portfolio Bjarke Ørvad // Udvalgte Projekter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "portfolio Bjarke Ørvad // Udvalgte Projekter"

Transkript

1 Bjarke Ørvad // Udvalgte Projekter

2 ET TRANSITRUM ved Lyngby Station Hvad// Afgangsprojekt Overdækket byrum og station Bylandskab / Flow / Solceller / Dagslys / Konstruktion Hvor// Kunstakademiets Arkitektskole Afdeling 8, Eksperiment og teknologi Hvornår// 2011/ År Mit afgangsprojekt fra Arkitektskolen, Et transitrum ved Lyngby Station, omhandlede udformningen af et overdækket byrum og station i forbindelse med den nye letbane, der skal realiseres langs Ring 3. En stor tagkonstruktion skulle danne rum og forbindelsesled mellem de eksisterende S-togsperroner på Lyngby Station og de nye letbaneperroner. Jeg arbejdede her med integrerede solceller, dagslys, konstruktion, flow og idéen om stationen som offentligt byrum, bindeled og selvforsynende enhed. Overdækningen skulle give identitet til stedet og manifestere sig som et centralt punkt i det bybillede den placerede sig i og dermed skabe rum i byen. Formålet med projektet var således at forbinde to vigtige kollektive transportmidler, men samtidig, gennem sine rumligheder og arkitektur, opgraderer togrejsens oplevelser og betydninger for den rejsende. Bjarke Ørvad // Et transitrum ved Lyngby Station

3 ET TRANSITRUM ved Lyngby Station Bjarke Ørvad // Et transitrum ved Lyngby Station

4 ET TRANSITRUM ved Lyngby Station Integrerede siliciumsolceller i glaspartier. Varierende densitet Vinklede flader med solceller (flader mod solretning) Faste paneler Aluminiumsplader Sandwich konstruktion Søjletræer Afvanding af tagflade gennem center af søjle (regnvandsopsamling til genbrug) // Selvforsynende enhed En stor del af opgaven bestod i udformningen af overdækningen, der som en dynamisk struktur i byen, skulle være en slags foregangseksempel, der kunne snakke til folks bevidsthed om energiforbrug og bæredygtige løsninger. Gennem opsamling af regnvand og udnyttelse af solceller skulle stationen fungere som selvforsynende enhed. Jeg arbejdede udover konstruktionen med hvordan en intensivering af rumoplevelsen kunne ske gennem enten fortætning eller opløsning af solcellepanelerne i enkelte zoner og derved forstærke en given rumlig karakter. Bjarke Ørvad // Et transitrum ved Lyngby Station

5 BØLGEN Aker Brygge, Oslo Hvad// Praktik/projektansættelse Restaurant og kulturhus Udfoldelighed / Facadestudier / Konstruktion / Grasshopper / Hvor// MAPT = Lendager Arkitekter + Arcgency Tingvallautstikkeren, Aker Brygge, Oslo Hvornår// 2010/2011 I løbet at arkitektstudiet, var jeg i praktik hos tegnestuen MAPT, hvor jeg blev tilkoblet et større projekt, Bølgen på Aker Brygge i Oslo, der er realiseret for nylig. Projektet omfatter en kompleks geometri bestående af krumme flader, og mit arbejde bestod i at udvikle og rationalisere denne geometri i fht. bygbarhed, dette med brug af udfoldelige, enkeltkrumme flader. Jeg fik efterfølgende en projektansættelse i forbindelse med projekteringen. Jeg udførte forskellige opgaver, men havde primært fokus på opbygning og produktion af facade-båndet. Her anvendte jeg Rhino og Grasshopper som projekteringsværktøj, og jeg udviklede med programmet en række parametriske redskaber, der blev brugt i forbindelse med den endelige produktion af trækonstruktionen samt facadebeklædningen. Bjarke Ørvad // Bølgen Aker Brygge, Oslo

