fx-82solar fx-85b RCA V01

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fx-82solar fx-85b RCA 500423-001V01 http://world.casio.com/edu/"

Transkript

1 De fx-82solar fx-85b RCA V01

2 fx-82solar fx-85b

3 CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. Indholdsfortegnelse Korrekt behandling 146 Funktionsindstillinger 147 Grundlæggende udregninger 149 Udregninger med konstanter 150 Udregninger med hukommelse 151 Udregninger med brøker 153 Udregninger med procenter 154 Udregninger med videnskabelige funktioner 156 Statistiske udregninger (SD-funktionsindstilling) 163 Teknisk information

4 Korrekt behandling Denne lommeregner består af præcisionskomponenter. Forsøg aldrig at skille den ad. Pas på ikke at tabe lommeregneren eller på anden måde udsætte den for kraftige stød. Lad ikke lommeregneren ligge på et sted med stærk varme eller høj luftfugtighed eller hvor der er meget støv. Hvis lommeregneren udsættes for stærk kulde, kan det vare længere, inden der kommer noget frem i displayet, og det kan endog ske, at den slet ikke fungerer. Lommeregneren vil begynde at fungere korrekt igen, så snart den igen bruges, hvor temperaturen er normal. Der kommer ikke noget frem i displayet, og tasterne virker ikke under udregningerne. Husk, når du trykker på tasterne, at se på displayet for at sikre dig, at dine tastindtrykninger udføres korrekt. Lad aldrig et udbrændt batteri (fx-85b) sidde tilbage i batterirummet. Det kan lække og beskadige lommeregneren. Undgå at anvende flygtige rensevæsker som f.eks. fortynder eller rensebenzin til rengøring af lommeregneren. Tør af med en blød klud eller med en klud, der er fugtet i en opløsning af vand og et neutralt rengøringsmiddel og derefter vredet op. Fabrikanten og dennes leverandører påtager sig i intet tilfælde overfor køberen eller trediemand noget ansvar for skader, udgifter, tabt fortjeneste, tabt profit eller for anden skade, der er forårsaget af funktionsfejl, reparationer, batteriudskiftning (fx-85b) eller utilstrækkeligt lys. Brugeren bør udfærdige data, så han er garderet mod sådanne 146

5 datatab. Skil dig aldrig af med batteriet (fx-85b), det flydende krystaldisplay eller andre af komponenterne ved at brænde dem. Husk altid først at se efter i denne brugsanvisning for at sikre dig, at et opstået problem ikke skyldes lav batterieffekt (fx-85b) eller en funktionsfejl, inden du antager at der er opstået en funktionsfejl i lommeregneren. Indholdet af denne brugsanvisning kan ændres uden varsel. Ingen del af denne brugsanvisning må gengives i nogen form uden fabrikantens udtrykkelige tilladelse. Gem denne brugsanvisning til senere konsultation. Funktionsindstillinger Anvendelse Udregninger med standardafvigelser Almindelige udregninger Udregninger med grader Udregninger med radianer 147 Tastbetjening Funktionsindstillings navn* Fl F0 F4 F5 SD COMP DEG RAD Udregninger med gradienter F6 GRA Specifikation af antal decimalpladser F7 FIX

6 Anvendelse Tastbetjening Funktionsindstillings navn* Specifikation af antal betydende cifre F8 SCI Annullerer funktionsindstillingerne FIX og SCI F9 NORM *Indikatorerne i displayet viser den aktuelle funktionsindstilling. Fravær af indikator i displayet indikerer funktionsindstilling COMP. Bemærk! En guide over funktionsindstillinger findes over displayskærmen. Funktionsindstillingerne DEG, RAD og GRA kan anvendes i kombination med funktionsindstillingerne COMP og SD. F9kobler ikke SD funktionsindstillingen ud. F0kobler SD funktionsindstillingen ud. F0annullerer ikke SCI eller FIX specifikationerne. Tryk altid på t før funktionsindstillingerne DEG, RAD og GRA indtastes. Husk altid at indstille funktionsindstillingen og vinkelenheden (DEG, RAD, GRA), før udregningen påbegyndes. 148

