marked frugtog brød mad super hair Indledning Hovedidé I-3 super sydfacade 1:100 friskbagt fru frugt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "marked frugtog brød mad super hair Indledning Hovedidé I-3 super sydfacade 1:100 friskbagt fru frugt"

Transkript

1 Indledning Etagehusene i Albertslund Syd skal renoveres og moderniseres. Det er ønsket i, at der udarbejdes forslag, der både respekterer bebyggelsens eksisterende høje arkitektoniske kvaliteter samtidig med at bebyggelsen imødekommer dagens krav om variation og mangfoldighed. Det formuleres i udbudsbrevet på følgende måde: Der vil ved bedømmelsen blive lagt vægt på, at forslagene kommer med kvalificerede bud på renoveringen, som fører boligt et arkitektonisk varieret udtryk, der skaber sammenhæng mellem eksisterende forhold og nye løsninger, og som kan forstærke og understøtte de nuværende kvaliteter og funktionelle forhold. Dette ønske om på en gang at respektere den eksisterende stramme bebyggelse og samtidig at indføre variation er umiddelbart ikke forenelig og repræsenterer i arkitektonisk og formmæssig henseende en opgave af meget stor sværhedsgrad. Uanset dialektikken i disse ønsker, er begge ønsker for os at se helt naturlige. Albertslund Syd er i sin helhed - og herunder også etagehusene - en milepæl i dansk boligbyggeri fra det 20 ende århundrede. Der blev sat en høj standard, og det skal respekteres. Samtidig er bebyggelsen meget stor, og det er de samme boligtyper, billeder og byrum, der gentages, gentages og atter gentages. Der mangler variation - det er vanskeligt at orientere sig i bebyggelsen, og beboerne har brug for at kunne identificere sig med sit nær. I dag kan alle se, at der skal være flere forskellige fortællinger og oplevelser i de fysiske omgivelser. Men hvordan? At indføre rene dekorative elementer, der interfererer med de enkle og massive bygningsblokke er efter vores opfattelse ikke løsningen og strider mod bygningernes idégrundlag, der er baseret på den klassisk danske funktionelle tradition. Der er ikke brug for en overfladisk tivolisering af bebyggelsen. Variation i facaden Altan inspiration Vores forslag tager udgangspunkt i den overordnede generelle problematik om sammenhæng mellem de eksisterende forhold og de nye løsninger. Udover dette overordnede ønske er der beskrevet en række supplerende byggeprogramkrav renoveringen og moderniseringen, og et af disse er, at hver bolig skal have en altan. Hovedidé 2 brød og grønsager marked super mar rked marked frugtog friskbagt brød brød kød fru mad frugt og grønt 3 Oplæg kunstplan Vi skaber den ønskede variation med 3 elementer: nye altaner, ny brugsgrafik og evt. billedkunst. Vores hovedide projektet er først og fremmest at kombinere kravet om en altan pr. lejlighed med ønsket om arkitektonisk variation. Etagehusene facaderenoveres i respekt for den eksisterende arkitektur som enkle præcise mørke boligblokke på en lys underetage/base og føres den ønskede variation i det arkitektoniske billede ved at montere mange og meget forskellige altaner på facaderne. Altanerne udføres i mange størrelser, i forskellige materialer og farver mm. En metafor fra jazzmusikkens verden kan måske bruges at belyse vores løsning. Forholdet er som i jazzen, hvor musikkens rolige puls og grundrytme er baggrund for melodiinstrumenternes kreative improvisation over temaet. Derudover bruger vi den nødvendige brugsgrafik i parterreetagen som f.eks. husnumre, vejnavne, oplysninger om funktioner mm. i megastor supergrafisk størrelse for en lille etableringsøkonomi at skabe stor variation i bybilledet. Og endelig foreslår vi at føre en overordnet fortælling i kanalgadens forløb en kunstplan med 4 store fyldige billedkunstneriske nedslag i byrummet, som opdeler det næsten uendelige lange kanalrum. Temaet kunne være de 4 elementer (vand, jord, ild og luft). Kunsten gør byen karakterfuld, intim og personlig - kunsten kan give de forbindelser og betydninger arkitekturen ikke kan give. Kunstplanen tænkes realiseret med eksterne fondsmidler. De billedkunstneriske elementer samtænkes med Willy Ørskovs kraftfulde buer i cortenstål, der i 976 blev placeret ved gymnasiet. Willy Ørskov Bybilledet føres derved variation, oplevelse og vitalitet både i den store og lille skala, samtidig med at boligblokkenes faste regelmæssige rytme og hovedkarakter ligger som en grundstemning. marked super hair hair design sydfacade :00 I-3 4