6 BØLGEN Aker Brygge, Oslo // Udvikling af facadeløsninger Som led i arbejdet med facadebåndet arbejdede jeg med hvorledes facadebeklædningen kunne udformes, så den fulgte og kommunikerede geometrien. Jeg udarbejdede derfor 1:100 og 1:20 mock-up modeller hvor teorien og forsøgene fra computeren kunne afprøves og bruges som redskab i beslutningsprocessen. Bjarke Ørvad // Bølgen Aker Brygge, Oslo

7 BØLGEN Aker Brygge, Oslo // Grasshopper som projekteringsværktøj Det oprindelig udkast til bygningens geometri bestod af dobbelkrumme flader, hvilket ville volde problemer når projektet skulle bygges. Ved at rationalisere geometrien, således at den bestod af 4 kegleflader med hvert deres toppunkt, kunne vi sikre at fladen var enkeltkrum/udfoldelig og dermed mere bygbar. Med Grasshopper kunne konstruktionen således opbygges i en parametrisk 3D-model, hvor vinkler og længder kunne opmåles. Bjarke Ørvad // Bølgen Aker Brygge, Oslo

8 BØLGEN Aker Brygge, Oslo //Tagging af konstruktion Spær x 188 Opklodsninger x 188 Nedlægning af spær Nummerering af spær Opmåling af længder og vinkler Sveller x3 Opdeling i sektioner Markering af spærplacering på sveller Opmåling af vinkel og længde mellem markeringer Bjarke Ørvad // Bølgen Aker Brygge, Oslo

9 KA KANTINE Kunstakademiets Arkitektskole Hvad// Ny kantine - Kunstakademiets Arkitektskole Transformation / Flow / Forbindelse / Rumdifferentiering / Hvor// Kunstakademiets Arkitektskole Afdeling 8, Eksperiment og teknologi Hvornår// År I forbindelse med fusionen af Kunstakademiets Arkitektskole og Designskolen, lød opgaven på at udarbejde et projetktforslag til en ny og større kantine på Campus. Dette projekt foreslår en tilføjelse af en ny bygning som skærer sig gennem den eksisterende kantine og forbinder de offentlige pladser på forog bagside. En ny etage er blevet tilføjet for at skabe fleksibilitet, ny funktionalitet og en differentiering af rumlige kvaliteter. Dette med brug af transparens, der giver en relation mellem ude og inde, og en udveksling af aktivitet. Bjarke Ørvad // KA Kantine, Kunstakademiets Arkitektskole

10 KA KANTINE Kunstakademiets Arkitektskole // snit a-a // snit b-b Bjarke Ørvad // KA Kantine, Kunstakademiets Arkitektskole

11 2D CUT/3D FORM model eksperiment Hvad// Model Eksperiment, Skum Fra 2d til 3d / Formeksperiment / Ledelinier / Facettering / Hvor// Arkitektskolen Aarhus Institut V, Institut for Arkitektonisk Design Hvornår// År // Formeksperiment Konceptudvikling og formeksperiment, der udforskede mulighederne i at skabe en 3-dimensionel virkning ud fra sammensatte 2d elementer. Bjarke Ørvad // 2D Cut/3D Form - Modeleksperiment

12 AKUSTIK KOMPONENT model eksperiment Hvad// Konceptudvikling af akustikkomponent Akustik / Parametri / Grasshopper / Installation / Skyggespil / Hvor// Kunstakademiets Arkitektskole Afdeling 8, Eksperiment og teknologi Hvornår// År // Grasshopper Komponent Konceptudvikling af akustik-komponent; Idéen var at komponenten skulle have forskellige justeringsmuligheder, og på den måde kunne skabe en differentiering af rum via lys og skyggespil. Komponenten blev udviklet dels i model, men også digitalt i Grasshopper som en parametrisk struktur. Bjarke Ørvad // Akustik komponent - Modeleksperiment

