PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten"

Transkript

1 PROJEKTKONKURRENCE ROCK magneten

2 Forundersøgelsen og konkurrenceprogrammet er udarbejdet af: CEBRA a/s, arkitekter maa Vesterbro Torv 1-3, 2. sal 8000 Århus C GASOLIN - Fotograf: Susanne Mertz

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Indbydelse 07 Om Musicon - en anderledes planlægning af en anderledes bydel 08 Om ROCKmagneten - et banebrydende koncept 16 Om aktørerne - en samling af visonære institutioner og firmaer 20 Om konkurrenceopgaven 30 Planmæssige forudsætninger 44 Økonomi og tid 56 Konkurrencetekniske bestemmelser 58 Orange scene. Fotograf: Musicon-sekretariatet PROJEKTKONKURRENCE ROCKmagneten

4 INDBYDELSE Med dette konkurrenceprogram indbyder vi hermed fem prækvalificerede totalrådgivere til at deltage i en projektkonkurrence om et nyskabende, internationalt bydelshus med tilknyttede byggerier på Musicon i Roskilde. Den samlede betegnelse for projektet er ROCKmagneten, som dækker over en række primære aktørers egne private byggerier og en fællesdel - et bydelshus - bestående af funktioner, der opføres af de samme aktører, til fælles og offentlig brug. ROCKmagneten skal opføres af Danmarks Rockmuseum, Roskilde Festival Højskole og Roskildegruppen*, og såvel bydelshuset som de private byggerier forventes realiseret etapevis. Det bemærkes at Roskildegruppen dog endnu ikke har afklaret hvem, der skal være bygherre for deres del, hvilket behandles yderligere under afsnittet Konkurrenceopgaven. Herudover forventer initiativtagerne til dette projekt, at der indenfor en kortere årrække vil blive opført andre bygninger på Musicon, som tilsvarende i deres funktion vil udgøre nogle visionære og kreative institutioner og væresteder. PRÆKVALIFICEREDE TOTALRÅDGIVERE Lundgaard & Tranberg (Danmark) i samarbejde med COWI, Steen Høyer Landskab og konsulent i byrum Kristine Samson. Dorte Mandrup Arkitekter (Danmark) i samarbejde med SeARCH, Topotek 1, Arup, Jesper Kongshaug Lysdesign og Dage & Mortensen Akustik. Transform (Danmark) og Wingårdh Arkitektkontor (Sverige) i samarbejde med Schul Landskabsarkitekter, Okra landscape architects, Grontmij/Carl Bro og konsulent Tom Nielsen. MVRDV Architekten (Holland) i samarbejde med COBE Arkitekter, Arup, Wessberg, Transsolar Energietechnik, LiW Planning samt konsulenterne Patrick Blanc, Alex Nyborg Madsen og Kurt Finsten. Brisac Gonzales Architects (England) i samarbejde med AIgruppen, Algren & Bruun Landskabsarkitekter, VIA trafik, Max Fordham, duchs Sceno, Speirs + Major og økonomisk konsulent Davis Langdon. Konkurrencen udskrives af Danmarks Rockmuseum i samarbejde med Roskilde Festival Højskole. Repræsentanter for Roskildegruppen har medvirket i forbindelse med konkurrencens tilrettelæggelse, og medvirker også under bedømmelsen med henblik på, at føle så stor nærhed til valget af ROCKmagneten som muligt, og dermed sikre den bedst mulige fysiske sammenkobling, når de har fået afklaret bygherreforholdet for deres egen del. Konkurrencen afvikles i to faser. Første fase omhandler en diagrammatisk bydelsplan for det samlede konkurrenceareal samt et konceptuelt forslag til ROCKmagneten. Anden fase, hvori indtil tre af de fem prækvalificerede totalrådgivere deltager, omhandler det konkrete forslag til bygningerne, herunder en kvalificeret arkitektonisk stillingtagen til bydelshuset med de tilknyttede byggerier samt deres relationer til de nære omgivelser. Fotograf: Lars Bech * Roskildegruppen består af Foreningen Roskilde Festival, Fonden Roskilde Festival, Roskilde Events & Consult A/S, Roskilde Kulturservice A/S, Roskilde Grejudlejning A/S og Event 4000 A/S. PROJEKTKONKURRENCE ROCKmagneten

5 O M M U S I C O N EN ANDERLEDES PLANLÆGNING AF EN ANDERLEDES BYDEL En musisk og kreativ bydel et kulturelt hot-spot i Danmark Roskilde Kommune købte i 2003 en nedlagt betonfabrik og de omkringliggende arealer Unicon-grunden med det formål at skabe en kreativ, musisk bydel, der bygger på oplevelsesøkonomiske visioner. Bydelen har fået navnet Musicon, og hovedgaden er døbt Rabalderstræde. Med det navn ligger der en naturlig forventning om en helt speciel gade, som allerede nu er planlagt med indlagte byrum, varierende vejbredder og åbne regnvandskanaler. Fleksibilitet og foranderlighed er nøgleord ikke blot for Rabalderstræde, men for hele Musicon, for der skal være plads til en gadefest, hvis den pludselig opstår! Roskilde Kommune har ambitioner om, at lade Musicon blive en national rugekasse for virksomheder fra den kreative branche med behov for utraditionelle rammer. Udviklingen af bydelen afhænger af de idéer og projekter, som folk byder ind med. Det betyder også, at jo flere der byder ind med forskellige projekter, jo mere interessant og attraktiv bliver Musicon. Med en strategi, der således udfordrer den traditionelle måde at udvikle byer på, har Musicon en enestående mulighed for at blive et nyt spændende kulturelt område i Danmark. Fotograf: Musicon-sekretariatet Kilde: Musicon-sekretariatet PROJEKTKONKURRENCE ROCKmagneten

6 Fotograf: Musicon-sekretariatet Musicons historie Musicon har en broget fortid. Området var oprindeligt en del af Roskildes bymark, og blev brugt som landbrugsjord. Kortstudier foretaget af Roskilde Museum viser, at grusgravning på arealet påbegyndtes i årene lige efter år 1900, og fortsatte under den efterfølgende betonproduktion i 1940 erne. De to største grusgrave i området blev i en periode fra benyttet som kommunal losseplads til bl.a. husholdningsaffald. Omkring 1940 grundlagde Holbæk-firmaet Hotaco betonvarefabrikken Sjællands Betonvarefabrik på dele af arealet. Omkring 1947 fusionerede Sjællands Betonvarefabrik og De Danske Betonfabrikker A/S, i daglig tale KH Beton. I 1987 fusionerede en række betonfirmaer - alle under FL Schmidts ejerskab - til det vi i dag kender som Unicon, herunder KH Beton og Færdigbeton A/S. Oktober 2003 indgik Unicon A/S en aftale med Roskilde Kommune om salg af den ca m 2 store grund på Køgevej i Roskilde for i alt 57 mio. kr. På daværende tidspunkt husede grunden Unicons produktion af betonrør, fliser og elementer. Roskilde Kommune overtog grunden 31. december 2003, på baggrund af overvejelser om at etablere en musisk bydel i området. Herefter udarbejdede Roskilde Kommune forskellige visioner for bydelen. Som følge af kommunesammenlægningen i blev arbejdet sat i bero, for at lade det nye byråd tage stilling til områdets funktion. Sammenlægningsudvalget tilsluttede sig modellen om Den levende bydel, hvorefter arbejdet med visionerne for området fortsatte. I foråret 2008 flyttede bydelens kommunale kontor, Musicon-sekretariatet, ind i Unicons oprindelige administrationsbygning, der i dag kaldes Musicon-huset. Visionen for Musicon Når Musicon er færdigudviklet om år, vil den være en bydel med mere end arbejdspladser og flere end 650 familieog ungdomsboliger. Det kreative og musiske er i fokus nu, og vil fortsat være det, hvilket betyder en bydel med f.eks. øvelokaler, åbne værksteder, gallerier, butikker, scener, café, restaurant, rockmuseum, kreative virksomheder, højskole, bydelshus, dansehus, boliger, grønne områder mm. Musicon skal være en bydel, der appellerer til både børn, unge og voksne. Visionen er at aktører og aktiviteter, hvad enten de er permanente eller midlertidige, sammen skaber Musicons puls og liv. Summen af dem alle, og deres indbyrdes vekselvirkning, er Musicon. Løbende bliver området udviklet, og aktører som Foreningen Hal 12 Skate & Event, Roskilde Events & Consult, Roskilde Grejudlejning, Roskilde e-sport, Åben Dans, Roskilde Festival, Danmarks Rockmuseum, foreningen Kunst på Musicon, Bymusen og Råstof Roskilde er blandt pionererne, der er med til at skabe livet før byen. Der blev i 2010 afholdt flere end 50 arrangementer i bydelen. Kulturelle arrangementer gør det dog ikke alene. Der skal bygges meget nyt på Musicon for at nå målet om arbejdspladser og 650 boliger. Og der er allerede nu taget hul på byggeriet. Der er opført 196 ungdomsboliger i Rabalderstrædes nordlige ende fordelt på to byggerier, Essex Park Musicon og NODEN. De første lejere flyttede ind i juni 2010 og over 95 % af boligerne er udlejet. Musicon er allerede en bydel, de unge vælger til. Roskilde Tekniske Skole har købt et m 2 stort areal, og har i foråret 2010 afholdt en projektkonkurrence om et nyt afsnit af skolen, der skal placeres langs motorvejen. Der er første spadestik på første etape af byggeriet i november Der er i slutningen af 2009 afholdt en arkitektkonkurrence om Musicons første kreative familieboliger. Der er nu udarbejdet et færdigt program, og jorden udbydes til salg i Desuden har en række mindre virksomheder, foreninger og organisationer lejet sig ind i allerede eksisterende bygninger på Musicon. I 2008 var der fire aktører på Musicon. Ved udgangen af 2010 var tallet vokset til 20. Udviklingen er i gang! Fotograf: Musicon-sekretariatet Fotograf: Musicon-sekretariatet Collage: Peter Schultz Jørgensen 10 PROJEKTKONKURRENCE ROCKmagneten 11

7 Musicon-sekretariatet Bydelen har fået sit eget kontor, Musicon-sekretariatet, nedsat og drevet af Roskilde Kommune, som siden marts 2008 har haft det daglige ansvar for at udvikle bydelen. Det sker i tæt samarbejde med andre afdelinger i Roskilde Kommune som f.eks. Natur & Miljø, Park & Vej, Kultur og Plan & Byg. Sekretariatets rolle er at skabe sammenhæng mellem igangværende og kommende projekter, midlertidige aktiviteter og permanente projekter. Denne tilstedeværelse er især vigtig, fordi udviklingen af Musicon foregår uden en færdig masterplan, og derfor i højere grad er baseret på dels dialog med interessenterne, dels en løbende tilpasning af planerne for området. Udviklingen foregår med afsæt i en politisk vedtaget strategi fra 2007 kaldet Musicon Strategi & spilleregler, der vedlægges dette konkurrenceprogram. Tanken er at skabe et bymiljø (som man kender det fra historiske bymidter som f.eks. Roskilde by), som består af mange aktører. Bymiljøet skal have tid til at udvikle sig, og skal ikke underlægges en stram planlægning. Der skal planlægges så lidt som muligt og så meget som nødvendigt. Sekretariatet har det daglige ansvar for at skabe liv i bydelen fra starten, og står for at leje hallerne ud til events, istandsætte gamle bygninger og haller til kreative erhverv/kulturelle aktiviteter samt at finde de rigtige lejere. Kontoret fungerer som indgang for henvendelse fra projektudviklere, aktører og event-arrangører. Sekretariatet hjælper aktørerne og projekterne på vej, har overblikket over de forskellige tiltag på Musicon, og sikrer, at de er i overensstemmelse med visionen for bydelen. Musicon-området Bydelen er placeret midt i Roskilde sydby mellem Roskilde bymidte og Festivalpladsen, hvor Roskilde Festival bliver afholdt. Fra bydelen er der nem adgang til kollektiv trafik og Holbæk-motorvejen, der er beliggende lige syd for området, hvilket gør området til et stort aktiv for Roskilde Kommune. Området som kan bebygges (hele Musicon) dækker et areal på m 2, hvilket svarer til omkring 40 fodboldbaner eller et område som Holmen i København. Området er opdelt i fem temazoner; Frizonen, Kulturzonen, Madzonen, Festivalzonen og Uddannelseszonen. Intentionerne bag denne zoneopdeling er, at tydeliggøre bydelens profil og gøre det lettere at orientere sig, men de grænser, der ses af Musicon Strategi & spilleregler, er flydende og skal kun ses som skitser. Frizonen betragtes som en geografisk afgrænset zone, mens de øvrige zoner udelukkende skal indikere et potentiale i at samle forskellige profiler omkring Rabalderstræde. Den fremtidige udvikling af Musicon vil medvirke til at præge indholdet i zonerne, grænserne og overgangene mellem dem. Projektet for ROCKmagneten, dvs. bydelshuset med tilknyttede byggerier, skal placeres i området kaldet Frizonen. Frizonen er et område, der i særlig grad giver plads til eksperimenter, let støjende aktiviteter og midlertidig anvendelse. Aktuelt er en skulpturpark under udvikling, og Frizonen er også det oplagte sted for bygninger af midlertidig karakter. Frizonen har en markant og synlig placering mod Rabalderstræde og rummer flere industrihaller, der pt. bruges til events og midlertidige aktiviteter, men som med tiden kan tænkes ombygget og udnyttet til erhverv eller lign. Musicons planmæssige forhold gennemgås senere i konkurrenceprogrammet, men der henvises i øvrigt til bilaget Musicon Strategi & spilleregler. Kilde: Musicon-sekretariatet Fotograf: Musicon-sekretariatet 12 PROJEKTKONKURRENCE ROCKmagneten 13

8 Fotograf: Musicon-sekretariatet Midlertidighed - værksted i nedlagt industrihal, Amsterdam. Fotograf: Musicon-sekretariatet Styringsredskaber for Musicon Fravalget af en egentlig masterplan for Musicon resulterer i, at der ikke er en stram fysisk planlægning af området fra starten. Tanken er at lade kreative iværksættere få mulighed for at vise, hvad de kan gennem eksperimenter og midlertidige aktiviteter, og hvis det kan bære, lade deres tilstedeværelse i bydelen blive permanent. Andre projekter, der fra starten er mere levedygtige, har mulighed for straks at etablere sig permanent gennem et udviklingsarbejde med Musicon-sekretariatet. Denne form for ad-hoc planlægning fordrer et engagement fra planlæggere og kommende brugere, der er frit for indgroede holdninger, fordomme og forventninger til, hvor strømlinet en byudvikling skal være. I stedet for traditionelle planlægningsredskaber udvikles området med et sæt fleksible styringsredskaber, der præger projekterne og området i den ønskede retning. Udover Musicon-sekretariatet drejer det sig f.eks. om: Kreativ projektguide - til virkeliggørelse af projekter på Musicon: Projektguiden, der forventes endelig godkendt i april 2011, skal inspirere og udfordre bygherrer og projektudviklere i udviklingen af deres projekt, så det lever bedst muligt op til Musicons vision og profil som en musisk kreativ bydel baseret på bæredygtige principper. For at kunne arbejde i retning af visionen for Musicon er visionen brudt ned til 5 prioriterede mål for bydelen de 5 Musicon-mål. Målene beskriver de kvaliteter og kendetegn som Musicon skal indeholde. Målene fungerer som helt centrale rettesnore eller vejvisere i sekretariatets løbende samarbejde med aktørerne om at udvikle Musicon. De 5 Musicon-mål er: En musisk og kreativ bydel Musicon skal styrke Roskildes position som en musisk by og være en bydel med udgangspunkt i det legende og skabende menneske, hvor bydelens aktører i samspil danner nye koblinger og lader ideer og viden mødes. Der skal være miljø for at tænke skævt, innovativt og anderledes for at skabe projekter af international klasse. Bydelen skal have gode forhold for kulturerhverv og kreative virksomheder og rumme spændende kulturelle arrangementer og attraktioner, musik og kunst, ildsjæle og iværksættere. Livet før byen - og byen med liv Musicon skal være en levende bydel med aktivitet det meste af døgnet. Folk skal mødes, undres, opleve og inspireres. Der skal være plads til spontanitet, nysgerrighed, leg og bevægelse. Midlertidige aktiviteter skal give bydelen identitet, vise vej for permanente aktiviteter og skabe foranderlighed og dynamik. Forskellige anvendelser skal blandes og tilsammen skabe aktivitet og afveksling. Eksperimenterende byggeri og industrielle spor Bygninger og byrum på Musicon skal være oplevelsesrige, inspirerende og udfordre den besøgende. Nye lag skal føjes til gamle ved at bygge videre på de eksisterende spor i området. Formsprog og stoflighed skal digte videre på - eller spille op til - det rå og industrielle udtryk. Sekratariatet går ikke efter det pæne og ensartede, men ønsker en bydel med forskellighed og små og store fortællinger. På Musicon skal der være højt til loftet med plads til eksperimenterende, opsigtsvækkende, karakterfuld, nyskabende og overraskende arkitektur. Et laboratorium for bæredygtig trafik Musicon skal være et laboratorium for fremme af bæredygtig trafik. Sekratariatet vil undersøge, hvordan busser, cykler og gang kan erstatte bilen som det foretrukne transportmiddel til gavn for både klima, bymiljø, sundhed og trafiksikkerhed. Musicon skal tilbyde de bedste forhold for brugere og besøgende, der kommer til bydelen gående, cyklende eller med kollektiv transport. Parkeringspladser til biler skal begrænses og udformes, så de fylder mindst muligt både fysisk og visuelt i bymiljøet. En miljøvenlig bydel Musicon-bydelen skal være en miljøvenlig bydel ved at være et tæt og grønt byområde med fokus på innovative, bæredygtige løsninger. På Musicon har forsøget og udviklingen en værdi i sig selv, og påvirkningerne af uønskede stoffer og klimagasser fra bydelen skal derfor begrænses ved at benytte ny og eksperimenterende viden i etablering og drift af det fysiske miljø. De enkelte projekter skal forholdes til livscyklusperspektivet ved at tænke i produktion, langtidsholdbarhed og genanvendelighed, og aktører i bydelen skal tilskyndes opmærksomhed på egen adfærd og forbrug. Princippet om midlertidighed: Princippet om midlertidighed er et væsentligt styringsredskab i udviklingen af Musicon. Midlertidighed og foranderlighed skaber dynamik, og giver mulighed for at bruge bydelen som et laboratorium. Midlertidige projekter kan være arrangementer såsom udstillinger, konferencer, danseforestillinger, koncerter, workshops, loppemarkeder. Midlertidige projekter kan også være streetbasket på et areal, som ikke bruges til noget permanent endnu eller en cirkusvogn, der er omdannet til café henover en sommer. Tanken er, at selv når Musicon er fuldt udbygget, vil der være afsat arealer til det midlertidige. Musicon-sekretariatet ser flere fordele ved brugen af midlertidige aktiviteter: De giver mulighed for at udvikle livet i et nyt område - inden byen reelt er der - kaldet livet før byen. De kan give borgerne mulighed for at opdage området og dets muligheder på et tidligt stadie i byudviklingen. De kan påvise nye behov og krav til områdets udvikling og dermed give input til arbejdet med udviklingsplanerne. I forhold til Musicons eksisterende bygninger betyder det f.eks., at man i stedet for at istandsætte bygningerne fra starten, gør det løbende på baggrund af erfaringer. Musicon-sekretariatet og Roskilde Kommune tror med andre ord på midlertidigheden som et bærende planlægningsprincip, fordi det skaber forandring, og tillader en aktivitetens Darwinisme, hvor nyt og endnu bedre afløser det bestående. Kun de bedste aktører/idéer overlever 14 PROJEKTKONKURRENCE ROCKmagneten 15

