fx-82solar fx-85b RCA V01

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fx-82solar fx-85b RCA 500423-001V01 http://world.casio.com/edu/"

Transkript

1 De fx-82solar fx-85b RCA V01

2 fx-82solar fx-85b

3 CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. Indholdsfortegnelse Korrekt behandling 146 Funktionsindstillinger 147 Grundlæggende udregninger 149 Udregninger med konstanter 150 Udregninger med hukommelse 151 Udregninger med brøker 153 Udregninger med procenter 154 Udregninger med videnskabelige funktioner 156 Statistiske udregninger (SD-funktionsindstilling) 163 Teknisk information

4 Korrekt behandling Denne lommeregner består af præcisionskomponenter. Forsøg aldrig at skille den ad. Pas på ikke at tabe lommeregneren eller på anden måde udsætte den for kraftige stød. Lad ikke lommeregneren ligge på et sted med stærk varme eller høj luftfugtighed eller hvor der er meget støv. Hvis lommeregneren udsættes for stærk kulde, kan det vare længere, inden der kommer noget frem i displayet, og det kan endog ske, at den slet ikke fungerer. Lommeregneren vil begynde at fungere korrekt igen, så snart den igen bruges, hvor temperaturen er normal. Der kommer ikke noget frem i displayet, og tasterne virker ikke under udregningerne. Husk, når du trykker på tasterne, at se på displayet for at sikre dig, at dine tastindtrykninger udføres korrekt. Lad aldrig et udbrændt batteri (fx-85b) sidde tilbage i batterirummet. Det kan lække og beskadige lommeregneren. Undgå at anvende flygtige rensevæsker som f.eks. fortynder eller rensebenzin til rengøring af lommeregneren. Tør af med en blød klud eller med en klud, der er fugtet i en opløsning af vand og et neutralt rengøringsmiddel og derefter vredet op. Fabrikanten og dennes leverandører påtager sig i intet tilfælde overfor køberen eller trediemand noget ansvar for skader, udgifter, tabt fortjeneste, tabt profit eller for anden skade, der er forårsaget af funktionsfejl, reparationer, batteriudskiftning (fx-85b) eller utilstrækkeligt lys. Brugeren bør udfærdige data, så han er garderet mod sådanne 146

5 datatab. Skil dig aldrig af med batteriet (fx-85b), det flydende krystaldisplay eller andre af komponenterne ved at brænde dem. Husk altid først at se efter i denne brugsanvisning for at sikre dig, at et opstået problem ikke skyldes lav batterieffekt (fx-85b) eller en funktionsfejl, inden du antager at der er opstået en funktionsfejl i lommeregneren. Indholdet af denne brugsanvisning kan ændres uden varsel. Ingen del af denne brugsanvisning må gengives i nogen form uden fabrikantens udtrykkelige tilladelse. Gem denne brugsanvisning til senere konsultation. Funktionsindstillinger Anvendelse Udregninger med standardafvigelser Almindelige udregninger Udregninger med grader Udregninger med radianer 147 Tastbetjening Funktionsindstillings navn* Fl F0 F4 F5 SD COMP DEG RAD Udregninger med gradienter F6 GRA Specifikation af antal decimalpladser F7 FIX

6 Anvendelse Tastbetjening Funktionsindstillings navn* Specifikation af antal betydende cifre F8 SCI Annullerer funktionsindstillingerne FIX og SCI F9 NORM *Indikatorerne i displayet viser den aktuelle funktionsindstilling. Fravær af indikator i displayet indikerer funktionsindstilling COMP. Bemærk! En guide over funktionsindstillinger findes over displayskærmen. Funktionsindstillingerne DEG, RAD og GRA kan anvendes i kombination med funktionsindstillingerne COMP og SD. F9kobler ikke SD funktionsindstillingen ud. F0kobler SD funktionsindstillingen ud. F0annullerer ikke SCI eller FIX specifikationerne. Tryk altid på t før funktionsindstillingerne DEG, RAD og GRA indtastes. Husk altid at indstille funktionsindstillingen og vinkelenheden (DEG, RAD, GRA), før udregningen påbegyndes. 148

7 Grundlæggende udregninger Brug funktionsindstillingen COMP til grundlæggende udregninger. Eksempel 1: 23 4, , 53 = Eksempel 2: 56 ( 12) ( 2,5) E \ 2.5 E = Eksempel 3: 2 3 ( ) 2 \ 3-1 e 20 = Eksempel 4: =36 7-8, 4-5 = Eksempel 5: 6 =0, \ 6 A N = Eksempel 6: 2 [7 6 (5 4)] O O P P = 122. Alle P operationer kan springes over før = tasten. 149

8 Eksempel 7: 4/3π \ 3 - A x - 5 A N = Udregninger med konstanter Tryk to gange på +,,, - eller \ efter at du har indtastet et tal for at gøre dette tal til en konstant. K vises i displayet, mens en konstant anvendes. Brug funktionsindstillingen COMP til udregninger med konstanter. Eksempel 1: 2,3 3, derefter 2,3 6 (2,3 3) = (2,3 6) 6 = K 5.3 K 8.3 Eksempel 2: 12 2,3, derefter12 ( 9) (12 2,3) = (12 ( 9)) 9 E = K 27.6 K 108. Eksempel 3: (17 17) = ( ) = ( ) = 150 K 34. K 51. K 68.