13 BISPETORV Dynamic Structure/Culture Space Hvad// Bachelorprojekt Multifunktionelt kulturhus på Bispetorv, Århus Dynamik / Trækonstruktion / Bindeled / Flow Hvor// Arkitektskolen Aarhus Institut V, Institut for Arkitektonisk Design Hvornår// År Opgaven lød på at designe et offentlig tilgængeligt, multifunktionelt hus i byen, der skulle give mulighed for skiftende aktiviteter og stille brugeren i stand til at tolke rummet på forskellige måder. Som fast parameter var det et krav, at den nye bygning blev lavet som trækonstruktion, og at denne blev tænkt ind i tanken om den dynamiske konstruktion. Det nye bygningsvolumen skulle placeres i en udfordrende kontekst hvor de omkringliggende bygninger, ikke mindst Århus Domkrike, skulle tages i betragtning. Der var tale om et kulturelt knudepunkt hvor også skift i terrænnet spillede en stor rolle for udformningen af den nye kulturelle bygning. Nøgleordene for projektet var dynamik og bevægelse, som blev inddraget i bygningskrop og rumforløb, ligesom også åbenhed og transparens spillede en stor rolle og skulle skabe interaktion med omgivelserne. Bjarke Ørvad // Bispetorv, Dynamic structure/cultural Space

14 BISPETORV Dynamic Structure/Culture Space // snit 1:200 Bjarke Ørvad // Bispetorv, Dynamic structure/cultural Space

15 GLACIER TRAINING CENTER Kitzsteinhorn, Østrig Hvad// Ski- / Snowboard-/ Klatrecenter, Kitzsteinhorn Østrig Bearbejdning af landkskab / Rumprogram / Visuel kontakt / Natur / Hvor// Kunstakademiets Arkitektskole Afdeling 8, Eksperiment og teknologi Hvornår// År Dette projekt omhandlede udformningen af et ski-/snowboard- og klatrecenter på bjerget Kitzsteinhorn beliggende i skisportsområdet Zell am See, og inspiration blev fundet i den omgivende natur, ikke mindst bjergets store gletcher som dominerer området. Tanken var, at man i centeret fik mulighed for at træne og forbedre nye teknikker under sikre forhold, inden kursen gik mod de naturlige, mere barske omgivelser. Med formmæssigt udgangspunkt i gletcherspalter, isstrukturer og klippeformationer, blev der arbejdet med et anderledes rumprogram med store funktioner, samt en læsning og bearbejdning af landskabet ud fra intensioner om en tæt kontakt til naturen. Lysning Funktion Spalte Funktion Bjarke Ørvad // Glacier Training Center

16 GLACIER TRAINING CENTER Kitzsteinhorn, Østrig LÆSNING AF LANDSKABET Højen som objekt i landskabet Retninger i landskabet 3 INFRASTRUKTUR Etablering af stiforbindelse ml. høj og bygning Udnyttelse af niveauforskelle i bygningen 2 INTENTIONER 4 NIVEAUSPRING Udsigt og solorientering Terrassering i to plateauer Åbne bygningen op mod landskabet Udnyttelse af landskabet i fht. funktion 4 3 Bjarke Ørvad // Glacier Training Center

17 URBAN HOUSING Bolig Workshop Hvad// Bolig Workshop Konceptudvikling / Boligenheder / Densitet / Infrastruktur Hvor// Arkitektskolen Aarhus Institut V, Institut for Arkitektonisk Design Hvornår// År // Boligstruktur og infrastruktur Workshoppen fokuserede på tæt byggeri og en del af opgaven gik på at undersøge hvorledes forskellige strukturer kunne tage form hvis en given bebyggelsesprocent skulle opnås, eller hvis udgangspunktet var en boligenhed der skulle have lys fra minimum to sider. Yderligere blev der kigget på hvordan infrastrukturen i boligbyggerier kan hænge sammen. Bjarke Ørvad // Urban Housing - Bolig Workshop

