- Brugervejledning -

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- Brugervejledning -"

Transkript

1 Nettilsluttet PV-inverter - Brugervejledning -

2

3 Indhold: - DANSK - 1 Før du går i gang Sikkerhedsanvisninger Produktoversigt Produktegenskaber Installationsvejledning Åbning af emballagen Inden installationen IP 43 modeller IP65 beskyttet model Vægmontering Tilslutning til elnettet (AC forsyning) Jording Tilslutning af PV paneler (DC forsyning) PV modulernes potentiale Systemstart og valg af installationsindstillinger Systemdiagram Betjening Driftsformer Oversigt over display Betjening af display Side 1

4 - DANSK Maximum Power Point Tracking (MPPT) Visningsnøjagtighed Auto-test (kun DK5940, se kapitel 6) Status for inverter Displayoplysninger Lysdioder Kommunikation Fejlfinding Side 2

5 1 Før du går i gang - DANSK - Tak for at du har valgt vores produkt. Inverteren er et yderst pålideligt produkt på grund af sit innovative design og strenge kvalitetskontrol. Enheden er beregnet til brug ved nettilsluttede PV systemer. Denne brugervejledning indeholder vigtige oplysninger vedrørende installation og sikker betjening af denne enhed. Sørg for at læse denne brugervejledning grundigt før brug. Hvis du støder på problemer under installationen eller betjening af produktet, bedes du altid referere til denne betjeningsvejledning inden du kontakter din lokale forhandler. Instruktionerne i denne betjeningsvejledning vi hjælpe dig med at løse de fleste installations- og driftsmæssige vanskeligheder. Besøg vores hjemmeside for at få den nyeste brugervejledning og produktoplysninger.. Endnu en gang tak for at du valgte vores produkt. Gem venligst denne vejledning til fremtidig reference. Side 3

6 - DANSK - 2 Sikkerhedsanvisninger Risiko for elektrisk stød Både AC og DC spændinger er til stede ved dette udstyr. For at forebygge risikoen for elektrisk stød under vedligeholdelse eller installation, skal du sikre at alle AC og DC terminaler er afbrudt. Jordledningen skal forbindes til den tilregnede jordforbindelse og kontroller at fase og nul er tilsluttet korrekt. Håndtering af PV-inverteren PV-inverteren bør kun håndteres af kvalificeret personale. Når PV-generatoren udsættes for en tilstrækkelig mængde lys, genereres der en DC spænding, som oplader kondensatorerne i inverteren. Efter afbrydelse af PV-inverteren fra både nettet og solcellerne, kan en elektrisk ladning stadig være til stede i kondensatorerne. Vent mindst 60 minutter efter afbrydelse af strømmen før du håndterer enheden. Kun nettilslutning PV-inverteren er designet til at producere AC effekt som ledes ud på elnettet. DU må ikke tilslutte AC-udgangen på denne enhed til en selvstændig AC generator. Varme overflader Selvom PV-inverteren er designet til at opfylde de internationale sikkerhedsnormer, kan den blive varm under drift. Rør ikke ved køleprofilerne under eller kort efter drift. Udpakning og installation PV-inverterens vægt findes under afsnittet Vægt (tabel 1 i tillægget). For at undgå skader skal du sørge for at anvende passende løfteteknik og bede om assistance til at pakke ud og montere inverteren. Afbryd PV-inverteren fra elnettet og PV-generatoren før rengøring af PV modulerne. En uventet kapacitiv strøm fra modulernes overflade kan forskrække operatøren og forårsage fald fra taget. Side 4

7 3 Produktoversigt - DANSK - FRONT BUND 1) LCD Display 2) Vælg/indstil knap 3) Grøn lysdiode: normal 4) Rød lysdiode: fejl 5) PV generator input 6) RS232 låg 7) Kommunikationsport 8) AC tilslutning Bemærk: Illustrationen viser 4000 modellen Side 5

8 4 Produktegenskaber - DANSK - Høj konverteringseffekt MPPT (Maximum Power Point Tracking) Højere kapacitet end tilsvarende produkt af samme størrelse. Integreret LCD display med komplette statusoplysninger Naturlig konvektionskøling ingen blæsere, stille Stilfuldt og moderne design Kompakt, lille profil Høj pålidelighed Nem installation Vedligeholdelsesfri Standard RS-232, valgfri RS-485 og andre Ingen ekstern HPFI afbryder nødvendig Overholder danske reglementer, DK 5940, RD 1663/2000 og VDE afhængig af valg under installation (Se kapitel 6) Side 6

9 5 Installationsvejledning - DANSK Åbning af emballagen Efter åbning af emballagen skal indholdet af kassen kontrolleres. Den bør indeholde følgende: 1. En PV-inverter 2. Brugervejledning 3. Papir med forklaring til installatøren 4. Monteringsbeslag 5. 4 monteringsskruer 6. 2 sikkerhedslås skruer 7. Kabelforskruning (PG21) til AC kabel (kun til modeller med AC konnektor = Klemrække i Tabel 1 i tillægget) 8. En dækplade til det valgfrie kommunikationsport (kun IP65 modeller) 9. Servicekort Bemærk: Software kan hentes gratis på vores hjemmeside. Side 7

10 - DANSK Inden installationen Kontroller følgende: Temperaturen i omgivelserne hvor inverteren installeres er inden for specifikationerne, defineret i Tabel 1 i tillægget. Elnettets spænding (AC) er kompatibel med værdierne, defineret I Table 3 i tillægget, sidst i denne brugervejledning. Elforsyningen har godkendt nettilslutningen Kvalificeret personale udfører installationen. Der er tilstrækkelig plads til ventilation omkring inverteren. Inverteren installeres i et rum fri for eksplosive dampe. Ingen brandbare genstande er i nærheden af inverteren. Inverteren kan installeres og betjenes steder, hvor den omgivende temperature er kompatibel med Arbejdstemperatur defineret i Tabel 1. For optimal drift, anbefales det på det kraftigste at inverteren installeres hvor den omgivende temperatur er inden for intervallet 0~40 C. Side 8

11 - DANSK IP 43 modeller Inden installationen bør du være opmærksom på følgende: Denne enhed er beregnet til indendørs brug. Udsæt ikke enheden for regn, fugt eller vand. Enheden må ikke udsættes for direkte sollys. Direkte sollys vil øge den interne temperatur og dermed reducere udgangseffekten markant IP65 beskyttet model Inden installationen bør du være opmærksom på følgende: Denne enhed er designet til udendørs brug, men der anbefales ikke at den udsættes for fugtige eller våde omgivelser. Enheden må ikke udsættes for direkte sollys. Direkte sollys vil øge den interne temperatur og dermed reducere udgangseffekten markant. Side 9