9 Eksempel 4: 1,7 4 8,3521 (1,7 2 ) = (1,7 3 ) = (1,7 4 ) = K 2.89 K K Udregninger med hukommelse Brug funktionsindstillingen COMP til udregninger med hukommelsen Brug A Y,, A { og Z til udregninger med hukommelsen. A Y erstatter det aktuelle hukommelsesindhold. M kommer frem i displayet, hvis der er en værdi i hukommelsen. Tryk på 0AY eller tayhvis du vil slette hukommelsen. Eksempel 1: (53 6) (23 8) (56 2) (99 4) 210,75 (53 6) = A Y (23 8) 23, 8 (56 2) 56-2 (99 4) 99 \ 4 (Fremkaldning af hukommelsen) Z M 59. M 15. M 112. M M Eksempel 2: Udregning af følgende med brug af hukommelsen som vist. 151

10 M 13. Eksempel 3: Udregning af følgende med brug af hukommelsen og en konstant: (12 3) (45 3) (78 3) 135. (12 3) = A Y (45 3) 45 A { (78 3) 78 (Fremkaldning af hukommelsen) Z MK 36. MK 135. MK 234. MK 135. kekstra fx-85b hukommelses-udregninger fx-85b har to ekstra hukommelser kaldet A og B. Brug A J til at indprogrammere data og 0til at fremkalde data. Indprogrammering af data i hukommelsen rydder denne for al gammel data. En hukommelse slettes ved at man indprogrammerer et nul i den. Eksempel 1: Indtastning af 123 i hukommelse A. t 123 A J

11 t Eksempel 2: Indprogrammering af facit af i hukommelse B. t A J t Udregninger med brøker Brug funktionsindstillingen COMP til udregninger med brøker. Det totale antal cifre (inklusive divisionstegn) kan ikke overstige Eksempel 1: C C 5 = Eksempel 2: C 1 C C 2 C 3 = Eksempel 3: C =

12 Eksempel 4: 1 2 1,6 2,1 1 C = 2.1 Facit af brøk/decimal udregning er altid decimal. 1 Eksempel 5: 0,5 (brøk decimal) 2 1 C 2 = 1 2. C 0.5 C Eksempel 6: C 2 C A B 5 3. A B Udregninger med procenter Brug funktionsindstillingen COMP til udregninger med procenter. Eksempel 1: Udregning af 12% de A v

13 Eksempel 2: Udregning af, hvor stor en procentdel 660 er af \ 880 A v 75. Eksempel 3: 15% tillæg til A v Eksempel 4: 25% afslag på A v, Eksempel 5: Udregning af følgende med brug af en konstant. 12% af 1200 = % af 1200 = % af 1200 = 276 (12%) A v (18%) 18 A v (23%) 23 A v K 144. K 216. K

14 Udregninger med videnskabelige funktioner Brug funktionsindstillingen COMP til udregninger med videnskabelige funktioner. Udførelse af nogle udregninger kan vare længe. Vent til facit er kommet frem, inden du begynder på den næste udregning. =3, kseksagesimale funktioner Eksempel 1: = I 25 I 36 I + 12 I 23 I 34 I = Eksempel 2: ,56 = 5, I 2 I 3 I = Eksempel 3: sin ,21 = 0, (DEG funktionsindstilling) 87 I 65 I I S Eksempel 4:1, I I

15 I Eksempel 5: , I 34 I A O I kan også anvendes, når du indtaster værdier for at omskrive mellem seksagesimal og decimal. ktrigonometriske/omvendte trigonometriske funktioner Eksempel 1: sin ( 6 rad) (RAD funktionsindstilling) A x \ 6 = S RAD 0.5 Eksempel 2: cos (DEG funktionsindstilling) 63 I 52 I 41 I W DEG Eksempel 3: tan ( 35gra)(GRA funktionsindstilling) GRA 35 E h Eksempel 4: cos 1 ( rad) (RAD funktionsindstilling) 2 RAD 2 A L \ 2 = A V

16 Eksempel 5: Omskrivning af 45 grader til radianer, gradienter og tilbage til grader. F 4 45 A F 5 A F 6 A F 4 DEG 45. RAD GRA 50. DEG 45. Gentagen omskrivning mellem vinkelenheder kan bevirke, at normalt små fejl akkumuleres, med unøjagtighed som resultat. khyperboliske/omvendte hyperboliske funktioner Eksempel 1: sinh 3,6 3.6 M S Eksempel 2: sinh M A j ktitals- og naturlige logaritmer, eksponenter Eksempel 1: log 1, R Eksempel 2: In 90 ( log e 90) T

17 Iog 64 Eksempel 3: Iog 4 64 R \ 4 R = 3. Eksempel 4: 10 0,4 5 e 3.4 A Q E A U = Eksempel 5: w 3 = Eksempel 6: w 3 E = Eksempel 7: e A U Eksempel 8: log sin 40 + log cos 35 (DEG funktionsindstilling) DEG 40 S R +35 W R = Omskrivning til antilogaritme: A Q DEG Eksempel 9: 8 1/3 8 A s 3 =

18 kkvadratrødder, kubikrødder, kvadrater, reciprokke tal og fakulteter Eksempel 1: A L + 3 A L - 5 A L = Eksempel 2: A D + 27 E A D = Eksempel 3: ( 30) 2 30 E K 1 Eksempel 4: A X, 4 A X = A X Eksempel 5: 8! 8 A f

19 kfix, SCI, NORM, RND, RAN#, ENG udregninger Eksempel 1: 1,234 1,234, afrunding af facit til to steder (FIX 2). F = FIX 0.00 FIX 2.47 Eksempel 2: 1,234 1,234, afrunding af indtastning til to steder. F A b A b = Tryk på F9 for at slette FIX specifikationen. FIX 2.46 Eksempel 3: 1 3, med visning af facit med to betydende cifre (SCI 2). F \ 3 = Tryk på F9 for at slette SCI specifikationen. SCI SCI Eksempel 4: Omskrivning af meter til kilometer A J

20 Eksempel 5: Omskrivning af 0,08125 gram til miligram A J Eksempel 6: Frembringelse af et tilfældigt tal mellem 0,000 og 0,999. Eksempel (facit er forskelligt hver A c gang) komskrivning af koordinater Eksempel 1: Omskrivning af polære koordinater (r 2, 60 ) til retvinklede koordinater (x, y). (DEG funktionsindstilling) DEG x 2 A z 60 = 1. y A N DEG ANombytter den viste værdi med værdien i hukommelsen. Eksempel 2: Omskrivning af retvinklede koordinater (1, 3) til polære koordinater (r, ). (RAD funktionsindstilling) r 1 A y 3 A L = RAD 2. θ A N RAD