18 NORDHAVN High Density/Urban Addition dwellings urban urban dwellings urban urban Hvad// Boliger i Nordhavn, nye boligformer Densitet / Interaktion / Offentlighed / Modulsystem / dwellings urban urban TuborgNord/Syd Fiskerihavnen urban Øresun Hvor// Arkitektskolen Aarhus Institut V, Institut for Arkitektonisk Design Svanemøllebugten Nord sø Hvornår// År Færg vej ehav Katte gatv ej n No rd løbe t Baltik avej gad e NORDHAVN Skud ehav Sun Med fokus på boligbyggeri og med undertitlen high density, urban addition blev der lagt op til at man tænkte i tæt, bæredygtigt byggeri. Projektet tog afsæt i Nordhavnskonkurrencen og med principper om funktionsblanding og med afsæt i den kendte københavnske byprofil og de bevaringsværdige kulturmiljøer ved havnen, var tanken en relativt lav kompakt by. dkro gs Kalk bræ n deri Svanemøllehavnen nen Con taine Skud eløb rvej Kalkbrænderihavnen Opgaven lagde op til at man arbejdede med nye måder at bo på, der blander funktioner, boligtyper og skaber en mangfoldig by. Jeg arbejdede i den forbindelse med at bruge en offentlig funktion som adgangsgiver for de øvrige funktioner, og på den måde skabe en anderledes, ukonvensionel måde at bo på. En stor del af konceptet var at man som beboer i den nye bygning fornemmede relationen til det offentlige tilgængelige rum. Udfordringen lå i at få de private og semiprivate sfærer til at spille sammen med den offentlige del, istedet for at lave en skarp opdeling, og undersøge hvordan det ville være at bo imellem, eller måske endda direkte i de offentlige funktioner. Orie ADE VNSG RIHA NDE BRÆ KALK ntka j SUN DKR OGS GAD Orie ntba s sine t et Leva ntka j E Fortk aj PFA Kron løb sbas sine t ade Århusg j Sandka Nordhavn Station ssinet Nordba erkaj m m Tø Marmormolen ØSTERBRO Bjarke Ørvad // Nordhavn, High density/urban addition Trekroner et sin bas llem Me Langelinie Østerbro Søndre Frihavn Refshaleø

19 NORDHAVN High Density/Urban Addition??? 60 m 40 m Site measures Henvendt mod park og plads PRIVATE PUBLIC Indramning af silopladsen Bjarke Ørvad // Nordhavn, High density/urban addition

20 DIGITAL ARKITEKTUR Research//CNC-Produktion Hvad// Eksamensprojekt DTU / Research og design projekt Udfoldelige flader / CNC-produktion / Reseach / Teori / Geometri/ Hvor// DTU - Danmarks Tekniske Universitet By- og Byg. ing / Architectural Engineering Hvornår// 2007/2008 Mit eksamensprojekt fra DTU var til dels et research-projektet og fik titlen Digital arkitektur - Computermodellering som grundlag for formgivning og produktion med udfoldelige flader. Gennem en stor rapport blev det undersøgt og diskuteret, hvordan de digitale redskaber i højere grad kan bruges i forbindelse med formgivning og opførelse af byggeri, og hvordan CNCproduktion kan anvendes i denne forbindelse. Særlig fokus var der på brugen af udfoldelige flader. Jeg fik her en grundlæggende forståelse for CNC-styret produktion og en god matematisk og geometrisk viden. Bjarke Ørvad // Digital Arkitektur - Research og Design

21 DIGITAL ARKITEKTUR Research//CNC-Produktion En del af projektet var at afprøve teorien i praksis bl.a. gennem modelforsøg. Den danske tegnestue MAPT fungerede som eksterne vejledere på projektet, og med udgangspunkt i et af deres projekter, fik vi til opgave at genfortolke projektet, så det kun bestod af udfoldelige flader, og generelt var mere realiserbart. Bjarke Ørvad // Digital Arkitektur - Research og Design

