Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013"

Transkript

1 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

2 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet ved de kommunale redningsberedskaber. Deltagelse i den årlige vedligeholdelsesuddannelse Indsats er obligatorisk for alt personel, der udfører brandslukningsopgaver inden for det kommunale redningsberedskab. Dette gælder både for ansatte og frivillige, og det gælder såvel brandmænd, holdledere og indsatsledere. Alt indsatspersonale, som virker indenfor fagområde Indsats, skal således hvert år gennemgå mindst 24 timers vedligeholdelsesuddannelse (12 øvelser af 2 timer), som fastsættes af Beredskabsstyrelsen. Det enkelte kommunale redningsberedskab skal planlægge, gennemføre og evaluere sin vedligeholdelsesuddannelse med udgangspunkt i nedenstående vejledende målbeskrivelser. Redningsberedskabet skal dog tilpasse aktiviteterne efter lokale forhold og behov, således at vedligeholdelsesuddannelsen bliver til størst mulig gavn for henholdsvis brandmænd, holdledere og indsatsledere i det enkelte beredskab. Redningsberedskabet kan vælge at differentiere uddannelsesforløbet for det manuelle niveau, holdleder- og indsatslederniveauet. Det vil sige, at der kan vælges forskellige øvelser til de forskellige niveauer, ligesom der under gennemførelsen af de enkelte øvelser kan sættes fokus på forskellige elementer i øvelsen afhængig af hvilke personalegrupper, som deltager. I den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse skal redningsberedskabet søge at: inddrage identificerede risikoelementer i kommunen og herunder træne samarbejdet med lokale risikobetonede virksomheder, inddrage kommunens beredskabsplaner og herunder træne samarbejdet med relevante forvaltninger i kommunen, træne samarbejdet med andre dele af redningsberedskabet herunder både nabokommuner (niveau 1), støttepunktsberedskaber (niveau 2) og Beredskabsstyrelsen (niveau 2 og 3) samt vælge øvelser, der bedst imødekommer kommunens samlede kompetencebehov, vælge øvelser, der bedst imødekommer den enkelte ansattes individuelle behov for kompetenceudvikling, vælge en hensigtsmæssig vekslen mellem teoretiske lektioner og praktiske øvelser, træne samarbejdet med andre relevante myndigheder Beredskabsstyrelsen vil opfordre til at den uddannelsesansvarlige tilrettelægger og gennemfører øvelserne under hensynstagen til følgende fire overordnede, pædagogiske principper: 1. Øvelsen skal være praksisnær 2. Øvelsen skal lægge op til samspil og samarbejde 3. Øvelsen skal indeholde og udfordre deltagernes refleksion 2

3 4. Øvelsen skal involvere og aktivere deltagerne Principperne er en del af det læringssyn som Beredskabsstyrelsen lægger til grund for uddannelsesvirksomheden. Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 består af tre dele. Del et omhandler træning af emner fra Indsatsuddannelsen. Del to omhandler emner som er tilpasset lokale forhold i kommunen. Del tre er det valgfrie SINE modul som kan gennemføres i stedet for øvelse syv og otte. Når vedligeholdelsesøvelserne gennemføres bør den uddannelsesansvarlige prioritere i indholdet alt efter mandskabets behov og for at tilpasse det til de minimum 120 minutter pr. øvelse. Den uddannelsesansvarlige fokuserer særligt på de dele af indholdstemaerne som bedst opfylder indsatslederen, holdlederen og mandskabets uddannelsesmæssige behov. Alle lektionerne/øvelserne planlægges og gennemføres efter den uddannelsesansvarliges bestemmelse. De lokalt tilrettelagte lektioner/øvelser giver det enkelte redningsberedskab mulighed for at sætte fokus på særlige lokale forhold i kommunen. Enkelte lektioner kan køres sammen og/eller i forlængelse af hinanden, hvis læringen samt helhedsforståelsen hos deltageren på denne måde øges. Beredskabsstyrelsen Center for Uddannelse ønsker god fornøjelse med øvelserne for PS. Dokumentet kan med fordel printes i praktisk A5, hæfteformat. Beredskabsstyrelsens Center for Uddannelse Obligatorisk Vedligeholdelsesuddannelse Indsats, udarbejdet oktober 2012 med ikrafttræden 1. januar