12 - DANSK Vægmontering 1. Vælg en væg eller fast lodret flade som kan bære vægten af inverteren. Montér ikke inverteren i en vinkel 2. PV-inverteren kræver tilstrækkelig plads til køling. Hav mindst 20 cm fri over og under inverteren Side 10

13 - DANSK - 3. Brug monteringsrammen som skabelon. Bor 4 huller I henhold til installationskravene (som vist på illustrationen). 4. Fastgør monteringsrammen som vist. 5. Hæng inverteren på monteringsrammen 6. Kontroller installationen a) Kontroller at de øverste stropper på inverteren er monteret korrekt I beslaget. Side 11

14 - DANSK - b) Indsæt sikkerhedslås skruerne på nederste ben for at sikre inverteren. Kontrollér at inverteren er sikret ved at løfte inverteren fra beslaget. Inverteren skal forblive solidt fastgjort. Vælg en placering til inverteren, så displayet nemt kan ses. Vælg en stærk monteringsflade for at forhindre vibrationer mens inverteren er i drift. Advarsel: For at sikre høj produktivitet fra inverteren, anbefales det at der fortages periodisk rengøring af køleprofilerne. Da en tekniker kan have behov for at betjene inverteren, anbefales der at inverteren monteres på en let tilgængelig placering Side 12

15 - DANSK Tilslutning til elnettet (AC forsyning) 1. Inverteren er konstrueret til lavspændingsnettet. Dette elnet skal være TT. TN eller TN-S. Hvis inverteren er tilsluttet til et andet slags net, for eksempel IT, er det muligt at følgende fejl meldes: Isolerings fejl eller Konsistens fejl 2. Hvert land har et regulativ vedrørende den maksimale tilladte fase-ubalance og den maksimalt tilladte transformatorløse effekt. Hvis det er nødvendigt at tilslutte denne inverter til elnettet via en lavfrekvent transformator, er det nødvendigt at skabe et lokalt korrekt net: TT eller TN. For at gøre dette, er det nødvendigt at tilslutte transformatorens nul til jord. Nogle eksempler findes i tillægget, i Tabel 2. Tallene I tabellen har følgende betydning: 1. Jord referencen mangler: IT system 2. Ingen galvanisk adskillelse mellem inverter og elnet: medfører målefejl. 3. Stjernepunktet er ikke tilsluttet elnettet. Spændingen mellem fase og nul på inverteren varierer meget afhængigt af den mængde strøm der ledes ud på hver fase. I tilfælde af monofaset transformatorer er det spolesiden tilsluttet jord der er nul. 3. Er PV anlægget tilsluttet elnettet via en lavspændings transformator, er det nødvendigt at jorde stjernepunktet på lavspændingssiden. Side 13

16 - DANSK - 4. Der anbefales at bruge de medfølgende tyller til at kable AC udgangen til stikket på inverteren. I tilfælde af vanskeligheder er det muligt at indsætte tyllerne uden at krimpe dem og i stedet klemme skruerne på terminalen rundt om kablet.. 5. Efter at ovenstående kontrol er gennemført, skal efterfølgende instruktioner, for at tilslutte inverterens udgang til elnettet (AC), følges. Side 14

17 - DANSK - 1. Elnettets spænding og frekvens måles. Det bør være 230V AC (eller 220V AC ), 50/60Hz enkel faset. 2. Frakobl AC afbryderen eller sikring mellem inverteren og nettet. 3. For PV-invertere med AC konnektor = Klemrække i Tabel 1 i tillægget, tilsluttes AC kablet således: Træk kablet gennem kabelforskruningen. Tilslut ledningerne I henhold til polariteten angivet på klemrækken. L Fase (brun, sort eller grå) N Nul (blå) Jord (gul-grøn) Fastgør kabelforskruningen med de medfølgende skruer. Drej forskruningen indtil kablet er fastgjort. Se illustrationen til venstre. For at forebygge risikoen for elektrisk stød, er det vigtigt at jordforbindelsen tilsluttes korrekt. Sørg for at jordforbindelsesklemmen er korrekt kablet før enheden betjenes. 4. For den anbefalede størrelse på AC kabler: se Anbefalet min. kabel i Tabel 1 5. Anbefalet beskyttelse: se Anbefalet magnetisk termisk beskyttelse og Anbefalet (valgfri) differentiel beskyttelse i Tabel 1 i tillægget. Side 15

18 - DANSK Jording Eftersom PV moduler har en parasitisk kondensator i forhold til jord, vil der i et anlæg med transformerløse invertere, som dette produkt, være normalt at have kapacitive lækstrømme til jord. Den maksimalt tilladte mængde af disse strømme er 300mA. For at garantere den elektriske sikkerhed, er den maksimalt tilladte spænding på 50V, så den ohmske jord (jordspyd) skal have en modstand mindre end 160Ω med en enkelt inverter eller for flere, mindre end R PE [Ω ] 50 [V ] n 0.3[ A] hvor n er antallet af invertere. Det er tilladt at forbinde inverteren og PV modulernes monteringssystem til den samme jord. I tilfælde af at moduler og inverter er en del af en bygning, er det obligatorisk at der kun findes et jordbaseret net. Hvis der i anlægget er enheder til stede, der er i stand til at tilføre store mængder strøm til jord, som f.eks. svejseapparater, automatiske faciliteter, store nødstrømsanlæg (UPS) osv., er jordspyddet nødt til at være tilstrækkelig langt. I transformerløse invertere, som dette produkt, er det ikke tilladt at jorde nogen som helst del af den fotovoltaiske generator. Hvis modulerne kræver dette, betyder det at denne inverter er uegnet til installationen. Side 16