2 lys n reflektio Forslag - mednium alta lik es indfsbkærm a uds igt smanllalta t es blæksæ m afs r v privalttlianen på a s sikre lys Altan princip Parterre etage I-3 36 Dette overordnede arkitektoniske greb fastholdes ved renoveringen - altså mørke enkle to-etagers bygningslegemer på en lys base i beton. Men vi foreslår at skifte facademateriale for de to øverste etager. I stedet for de nuværende overfladebehandlede profilerede stålplader, der skal vedligeholdes og som har en lidt fattig materialemæssig karakter, foreslår vi en ny facade helt udført i tegl. Tegl er uorganisk, det kræver ingen vedligeholdelse, og tegl patinerer smukt. Tegl udtrykker kvalitet og har en lang historie her i landet. Ved at introducere tegl som det gennemgående facademateriale får etagehusene et kvalitetsmæssigt løft svarende den generelle høje arkitektoniske standard, der er lagt for Albertslund Syd. 36 re seks Det nye dørsystem de franske døre er indadgående døre i et træ/aluminiumssystem med hvidmalet træ indvendig og naturanodiseret aluminium udvendig. Glas er selvfølgelig superlavenergiglas med varm kant jf. anbefaling fra Det Økologiske Råd Dørssystemet kræver minimal vedligeholdelse. Vi foreslår, at der som facademateriale de to øverste etager bruges mørke antracitgrå skærmtegl. Altanerne bliver derfor af varierende størrelse helt afhængig af boligstørrelsen og af om der er tale om en altan en familiebolig eller en ældre- og handicapegnet bolig. 2-rumsboliger får en altan i small-udgave, 3-rumsboliger får en altan i medium-udgave og 4-rumsboliger får en altan i large-udgave. Ældreboligernes altaner bliver lidt større på grund af øget plads kørestole. De fleksible boliger, der kan skifte mellem at være 2- og 4rumsfamilieboliger, får hver en altan svarende en 4-rums familiebolig. seksogtreidive seksogtreidive seksogtreidive Vi foreslår et altansystem med forskellige altaner passet boligerne og funktionen. Et helt grundlæggende funktionskrav må være, at hver altan som minimum har en størrelse, så hele husst kan sidde på altanen og spise. Det gælder for alle boliger uanset om der er tale om en familiebolig eller ældre- og handicapegnet bolig. Facaderne på de to øverste etager er i dag moduleret og opdelt med lodrette bånd skiftevis af sorte profilerede metalplader og af vinduesog dørpartier. Vi ønsker her en forenkling af arkitekturen ved at der i stedet udføres sammenhængende lukkede facader, hvor dørhullerne skåret ind i fladen. seksogtreidive ogtredive Vi ønsker at forbedre dagslysforholdene i boligerne på. og 2. maksimalt indenfor de rammer der er for udskiftning af de franske døre. De eksisterende dørhuller kan ikke ændres, men vi foreslår et system af nye enkelt- og dobbeltfacadedøre med mere slanke profiler end nu, og med døre, der spænder helt ud fra gulv og op loft - i alt med et noget større glasareal følge. Samtidig udføres rækværket foran de franske døre i lamineret glas med en minimal håndliste for også på den måde at forbedre dagslysforholdene inde i boligerne. Tegl kan i dag fås i en moderne udformning passet dagens industrielle byggeteknik som skærmtegl, dvs. tynde ekstruderede teglplader, der enkelt monteres på en isoleret bagmur. Disse skærmtegl er udført, så de kan indgå i en industriel og økonomisk byggeproces, hvor bagmurens isolering og bæring er udført som industrielt producerede elementer med en efterfølgende enkel montage af skærmteglen på byggepladsen. Montagen er en hurtig og tør byggeproces, og der er ingen fugning med efterfølgende udtørring og evt. afsyring. Der vil heller ikke normalt være brug for faste sladser, da montagen kan ske fra en mobillift. Der findes en række forskellige producenter af dette produkt, så der kan opnås den helt nødvendige prismæssige konkurrence på denne store leverance. 36 Dørhuller er dybtliggende indadgående enkeltdøre eller dobbeltdøre som franske altaner nøjagtig fordelt på fladen som i dag, dog med en udkraget altan pr. bolig. Etagehusene er opført som to-etagers mørke boligblokke skiftevis I- og O-blokke. Hver blok er på en lys parterreetage eller base i beton. Underetagen optager som bekendt terrænets fald fra Kongsholm Allé i nord og ned mod kanalen i syd. Basen fremstår derfor som en almindelig sokkel ud mod Kongsholm Allé og som en hel frilagt underetage mod kanalen e ethun otte otteogtreidive otteogtreidive otteogtreidive otteogtreidive 39 Altanerne Indefra bolig på. og 2. ogtredive 39 Franske døre ni 39 niogtreidive niogtreidive ogtredive niogtreidive niogtreidive fyrre fyrre fyrre fyrre fyrre fyrre fyrre nordfacade :00 I-3