21 kpermutation Eksempel: Bestemmelse af, hvor mange forskellige 4- cifrede værdier, der kan frembringes med brug af tallene 1 til 7. 7 A m 4 = 840. kkombination Eksempel: Bestemmelse af, hvor mange forskellige grupper med 4 medlemmer, der kan laves i en gruppe på 10 personer. 10 A n 4 = 210. Statistiske udregninger (SD funktionsindstilling) Tryk på Flfor at aktivere SD funktionsindstillingen for statistiske udregninger med brug af standardafvigelse. Tryk først på F9 hvis FIX eller SCI vises i displayet. Indtastning af data begynder altid med Au. Eksempel: Udregning af n 1, n, o, n, x og x 2 for følgende data: 55, 54, 51, 55, 53, 53, 54, 52. Indtast SD funktionsindstilling. F l 0 ṢD 163

22 Instast data. A u 55 } 54 } 51 } 55 } 53 } } Eksempel på standardafvigelse Befolknings-standardafvigelse Aritmetisk gennemsnit Antal data Sum af værdier Sum af kvadratet af værdier 54 } 52 } A q A p A ` A r A o A a SD SD SD SD 8 ṢD 427 ṢD ṢD }} indtaster den samme data to gange (som herover). Det er også muligt at indtaste den samme data flere gange med brug af -. For f.eks. at indtasta dataen 110 ti gange, skal der trykkes på }. Ovenstående facitter kan opnås i en hvilken som helst rækkefølge og ikke nødvendigvis som vist herover. Tryk på A[, hvis du vil slette den data, der netop er indtastet. 164

23 krettelser under data-indtastning Eksempel 1: Ændring af netop indtastet data. Korrekt Aktuel 51 } 50 } A [ 51 } } } t } t } Rettelse Eksempel 2: Ændring af tidligere indtastet data. Korrekt 51 } } Aktuel 49 } } Rettelse 49 A [ 51 } A [ } 165

24 Teknisk information ktaster og deres funktioner Generelt Aritmetiske udregninger... +,,, -,... \, = Tilbagerykning... Q Sletning (bevarer hukommelsen)... k Indtastning af tal , l Tænd, nulstilling af alt... 5 (Gælder kun fx-82solar) Sletning af alt... t Tegnændring... E Hukommelsen Hukommelse ind... A Y Hukommelse minus... A { Hukommelse plus... Hukommelse fremkaldning... Z fx-85b hukommelse Fremkaldning af hukommelse A Fremkaldning af hukommelse B Fremkaldning af hukommelse M Indprogrammering i hukommelse A... A J 1 166

25 Indprogrammering i hukommelse B... A J 2 Indprogrammering i hukommelse M... A J 3 Specielt Skift mellem display/hukommelse... A N, A d Eksponent... e Intern afrunding... A b Parenteser... O, P Pi (3, )... A x Valg af funktionsindstilling... F Seksagesimal... I, A O Skiftetast-funktioner... A Videnskabelige funktioner Bue-cosinus... A V Bue-sinus... A j Bue-tangent... A g Titals-antilogaritme... A Q Titals-logaritme... R Omskrivning til grader... A F 4 Omskrivning til gradienter... A F 6 Omskrivning til radianer... A F 5 Cosinus... W 167

26 Tredie potens... A N Kubikrod... A D Teknik... A J, A P Fakultet... A f Brøk... C Brøk... A B Hyperbolisk... M Naturlige antilogaritmer... A U Naturlige logaritmer... T Procent... A v Polær-til-retvinklet... A z Effekt... w Tilfældigt tal... A c Reciprokt tal... A X Retvinklet-til-polær... A y Rod... A s Sinus... S Kvadrat... K Kvadratrod... A L Tangent... h Permutation... A m Kombination... A n 168

27 Statistik (SD funktionsindstilling) Arimetisk gennemsnit... A ` Sletning af data... A [ Indtastning af data... } Antal data... A r Befolknings-standardafvigelse... A p Eksempel på standardafvigelse... A q Sletning af statistisk register... A u Sum af kvadraterne af værdier... A a Sum af værdier... A o kdisplayformater for eksponentialfunktion Denne lommeregner kan vise op til 10 cifre. Større værdier angives automatisk med anvendelse af eksponentiel notation. I tilfælde af decimalværdi kan der vælges mellem to formater, der bestemmer ved hvilket punkt den eksponentielle notation anvendes. NORM 1 Med NORM 1 vil eksponentiel notation automatisk blive anvendt for heltals-værdier med flere end 10 cifre og decimalværdier med flere end to decimalpladser. NORM 2 Med NORM 2 vil eksponentiel notation automatisk blive anvendt for heltals-værdier med mere end 10 værdier og decimalværdier med flere end ni decimalpladser. 169

28 Hvordan man skifter mellem NORM 1 og NORM 2 Tryk på F9. Der er ingen angivelse på displayet af, hvilket format der er aktiveret, men det er muligt at bestemme indstillingen ved at udføre følgende udregning. 1 \ 200 = NORM 1 format NORM 2 format Alle eksempler i denne brugsanvisning viser facitter med brug af NORM 1 format. khvis der er opstået et problem... Gå frem som beskrevet herunder, hvis et facit ikke er som forventet eller hvis der er opstået en fejl. 1. F0 (COMP funktionsindstilling) 2. F4 (DEG funktionsindstilling) 3. F9 (NORM funktionsindstilling) 4. Kontroller den formel, du arbejder med, for at bekræfte at den er korrekt. 5. Indtast de korrekte funktionsindstillinger for at udføre udregningen og forsøg igen. krettelser under udregning Brug Q til at rykke tilbage og slette de indtastede cifre et efter et, hvis du kommer til at lave en fejl, når du indtaster en værdi (men endnu ikke har trykket på en operationstast). Eller du kan slette hele indtastningen ved at trykke på k og begynde forfra igen. I en række af udregninger skal du trykke på k, mens et