4 Del 1 Træning af emner fra Indsatsuddannelsen De overordnede kompetencemål for øvelserne 1 til 8 er træning af kompetencerne fra Grund- og. Uddannelsesplanlæggeren skal prioritere de specifikke og relevante områder i indholdstemaerne, da beskrivelsen her indeholder mere end to timeres uddannelse for hver øvelse. Gældende uddannelsesplaner for Indsatsuddannelsen kan findes på Beredskabsstyrelsens hjemmeside under uddannelse. For hver øvelse kan der indlægges elementer som særligt træner Indsatslederen og Holdlederen i deres opgaver. Øvelse Kompetencemål Indholdstemaer Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre virke som røgdykker og på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde løse brandsluknings- og redningsopgaver i forskellige bygninger og andre konstruktioner. Kompetencemål 12 fra Deltageren kan virke som kemikaliedykker og i samarbejde med andre løse rednings-, opsamlings-, og tætningsopgaver i område med direkte kontakt. Kompetencemål 7 fra Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre håndtere livsvigtige funktioner og minimere livstruende skaders udvikling ved hjælp af undersøgelses- og/eller arbejdsprocedurer, herunder foretage eventuel påkrævet flytning og/eller transport af den tilskadekomne. Kompetencemål 2 fra Grunduddannelse Indsats Slukning af brand på flere etager Håndtering af særlige farer Se side 59 og 60 i uddannelsesplanen for Håndtering af indsats i bygninger med solcelleanlæg skal inddrages. Se under Tema på BRS.dk samt ny vejledning på BRS.dk primo Indsatstaktik ved hændelser med farlige stoffer Indsatstaktik ved hændelser med fordråbede gasser eks. Ammoniak Se side 34 og 35 i uddannelsesplanen for Håndtering af en mindre terrorhændelse og samarbejdet med andre myndigheder kan inddrages. Se Retningslinjer for indsatsledelse på BRS.dk Skadestedslære, redningskæden samt kompetenceforhold og samarbejde på skadestedet Håndtering af den tilskadekomne, akut undersøgelse og behandling Se side 17 og 18 i uddannelsesplanen for Grunduddannelse Indsats 4 Deltageren kan i forskellige redningssituationer, selvstændigt og i samarbejde med andre gennembryde bygningsmaterialer, løfte tunge byrder og afstive bygninger for at redde personer Afstivning af bygninger med sammenstyrtningsfare Prioritering af arbejdet ved skader med stort omfang 4

