Referat af Kredsgeneralforsamling 2015 KREDS 5 Afholdt d. 26. februar 2015 kl. 19:30 i Svendborg`s klubhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Kredsgeneralforsamling 2015 KREDS 5 Afholdt d. 26. februar 2015 kl. 19:30 i Svendborg`s klubhus"

Transkript

1 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 5 Kredssekretær Marianne Madsen Kirstensvej Nyborg Tlf.: Referat af Kredsgeneralforsamling 2015 KREDS 5 Afholdt d. 26. februar 2015 kl. 19:30 i Svendborg`s klubhus 1. Valg af dirigent Thomas Ryhave blev valgt. Alle medlemmer af kredsens udvalg er ikke inviteret. Klaus Krogh gør indsigelse mod dette. Susan Aino Kjær oplæser fra landsudvalgets vedtægter at de skal inviteres, dette tages til efterretning og dette laves der om på, til næste år. Thomas Ryhave tilføjer, at det ligeledes står i vedtægterne der er tilgængelig på kredsens hjemmeside. Thomas Ryhave takker for valget og oplyser, at vi skal have valgt nogle stemmetællere, og at der er ligeledes valg til ordensudvalget som bliver punkt 11på dagsordenen. Klaus Krogh og Janna Juhler vælges som stemmetællere. 2. Kredsformandens beretning: Kredsbestyrelsens beretning for foreningsåret februar 2014 til februar Det er ikke min tanke med denne beretning, at gå kronologisk igennem hele året og de møder der har været afholdt, både i kredsbestyrelsen og i kredsrådet. De er endog meget fyldestgørende beskrevet i de referater der efterfølgende er blevet udsendt til jer alle. Jeg vil hellere berette om de highlights der har haft stor opmærksomhed i årets løb og som stadigværk er aktuelle i forskellig grad. Kredssekretæren, som meddelt på koordineringsmødet i november, blev Gitte desværre nødt til at trække sig fra posten på grund af en rigtig kedelig sygdom med hendes øjne. For at løse det problem, i hvert fald frem til i aften, indgik vi i bestyrelsen en aftale med Marianne Madsen om, at hun vikarierede for Gitte indtil vi vidste om der var en mulighed for at hun kom tilbage.

2 Marianne havde den fordel, at hun som webmaster for kredsens hjemmeside, var fuldt ud opdateret med hvad der rørte sig i kredsen, og hun har da også efterfølgende deltaget i kredsbestyrelsesmøderne. Jeg har naturligvis løbende haft kontakt til Gitte for at høre, om der var fremskridt i hendes helingsproces, og det er der heldigvis, dog ikke så meget, at hun endnu kan overskue hvornår hun eventuelt igen er klar til at påtage sig organisatoriske opgaver for kredsen. Sekretariatet i DcH, på vort kredsrådsmøde d. 14. august mindedes vi vores nyligt afdøde forretningsfører Hans Tonsborg med et minuts stilhed. Forretningsudvalget i DcH havde herefter en opgave med at undersøge markedet for at finde en kompetent afløser for Hans. Til det arbejdede benyttede FU sig af Carsten Meinert som vi jo i forvejen havde et rigtigt godt samarbejde med omkring Foreningslederuddannelsen. Den vej igennem lykkedes det så FU at finde frem til nogle emner, og et par af dem herunder Jan Nielsen var så til en ansættelses samtale med FU, og her skilte Jan sig markant ud, så markant, at han på et ekstraordinært landsmøde d. 25. oktober enstemmigt blev godkendt som ny forretningsfører i DcH med ansættelse fra 1. november Det var absolut en god beslutning for DcH. Jan er et sprudlende energibundt og er i den grad ved at få sat skik på mange ting på den post. Jeg hører kun positive tilbagemeldinger fra alle der har været i kontakt med ham både fra de lokalforeninger, og de udvalg der har meget at gøre med ham i hverdagen. Således er han i gang med at få koordineret udseendet på alle de foldere, pjecer og plancher med mere, for at sikre, at de alle har en ens DcH profil, han koordinerer al tilgængelig DcH beklædning med leverandør for at sikre så gunstige priser for alle medlemmer af DcH som overhovedet muligt. Dyrskuet i Odense d. 12. til den 14. juni, har igen i år været en hård nød at knække, med hensyn til at få samling på deltagere fra vor side. Dorthe Larsen har kæmpet en hård kamp med arrangørerne, for at få tingene til at hænge sammen, og har opnået en rigtig fin aftale. Efter en lidt hektisk koordinerings-periode, er det også lykkedes Dorthe at få en rigtig god deltagelse stablet på benene med hjælp fra mange af vore lokalforeninger. Vi bliver således repræsenteret på Dyrskuet med både Agility, Rally, forhåbentligt også ungdomstræning samt konsulenter og eftersøgere i et rigtigt fornuftigt antal, som gør det muligt at profilere, ikke alene kredsen, men hele DcH på en rigtig god måde. Der er også fundet praktisk arbejdskraft til både opbygning og nedtagning af vores stand. Som et ekstra kuriosum bliver den stand i år noget helt specielt, idet HB på vort seneste møde d. 7. februar godkendte indkøb af et DcH telt med masser af reklamer på, og forhåbentligt også en flagpole med logo, dette telt tildeles kreds 5 som udstationering, i samme stil som det kreds 6 fik for et par år siden. Så sent som i mandags blev jeg kontaktet af Jan Nielsen, at han havde fået tilbud hjem fra 2 potentielle leverandører, og valgt den ene som kunne levere produktet til den rigtige kvalitet og en pris der var kr. lavere end den konkurrerende udbyder. Han har gør nu sagen færdig med Landskassereren med henblik på at arrangere et hurtigt indkøb. Det betyder at vi nu kan koncentrere os om indkøb af møbler til telte, som kredsen jo så selv kommer til at betale. Der var i starten lidt problemer med forsikring af vor deltagelse samt vort udstyr ved skuet, da arrangørerne ikke kunne dække os

