fra sognekirke til synodekirke September oktober november december

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra sognekirke til synodekirke September oktober november december"

Transkript

1 Z Z Z Z fra sognekirke til synodekirke September 2013 oktober november december

2 Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse Sep Onsdag den 4. kl. 14: Onsdag den 4. kl. 17: Torsdag den 5. kl. 17: Fredag den 6. kl. 14.: Søndag den 8.: Mandag den 9. kl : Søndag den 15. kl : Fredag den 20. kl. 14.: Søndag den 22. kl : Søndag den 22.: Torsdag den 26. kl. 17: Søndag den 27. kl : Bibelstudiekreds i Kirke Saaby Efterårets sæson for Pitstop for sjælen begynder i Hvalsø kirke Junior-konfirmandstart i Kirke Saaby kirke Fra Zøren til Søren. Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård Fernisering i DGS efter gudstjenesten i Kirke Saaby kirke Læsekredsen i Hvalsø Sognegård begynder Jazz-høstgudstjeneste på marken ved Kisserup kirke Jørgen Søgaard fortæller om rejse til Dresden. Fredags Café i Hvalsø Sognegård Høstgudstjeneste i Kirke Saaby med basun og mousserende vin Høstgudstjenester i Hvalsø og Særløse kirker & høstfrokost i Hvalsø Sognegård Spaghetti-gudstjeneste i Hvalsø kirke Hvalsø spejderne & BUSK-gudstjeneste i Hvalsø kirke Okt Onsdag den 2. kl. 14: Fredag den 4. kl. 14: Torsdag den 3. kl : Søndag den 6. kl : Torsdag den 10. kl : Søndag den 13. kl : Fredag den 18. kl. 14: Onsdag den 23. kl : Mandag den 28. kl : Onsdag den 30. kl. 9.30: Onsdag den 30. kl : Bibelstudiekreds i Kirke Saaby Vildmarkstur i nationalparken i Nordnorge. Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård Sangaften i Kirke Saaby med Danman og Sawarabykoret Provstigudstjeneste i Sæby kirke Koncert med Deer Bear i Hvalsø kirke Musikgudstjeneste med svensk violinist i Kirke Saaby Erling Bech om blomster og bier. Fredags Café i Hvalsø Sognegård Kirkespisning i Kirke Saaby Gratis fremvisning af Jagten i Hvalsø biograf Morgenmøde i Kirke Saaby Aftengudstjeneste med gregoriansk sang i Hvalsø kirke Nov Fredag den 1. kl. 14: Søndag den 3.: Onsdag den 6. kl. 14: Torsdag den 7. kl : Onsdag den 13. kl. 19: Fredag den 15. kl. 14: Søndag den 17. kl : Onsdag den 20: Om moderne pilgrimsvandring ved pilgrimspræst Elisabeth Lidell i Hvalsø Sognegård De døde mindes i alle sognene Bibelstudiekreds i Kirke Saaby Djina Mai-Mai synger Martin Hall Gospelgudstjeneste i Hvalsø kirke Erik Hansen synger for. Fredags Café i Hvalsø Sognegård Koncert i Kirke Saaby. Lysstråler i november. Kirkespisning i Kirke Saaby Dec Søndag den 1.: Onsdag den 4. kl. 9.30: Fredag den 6. kl. 14: Det nye kirkeår indledes med fest i Kisserup og Kirke Saaby Julemorgenmøde i Kirke Saaby med skrædder Andersen Eftermiddagsmøde i Hvalsø Sognegård

3 Da folkekirkens indtægt er afhænging af, hvor mange penge medlemmerne tjener, har finanskrisen selvsagt påvirket den kirkelige økonomi. Der skal spares, og det bliver der, i hver af de enkelte kirker, hvorimod det synes som om, at mønten ruller for fuld fart på stiftsplan, hvor man udsender glittede magasiner og en kedelig bog om Sjællands Stiftsbiblioteks historie fra 1812 til Den slags ting koster penge, men hvor mange? Det ved vi, da stiftkontorchef Helle Saxil Andersen har fremsendt en række beløb. Og ved første øjekast ser det ikke svimlende ud. Stiftbladet kostede således i kroner inklusive de kroner, som gik til portoen. Bogen om Stiftsbibliotekets historie er blevet støttet med kroner. Vi har altså at gøre med så beskedne beløb, at det ikke burde vække forargelse, når man altså lige ser bort fra, at pengene er blevet brugt på udgivelser, som jeg ikke kender en eneste, der gider læse. Nu fremgår det ikke om den lille halve million til Stiftbladet kun omhandler produktionsomkostninger og porto, eller det også dækker honorarer til de artikler og ikke mindst billeder, som Stiftbladet består af. En stor del af materialet er lavet af stiftets webredaktør. Sådan en har man nemlig også, og han arbejder ikke gratis. Kirkelig finanskrise Af hjælpepræst Søren E Jensen, Hvalsø-Særløse Det opdager man, når man på stiftets hjemmeside finder frem til referaterne fra det stiftsråd, som i dag også er en del af folkekirkens økonomi. Leder man længe nok, finder man ud af, at webredaktøren i 2012 blev aflønnet med kroner, men at han i 2013 er blevet bevilliget en lønforhøjelse på kroner. Det skulle der nok også være råd til, for stiftrådet har så mange penge, at de angiveligt ikke ved, hvad de skal bruge dem til. Ved stiftsrådets møde i februar foreslog et medlem derfor, at man fik et mindre beløb af kirkeskatten til rådighed under hensyn til størrelsen på tidligere års hensættelser, som det hedder i referatet. Det forslag vandt dog ikke gehør, og man vedtog, at stiftrådet fortsat skal tildeles 4,85 promille af kirkeskatten svarende til millioner kroner. Hvad bliver de millioner brugt til, når de altså ikke bliver hensat eller uddeles til støtte for en bog om et bibliotek? Ja, en stor udgiftpost er det økologiske projekt Grøn Kirke, som stiftrådet med biskoppen i spidsen virkelig har gjort sit til at udbrede. Det er sket i form af konsulentbistand foruden USB-nøgler, grønne mapper, brochurer, foldere, klistermærker, kuglepenne og plakater, som det fremgår af nok et referat. Men det fremgår også, at kampagnen har været en fiasko, da kun 11,5 procent af Roskildes Stifts kirker bakker op om det grønne kirkeprojekt. Roskilde Stift bruger med andre ord penge på en kampagne, som utvetydigt ikke har de lokale kirkers opbakning, og alligevel agter man at fortsætte, da man på stiftsrådsmødet i februar besluttede at støtte Grøn Kirke med kroner og udtrykte, at man også har til hensigt at yde støtte i 2014 og 2015, som det noteres i referatet. Igen er der tale om småbeløb, men når det gælder Grøn Kirke er selv en femmer problematisk, for hvor et stiftblad eller en røvkedelig bog om et bibliotek bare er spild af penge, så kan det bestemt godt diskuteres om sammenblandingen af kirke og økologi er nogen god idé. Mindre venligt sagt kan man hævde, at alle folkekirkemedlemmer i Roskilde Stift er tvunget til at støtte en holdning, som de ikke deler. Men de mange stiftsmidler er som sagt også med til at svække det lokale, kirkelige liv, så hvis der i fremtiden ikke som vanligt står en trompetist og trutter ved orglet, når der fejres en af de store gudstjenester, så er forklaringen enkel: Trompetisten er sparet væk. Til gengæld kan det tænkes, at man kan redde sig en plastikkuglepen med logoet for Grøn Kirke i våbenhuset. 3