9 OM ROCKmagneten E T B A N E B R Y D E N D E K O N C E P T Bag projektet Bag idéen om ROCKmagneten står en gruppe initiativtagere, der med fælles kærlighed til det kreative, til det musiske og til iværksætteri har fundet sammen om, at etablere et nyskabende og internationalt bydelshus samtidig med etableringen af egne byggerier. Danmarks Rockmuseum, Roskilde Festival Højskole og Roskildegruppen samt iværksættervirksomheden Incubator ønskede oprindeligt, at etablere sig i et fælles byggeri på Musicon i Hal 10, som samtidig gav titlen 9:30 til initiativet. Hallen er en del af det oprindelige produktionsanlæg for Unicon, og den postindustrielle æstetik og de store rum havde en robusthed, som var umiddelbar tiltrækkende og brugbar for aktørerne. Senere undersøgelser forud for udarbejdelsen af dette konkurrenceprogram, har dog vist, at der er knyttet for mange bindinger, såvel planmæssige, funktionelle og tekniske som økonomiske til at genbruge Hal 10 i forbindelse med dette projekt. Hal 10 er derfor ikke længere tiltænkt en rolle som bydelshus, men vil fortsat spille en væsentlig rolle som ramme for midlertidige aktiviteter på området i tråd med de overordnede intentioner bag Musicon. ROCKmagneten, der er betegnelsen for det samlede projekt, skal i stedet opføres indenfor det område på Musicon, der benævnes Frizonen. Konkurrencearealet beskrives overordnet senere i dette konkurrenceprogram, men Frizonen er yderligere behandlet i bilaget Musicon Strategi & spilleregler. Trods det ændrede valg til placering af det samlede byggeri, er intentionen stadig at etablere et nyskabende og internationalt bydelshus i fysisk forbindelse med en række spændende og markante nybyggerier. Aktørerne bag projektet har ændret sammensætning siden det oprindelige interessefællesskab, og kan i dag opdeles i henholdsvis primære og sekundære aktører: De primære er de aktører, der udover en andel af bydelshuset etablerer deres eget byggeri. De primære aktører tæller i dette konkurrencegrundlag Danmarks Rockmuseum, Roskilde Festival Højskole og Roskildegruppen. De sekundære er de aktører, der enten lejer sig ind i det færdige byggeri, hvad enten det er i bydelshuset eller hos en primær aktør, eller deltager i driften af det færdige byggeri. De sekundære aktører tæller Musicon-sekretariatet, Roskilde Bibliotekerne, Incubator, Game House, Åben Dans, Bandakademiet m.fl. Baggrunden for samarbejdet om ROCKmagneten er et ønske blandt aktørerne om, at løfte hinandens behov i fælles løsninger. Hver aktør har derfor forpligtet sig til, at indgå i et samarbejde om at etablere en række væsentlige funktioner, herunder café, scene, auditorium, biograf, møde- og klubfaciliteter, reception/ modtagelse, eksperimenterende værksteder mm., som sammen med de nære udearealer og det urbane rum vil udgøre et nyskabende, internationalt bydelshus på Musicon. Alle disse aktører gennemgås kortfattet efterfølgende, men fælles for dem alle er, at de vil medvirke til at skabe et bydelshus med en evig puls, der ikke er afhængig af tidspunktet på døgnet eller året, men af de aktiviteter, der hele tiden finder sted i bygningen eller de nære omgivelser og det urbane rum. Samarbejdet om ROCKmagneten skaber således en ny form for synergi i fælles rammer mellem kultur, uddannelse og erhverv. Experience Musico Project i Seattle. Fotograf: Danmarks Rockmuseum 16 PROJEKTKONKURRENCE ROCKmagneten 17

10 Visionen om et Bydelshus Vi ser ikke bydelshusets del af ROCKmagneten som en entydig størrelse, men snarere som en vision eller et organisk begreb, som med denne projektkonkurrence, skal tilføres en åben og fleksibel fysisk form. Visionen skal så at sige udkrystalliseres i rum og uderum, der fleksibelt, imødekommende og markant kan samle aktørerne bag projektet i et nyskabende koncept. Et koncept hvor alle aktører har gensidig glæde af hinandens tilstedeværelse, og netop herigennem tilbyder funktioner og aktiviteter til bydelshuset og et fællesskab, der bredt formuleret rummer aktørerne selv og alle Musicons brugere og besøgende. Idéen er, at hver af de primære aktører opfører sit eget byggeri, som derefter fysisk bliver en del af det samlede byggeri. Hver af aktørernes eget byggeri består af en del, der principielt betragtes som aktørens private og en del, der betragtes som offentlig. Den private del af byggeriet rummer funktioner, der er specifikt til brug for den enkelte aktør, mens den offentlige del rummer funktioner, som benyttes gensidigt af de øvrige aktører (primære og sekundære) og besøgende i bygningen. Summen af aktørernes offentlige dele udgør bydelshuset, der kvalificeres yderligere af, at aktørerne er en nyskabende sammensætning af kultur, uddannelse og erhverv, hvilket forventeligt vil skabe en hidtil uset synergi, til gavn for såvel aktører som besøgende. Bydelshuset vil blandt andet indeholde scene, biograf, café, møde- og klublokaler og lægge op til aktiviteter som dans, teater, koncerter og foredrag. Bydelshuset kan som nævnt bruges af alle aktører til fælles- eller enkeltaktiviteter, men det er vigtigt at understrege, at alle Musicons øvrige aktører og besøgende kan benytte huset, så det derigennem styrker sin egen eksistensberettigelse. Vi forestiller os et bydelshus, som med sine aktiviteter bliver et møde- og samlingssted, der efterstræber at være tilgængeligt i døgnets 24 timer. Selv når huset er lukket ser det åbent og imødekommende ud. Bygningen er som en osmotisk membran, der tillader indkig og udblik til alle tider og sider. Alle aktører deltager i projektet ud fra deres egen, og vores fælles, overbevisning om, at vi har funktioner og aktiviteter at tilbyde bydelshuset, som vil skabe det liv og miljø vi ønsker. Der er med andre ord tale om mere og andet end rum og funktioner der er tale om en indstilling til fællesskabet. I den nuværende konstellation for ROCKmagneten, og som grundlag for denne konkurrence, er der tale om tre primære aktører, som sammen, over flere etaper, opfører egne og sammenbyggede byggerier, og derigennem et bydelshus - en ROCKmagnet. Projektet skal dog have den konceptuelle rumlighed at nye aktører, såvel primære som sekundære, kan komme til, eller at der kan ske udskiftning blandt aktørerne. Dette gælder også selvom det betyder, at en fremtidig aktør opfører et selvstændigt byggeri, som ikke er i fysisk forbindelse med de andre og bydelshuset. Blot de er forbundet af det urbane rum, og idéen om at byde sig til for fællesskabet og åbne sig for besøgende i dele af eller hele sit byggeri. I denne projektkonkurrence skal det derfor anskueliggøres, hvordan familien kan vokse ikke kun i selve ROCKmagneten, men for hele Frizonen. Det er her bydelsplanen skal vise sin duelighed. ROCKmagneten bestående af aktørernes egne byggerier, bydelshuset og de nære omgivelser vil sammen fungere som en generator for den samlede byudvikling af Musicon. Projektet er den første permanente tilstedeværelse i Frizonen, og vil tilbyde en lang række funktioner, som vil nære hele Musicons liv. Som beskrevet tidligere er visionen bag Musicon, at brugere og aktiviteter tilsammen skaber en musisk og kreativ bydel, der fleksibelt udvider sig og trækker sig sammen efter behov og aktørernes engagement. Tilsvarende er visionen for bydelshuset, at det næres af aktørernes tilstedeværelse og engagement. Sammen eller på skift fylder de rammerne ud og skaber et bydelshus med et inciterende miljø, der til enhver tid vil invitere nysgerrige til at benytte bydelshusets mangfoldige palet af tilbud og aktiviteter. Projektet er udviklet som en knopskydning af strategien for Musicon og blandingen af kultur, uddannelse og erhverv i Frizonen. Men det stopper ikke med det. ROCKmagnetens bydelshus er ikke kun en samling funktioner i et markant, visionært, åbent og offentligt sammenhængende byggeri. Det er også interaktionen mellem bygninger og omgivelser. Vores ønske og ambition er, at grænserne mellem ude og inde ved hjælp af arkitekturen og byrummenes udformning og karakter udviskes, så bydelshusets aktiviteter og tilbud trækkes ud i Musicon og Musicon trækkes ind i bydelshuset. Derfor er forholdet mellem det urbane rum og bydelshuset afgørende i fortolkningen af konceptet. Overordnet kan man sige, at hvis Musicon udgør det offentlige rum, så udgør aktørernes egne byggeriers private del det ikke-offentlige rum. Imellem disse befinder bydelshuset sig et uderum i form af en bygning eller en bygning opfattet som et uderum. Det er heri en af konkurrencens store interessante arkitektoniske spændingsfelter ligger. Midlertidighed - værksted i nedlagt industrihal, Amsterdam. Fotograf: Musicon-sekretariatet Visionen rummer også en fleksibel fremtidsstrategi, som er undfanget af den overordnede strategi for udviklingen af Musicon. Denne projektkonkurrence bliver et øjebliksbillede. Den er baseret på det kendskab og de aktører, som vi er på nuværende tidspunkt, og som vi ved vil skabe en spændende og aktiv ROCKmagnet. 18 PROJEKTKONKURRENCE ROCKmagneten 19