7 Grundlæggende udregninger Brug funktionsindstillingen COMP til grundlæggende udregninger. Eksempel 1: 23 4, , 53 = Eksempel 2: 56 ( 12) ( 2,5) E \ 2.5 E = Eksempel 3: 2 3 ( ) 2 \ 3-1 e 20 = Eksempel 4: =36 7-8, 4-5 = Eksempel 5: 6 =0, \ 6 A N = Eksempel 6: 2 [7 6 (5 4)] O O P P = 122. Alle P operationer kan springes over før = tasten. 149

8 Eksempel 7: 4/3π \ 3 - A x - 5 A N = Udregninger med konstanter Tryk to gange på +,,, - eller \ efter at du har indtastet et tal for at gøre dette tal til en konstant. K vises i displayet, mens en konstant anvendes. Brug funktionsindstillingen COMP til udregninger med konstanter. Eksempel 1: 2,3 3, derefter 2,3 6 (2,3 3) = (2,3 6) 6 = K 5.3 K 8.3 Eksempel 2: 12 2,3, derefter12 ( 9) (12 2,3) = (12 ( 9)) 9 E = K 27.6 K 108. Eksempel 3: (17 17) = ( ) = ( ) = 150 K 34. K 51. K 68.

9 Eksempel 4: 1,7 4 8,3521 (1,7 2 ) = (1,7 3 ) = (1,7 4 ) = K 2.89 K K Udregninger med hukommelse Brug funktionsindstillingen COMP til udregninger med hukommelsen Brug A Y,, A { og Z til udregninger med hukommelsen. A Y erstatter det aktuelle hukommelsesindhold. M kommer frem i displayet, hvis der er en værdi i hukommelsen. Tryk på 0AY eller tayhvis du vil slette hukommelsen. Eksempel 1: (53 6) (23 8) (56 2) (99 4) 210,75 (53 6) = A Y (23 8) 23, 8 (56 2) 56-2 (99 4) 99 \ 4 (Fremkaldning af hukommelsen) Z M 59. M 15. M 112. M M Eksempel 2: Udregning af følgende med brug af hukommelsen som vist. 151

10 M 13. Eksempel 3: Udregning af følgende med brug af hukommelsen og en konstant: (12 3) (45 3) (78 3) 135. (12 3) = A Y (45 3) 45 A { (78 3) 78 (Fremkaldning af hukommelsen) Z MK 36. MK 135. MK 234. MK 135. kekstra fx-85b hukommelses-udregninger fx-85b har to ekstra hukommelser kaldet A og B. Brug A J til at indprogrammere data og 0til at fremkalde data. Indprogrammering af data i hukommelsen rydder denne for al gammel data. En hukommelse slettes ved at man indprogrammerer et nul i den. Eksempel 1: Indtastning af 123 i hukommelse A. t 123 A J

11 t Eksempel 2: Indprogrammering af facit af i hukommelse B. t A J t Udregninger med brøker Brug funktionsindstillingen COMP til udregninger med brøker. Det totale antal cifre (inklusive divisionstegn) kan ikke overstige Eksempel 1: C C 5 = Eksempel 2: C 1 C C 2 C 3 = Eksempel 3: C =

12 Eksempel 4: 1 2 1,6 2,1 1 C = 2.1 Facit af brøk/decimal udregning er altid decimal. 1 Eksempel 5: 0,5 (brøk decimal) 2 1 C 2 = 1 2. C 0.5 C Eksempel 6: C 2 C A B 5 3. A B Udregninger med procenter Brug funktionsindstillingen COMP til udregninger med procenter. Eksempel 1: Udregning af 12% de A v

13 Eksempel 2: Udregning af, hvor stor en procentdel 660 er af \ 880 A v 75. Eksempel 3: 15% tillæg til A v Eksempel 4: 25% afslag på A v, Eksempel 5: Udregning af følgende med brug af en konstant. 12% af 1200 = % af 1200 = % af 1200 = 276 (12%) A v (18%) 18 A v (23%) 23 A v K 144. K 216. K