3 Generelt er der tale om udkragede altaner. Det giver typisk problemer med indblik og manglende privatliv på altanen, samt problemer med blæst. Derfor designes altansystemet med en fast dørhøj væg pr. altan. Væggen monteres på den side af altanen, der vender mod nord eller øst. Altanernes bærende konstruktion er i varmgalvaniseret stål. Stålprofiler er fastgjort etagedæk og bærende tværvægge. Stålkonstruktionen skjules bag teglfacaden. Altanbunden og den faste væg udføres som stålrammer med udfyldning af tynde plader i lys beton, evt. fiberbeton. Altanbund og altanvæg går ind i dørfalsen helt ind dørpartiet. Vægskiven skærmer altanen mod indblik og blæst samtidig med at den lyse hvidgrå vægflade meget enkelt vil reflektere sollyset ind i boligerne, og dermed medvirke at forbedre dagslysforholdene inde i boligerne. Altanerne apteres med et system af altanfronter og sider. Apteringssystemet er baseret på spinkle rammer i varmgalvaniseret stål med mange forskellige muligheder for udfyldning, såsom lamineret glas i flere forskellige farver evt. med silketryk og med solceller påmonteret, helt lukkede og perforerede varmgalvaniserede metalplader og traditionelle brystninger med lodrette balustre af varmgalvaniseret stål. Tolags fronter kan også være en mulighed f.eks. med to lag perforerede metalplader og med mulighed for moiré-effekt. Altanfronter og -sider skal være forskellige, og dermed øge variationsmu lighederne. Supergrafik Facader i parterre Grafik på glas Fælleslokaler og boliger i f.eks. blok O-4 får brede oplukkelige udadgående glasdørpartier, der giver en maksimal åbningsmulighed. Foran disse partier er smalle hævede terrasser med en dybde, der svarer den nuværende overgangszone i belægningen mellem sti og bygning. I oplukkelig position vil glasfoldedørene skærme boligerne indbyrdes og delvis skærme altanen sideværts. Teglfacaderne på. og 2. foldes ind under bygningen som loft ved de åbne arkader i O-blokkenes gårdrum og ved portgennemgangene. Det vil sige, at lofter i de åbne arkader og i portrummene bliver samme antracitgrå tegl som facaderne. Ny belysning af arkader og portrum integreres i lofternes skærmtegl. Derved forstærkes det arkitektoniske billede med to etagers homogene boligblokke løftet op på en lys base. Portgennemgange, arkader og kolonader Portene ud mod kanalgaden gøres så vidt muligt bredere, således at de ikke fremstår som lukkede mørke rør. Hvor det er muligt laves der vinduer ud mod portrummene fra de nye fælles funktioner, som f.eks. fælleslokalerne i blok O-4. Portrummene bliver derved naturligt overvåget, hvilket har en kriminalpræventiv virkning. I belægningen forstærkes den rumlige forbindelse mellem kanalgaden og de indre gårdrum i O-blokkene. Dele af arkader mod kanalgaden og kolonnader i parterreetagen skal ombygges f.eks. fælles lokaler og boliger. Her monteres nye lette facader i en enkel robust og djærv detaljering, der svarer placeringen i det offentlige byrum. De lukkede højisolerede facadepartier er med en udvendig beklædning i varmgalvaniserede stålplader. Butikker og fælleslokaler tekstes højlydt med en stor supergrafisk skiltning malet direkte på stålpladerne eller evt. udført i en folie. Skiltningen er selvfølgelig brugsgrafik og bær information, men i den foreslåede udformning får den også en vigtig visuel funktion og vil være med at skabe variation i bybilledet. Der ønskes formålet udviklet et nyt grafisk system husnumre, bygningsnavne og skiltning. Indefra bolig i parterre-etagen Facadesystemet har som en kontrast bygningernes faste modulering en fri takt og opdeling både vandret og lodret. Facadesystemet kan uden pro blemer passes forskellige funktioner herunder også erhverv r A lokale fælles fest fødsels aftenskole foredrag koncert arrangementer fest højtid koncert arrange højtid konc fest lokale fælles B vens sydfacade :00 O-4