5 5 6 sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Kompetencemål 2 fra Deltageren kan selvstændigt anvende åndedrætsbeskyttelsesudstyret som personligt sikkerhedsudstyr i forbindelse med løsningen af de forskellige opgaver på et skadested. Kompetencemål 5 fra Grunduddannelse Indsats Deltageren kan i sit arbejde som brandmand selvstændigt og under anvendelse af de nødvendige tekniske og taktiske medinddrage de fysiske, psykiske og sikkerhedsmæssige aspekter i løsningen af forskellige røgdykkeropgaver. Se side 20 og 21 i uddannelsesplanen for Håndtering af en mindre terrorhændelse og samarbejdet med andre myndigheder kan inddrages. Se Retningslinjer for indsatsledelse på BRS.dk Betjening af trykluftsapparatet Åndedræt og åndededrætsgifte Se side 31 og 32 i uddannelsesplanen for Grunduddannelse Indsats Brandforløb og overtænding Opstilling og betjening af overtryksventilator Se side 54 til 55 i uddannelsesplanen for Kompetencemål 11 fra A. Deltageren kan selvstændigt varetage arbejdsfunktionerne ved indsats overfor de hyppigst forekommende uheld med personbiler og i samarbejde med andre frigøre fastklemte personer. Køretøjets opbygning og taktisk brug af værktøj ved frigørelse fra personbiler Kompetenceudviklende øvelsesopgaver ved frigørelse af personer fra personbiler i indsatslignende situationer Kompetencemål 4 fra Grunduddannelse Indsats Se side 27 til 30 i uddannelsesplanen for Grunduddannelse Indsats 7 Sikkerhedsmæssige forhold i håndteringen af elkøretøjer skal inddrages. Se vejledning herom på BRS.dk B. Deltageren kan i samarbejde med andre redde personer fra løst oplag, fra produktionsanlæg og ifm. oversvømmelser under anvendelse af de nødvendige tekniske og taktiske færdigheder Kompetencemål 5 fra Frigørelse af personer fra løst oplag sne, kornsiloer, brønde, udgravningshuller mm. Frigørelse af personer fra produktionsanlæg og forskellige typer maskiner Rednings- og lænsningsopgaver ift. oversvømmelser 5

6 Se side 28 til 30 i uddannelsesplanen for Se vejledning om indsats ifm. spildevand på BRS.dk C. Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre løse forskellige brandsluknings- og redningsopgaver. Kompetencemål 10 fra A. Deltageren kan selvstændigt varetage arbejdsfunktionerne ved indsats overfor alle typer uheld med forskellige transportmidler og i samarbejde med andre frigøre fastklemte personer. Kompetencemål 4 fra Redning og arbejde ved brug af stiger samt redning ved brug af springpude Se side til 45 i uddannelsesplanen for Frigørelsesarbejdet ved trafikuheld med større køretøjer som lastvogne, busser og toge Frigørelsesarbejdet ved komplekse trafikuheld Se side 25 til 27 i uddannelsesplanen for Se Vejledning om indsats ved uheld med elkøretøjer på BRS.dk 8 B. Deltageren kan virke som kemikaliedykker og i samarbejde med andre løse rednings-, opsamlings-, og tætningsopgaver i område med direkte kontakt. Kompetencemål 7 fra Arbejdet ved hændelser med farlige stoffer Frigørelse af personer fra et køretøj eller lign. ved uheld med farlige stoffer Se side 36 og 37 i uddannelsesplanen for C. Deltageren kan selvstændigt anvende pumperne og i samarbejde med andre sørge for vandforsyning til forskellige indsatser. Kompetencemål 8 fra Betjening af pumper som påhængsbæresprøjten ift. vandforsyning Se side 38 i uddannelsesplanen for 6

7 Del 2 Lokalt tilrettelagte øvelser Øvelserne 9, 10, 11 og 12 tilrettelægges lokalt og lægger op til inddragelse af lokale elementer fra kommunens risikobaserede dimensionering, eksempelvis lokaliteter eller scenarier af særlig betydning eller stor kompleksitet. Øvelse Indhold Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre inddrage kendskab til identificerede risikoelementer i kommunen og løse brandsluknings-, CBRN- og redningsopgaver Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre inddrage kendskab til identificerede risikoelementer i kommunen og løse brandsluknings-, CBRN- og redningsopgaver Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre inddrage kendskab til identificerede risikoelementer i kommunen og løse brandsluknings-, CBRN- og redningsopgaver Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre inddrage kendskab til identificerede risikoelementer i kommunen og løse brandsluknings-, CBRN- og redningsopgaver 7

