Referat af Kredsgeneralforsamling 2015 KREDS 5 Afholdt d. 26. februar 2015 kl. 19:30 i Svendborg`s klubhus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Kredsgeneralforsamling 2015 KREDS 5 Afholdt d. 26. februar 2015 kl. 19:30 i Svendborg`s klubhus"

Transkript

1 Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 5 Kredssekretær Marianne Madsen Kirstensvej Nyborg Tlf.: Referat af Kredsgeneralforsamling 2015 KREDS 5 Afholdt d. 26. februar 2015 kl. 19:30 i Svendborg`s klubhus 1. Valg af dirigent Thomas Ryhave blev valgt. Alle medlemmer af kredsens udvalg er ikke inviteret. Klaus Krogh gør indsigelse mod dette. Susan Aino Kjær oplæser fra landsudvalgets vedtægter at de skal inviteres, dette tages til efterretning og dette laves der om på, til næste år. Thomas Ryhave tilføjer, at det ligeledes står i vedtægterne der er tilgængelig på kredsens hjemmeside. Thomas Ryhave takker for valget og oplyser, at vi skal have valgt nogle stemmetællere, og at der er ligeledes valg til ordensudvalget som bliver punkt 11på dagsordenen. Klaus Krogh og Janna Juhler vælges som stemmetællere. 2. Kredsformandens beretning: Kredsbestyrelsens beretning for foreningsåret februar 2014 til februar Det er ikke min tanke med denne beretning, at gå kronologisk igennem hele året og de møder der har været afholdt, både i kredsbestyrelsen og i kredsrådet. De er endog meget fyldestgørende beskrevet i de referater der efterfølgende er blevet udsendt til jer alle. Jeg vil hellere berette om de highlights der har haft stor opmærksomhed i årets løb og som stadigværk er aktuelle i forskellig grad. Kredssekretæren, som meddelt på koordineringsmødet i november, blev Gitte desværre nødt til at trække sig fra posten på grund af en rigtig kedelig sygdom med hendes øjne. For at løse det problem, i hvert fald frem til i aften, indgik vi i bestyrelsen en aftale med Marianne Madsen om, at hun vikarierede for Gitte indtil vi vidste om der var en mulighed for at hun kom tilbage.