4 Biskopper, præster og menighedsråd snorksover! Af sognepræst Poul Joachim Stender Kirke Saaby-Kisserup Kirkeminister Manu Sareen fra det radikale venstre vil have adskilt folkekirken og staten. Det siger han ikke højt. Men det er almindelig, kendt radikal politik, at sådan en adskillelse skal finde sted så snart som muligt. Det er helt reelt at have den holdning. Bevares! Problemet er bare, at kirkeministeren ikke siger det højt. Adskillelsen skal smugles på plads trin for trin. Sådan var det også da EU blev oprettet og dengang hed EF. Mange ønskede en stærk, politisk union, hvor landene skulle afgive suverænitet til et europæisk parlament. Men man vidste, at man ikke skulle sige det højt. Det skulle listes på plads. Taktikken lykkes. I dag har vi EU. I øjeblikket sker der det samme med folkekirken. Den skal adskilles fra staten, så bl.a. kristendommen og islam kan blive ligestillet. Det er ikke uden grund, at kirkeministeren samtidig også er ligestillingsminister og at titlen ligestillingsminister står foran titlen kirkeminister. Processen smugles igennem på følgende måde: Først indførte kirkeministeren kirkelig vielse af homoseksuelle. Fint nok. Men spørgsmålet var om det skete 4 Z Z Z Z Z af kærlighed til de homoseksuelle? Snarere skulle det gøre kirkefolket vrede, så der kunne blive grobund for et ønske hos menighedsrådene om selv at få lov til at bestemme over indre anliggende. Dernæst blev der nedsat en kommission med det skjulte formål, at få skabt en synode, et kirkeråd, der kan tage stilling til kirkelige spørgsmål uden ministerens indblanding og samtidig også være et råd der udtaler sig om alt på kirkens vegne. I disse uger skal menighedsrådene udtale sig om, hvorvidt de vil have denne synode eller ej. Men for at være sikker på, at menighedsrådsmedlemmerne træffer det rigtige valg, har kirkeministeren for nyligt fremsat et forslag om, at biskopperne skal åremålsansættes og ikke længere klamre sig til magten som Putin i Rusland. Dette forslag skal mørne rådvilde menighedsrådsmedlemmer, så de endnu engang udbryder: Det skal vi nok selv bestemme. Kirkeministeren skal ikke blande sig! Når menighedsrådene, ifølge kirkeministeren har svaret rigtigt, nemlig at de vil have synoden, kirkerådet, er der kørt endnu et trin i stilling til adskillelse mellem kirke og stat. Kirkeministeren kan herefter tage hul på næste trin, der bliver en afskaffelse af civilregistreringen hos præsterne. Og næste trin igen og næste trin igen Det er ufatteligt at præsterne og menighedsrådene og biskopperne ikke har set, hvad der er ved at ske. Det er ikke uden grund, at man siger, at folkekirken snorksover. Kirken og staten er på vej til at blive adskilt. Og skal denne udvikling stoppes, skal der omgående siges nej til synoden. Det spørgsmål menighedsrådene skal tage stilling til i øjeblikket er, for afsløre en sandhed som kirkeministeren skjuler, ikke et spørgsmål om kirken skal have en synode eller ej. Det er et spørgsmål om kirken skal skilles fra staten eller ej. Kirkeministeren kan, som ligestillingsminister, ikke nøjes med religionsfrihed. Han vil have religionslighed. Bl.a. skal kristendommen og islam stilles nøjagtig ens.

5 Folkekirken - en succeshistorie Af domprovst i Helsingør stift Steffen Ravn Jørgensen Folkekirkeordningen er en succeshistorie. Den har været en genial ramme om en evangelisk-luthersk kirkeforståelse, som bygger på menigheden, der er samlet om at høre evangeliet. Den evangelisk-lutherske sondring mellem evangelium og politik har ligeledes været befordrende for et demokrati, hvor samvittighedsfrihed, fornuft og skønsomhed har været afgørende. Der er grund til at advare mod synodale ordninger, som vil moralisere såvel det kirkelige som det politiske liv, og som desuden lider af et demokratisk underskud. A) Folkekirken er en ramme til sikring af evangeliets forkyndelse. I mere end 164 år har den vist sin levedygtighed og nyder fortsat bred opbakning. Den har sikret en rummelig kirke med plads og hjemsted til dem som kommer ved livets store skæringspunkter, såvel som til dem, der kommer hyppigt. Folkekirkens flade struktur har været befordrende for at mange stemmer er kommet til orde og at demokratiet når helt ud i sognet, som kalder deres præst. B) Alle synodalforfatninger bliver politiserede. Tanken om en synode er et elitært projekt, der ikke nyder opbakning i menighed og menighedsråd. Synodens talsmænd kommer fra den venstredel af det politiske liv, om end man næppe har bred opbakning i egne rækker. Kirken som organisation skal ikke være aktiv, men alle døbte skal være aktive i kald og stand. Synodal aktivisme fører til abstrakte erklæringer, varm luft, som overskygger nødvendigheden i at tage fat i det personlige engagement i det nære, som ikke nødvendigvis er så spektakulært.. Synodale beslutninger vil altid forblive store ord, erklæringer uden kraft og myndighed til at gennemføre disse. Fordi synodalordninger og beslutninger ikke kan og har kompetence til at ordne de politiske opgaver vil de altid fremstå som store ord uden effekt. Hvor magt og ansvar i demokratisk valgte politiske organer følges, dér kører synoder på fribillet. Man vedtager og fejrer, og sender regningen videre. C) Kristendommen betinger, at vi i politik, økonomi og samfund kan undgå religiøs moralisme. Det betyder, at vi i vort samfundsliv og dets lovgivning ikke behøver tage religiøse hensyn. Den afgørende pille eller fundament herfor er, at staten understøtter den evangelisk-lutherske kirke, som er den danske folkekirke. En evangelisk-luthersk forståelse sikrer, at der i det politiske liv er frihed, samvittigheds- og ytringsfrihed, hvorimod snærende værdier står i fare for at kue det enkelte menneskes integritet. Så længe derfor den overvejende majoriteten i Folketinget er barnedøbte, så er betingelsen til stede for at man kan diskutere politik ved fornuft og saglighed. Derfor er det ikke afgørende om en lov er blevet til ved kristne, muslimske, jødiske eller ateistiske stemmer. Tilsvarende gælder også at de alle kan være med til at lovgive for rammerne om Folkekirken. Når et nyt medlem af Folketinget vælges, underskiver vedkommende at ville overholde Grundloven, hvor det bl.a. hedder, at staten skal understøtte den evangelisk-lutherske kirke. Der er al mulig grund til at tage vare på verdens bedste kirkeordning, som den nuværende ordning for folkekirken ofte kaldes. 5

6 September Oktober November December Hvalsø Sognekor har atter plads til flere medlemmer - vi starter igen tirsdag den 27. august kl for nye medlemmer, og øver i Hvalsø sognegård Har du lyst til at synge i et kor med hyggelig og engageret stemning og et alsidigt repertoire? Så er der plads på alle stemmegrupper. Koret er åbent for alle! Det er dog en fordel (men ingen betingelse), at du har sunget i kor før, eller har spillet et instrument. Vi synger 3-stemmigt: sopran, alt og herrer. Der er plads til 3-4 herrer til, men alter og sopraner er også velkomne. Koret bidrager med festlige og stemningsfulde indslag ved gudstjenester ca. 4-6 gange årligt, samt medvirker ved sangaftener og/eller koncerter. Repertoiret er salmer, lettere klassisk musik, danske og udenlandske (folke)sange. Stemmerne bliver indpillet som lydfiler eller på øvecd er, som hvert kormedlem får med hjem. Nærmere oplysninger og tilmelding: Organist Linda Baarsgaard, tlf.: Minikonfirmander i efteråret 2013 Kære forældre og børn i 3.A og 3.B på Hvalsø skole. Til efteråret er det jeres tur til at blive inviteret til at følge efterårets minikonfirmandundervisning i Hvalsø kirke (3.C og 3.D vil få tilbuddet i foråret 2014). Først i det nye skoleår vil børnene modtage en indbydelse, og vi mødes første gang i den sidste uge af august. Undervisningen kommer til at ligge om onsdagen i forlængelse af børnenes skolegang og forløber over 10 gange. Der er stadig mulighed for at komme med, selvom vi er i gang, når kirkebladet kommer ud. Minikonfirmandundervisningen er en form for indledende dåbsoplæring, men i praksis er det nærmere samvær end egentlig undervisning. Samvær om det, der er omdrejningspunktet: Børnenes kirke, kristendom, kultur og tradition. Undervisningen vil være en god blanding af fortællinger fra biblen, sang, leg, kreative aktiviteter, oplevelser og ikke mindst hygge. Der vil hver gang bydes på lidt forfriskninger. Alle er meget velkomne. Det er frivilligt og gratis og det kræves ikke, at man er døbt. På gensyn efter sommeren! Glade hilsner fra Linda Baarsgaard, organist og Maria Brink Hesel, børne- og ungepræst. Hvalsø kirkes børnekor starter igen hver torsdag eftermiddag i Hvalsø Sognegård, første gang 29. august kl Koret er for alle piger og drenge fra 3. klasse og opefter, som bor i Hvalsø og Særløse sogne, eller går på Hvalsø skole. Hvalsø kirkes børnekor er med til gudstjeneste hver anden måned, og går Lucia i kirken i december. Vi tager til korstævner, og årets højdepunkt er hyggeaften med pizza, film og overnatning i Sognegården. Det er GRATIS at synge i koret, til gengæld forventes der, at man deltager i mindst 3 gudstjenester pr. år. Der sendes invitation ud i løbet af august til alle 3. klasses elever. Den kan også ses på skolens forældre-intranet. Nærmere oplysninger og tilmelding: Organist Linda Baarsgaard, tlf.:

7 September Oktober November December Rytmik - Sang og sjov Alle børn i alderen 2-5 år inviteres hermed til Sang og sjov i Hvalsø. Vi skal synge, danse, lege og spille så alle sanser bliver stimuleret, derudover får du mulighed for at forny bekendtskabet med vores rige sang & salmeskat sammen med dit barn. Sted og tid.: Vi mødes første gang i Hvalsø Sognegård mandag den 2. september og slutter den 2. december. Klokken ca Pris 300 kr. Tilmelding til Line Skovhaug, tlf eller på mail: den bedste gave til dit barn. Babysalmesang for babyer i alderen 0-12 mdr. i Hvalsø sognegård. Start onsdag den 28. august kl , vi synger ca. 45 min, og derefter er der kaffe/the og brød. Pris: 300 kr. for 10 gange. Tilmelding på mail til skovhaug.dk eller på tlf Hvasse billeder Fernisering i Den gamle Skole, Kirke Saaby, søndag den 8. september efter gudstjenesten i Kirke Saaby der begynder Anders Hvas er en fremragende fotograf. Hans billeder er på engang hvasse og bløde. Han ejer evnen til at finde den skæve vinkel, se det uforudsigelige øjeblik, fange lyset når det springer hårdt eller blødt frem. Anders Hvas får med sine billeder tilskueren til at se det vedkommende ofte ser, men alligevel ikke ser. Der bydes på likører, portvin, druer og chokolade til ferniseringen, der vil kunne ses til og med oktober. 7

8 Hver 3. fredag i måneden kl. 14 til 16 20/9 Jørgen Søgaard vil fortælle om en rejse til Dresden i det tidligere Østtyskland. 18/10 Erling Bech vil fortælle og vise lysbilleder om blomster og bier. 15/11 Erik Hansen synger for til sange hovedsagelig fra Højskolesangbogen. Man kan bare droppe ind og få en kop kaffe og en snak. Forslag til arrangementer modtages gerne. Alle er velkomne! Svend-Aage Petersen / Kontakter Jørgen Søgaard Birgit Melgaard Anne Spangsberg

9 Pit Stop for sjælen Er du ved at løbe tør for brændstof? Har du brug for en tænkepause? Kom til en halv times ro væk fra en travl hverdag og nyd kirkens rum, der netop appellerer til stilhed og fordybelse. Kristen meditation med stilhed omkring døbefonten, Kristuskrans, Taizé-sange og anderledes bønner. Onsdage kl /9-18/9-2/10-27/11-11/12 i Hvalsø Kirke 9

10 September Oktober November December Læsekredsen i Hvalsø sognegård Læsekredsen tager fat på vintersæsonen den 9. september kl i Hvalsø sognegård. Derefter mødes vi hver fjerde mandag indtil jul. Efter nytår mødes vi den 6. januar og igen hver fjerde mandag indtil den 28.april. På møderne diskuterer vi den bog, vi alle har læst siden sidst. Bøgerne skaffer biblioteket, som regel i nok eksemplarer til at vi kan få en hver, ellers må vi deles om dem, der er. På det første møde snakker vi om de bøger, vi hver især har læst i sommerens løb, og den første bog bliver udleveret. Vi er ganske mange, men der kan godt blive plads til enkelte nye. Ring til Inger de Cros Dich på og hør nærmere, hvis du er interesseret. Fra Søren Kierkegaard til Zøren Østergaard Eftermiddagsmøde - fredag den 6. september kl i Hvalsø Sognegård Blandt mange talenter evnede Søren Kierkegaard at analysere det underholdende show, som den udspillede sig på et berlinsk morskabsteater. Men registreringerne peger langt ud over Kierkegaards sam tid, og det vil Søren E. Jensen bevise gennem nutidige eksempler med sande showstjerner som Julio Iglesias, Elvis Presley og det danske Zirkus Nemo med Søren Østergaard. 10 Jazzhøstgudstjeneste på marken ved Kisserup kirke med Henrik Hansen Quintet, søndag den 15. september kl Kirken er en mark og kirkebænkene halmballer og orglet et jazzband. Sig tak til Gud for høsten on location og smag efter gudstjenesten på sandwich, fadøl og æblemost. Der samles ind gennem Folkekirkens Nødhjælp til de mennesker i Afrika, Høstgudstjeneste i Kirke Saaby, søndag den 22. september kl Med Ian Price, basun og Sawarabykoret. Efter gudstjeder ikke har kunnet høste på grund af misvækst eller krig. Henrik Hansen Quintet består af: Lisbet Hansen sang. Nicolai Schultz - Saxofon og fløjte. Thomas Ovesen Kontrabas. Mikkel Find Trommer. Henrik Hansen Klaver. Efter gudstjenesten fortsætter jazzmusikken mens høstfrokosten indtages. nesten serveres der frugt og mousserende vin i våbenhuset. Der samles ind til Folkekirkens Nødhjælp.

11 September Oktober November December Bibelstudiekreds i Kirke Saaby om Johannesevangeliet I efteråret vil vi fortsætte vores studiekreds omkring biblens skrifter, men vi vil samtidig forsøge at forny os. Vi vil gå i gang med at læse Johannesevangeliet i Det nye testamente. I dette skrift svæver ånden højt som ørnen, der er Johannes evangelist symbol. Det er også her at Jesus siger: Jeg er vejen, sandheden og livet. Det er denne vej vi vil forsøge sammen at finde, og for ikke at fare totalt vild vil vi søge støtte i Lene Højholts bog Vejen meditativ fordybelse i Johannesevangeliet, som hun kalder en læsning med hjertet mere end med forstanden. Vi håber på den Høstgudstjeneste Søndag den 22. september kl i Særløse kirke og kl i Hvalsø kirke Frokost i Sognegården. Høstgudstjenesten er en af de store festgudstjenester i løbet af året. Kirken er pyntet op og konfirmanderne vil traditionen tro bære noget af årets høst af korn, frugt og grønt ind i kirken. Derudover har vi glæden måde at komme til en dybere forståelse af Kristus og den kristne tro. Alle er meget velkomne til at deltage i studiekredsen, såvel tidligere deltagere som nye. Vi mødes i Den gamle skole i Kirke Såby første gang efter sommeren onsdag den 4. september kl Efterfølgende møder vil være den 2. oktober, den 6. november og den 11. december. Til første gang vil vi læse de 2 første kapitler af Johannesevangeliet. Birgit Melgaard, leder af studiekredsen af i Hvalsø kirke at høre Sognekoret og børnekoret, som medvirker ved gudstjenesten. Tilmelding til høstfrokost i Sognegården (efter gudstjeneste i Hvalsø kirke) senest den 15. september til Erling Svendsen, tlf. nr.: eller Anne Spangsberg, tlf.nr.: , anne. Pris for frokost kr. 60,-. Spaghettigudstjeneste Torsdag den 26. september kl i Hvalsø kirke Bibelen er fuld af spændende historier og vi vil høre om den fortabte søn. Spaghetti-gudstjeneste er: En børnegudstjeneste for familier Især for børn i alderen 0-13 år Afslappet atmosfære, med noget for øjne, ører og mund Sang, 7-armet lysestage, rundtur i kirken og meget mere. Kort, den tager ca. 30 min. og bagefter spiser vi spaghetti og kødsovs sammen i Sognegården Billig aftensmad: 20 kr. pr. voksen, gratis for børn. 50 kr. for en familie Hvis du vil vide mere eller tilmelde dig, så kontakt: Anne Spangsberg, tlf.: , anne. senest d. 19. september. 11

12 JUNIORKONFIRMAND Ny sæson for drengene i 3. og 4. klasserne på Kirke Saaby skole MÅ VI LEGE OVRE I KIRKEN? Er du nysgerrig? Vil du lære noget om kirken lige overfor skolen og om kristendom? Har du lyst til at lege? Kan du lide at være i gang? Kan du lide at få historier fortalt? Hvad er en skatte-vatte-jagt? Kan man gå og danse til en salme? Tør du vove noget nyt? Og er du lige så spørgelysten som jeg? Så meld dig til JUNIORKONFIRMAND og spørg om alt muligt og jeg skal svare dig, og skænke saftevand, og fortælle bibelhistorier, og kaste dig ud i opgaver sammen kammeraterne - og give dig noget at tænke over Vi indleder med en andagt for dig og din familie torsdag den 5. september kl. 17 i Kirke Saaby kirke efterfulgt af et lille nachspiel i våbenhuset, hvor jeg fortæller, hvad vi skal lave i efteråret. Og vi afslutter med en gudstjeneste torsdag den 21. november kl. 17 med mad og leg bagefter i sognegården Vi mødes 10 torsdage kl i sognegården Den gamle skole Start: Torsdag den 12. september Slut: torsdag den 21. november Det er nødvendigt at tilmelde sig på: senest mandag den 2. september! Oplys venligst: + barnets og forældres navn + telefonnummer + adresse + accept eller ikke af fotografering af barnet (billederne bruges i undervisningen og evt. på hjemmesiden) + antal børn og voksne til den indledende andagt torsdag den 5. september (hele familien er velkommen) VENLIG HILSEN, TINNE LETH SOGNEMEDHJÆLPER VED SAABY OG KISSERUP KIRKER 12

13 September Oktober November December Sangaften med organist Anders Danman og Sawarabykoret torsdag den 3. oktober kl i Den gamle Skole, Kirke Saaby Den Gamle Skole vil genlyde af munter fællessang, når Sawarabykoret og organist Anders Danman inviterer til Koncert med Deer Bear, Hvalsø kirke, torsdag den 10. oktober kl Schopenhauerpop Genrer er ikke, hvad de har været, og gud ske tak og lov for det. I dag eksperimenteres der nemlig på kryds og tværs, og et af de mest besynderlige resultater af blandingskulturen er den århusianske duo, Deer Bear, som laver folkepop med tekster inspireret af vores traditionelle sangaften. Vi synger kendte og mindre kendte sange og salmer, mest fra højskolesangbog og salmebog. Kom og ønsk en sang. Der er fri adgang. I pausen byder vi på kaffe/ te og hjemmebag. den dystre 1800-talsfilosof, Schopenhauer. Det burde ikke kunne lade sig gøre, men musikken er usigelig smuk, og Deer Bear er i det hele taget et af de mest interessante navne, som har ramt den danske scene i de seneste år. Når de bryder igennem, bliver det internationalt, men inden det sker, har man chancen for at opleve Deer Bear ved en eksklusiv koncert i Hvalsø Kirke. En vildmarkstur i nationalparken i Øvre Dividal i Nordnorge Eftermiddagsmøde - fredag den 4. oktober kl i Hvalsø Sognegård Sognepræst Andreas Laurens Kristensen fortæller om, hvordan hans rejse til Norge også blev hans vej til at blive præst. Allehelgensgudstjeneste Søndag den 3. november kl i Hvalsø kirke En stemningsfuld gudstjeneste med trøst og næring for sjælen. Ved denne gudstjeneste mindes vi de døde ved oplæsning af deres navne og lystænding. Under gudstjenesten vil violinist Nils Edén fra Sverige, og organist Linda Baarsgaard spille nogle af J. S. Bachs smukkeste og langsomste værker. Gudstjenesten bliver radiotransmitteret på DR. Kaffe i Sognegården efter gudstjenesten. 13

14 September Oktober November December Provstigudstjeneste Banko-Carl Morgenmøde i Den gamle Skole i Kirke Saaby. Fra aktiv erhvervsmand til aktiv pensionist, onsdag den 30. oktober kl Mød Banko-Carl alias Carl P.J. Christensen, der er kendt fra både radio og TV. Men mest kendt som manden, der i 32 år kunne samle mellem mennesker til bankospil over hele landet. Hans beretning er en enestående skæbnefortælling om en stor succes i forretningsverdenen og inden for dansk showbusiness. Men også om hvor brat tingene kan ændre sig ved pludselig sygdom. Søndag den 6. oktober kl i Sæby kirke Hornsherreds Domkirke inviterer til fælles gudstjeneste for alle sogne i Lejre provsti. For tredje år i træk bliver der holdt en fælles gudstjeneste for hele Lejre provsti. Gudstjenesten vil i år foregå i Sæby kirke, som ofte bliver kaldt Hornsherreds Domkirke. Sæby kirke fik sit nuværende udseende og sin nuværende størrelse ved en gennemgribende restaurering og renovering i begyndelsen af 1800-tallet. Det var en tid, hvor man hentede stor inspiration fra det klassiske Grækenland og Rom, og hvor man stræbte efter balance, symmetri, harmoni og diskret farvevalg. Det var godsejer Holten, der ejede Krabbesholm på den tid, der bestilte og bekostede kirkens istandsættelse, og han sørgede for, at opgaven kom til den tids mest anerkendte tegnestue, nemlig C.F. Hansens tegnestue i København. Det var ikke C.F. Hansen selv, der tegnede Sæby kirke, men en af hans arkitekter. C.F. Hansen er kendt for at have tegnet en anden domkirke, nemlig den i København. Ved gudstjenesten vil der blive spillet musik fra Holtens tid, dvs. fra begyndelsen af 1800-tallet, og efter gudstjenesten vil Helene W. Rasmussen fortælle i kirken om Holten og hans betydning for kirken og for egnen, og der vil være et let traktement med udgangspunkt i opskrifter fra Holtens tid. Holtens svigerinde blev nemlig en ganske berømt kogebogsforfatter, idet hun står bag Mangors kogebog. Musikgudstjeneste i Kirke Saaby, søndag den 13. oktober kl Med Samuel Lundström, barokviolin og Anders Danman, orgel og klaver. Vi gentager succesen fra sidste år, med den arktiske, Københavnsbaserede verdensmusikviolinist. Barokmusik af G.B. Fontana og A. Corelli, og argentinsk tango af A. Piazzolla. 14

15 September Oktober November December BUSK-gudstjeneste & Hvalsø spejderne Søndag den 27. oktober kl i Hvalsø kirke Børne - & familiegudstjeneste - naturligvis for alle. Hygge i Sognegården efter gudstjenesten. BUSK - Børn, Unge, Sogn & Kirke Skjoldungelandets vej til Nationalpark Kirkespisning i Kirke Saaby kirke og præstegård, onsdag den 23. oktober kl Vi bor i det smukke Midtsjælland, og de fleste ved det er et meget historisk område med gamle fund fra oldtiden og en historie fra Danmarks vugge. Der var i vores område at vikingerne huserede, men det var også her kongemagten holdt til. I dag er vores område på vej til at blive en Nationalpark, faktisk har politikerne på Christiansborg besluttet det, men hvordan opstod ideen og hvad har der været af udfordringer hvordan får man egentlig sådan et stort projekt til at gå op i en større enhed? Det ved Poul Bjerager Christiansen en hel del om, han har været med fra den spæde start og sid- Projektchef for Nationalparkprojekt Skjoldungelandet Landinspektør Poul Bjerager Christiansen der i dag som projektchef for Skjoldungelandet. Hvis navnet lyder bekendt, er det fordi at Poul Bjerager Christiansen har været kommunaldirektør i gamle Hvalsø kommune men han er også kendt som Nordisk mester i spillemandsmusik. Jagten Se den populære film gratis i Hvalsø Bio, mandag den 28. oktober kl Der er filmpriser med navne som Oscar og Bodil og Robert. Men der er også en filmpris ved navn Gabriel. Det er en kirkelig filmpris og den har i år 11 års jubilæum. Gabriel er ikke omgivet af den samme glamour som de øvrige priser. Alligevel har den kolossal betydning. Den har gjort menighederne i Folkekirken interesseret i film. Med Gabriel er der kommet en bro mellem kirkens og filmens ver den. Bag filmprisen står Landsforeningen af Menighedsråd. Men filmprisen er også støttet af øvrige kirkelige organisationer samt Det danske filminstitut. I år gik Gabriel-prisen til Thomas Vinterbergs stærkt kontroversielle film Jagten. Filmjuryen, der består af personer fra både filmens og kirkens verden, begrunder bl.a. udvælgelsen med, at filmen tør gå ind i et af samfundets tabuemner. Nemlig jagten på de pædofile, der måske er blevet nutidens moderne heksejagt. Ligeledes tager filmen fat i nogle bibelsk inspirerede temaer. Stener vi fortsat i dag? Ikke for utroskab som på bibelsk tid. Men for pædofili? Hvad er forløsning og forsoning? Er tilgivelse mulig? Kort oplæg før filmen af sognepræst Poul Joachim Stender. 15

16 September Oktober November December Aftengudstjeneste Onsdag den 30. oktober kl med gregoriansk sang i Hvalsø kirke En meditativ gudstjeneste i form af en vesper med gregoriansk kirkesang ved Scola Cantorum Ringstadiensis i daglig tale kaldet Gregorianerkoret. Koret, der tæller 8-11 herrer, optræder i kordragter udformet som munkekutter. Gudstjenesten indledes med procession, og de gregorianske hymner veksler med bibelske læsninger ved kirkens egen præst. Vesperen er kirkens gamle aftengudstjeneste, som var den vigtigste efter højmessen. Den fejres dagligt ved solnedgang eller kl. 17, og har rødder i den jødiske tempeltjenestes aftenoffer. Gudstjenesten varer ca. 1 time. 16 Moderne pilgrimsvandring - ud i det indre v/ pilgrimspræst Elisabeth Lidell - eftermiddagsmøde fredag den 1. november kl i Hvalsø Sognegård De seneste år har mange moderne mennesker også danske protestanter grebet pilgrimsstaven. Pilgrimsvandring, bønsvandring, bibelvandring, temavandring og kirkegang handler om at søge efter rødder, identitet og sammenhæng. Men det handler også om opbrud fra tidens materialisme og selvoptagethed og om en søgen efter helt andre værdier: fællesskab med Gud, med hinanden og med skaberværket. Pilgrimsvandring og valfart har altid været kendetegn på en levende kirke. De første kristne kaldtes dem, der hørte til vejen. Pilgrimsvandring kan stadig inspirere til en levende tro. Evangeliet må have ben at gå på, og vandringen i det ydre, fysiske landskab afspejler den indre rejse, bønnens vej mod Gud. En pilgrim går ud i det indre. Den ydre, fysiske vandring hører sammen med den indre, åndelige vandring: længslen efter Gud. Føddernes monotone gang bliver en meditativ rytme, en slags klosterliv til fods. På en pilgrimsvandring beder man med fødderne! Pilgrimmen ser det indre landskab bag det ydre: en usynlig, ekstra dimension bag denne verdens timelighed. Måske er man nødt til at bevæge sig fysisk for at kunne flytte sig mentalt? I en tid med mange hurtige skift, endeløse informationsstrømme, højt tempo og overfyldte kalendere fremstår pilgrimstanken som en anden livsstil med tid til stilhed, eftertanke, langsomhed, enkelhed og indre ro. En slags kristendom for alle sanser. Men hvad får fortravlede mennesker til at udskifte de hurtige moderne transportmidler med apostlenes heste? Hvad sker der, når man begynder at bede med fødderne? Og hvor kan man finde rastepladser undervejs på den gamle danske pilgrimsrute Hærvejen? Og hvad betyder det, at så mange snakker om caminoen?