11 O M A K T Ø R E R N E EN SAMLING AF VISIONÆRE INSTITUTIONER OG FIRMAER Fotograf: Roskilde Kommune? PRIMÆRE AKTØRER DEM DER BYGGER ROCKmagneten skal opfylde behov fra markante og meget forskellige aktører, og samtidig skal det være et sted, som offentligheden vil gøre udbredt brug af. Projektet skal kunne honorere ønsker til fleksibilitet og udviklingen af konceptet og projektet over tid i forhold til Musicon-strategien. Det gør det til en udsædvanlig og udfordrende arkitektonisk opgave. De primære aktører er, som beskrevet tidligere, de tre store aktører, som hver især etablerer deres eget byggeri. En del af dette byggeri dedikeres til bydelshus, mens den anden del øremærkes egne funktioner og aktiviteter. Om Danmarks Rockmuseum Danmark skal have et rockmuseum! Det bliver et rockeksperimentarium, hvor man kan se, høre og føle den danske populærmusiks historie fra 1950 ernes rock n roll frem til i dag med et bud på i morgen. I indspilningsstudiet kan du indspille din egen version af dit yndlingshit. På scenen kan man trykke den af foran et jublende 3D-publikum på Roskilde Festival. Og historien bliver fortalt gennem den faste udstilling og de aktuelle tematiske særudstillinger. Det er kultur- og samtidshistorie for fuld udblæsning. Fra beat til street. Siden 1950 erne har tidens lydbillede været domineret af rockog popmusik. Rocken har leveret inspiration til jazzen, og også klassiske musikere er begyndt at overtage nogle af rockens fremtrædelsesformer med solister, der iscenesætter sig med markante virkemidler. Set med nutidens udsyn betragtes rocken som en af de stærkeste kulturelle bevægelser i det tyvende århundrede. Tiden er derfor inde til, at der etableres et nationalt specialmuseum for denne kunstneriske udtryksform, som i så høj grad både har påvirket og afspejlet resten af samfundet. Når Danmarks Rockmuseum slår dørene op, vil de besøgende træde ind i en helt ny type kulturhistorisk museum i Danmark. Her bliver publikum mødt af et brag af oplevelser, der bygger bro mellem musik, teknik, ungdomskultur og samfund, udland og indland samt mellem oprør og accept. Rocken rummer både vildskaben og provokationen, men også kvaliteterne til at blive allemandseje og en slags seismograf over de strømninger, der gennemsyrer samfundet til en given tid. På Danmarks Rockmuseum bliver musikken rammen om en erindringsrejse ind i den enkelte besøgendes individuelle ungdomshistorie. På Danmarks Rockmuseum vil musikken fungere som en pegepind, der belyser en række centrale samfunds- og kulturhistoriske begivenheder, som til forskellige tider har haft betydning for musikkens udtryk. Danmarks Rockmuseum på Musicon bliver et væld af oplevelsesmuligheder. Besøgende vil møde en helt ny form for kulturhistorisk museum. Visionen er at Danmarks Rockmuseum bliver et rummeligt hus med udstillingsfaciliteter, interaktive produktionsrum, scene, lydstudier, bibliotek, arkiv samt undervisnings- og forskningsfaciliteter. Museet skal ikke blot belyse dansk rockmusik som en betydningsfuld kulturarv. Med fremadrettede pædagogiske virkemidler vil museet blive et levende eksperimentarium og byde på udfordrende oplevelser, som de besøgende ikke kan få andre steder. Ny teknologi vil gøre museet interaktivt og formidlingen til noget ganske særligt. Rockmuseet kan transformere de besøgende, skabe identitet og nærvær - på tværs af generationer. Det bliver et sted i grænselandet mellem traditionelt museum og et oplevelsescenter - og med en stærk international, globaliseret appel. Rockmuseet er for alle; fra nørden over skoleklassen til familien, der alle vil prøve drømmene af. Energi, innovation og ungdomskultur er nøgleord for indholdet. Interaktivitet, udforskning og kreativitet er nøgleord for formen. På Danmarks Rockmuseum vil avancerede formidlingsformer komme til at spille sammen med den mere klassiske museumsformidling. Historierne, der fortælles ud fra ægte genstande, konkrete hændelser og personer, vil være forskningsmæssigt forankret. Aktiviteterne i Danmarks Rockmuseum spænder vidt. Der er fokus på rockens kulturhistorie og betydning, ligesom der er mulighed for, at få fingrene i rigtige instrumenter og arbejde med musikken, uanset om man er øvet eller utrænet. Der er indhold til flere timers besøg, og der er oplevelser nok til genbesøg. Ved at lægge forskellige og valgfrie fortællingsruter ind mellem de mange genstande og indtryk, bliver Danmarks Rockmuseum til en slags forvandlingskugle, hvor publikum selv styrer, hvordan deres besøg skal forme sig. Særligt Danmarks Rockmuseum skal være tilgængeligt for Musicons gæster og borgere 24 timer i døgnet. I det omfang der ikke er tale om fysisk tilgængelighed, skal bygningen med sin udformning og udtryk signalere åbenhed. Dette tænkes at kunne ske ved at tilføre dele af museet transparens, f.eks. i form af et butiksvindue, hvor forbipasserende kan få et indblik i udstillingen. Sandsynligvis er der også interaktive installationer udenfor eller som en del af facaderne (som en hæveautomat eller info-stander), hvor man kan prøve udvalgte dele af museets udstilling udenfor åbningstid. Generelt bliver lys og lyd helt centrale begreber på hele rockmuseet. Dels som konkret indhold, da en væsentlig del af de historier, der skal fortælles, handler om udviklingen inden for især lyd, men også lys - altså lys og lyd som genstande. Men også som formidlingsmæssige greb, som kan medvirke til, at iscenesætte det øvrige indhold i form af auditive og visuelle stemninger. Det betyder, at det er et af de punkter, hvor der må påregnes efterfølgende tilpasning af arkitekternes tegninger og ingeniørernes beregninger - først når akustikere, udstillingsdesignerne og lyd/lys-konsulenterne har været med ind over den fysiske planlægning, vil kravene til lys og lyd være helt klare. Danmarks Rockmuseum har i dag etableret sig med sekretariat i Musicon-huset med en sekretariatsleder, to museumsinspektører med ansvar for hhv. indsamling og formidling samt en kommunikationsmedarbejder og sekretær, hvoraf de to sidstnævnte også arbejder for Musiconsekretariatet. Dertil kommer en række praktikanter og frivillige såkaldte Rockpiloter. I forbindelse med åbningen af Danmarks Rockmuseum forventes medarbejderstaben at stige til 15 medarbejdere og et antal frivillige. 20 PROJEKTKONKURRENCE ROCKmagneten 21

12 L.O.C. og Simon Kvamm ved satellitudstillingen ROCK ME. Fotograf: David Bjørnsten-Lindhard Danmarks Rockmuseum er organisatorisk en del af Roskilde Museum, og er underlagt museumslovens bestemmelser. Danmarks Rockmuseum er gennem denne tilknytning til Roskilde Museum allerede principielt statsanerkendt. Det samlede udstillingsareal i Danmarks Rockmuseum er ca m 2 i den private del. Hertil kommer en række bydelshusfunktioner såsom butik/billetsalg, café, scene/åben biograf på 500 m 2. Danmarks Rockmuseum og den første del af bydelshuset etableres i etape 1. Under udviklingen af konceptet for Danmarks Rockmuseum er der udarbejdet en række Delrapporter, der behandler forskellige aspekter af museet samt Prospekt for Danmarks Rockmuseum. Delrapport 1 og Prospekt vedlægges dette konkurrenceprogram, men det understreges, at de udelukkende er ment som inspiration og orientering, og ikke som en forventning om et arkitektonisk udtryk eller krav til rumligheder. Om Roskilde FESTIVAL Højskole Roskilde Festival Højskole skal være et nyt og nutidigt bud på en urban og innovativ højskole. Højskolen vil tage det bedste fra den danske højskoletradition, kombinere det med Roskilde Festivals mangeårige erfaringer med at lave en af verdens bedste festivaler, og skabe et helt særligt rum for den kreativitet og det vovemod, der i dag er efterspurgte kvalifikationer i samfundet til gavn for hjernen og hjertet. Lysten og modet til at søge nye udfordringer og danne nye fællesskaber tiltrækker hvert år tusindvis af unge mennesker til Roskilde Festival og netop lyst, mod og engagement skal være bærende for Roskilde Festival Højskole. Højskolen vil skabe et sted, hvor den kreative og midlertidige energi kan kanaliseres hen, når festivalpladsen lukker, i nogle rammer der ikke er styret af pensum og eksamener, men derimod drivkraft og engagement. Roskilde Festival Højskoles faglighed centrerer sig omkring verdensborgerskab, innovation og oplevelsesproduktion, og tager med udgangspunkt i Roskilde Festival afsæt i den skabende proces omkring den rytmiske/kunstneriske scene, realisering af kulturelle begivenheder, og engagement i den verden vi lever i gennem humanitært og kulturelt arbejde. Højskolens faglige og fysiske rammer skal afspejle midlertidigheden. Arkitekturen skal være fleksibel og urban, med fokus på bæredygtighed, fysisk aktivitet og individuelt engagement i fællesskabet. Færdiggørelsen af højskolens byggeri har et tidsperspektiv på fire til seks år afhængig af finansieringsprocessen, men Roskilde Festival Højskole er allerede en aktiv medspiller på Roskilde Festival og Musicon. I juni 2010 afholdte højskolen således sit første kursus, med i alt ca. 75 elever og frivillige over en periode på 14 dage. Ved at starte på denne måde, har højskolen opnået en unik og værdifuld indsigt i, hvad de fysiske rammer skal kunne. Erfaringerne fra den midlertidige proces, kan aflejres og afsætte spor i højskolens faste rammer. Bag Roskilde Festival Højskole står i dag, før den fysiske etablering af skolen, en forstander, en arbejdende skolekreds på 70 og en bestyrelse på ni personer. Efter åbning af højskolen forventes en stab på ca. 35 medarbejdere, fordelt på ledelse, lærere, administration, kommunikation og praktisk personel, herunder køkkenpersonale. Det samlede skoleareal for Roskilde Festival Højskole er ca m 2, inkl. 78 boligenheder for elever, der forventes etableret i etape 2 af byggeriet. For Roskilde Festival Højskole er der det særlige forhold, at højskolen iflg. højskoleloven skal eje egne faciliteter på eget matrikel. Disse faciliteter kan udenfor skolens undervisning benyttes indenfor rammerne af højskoleloven af byens borgere, Musicons brugere og områdets øvrige aktører. I denne konkurrence betyder det reelt, at de faciliteter, som for Roskilde Festival Højskoles vedkommende, betragtes som de offentlige, dvs. bydelshusfaciliteter, skal være integreret i højskolens eget byggeri, men have let adgang fra bydelshuset. Om Roskildegruppen Roskildegruppen er stedet, hvor frivillige ildsjæle og professionelle projektmagere skaber Roskilde Festival og masser af andre små og store kulturarrangementer i Danmark. Roskildegruppen består af Foreningen Roskilde Festival og Fonden Roskilde Festival samt de fire selskaber Roskilde Events & Consult A/S, Roskilde Kulturservice A/S, Roskilde Grejudlejning A/S og Event 4000 A/S. Trods de forskelligartede projekter, der løses rundt omkring i Roskildegruppens selskaber, er der ét formål, der knytter gruppen sammen: Alle indtægter doneres til velgørende og kulturelle formål. Det var medarbejderne fra Roskildegruppen, der afviklede VM i Fodbold for Hjemløse i sommerferien 2009 på Rådhuspladsen i København. Det var Roskildegruppens folk og frivillige, der stod bag den CO2-neutrale musikscene under FN s klimatopmøde i København i december Det var Roskildegruppen, der stod for programindhold og afvikling af Roskilde bys vinterfestival Ånd & Viden. Og endeligt er det Roskildegruppens udlejningsforretning, der året rundt udlejer alt fra mobilhegn, festtelte, engangsservice og toiletter til arrangementer og fester i hele landet. Roskildegruppen løser kort sagt et hav af opgaver inden for især eventplanlægning i musik- og kulturlivet, og kompetencerne går hele vejen fra den tidlige idéudvikling til den praktiske afvikling. Roskildegruppen blev skabt, da Foreningen Roskilde Festival som arrangerer Roskilde Festival for nogle år siden blev tilbudt at lave en række arrangementer ude i byen. Derfor blev der oprettet en række nye selskaber med hvert deres virksomhedsområde. 22 PROJEKTKONKURRENCE ROCKmagneten 23