2 Marianne havde den fordel, at hun som webmaster for kredsens hjemmeside, var fuldt ud opdateret med hvad der rørte sig i kredsen, og hun har da også efterfølgende deltaget i kredsbestyrelsesmøderne. Jeg har naturligvis løbende haft kontakt til Gitte for at høre, om der var fremskridt i hendes helingsproces, og det er der heldigvis, dog ikke så meget, at hun endnu kan overskue hvornår hun eventuelt igen er klar til at påtage sig organisatoriske opgaver for kredsen. Sekretariatet i DcH, på vort kredsrådsmøde d. 14. august mindedes vi vores nyligt afdøde forretningsfører Hans Tonsborg med et minuts stilhed. Forretningsudvalget i DcH havde herefter en opgave med at undersøge markedet for at finde en kompetent afløser for Hans. Til det arbejdede benyttede FU sig af Carsten Meinert som vi jo i forvejen havde et rigtigt godt samarbejde med omkring Foreningslederuddannelsen. Den vej igennem lykkedes det så FU at finde frem til nogle emner, og et par af dem herunder Jan Nielsen var så til en ansættelses samtale med FU, og her skilte Jan sig markant ud, så markant, at han på et ekstraordinært landsmøde d. 25. oktober enstemmigt blev godkendt som ny forretningsfører i DcH med ansættelse fra 1. november Det var absolut en god beslutning for DcH. Jan er et sprudlende energibundt og er i den grad ved at få sat skik på mange ting på den post. Jeg hører kun positive tilbagemeldinger fra alle der har været i kontakt med ham både fra de lokalforeninger, og de udvalg der har meget at gøre med ham i hverdagen. Således er han i gang med at få koordineret udseendet på alle de foldere, pjecer og plancher med mere, for at sikre, at de alle har en ens DcH profil, han koordinerer al tilgængelig DcH beklædning med leverandør for at sikre så gunstige priser for alle medlemmer af DcH som overhovedet muligt. Dyrskuet i Odense d. 12. til den 14. juni, har igen i år været en hård nød at knække, med hensyn til at få samling på deltagere fra vor side. Dorthe Larsen har kæmpet en hård kamp med arrangørerne, for at få tingene til at hænge sammen, og har opnået en rigtig fin aftale. Efter en lidt hektisk koordinerings-periode, er det også lykkedes Dorthe at få en rigtig god deltagelse stablet på benene med hjælp fra mange af vore lokalforeninger. Vi bliver således repræsenteret på Dyrskuet med både Agility, Rally, forhåbentligt også ungdomstræning samt konsulenter og eftersøgere i et rigtigt fornuftigt antal, som gør det muligt at profilere, ikke alene kredsen, men hele DcH på en rigtig god måde. Der er også fundet praktisk arbejdskraft til både opbygning og nedtagning af vores stand. Som et ekstra kuriosum bliver den stand i år noget helt specielt, idet HB på vort seneste møde d. 7. februar godkendte indkøb af et DcH telt med masser af reklamer på, og forhåbentligt også en flagpole med logo, dette telt tildeles kreds 5 som udstationering, i samme stil som det kreds 6 fik for et par år siden. Så sent som i mandags blev jeg kontaktet af Jan Nielsen, at han havde fået tilbud hjem fra 2 potentielle leverandører, og valgt den ene som kunne levere produktet til den rigtige kvalitet og en pris der var kr. lavere end den konkurrerende udbyder. Han har gør nu sagen færdig med Landskassereren med henblik på at arrangere et hurtigt indkøb. Det betyder at vi nu kan koncentrere os om indkøb af møbler til telte, som kredsen jo så selv kommer til at betale. Der var i starten lidt problemer med forsikring af vor deltagelse samt vort udstyr ved skuet, da arrangørerne ikke kunne dække os