17 Gospelgudstjeneste i Hvalsø kirke Onsdag den 13. november kl September Oktober November December Vi gentager successen fra sidst, denne gang i Hvalsø kirke. Kirkesanger Sven Brage Hansen samler igen sit hold af unge, skrappe musikere. De 2 sangere i front får sangglæden frem, så alle bliver løftet op af både velkendte gospels og spirituals. Vi får det gode budskab med på vejen ved sognepræst Anne Spangsberg. Et paradis på jord En fantastisk rejse gennem New Zealand. Kirkespisning i Kirke Saaby kirke og Den gamle Skole onsdag den 20. november kl I vinteren 2007/2008 fløj Karin og Ingolf Wilstrup til New Zealand, lejede en Camper og kørte begge øerne igennem fra nord til syd. Det blev til en genforening med deres søn på sydøen efter et ½ års adskillelse, et møde med Maorikulturen, tur gennem regnskove og is formationer, sejltur i stilhedens fjord og brusende vandfald, vulkansk aktivitet, albatrosser, sæler og søløver og de sky små pingviner. I ord, billeder og film vil Ingolf Wilstrup føre os igen- nem de 2 øer i et land der er præget af landskaber fra hele verden hvor Ringenes herre blev optaget og hvor jordskælv og vulkanudbrud er et vilkår man må lære at leve med. Koncert Torsdag den 7. november kl : Djina Mai-Mai synger Martin Hall Da Djina Mai Mai sidste år medvirkede i et Martin Hall-projekt i Hvalsø Kirke, var resultatet så vellykket, at operasangerinden valgte at fremføre en Hallsang ved sin 25 års jubilæums koncert ved Det Kongelige Teater. Nu udvides repetoiret til en regulær Martin Hall-koncert, hvor Djina Mai Mai vil lave storladne versioner af en i forvejen storladen sanger og komponist akkompagneret af Martin Halls kapelmester gennem mange år, Johnny Stage. Publikum opfordres til at tage det pæne tøj på og medbringe et lommetørklæde, for der venter en oplevelse, som på en gang bliver gigantisk og rørende. 17

18 September Oktober November December De døde mindes Alle helgens søndag. Kisserup kl og Kirke Saaby kl De dødes mindes i Kisserup og Kirke Saaby med levende lys, oplæsning af navnene på dem vi har mistet siden sidste Allehelgen og græskarsuppe på kirkegården, hvor gudstjenesten vil blive afsluttet. En vemodig, men smuk dag med masser af musik til eftertanke og hukommelse med Jes Gram, obo og engelsk horn samt Sawarabykoret. Morgenmøde om sørgeog begravelsesskikke med skrædder Lars Andersen Onsdag den 4. december kl Skrædder Lars Andersen bor i Hvalsø og er opvokset i Hvalsø. Han er uddannet skrædder, men kalder sig createur og lever i dag af at sy selskabstøj samt kostumer til teater- og operaforestillinger. Huset i Hvalsø deler han med operasanger og solist ved Det Kongelige Teater Djina Mai- Mai.»Folk må ikke tro, at jeg længes efter fortiden og forsøger at leve i den. Jeg er med i min tid, men går baglæns ind i fremtiden. Jeg synes, vi skal lære af det, der var, og bruge det kæmpe materiale, forti- den indeholder. Jeg gør ikke oprør mod nutiden og prædiker ikke, men synes bare, at det ville være frygteligt, hvis vi var historieløse,«siger Lars Andersen. Lars Andersen skaber sine rober i husets store stue, og det er langtfra altid praktisk, erkender han, eftersom han hver dag må rydde alt væk, når samme stue skal bruges til andre formål. Bordet midt i stuen kan trækkes ud til tilskærerbord, og i et gammelt linnedskab fra 1830rne opbevares alt sytilbehør.»vores job og fritid hænger sammen. Herhjemme synger vi arier, syr tøj, indretter rum og laver en masse håndværk.«lysstråler i november Kirke Saaby kirke søndag den 17. november kl Yuzuru Hiranaka & Anders Danman 2- og 4- hændigt orgel. Værker af bl.a. W. A. Mozart Et glas østrigsk hvidvin i våbenhuset efter koncerten. Gratis adgang. 18 Babysalmesang kommer igen i Saaby kirke til januar! Babysalmesang er både hyggeligt, trygt, fuld af pudsige oplevelser og temmelig glædesfuld, udtrykker de fleste erfarne deltagere sig. Dette efterår bliver der imidlertid ikke plads til et hold for børn på 3-8mdr. Desværre er kalenderen for vores sognemedhjælper allerede fyldt op. MEN. til alle vordende mødre i- og udensogns kan der sættes kryds i kalenderen sidst i januar 2014, hvor sognemedhjælper Tinne Leth igen kræser om de nye små og deres mor eller far 10 formiddage frem. Glæd jer til henrivende samvær med jeres børn i kirken, hvor der synges, vugges og danses til skønne salmer og sjove remser. En lille oase af musik og nærvær.

19 September Oktober November December Musik med de små i Saaby Kirke Dette efterår skal Saaby kirke være vært for et kursus i Salmer & Leg for dagplejebørn arrangeret i et samarbejde mellem Sjællands Kirkemusikskole og sognemedhjælper Tinne Leth. Deltagerne vil være dagplejere med tilsammen 5-10 børn mellem 1-3 år. Kurset bliver ledt af Lektor Anne-Mette Riis. Hun er underviser på Det kgl. Danske Musikkonservatorium, har flere musikpædagogiske udgivelser bag sig og herudover en omfattende kursus virksomhed i Danmark, Norge og Sverige. Kirkesangere, organister, præster og sognemedhjælpere fra hele landet har i flere år nydt godt af Anne-Mette s enestående undervisning. I slutningen af september vil en lille skare af dedikerede salme-børne-musik-og-kirke-arbejdere mødes til første kursus dag, der i alt tæller 5 mandage. De følgende 5 mandage vil sognemedhjælper og sangpædagog Tinne Leth herefter fortsætte undervisningen for børn og dagplejere. Festgudstjeneste 1. advent Festlig adventsmusik og hvid julegløgg i Kirke Saaby Spaghettigudstjeneste i Hvalsø kirke Torsdag den 28. november kl ved børne- & ungdomspræst Maria Brink Hesel Facts om: Kirkespisningerne i Kirke Saaby og Kisserup sogne Pris: 60 kr for aftensmad inklusiv 1 glas vin eller øl og kaffe/te. Tilmelding: eller Indhold: Andagt i kirken, aftensmad og foredrag/underholdning. Tid: Fra til Morgenmøderne i Kirke Saaby og Kisserup sogne Pris: 25 for en solid morgenmad Ingen tilmelding Indhold: Morgenmad og foredrag Juleaften 2013 Igen i år afholdes juleaften i Sognegården. Interesserede, der kunne tænke sig at hjælpe til/ være frivillige( før, under og efter), bedes kontakte præstesekretær Marianne Herss mandag eller fredag i tidsrummet kl enten på kirkekontoret eller på telefon