14 Udregninger med videnskabelige funktioner Brug funktionsindstillingen COMP til udregninger med videnskabelige funktioner. Udførelse af nogle udregninger kan vare længe. Vent til facit er kommet frem, inden du begynder på den næste udregning. =3, kseksagesimale funktioner Eksempel 1: = I 25 I 36 I + 12 I 23 I 34 I = Eksempel 2: ,56 = 5, I 2 I 3 I = Eksempel 3: sin ,21 = 0, (DEG funktionsindstilling) 87 I 65 I I S Eksempel 4:1, I I

15 I Eksempel 5: , I 34 I A O I kan også anvendes, når du indtaster værdier for at omskrive mellem seksagesimal og decimal. ktrigonometriske/omvendte trigonometriske funktioner Eksempel 1: sin ( 6 rad) (RAD funktionsindstilling) A x \ 6 = S RAD 0.5 Eksempel 2: cos (DEG funktionsindstilling) 63 I 52 I 41 I W DEG Eksempel 3: tan ( 35gra)(GRA funktionsindstilling) GRA 35 E h Eksempel 4: cos 1 ( rad) (RAD funktionsindstilling) 2 RAD 2 A L \ 2 = A V

16 Eksempel 5: Omskrivning af 45 grader til radianer, gradienter og tilbage til grader. F 4 45 A F 5 A F 6 A F 4 DEG 45. RAD GRA 50. DEG 45. Gentagen omskrivning mellem vinkelenheder kan bevirke, at normalt små fejl akkumuleres, med unøjagtighed som resultat. khyperboliske/omvendte hyperboliske funktioner Eksempel 1: sinh 3,6 3.6 M S Eksempel 2: sinh M A j ktitals- og naturlige logaritmer, eksponenter Eksempel 1: log 1, R Eksempel 2: In 90 ( log e 90) T

17 Iog 64 Eksempel 3: Iog 4 64 R \ 4 R = 3. Eksempel 4: 10 0,4 5 e 3.4 A Q E A U = Eksempel 5: w 3 = Eksempel 6: w 3 E = Eksempel 7: e A U Eksempel 8: log sin 40 + log cos 35 (DEG funktionsindstilling) DEG 40 S R +35 W R = Omskrivning til antilogaritme: A Q DEG Eksempel 9: 8 1/3 8 A s 3 =

18 kkvadratrødder, kubikrødder, kvadrater, reciprokke tal og fakulteter Eksempel 1: A L + 3 A L - 5 A L = Eksempel 2: A D + 27 E A D = Eksempel 3: ( 30) 2 30 E K 1 Eksempel 4: A X, 4 A X = A X Eksempel 5: 8! 8 A f

19 kfix, SCI, NORM, RND, RAN#, ENG udregninger Eksempel 1: 1,234 1,234, afrunding af facit til to steder (FIX 2). F = FIX 0.00 FIX 2.47 Eksempel 2: 1,234 1,234, afrunding af indtastning til to steder. F A b A b = Tryk på F9 for at slette FIX specifikationen. FIX 2.46 Eksempel 3: 1 3, med visning af facit med to betydende cifre (SCI 2). F \ 3 = Tryk på F9 for at slette SCI specifikationen. SCI SCI Eksempel 4: Omskrivning af meter til kilometer A J

20 Eksempel 5: Omskrivning af 0,08125 gram til miligram A J Eksempel 6: Frembringelse af et tilfældigt tal mellem 0,000 og 0,999. Eksempel (facit er forskelligt hver A c gang) komskrivning af koordinater Eksempel 1: Omskrivning af polære koordinater (r 2, 60 ) til retvinklede koordinater (x, y). (DEG funktionsindstilling) DEG x 2 A z 60 = 1. y A N DEG ANombytter den viste værdi med værdien i hukommelsen. Eksempel 2: Omskrivning af retvinklede koordinater (1, 3) til polære koordinater (r, ). (RAD funktionsindstilling) r 1 A y 3 A L = RAD 2. θ A N RAD

