Herlev Hospital Inge Marie Svane Professor overlæge, centerleder Center for Cancer ImmunTerapi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herlev Hospital 2010. Inge Marie Svane Professor overlæge, centerleder Center for Cancer ImmunTerapi"

Transkript

1 Klinisk i cancer immunterapi Herlev Hospital 2010 Inge Marie Svane Professor overlæge, centerleder Center for Cancer ImmunTerapi

2 Tumorimmunologisk baggrund Kan immunsystemet st t bekæmpe tumorceller?

3 Humane cancer antigener 4 Modificerede Ag muterede, rekombinante ændret glykocylering p53, ras bcr-abl MUC-1 4 Overeksprimerede Ag HER-2/neu, CEA, 4 Differentierings Ag α-føtoprot, p, PSA 4 Virale Ag 4 Cancer-testis Ag 4 Generelle Ag Gp100, tyrosinase MART-1 HPV E6,E7 Ebstein-Barr MAGE-1,-2,-3 BAGE, GAGE Survivin Telomerase

4 Tumor antigen præsentation HLA -ABC Golgi Tumorprotein ER Peptider Proteasom Cellekerne Cancercelle

5 B-celler Antigenspecifikke immunceller Hjælper T celler Producerer antistoffer Binder hele antigener Celledrab via aktivering af komplementsystemet uspecifikke dræberceller Besidder T-celle receptor Genkender peptid-ag+mhc klasse II Celledrab via aktivering af Cytotoksiske T celler B celler uspecifikke dræberceller Cytotoksiske T celler Besidder T-celle receptor Genkender peptid-ag+mhc klasse I Udfører selv celledrab

6 Typer af cancerimmunterapi i Uspecifik Specifik Aktiv Passiv

7 Klinisk i Cancerimmunterapi i Cytokiner Antistoffer IL-2, IFN, TNF CTLA4, CD20, HER-2, Celleterapier p T-Celler, NK, DC Vacciner Rene antigener DC-baserede

8 Cytokinbehandling

9 Interleukin-2 virkningsmekanisme Opdaget i 1975 som T celle vækstfaktor Frigives fra aktiverede CD4+ celler Stimulerer CD4+, CD8+T celler, B celler, NK celler og makrofager Stimulerer frigivelse af sekundære cytokiner (e.g. IFN-, IL-1, IL-5, TNF-, GM-CSF)

10 Metastatisk malignt melanom Immunterapi HD IL-2 + IFN behandling gives i Odense og Århus. Forventes indført på Herlev til efteråret. Behandlingen består af: INFα: Dag 1 IL-2: Dag 1; ; PEG-Introna 300 µg x1 2: Dag 8-12; Proleukin som kontinuerlig iv infusion: 18 MU/m2 over 6 timer, 18 MU/m2 over 12 timer, 18 MU/m2 over 24 timer efterfulgt af 4,5 MU/m2 i 24 timer over 3 døgn

11 Interleukin-2 toxicitet it t Mild til moderat toksicitet Influenza symptomer Kvalme, opkastning, udslæt Reversibel påvirkning af nyre, lever og knoglemarv Hypotension Vaskulært leak syndrom med ødemer Svær toksicitet CNS Multiorgan svigt

12 Kit Kriterier i for IL2 IL-2 behandling Performancestatus 0-2 Ingen hjernemetastaser Normale organfunktioner Aldersmaksimum afhængigt af regime, men omkring 70 år

13 Malignt Melanom IL-2 alene Regimen Studies n CR PR RR % HD bolus % MD bolus % HD cont. iv % Total % CR: 5-7% heraf bliver 2/3 langtidsoverlevere

14 Sammenhæng mellem behandlingseffekt og febrilia

15 Interferon virkningsmekanisme Produceres af leukocytter og fibroblaster Antiviral effekt (1957) Nedsat proteinsyntese Antiproliferativ effekt (G1 RNA syntesehæmmer) Bred immunmodulatorisk effekt

16 Interferoner Toxicitet Influenza lignende symptomer Vægttab madlede d almen sygdomsfornemmelse CNS påvirkning Hypotension Leverbiokemi Lymfo/granulocytopeni

17 Malignant Melanoma IL-2 and IFN Regimen Studies n CR PR RR% HD bolus % HD cont iv % MD cont iv % Total %

18 Interferon-baseret immunterapi Andre sygdomme: RCC - RR 15%, CR 2-3% CML RR 70-80% Hairy cell leukæmi RR 80-90% Myelomatose RR 50% Kaposis sarkom RR 35%

19 Antistoffer t som cancerterapi

20 Antistoffer - virkningsmekanismer Target: Tumorcellen Tumors vaskulære system Negativt immunregulerende komponenter Tumorcelle-effekter: Aktivering af celledød Ab afhængig celle-cytotoksicitet Blokering af nødvendige ndi vækstfaktorer kt Ab-mediering af cytotoksiske agens

21 Antistoffer - immunterapi Waldman Ann Rev Med 2006

22 Eksempel på immunmodulerende antistof: anti-ctla-4

23 Oversigt: Antitumor Immunresponse Tumor Step 4: Lymphocytes kill tumor cells Tumor cells Step 1: Antigen processing CTL DC Step 3: Lymphocyte activation T-cell receptor Antigen- MHC DC Step 2: Antigen presentation T cell Lymph node

24 CTLA4 Receptorer opreguleres efter T-Celle aktivering MHC Antigen TCR Dendritisk celle CD28 T celle B7 CTLA4

25 CTLA4 er en negativ modulator af T-Celle Aktivering MHC Antigen TCR Dendritisk celle CD28 T celle CTLA4 B7 CTLA4 binder B7 med størrer affinitet end CD28 og sender et negativt signal til T cellen.

26 Rationale for CTLA4 Blokade Løsner bremsen for T-Celle aktivering MHC Antigen TCR Dendritisk celle B7 CD28 T celle CTLA4 Antisof mod CTLA4 forhindrer interaktion med B7 og blokerer det negative signal.

27 Kliniske erfaringer med metastatisk melanom Klinisk effekt med responsrater på 15-20% Langtidsoverlevelse l (18 mdr) på > 35% blandt patienter med avanceret sygdom også med PD Effekt uafhængig af prognostiske faktorer Immunrelaterede bivirkninger hos > 50% Klinisk respons korrelerer med immunrelaterede bivirkninger Immunparametre (Treg, Th17, IDO)

28 Immunrelaterede bivirkninger. Bivirkninger forbundet med ipilimumabs virkningsmekanisme er primært immunrelateret (irae). 72% har irae, størstedelen er grad 1/2 25% var grad 3/4 med 4 hovedtyper: GI (12%); colitis, diarre Lever (7%); inflammatorisk hepatitis Hud (3 %); udslæt, kløe Endokrine organer (3%); hypofyse, tyroidea, binyre Derudover er der set uveitis. tarmperforation (1%)

29 Undersøgelse af anti-ctla4 adjuverende effekt Verdensomspændende studie hvor 950 patienter skal randomiseres Placebo kontrolleret, dobbeltblindt Op til 3 års behandling Behandlingen gives intravenøst hver 3. mdr

30 Patientmaterialet i Kutane MM IIIA med N+ > 1 mm IIIB og C (uden in-transit) 5 års overlevelse ca 46% 60% af ptt vil dø af deres sygdom Primært endpoint: Recidivfri overlevelse Sekundære endpoints Overlevelse Tid til fjernmetastasr Toxicitet Livskvalitet t

31 Adaptiv T-celleterapi til solide tumorer

32 Intratumorale T-celler C.ovarii Median survival x 3.9 Median survival x 2.8 N Engl J Med 2003;348:203-13

33 Intratumorale T-celler Renalcellecarcinom Overlevelse Br. J Cancer 2002; 87:

34 Ekspansion af tumor infiltrerende T celler Kirurgisk excision REP Bulk kulturer Elispot

35 Dudley et al, JCO 2005 Patienter t med dissemineret i MM RR: 18/35 (51 %) CR 3/18 ongoing PR 15/18 ca. 12 mdr. gennemsnit Tumorsvind fra viscera, lunger, hud, lymfeknuder, bløddele og cerebrum Responset varede mellem måneder og dominerende d TIL kloner persisterede

36 Journal of Clinical i l Oncology. Epub sept patienter med metastatisk malignt melanom PS 0-1 Tidligere immunterapi ~ % Tidligere kemoterapi ~ 20-50%

37 TIL ekspansion in vitro Opformering af T-celler: Uklonede TIL fra autologe tumorer Ekspansion Af T-celler Allogene feederceller, IL-2 og αcd3 Indeholdende både CD8 og CD4 T celler Heterogen specificitet mod Tumor Ag Infusion af 2-14x10 10 celler

38 Behandlingsregimer

39 Behandlingsrespons

40 Bivirkninger

41 Overlevelse l

42 Klinisk respons korrelerer med T-cellernes telomérlængde

43

44 TIL i kombination med lymfodepleterende l d kemoterapi Teknikker til ekspansion af TIL er etableret på Herlev Hospital af læge, ph.d. stud. Niels Junker Klinisk afprøvning af behandlingen på MM og hovedhalscancer patienter er undervejs ved læge, ph.d.stud. Eva Ellebæk

45 Forløb ved T-celle terapi Malignt melanom FØRSTE FASE ANDEN FASE TREDJE FASE Diagnose med biopsi + scanning Visitation til operation Ope eration Baseline e-scanning Kemoterapi 2 dg cyclophosph. 5 dg fludarabin IL-2 2 MIU i 14 dage Weeks: Eval luering *Follow w-up Materiale til TILfremstilling Femstilling og ekspansion af TIL-kulturer ex vivo i 7 uger fremstilling TIL kulturer ex vivo i 7 uger TIL-transfusion *Follow-up: Evaluering hver 3. måned Blodprøve hver måned i de første 3 måneder = Blodprøve = Blodprøve + biopsi

46 Cancer vaccinationsterapi Traditionel cancerbehandling medfører ofte tumorrespons og forlænget overlevelse. MEN den er generelt uselektiv og cytotoksisk for normale celler og har derfor bivirkninger Øget forståelse af tumor biologien har medført udvikling af targeterede terapier. De er rettet mod et specifikt molekyle hvorved effekten målrettes mod tumor (TKI, mab) Cancervaccinationsterapi er en atoksisk targeteret behandlingsmodalitet, hvor aktiv immunisering potentielt kan inducere et terapeutisk eller præventivt antitumor immunrespons

47 Cancer vacciner adskiller sig fra klassisk cancerbehandling Administration af en vaccine har ikke nogen direkte effekt på tumor eller tumor omgivelser Vaccinen fungerer via immunsystemet T celler (Cytotoxic T celler, T helper celler), B celler (antistoffer) NK celler, Makrofager Mens andre terapeutika har en relativ kort farmakokinetik inducerer vacciner en længerevarende dynamisk proces i immunsystemet st m t Cancer vacciner inducerer minimal toxicitet

48 cancer versus anti-viral vaccination Anti-viral vaccination o Anvendes profylaktisk for at forebygge sygdom o Medfører høje titre af neutraliserende antistoffer oantistofferne genkender antigenet i sin naturlige form o Immunresponset er kraftigt og langvarigt Cancer vaccination o Anvendes terapeutisk når sygdommen er tilstede o Medfører oftest et T-celle respons o T-celler genkender antigen i peptid form bundet til HLA på celleoverfladen o Immunresponset er ofte svagt og kortvarigt

49 Udfordringer i Cancer vaccinationsterapi At finde den rette fremgangsmåde til at bryde en tilstedeværende immuntolerance og starte en specifik immunreaktion mod tumor Uden at inducere væsentlige autoimmune reaktioner, der er skadelige for det normale væv

50 Grundlæggende behov ved udvikling af cancervaccine Et target antigen på tumorcellerne som immunresponset kan målrettes imod E l tf til ff kti t ti f i ti t En platform til effektiv præsentation af vaccine-antigenet til immunsystemet.

51 Antigen præparationstyper p i cancer vacciner Naked DNA mrna Recombinant protein viral.-like particles Peptide Dendritic cell Tumor cell Viral vectors Bacterial vectors

52 Immunol Rev 2006

53 Studie design variable Dendritcelle kilde DC opmodningsgrad ngsgrad Antal DC pr vaccination Administrationsvej Vaccinationsantal og -interval Antigen-targettarget Anvendt antigenpræparation Adjuvans Kombination med andre behandlingsmodaliteter Kliniske og immunologiske evalueringsundersøgelser l Svane et al. UFL 2006

54 Status på udvikling af cancer vacciner Adskillige mindre fase I/II studier er gennemført. Nogle studier har vist tumor respons i et mindre antal patienter. Der er ikke på nuværende tidspunkt nogen godkendt standardbehandling med en cancervaccine. Kun få cancervacciner er testet i randomiserede undersøgelser. En del studier har været negative (ie melanomstudier) andre har vist forlænget overlevelse i en undergruppe af patienterne. omkring 25 vacciner er i fase III afprøvning

55 Vaccine kombineret med andre former for behandling Det vaccine inducerede immunrespons kan blive boostet af en forudgående eller samtidig anticancer behandling Ændret fænotype af tumorceller, der gør dem mere tilgængelige for T-celle drab. Drab af tumorceller, der booster induktionen af tumorspecifikke T-celler. Hæmning af regulatoriske T-celler

56 Visse former for kemoterapi kan hæmme Treg

57 171 patienter med stabil eller responderende sygdom stadie IIIB eller IV NSCLC efter 1. linie kemoterapi og evt strålebehandling blev stratificeret ihht stadie og randomiseret til vaccination contra best supportive care Vaccinen bestod af en liposomal præparation p af MUC-1 lipopeptidet BLP25 (Stimuvax) Patienter i vaccinegruppen modtog en enkelt behandling med cyclofosfamid (300 mg/m2) før første vaccination.

58 Survival data All patients Stage IIIB patients Median survival 17.4 > < 13 months Median survival not reached > < 13.3 months 2-years survival 60% > < 36.7%

59 Vaccine kombineret med andre former for behandling Det vaccine inducerede immunrespons kan blive boostet af en forudgående eller samtidig anticancer behandling Ændret fænotype af tumorceller, der gør dem mere tilgængelige for T-celle drab. Drab af tumorceller, der booster induktionen af tumorspecifikke T-celler. Hæmning af regulatoriske T-celler Vaccination kan også øge respons på efterfølgende anticancer terapi

60 29 patienter blev vaccineret med 2-ugers interval med dendritceller transduceret med fuld-længde længde vild-type p53 Alle patienter havde progressiv sygdom efter konventionel kemoterapi p53-specifikt T-celle respons efter vaccination blev påvist i 57% af patienterne Kun 1 patient opnåede PR, 7 havde SD, 21 PD 62% havde objektivt klinisk respons til efterfølgende kemoterapi Respons på kemoterapi korrelerede til induktion af immunrespons på vaccination

61 Typisk sygdomsfaser og afprøvning af cancervacciner Primær cancerdiagnose Kirurgi og profylaktisk adjuverende behandling Lokalt tilbagefald eller fjernmetastaser Fortløbende lokal og systemisk behandling Terapiresistent it t progressiv sygdom Død af dissemineret sygdom

62 Optimalt tidspunkt for cancervaccinationsterapi t i Primær cancerdiagnose C V Kirurgi og profylaktisk adjuverende behandling A A C N Lokalt tilbagefald eller fjernmetastaser C C I E N Fortløbende lokal og systemisk behandling R E Terapiresistent it t progressiv sygdom Død af dissemineret sygdom

63 Nye endpoints for testning af cancer vacciner Klassiske endpoints i kemoterapistudier Reduktion af tumorstørrelse Komplet svind af tumorlæsioner Mere passende kliniske endpoint i cancer vaccine studier Sygdomsstabilisering Forlænget overlevelse Udskudt tid til/nedsat risiko for recidiv

64 Cancervaccine coloncancer 4 Patienter: 723 (randomiseret) pt med stadie II og III sygdom Adjuverende efter kirurgisk resektion 4 Antigen: Irradierede autologe tumorceller 4 Strategi: Tumorceller + BCG intradermalt på ekstremiteter Uge 1,2,3 og evt efter 6 mdr 4 Immunologisk respons: ingen oplysninger 4Klinisk respons: Signifikant længere sygdomsfrit interval. Størst effekt på stadie II 5-årsoverlevelse 87,6% for vaccinerede kontra 72,2 % Hanna et al Clin Cancer Res. 2001

65 Cancervaccine Nyrecancer 4Patienter: 379 (randomiseret) pt med operabel sygdom (T2-3b, N0-3, M0) Adjuverende efter nefrektomi og glandelresektion 4 Antigen: Lysat af autologe tumorceller forbehandlet med IFNγ 4Strategi: Tumorlysat 6 gange intradermalt på OE, 4 ugers interval 4 Immunologisk respons: Ingen oplysninger 4 Klinisk respons: Signifikant længere sygdomsfrit interval. Størst effekt på stadie T3 (< 2.5 cm) 5-års sygdomsfri overlevelse 77,4% for vaccinerede kontra 67,8 % Dieter et al Lancet. 2004

66 Cancervaccine Brystcancer 4Patienter: 181: N+(90)/N-(91) brystcancerpatienter pseudorandomiseret: HLA-A2/A3pos +vacc (n=90) HLA-A2/A3neg vacc (n=81) Efter standard kirurgi og adjuverende behandling 4Antigen: HER2 peptid: E75 (HER ) 4Strategi: 1 mg peptid + GM-CSF id 6 gange med 4 ugers interval 4Immunologisk respons: Alle pt havde in vitro og DTH respons 4Klinisk respons: Peoples et al SABCS 2006 Tilbagefaldsraten-RR ved 24 mdr signifikant lavere hos vaccinerede: +Vacc: 5.6% - vacc: 14.8%

67 4 Patienter: 28 patienter med IgG myelomatose langsomt progredierende stadie I eller asymptomatisk stadie II ingen indikation for kemoterapi 4 Antigen: Idiotype-protein i kombination med IL-12 (n=15) eller IL-12 og GM-CSF (n=13) 4Strategi: vaccinen blev givet id over 110 uger: Induktionsfase: vacc hver 2. uge Vedligeholdelsesfase: vacc hver 4 mdr

68 Immunologisk og klinisk k respons 4 Id specifikt cellulært l immunologisk i respons: IL-12 gruppe: 5/15 IL-12 og GM-CSF gruppe: 11/13 4 Klinisk respons: median tid til progression (TTP): Immunrespondere (n=16): 106 uger Immun nonrespondere (n=12): 26 uger p= 0,03

69 Vaccinations associerede ændringer i Treg

70 Anvendelse af dendritceller til cancervaccinationsterapi nsterapi

71 Dendritcellers livscyklus Knoglemarv Blodbane Lymfeknude Lymfoid/myeloid Progenitor Precurser DC Immature DC Perifere væv Mature DC Lymfekar

72 DC præsentation af endogene og eksogene antigener til CD8+cytotoksiske T- lymfocytter og CD4+T helper lymfocytter Eksogen pathway Endogen pathway Krydspræsentation

73 Fremstilling af dendritceller d DC kilde: mobiliserede stamceller fra perifert blod mononukleære celler fra perifert blod Knoglemarv navlesnors-blod CD34+ / CD34 / CD14+ DC precurser isolering: Opkoncentration af MNC ved densitetsgradient centrifugering Adhærence til plastik Uddifferentiering af immature DC: Stimulation med GM-CSF & IL4 Maturering af DC: Stimulation med TNFα, CD40L, LPS, IFNα IL-6, PgE,IL-1β, TNFα / Poly: IC, TNFα

74 Antigen præparation Peptider (native / syntetiske) Proteiner (oprensede / rekombinante) mrna, DNA, Tumorekstrakt, tumorlysat cellefusion