29 mellemfacit angives, for kun at annullere den sidst udførte udregning. For at ændre den operationstast (+,,, -, \, w, As, etc.) du netop har trykket på, behøver du blot at trykke på den rigtige operationstast. I dette tilfælde vil operationen for den sidst indtrykkede tast blive anvendt, men operationen vil fortsat bevare forrangsrækkefølgen for den først indtrykkede tast. kkontrol af kapacitetsoverstigning og fejl Følgende forhold umuliggør yderligere udregning: a. Hvis et facit (det være sig mellem- eller slutfacit) eller den akkumulerede sum i hukommelsen overstiger ±9, (indikatoren E angives.) b. Hvis funktionsberegninger udføres med et tal, som overstiger indtastningsomfanget (indikatoren E angives i displayet). c. Ved udførelse af en ulogisk operation (f.eks. forsøg på at beregne o og n hvor n 0) ved statistikberegning (indikatoren E angives i displayet). d. Ved udførelse af en matematisk ugyldig operation (f.eks. division med nul) (indikatoren E angives i displayet). e. Det samlede antal indlejrede parentes-niveauer overstiger seks, eller hvis flere end 18 par parenteser anvendes ( 1 indikatoren kommer frem i displayet). For at annullere en hvilken som helst af de ovennævnte tilstande, skal t trykkes ind, og udregningen skal udføres fra begyndelsen. 171

30 I tilfælde af tilstand e, kan der også trykkes på k. Dette sletter mellemfacittet lige før kapacitetsoverstigningen, således at du kan fortsætte med udregningen fra dette punkt. Ingen fejl forekommer, når facit er indenfor området ( ) til ( ). Istedet viser displayet kun nuller. kstrømforsyning fx-82solar Denne lommeregner drives af en solcelle, der ændrer lys til elektrisk kraft. Forsigtighedsregler ved anvendelse af solceller Solcellen kræver mindst 50 lux lyd for at kunne drive lommeregneren. Hvis er ikke er lys nok, kan displayet blive utydeligt, det kan blive umuligt at udføre udregninger, og indholdet af den uafhængige hukommelse kan gå tabt. Hvis dette sker, skal du flytte til et sted med mere lys. fx-85b Denne lommeregner drives af CASIO TWO-WAY POWER systemet, der muliggør anvendelse af lommeregneren, selv når der er helt mørkt. Hukommelsesindholdet bevares i lommeregneren uanset lysforholdene. TWO-WAY POWER systemet betjener sig af to strømkilder: en solcelle og et enkelt batteri af G13 (SR44 eller LR44) typen. Batterieffekten er blevet svag, hvis hukommelsesindholdet 172

31 pludseligt slettes, eller hvis displayet bliver mørkt under dårlige lysforhold og ikke kan genetableres ved tryk på 5. Vigtigt! Forkert anvendelse af batterier kan bevirke, at de eksploderer eller lækker, hvilket kan bevirke, at lommeregneren lider skade. Husk at skifte batteriet ud mindst en gang hvert tredie år, uanset hvor meget lommeregneren anvendes. Gamle batterier kan lække og derved øve alvorlig skade på lommeregnerens indre dele. Det batteri, der sidder i lommeregneren, når du køber den, er kun til afprøvningsformål. Det er ikke sikkert, at det giver normal batterilevetid. Lav batterieffekt kan bevirke, at hukommelsesindholdet bliver fejlagtigt eller tabes helt. Hav altid alle vigtige data i beredskab i skriftlig form. Sæt altid batteriet i, så dets positive (+) side vender opad (så den er synlig). Forsøg aldrig at oplade batterier, skille dem ad, eller tillade at de kortslutter. Lad dem ikke komme i nærheden af åben ild eller stærk varme. Hold batterierne væk fra små børn. Søg straks lægehjælp, hvis et batteri skulle blive slugt. 173

32 Udskiftning af batteriet 1. Fjern skruerne, der holder bagdækslet på plads, og tag derefter dækslet af. 2. Tag det gamle batteri ud af lommeregneren. 3. Sæt et nyt batteri med den positive (+) side opad (så den er synlig). 4. Sæt bagdækslet tilbage på plads og fastgør det ved hjælp af skruerne. 5. Tryk på t for at tænde for lommeregneren. Skrue Batteri Skrue krækkefølge af operationer og niveauer Operationer udføres i den følgende rækkefølge: 1. Funktioner 2. x y, x 1/y, R P, P R, npr, ncr 3., 4., Operationer med den samme rækkefølge udføres fra venstre til højre med de operationer, der står i parentes, først. Hvis parentesen er indlejret, vil de operationer, der står i de inderste sæt parenteser, blive udført først. Registrene L 1 til og med L 6 lagrer operationer. Der er seks registre, så udregninger op til seks niveauer kan lagres. Hvert niveau kan indeholde op til tre åbne parenteser, så parenteser kan indlejres op til 18 gange. 174

33 Eksempel: Den følgende operation anvender 4 niveauer og fem indlejrede parenteser. 2 - O O O O O Oversigten herunder viser registerindholdet efter ovenstående indtastning. Register Indhold x 4 (( 5 4 ((( 3 2 L 1 L 2 L 3 L 4 L 5 L 6 kformler og områder Det følgende er formler og områder, der angår de forskellige udregninger, som kan udføres med denne lommeregner. 175

34 Koordinat-transformation Med polære koordinater kan, θ udregnes indenfor et område på 180 θ 180. Udregningsområdet er det samme for radianer og gradienter. Y y P (x, y) Pol Rec Y r θ P (r, θ ) 0 x X 0 X Permutation Indtastningsområde: n r 0 (n, r : naturliga tal) Formel: npr Kombination n! (n r)! Indtastningsområde: n r 0 (n, r : naturliga tal) n! Formel: ncr r!(n r)! 176

35 Befolknings-standardafvigelse n n (xi x) 2 i 1 n x 2 ( x) 2 / n n Eksempel på standardafvigelse n n 1 (xi x) 2 i 1 n 1 x2 ( x) 2 / n n 1 Aretmetisk gennemsnit o n x i 1 i n x n 177