21 kpermutation Eksempel: Bestemmelse af, hvor mange forskellige 4- cifrede værdier, der kan frembringes med brug af tallene 1 til 7. 7 A m 4 = 840. kkombination Eksempel: Bestemmelse af, hvor mange forskellige grupper med 4 medlemmer, der kan laves i en gruppe på 10 personer. 10 A n 4 = 210. Statistiske udregninger (SD funktionsindstilling) Tryk på Flfor at aktivere SD funktionsindstillingen for statistiske udregninger med brug af standardafvigelse. Tryk først på F9 hvis FIX eller SCI vises i displayet. Indtastning af data begynder altid med Au. Eksempel: Udregning af n 1, n, o, n, x og x 2 for følgende data: 55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52. Indtast SD funktionsindstilling. F l 0 ṢD 163

22 Instast data. A u 55 } 54 } 51 } 55 } 53 } } Eksempel på standardafvigelse Befolknings-standardafvigelse Aritmetisk gennemsnit Antal data Sum af værdier Sum af kvadratet af værdier 54 } 52 } A q A p A ` A r A o A a SD SD SD SD 8 ṢD 427 ṢD ṢD }} indtaster den samme data to gange (som herover). Det er også muligt at indtaste den samme data flere gange med brug af -. For f.eks. at indtasta dataen 110 ti gange, skal der trykkes på }. Ovenstående facitter kan opnås i en hvilken som helst rækkefølge og ikke nødvendigvis som vist herover. Tryk på A[, hvis du vil slette den data, der netop er indtastet. 164

23 krettelser under data-indtastning Eksempel 1: Ændring af netop indtastet data. Korrekt Aktuel 51 } 50 } A [ 51 } } } t } t } Rettelse Eksempel 2: Ændring af tidligere indtastet data. Korrekt 51 } } Aktuel 49 } } Rettelse 49 A [ 51 } A [ } 165

24 Teknisk information ktaster og deres funktioner Generelt Aritmetiske udregninger... +,,, -,... \, = Tilbagerykning... Q Sletning (bevarer hukommelsen)... k Indtastning af tal , l Tænd, nulstilling af alt... 5 (Gælder kun fx-82solar) Sletning af alt... t Tegnændring... E Hukommelsen Hukommelse ind... A Y Hukommelse minus... A { Hukommelse plus... Hukommelse fremkaldning... Z fx-85b hukommelse Fremkaldning af hukommelse A Fremkaldning af hukommelse B Fremkaldning af hukommelse M Indprogrammering i hukommelse A... A J 1 166

25 Indprogrammering i hukommelse B... A J 2 Indprogrammering i hukommelse M... A J 3 Specielt Skift mellem display/hukommelse... A N, A d Eksponent... e Intern afrunding... A b Parenteser... O, P Pi (3, )... A x Valg af funktionsindstilling... F Seksagesimal... I, A O Skiftetast-funktioner... A Videnskabelige funktioner Bue-cosinus... A V Bue-sinus... A j Bue-tangent... A g Titals-antilogaritme... A Q Titals-logaritme... R Omskrivning til grader... A F 4 Omskrivning til gradienter... A F 6 Omskrivning til radianer... A F 5 Cosinus... W 167

26 Tredie potens... A N Kubikrod... A D Teknik... A J, A P Fakultet... A f Brøk... C Brøk... A B Hyperbolisk... M Naturlige antilogaritmer... A U Naturlige logaritmer... T Procent... A v Polær-til-retvinklet... A z Effekt... w Tilfældigt tal... A c Reciprokt tal... A X Retvinklet-til-polær... A y Rod... A s Sinus... S Kvadrat... K Kvadratrod... A L Tangent... h Permutation... A m Kombination... A n 168