20 Folkekirken på vej mod ufred 20 Folkekirken er på vej mod indre ufred. Det er desværre konsekvensen af planerne om et nyt landsdækkende kirkeråd. Tilhængerne af et kirkeråd prøver at bagatellisere problemet bag fine ord om en folkekirke, der " tager ansvar for sig selv". Realiteten er en anden. Det bliver selvudnævnte kirkelige spidser, der tager ansvar fra menighedsrådene. Det er helt korrekt, at folkekirken har nogle store udfordringer. Både et tab af medlemmer - også blandt politikerne på Christiansborg. Og en økonomi, der er præget af stigende lønudgifter i en tid, hvor alle bør holde igen. Disse problemer bliver ikke afhjulpet ved at skabe et nyt organ med særlige kirkepolitikere. Tværtimod. Det vil suge energien - og pengene - yderligere ud af menighedsrådene, hvis ansvaret centraliseres. Planerne om et nyt landsdækkende kirkeråd bliver solgt under overskriften " demokrati". Det er grinagtigt. Hvad er det for et organ, man planlægger? Skal et nyt kirkeråd bestå af direkte valgte medlemmer? Nej. Først skal man ( måske) vælge nogle menighedsrådsmedlemmer. De får så mulighed for at vælge nogle af kirkerådets medlemmer. De andre kirkerådsmedlemmer skal bl.a. komme fra kirkelige organisationer. Hvor har disse deres folkelige demokratiske mandat fra? Prøv lige at forestille jer, hvis LO og Dansk Arbejdsgiverforening skulle udpege nogle af pladserne i Folketinget. Det ville ingen betragte som demokratisk. Med ord om, at " folkekirken skal tage ansvar for sig selv", bliver vi påduttet en fuldstændig fjern og topstyret ledelse. Spar os dog for hykleriet om demokrati og ansvar. Hvis det er den slags organ, folkekirken skal underlægges, foretrækker jeg langt Folketinget - med dets lejlighedsvise indslag af muslimer og ateister. De bilder sig i det mindste ikke noget ind. Et kirkeråd, der " tager ansvar", risikerer at tage ansvar for alt for meget. Når det først engang findes, kunne det jo fristes til at mene noget om alle mulige samfundsforhold. Om socialpolitik. Om u-landsbistand. Om miljø. Sådan gik det i Sverige. Med det resultat, at den svenske kirke har mistet opbakning. Det vil være sørgeligt, om folk skal begynde at føle sig frastødt af folkekirken. Det vil ske, hvis folkekirken får et kirkeråd, der begynder at tage politisk parti. Folkekirken er et af de få tilbageværende offentlige steder, hvor vi kan mødes uden at være politisk på bølgelængde. I kirken får vi alle at føle, at vi er afhængige af Guds nåde og frelse. Uanset om vi er socialdemokrater, liberale, radikale, konservative og så videre. Hvis den danske folkekirke " tager ansvar for sig selv" ved at blive en politisk struktur, er den dødsdømt som kirke. Men hvad er da argumenterne for at lave et kirkeråd? Grundloven fra 1849 lagde op til, at folkekirken skulle have et styrende organ, en synode eller et kirkeråd. Det blev aldrig til noget, og det er en torn i øjet på visse jurister. Hvorfor har det varet så længe med at få en politisk frihed fra staten, spørger de? Svaret er sådan set oplagt: Det har varet så længe, fordi der ikke er noget behov for et styrende organ. Vi har ikke savnet sådan et siden I stedet for en synode eller et kirkeråd, der skulle sikre

21 folkekirkens politiske frihed, har folkekirken udviklet nogle gode sunde traditioner for lokal frihed - i kraft af menighedsrådene - og for individuel frihed for kirkens medlemmer i kraft af f.eks. sognebåndeløsning. De emsige jurister, der vil have et styrende organ for folkekirken glemmer også en lille filosofisk detalje. Vi har faktisk haft nogle grundlovsændringer siden Og i forbindelse med ændringen i 1915 og den i 1953, havde man haft mulighed for at gøre noget ved kirkens styringsforhold, hvis det da var så vigtigt. Det skete ikke. Og derfor må man helt nøgternt konkludere, at vores nuværende grundlov af 1953 ikke står og skriger på nye folkekirkelige styringsforhold. Styrken ved folkekirkens nuværende styringsform er de stærke traditioner, som er blevet til over mange århundreder. Regler og sædvaner udviklet sig, så folkekirkens samspil med staten og interne forhold er præget af et velordnet anarki. Disse historiske tilfældigheder har medført sunde institutioner i folkekirken, og en unik model, som er værd at værne om. De lange og stærke traditioner omkring folkekirken bidrager til at give den en særlig status i befolkningens øjne. Folkekirken er ikke et politisk - eller politiseret - organ. Dette sikrer en stor opbakning, som ikke bør sættes over styr i forsøget på at opbygge nye besluttende organer. De argumenter, man hører i debatten om folkekirkens forekommer både defaitistiske og søgte. Nogle biskopper har argumenteret med, at kirken har brug for en ny styreform med henblik på at forberede sig på en uafvendelig adskillelse fra staten. Tværtimod vil man fremme - måske endda fremprovokere - en sådan proces ved at indføre nye styreformer. Og hvis man opretter nye centrale styringsorganer - og dertil hørende sekretariater - risikerer vi en udvikling af folkekirken i svensk retning. De styrende organer vil optræde politiserende, og det vil støde medlemmer fra folkekirken, fordi de vil føle sig mindre hjemme i en mindre rummelig organisation. Edith Thingstrup sognepræst Ledøje-Smørum 21

22 Gudstjenesteliste September - Oktober - November - December 2013 Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup Søndag den 1. september 14. søndag efter trinitatis AS AS Dåbsgudstj.* 9.00 AS 9.00 PJS PJS Pitstop for sjælen 4/9, 18/9, 2/10, 27/11 og 11/ AS Søndag den 8. september 15. s. e. trin MBH 9.00 MBH PJS - Søndag den 15. september 16. s. e. trin SEJ PJS PJS Høstgudstj. på marken v/kirken Søndag den 22. september 17. s. e. trin AS Høstgudstj AS Høstgudstj PJS Høstgudstj. - Torsdag den 26. september AS Spaghettiguds.* Søndag den 29. september 18. s. e. trin SEJ PJS PJS Søndag den 6. oktober 19. s. e. trin. Provstigudstj. Sæby kirke Provstigudstj. Sæby kirke Provstigudstj. Sæby kirke Provstigudstj. Sæby kirke Søndag den 13. oktober 20. s. e. trin PJS PJS Musikgudstj. - Søndag den 20. oktober 21. s. e. trin SEJ SEJ Dåbsgudstj PJS Onsdag den 23. oktober PJS Kirkespisning - Søndag den 27. oktober 22. s. e. trin AS BUSK PJS PJS 22

23 Gudstjenesteliste September - Oktober - November - December 2013 Hvalsø Særløse Kr. Saaby Kisserup Onsdag den 30. oktober Søndag den 3. november Allehelgensdag AS Vesper m. Gregorianerkoret AS Radiotransm PJS De døde mindes 9.00 PJS De døde mindes Søndag den 10. november 24 s. e. trin SEJ SEJ - Onsdag den 13. november Søndag den 17. november 25 s. e. trin AS Gospelgudstj MBH Afslutning Minikonfirm PJS PJS Onsdag den 20. november PJS Kirkespisning Søndag den 24. november Sidste søndag i kirkeåret SEJ 9.00 SEJ PJS - Torsdag den 28. november Søndag den 1. december 1. søndag i advent MBH Spaghettigudstj MBH Familiegudstj. m. spejderne MBH 9.00 PJS PJS * Dåbsgudstjenesterne bliver kun gennemført, hvis nogen er tilmeldt. Gudstjenester på Ældrecenter kl Tirsdag den 10. september: PJS Tirsdag den 8. oktober: AS Tirsdag den 12. november: AS PJS: Poul Joachim Stender MBH: Maria Brink Hesel SEJ: Søren Elbæk Jensen AS: Anne Spangsberg 23

24 Anne B. Spangsberg Søren E. Jensen Maria Brink Hesel Poul Joachim Stender Kirke Hvalsø og Særløse Sognepræst Anne Spangsberg Præstegårdsvej 2A 4330 Hvalsø. Tlf Træffes bedst tirsdag og onsdag kl , torsdag kl el. efter aftale. Træffes ikke mandag. Hjælpepræst Søren E. Jensen Tlf. nr.: Fri om mandagen. Børne- & ungdomspræst Maria Brink Hesel Tlf. nr.: Præstesekretær Marianne Herss Træffes på kirkekontoret mandag og fredag kl Tlf Organist Linda Baarsgaard Kirkevej 8, Bakkendrup;4281 Gørlev. Tlf: Fridag om mandagen Kirkegårdsleder i Hvalsø Søren Christensen Præstegårdsvej 2C, 4330 Hvalsø. Tlf Hvalsø kirkegårdskontor Kontortid hverdage ml Graver i Særløse Ole Hansen Byvejen 5, 4320 Lejre. Tlf , Kirkesanger i Hvalsø og Særløse Christian Brage, Uddeholmsgatan 36, Malmö Fridag om mandagen. Formand for Hvalsø-Særløse fælles menighedsråd: Peter Witthøft-Rasmussen, Kløvermarken 6, 4330 Hvalsø. Telefon Kirke Saaby og Kisserup Sognepræst Poul Joachim Stender Kirke Saaby Præstegård, Bogøvej 1, 4060 Kirke Saaby, tlf Træffes ikke mandag Hjemmeside: Organist Anders Danman Fredericiagade 94, 2., 1310 København K Tlf , telefax Graver i Kirke Saaby Caroline Sejerø Ellegaard Jensen Tlf.: Arbejds- og postadresse Graverkontoret, Bogøvej 8A, 4060 Kirke Saaby Kontortid Gravermedhjælper i Kisserup Lotte Clemmensen Tlf Korformand Kirke Saaby-Kisserup Thyra Johannesen, Enebærhaven 3, 4330 Hvalsø, tlf Formand for menighedsrådet i Kirke Saaby og Kisserup: Henry Petersen, Fanøvej 2, 4060 Kirke Saaby, tlf Sognemedhjælper for børne- og ungdomsarbejdet Tinne Leth, Ulstrup Sønderstrand 4, 4400 Kalundborg, tlf Kirkebil: Ring efter Carstens Taxa, tlf