75 dendritic cell-based immunotherapy Leukapheresis Activation of Tumor specific lymphocytes in LN Cytokine stimulation of monocytes Injection of dendritic cells Addition of tumor antigen

76 Publicerede kliniske DC vaccinationsstudier i Malignitet Antal studier Antal pt Klinisk respons Malignt melanom CR,30PR,4MR,36SD Renalcellecarcinom CR,8PR,4MR,61SD Mamma cancer PR,1SD Prostata cancer CR,19PR,6SD Lunge cancer SD 1 Gastrointestinale cancere PR,1MR,7SD Carcinom (lunge eller GI): CR,3MR,7SD 2 Hoved- & halscancer PR Gynækologiske cancere SD Blærecancer 1 4 1CR,2PR Glioblastom/astrocytom PR,1MR,4SD Lymfom CR, 1PR, 7SD, 1 MRS Leukæmi 3 8 Ingen klinisk respons Myelomatose CCR, 4PR,1SD 4 Samlet CR, 80 PR, Svane 137 SD UFL 2006

77 4 Patienter: 35 patienter med B-celle lymfom. 28 pt med målbar sygdom 7 pt i remission efter kemoterapi 4 Antigen: Idiotype-protein pulset på autologe DC 4Strategi: Ialt 8-69 x 10 6 DC fordelt på 4 vaccinationer iv 3 vacc over 1 mdr, boost efter 2-6 mdr

78 DC-vaccine studie Lymfom 4 Immunologisk respons: 23/33 Id specifik T-celle eller antistof respons 4 Klinisk respons: 8/28 pt med regression (CR,PR) 16/23 uden progression efter median 43 måneder

79 CR pt, aksilære LN Præ-vacc 11 mdr post-vacc

80 Provenge vaccine tættest på godkendelse Første resultater fra fase III studier Studie: dobbeltblind placebokontrolleret Patientgruppe: Dissemineret Prostata cancer N: = 225 Antigen: rekombinant PAP-protein (prostatic ti acid phosphatase) udtrykt i >95% af prostatacancer Vaccine: Proteinet er pulset på dendritceller Effekt: 3 års OS: 33% mod 15% (p<0.05%) 05%) median survival benefit 4.3 mdr (p=0.01)

81 Nyt fase II studie - IMPACT IMPACT (IMmunotherapy for Prostate AdenoCarcinoma Treatment) Multi-center, randomiseret, dobbelt-blindt, blindt, placebo- kontrolleret 512 patienter med asymptomatisk eller minimalt symptomatisk metastatisk c.prostata Primært end point var OS Netop offentliggjort (April 2009): Forlænget overlevelse 4.1 mdr (25,8 versus 21.7) Forbedret 3-års overlevelse med 38% (31,7 versus 23 %) Reduceret risiko for død med 22, 5% P= 0,032 Fortsat ingen forskel på TTP AFVENTER FDA GODKENDELSE

82 Kliniske studier med dendritcellebaserede vacciner på Herlev Hospital Gennemførte studier 1. studie startet i fase I studie og 3 fase I/II studier Brystcancer, nyrecancer, n malignt melanom m I alt 140 patienter

83

DMG-Nyhedsbrev nr. 7

DMG-Nyhedsbrev nr. 7 Januar 2008 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R, OUH DMG-Nyhedsbrev nr. 7 DMG-2007 Patologi Kirurgi Sentinel node diagnostik Hyperterm perfusionsbehandling

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 3

DMG-Nyhedsbrev nr. 3 2. juni 2004 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R, OUH E-mail: lars.bastholt@ouh.fyns-amt.dk DMG-Nyhedsbrev nr. 3 DMG-2004 Sentinel node Adjuverende Interferon

Læs mere

UNIK IMMUNTERAPI MOD METASTASERANDE CANCER. Juni

UNIK IMMUNTERAPI MOD METASTASERANDE CANCER. Juni UNIK IMMUNTERAPI MOD METASTASERANDE CANCER Juni 2017 1 Immunterapi nyt fokus i cancerforskning RhoVac udvikler et immunterapeutisk lægemiddel, en ny behandling af metastaserende cancer Anvender kroppens

Læs mere

Hjernetumordagen 1. april 2014

Hjernetumordagen 1. april 2014 Hjernetumordagen 1. april 2014 Onkologisk behandling af hjernetumorer Sidste år sluttede vi med spørgsmålet: Får I den bedste behandling? Svar: Primær behandling Ja! Recidiv behandling Måske! Behandlingsmål

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 4

DMG-Nyhedsbrev nr. 4 Marts 2005 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R, OUH E-mail: lars.bastholt@ouh.fyns-amt.dk DMG-Nyhedsbrev nr. 4 DMG-2005 Status vedrørende patologi Adjuverende

Læs mere

Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010

Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010 MedIS, AAU. Det hæmatologiske system og immunforsvaret, 7. Juni 2010 1 Navn: Studienummer: Eksamen i Modul 2.2, Det hæmatologiske system og immunforsvaret MEDIS, AAU, 2. semester, juni 2010 Dette eksamenssæt

Læs mere

Immunologi- det store overblik. Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S

Immunologi- det store overblik. Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S Immunologi- det store overblik Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S Hvem er jeg Rikke Søgaard Uddannet dyrlæge i 1998 Ansat 5 år i praksis både blandet og svinepraksis Ansat 5 år på

Læs mere

Reeksamen 2013. Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Reeksamen 2013. Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Reeksamen 2013 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

Kræft Immunologi Kunsten at hæmme immunhæmmere

Kræft Immunologi Kunsten at hæmme immunhæmmere CCIT DENMARK Kræft Immunologi Kunsten at hæmme immunhæmmere Mads Hald Andersen, professor Sundhedsstyrelsens specialespecifikke kursus: Teoretisk Immunologi, 13. 16. april 2015 OUH, Odense Forskning ved

Læs mere

Vejledende behandlingsalgoritme for ptt med malignt melanom (MM) 19. januar 2017

Vejledende behandlingsalgoritme for ptt med malignt melanom (MM) 19. januar 2017 Vejledende behandlingsalgoritme for ptt med malignt melanom (MM) 19. januar 2017 Denne algoritme skal absolut betragtes som det den er, nemlig vejledende. Tag udgangspunkt i den, inden du ud fra den enkelte

Læs mere

Cancerbehandling: Vaccination med dendritiske celler

Cancerbehandling: Vaccination med dendritiske celler Cancerbehandling: Vaccination med dendritiske celler P4-projekt udarbejdet af gruppe 407, 4. semester 2009 Medicin med Industriel Specialisering Aalborg Universitet, Danmark Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Det innate virusforsvar. TLR7, TLR8, TLR9, MDA5, RIG I og type I interferoner