4 sollys solspejl hvid reflektor diffust himmellys Ovenlys i opgange Bebyggelsens farver Indgangspartier og opgange Etagehusenes farveholdning nuanceres og bearbejdes. Grundlaget er som omtalt de mørke blokke på lyse underetager, men dette mekaniske forenklede billede bearbejdes. Altanfronternes og altansidernes farvede glas bruges at skabe variation. Blokkene kan skifte farveholdning blok for blok, ja fra facade facade. De viste facader viser kun nogle af de mange muligheder systemet rummer. Trapperummene er mørke og uindbydende. Dette skal ændres, og vi foreslår generelt for O-blokkene at betonvæggene i indgangsniveau ud mod de overdækkede arkader fjernes i videst muligt omfang, og at der i stedet opsættes et indgangsparti i glas med en dør i begge ender af trapperummet. Derved bliver der også en indgang trapperummets døde ende, således at det er nemt at parkere sin barnevogn eller 3-hjulede cykel inde under trappen. For I-blokkene foreslår vi også at betonvægge i parterreetagen ud mod ankomsten fjernes og erstattes af et indgangsparti i glas. Derved nedlægges de små skarnrum, der erstattes af et nyt renovations- og genbrugsstation opført i forbindelse med parkeringspladsen. Elevatoren I-blokken opsles i altangangens flugt, og afskærmes mod parkeringen med en høj grøn væg. Nye glaspartier bliver i et træ/aluminiumssystem med hvidmalet træ indvendig og naturanodiseret aluminium udvendig. Glas er selvfølgelig lavenergiglas. Systemet er svarende det system der vælges de franske, og det kræver minimal vedligeholdelse. indgangspartier vil give et højere dagslysniveau. Ideen er at dagslyset skal ned og ind i trapperummene! Nye ovenlys designes således at himmel- og sollyset både reflekteres og spejles ned i trapperummene. Ovenlysene får hvide sydvendte reflektorskærme, og der suppleres med solspejle og prismer. Dagslysniveauet øges generelt i trapperummene, hvilket også er med at give en driftsbesparelse med et mindre el-forbrug. Og med en ny malerbehandling af vægge og med ny belysning ændres rummenes karakter og bliver lyse og imødekommende. I korthed vil renoveringsprocessen af de øverste facader være følgende: De to øverste etager facaderenoveres. Eksisterende døre, vinduer, isolering, lette brystninger med asbesteternit mv. fjernes. Bæring for altaner monteres den eksisterende betonkonstruktion. Nye glas/aluminiumsdørpartier monteres, og der udføres isolering som beskrevet med præfabrikerede mineraluldskassetter, og efterfølgende facadebeklædning med mørke grå skærmtegl. Altaner færdigmonteres. Renoveringsprocessen Angående byggematerialer og indeklima ønsker vi både at følge udbudsmaterialet samt anbefalinger formuleret i Det Økologiske Råd s pjece Fremtidens miljø skabes i dag Helt overordnet skal renoveringen gennemføres uden anvendelse af sundhedsskadelige eller helbredsskadelige kemikalier. Der må heller ikke bruges uønskede kemikalier, der er skadelig for det ydre miljø osv. Vi vil i projekteringen søge at indhente information SBI s pjecer samt i regneprogrammet som Beat Byggematerialer og indeklima foldning ind i altandøråbninger foldning ind i arkader I det omfang økonomien lader det suppleres de eksisterende ovenlys i opgangene med nye og større ovenlys, som sammen med de nye foldning ind igennem portgennemgang Omfang af teglbeklædning Paterre-etage O-4 ogti ti ethundr ogti ogti 0 r og otte ogotte ogotte ogotte ogotte otte ogotte ogotte 08 og seks ogseks ogseks ogseks ogseks ogseks seks ogseks A lokale fælles vest gårdfacade/snit :00 O-4

