Solindstråling på vandret flade Beregningsmodel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solindstråling på vandret flade Beregningsmodel"

Transkript

1 Solindstråling på vandret flade Beregningsmodel Formål Når solens stråler rammer en vandret flade på en klar dag, består indstrålingen af diffus stråling fra himlen og skyer såvel som solens direkte stråler. Den samlede indstråling betegnes globalstrålingen. Vi søger en beskrivelse af globalstrålingen et vilkårligt sted på jordkloden. Beskrivelsen bliver afprøvet dels med data fra Galathea 3 ekspeditionen, og dels med data fra lokaliteter i Grønland. Typiske data Figur 1 viser et eksempel på globalstrålingen målt i Silkeborg. Læg mærke til, at i formiddagstimerne og midt på dagen var der kun få skyer, således at observationerne indtil omkring kl. 13 var tæt på de ideele. Figur 1: Global irradians i Silkeborg omkring forårsjævndøgn. Diffus indstråling + direkte indstråling giver tilsammen globalstrålingen. Bemærk også, at globalstrålingen ca. kl. 12 i Silkeborg var lige en anelse over 600 W/m 2, og at den bestod af ca. 525 W/m 2 fra solens direkte stråler plus ca. 75 W/m 2 fra den diffuse indstråling I F fra spredt lys fra himlen. Strålingsmodel Det handler om at forklare grafen for globalstrålingen, da denne stråling er afgørende for vejret og klimaet. De faktorer, der indvirker på globalstrålingen på en klar dag er: 2D Fys-Bason -1- Solindstråling på vandret

2 S S S Solens indstråling I 0 uden for jordens atmosfære. Denne kaldes ofte for solarkonstanten (ca W/m 2 ), selv om det i praksis gælder, at der er en lille variation i selve solens udstråling, og der er en variation, der skyldes jorden elliptiske bane omkring solen. Omkring den 3. januar er jorden tættest på solen, og et halvt år senere er solen længst væk fra jorden. Forskellen på disse to tidspunkter svarer til ca. +/-3%. Attenuationen a af solens lys gennem jordens atmosfære på grund af lysets spredning (lyset skifter retning) og absorption (lysenergi optages af ozon, vanddamp, CO 2 og andre gasser). Attenuationen er afhængig af luftmassen L, som den direkte indstråling passerer og således også af dis og støv i luften. Solens elevationsvinkel V i forhold til horizonten på stedet, hvor vi ønsker at bestemme globalstrålingen. Denne vinkel afhænger af breddegradstallet B og af solens deklinationsvinkel D, der ændrer sig året igennem. Når solen er højest på himlen omkring middagstid gælder, at elevationsvinklen V = 90 - B + D. Vi søger nu at beskrive globalstrålingen I G, energien der per sekund rammer en kvadratmeter på jordens overflade midt på dagen. Vi opstiller følgende hypotese: I første omgang sætter vi I 0 = 1367 W/m2. Faktoren sin(v) kan forstås ved at betragte følgende tegning: Figur 2: Solens stråler rammer én kvadratmeter, der vender direkte mod solen, hvis elevationsvinkel er V. Hvis fladen vippes ned mod vandret, modtager den sin V gange mindre stråling. Luftmassen L, som solens direkte stråler passerer, kan forstås ved at se på figur 3. Såfremt solens elevationvinkel er mindst cirka 25, er L = 1/sin(V). For mindre elevationsvinkler, for eksempel i arktiske områder, skal man anvende en ligning, der også tager hensyn til jordens krumning og temperaturgradienten i atmosfæren. 2D Fys-Bason -2- Solindstråling på vandret

3 Figur 3: For solelevationsvinkler V større end ca. 25 grader kan man anvende formlen: L = 1/sin(V), hvor L er luftmassen, som solens direkte stråler passerer. Når de direkte stråler passerer én luftmasse, som de gør, når solen er lodret over iagttageren, sker der en attenuation af lyset på grund af spredning (idet lysets fotoner vekselvirker med luftens atomer og skifter retning) og absorption (idet lysets fotoner afgiver deres energi til luftmolekyler). Den kan beskrives ved hjælp af en attenuationsfaktor a. Erfaring har vist, at den direkte indstråling typisk reduceres med ca. 25% ved én luftmasse (L = 1). I klar luft bliver a større, i disset luft er a mindre. Analogt med lysets absorption i en stak glasplader, er attenuationen givet ved faktoren a L Alt i alt er vores hypotese altså, at globalstrålingen på en vandret flade ved middagstid er givet ved: Den diffuse indstråling I F fra himlen og skyer ligger typisk på omkring W/m2. Man kan få et indtryk heraf ved at betragte figur 1 på side 1 med data fra Silkeborg. Galathea 3 data Vi har modtaget flere sæt måledata fra Galathea 3 ekspeditionen, der viser indstrålingen på vandret. Vi kan begynde med målinger fra danske farvande i juli Figur 4: Globalstrålingsdata fra Kattegat i juli fra Vædderen. 2D Fys-Bason -3- Solindstråling på vandret

4 Bemærk, at globalstrålingen ved kulminationen (når solen er højst på himlen omkring middagstid) er på ca. 750 W/m 2. For denne observation gælder følgende: B D V L a a L 56 o 19,2 o 53,2 o 1,25 0,70 0,64 Tabel I: Her vises breddegradstallet, deklinationen, solens elevationsvinkel, luftmassen og attenuationen. Beregningen stemmer godt overens med observationen i dette tilfælde. Vender vi blikket nordpå til Galatheas togtben langs Grønlands vestkyst i uge 34, har vi følgende data : Figur 5: I uge 34 sejlede Vædderen langs Grønlands vestkyst. Den 23. august var en fin, solrig dag. Breddegradstallet var 60,6 N ved middagstid den 23., og deklinationen var +10,7 grader. Læg mærke til, at globalstrålingen ved kulminationen den 23/8 ligger på omkring 680 W/m 2. Med kendskab til breddegradstallet og deklinationen kan solens maksimale elevationsvinkel findes: V = 90 o - 60,6 o + 10,7 o = 40,1 o Anvendes en attenuationsfaktor på 0,78 1,55, giver strålingsmodellen resultatet: 2D Fys-Bason -4- Solindstråling på vandret

5 Den gennemgående klarere luft i arktiske områder er begrundelsen for at anvende 0,78 her i stedet for 0,70 som i det foregående eksempel. Galathea ekspeditionen var i uge 40 tæt på ækvatoren, nemlig i Accra, Ghana. Målingerne af globalstrålingen for denne uge er vist i figur 6: Figur 6: Globalstråling fra SolData optikbordet på Vædderen optaget ved ækvator. Globalstrålingen den 4. oktober svarer til en fin, klar solskinsdag. Deklinationen D denne dag var -5,8 o, og den maksimale globalstråling I G (fra optikbordets datafil) var 985 W/m 2. Elevationsvinklen V = 90 o o + (-5,8 o ) = 84,2 o. Antager man at den diffuse stråling var 75 W/m 2 fås følgende ligning fra vores strålingsmodel: idet luftmassen L svarende til V = 84,2 o er 1,005. Eneste ubekendt i ligningen er attenuationsfaktoren a, som herefter kan findes. Man kan finde a ved hjælp af TI-89 solver programmet eller ved blot at løse ligningen for a. Resultatet: a = 0,67 svarende til en del dis i luften. Det vil være rart at få bekræftet f.eks. ved fotografier taget denne dag af ekspeditionsdeltagerne, om dette virkelig var tilfældet. 2D Fys-Bason -5- Solindstråling på vandret