8 Del 3 SINE modul (det samme som for 2011 med en varighed af 4 timer i alt) De kommuner, som har indført SINE, kan benytte sig af vedligeholdelsesuddannelsens særlige SINE modul. For de kommuner skal dette modul gennemføres i stedet for øvelse 7 og 8. Øvelse SINE modul Indhold Deltageren kan betjene kommunens kommunikationsmateriel, SINE terminaler (Terminalbruger-uddannelsen) SINE-modul Betjening af kommunikationsmateriel, SINE-terminaler (Terminalbrugeruddannelsen) samme modul som for 2011 Der lægges i lektionen vægt på de praktiske færdigheder. Hvis der ikke skal undervises i lokalt kommunikationsmateriel, kan undervisningstiden bruges til praktik. Enkelte funktioner på SINEterminalen kræver særlige brugerrettigheder, hvorfor det ikke er alle deltagere, der skal have undervisning i disse funktioner. Ved lektionen skal deltagerne have de fornødne kommunikationsmidler og tilbehør til rådighed. Mål Indsatslederen, holdlederen og brandmanden skal: kunne gennemgå modulets mål, formål og forløb, kunne orientere om SINE s overordnede struktur og anvendelsesmuligheder, herunder talegrupper, direkte kommunikation fra terminal til terminal (DMO, Direct Mode), brug af terminal via netværk (TMO, Trunck Mode), Gateway og repeater-funktion samt brug af SINE ved større hændelser, have forståelse for kommunikationssikkerhed, herunder låsning af bortkomne terminaler, have kendskab til redningsberedskabets radioprocedurer, kunne anvende SINE-håndterminal og mobilterminal, herunder brugereftersyn, modtagelse af taleopkald, afsendelse af taleopkald, modtagelse af tekstbesked (SDS), afsendelse af tekstbesked (SDS), statusmeldinger, individuel opkald, nødkald, daglige funktioner og betjening samt simpel fejlfinding, kunne anvende SINE-terminaler ved opkald til offentlig telefonnet*, kunne anvende mobiltelefon, alarmmodtager (Pager) og andet lokalt kommunikationsmateriel ved eget beredskab, kunne anvende talegrupper ved eget beredskab (egen VPN) og tværgående talegrupper (tværgående VPN/skadestedssæt), til- og framelding, alias (kaldesignal) ved eget beredskab, ekspeditionsordene: alarmsignal, melding, forespørgsel, signal, klar til signal, her er, skift, slut, gentag, jeg gentager, rettelse, jeg staver, modtaget, vent, slut og det fonetiske alfabet og talord 8

9 Indhold Klargøring af SINE-terminalen til brug ved at tænde den, justere lydstyrken på volumenknappen, indstille terminalen på valgte talegruppe og kontrollere batteristand. Etablering af kontakt på SINE terminalen i TMO, DMO samt ved individuel opkald. Etablering af kontakt på SINE-terminal til almindelig offentlig telefon.* Aktivering nødkald på SINE-terminal. Anvendelse af Tænk-Tast-Tøv-Tal. Ladning af ovennævnte kommunikationsmidler. Af- og påmontering af batteri på håndholdte terminaler. Talegrupper ved eget beredskab. Tekstbesked på SINE-terminal. Kontakt mellem lokale kommunikationsmidler. Tekst- og statusmeddelelse. Aflæsning af opkald på pager.** Opkald til vagtcentral/kontrolrum. Flytning til anden talegruppe samt skifte talegruppe på SINE-terminal. * Kun relevant for brugere, der har denne mulighed. ** Afhængig af lokalt materiel. Henvisninger Vejledning om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet SINE. Økonomistyrelsen Brugsvejledninger til lokale indkøbt kommunikationsmateriel. 9

10 Egne notater 10

11 11

Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen

Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen Prøven gennemføres i rækkefølgen A, B og C. Opgave A og B ses herunder. Spørgsmål til opgave C medbringes til prøven af censor. Når eksaminanden har trukket

Læs mere

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed

Generelle bestemmelser for. de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Generelle bestemmelser for de kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 De kommunale redningsberedskabers uddannelsesvirksomhed...