13 Udover at nyttiggøre Roskilde Festivals know-how og medarbejdere året rundt, er Roskildegruppens fire selskaber og Fonden Roskilde Festival skabt for at fremtidssikre Roskilde Festival økonomisk og tilpasse festivalen de mange krav, som skatte- og momslovgivningen stiller til et skatte- og momsfritaget non-profit-arrangement. Skulle Foreningen Roskilde Festival komme i økonomiske vanskeligheder, kan Fonden Roskilde Festival hjælpe festivalen ved at yde finansiel støtte til Foreningen Roskilde Festival. Foreningen Roskilde Festival er arrangør af Roskilde Festival, som er Nordeuropas største kultur- og musikfestival. Siden den første festival i 1971 har Foreningen Roskilde Festival doneret mere end 120 millioner kroner til velgørenhed. Den omfattende frivillige arbejdskraft er en hjørnesten i hele Roskilde Festivals eksistensgrundlag, og ingen andre festivaler i verden har en så stor tilslutning af frivillig arbejdskraft. Over frivillige er årligt med til at skabe den unikke orange feeling, når musikken er i fuld gang. Roskildegruppen har, på tidspunktet for konkurrencens afholdelse, endnu ikke afklaret, hvem der skal være bygherre for deres del af byggeriet. Roskildegruppen har derfor et ønske om, at flere realiseringsmuligheder står åbne, herunder muligheden for, at en privat investor opfører byggeriet og lejer det ud til Roskildegruppen. Uanset realiseringsmodel er det Roskildegruppens intention, at deres byggeri tilpasses det bygningsmæssige koncept, der bliver et resultat af konkurrencen. Fonden Roskilde Festival er moderselskab for Roskildegruppens fire aktieselskaber, og overskud fra selskaberne doneres via denne fond til almennyttige formål. Fonden står også for drikkevaresalg på Roskilde Festival. Roskilde Events & Consult A/S er et eventselskab, som bygger på erfaring oparbejdet i forbindelse med Roskilde Festival og andre arrangementer. Selskabet planlægger, etablerer og afvikler arrangementer for eksterne kunder og for deres regning og risiko. Roskilde Kulturservice A/S er et administrationsselskab, hvis personale løser mange forskellige opgaver i form af arbejde for de projekter og arrangementer, der udføres blandt andet i Roskildegruppen. Alle lønnede medarbejdere, der arbejder for f.eks. Roskilde Festival, er ansatte i Roskilde Kulturservice A/S Event 4000 A/S er et eventselskab, som bygger på erfaring oparbejdet i forbindelse med Roskilde Festival og andre arrangementer. Selskabet planlægger, etablerer og afvikler arrangementer for egen regning og risiko. Roskilde Grejudlejning A/S udlejer grej og materiel året rundt til arrangementer overalt i landet. Selskabet har erfaring i at løse små og store opgaver i forbindelse med udlejning af grej til midlertidige arrangementer, og den primære kundegruppe er således kulturarrangementer, koncerter og events med Roskilde Festival som den største kunde. Roskildegruppen har i dag ca. 50 faste fuldtidsmedarbejder, et stort antal praktikanter og projektansatte, og mere end frivillige i forbindelse med afholdelsen af hver festival. Det samlede areal for Roskildegruppen er ca m 2 for den private del og 550 m 2 for den offentlige del. Roskildegruppens private byggeri og andel af bydelshuset forventes etableret i etape 3 af byggeriet, men i forbindelse med etape 2 etableres forventeligt ca. 600 m 2 administration til udlejning for bl.a. Musicon-sekretariatet. Fotograf: Musicon-sekretariatet 24 PROJEKTKONKURRENCE ROCKmagneten 25

14 Fotograf: Musicon-sekretariatet SEKUNDÆRE AKTØRER DEM DER LEJER ELLER DRIVER FACILITETER De sekundære aktører er alle aktører, som ser en stor værdi i den fysiske tilknytning til bydelshuset eller en af de primære aktører. De sekundære aktører opfører ikke egne byggerier, men kan bidrage til etableringsomkostninger for udvalgte funktioner i bydelshuset. De sekundære aktører lejer sig ind i bydelshuset eller hos en af de primære aktører, eller deltager i driften af funktioner i ROCKmagneten. Det skal understreges at såvel Roskildegruppen som de sekundære aktører ikke skal behandles på samme detaljeringsniveau som Danmarks Rockmuseum og Roskilde Festival Højskole i konkurrencens fase 2, men derimod udelukkende som rumligheder og en indikation af arkitektoniske sammenhænge mellem de enkelte aktører og funktioner, jf. afsnit om konkurrenceopgaverne. Om Musicon-sekretariatet Se beskrivelsen af Musicon-sekretariatet tidligere i dette konkurrenceprogram på side 13. Som en koordinerende og udadvendt kommunal aktør er Musicon-sekretariatet en oplagt sekundær aktør i ROCKmagneten. Perspektivet for Musicon-sekretariatet er derfor, at det vil flytte fra de nuværende lokaler, og leje sig ind i nye administrations- og mødefaciliteter, der etableres som en del af Roskildegruppens første byggeri i etape 2. Musiconsekretariatet er ikke vurderet selvstændigt arealmæssigt ift. det kommende byggeri, men indgår i en fleksibel arealpulje (600 m 2 ) for udlejning i Roskildegruppens byggeri. Om Roskilde Bibliotekerne Roskilde Bibliotekerne har i dag i Musicon-huset etableret et videnslaboratorium, hvor der eksperimenteres med bibliotekstilbuddene, og hvor ny biblioteksservice afprøves i 1:1. Roskilde Bibliotekerne er dermed allerede en del af livet og udviklingen af bydelen. Byggeriet for Danmarks Rockmuseum indeholder i sit funktionsprogram et fagbibliotek, der særligt henvender sig til forskere. Biblioteket ses som en integreret del af foyeren for rockmuseet og er dermed en aktiv del af bydelshuset. Biblioteket skal således bidrage til Danmarks Rockmuseum, til livet i bydelshuset og til udviklingen af Musicon som helhed. Biblioteket på Danmarks Rockmuseum er på en gang tro mod den musisk-kreative vision for Musicon og mod materialernes fortsatte digitalisering og bibliotekets håndtering af denne. Danmarks Rockmuseum og Roskilde Bibliotekernes ambition er i fællesskab at skabe et 4. sted. Biblioteket på rockmuseet skal tænkes ind som et moderne mødested et anderledes bibliotekstilbud - for både besøgende af museet, de andre aktører på Musicon og borgere i Roskilde generelt. Mellem Danmarks Rockmuseum og Roskilde Bibliotekerne er der indgået en aftale om udvikling og drift af biblioteksfunktionen. Roskilde Bibliotekerne vil have medarbejdere tilknyttet Danmarks Rockmuseum, men funktionen indgår arealmæssigt i rockmuseets rumprogram og arealer, nærmere betegnet i skoletjenesten, samling og læsesal. Rockmuseets biblioteksfunktion etableres således i forbindelse med etape 1. Om Incubator Incubator skal aktivt medvirke til etablering, udvikling og konsolidering af små og mellemstore virksomheder, hvis forretningsgrundlag retter sig mod anvendelse af kreative ressourcer og kompetencer i en kommerciel sammenhæng. Det er Incubatorens mission at øge overlevelses- og succesraten blandt disse virksomheder. Dette vil ske ved at stille et netværk af spidskompetencer og rådgivning indenfor jura, revision, forsikring, kapital og beskyttelse af intellektuelle rettigheder til rådighed for de virksomheder, der etableres i Incubatorfunktionen. Incubatoren vil kunne huse virksomheder som f.eks NOGAP - Nordic Game Production A/S, et selskab etableret af Forskerparken CAT, der bliver Danmarks kommercielle ramme for udvikling af computerspil. Nordic Game Production vil rumme alle administrative og økonomiske rammer nødvendige for en kommerciel udvikling af den danske computerspil-industri. Virksomheden vil med fordel kunne udnytte den struktur som Incubator-funktionen vil kunne tilbyde. Ydermere vil der være en stærk synergi mellem Nordic Game Production og de teknologisk interaktive faciliteter som Danmarks Rockmuseum planlægger. Incubator lejer sig ind i administrations- og mødefaciliteter, der etableres som en del af Roskildegruppens byggeri. Incubator er ikke vurderet selvstændigt arealmæssigt ift. det kommende byggeri, men indgår i en fleksibel arealpulje (600 m 2 ) for udlejning i Roskildegruppens første byggeri i etape 2. Arrangement på Musicon. Fotograf: Musicon-sekretariatet 26 PROJEKTKONKURRENCE ROCKmagneten 27

15 Om Åben Dans Åben Dans productions er et egnsteater i Roskilde. Det er et kompagni, der kan skifte stil og udtryk fra forestilling til forestilling. En kendetegnede ting er dog en kunstlet menneskelighed med kroppen i centrum og et forsøg på, at kommunikere direkte til publikum. Kompagniet arbejder tæt sammen med kunstarterne musik, billedkunst og arkitektur, og er ikke bange for at tage chancer og være radikale i afsøgningen af dansens muligheder i nye sammenhænge. Der skabes scenekunst på egne præmisser samtidigt med, at publikum er betaget og provokeret. Kompagniet vil både rykke grænser og underholde. Det vil lave folkelig avantgarde. Åben Dans productions er et af Danmarks flittigst turnerende moderne dansekompagnier. Det henvender sig til publikum i hele landet med en blanding af humor, galskab, alvor og æstetik, og lægger meget arbejde i formidling af forestillingerne, f.eks. i form af workshops, foredrag og publikumsdiskussioner. Åben Dans vil leje sig ind i bydelshusets scene og scenefunktioner samt publikumsfaciliteter i forbindelse med forestillinger. Arealerne er en del af bydelshusets funktioner og fremgår af rumprogrammet. Om Bandakademiet Fotograf: Musicon-sekretariatet Bandakademiet er den eneste institution i Danmark, som arbejder med systematisk talentudvikling af rytmiske orkestre. Bandakademiet har siden 2006 været etableret som et pilotprojekt under Roskilde Kommune. Bandakademiet er et eksperimentarium, hvor bandet og musikken er i centrum. Visionen er at Bandakademiet skal hjælpe det enkelte band med, at udvikle dets talent og potentiale med afsæt i bandets egenart. Bandakademiets mål er at sparke bandet videre i dets udvikling. At klæde det enkelte band optimalt på til at få det bedste ud af sit potentiale og de karrieremuligheder, der er. Det er udvikling på bandets præmisser. Bandakademiet er ikke en skole med formaliserede undervisningsforløb eller en over night stjernefabrik. Det er derimod intense og skræddersyede forløb på et højt niveau, som tilrettelægges med udgangspunkt i det enkelte band. Der er one-to-one sessions, clinics, workshops og møder med forbilleder og erfarne folk fra musikbranchen. Der er tale om et målrettet arbejde med styrker og svagheder, koncerter, indspilninger og mini-tours. Bandakademiet er desuden fra 2009 en del af KarriereKanonen, som udover DR/P3 omfatter Roskilde Festival, KODA og Spillesteder.dk. Bandakademiet er ikke vurderet arealmæssigt ift. det kommende byggeri, men indgår i en fleksibel arealpulje for Roskildegruppens byggeri, hvad angår administrationsfaciliteter, mens scene og øvelokaler lejes fra henholdsvis Danmarks Rockmuseum og Roskilde Festival Højskole. Danseforstilling fra Åben dans. Fotograf: Ditte Valente 28 PROJEKTKONKURRENCE ROCKmagneten 29