3 ind på nogen måde. Jan Nielsen forelagde sagen for DcH s forsikringsselskab, som heldigvis vendte tilbage med svar om, at dette arrangement var omfattet i DcH s forsikringsaftale. Konkurrenceudvalget udsendte her fra årsskiftet en ny orientering nr. 78 omkring hvad vi kan kalde sportslige disciplinærsager, blandt affødt af et par uheldige episoder i løbet af året, omkring hundebid samt personlig usportslig opførsel, i den slags tilfælde, bliver det nu muligt at karantænedømme i første omgang en måneds ubetinget karantæne til den formastelige, hund eller hundemenneske, hvor de pådømte ingen adkomst har til konkurrencepladser eller hundeaktiviteter. Hvis der er tale om hundebid der har udløst en karantæne vil lokalforeningsformanden naturligvis blive informeret om diskvalifikationen, da det er deres opgave at følge op på den, samtidig vil der ske en blokering i DcH on-line. Endvidere informeres alle kredsformænd om udelukkelsen. I den forbindelse vil der fra KU blive fremsat et forslag til vedtægtsændring til Landsmødet omkring DcH s Disciplinære 22, idet en sportslig disciplinærsag jo ikke er dækket ind i vore nuværende vedtægter. Desuden fordrer det en godkendelse af en ny 21A, som er nødvendig for at orientering 78 kan få den ønskede effekt. Dette er drøftet mellem formanden for KU, Peter Knudsen, Steen Larsen fra Ordensudvalget, og jurist Susan Aino Kjær har været spurgt til råds omkring det juridiske. Fra konkurrenceudvalget er der også et Nyhedsbrev på vej omkring forsikringer og vaccinationer i hundeførernes startbøger. Forsikringer skal ikke længere skrives ind i startbøgerne idet den kollektive forsikring dækker alle DcH konkurrencer en hundefører måtte deltage i samt naturligvis al træning i en DcH forening. Vaccinationer skal fortsat indskrives i startbogen og fornyes hvert tredje år, det gælder de lovpligtige vacciner hundesyge og smitsom leverbetændelse (hepatitis). Alle hunde skal dog fortsat være lovpligtigt forsikret for al deres færd udenfor DcH, her dækker den kollektive forsikring nemlig ikke. Dette skal altså ikke skrives ind i startbøgerne, men det kan dog anbefales lokalforeningerne at kontrollere årligt om hundeførerne har denne lovpligtige forsikring i orden for at undgå at hundeførerne tror DcH dækker alt hvad deres hund måtte foretage sig. Formændene for kredsens udvalg, samt de tilstedeværende formænd for landsudvalgene vil naturligvis senere få mulighed for at komme med deres egen beretning for det forgangne forenings år, men jeg vil godt lige her i beretningen flette et par ord ind omkring kredsens uddannelsesudvalg. Dem kan vi simpelthen ikke være bekendt at behandle som vi gør i øjeblikket. Udvalget har hele året ved enhver given lejlighed udtrykt ønsker om nye medlemmer til udvalget, og resultatet har hver gang været rungende tavshed, ingen har budt ind. Vi er nu aktuelt nede på 2 medlemmer i udvalget, hvilket gør, at de hverken kan stikke eller bekende omkring de mange kurser der skal afvikles i kredsen i år, og muligheden for at arrangere eventuel efteruddannelse efter ønsker fra lokalforeningerne reelt er en illusion. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt i kredsen, hvis de sidste to også melder fra, er vi reelt derhenne, at uddannelse i kreds 5 risikerer at blive nulstillet, og at vi skal sende vore aspiranter til andre kredse for at få deres uddannelse.