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2014

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2014 FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2014 Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse JUNI Onsdag den 4. kl. 9.30 Morgensang begynder i Hvalsø kirke Onsdag den 4. kl. 19.30 Orgelaften i Osted kirke Torsdag

Læs mere

fra sognekirke til synodekirke September oktober november december

fra sognekirke til synodekirke September oktober november december Z Z Z Z fra sognekirke til synodekirke September 2013 oktober november december Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse Sep Onsdag den 4. kl. 14: Onsdag den 4. kl. 17: Torsdag den 5. kl. 17:

Læs mere

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2013

FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2013 FRA KIRKEN JUNI - JULI - AUGUST 2013 Salmedigteren N.F.S. Grundtvig Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse Maj Torsdag den 16. maj kl. 16.00 Lørdag den 25. maj kl. 9.00 Salmer & Leg for børn

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

FRA KIRKEN JuNI - AuGuST 2012

FRA KIRKEN JuNI - AuGuST 2012 FRA KIRKEN Juni AUGUST 2012 DET SKER I MAJ PINSEN Pinsen er en af kristendommens store fester. Det er en ildrød fest for Helligåndens komme. Mægtige, usynlige kræfter besatte den første pinse disciplene.

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014

Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Kirkenyt for Tingsted sogn september oktober november 2014 Mens vi her hos os i Tingsted kan glæde os over høstede marker og smukt sensommervejr ser det anderledes ud hos vores kristne søstre og brødre

Læs mere

Bryndum og Vester Nebel kirker

Bryndum og Vester Nebel kirker og Vester Nebel kirker November - februar 2016/2017 Julens arrangementer i kirken - sang og musik - arrangementer for børn Julekoncert med Re-fresh Torsdag den 8. december kl. 19.00-20.00 i kirke Kom i

Læs mere

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med...

Mini-konfirmand i Lillerød Kirke. Kom og se og vær med... Mini-konfirmand i Lillerød Kirke Kom og se og vær med... Kære 3. klasser på Lillerød Skole! Hvis du går i 3.klasse på Lillerød Skole, så er det netop dig, vi skriver til. I efteråret 2015 vil vi gerne

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Vores argumenter følger nedenfor ledsaget af uddybende begrundelser i det efterfølgende:

Vores argumenter følger nedenfor ledsaget af uddybende begrundelser i det efterfølgende: Kirke Saaby - Kisserup Menighedsråd v/ Henry Petersen Fanøvej 2 4060 Kirke Saaby Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21 Postboks 2123 1015 København K Høringssvar vedrørende Folkekirkens

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016

Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Prædiken m.v. fra Familie-høstgudstjenesten 18.s. efter trinitatis 2016 Klokkeringning intro prælud. m. procession Indgangsbøn Salme: 729: Nu falmer skoven Hilsen svar Indledning om høst Læsning: Gud sagde:»jorden

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2015

Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2015 Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2015 Forsidebillede: DR s sendevogn uden for Asnæs kirke søndag den 5. juli, hvor højmessen fra Asnæs blev radiotransmitteret. Odsherred Børnemusikfestival

Læs mere

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories

Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories September 2013 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Nørklere: Strik og gør en forskel Ønske- og rockgudstjeneste Nr. Herlev kirke skal være grøn Accessories Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Carl Nielsen - 1865-1931

Carl Nielsen - 1865-1931 Kirkens aktiviteter af Torben Møllenbach Teatertur Teaterturen sidste år var en fantastisk tur ud i det moderne teater med fantastisk flot skuespil i to små stykker af Samuel Beckett. I skrivende stund

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 50. årg. 2013 September Oktober November Velkommen til vores nye organist Med stor glæde kan vi nu byde Lone Vandt velkommen som vores nye organist

Læs mere

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.

Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016. Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh. Kirkenyt for Tingsted kirke december 2015 samt januar og februar 2016 Og lyset skinner i mørket, og mørket fik ikke bugt med det. (Joh.1,5) I verden omkring os, og jævnligt også i vore egne hjerter, synes

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke

Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke Målsætninger, aktivitets- og handleplan for Rindum Kirke 2011 Mission Rindum Kirkes opgave er at forkynde det kristne budskab i mødet med mennesker der, hvor de er, og samtidig være tro over for kirkens

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Koncertprogram. Efterår 2015 og forår 2016. Fløng Kirke

Koncertprogram. Efterår 2015 og forår 2016. Fløng Kirke Koncertprogram 1 Efterår 2015 og forår 2016 Fløng Kirke 2 Friluftskoncert Søndag den 30. august 2014 kl. 13.00 CARION Dóra Seres, fløjte Egils Upatnieks, obo Egīls Šēfers, klarinet David M.A.P. Palmquist,

Læs mere

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE

Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Otte hit i efteråret FOLKEKIRKEN I GLADSAXE Folkekirken i Gladsaxe kom indenfor! Spaghetti-gudstjeneste Søborgmagle Kirke... 1 Første gang: onsdag den 27. august kl. 17.30 Kirkerne i Gladsaxe kommune prøver

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst

15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst 15. søndag efter trinitatis II konfirmandvelkomst Når vi ser en film eller læser en rigtig god bog, sker der tit det, at vi kommer til at identificere os med en af figurerne. Det er som regel den, vi synes

Læs mere

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015

Kirkenyt. GUDSTJENESTER September - december 2015 Kirkenyt GUDSTJENESTER September - december 2015 Jungshoved Allerslev 14. s. e. trin. 6. sep. Ingen 10.30 Høstgudstjeneste 15. s. e. trin. 13. sep. 10.30 Høstgudstjeneste Ingen 16. s. e. trin. 20. sep.

Læs mere

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og

I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og I historien Den lille prins er den lille prins rejst afsted fra sin asteroide, B-612, fordi han ikke kan forstå sin rose. Den beklager sig evigt og altid over det ene og det andet. Den gør det kun for

Læs mere

Spaghettigudstjenester Spaghettigudstjenesten i Taksigelseskirken er altid den første torsdag i måneden kl. 17.00. Små som store børn er velkomne; det er gratis at deltage. Efter gudstjenesten er der fællesspisning

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 24. fra. Bov og Holbøl sogne. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne.

Nyhedsbrev nr. 24. fra. Bov og Holbøl sogne. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne. Nyhedsbrev nr. 24 fra Bov og Holbøl sogne Bov og Holbøl sogne. Kære læsere af nyhedsbrev fra Bov og Holbøl sogne. Bov d. 25. august 2014 I går tog vi afsked med vores sognepræst Majbrit Daugaard, mere

Læs mere

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen

BØRN. Foto: Niels Busch. Foto: Thomas H. Nielsen. Foto: Thomas H. Nielsen BØRN Onsdag kl. 11.00. Dog sommerferie: 18/6-6/8 BABYSALMESANG Til babysalmesang i Frederiksholm Kirke fyldes kirken med musik og rytmik for alle babyer mellem 0 og 1 år. Vi hygger, synger et par salmer

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

FRA KIRKEN JUNI JULI AUGUST 2015

FRA KIRKEN JUNI JULI AUGUST 2015 FRA KIRKEN JUNI JULI AUGUST 2015 JUNI Kalender for Kr. Saaby, Hvalsø, Kisserup & Særløse Torsdag den 4. kl. 17.00: Onsdag den 5. kl. 13.00: Godnathistorie i Kirke Saaby kirke Grundlovsfest og kræmmermarked

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016

17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 17. søndag efter trinitatis, høstgudstjeneste, 2016 Læsninger: Salme 40,2-6 Jud 20-25 Mark 2, 14-22 Salmer: 752: Morgenstund har guld i mund 729: Nu falmer skoven 320: Midt iblandt os er Guds rige 730:

Læs mere

Program for foråret 2016

Program for foråret 2016 Program for foråret 2016 Indre Mission i Birkerød Velkommen til forårets møder i Ansgar! I 2016 er det overordnede emne Paulus. I Apostlenes Gerninger i Det ny Testamente hører vi om manden Paulus, der

Læs mere

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016

Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne. December 2015 Januar - Februar 2016 Kirkehilsen Egense og Øster Skerninge sogne December 2015 Januar - Februar 2016 Julegaverne Julen er Jesu fødselsdag. Men det er os, der får gaverne! Der er sagt meget om den kommercielle og materialistiske

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Søndag seksagesima 2016 Mark 4,26-32 Salmer: Det er gode og trøsterige ord, som vi møder i dagens evangelium.

