Slides, Torben M. Andersen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slides, Torben M. Andersen"

Transkript

1 Slides, Torben M. Andersen

2 Fremtidens velfærd vores valg

3 Velfærdskommissionens opgaver Udfordringernes omfang - Demografiske forandringer - Velstandsdilemma Globalisering - Individualisering Konkrete forslag Grundlag for bred debat

4 Den demografiske udfordring flere ældre færre erhvervsaktive Pct. 45 Pct VFK's befolkningsfremskrivning Konstant middellevetid

5 Velfærdssamfundet kommer i finansiel ubalance Pct. af BNP 3 offentlig budgetsaldo Pct. af BNP NB dette er med uændrede velfærdsordninger

6 Udgangssituation Eksisterende velfærdsordninger har ikke finansiel dækning Finansieringsklemme forstærkes af - stigende velstand (mere fritid, øget/bedre velfærdsservice) - globalisering (uddannelse, forskning, skattebasemobilitet)

7 Aktuel politik Konsolidering et godt udgangspunkt, men det samlede problem kan ikke løses ved opsparing Prioritering: overførsler vs. velfærdsservice - Udgiftsvækst lovpligtige overførsler - Velfærdsservice under pres

8 Reformvej flere i beskæftigelse! Arbejdsmarkedsdeltagelse 0 Indgang Tilbagetrækning Levetid

9 Flere i beskæftigelse? Faldende arbejdsstyrke - Ny situation på arbejdsmarkedet - 1/3 af de offentlige ansatte når tilbagetrækningsalderen inden for de næste 10 år Erfaringer fra 90 erne Øget beskæftigelse/faldende ledighed Fjernelse af overgangsydelse/ efterlønsreform= øget beskæftigelse

10 Udviklingen på arbejdsmarkedet? Stigende behov serviceerhverv (flere ældre) Kvalifikationskrav fortsat skill-bias (teknologi og globalisering) Indvandrere/efterkommere fra mindre udviklede lande øget andel af befolkning og arbejdsstyrke

11 Uændret arbejdsstyrke hvad er kravene? pers pers Øvrige uden for arbejdsstyrken år Efterløn Arbejdsstyrken år

12 Erhvervsfrekvenser kan de blive højere? Pct Pct ??? DK RAS Min. OECD Maks.OECD

13 Elementer i beskæftigelsespolitikken Indgang på arbejdsmarkedet Erhvervsrelevant uddannelse for alle Grundskole Integration Arbejdsmarkedspolitik Tilbagetrækning Beskatning af arbejdsindkomst

14 To fluer med et smæk Mere vækst vigtig for velstand Løser ikke fordelingsproblemet mellem forsørgede og forsørgere, HVIS alle skal have del i velstandsstigninger - skatterne stiger, men - offentlige lønninger - overførselsindkomster stiger også!!!!!!

15 Balance på det offentlige budget Pct. af BNP 3 Pct. af BNP Med VFKs forslag Uden reform

16 Beskæftigelsesvirkning-personer pers pers Uden forslag Arbejdsmarkedsreform Integrationsreform Skattereform Efterlønsreform Pensionsreform Uddannelsereform

17 Slides, Christen Sørensen

18

19

20

21

22 Slides, Helge Hvid

23 Integration Sundhed, Læring, Indflydelse & Rummelighed I Arbejdslivet Sen tilbagetrækning Mindsket udstødning

24 Politiske virkemidler Udvikling af arbejdet i den offentlige sektor Uddannelse & læring Arbejdsmiljøindsats Praktisk orienteret viden om tilbagetrækning + Inddragelse af arbejdsmarkedets parter

25 Slides, Per Kongshøj

26 Perspektiver for beskæftigelse og arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold Per Kongshøj Madsen Center for Arbejdsmarkedsforskning Aalborg Universitet Folketingets Fremtidspanels konference den 22. marts 2006