4 Jeg vil derfor meget indtrængende anmode lokalforeningsformændene om at finde nogle egnede emner, eventuelt via deres træningsledere, så vil vi meget snart indkalde formændene til et møde, hvor vi kan få læst dette problem. Som det er nu voldtager vi vort udvalg, og det kan vi faktisk ikke tillade os. Landsforeningens Dommerudvalg arbejder i øjeblikket med en redaktionel sammenskrivning af konkurrenceprogrammet for at fremme overskueligheden, der bliver altså ikke tale om ændringer af øvelserne i programmet i denne omgang. Men det er jeg sikker på Thomas Ryhave og Jim Andersen vil komme meget mere ind på. Vi skal også senere på mødet godkende en arvtager for Jim som senest her på dommermødet d. 19. februar meddelte dommerne at han gerne vil stoppe som formand i udvalget, men gerne vil fortsætte som almindeligt medlem. På dommermødet blev Torben Petersen valgt af dommerne som den nye formand for kredsens dommerudvalg, det skal vi senere i dagsordenen bekræfte, at vi er enige i. DcH s Eftersøgningsudvalg er efter en turbulent periode nu kommet rigtigt godt i gang, og mange nye tiltag er på banen. Det første tiltag var, med accept fra HB, at invitere alle eftersøgere til at årsmøde på Vissenbjerg Storkro d. 7. december sidste år for at få renset ud i alle de misforståelser der var opstået omkring en eventuel årlig mønstring af eftersøgerne for overhovedet at få en status på hvor mange der i det hele taget stadig var aktive. Jeg kan spinde lange historier omkring den sag, men vil dog holde mig til at konstatere, at årsmødet blev en succes hvor der åbnede sig mange nye spændende tanker for udvalget. Et af tiltagene var et ønske også fra udvalget om at forstærke strukturen for udvalget arbejde ved, at eftersøgerne i hver kreds selv valgte en kredseftersøger som bindeled mellem EU og de respektive eftersøgere, blandt andet sammen med udvalget koordinere de regelmæssige kvalitetstest, som de nu kom til at hedde. Her i kredsen har vi kaldt vore eftersøgere, samt de formænd der har tid til et møde i Odenses klubhus lørdag d. 7. marts så vi også kan få valgt vores kredseftersøger. Et andet spændende tiltag går på, at Eftersøgningsudvalget arbejder meget intenst på at etablere et humanitært eftersøgningskorps som HB reelt har givet accept for at arbejde videre med. Her er udvalget imidlertid kollideret med en organisation der hedder Missing People som reelt jagter vore eftersøgere med invitationer over hele landet, de har nemlig ikke selv nogen uddannede eftersøgere endnu, så de vil gerne stjæle vore, certificere dem og dernæst bruge dem i deres eget navn udenom DcH idet de vil have hånds og halsret over hele opgaven. Det ønsker Eftersøgningsudvalg overhovedet ikke at deltage i, så hvis de henvender sig til nogle af jeres eftersøgere så giv dem en kold skulder. Eftersøgningsudvalget har for længe siden taget kontakt til Tage Møllemand, en mangeårig DcH mand, men også med i beredskabsstyrelsen omkring uddannelse i traumehåndtering med mere for disse DcH eftersøgere, som skal specieluddannes til denne form for eftersøgning, I forbindelse med årets formandsmøde afholdt vi også et Kredsformandsmøde, for koordinering af først og fremmest de konkurrencemæssige relationer mellem kredsene, og der blev opnået enighed på nogle punkter som vi også har drøftet tidligere i det her forum. Der var enighed om

5 hvordan vi håndterer betaling for hundeførere der begav sig frem til en konkurrence, uden at have betalt for deltagelse i henhold til reglerne. Der var også enighed om, at de enkelte kredse havde ret til at lave præference for hundeførere fra egen kreds hvis der blev tilmeldt flere deltagere end arrangøren kunne håndtere. Vi var også enige om, ikke at være enige i et ens startgebyr for landsdækkende konkurrencer afholdt i de enkelte kredse, her bestemmer den arrangerende lokalforening selv hvad deres startgebyr skal være, men lad nu være med at udnyttet det så groft, at der ikke er nogen der vælger at deltage i landsdækkende konkurrencer her i kredsen. Landsmødet er lige på trapperne, dagsordener og forslag med mere er lige på vej, det forestiller jeg mig vi kan tage en snak om under eventuelt. Jeg vil blot her orientere om, at der jo under landsmødet skal vælges formænd for en række udvalg, og efterfølgende på HB mødet dagen efter skal udpeges medlemmer til de samme udvalg. Her fra kredsen har vi valgt at genindstille de kandidater der allerede sidder på de respektive formandsposter for Landsudvalgene det er i år Jim Hempel for Agilityudvalget, Susan Aino Kjær for Uddannelsesudvalget. Vi peger også på genindstilling af Stig Hansen til konkurrenceudvalget, og Dorthe Larsen til Uddannelsesudvalget. Vi er faktisk, kredsens størrelse taget i betragtning, den kreds der har flest formænd for landsudvalg overhovedet, ud over de ovenfor nævnte, har vi Birgit Larsen i ungdomsudvalget, Thomas Ryhave i Dommerudvalget, Steen Larsen i Ordensudvalget, og Janna Juhler i Konsulentudvalget, så ingen kan vove at påstå at kreds 5 ikke er superaktiv i DcH. På kredsbestyrelsens vegne, Johnny Voss, Kredsformand Poul Erik Larsen spørger til om suppleanten som kredssekretæren er blevet spurgt om denne ville have posten. Suppleanten var ikke interesseret i at overtage posten, efter den sygemeldte Gitte Petersen, derfor dette valg. Formanden for dommerudvalget skal vælges på generalforsamlingen. Klaus Krogh spørger om der kan laves en tro og love erklæring vedr. vaccinationer og forsikring. Man kan ikke skrive i konkurrence bogen om hunden er vaccineret, det er dyrlægen der skal gøre dette. Kan vi ikke blot nøjes med at vise hundepassene. Det er anført i konkurrencebogen at det er dyrlægen der skal påføre dette. Er det ikke nok at formændene påfører det i konkurrence bogen. Det er en dyrlæge der skal gøre det. Overordnet er, at det er formændene eller en repræsentant for lokalforeningens ledelse, der er ansvarlig for at foreningens hundeførere er berettiget til at stille op til konkurrencer. I Konkurrenceudvalgets orientering 78 spørges der til, om den både indeholder bestemmelser om karantæne idømmelser, både ved bid skader og usportslig optræden. Det er helt klart intensionen, orienteringen fordrer imidlertid en godkendelse af ændring af Landsforeningens vedtægt 22 og en ny 21 A, ved Landsmødet i marts.