3 ind på nogen måde. Jan Nielsen forelagde sagen for DcH s forsikringsselskab, som heldigvis vendte tilbage med svar om, at dette arrangement var omfattet i DcH s forsikringsaftale. Konkurrenceudvalget udsendte her fra årsskiftet en ny orientering nr. 78 omkring hvad vi kan kalde sportslige disciplinærsager, blandt affødt af et par uheldige episoder i løbet af året, omkring hundebid samt personlig usportslig opførsel, i den slags tilfælde, bliver det nu muligt at karantænedømme i første omgang en måneds ubetinget karantæne til den formastelige, hund eller hundemenneske, hvor de pådømte ingen adkomst har til konkurrencepladser eller hundeaktiviteter. Hvis der er tale om hundebid der har udløst en karantæne vil lokalforeningsformanden naturligvis blive informeret om diskvalifikationen, da det er deres opgave at følge op på den, samtidig vil der ske en blokering i DcH on-line. Endvidere informeres alle kredsformænd om udelukkelsen. I den forbindelse vil der fra KU blive fremsat et forslag til vedtægtsændring til Landsmødet omkring DcH s Disciplinære 22, idet en sportslig disciplinærsag jo ikke er dækket ind i vore nuværende vedtægter. Desuden fordrer det en godkendelse af en ny 21A, som er nødvendig for at orientering 78 kan få den ønskede effekt. Dette er drøftet mellem formanden for KU, Peter Knudsen, Steen Larsen fra Ordensudvalget, og jurist Susan Aino Kjær har været spurgt til råds omkring det juridiske. Fra konkurrenceudvalget er der også et Nyhedsbrev på vej omkring forsikringer og vaccinationer i hundeførernes startbøger. Forsikringer skal ikke længere skrives ind i startbøgerne idet den kollektive forsikring dækker alle DcH konkurrencer en hundefører måtte deltage i samt naturligvis al træning i en DcH forening. Vaccinationer skal fortsat indskrives i startbogen og fornyes hvert tredje år, det gælder de lovpligtige vacciner hundesyge og smitsom leverbetændelse (hepatitis). Alle hunde skal dog fortsat være lovpligtigt forsikret for al deres færd udenfor DcH, her dækker den kollektive forsikring nemlig ikke. Dette skal altså ikke skrives ind i startbøgerne, men det kan dog anbefales lokalforeningerne at kontrollere årligt om hundeførerne har denne lovpligtige forsikring i orden for at undgå at hundeførerne tror DcH dækker alt hvad deres hund måtte foretage sig. Formændene for kredsens udvalg, samt de tilstedeværende formænd for landsudvalgene vil naturligvis senere få mulighed for at komme med deres egen beretning for det forgangne forenings år, men jeg vil godt lige her i beretningen flette et par ord ind omkring kredsens uddannelsesudvalg. Dem kan vi simpelthen ikke være bekendt at behandle som vi gør i øjeblikket. Udvalget har hele året ved enhver given lejlighed udtrykt ønsker om nye medlemmer til udvalget, og resultatet har hver gang været rungende tavshed, ingen har budt ind. Vi er nu aktuelt nede på 2 medlemmer i udvalget, hvilket gør, at de hverken kan stikke eller bekende omkring de mange kurser der skal afvikles i kredsen i år, og muligheden for at arrangere eventuel efteruddannelse efter ønsker fra lokalforeningerne reelt er en illusion. Det kan vi simpelthen ikke være bekendt i kredsen, hvis de sidste to også melder fra, er vi reelt derhenne, at uddannelse i kreds 5 risikerer at blive nulstillet, og at vi skal sende vore aspiranter til andre kredse for at få deres uddannelse.

4 Jeg vil derfor meget indtrængende anmode lokalforeningsformændene om at finde nogle egnede emner, eventuelt via deres træningsledere, så vil vi meget snart indkalde formændene til et møde, hvor vi kan få læst dette problem. Som det er nu voldtager vi vort udvalg, og det kan vi faktisk ikke tillade os. Landsforeningens Dommerudvalg arbejder i øjeblikket med en redaktionel sammenskrivning af konkurrenceprogrammet for at fremme overskueligheden, der bliver altså ikke tale om ændringer af øvelserne i programmet i denne omgang. Men det er jeg sikker på Thomas Ryhave og Jim Andersen vil komme meget mere ind på. Vi skal også senere på mødet godkende en arvtager for Jim som senest her på dommermødet d. 19. februar meddelte dommerne at han gerne vil stoppe som formand i udvalget, men gerne vil fortsætte som almindeligt medlem. På dommermødet blev Torben Petersen valgt af dommerne som den nye formand for kredsens dommerudvalg, det skal vi senere i dagsordenen bekræfte, at vi er enige i. DcH s Eftersøgningsudvalg er efter en turbulent periode nu kommet rigtigt godt i gang, og mange nye tiltag er på banen. Det første tiltag var, med accept fra HB, at invitere alle eftersøgere til at årsmøde på Vissenbjerg Storkro d. 7. december sidste år for at få renset ud i alle de misforståelser der var opstået omkring en eventuel årlig mønstring af eftersøgerne for overhovedet at få en status på hvor mange der i det hele taget stadig var aktive. Jeg kan spinde lange historier omkring den sag, men vil dog holde mig til at konstatere, at årsmødet blev en succes hvor der åbnede sig mange nye spændende tanker for udvalget. Et af tiltagene var et ønske også fra udvalget om at forstærke strukturen for udvalget arbejde ved, at eftersøgerne i hver kreds selv valgte en kredseftersøger som bindeled mellem EU og de respektive eftersøgere, blandt andet sammen med udvalget koordinere de regelmæssige kvalitetstest, som de nu kom til at hedde. Her i kredsen har vi kaldt vore eftersøgere, samt de formænd der har tid til et møde i Odenses klubhus lørdag d. 7. marts så vi også kan få valgt vores kredseftersøger. Et andet spændende tiltag går på, at Eftersøgningsudvalget arbejder meget intenst på at etablere et humanitært eftersøgningskorps som HB reelt har givet accept for at arbejde videre med. Her er udvalget imidlertid kollideret med en organisation der hedder Missing People som reelt jagter vore eftersøgere med invitationer over hele landet, de har nemlig ikke selv nogen uddannede eftersøgere endnu, så de vil gerne stjæle vore, certificere dem og dernæst bruge dem i deres eget navn udenom DcH idet de vil have hånds og halsret over hele opgaven. Det ønsker Eftersøgningsudvalg overhovedet ikke at deltage i, så hvis de henvender sig til nogle af jeres eftersøgere så giv dem en kold skulder. Eftersøgningsudvalget har for længe siden taget kontakt til Tage Møllemand, en mangeårig DcH mand, men også med i beredskabsstyrelsen omkring uddannelse i traumehåndtering med mere for disse DcH eftersøgere, som skal specieluddannes til denne form for eftersøgning, I forbindelse med årets formandsmøde afholdt vi også et Kredsformandsmøde, for koordinering af først og fremmest de konkurrencemæssige relationer mellem kredsene, og der blev opnået enighed på nogle punkter som vi også har drøftet tidligere i det her forum. Der var enighed om