22 DIGITAL ARKITEKTUR Research//CNC-Produktion Bjarke Ørvad // Digital Arkitektur - Research og Design

23 ENCODED BEHAVIOUR CITA Workshop Hvad// CITA Workshop, Installation Komponentdesign / Materialeegenskaber / Lys og skygge / Grasshopper/ Hvor// Kunstakademiets Arkitektskole, CITA Afdeling 8, Eksperiment og teknologi Hvornår// År Andre gruppemedlemmer: Dennis Carlsson, Stine Skogheim Height Workshoppens formål var at udforske hvorledes faktuelle materialeegenskaber kan tilkobles de digitale redskaber, således at der opstår en relation mellem designvision og materialeadfærd. Gentagne materialeforsøg blev udført og skulle kortlægge materialets ydeevne, egenskaber og tendenser, hvorefter denne viden kunne omsættes og lægge til grund for en digital optegning af komponenten i Grasshopper, hvor også sammensætning af flere komponenter kunne danne en sammenhængende struktur. Produktet var en bevægelig struktur / installation med fokus på skygge, lys, dynamik og form lavet af nylon-stof, pianowire og strips. Width //Komponent variation //Sammensætning af komponenter Bjarke Ørvad // Encoded Behaviour - CITA Workshop

24 ORIGAMI WORKSHOP Hvad// Origami Workshop Foldning / Origami / Lys / Skygge / Mønstre / Hvor// Kunstakademiets Arkitektskole Afdeling 8, Eksperiment og teknologi Hvornår// År Andre gruppemedlemmer: Dennis Carlsson // Origami Formeksperiment Udforskning af koncepter indenfor origami / papirfoldning, som har fundet sin plads i arkitektur og design pga. sit store potentiale i fht. lys og skygge, skarp kontrast og dynamik. Bjarke Ørvad // Origami Workshop

Huset som samlet systemleverance

Huset som samlet systemleverance David Kjøller, cand. arch. Sjællandsgade 137, 1 8000 Århus C Tlf. 30 28 86 25 Mail: david.kjoller@aarch.dk August 2010 Ph.d. projektbeskrivelse Huset som samlet systemleverance Baseret på bruger meddesign

Læs mere

Bosætning studier i boligens rumplastik

Bosætning studier i boligens rumplastik 21 04 2013 Stine Henckel Schultz Projekt: Bosætning studier i boligens rumplastik Introduktion Trods strid om hvorvidt det første arkitektoniske greb er at finde i Ur-hytten som beskrevet af Vitruv og

Læs mere

UDSTILLINGSKATALOG. Kunstakademiets Arkitektskole 3. - 7. november 2011

UDSTILLINGSKATALOG. Kunstakademiets Arkitektskole 3. - 7. november 2011 UDSTILLINGSKATALOG Kunstakademiets Arkitektskole 3. - 7. november 2011 Arkitektskolen Aarhus 10. -17. november 2011 FORORD I år er det 25 år siden Icopal Prisen så dagens lys, og når vi spørger os selv

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning 50 eksempler på udvikling af attraktive og aktive byrum AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning Udgives af Danmarks Idræts-Forbund, Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

Bydesign i København. Erfaringer fra Christiansbro, Havnestad og Amerika Plads. Københavns Kommune 2009

Bydesign i København. Erfaringer fra Christiansbro, Havnestad og Amerika Plads. Københavns Kommune 2009 bydesign i København Erfaringer fra Christiansbro, Havnestad og Amerika Plads Bydesign i København Københavns Kommune 2009 Udgiver Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign Islands

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning 50 eksempler på udvikling af attraktive og aktive byrum AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning Udgives af Danmarks Idræts-Forbund, Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Værdibeskrivelse Campus Odense - Syddansk Universitet

Værdibeskrivelse Campus Odense - Syddansk Universitet Værdibeskrivelse Campus Odense - Syddansk Universitet Indhold Forord 1 Indledning 3 01 Baggrund Institutionen Syddansk Universitet 6 Beliggenhed 6 Bygningshistorie 9 Udvidelser 15 Fremtidige udvidelser

Læs mere

8tallet. Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen. Ditte Maria Hansen

