi om HC i Kina? Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab Kinesisk Huntingtons Chorea-netværk lanceret Kinesisk HC-netværk er blevet lanceret. En god nyhed

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere