TDP = Bio Spektrum Lampen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TDP = Bio Spektrum Lampen."

Transkript

1 TDP = Bio Spektrum Lampen. I begyndelsen af 1970 blev fysikeren W.B. Gow udnævnt til direktør for en over hundrede år gammel pottemagerfabrik beliggende i et landdistrikt i Kina. På fabrikken var der utroligt dårlige arbejdsforhold og bygningerne trængte til en gennemgribende istandsættelse. Fabriksarbejderne stod i mudder dagen lang. Han indså ret hurtigt, at disse uheldige arbejdsforhold kunne resultere i gigt eller andre lignende lidelser bl.a. på grund af det klæge gulv. Disse bekymringer viste sig dog unødvendige. Ikke én eneste af de ansatte arbejdere led af gigt. Tidligere arbejdere blev derpå interviewet og her viste sig det samme billede ingen af disse personer havde varige lidelser af denne art. Samtidig viste det sig også, at der heller aldrig havde været noget tilfælde af cancer, hverken blandt de nuværende eller tidligere ansatte på fabrikken. Desuden havde arbejderne en højere levealder end gennemsnittet af befolkningen i dette område. Denne opdagelse vakte hans nysgerrighed og der blev iværksat undersøgelser for at opklare, hvad grunden til dette kunne være. Ved hjælp af et spektrometer gennemgik videnskabsmænd hele fabriksområdet. Omkring ovnene var måleresultaterne helt enestående og stærke med bølgelængder spændende fra 0,002-0,025 mm hvilket ligger i det infrarøde spektrum. Ved nærmere undersøgelser kunne spektret spores til en sort, sammensmeltet aflejring på ovnens transportbånd. Efter flere undersøgelser erfarede man, at ovnen som producerede ved temperaturer på helt op over 400 grader C havde brændt den sorte ler aflejring, som udsendte dette udsædvanlige spektrum. Frekvensen af det varmebehandlede ler blev målt og analyseret. Man fandt 33 forskellige spor-elementer som f.eks. Fe, Se, Mn, Zn, Co, Ni, Cu, Cd osv. med i alt 43 forskellige kemiske bindinger som alle er nødvendige for den menneskelige organisme. Disse opdagelser resulterede i opfindelsen af TDP lampen. Eksperimenter og tests af TDP behandling blev omgående startet. I 1979 dannedes en international sammenslutning bestående af 36 universiteter, 45 højere læreanstalter, 41 forskningsinstitutter, 250 hospitaler og læger og forskere, med det formål at udføre kliniske studier, som viser effekten af infrarød mineral terapi. I slutningen af 1985 har TDP behandling med succes været anvendt til behandling af over 30 forskellige lidelser og ubalancer hos mennesker og dyr. Mere end 30 millioner mennesker har modtaget behandling med TDP apparatet. Den udbredte anvendelse af apparatet over hele verden Australien, Japan, Mexico og naturligvis i dets oprindelsesland Kina, bekræfter ydermere at TDP behandling har helbredende effekt og kan lindre betændelser, virke beroligende på smerter og fremme mikro-cirkulationen samt stabilisere stofskiftet. Uden diskussion var det nu dokumenteret, at TDP behandlingen fremmer cellers vækst, forøgelse og genopbygning, samt påvirker immunniveauet. Dette var begyndelsen på TDP behandlingens udvikling og den endelige accept af TDP apparatet, som snart fik navnet Mirakellampen på trods af, at den ikke udsender noget synligt lys. Apparatet har været brugt af mange atleter, ballettrupper, fodboldhold, kampsportsudøvere og det berømte kinesiske olympiske volleyballhold mestre ved olympiaden i Los Angeles i

2 På grund af de specielle egenskaber vandt TDP apparatet guldmedalje på den internationale messe i Zagreb i foråret 1986 i Jugoslavien samt en sølvmedalje ved den 35. Eureka verdensmesse for opfindere i Bruxelles i december samme år. Det er ligeledes tildelt den kinesiske videnskabs- og teknologiudviklingspris. For nylig er TDP apparatet blevet godkendt af FDA til salg i USA. FDA 510K nummer: Objektivt betragtet er TDP apparatet den bedste medicinske opfindelse fra østen i de seneste 15 år og det går sin sejrsgang verden over. Apparatet er tildelt et nr som patienter kan få oplyst hos behandleren i forsikringsspørgsmål. Det er også registreret som medicinsk udstyr i Canada. Hvad er TDP lampen: TDP står for specielt elektromagnetisk spektrum. Det er en ny type udstyr opfundet i Kina i 1980 af en gruppe videnskabsmænd og læger under ledelse af dr. Gou Wenbin ved det medicinske institut i Chongqing. I modsætning til de traditionelle lamper, som udsender infrarøde stråler, kendetegnes TDP lampen ved, at være forsynet med en metalplade belagt med en helt speciel sammensætning af mineraler som består af 33 elementer. Når pladen opvarmes, ved hjælp af elektricitet, udsender den en speciel strøm af elektromagnetiske bølger indenfor det infrarøde område på 0,002 0,050 mm, som stimulerer det bio-spektrum der udsendes af den menneskelige krop. I klinisk sammenhæng har TDP apparatet de seneste 10 år vist sin berettigelse i Kina og andre østlige lande, til behandling af lidelser som kroniske sår, ledsmerter, ledbetændelse, rygsmerter og lidelser som f.eks. herpes og psoriasis. Apparatet er meget udbredt i Kina og studier foretaget i landet viser da også, at apparatet er effektivt til behandling af mere end 100 forskellige lidelser. Det anvendes dog også til at forebygge og understøtte helbredet. Siden apparatet kom frem i begyndelse af 80 erne har det været anvendt i Kina, Japan, Korea, Australien, Europa og Nord Amerika, til behandling af over 60 millioner mennesker, både i klinikker, men også privat, da det er et praktisk, let anvendeligt og sikkert apparat. I fysikkens verden, og dermed hele universet, består alt af en form for elektromagnetiske bølger af forskellig bølgelængde. Faktisk kan man sige, at kendetegnet og kraften af alt, kan defineres ud fra bølgelængden af de elektromagnetiske bølger. Når de elektromagnetiske bølger har en bølgelængde på mellem 0,0005 og 0,0009 mm opfattes dette af mennesket som lys. Er bølgelængden på 0,0005 mm vil lyset opfattes som blåt lys, bølgelængder på 0,0009 mm opfattes som rødt lys og bølgelængder der imellem, som farver mellem rødt og blåt. Den elektromagnetiske stråling med bølgelængder mellem 0,001 0,8 mm kaldes infrarødt lys. Området mellem 0,0009 mm og 0,002 mm kaldes nær infrarødt området mellem 0,002 mm og 0,05 mm kaldes fjern infrarødt. 2

3 Det elektromagnetiske spektrum Der er fremstillet forskelligt udstyr med det formål, at frembringe elektromagnetiske bølger med en speciel bølgelængde og til speciel anvendelse. F.eks. en pære der udsender bølgelængder mellem 0,0005 0,001 mm. Dens formål er at udsende hovedsagelig synligt lys og nogen varme. De almindelig infrarøde pærer (den type der anvendes til at varme fødevarer eller som varmelampe i badeværelser) udsender elektromagnetiske bølger i området nær infrarødt (0,0009-0,002 mm). TDP lampen er fremstillet til at udsende fjern infrarød lys altså mellem 0,002 0,05 mm. Hjertet i lampen er den metalplade som udsender fjern infrarøde bølger denne ses som en sort skive i lampens hoved. Skiven er forsynet med en kulimprægneret emalje, som rent fysisk fungerer som en slags varmeapparat. Forenklet fortalt omdanner skiven nær infrarøde bølger til fjern infrarøde bølger. Den kliniske undersøgelse af TDP bio-frekvens lampen. Wang Zhe - Det Nationale HIV forskningslaboratorium, Beijing, Kina Aixia Wang og Xueshan Zhang Medicinsk Universitetshospital, Beijing, Kina Resumé: En ny form for fysioterapi, udført med en såkaldt multi-frekvens lampe, har for nylig været anvendt til at behandle ti AIDS patienter i en måned. Denne lampe producerer en bred vifte af elektromagnetiske bølger hovedsagligt i det infrarøde område. Den brugtes til behandling af patientens bryst, rygrad, knæ, fødder og hals såvel som armhule i tilfælde med lymfeknudesvulst. Behandlingen varede 45 minutter én gang daglig og blev foretaget med en afstand på 25 cm mellem huden og lampen. Alle patienter følte sig meget veltilpasse efter behandlingen. Patienterne blev grundigt kontrollerede og der sås, efter 4 uger, enten klinisk fremskridt eller en vægttilvækst på op til 3 kg i otte af ti tilfælde. I fire tilfælde så man desuden en betydelig stigning i antallet af CD4 T celler og i to tilfælde en lidt mindre stigning. Hos de sidste fire personer sås ingen stigning. Resultat: Opfølgning på de 10 personer viser efter et år, at en person er død af en alvorlig infektion. Symptomerne kom igen hos fire af personerne og de sidste fem personer er stadig uden symptomer og med en normal forekomst af CD4 T celler. Heraf konkluderes at TDP lampens bio-frekvens spektrumterapi er en lovende behandlingsmetode for patienter med AIDS eller AIDS lignende sygdomme. Selvom den præcise virkningsmekanisme endnu er uklar, er de forhåndenværende data lovende. Virkningen bliver for øjeblikket vurderet i en storstilet kontrolleret klinisk undersøgelse. Præsentation: TDP lampen er et apparat, med en særlig opbygning, som udsender elektromagnetiske bølger og brugen af det er baseret på den teori at resonans optages i biofysikken (1). Apparatet producerer en bred vifte i frekvens spektret omfattende blandt andet nær infrarød, fjern infrarød og meget små mængder af kortbølger, som meget ligner de bølger den menneskelig krop afgiver til omgivelserne. I øjeblikket er alle behandlingsformer der anvendes ved AIDS og AIDS lignende lidelser baserede på medicin, vaccine og gensplejsede produkter. Fordi HIV (2) også er udbredt blandt heteroseksuelle og på grund af den indviklede beskaffenhed og måden hvorpå AIDS kommer til udvikling, er det svært i nær fremtid (3) at finde den medicin eller vaccine, som både er speciel effektiv og samtidig ikke toksisk. Det er derfor nødvendigt, at anskue mulighederne for, at udvikle nye behandlingsmetoder af AIDS patienter fra en helt ny vinkel. Baseret på det faktum (4-6) at TDP lampen har været anvendt til effektiv behandling af 3

4 leverbetændelse, herpes simplex og helvedesild og at bio-effekten af TDP terapien også er bevist ved tidligere forsøg, hvor immunsystemet udviste en bedring (7), de perifere nervers gendannelse blev fremmet (8) og det samme gjorde sig gældende for blodcirkulationen (9), blev det i marts 1997 besluttet at anvende TDP apparatet til behandling af AIDS patienter og hermed observeredes apparatets virkning ligeledes. Emne: Ti kinesiske AIDS patienter (9 mænd/1kvinde) deltog i et klinisk forsøg. Gennemsnitsalderen 39,9 år (29-60). Der var gået fra et halvt til ni år siden der først konstateredes positiv HIV antistof hos patienterne og til deres deltagelse i forsøget. Alle deltagere var testet HIV positive. Hvordan er sygdommen overført: I syv tilfælde er der tale om seksuel overført smitte - tre af deltagerne er heteroseksuelle (He) og fire er homoseksuelle (Ho), to er smittet ved blodtransfusion (B) og en er stofmisbruger som er smittet via en inficeret sprøjte (D). Klinisk karakteristik af de ti deltagende patienter: Patient nr. Køn Alder HIV Antal år Tegn og Symptomer Smittekilde Træthed Anal-sår Herpes Feber 1 M 32 2 Ho 2 M 60 3 Ho - 3 M 41 5 Ho - 4

5 5 4 F 52 1/2 D M 35 2 He 6 M 43 2 He 7 M 42 1/2 B - 8 M 35 9 Ho 9 M 29 5 B -

6 10 M 30 4 He Alle ti patienter lider af træthed og sygelig appetitløshed i forskellig grad. Nogle af dem lider af lymfeknudesvulster, herpes, sår på tungen og tarmslimhinden o.lign. (se tabel L). Den gennemsnitlige totale mængde af CD4 T celler er 212,5-/159,6. Alle havde accepteret behandling med AZT, to stoppede brugen af AZT lige før dette forsøg blev påbegyndt. Alle havde meldt sig frivilligt til behandlingen med TDP biofrekvens lampen. Denne blev forestået af læger. Følgende parametre oplyses: Effekt 200 W. Spektrets bølgelængder: 0, mm. Den absorberede dosis: 38W/kg. Temperaturen på hudoverfladen under behandlingen: 40. Den kliniske vurdering er baseret på sammenligning mellem forbehandling og efterbehandling. Der blev ikke anvendt kontrolgruppe. Ved forsøgets begyndelse og afslutning er patienternes CD4 T celletal målt og der er foretaget en fysisk undersøgelse. Forsøgets varighed: 4 uger. Der er foretaget opfølgende resultater et år senere (10. marts 1997). Lampen er under behandlingen blevet brugt på patientens bryst, rygrad, knæ og fodsåler, såvel som direkte på skadede områder, f.eks. på lymfeknudesvulster, tungesår og herpes. Behandlingen er foregået i en afstand af cm og har haft en varighed på 45 min. Under behandlingsforløbet var det ikke tilladt at indtage nogen form for medikamenter. Effekten blev bestemt ud fra følgende punkter: 1) Sammenligning af CD4 T celler før og efter behandlingen 2) Forbedringsgrad eller forsvinden af patientens symptomer og tegn på sygdom 3) Resultatet af den fysiske tilstand der kunne observeres under opfølgningsundersøgelsen samt tilbagevenden af symptomer og tegn på sygdom. Desuden stabiliteten af CD4 T celletallet. Med hensyn til niveauet af CD4 T celletallet før behandlingen, kan de 10 personer inddeles i 3 grupper. Efter 4 ugers behandling steg celletallet væsentligt (P<0,05) i den første gruppe (nr.1,2,7 og 8) Se tabel 2. I den anden gruppe øgedes tallet ubetydeligt. I den tredje gruppe observeredes ingen ændring (nr. 4, 5, 9 og 10). Resultat af CD4 T celletallet resultat af TDP behandlingen i patientgruppe 1 Patienter Før behandling Efter behandling Stigning

7 Resultat i patientgruppe 2 Patient Før behandling Efter behandling Stigning Resultat i patientgruppe 3 Patienter Før behandling Efter behandling Stigning Der vil blive foretaget en mere detaljeret forskning. Men det forventes, at jo længere behandlingen står på, jo bedre resultat vil der kunne opnås. Rapporten indikerer også, at der ikke er nogen korrelation mellem niveauet af CD4 T celler og den alvorlige grad af sygdommen AIDS i sin seneste fase. Med andre ord når patienterne 7

8 symptomer forsvandt eller reduceredes mærkbart, så tiltog CD4 T cellerne ikke tilsvarende og nogle gange faldt tallet, som det var tilfældet i gruppe tre. CD4 T celle niveau er 200 lrl/l. Er niveauet lavere end dette, er det svært at forbedre ved hjælp af behandling med TDP behandling. Jo lavere værdi overhovedet, jo sværere er det at forbedre den. I slutfasen af AIDS afspejler alvorlige skader ikke nødvendigvis graden af sygdommen, hvorfor en mere omfattende evaluering er berettiget og nødvendig. Dette er den oprindelige rapport og det er ikke afklaret om en forlængelse af behandlingstiden vil vise en bedring i CD4 T celle niveauet. Den terapeutiske virkning af TDP lampen på AIDS må nødvendigvis ses i lyset af en forbedring af immunforsvaret i kroppen samt forbedret blodcirkulation. Den nøjere indvirkning af TDP lampen på AIDS kræver yderligere studier. Et forslag om at udvikle et leje med flere TDP lamper, som kan virke på hele patientens krop er blevet godkendt af både opfinderen og producenten. Et forsøg med et sådant leje vil i nær fremtid blive forestået af os. 1. Zhou, Lin, Xue shan Zhang. The mechanism of bio-frequency spectrum therapy. The Data Collection of the First National Conference on Biomedical Engineering 11, Matthijs Tersmette and Frank Miedema. Interactions between HIV and the host Immune system in the pathogenesis of AIDS. AIDS 1990, 4 (suppl.): Ann C. Collier. Clinical research 1990: A summary. AIDS 1990, 4 (suppl.): Dani P. Bolognesi and Geoffrey C. Schild, Vaccine and Immunology Overview.AIDS 1990, 4 (suppl.) Wang ahenghong, Hou shenglu, et al, Clinical observation about the effect of Bio-frequency spectrum therapy on the chronic hepatitis B. Data of The First National Conference on Bio-frequency Spectrum Therapy (FNCBSFPT) 1989, 3: Cao Ping, Xiao zibin, et al, Clinical observation about the effect of Bio-frequency Spectrum Therapy on simplex herpes and herpes zoster. Data of FNCMF LAMPT 1988, 2: Lin jiayou, Lugang, et al, The effect of therapy of bio-frequency spectrum instrument on the mice immunity function. Data of FNCBSFPT 1989, 3: Xiao wenhuan, Xie yikuan, Exploration into the therapeutic instrument of bio-frequency spectrum therapy on peripheral neurophaty. Data of FNCMF LAMPT 1989, 3: Liu xiaobyo, Jin shizhengn. The effect of bio-frequency spectrum instrument on the nail fold microcirculation. Data of FNCBSFT 1989, 3:

9 Ukontrolleret forsøg med behandling med Bio-frekvens apparat. TDP lampen anvendt til HIV (AIDS) inficerede patienter (forkortet). L. Zhang og K. Ren sammendrag. Et begrænset klinisk studium blev udført for at undersøge AIDS behandling udført med Bio-frekvens Spektrum Terapi TDP lampen. Denne har vist sig sikker og effektiv i behandlingen af virusinfektioner med herpes, influenza og leverbetændelse. Fire tilfælde af behandling af AIDS patienter med dette udstyr er rapporteret i dette forsøg. Disse AIDS patienter viste positive CD4 celletal, aftagende med tiden samt milde infektions symptomer. Efter 15 behandlinger med TDP lampen i en periode på 30 dage, udvistes stabilitet eller øget celletal. Hos tre patienter sås positive lymfocyt samt CD4 celletal udvikling efter behandling med TDP lampen. Det blev umuligt at spore P24 antigen hos en af de tre patienter. Lavere forekomst af betændte herpes læsioner på tungen og omkring anus samt udslet på kroppen var tydelig i alle tilfælde. Hos en patient som havde 72 CD4 positive celler/mm³ før behandlingen viste sig en positiv udvikling i CD4 tallet, men negativ hepatitis B virus overflade antigen HBsAg efter at have været positiv i 6 år. Dette indledende studie indikerer, at behandling med TDP lampen må spille en aktiv rolle i fremmelse af immunfuntionen (T celle tal), fjerner komplikationer af milde infektioner, specielt forsvinder sår og smerter lindres. Samtidig fremmes livskvaliteten for HIV inficerede personer. Behandlingen viste ingen betydelige sideeffekter overhovedet. Opmuntret af dette meget begrænsede studie er der planlagt yderligere mere omfattende studier. Introduktion. Mere end fem millioner mennesker er inficeret med human immunodeficiency virus = HIV virus, hvilket bevirker acquired immunodeficiency syndrome = AIDS. HIV infektion ender uundgåeligt fatalt. Udviklingen af sygdommen kan imidlertid variere overordentlig.(i). Zidovudine (AZT) har vist sig at være effektiv overfor symptomatisk og/eller symptomatisk human HIV infektion (2). Hæmatologiske abnormaliteter, myopati og formindsket in vitro og in vivo sensitivitet af HIV overfor medicin er blevet sat i forbindelse med forøget brug af AZT (3-5). Sikre undersøgelser, effektive og økonomiske behandlinger mod HIV infektion forbliver et vigtigt klinisk angrebspunkt. TDP lampen, udviklet af kinesiske medicinske videnskabsmænd, har vist signifikant effektivitet ved at fremme immunfunktionen, forstærke anti-inflammationen, lindre smerter, fremme sårheling og dannelsen af væv (6). Betydningsfulde kliniske fordele ved behandling med TDP lampen mod virusinfektioner som herpes, hepatitis, leverbetændelse og influenza har opmuntret til indledende undersøgelser med behandling af HIV. HIV infektioner reducerer i stigende grad positive CD4, medfører T lymfocytter (CD4 celler) og bevirker et immunforsvar der forklarer den dramatiske stigning i udbredelsen af infektioner samt bestemte cancerformer hos AIDS patienter (7). I dette forsøg med behandling af HIV infektion med TDP lampen er effekten evalueret ud fra HIV P24 niveauet, CD4 celletal samt forekomsten af komplikationer i form af infektioner. 9

10 Emne og metode. Studiet var udformet som indledende klinisk forsøg. Der er ikke nogen kontrolgruppe. Fire patienter på år, som havde været HIV positive i 1-3 år deltog i forsøget. Disse patienter udviste forstørrede lymfeknuder to eller flere steder, formindsket total CD4 celletal, nedsat procentdel af CD4 celler samt forhold mellem CD4/CD8. I starten var patienternes neuro-psykiatriske funktion normal, men de var stærkt nedtrykte. Desuden havde 1. patient svampeinfektion på sin højre fod, 2. patient havde læsion pga. helvedesild i ansigtet og analsår, 3. patient havde hepatitis B virus (HBV) og herpes zoster virus (HZV) infektion gennem 6 år, med et herpes tilbagefald i ca. 5 uger, samt analsår (fig.1). 4. patient havde udslet, hepatitis C virus og en lettere lungeinfektion. Alle patienter fik 15 behandlinger med TDP lampen fordelt over 30 dage. Hver behandling havde en varighed på ca. 20 min. på udvalgte dele af kroppen isse, brystkasse, rygrad og fodsåler, samt på de betændte områder. For at evaluere behandlingens effekt blev der brugt to målekriterier. Det første var baseret på ændringer i komplikationer i forbindelse med infektioner. Den anden på HIV P24 antigen niveauet og/eller CD4 celler, så vel som andre hæmatologiske parametre. Resultater. Total CD4 celletal, den procentvise andel af CD4 celler samt total lymfocyt tal blev stabiliseret eller forøget i tre tilfælde, men i et tilfælde viste sig et fald i CD4 celletal. Forholdet mellem CD4/CD8 sås forøget i to tilfælde og faldt i de øvrige. P24 antigen værdien kunne hos en patient ikke påvises. Dette var den eneste patient, som før behandlingens begyndelse havde udvist P24 antigen reaktioner overhovedet. Lymfeknudesvulster var fuldstændig forsvundet hos alle personer. Alle følte under behandlingen fornyede kræfter og optimisme. Svampeinfektioner var fuldstændig borte i et tilfælde. Ved forsøgets afslutning viste patient 2: 206 CD4 celletal, 71 CD20 (BI) celletal, 689 CD2 (T II), 300 CD8 (T8), 405 CD3 (D) celletal og 40 CD 56 (NKH) celletal pr. mm³. Herpes læsioner og analsår var fuldstændig forsvundet. Disse resultater har holdt sig konstant 16 uger efter behandlingens ophør. Efter 15 behandlinger mistede patient 3: 56 CD4 celler og 211 CD8 celler. Ved serumtest for HbsAg vistes negativ værdi, hans anal læsioner var fuldstændig forsvundet (fig.2). og der sås ingen herpes tilbagefald i 8 uger. 4. patient blev helt helbredt for sit udslet, den milde lungeinfektion samt herpes læsioner. Samtidig sås en stigning i DC4 celler. Hepatitis C virus var imidlertid uændret. Behandlingen viste ingen påvirkning på røde blodlegemer, men en stigning i hæmoglobin blev konstateret. Behandling. Dette forsøg viser at behandling med TDP lampen spiller en vigtig rolle i normalisering af immunsystemet, eliminering af visse infektionskomplikationer, smertelindring samt fremmelse af livskvaliteten hos HIV smittede personer. Tidligt i 1994 udtalte Dr. Lin zhou for første gang, at TDP behandling af AIDS patienter har positiv effekt. Apparatet som frembringer et bio-spektrum meget lig den menneskelige krops, blev derpå anvendt til AIDS patienter. Det blev antaget at TDP lampen virker på kroppen ved resonans forstået på den måde, at kroppens celler, f.eks. celler i immunsystemet, nerveceller, organer og væv kan absorbere den bio-energi lampen udsender, og derved aktivere biokemiske og fysiologiske processer på alle niveauer, hvilket fremskynder en bedre sundhedstilstand samt fremmer normale funktioner på celleniveau. Lampen synes at fremme immunsystemets kamp mod virale infektioner. Dog er det for tidligt at udforme en endelig konklusion af lampens terapeutiske effekt. Ikke desto mindre er fordelene jo indlysende: ingen bivirkninger, lampen er nem at bruge, ikke dyr at anskaffe og kan bruges på hele kroppen til at fremme velværet. Men mest vigtig er de stærke indikationer for kliniske fordele ved behandling af HIV smittede personer samt en fremmelse af livskvaliteten hos AIDS patienter. Referencer. 1. Mann J.M., J. Acquir. Immune Syndr. 2. Friedland, G.H. New Engl. J. Med., , Richmann, D.D., Sischl, New Engl.J.Med. 317-, , Dournon, E, Matheron, W., et al., Lancet, 2, , Zhou L. et al., Abstr. Spectrum 1st. Medicine, Beijjing, Nov , 9-56, Bowen, D.L. Lane. H.C. Ann, Intern. Med., 103, , Zhou L, Abstr. 1st. National Biofrequency spectrum Medicine, Beijing, Nov n 2-3n Forfatteren taker ledelse, læger og personale 10

11 ved The Health Education AIDS Liaison, New York for deres assistance. Notat: Begge artikler stammer fra den 17. Nationale Konference for Den Nationale Stiftelse for AIDS forskning, Kina oktober Multifrekvens Bio-spektrum terapi mod Arthitis og som smertekontrol. Gennem årene har Bio-spektrum behandlingen fået talløse anbefalinger og anprisninger, som har rost virkningen til skyerne i forbindelse med anvendelsen til lindring af betændelse og smerter ved ledbetændelse (Arthritis). Dr. Stuart Golden behandlede en 80 år gammel dame i Orlando, Florida, som gennem mange år havde været handicappet på grund af arthritis. Så slemt at den mindste bevægelse udløste uudholdelige smerter. Efter at Dr. Golden havde behandlet denne kvinde i 7 dage, var hun igen i stand til, at bevæge sig rundt uden smerter og kunne igen begynde at lave mad, en aktivitet som hun holdt meget af, men som hun på grund af smerter havde været afskåret fra i mange år. Dr. George Ritter behandlede en 56 år gammel mand i Las Vegas med apparatet, mod smerter som stammede fra degenerativ arthritis i nakken og ryggen. Han behandlede hvert område i ca. 40 min. tre gange ugentligt i to måneder. I et lignende tilfælde brugte han samme metode mod smerter i hånd og nakke som skyldtes degenerativ arthritis begge behandlinger gav gode resultater. Hal Camp, en zoneterapeut fra Bellfleur, Californien, behandler Mrs. K.C., en dame på 52 år. Hun lider af alvorlig arthritis i begge knæ og har i årevis kun kunnet komme omkring ved at bruge stok. Efter 15 dages behandling med Bio-spektrum lampen, kunne damen vinke farvel til sin stok og smerterne var aftaget væsentligt. Bio-spektrum terapi er effektiv i behandlingen af krampeanfald. Dr. Ely Schwartz fra Hermosa Beach, Californien, har brugt denne behandling til sine patienter gennem de seneste tre år. I det sidste år har Dr. Schwartz selv udviklet kramper i spiserøret pga. en ondartet knude i dette område. Denne situation gjorde, at det at spise medførte voldsomme smerter. Derfor forsøgte Dr. Schwartz en behandling med Bio-spektrum apparatet min. før måltiderne, og dette gjorde ham i stand til at spise og synke uden kramper og smerter. Desuden fik han efter intravenøs infusion altid kvalme. Efter brug af apparatet på maveregionen, forsvandt kvalmen og han følte at han fik mere energi. 11

12 TDP fjern infrarød behandling af knoglebrud. Der er utallige eksempler på knoglebrud, hvor patienten vitterlig ikke har fået skaden behandlet før år efter denne er opstået. Fjern infrarød stråling med TDP lampen har vist sig, at fremme opheling af sådanne frakturer. Resultater af behandling er set med opheling af kroniske frakturer på under to år. Ved at bruge elektromagnetisk stråling på de brækkede knogleender tiltrækkes calcium og bruddet gror sammen og heler op. Der er imidlertid set tilfælde, hvor ubehandlede brud, helt op til 14 år gamle, er helet op efter behandling med lampen i løbet af relativ kort tid. Mineraler har en essentiel betydning for mange proteiner, f.eks. zink bidrager med denne effekt. Ved regelmæssigt brug af TDP lampen fremmes evnen til at tiltrække proteiner og herved aktiveres proteinfunktionen. Behandlingen udsender ligeledes en speciel energi, som stimulerer og fremmer knoglecellernes vækst samt fremmer calcium og fosfor transporten til knoglerne. Dette fremskynder naturligvis ophelingen. Notat: Der må udvises speciel opmærksomhed ved kroniske benbrud, hvor der er anvendt metal til at udbedre bruddet. Her kan varmen fra TDP lampens varmeelement ophede metaldelene. I et tilfælde fra Anza, Californien rapporteres om en 75 år gammel mand som havde et kronisk benbrud der skyldtes en kugle fra 2. verdenskrig (bruddet var 45 år gammelt) såret vedblev at væske og der måtte derfor anvendes dræn. Manden brugte krykker for at komme omkring. Efter fire måneders behandling var væskeafsondringen faldet til ro og han var i stand til at gå lettere end før. 12

13 Frugtbarhed og brug af Bio-frekvens terapi. I frugtbarhedsforsøg har man testet sædvæske fra grise. Man behandlede grisenes testikler og opdelte dem i to grupper. Den ene gruppe blev behandlet med TDP lampen med mineralplade, til den anden gruppe anvendtes lampen uden mineralplade. Den sidste gruppe var kontrolgruppe. Dyrene i hver gruppe blev behandlet på testiklerne en time dagligt i 15 dage. Der indsamledes sædvæske til test hver fjerde dag. Forsøget viste at sammenlignet med kontrolgruppen havde den gruppe der blev behandlet med mineralpladen dannet 28% mere sædvæske. Sædcellerne var 10% mere aktive og tætheden af disse 20% højere. Desuden var sædcelleforandringer faldet med 3%. Disse resultater afspejler de resultater der tidligere er foretaget på mennesker. I mange lande bruges Bio-spektrum behandlingen inden for landbruget. Bio-spektrum behandlingen er bevist, at være fuldstændig uden kræftfremkaldende virkning og kan ikke bevirke nogen form for fysisk deformitet eller genetiske ændringer. Den er også kendt som en effektiv behandling af præmenstruelt syndrom og til regulering af kvindelige hormoner for at modvirke ufrugtbarhed. Desuden også til infektioner i bækkenområdet. Et eksempel fra Kina er et af mange, og beskriver et par som efter fire års forsøg stadig ikke havde fået børn. Efter regelmæssig behandling med TDP lampen i 3 måneder, lykkedes det parret at få en sund søn. En personlig rapport omhandler en 55 år gammel kvinde fra Denver, Colorado. Hun havde fået fjernet livmoderen, hvilket havde medført tab af lyst til seksuel aktivitet. Hun bruger nu Bio-spektrum terapi jævnligt og oplever at lysten er kommet tilbage. Flere hospitaler i Kina og Australien har udført sideordnede test. Mange grupper mænd med dårlig sædkvalitet fik Bio-spektrum behandling og herefter sås hos 30% af patienterne, at sædcelle aktiviteten steg fra 30 til 70% og at sædvæsken havde en højere kvalitet. Desuden kunne sædvæsken, efter behandlingen opbevares i stuetemperatur i 20-30% længere tid. Diabetes og Bio-spektrum behandling. TDP lampen er en ny form for udstyr til behandling. I øjeblikket er brugen af det vidt udbredt på klinikker. Der er opnået positive resultater ved behandling af mange forskellige tilstande. Til nærmere studie af lampens påvirkning ved diabetes udvalgtes ti patienter med denne diagnose. Resultaterne var som nedennævnt: Klinisk information. De ti diabetikere var otte mænd og to kvinder mellem 55 og 65 år gamle. Ni af patienterne har lidt af diabetes i et til seks år. En har lidt af sygdommen i 20 år. Anvendt metode. Bestråling med lampen blev foretaget på øverste venstre del af maveregionen. Afstanden mellem lampen og det bestrålede sted var cm. Lampen blev indstillet således, at patienterne følte sig veltilpas. Behandlingen varede 50 min. dagligt for hver patients vedkommende En behandlingsperiode blev fastsat til 12 behandlinger. Generelt behøvede patienterne en til tre behandlingsperioder. Glucose koncentrationen i blod og urin blev målt før og efter behandlingen. Under behandlingen blev medicinsk behandling afbrudt eller holdt på samme niveau som før behandlingen. Resultat. Hos fem af de ti patienter ophørte de kliniske symptomer. Serum glucose (fastende) og urin glucose niveauet var normalt. Hos tre andre var resultatet det samme, dog ændredes dette efter indtagelse af føde, da sås en stigning i begge tal. Hos de resterende to patienter sås en bedring i de kliniske symptomer. Et typisk eksempel: Mr. Change, 56 år gammel. Har lidt at diabetes i et år. Han lider ofte at sultfornemmelser og hans serum glucose (fastende) var 135 mg. Urin glucose (fastende) 13

14 (-) --> (). Han indtog ingen medicin. Efter 12 behandlinger med lampen altså én periode - ophørte hans sultfornemmelser. Serum glucose (fastende) ændredes til 108 mg. Urin glucose var fortsat negativ. Oplæg. I øjeblikket er diabetesbehandling afhængig af kontrolleret diæt samt medicin, som kan have mange bivirkninger. TDP lampens anvendelse til behandling af denne type diabetes udviser gode resultater og har ingen bivirkninger. Lampens stråleplade er beklædt med mineraler som modsvarer den menneskelige krops mineraler. Når pladen opvarmes til en bestemt temperatur, sættes disse i bevægelse og udstråler hermed deres egne specifikke elektromagnetiske bølger, som optages gennem huden. Dette bevirker, at den ubalance der findes i kroppen bliver vendt til balance. Dette vil igen fremme vævsog organfunktioner. Dette bevirker også, at bugspytkirtlen sætter sin produktion af insulin i vejret, serum glucose niveauet reduceres og de kliniske symptomer forsvinder. Micro cirkulationen fremmes ligeledes så blodtilførslen til bugspytkirtlen fremmes, hvilket bevirker et godt klinisk resultat. Immunforsvaret. Der er foretaget eksperimenter med Bio-spektrum behandling af 40 minutters varighed på kaniners brissel og milt for at sammenligne blodprøver før og efter brugen. Der er brugt PHA og ANAE reaktions metoder til at måle T-lymfocytter i blodet. Begge resultater viser en drastisk stigning i totaltallet af hvide blodlegemer. Dette omfatter også T-lymfocytter og leukocytter, hvorimod neucrocytter og gamma immunglobulin er faldet. Disse forsøg viser tydeligt at Bio-spektrum behandlingen fremmer immunforsvaret. Dr. K. Tang brugte TDP udstyret på bestemte akupunkturpunkter og fandt at T-lymfocytterne steg fra 21,5% til 35,5%. Ligeledes konstaterede han, at de hvide blodlegemers evne til at dræbe bakterier steg fra 38,7% til 52,8% således at indekset steg fra 1.16 til 3.2. Det blev også observeret at diarré og lungebetændelse hos spædbørn med fordel kan behandles med TDP lampen. Ved diarré sås en bedring i IgG niveauet fra 5,72 mg/ml til 6,53 mg/ml og IgA niveauet steg fra 0,356 til 0,39 mg/ml. Ved lungebetændelse ændredes IgA niveauet ligeledes fra 0,39 mg/ml til 0,4 mg/ml. I begge disse tilfælde har Bio-spektrum behandlingen vist sin effekt ved styrkelse af immunforsvaret. Den specielle frekvens som TDP lampen udsender stimulerer også brisselen og knoglemarven. Den er speciel gavnlig for T-hjælpeceller, fremmer IgA niveauet, regulerer stofskiftet, fremmer absorbtion og udskillelse, styrker kroppens forsvar mod sygdomme og regulerer immunforsvars niveauet. Forsøg udført med vandbøfler, grise, ænder og rotter viser alle, at kroppens forsvar mod sygdomme forøges med 60% ved behandling med TDP lampen. Det har også vist sig, at behandlingen kan hæve kalves fødselsvægt, nedsætte sygdomstilfælde samt forøge mælkeproduktionen. Derfor anvendes lampen i mange lande til opdræt af racedyr ligesom brugen af lampen er udbredt til behandling af heste før hestevæddeløb. 14

15 Bio-spektrum terapi anvendt mod smerter i nedre del af ryggen samt bensmerter. Smerter i den nedre del af ryggen samt i benene er meget udbredte lidelser. Inden for knoglelæren er der over 60% der lider af disse smerter. Der er ikke nogen klar årsag til dette, men det kan skyldes knogledegeneration eller forandringer i det bløde væv. I den medicinske praksis anvendes injektioner, infrarød varmebehandling, kortbølger og elektrisk massage. Resultaterne er desværre ikke så gode som man kunne håbe. Dog har TDP lampen vist sig meget succesfuld ved behandling af denne type lidelser. Den nedsætter betændelse, lindrer smerte og forbedrer kroppens immunforsvar. Da micro-cirkulationen fremmes har behandlingen også en god indvirkning på ødemer og fremmer sammenvoksning ved skader. Da TDP lampen har alle de ovennævnte fordele burde brugen udbredes. Klinisk information. 1.Generel information. Der var i alt 54 patienter, 36 mænd og 18 kvinder. Yngste patient var 10 og ældste patient 56 år gammel. 87% af deltagerne var mellem 21 og 50 år. Symptomerne havde varet fra 3 dage til 20 år. I 40 tilfælde havde der været symptomer i 1-3 uger. 2.Kilde. 41 personer havde smerter i lænde- og balderegionen, 11 havde akut lændehold, 1 havde diskusprolaps og 1 havde en fraktur på den 4. ryghvirvel. 3.Symptomer og tegn. 27 patienter havde rygsmerter i den nedre del af ryggen. 41 havde tilfælde af ustabile led og 17 af disse led af smerter i den nedre del af ryggen, samt sovende ben i samme side som smerten. Alle havde problemer med at bøje sig forover og overstrakte bagover. Hos 36 fandt man smertepunkter ved tryk samt muskel/sene smerter. 25 patienter udviste positiv test ved benhævning. 11 patienter havde kendte smertepunkter på nedre del af ryggen, musklen ved korsbenet samt ved bevægelse af lænderegionen. 4.Metode. Der anvendtes en TDP lampe Model CQ-22 et specielt elektromagnetisk apparat, fremstillet i Chong Qing, Kina. Strålingen blev udført på det smertende område. Afstanden til området var således, at patienten følte sig veltilpas. Hver behandling havde en varighed på min. med en eller to behandlinger pr. dag. Under behandlingen med TDP lampen er alle andre former for behandling sat i bero. 5.Resultat. (1) standard. Helbredt: Symptomer og tegn forsvandt, bevægefunktionen blev normal Forbedret: Symptomer og tegn reduceret. Bevægefunktionen blev normal. Ingen bedring: Efter syv behandlinger var symptomer og tegn stadig til stede. (2) Resultat. Af de totale 54 patienter blev 39 kurerede. Dette svarer til 72,2%. I 12 tilfælde sås en forbedring, i alt 22,2% og hos 3 sås ingen virkning/ændring. Den totale effektive helbredelse var 94,4%. (3) Relation mellem sygdomsårsag og den terapeutiske effekt. Navn L.S. A.L. D.P. B.H. Helbredt 30 9 Bedring Ingen ændring 3 L.S. Lændesmerter A.L. Akut lændehold - D.P. Diskusprolaps B.H. Brud på 4. ryghvirvel 6.Tilfælde. Nr. 1: 47 år gammel kvinde har i et år lidt af smerter i nedre del af ryggen. Smerterne er tiltaget de seneste måneder. Ingen beskadigelse af væv. Især smerter når rygsøjlen bøjes eller ved gang. Patienten nævner, at hun 15

16 halter og at det højre ben sover. Medicinsk behandling er uden virkning. Løftetest med højre ben er positiv. Diagnosen er højresidig med udstråling i lænd og ryg. TDP lampen blev nu brugt i stedet for medicinsk behandling. Stråling blev givet to gange dagligt i 40 min. Efter tre dages behandling sås aftagende smerter, men vedvarende sovende fornemmelse. Efter 6 dages stråling blev patienten endelig smertefri og kunne gå normalt. Nr. 2: 33 år gammel mand har i 10 år lidt at smerter i nedre del af ryggen. De seneste 10 dage har smerterne været værst. Medicinsk behandling har ingen effekt. Smerterne tiltager ved fysisk aktivitet. Patienten kunne ikke ligge i en seng. Der var tre bønnestore ansamlinger som påvirkede blodtilførslen. Ved pres på disse ansamlinger bredte smerten sig til benet. Diagnose: Seneskedehindebetændelse i lændeområdet. Der blev givet 40 min. behandling dagligt med TDP lampen. Efter tre behandlinger lettede smerten. Størrelsen på ansamlingerne svandt og blodtilførslen bedredes. Efter fire behandlinger aftog smerten yderligere. Patientens bevægelighed i lændeområdet blev normalt. Forståelse af Bio-frekvens Spektret. Hvad er Bio-frekvens spektret. Dette er et nomenklatur for både frekvens og spektrum af fysiske informationer som udstrømmer fra den levende krop. Bio-frekvens spektret er forskelligt fra beskrivelsen af frekvens og spektret af bølgelænge. Man har konstateret, at eksistensen af og ændringer i den fysiske information ikke alene står i et gensidigt forhold med funktionsstatus på den levende krop selv, men denne kan også afspejle kroppens helbredsstatus. Forsøg har vist, at den levende krop er en naturlig strålingskilde, som betinget af liv, vedbliver at udsende frekvens signaler til omgivelserne. Sammenholdt med andre strålekilder er strålingen relativt lav. Bio-frekvens spektret i en levende krop har fælles karakteristika og dækker skalaen fra ultraviolet til svage microbølger. At efterligne denne stråling og sende den tilbage til den menneskelige krop er hele idéen med TDP lampen. Bio-Spektrum simulerer kroppens udstråling. Den menneskelige krop er en naturlig strålingskilde, den udsender stråler i området fra micrometer til millimeter bølger, med infrarøde stråler som hovedenergien. Historien bag Bio-Spektrum opfindelsen. Bio-spektrum er et koncept, som repræsenterer det brede energi spektrum som levende organismer udstråler. Forskellige levende væsener har forskellig udstråling, lige så vel som forskellige mennesker har et forskelligt bio-spektrum. Selv den samme person kan have forskellig udstråling alt afhængig af alder og sundhedstilstand. Et kirlian kamera kan tage billeder af denne energi, som har meget forskellig farve og strålekraft. Auro systemet viser denne bio-spektrum energi på forskellig måde. 16

17 Et menneske er en naturlig radiator med et bredt spektrum af elektroniske bølger som ligger i det infrarøde område og derfor også har korte bølge komponenter, lange bølge komponenter og endda også meget små mængder af microbølger. Helt tilbage i 1950 udgav en gruppe kinesiske forskere deres resultater omkring Biospektrum og beskrev dette som en vital energi for mennesket. De havde den idé, at ved at forstærke denne energi, kunne mennesket fremme helbredet og den selvhelbredende kraft i kroppen. Deres problem var, at finde noget som kunne udsende en energi svarende til menneskekroppens, og de gjorde mange forsøg, men måtte til sidst opgive deres forehavende. I 1978 fandt Dr. Gou Wenben, direktøren for Chingqing Silicium Forsknings Institut i Kina, en måde at bruge et varmeapparat og en meget speciel formel med 33 mineraler. Han lod en plade fremstille med disse mineraler, og under påvirkning af varme ville denne plade udsende et bredt bio-spektrum. Han kaldte denne opfindelse for TDP lampen (TDP er den kinesiske forkortelse for Bio-spektrum). I videnskabelige forsøg og klinisk anvendelse blev apparatet brugt til behandling af over 1 mio. mennesker, og således beviste lampen gode resultater ved over 100 forskellige lidelser. Herunder arthritis, kvæstelser, kramper, smerter osv. og Dr. Wenben vandt flere nationale og internationale guldmedaljer for sin opfindelse. Efter hans død fortsatte en nær forskerkollega arbejdet. Der blev foretaget nogle få forbedringer, som f.eks. at tilføre pladen flere mineraler. TDP version II kom på markedet i 1980 og TDP version III (CQ-222B) i I 1987 lavede Dr. Lin Zhou en stor forbedring ved at tilføje to mineral stænger, som udgjorde de to vigtigste brede bølgelængder i det menneskelige spektrum. Han kaldte det nye apparat for Lin Zhou bio-spektrum apparatet. Disse forbedringer gav TDP større helbredende kraft overfor intern medicinske lidelser. Han forsøgte endda at anvende apparatet til AIDS og kræftpatienter med et rimeligt positivt resultat. Resultaterne gav dog ikke afgørende konklusioner. Sidst i 1990 kom MF Multi-Frekvens lampen, som vi kalder denne anden generation af TDP lampen, på markedet. Denne udgave har 5 mineral stænger, med forskellige mineraler, og disse udsender forskellige bølgelængder. I 2000 kom så den bredspektrede lampe, og dette er tredje generation af TDP lampen. Her er anvendt mere oprensede mineraler samt puls teknologi til at udstråle bio-spektret. Dette forbedrer absorbtions hastigheden i den menneskelige krop. Fordelene ved Multi Frekvens Bred Spektrum Lampen i forhold til den tidligere TDP lampe er hovedsageligt, at der opnås en bedre virkning på de interne medicinske lidelser. Til kvæstelser, smerter, arthritis mv. såkaldte eksterne lidelser, er den oprindelige TDP lampe stadig uovertruffen. 17

18 Princippet og hvordan det virker. HVORDAN VIRKER DET? Effekten af lav energi rødt og infra-rødt lys er fotokemisk (ikke varmt). Det udløser normal cellefunktion FOTONER Absorberes i cytokromer og porfyriner inden i mitokondrierne og på cellemembranen (synligt rødt lys absorberes inden i mitokondrierne) (infra-rødt lys på cellemembranen) SINGLET OXYGEN PRODUKTION (dannelse af overskud af singlet ilt forhindres) DANNELSE AF PROTON GRADIANTER TVÆRS GENNEM CELLEMEMBRANEN OG TVÆRS GENNEM MITOKONDRIENS MEMBRAN ÆNDRINGER I CELLE ATP NIVEAUET STIGER DNA PRODUKTION MEMBRANENS PERMEABILITET FYSIOLOGISKE FORANDRINGER Biologisk effekt. I tilfælde af microbølge stråling og lavere frekvenser af det elektroniske spektrum, finder absorbtionen ikke sted som et resultat af enkelt-elektroners påvirkning af hinanden, men snarere som en energiudveksling mellem det anvendte område og fordelingen af molekylær ladning. Det øjeblikkelige resultat af dette er molekylær polarisering eller dette medfører ladet transport af ladede partikler så som anioner eller kationer. Til slut vil den absorberede energi nedbrydes til vilkårlig bevægelsesenergi eller varme. Radio frekvens bølger (RFR), defineret af Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) som liggende i området fra 3KHz til 300 GHz, bliver absorberet af biologiske systemer, som er vand-dominerede elektrisk isolerende udstyret med elektrolytter og indviklede sammensatte polariserede og ikke polariserede molekyler. Ved tilstrækkelig høj frekvens intensitet, udvikles varmeenergi som hurtigt kan fremkalde sygelighed og, hvis de varmeregulerende mekanismer bliver overbelastede, kan virke dødelige. I de senere år har der været fokus på mulig effekt af ikke-varmeudviklende niveauer eller forhold under hvilke fysiologiske temperaturer kan opretholdes gennem regulering af levende systemer. Kildebeskrivelse 18

19 Typisk effekt Parametre/grænser Kommentarer Microbølger og radiobølger CW og pulsar (1kHz-8GHz) Forandringer i plasmamembranens gennemtrængelighed Styrkegrænser ~ 100 V/m for microbølger 2 kv/m for radiobølger (1 khz) Gennemtrængeligheds effekt sammenholdt med membranstadiets ændring, afhængig af temperaturen, Po2, plasma osv. _ Erytrocyt opløsning Opløsningstærskel ~ 400 V/m ved 100 mhz, 22,5 C Na/K, ATPase hæmmes eller fremmes afhængig af frekvensen _ Foranderligt energi stofskifte Tærskel 3-5 V/m ved 200 eller 591 MHz Klarhed over frekvens afhængighed: 50 MHz > 100 MHz > 10 MHz > 2.45 GHz.. Reversibel molekylær niveau vekselvirkning, ingen effekt ved 2.45 GHz Nøglepunkter i BFS teorien Tabel 1: Cellulær effekt det elektromagnetiske område 1.Den menneskelige krop er en strålingskilde med lav stråling. Strålingen kan spænde fra infrarøde bølger til svage microbølger. Kombinationen af fysiske parametre, frekvens og spektrum udgør den menneskelige krops Bio Frekvens Spektrum (BFS). 2.Pricippet for resonans. Den maksimale energi absorption optræder kun på tidspunkter, hvor frekvensen er på et niveau der hæver resonansen i kroppen. 3.Bio frekvens spektrum apparatet blev tegnet og fremstillet ud fra bionik teorien. Apparatet er en vibrerende generator, som kan udsende frekvens og spektrum svarende til den menneskelige krops. 19

20 Målinger af frekvens og spektrum som udstråler fra den menneskelige krop og fra BFS apparatet 1.Udstrålingsspektret fra den menneskelige krop målt som et hele ved hjælp af infrarødt spektrometer og millimeter bølgemåler. 2.Spektret er målt i væv fra lever, muskler, hud og blodprøver som er fremskaffet fra kirurgisk operation. 3.Udstråling fra Bio frekvens spektrum apparatet er målt under de samme betingelser som ovennævnt Lighedsgraden af spektret opnået fra de tre ovennævnte grupper skal ligge så tæt som muligt. Følgende er de hyppigste vanskeligheder: 1.Det er usikkert hvorvidt der er forskel i den menneskelige krops biofrekvens spektrum under fysiologiske og patologiske betingelser. Hvis der er forskelle, hvordan skelnes der så mellem dem? 2.Det er usikkert hvorvidt der er forskel mellem den menneskelige krops biofrekvens spektrum under forskellige patologiske betingelser eller ikke. 3.Biofrekvens spektrum apparatet er en simulation af den menneskelige krops biofrekvens spektrum under normal fysiologiske betingelser. Der er usikkert hvorvidt der produceres resonans i den menneskelige krop under patologiske betingelser. Vort studium har vist, at der er forskel mellem biofrekvens spektret under fysiologiske og patologiske betingelser og mellem biofrekvens spektret under forskellige patologiske betingelser. I sammenligning med dette omfattende fysiske parameter er disse forskelle utrolig svage. Er dette forklaringen på at biofrekvens spektrum apparatet har effekt på så mange forskellige sygdomme? Ud fra det faktum, at biofrekvens spektret er forskelligt under forskellige patologiske betingelser, er der udviklet og produceret forskellige modeller af apparatet for at modsvare disse forskelle. Det er velkendt at udvikling af enhver gren af forskning er i tæt relation til dens tidsalder. Når man tager i betragtning, at der hidtil ikke har været et apparat, som har kunnet påvise disse fysiske signaler, vil det stadig kræve tid at udbrede kendskabet til apparatet. Men da den moderne biofysik udvikler sig, vil det komme til et gennembrud i nær fremtid. Analyser af BFS forsknings- og udviklingstendens Forskningen er udviklet fra følgende to aspekter: 1.Det ønskes at fuldende forskningen 2.Det ønskes at forbedre og udvikle forskellige typer af biofrekvens spektrum apparatet for at forøge den biologiske effekt. Resultaterne af vore eksperimenter har bekræftet at anvendelsen af biofrekvens spektrum terapi har uvurderlig betydning på det lægevidenskabelige område. Den terapeutiske effekt af apparatet er langt overlegen sammenlignet med fysioterapi. Anvendelsen af fysioterapeutiske metoder har beriget terapien i vid udstrækning, mens udviklingen af biofrekvens spektrum apparatet har tilført det endnu en dimension. Biofrekvens spektrum terapien hører til under kategorien fysioterapi, men er ikke begrænset af den. Metoden har været meget påvirket af bionik, da apparatet simulerer naturen og er tæt på det naturlige, og ud fra dette 20

21 synspunkt kan det betragtes som en naturlig behandling. Det bliver derfor betragtet som et mirakel af mange naturbehandlere. Studier har bekræftet, at apparatet har bemærkelsesværdig biologisk effekt på mange systemer i den menneskelige krop. Som studierne skrider frem vil terapeuterne efterhånden have en helt ny type af lægevidenskab Biofrekvens medicin. Baseret på princippet af biofrekvens teorien har dannet grundlag for mange aspekter i diagnostisering af sygdomme, behandling, forebyggelse og sundhedsfremme. Foruden anvendelse af biofrekvens terapi i medicinen, har teorien andre vigtige anvendelsesområder i fremtiden. Lige fra dens påvirkning af bakterievækst til området med biologiske produkter fra effekten på såsæds spiring til screening for at sikre gode sorter. Studier af teorien vil have betydelig, vidtrækkende og vedvarende værdi. Biologiske effekter af BFS Apparatet har en bred række af biologiske effekter, der kan opsummeres som følger: 1. Effekt på cellekromosomer: Efter analyse af kromosomer fra knoglemarvsceller hos mus som havde modtaget længere varende biofrekvens stråling, har forskere bevist, at selv langtidsbehandling ikke har nogen deformerende effekt på knoglemarv. Desuden har forskere bestrålet gravide mus og derpå analyseret kromosomer fra deres afkoms knoglemarv og melanocytter. Også dette forsøg viste at strålingen ikke påvirker kromosomerne selv ikke efter at have bestrålet ti på hinanden følgende generationer. Samme studie viste også at biofrekvens stråling ikke resulterer i deformiteter og mutationer. 2.Effekt på forplantningsevne og udvikling. Der er ikke set effekter i forsøget. 3. Effekter på det neuro-endokrine system: Det er sandsynligt at det neuro-endokrine system står i tæt forbindelse med regulering af det cellulære immunsystem og at dette er en vigtig brik, som bevirker opretholdelsen af normale fysiologiske aktiviteter i den menneskelige krop. Forsøg har vist at biofrekvens stråling har indvirkning på thalamus encephalon adrenalin kirtel systemet. Det kan fremme frigørelse af steroid fra binyrebarken og syntese og sekretion af insulin samt fremme hyper thyroid. I et eksperiment med kaniner med alloxan diabetes blev det bevist at biofrekvens terapi har klar forbedrende effekt. Behandlingen har desuden virkning på acne hos unge mennesker, uregelmæssig menstruation, klimakterie problemer samt mentale sygdomme. Det antages at funktionsmekanismen har forbindelse med den forøgede hormonproduktion. 4. Effekt på det basale stofskifte: Mange forskere har studeret biofrekvens terapiens indvirkning på det basale stofskifte. Resultater hos rotter viser at strålingen reducerer indholdet af lever glycogen, nedsætter aktiviteten i leveren af mælke dehydrogenering, ikke-specifik esterase og fosfater, nedsætter aktiviteten af spaltningen af proteinstoffer i tarmslimhinden i tyndtarmen samt indholdet af makro glubolin. Aktiviteten af lever ATPase tiltager. Desuden er det bevist at blodsukkerniveauet falder og det samme gør sig gældende for urea nitrogen og urinsyre niveauet. Samtidig ændres forholdet mellem plasma albumin og globulin. 5. Effekt på nervesystemet: I nogle forsøg er anvendt krom catgut til en let opbinding af iskiasnerven hos rotter. Nerven ødelægges på grund af det stadige pres som bevirker at marvhinden forsvinder. Dette område var overordentligt sensitivt 21

Introduktion til alkalisk ioniseret vand

Introduktion til alkalisk ioniseret vand Introduktion til alkalisk ioniseret vand og AlkaPod - drikkevand der hjælper din ph balance Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse Forord...3 Kort historisk overblik over Alkalisk Ioniseret vand...4 Videnskaben

Læs mere

PCB s indflydelse på difterivaccinen i et epidemisk perspektiv

PCB s indflydelse på difterivaccinen i et epidemisk perspektiv PCB s indflydelse på difterivaccinen i et epidemisk perspektiv PCBs influence on the diphtheria vaccine in an epidemic perspective Roskilde Universitet Naturvidenskabelige Basisstudier 1. semesterprojekt

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder

At leve med hiv. en bog til patienter og pårørende. Malet af Henning Sællænder At leve med hiv en bog til patienter og pårørende Malet af Henning Sællænder Indholdsfortegnelse Indledning 3 Formålet med denne bog 3 Kursus for nykonstaterede 4 hiv-smittede Evaluering fra 25 hiv-smittede,

Læs mere

FÆRRE SMERTER BEDRE SØVN PATENTERET TEKNOLOGI

FÆRRE SMERTER BEDRE SØVN PATENTERET TEKNOLOGI Sov dig til et bedre liv... FÆRRE SMERTER BEDRE SØVN PATENTERET TEKNOLOGI 2 Ortenvej 60 6800 Varde Tlf.: +45 75 21 11 10 vello@vello.dk www.vello.dk INDHOLD Hvad kan magnetterapi hjælpe mod?... 4 Energimedicin

Læs mere

Ny aldringsforskning. resultater og perspektiver

Ny aldringsforskning. resultater og perspektiver Ny aldringsforskning resultater og perspektiver ÆldreForum er et uafhængigt råd, oprettet under Socialministeriet, som skal følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på alle ældrelivets områder. Rådet

Læs mere

Lægemiddelforskning. Ph.d. Liselotte Brix Jensen er adjunkt ved Institut for Farmakologi.

Lægemiddelforskning. Ph.d. Liselotte Brix Jensen er adjunkt ved Institut for Farmakologi. Lægemiddelforskning 2005 Ph.d. Liselotte Brix Jensen er adjunkt ved Institut for Farmakologi. L æ g e m i d d e l f o r s k n i n g 2 0 0 5 Forskning ved DFU Danmarks Farmaceutiske Universitet har som

Læs mere

Evaluering af GRAZAX. 1. semesterprojekt, efteråret 2012. Roskilde Universitet. Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse

Evaluering af GRAZAX. 1. semesterprojekt, efteråret 2012. Roskilde Universitet. Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse Evaluering af GRAZAX 1. semesterprojekt, efteråret 2012 Roskilde Universitet Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse Gruppe 9: Michelle Mia Rasmussen, Laura Nielsen, Bjarke Haldrup, Peter Sørensen, Morten

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Det ioniserede alkaline vand 6. udgave. Videnskabelig afhandling (her kun i udsnit) af hemmeligheden bag et sundt helbred og lang levetid!

Det ioniserede alkaline vand 6. udgave. Videnskabelig afhandling (her kun i udsnit) af hemmeligheden bag et sundt helbred og lang levetid! Det ioniserede alkaline vand 6. udgave af ingeniør, videnskabsmand og opfinder, Sang Whang. Oversat og kommenteret af: Poul-Erik Nielsen, Sc.D. Vi har øje for din sundhed GRATIS UDGAVE! Videnskabelig afhandling

Læs mere

Steen Kofoed & Steen Krarup. Sjælens Univers

Steen Kofoed & Steen Krarup. Sjælens Univers Steen Kofoed & Steen Krarup Sjælens Univers Indhold Kære læser! Tak Indledning Mennesket Æterlegemet Madens indvirkning Fødevarernes æteriske energiniveau Grønne fingre Astrallegemet Sanseoplevelser Farvernes

Læs mere

REHABILITERING AF ET LIV I AFHÆNGIGHED

REHABILITERING AF ET LIV I AFHÆNGIGHED 1 NARCONON 2 Hvordan kan du få din kære, som du har mistet til stofeller alkoholmisbrug, tilbage? At miste en af sine kære til stofafhængighed er en af de værste ting, der kan ske. Den kan let ødelægge

Læs mere

Deres årsag og helbredelse

Deres årsag og helbredelse 1 Deres årsag og helbredelse 1 2 Autoimmune sygdomme Kroppens immunsystem beskytter dig mod sygdomme og infektioner. Men hvis du har en autoimmun sygdom, angriber dit immunsystem dine sunde celler i kroppen

Læs mere

Introduktion til Tankefeltterapi

Introduktion til Tankefeltterapi Introduktion til Tankefeltterapi Fakta, selvhjælp og om kurserne Catherina Severin og Henrik Lund OM TANKEFELTTERAPI Tankefeltterapi, eller TFT, er en revolutionerende, sikker, hurtig og kort terapi form,

Læs mere

ET GODT HELBRED Lynguiden ET GODT HELBRED. Lynguiden. Banebrydende, visionært, intellligent! Helt naturligt!

ET GODT HELBRED Lynguiden ET GODT HELBRED. Lynguiden. Banebrydende, visionært, intellligent! Helt naturligt! ET GODT HELBRED Banebrydende, visionært, intellligent! Helt naturligt! Hilser denne bog velkommen. Fortæller hvad den almene folkeoplysning og politikere forsømmer. Noget, der burde være almen viden..

Læs mere

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER

SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER UD AF DEPRESSIONEN SUPPLEMENT ELLER ERSTATNING TIL LYKKEPILLER Strategier, indsatser og værktøjer, der vil hele din depression, øge dit humør og skabe livsglæde på en naturlig måde. 1 Ud af depressionen

Læs mere

Hånden på hjertet. passer du på det? af phytoterapeut og biopat Birgith Broberg

Hånden på hjertet. passer du på det? af phytoterapeut og biopat Birgith Broberg Hånden på hjertet passer du på det? af phytoterapeut og biopat Birgith Broberg Indholdsfortegnelse: Indledning side 3 Hjerte/blodkredsløb kort fortalt side 4 Hjertekredsløbssygdomme side 6 Forhøjet blodtryk

Læs mere

PROPAs NYHEDSBREV Marts 2005

PROPAs NYHEDSBREV Marts 2005 PROPAs NYHEDSBREV Marts 2005 Foto: Jørgen Jørgensen Spilles der ud med hjerter eller spar om Zometa-behandlingen? Læs artiklen side 3 INDHOLD ÅRSMØDE OG GENERALFORSAMLING... 2 ZOMETA-BEHANDLING AF KNOGLEMETASTASER...

Læs mere

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12

Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Hepatitis B og C Spørgsmål & lægernes svar 2010-12 Overlæge dr. med. Mads R. Buhl Hepatitis B og C spørgsmål & lægernes svar 2010-12 HEPATITIS B OG C - SPØRGSMÅL & LÆGERNES SVAR 3. udgave 2010 Overlæge

Læs mere

Blæretangs medicinske værdi.

Blæretangs medicinske værdi. Følgende er en oversættelse af publikationen Kelp The Health Giver. Helsebringeren Tang, udgivet i august 1968 af den engelske læge Eric F. W. Powell Ph.D., N.D. Kommentar af oversætteren: Powell's skrift

Læs mere

Anæmi og fatigue. sygeplejerske info om myelomatose

Anæmi og fatigue. sygeplejerske info om myelomatose Anæmi og fatigue Kapitel 11 handler om baggrunden for anæmi ved myelomatose, symptomer og behandling. Endvidere beskrives fatigue og sammenhængen med livskvalitet, herunder en gennemgang af instrumenter

Læs mere

DSOM Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin

DSOM Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin DSOM Dansk Selskab for Orthomolekylær Medicin 20 år mod strømmen www.dsom.dk Indhold DSOM historien Orthomolekylær kost - og det modsatte Vitaminer og mineraler Holistisk tandlægegerning i praksis Det

Læs mere

INDHOLD. Uddannelse i forsøgsdyr. 16 Dyremodeller i udforskningen af sukkersyge Af Karsten Buschard

INDHOLD. Uddannelse i forsøgsdyr. 16 Dyremodeller i udforskningen af sukkersyge Af Karsten Buschard INDHOLD Uddannelse i forsøgsdyr Det kræver særlig uddannelse at arbejde med forsøgsdyr, uanset om man passer og plejer dem, medvirker ved forsøg, udfører forsøgene eller har ansvaret for en forsøgsdyrsstald.

Læs mere

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010

Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010 Afdelingen for gymnasiale uddannelser Indholdskontoret Undervisningsministeriet Side 1 Skriftlig prøve i biologi A maj 2010...3 Opgavesæt... 4 Opgaverne 2010... 4 Statistik...

Læs mere

Vi har nyrekræft. En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende

Vi har nyrekræft. En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende Vi har nyrekræft En praktisk vejledning til patienter og deres pårørende FORORD DaRenCa Der diagnosticeres mellem 600 og 700 nye tilfælde af nyrekræft om året i Danmark. Der er sket markante fremskridt

Læs mere

fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD:

fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD: Lærermateriale fascinerende + ægte Lærermateriale BODIES REVEALED INDHOLD: Oversigt over udstillingen Obligatorisk information, som hjælper dig med forberedelserne Når I ankommer til udstillingen Aktiviteter,

Læs mere

Alt du har brug for at vide om Nikkens produktserier PRODUKT TRÆNINGS MANUAL

Alt du har brug for at vide om Nikkens produktserier PRODUKT TRÆNINGS MANUAL Alt du har brug for at vide om Nikkens produktserier PRODUKT TRÆNINGS MANUAL Velkommen til den første udgave af Nikken produkter uddannelsesmanual Produkt uddannelsesmanualen er fyldt med informationer

Læs mere

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson

Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson Healing Code Alexander Loyd & Ben Johnson En artikel om The Healing Code af Jarle Tamsen 1 2 Bogen, The Healing Code, er skrevet på grundlag af en gave, som Alex Loyd modtog fra Universet (Gud) i 2001.

Læs mere

Saft og kraft i urterne

Saft og kraft i urterne Saft og kraft i urterne Adaptogener og tonics af phytoterapeut og biopat Birgith Broberg Birgith Broberg 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 De superiøre urter side 4 Forskelle og ligheder side 5 Hvordan

Læs mere

Myelodysplastiske syndromer: En patienthåndbog

Myelodysplastiske syndromer: En patienthåndbog DANSK Myelodysplastiske syndromer: En patienthåndbog Sjette Udgave the myelodysplastic syndromes foundation, inc. Udgivet af The Myelodysplastic Syndromes Foundation, Inc. Myelodysplastiske syndromer:

Læs mere