27 Statistik (SD funktionsindstilling) Arimetisk gennemsnit... A ` Sletning af data... A [ Indtastning af data... } Antal data... A r Befolknings-standardafvigelse... A p Eksempel på standardafvigelse... A q Sletning af statistisk register... A u Sum af kvadraterne af værdier... A a Sum af værdier... A o kdisplayformater for eksponentialfunktion Denne lommeregner kan vise op til 10 cifre. Større værdier angives automatisk med anvendelse af eksponentiel notation. I tilfælde af decimalværdi kan der vælges mellem to formater, der bestemmer ved hvilket punkt den eksponentielle notation anvendes. NORM 1 Med NORM 1 vil eksponentiel notation automatisk blive anvendt for heltals-værdier med flere end 10 cifre og decimalværdier med flere end to decimalpladser. NORM 2 Med NORM 2 vil eksponentiel notation automatisk blive anvendt for heltals-værdier med mere end 10 værdier og decimalværdier med flere end ni decimalpladser. 169

28 Hvordan man skifter mellem NORM 1 og NORM 2 Tryk på F9. Der er ingen angivelse på displayet af, hvilket format der er aktiveret, men det er muligt at bestemme indstillingen ved at udføre følgende udregning. 1 \ 200 = NORM 1 format NORM 2 format Alle eksempler i denne brugsanvisning viser facitter med brug af NORM 1 format. khvis der er opstået et problem... Gå frem som beskrevet herunder, hvis et facit ikke er som forventet eller hvis der er opstået en fejl. 1. F0 (COMP funktionsindstilling) 2. F4 (DEG funktionsindstilling) 3. F9 (NORM funktionsindstilling) 4. Kontroller den formel, du arbejder med, for at bekræfte at den er korrekt. 5. Indtast de korrekte funktionsindstillinger for at udføre udregningen og forsøg igen. krettelser under udregning Brug Q til at rykke tilbage og slette de indtastede cifre et efter et, hvis du kommer til at lave en fejl, når du indtaster en værdi (men endnu ikke har trykket på en operationstast). Eller du kan slette hele indtastningen ved at trykke på k og begynde forfra igen. I en række af udregninger skal du trykke på k, mens et

29 mellemfacit angives, for kun at annullere den sidst udførte udregning. For at ændre den operationstast (+,,, -, \, w, As, etc.) du netop har trykket på, behøver du blot at trykke på den rigtige operationstast. I dette tilfælde vil operationen for den sidst indtrykkede tast blive anvendt, men operationen vil fortsat bevare forrangsrækkefølgen for den først indtrykkede tast. kkontrol af kapacitetsoverstigning og fejl Følgende forhold umuliggør yderligere udregning: a. Hvis et facit (det være sig mellem- eller slutfacit) eller den akkumulerede sum i hukommelsen overstiger ±9, (indikatoren E angives.) b. Hvis funktionsberegninger udføres med et tal, som overstiger indtastningsomfanget (indikatoren E angives i displayet). c. Ved udførelse af en ulogisk operation (f.eks. forsøg på at beregne o og n hvor n 0) ved statistikberegning (indikatoren E angives i displayet). d. Ved udførelse af en matematisk ugyldig operation (f.eks. division med nul) (indikatoren E angives i displayet). e. Det samlede antal indlejrede parentes-niveauer overstiger seks, eller hvis flere end 18 par parenteser anvendes ( 1 indikatoren kommer frem i displayet). For at annullere en hvilken som helst af de ovennævnte tilstande, skal t trykkes ind, og udregningen skal udføres fra begyndelsen. 171

30 I tilfælde af tilstand e, kan der også trykkes på k. Dette sletter mellemfacittet lige før kapacitetsoverstigningen, således at du kan fortsætte med udregningen fra dette punkt. Ingen fejl forekommer, når facit er indenfor området ( ) til ( ). Istedet viser displayet kun nuller. kstrømforsyning fx-82solar Denne lommeregner drives af en solcelle, der ændrer lys til elektrisk kraft. Forsigtighedsregler ved anvendelse af solceller Solcellen kræver mindst 50 lux lyd for at kunne drive lommeregneren. Hvis er ikke er lys nok, kan displayet blive utydeligt, det kan blive umuligt at udføre udregninger, og indholdet af den uafhængige hukommelse kan gå tabt. Hvis dette sker, skal du flytte til et sted med mere lys. fx-85b Denne lommeregner drives af CASIO TWO-WAY POWER systemet, der muliggør anvendelse af lommeregneren, selv når der er helt mørkt. Hukommelsesindholdet bevares i lommeregneren uanset lysforholdene. TWO-WAY POWER systemet betjener sig af to strømkilder: en solcelle og et enkelt batteri af G13 (SR44 eller LR44) typen. Batterieffekten er blevet svag, hvis hukommelsesindholdet 172