8tallet. Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen. Ditte Maria Hansen t a l l e t 8tallet Roskilde Universitet 2012. Humanistisk-teknologisk basisstudium, 2. semester. Gruppe 6: Camilla Cunha Larsen Ditte Maria Hansen Jesper Lund Olsen Kasper Ortvald Larsen Kristoffer Videbæk

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

"Marmormolen II" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg og miljøredegørelse

Marmormolen II Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg og miljøredegørelse "Marmormolen II" Forslag til lokalplan med kommuneplantillæg og miljøredegørelse Borgerrepræsentationen har den 28. maj 2009 vedtaget forslag til lokalplan "Marmormolen II" med tilhørende kommuneplantillæg

Læs mere

ICOPAL PRISEN. Udstillingskatalog. Kunstakademiets Arkitektskole 31. oktober -15. november 2013 / Arkitektskolen Aarhus 20.-29.

ICOPAL PRISEN. Udstillingskatalog. Kunstakademiets Arkitektskole 31. oktober -15. november 2013 / Arkitektskolen Aarhus 20.-29. ICOPAL PRISEN Udstillingskatalog Kunstakademiets Arkitektskole 31. oktober -15. november 2013 / Arkitektskolen Aarhus 20.-29. november 2013 FORORD 1 3 I år er det 14. gang arkitektskolerne og Icopal hylder

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Aalborg Universitet Arkitektur og Design, 4. semester

Titelblad. Synopsis. Aalborg Universitet Arkitektur og Design, 4. semester Titelblad Aalborg Universitet Arkitektur og Design, 4. semester Titel: Universitetsparken - Kollegium og Campus Tema: Bygnings- og bebyggelsesdesign Projektperiode: 22. februar 2006-31. maj 2006 Projektgruppe:

Læs mere

Aktualitet: Århus Havn

Aktualitet: Århus Havn Aktualitet: Århus Havn DEN BYNÆRE HAVN Af Birgitte Kleis Den 16. april offentliggjorde Århus borgmester Nicolai Wammen resultatet af to udbudsrunder om udformningen af delarealer i de bynære havnearealer

Læs mere

MODELPROGRAM TÆT-LAV OG HELHEDSPLAN GRÆSE BAKKEBY

MODELPROGRAM TÆT-LAV OG HELHEDSPLAN GRÆSE BAKKEBY 71345 MODELPROGRAM TÆT-LAV OG HELHEDSPLAN GRÆSE BAKKEBY 71345 1 2 KAN MAN SKABE ET LOKALSAMFUND? 71345 INDHOLD Indledning 03 Der er brug for et analyseværktøj, der er baseret på en gængs bæredygtighedsmodel,

Læs mere

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK

ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK ARKITEKTURBY KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNES ARKITEKTURPOLITIK INDHOLD 3 INTRO 04 Forord 08 Introduktion 01 EGENART VI SKAL STYRKE DEN KØBENHAVNSKE

Læs mere

Portfolio Maj 2014 Aarhus Arkitektskole Morten Bilde Hougård

Portfolio Maj 2014 Aarhus Arkitektskole Morten Bilde Hougård Indholdsfortegnelse CV S 1-2 Projekter 1. År S 3-4 Projekter 2. År S 5-9 Projekter 3. År S 10-15 resite s dpav Pavilion konkurrence 2013 i Prag S 16 Aarhus Sustain Festival S 17 Personlige designs S 18-19

Læs mere

Erhvervsbygninger. Boliger i ældre erhvervsbygninger ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN. Projekt nr. 257

Erhvervsbygninger. Boliger i ældre erhvervsbygninger ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN. Projekt nr. 257 Erhvervsbygninger Boliger i ældre erhvervsbygninger Projekt nr. 257 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Erhvervsbygninger Boliger i ældre erhvervsbygninger Projekt nr. 257 Forord Odense Kommunes Byplan- og Miljøafdeling

Læs mere

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser herning Sygehusgrunden iforundersøgelser Herning INDHOLD Kolofon 3 Indledning 5 Sygehusgrunden 12 Udviklingsstrategi Udarbejdet af: Bascon Åboulevarden 21 8000 Aarhus C Tlf.: 87 31 44 00 bascon@bascon.dk