5 hvordan vi håndterer betaling for hundeførere der begav sig frem til en konkurrence, uden at have betalt for deltagelse i henhold til reglerne. Der var også enighed om, at de enkelte kredse havde ret til at lave præference for hundeførere fra egen kreds hvis der blev tilmeldt flere deltagere end arrangøren kunne håndtere. Vi var også enige om, ikke at være enige i et ens startgebyr for landsdækkende konkurrencer afholdt i de enkelte kredse, her bestemmer den arrangerende lokalforening selv hvad deres startgebyr skal være, men lad nu være med at udnyttet det så groft, at der ikke er nogen der vælger at deltage i landsdækkende konkurrencer her i kredsen. Landsmødet er lige på trapperne, dagsordener og forslag med mere er lige på vej, det forestiller jeg mig vi kan tage en snak om under eventuelt. Jeg vil blot her orientere om, at der jo under landsmødet skal vælges formænd for en række udvalg, og efterfølgende på HB mødet dagen efter skal udpeges medlemmer til de samme udvalg. Her fra kredsen har vi valgt at genindstille de kandidater der allerede sidder på de respektive formandsposter for Landsudvalgene det er i år Jim Hempel for Agilityudvalget, Susan Aino Kjær for Uddannelsesudvalget. Vi peger også på genindstilling af Stig Hansen til konkurrenceudvalget, og Dorthe Larsen til Uddannelsesudvalget. Vi er faktisk, kredsens størrelse taget i betragtning, den kreds der har flest formænd for landsudvalg overhovedet, ud over de ovenfor nævnte, har vi Birgit Larsen i ungdomsudvalget, Thomas Ryhave i Dommerudvalget, Steen Larsen i Ordensudvalget, og Janna Juhler i Konsulentudvalget, så ingen kan vove at påstå at kreds 5 ikke er superaktiv i DcH. På kredsbestyrelsens vegne, Johnny Voss, Kredsformand Poul Erik Larsen spørger til om suppleanten som kredssekretæren er blevet spurgt om denne ville have posten. Suppleanten var ikke interesseret i at overtage posten, efter den sygemeldte Gitte Petersen, derfor dette valg. Formanden for dommerudvalget skal vælges på generalforsamlingen. Klaus Krogh spørger om der kan laves en tro og love erklæring vedr. vaccinationer og forsikring. Man kan ikke skrive i konkurrence bogen om hunden er vaccineret, det er dyrlægen der skal gøre dette. Kan vi ikke blot nøjes med at vise hundepassene. Det er anført i konkurrencebogen at det er dyrlægen der skal påføre dette. Er det ikke nok at formændene påfører det i konkurrence bogen. Det er en dyrlæge der skal gøre det. Overordnet er, at det er formændene eller en repræsentant for lokalforeningens ledelse, der er ansvarlig for at foreningens hundeførere er berettiget til at stille op til konkurrencer. I Konkurrenceudvalgets orientering 78 spørges der til, om den både indeholder bestemmelser om karantæne idømmelser, både ved bid skader og usportslig optræden. Det er helt klart intensionen, orienteringen fordrer imidlertid en godkendelse af ændring af Landsforeningens vedtægt 22 og en ny 21 A, ved Landsmødet i marts.