19 - DANSK Tilslutning af PV paneler (DC forsyning) Med reference til Tabel 1 i tillægget 1. Sørg UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER for at den maksimale tomgangsspænding (Voc) på PV generatoren er mindre end Max. kortslutnings DCV. 2. PV generator klyngerne skal være jævnt fordelt, med én type moduler i samme klyngestørrelse. 3. Brug MC3/MC4 (Multi-contact ) eller kompatible stik til kablerne fra PV rækken. 4. Forbind den positive fra PV generatoren til (+) terminalen og den negative til (-) terminalen. Hver DC terminal er normeret til maksimalt 20A DC. I invertere med kun én MPPT og flere indgange, foreslået der at indgangsstrømmen fordeles jævnt. 5. På invertere med mere end én MPPT er du muligt at håndtere uafhængige PV generatorer. Punkt 1 til 4 skal følges for hver af dem, men indgangene kan forsynes anderledes fra hinanden. I tilfælde af at der kun er en PV generator forbundet til inverteren, opnås den bedste effektivitet ved kun at anvende to af de tre MPPT I parallel, hvis kortslutningsstrømmen er mindre end 2x Max. indgangsstrøm per MPPT. Hvis den er større er det muligt at bruge alle indgange i parallel. 6. Brug diagrammet vist I Tabel i tillægget for at lave korrekt PV generator design. Side 17

20 - DANSK - Tilslutning mellem PV generatoren og inverter er kun tilladt med MC3/MC4 stikkene i bunden af inverteren. Åbning eller ændring af inverteren for at forbinde ledningerne direkte til bundkortet medfører at garantien bortfalder. Før tilslutning af PV paneler til DC terminalerne, skal der sørges for at polariteten er korrekt. Forkert tilslutning af polariteten kan medføre permanent skade på enheden. Kontrollér kortslutningsstrømmen på PV strengen. PV generatorens samlede kortslutningsstrøm skal være mindre end inverterens maksimale DC indgangsstrøm. Følges ovenstående ikke vil inverteren ikke blive beskadiget, men anlægget vil have en begrænset produktion. Højspænding er til stede når PV panelerne bestråles af solen. Kommer denne spænding i kontakte med strømførende dele kan det medføre elektrisk stød. Vær altid meget forsigtig mens panelerne og eventuelle forbindelser håndteres. Side 18

21 - DANSK PV modulernes potentiale Mens transformerløse invertere (som dette produkt) er i drift, er det normalt at der forekommer høj spænding mellem hver pol på PV generatoren og jord. Denne højspænding skyldes forbindelsen mellem nul og jord i et TT eller TN distributionssystem. Denne spændingsværdi og bølgeform varierer afhængigt af inverterens topologi. 4,6kW inverteren har en DC spænding på -350V mellem PV generatorens negative pol og jord. Alle andre invertere har en bølgeform illustreret på følgende billede. V Målinger der foretages med testudstyr på sådan en 0V t bølgeform, er ikke pålidelige fordi udstyret er speciallavet til at måle DC eller sinusformede -350V 10ms 20ms spændinger. Side 19

22 - DANSK - 6 Systemstart og valg af installationsindstillinger Advarsel: Installationsindstillingerne for landet kan kun vælges én gang, i løbet af den første opstart af inverteren. Når valget er foretaget er det ikke muligt at ændre det. Kontakt service i tilfælde af forkert valg. 1. Tilslut Close the AC afbryderen eller sikring mellem inverteren og elnettet. 2. Når PV panelerne er tilsluttet og deres udgangsspænding er indenfor Arbejdsområdet (se Input i Tabel 1 i tillægget), viser LCD displayet følgende beskeder Model navn INITIALIZATION Denmark. 3. Det er muligt at ændre reference regulationen med et kort tryk (mindre end 5s) på Sel/Set knappen, på følgende måde. Denmark VDE RD 1663/2000 DK 5940 Hold den samme knap nede i mere end 5s for at bekræfte valget. Inverteren viser INIT OK og begynder at fungere normalt. 4. Når regulativet er valgt vil inverteren følge de forskrifter som er beskrevet i kapitel Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.. 5. LCD sproget kan vælges efterfølgende ved at følge instruktionerne i paragraf Nettilslutningen er nu gennemført. Side 20

23 7 Systemdiagram - DANSK - En typisk tilslutning af et PV system er vist på illustrationen nedenfor 1. PV generator: Solcellepaneler. Producerer DC strøm til inverteren. 2. PV-inverter: Omformer DC (jævnstrøm) effekt fra PV panel(er) til AC (vekselstrøm) effekt. På grund af at denne enhed er en nettilsluttet inverter, styres udgangens strømamplitude i henhold til den strøm der leveres fra PV-panelet. Inverteren vil altid forsøge at opnår den maksimale effekt fra PV-panelet. 3. Tilslutningssystemet: Grænsefladen mellem elnettet og inverteren. Dette består af en afbryder, sikring og forbindelsesterminaler. For at overholde de lokale sikkerheds-standarder og koder, skal denne del være designet af en kvalificeret tekniker. 4. Elnettet: Dette kaldes også nettet i denne brugervejledning. Det er gennem dette at der levers elektricitet til dig. Bemærk at inverteren kun kan tilsluttes (nemlig, 220, 230V AC, 50/60Hz). Side 21

24 8 Betjening - DANSK Driftsformer Der er 3 forskellige driftsformer. Med reference til Input sektionen i Tabel 1 i tillægget, 1. Normal: I denne tilstand fungerer inverteren normalt. Så snart spændingen er større end Startspænding, konverterer inverteren den levered strøm til nettet I henhold til strømmen fra PV panelet. Hvis spændingen fra PV panelet ikke er nok, indenfor Arbejdsområde men under Startspænding, vil inverteren forblive i venteposition. Mens i venteposition kræves der kun en lille mængde strøm fra PV panelerne for at kontrolleren kan monitorere systemet. I normal drift vil den grønne lysdiode lyse og inverteren vil fortsætte med at forsyne nettet indtil indgangsspændingen falder under dens Arbejdsområde. 2. Fejltilstand: Inverterens intelligente kontroller monitorerer og justerer systemets status. Hvis inverteren registrerer eventuelle fejl, såsom netfejl eller en intern fejl, vil information herom vises i LCD displayet og Fault lysdioden lyser. 3. Slukket tilstand: I løbet af natten eller dage med meget lidt sollys, stopper PV inverterens drift automatisk. I denne tilstand vil den ikke bruge nogen strøm fra nettet og alle lysdioder og displayet er slukket. 8.2 Oversigt over display Vælg/indstil knap 2 Normaltilstand lysdiode 3 Fejltilstand lysdiode 4 LCD (Liquid Crystal Display) Side 22