27 Pointen Samspillet mellem arbejdsmarked og velfærdsstat (flexicurity) er en styrke for det danske arbejdsmarked Men Velfærdskommissionen savner blik for betydningen heraf Og giver råd, der risikerer at ødelægge balancen mellem fleksibilitet og sikkerhed

28 Flexicurity en forståelsesramme Udgangspunktet: Sikkerhed og fleksiblitet er ikke modsætninger, men kan gensidigt understøtte hinanden Historie: brugt første gang i Holland i midten af 1990erne. Hastigt voksende popularitet både blandt forskere og politikere

29 Med eller uden sikkerhedsnet?

30 Sikkerhed gi r fleksibilitet! Arbejdsløshedsforsikring på højt niveau skaber risikovillighed og mobilitet på arbejdsmarkedet. Mellem 25 og 30 procent af danskerne skifter job hvert år. Der skabes ca nye jobs. Social sikring friholder virksomhederne fra krav om større jobsikkerhed. Ansættelsestrygheden for danskere er blandt de laveste i EU. Offentlig videre- og efteruddannelse sikrer brede kompetencer og styrker dermed mobilitet mellem jobs

31 Sikkerhed gi r fleksibilitet! Aktiv arbejdsmarkedspolitik giver en motiveret og kvalificeret (reserve)arbejdsstyrke. Danmark er det land i OECD, som bruger næstmest på aktiv arbejdsmarkedspolitik (2003) Offentlig børnepasning, barselsordninger og plejeordninger sikrer høje erhvervsfrekvenser for især kvinder på arbejdsmarkedet. Danmark har den højeste beskæftigelsesandel for kvinder i EU (2004)

32 Og international konkurrenceevne Investeringsklima 6.5 Denmark USA Netherlands Finland UK Ireland Sweden Belgium France Germany Norway Austria Spain Portugal Kilde: The Economist, Press Release, March 30th, 2005

33 Flexicurity på dansk Høj rotation mellem jobs Fleksibelt arbejdsmarked Flexicuritymodellens hovedakse Lav ansættelsestryghed Hurtig strukturtilpasning Social sikring Aktiv AMP Uddannelses -politik m.v. Indkomsttryghed Høj oplevet jobtryghed Beskæftigelsestryghed

34 OECD Juni 2004 The Danish flexicurity approach Denmark provides an interesting combination of high labour market dynamism and relatively high social protection the socalled flexicurity approach. Underlying the success of the Danish model is the combination of flexibility (a high degree of job mobility thanks to low EPL), social security (a generous system of unemployment benefits) and active labour market programmes. The Danish model of flexicurity thus points to a third way between the flexibility often attributed to deregulated Anglo-Saxon countries and strict job protection characterising southern European countries. Kilde: OECD Employment Outlook 2004

35 Statsministeren I international sammenhæng har vi et meget fleksibelt arbejdsmarked. Det er faktisk højt berømmet, og der er mange, som misunder os det. En af grundene til, at det er så fleksibelt, er at for danske arbejdsgivere, er det nemt både at ansætte og afskedige medarbejdere Sådan kan det kun være fordi vi også har en meget høj grad af social sikkerhed. At vi har arbejdsløshedsunderstøttelse på et højt niveau i international sammenhæng, og for dem der ikke er arbejdsløshedsforsikrede, er der kontanthjælp på et ganske højt niveau. Vi havde EU-topmøde forleden. Der havde jeg lejlighed til at fortælle lidt om det. Den drøftelse foregik jo på engelsk. Jeg kombinerede de to ord og sagde, at vi har "flexibility" og "security", og så kaldte jeg den danske model for "flexicurity". Det er godt, for på fransk hedder det "flexicurité". Anders Fogh Rasmussens tale på Venstres landsmøde, søndag den 21. november 2004 i Herning