36 kspecifikationer Strømforsyning: fx-82solar : Solcelle fx-85b : CASIO TWO-WAY POWER system: solcelle plus et batteri af G13 (SR44 eller LR44) typen Batterilevetid (fx-85b): Ca. 3 år (1års brug pr. dag) på LR44/SR44 batteri Indtastningsområder: Funktioner sinx cosx tanx sin 1 x cos 1 x tan 1 x sinhx coshx tanhx sinh 1 x cosh 1 x (DEG) x (RAD) x rad (GRA) x grad x 1 x x 230, x x x Indtastningsområde 178 Men for tan x: x 90(2n 1):DEG x 2 (2n 1):RAD x 100(2n 1):GRA

37 Funktioner tanh 1 x logx/lnx 10 x e x x x 2 x 3 1/x 3 x x! npr/ncr R P P R Indtastningsområde x x x x 230, x x x 2, x ; x 0 x x 69 (x er et heltal) 0 r n n (n og r er heltal) x 2 y r (DEG) (RAD) rad (GRA) grad Indtastning og facit Det samlede antal time-, minut- og sekundcifre skal være 10 eller færre (inklusive skilletegn) Decimal Seksagesimale omskrivninger x ,

38 Funktioner x y x 1/y Indtastningsområde x 0: y log x 100 x 0: y 0 x 0: y n; 1 (n er et heltal) 2n 1 Men: y log x 100 x 0: y /y log x 100 x 0: y 0 x 0: y 2n 1; 1 (m 0; m og n er heltal) m Men: /y log x 100 a b/c SD Totalen af heltal, tæller og nævner skal være 10 cifre eller mindre (inklusive divisionstegn). x n n, o : n 0 n 1 : n 0, 1 For en enkelt udregning er udregningsfejlen ±1 ved det 10. ciffer. (I tilfælde af eksponentielt display er udregningsfejlen ±1 ved det sidste betydende ciffer). Fejl er kumulative i tilfælde af på hinanden følgende udregninger, som også kan forårsage, at de bliver store. (Dette er også korrekt med hensyn til på hinanden følgende interne udregninger, som udføres i tilfælde af x y, x 1/y, x!, 3, npr, ncr etc.). I nærheden af en funktions særlige punkt og inflektionsspunkt er fejl kumulative og kan blive store. 180

39 Anvendelsestemperatur: 0 C 40 C Mål: fx-82solar: fx-85b: Vægt: fx-82solar: fx-85b: 8(H) 66,5(B) 125(D) mm 13,5(H) 73(B) 144,5(D) mm 47 g 67 g inkl. batteri Udregningskapacitet: Indtastnings/grundlæggende udregninger 10-ciffers mantisse eller 10-ciffers mantisse plus 2-ciffers eksponent op til10 ±99 181

40 CASIO COMPUTER CO., LTD. 6-2, Hon-machi 1-chome Shibuya-ku, Tokyo , Japan SA0507-D Printed in China

TD. CASIO COMPUTER CO., L

TD. CASIO COMPUTER CO., L fx-82sx W CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. Indholdsfortegnelse Korrekt behandling 135 Funktionsindstillinger 136 Grundlæggende udregninger 138 Udregninger

Læs mere

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning

fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning fx-82ms fx-83ms fx-85ms fx-270ms fx-300ms fx-350ms Brugsvejledning De http://world.casio.com/edu_e/ CASIO ELECTRONICS CO., LTD. Unit 6, 1000 North Circular Road, London NW2 7JD, U.K. DANSK Hvordan lommeregnerens

Læs mere

VIDENSKABELIG LOMMEREGNER LCD 8110 BRUGERMANUAL. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk Hattingen

VIDENSKABELIG LOMMEREGNER LCD 8110 BRUGERMANUAL. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk Hattingen VIDENSKABELIG LOMMEREGNER LCD 8110 BRUGERMANUAL Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Weg zum Wasserwerk 10 45525 Hattingen Sikkerhedsanvisninger........................ 4 Korrekt anvendelse................................

Læs mere

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS De fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-350es PLUS Brugsvejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com CASIOs UDDANNELSESFORUM http://edu.casio.com/forum/ Indhold Vigtig information... 2 Prøveudregninger...

Læs mere

HP 6S Videnskabelig kalkulator

HP 6S Videnskabelig kalkulator HP 6S Videnskabelig kalkulator H 1 1 FRALÆGGELSE Denne håndbog og eksempler heri stilles til rådighed uden forandringer, og er underkastet ændringer uden varsel. Undtagen i den udstrækning som loven forbyder,

Læs mere

FlexMatematik B. Introduktion

FlexMatematik B. Introduktion Introduktion TI-89 er fra start indstillet til at åbne skrivebordet med de forskellige applikationer, når man taster. Almindelige regneoperationer foregår på hovedskærmen som fås ved at vælge applikationen

Læs mere

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/

fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/ De fx-82es fx-83es fx-85es fx-300es fx-350es Brugsvejledning RCA502148-001V01 A http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Om denne brugsvejledning Markeringen

Læs mere

fx-991es Brugsvejledning

fx-991es Brugsvejledning De fx-991es Brugsvejledning RCA501281-001V01 http://world.casio.com/edu/ CASIO Europe GmbH Bornbarch 10, 22848 Norderstedt, Germany Om denne brugsvejledning Markeringen MATH angiver et eksempel, som betjener

Læs mere

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual

CITIZEN TM CX-85. Strimmelregner. Instruktionsmanual ITIZEN TM X-85 Strimmelregner Instruktionsmanual BESKRIVELSE AF TASTATUR OG KNAPPER... Slettetast (clear entry / clear) Anvendes til at slette et forkert indtastet beløb. Øvrige indhold af hukommelsen

Læs mere

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Hardware Brugervejledning

fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Hardware Brugervejledning De fx-9860gii SD fx-9860gii fx-9860g AU PLUS fx-9750gii fx-7400gii Hardware Brugervejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com Der findes manualer på flere sprog på http://world.casio.com/manual/calc

Læs mere

1121 PD L. Brugervejledning

1121 PD L. Brugervejledning 1121 PD L Brugervejledning Oversigt Generelle instruktioner... 2 Udskiftning af farvebånd........ 3 Isætning af papirrullen... 3 Display symboler... 4 Tastatur fortegnelse.... 5 Skydeknap funktioner......