Søndag seksagesima 2016 Mark 4,26-32 Salmer: Det er gode og trøsterige ord, som vi møder i dagens evangelium. Søndag seksagesima 2016 Mark 4,26-32 Salmer: 557-414-156 370-471-31 Det er gode og trøsterige ord, som vi møder i dagens evangelium. Jesus siger, at Gudsriget vokser af sig selv, -helt ligesom kornet på

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

IDÉKATALOG. Sønderborg Provsti

IDÉKATALOG. Sønderborg Provsti IDÉKATALOG Sønderborg Provsti MARTS 2010 BØRN: Kirkeligt børnearbejde: Asserballe: I samarbejde med andre foreninger / børnehaver / dagpleje. Christine Terp, tlf. 74 47 32 28 Skolevandringer ved jule-

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2, tekstrække 1 Nollund Kirke Søndag d. 18. september 2016 kl. 11.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer 1. DDS 749: I østen stiger solen op 2. DDS 371: Du

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

12. søndag efter Trinitatis

12. søndag efter Trinitatis 12. søndag efter Trinitatis Salmevalg 743: Nu rinder solen op af østerlide 417: Herre Jesus, vi er her 414: Den Mægtige finder vi ikke 160: Jeg tror det, min genløser 418: Herre Jesus, kom at røre Dette

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirke & Sogn 70. årgang Skårup SognS kirkeblad august 2013 - december 2013 1

Kirke & Sogn 70. årgang Skårup SognS kirkeblad august 2013 - december 2013 1 Kirke & Sogn 70. årgang Skårup Sogns Kirkeblad august 2013 - december 2013 1 Ja tak Jeg ønsker fremover at få Skårup kirkes nyhedsbrev sendt med posten: Navn: Adresse: eller Jeg ønsker at få Skårup kirkes

Læs mere

Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4

Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4 Gerne tror jeg her er gemt glimt af Edens have, og hvad jeg nu ved bestemt: Det er alt Guds gave! DDS 724 v.4 Der er i disse sommerdage et gyldent lys over aftnerne. Det lægger sig hen over landskabet

Læs mere

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os

I Aastrup: 747: Lysets engel 291: Du, som går ud fra den levende Gud 331: Uberørt at byen travlhed 321: O kristelighed 29: Spænd over os 5. søndag efter trinitatis Læsninger: Jer 1, 4-9 1. Pet 2, 4-10 Matt 16, 13-26 Salmer: Kære jer Salmerne til søndag bliver: I Vonsbæk: 747: Lysets engel 448: Fyldt af glæde 674 v. 2 og 7: Sov sødt barnlille

Læs mere

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015

Kirkebladet. Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Kirkebladet Den danske kirke i Lyksborg og omegn dec. 2014 - feb. 2015 Vær velkommen, Herrens år... 1. søndag i advent begynder det nye kirkeår, og årets epistelog evangelier vil blive læst fra 1. tekstrække.

Læs mere

Koncert. Udflugt. for voksne. In Consort. Halloween. Mikkelsdag. Kristendom. kirkebladet for hvidovre sogn. og øen Nyord.

Koncert. Udflugt. for voksne. In Consort. Halloween. Mikkelsdag. Kristendom. kirkebladet for hvidovre sogn. og øen Nyord. kirkebladet for hvidovre sogn In Consort Koncert med blokfløjtenister September-oktober 2014 Udflugt til Udby og Møns Klint og øen Nyord Halloween Græskar og aftensang for hele familien Kristendom for

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

Allehelgens dag,

Allehelgens dag, Allehelgens dag, 3.11.2013. Domkirken: 732 Dybt hælder året, 571 Den store hvide (prædiken, navneoplæsning, motet), 549 Vi takker dig, 754 Se nu stiger. Nadver: 573 Helgen her Gråbrødre: 732, 571, 549,

Læs mere

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring kirkebladet for hvidovre sogn marts-april 2013 Påskemusical palmesøndag Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene

Læs mere

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER

GRUPPE 1: BØNNER GRUPPE 2: SALMER GRUPPE 1: BØNNER I Det Gamle Testamente står der i salme 139: Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Giver det mening at bede, hvis Gud allerede ved, hvad vi vil sige? En kvinde

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Søndag seksagesima I. Sct. Pauls kirke 3. februar 2013 kl Salmer: 448/385/208/391//319/557/326,v.4-6 Uddelingssalme: se ovenfor: 557

Søndag seksagesima I. Sct. Pauls kirke 3. februar 2013 kl Salmer: 448/385/208/391//319/557/326,v.4-6 Uddelingssalme: se ovenfor: 557 1 Søndag seksagesima I. Sct. Pauls kirke 3. februar 2013 kl. 10.00. Salmer: 448/385/208/391//319/557/326,v.4-6 Uddelingssalme: se ovenfor: 557 Åbningshilsen Fyldt af glæde over livets under. At de tre

Læs mere

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK

Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16. Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK Velkommen til CHRISTIANSKIRKEN INFORMATION OM AKTIVITETER 2015/16 Christianskirken CHRISTIANSKIRKEN.DK En palet af gudstjenester Alle mennesker er forskellige. Derfor tilbyder Christianskirken en bred

Læs mere

Asserballe sogns kirkeblad

Asserballe sogns kirkeblad Asserballe sogns kirkeblad JUNI JULI AUGUST 2013 Indhold i Kirkeblad Billeder af Konfirmander Konfirmand indskrivning Altergang uden gluten Æblefest Gudstjenester i Asserballe og Ketting Nyt fra Kirkegården

Læs mere

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93

4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 1 4. søndag i advent II Sct. Pauls kirke 20. december 2015 kl. 10.00. Salmer: 123/90/76, v.1 og v.7/78//86/439/71/93 Åbningshilsen Den sidste søndag inden jul. Fire lys tændt, fylde, klar. Ja, og risengrød

Læs mere

Manden med stenhjertet

Manden med stenhjertet LEKTIE Manden med stenhjertet Sabbat Lav denne uges aktivitet på side 0. Disciplene spurgte Jesus om tilgivelse. Han reagerede ved at fortælle dem følgende lignelse. Mens du læser, så tænk over, hvilken

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Aktivitetsprogram. Efterår 2013. Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne. Hørning. Mesing. Veng. Blegind. Adslev

Aktivitetsprogram. Efterår 2013. Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne. Hørning. Mesing. Veng. Blegind. Adslev Efterår 2013 Hørning Mesing Veng Blegind Adslev Hørning, Blegind, Adslev, Veng og Mesing sogne Aktivitetsprogram August Konfirmandindskrivning søndag den 18. august kl. 11.00 i Veng kirke Gudstjeneste,

Læs mere

Retten til et liv før døden

Retten til et liv før døden Retten til et liv før døden Gudstjeneste ideer Mennesker verden rundt oplever at deres grundlæggende rettigheder fratages dem og dermed deres ret til et værdigt liv før døden. Ret til mad og vand, sundhed

Læs mere

Kirken på bakken. Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer

Kirken på bakken.  Sct. Peders Kirke. Biskoppen kommer Kirken på bakken www.sct-peders.dk Biskoppen kommer Sct. Peders Kirke Randersugen 2017 Kirken på bakken vil være din ekstra synlige kirke i Randersugen 2017. Velkommen til en lang række aktiviteter i Sct.

Læs mere

10.s.e.trin. I Friluftsgudstjeneste i apotekerhaven 20. august

10.s.e.trin. I Friluftsgudstjeneste i apotekerhaven 20. august I denne uge har vi haft gudstjeneste for voksne udviklingshæmmede. Det er ved at blive en fast tradition, at de kommer i kirken to gange årligt. De gudstjenester, vi har sammen med dem, er ikke helt som

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

VELKOMMEN TIL GELLERUP KIRKEDAGE

VELKOMMEN TIL GELLERUP KIRKEDAGE 2015 26.-27. sep. VELKOMMEN TIL GELLERUP KIRKEDAGE EN DEL AF NOGET STØRRE Det er for os, der holder af fællesskab på kryds og tværs. Program lørdag 9.30-10.00 Morgenkaffe m. check in. 10.00-10.30 Morgensang

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Vedr. kirketælling Haderslev Stift side 1 af 8

Vedr. kirketælling Haderslev Stift side 1 af 8 Vedr. kirketælling Haderslev Stift side 1 af 8 Haderslev Stifts kirketælling løb igennem 2015 og indtil 1. februar 2016. En stor tak til alle de, der har været involveret i at tælle og indberette og samle

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7

10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; ; 192(alterg.); 7 10. s.e. trinitatis Luk 19,41-48, 5 Mos 6,4-9, 1 Kor 12,1-7[8-11] Salmer: 403; 13; 300-332; 192(alterg.); 7 Lad os alle bede: Kære hellige ånd, vi beder dig tale til vores hjerte, så vi ser, hvad der rummes

Læs mere