5 Albertslund syd Etagehusene

6 Altankatalog eksempel på small profil ved dæk beslag på tværvæg væg bund ramme glas med solceller perforeret stålplade stålgitter farvet glas galvaniseret stålplade farvet glas glas med tryk sider fronter

At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne. idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden

At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne. idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter Landsbyggefonden I dette katalog præsenteres en række idéer fra 20 demonstrationsprojekter, som er et initiativ

Læs mere

GRØNBY STRAND designmanual

GRØNBY STRAND designmanual BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE foreløbig version 3. juli 2015 GRØNBY STRAND designmanual DEL 3 LAVHUSE DEL 1 HELHED INTRODUKTION 01 01.10 Designmaualens formål - Læsevejledning 01.20 Brøndby Strand Parkernes

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

Sammenfattende rapport

Sammenfattende rapport Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Af Anne Beim & Hans Kristensen CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Sammenfattende rapport Forfattere: Anne Beim, professor,

Læs mere

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann

Blev de billige boliger bedre? Samlet værk CINARKOVERBLIK. Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann Blev de billige boliger bedre? Samlet værk Af Anne Beim, Hans Kristensen, Claus Bech-Danielsen, Søren Peter Bjarløv, Bella Marckmann CINARKOVERBLIK CINARKOVERBLIK Blev de billige boliger bedre? Samlet

Læs mere

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCD Håndbog om tagkviste

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCD Håndbog om tagkviste Den originale kvist Kvistens ABCD Håndbog om tagkviste uattro Færdigkvist 2. udgave 2008 Quattro Færdigkviste Tættere på himlen og mere lys i livet. Skab smukke rum. 2 Kvistens ABCD En håndbog for folk

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING Miniudbud renovering og ombygning af Åbyhøjgård AL2bolig, afdeling 110 og 310