Det innate virusforsvar. TLR7, TLR8, TLR9, MDA5, RIG I og type I interferoner Det innate virusforsvar. TLR7, TLR8, TLR9, MDA5, RIG I og type I interferoner A kursus i teoretisk og immunologi TLR3 og LGP 2 Odense, 13. april 2015 Søren T. Lillevang Klinisk Immunologisk Afdeling Odense

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del Bilag 368 Offentligt

Sundhedsudvalget SUU alm. del Bilag 368 Offentligt Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 368 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMPBR Sags nr.: 1107539 Dok. Nr.: 575245 Dato: 30. juni 2011 Grundnotat til

Læs mere

Immunologi- det store overblik

Immunologi- det store overblik Immunologi- det store overblik Dyrlæge Rikke Søgaard Teknisk rådgiver, Merial Norden A/S Hvem er jeg Rikke Søgaard Uddannet dyrlæge i 1998 Ansat 5 år i praksis både blandet og svinepraksis Ansat 5 år på

Læs mere

Hjernetumordagen, 23. april 2013

Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hjernetumordagen, 23. april 2013 Hans Skovgaard Poulsen, Overlæge, dr.med Finsencenter, København www.radiationbiology.dk Behandlingsmål Forlænge liv Forbedre livskvalitet Gliomer Primær Behandling Lav-grads

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 6

DMG-Nyhedsbrev nr. 6 November 2006 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R, OUH E-mail: lars.bastholt@ouh.fyns-amt.dk DMG-Nyhedsbrev nr. 6 DMG-2006 Patologi Kirurgi Sentinel node

Læs mere

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution

Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Predictors of chemotherapy induced toxicity in 421 patients with metastatic castration resistant prostate cancer results from a single institution Per Kongsted 1, Inge Marie Svane 1, Henriette Lindberg

Læs mere

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION

GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION GEMCITABIN (GEMZAR) TIL PATIENTER MED BUGSPYTKIRTELKRÆFT EFTER RADIKAL OPERATION Der er ikke udført en fuld MTV på dette lægemiddel af følgende årsager den aktuelle patientgruppe er lille (

Læs mere

Forårseksamen 2016. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Forårseksamen 2016. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 1 Forårseksamen 2016 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 11. april

Læs mere

Dendritcellebaserede cancervacciner klinisk anvendelse

Dendritcellebaserede cancervacciner klinisk anvendelse UGESKR LÆGER 168/14 3. APRIL 2006 1415 Dendritcellebaserede cancervacciner klinisk anvendelse OVERSIGTSARTIKEL Forskningsleder Inge Marie Svane, læge Annika Berntsen, læge Redas Trepiakas & adjunkt Anders

Læs mere

10. Immunsystemet. Kroppens naturlige forsvar mod kræft

10. Immunsystemet. Kroppens naturlige forsvar mod kræft 10. Immunsystemet Kroppens naturlige forsvar mod kræft Dette kapitel fortæller, hvordan immunsystemet reagerer på kræft hvordan denne viden kan bruges til behandling immunterapi Man har i de senere år

Læs mere

5 års-overlevelsen for metastatisk sygdom er 8% for nyrekræft og 10 % for blærecancer og der er derfor gode muligheder for at bedre denne

5 års-overlevelsen for metastatisk sygdom er 8% for nyrekræft og 10 % for blærecancer og der er derfor gode muligheder for at bedre denne Blære- og nyrekræft: To sygdomsgrupper xxx 5 års-overlevelsen for metastatisk sygdom er 8% for nyrekræft og 10 % for blærecancer og der er derfor gode muligheder for at bedre denne Nina Bjerre Andersen

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

Hoved-hals kræft Post-ASCO Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH

Hoved-hals kræft Post-ASCO Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH Hoved-hals kræft Post-ASCO 2017 Junior speaker Vaka Sævarsdóttir, RH Senior speaker overlæge Jeppe Friborg, RH Oversigt Cisplatin ugentligt vs. hver 3. uge 6006 og 6007 Escalate vs. de-escalate 6015 og

Læs mere

Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus. Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital

Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus. Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital Medicinsk behandling af NET 25 år med NET i Aarhus Henning Grønbæk, overlæge, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital NET i Arhus 120 100 80 60 40 20 0 1992 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Læs mere

Immunforsvar. Kampen i kroppen. Immunforsvar. Praxis Nyt Teknisk Forlag. Immunforsvar kampen i kroppen. Ib Søndergaard Mads Duus Hjortsø

Immunforsvar. Kampen i kroppen. Immunforsvar. Praxis Nyt Teknisk Forlag. Immunforsvar kampen i kroppen. Ib Søndergaard Mads Duus Hjortsø Immunforsvar kampen i kroppen Vores krop bliver dagligt angrebet af bakterier, virus, parasitter og mikrosvampe. Men vi har heldigvis et immunforsvar, der er i stand til at kæmpe mod disse angreb. Forklaringen

Læs mere

Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande

Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande Neuroendokrine tumorer - Hvordan behandler vi NET i DK og andre lande Henning Grønbæk, professor, Ph.D. Medicinsk Afdeling V Århus Universitetshospital Aarhus NET Center Aarhus Universitetshospital Vision:

Læs mere

Aktuelle kliniske protokoller i Danmark i 2017

Aktuelle kliniske protokoller i Danmark i 2017 Aktuelle kliniske protokoller i Danmark i 2017 Niels Abildgaard Odense Universitetshospital DMF/IMF seminar Nyborg 16. November 2017 Inddeling af behandlinger IMIDs Immunterapi Andre nye lægemidler Kemoterapi

Læs mere

Immunologi. AMU kursus

Immunologi. AMU kursus Immunologi AMU kursus Udarbejdet af Morten Kobæk Larsen 2012 Indledning Mennesker og dyr er konstant truet af sygdomsfremkaldende mikroorganismer, f.eks. virus og bakterier, og ville hurtigt blive bukke

Læs mere

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom

Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Behandlingsvejledning for metastaserende malignt melanom Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer til Rådet. Fagudvalgene udarbejder

Læs mere

Behandling med Pembrolizumab

Behandling med Pembrolizumab Behandling med Pembrolizumab Til patienter med metastatisk moderkræft September 2014 Denne skriftlige information er et supplement til vores mundtlige information om behandlingen. Pembrolizumab Pembrolizumab

Læs mere

Ovennævnte gælder også for vurdering af patienter efter kemostrålebehandling

Ovennævnte gælder også for vurdering af patienter efter kemostrålebehandling Rekommandationer Patienter, radikalt opereret for rectumcancer Stadium III: o Høje tumorer 10-15 cm fra anus: Kan behandles ligesom colon cancer med 6 måneders kombinationsbehandling med 5-FU præparat

Læs mere

Hvad er NET-sygdom? Hvorledes påviser og behandler man NET?