31 pludseligt slettes, eller hvis displayet bliver mørkt under dårlige lysforhold og ikke kan genetableres ved tryk på 5. Vigtigt! Forkert anvendelse af batterier kan bevirke, at de eksploderer eller lækker, hvilket kan bevirke, at lommeregneren lider skade. Husk at skifte batteriet ud mindst en gang hvert tredie år, uanset hvor meget lommeregneren anvendes. Gamle batterier kan lække og derved øve alvorlig skade på lommeregnerens indre dele. Det batteri, der sidder i lommeregneren, når du køber den, er kun til afprøvningsformål. Det er ikke sikkert, at det giver normal batterilevetid. Lav batterieffekt kan bevirke, at hukommelsesindholdet bliver fejlagtigt eller tabes helt. Hav altid alle vigtige data i beredskab i skriftlig form. Sæt altid batteriet i, så dets positive (+) side vender opad (så den er synlig). Forsøg aldrig at oplade batterier, skille dem ad, eller tillade at de kortslutter. Lad dem ikke komme i nærheden af åben ild eller stærk varme. Hold batterierne væk fra små børn. Søg straks lægehjælp, hvis et batteri skulle blive slugt. 173

32 Udskiftning af batteriet 1. Fjern skruerne, der holder bagdækslet på plads, og tag derefter dækslet af. 2. Tag det gamle batteri ud af lommeregneren. 3. Sæt et nyt batteri med den positive (+) side opad (så den er synlig). 4. Sæt bagdækslet tilbage på plads og fastgør det ved hjælp af skruerne. 5. Tryk på t for at tænde for lommeregneren. Skrue Batteri Skrue krækkefølge af operationer og niveauer Operationer udføres i den følgende rækkefølge: 1. Funktioner 2. x y, x 1/y, R P, P R, npr, ncr 3., 4., Operationer med den samme rækkefølge udføres fra venstre til højre med de operationer, der står i parentes, først. Hvis parentesen er indlejret, vil de operationer, der står i de inderste sæt parenteser, blive udført først. Registrene L 1 til og med L 6 lagrer operationer. Der er seks registre, så udregninger op til seks niveauer kan lagres. Hvert niveau kan indeholde op til tre åbne parenteser, så parenteser kan indlejres op til 18 gange. 174

33 Eksempel: Den følgende operation anvender 4 niveauer og fem indlejrede parenteser. 2 - O O O O O Oversigten herunder viser registerindholdet efter ovenstående indtastning. Register Indhold x 4 (( 5 4 ((( 3 2 L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 6 kformler og områder Det følgende er formler og områder, der angår de forskellige udregninger, som kan udføres med denne lommeregner. 175

34 Koordinat-transformation Med polære koordinater kan, θ udregnes indenfor et område på 180 θ 180. Udregningsområdet er det samme for radianer og gradienter. Y y P (x, y) Pol Rec Y r θ P (r, θ ) 0 x X 0 X Permutation Indtastningsområde: n r 0 (n, r : naturliga tal) Formel: npr Kombination n! (n r)! Indtastningsområde: n r 0 (n, r : naturliga tal) n! Formel: ncr r!(n r)! 176

35 Befolknings-standardafvigelse n n (xi x) 2 i 1 n x 2 ( x) 2 / n n Eksempel på standardafvigelse n n 1 (xi x) 2 i 1 n 1 x2 ( x) 2 / n n 1 Aretmetisk gennemsnit o n x i 1 i n x n 177