25 8.3 Betjening af display - DANSK - PV-inverterens drift er simpel. Under normal drift er den selvkørende. Men for at opnå størst mulig anvendelighed, foreslår vi at følgende information læses: (se input afsnittet i Tabel 1 i tillægget) 1. Automatisk Tænd-Sluk: Inverteren starter automatisk op når DC-spændingen fra PV panelerne er indenfor Arbejdsområde. Når inverteren starter, fungerer den I en af følgende tilstande: Standby: Spædingen er under Arbejdsområdet men over Shutdown spænding Venter: Når PV strengens DC spænding er idenfor arbejdsområdet, er inverteren I venteposition. I denne tilstand venter inverteren på tilslutning til nettet. Normal drift: Når PV strengens DC spænding er større end Initial feed in voltage, starter inverteren normal drift. I denne tilstand leveres strøm til nettet. Når spændingen er utilstrækkelig i denne tilstand, stopper inverteren med at levere strøm til nettet. 2. Initialiseringsrækkefølge: Når PV generatoren leverer tilstrækkelig spænding viser inverteren oplysningerne, illustreret I flowdiagrammet. 3. Display information: Under normal drift kan displayet vise forskellig information vedrørende inverterens status. Displayet er konfigureret til automatisk at vise effekten som leveres til nettet. Ønskes mere information kan dette vises ved at trykke på Sel/Set knappen på forsiden af inverteren. Hvert tryk skifter mellem de tilgængelige visninger. Display sekvensen Model Waiting Checking=XX sec Normal State Pac=xxxxW Information ved opstart Side 23

26 - DANSK - er illustreret i diagrammet på forrige side. Vær opmærksom på at display teksten ikke findes på dansk. 4. Display låsning: ønskes der at den aktuelle visning i displayet fastlåses, skal Sel/set knappen holdes inde i mere end 1 sekund indtil displayet viser Lock, slip derefter knappen; den aktuelle visning forbliver i displayet. For at skifte visningen igen trykkes der på knappen som beskrevet i punkt For at få adgang til en indstillings menu følges instruktionerne beskrevet i punkt 3, tryk og hold Sel/set knappen i mere end 2s. Tryk kort på Sel/set knappen inde i menuen for at ændre en indstilling. Når den ønskede værdi er sat skal knappen ikke trykkes i mere end 10s. Displayet vender automatisk til Pac visningen eller den aktuelle status. 6. LCD-baggrundslys: For at bespare energi slukkes LCD displayets baggrundslys automatisk efter 30 sekunder. For at aktivere det, tryk på Sel/set knappen og baggrundslyset tændes igen. 7. Kontrast: Et LCD displays baggrundsfarve bliver Contrast mørk ved høje temperaturer. Ved højere temperaturer kan tegnene blive mindre læselige. I tilfælde af dette kan brugeren indstille kontrasten Set Contrast ved at følge beskrivelsen i punkt 5 Set Contrast Lys Set Contrast Mørk Pac=xxxxW Færdig Indstilling af kontrasten Side 24

27 - DANSK - Pac =xxxx.xw Fed Effekt power til nettet Model Baggrundslys Backlight aktiveres turns on Ver. fw xx.xx Etoday=xxx.xkWh Operating status Working Driftsstatus status Eac=xxxxxxkWh Produced Produceret energy energi Set Contrast Contrast Kontrast setting Vdc=xxx.xV DC Voltage Spænding Set Language Iac=xx.xA Supplied Leveret strøm current Vac=xxx.xV Grid Netspænding voltage Frequency=xx.xHz Grid Netfrekvens frequency Autotest Autotest Set Baudrate Serial baudrate setting Seriel baudrate Panel display sequence Visningsrækkefølge Side 25

28 - DANSK Maximum Power Point Tracking (MPPT) En god PV inverter skal være i stand til at opnå den maksimale effekt fra et hvilket som helst PV panel. På grund af avanceret design kan PV-inverteren spore den maksimale effekt, der leveres af PV panelet under alle forhold. Når den viste IPV (A) 1000W/m W/m W/m PPV (W) Maximum power point 1000W/m ~ 120W effekt ikke ændres markant, opnår inverteren den maksimale effekt fra panelerne. Når effekt aflæsningen ændres UPV (V) væsentligt, vil inverteren spore effekten i henhold til variationen af sollys.. Når PV panelernes forsyning er lav, kan den leverede DC såvel som AC effekt flytte sig langsomt. Dette er fordi inverteren kontinuerligt sporer den maksimale DC-effekt. 8.5 Visningsnøjagtighed Aflæsningen på LCD displayet er kun til reference. Vi anbefaler ikke at brugeren anvender disse data til at kontrollere eller afprøve systemet. Normalt er nøjagtigheden omkring ±2%. Under alle driftsformer kan nøjagtigheden være op til ±5%. Side 26

29 - DANSK - 9 Auto-test (kun DK5940, se kapitel 6) DK5940 normen er ikke gældende for Danmark. The inverter is supplied with an auto-test function which enables the user to verify the correct operation of the protection interface. In order to select this function press the Sel/Set button until the message "AUTO TEST SET" appears on the display panel. Press and hold the same button for at least 5 second, to initiate the auto-test procedure. The first check to be made is the upper voltage threshold. The display panel shows V 260V 0.1S, which is the value set for the upper voltage threshold and the maximum delay admitted before the protection intervenes. By pressing the button, the display shows the variation of the upper voltage threshold and the voltage value of the mains supply as measured by the micro-controller. If the value of the threshold and the mains supply voltage are equal the inverter switches to the fault status (red LED on), by doing so the inverter disconnects from the grid and the display panel shows for example a message similar to T OK 232V S. This means that the threshold voltage and the measured mains supply voltage have become equal at 232V and the switching time is seconds. By pressing the button again the display panel shows the lower voltage threshold check. The display shows a message similar to V 190V 0.2S, which is the value set for the lower voltage threshold and the maximum delay admitted before the protection intervenes. By pressing the button once again, the display shows the variation of the lower voltage threshold and the voltage value of the mains supply as measured by the micro-controller. If the value of the threshold and the mains supply voltage are equal the inverter switches to the fault status (red LED on), by doing so the inverter disconnects from the grid and the display panel shows for example a message similar to T OK 230V -0.19S. This means that the threshold voltage and the measured mains supply voltage have become equal Side 27

30 - DANSK - at 230V and the switching time is 0.19 seconds. By pressing the button again the display panel shows the upper frequency threshold check. The display shows a message similar to f 50.3Hz 0.06s, which is the value set for the upper frequency threshold and the maximum delay admitted before the protection intervenes (in reality the display would not show this value, as the 0.06s step (3 cycles) has only been shown as the protection is not sensitive to the frequency variations less than 40ms (two cycles)). By pressing the button once again, the display shows the variation of the upper frequency threshold and the frequency value of the mains supply as measured by the micro-controller. If the value of the threshold and the mains supply frequency are equal the inverter switches to the fault status (red LED on), by doing so the inverter disconnects from the grid and the display panel shows for example a message similar to T OK 50Hz -0.05S. This means that the threshold and the measured mains supply frequency have become equal at 50Hz and the switching time is 0.05 seconds. By pressing the button again the display panel shows the lower frequency threshold check. The display shows a message similar to f 49.7Hz 0.06s, which is the value set for the lower frequency threshold and the maximum delay admitted before the protection intervenes (in reality the display would not show this value, as the 0.06s step (3 cycles) has only been shown as the protection is not sensitive to the frequency variations less than 40ms (two cycles)). By pressing the button once again, the display shows the variation of the lower frequency threshold and the frequency value of the mains supply as measured by the micro-controller. If the value of the threshold and the mains supply frequency are equal the inverter switches to the fault status (red LED on), by doing so the inverter disconnects from the grid and the display panel shows for example a message similar to T OK 50Hz -0.05S. This means that the threshold and the measured mains supply frequency have become equal at 50Hz and the switching Side 28

31 - DANSK - time is 0.05 seconds. The AUTO TEST function is considered successful once all the previous 4 tests have been performed: in this case the message "TEST PASSED" appears on the display panel. By pressing the button the inverter switches to the normal operation mode (only if the mains supply is with the specified tolerances). If one of the previous 4 tests fail, the display shows the message "AUTO TEST FAILED" and the inverter permanently switches to the fault condition. In this case contact the customer service center in order to return the inverter normal operation. Side 29

32 10 Status for inverter - DANSK - PV-inverteren er designet til at være nem at anvende. Du kan derfor nemt forstå dens status ved at læse de oplysninger, der vises på frontpanelets display. De forskellige oplysninger i displaypanelet vises i følgende tabel. (Se Tabel 1 i tillægget) 10.1 Displayoplysninger Driftstilstande Slukket Standby Initialiserer og venter Kontrollerer net Leverer til net, MPPT Meddelelse på engelsk Beskrivelse Normal driftsstatus PV inverteren er fuldstændig lukket ned. No display Spændingen er under Working range (driftsområde) Indgangsspændingen er under Working Standby range (driftsområde) og over Shutdown voltage (nedlukningsspænding) Indgangsspændingen er inden for Working range (driftsområde), men under Initial feed in voltage (minimal netspænding) ved Waiting start. Når PV spændingen er højere end Initial feed In voltage (minimal netspænding), er inverteren klar til at levere til nettet Når PV spændingen er højere end Initial Checking feed in voltage (minimal netspænding), kontrollerer inverteren tilstanden på nettet Inverteren leverer strøm. Når denne Normal State meddelelse har væres vist i 10 sekunder, viser LCD-displayet den leverede effekt. FLASH FLASH FLASH firmware Overvågningsparametre Direkte udgangseffekt Pac=xxxxW Udgangseffekt i realtid i xxxx W Leveret energi Energy=xxxxxxkWh Den samlede energi, som er leveret til nettet, siden inverteren blev installeret Netspænding Vac=xxx.xV Netspænding i xxx.x V AC Netfrekvens Frequency=xx.xHz Netfrekvens i xx.x Hz Leveret strøm AC Current=xx.xA Leveret strøm i xx.x A Spænding fra PV streng Vdc=xxx.xV Indgangsspænding fra PV streng, xxx.x V DC Side 30

33 Driftstilstande Meddelelse på engelsk - DANSK - Beskrivelse Isoleringsfejl Systemfejl Isoleringsfejl i jording af PV generator eller Isolation fault beskyttelse mod overspænding er aktiveret HPFI aktiv Ground I fault Fejlstrømmen på jordlederen er for høj Netfejl Unormal netimpedans Grid fault Impedance fault De målte netdata ligger uden for den krævede specifikation (spænding og frekvens). Se tabel 3 i tillægget 1. Netimpedansen er højere end den tilladte værdi 2. Ændringen i netimpedans (ΔZ) er større end den maksimale grænse Intet net No Utility Nettet er ikke tilgængeligt Indgangsspændingen er for høj Konsistensfejl Temperaturen er for høj Fejl i udgangsrelæ DC-udgangsstrøm for høj EEPROM problem Kommunikationen mellem mikroprocessorer DC-busspændingen er for høj DC-busspændingen er for lav Problem med intern 2.5V referencespænding Indgangsspændingen er højere end Max PV over voltage open DCV (Maks. kortslutningsspænding) Fejl i inverter Aflæsningerne af spænding, frekvens og fejlstrøm for AC-udgangs og Consistent fault DC-indgangsstrøm afviger mellem de to mikroprocessorer. Den interne temperatur er højere end den Over temperature anbefalede værdi Der er fejl i relæet mellem inverteren og Relay Failure nettet DC INJ High EEPROM Failure SCI Failure High DC Bus Low DC Bus Ref 2.5V Fault DC-udgangsstrømmen er for høj Der er fejl i den interne EEPROM s dataadgang Kommunikationen mellem mikroprocessorerne er unormal Den interne DC-busspænding er højere end forventet Den interne DC-busspænding er lavere end forventet Den interne 2.5V referencespænding er unormal Side 31

34 - DANSK - Driftstilstande Føler til udgangs-dc er unormal Meddelelse på engelsk DC Sensor Fault Fejl i inverter Beskrivelse Der er fejl i DC-udgangsføleren Problem med HPFI-registrering GFCI Failure Der er fejl i HPFI-registreringskredsløbet Oplysninger om inverter Modeldisplay XXXX W Inverter model, xkw inverter LCD kontrastindstilling LCD-displaylås Venter på ny tilslutning til nettet Set Contrast Lock Reconnect in xxx sec Indstiller LCD-kontrasten Bevarer den meddelelse, der vises i øjeblikket Tidspunktet for nyt forsøg på tilslutning til nettet Firmware version Ver xx.xx Oplysninger om firmware Indstil sprog Set Language Konfiguration af det viste sprog 10.2 Lysdioder Der er 2 lysdioder på PV-inverteren, en grøn og en rød. Normalt er det kun den grønne diode der lyser under drift. Lysdioderne har følgende betydning: 1. Tilsluttet (grønt lys): Denne diode lyser, når inverteren leverer til nettet. 2. Fejl (rødt lys): Når denne diode lyser, betyder det, at der er fejl i inverteren. Oplysningerne om de forskellige tilstande er beskrevet i tabellen ovenfor. Side 32

35 11 Kommunikation - DANSK - 1. RS232: For at bruge RS232 porten, fjernes RS232 dækslet fra undersiden an inverteren. Dette er et DB9 stik og benene er som følger: Pin Funktionsbeskrivelse 1 N.C. 2 TxD 3 RxD 4 N.C. 5 Fælles 6 N.C. 7 N.C. 8 N.C. 9 N.C. N.C. betyder "Ingen tilslutning" Female side Hunstik 2. Valgfri kommunikationsport: Inverteren kan bruge forskellige specielle kort designet til denne port, som giver særlige grænseflader. BEMÆRK: Hvis der allerede er tilføjet et kommunikationskort i porten kan RS232 porten ikke bruges! 3. Kommunikationshastigheden kan indstilles til 1200 bps eller 9600 bps (standard). Se paragraf 8.3 for tilgang af specifik menu. 4. Firmware opgradering: For at kunne opdatere firmwaren, skal RS232 porten, når den er sat til 9600bps, og en speciel opdateringssoftware anvendes. Kontakt din lokale forhandler for at bruge denne funktion. Vi anbefaler ikke at slutbrugeren selv opgraderer firmwaren. Inverteren kan tage permanent skade! Opgradering af firmware må kun udføres af autoriserede personer. Side 33

36 12 Fejlfinding - DANSK - Under de fleste omstændigheder kræver inverteren meget lidt opmærksomhed. Hvis inverteren ikke fungerer korrekt, henvises til følgende instruktioner før du ringer til din forhandler. Brugeren kan som oftest selv løse de fleste problemer. Når den røde (Fejl) lysdiode lyser, vil LCD displayet vise information vedrørende problemet. Læs venligst denne information og referer til nedenstående tabel: System Fejl Displaytekst Isolation fault Ground I Fault Grid Fault Impedance Fault (not supported for the Italian models) Mulige handlinger 1. In IP65 models, check cable glands and gaskets are properly installed. In IP43 models, check that inverter is protected from humidity and rain. 2. Check the PV generator insulation resistance with respect to ground by detaching every MC3 input connector from the inverter, short-circuiting every couple of them and measuring the resistance by means of a MEGER instrument, applying a test voltage lower than maximum system voltage of PV modules. 3. Check the Neutral to ground voltage: it should be lower than 10V 4. Check the resistance of the protection earth: it should comply with Required ground resistance in Tabel 1 in appendix 5. In case the above verifications don t help to solve the problem, call service Proceed as for Isolation fault. Measure grid voltage on inverter s output connector and on energy counter s terminal block. If after inverter has started to feed the grid, the voltage increase is bigger on inverter s output than on counter, please check all the connections between these two points and verify the cable section is adequate to its length. If the voltage increase is almost equal, please ask your electricity supplier to adequate the power line. 1. The grid impedance is higher than the permissible value 2. Wait for 5 minutes to see if the fault clears 3. Check the wires between the inverter and the grid. Change to larger wires if necessary Side 34

37 System Fejl Inverter Fejl Displaytekst No Utility PV over Voltage Consistent Fault Over Temperature Relay Failure DC INJ High EEPROM Failure SCI Failure High DC Bus Low DC Bus Ref 2.5V Fault DC Sensor Fault GFCI Failure - DANSK - Mulige handlinger 4. Adjust the impedance parameter via the software 5. If the above action does not solve the problem, please call your local dealer Measure AC voltage on inverter s output. If not present, check the electrical plant. If present, call service. 1. Check the open PV voltage, confirm if it is more than or too close to Max. open DCV (Input in Tabel 1 in appendix) 2. If the PV voltage is less than the previous values and the problem still occurs, please call your local dealer 1. Please check the plant satisfies the requirements of paragraph Verify the quality of ground connection of inverter 3. Verify the protection earth complies with requirements of chapter Verify if high distorting loads are present on the same plant of the inverter and that eventually present capacitive power factor correctors have insertion resistors or electronic insertion circuitry. 5. Verify the absence of transient, specially around zero crossing, on grid voltage. It is possible to use both an oscilloscope or a grid analyzer 6. Reboot the inverter The internal temperature is higher than the specified value 1. Protect the inverter from direct sunlight 2. Reduce the ambient temperature by some other means or move the inverter to cooler place 3. If the above action does not solve the problem, please call your local dealer 1. Afbryd BÅDE PV (+) og PV (-) 2. Vent nogle sekunder 3. Tilslut igen når displayet er slukket 4. Kontakt din forhandler hvis beskeden vises igen Side 35

38 - DANSK - If there is no display on the panel, check the input PV connections. If the voltage is higher than Initial feed in voltage ( Tabel 1 in appendix), please call your local dealer. During early morning or late afternoon, or when the sunshine is significantly obscured, the inverter may continuously start up and shut down. This situation occurs when the PV panel(s) are generating insufficient power to operate the control circuits Side 36

39

40 Specifikation Max power photovoltaic field Nominal AC power Max. AC power Nominal DCV [V DC] Max. open DCV [V DC] MPPT range [V DC] Working range [V DC] Initial feed in voltage [V DC] Shutdown voltage [V DC] Max. input current per MPPT [A DC] Number of MPP Trackers TILLÆG Electrical 4000 IP65 proof 4600 IP65 proof 6000 IP65 proof 1960W 2600W 3650W 4000W 5200W 5200W 6000W 7800W 1500W 2000W 2800W 3100W 4000W 4000W 4600W 6000W 1650W 2200W 3000W 3400W 4400W 4400W 5100W 6000W Input ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

41 TILLÆG IP65 proof 4600 IP65 proof Output Operational voltage 230V AC Operational frequency 50 Hz AC connector Terminal block Current distortion <3% Power factor >0.99 Suggested min. wire area [mm 2 ] Required ground resistance suggested magneto thermal protection Suggested (optional) differential protection 10A, curve B or C R PE 160Ω for single inverter 6000 IP65 proof 16A, curve B or C 25A, curve B or C 32A, curve B or C 100mA, type A R PE [Ω ] 50 [V ] n 0.3[ A] 300mA, type A Maximum η >95% >96% >96% >96% >96% >96% >96% >97% European η >94% >95% >95% >95% >95% >95% >94.5% >95%

42 Protection degree Operational temperature Humidity Heat Dissipation Power consumption Acoustic noise LCD Comm. Interface F/W upgrade W D H [mm] TILLÆG IP 43 Environment -20 ~ +55ºC 0 to 95%, without moisture Convection 4000 IP65 proof 4600 IP65 proof IP IP65 proof ~7W ~9W ~8W <35dBA Communication & Features 1 row, 16 characters. 2 rows, 16 characters RS232 standard, RS485 optional, Ethernet optional, Modbus optional, GPRS optional Mechanical yes, trough RS x386 x x530 x130 1 row, 16 characters. Weight [kg] x 531 x155 Tabel 1 Specifikationer Note: the product s specifications are subject to change without notice

43 TILLÆG Bad connection Reason of the error Good connection

44 TILLÆG Bad connection Reason of the error Good connection Tabel 2 transformer connection

45 Compliance to standards APPENDIX EMC (All models): Directive EC EN EN Grid monitoring (All models): Independent disconnection device (MSD, Mains monitoring with allocated Switching Devices) according to: ENEL DK5940 Ed. 2.2, VDE or RD 1663/2000 Depending on the country selected during installation Low Voltage Regulation (All models): DIN EN (4.98) (VDE 0160) (will be IEC62103) DIN EN part 1-1 (3.94) (VDE 0558 part 11) Interface protection settings Setting Min. grid Max. grid Min. grid Max. grid Reconnection First voltage [V] voltage [V] Frequency [Hz] Frequency [Hz] time [s] connection time [s] DK VDE RD 1663/ Table 3 Interface protection settings

46 APPENDIX Load Curves % 120% 100% 100% 80% 80% P AC 60% P AC 60% 40% 40% 20% 20% 0% % V DC (V) V DC (V) % 120% 100% 100% 80% 80% P AC 60% P AC 60% 40% 40% 20% 20% 0% % V DC (V) V DC (V) % 120% 100% 100% 80% 80% P AC 60% P AC 60% 40% 40% 20% 20% 0% % V DC (V) V DC (V)

47 APPENDIX P MPPT V DC (V) 4600 curve is given for the single MPPT input. Table 4 Load curves. Note: Test equipment tolerances and deviation between products may cause the test results to be slightly different

48

49

50

51 RPS SpA via Somalia, Cormano (MI) Tel Fax MNUGT155D

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER

INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER INSTALLATIONS OG OPSÆTNINGS MANUAL SOL INVENTER Indholdsfortegnelse OVERSIGT... 3 INSTALLATION... 5 KONTROLPANELSFUNKTIONER... 12 INVERTER START-UP OG DRIFT... 15 KOMMUNIKATION... 16 VEDLIGEHOLDELSE...

Læs mere

Brugermanual PVI10KTL/PVI12KTL/PVI17KTL

Brugermanual PVI10KTL/PVI12KTL/PVI17KTL Brugermanual PVI10KTL/PVI12KTL/PVI17KTL Indhold Erklæring om ophavsret... 3 1. Indledning... 4 1.1. Introduktion... 4 1.2. Sådan bruges manualen... 4 1.3. Anvendte betegnelser (Advarsel, Bemærkning, Note)...

Læs mere

2.5. Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3

2.5. Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3 2.5 Drifts- og installationsmanual SOLIVIA 2.5 EU G3 EU DANSK Denne manual kan ændres. På vores webside www.solar-inverter.com kan du finde manualens nyeste version. Copyright Delta Energy Systems (Tyskland)

Læs mere

BRUGERMANUAL. GROWATT NEW ENERGY CO. LTD No. 12 Building, Xicheng Industrial Zone, Bao'an District, Shenzhen, P.R. China

BRUGERMANUAL. GROWATT NEW ENERGY CO. LTD No. 12 Building, Xicheng Industrial Zone, Bao'an District, Shenzhen, P.R. China RUGERMNUL GROWTT NEW ENERGY O. LTD No. 2 uilding, Xicheng Industrial Zone, ao'an District, Shenzhen, P.R. hina Telefon: +86 755 2747 900 Fax: +86 755 2749 460 E-mail: service@ginverter.com WWW: www.ginverter.com

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Brugervejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss kan ikke drages til ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt materiale.

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX. Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE DLX Installationsvejledning DLX 2.0 - DLX 2.9 - DLX 3.8 - DLX 4.6 SOLAR INVERTERS Danfoss påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl i kataloger, brochurer og andet trykt

Læs mere

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4.

NetPro. GE Digital Energy. Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA. NetPro UPS. Technology for the Digital World. GE Digital Energy. ver 4. NetPro Uninterruptible Power Supply 2000-4000 VA General Electric Company Telephone +41 (0)91 / 850 51 51 CH 6595 Riazzino (Locarno) Fax +41 (0)91 / 850 51 44 Switzerland Website www.gedigitalenergy.com

Læs mere

Solenoid / alarm driver SIGNALS THE BEST. No. 9203V102-IN Product version: 9203-002 PENDING

Solenoid / alarm driver SIGNALS THE BEST. No. 9203V102-IN Product version: 9203-002 PENDING 9203 Solenoid / alarm driver No. 9203V102-IN Product version: 9203-002 PENDING SIGNALS THE BEST DK UK FR DE PR electronics A/S tilbyder et bredt program af analoge og digitale signalbehandlingsmoduler

Læs mere

Ventil- / alarmdriver. Nr. 9203V102-DK Produktversion: 9203-002 SIGNALS THE BEST

Ventil- / alarmdriver. Nr. 9203V102-DK Produktversion: 9203-002 SIGNALS THE BEST 9203 Ventil- / alarmdriver Nr. 9203V102-DK Produktversion: 9203-002 SIGNALS THE BEST DK UK FR DE PR electronics A/S tilbyder et bredt program af analoge og digitale signalbehandlingsmoduler til industriel

Læs mere

SmartRadiator Gateway. Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14)

SmartRadiator Gateway. Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14) SmartRadiator Gateway Brugervejledning (S. 2) Operating Manual (p. 14) 1 Indholdsfortegnelse 1. Tilsigtet anvendelse...3 2. Oversigt...4 3. Sikkerhedsanvisninger...5 4. Instruktioner for bortskaffelse...5

Læs mere

UR-6-85-5-A Brugermanual

UR-6-85-5-A Brugermanual UR-6-85-5-A Brugermanual Version 1.3, November 2010 2 UR-6-85-5-A Indhold 1 Kom godt i gang 7 1.1 Introduktion.................................. 7 1.1.1 Robotten................................ 8 1.1.2

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TripleLynx Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. TripleLynx Brugermanual. Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE TripleLynx Brugermanual Three-phase 8, 10, 12.5 and 15 kw SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 Definition af driftstilstand

Læs mere

SmokeCloak Privat. installation og instruktion

SmokeCloak Privat. installation og instruktion SmokeCloak Privat installation og instruktion Der er truffet alle tænkelige forholdsregler for at sikre rigtigheden af denne manual. Producenten MSS Professional A/S står ikke til ansvar for tab eller

Læs mere

Foto lignende. Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING

Foto lignende. Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING Foto lignende Digital Terrestrisk Modtager SRT 8010 BETJENINGSVEJLEDNING INDHOLD 1.0 INTRODUKTION 2 1.1 Sikkerheds Instruktioner 2 1.2 Opbevaring 2 1.3 Opsætning 3 1.4 Features & Tilbehør 3 2.0 DIN MODTAGER

Læs mere

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD*

DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* DVB-T DVB-T2 DVB-C USB PVR* DVD* Brugervejledning User guide * - optional / valgfri Inhold Tillykke... 4 Vigtige sikkerheds instruktioner... 5 Hvad medfølger i æsken... 7 Installation... 8 Startindstilling...

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

SPROG II DCC Dekoder Programmer Brugervejledning Til brug for DecoderPro Version 2.1.7

SPROG II DCC Dekoder Programmer Brugervejledning Til brug for DecoderPro Version 2.1.7 1 SPROG II DCC Dekoder Programmer Brugervejledning Til brug for DecoderPro Version 2.1.7 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...4 Nødvendigt udstyr...4 Funktioner...4 Specifikation/Driftsbetingelser...5

Læs mere

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215)

Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Powerline Adapter Set Powerline-adaptersæt MEDION LIFE P85050 (MD 90215) Instruction Manual Betjeningsvejledning Table of contents 1. Notes on how to use these instructions...3 1.1. Symbols and keywords

Læs mere

Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany)

Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany) Dexaplan GmbH Paul-Böhringer-Str. 3 D-74229 Oedheim (Germany) Information last updated - Informationernes aktualitet - Opplysninger gjeldende: 08/2007 Ident.-No.: 08-2007-BA-611-GB/IE/DK/NO C ALARM AND

Læs mere

V190SG2e BK. GB Instructions for use DK Brugsanvisning

V190SG2e BK. GB Instructions for use DK Brugsanvisning V190SG2e BK GB Instructions for use DK Brugsanvisning GB Warning In case this appliance contains hydrocarbon refrigerant please refer to guidelines listed below. As the appliance contains a flammable refrigerant,

Læs mere

Ltl Acorn. MMS Overvågning/Vildtkamera Ltl-5210M Series BRUGERMANUAL

Ltl Acorn. MMS Overvågning/Vildtkamera Ltl-5210M Series BRUGERMANUAL Ltl Acorn MMS Overvågning/Vildtkamera Ltl-5210M Series BRUGERMANUAL 0 INDHOLDSFORTEGNELSE General Information... 2 1.1 Introduktion... 2 1.2 Praktisk anvendelse... 2 1.3 Illustration... 3 Quick Start...

Læs mere

V190SG2EBK. GB Instructions for use DK brugsanvisning

V190SG2EBK. GB Instructions for use DK brugsanvisning V190SG2EBK GB Instructions for use DK brugsanvisning GB Warning In case this appliance contains hydrocarbon refrigerant please refer to guidelines listed below. As the appliance contains a flammable refrigerant,

Læs mere

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205

Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Digital Satellit Modtager SRT 6200/SRT 6202/SRT 6205 Picture similar User Manual 1.00 SRT 6202/6205 SRT 6205 INDHOLD 1.0 INSTALLATION 2 2.0 Din modtager 5 2.1 Bagsiden 5 2.2 Fjernbetjening 5 2.3 Standard

Læs mere

Brugermanualen. www.mio-tech.com

Brugermanualen. www.mio-tech.com Brugermanualen www.mio-tech.com Revision: R02 (EU) Varemærker Bluetooth-mærket og logoer ejes af Bluetooth SIG, Inc. Alle mærke- og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

Posemaskine E-serie Juni 2001

Posemaskine E-serie Juni 2001 Posemaskine E-serie Juni 2001 Brugsanvisning Alt personale bør instrueres i brug af brugsanvisningen af hensyn til den personlige sikkerhed af drift- og vedligeholdelsespersonale i deres arbejde med FAS-udstyret.

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Brugervejledning VIGTIGT: Læs denne vejledning grundigt. Brug denne vejledning, når du har brug for hurtig hjælp. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Brugermanual. ULX 1800i ULX 3600i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. UniLynx Indoor Brugermanual. ULX 1800i ULX 3600i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS MAKING MODERN LIVING POSSIBLE UniLynx Indoor Brugermanual ULX 1800i ULX 3600i ULX 3600i ULX 5400i SOLAR INVERTERS Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2 Introduktion 2 2. Funktionsbeskrivelse

Læs mere

Time Capsule Opstillingsvejledning

Time Capsule Opstillingsvejledning Time Capsule Opstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 5 Kapitel 1: Introduktion 7 Om Time Capsule 8 Om AirPort-softwaren 9 Hvad du har brug for 11 Statuslampen på Time Capsule 13 Kapitel 2: Indstille

Læs mere

=. Stil temperaturknappen på

=. Stil temperaturknappen på FRITSTÅENDE KERAMISK KOMFUR BRUGERMANUAL HKK66 Kære kunde, Vores mål er at tilbyde dig produkter, der er bedre, end du forventer og tilbyde produkter, der er producerede i moderne faciliteter og nøje testede

Læs mere

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67

Brugermanual. Robot: UR5 Euromap67 Brugermanual Robot: UR5 Euromap67 2 UR5 Indhold 1 Kom godt i gang 5 1.1 Introduktion.................................. 5 1.1.1 Robotten................................ 6 1.1.2 Programmer..............................

Læs mere