16 OM KONKURRENCEOPGAVEN Fotograf: Musicon-sekretariatet Konkurrenceopgaven, fase 1 Fase 1 af konkurrencen er en principiel bearbejdning af hele konkurrencearealet, der defineres som den nordlige del af Frizonen, jf. det digitale kortgrundlag, og skal resultere i en diagrammatisk bydelsplan for hele Frizonen og et overordnet koncept for placering af og volumen for ROCKmagneten, dvs. bydelshuset med de tilknyttede byggerier. Med udgangspunkt i intentionerne bag hele Musicon, Strategier og Spilleregler, og kvaliteterne i midlertidighedens tilstedeværelse, skal deltagerne således fremkomme med et konceptuelt forslag til Frizonens kommende urbane karakter og miljø. Forslaget skal udformes som en stemningsmættet bydelsplan, der overordnet behandler byrummenes indbydes forhold, og forholdet til Rabalderstræde og Musicon samt byrummenes forhold til ROCKmagneten. I forbindelse med bydelsplanen skal deltagerne overveje kvaliteten i de eksisterende industrihaller, og hvordan det påvirker det urbane rum, om industrihallerne bevares eller fjernes. Fjernelsen af industrihallerne må ikke være en forudsætning for gennemførelsen af ROCKmagneten. ROCKmagneten placeres i Frizonen, blandt andet fordi denne del af Musicon repræsenterer hele områdets industrikultur gennem de mange historiske spor. I den arkitektoniske tilgang til bygninger, og særligt omgivelser og pladsdannelser, er det vigtigt at fastholde og formidle den rå industrielle stil fra tidligere tiders betonproduktion. Et markant udtryk for en industrikultur og arbejderkultur som et vigtigt element i områdets særegenhed og identitet. Med udgangspunkt i Kommuneplan 2009, skal de bydende tage stilling til, og anbefale, tætheder og bygningshøjder for kommende byggerier i konkurrencearealet/nordlige del af Frizonen. Kommunens forestillinger er som udgangspunkt, at bygninger generelt opføres i op til 5 etager, enkelte bygninger op til 12 etager og at bebyggelsestætheden er på mellem 100 og 150 %. I det omfang de bydende skønner det relevant, vil der argumenteret kunne anbefales andet. Det er væsentligt at bemærke, at bydelsplanen ikke skal ses som et kommende endeligt og styrende planlægningsredskab for den resterende udvikling af Frizonen, men som en belysning af potentialerne ved zonen. Bydelsplanen skal i høj grad illustrere og bevise, at den foreslåede placering af ROCKmagneten fortsat levner udstrakt mulighed for andet byggeri og midlertidige aktiviteter i Frizonen, der fremtidigt skal kunne udvikles med udgangspunkt i Musicon - strategier og spilleregler. Bydelsplanen skal tage højde for at kommende byggerier og midlertidige aktiviteter, skal medvirke til at styrke Musicon som helhed, og ROCKmagneten i særdeleshed. Bydelsplanen skal ligeledes illustrere og definere forhold som forslagsstilleren betragter som vigtige at respektere i den videre bearbejdning af forslaget, såfremt det udvælges til deltagelse i konkurrencens fase 2. Bydelsplanen skal også belyse, hvor der ikke må bygges på Frizonen eller hvilke begrænsninger, der er væsentlige ved kommende byggerier, for at bevare intentionerne bag den foreslåede placering og konceptet for ROCKmagneten. Der vil i forbindelse med bedømmelsen af fase 1 blive lagt vægt på, at de bindinger som byggerier i denne konkurrence lægger på de øvrige arealer i Frizonen, vil være så minimale som mulige. Der skal fortsat være mulighed for, at området kan udvikles gennem eksperimenter og midlertidighed til et tæt og levende område med stor variation og sammensathed. Det vil også blive vurderet i bedømmelsen, i hvor stor grad byggeriets udformning og placering skaber gode muligheder for at lægge mindre, midlertidige og eksperimenterende byggerier og aktiviteter op ad ROCKmagneten. Bydelsplanen skal overordnet illustrere forslag til pladsdannelser i forbindelse med ROCKmagneten, forslag til nærparkering, ankomst til bydelshuset og ankomst til de tilknyttede byggerier, programmering af de nære byrum og mulighed for kommende aktørers engagement i bydelshuset, idet det dog bemærkes, at disse ikke betragtes som sammenbyggede med ROCKmagneten. Endelig skal bydelsplanen illustrere udvidelsesmuligheder for de primære aktører. Der er ikke defineret et fremtidigt udvidelsesareal, hvorfor bydelsplanen blot forventes, at illustrere et mulighedsrum for udvidelser. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at bydelshuset og såvel Danmarks Rockmusem og Roskilde Festival Højskole i høj grad er afhængige af en synlig og markant placering, at de har et ønske om et aktiv placering i byrummene, og at det samlede byggeri visuelt og funktionelt skal invitere Musicon ind - grænserne mellem ude og inde bør udviskes, og funktioner skal kunne opleves 24 timer i døgnet, uanset om bygningerne er lukkede eller ej. Frizonen er et kvarter, der dyrker essensen af Musicon og samtidig skiller sig ud fra det øvrige Musicon. Frizonen er Musicons levende og foranderlige midte, hvor eksperimenter, installationer og midlertidige bygninger sørger for, at hvert besøg bliver en ny oplevelse. I Frizonen er stemningen vildtvoksende, eksperimenterende og støjende. Der er frihed til at skille sig ud, at være sig selv og have medbestemmelse. Her må man råbe, støje og stritte. Rammerne skal indbyde til, at man prøver sig frem, udvikler sig over tid og forandrer sig, og der er frihed til at lege, lytte og lære. Frizonen giver frihed til at bevæge sig af egne veje rundt på udforskning i området, og kan rumligt bindes sammen af et stort sammenhængende underlag uden skel, med en bymæssig karakter og en fleksibel anvendelse. 30 PROJEKTKONKURRENCE ROCKmagneten 31

17 Konkurrenceopgaven, fase 2 På baggrund af bedømmelsen af konkurrencens fase 1, udpeges der op til tre forslag, der skal viderebearbejdes i konkurrencens fase 2. Grundlaget for gennemførelse af fase 2 vil være dette konkurrenceprogram med tilhørende bilag samt en foreløbig udgave af dommerbetænkningen. Denne vil dels indeholde et generelt afsnit møntet på alle tre forslag, dels nogle individuelle bemærkninger, der udpeger på hvilke punkter, man ønsker en yderligere bearbejdning af bydelsplanen. Herudover vil viderebearbejdningen i konkurrencens fase 2 omfatte en konkretisering af selve byggeopgaven, der er omfattet af konkurrencen, og bringe den et spadestik dybere. Der ønskes i fase 2 en argumenteret viderebearbejdning af konceptet for ROCKmagneten samt en behandling og forslag til programmering af de nære byrum omkring bygningerne. Generelt skal man bemærke, at hvis man billedligt og diagrammatisk betragter bydelshuset som centrum for det samlede byggeri (alle tre etaper), og de tre tilknyttede byggerier er beliggende omkring centrum, så vil offentligheden aftage efterhånden som man bevæger sig ud i de tilknyttede byggerier - som ringe i vand. Med andre ord kan man sige, at de primære aktørers funktioner, i det omfang de ikke direkte er beskrevet som beliggende i bydelshuset, bør organiseres efter deres potentielle aktive indfyldelse på livet i bydelshuset. Jo mere aktiv og åben en funktion kan tænkes, jo tættere bør den placeres på bydelshuset. Tanken er at disse funktioner ikke alene påvirker bydelshusets puls og daglige liv, men også forventeligt vil give større synergi de tre primære aktører i mellem, idet de alle vil kunne drage fordel af hinandens åbne funktioner. Samtidig skal det dog bemærkes, at hver af de primære funktioner forventes at have daglig indgang gennem bydelshuset, men at de ligeledes bør have mulighed for en selvstændig indgang, der ikke er afhængig af arrangementer i bydelshuset. Disse indgange bør tage højde for adgangsforhold, synlighed, nødvendig parkering, evt. varetilkørsel osv. Rumprogrammerne og forventninger til sammenhæng mellem funktioner og aktiviteter fremgår for hver af de primære aktørers byggeri samt for deres andel af bydelshuset af de kommende sider, men en række udvalgte væsentlige funktioner for bydelhuset, Danmarks Rockmuseum og Roskilde Festival Højskole, behandles på næste opslag kort for øget indsigt i tankerne bag og forventninger til projektet. I relation til Roskildegruppens situation vedrørende bygherreforholdet skal deres del af ROCKmagneten ikke gennemtegnes som gældende for de to andre bygherrer. Såvel Roskildegruppens andel i bydelshuset som deres eget byggeri skal volumenmæssigt indpasses i et fælles koncept i forhold til de oplysninger, der fremgår af afsnittene om, men skal som sagt ikke detaljeres på samme niveau som de to øvrige. Af samme årsag er der ikke opstillet et detaljeret rumprogram, men derimod en beskrivelse af de hovedfunktioner som Roskildegruppens bygning skal rumme, deres samlede arealbehov og lignende overordnede oplysninger. Detaljeringsgraden af Roskildegruppens byggeri, gør sig ligeledes gældende for de sekundære aktører, idet disse enten benytter funktioner i bydelshuset, og dermed vil være tegnet i konkurrencens fase 2, eller benytte sig af fremtidige funktioner i Roskildegruppen, og dermed være omfattet Roskildegruppens volumen. Opmærksomheden skal i øvrigt henledes på, at de tre bygninger, der på et tidspunkt tilsammen skal udgøre ROCKmagneten, skal opføres på en måde, så de juridisk kan betragtes som tre selvstændige bygninger. Det betyder ikke, at de fysisk set ikke må være koblet sammen bygningsmæssigt, men at de skal kunne afhændes enkeltvis og til anden side, uden at større bygningsmæssige indgreb måtte blive nødvendige (svarende til ejerlejlighedsprincippet). Det forventes at konkurrenceforslagene i fase 2 belyser kontaktfladen mellem de tre primære aktører og bydelshuset. Hvordan manifesterer de enkelte aktører sig i den samlede ROCKmagnet? Hvor åben/lukket betragtes overgangen til bydelshuset? Er den enkelte primære aktør bygget på bydelshuset eller ind i bydelshuset? Eller er den slet ikke bygget fysisk sammen med bydelshuset, men i stedet tilknyttet mentalt eller blot af overflader, retninger og andre arkitektoniske virkemidler? Det forventes ligeledes, at forslagene tager stilling til konsekvenserne af den ventede etapedeling af byggerierne, og det understreges, at det er overordentlig vigtigt, at byggeriet efter hver etape ikke fremstår amputeret, men tværtimod ser helstøbt og afsluttet ud. I den forbindelse er det ikke kun byggeriernes ydre, der vurderes væsentlig, men også det indre miljø og de funktionelle og oplevelsesmæssige kvaliteter i bydelshuset. L.O.C. ved satellitudstillingen ROCK ME. Fotograf: David Bjørnsten-Lindhard 32 PROJEKTKONKURRENCE ROCKmagneten 33