Læs mere

fx-9860g Slim Hardware Brugsvejledning

fx-9860g Slim Hardware Brugsvejledning De fx-9860g Slim Hardware Brugsvejledning CASIO Globals website om uddannelse http://edu.casio.com CASIOs UDDANNELSESFORUM http://edu.casio.com/forum/ Firma- og produktnavne, som anvendes i denne brugsvejledning,

Læs mere

TI-30X B og TI-30X S. Foregående indtastninger # $ Sidste svar %i. Generelle oplysninger. Operationernes rækkefølge.

TI-30X B og TI-30X S. Foregående indtastninger # $ Sidste svar %i. Generelle oplysninger. Operationernes rækkefølge. TI-30X B og TI-30X S Videnskabelige regnemaskiner Texas Instruments 7800 Banner Dr. Dallas, TX 75251 U.S.A. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 3542 CG Utrecht - The Netherlands ¾ www.ti.com/calc

Læs mere

Differentiation af Trigonometriske Funktioner

Differentiation af Trigonometriske Funktioner Differentiation af Trigonometriske Funktioner Frank Villa 15. oktober 01 Dette dokument er en del af MatBog.dk 008-01. IT Teaching Tools. ISBN-13: 978-87-9775-00-9. Se yderligere betingelser for brug her.

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://da.yourpdfguides.com/dref/526619

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL http://da.yourpdfguides.com/dref/526619 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i TEXAS INSTRUMENTS BA II PLUS PROFESSIONAL i brugermanualen (information,

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner

TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner TI-30XS MultiView og TI-30XB MultiView videnskabelig regner Vigtigt...2 Eksempler...3 Tænde og slukke TI-30XS MultiView-regneren...3 Displaykontrast...3 Hovedskærmbilledet...4 2nd-funktioner...5 Tilstande...5

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere

BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere BA II PLUS / BA II PLUS PROFESSIONAL Regnere Vigtigt Texas Instruments giver ingen garanti, hverken udtrykt eller underforstået, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed

Læs mere

Introduktion til TI-Nspire 1. Dokumentformat

Introduktion til TI-Nspire 1. Dokumentformat 1 Dokumentformat Åbn TI-Nspire. Første gang man åbner programmet vises som regel et skærmbillede fra en håndholdt lommeregner. Denne visning skiftes til Computer i menuen eller ved ALT-Shift-C. Denne indstilling

Læs mere

,-2006 Dansk. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg CG Utrecht The Netherlands

,-2006 Dansk. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg CG Utrecht The Netherlands ,-2006 Dansk Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 3542 CG Utrecht The Netherlands 2000 Texas Instruments Incorporated http://www.ti.com/calc ti-cares@ti.com E2006/OM/12L1/A Installation af

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

Vejledning til Excel 2010

Vejledning til Excel 2010 Vejledning til Excel 2010 Indhold Eksempel på problemregning i Excel... 2 Vejledning til skabelon og opstilling... 3 Indskrivning... 5 Tips til problemregninger... 6 Brøker... 6 Når du skal bruge pi...

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Isolere en ubekendt... 3 Hvis x står i første brilleglas...

Læs mere

Lektion 3 Sammensætning af regnearterne

Lektion 3 Sammensætning af regnearterne Lektion Sammensætning af regnearterne Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Plus, minus, gange og division... Negative tal... Parenteser og brøkstreger... Potenser og rødder... Lektion Side 1 Plus,

Læs mere

Mat C HF basisforløb-intro side 1. Kapitel 1. Fortegnsregler og udregningsrækkefølger

Mat C HF basisforløb-intro side 1. Kapitel 1. Fortegnsregler og udregningsrækkefølger Mat C HF basisforløb-intro side 1 Kapitel 1 Fortegnsregler og udregningsrækkefølger Mat C HF basisforløb-intro side 2 1. Fortegn. 1.Fortegnsregler og udregningsrækkefølger - En introduktion med opgaver

Læs mere

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit.

Med TI-89 / TI-92 Plus kan du også sammenligne eller manipulere binære tal bit for bit. Kapitel 20: Talsystemer 20 Resumé af talsystemer... 344 Indtastning og omregning af talsystemer... 345 Udførelse af matematiske beregninger med hexadecimale og binære tal... 346 Sammenligning eller manipulation

Læs mere

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11

VEUD ekstraopgave Opgave nr. 62-11 Opgavens art: Opgaveformulering: Fagområde: Opgavens varighed: Teoretisk Gennemgang af lommeregner Sprøjtestøbning 4 lektioner Niveau, sammenlignet med uddannelsen: Henvisning til hjælpemidler: Grunduddannelse

Læs mere

Grundlæggende færdigheder

Grundlæggende færdigheder Regnetest A: Grundlæggende færdigheder Træn og Test Niveau: 7. klasse Uden brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Modul No Bliv fortrolig med uret

Modul No Bliv fortrolig med uret Modul No. 3425 Bliv fortrolig med uret Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Brugsanvisningen:

Læs mere

BW & BWS vejeindikator.

BW & BWS vejeindikator. Fejl beskeder: Fejl besked Beskrivelse Løsning ----- Overbelastning Reducere vægt. Err 1 Forkert dato Ændre datoen ved at bruge format : yy;mm:dd Err 2 Forkert tid Ændre tiden ved at bruge format: hh:mm:ss

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

F-789SGA BURGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEET

F-789SGA BURGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEET F-789SGA BURGERVEJLEDNING KÄYTTÖOHJEET E-IM-2721 DANSK SUOMI DANSK Indhold Display...S.3 Startvejledning Tænd og Sluk...S.4 Justering af Displaykontrast...S.4 Valg af Status... S.4-5 Menuen Programfunktioner...

Læs mere

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening

Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Front Cover Trio Zap 3 i 1 Universal fjernbetjening Gode Råd Det er forbudt teknisk at ændre dette produkt eller på nogen anden måde at manipulere med dette, p.g.a. ophavsretsligeog sikkerhedsmæssige grunde.