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEma energi i arkitekturen Optimering af klimaskærmens potentialer Medlemsblad for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger oktober 2012 nr.2 årgang 15 Forsiden: energimidt:

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S. Status over byudvikling

Arealudviklingsselskabet I/S. Status over byudvikling Arealudviklingsselskabet I/S Status over byudvikling Indhold Side 5 7 9 9 9 10 10 10 11 12 13 13 13 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 21 22 24 24 25 26 28 Forord Københavns Havn Hovedopgaver og fokusområder

Læs mere

HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse

HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse HØJHUSHÅNDBOG} Et grundlag for planlægning, vurdering og 3D-visualisering af høje huse Realdania, Århus Kommune, Arkitema KS Alle illustrationer i publikationen er omfattet af ophavsret. Projektansvarlig:

Læs mere

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum

Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Arkitekturpolitik Mennesker i centrum Februar 2014 Regeringen Februar 2014 ARKITEKTURPOLITIK MENNESKER I CENTRUM kum.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING ARKITEKTUR FOR MENNESKER SIDE 6 1. MØDET MED ARKITEKTUREN

Læs mere

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet SBi 2011:13 Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Claus Bech-Danielsen SBi 2011:13 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Fysisk planlægger til Plankontoret

Fysisk planlægger til Plankontoret 7/2008 TIDSSKRIFT FOR ARKITEKTUR, DESIGN, BY OG LAND Soft CellS Stategi for fremtidens landsbyer dansk arkitekt i argentina tema: ledelse i arkitektverdenen www.mim.dk Fysisk planlægger til Plankontoret

Læs mere

SOUND SETTLEMENTS RAPPORT FRA STUDIEREJSE TIL FREIBURG OG NOTER FRA BASEL, MULHOUSE, LYON, PARIS OG AMSTERDAM OPLÆG TIL TOOLBOX OG SCENARIER

SOUND SETTLEMENTS RAPPORT FRA STUDIEREJSE TIL FREIBURG OG NOTER FRA BASEL, MULHOUSE, LYON, PARIS OG AMSTERDAM OPLÆG TIL TOOLBOX OG SCENARIER Kunstakademiets Arkitektskole Institut for Planlægning Bygningsgruppen PDM 12.04.2012 SOUND SETTLEMENTS RAPPORT FRA STUDIEREJSE TIL FREIBURG OG NOTER FRA BASEL, MULHOUSE, LYON, PARIS OG AMSTERDAM OPLÆG

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

FREMTIDENS BØRNEHAVE HOVALDT BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE ARKITEKTFIRMAET NOVEMBER

FREMTIDENS BØRNEHAVE HOVALDT BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE ARKITEKTFIRMAET NOVEMBER 1 2 3 4 FREMTIDENS BØRNEHAVE BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE ARKITEKTFIRMAET HOVALDT NOVEMBER 2014 BÆREDYGTIGHED I BØRNEHØJDE INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 4 4 5 5 9 9 10 14 14 16 18 20 22 24 24 25 FORORD

Læs mere

Aalborg Universitet. Flintholmgård Kirkeby, Inge Mette; Ærø, Thorkild; Madsen, Line Valdorff. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. Flintholmgård Kirkeby, Inge Mette; Ærø, Thorkild; Madsen, Line Valdorff. Publication date: 2014 Aalborg Universitet Flintholmgård Kirkeby, Inge Mette; Ærø, Thorkild; Madsen, Line Valdorff Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from

Læs mere

PLAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE

PLAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE LAN09 FORTÆTNING OG KOLLEKTIV TRAFIK I ROSKILDE BYARKITEKTONISK ANALYSE OG FORTÆTNINGSMULIGHEDER COWI lan, Udvikling & Design 2 Roskilde Kommunens lanstrategi 2008 Roskilde midtby rummer flere steder og

Læs mere