Læs mere

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013

Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 Vejledning om revision af planen for det kommunale redningsberedskab 2010-2013 April 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 2 Regler for dimensioneringsprocessen...5 3 Sammenfattende

Læs mere

Redningsspecialistuddannelse

Redningsspecialistuddannelse Side 1 s Redningsspecialistuddannelse Omlægningen af værnepligten i 2013 fra seks til ni måneder i medførte udviklingen af en helt ny uddannelse s Redningsspecialistuddannelse. Redningsspecialistuddannelsen

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- UDDANNELSE

KOMMUNIKATIONS- UDDANNELSE KOMMUNIKATIONS- UDDANNELSE Beredskabsstyrelsen Sydjylland FORORD Nærværende kompendium til kommunikationstjeneste er et supplement til undervisningen i faget "Regional kommunikationsuddannelse" ved Beredskabsstyrelsen

Læs mere

vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Denne branchevejledning er en revideret udgave af branchevejledningen Sikkerhed

Læs mere

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen

Værnepligt. ved Beredskabsstyrelsen Værnepligt ved Beredskabsstyrelsen Indhold Kom indenfor hos Beredskabsstyrelsen........... 4 Redningsberedskabet hvad er det?............ 5 Hvad laver Beredskabsstyrelsen?................ 6 Mine uddannelses-

Læs mere

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed

Generelle bestemmelser for. Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Generelle bestemmelser for Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed Introduktion til redningsberedskabets samlede uddannelsessystem... 2 Beredskabsstyrelsens kursusvirksomhed... 3 Undervisningsmidler... 4

Læs mere

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet

Indsats. Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet 564974_kørsel.fm Page 1 Monday, December 3, 2007 2:23 PM Indsats Udrykningens sammensætning Kørsel til skadestedet Befalingsudgivelse Radiokommunikation Oprydning på brandstedet Beredskabsstyrelsen 2006

Læs mere

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale ambulanceassistent

Teknisk Skole. Hovedforløb Redder Speciale ambulanceassistent Hovedforløb Redder Speciale ambulanceassistent Lokal undervisningsplan version 0.1 jvf. bekendtgørelse nr. 202 af 09.03.2011 og uddannelsesordning af 06.07.2011 Udarbejdet af Eigil Hviid & Bjarne Knudsen

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune Plan for risikobaseret redningsberedskab i Ringsted Kommune september 2011 Indholdsfortegnelse 1. FORMÅL OG BAGGRUND...3 2. RISIKOPROFIL AF RINGSTED KOMMUNE...4 3. FREMTIDIGT SERVICENIVEAU FOR RINGSTED

Læs mere

National øvelsesvejledning. Evaluering af øvelser

National øvelsesvejledning. Evaluering af øvelser National øvelsesvejledning Evaluering af øvelser Indholdsfortegnelse Hvorfor evaluerer vi øvelser?... 1 Hvad er evaluering af øvelser?... 1 Introduktion til arbejder med evaluering af øvelser... 2 Udvikling

Læs mere

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever...

Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... Elevmappe 2012-2013 Vi vil gerne være de bedste til det, vi laver - derfor har vi også de bedste kontorelever... FORORD I foråret 2012 vedtog Kommunalbestyrelsen en ny administrativ struktur i LTK. Den

Læs mere

Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver

Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver HH August 2009 Titel: Organisationen af redningsberedskabet og samtænkning af kommunale opgaver Opdragsgiver: FOA Fag og Arbejde

Læs mere

Den lokale. Undervisningsplan. for

Den lokale. Undervisningsplan. for Den lokale Undervisningsplan for 1- årig serviceassistentuddannelse 2007-2008 udarbejdet af Hanne Lundgren Indhold: Forord Bekendtgørelsen Skolens pædagogiske grundsyn Pædagogiske, didaktiske og metodiske