6 Eksempler fra Grønland Vi har faktisk også data fra ugen før optaget i den nordlige del af Discobugten omkring 70,8 o N. Disse data er vist i figur 7. Figur 7: Globalstrålingsdata fra den nordlige Discobugt i Grønland optaget i ugen efter eftårsjævndøgn. Læg mærke til, hvordan globalstrålingen på vandret stille og roligt aftager dag for dag på denne årstid. eftersom solen kommer lavere og lavere på himlen. Vi regner på data fra den 26. september. Vi focuserer på den 26. september og bemærker, at D = -2,6 o, således at solens elevationsvinkel ved kulminationen var V = 90 o - 70,8 o -2,6 o = 16,6 o. På grund af den lave solelevation kan vi ikke længere anvende den simple formel 1/sin V for luftmassen L. Der findes en meget brugbar ligning af Andrew Young. Selv om den ser lidt kompliceret ud, gengives den her: Selv om denne formel har flere led, end de andre som vi har arbejdet med, gælder det bare om stille og roligt at tage ét led ad gangen. Især fordi vi i dag har gode hjælpemidler som jeres TI89 lommeregner og Excel regneark, er ligningen ikke så slemt at arbejde med alligevel. På jeres konference er der lagt et Excel regneark med filnavnet Luftmasse.xls, der beregner luftmassen for solelevationsvinkler V mellem 0 og 90 grader. Læg mærke til, at den simple formel L = 1/sin V er ret god, indtil man når nede på omkring 25 grader og lavere. Dette fremgår tydeligt af grafen i regnearket. Her er en tabel over luftmasser for lave solelevationsvinkler: 2D Fys-Bason -6- Solindstråling på vandret

7 V L 2,265 2,438 2,644 2,891 3,192 3,568 4,046 4, V L 6,0930 6,772 7,612 8, ,89 14,43 18,06 23,46 Tabel II: Luftmassen, der passeres af solens direkte indstråling som funktion af solens elevationsvinkel V. Se regnearket Luftmassen.xls for mere præcise værdier for en aktuel vinkel. For en elevationsvinkel V = 16,6 o i Uummannaq den 26/9 viser regnearket, at luftmassen L = 3,446. Bruger vi nu SOLVE(1367*A^3,446*sin(16,6)+40=270,A) på TI-89 lommeregneren (eller Texas Interactive), finder vi, at attenuationen a = 0,854 svarende til meget klar arktisk luft. Ca. 14 dage senere ser indstrålingsdata fra Uummannaq således ud: Figur 8: Nogle uger senere i uge 41 ser vi, hvordan solens styrke på en vandret flade fortsat aftager. Om en måned - midt i november - bliver der evig nat indtil engang sidst i januar, hvor solen så vender tilbage igen. Ser man nærmere på den 14. oktober, er deklinationen D = -9,6 o, hvormed elevationsvinklen ved kulminationen bliver: V = 90-70,8-9,6 = 9,6 grader. Ved hjælp af regnearket Luftmasse.xls finder vi, at luftmassen L = 5,75. Igen anvender vi modellen: 2D Fys-Bason -7- Solindstråling på vandret

8 og ved hjælp af SOLVER, når vi frem til attenuationen: SOLVE(1367*A^5,75*sin(9,6)+40=147,A) og finder her, at a = 0,877, igen svarende til meget klar arktisk luft. ØVELSE 1: Test af modellen i Grønland Hvis vi nu antager, at modeller er rimelig, kan vi forsøge at forudsige, hvad globalstrålingen bliver i Uummannaq sidst i oktober. Lad os se på den 26. oktober. Find deklinationsvinklen, find solens elevationsvinkel og find luftmassen. Lav din forudsigelse af, hvad globalstrålingen bliver midt på dagen i Uummannaq denne dag. Antag, at den diffuse stråling udgør ca. 50 W/m 2, og brug en a-værdi svarende til klar, arktisk luft. ØVELSE 2: Test af modellen i Atlanterhavet Den 23. september var Vædderen på vej fra Azorerne til Kap Verde Øerne. Breddegradstallet B midt på dagen var 29,0 o N. Find solens elevationsvinklen V, deklinationsvinklen D og luftmassen L. Regn med en diffus stråling på 75 W/m 2. Giv dit bedste bud på den maksimale globalstråling dette sted på denne dag. Brug en passende a-værdi for mellembreddegraderne (lidt disset). ØVELSE 3: Forbedringer i strålingsmodellen Du vil måske kunne finde på nogle punkter, hvor strålingsmodellen kunne forbedres: f.eks. bedre bestemmelse af det diffuse bidrag eller en bedre, uafhængig bestemmelse af attenuationsfaktoren. Hvis du vil tage hensyn til jordens årlige bevægelse i en ellipsebane omkring solen, kan du benytte følgende formel: Faktoren E skal ganges med 1367 W/m2 for at finde den aktuelle værdi for solens indstråling uden for atmosfæren den pågældende dag. For eksempel, hvis datoen er den 10. april (dagnummer 100), bliver som kan reduceres til, at E = 0, I stedet for 1367 skal man altså bruge 1363 W/m 2 i ligningen. Faktoren E bliver størst, når cosinus = 1, og i så fald er E = 1,033. Kan du finde frem til, hvornår dette sker (svarende til at jorden er tættest på solen)? 2D Fys-Bason -8- Solindstråling på vandret

DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå?

DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå? DIFFERENTIALREGNING Hvorfor er himlen blå? Differentialregning - Rayleigh spredning - oki.wpd INDLEDNING Hvem har ikke betragtet den flotte blå himmel på en klar dag og beundret den? Men hvorfor er himlen

Læs mere

ASTRONOMISK NAVIGATION - Om kuglegeometri og koordinater på jordkloden og himmelkuglen

ASTRONOMISK NAVIGATION - Om kuglegeometri og koordinater på jordkloden og himmelkuglen ASTRONOMISK NAVIGATION - Om kuglegeometri og koordinater på jordkloden og himmelkuglen Ivan Tafteberg Jakobsen Århus Statsgymnasium Version: 18. august 2007 side 1 af 15 Astronomisk navigation hvad er

Læs mere

Indhold En statistisk beskrivelse... 3 Bølgefunktionen... 4 Eksempel... 4 Opgave 1... 5 Tidsafhængig og tidsuafhængig... 5 Opgave 2...

Indhold En statistisk beskrivelse... 3 Bølgefunktionen... 4 Eksempel... 4 Opgave 1... 5 Tidsafhængig og tidsuafhængig... 5 Opgave 2... Introduktion til kvantemekanik Indhold En statistisk beskrivelse... 3 Bølgefunktionen... 4 Eksempel... 4 Opgave 1... 5 Tidsafhængig og tidsuafhængig... 5 Opgave 2... 6 Hvordan må bølgefunktionen se ud...

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Satellitter og kortlægning fra rummet

Satellitter og kortlægning fra rummet Satellitter og kortlægning fra rummet Et materiale til undervisning i Geovidenskab A Philip Jakobsen, 2014 Spørgsmål og forslag til forbedringer sendes til: pj@sg.dk 1 Indhold Indledning... 3 Måling på

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede!

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! Dag 6: Sådan finder du dine muligheder I dag skal vi tale om dine muligheder. Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! I dag skal du finde

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud.

Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. Konklusioner Undersøgelsen viser at: Blandt de redaktionelle medier er de lokale ugeaviser det medie, der læses/bladres igennem af flest og gemmes i længst tid, før det smides ud. I husstanden læser de

Læs mere

Mandags Chancen. En optimal spilstrategi. Erik Vestergaard

Mandags Chancen. En optimal spilstrategi. Erik Vestergaard Mandags Chancen En optimal spilstrategi Erik Vestergaard Spilleregler denne note skal vi studere en optimal spilstrategi i det spil, som i fjernsynet går under navnet Mandags Chancen. Spillets regler er

Læs mere

EMMA*-Tema: Chancetræer

EMMA*-Tema: Chancetræer EMMA*-Tema: Chancetræer Indhold 1. Vi tegner et chancetræ 2. Lidt om programmet TRÆ 3. Udtagelse med tilbagelægning 4. Programmet ÆSKE 5. Opgaver 6. Reducerede chancetræer 7. Hvor sikker er diagnosen?