DOMMERBETÆNKNING Miniudbud renovering og ombygning af Åbyhøjgård AL2bolig, afdeling 110 og 310 DOMMERBETÆNKNING Miniudbud renovering og ombygning af Åbyhøjgård AL2bolig, afdeling 110 og 310 Tilst, den 19. december 2014 1 INDHOLD 1. BAGGRUND, FORMÅL OG RESULTAT s. 3 2. GENNEMGÅENDE TRÆK I DE AFLEVEREDE

Læs mere

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet

SBi 2011:13. Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet SBi 2011:13 Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Blev de billige boliger bedre? Evaluering af arkitektonisk kvalitet Claus Bech-Danielsen SBi 2011:13 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter RAVNKILDEVEJ Min bolig i vores kvarter 870 870 1 2 870 INDHOLD VISION S. 5 HELHEDSPLAN S. 8 UDERUM OG LANDSKAB S. 10 INFRASTRUKTUR OG PARKERING S. 14 LUNDEN VED ETAGEHUSENE S. 16 FÆLLESRUM VED GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse En vigtig del af projektet er at få energirenoveret længehusene fra 1977. En meget høj varmeregning og gener af træk, opvarmningsbesvær og kuldenedfald motiverer til et

Læs mere

Erhvervsbygninger. Boliger i ældre erhvervsbygninger ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN. Projekt nr. 257

Erhvervsbygninger. Boliger i ældre erhvervsbygninger ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN. Projekt nr. 257 Erhvervsbygninger Boliger i ældre erhvervsbygninger Projekt nr. 257 ERHVERVS- OG BOLIGSTYRELSEN Erhvervsbygninger Boliger i ældre erhvervsbygninger Projekt nr. 257 Forord Odense Kommunes Byplan- og Miljøafdeling

Læs mere

31 oktober 2008 energy, environment, comfort

31 oktober 2008 energy, environment, comfort 31 oktober 2008 energy, environment, comfort Papirfabrikken 24 8600 Silkeborg Tlf.: +45 7024 1000 www.aarstiderne.dk Fabriksvej 2 7760 Hurup Tlf 97 95 20 46 Fabriksvej 2 7760 Hurup Thy Tlf.: +45 9741 3077

Læs mere

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18

DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG. RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) kontaktperson: tlf: 33 69 11 18 DEN RUMMELIGE BY EGEDALSVÆNGE - SAMMEN HVER FOR SIG rådgiverteam: RUBOW arkitekter A/S (Totalrådgiver) ADEPT arkitekter APS OPLAND Landskabsarkitekter APS HENRIK LARSEN Rådgivende ingeniørfirma A/S AFM

Læs mere

L O K A L P L A N N R.

L O K A L P L A N N R. L O K A L P L A N N R. Facader og skilte i Vejle Midtby 1 0 0 0 V E J L E K O M M U N E GIVE JELLING VEJLE Vejle midtby EGTVED BØRKOP Godkendt af Vejle Byråd den 16.12.2009 Offentligt bekendtgjort den

Læs mere

Vejledning til Lokalplan nr. 47 for Hertugbyen i Augustenborg

Vejledning til Lokalplan nr. 47 for Hertugbyen i Augustenborg Vejledning til Lokalplan nr. 47 for Hertugbyen i Augustenborg I N D H O L D Indledning 2 Hertugbyen i 2003 2 Fremtidig bevaring i området 2 Tagform 3 Skorstene 4 Kviste og ovenlys 4 Tagrender og nedløb

Læs mere

Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG

Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG Vejledning til lokalplan 52 Ketting Augustenborg Kommune FORSLAG 0 I N D H O L D Indledning 2 Bevaring i Ketting 4 Landsbyen 7 Registrant 10 Ordliste 36 Flere oplysninger 40 Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

SKOLEN VED BÜLOWSVEJ. - Nybygning og ombygning

SKOLEN VED BÜLOWSVEJ. - Nybygning og ombygning SKOLEN VED BÜLOWSVEJ - Nybygning og ombygning INDHOLD INDLEDNING TEAM En Grøn Skole... Vægtning... Færdiggørelse af karréen... 04 05 06 Lounge... Projektrum... BÆREDYGTIGHED 52 53 Entreprenør: Arkitekt.:

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP 1 WORK- UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SHOP WORK SHOP 2 Indhold Indledning 2 Nærværende katalog 2 Brigadevej 28-28A 3 Workshop 3 Beboerinddragelse 3 Fokusområder 3 Emner: Isoleringsmaterialer

Læs mere

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste

uattro Færdigkvist Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste Den originale kvist Kvistens ABCDE Håndbog om tagkviste uattro Færdigkvist 3. udgave 2010 Quattro Færdigkviste Tættere på himlen og mere lys i livet. Skab smukke rum. 2 Kvistens ABCDE En håndbog for folk

Læs mere

københavn projektkonkurrence bellahøj et ikon i københavn

københavn projektkonkurrence bellahøj et ikon i københavn AAB AKB københavn fsb SAB projektkonkurrence bellahøj et ikon i københavn program 2014 59 60 projektkonkurrence bellahøj et ikon i københavn program 2014 Indbydelse side 2 1 Visionen side 6 2 konkurrenceopgaven

Læs mere

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte

Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Vejledning Skilte- og Facader i Præstø Bymidte Præstø Kommune Præstø Bevaringsforening Præstø Handels- og Erhvervsforening 2003 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Indledning 4 Her gælder Skilte- og Facadevejledningen

Læs mere

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET

INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET INSPIRATION TIL PRÆFABRIKERET BOLIGBYGGERI MED KVALITET RUMSTORE MODULER FLADE- ELEMENTER CONTAINER- MODULER DIGITAL FABRIKATION 2 INDLEDNING & INDHOLD TIL INSPIRATION OG DIALOG I de senere år har man

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads

Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Strandgade Nord Wilders, Krøyers og Grønlandske Handels Plads Lokalplanforslag Borgerrepræsentationen har den 9. februar 2012 vedtaget forslag til lokalplan 'Strandgade Nord' med kommuneplantillæg. Lokalplanområdet

Læs mere

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE

DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB BEBYGGELSE SMÅ, MANGFOLDIGHED ALBERTSLUND SYD IDENTITET LINDÄNGEN TÆTHED PROCES ÅBNE LETTE, SPECIELLE HELSINGBORG DROTTNINGHÔG RESSOURCER BYDEL LANDSKAB ALBERTSLUND SYD IDENTITET BEBYGGELSE KØBENHAVN MALMÖ PROCES LUND LINDÄNGEN TÆTHED ÅBNE TUNGE, BRUNNSHÖG GENERELLE SMÅ, MANGFOLDIGHED LETTE, SPECIELLE

Læs mere

Ti renoveringer evaluering af fysisk renovering i almene bebyggelser. Bilagsrapport til SBi 2008:11 'Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007'

Ti renoveringer evaluering af fysisk renovering i almene bebyggelser. Bilagsrapport til SBi 2008:11 'Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007' Ti renoveringer evaluering af fysisk renovering i almene bebyggelser. Bilagsrapport til SBi 2008:11 'Renoveringer af almene bebyggelser 2004-2007' Claus Bech-Danielsen Albertslund Nord...2 Bispehaven,

Læs mere

Artikel fra HFB 29-2000

Artikel fra HFB 29-2000 Etagehuse af træ Af NOVA 5 arkitekter a/s v/anders Dragheim og Jørgen Kreiner-Møller Artikel fra HFB 29-2000 Med de nye brandbestemmelser er det i Danmark blevet muligt at udføre byggeri med bærende konstruktioner

Læs mere

VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL

VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL VISION VESTERGADE C.C. CONTRACTOR CUBO ARKITEKTER RAMBØLL SATELITCAFE NY TUNNELFORBINDELSE INTERN VEJ PARALLELPARKERING LASTBILER LÆHEGN INTERN VEJ ELEVHAL OPVARMNINGSHAL MASKINHAL OPVISNINGSHAL PARKERING

Læs mere