18 Bydelshuset Koderne i parantes refererer til rumbenævnelser i de efterfølgende rumprogrammer. Entré/indgangsområde (DR 01 - etape 1) Området forventes at fungere som hovedindgang og fordelingsområde til såvel bydelshuset som til de tilknyttede byggerier. Fra indgangsområdet får den besøgende overblik over bydelshuset samt kontaktfladerne til de primære aktørers byggerier. Billetsalg/butik (DR 02 - etape 1) Funktionen fungerer som bydelshusets informationsskranke, reception, billetsalg og butik for Danmarks Rockmuseum. Den er ikke beliggende i museets billetterede zone, men bør placeres så den naturligt danner start og slutning på det billetterede besøg på museet. Scene/åben biograf (DR 03 - etape 1) Denne funktion er centralt placeret i bydelshuset, og skal kunne benyttes ind mod bydelshuset og ud mod det tilknyttede byrum, således at der kan afholdes udendørs koncerter med Scenen som udgangspunkt. Caféen (DR 05 - etape 1) Caféen er ideelt placeret nær Billetsalg/butik for personaleoptimering. Den er samtidig beliggende, så den kan fungere som udvidet publikumszone for Scenen. Det er afgørende at Caféen placering og rumlighed sammentænkes med Scenen (DR03), således at Caféen lejlighedsvis fleksibelt kan udvide sin kapacitet, og således have plads til op til 200 spisende gæster. roskilde festival højskole Lille auditorium (RH 34 - etape 2) Som alle øvrige funktioner, aktiviteter og rum i højskolen gælder det, at dette auditorium skal placeres indenfor højskolens egen geometri, dvs. indenfor egen bygning, men i optimalt i direkte kontakt med bydelshuset, således at der er mulighed for direkte adgang herfra. Stort auditorium (RH 35 - etape 2) Dette auditorium skal placeres som det lille auditorium. Auditoriet erstatter den klassiske højskoles foredragssal, og vil facilitere størstedelen af skolens offentlige arrangementer. Ideelt set bør det være et fleksibelt rum, der kan rumme mindre koncerter, foredrag, filmfremvisning, mm. Auditoriet bør tillige have mulighed for selvstændig indgang fra det tilknyttede byrum for fleksibel brug. Spisesal (RH 39 - etape 2) I forbindelse med større offentlige arrangementer i bydelshuset kan højskolens spisesal supplere Caféen i bydelshuset, og skal derfor have ubesværet adgang fra bydelshuset, ligesom den ideelt kan åbnes mod bydelshuset og det omgivende byrum. Udeaktiviteter Rumprogrammet for højskolen angiver ikke udendørs funktioner, men deltagerne i konkurrencen bedes programmere Roskilde Festival Højskoles nære omgivelser, således at de fremstår som aktive byrum for såvel højskolens brugere som besøgende i området. Højskolen udbyder bevægelsesfag, der relaterer sig til et urbant miljø; streetbasket, parkour, streetdance, skate, mm. Programmeringen af området bør herudover være af kulturel eller rekreativ karakter. Fotograf: Roskilde Kommune Danmarks rockmuseum Rockens Rødder (DR 07 - etape 1) Rockens Rødder belyser den danske rocks historie set i et kultur- og samfundshistorisk lys. Fra 1950 ernes anderumper, der måtte høre pop og rock fra en skrattende radio Luxemburg, til moderne tiders rappere, der leverer den upolerede rap i buldrende hifi-lyd. I dette centrale område er der samlet effekter og genstande, som er sat ind i en oplevelsesrig og stemningsmættet sammenhæng, der f.eks. belyser forskellige tiders ungdomskulturer, musikgenrer og syn på musikken. Rockens Rødder er indrammet af en kronologisk fortælling, som rent fysisk er placeret yderst i lokalet i en Tidstunnel. Her kommer publikum på en rejse i tiden fra rockens start og frem til i dag. Lyd-Laboratoriet (DR 08 - etape 1) Lyd-Laboratoriet er det særligt interaktive område i Danmarks Rockmuseum. Her skal publikum selv stifte bekendtskab med deres indre musiker uanset om de er rigtig gode i forvejen, eller om de er nybegyndere. Ideen er at give den enkelte en forståelse af musikken som materiale, og en lyst til at arbejde mere med musik efter besøget. Alle aktiviteter i Lyd-Laboratoriet er koblet sammen i et netværk, og det den enkelte besøgende laver, kan gemmes og hentes frem, så man kan bygge videre på sine egne produktioner ved alle øvrige aktiviteter. NOTE VEDR. DANMARKS ROCKMUSEUM For en uddybende præsentation af alle udstillingsfunktionerne og -sammenhænge i Danmarks Rockmuseum henvises til vedlagte Delrapport 1 og Prospekt for Danmarks Rockmuseum, idet det dog bemærkes, at såfremt der er afvigelser fra arealer eller fremgår funktioner af delrapporten, som er i modstrid med arealer og funktioner i dette konkurrenceprogram, er det konkurrenceprogrammets oplysninger, der skal følges. Delrapport 1 er udelukkende vedlagt som inspiration, og det skal understreges at fleksibilitet i en videre bearbejdning af projektet, såvel som i en fremtidig drift, er et nøgleord for Danmarks Rockmuseum. NOTE VEDR. AREALER Rumskemaerne på de efterfølgende sider opererer med bruttoarealer på de enkelte funktioner. Det skal bemærkes at tallene derfor forventes, at indeholde andel af flow, teknik og konstruktioner. Det er op til de bydende, at optimere indenfor program og økonomi, og søge at undgå unødvendige og uprogrammerede arealer. 34 PROJEKTKONKURRENCE ROCKmagneten 35

19 rumprogram - danmarks rockmuseum (etape 1) Rumnr. Funktion antal privat m 2 offentlig m 2 Samlet m 2 Rumnr. Bemærkninger Bydelshusfunktioner Alle bydelshusfunktioner er som udgangspunkt tænkt som én samlet rumlighed. DR 01 Entre/indgangsområde DR 01 - DR 02 Museumsbutik/billetsalg DR 02 Skal placeres så et besøg i butikken er en naturlig del af besøget på Danmarks Rockmuseum. DR 03 Scene/åben biograf DR 03 Skal placeres i fysisk kontakt med Caféen (DR 05) og samtidig med facadekontakt. Scene skal kunne åbnes mod byrummet. DR 04 Backstage for scene DR 04 Placeres optimalt i privat zone, men gerne på grænsen til Scenen (DR 03) med adgang hertil. DR 05 Café + køkken DR 05 Skal placeres i fysisk og åben sammenhæng med Scenen (DR03) for fleksibel og lejlighedsvis udvidelse af Caféen. DR 06 Toiletter/garderobe/rengøring DR 06 Kan udformes som en samlet gruppe/boks eller på kanten af privat zone. I alt 5 00 udstilling DR 07 Rockens Rødder DR 07 - DR 08 Lyd-laboratorium DR 08 - DR 09 Lyd-øen DR 09 Placeres på grænsen til bydelshuset. DR 10 Særudstillingområde DR 10 - DR 11 Lyd-slusen DR 11 - I alt administration DR 12 En-mandskontorer m. mødeplads DR 12 Kontorfaciliteter for daglig ledelse. DR 13 To-mandskontorer DR 13 - DR 14 Internt mødelokale DR 14 - DR 15 Toiletter/forrum m. garderobe DR 15 - DR 16 Rengøringsrum DR 16 - DR 17 Print/kopi DR 17 - DR 18 Depot DR 18 - DR 19 Arkiv/stolelager DR 19 Etableres i funktionelt kontakt med Café (DR 05). I alt 300 Skoletjeneste/bibliotek Denne funktionsgruppe skal disponeres samlet. DR 20 Læsesal/biblioteksrum DR 20 - DR 21 Undervisningslokale DR 21 - DR 22 Undervisningslokale DR 22 - I alt 150 Areal i alt Heraf Bydelshus (offentlig del) 500 Ikke-billetteret zone Danmarks Rockmuseum (privat del) Billetteret zone Note: Note: Benævnelsen privat og offentlig refererer til, hvorvidt funktionen betragtes som bydelshusfunktion eller ej. Alle arealer er bruttoarealer. For DR02 (museumsbutik/billetsalg) henvises til 5 o. i Planlovens bestemmelser for detailhandel. Her gives der mulighed for, at en fritliggende turistattraktion o.lign. (Rockmuseet omfattet) kan have tilknyttet en museumsbutik af underordnet betydning til salg af varer, der udgør et sekundært tilskud til den primære funktion, er direkte knyttet til den primære funktion og er nødvendige i forbindelse med besøget af anlæggets primære funktion. 36 PROJEKTKONKURRENCE ROCKmagneten 37

20 rumprogram - roskilde FESTIVAL højskole (etape 2) Rumnr. Funktion antal privat m 2 offentlig m 2 Samlet m 2 Rumnr. Bemærkninger Administration RH 01 Forstanderkontor m. møde RH 01 - RH 02 Sekretariat RH 02 Storrumskontor med arbejdsplads for 5 medarbejdere. RH 03 Mødelokale m. tekøkken RH 03 - RH 04 Toiletter RH 04 - RH 05 Rengøringrum RH 05 - RH 06 Depot RH 06 - RH 07 Print/kopi RH 07 - I alt 181 Elevboliger RH 08 Dobbeltværelser RH 08 Værelser benyttes både som enkelt- og dobbeltværelse. RH 09 Timelærer-/vagtlærerværelser RH 09 Benyttes af lærere, der ikke bor på højskolen. RH 10 Bad/toilet pr. to værelser RH 10 Hvert bad/toilet skal placeres og grupperes med to værelser, hvilket også gælder for vagtlærerværelserne. I alt Lærerboliger Hver lærerbolig skal indeholde de nævnte funktioner. RH 11 Køkken/alrum RH 11 - RH 12 Arbejdsværelse RH 12 - RH 13 Værelse RH 13 - RH 14 Soveværelse RH 14 - RH 15 Stue RH 15 - RH 16 Bad/toilet RH 16 - I alt Forstanderbolig RH 17 Køkken/alrum/depot RH 17 - RH 18 Arbejdsværelse RH 18 - RH 19 Værelse RH 19 - RH 20 Værelse RH 20 - RH 21 Soveværelse RH 21 - RH 22 Stue RH 22 - RH 23 Bad/toilet RH 23 - I alt RH 24 RH 25 RH 26 RH 27 RH 28 Undervisning Hovedfagslokale Kulturledelse RH 24 - Hovedfagslokale Kulturformidling/IT RH 25 - Hovedfagslokale Audiovis.oplevelsesdesign/Event- og scene RH 26 - Hovedfagslokale Rum, installation og kunst/kreativt værkst RH 27 - Hovedfagslokale Verdensborger RH 28 - Undervisningsafsnittet fortsættes på næste opslag. 38 PROJEKTKONKURRENCE ROCKmagneten 39

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten PROJEKTKONKURRENCE ROCK magneten OM ROCKmagneten E T B A N E B R Y D E N D E K O N C E P T Orange Stage - fotograf Nanna Kreutzmann, Rockphoto PROJEKTKONKURRENCE Bag projektet Bag idéen om ROCKmagneten