Hvad er NET-sygdom? Hvorledes påviser og behandler man NET? Hvad er NET-sygdom? Hvorledes påviser og behandler man NET? Ove B Schaffalitzky de Muckadell Professor, overlæge, dr.med. Afdeling for Medicinske Mavetarm- og Leversygdomme S, Odense Universitetshospital

Læs mere

Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Kontrol af kræftpatienter Evidens og dansk praksis Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Kontrol efter kræftbehandling Vi ved temmelig lidt og det vi ved, ved vi ikke med særlig stor sikkerhed

Læs mere

8 Konsensus om medicinsk behandling

8 Konsensus om medicinsk behandling DBCG-retningslinier 009 8 Konsensus om medicinsk behandling 8. Resumé af DBCG s anbefalinger Formål At sikre alle patienter med operabel brystkræft tilbud om en optimal systemisk behandling. Metode Anbefalingerne

Læs mere

Den hæmatologiske fællesdatabase

Den hæmatologiske fællesdatabase Den hæmatologiske fællesdatabase Hvilke personer skal registreres?: Registreringsvejledning: CLL Alle patienter som diagnosticeres med CLL, og som har haft et forløb på en hæmatologisk afdeling, der varetager

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 10

DMG-Nyhedsbrev nr. 10 November 2011 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R E-mail: lars.bastholt@ouh.regionsyddanmark.dk DMG-Nyhedsbrev nr. 10 DMG-2011 Nordisk møde Patologi Kirurgi

Læs mere

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER

DCCG S NATIONALE RETNINGSLINIER FOR DIAGNOSTIK OG BEHANDLING AF KOLOREKTAL CANCER DCCG S NTIONLE RETNINGSLINIER FOR DIGNOSTIK OG BEHNDLING F KOLOREKTL CNCER Rekommandationer Patienter med resektabel rectumcancer bør tilbydes præoperativ kemostråleterapi o Hvis tumor er lokaliseret i

Læs mere

Den hæmatologiske fællesdatabase

Den hæmatologiske fællesdatabase Hvilke personer skal registreres?: Registreringsvejledning: Myelom og MGUS Alle patienter som diagnosticeres med MGUS(fra 2013), solitært myelom, myelomatose eller plasmacelle leukæmi, og som har haft

Læs mere

Skriftlig eksamen april 2017

Skriftlig eksamen april 2017 Studienummer: 1/10 Skriftlig eksamen april 2017 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Det hæmatologiske system og immunsystemet Medicin og medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato:

Læs mere

Reeksamen Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Reeksamen Det hæmatologiske system og immunsystemet. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Studienummer: 1/10 Reeksamen 2013 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato:

Læs mere

Forsøg med kræftmedicin hvad er det?

Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Herlev og Gentofte Hospital Onkologisk Afdeling Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Dorte Nielsen, professor, overlæge, dr. med. Birgitte Christiansen, klinisk sygeplejespecialist Center for Kræftforskning,

Læs mere

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Læge J. Magnus Bernth Jensen Klinisk Immunologisk afdeling Hvilke analyser til hvilke patienter??? Hvilke patienter bør undersøges? Infektioner er almindelige

Læs mere

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft

Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Behandlingsvejledning vedrørende medicinsk behandling af metastaserende nyrekræft Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper, der refererer

Læs mere

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet

Senfølger efter kræftbehandling. Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Senfølger efter kræftbehandling Mikael Rørth Onkologisk Klinik Rigshospitalet Mål for kræftbehandling Bedre overlevelse, sygdomsfrihed Mindske symptomer Bedre livskvalitet Mange behandlinger ikke gode

Læs mere

Forsøg med kræftmedicin hvad er det?

Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Herlev og Gentofte Hospital Onkologisk Afdeling Forsøg med kræftmedicin hvad er det? Dorte Nielsen, professor, overlæge, dr. med. Hanne Michelsen, ledende projektsygeplejerske Birgitte Christiansen, klinisk

Læs mere

Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging. Peer Christiansen

Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging. Peer Christiansen Neoadjuverende kemoterapi ved brystkræft mhp. down-sizing og down-staging Peer Christiansen DBCG arbejdsgruppe Hanne Melgaard Nielsen, AUH Eva Balslev, Herlev Ilse Vejborg, RH Niels Kroman, RH Søren Cold,

Læs mere

Humanbiologi - Lymfesystemet og Immunologi

Humanbiologi - Lymfesystemet og Immunologi Humanbiologi - Lymfesystemet og Immunologi Lymfekarrets vægge er tyndere end venernes og har ligesom dem også klapper. Der er fælles indløb til vena cava superior, hvor den øvre indløbsgren drænerer koppens

Læs mere

Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar

Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar 1/10 Sommereksamen 2013 Med korte, vejledende svar Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin

Læs mere

ALECSAT til supplerende behandling af kræftpatienter

ALECSAT til supplerende behandling af kræftpatienter til supplerende behandling af kræftpatienter Af Bent Alsø, medlem af PROPA, bestyrelsesmedlem i CytoVac A/S Er cellebaseret styrkelse og aktivering af immunforsvaret en fremtidig supplerende behandlingsmulighed

Læs mere

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer

hodgkin s sygdom Børnecancerfonden informerer hodgkin s sygdom i hodgkin s sygdom 3 Fra de danske børnekræftafdelinger i Aalborg, Århus, Odense og København, september 2011. Forekomst Lymfom, lymfeknudekræft, er den tredje hyppigste kræftform hos

Læs mere

Den hæmatologiske fællesdatabase

Den hæmatologiske fællesdatabase Hvilke personer skal registreres?: Registreringsvejledning: LYFO Alle patienter som diagnosticeres med malignt lymfom, og som har haft en et forløb på en hæmatologisk afdeling der varetager diagnostik

Læs mere

Den kirurgiske behandling af nyrecancer. Erik Højkjær Larsen DaRenCa

Den kirurgiske behandling af nyrecancer. Erik Højkjær Larsen DaRenCa Den kirurgiske behandling af nyrecancer Erik Højkjær Larsen DaRenCa 63% 56% 42% 33% 80 65 60 50 RCC call for action Br J Cancer 2009; 101, s110-s114 Hvad har svenskerne så gjort anderledes? Mere aktiv

Læs mere

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital

ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital 18 F-FDG-PET/CT ved malignt lymfomt Karin Hjorthaug, Nuklearmedicinsk afd & PET center AArhus Universitets Hospital DRS årsmøde jan 2012 18F-Fluoro Fluoro-Deoxy-Glukose (18F-FDG) FDG) K Hjorthaug 2 18

Læs mere

Strålebehandling af kræft

Strålebehandling af kræft Månedsskrift for Praktisk Lægegerning Feb. 2006 Strålebehandling af kræft Cai Grau Cai Grau Professor, overlæge, dr. med. Onkologisk afdeling Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus 8000 Århus C 1

Læs mere

Cancer kakeksi kan vi tilbyde patienterne en bedre behandling herfor?