6 Udvalgenes beretning Uddannelsesudvalget: Der var kun 5 aspiranter der var tilmeldt træner udd. Denne blev dog gennemført. Der var 8 på overbygningen. Familiehunde overbygningen blev afholdt med 10 deltagere. Der var 3 aspiranter der blev uddannet i Der var desværre ingen der ville være kredsinstruktører. Der appelleres til at der skal findes interesserede som vil være kredsinstruktør til næste gang dette udbydes. Der ønskes fortsat nye medlemmer til udvalget, der er hårdt brug for det er der 22 tilmeldte til træneruddannelsen. Desværre er der 2 medlemmer der har valgt at stoppe. Poul Erik Larsen og Jørgen Christensen takkes for deres medvirken. Der var ingen kommentarer til beretningen. Dommerudvalget: 2014 har der været afholdt efteruddannelse. Der var 3 dommere der deltog i DM. Der har ikke været nogen protester for Der har været afholdt seminar vedr. ændring af konkurrenceprogrammet. Håbet er, at man kan reducere antallet af sider i konkurrence bogen. Der er én anden års dommer aspirant hvor det går rigtig godt og han indstilles til dommerprøve. Der er 2 nye aspiranter der skal afholdes samtaler med. Der er valgt nyt medlem til kredsens dommerudvalg, det blev Majbritt Øien fra Svendborg. Konkurrenceudvalget: 134 hunde har deltaget i konkurrence i DCH lydighed. Der var 33 hunde udtaget til DM. Der er 2 deltagere der i 2015 er udtaget til eliteturneringen og begge deltager. Konkurrencerne for 2015 er fastlagt. Langeland har fået den sidste konkurrence og udtagelsen til DM foretages derfor der, dog ikke for elite hundene. Man registrerer alle de hunde der får karantæne og dette kan udvalget se på resultathjemmesiden. Hvis man diskvalificeres vil man blive blokeret således man ikke kan tilmelde sig andre konkurrencerne inden for karantæne perioden. Thomas Ryhave nævner at man i kredsen har snakket om, at vi skal lægge alle lokalkonkurrencer ind på online tilmeldingen. Det støttes der op om. 3. Regnskabsaflæggelse af kredskassereren 1199 medlemmer i 2014 det var en lille tilbagegang fra Vi har et lille overskud på kr. 5989,79 hænger bl.a. sammen med at alle udvalgene ikke har brugt det der var budgetteret med. Kredsen har givet tilskud til en hundefører der deltog i VM for redningshunde. Der var ingen bemærkninger til regnskabet. 4. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet nogen forsalg. 5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent 2016 (Forslag Uændret 110,00 kr.)

7 Forslag om at kontingentet fortsat er 110 kr. hvilket vedtages. I 2016 bliver der brugt penge på en ny pc til dommerudvalget. Thomas Ryhave spørger om man forventer fremgang i medlemstallet. Johnny Voss regner med at, det gør man. 6. Valg af kredsformand - Johnny Voss er villig til genvalg. Johnny Voss er genvalgt. 7. Valg af næstformand og sekretær for 1 år Marianne Madsen er foreslået og valgt. 8. Valg af suppleant for sekretær og næstformand Poul Erik Larsen påpeger at det er valg af suppleant og sekretær og næstformand og ikke kasserer og næstformand. Pernille Gregersen modtager valg og er valgt. 9. Valg af udvalgsformænd til udvalg: Dommerudvalg - Jim Lund Andersen vil gerne fratræde på posten, men fortsat være en del af udvalget. Torben Pedersen vælges som ny formand, for et år. Konkurrenceudvalg Stig Hansen er villig til genvalg og er genvalgt. Uddannelsesudvalg Arne Honoré er villig til genvalg og er genvalgt. Valg af 2 revisorer Knud Knudsen og Richard Olsen er villig til genvalg og er genvalgt. Valg af 1 revisorsuppleant Pernille Gregersen modtager ikke genvalg. Ulla Paamann er valgt. 10. Valg af repræsentant til DcH s Initiativfond På valg er Flemming Aalund og han modtager genvalg og er genvalgt. 11. Valg af repræsentant til ordensudvalget Richard Olsen er genvalgt. 12. Eventuelt Richard Olsen oplyser, at Vestfyn har en agility konkurrence d og vil høre om der er nogen der har indsigelse mod at flytte det til d Dette er der ikke indsigelse mod. Jim Hempel spørger til et referat af d Jim har referat fra d og der er ikke nævnt noget om antal hunde der stiller i en agility konkurrence. Det korrekte referat er fra et kredsrådsmøde d Det drejer sig om max antal hunde pr. dommer ved agilitykonkurrencer, for nuværende max 40. Skal dette ændres, skal det fremsættes som forslag til behandling ved næste generalforsamling.