Læs mere

Retningslinjer for indsatsledelse. November 2013

Retningslinjer for indsatsledelse. November 2013 Retningslinjer for indsatsledelse November 2013 1 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail. csb@brs.dk www.brs.dk ISBN.: 978-87-91590-74-0 B

Læs mere

National øvelsesvejledning

National øvelsesvejledning National øvelsesvejledning 1 National øvelsesvejledning Indholdsfortegnelse National øvelsesvejledning 1. Introduktion 3 1.1. Øvelsestyper 4 2. Øvelsens opdrag 9 3. Organisering af øvelsen 12 4. Planlægning

Læs mere

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene

3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab. Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene 3Fs bud på et robust og fremtidssikret beredskab Tryghed og værdi for borgerne sundhed og sikkerhed for brandmændene Indledning: I forbindelse med strukturkommissionens arbejde med det fremtidige beredskab

Læs mere

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune

Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Oplæg til serviceniveau for risikobaseret redningsberedskab i Faxe Kommune Juni 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND FOR UDARBEJDELSE AF OPLÆG TIL SERVICENIVEAU... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. OPBYGNING

Læs mere

Plan for fortsat drift

Plan for fortsat drift Plan for fortsat drift Hvidovre Kommunes Beredskabsplan Planen beskriver, hvorledes det daglige beredskab kan omstilles til at kunne håndtere mere omfattende hændelser i situationer, hvor et vist varsel

Læs mere

Undersøgelse af frivilligområdet

Undersøgelse af frivilligområdet Undersøgelse af frivilligområdet Arbejdsgruppen Forsvarsministeriet Holmens Kanal 42 1060 København K Tlf.: 33 92 33 20 Fax: 33 32 06 55 Mail: fmn@fmn.dk Web: www.fmn.dk September 2008 Arbejdsgruppen vedrørende

Læs mere

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning

Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Helhedsorienteret beredskabsplanlægning Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk

Læs mere

Plan for risikobaseret redningsberedskab

Plan for risikobaseret redningsberedskab Plan for risikobaseret redningsberedskab i Kolding Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. FORLØB FOR ARBEJDET... 3 3. DISPOSITION... 3 4. KOLDING KOMMUNES RISIKOPROFIL... 4 4.1 RISIKOOBJEKTER...

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nyhedsbrev Nr. 5. 2010 Ambulancetjenesten Vi har nu afholdt det første møde med Regionen. Med til mødet tog vi mange af de ting, som I har sendt til os i løbet af de sidste måneder. Vi fik diskuteret tingene

Læs mere

OPERATIV LEDELSE. Struktur for. i Københavns brandvæsen. Københavns Brandvæsen H. C. Andersens Boulevard 23 1553 København V Staben

OPERATIV LEDELSE. Struktur for. i Københavns brandvæsen. Københavns Brandvæsen H. C. Andersens Boulevard 23 1553 København V Staben Struktur for OPERATIV LEDELSE i Københavns brandvæsen Københavns Brandvæsen H. C. Andersens Boulevard 23 1553 København V Staben Version 4 5. november 2011 Indhold Denne rapport er et internt arbejdsdokument.

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder

Lektiehjælp og faglig fordybelse. Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse Nye regler, nye muligheder Lektiehjælp og faglig fordybelse nye regler, nye muligheder Redaktion: Ministeriet

Læs mere

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om.

Tusind tak for det enorme engagement, som jeres mange input vidner om. Forslag til besparelser og refleksioner, som de er indsendt til beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl efter de tre informationsmøder, der blev afholdt i juni måned 2015 for medarbejdere og frivillige i

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011

Risikobaseret dimensionering. Vejen KOMMUNE August 2011 2 011 Risikobaseret dimensionering Vejen KOMMUNE August 2011 Vejen Kommune Brand & Redning Risikobaseret dimensionering 2011. Baseret på en analyse udarbejdet 2010-2011. Tilføjelser og ændringer efter

Læs mere