Læs mere

Beregning til brug for opmåling, udfoldning og konstruktion

Beregning til brug for opmåling, udfoldning og konstruktion VVS-branchens efteruddannelse Beregning til brug for opmåling, udfoldning og konstruktion Beregning til brug for opmåling, udfoldning og konstruktion Med de trigonometriske funktioner, kan der foretages

Læs mere

Løsning af simple Ligninger

Løsning af simple Ligninger Løsning af simple Ligninger Frank Nasser 19. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

Grundliggende regning og talforståelse

Grundliggende regning og talforståelse Grundliggende regning og talforståelse De fire regnearter: Plus, minus, gange og division... 2 10-tals-systemet... 4 Afrunding af tal... 5 Regning med papir og blyant... 6 Store tal... 8 Negative tal...

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011

π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011 π er irrationel Frank Nasser 10. december 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Toby the Totbot L6800.

Toby the Totbot L6800. L6800 Toby the Totbot Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Bruger tre C -batterier (medfølger). Batterierne skal sættes i af en voksen. Der skal bruges en

Læs mere

Om at udregne enkeltstående hexadecimaler i tallet pi

Om at udregne enkeltstående hexadecimaler i tallet pi Om at udregne enkeltstående hexadecimaler i tallet pi I 996 var det en sensation, da det kom frem, at det var lykkedes D. Bailey, P. Borwein og S. Plouffe at finde en formel for tallet π, med hvilken man

Læs mere

Indhold DANSK Statistikregning Display...S.158 Startvejledning Funktionelle, Videnskabelige Beregninger Indtastning af Udtryk og Vœrdier

Indhold DANSK Statistikregning Display...S.158 Startvejledning Funktionelle, Videnskabelige Beregninger Indtastning af Udtryk og Vœrdier Indhold Statistikregning Valg af Statistiktype...S.171 Indtast Statistikdata...S.172 Redigering af Statistiske Stikprøvedata...S.172 Skærmbilledet Statistikregning...S.172 Statistikmenu...S.172 Statistikregning...S.174

Læs mere

Learning Walker. Stride-to-Ride K3695. www.fisher-price.com

Learning Walker. Stride-to-Ride K3695. www.fisher-price.com K3695 Stride-to-Ride Learning Walker Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Maks. vægt: 19 kg. Til børn fra 9 måneder til 3 år. Der skal bruges tre AA -batterier

Læs mere

VUC Vestsjælland Syd, Slagelse Nr. 1 Institution: Projekt Trigonometri

VUC Vestsjælland Syd, Slagelse Nr. 1 Institution: Projekt Trigonometri VUC Vestsjælland Syd, Slagelse Nr. 1 Institution: 333247 2015 Anders Jørgensen, Mark Kddafi, David Jensen, Kourosh Abady og Nikolaj Eriksen 1. Indledning I dette projekt, vil man kunne se definitioner

Læs mere

M7494. www.fisherprice.dk

M7494. www.fisherprice.dk M7494 Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Bruger tre "C"-batterier (medfølger). Batterierne skal sættes i af en voksen. Der skal bruges en stjerneskruetrækker

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

FAGLIG REGNING Pharmakon, farmakonomuddannelsen september 2007

FAGLIG REGNING Pharmakon, farmakonomuddannelsen september 2007 FAGLIG REGNING Pharmakon, farmakonomuddannelsen september 2007 Indholdsfortegnelse Side De fire regningsarter... 3 Flerleddede størrelser... 5 Talbehandling... 8 Forholdsregning... 10 Procentregning...

Læs mere

1. Montering af papirrullen 2. Udskiftning af blækrullen Bemærk: 2. Udskiftning af batterier

1. Montering af papirrullen 2. Udskiftning af blækrullen Bemærk: 2. Udskiftning af batterier Strimmelregner 1. ontering af papirrullen Sæt [] knappen til "NP" (non print) stilling 1) Åben printer-låget 2) Sæt papirrullen på 3) Klip papirkanten lige med en saks og indsæt papirets forkant i printerens

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com

Learning Home. J6699 Brugsanvisning. www.fisher-price.com J6699 Brugsanvisning Learning Home Denne brugsanvisning indeholder vigtige oplysninger og bør gemmes til senere brug. Der skal bruges tre alkaliske C -batterier (LR14 - medfølger ikke) i legetøjet. Legetøjet

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 1. Basis

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 1. Basis Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau af Kenneth Hansen 1. Basis Jorden elektron Hvor mange elektroner svarer Jordens masse til? 1. Basis 1.0 Indledning 1.1 Tal 1. Brøker 1. Reduktioner 11

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning.

RNCD329 IB DAv2.qxd 17/09/2002 15:54 Page 1 RNCD 329 BÆRBAR CD-AFSPILLER. Betjeningsvejledning. Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00 5:54 Page DA RNCD 39 BÆRBAR CD-AFSPILLER Betjeningsvejledning RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Læs denne brugsanvisning grundigt inden ibrugtagning. RNCD39 IB DAv.qxd 7/09/00

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Parkeringsskive. Brugervejledning

Parkeringsskive. Brugervejledning Parkeringsskive Brugervejledning 2 - DK Indhold Introduktion 4 Produktoversigt 7 Inden montering 8 Montering af Park Deluxe 11 Hvordan virker Park Deluxe? 13 Manuel indstilling af parkeringstiden 14 Vedligeholdelse

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

I tabellen vises en liste med værdier for den uafhængige variabel, og desuden den tilsvarende værdi for den afhængige variabel.

I tabellen vises en liste med værdier for den uafhængige variabel, og desuden den tilsvarende værdi for den afhængige variabel. Kapitel 13: Tabeller 13 Resumé af tabeller... 222 Oversigt over trinene i oprettelse af en tabel... 223 Indstilling af tabelparametre... 224 Visning af en automatisk tabel... 226 Oprettelse af en manuel

Læs mere

TIN15. Rydning, sletning og nulstilling w. Displayindikatorer. Generelle oplysninger. Grundlæggende operationer. Display og rulning "!