Læs mere

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON

Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON Teknisk Forvaltning 2007 MUSICON - strategi og spilleregler Dette er en strategi for udvikling af Musicon on. Strategien kan ses som et spil med spillere, spilleregler og en spilleplade. Spillerne er aktørerne

Læs mere

Kulturerhverv, handel uddannelse & oplevelser

Kulturerhverv, handel uddannelse & oplevelser Kulturerhverv, handel uddannelse & oplevelser Bydelen Musicon: 500.000 m2 Udviklingsareal: 250.000 m2 = 40 fodboldbaner Gamle haller & bygninger: 20.000 m2 ÅR 2025 ÅR 2008 4 aktører 3 arrangementer ÅR

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Køge vender ansigtet mod vandet

Køge vender ansigtet mod vandet Artikel i PORTUS online magazine juli 2013 Køge vender ansigtet mod vandet Realdania By og Køge Kommune er i partnerskab om at udvikle centralt beliggende havne- og industriarealer til en levende og bæredygtig

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Kulturstrategi for Odense / Visioner

Kulturstrategi for Odense / Visioner Kulturstrategi for Odense / Visioner OKTOBER 2004 Kulturstrategi for Odense / ER Kulturstrategi for Odense er en sammenfatning af de mange idéer og forslag der er opstillet i Udkast til kulturstrategi

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018

Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Kulturstrategi for Struer Kommune, 2015-2018 Indledning Med Struer Kommunes kulturpolitik er der formuleret et klart politisk ønske om kulturel udvikling i bred forstand. Mål og visioner gør det imidlertid

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober 2016 Til pressen Kullegaard, Svendborg Architects og Schønherr udvikler nyt område i Roskilde Arkitektvirksomhederne Kullegaard, Svendborg

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016

BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 BORGERMØDE KULTUR OG FRITID 17. MAJ 2016 Program 19:00 Intro ved Emrah Tuncer og Svend Due Mikkelsen 19:15 Intro til fortællingerne ved Emrah Tuncer 19:30 Basar 2x20 minutter ved 2 selvvalgte stande +20

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Instant City. Projektbeskrivelse. Instant One First step Instant City

Instant City. Projektbeskrivelse. Instant One First step Instant City NOTAT Instant City Dato 13. juli 2015 Jnr. *** Marianne Stenberg Direkte 61201935 E-mail mast@bbbo.dk Projektbeskrivelse Instant One First step Instant City Instant City Instant City er første skridt på

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen

Kulturstrategi. for Næstved Kommune Mærk Kulturen Kulturstrategi for Næstved Kommune 2012-2016 Mærk Kulturen 2 Foto: Lasse Bartholin / Næstved Ungdomsskole Mærk Kulturen I Næstved tror vi på kultur. Vi tror på, at den gør noget særligt ved mennesker.

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget

Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Aktiviteterne på Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalgets område er alle omfattet af Vision 2020, der viser vejen for, hvordan kommunens fritids- og kulturliv skal

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg Frederiks Plads Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg 20130902 DAGSORDEN OMRAADETS POTENTIALE PROJEKT VISION BEVARINGS OVERVEJELSER KULTURHISTORISKE RELATIONER AARHUS C IDAG Området har med sin

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Bydelen som spilleplade

Bydelen som spilleplade Bydelen som spilleplade Beskrivelsen af spillepladen forklarer de vigtigste forhold, planlagte indgreb og udstikker desuden de overordnede rammer for den fremtidige udvikling. Rammerne er nødvendige og

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet

Byrådets vision for Kulturtorvet skal danne rammen for arbejdet. Heri beskrives Kulturtorvet Udvikling af Kulturtorvet - Aktionsproces Kommissorium og procesbeskrivelse, 03.03.16 1 Baggrund Allerød Byråd har besluttet at prioritere udvikling af et Kulturtorv på området omkring Byens Plads. Det

Læs mere

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark

Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Teaterreform strukturreform der skal være sammenhæng... politik for fremtidens scenekunst i Danmark Det Radikale Venstres folketingsgruppen juni 2004 Det Radikale Venstre opfordrer til, at strukturreformen

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Hvad er Musicon? Hvad vil jeg promovere?

Hvad er Musicon? Hvad vil jeg promovere? Hvad er Musicon? Musicon er en ny kreativ bydel i Roskilde, der ligger på et areal, der tidligere rummede en betonvarefabrik. Området ligger mellem Dyrskuepladsen og Roskilde Station og fylder ca. 250.000

Læs mere

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP

FORNY DIN FORSTAD ROLLEBESKRIVELSER HØJE-TAASTRUP 1947 2007 2017 FORNY DIN FORSTAD R HØJE-TAASTRUP ADVISORY BOARD Er et uvildigt ekspertpanel bestående af forskere, der forsker og formidler byplanlægning og dens historie. Forskerne er interesseret i,

Læs mere

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019

Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftale om Det Kongelige Teater 2016-2019 Aftalen er indgået den 3. november 2015. Det Kongelige Teater og Kapel er Danmarks nationalscene. Teatret producerer et alsidigt repertoire af høj kunstnerisk kvalitet

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

VISION - en bæredygtig fremtid

VISION - en bæredygtig fremtid DNA & VISION MANIFEST KPH er ikke bare et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er et møde mellem forskellige brancher med en fælles vision. En vision om en bæredygtig

Læs mere

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads

Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Roskilde Kommune Mulighedernes Markedsplads Byrådets vision 2018 November 2014 2 LEAD / November 2014 Indhold 1. Intro 2. Grundlaget: Fortællingen om Roskilde Kommune 3. Målene: Det vi kæmper for 4. Indsatser

Læs mere

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær Børneverden Undervisere Læring Kunst Det lokale Hverdag Kunstnere Voksne Fest Voksenverden Børn Samvær Bevægelse Det globale Kultur Udtryk Forskere Kildevæld Kulturcenter Laboratorium for udvikling af

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur- og Fritidspolitik Nordfyns Kommune Revideret den 15. august 2014 Dokument nr. 480-2014-852344 Sags nr. 480-2013-36230 Indhold FORORD... 2 INDLEDNING... 3 VISIONEN... 4 VÆRDIER... 5 NORDFYNS KOMMUNE

Læs mere

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan

Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Byudvikling i Roskilde - samarbejde med byherre mv. Bygherreforeningen den 8. oktober 2012 Esben Haarder Paludan Strategisk byudvikling i Roskilde? Finde sine potentialer potentialer og er begyndt at folde

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR

boernekultur.vejle.dk FOR, MED OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FOR, MED boernekultur.vejle.dk OG AF EN PALET AF BØRNEKULTUR FORORD Bliv et af de topmotiverede mandskaber, som skal dyste i kaproning over en distance på ca. 300m på Vejle Visionen for Børnekulturen er

Læs mere

KOMBiNER BOliG OG ERhVERV. ByG ÉN EllER FlERE BOliGER. Kreative familieboliger rum til at bo & arbejde. Køgev. 100 m

KOMBiNER BOliG OG ERhVERV. ByG ÉN EllER FlERE BOliGER. Kreative familieboliger rum til at bo & arbejde. Køgev. 100 m KOMBiNER BOliG OG ERhVERV ByG ÉN EllER FlERE BOliGER P3 ej Køgev 10 14 15 < 100 m n nhav Købe Kreative familieboliger rum til at bo & arbejde de Kreative familieboliger give mulighed for plads til både

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi

SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi SMUKKE INDFALDSVEJE Strategi INDLEDNING 3 En bund af krokus ANKOMSTEN 5 INDFALDSVEJE 6 VIRKEMIDLER 7 Beplantning Bebyggelse og arkitektur Skiltning Kunst og udsmykning Belysning Forside - H. P. Hansens

Læs mere

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017

På baggrund af drøftelsen vil forvaltningen udarbejde en vision. Bilag: Notat: Formelle musikalske udviklingsveje januar 2017 Musikby 2020 Udvalget By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 285228 Brevid. 2446325 Ref. ANNEBJ Dir. tlf. 46 31 31 04 annebj@roskilde.dk Dagsorden for 3. møde i Musikby 2020 Udvalget den 30. januar

Læs mere

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst

Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse. Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst Køge Kyst et eksempel på strategisk byledelse Jes Møller projektdirektør, Køge Kyst 1.500 boliger 22.000 m 2 detailhandel 4.000 kontorarbejdspladser 21.000m 2 kultur+offentlig service 310.000 etagemeter

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:

Tidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune: KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx

Ungepolitik. Vision. Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx Godkendt i Byrådet den xx. xx 20xx 7. oktober 2011 Sagsnr. 194816 Brevid. 1340268 Ref. TIGC Dir. tlf. 46 31 40 95 tinagc@roskilde.dk Ungepolitik Vision Roskilde Kommune ønsker en stærk, engageret ungdomskultur

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED

Kunst- og kulturpolitik INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED Kunst- og kulturpolitik 2017-2020 INDDRAGELSE, ENGAGEMENT OG MANGFOLDIGHED INDHOLD Velkommen til Kunst- og kulturpolitik 2017-2020... 4 Børnekultur... 7 Ungdomskultur... 9 Kultur i byen og på landet...11

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK

SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK SENTRUMSKONFERANSEN 20. OKTOBER 2016 Å VELGE OG VILLE SENTRUM I BYEN VEJLE - DANMARK Udviklingskonsulent Bodil Øllgaard, Vejle Kommune Arkitekt maa. Henrik Stjernholm, StjernholmArkitektur.dk DET VIL VI

Læs mere

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik i Nyborg Kommune

Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik i Nyborg Kommune Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik i Nyborg Kommune VISION Netop i Nyborg! Midt i Danmark og med udkig til Sprudlende kultur, levende fritid og idræt og gi ŕ os oplevelser og udsyn! hele verden: er med

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Industrikulturens grænseløse kulturarv i byfornyelsen

Industrikulturens grænseløse kulturarv i byfornyelsen / billedet: Slet det uværende e, Klik på onet midt på siden. et billede, g derefter t bagerst, t markere, højreklik lg Send Bagerst. Industrikulturens grænseløse kulturarv i byfornyelsen En strategi for

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

VISIONER DANSK LIVE 1

VISIONER DANSK LIVE 1 DANSK LIVE VISIONER 1 DANSK LIVES VISIONER Fokus- og indsatsområder for Dansk Live i generalforsamlingsperioderne 2016/17, 2017/18 og fremadrettet Dansk Live er en ledende og samlende aktør i den danske

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020

Kulturpolitisk Handleplan Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Frem mod 2020 Kulturpolitisk Handleplan 2017 Syddjurs Kommune vedtog i foråret 2015 en ny kulturpolitik med titlen Frem mod 2020 med det mål, at der i 2020 er opnået en tydelig

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere