OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT VINTERHALVÅRET 2014/2015 OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET

2 Side 1/30 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET INDHOLD 1. SAMMENFATNING PRODUKTION OG FORBRUG BØRSPRISER SPOTMARKED INTRADAYMARKED PRISKORRELATION MARKEDSANDEL FOR EL HANDLET PÅ NORD POOL SPOT FINANSIELLE MARKEDER FYSISKE TRANSMISSIONSRETTIGHEDER SAMMENLIGNING MED SPOT- OG FORWARDPRISER KAPACITET FLASKEHALSE MARKEDSKOBLING ORDFORKLARING ENHEDER Forsidebilleder Avedøreværket (billedet øverst til højre) og Anholt offshore vindmøllepark (billedet nederst til højre) er udlånt af DONG Energy A/S. Kentish Flats offshore vindmøllepark (billedet til venstre) er fotograferet af Chris Laurens og udlånt af Vattenfall.

3 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET Side 2/30 1. SAMMENFATNING 1. Der har generelt set været et svagt fald i elpriserne i vinterhalvåret 2014, dvs. fra 4. kvartal 2014 til 1. kvartal Der har været større udsving i spotpriserne i Danmark gennem vinterhalvåret 2014 med daglige spotpriser varierende mellem 3,7 EUR/MWh og 54,3 EUR/MWh, den gennemsnitlig spotpris for hele vinterhalvåret har været 29,7 EUR/MWh. Det danske marked oplevede de laveste spotpriser i Vestdanmark d. 11. januar 2015, hvor vindproduktionen bidrog med 69 pct. af el-produktionen. 2. Opgjort pr. time var de højeste spotpriser omtrent 80 EUR/MWh i vinterhalvåret 2014 og de laveste var omtrent -30 EUR/MWh. Altså har engrosprisen ikke været særlig presset i vinterhalvåret Ca. 90 pct. af elektriciteten, som blev anvendt i Danmark i vinterhalvåret 2014, blev handlet på spotmarkedet på Nord Pool Spot, men ca. 3 pct. blev handlet på intradaymarkedet. 4. Handelskapaciteten på forbindelsen DK1-DE har over en årrække været faldende. I vinterhalvåret 2014 har handelskapaciteten haft et varierende omfang, hvor der ofte har været begrænset kapacitet til rådighed. Kun 14 pct. af kapaciteten var i gennemsnit tilgængelig for markedet i retningen fra Vestdanmark til Tyskland, mens ca. 50 pct. af kapaciteten var tilgængelig for markedet i den modsatte retning. 5. Sekretariatet finder ikke, at det er tilfredsstillende, at handelskapaciteten især i retningen Vestdanmark til Tyskland fortsat er så relativ lav sammenlignet med øvrige udlandsforbindelser. Den reducerede handelskapacitet kan tilskrives en stigende vindindfødning i Nordtyskland samt udfordringer i det tyske transmissionsnet. Den tyske TSO er gået i gang med at forstærke transmissionsnettet, som i udbygningsfasen vil være yderligere belastet.

4 Eksport Import Eksport Import Side 3/30 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET 2. PRODUKTION OG FORBRUG 7. Danmark har i vinterhalvåret 2014 haft en positiv nettoeksport på 113,1 GWh, hvilket alene udgør ca. 7 pct. af sidste års nettoeksport på 1.675,9 GWh for samme periode. Både produktion og forbrug af elektricitet for Danmark i vinterhalvåret 2014 er for alle månederne generelt lavere end sidste år. Danmark har i perioden importeret mest elektricitet fra Sverige (1.609,7 GWh) og eksporteret mest elektricitet til Tyskland (1.912,2 GWh), jf. figur 1. FIGUR 1 PRODUKTION, FORBRUG OG NETTOEKSPORT VINTERHALVÅRET 2014 Tyskland Sverige Norge Produktion* Forbrug* Nettoeksport* GWh GWh Oktober November December Januar Februar Marts Kilde: Energinet.dk og Energistyrelsen Note: * Skal aflæses på den sekundære lodrette akse. Produktion og import er positive tal, idet der her er tale om tilgang af elektricitet. Forbrug og eksport er negative tal, idet der her er tale om afgang af elektricitet. Nettoeksporten er positiv, når der er mere eksport end import og omvendt. Forbruget er brutto, dvs. at det er inklusiv transmissionstab 8. Produktion af elektricitet kan opgøres på følgende fire produktionsformer; centrale og decentrale værker samt sol- og vindenergi. Hvoraf vindproduktion og centrale værker hver for sig udgjorde 43 pct. af den samlede danske produktion for vinterhalvåret 2014, mens decentrale værker og solceller henholdsvis udgjorde 13 pct. og 1 pct., jf. figur I forhold til de tre første kvartaler i 2014 udgør vindenergi og solceller i vinterhalvåret 2014 begge 2 procentpoint mindre, mens de centrale og decentrale værker modsat udgør mere end tidligere med henholdsvis 3 og 1 procentpoint. 10. Vindproduktionen har enkelte dage i perioden bidraget med mellem 1 pct. og op 71 pct. af den samlede elektricitetsproduktion.

5 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET Side 4/30 FIGUR 2 PRODUKTIONSANDEL VINTERHALVÅRET % 1 % Centrale værker 43 % 43 % Decentrale værker Solceller* Vindproduktion Kilde: Energinet.dk Note: Fordelingen af produktionsformer for vinterhalvåret * Solcellers produktion er baseret på estimeret tal og dermed ikke faktiske produktionstal. FIGUR 3 PROCENTVIS FYLDNING AF ALLE VANDRESERVOIRER I NORDEN Min/maks Median 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Uge Kvt. 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Kilde: Nord Pool Spot Note: Magasinfyldning af vandreservoirer i Norden (Norge, Sverige og Finland) fra 2014 til 1. kvartal Værdierne minimum, maksimum og median er for perioden 1990 til Data er på ugebasis og er opgjort i procent af det maksimale fyldningsniveau.

6 Side 5/30 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET 11. Ved indgangen til 4. kvartal 2014 var fyldningsgraden i de nordiske vandreservoirer 9,2 procentpoint under medianen. Ved udgangen af 1. kvartal 2015 var fyldningsgraden henholdsvis 0,8 procentpoint under medianen og 2,2 procentpoint under det forgangne år, jf. figur 3.

7 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET Side 6/30 3. BØRSPRISER 3.1 SPOTMARKED 12. El-leverandører og producenter kan handle i spotmarkedet for at dække produktion og forbrug for det følgende døgn. Handelen for det følgende døgn lukkes kl. 12:00 dagen inden driftsdøgnet. Dette marked er det største i Norden, og for 2014 blev 88,6 pct. af det samlede elforbrug i Norden og Baltikum handlet på spotmarkedet. 13. Spotpriserne for elektricitet i Vest- og Østdanmark er typisk forskellige, og som oftest er prisniveauet højest i Østdanmark. De højere priser i Østdanmark skyldes, at spotprisen i Østdanmark i højere grad følger udviklingen på det svenske og tyske marked, hvorimod Vestdanmark har en større vindproduktion samt mulighed for import af elektricitet fra Norge. Begge faktorer medvirker til en afvigende og lavere udvikling i priserne i Vestdanmark end i Østdanmark. 14. Der har været større udsving i spotpriserne i Danmark gennem vinterhalvåret 2014 med daglige spotpriser varierende mellem 3,7 EUR/MWh og 54,3 EUR/MWh, jf. figur 4. Den gennemsnitlige spotpris for Danmark i hele vinterhalvåret var 29,7 EUR/MWh. 15. De laveste danske daglige spotpriser på 3,74 EUR/MWh var at finde i Vestdanmark d. 11. januar 2015, hvilket bl.a. var forårsaget af, at vindproduktionen udgjorde 69 pct. af den samlede produktion. Periodens højeste daglige spotpriser i Danmark, forekom den 3. december 2014, hvilket bl.a. skyldtes en forholdsvis lav vindproduktion i Danmark, som kun udgjorde 4 pct. af den samlede produktion. Slutteligt var der lave daglige spotpriser på 5,0 EUR/MWh i Vestdanmark fredag d. 2. januar, bl.a. som følge af det højeste bidrag fra vindproduktionen i vinterhalvåret 2014 på 71 pct. af den samlede produktion samtidigt med et lavt energiforbrug. 16. På timebasis var de højeste danske spotpriser den 3. og 4. december 2014 begge dage kl på henholdsvis 82,9 og 84,1 EUR/MWh, omvendt var de laveste danske spotpriser den 22. december 2014 kl. 4-5 og den 2. januar 2015 kl. 4-6, på henholdsvis 30,9 og 31,4 EUR/MWh. Altså har der været to timer med spotpriser på omtrent 80 EUR/MWh og tre timer med spotpriser på omtrent -30 EUR/MWh.

8 Side 7/30 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET FIGUR 4 PRISUDVIKLING I NORDEN OG TYSKLAND VINTERHALVÅRET 2014 EUR/MWh 60 Tyskland Vestdanmark Østdanmark Systempris Kilde: Energinet.dk. Note: Prisudviklingen på spotmarkedet for Vest- og Østdanmark, det tyske spotmarked og den nordiske systempris for vinterhalvåret Data er på dagsbasis og opgjort i EUR/MWh. Systemprisen er den ubegrænsede ligevægtspris på det nordiske elmarked, hvor der ikke tages hensyn til kapacitetsbegrænsninger. 3.2 INTRADAYMARKED 17. Spotmarkedet lukker kl. 12:00 dagen inden driftsdøgnet. I Norden og Baltikum kan aktørerne på intradaymarkedet handle fra kl. 14:00 dagen før og frem til en time før driftstimen. I Norden og Baltikum driver Nord Pool Spot intradayhandelsplatformen Elbas. På intradaymarkedet har aktører mulighed for at handle sig i balance. Der kan eksempelvis være behov herfor, hvis en producent tvinges til driftsstop, eller en vindmøllepark producerer mere eller mindre el end først antaget. 18. Andelen af den handlede mængde på intradaymarkedet målt i forhold til den samlede handlede mængde på Nord Pool Spot er relativ beskeden. De handlede mængder på intradaymarkedet er væsentligt lavere end på spotmarkedet, jf. tabel 1. Det forventes, at de handlede mængder på intradaymarkedet vil stige i takt med, at en større andel af vedvarende energi skal indpasses i nettet.