8 Vagn Bødker opfordrer til at alle skal betale direkte til kasseren når der afholdes kursus og at man betaler rettidigt. Poul Erik Larsen mener ikke at det altid er entydigt om man får en regning eller ej. Susan Aino Kjær fortæller, at der fra landsuddannelsesudvalget også har været problemer med at få pengene hjem rettidigt. Der er også klubber fra kredsen der ikke betaler rettidigt. Birgit Larsen fra ungdomsudvalget fortæller lidt om ungdomshold. Tilbyder at komme i klubberne og fortælle om, hvordan man arbejder med unge, og deres hunde. Hvor mange lokalforeninger har ungdomshold?. Der er kun Nordfyn der har et decideret ungdomshold. Brenderup har en del unge medlemmer. Richard Olsen efterlyser sporlæggere til konkurrence d Fastlagte dage for kommende møder i kredsrådet afholdes der kredsrådsmøde i klubbet i Langeskov afholdes koordineringsmøde i klubhuset i Kerteminde afholder der kredsgeneralforsamling i Svendborg klubhuset. Thomas Ryhave vil gerne opfordre til, at man ikke skriver ud om kredsrådsmøder, møder man skal tilmelde sig, når der nu står i indkaldelsen, at man kun skal skrive hvis man ikke kommer. Marianne Madsen oplyser at hun tager det på sin kappe, og beklager at det er sket. Thomas Ryhave opfordrer til, at man på landsmødet gør indsigelse mod det nye udseende på brevpapiret. Der er enighed om at det ikke er pænt. Poul Erik Larsen opfordrer til at vi skal finde nogle C hunde, der er alt for lidt der deltager i konkurrencer for nuværende. Johnny Voss slutter generalforsamlingen og takker for god ro og orden samt god styring fra dirigenten. Der råbes hurra for kredsen. Marianne Madsen Sekretær og Næstformand Kreds 5

Referat af kredsråds- og koordineringsmøde Torsdag den 27.11. 2014 kl. 19.00 i klubhuset DcH Kerteminde, Odensevej 540 A

Referat af kredsråds- og koordineringsmøde Torsdag den 27.11. 2014 kl. 19.00 i klubhuset DcH Kerteminde, Odensevej 540 A Referat af kredsråds- og koordineringsmøde Torsdag den 27.11. 2014 kl. 19.00 i klubhuset DcH Kerteminde, Odensevej 540 A Dagsorden:. 1. Valg af dirigent og godkendelse af dagsorden. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Karin Nielsen Sekretær Klippingevej 19 4671 Strøby Tlf. 21 51 51 01 DATO 18. februar 2015 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Referat fra formandsmøde den 12. og 13. november 2016 på Huset i Middelfart

Referat fra formandsmøde den 12. og 13. november 2016 på Huset i Middelfart Dato 18-11-2016 postnr. 297/16 Referat fra formandsmøde den 12. og 13. november 2016 på Huset i Middelfart Deltagere på mødet, se nederst i dette referat. Velkomst ved Torben Mødet startede kl.11.00 hvor

Læs mere

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Lørdag d. 7-2 2015

Referat fra hovedbestyrelsesmøde Lørdag d. 7-2 2015 Referat fra hovedbestyrelsesmøde Lørdag d. 7-2 2015 Til: HB Alle landsudvalg Lokalforeninger Postansvarlige 41/15 Den 8.2.2015 Hovedbestyrelsesmøde den 7.2. 2015 kl. 09.00 på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening LANDSFORMAND 96/13 Til Lokalforeningerne, Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige, HB REFERAT fra: Torben Ibsen Tårupvej 26 8963 Auning Tlf: 5355 2100 torben@dch-danmark.dk

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v / kredskasserer Pia Johnsen Svanevej 8, 8723 Løsning, 2010 4880, kreds3kasserer@rundering.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v / kredskasserer Pia Johnsen Svanevej 8, 8723 Løsning, 2010 4880, kreds3kasserer@rundering. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v / kredskasserer Pia Johnsen Svanevej 8, 8723 Løsning, 2010 4880, kreds3kasserer@rundering.dk REFERAT FRA Kredsgeneralforsamling den 26. februar 2013 kl. 19.30

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING Charlotte Alkjær Sekretær Hillerødvej 100 3300 Frederiksværk Tlf. 25715585 DATO 26.februar 2007 STED Ålestokgården, Næstved

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 22. februar 2017 STED Chr. VI Overdrevskro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt Lindevang,

Læs mere

Hinnerup Civile Hundeførerforening Afholder ordinær generalforsamling Søndag den 8. nov. 2015 kl.12:00 Klubhuset, Rylevej 50

Hinnerup Civile Hundeførerforening Afholder ordinær generalforsamling Søndag den 8. nov. 2015 kl.12:00 Klubhuset, Rylevej 50 Indkaldelse til generalforsamling Hinnerup Civile Hundeførerforening Afholder ordinær generalforsamling Søndag den 8. nov. 2015 kl.12:00 Klubhuset, Rylevej 50 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 REFERAT - KREDSRÅDSMØDE Marianne Lind Sekretær Horserødvej 2B 3000 Helsingør Tlf. 4975 1730 DATO 18.september 2007 STED DELTAGERE AFBUD FRAVÆRENDE Osted Kro Kredsbestyrelsen:,

Læs mere

Referat fra HB møde den 14. maj 2017

Referat fra HB møde den 14. maj 2017 Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 14. maj. på Hotel Hedegaarden, Vald. Poulsensvej 7, 7100 Vejle Deltagere: Mødeleder Annette Lunau AL Landskasserer Erik Hansen EH Kredsformand i kreds 2 Susanne Kjær SK Kredsformand

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2016 DCH, KREDS 6 DATO 24. februar 2016 STED Osted kro TID 19.00 DELTAGERE Kredsbestyrelsen og udvalgsformænd: Bjarne Haulund, René Pedersen, Erik Danielsen, Ole Pedersen, Jan Jensen, Anette Knudsen, Bent Blom, Mai-Britt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING VEDTÆGTER FOR BRENDERUP OG OMEGNS CIVILE HUNDEFØRERFORENING 1. Foreningens navn er Brenderup og Omegns civile Hundeførerforening (BocH). Dens hjemsted er Middelfart Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Kredssekretær Dorthe Dalgaard Nielsen Atlasvej 24, 7100 Vejle ;

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Kredssekretær Dorthe Dalgaard Nielsen Atlasvej 24, 7100 Vejle ; Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Kredssekretær Dorthe Dalgaard Nielsen Atlasvej 24, 7100 Vejle 26 16 96 21; ddn@cdmail.dk Referat fra Kredsgeneralforsamling den 17. februar 2014 kl. 19.30 i DcH

Læs mere

Vedtægter DcH Svenstrup

Vedtægter DcH Svenstrup Vedtægter DcH Svenstrup 1 Foreningens navn er Danmarks Civile Hundeførerforening, Svenstrup (forkortes DcH). Foreningens hjemsted er Svenstrup i Aalborg Kommune. Foreningen er medlem af Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for kreds 4

Vedtægter for kreds 4 Vedtægter for kreds 4 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at: Samle lokalforeningerne i kredsens virkeområde og arbejde på at opfylde DcH s

Læs mere

Kredsbestyrelsesmøde

Kredsbestyrelsesmøde Kredsbestyrelsesmøde d. 2. marts, 2015 kl. 19.00 på Oddesundvej 119, 9220 Aalborg Øst Inden starten på mødet bød kredsformand Dorthe Ellegaard velkommen til de nye medlemmer, dels kredskasserer Mette Christensen

Læs mere

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst.

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Kredsrådsmøde Onsdag d. 4. november 2015 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra kredskassereren samt DcH Vesthimmerland, Øland, Hadsund, Støvring og Morsø Referat Inden

Læs mere

Vedtægter for DcH-Brande afd. Januar 2017

Vedtægter for DcH-Brande afd. Januar 2017 Vedtægter for DcH-Brande afd. Januar 2017 DcH-Brande afdelings bestyrelse januar 2016 Formand: Svend Ludvigsen Møllevej 6, Blåhøj 7330 Brande 21 65 21 90 svend35@icloud.com Næstformand: Kasserer: Sekretær:

Læs mere

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 11 marts 2015 kl i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Dagsorden

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 11 marts 2015 kl i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Dagsorden Kredsrådsmøde Onsdag d. 11 marts 2015 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra DcH Aalborg, Thisted, Øland, Morsø, Frederikshavn, Thyholm og Hadsund. 1: Nyt fra formanden:

Læs mere

Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling.

Nye medlemmer betaler kontingent, der fastsættes på den årlige ordinære generalforsamling. 1 Foreningens navn er DcH Vejle. Dens hjemsted er Vejle. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening. 2 Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundens evner

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD.

VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. VEDTÆGTER FOR DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING, KØGE AFD. 2011 1 Foreningens navn er Danmarks civile Hundeførerforening, Køge afd. Dens hjemsted er Køge Kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Referat fra det Ordinære landsmødet 2017

Referat fra det Ordinære landsmødet 2017 Valg af dirigent Peter Agentoft Nielsen blev igen valgt til dirigent. Uddeling af æresbeviser og jubilæumsvaser Torben Kjærbo Ibsen uddelte følgende: 25 års jubilæumsvase til Dommer Poul Rode Nielsen 25

Læs mere

Referat fra HB møde Den 22.3.2015

Referat fra HB møde Den 22.3.2015 Referat fra HB møde Den 22.3.2015 Til: 113/15 HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtager Hovedbestyrelsesmøde den 22.3.2015 kl. 08.00 på Best Western Hotel Fredericia. Den 27.03.2015 Deltagere: Torben

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016

Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 Referat fra ordinær generalforsamling mandag 25/01-2016 19 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent; Bent Rask foreslået og valgt Generalforsamlingen lovligt indvarslet. 2. Beretning: Ved formanden

Læs mere

Risskov civile Hundeførerforening.

Risskov civile Hundeførerforening. Bankkonto: 7110-1096775 Adresse på træningsplads: Viengevej 7, 8240 Risskov. Cvr. nr.: 34175640 Forslag til ændring af landsforeningens vedtægter 5,7,10,12 og 14 stk 1. vedrørende ansættelse og godkendelse

Læs mere

1. Valg af dirigent Chris Olsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.

1. Valg af dirigent Chris Olsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet. Referat fra generalforsamling i DcH-Risskov tirsdag den 18. februar 2014 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Beretning af foreningens formand 4. Regnskabsaflæggelse og budgetforelæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER for Hørsholm-Karlebo civile Hundeførerforening

VEDTÆGTER for Hørsholm-Karlebo civile Hundeførerforening VEDTÆGTER for Hørsholm-Karlebo civile Hundeførerforening Foreningens navn er Hørsholm-Karlebo civile Hundeførerforening. Dens hjemsted er Fredensborg kommune. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks

Læs mere

Referat fra ordinært landsmøde 21. marts 2015

Referat fra ordinært landsmøde 21. marts 2015 Til: 106/15 Lokalforeningerne, 24-3-2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra ordinært landsmøde 21. marts 2015 Landsformand Torben Kjærbo Ibsen bød velkommen til landsmødet. Jubilæumsfonden