6 Udvalgenes beretning Uddannelsesudvalget: Der var kun 5 aspiranter der var tilmeldt træner udd. Denne blev dog gennemført. Der var 8 på overbygningen. Familiehunde overbygningen blev afholdt med 10 deltagere. Der var 3 aspiranter der blev uddannet i Der var desværre ingen der ville være kredsinstruktører. Der appelleres til at der skal findes interesserede som vil være kredsinstruktør til næste gang dette udbydes. Der ønskes fortsat nye medlemmer til udvalget, der er hårdt brug for det er der 22 tilmeldte til træneruddannelsen. Desværre er der 2 medlemmer der har valgt at stoppe. Poul Erik Larsen og Jørgen Christensen takkes for deres medvirken. Der var ingen kommentarer til beretningen. Dommerudvalget: 2014 har der været afholdt efteruddannelse. Der var 3 dommere der deltog i DM. Der har ikke været nogen protester for Der har været afholdt seminar vedr. ændring af konkurrenceprogrammet. Håbet er, at man kan reducere antallet af sider i konkurrence bogen. Der er én anden års dommer aspirant hvor det går rigtig godt og han indstilles til dommerprøve. Der er 2 nye aspiranter der skal afholdes samtaler med. Der er valgt nyt medlem til kredsens dommerudvalg, det blev Majbritt Øien fra Svendborg. Konkurrenceudvalget: 134 hunde har deltaget i konkurrence i DCH lydighed. Der var 33 hunde udtaget til DM. Der er 2 deltagere der i 2015 er udtaget til eliteturneringen og begge deltager. Konkurrencerne for 2015 er fastlagt. Langeland har fået den sidste konkurrence og udtagelsen til DM foretages derfor der, dog ikke for elite hundene. Man registrerer alle de hunde der får karantæne og dette kan udvalget se på resultathjemmesiden. Hvis man diskvalificeres vil man blive blokeret således man ikke kan tilmelde sig andre konkurrencerne inden for karantæne perioden. Thomas Ryhave nævner at man i kredsen har snakket om, at vi skal lægge alle lokalkonkurrencer ind på online tilmeldingen. Det støttes der op om. 3. Regnskabsaflæggelse af kredskassereren 1199 medlemmer i 2014 det var en lille tilbagegang fra Vi har et lille overskud på kr. 5989,79 hænger bl.a. sammen med at alle udvalgene ikke har brugt det der var budgetteret med. Kredsen har givet tilskud til en hundefører der deltog i VM for redningshunde. Der var ingen bemærkninger til regnskabet. 4. Indkomne forslag: Der er ikke indkommet nogen forsalg. 5. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent 2016 (Forslag Uændret 110,00 kr.)

7 Forslag om at kontingentet fortsat er 110 kr. hvilket vedtages. I 2016 bliver der brugt penge på en ny pc til dommerudvalget. Thomas Ryhave spørger om man forventer fremgang i medlemstallet. Johnny Voss regner med at, det gør man. 6. Valg af kredsformand - Johnny Voss er villig til genvalg. Johnny Voss er genvalgt. 7. Valg af næstformand og sekretær for 1 år Marianne Madsen er foreslået og valgt. 8. Valg af suppleant for sekretær og næstformand Poul Erik Larsen påpeger at det er valg af suppleant og sekretær og næstformand og ikke kasserer og næstformand. Pernille Gregersen modtager valg og er valgt. 9. Valg af udvalgsformænd til udvalg: Dommerudvalg - Jim Lund Andersen vil gerne fratræde på posten, men fortsat være en del af udvalget. Torben Pedersen vælges som ny formand, for et år. Konkurrenceudvalg Stig Hansen er villig til genvalg og er genvalgt. Uddannelsesudvalg Arne Honoré er villig til genvalg og er genvalgt. Valg af 2 revisorer Knud Knudsen og Richard Olsen er villig til genvalg og er genvalgt. Valg af 1 revisorsuppleant Pernille Gregersen modtager ikke genvalg. Ulla Paamann er valgt. 10. Valg af repræsentant til DcH s Initiativfond På valg er Flemming Aalund og han modtager genvalg og er genvalgt. 11. Valg af repræsentant til ordensudvalget Richard Olsen er genvalgt. 12. Eventuelt Richard Olsen oplyser, at Vestfyn har en agility konkurrence d og vil høre om der er nogen der har indsigelse mod at flytte det til d Dette er der ikke indsigelse mod. Jim Hempel spørger til et referat af d Jim har referat fra d og der er ikke nævnt noget om antal hunde der stiller i en agility konkurrence. Det korrekte referat er fra et kredsrådsmøde d Det drejer sig om max antal hunde pr. dommer ved agilitykonkurrencer, for nuværende max 40. Skal dette ændres, skal det fremsættes som forslag til behandling ved næste generalforsamling.

8 Vagn Bødker opfordrer til at alle skal betale direkte til kasseren når der afholdes kursus og at man betaler rettidigt. Poul Erik Larsen mener ikke at det altid er entydigt om man får en regning eller ej. Susan Aino Kjær fortæller, at der fra landsuddannelsesudvalget også har været problemer med at få pengene hjem rettidigt. Der er også klubber fra kredsen der ikke betaler rettidigt. Birgit Larsen fra ungdomsudvalget fortæller lidt om ungdomshold. Tilbyder at komme i klubberne og fortælle om, hvordan man arbejder med unge, og deres hunde. Hvor mange lokalforeninger har ungdomshold?. Der er kun Nordfyn der har et decideret ungdomshold. Brenderup har en del unge medlemmer. Richard Olsen efterlyser sporlæggere til konkurrence d Fastlagte dage for kommende møder i kredsrådet afholdes der kredsrådsmøde i klubbet i Langeskov afholdes koordineringsmøde i klubhuset i Kerteminde afholder der kredsgeneralforsamling i Svendborg klubhuset. Thomas Ryhave vil gerne opfordre til, at man ikke skriver ud om kredsrådsmøder, møder man skal tilmelde sig, når der nu står i indkaldelsen, at man kun skal skrive hvis man ikke kommer. Marianne Madsen oplyser at hun tager det på sin kappe, og beklager at det er sket. Thomas Ryhave opfordrer til, at man på landsmødet gør indsigelse mod det nye udseende på brevpapiret. Der er enighed om at det ikke er pænt. Poul Erik Larsen opfordrer til at vi skal finde nogle C hunde, der er alt for lidt der deltager i konkurrencer for nuværende. Johnny Voss slutter generalforsamlingen og takker for god ro og orden samt god styring fra dirigenten. Der råbes hurra for kredsen. Marianne Madsen Sekretær og Næstformand Kreds 5

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.

Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele. Danmarks civile Hundeførerforening KREDS 3 v/kredssekretær Michael Rode Jensen Digevej 20 8830 Tjele, 98 62 29 31, miroje@post.tele.dk REFERAT FRA KREDSGENERALFORSAMLING den 17. februar 2009 Fraværende

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Landsforeningen Danmarks civile Hundeførerforening KREDSNÆSTFORMAND - SEKRETÆR KREDS 4 Til lokalforeninger i Kreds 4 Til Kreds bestyrelsen i Kreds 4 Til Hovedbestyrelsen Referat af Kredsgeneralforsamling

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6

Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 Danmarks civile Hundeførerforening Kreds 6 24-feb 2009 Beretning 2008 Endnu et år er gået, et travlt år synes jeg, det har været hårdt arbejde, men bestemt også meget spændende. Jeg har i år haft mulighed

Læs mere

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr:

Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det. DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør. Læs også i dette nr: NR. 02 APRIL 2013 75. ÅRGANG Læs også i dette nr: DcH s landsmøde Tema om tænder Uskyldige hunde dør Er din hund for tyk? Og hvad kan du gøre ved det Hunde træning sammenhold ungdom medlemmernes input

Læs mere

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005

Referat af. Forbundsmøde 2005. Hotel Scandic, Kolding. Søndag d. 8. maj 2005 Referat af Forbundsmøde 2005 på Hotel Scandic, Kolding Søndag d. 8. maj 2005 0 Forbundsmøde den 8. maj 2005. Dagsorden 1. Valg af dirigent og mødesekretær 2. Valg af 3 repræsentanter til stemme- og mandatudvalg

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 14. marts 2010 på Rødovregård Kirkesvinget 1, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget (/) TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS IDRÆTS-FORBUND

Læs mere

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler.

Inden generalforsamlingen sættes i gang, er der uddeling af pokaler. DcH Helsingør Referat af ordinær Generalforsamling Referent: Laura Jensen DATO 29. januar 2014 kl. 19 00 STED ANTAL DELTAGERE: Espergærde Bibliotek 27 stemme berettigede Inden generalforsamlingen sættes

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen

Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura Jensen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 9. december 2013 STED DELTAGERE Hos Susan Hansen Lars Poffler, Jeanette Vejlemand, Ernst Johansen, John Riise, Lisbeth Tidemand og Laura

Læs mere

www.dch-brenderup.dk

www.dch-brenderup.dk Årgang 12 - Nr.4 November 2014 Medlemsblad for Brenderup og omegns civile Hundeførerforening, BocH Rallyholdet ser tilbage på 2014 NYTÅRSTRÆNING Som altid, afholder vi samlet træning for alle hold den

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand

Hos Jeanette Vejlemand. John Riise, Lisbeth Tidemand DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Jeanette Vejlemand DATO 14. oktober 2013 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Laura Jensen, Ernst Johansen, Susan Hansen og Jeanette

Læs mere

Referat fra HB møde Den 22.3.2015

Referat fra HB møde Den 22.3.2015 Referat fra HB møde Den 22.3.2015 Til: 113/15 HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtager Hovedbestyrelsesmøde den 22.3.2015 kl. 08.00 på Best Western Hotel Fredericia. Den 27.03.2015 Deltagere: Torben

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J.

Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. 13. marts 2010 Referat af Jysk Bowling Unions ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. marts 2010 i Bowl n Fun, Viby J. Formand for Jysk Bowling Union, Niels Kristian Pedersen bød velkommen til årets

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening. Mariager afdeling. Hunde-times. 32. årgang April 2013 Nr. 4

Danmarks civile Hundeførerforening. Mariager afdeling. Hunde-times. 32. årgang April 2013 Nr. 4 Danmarks civile Hundeførerforening Mariager afdeling Hunde-times 32. årgang April 2013 Nr. 4 STØT VORE ANNONCØRER - 2 Indholdsfortegnelse Formandens indlæg side 5 Juleafslutning side 6 Kredsresultater

Læs mere

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden.

Referat. 2. Valg af stemmetællere. Antal bestemmes af dirigenten. 3. Bestyrelsens beretning og plan for fremtiden. Referat År 2009, den 28. februar kl. 13.00 afholdtes ordinær generalforsamling i RJK på Jens Baggesens Hotel, Batterivej 3, 4220 Korsør, med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere.

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Ordinært Repræsentantskabsmøde Søndag den 16. marts 2014 kl. 10:30 Festsalen på Tinderhøj Skole Fortvej 71, Rødovre Velkommen på mødet Forretningsudvalget TILSLUTTET DANMARKS BOWLING FORBUND OG DANMARKS

Læs mere

KØBENHAVNS BOWLING UNION

KØBENHAVNS BOWLING UNION Rødovre den 17. maj 2012 Referat af UB2 den 24. april 2012 Til stede: Ikke til stede: Formand: Anker Haldbæk (AH) Næstformand: Lars Jacobsen (LJ) Sekretær: Bente Makholm (BM) Kasserer: Leif Makholm (LM)

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011

Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Sommerbyen Ejbyvænge Vængedalen 533 2600 Glostrup Referat af den ordinære generalforsamling for Sommerbyen Ejbyvænge den 22. marts 2011 Formanden Finn Hansen (herefter fmd.) bød velkommen til den ordinære

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne

Forside billede: Alice, Biine og Basse i sne Bestyrelsen...3 Leder...4 Aktivitetskalender...5 Rengøringsliste...6 Nyt fra A/PU...7 Referat fra Generalforsamling 20/11-2013...8 Præsentation Sandra...15 Nyt fra KU...16 Regler for konkurrence betaling...19

Læs mere

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt.

Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Side 1 af 9 Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 27. marts 2011 klokken 9 oo. Formanden bød velkommen og foreslog Hans Guldager som dirigent, Hans Guldager blev valgt. Dirigenten takkede for valget

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014

Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Den Danske Billard Union Årsmøde 2014 Vinder af DM i Fri Carambole Anders Henriksen Til samtlige klubber, DDBU`s bestyrelse, revisorer, udvalg og æresmedlemmer Brøndby den 11. april. 2014 Herved indbydes

Læs mere

Københavns Bowling Union

Københavns Bowling Union Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 16. marts 2014 på Tinderhøj Skole, Rødovre Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet: SAS v/ Erik Svensson, Hans Svane KingPins v/ Jesper Winkel

Læs mere

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30.

Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Beretning og referat fra Lemvig Golfklubs generalforsamling den 9. februar 2014 kl. 13,30. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3) Fremlæggelse af det reviderede

Læs mere

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen

Hos Jeanette Vejlemand. Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura Jensen. John Riise og Susan Hansen DCH HELSINGØR REFERAT - BESTYRELSESMØDE Referent: Laura Jensen DATO 2. april 2012 STED DELTAGERE FRAVÆRENDE Hos Jeanette Vejlemand Lars Poffler, Ernst Johansen, Jan Werner, Jeanette Vejlemand og Laura

Læs mere

Referat af Repræsentantskabsmødet d. 1 marts 2015. I Assens Bowling center.

Referat af Repræsentantskabsmødet d. 1 marts 2015. I Assens Bowling center. Referat af Repræsentantskabsmødet d. 1 marts 2015. I Assens Bowling center. Charlotte Leen (CL) Så vil jeg gerne byde velkommen til vores repræsentantskabsmøde, der er 35 fremmødte, og vi har 2 gæster.

Læs mere

Referat fra Dansk Faldskærms Unions Repræsentantskabsmøde den 14. marts 2009 i Bogense

Referat fra Dansk Faldskærms Unions Repræsentantskabsmøde den 14. marts 2009 i Bogense Brøndby, 1. juni 2009 Referat fra Dansk Faldskærms Unions Repræsentantskabsmøde den 14. marts 2009 i Bogense Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af beretninger fra formand. 3. Fremlæggelse og

Læs mere