9 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET Side 8/30 TABEL 1 HANDLET VOLUME I INTRADAYMARKEDET I FORHOLD TIL DEN SAMLE- DE HANDLEDE VOLUME PÅ NORD POOL SPOT VINTERHALVÅRET 2014 I pct. 4. kvartal kvartal 2015 Danmark 5,8 6,1 Norge 0,8 0,8 Sverige 5,6 3,9 Finland 1,8 1,5 Kilde: Nord Pool Spot og egne beregninger. Note: Forholdet mellem Elbas volumen og den samlede volumen på både Elbas og Elspot. 19. Den handlede volumen på intradaymarkedet er karakteriseret ved at være meget varierende, jf. figur 5. Variationen kan bl.a. tilskrives fluktuerende vind- og solproduktion eller driftsstop i kraftværker. 20. Vestdanmarks handlede volumen på intradaymarkedet er mere varierende end Østdanmarks handlede volumen, idet vindproduktionen spiller en større rolle i Vestdanmark end i Østdanmark, jf. figur 5. FIGUR 5 HANDLET VOLUME PÅ INTRADAYMARKEDET VINTERHALVÅRET 2014 MWh Vestdanmark Østdanmark Kilde: Nord Pool Spot. Note: Volumen, som bliver handlet på intradaymarkedet, målt i MWh.

10 Side 9/30 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET 3.3 PRISKORRELATION 21. Ved at beregne en korrelationskoefficient mellem priser for to forskellige prisområder kan det undersøges, i hvilken grad priserne samvarierer. Beregningen af korrelationskoefficienterne tager udgangspunkt i prisområderne Vest- og Østdanmark (henholdsvis DK1 og DK2) i forhold til to typer af benchmark af elpriser: Systemprisen i Norden og den tyske spotpris. En høj korrelationskoefficient indikerer, at koblingen mellem prisområderne er velfungerende, hvorimod en lav korrelationskoefficient kan forklares ved flaskehalse. Flaskehalse bliver behandlet i kapitel 6. TABEL 2 PRISKORRELATION MELLEM PRISOMRÅDER Korrelationskoefficienter kvartal kvartal kvartal 2015 DK1 - DK2 0,90 0,88 DK1 - System 0,62 0,70 DK1 - DE 0,74 0,79 DK2 - System 0,67 0,75 DK2 - DE 0,71 0,75 Kilde: Energinet.dk samt egne beregninger. Note: Korrelationskoefficienterne er beregnet på timebasis for vinterhalvåret Priskorrelationen mellem DK1 og DK2 er fortsat høj (0,88). De tre første kvartaler i 2014 viste ligeledes en høj korrelation på 0,90. De danske prisområders priskorrelation med Systemprisen i Norden og den tyske børspris er relativ lav i forhold til korrelationen mellem DK1 og DK 2, men højere i forhold til de tre første kvartaler i 2014, jf. tabel MARKEDSANDEL FOR EL HANDLET PÅ NORD POOL SPOT 22. Markedsandelene for el handlet i Danmark på Nord Pool Spot målt i forhold til bruttoforbrug og -produktion har været mellem 88 og 98 pct. i vinterhalvåret Hovedparten af den leverede elektricitet til Danmark bliver således handlet på Nord Pool Spot. Størstedelen af den handlede mængde foregår på spotmarkedet, hvor andelen udgjorde 85,2 pct. i 4. kvartal 2014 og 94,6 pct. i 1. kvartal Modsat var det kun en beskeden andel, som blev handlet på intradaymarkedet, hvor andelen udgjorde 2,6 pct. i 4. kvartal 2014 og 2,9 pct. i 1. kvartal 2015, jf. tabel 3.

11 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET Side 10/30 TABEL 3 MARKEDSANDELE FOR EL HANDLET I DANMARK PÅ NORD POOL SPOT VINTERHALVÅRET 2014 Markedsandel i procent 4. kvartal kvartal 2015 Elspot volumen 85,2 94,6 Elbas volumen 2,6 2,9 Samlet børshandel 87,8 97,5 Kilde: Nord Pool Spot. Note: Markedsandelene er målt i forhold til bruttoforbrug og produktion af el.

12 Side 11/30 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET 4. FINANSIELLE MARKEDER 23. Finansielle kontrakter for el i Norden bliver handlet på den finansielle el-børs, Nasdaq OMX. Det er muligt for el-leverandørerne både at købe en forwardkontrakt for systemprisen og en såkaldt EPAD (Electricity Price Area Differential)- kontrakt (tidligere CfD, Contract for Difference) og derved låse prisen på indkøbet af elektricitet. 24. Systemprisen er den teoretiske pris, som ville skabe ligevægt mellem udbud og efterspørgsel af elektricitet, såfremt der ikke eksisterede flaskehalse mellem prisområderne i Norden. Systemprisen gælder for hele Norden, mens prisen på EPAD en er givet af de enkelte prisområder. 25. Prisen på en EPAD (Electricity Price Area Differential) er et udtryk for forskellen mellem spot- og systemprisen i et prisområde. En EPAD-kontrakt er et finansielt produkt, som kan handles på Nasdaq OMX for at afdække prisrisikoen på forskellen mellem område- og systemprisen. 4.1 FYSISKE TRANSMISSIONSRETTIGHEDER 26. Det er muligt at købe en fysisk transmissionsrettighed (Physical Transmission Right PTR) på den elektriske storebæltsforbindelse, forbindelsen mellem Vestdanmark og Tyskland samt forbindelsen mellem Østdanmark og Tyskland. På de øvrige forbindelser er der såkaldte implicitte auktioner. Implicitte auktioner indebærer, at el-handlere alene køber og sælger elektricitet, hvor reservation af kapacitet til transporten allerede er inkluderet i prisen, og derfor skal el-handlere ikke bekymre sig om at reservere kapacitet til transporten. 27. I forbindelse med fastsættelsen af områdepriserne beregner børserne den bedst mulige udnyttelse af transmissionsforbindelserne. En køber af en PTR-rettighed kan vælge selv at bruge den købte kapacitet fysisk eller alternativt at lade den købte kapacitet gå tilbage til spotmarkedet mod at få udbetalt de indtægter, som den tilbageleverede kapacitet genererer ved en prisforskel mellem to områder. En PTR-rettighed kan på denne måde bruges til at risikoafdække prisudsving mellem to prisområder. Auktionerne af PTR-rettigheder drives af selskabet CASC (Capacity Allocating Service Company), som er ejet af en række europæiske TSO ere. 28. Det er kun en del af den samlede kapacitet for de enkelte forbindelser, som bliver udbudt som PTR-rettigheder. En PTR-rettighed er et alternativ til de eksisterende muligheder for prissikring med finansielle produkter på det nordiske finansielle marked mod den nordiske systempris. PTR-rettigheder bliver solgt på måneds- og årsbasis. 29. De efterspurgte PTR mængder for månedsprodukter på de enkelte forbindelser for vinterhalvåret 2014 er flere gange større end de allokerede (udbudte) PTR mængder, jf. tabel 4. De efterspurgte mængder er defineret ved de mængder, som

13 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET Side 12/30 markedsaktører har indsendt et prisbud på i forbindelse med de afholdte auktioner hos CASC. TABEL 4 EFTERSPURGT OG ALLOKERET KAPACITET FOR PTR VINTERHALV- ÅRET 2014 MW Efterspurgt/allokeret Oktober November December Januar Februar Marts DK1 DE DK2 DE 920/ / / / / /119 DE DK1-901/ / DE DK2 930/ / / / / /120 DK1 DK2 924/ / / / / /150 DK2 DK1 899/ / / / / /148 Kilde: 30. I oktober 2014 var den efterspurgte mængde 920 MW på forbindelsen Østdanmark Tyskland, mens den allokerede mængde var 120 MW. Efterspørgslen var således næsten 8 gange større end udbuddet. Efterspørgslen afspejler forventeligt ikke udelukkende et ønske om prissikring, da det ikke kan afvises, at efterspørgslen også inkluderer rent spekulative bud, dvs. købsbud langt under den forventede pris, jf. tabel 4. Det er en generel tendens, at de efterspurgte mængder er højere end de allokerede mængder. Der er således en efterspørgsel, som ikke bliver efterkommet. For forbindelsen Vestdanmark Tyskland er der ikke udbudt PTR-rettigheder for vinterhalvåret 2014, jf. kapitel 5 om kapacitet. 31. Når CASC har modtaget bud fra aktørerne med både en pris og en efterspurgt mængde, bliver buddene sorteret med det højeste prisbud først. Hvis den efterspurgte mængde for det højeste prisbud ikke overstiger den allokerede mængde, bliver buddet accepteret. Herefter bliver residual mængden, dvs. forskellen mellem den allokerede mængde og den efterspurgte mængde, fordelt til det næsthøjeste prisbud. Sådan fortsætter processen, til den efterspurgte mængde svarer til den allokerede mængde. Det prisbud, som er det sidst accepterede, således at der ikke længere kan allokeres en mængde ud over den fastsatte grænse, sætter marginalprisen, jf. tabel 5 for PTR priserne på månedsbasis. 32. Priserne for PTR månedsprodukter for Kontek-forbindelsen i retningen DK2 til DE har steget gennem vinterhalvåret 2014 fra 0,9 til 4,0 EUR/MWh, omvendt forholder det sig for den modsatte retning DE til DK2, hvor priserne er faldet fra 4,2 til 0,9 EUR/MWh. Prisen for den elektriske storebæltsforbindelse i retningen DK1 til DK2 har faldet fra 2,5 til 2,0 EUR/MWh, hvilket også er gældende for den modsatte retning DK2 til DK1, hvor prisen er faldet fra 0,3 til 0,1 EUR/MWh, jf. tabel 5.

14 Side 13/30 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET TABEL 5 PRISER FOR PTR MÅNEDSPRODUKTER VINTERHALVÅRET 2014 EUR/MWh Oktober November December Januar Februar Marts DK1 DE DK2 DE 0,9 2,7 2,7 3,0 2,3 4,0 DE DK1-1,1 1, DE DK2 4,2 2,2 2,6 1,9 2,6 0,9 DK1 DK2 2,5 2,1 2,6 3,0 3,3 2,0 DK2 DK1 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 Kilde: Efterspørgslen efter PTR årsprodukter er større end den allokerede mængde, jf. tabel 6 og den tidligere bemærkning om, at efterspørgslen ikke nødvendigvis kun er et ønske om prissikring, men også kan afspejle en mere spekulativ budgivning. TABEL 6 EFTERSPURGT OG ALLOKERET KAPACITET SAMT PRISER FOR PTR ÅRSPRODUKTER VINTERHALVÅRET 2014 Efterspurgt (MW) Allokeret (MW) Pris (EUR/MWh) DK1 DE DK2 DE ,4 DE DK DE DK ,7 Kilde: 33. Som for PTR månedsprodukterne er der ligeledes ikke udbudt PTR-rettigheder på årsbasis for forbindelsen Vestdanmark-Tyskland, jf. tabel 6. Prisen på PTR årsprodukter for Kontek-forbindelsen i retningen DK2 til DE har i vinterhalvåret ligget under prisen for et PTR månedsprodukt undtagen for oktober og februar måned, hvor prisen for et årsprodukt har været større. Omvendt forholder det sig i den modsatte retning, hvor prisen for årsproduktet i vinterhalvåret har været højere end prisen for et PTR månedsprodukt, med undtagelse for oktober måned, hvor prisen for et årsprodukt har været mindre, jf. tabel 6. Prisen på årsproduktet vil som udgangspunkt være lig gennemsnittet af priserne på månedsauktionerne, hvis der ses bort fra, at der ikke er lige mange timer i de enkelte måneder. Når dette ikke stemmer overens med virkeligheden, hænger det sammen med, at der i løbet af året kan komme ny information, som påvirker priserne på månedsauktionerne. Det kan for eksempel være forventninger om større vindproduktion eller annoncerede reparationer af en forbindelse.

15 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET Side 14/ SAMMENLIGNING MED SPOT- OG FORWARDPRISER 34. En ændring i spotpriserne i dag kan tænkes at påvirke forventningerne til fremtidige spotpriser og derved påvirke prisen på en forwardkontrakt i dag. Det er forventningen, at en strukturel ændring vil påvirke forventningerne til de fremtidige spotpriser. Forwardkontrakten giver indehaveren ret til at indkøbe elektricitet på Nord Pool Spot for en fremtidig periode til en fast pris. FIGUR 6 BØRSPRISER VESTDANMARK VINTERHALVÅRET 2014 EUR/MWh 60 Forwardkontrakt Spotpris DK1 EPAD DK Kilde: Nasdaq og Energinet.dk. Note: Figuren viser spotpriser og priser for en forward- og en EPAD-kontrakt for den samme handelsdag. Leveringsperioden for forward- og EPAD-kontrakter gælder for det kommende kvartal. Priserne for en given dag bliver vist, hvor leveringsperioden for forward- og EPAD-kontrakter gælder for det kommende kvartal. Eksempelvis er priserne for forward- og EPAD-kontrakter i 4. kvartal 2014 vist for kontrakter med leveringsperiode i 1. kvartal Fra slutningen af oktober til midt december er EPAD-kontrakter for Vestdanmark negative, hvilket udtrykker en forventning om, at systemprisen ville være højere end prisen i Vestdanmark, jf. figur 6. Omvendt er EPAD-kontrakter for Østdanmark positive, hvilket udtrykker en forventning om, at systemprisen vil være mindre end prisen i Østdanmark, jf. figur For både Øst- og Vestdanmark forholder det sig således, at der ikke er en entydig sammenhæng mellem udviklingen i spotprisen og prisen på forward- og EPAD-kontrakter, jf. figur 6 og 7. Det betyder, at en ændring i spotprisen ikke nødvendigvis påvirker prisen på en forwardkontrakt i Øst- eller Vestdanmark i den betragtede periode.

16 Side 15/30 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET FIGUR 7 BØRSPRISER ØSTDANMARK VINTERHALVÅRET 2014 EUR/MWh 60 Forwardkontrakt Spotpris DK2 EPAD DK Kilde: Nasdaq og Energinet.dk. Note: Figuren viser spotpriser og priser for en forward- og en EPAD-kontrakt for den samme handelsdag. Leveringsperioden for forward- og EPAD-kontrakter gælder for det kommende kvartal. Priserne for en given dag bliver vist, hvor leveringsperioden for forward- og EPAD-kontrakter gælder for det kommende kvartal. Eksempelvis er priserne for forward- og EPAD-kontrakter i 4. kvartal 2014 vist for kontrakter med leveringsperiode i 1. kvartal 2015.

17 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET Side 16/30 5. KAPACITET 37. Et væsentligt element i funktionen af elmarkedet på tværs af landene er den transmissionskapacitet, som er til rådighed mellem landene. Den tilgængelige kapacitet har betydning for prisforskellene mellem landene (eller de forskellige prisområder i landene) og antallet af timer med prisforskelle. 38. Den nominelle transmissionskapacitet er den kapacitet, som maksimalt kan udveksles mellem to prisområder. Den tilgængelige kapacitet for spotmarkedet, benævnt handelskapacitet, er ofte lavere end den nominelle transmissionskapacitet. Det kan hænge sammen med tilbageholdelse af reserver, revision, havari eller administration af forbindelsen. Den nominelle transmissionskapacitet er forskellig for de enkelte overførselsforbindelser, jf. tabel 7. TABEL 7 NOMINEL TRANSMISSIONSKAPACITET VINTERHALVÅRET 2014 Forbindelse Retning Nominel kap. Den elektriske Storebæltsforbindelse (Vestdanmark Østdanmark) Skagerak-forbindelsen (Vestdanmark Norge) Kontiskan-forbindelsen (Vestdanmark - Sverige) Øresundsforbindelsen (Østdanmark Sverige) Vestdanmark Tyskland Kontek-forbindelsen (Østdanmark Tyskland) DK1 DK2 DK2 DK1 DK1 NO2 NO2 DK1 DK1 SE3 SE3 DK1 DK2 SE4 SE4 DK2 DK1 DE DE DK1 DK2 DE DE DK2 590 MW 600 MW MW MW 740 MW 680 MW MW MW MW MW 585 MW 600 MW Kilde: Nord Pool Spot og Energinet.dk. Note: Nominel transmissionskapacitet er den kapacitet, der maksimalt kan udveksles. Handelskapaciteten er den kapacitet, som stilles til rådighed for spotmarkedet. 39. På Kontiskan-forbindelsen (DK1-SE3) var ca. 40 pct. af den samlede kapacitet for vinterhalvåret tilgængelig til Sverige og tilsvarende ca. 43 pct. i modsat retning, jf. figur En af de medvirkende faktorer til den lave kapacitet er, at der den 10. november 2014 opstod en transformerfejl i Sverige på Kontiskan-forbindelsen, som lige siden har begrænset kapaciteten til 350 MW. 41. På Øresundsforbindelsen (DK2-SE4) var gennemsnitlig 90 pct. af kapaciteten tilgængelig til Sverige, mens ca. 93 pct. var tilgængelig i den modsatte retning, jf. figur 8.

18 Eksport kapacitet Import Kapacitet Side 17/30 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET FIGUR 8 UDVIKLING I HANDELSKAPACITETERNE PÅ DANSKE UDLANDSFORBIN- DELSER TIL SVERIGE VINTERHALVÅRET 2014 MWh DK2 - SE4 DK1 - SE Kilde: Energinet.dk, Nord Pool Spot og Sekretariatet for Energitilsynet. Note: Gennemsnitlig daglig udvikling i handelskapaciteterne mellem Vestdanmark (DK1) og Sverige (SE3) og Østdanmark (DK2) og Sverige (SE4). De sorte horisontale kurver angiver den nominelle transmissionskapacitet, den fuldoptrukne er for forbindelsen DK2 SE4, mens den stiplede er for DK1 SE3. Handelskapaciteten for import og eksport er henholdsvis angivet positivt og negativt. 42. På den elektriske Storebæltsforbindelse har 99 pct. af den nominelle kapacitet i gennemsnit været til rådighed for markedet, jf. figur 9, hvilket er en stigning på 7 procentpoint ift kvartal På Skagerak-forbindelsen (DK1-NO2) var ca. 73 pct. af kapaciteten tilgængelig fra Danmark til Norge, mens omkring 68 pct. var tilgængelig i den modsatte retning, jf. figur I 2010 besluttede Energinet.dk og Statnett at etablere et fjerde søkabel og dermed udvide den nominelle kapacitet mellem landene med 700 MW. Den 15. december 2014 blev forbindelsen øget fra MW til MW i begge retninger.

19 Eksport kapacitet Import kapacitet ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET Side 18/30 FIGUR 9 UDVIKLING I HANDELSKAPACITET TIL NORGE OG PÅ STOREBÆLTFOR- BINDELSEN VINTERHALVÅRET 2014 MWh DK1 - NO2 DK2 - DK Kilde: Energinet.dk, Nord Pool Spot og Sekretariatet for Energitilsynet. Note: Gennemsnitlig daglig udvikling i handelskapaciteterne mellem Vestdanmark (DK1) og Norge (NO2) og for den elektriske Storebæltsforbindelse (DK1 DK2). De sorte horisontale kurver angiver den nominelle transmissionskapacitet, den fuldoptrukne er for forbindelsen DK1 NO2, mens den stiplede er for DK1 DK2. Handelskapaciteten for import og eksport er henholdsvis angivet positivt og negativt. 45. Handelskapaciteten på forbindelsen DK1-DE har over en årrække været faldende. I vinterhalvåret 2014 har handelskapaciteten haft et varierende omfang, hvor der ofte har været begrænset kapacitet til rådighed, jf. figur 10. Kun 14 pct. af kapaciteten var i gennemsnit tilgængelig for markedet i retningen fra Vestdanmark til Tyskland, mens ca. 50 pct. af kapaciteten var tilgængelig for markedet i den modsatte retning, jf. figur Sekretariatet finder ikke, at det er tilfredsstillende, at handelskapaciteten især i retningen Vestdanmark til Tyskland fortsat er så lav sammenlignet med de øvrige udlandsforbindelser. Den reducerede handelskapacitet kan tilskrives en stigende vindindføring i Nordtyskland samt udfordringer i det tyske transmissionsnet. Den tyske TSO er gået i gang med at forstærke transmissionsnettet, som dog i udbygningsfasen vil være yderligere belastet.

20 Eksport kapacitet Import kapacitet Side 19/30 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET FIGUR 10 UDVIKLING I HANDELSKAPACITETEN MELLEM VESTDANMARK OG TYSKLAND VINTERHALVÅRET 2014 MWh Kilde: Energinet.dk, Nord Pool Spot og Sekretariatet for Energitilsynet. Note: Gennemsnitlig daglig udvikling i handelskapaciteten mellem Vestdanmark (DK1) og Tyskland (DE). Den sorte horisontale kurve angiver den nominelle transmissionskapacitet for forbindelsen. Handelskapaciteten for import og eksport er henholdsvis angivet positivt og negativt. 47. I vinterhalvåret 2014 har der kun været få perioder med begrænset handelskapacitet mellem Østdanmark og Tyskland på Kontek-forbindelsen. 99 pct. af den nominelle kapacitet var således i gennemsnit til rådighed for markedet i begge retninger, jf. figur 11.

21 Eksport kapacitet Import kapacitet ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET Side 20/30 FIGUR 11 UDVIKLING I HANDELSKAPACITETEN MELLEM ØSTDANMARK OG TYSKLAND VINTERHALVÅRET 2014 MWh Kilde: Energinet.dk, Nord Pool Spot og Sekretariatet for Energitilsynet. Note: Gennemsnitlig daglig udvikling i handelskapaciteterne mellem Østdanmark (DK2) og Tyskland (DE). Den sorte horisontale kurve angiver den nominelle transmissionskapacitet for forbindelsen. Handelskapaciteten for import og eksport er henholdsvis angivet positivt og negativt.

22 Side 21/30 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET 6. FLASKEHALSE 48. Der har været flaskehalse på Øresundsforbindelsen i vinterhalvåret 2014, jf. figur 12. Varighedskurven viser, at spotprisen i Østdanmark var højere end spotprisen i Sverige (SE4) i 442 timer. Tilsvarende var spotprisen i Sverige højere end spotprisen i Danmark (DK2) i 234 timer. Sammenlagt svarer det til, at der har været prisforskelle i 15 pct. af tiden. I den resterende tid (3.692 timer, hvilket svarer til 84 pct. af tiden) har der været ens spotpriser mellem DK2-SE I prisområderne Vest- og Østdanmark var spotprisen ens i timer (svarende til 60 pct. af tiden), mens spotprisen i Vestdanmark var højere end spotprisen i Østdanmark i 15 timer, jf. figur 12. Tilsvarende var spotprisen i Østdanmark højere end spotprisen i Vestdanmark i timer. Sammenlagt svarer det til, at der har været prisforskelle i 40 pct. af tiden. 50. På Skagerak-forbindelsen (DK1-NO2) var der ens spotpriser 53 pct. af tiden i vinterhalvåret I alt var der prisforskelle 47 pct. af tiden. I Vestdanmark var spotprisen højere end spotprisen i Norge i timer, og i Norge var spotprisen højere end spotprisen i Vestdanmark i 891 timer, jf. figur På Kontiskan-forbindelsen (DK1-SE3) har der været ens spotpriser i 48 pct. af tiden. I den resterende tid var spotprisen i Sverige hovedsageligt højere end spotprisen i Vestdanmark, jf. figur Der er fortsat en lav grad af ens spotpriser mellem Danmark og Tyskland. Der var flest flaskehalse på udlandsforbindelsen mellem DK2-DE, hvor der kun var ens spotpriser 20 pct. af tiden. I den resterende tid var spotprisen hovedsageligt højest i Tyskland, jf. figur 12. På forbindelsen mellem DK1-DE var spotpriserne ens 27 pct. af tiden. I den resterende tid (3.167 timer) var spotprisen højest i Tyskland (83 pct.af tiden). I 509 timer (16 pct.) var den tyske spotpris lavest.

23 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET Side 22/30 FIGUR 12 ANTAL TIMER MED PRISFORSKELLE MELLEM PRISOMRÅDER VIN- TERHALVÅRET 2014 EUR/MWh 60 Vestdanmark - Østdanmark Vestdanmark - Norge Vestdanmark Sverige Østdanmark - Sverige Vestdanmark - Tyskland Østdanmark - Tyskland Kilde: Energinet.dk og Sekretariatet for Energitilsynet. Note: Varighedskurven for flaskehalse mellem prisområderne for vinterhalvåret 2014 opgjort i EUR/MWh. Eksempel på aflæsning: I 442 timer har spotprisen været højere i Østdanmark (DK2) i forhold til Sverige (SE4). 53. TSO erne opnår flaskehalsindtægter ved transport af elektricitet gennem transmissionsforbindelserne med flaskehalse. Flaskehalsindtægterne bestemmes ved at multiplicere forskellen i spotprisen mellem to områder med markedskoblingsstrømmen. Der har i vinterhalvåret 2014 været færre flaskehalsindtægter på den elektriske Storebæltsforbindelse end i tidligere år. Flaskehalsindtægterne for vinterhalvåret var på 69,1 mio. EUR, mens flaskehalsindtægterne for kvartal 2014 var på 96,0 mio. EUR. 54. De største flaskehalsindtægter kommer fra Skagerrak-forbindelsen (Vestdanmark og Norge) og udlandsforbindelsen mellem Østdanmark og Tyskland, jf. tabel 8. De høje flaskehalsindtægter skyldes primært de store prisforskelle ved flaskehalse mellem prisområderne. 55. Flaskehalsindtægterne for årsauktioner på forbindelsen mellem Vestdanmark og Tyskland har haft et stabilt niveau, mens der har været større udsving i flaskehalsindtægter på månedsauktionerne, jf. tabel 8. Fra 2015 var det ikke længere muligt at købe årskapacitet til Tyskland over grænsen pga. det pressede nordtyske elnet. Det er dog stadig muligt at købe årskapacitet i modsat retning fra Tyskland til Vestdanmark.

24 Side 23/30 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET 56. Flaskehalsindtægterne på udlandsforbindelserne deles mellem de to landes TSO ere. Energinet.dk får flaskehalsindtægterne for Storebæltsforbindelsen, som er en indenrigsforbindelse. TABEL 8 FLASKEHALSINDTÆGTER VINTERHALVÅRET 2014 (1.000 EUR) Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Sum DK1 DK DK1 NO DK1 SE DK2 SE DK2 DE DK1 DE DK1 DE: Månedsauktion DK1 DE: Årsauktion DK2 DE: Månedsauktion DK2 DE: Årsauktion Kilde: Energinet.dk og Nord Pool Spot. Note: Flaskehalsindtægter per overførselsforbindelse er opgjort i tusinde EUR. De røde markeringer viser den største flaskehalsindtægt per måned.

25 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET Side 24/30 7. MARKEDSKOBLING 57. Ved prisforskelle mellem to prisområder ønskes der et flow af elektricitet fra lav- til højprisområdet for at minimere prisforskellen mellem områderne. I visse tilfælde løber flowet ikke som planlagt, hvilket resulterer i, at elektriciteten løber modsat altså fra høj- til lavprisområdet. 58. For at vurdere markedskoblingen for de danske overførselsforbindelser sammenlignes spotpriserne med markedskoblingens planlagte udveksling af elektricitet. I selve driftstimen kan der forekomme ændringer af flowets retning grundet intradayhandel eller Energinet.dk s udveksling af regulerkraft mellem prisområder. 59. På den elektriske Storebæltsforbindelse (DK1-DK2) har der i vinterhalvåret 2014 været næsten 100 pct. korrekt planlagt flow ved flaskehalse, dvs. det har været planlagt via markedskoblingen, at elektriciteten skulle sendes fra lavprisområdet til højprisområdet, jf. tabel 9. I størstedelen af tilfældene med flaskehalse har prisen været højest i Østdanmark, og flowet har været planlagt fra lavprisområdet Vestdanmark til højprisområdet Østdanmark. 60. Der har ligeledes været planlagt korrekt flow ved flaskehalse på Øresundsforbindelsen (DK2-SE4) i hele perioden, jf. tabel 9.

26 Side 25/30 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET TABEL 9 PLANLAGT HANDEL PÅ OVERFØRSELSFORBINDELSERNE VINTERHALVÅRET 2014 Kilde: Energinet.dk og Sekretariatet for Energitilsynets egne beregninger. Note: Viser flowets planlagte retning ved prisforskelle mellem to prisområder. Korrekt flow viser antallet af timer, hvor flowet har været planlagt fra lavprisområdet til højprisområdet. Forkert flow viser antallet af timer, hvor flowet har været planlagt fra højprisområdet til lavprisområdet. Manglende flow viser antallet af timer, hvor der ikke har været planlagt et flow på forbindelsen, hvilket ofte skyldes vedligeholdelse på forbindelsen. På grund af afrunding summer andelene ikke i alle tilfælde til 100 pct..

27 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET Side 26/30 8. ORDFORKLARING Forkortelse/begreb Adverse flows Afbrydelig kapacitet Bilateral kontrakt Blokbud Bundesnetzagentur Børskontrakt CASC CfD Day ahead DK1 DK2 Driftsdøgnet Driftstimen Eksplicit auktion Elbas Elspot EMCC ENTSO-E Forklaring Når markedskoblingsstrømmen løber fra en priszone med lav spotpris mod en priszone med høj spotpris. Kunden kan ikke være sikker på at modtage kapacitet, da den er købt på afbrydelige vilkår. Kunden nedprioriteres ift. Kunder med uafbrydelig kapacitet. Kontrakter, der indgås direkte mellem køber og sælger uden mellemvirken af en børs. Det samme som OTC. Et bud på salg eller køb af el, der består af en mængde, en pris og et tidsinterval bestående af et antal sammenhængende timer (hos Nord Pool Spot må et blok bud række over mindst 3 timer). Et blok-bud er fill-or-kill: Aktøren vil enten handle hele den angivne mængde per time eller ikke handle noget af det angivne volumen overhovedet. Regulator i Tyskland for el, gas, telekommunikation, post og jernbane (Den tyske pendant til Energitilsynet). En kontrakt, en aktør har med en børs. For energibørserne er det en kontrakt, hvor aktører køber energi fra børsen eller sælger energi til børsen. For en finansiel energibørs er det en kontrakt, en aktør har med børsens clearingshus. For elmarkedet er det underliggende aktiv for den finansielle kontrakt som regel en spotpris. Capacity Allocating Service Company er en auktionsplatform for transmissionskapacitet, som faciliterer køb og salg af transmissionskapacitet på en enkelt auktionsplatform på tværs af grænserne for det Centrale Vesteuropa, Italien, det nordlige Schweiz og dele af Skandinavien. [CfD, Contract for difference] En finansiel forwardkontrakt. CfD kontrakten sikrede mod risikoen for, der var forskel mellem en områdepris og systemprisen. For en CfD kontrakt var det underliggende aktiv dermed områdepris systempris. Navnet CfD blev per september 2013 erstattet af navnet EPAD. Bortset fra navnet er CfD og EPAD kontrakterne ens. Produkt med levering af el næste dag. Danmark vest for Storebælt.. DK1 er et prisområde. Danmark øst for Storebælt. DK2 er et prisområde. Det døgn hvor den elektriske energi bliver produceret og forbrugt. Den time hvor den elektriske energi bliver produceret og forbrugt. To systemansvarlige har på hver sin side af grænsen et fælles auktionssystem til køb af kapacitet. Intradaymarked drevet af Nord Pool Spot. Day-ahead marked drevet af Nord Pool Spot. [EMCC, European Market Coupling Company] Indtil 4. marts 2014 beregnede EMCC markedskoblingsflowet for forbindelserne mellem de nordiske lande og Kontinentaleuropa. EMCC ejes i fællesskab af elbørser og TSO'er. [ENTSO-E, European Network of Transmissions System Operators for Electricity] Europæisk samarbejde for TSO'er på elmarkedet.

28 Side 27/30 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET EPAD EPEX Spot Flaskehals FNR Forward Futures Handelskapacitet HVDC-forbindelse Implicit auktion Intraday ITVC Kontek Konti-Skan LFC Markedsandel Markedskoblingsstrøm Market coupling/markedskobling Market splitting/markedssplitting Nasdaq OMX commodities Forkortelse af Electricity Price Area Differential. En finansiel forward kontrakt. En EPAD kontrakt sikrer mod risikoen for, der er forskel mellem en områdepris og systemprisen. For en EPAD kontrakt er det underliggende aktiv dermed områdepris systempris. Navnet EPAD erstattede 30. september 2013 navnet CfD. Bortset fra navnet er CfD og EPAD kontrakterne ens. [EPEX, European Power Exchange] Elbørs for spothandel i Frankrig, Tyskland, Østrig og Schweiz. Grundlagt af den tyske børs EEX og den franske børs Powernext i Når der eksisterer prisforskel mellem to prisområder. En flaskehals skabes, når efterspørgslen i et område er så høj, at den ønskede import fra naboområdet overstiger importhandelskapaciteten på forbindelsen. [FNR, Frekvensstyret normaldriftsreserve] Reserve i DK2. Bruges af Energinet.dk til at varetage forsyningssikkerheden. Terminskontrakt. En fysisk forward er en bindende aftale om fremtidig levering af en vare (fx el) til en på forhånd aftalt pris. På elmarkedet er en finansiel forward en kontrakt, der normalt har en spotpris som underliggende aktiv. En fysisk future en bindende aftale om fremtidig levering af en vare (fx el) til en på forhånd aftalt pris. På elmarkedet er en finansiel future en kontrakt, der normalt har en spotpris som underliggende aktiv. Den tilgængelige kapacitet for spotmarkedet. Er ofte lavere end den nominelle transmissionskapacitet, grundet tilbageholdelse af reserver, revision, havari eller administration af forbindelse. [HVDC, High Voltage Direct Current] En jævnstrømsforbindelse, der drives ved høj spænding (normalt V eller højere). Anvendes bl.a. på Storebæltsforbindelsen mellem DK1 og DK2. Fælles betegnelse for market splitting og market coupling. Produkt med levering af el samme dag som kontrakten indgås. Handel med el efter kl. 12 (centraleuropæisk tid) kaldes dog også intradayhandel, dersom leveringstidspunktet er den følgende dag. [ITVC, Interim Tight Volume Coupling] ITVC var en midlertidig markedskoblingsløsning på alle forbindelser mellem Norden og det centrale Vesteuropa. ITVC var baseret på volumenkobling og gennemførtes af EMCC. Den 4. marts 2014 blev ITVC erstattet af PCR. Forbindelsen mellem DK2 og Tyskland. Forbindelsen på elmarkedet mellem DK1 og SE3. [LFC, Load Frequency Control] Sekundær reserve i DK1. Symmetrisk ydelse, der købes månedligt. Bruges af Energinet.dk til at sikre forsyningssikkerheden. Den mængde el som sælges på et marked i forhold til den samlede produktion og forbrug. For elmarkedet fastsætter spotbørserne ikke alene spotpriserne for den følgende dag. Spotbørserne beregner også planerne for den næste dags energistrømme over elnettets flaskehalse (for de områder, hvor der er markedskobling eller markedssplitting). Disse planlagte energistrømme kan senere ændres af grænseoverskridende intra-day handel eller af TSO ernes grænseoverskridende udveksling af regulér-energi. Når to børser håndterer strømmen henover den grænse, hvor de to børser mødes. Når en børs håndterer strømmene over flaskehalsene i børsens eget område. Finansiel børs hvor der bl.a. handles med nordiske finansielle kon-trakter

29 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET Side 28/30 NO2 NOIS Nominel transmissionskapacitet NordREG NPS Områdepris Options OTC-kontrakt Priskobling Priskorrelationskoefficient Priszone/prisområde PTR Ramping-betingelse Regulerkraft/regulerenergi SE3 SE4 SESAM til sikring mod prisudsving ved handel med elektricitet (dvs. de finansielle kontrakter har nordiske spotpriser som det underlig-gende aktiv). [NO2, Kristiansand] Et prisområde i Norge (den sydligste priszone i Norge). [NOIS, Nordic Operation Information System] (Nordic Operation Information System) En fællesnordisk liste vedligeholdt af de nordi-ske systemansvarlige. Listen rummer de tilbud om køb og salg af regulér-energi, kommercielle aktører har sendt til de nordiske TSO er. Den kapacitet, der maksimalt kan udveksles mellem to prisområder. Sammenslutningen af de fem nordiske energiregulatorer fra Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark. Etableret i [NPS, Nord Pool Spot] Elbørs i Norden. [Områdepris, priszone] Spotpris for et givet prisområde. Da der er begrænset transmissionskapacitet mellem områderne, vil der undertiden opstå flaskehalse. Markedskobling/splitting flytter mest mulig strøm fra overskudsområder til underskudsområder, men som følge af flaskehalse i elnettet vil områdepriserne ofte blive forskellige. En rettighed til køb af (call option) eller salg af (put option) et underliggende aktiv på et på forhånd aftalt tidspunkt og til en på forhånd fastsat aftalekurs. [OTC, Over-The-Counter) En handel mellem to parter, hvor der ikke har været en børs involveret i handlen. Se også bilateral handel. Markedskobleren beregner både morgendagens priser og alle planer for flowet mellem budområderne. Måler i hvor høj grad to spotpriser samvarierer over en given perio-de. Måler hermed f.eks. hvordan en prisstigning i område A falder sammen med en tilsvarende prisstigning i område B. Tallet 1 angiver, de to spotpriser bevæger sig i perfekt takt. Tallet 0 (nul) angiver, der ikke er nogen grad af samvariation mellem de to spotpriser overhovedet. Et geografisk område indenfor hvilket aktørerne kan handle strøm med hinanden og med den lokale spotbørs uden at bekymre sig om flaskehalse i elnettet indenfor priszonen. På grund af fraværet af flaskehalse vil spotbørsen altid for hver driftstime fastsætte én spotpris for hele priszonen. Rettigheden til fysisk at overføre en bestemt mængde el på en overførselsforbindelse på et bestemt tidspunkt. De systemansvarlige har bestemt, markedskoblingsstrømmen på en HVDC forbindelse maksimalt kan ændre sig med 600 MW fra en time til den næste. Denne begrænsning på ændringer i markedskoblingsstrømmen kaldes ramping. Er indlagt for at sikre en sikker drift af elsystemet. Elektrisk energi som balanceansvarlige markedsaktører tilbyder at handle med Energinet.dk i driftstimen. [SE3, Stockholm] Et prisområde i Sverige. Området rummer bl.a. Stockholm. [SE4, Malmö] Det sydligste prisområde i Sverige. Området rummer bl.a. Malmø. Det IT-system Nord Pool Spot indtil 4. marts 2014 brugte til at be-regne spotpriser i Baltikum og Norden. SET Skagerrak Spotkontrakt [SET, Sekretariatet for Energitilsynet]. Forbindelsen på elmarkedet mellem DK1 og NO2. En kontrakt, hvor en aktør handler elektrisk energi med en spotbørs.

30 Side 29/30 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET Spotpris Spread Storebæltsforbindelsen Systemansvarlig transmissionsvirksomhed Systempris Systemydelse TenneT GmbH ToP-kontrakt TSO/Transmissionssystem soperatør Uafbrydelig kapacitet UIOLI UIOSI Uorganiseret marked Velfærdskriteriet Volumenkobling Øresund En elpris for en gros markedet fastsat af en spotbørs. Efter kl. 12 (centraleuropæisk tid) fastsætter spotbørserne en spotpris for hver time for den følgende dag. Spotpriserne for den følgende dag publiceres normalt kort før kl. 13 (centraleuropæisk tid). Eksempler på spotbørser: I Baltikum og Norden har vi spotbørsen Nord Pool Spot. I Tyskland, Frankrig, Østrig og Schweizg Schweiz opererer spotbørsen EPEX Spot. Forskellen mellem den pris, som en køber tilbyder (bid price), og den, som en sælger forlanger (ask price) ved handel. Begrebet bru-ges ved kontinuert handel. Elforbindelsen mellem DK1 og DK2. Energinet.dk er systemansvarlig transmissionsvirksomhed for det danske el- og gassystem, og skal sikre balance mellem forbrug og produktion. En virtuel spotpris. Systemprisen er den fælles spotpris, der ville være mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige, hvis der ikke var flaskehalse i det elnet, der dækker de fire lande. For at vedligeholde forsyningssikkerheden handler Energinet.dk med systemydelser for elmarkedet i form af reserver og regulerkraft. Hollandsk ejet netselskab, der ejer en del af transmissionsnettet i Tyskland. TenneT GmbH ejer bl.a. transmissionsnettet i Slesvig-Holsten. [ToP, Take-or-Pay] Kendetegnet ved komplekse bilaterale forhand-linger på et uorganiseret marked. Er ikke forpligtet til at aftage en fast mængde hver dag, men i stedet aftage en mængde indenfor en på forhånd fastsat ramme. [TSO, Transmissionssystemsoperatør] Virksomhed, der er ikkekommerciel, neutral og uafhængig af markedsaktørerne. Den danske TSO er Energinet.dk, der ejer og driver transmissionsnettene i Danmark. Generelt er en TSO en aktør der ejer højspændingsnettet i sit område og er ansvarlig for områdets forsyningssikkerhed. De fleste EU-lande har kun én TSO. I Tyskland er der dog 4 TSO er. Kunden er sikker på at modtage sin kapacitet, da den er købt på uafbrydelige vilkår. Kunden prioriteres fremfor kunder med afbrydelig kapacitet [UIOLI, Use-It-Or-Lose-It] En aktør, der ikke kan/vil bruge sin grænseoverskridende kapacitet, kan ikke gensælge kapaciteten. [ITOSI, Use-It-Or-Sell-It] En aktør, der ikke kan/vil bruge sin grænseoverskridende kapacitet, kan sælge den igen. Alternativt kan aktøren give kapaciteten til markedskoblingen og til gengæld få den flaskehalsindtægt, kapaciteten genererer. Hvor handlen ikke forekommer på børser, men foretages bilateralt. Et kriterium der anvendes ved beregning af markedskoblingsflow og spotpriser. Kriteriet siger, at blandt de mulige løsninger skal algoritmen vælge den løsning, der maksimerer værdien af spothandlen. Markedskobleren beregner kun morgendagens planer for flowet mellem to børser. Forbindelsen på elmarkedet mellem DK2 og SE4.

31 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET Side 30/ ENHEDER Enhed GW GWh J Definition Gigawatt, en måleenhed for el. 1 GW svarer til MW. Gigawatttime. Den mængde energi, der produceres på en time med en effekt på 1 GW. Joule, en energimåleenhed. 1 J svarer til produktionen eller forbruget af 1 W på et sekund. kv Kilovolt, en spændingsenhed i et elektricitetsnet. 1 kv svarer til V. kw Kilowatt, en måleenhed for el. 1 kw svarer til W. kwh M3 Kilowatttime. Den mængde energi, der produceres på en time med en effekt på 1 kw. En kubikmeter. MJ Megajoule, en energimåleenhed. 1 MJ svarer til J. MW MWh TJ TW TWh V Watt Wh Omregning Megawatt, en måleenhed for el. 1 MW svarer til kw. Megawatttime. Den mængde energi, der produceres på en time med en effekt på 1 MW. Terajoule, en energimåleenhed. 1 Tj svarer til GJ. Terawatt, en måleenhed. 1 TW svarer til GW. Terawatttime. Den mængde energi, der produceres på en time med en effekt på 1 TW. 1 TWh svarer til GWh. Volt, en spændingsenhed. Watt (W), en måleenhed. 1 W svarer til produktionen eller forbruget af 1 J pr. sekund. Watttime. Den mængde energi, der produceres på en time med en effekt på 1 MW. 1 GWh = MWh = KWh = Wh

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET HALVÅRSRAPPORT VINTERHALVÅRET 2015/2016 OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET Side 2/36 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET INDHOLD 1. SAMMENFATNING...

Læs mere

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET HALVÅRSRAPPORT SOMMERHALVÅRET 2015 OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET Side 1/35 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET INDHOLD 1. SAMMENFATNING...

Læs mere

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET

OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET HALVÅRSRAPPORT VINTERHALVÅRET 2017 OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRI- CITET Side 2/32 ENERGITILSYNET OVERVÅGNING AF DET DANSKE ENGROSMARKED FOR ELEKTRICITET INDHOLD 1. SAMMENFATNING...

Læs mere

Overvågning af det danske engrosmarked for elektricitet

Overvågning af det danske engrosmarked for elektricitet Overvågning af det danske engrosmarked for elektricitet Markedsrapport 1.-3. kvartal 2014 Sekretariatet for Energitilsynet, december 2014 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning... 2 2. Produktion og forbrug...

Læs mere

Introduktion til udtræk af markedsdata

Introduktion til udtræk af markedsdata Introduktion til udtræk af markedsdata Opdatering af markedsdata Hjemmesiden opdateres to gange ugentligt med seneste godkendte data. Der opdateres 3 måneder tilbage i tiden for at få eventuelle ændringer

Læs mere

Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen. 1. Indledning. 2. Opsummering.

Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen. 1. Indledning. 2. Opsummering. Til Energitilsynet Opdatering af evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen 10. juli 2015 NFL/NFL 1. Indledning Energinet.dk sender hermed opdateringen af evalueringen af

Læs mere

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynets sekretariat Att: Iben Hvilsted-Olsen UDKAST Evaluering af reservation af intra-day kapacitet på Storebæltsforbindelsen 2. august 211 SKL-HEP/SKL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse

Læs mere

Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen

Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen Markedsrapporten Nr. 14 November 26 Elmarkedet i november: Lavere spotpriser i det nordiske marked pga. yderligere forbedring af vandsituationen I november fortsatte tendensen fra oktober med øget nedbør

Læs mere

Markedsrapporten. Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser. Nr. 12 September Elmarkedet i september:

Markedsrapporten. Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser. Nr. 12 September Elmarkedet i september: Markedsrapporten Nr. 12 September 6 Elmarkedet i september: Fald i elspotpris men stadig forventning om høje vinterpriser Septembers nedbør i Norge og Sverige kombineret med faldende priser på olie og

Læs mere

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN

FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN FÅ MERE UD AF ELMARKEDERNE NINA DETLEFSEN DE INTERNATIONALE ELMARKEDER Geografisk integration af elmarkeder Danmark er en del af ENTSO-E (Regional Group Northern Europe) ACER Agency for the Cooperation

Læs mere

9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer...

9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer... Elmarkedet i Danmark 9. januar 2013 MSO 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Balanceansvar og planer... 4 2. Engrosmarkedet... 6 2.1 Et marked

Læs mere

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked

Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt Forår 2006 Den nordiske elbørs og den nordiske model for et liberaliseret elmarked Artiklens illustrationer er anbragt bagerst 1. Markedet

Læs mere

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser

Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser Grøn Energis forslag til Dansk Fjernvarmes strategi for systemydelser I samarbejde med Grøn Energi har Houmoller Consulting udarbejdet en rapport om systemydelser. Rapporten er Grøn Energis forslag til

Læs mere

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA

Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Sales Manager, Kenneth Lykkedal NORD POOL SPOT - DET FØRENDE ELMARKED I EUROPA Om Nord Pool Spot Nord Pool Spot er det førende elmarked i Europa Day-ahead og intraday markeder 350 selskaber fra 18 lande

Læs mere

Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen

Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Sekretariatet for Energitilsynet 8. oktober 2013 MOS Indførsel af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Med henvisning til Elforsyningslovens 73a anmoder Energinet.dk hermed Energitilsynet

Læs mere

Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder

Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder Markedsrapporten Nr. 13 Oktober 6 Elmarkedet i oktober: Lavere forward-priser for vinteren på grund af forventninger om høje nedbørsmængder Vejrforhold var den vigtigste faktor for prisdannelsen på elmarkedet

Læs mere

Udvikling af spotmarkedet - priskobling

Udvikling af spotmarkedet - priskobling Udvikling af spotmarkedet - priskobling Mogens Robert Pedersen Europæisk enighed om mål for spotmarked En ekspertgruppe under ledelse af de europæiske regulatorer blev i 2010 enige om en fremtidig model

Læs mere

Det nordiske elmarked

Det nordiske elmarked Skatteudvalget EPU alm. del - Bilag 105 Offentligt Det nordiske elmarked Anders Plejdrup Houmøller Markedschef Nord Pool Spot Danmark Det fysiske elsystem: Transportsystem og nettariffer. Regulerkraft

Læs mere

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner

Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner Til Energitilsynet Baggrundsnotat vedrørende indførelse af finansielle transmissionsrettigheds optioner 10. juli 2015 NFL-ELJ/DGR Energinet.dk sender hermed baggrundsnotat vedrørende overgangen fra fysiske

Læs mere

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser

Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Indkøb af regulerkraft, specialregulering og øvrige systemydelser Temadag hos Dansk Fjernvarme den 31. august 2015 Henning Parbo, Energinet.dk Temadag: Kraftvarmeværkers deltagelse i elmarkederne 1 Indkøb

Læs mere

Introduktion til elmarkedet

Introduktion til elmarkedet Introduktion til elmarkedet 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 Vejen fra producent til forbruger... 3 1.3 Rollerne på elmarkedet... 3 1.4 Balanceansvar og planer... 4 14. april 2016 2.

Læs mere

Introduktion til systemydelser

Introduktion til systemydelser Introduktion til systemydelser 28. februar 2013 MSO 1. Indledning... 2 2. Systemydelser... 2 2.1 Reservetyper... 3 2.2 Manuelle reserver... 4 2.2.1 Indkøb af manuel reserve... 4 2.3 Regulerkraftmarkedet...