36 Velfærdskommissionen Modellen kaldes nogle gange "flexicurity". Det er en kombination af de engelske udtryk for fleksibilitet, sikkerhed og tryghed. Fordelen ved modellen er, at den kombinerer omstillingsevne med en bredt dækkende forsikring. Det er især en fordel for virksomheder og ansatte i omskiftelige erhverv, hvor efterspørgslen går op og ned. Derfor indebærer modellen også en form for indirekte erhvervsstøtte til blandt andet sæsonbetonede erhverv. Regeringens velfærdskommission: Fremtidens velfærd sådan gør andre lande, Analyserapport 2005, p. 10

37 Og den fortsætter.. Sammenlignet med andre lande er det danske arbejdsmarked i dag relativt velfungerende og fleksibelt. Der er med andre ord et godt udgangspunkt i forhold til kommende udfordringer. Men et godt udgangspunkt gør det ikke alene. Nuværende strukturer kan ikke nødvendigvis understøtte en beskæftigelsesvækst af det omfang, der bliver behov for fremover.. Regeringens velfærdskommission: Fremtidens velfærd sådan gør andre lande, Analyserapport 2005, p. 9

38 men ikke så meget længere Velfærdskommissionen savner blik for de styrkepositioner, som velfærdsstaten skaber for det danske arbejdsmarked Derfor kommer fokus let på stramninger og begrænsninger

39 VK s velfærdsskepsis Frygt for misbrug af ydelser ( indirekte erhvervsstøtte til blandt andet sæsonbetonede erhverv ) Forslag om at reducere sikkerhedselement i dagpengesystem (kortere dagpengeperiode, lavere ydelser til unge, stramning af regler for ældre ledige) Snæver opfattelse af arbejdsmarkedspolitik

40 Aktiv AMP = Skat på fritid? Aktiv arbejdsmarkedspolitik, herunder aktiveringstilbud, fokuserer i mindre grad på de direkte økonomiske incitamenter for den ledige, men fremmer dels jobsøgningen ved at beskatte fritiden for den ledige og fremmer dels også jobmatchet ved anvendelse af f.eks. arbejdspraktik og jobtræning. Regeringens velfærdskommission: Fremtidens velfærd sådan gør andre lande, Analyserapport 2005, p. 123

41 Pas godt på den danske model! Bevar balancen mellem indkomstsikkerhed og fleksibilitet Styrk udviklingen af beskæftigelsessikkerhed i form af aktiv AMP og VEU Husk at et velfungerende arbejdsmarked skabes af en lang række offentlige ydelser udover arbejdsmarkedspolitikken Vigtigt bevare den sociale kontrakt og sammenhængskraften i det danske samfund

42 The End? Høj rotation mellem jobs Fleksibelt arbejdsmarked Flexicuritymodellens hovedakse Lav ansættelsestryghed Hurtig strukturtilpasning Social sikring Aktiv AMP Uddannelses -politik m.v. Indkomsttryghed Høj oplevet jobtryghed Beskæftigelsestryghed

43 Slides, Bente Hyldahl

44 Velfærd fremover en udfordring Velfærdskommissionens analyse og hovedkonklusioner med hensyn til fremtidens sundhedsudgifter og de sundhedspolitiske konsekvenser af de demografiske ændringer. Folketingets Fremtidspanel 22. Marts 2006 Bente Hyldahl Fogh

45 Tre udsagn 1. Det er sandsynligt at presset opad på sundheds- og omsorgsudgifterne vil være større end presset nedad 2. Det er forventeligt at velstandsdilemmaet vil sætte sundhedsvæsenet og de politiske prioriteringer mellem overførsler og service under yderligere pres 3. Adgangen til sundhedsvæsenet kan blive mindre solidarisk, hvis ikke der skabes råderum i de offentlige budgetter

46 Størst sandsynlighed for øgede udgifter 1. Det er sandsynligt at presset opad på sundheds- og omsorgsudgifterne vil være større end presset nedad

47 Stigende udgifter hvorfor? Demografi og stigende levetid Sundhedsudgifter 2003 Ældreomsorg 2003 Stigning i kroniske sygdomme Flere i risikogrupperne Livsstilsfaktorer Vi kan udrette mere Flere sygdomme kan forebygges og behandles Livslang behandling Kroniske sygdomme : diabetes, muskel- og skeletsygd., hjerte- og karsygd, astma- og allergi, psykiske lidelser, osteoporose, kræftsygdomme, KOL som de dominerende. Anvender % af ressourcerne

48 En udpluk af ugens nyheder fra Ugeskrift for Læger 20. marts 2006 Nye muligheder for Patienter med svær Parkinson Især yngre patienter med atrieflimren Hudkræft, psoriasis og laserbehandling til flere Epilepsikirurgi Ældre patienter med knoglebrud Vaccine mod cancer cervix på vej Behandling af leverkræft Behandling af maskeret hypertension Nye præparater og vaccine på vej til behandling af kronisk hepatitis C Ny behandling af visse former for aortaneurismer Aldersrelateret tab af læsesyn Børn med hørenedsættelse ved universel neonatal hørescreening

49 Velfærdskommissionens skøn Sundhedsudgifter vil kunne stige fra ca. 6,5 % i dag til ca. 8 % af BNP I 2040 Ældreomsorg vil stige fra ca. 3 % i dag til ca. 5 % af BNP i 2040 Konservative forudsætninger? OECDs nyeste skøn for Danmark er en stigning på henimod % af BNP i 2050 afhængig af styringen

50 Mia. kr Størst sandsynlighed for at udgifterne vil stige mere end forudsat af VFK Stigning Demografi Middellevetid Neutral velstandsdilemma Neutral teknologifaktor Nye muligheder Nye muligheder Øget efterspørgsel Øget efterspørgsel 20 VFK forudsætninger VFK forudsætninger og bedre helbred 0 Forbedret helbredstilstand

51 Alternative forudsætninger Grundforløb 50 mia. kr. Bedre helbredstilstand [45] mia. kr. Mindre efterspørgselspres for velfæ rdsservice 36 mia. kr. Større efterspørgselspres for velfæ rdsservice 68 mia. kr. Mindre efterspørgselspres i sundhedsvæ sen 46 mia. kr. Større efterspørgselspres i sundhedsvæ sen 56 mia. kr. Lavere teknologibidrag, sundhed, historisk DK 24 mia. kr. Højere teknologibidrag, sundhed, OECD gnst. 79 mia. kr. Lavere teknologibidrag, hospitaler, historisk DK 39 mia. kr. Højere teknologibidrag, hospitaler, OECD gnst. 71 mia. kr. Udsving men stigende udgifter i alle scenarier Kilde VK Kap. 14

52 Sundhed er efterspurgt 2. Det er forventeligt at velstandsdilemmaet vil sætte sundhedsvæsenet og de politiske prioriteringer mellem overførsler og service under yderligere pres

53 Sundhedsudgifter og indkomst Log sundhedsudgifter pr. capita 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 TUR MEX HUN POL SLK FRA ISL USA AUS SWE CHENOR DEU ITA NLD IRE PRT NZL GRC DK ESP CZE JPN CAN KOR FIN UK AUT BEL Hældning = 1,25 Log sundhedsudgifter pr. capita LUX 9,0 8,5 8,0 7,5 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 9, ,2 10,4 10,6 10,8 Log BNP pr. capita 5,0 Sundhedsudgifterne stiger hurtigere end indkomsten Kilde: OECD 2002 og VK

54 Fra toppen til midterplacering Pct. af BNP Pct. af BNP OECD-gnst. USA DK Danmark har haft et atypisk forløb - kan næppe fastholdes Den politisk styring er vigtig

55 Kan vi opretholde solidariteten 3. Adgangen til sundhedsvæsenet kan blive mindre solidarisk, hvis ikke der skabes råderum i de offentlige budgetter

56 Det solidariske sundhedsvæsen kan det fortsætte? Med den nuværende model behov for fortsat høj offentlig finansiering via skatten ( i dag 82 %) Danmark hidtil måske ikke verdens bedste sundhedssystem, men verdensmester i styring af sundhedsudgifter skal fortsættes Vil den øgede individualisering slå igennem? Sundhedsforsikringer et supplement eller et alternativ? (ca dækket i dag 1,5 mio. medlemmer i danmark) Kan egetansvaret øges? Øget undervisning? Øget brugerbetaling?

57 Slides, Lars Odd Petersen

58 Sundheds- og plejeudgifterne til ældre - scenarier for fremtiden Lars Odd Petersen Senior projektleder DSI Institut for Sundhedsvæsen Finansieret i samarbejde med Ældre Sagen Pfizer Danmark

59 Baggrund Velfærdskommissionens rapport : Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv, et oplæg til debat! Tilsvarende udenlandske beregninger - behov for at tage hensyn til flere ikke demografiske forhold! Et ønske brug mere af den foreliggende viden om - sundhedsadfærdens betydning mange undersøgelser! - mulighederne med den nye medicinske teknologi sparsom konkret viden!

60 5 Scenarier 1. Grundscenarie 2. Sundhedsadfærd 3. Produktivitetsforbedring 4. Ny medicinsk teknologi 5. Kombination

61 Grundscenariet Forudsætninger Befolkningsudvikling som Danmarks Statistik Sundhedsadfærd som de seneste år Forekomst af nye sygdomstilfælde som i 2004 Forbrug af sundheds- og plejeydelser i alders- og sygdomsgrupper som i 2004 Prisen på ydelserne som i 2004

62 Grundscenariet Befolkningsudviklingen Resultater Befolkning Andel 65+årige 14,9% ( ) 22,7% ( ) Procent 85+årige 1,8% (99.000) 3,8% ( )

63 Grundscenariet Sygdom Resultater Sygdomsramte blandt 65+årige (60%) (76%)

64 Grundscenariet Sundheds- og plejeudgifter, 65+årige Resultater Sundhedsudgifterne 24,1 mia. kr. (1,68%) 52,3 mia. kr. (2,01%) Plejeudgifterne 31,2 mia. kr. (2,17%) 58,4 mia. kr. (2,25%) Sundheds- og plejeudgifter i alt 55,4 mia. kr. (3,85%) 110,7 mia. kr. (4,26%) Bruttonationalprodukt mia. kr mia. kr. % af BNP 2004-kroner

65 Sundhedsadfærdsscenariet Sundere kostvaner, mindre rygning og mere fysisk aktivitet reducerer risikoen for at blive syg Vi har regnet med halvdelen af den fulde effekt Effekten af den sundere adfærd antages realiseret over de første 10 år af scenarieperioden

66 Sundhedsadfærdsscenariet Resultater 2040 Sundhedsadfærdsscenariet 2040 Grundscenariet årige Pct. 85+årige 17,2% 16,5% 12,4% Sygdomsramte Pct. af 65+årige 75% 77% 60% Indlæggelser Sundhedsudgifterne 54,0 mia kr. 52,3 mia kr 24,2 mia kr. Pct. af BNP 2,08% 2,01% 1,68% Plejeudgifterne 59,8 mia kr. 58,4 mia kr. 31,3 mia kr. Pct. af BNP 2,30 % 2,25% 2,17% Sundheds- og plejeudgifter i alt 113,7 mia kr 4,38 % 110,7 mia kr. 4,26% 55,4 mia kr. 3,85%

67 Forbedret medicinsk teknologi Fagre nye verden biomedicinsk teknologi, afkodningen af de menneskelige gener, genterapi, stamcelleterapi, xenotransplantationer, biomedicinsk billeddiagnostik, minimal invasiv kirurgi

68 Forbedret medicinsk teknologi Effekter på behandlingsmulighederne færre genindlæggelser for mange hjertepatienter reduktion i den forhøjede risiko for at død for kræftpatienter, demens og patienter med hjerteinsufficiens øget andel af kræftpatienterne vil kunne helbredes bedre mobilitet for mange hjerte-/karpatienter, inkl. apopleksi

69 Forbedret medicinsk teknologi Resultater 2040 Medicinsk teknologiscenarie Grundscenariet årige Pct. 85+årige 16,7% 16,5% 12,4% Sygdomsramte Pct. af 65+årige 76% 77% 60% Indlæggelser Sundhedsudgifterne 52,6 mia. kr. 52,3 mia. kr. 24,2 mia. kr. Pct. af BNP 2,03% 2,01% 1,68% Plejeudgifterne 54,3 mia. kr. 58,4 mia. kr. 31,3 mia. kr. Pct. af BNP 2,09 % 2,25% 2,17% Sundheds- og plejeudgifter i alt 107,0 mia. kr. 4,12 % 110,7 mia. kr. 4,26% 55,4 mia. kr. 3,85%

70 Hvad endte matchen med?

Konference for Folketingets Fremtidspanel. Velfærd fremover en udfordring

Konference for Folketingets Fremtidspanel. Velfærd fremover en udfordring Konference for Folketingets Fremtidspanel Velfærd fremover en udfordring Resumé og redigeret udskrift af konference i Landstingssalen, Christiansborg, onsdag den 22. marts 2006 Teknologirådets rapporter

Læs mere

Fremtidens velstand og velfærd

Fremtidens velstand og velfærd Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden April 26 Regeringen Fremtidens velstand og velfærd Velfærdsreformer og investeringer i fremtiden Fremtidens velstand og velfærd

Læs mere

Veje til Vækst. hvad skal drive Væksten i danmark? REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 15. 16. april 2010

Veje til Vækst. hvad skal drive Væksten i danmark? REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 15. 16. april 2010 Veje til Vækst hvad skal drive Væksten i danmark? Møde i Vækstforum den 15. 16. april 21 REGERINGEN Veje til Vækst hvad skal drive væksten i Danmark? Møde i Vækstforum den 15. 16. april 21 REGERINGEN

Læs mere

Millionen. Bagsiden af den danske flexicurity-model

Millionen. Bagsiden af den danske flexicurity-model Millionen Bagsiden af den danske flexicurity-model Af Stine Bosse, Peter Højland og Lars Haagen Pedersen Internationalt fremhæves Danmark ofte som et land, hvor velfærdssamfundet, virksomhederne og organisationerne

Læs mere

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt

Faktaark oversigt. 8. maj 2012. 1. Konkurrenceevne. 2. Arbejdsudbud. 3. De offentlige finanser. 4. Initiativer på kort sigt oversigt 1. Konkurrenceevne 2. Arbejdsudbud 3. De offentlige finanser 4. Initiativer på kort sigt 5. Initiativer på langt sigt 6. Reformbidrag og anvendelse i 22 7. Beskæftigelsen kan stige svarende til

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

Reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd

Reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd Reformpakken 22 Kontant sikring af Danmarks velfærd April 211 Reformpakken 22 Kontant sikring af Danmarks velfærd April 211 Reformpakken 22 - Kontant sikring af Danmarks velfærd April 211 I tabeller kan

Læs mere

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt

reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 reformpakken 2020 Kontant sikring af Danmarks velfærd kort fortalt REGERINGEN April 2011 Reformpakken 2020 Nyt

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN Danmark styrket ud af krisen Debatoplæg om de udfordringer, som Danmark står overfor for at sikre

Læs mere

Økonomiske Tendenser 2002

Økonomiske Tendenser 2002 Økonomiske Tendenser 2002 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Arbejderbevægelsens Erhvervsråd - 2002 1 Forord AE sætter i Økonomiske Tendenser 2002 fokus på vækst og velfærd. De interne vilkår, der har betydning

Læs mere

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens

Læs mere

Dansk Arbejdsgiverforening

Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening Arbejdsmarkedsrapport 1999 Dansk Arbejdsgiverforening Dansk Arbejdsgiverforening (DA) består af 16 arbejdsgiverorganisationer inden for industri, handel, transport, service og