Læs mere

Energibalance og klimafølsomhed

Energibalance og klimafølsomhed 15 Drivhusgasser - og deres betydning for klimaet Drivhuseffekten er den bedst forståede og kortlagte af de mekanismer, der kan lede til klimaændringer. Af Eigil Kaas og Peter L. Langen Klimaet på vores

Læs mere

Bæredygtig udvikling. Sussanne Blegaa Niels Hartling Henry Nørgaard

Bæredygtig udvikling. Sussanne Blegaa Niels Hartling Henry Nørgaard Bæredygtig udvikling af Sussanne Blegaa Niels Hartling Henry Nørgaard 1 Bæredygtig udvikling Indholdsfortegnelse Forord BÆREDYGTIG UDVIKLING Agenda 21 Indikatorer FODSPOR Det økologiske fodspor Dit eget

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SOLCELLER PÅ SCANDINAVIAN CENTER BACHELORPROJEKT 2013

INDHOLDSFORTEGNELSE SOLCELLER PÅ SCANDINAVIAN CENTER BACHELORPROJEKT 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE SOLCELLER PÅ SCANDINAVIAN CENTER BACHELORPROJEKT 2013 Michael Wagner Sørensen a10073 03 Juni 2013 SOLCELLER PÅ SCÅNDINÅVIÅN CENTER Rapport om mulighederne for installation af solcelleanlæg

Læs mere

Kroppens energiomsætning

Kroppens energiomsætning Kroppens energiomsætning Stofskiftet Menneskets stofskifte består af tre dele: Hvilestofskiftet BMR (Basal Metabolic Rate), det fødeinducerede stofskifte FIT (Food Induced Thermogenesis) og stofskiftet

Læs mere

Variabel- sammenhænge

Variabel- sammenhænge Variabel- sammenhænge 2008 Karsten Juul Dette hæfte kan bruges som start på undervisningen i variabelsammenhænge for st og hf. Indhold 1. Hvordan viser en tabel sammenhængen mellem to variable?... 1 2.

Læs mere

10. Målsøgning. Målsøgning

10. Målsøgning. Målsøgning Målsøgning I kapitel 4 og efterfølgende kapitler er vist hvordan man ved hjælp af formler og funktioner kan finde en løsning på mange ofte særdeles komplekse beregninger. Her er det brugeren, som gennem

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, trin 2 ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Projekt 4.6 Didaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekter: Kapitel. rojekt.6 Eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer rojekt.6 idaktisk oplæg til et eksperimenterende forløb med fokus på modellering og repræsentationsformer

Læs mere

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d

S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d S o l v a r m e o g v a r m e p u m p e p å G r ø n l a n d Fa g p r o j e k t G r u p p e 1 1 o p g a v e V e j l e d e r : B r i a n E l m e g a a r d 2 2. J u n i 2 0 1 0 I n s t i t u t f o r M e k

Læs mere

Kapitel 6. Solen og andre stjerner

Kapitel 6. Solen og andre stjerner Astronominoter 2000. Lærer: Michael A.D. Møller. Side 6-1 Kapitel 6. Solen og andre stjerner 6.1. Introduktion Når man observerer en stjerne på himmelen, afhænger det sete i høj grad af det udstyr, man

Læs mere

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014

Manual til regneark anvendt i bogen. René Vitting 2014 Manual til regneark anvendt i bogen René Vitting 2014 Introduktion. Dette er en manual til de regneark, som du har downloadet sammen med bogen Ind i Gambling. Manualen beskriver, hvordan hvert regneark

Læs mere

Løsningsforslag til Stokastik 1.-10. klasse

Løsningsforslag til Stokastik 1.-10. klasse 1 Løsningsforslag til Stokastik 1.-10. klasse Bemærk, at vi benytter betegnelsen øvelser som en meget bred betegnelse. Derfor er der også nogle af vores øvelser, der nærmer sig kategorien undersøgelser,

Læs mere

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren

Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren Allan C. Malmberg LÆR OM CHANCER! Sanne og Malene går på opdagelse med computeren INFA 2005 Forord Denne INFA-publikation giver en indføring i arbejdet med begreber fra sandsynlighedernes verden. Den henvender

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Matematik Morgener - et udviklingsarbejde. Af: Morten Blomhøj og Mikael Skånstrøm

Matematik Morgener - et udviklingsarbejde. Af: Morten Blomhøj og Mikael Skånstrøm Matematik Morgener - et udviklingsarbejde Af: Morten Blomhøj og Mikael Skånstrøm Vi arbejder på et ønske om at udvikle en praksis, hvor eleverne kan blive optaget af at bruge matematik til at beskrive

Læs mere