TIN15. Rydning, sletning og nulstilling w. Displayindikatorer. Generelle oplysninger. Grundlæggende operationer. Display og rulning ! TIN15 Regnemaskine med regneøvefunktion Texas Instruments 7800 Banner Dr. Dallas, TX 75251 U.S.A. Texas Instruments Holland B.V. Rutherfordweg 102 542 CG Utrecht - The Netherlands ¾ www.ti.com/calc Copyright

Læs mere

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Chefon. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2100 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R DTC2100 Danotek Generel beskrivelse DTC2100 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og en relæudgang.

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Basal Matematik 2. Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium. Opgaver: 67 Ekstra: 7 Mundtlig: 1 Point:

Basal Matematik 2. Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium. Opgaver: 67 Ekstra: 7 Mundtlig: 1 Point: Matematik / Basal Matematik Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium Basal Matematik Følgende gennemgås De regnearter Afrunding af tal Større & mindre end Enheds omregning Regne hierarki Brøkregning Potenser

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

Sammensætning af regnearterne

Sammensætning af regnearterne Sammensætning af regnearterne Plus, minus, gange og division... 19 Negative tal... 0 Parenteser og brøkstreger... Potenser og rødder... 4 Sammensætning af regnearterne Side 18 Plus, minus, gange og division

Læs mere

Ligningsløsning som det at løse gåder

Ligningsløsning som det at løse gåder Ligningsløsning som det at løse gåder Nedenstående er et skærmklip fra en TI-Nspirefil. Vi ser at tre kræmmerhuse og fem bolsjer balancerer med to kræmmerhuse og 10 bolsjer. Spørgsmålet er hvor mange bolsjer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Approach S1. brugervejledning

Approach S1. brugervejledning Approach S1 brugervejledning 2010 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber Alle rettigheder forbeholdes. Medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri, må denne vejledning hverken helt eller delvist

Læs mere

matx.dk Differentialregning Dennis Pipenbring

matx.dk Differentialregning Dennis Pipenbring mat.dk Differentialregning Dennis Pipenbring 0. december 00 Indold Differentialregning 3. Grænseværdi............................. 3. Kontinuitet.............................. 8 Differentialkvotienten

Læs mere

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010

Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Introduktion til MatLab Matematisk Modellering af Dynamiske Modeller ved Kasper Bjering Jensen, RUC, februar 2010 Computere er uvurderlige redskaber for personer der ønsker at arbejde med matematiske modeller

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

TREKANTER. Indledning. Typer af trekanter. Side 1 af 7. (Der har været tre kursister om at skrive denne projektrapport)

TREKANTER. Indledning. Typer af trekanter. Side 1 af 7. (Der har været tre kursister om at skrive denne projektrapport) Side 1 af 7 (Der har været tre kursister om at skrive denne projektrapport) TREKANTER Indledning Vi har valgt at bruge denne projektrapport til at udarbejde en oversigt over det mest grundlæggende materiale

Læs mere

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse

Montørvejledning for DTC2102 Temperaturtyring - Version 1. Generel beskrivelse 1 2 3 R E DTC2102 Danotek Generel beskrivelse DTC2102 er udviklet til væskebaseret solfangersystemer, men kan også benyttes til anden temperatur styring med op til tre temperatur målinger og to relæudgange.

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Ligning med + - / hvor x optræder 1 gang... 3 IT-programmer

Læs mere

WOOF it JAM S. Brugermanual

WOOF it JAM S. Brugermanual WOOF it JAM S Brugermanual Tak! Indhold Quick Start Guide Tak fordi du har valgt WOOFit JAM S højttaleren fra SACKit. Vi beder dig læse denne manual grundigt før du tager din nye højttaler i brug. Vi er

Læs mere

FZ2011-6 BRUGSANVISNING

FZ2011-6 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-6 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge Udgave 009 Karsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse af hæftet "Lineære sammenhænge, udgave 009" Indhold 1 Eksponentielle sammenhænge, ligning og graf 1 Procent 7 3 Hvad fortæller

Læs mere

brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal F+E+D preben bernitt

brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik potenstal og rodtal F ISBN: 978-87-92488-06-0 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI

BRAVO  Fastnettelefon DECT fastnettelefon. Bruger manual. Tele Call Danmark Ene distributør i Danmark for BRONDI BRAVO Fastnettelefon DECT fastnettelefon Bruger manual Side 1 af 11 1. Overordnede funktioner Stort håndsæt med store taster og display Håndfri betjening Høj ringestyrke Lyssigal ved tilringning Høj lydstyrke

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Lektion 1 Grundliggende regning

Lektion 1 Grundliggende regning Lektion 1 Grundliggende regning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Plus, minus, gange og division - brug af regnemaskine... Talsystemets opbygning - afrunding af tal... Store tal og negative tal...

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

WOOF it. Brugermanual

WOOF it. Brugermanual WOOF it Brugermanual Tak! Tak fordi du har valgt WOOFit højttaleren fra SACKit! Vi beder dig læse denne manual grundigt, før du tager din nye højttaler i brug. Vi er ikke ansvarlige for personeller produktskader

Læs mere

Elma 716 Differens Termometer med datalogger

Elma 716 Differens Termometer med datalogger Elma 716 Differens Termometer med datalogger El-nr. 63 98 204 907 Elma 716 side 2 1. INTRODUTION Instrumentet er et digital differenstermometer, der arbejder med type J,, T, E, N, R og S-følere. Temperatur

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-36X II http://da.yourpdfguides.com/dref/526592

Din brugermanual TEXAS INSTRUMENTS TI-36X II http://da.yourpdfguides.com/dref/526592 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Potens & Kvadratrod. Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium. Opgaver: 22 Ekstra: 4 Point: Matematik / Potens & Kvadratrod

Potens & Kvadratrod. Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium. Opgaver: 22 Ekstra: 4 Point: Matematik / Potens & Kvadratrod Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium Potens & Kvadratrod Opgaver: Ekstra: Point: http://madsmatik.dk/ d.0-0-01 1/1 Potenser: Du har måske set udtrykket før eller måske 10 1. Begge to er det vi kalder

Læs mere