Selskabsmeddelelse nr. 14/2008. Auriga Industries A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Selskabsmeddelelse nr. 14/2008. Auriga Industries A/S"

Transkript

1 Selskabsmeddelelse nr. 14/ Auriga Industries A/S 10. november Delårsrapport for 3. kvartal

2 Indhold 3 Resume Fortsat stærk vækst i omsætning og indtjening Forventningerne til 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Ledelsesberetning 5 Auriga Industries A/S Koncernresultat Forventninger til 6 Cheminova A/S Omsætning og resultat Salg og distribution Produktion og logistik Udvikling og registrering Corporate Social Responsibility (CSR) Forventninger til og Telekonference 9 Finanskalender for Udsagn om fremtidige forhold 10 Ledelsespåtegning Delårsrapporten for Auriga Industries A/S for 3. kvartal offentliggøres den 10. november via NasdaqOMX, Den Nordiske Børs, København. Der er ikke foretaget revision eller review af delårsrapporten. Delårsrapporten offentliggøres på dansk og engelsk, og den danske tekst er gældende, såfremt misforståelser måtte opstå ved den engelske oversættelse. Delårsrapporten kan downloades på Aurigas hjemmesider og og fremsendes elektronisk til alle, der har tilmeldt sig Aurigas Service. Delårsrapporten fremsendes kun med posten på opfordring. Henvendelse vedr. delårsrapporten kan ske til administrerende direktør Bjørn Albinus på tlf REGNSKAB 11 Resultatopgørelse 12 Balance 13 Pengestrømsopgørelse 14 Egenkapitalopgørelse 15 Noter

3 Delårsrapport, 3. kvartal Auriga Industries A/S Resume Aurigas omsætning er i årets tre første kvartaler steget med 38% til mio. kr. Fortsat stærk vækst i omsætning og indtjening (Tal i parentes er -tal) Aurigas datterselskab Cheminova har nydt godt af, at de gunstige markedsbetingelser for den agrokemiske branche er fortsat i 3. kvartal. Aurigas omsætning er i årets tre første kvartaler steget med 38% til mio. kr., mens resultat af primær drift blev 482 mio. kr. svarende til en EBIT-margin på 11%. Omsætningen i Auriga-koncernen i årets tre første kvartaler blev mio. kr. (3.274 mio. kr.) efter god salgsvækst i alle Cheminovas regioner. Periodens driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) blev 652 mio. kr. (255 mio. kr.), mens resultat af primær drift (EBIT) blev 482 mio. kr. (120 mio. kr.). Aurigas samlede resultat før skat blev 416 mio. kr. (80 mio. kr.), hvilket er i overensstemmelse med de udmeldte forventninger i delårsrapporten for 1. halvår. Cheminova har med en vækst, der er næsten dobbelt så stor som den generelle markedsvækst vundet markedsandele i årets tre første kvartaler. Baggrunden herfor er især fortsat stor efterspørgsel efter ukrudtsmidlet glyphosat, der er selskabets største enkeltprodukt. Hertil kommer akkvisitionen af 50% af Stähler-gruppen, samt næsten en fordobling af salget af nye generiske produkter i forhold til samme periode i. Forventningerne til Som følge af fortsat gunstige markedsbetingelser for den agrokemiske branche forventer Auriga nu en omsætning på 5,7 mia. kr. for hele året mod de tidligere udmeldte 5,5 mia. kr. i delårsrapporten for 1. halvår. Samtidig fastholder selskabet forventningen om et resultat før skat på mio. kr. Som følge af det høje aktivitetsniveau forventes nu en negativ pengestrøm fra driften på lidt over -100 mio. kr., hvor forventningen tidligere var et mindre positivt beløb. Side 3 af 18

4 Auriga Industries A/S Delårsrapport, 3. kvartal Hoved- og nøgletal for koncernen 3. kvt. 3. kvt. Året Nettoomsætning Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger, EBITDA Af- og nedskrivninger Resultat af primær drift, EBIT Finansielle poster (38) (20) (68) (46) (67) Resultat før skat af fortsættende aktiviteter Resultat efter skat af ophørte aktiviteter (108) Resultat efter skat og minoritetsinteresser (60) Balancesum Aktiekapital Egenkapital Nettoaktiver Rentebærende gæld Rentebærende nettogæld kvt. 3. kvt. Året Pengestrømme fra driftsaktivitet (91) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (35) 202 (359) Heraf investeret i materielle anlægsaktiver (35) (31) (90) (117) (110) Fri pengestrøm (450) Regnskabsrelaterede nøgletal 3. kvt. 3. kvt. Året Overskudsgrad (EBITDA) 13% 8% 14% 8% 7% Overskudsgrad (EBIT) 9% 4% 11% 4% 3% NOPLAT NIBD / EBITDA faktor * 1,7 5,6 1,7 5,6 2,1 NIBD / Egenkapital 0,5 0,4 0,5 0,4 0,3 Gældsprocent 33% 30% 33% 30% 24% Aktierelaterede nøgletal 3. kvt. 3. kvt. Året Resultat i kr. pr. 10 DKK aktier (EPS): Fortsættende og ophørte aktiviteter 2,88 3,04 11,55 5,51 (2,44) Fortsættende aktiviteter 2,88 1,50 11,55 2,43 2,03 Pengestrømme fra driftsaktivitet pr. 10 DKK aktie 5,0 13,4 (3,6) 13,1 11,1 Indre værdi i kr. pr. 10 DKK aktie 93,4 94,3 93,4 94,3 86,8 Udbytte i kr. pr. 10 DKK aktie 0,0 0,0 4,0 2,4 4,0 Børskurs Price earnings kvote (37) Børskurs / indre værdi 1,42 1,14 1,42 1,14 1,05 Markedsværdi *EBITDA er beregnet på løbende 12 mdr. Side 4 af 18

5 Delårsrapport, 3. kvartal Auriga Industries A/S Ledelsesberetning Auriga Industries A/S Koncernresultat Auriga opnåede i 3. kvartal en omsætning på mio. kr. (1.180 mio. kr.) svarende til en stigning på 22% i forhold til. For årets tre første kvartaler er omsætningen steget med 38% til mio. kr. (3.274 mio. kr.), hvilket er i overensstemmelse med forventningerne i delårsrapporten for 1. halvår offentliggjort den 20. august. Cheminovas omsætning i USD er i årets tre første kvartaler indregnet til en gennemsnitlig kurs på 4,93 kr. mod 5,74 kr. i samme periode. For hele er nettoeksponeringen i USD afdækket til en gennemsnitlig kurs på ca. 5,00 kr. Driftsresultatet før afskrivninger (EBITDA) steg i de tre første kvartaler med 397 mio. kr. til 652 mio. kr. (255 mio. kr.) svarende til en EBITDA-margin på 14% mod 8% året før. Efter fradrag af afskrivninger på 170 mio. kr. er der opnået et resultat af primær drift (EBIT) på 482 mio. kr. (120 mio. kr.) svarende til en EBIT-margin på 11% mod 4% i samme periode. De finansielle udgifter blev 68 mio. kr. (46 mio. kr.), mens det associerede selskab Damolin bidrog med et resultat efter skat på 2 mio. kr. (6 mio. kr.). Aurigas samlede resultat før skat blev således 416 mio. kr. (80 mio. kr.), hvilket er i overensstemmelse med de udmeldte forventninger i delårsrapporten for 1. halvår. Opgjort ultimo september er balancen reduceret med 172 mio. kr. til mio. kr. (5.327 mio. kr.). Den rentebærende nettogæld er steget til mio. kr. (879 mio. kr.), og arbejdskapitalen udgør nu 46% af omsætningen mod 45% sidste år. Pengestrøm fra driften blev i de tre første kvartaler -91 mio. kr. (323 mio. kr.). Arbejdskapitalen har udviklet sig negativt primært som følge af stigende lagerbeholdninger. Forventninger til Trods den finansielle krises negative afsmitning på de globale forretningsbetingelser vurderes markedsbetingelserne for landbruget og dermed også den agrokemiske branche fortsat at være gunstige. For hele året forventer Cheminova nu en omsætning på ca. 5,7 mia. kr. mod tidligere ca. 5,5 mia. kr., men fastholder et resultat før skat i niveauet mio. kr. De væsentligste usikkerhedsfaktorer i 4. kvartal er øget risiko i emerging markets som følge af finanskrisen, udviklingen på det brasilianske marked samt markedspriserne på glyphosat. I forhold til forventningerne i delårsrapporten for 1. halvår forhøjer Auriga-koncernen herefter forventningerne til en omsætning på ca. 5,7 mia. kr. mod tidligere forventet ca. 5,5 mia. kr. og fastholder samtidig forventningen om et resultat før skat på mio. kr. Hvor forventningen til pengestrøm fra driften i delårsrapporten for 1. halvår var et mindre, men dog positivt beløb, forventes nu som følge af det høje aktivitetsniveau en negativ pengestrøm fra driften på godt -100 mio. kr. Side 5 af 18