Cancer kakeksi kan vi tilbyde patienterne en bedre behandling herfor? Cancer kakeksi kan vi tilbyde patienterne en bedre behandling herfor? Reservelæge Jonas Sørensen Forskerdag i Palliationsnetværket 8. November 2011 Min baggrund Kandidat fra Københavns Universitet 2008

Læs mere

REFERAT AF DMG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 02/03/2004

REFERAT AF DMG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 02/03/2004 REFERAT AF DMG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 02/03/2004 1. FORMANDENS BERETNING Forretningsudvalget har afholdt fire møder i årets løb. Der er blevet behandlet sager vedrørende organisation og drift af DMG. Alle

Læs mere

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Re- eksamen 2014. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1/10 Re- eksamen 2014 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

Studieplan Biomedicin og humanbiologi Semester 5

Studieplan Biomedicin og humanbiologi Semester 5 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Biomedicin og humanbiologi Semester 5 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Efterår 2017 Semester 5 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3.

Læs mere

Plastik træner immunforsvaret

Plastik træner immunforsvaret KAPITEL 12 Biologi Kemi Plastik træner immunforsvaret mod kræft Anne ansen, NanoDTU Niels B. Larsen, Institut for Mikro- og Nanoteknologi Kræft er en alvorlig sygdom, som hvert år slår mange tusinde danskere

Læs mere

Opgavenr. Svar Præambel og valgmuligheder Navn:

Opgavenr. Svar Præambel og valgmuligheder Navn: 1 Det tillærte (adaptive) immunsystem, som vi kender det i mennesket, opstod ca.? 1 For 80 millioner år siden 2 For 1,0 milliard år siden 3 For 450 millioner år siden Korrekt 4 For 2,0 milliarder år siden

Læs mere

IM-H11 Parasitter og immunsystemet Modul b10 E08 Abstrakt Grith Lykke Sørensen Senest opdateret: 13-11-2008

IM-H11 Parasitter og immunsystemet Modul b10 E08 Abstrakt Grith Lykke Sørensen Senest opdateret: 13-11-2008 IM-H11 Parasitter og immunsystemet Forskellige parasitters metoder til at omgå det adaptive immunsystem gennemgås, bla malaria og trypanosomiasis. TH2 celler defineres og deres dannelse udfra TH0 omtales.

Læs mere

Re- eksamen 2014. Med korte, vejledende svar

Re- eksamen 2014. Med korte, vejledende svar 1/10 Re- eksamen 2014 Med korte, vejledende svar (Heri angives de facts, der skal nævnes i besvarelserne, men ikke de uddybende forklaringer, tegninger etc., der i nogle af opgaverne også forventes, for

Læs mere

Im-F3 T-celle-immunitet Modul b10 E08

Im-F3 T-celle-immunitet Modul b10 E08 Forelæsningen tager udgangspunkt i recirkulationen af naive T-celler mellem blod og lymfe og mødet med antigen præsenteret af dendritiske celler i lymfeknuderne. Herunder kommer jeg ind på betydningen

Læs mere

MOLEKYLÆR MEDICN BACHELORUDDANNELSEN MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG IMMUNOLOGI

MOLEKYLÆR MEDICN BACHELORUDDANNELSEN MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG IMMUNOLOGI AARHUS UNIVERSITET MOLEKYLÆR MEDICN BACHELORUDDANNELSEN MEDICINSK MIKROBIOLOGI OG IMMUNOLOGI Tirsdag den 7. juni 2011 kl. 9.00-13.00 ************** Alle opgaver i dette sæt skal besvares. Essays A. Staphylococcus

Læs mere

6: Er der foretaget en litteraturvurdering (udført af afdelingen eller af andre)? Ja, af FDA, EMA samt forslagsstillerne.

6: Er der foretaget en litteraturvurdering (udført af afdelingen eller af andre)? Ja, af FDA, EMA samt forslagsstillerne. Mini-MTV (skema) Før nedenstående skema udfyldes, anbefales det at læse vejledningen til skemaet, som kan downloades fra www.sst.dk/mtv under mini MTV til sygehusvæsenet Skema og felter kan justeres og

Læs mere

Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed

Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed Nordsjællands Hospital Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling Diagnostisk Enhed Kræftpakken til din patient som ikke passer ind andre steder Diagnostisk Enhed Bjarne Myrup 1 Dagens emner Historie Opgaver

Læs mere

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge

Kræft. Symptomer Behandling Forløb. Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Kræft Symptomer Behandling Forløb Jon Kroll Bjerregaard ph.d. læge Thea Otto Mattsson stud. ph.d. læge Hvad vil vi Basis Baggrund - Basisviden Opsummering Hudkræft Praksis Kræft - Forløb Bivirkninger Symptomer

Læs mere

Behandling af øvre GI cancer

Behandling af øvre GI cancer Behandling af øvre GI cancer Kirurgi Claus Fristrup Kemoterapi & Strålebehandling Jon K. Bjerregaard Det store overblik Incidens/Prævalens Risiko faktorer og udvikling af ØGI-cancer Anatomi & Funktion

Læs mere

Biologien bag epidemien

Biologien bag epidemien Biologien bag epidemien Af Niels Kristiansen, biologilærer, Grindsted Gymnasium Sygdomme kan smitte på mange måder. Enten via virus, bakterier eller parasitter. I det følgende vil vi koncentrere os om

Læs mere

Immunsystemet - Ib Søndergaard. Biolearning. vores fantastiske forsvar mod sygdom. Immunsystemet tager fejl

Immunsystemet - Ib Søndergaard. Biolearning. vores fantastiske forsvar mod sygdom. Immunsystemet tager fejl Kursus for Folkeuniversitetet i Aarhus april-maj 2015. Immunsystemet - vores fantastiske forsvar mod sygdom. Alt materiale i denne fil (undtaget enkelte figurer fra citerede kilder) er Ib Søndergaard,.