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst i Danmark og fra

Læs mere

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR

Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 2015 EES/KAR Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark Veje til at øge beskæftigelsen i Danmark 25. marts 215 EES/KAR Dok ID: 52281 Kort fortalt Dansk velstand er udfordret. De kommende mange år forventes lav vækst

Læs mere

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv

Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv Analyserapport. Maj 2004 Velfærdskommissionen Torben M. Andersen (formand), professor, Aarhus Universitet. Stine Bosse, koncernchef, Tryg Vesta Gruppen. Jørgen

Læs mere

Ansvar for fremtiden 2025-planen

Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Krisen er bag os. Danmark er på vej ind i et opsving. Reformerne virker. Flere kommer i arbejde. Men tiden er ikke til at læne os tilbage.

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Flexicurity. afklaring af et begreb i bevægelse

Flexicurity. afklaring af et begreb i bevægelse Flexicurity afklaring af et begreb i bevægelse Thomas Bredgaard, Flemming Larsen & Per Kongshøj Madsen Flexicurity er et begreb på vandring. Det blev opfundet i Holland i midten af 1990erne og er siden

Læs mere

Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark

Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark Forsikring og velfærdsudfordringerne NFT 2/2006 i Danmark Forsikring og velfærdsudfordringerne i Danmark af Per Bremer Rasmussen og Peter Skjødt Per Bremer Rasmussen pbr@forsikringenshus.dk Som en lang

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Arbejde, vækst og velfærd

Arbejde, vækst og velfærd Arbejdsmarkedskommissionen er nedsat af regeringen og skal foreslå reformer, der styrker de offentlige finanser gennem en øget arbejdsindsats. Ifølge regeringens 2015 plan mangler der med de kendte finanspolitiske

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Kraghinvest.dk. Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD. Ivan Erik Kragh. December 2013

Kraghinvest.dk. Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD. Ivan Erik Kragh. December 2013 Kraghinvest.dk Produktivitet, skattetryk og arbejdstid OECD December 2013 Resumé Vi har i denne analyse set nærmere på Danmark i et internationalt perspektiv. Vi har bl.a set på timeproduktiviteten i OECD,

Læs mere

6RFLDOcUVUDSSRUW 6RFLDOSROLWLVN )RUHQLQJ RJ &HQWHU IRU $OWHUQDWLY 6DPIXQGVDQDO\VH &$6$

6RFLDOcUVUDSSRUW 6RFLDOSROLWLVN )RUHQLQJ RJ &HQWHU IRU $OWHUQDWLY 6DPIXQGVDQDO\VH &$6$ 6RFLDOcUVUDSSRUW 6RFLDOSROLWLVN )RUHQLQJ RJ &HQWHU IRU $OWHUQDWLY 6DPIXQGVDQDO\VH &$6$ Social Årsrapport 2004 Socialpolitisk Forening Dortheavej 61 2400 København NV Tlf.: 35 82 83 50 www.socialpolitisk-forening.dk

Læs mere

Kapitel 12 Samlede effekter

Kapitel 12 Samlede effekter Kapitel 12 Samlede effekter 12.1 Introduktion De økonomiske konsekvenser af den samlede forslagspakke vurderes i dette kapitel. Kapitlet indledes med en identifikation af finansieringsproblemet knyttet

Læs mere

Flexicurity i Danmark

Flexicurity i Danmark En indføring i den danske arbejdsmarkedsmodel Flexicurity skaber job og dynamik I en tid, hvor store dele af Europa har oplevet en høj og fastlåst ledighed, har vi i Danmark tilsyneladende fundet en velfungerende

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform

Lavere skat på arbejde. Skattekommissionens forslag til skattereform Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens forslag til skattereform Februar 29 Lavere skat på arbejde Skattekommissionens

Læs mere

PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM

PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM PÅ VEJ MOD EN KVALITETSREFORM DEBATPJECE OM UDFORDRINGERNE REGERINGEN NOVEMBER 2006 Indhold Kvalitetsreform med mennesker i centrum s. 5 Udgangspunkt: Veludbygget offentlig service s. 13 Fremtidens udfordring:

Læs mere