36 kspecifikationer Strømforsyning: fx-82solar : Solcelle fx-85b : CASIO TWO-WAY POWER system: solcelle plus et batteri af G13 (SR44 eller LR44) typen Batterilevetid (fx-85b): Ca. 3 år (1års brug pr. dag) på LR44/SR44 batteri Indtastningsområder: Funktioner sinx cosx tanx sin 1 x cos 1 x tan 1 x sinhx coshx tanhx sinh 1 x cosh 1 x (DEG) x (RAD) x rad (GRA) x grad x 1 x x 230, x x x Indtastningsområde 178 Men for tan x: x 90(2n 1):DEG x 2 (2n 1):RAD x 100(2n 1):GRA

37 Funktioner tanh 1 x logx/lnx 10 x e x x x 2 x 3 1/x 3 x x! npr/ncr R P P R Indtastningsområde x x x x 230, x x x 2, x ; x 0 x x 69 (x er et heltal) 0 r n n (n og r er heltal) x 2 y r (DEG) (RAD) rad (GRA) grad Indtastning og facit Det samlede antal time-, minut- og sekundcifre skal være 10 eller færre (inklusive skilletegn) Decimal Seksagesimale omskrivninger x ,

38 Funktioner x y x 1/y Indtastningsområde x 0: y log x 100 x 0: y 0 x 0: y n; 1 (n er et heltal) 2n 1 Men: y log x 100 x 0: y /y log x 100 x 0: y 0 x 0: y 2n 1; 1 (m 0; m og n er heltal) m Men: /y log x 100 a b/c SD Totalen af heltal, tæller og nævner skal være 10 cifre eller mindre (inklusive divisionstegn). x n n, o : n 0 n 1 : n 0, 1 For en enkelt udregning er udregningsfejlen ±1 ved det 10. ciffer. (I tilfælde af eksponentielt display er udregningsfejlen ±1 ved det sidste betydende ciffer). Fejl er kumulative i tilfælde af på hinanden følgende udregninger, som også kan forårsage, at de bliver store. (Dette er også korrekt med hensyn til på hinanden følgende interne udregninger, som udføres i tilfælde af x y, x 1/y, x!, 3, npr, ncr etc.). I nærheden af en funktions særlige punkt og inflektionsspunkt er fejl kumulative og kan blive store. 180

39 Anvendelsestemperatur: 0 C 40 C Mål: fx-82solar: fx-85b: Vægt: fx-82solar: fx-85b: 8(H) 66,5(B) 125(D) mm 13,5(H) 73(B) 144,5(D) mm 47 g 67 g inkl. batteri Udregningskapacitet: Indtastnings/grundlæggende udregninger 10-ciffers mantisse eller 10-ciffers mantisse plus 2-ciffers eksponent op til10 ±99 181

40 CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan SA0507-D Printed in China

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning De http://world.casio.com/edu_e/ CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. DANSK Hvordan lommeregnerens

Læs mere

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/ De fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Om denne brugsvejledning Markeringen

Læs mere

fx-991es Brugsvejledning

fx-991es Brugsvejledning De fx-991es Brugsvejledning RCA501281-001V01 http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Om denne brugsvejledning Markeringen MATH angiver et eksempel, som betjener

Læs mere

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS De fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Brugsvejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com CASIOs UDDANNELSESFORUM http://edu.casio.com/forum/ Indhold Vigtig information... 2 Prøveudregninger...

Læs mere

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner Vigtigt...2 Eksempler...3 Tænde og slukke TI-30XS MultiView-regneren...3 Displaykontrast...3 Hovedskærmbilledet...4 2nd-funktioner...5 Tilstande...5

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://da.yourpdfguides.com/dref/526619

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://da.yourpdfguides.com/dref/526619 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL i brugermanualen (information,

Læs mere

BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere

BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere Vigtigt Texas Instruments giver ingen garanti, hverken udtrykt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed

Læs mere

HP 6S Videnskabelig kalkulator

HP 6S Videnskabelig kalkulator HP 6S Videnskabelig kalkulator H 1 1 FRALÆGGELSE Denne håndbog og eksempler heri stilles til rådighed uden forandringer, og er underkastet ændringer uden varsel. Undtagen i den udstrækning som loven forbyder,