Læs mere

Sommereksamen 2012 Med korte, vejledende svar

Sommereksamen 2012 Med korte, vejledende svar 1 Sommereksamen 2012 Med korte, vejledende svar Titel på kursus: Uddannelse: Semester: ksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin

Læs mere

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer

non-hodgkin lymfom Børnecancerfonden informerer non-hodgkin lymfom i non-hodgkin lymfom 3 Årsagen til, at NHL hos børn opstår, kendes endnu ikke. I mange tilfælde af NHL kan der i kræftcellernes arvemateriale påvises forandringer, der forklarer, hvorfor

Læs mere

mig og mit immunsystem

mig og mit immunsystem mig og mit immunsystem Middelfart 16/11 2017 Ib Søndergaard Knowledge sharing in biochemistry and immunology Immunsystemet et overblik Lymfesystemet - immunsystemets datingbarer Hukommelse i immunsystemet

Læs mere

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU

Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer. Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Behandling af patienter med lokal avanceret pancreascancer Per Pfeiffer, ph.d. Onkologisk Afdeling R, OUH Klinisk Institut, SDU Pancreascancer Pop: 5.500.000 750 patienter/år Region Syddanmark 160 Patienter/år

Læs mere

VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7.

VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7. VOKSEVÆRK I VACCINEPIPELINEN ROLF SASS SØRENSEN, VICE PRESIDENT INVESTOR RELATIONS & COMMUNICATIONS INVESTORDAGEN AARHUS 7. JUNI 2016 BAVARIAN NORDIC Omsætningsgenererende med vedvarende nulresultat Fuldt

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå Cytostatika asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Af Asma Bashir, stud med

Læs mere

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik

ON STUDY SKEMA DMG 2003 side 1-2 (papirversion) / fanebladet Klinik Frequently asked questions (FAQ) for udfyldelse af Dansk Melanom Gruppes (DMG) skemaer (papirversion og/eller elektronisk på www.sundata.dk) for behandling af kutane melanomer. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Update og foreløbige resultater fra TopoTargets og CuraGens kliniske udviklingsprogram med PXD101

Update og foreløbige resultater fra TopoTargets og CuraGens kliniske udviklingsprogram med PXD101 Til Københavns Fondsbørs A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 34-06 / København, den 26. oktober 2006 Update og foreløbige resultater fra TopoTargets og CuraGens kliniske udviklingsprogram med PXD101 TopoTarget

Læs mere

Sommereksamen 2011. Uddannelse: Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen 2011. Uddannelse: Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 1/14 Sommereksamen 2011 Titel på kursus: Det hæmatologiske system og immunsystemet Uddannelse: Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Semester: 2. semester Eksamensdato: 06.

Læs mere

Metastatisk, spinalt tværsnitssyndrom. Behandlingsvejledning

Metastatisk, spinalt tværsnitssyndrom. Behandlingsvejledning Metastatisk, spinalt tværsnitssyndrom Behandlingsvejledning August 2009 Metastatisk spinalt tværsnitssyndrom Definition Symptomgivende kompression af medulla spinalis eller cauda equina fra metastaserende

Læs mere

Svær reumatoid artritis (en sygdom, der fremkalder inflammation (betændelse) i leddene, hvor MabThera gives intravenøst sammen med methotrexat.

Svær reumatoid artritis (en sygdom, der fremkalder inflammation (betændelse) i leddene, hvor MabThera gives intravenøst sammen med methotrexat. EMA/614203/2010 EMEA/H/C/000165 EPAR - Sammendrag for offentligheden rituximab Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for. Det forklarer, hvordan Udvalget

Læs mere

Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme

Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme Behandlingsvejledning med dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne, rådgivende arbejdsgrupper,

Læs mere

Forårseksamen Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Forårseksamen Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 1 Forårseksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 10. april

Læs mere

Re- eksamen 2012 Med korte, vejledende svar

Re- eksamen 2012 Med korte, vejledende svar Studienummer: 1 Re- eksamen 2012 Med korte, vejledende svar Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere

Spinocellulær hudcancer (SCC)

Spinocellulær hudcancer (SCC) Spinocellulær hudcancer (SCC) Formål At beskrive guidelines for behandling af spinocellulær hudcancer (SCC) fraset tumorer lokaliseret perianalt, genitalt eller tumorer involverende slimhinde. Guidelines

Læs mere

På vej mod en vaccinationsbehandling af kræft

På vej mod en vaccinationsbehandling af kræft CANCER 411 På vej mod en vaccinationsbehandling af kræft Mads Hald Andersen Denne artikel, der er spændende som en kriminalroman, giver en kort oversigt over immunapparatets funktion på kræftcellens overflade.

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Anne-Sofie Schrohl Rasmussen, cand.scient. (humanbiologi) Faggruppen Patobiologi,

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-c (Letrozol) Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk

Læs mere

DMG-Nyhedsbrev nr. 8

DMG-Nyhedsbrev nr. 8 Marts 2009 Odense Universitetshospital Redaktør: Overlæge Lars Bastholt Onkologisk Afdeling R, OUH DMG-Nyhedsbrev nr. 8 DMG-2009 Patologi Kirurgi Sentinel node diagnostik Hyperterm perfusionsbehandling

Læs mere

UNIK IMMUNTERAPI MOD METASTASERANDE CANCER

UNIK IMMUNTERAPI MOD METASTASERANDE CANCER UNIK IMMUNTERAPI MOD METASTASERANDE CANCER 1 Immunterapi nyt fokus i cancerforskning RhoVac udvikler et immunterapeutisk lægemiddel, en ny behandling av metastaserende cancer Anvender kroppens eget naturlige

Læs mere

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Resumé

Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt. Resumé Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 146 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om forslag til kommissionsbeslutning om udstedelse af markedsføringstilladelse med betingelser for lægemidlet

Læs mere

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER

MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER MÅLRETTET BEHANDLING AF LUNGEKRÆFT PATIENTINFORMATION OM NYESTE BEHANDLINGSMULIGHEDER I løbet af det seneste årti har vi fået langt mere viden om, hvordan kræft udvikler sig. På baggrund af denne viden

Læs mere

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik

Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik. Mark Krasnik Minimal invasiv stadieindeling/diagnostik Mark Krasnik Lungekræft 5 års prognose efter kirugi stage IV stage IIIb stage IIIa stage IIb stage IIa stage Ib stage Ia 0 20 40 60 80 Udredningsmetoder Udredningsmetode:

Læs mere

Forårseksamen 2016. Med korte, vejledende svar

Forårseksamen 2016. Med korte, vejledende svar 1 Forårseksamen 2016 Med korte, vejledende svar (Heri angives de facts, der skal nævnes i besvarelserne, men ikke nødvendigvis de uddybende forklaringer, der i nogle af opgaverne forventes, for at man

Læs mere

Reeksamen Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Reeksamen Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 1 Reeksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 10. august

Læs mere

Reeksamen 2015. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11.

Reeksamen 2015. Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering. kl. 09.00-11. 1 Reeksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Eksamensdato: Tid: Bedømmelsesform Det hæmatologiske system og immunsystemet Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Læs mere