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.dk REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLING den 17. februar 2009 Fraværende

Læs mere

Agilityudvalget i DcH Kreds 6

Agilityudvalget i DcH Kreds 6 Referat fra Årsmødet den 6. februar 2017. 1. Valg af ordstyrer Udvalget foreslog Hans Christian Petersen, der blev valgt. 2. Agilityudvalgets årsberetning Bent Blom Larsen fremlagde udvalgets årsberetning

Læs mere

Vedtægter for DcH-Svendborg

Vedtægter for DcH-Svendborg Forslag til vedtægtsændring til behandling på generalforsamling d. 19.11.2015 Vedtægter for DcH-Svendborg 1 Foreningens navn er DcH-Svendborg. Dens hjemsted er Svendborg. Foreningen er medlem af landsforeningen

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 1 Kredssekretær 16.06.2014 Kredsrådsmøde tirsdag d. 10/6 2014 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Afbud fra DcH Frederikshavn, Vesthimmerland,

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 1 Kredssekretær 24.09.2014 Kredsrådsmøde Onsdag d. 10. september 2014 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Referat 1: DcHs Foreningslederuddannelse

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 15. oktober på Fjeldsted Skov Kro

Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 15. oktober på Fjeldsted Skov Kro Hovedbestyrelsesmøde søndag d. 15. oktober på Fjeldsted Skov Kro Deltagere: Mødeleder Annette Lunau AL Landskasserer Erik Hansen EH Kredsformand i kreds 1 Claus Dalsgaard CD Kredsformand i kreds 3 Jørgen

Læs mere

Vedtægter for Vamdrup civile Hundeførerforening

Vedtægter for Vamdrup civile Hundeførerforening Vedtægter for Vamdrup civile Hundeførerforening 1 Foreningens navn er Vamdrup civile Hundeførerforening. Dens hjemsted er Vamdrup. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening.

Læs mere

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer.

Referat fra generalforsamling mandag d 30/ stemmeberettigede medlemmer. Referat fra generalforsamling mandag d 30/1 2017 26 stemmeberettigede medlemmer. 1. Bestyrelsen forslog Christian Platen som dirigent, Vedkommen blev valgt. Christian Platen takkede for valget og kunne

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 16. november kl i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Referat

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 16. november kl i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Referat Kredsrådsmøde Onsdag d. 16. november kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. 1: Velkomst Referat Dorthe Ellegaard bød velkommen til kredsrådsmødet med en særlig velkomst til formand

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 den 24-03-2010 Beretning 2009 Endnu et travlt DcH år er slut. Og et nyt allerede godt i gang. Jeg glædes over at mail systemet er opfundet, ellers tror jeg at

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN

DIVISIONSDOMMERFORENINGEN Referat af Generalforsamlingen Lyngby. i den 11. april 2010 kl. 1000 i Formanden indledte generalforsamlingen og bød velkommen til de fremmødte deltagere. Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer.

Referat. 1. Valg af dirigent Ingen melder sig. Martin Pedersen påtager sig opgaven, og ingen protesterer. Referat Emne: Formål med mødet: Generalforsamling Ordinær generalforsamling Referent: Connie Sorth Dato: 11. oktober 2012 Sted: Svogerslev Kro Tilstedeværende: Antal deltagere: 20 husstande var repræsenteret.

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Ændringsforslag til KocH s vedtægter revideret 25. januar 2011

Ændringsforslag til KocH s vedtægter revideret 25. januar 2011 Titel: Navneændring 1 Foreningens navn er Kolding og Omegns Civile Hundeførerforening, Kolding. Dens hjemsted er Kolding. Foreningen er medlem af landsforeningen Danmarks Civile Hundeførerforening. Foreningens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion.

Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Referat formandsmøde i Vejle lørdag d. 24.1. 2015 på Vejle stadion. Dagsorden: 10:00 10:30 Ankomst og kaffe/rundstykke 10:30 11:00 Velkomst og generel orientering, v/landsformand Poul Meineche 11:00 11:30

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

DcH Holstebro Bestyrelsen

DcH Holstebro Bestyrelsen indkalder hermed foreningens medlemmer til den ordinære generalforsamling, som finder sted tirsdag den 27. januar 2015 kl. 19.00 i klubhuset. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. foreslår: Erik Hansen 2. Formandens

Læs mere

Referat ordinært landsmøde 19. marts 2016

Referat ordinært landsmøde 19. marts 2016 126/16 29.03.16 Referat ordinært landsmøde 19. marts 2016 Uddeling af Jubilæumsvase fra Jubilæumsfonden til 4 dommere. Kurt Madsen 25 år. Ole Christensen 25 år. Kim Olin 25 år var ikke tilstede. Arne Waage

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2008.

Referat af Generalforsamlingen 2008. Referat af Generalforsamlingen 2008. Søndag den 24/2-2008 blev der afholdt ordinær generalforsamling i Redningshunden-Danmark på brandstationen i Frederikssund. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds

Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds Vedtægter for Roskilde Haveselskab Kolonihaveforbundets Roskilde Kreds 1. Kredsens navn og stiftelse 1. Kredsens navn er Roskilde Haveselskab. Kredsen består af haveforeninger beliggende i Roskilde kommune.

Læs mere

Referat af generalforsamling den i Thy Mors HåndboldDommerklub.

Referat af generalforsamling den i Thy Mors HåndboldDommerklub. Referat af generalforsamling den 16.02.2015 i Thy Mors HåndboldDommerklub. Der var mødt 24 op til selve spisningen og der var 24 til selve generalforsamlingen. Der var indkommet 7 afbud til selve arrangementet.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Kvartalsmøde. Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010

Kvartalsmøde. Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010 Kvartalsmøde Horsens Civile Hundeførerforening Torsdag d. 11. februar 2010 Formanden bød velkommen til alle de fremmødte, der var dog en del fravær pga. at flere var syge. Punkt 1: Valg af ordstyrer Martin

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011

Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 Referat fra UIGs aktivitetsmøde 23. oktober 2011 UIG: Anne-Mette Lund (formand) AML, Marianne Hulgaard MHU, Ralf Petersen RPE, Henning Johansen HJO, Camilla Møntegaard (CMA) og Ditte Vadsgaard (DVA). Dirigent:

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012

Årsmøde. Region Midtjylland 19.01.2012 Årsmøde Region Midtjylland 19.01.2012 Dagsorden ifølge vedtægternes 15, stk. 12 39 tilstedeværende, heraf 38 medlemmer. 1. Valg af dirigent a. Hans Jørgen Lundgaard vælges 2. Valg af referent a. Ane Gleerup

Læs mere

Referat fra DcH Vejles Generalforsamling d. 24-01-2015 kl. 13

Referat fra DcH Vejles Generalforsamling d. 24-01-2015 kl. 13 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Flemming Buhl Jensen blev valgt 2. Beretninger for 2014 af Foreningens formand John Stenhøj Formandens beretning blev godkendt Er vedhæftet bagerst side 4+5 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Kredssekretær Dorthe Dalgaard Nielsen Atlasvej 24, 7100 Vejle ;

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 Kredssekretær Dorthe Dalgaard Nielsen Atlasvej 24, 7100 Vejle ; REFERAT FRA Kredsgeneralforsamling den 16. februar 2015 kl. 19.30, i DcH Hadstens Klubhus Solsortevej, 8370 Hadsten Fraværende foreninger: Harlev, Grenå, Tranbjerg, Vejle, Ørsted, Århus, Galten, Hasselager.

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1

DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 DANSK POLITIHUNDEFORENING SEKTION 1 Referat af ordinært sektionsmøde for sektion 1, afholdt lørdag den 24. september 2011, kl. 1700 på Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV. Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af kredsudvalgsmøde, den 3. juni 2013

Referat af kredsudvalgsmøde, den 3. juni 2013 Referat af kredsudvalgsmøde, den 3. juni 2013 Til stede: Susanne Forsberg Fagerberg, Marianne Christensen, Herdis Aagaard Petersen, Michael Nielsen, Janni Ysbæk-Nielsen, Ole Brydegaard Pedersen, Lisbeth

Læs mere

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4

Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 MØDEREFERAT Mødedato og tid 31. August 2010 Sted Arlafoods Kruså Mejeri Mødedeltagere Fra Ole O. Madsen Emne Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Rundvisning på Kruså

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup /

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup / Generalforsamling onsdag d. 16. marts 2011 Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2010 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2010 4. Godkendelse af budget 2009 og fastsættelse

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

1. Godkendelse af referat mm. Referat fra mødet 12. december 2011 gennemgås og godkendes. Referatet sendes til Lise og lægges på hjemmesiden.

1. Godkendelse af referat mm. Referat fra mødet 12. december 2011 gennemgås og godkendes. Referatet sendes til Lise og lægges på hjemmesiden. DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 6. februar 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Ernst Johnsen Lars Poffler, Jeannette Vejlemand, Ernst Johansen, Susan Hansen John Riise,

Læs mere

Velkommen i DCH. DcH Kreds 3 Østjylland. Foreningens navn er Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening (DCH).

Velkommen i DCH. DcH Kreds 3 Østjylland. Foreningens navn er Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening (DCH). Velkommen i DCH. Foreningens navn er Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening (DCH). Foreningens formål er dels at virke for anvendelse af hundes evner og færdigheder til konkurrencesport, dels

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Nyhedsbrev Okt. 2012.

Nyhedsbrev Okt. 2012. Nyhedsbrev Okt. 2012. Nyt fra Konkurrenceudvalget. DcH s DM den 22-23. september Artikel fra Års Avis. Den 22-23. september deltog DcH Vesthimmerland i DM i Grindsted/Billund med 4 deltagere; Karl Erik

Læs mere

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 17 juni 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Referat

Kredsrådsmøde. Onsdag d. 17 juni 2015 kl. 19.00. i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Referat Kredsrådsmøde Onsdag d. 17 juni 2015 kl. 19.00 i Sport og Kulturcenter Brovst, Damengvej 2, Brovst. Referat 1: Nyt fra formanden: Status på medlemstal Landsmødet 2015 Nordisk DM 2015 Aftale mellem de 6

Læs mere

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal.

Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Generalforsamling den 20. marts 2013, kl. 19 i Kerteminde Skoles festsal. Referat. Punkt 1: Velkomst, valg af dirigent og 2 stemmetællere: Per Buch valgt som dirigent. Kent Stephensen valgt som referent.

Læs mere

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014

Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Referat af Nivå-Kokkedals Tennisklubs generalforsamling den 23. februar 2014 Til stede fra bestyrelsen var: Finn Hjarding, konstitueret formand, Lis Sorth, baneudvalgsformand, Pia Jensen, motionistformand,

Læs mere