Læs mere

Metodeanmeldelse vedrørende indførelse af fysiske transmissionsrettigheder (PTR) på den elektriske Storebæltsforbindelse

Metodeanmeldelse vedrørende indførelse af fysiske transmissionsrettigheder (PTR) på den elektriske Storebæltsforbindelse Dato: 29. april 2014 Punkt 5 Energitilsynets møde den 29. april 2014 Sag: 13/09342 Afd.: Engros & Transmission Sagsbehandler: /MARH/HGO Metodeanmeldelse vedrørende indførelse af fysiske transmissionsrettigheder

Læs mere

1. Indledning. 2. Indstilling. Energitilsynet og markedsaktører. 29. juni 2015 ELJ-NFL/DGR

1. Indledning. 2. Indstilling. Energitilsynet og markedsaktører. 29. juni 2015 ELJ-NFL/DGR Til Energitilsynet og markedsaktører Høringsnotat vedrørende høring af pilotprojektet med indførelse af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen samt overgangen fra fysiske til finansielle

Læs mere

Forskrift A: Principper for elmarkedet

Forskrift A: Principper for elmarkedet Forskrift A: Principper for elmarkedet December 2007 Rev. 1 Juni 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Jan. 2007 DATE LEG/MRP LEG/MRP LEG LSO NAME Sep./Okt. 2006 LEG/MRP REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED

Læs mere

Overvågning af de danske engrosmarkeder for elektricitet og naturgas

Overvågning af de danske engrosmarkeder for elektricitet og naturgas Overvågning af de danske engrosmarkeder for elektricitet og naturgas Halvårsrapport 2. halvår 213 Sekretariatet for Energitilsynet, marts 214 Sekretariatet for Energitilsynet 2. halvår 213 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Punkttarifsystem (frimærkesystem) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt

Punkttarifsystem (frimærkesystem) Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 236 Offentligt Det nordiske energimarked Anders Plejdrup Houmøller Direktør Nord Pool Spot Danmark Det fysiske elsystem: Transportsystem og nettariffer.

Læs mere

Introduktion til systemydelser

Introduktion til systemydelser Introduktion til systemydelser 25. februar 2015 MSO/CPL 1. Indledning... 2 2. Systemydelser... 2 2.1 Reservetyper... 3 2.2 Manuelle reserver... 4 2.2.1 Indkøb af manuel reserve... 4 2.3 Regulerkraftmarkedet...

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 14 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

Elmarkedsstatistik 2016

Elmarkedsstatistik 2016 Elmarkedsstatistik 216 Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og beskæftigelse i fjernvarmebranchen. Grøn

Læs mere

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN)

FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) FASTSÆTTELSE AF PRIS PÅ KONKURS- PRODUKTET FOR 2018 (TILLÆG TIL SPOT- PRISEN) 23. november 2017 Engros & Transmission 17/13546 Tobias Ladegaard Hensch AFGØRELSE 1. Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE - EVALUERING AF FYSISKE TRANSMISSI- ONSRETTIGHEDER PÅ STOREBÆLTSFOR- BINDELSEN

UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE - EVALUERING AF FYSISKE TRANSMISSI- ONSRETTIGHEDER PÅ STOREBÆLTSFOR- BINDELSEN 4. november 2015 Engros & Transmission UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE - EVALUERING AF FYSISKE TRANSMISSI- ONSRETTIGHEDER PÅ STOREBÆLTSFOR- BINDELSEN AFGØRELSE 1. Sekretariat for Energitilsynet godkender

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

DK1-DE Modhandelsmodel

DK1-DE Modhandelsmodel Til Markedsarbejdsgruppen DK1-DE Modhandelsmodel 20. september 2016 LIN/KBP Eksportkapaciteten imellem Vestdanmark og Tyskland har over en længere periode været betydeligt begrænset som følge af det svage

Læs mere

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER

PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Prognoser for systemydelser 1/7 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-no. 28 98 06 71 PROGNOSER FOR SYSTEMYDELSER Dato: 23/2 2017 INDHOLD Forfatter:

Læs mere

Deklarering af el i Danmark

Deklarering af el i Danmark Til Deklarering af el i Danmark 4. juni 2015 CFN/CFN Elhandlere er, ifølge Elmærkningsbekendtgørelsen, forpligtet til at udarbejde deklarationer for deres levering af el til forbrugerne i det forgangne

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

Input til strategi for systemydelser

Input til strategi for systemydelser Input til strategi for systemydelser FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 26. august 2015 Udarbejdet af: Anders Houmøller Kontrolleret af: Nina Detlefsen Beskrivelse: Notatet indeholder input til strategi for

Læs mere

Det danske behov for systemydelser. Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk

Det danske behov for systemydelser. Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Det danske behov for systemydelser Jens Møller Birkebæk Chef for Systemdrift Energinet.dk Danmark et ben i hver elektrisk lejr Energinet.dk er ansvarlig for forsyningssikkerheden i hele Danmark Kendetegn

Læs mere

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP

J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP VINDKR AF T OG ELOVERL ØB 9. maj 2011 J.nr. 3401/1001-2921 Ref. SLP Indledning Danmark har verdensrekord i vindkraft, hvis man måler det i forhold til elforbruget. I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER 1. KVARTAL 216 PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER Side 1/8 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER INDLEDNING Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er

Læs mere

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Overvågning af de danske engrosmarkeder for elektricitet og gas

Overvågning af de danske engrosmarkeder for elektricitet og gas Overvågning af de danske engrosmarkeder for elektricitet og gas Halvårsrapport 1. halvår 213 Sekretariatet for Energitilsynet Sekretariatet for Energitilsynet 1. halvår 213 Indholdsfortegnelse 1. Opsummering...

Læs mere

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1

NOTAT 30. juni Klima og energiøkonomi. Side 1 NOTAT 30. juni 2015 Klima og energiøkonomi. Forbedring af den nationale elprisstatistik for erhverv Energistyrelsen har i samarbejde med Dansk Energi, Dansk Industri og Danmarks Statistik udført et pilotprojekt

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen

Evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen Til Energitilsynet Evaluering af fysiske transmissionsrettigheder på Storebæltsforbindelsen 26. juni 2015 NFL/NFL I forbindelse med Energitilsynets godkendelse af metodeanmeldelsen fra den 8. oktober 2013

Læs mere

Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi

Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi Europæisk infrastruktur og europæisk indre marked for energi DEO møde 14. November, København Klaus Thostrup Energinet.dk 1 Om Energinet.dk 2 Elnet 3 Gasnet Dato - Dok.nr. 4 Det europæiske gassystem- stor

Læs mere

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser

Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser Til Energitilsynets sekretariat. Håndtering af begrænsninger i handelskapaciteten på Skagerrak-forbindelsen og levering af systemydelser 30. april 2015 SKL/SKL Dette notat beskriver håndteringen af leveringen

Læs mere

Workshop. Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet

Workshop. Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet Workshop Integration af ny teknologi på systemydelsesmarkedet 1 Dagsorden Introduktion og velkomst ved Peter Markussen, afdelingsleder i Systemydelser Rammer og formål med pilotprojektet ved Christina

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet. Overvågning af de danske engrosmarkeder for elektricitet og gas

Sekretariatet for Energitilsynet. Overvågning af de danske engrosmarkeder for elektricitet og gas Sekretariatet for Energitilsynet Overvågning af de danske engrosmarkeder for elektricitet og gas Kvartalsrapport - 2.kvartal 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 2 Det danske engrosmarked for naturgas

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Summer School. Det nordiske marked og fysiske sammenhænge i energisystemet. Bjarne Brendstrup, Afdelingsleder -Energinet.dk

Summer School. Det nordiske marked og fysiske sammenhænge i energisystemet. Bjarne Brendstrup, Afdelingsleder -Energinet.dk Summer School Det nordiske marked og fysiske sammenhænge i energisystemet Bjarne Brendstrup, Afdelingsleder -Energinet.dk Sommerskole - Energifonden 1 Dagsorden Forventet udvikling i elsystem Vindkraft

Læs mere

Markedsarbejdsgruppemøde

Markedsarbejdsgruppemøde Markedsarbejdsgruppemøde 24. September 2015 24. september 2015 Markedsarbejdsgruppe 1 1 Velkommen Markedsarbejdsgruppemøde den 24. september 2015 Udkast til dagsorden 2 Mandat Diskussion og færdiggørelse

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006

Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 Udvikling i dansk vindenergi siden 2006 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009 og 2010 - højere i 2011? - De 2 seneste

Læs mere

Højere prisloft i elmarkedet

Højere prisloft i elmarkedet Til Markedsarbejdsgruppen Højere prisloft i elmarkedet Dette notat beskriver formålet med et højere prisloft, principper for at fastlægge prisloft og prisbund samt den videre proces. Energinet.dk vil arbejde

Læs mere

Retningslinjer for miljødeklarationen for el

Retningslinjer for miljødeklarationen for el Til Retningslinjer for miljødeklarationen for el 25. februar 2016 CFN/CFN Dok. 15/14453-17 Klassificering: Til arbejdsbrug/restricted 1/16 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Datagrundlag for miljødeklarationen

Læs mere

Udbud af systemydelser y på markedsvilkår

Udbud af systemydelser y på markedsvilkår Udbud af systemydelser y på markedsvilkår May 21. juni 2010 Flemming Birck Pedersen flebp@dongenergy.dk gy Afdelingsleder Markedsstrategi og systemydelser DONG Energy 1 GENERATION Meget mere grøn strøm

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse

Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse Punkt 5 Energitilsynets møde den 30. oktober 2012 15. oktober 2011 ENGROS 12/07737 /HTH /PR Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den elektriske Storebæltsforbindelse

Læs mere

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral Kraftvarme Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral kraftvarme relationer mod el-systemet Et lille tilbage blik 1. CHP relation mod el markedet 2. Elforbrug til varmeproduktion

Læs mere

Specialregulering i fjernvarmen

Specialregulering i fjernvarmen Specialregulering i fjernvarmen Elkedler omsætter massive mængder af overskuds-el fra Nordtyskland til varme Nina Detlefsen Side 1 Dato: 04.02.2016 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Jesper

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver. 1. Indledning. Til. 28. november 2013 Revideret 7. april og 25. august 2014 JSS/JSS

Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver. 1. Indledning. Til. 28. november 2013 Revideret 7. april og 25. august 2014 JSS/JSS Til Energinet.dk s indkøb af frekvensstyrede reserver 1. Indledning Svenska Kraftnät og Energinet.dk indførte i oktober 2012 et fælles indkøb af frekvensstyrede reserver frekvensstyret normaldriftsreserve

Læs mere

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo

LEVERING AF SYSTEMYDELSER. Henning Parbo LEVERING AF SYSTEMYDELSER Henning Parbo DET DANSKE ELSYSTEM INSTALLERET KAPACITET, PRIMO 2017 20 centrale kraftværker 6.150 vindmøller 4.200 MW 670 decentrale kraftvarmeværker 5.250 MW 96.000 solcelleanlæg

Læs mere

Vindkraftens markedsværdi

Vindkraftens markedsværdi Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 106 Offentligt Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 151 Offentligt Vindkraftens markedsværdi Danmarks centrale placering

Læs mere

ENERGITILSYNET. al ~1 y~ o0 1. I denne sag skal Energitilsynet vurdere om Energinet.dk's reservation ~'a~l

ENERGITILSYNET. al ~1 y~ o0 1. I denne sag skal Energitilsynet vurdere om Energinet.dk's reservation ~'a~l ENERGITILSYNET bilag Punkt 5 Energitilsynets møde den 30. oktober 2012 i5. oktober 2ou ENGRO 12/o~s~ /HTH /PR Energinet.dk - opfølgning på metodegodkendelse af reservation af intra-day kapacitet på den

Læs mere

Foreløbig evaluering af reservation på Skagerrak 4- forbindelsen

Foreløbig evaluering af reservation på Skagerrak 4- forbindelsen Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Att.: Sisse Carlsen DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

Elprisstatistik juli 2007

Elprisstatistik juli 2007 ENERGITILSYNET Elprisstatistik i 27 Elprisstatistikken er revideret med virkning fra 1. januar 27. Som følge af ændret statistikgrundlag kan elprisstatistikker opgjort efter 1. januar 27 ikke umiddelbart

Læs mere

Dansk Energi høringssvar til EU-kommissionens infrastrukturpakke

Dansk Energi høringssvar til EU-kommissionens infrastrukturpakke Notat Dok. ansvarlig: CHS/MGA Sekretær: ILA Sagsnr: 06/365 Doknr: 16 01-12-2010 Dansk Energi høringssvar til EU-kommissionens infrastrukturpakke Den fælles europæiske energipolitik i Europa sigter mod

Læs mere

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007

Vindkraft I Danmark. Erfaringer, økonomi, marked og visioner. Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Vindkraft I Danmark Erfaringer, økonomi, marked og visioner Energiforum EF Bergen 21. november 2007 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk Danmarks energiforbrug i 25 år PJ 900 600 300 0

Læs mere

Årsregnskab for Energinet.dk

Årsregnskab for Energinet.dk Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

Konti-Scan. Højspændingsledninger på Læsø

Konti-Scan. Højspændingsledninger på Læsø Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 269 Offentligt Konti-Scan Højspændingsledninger på Læsø i i 4 Konti-Scan Kontiscan er kabelforbindelsen mellem DK1 (Jylland og Fyn) og

Læs mere

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft

Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Temadag Elprisscenarier, Danmarks Vindmølleforening, 21. oktober 2015, Fredericia Den Europæiske integration af el-markederne: et spørgsmål om kapacitet, vedvarende energi og politisk handlekraft Thomas

Læs mere

Prisfølsomt elforbrug - for høj forsyningssikkerhed og et velfungerende elmarked v. civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S

Prisfølsomt elforbrug - for høj forsyningssikkerhed og et velfungerende elmarked v. civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S 25. august 25 MJ Prisfølsomt elforbrug - for høj forsyningssikkerhed og et velfungerende elmarked v. civiling. Mogens Johansson, Dansk Energi Analyse A/S Nogle dyre dage i juni Tirsdag d. 21. juni om morgenen

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER Juni 2013

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER Juni 2013 MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER Juni 2013 DK1 Vi forventer en neutral til moderat faldende prisudvikling i juni måned. Kun en længere periode med tørt vejr vil kunne ændre retningen i markedet. DK2 Naturgas

Læs mere

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD)

Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Prissætning af øget risiko ved fast tillæg ift. fast pris (CfD) Dato: 22-08-2017 Når investor står overfor at skulle opstille en business case for et kommende vindmølleprojekt (samme gælder for sol m.v.)

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER December 2014 DK1 DK2 Gas CO2 Fortsat høje temperaturer og faldende råvarer giver basis for yderligere prisfald denne måned. Fortsat høje temperaturer og faldende råvarer

Læs mere

Baggrundsnotat om engrosmarked for el

Baggrundsnotat om engrosmarked for el D. 21. april 2016 Baggrundsnotat om engrosmarked for el 1. Indledning... 2 1.1 Det danske elsystem... 2 1.2 1.3 1.4 Vejen fra producent til forbruger... 3 Rollerne på elmarkedet... 4 Balanceansvar og planer...

Læs mere

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser

Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Elsam A/S' misbrug af dominerende stilling i form af høje elpriser Rådsmødet den 30. november 2005 Journal nr. 3/1120-0204-0150/ISA/LKF/CS Resumé 1. Den 8. august 2003 kontaktede det vestdanske systemansvar,

Læs mere

ANALYSE AF VINDKRAFT I DANSK ELFORSYNING 2005 OG 2006

ANALYSE AF VINDKRAFT I DANSK ELFORSYNING 2005 OG 2006 ANALYSE AF VINDKRAFT I DANSK ELFORSYNING 25 OG 26 Udarbejdet af Techconsult 1 på vegne af Reel Energi Oplysning (REO) Dækningsgrad som funktion af vindproduktion, pr. måned 25 Dækningsgrad, % af elforbrug

Læs mere

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Udvikling i dansk vindenergi siden 2009

Udvikling i dansk vindenergi siden 2009 Udvikling i dansk vindenergi siden 2009 De vigtigste faktorer for de seneste års vindenergi i Danmark - Færre, men større møller - Vindens energiindhold, lavt i 2009, 2010 og 2013 - højere i 2011 og 2012.

Læs mere

Fleksibilitet i elforbruget i et realistisk perspektiv. Mikael Togeby Ea Energianalyse A/S

Fleksibilitet i elforbruget i et realistisk perspektiv. Mikael Togeby Ea Energianalyse A/S Fleksibilitet i elforbruget i et realistisk perspektiv Mikael Togeby Ea Energianalyse A/S Relevant projects FlexPower design af elmarket med udgangspunkt i demand response Ready demand response fra varmepumper.

Læs mere

Analyse af Elsam A/S og Energi E2 A/S' adfærd på markederne for elspot i 2000 og 2001

Analyse af Elsam A/S og Energi E2 A/S' adfærd på markederne for elspot i 2000 og 2001 Analyse af Elsam A/S og Energi E2 A/S' adfærd på markederne for elspot i 2000 og 2001 Journal nr. 3/1120-0100-0776 og 3/1120-0204-0089/Energi 2/lsu Rådsmøde den 26. marts 2003 Indholdsfortegnelse Resumé

Læs mere

Hvor kommer energiprisen fra?

Hvor kommer energiprisen fra? DONG ENERGY SALES B2B Bliv en bedre energiindkøber Hvor kommer energiprisen fra? Michael Judén 12. maj 2015 Agenda 1 Hvordan dannes prisen på energi? 2 Hvad betaler jeg for som kunde? 3 Hvad kan jeg selv

Læs mere

Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind?

Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind? Det danske energisystem i 2020 Hvordan opnår vi den tilstrækkelige grad af dynamik i et el-system med 50 % vind? Mikael Togeby, Ea Energianalyse A/S Indpasning af vindkraft For Energistyrelsen og Skatteministeriet

Læs mere

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation Energinet.dk C/O Sisse Carlsen Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

Metodenotat til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen

Metodenotat til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen Til Markedets aktører og Energitilsynets sekretariat Metodenotat til evaluering af reservation på Skagerrak-4 forbindelsen 28. september 2015 SCR-HKN-JPE-SKL/SCR Dette notat beskriver metodikkerne til

Læs mere

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM

MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM MARKEDSPRIS PÅ VINDMØLLESTRØM Frederica april 2015 Navn Dato Øre/kWh Marginalomkostning på kulkraft Lav kulpris skyldes; 34 32 30 28 26 24 Lav efterspørgsel Stort udbud Lave omkostninger på udvinding og

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED 1. KVARTAL 2016 PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 1/13 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Obs: 1. kvartal 2016 er sidste gang elprisstatistikken

Læs mere

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER April 2013

MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER April 2013 MARKEDSRAPPORT TIL PRODUCENTER April 2013 DK1 DK2 Naturgas CO2 Det kolde og tørre vejr ser ud til at få en ende, og vi forventer at vi vil se faldende priser i løbet af april måned. Vi anbefaler derfor

Læs mere

Transmissionsrettigheder på den dansk/tyske grænse. Morten Sommer, Markedsudvikling, Energinet.dk

Transmissionsrettigheder på den dansk/tyske grænse. Morten Sommer, Markedsudvikling, Energinet.dk Transmissionsrettigheder på den dansk/tyske grænse Morten Sommer, Markedsudvikling, Energinet.dk 1 Transmissionsrettigheder på den dansk/tyske grænse Fælles pilot-projekt omkring indførsel af finansielle

Læs mere

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME

Forskrift B: Vilkår for adgang til. elmarkedet 78260-07. Marts 2007. Rev. 1. Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME Forskrift B: Vilkår for adgang til elmarkedet Marts 2007 Rev. 1 Dec. 2006 Jan. 2007 Mar. 2007 Mar. 2007 DATE MRP HEP MRP LSO NAME REV. DESCRIPTION PREPARED CHECKED REVIEWED APPROVED 78260-07 Energinet.dk

Læs mere