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/526629

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS http://da.yourpdfguides.com/dref/526629 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

TI-30X Pro MultiView regner

TI-30X Pro MultiView regner TI-30X Pro MultiView regner Vigtigt... 2 Eksempler... 3 Tænde og slukke for regneren... 3 Displaykontrast... 3 Til top... 3 2nd-funktioner... 5 Tilstande... 5 Multitryktaster... 8 Menuer... 8 Rulle gennem

Læs mere

Matematik. på AVU. Eksempler til niveau G, F, E og D. Niels Jørgen Andreasen

Matematik. på AVU. Eksempler til niveau G, F, E og D. Niels Jørgen Andreasen Matematik på AVU Eksempler til niveau G, F, E og D Niels Jørgen Andreasen Om brug af denne eksempelsamling Matematik-niveauerne på Almen Voksenuddannelse hedder nu Basis, G og FED. Indtil sommeren 009

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer

... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... den lille, sikre og intelligente cyklus computer ... Quality Management Voluntary participation in regular monitoring EN ISO13485:2003 + AC:2007 Quality Management Medical Device Directive 93/42/EEC

Læs mere

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Vejledning

TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Vejledning TI-84 Plus TI-84 Plus Silver Edition Vejledning Denne vejledning gælder TI-84 Plus/TI-84 Plus Silver Edition softwareversion 2.55MP. Du kan få den nyeste version af dokumentationen ved at gå til education.ti.com/guides.

Læs mere

Grundlæggende færdigheder

Grundlæggende færdigheder Regnetest A: Grundlæggende færdigheder Træn og Test Niveau: 7. klasse Uden brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag

Læs mere

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK

BRUGSANVISNING ESPAÑOL ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL DANSK ESPAÑOL BRUGSANVISNING Læs denne Brugsanvisning, inden du begynder at bruge din P-touch. Opbevar denne Brugsanvisning på et let tilgængeligt sted, så du kan bruge den senere. INDLEDNING KOM

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Digitalkamera Brugervejledning

Digitalkamera Brugervejledning De Digitalkamera Brugervejledning Tak fordi du købte dette CASIO-produkt. Inden du anvender det, skal du læse de forholdsregler, der er indeholdt i denne brugervejledning. Opbevar brugervejledningen på

Læs mere

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave

Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave Brugervejledning til Trådløst tastatur (SU-8W) 9233612 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet SU-8W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Lyn-startvejledning Quick Start Guide

Lyn-startvejledning Quick Start Guide Altek_Bali_UM_EN.book Page 1 Friday, October 2, 2009 3:55 PM Digitalkamera Camera Lyn-startvejledning Quick Start Guide Altek_Bali_UM_EN.book Page 2 Friday, October 2, 2009 3:55 PM Altek_Bali_UM_EN.book

Læs mere

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den.

Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. 7500/7600 BRUGSANVISNING Ls denne brugsanvisning grundigt, inden De tager Deres P-touch i brug. Hav denne brugsanvisning ved hnden, s De hurtigt kan konsultere den. www.brother.com Version E DAN Overensstemmelseserklæring

Læs mere

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer

D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer D9+ voice DK-brugervejledning CREATXT/01_ 2005 1 D9+ VOICE trådløs DECT telefon med DIGITAL telefonsvarer Der tages forbehold for trykfejl. Billeder er kun vejledende. Ret til ændringer forbeholdes CE-DEKLARATION

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

iwork Brugerhåndbog til formler og -funktioner

iwork Brugerhåndbog til formler og -funktioner iwork Brugerhåndbog til formler og -funktioner KKApple Inc. 2009 Apple Inc. Alle rettigheder forbeholdes. I henhold til lovene om ophavsrettigheder må denne håndbog ikke kopieres, hverken i sin helhed

Læs mere

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUK- TIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING

Alarmcentraler. Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING Alarmcentraler Programversion 1.05 12-2007 BRUGER VEJLEDNING 3 Vejledning brugeren INTEGRA ADVARSLER! For at sikre en optimal drift og brug af centralen anbefales det at læse denne vejledning inden ibrugtagning

Læs mere