6 Auriga Industries A/S Delårsrapport, 3. kvartal Cheminova A/S kvartal kvartal Nettoomsætning Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger, (EBITDA) Resultat af primær drift, (EBIT) Finansielle poster (87) (47) Resultat før skat Balancesum Langfristede aktiver Egenkapital Rentebærende nettogæld Pengestrømme fra ordinær drift (20) 346 Pengestrømme fra driftsaktivitet (85) 323 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (358) (94) Fri pengestrøm (443) 229 Investeringer i materielle anlægsaktiver Afskrivninger Overskudsgrad (EBITDA) 15% 8% Overskudsgrad (EBIT) 11% 4% Omsætning og resultat Cheminovas omsætning i de tre første kvartaler steg med 38% til mio. kr. (3.266 mio. kr.), hvilket er i overensstemmelse med de tidligere udmeldte forventninger. Den underliggende vækst ekskl. Stähler udgør omkring 30%. Opgjort til uændrede valutakurser ville omsætningsvæksten have været 44%. Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) blev 657 mio. kr. (262 mio. kr.) svarende til en EBITDA-margin på 15% (8%) og resultat af primær drift (EBIT) blev 510 mio. kr. (129 mio. kr.) svarende til en EBIT-margin på 11% (4%). Efter fradrag af finansielle udgifter på 87 mio. kr. (47 mio. kr.) udgør resultat før skat 423 mio. kr. (82 mio. kr.). Arbejdskapitalen er påvirket af stigende lagerbeholdninger og udgjorde 46% (45%) af omsætningen. Pengestrøm fra driften blev -85 mio. kr. (323 mio. kr.). Salg og distribution Den stærke efterspørgsel efter plantebeskyttelsesmidler, som branchen oplevede i 1. halvår, er fortsat i 3. kvartal. Foreløbige branchetal for årets tre første kvartaler indikerer en omsætningsvækst på mere end 20%. Det er den stigende efterspørgsel efter vegetabilske og animalske fødevarer samt den stigende efterspørgsel efter bioethanol baseret på majs og sukkerrør, der driver væksten. Priserne på de store landbrugsafgrøder er faldet væsentligt gennem de seneste måneder, men lagrene er historisk lave, og prisniveauet ligger fortsat på et højere niveau end tidligere år. Cheminova har med en vækst, der er næsten dobbelt så høj som den generelle markedsvækst, vundet markedsandele i årets tre første kvartaler. Selskabet har realiseret vækst på de fleste produkter, men det er især fortsat stor efterspørgsel efter ukrudtsmidlet glyphosat, der bidrager til væksten. Hertil kommer akkvisitionen af 50% af Stähler-gruppen samt næsten en fordobling af salget af nye generiske produkter i forhold til samme periode i. Markedet for glyphosat har i år udviklet sig positivt med stigende priser, der har mere end kompenseret for reducerede salgsmængder som følge af oversvømmelser i Midtvesten i USA og manglende leverancer fra tredjeparter i Brasilien. Priserne fra konkurrenter i Kina har været faldende de seneste måneder, men er dog fortsat betydeligt højere end tidligere år. Markedspriserne udviser i 4. kvartal som forventet et svagt faldende niveau i nogle markeder. Salget af nyere produkter er næsten fordoblet i forhold til samme periode sidste år. Der er i årets tre første kvartaler opnået flere nye registreringer end nogensinde før, og flere produkter er introduceret med betydelig succes. Programmet til udryddelse af snudebiller i bomuld i USA nærmer sig sin afslutning, og salget af malathion til dette program har derfor som forventet været noget lavere end sidste år. Salget af øvrige insektbekæmpelsesmidler har udviklet sig tilfredsstillende. Side 6 af 18

7 Delårsrapport, 3. kvartal Auriga Industries A/S Europa ANZAC Omsætning +78% 843 Organisk vækst 44% Stähler 291 Mio.kr Q3 Q3 Omsætning +35% Latinamerika International Q3 Q3 Omsætning +31% Q3 Q3 Omsætning +21% 251 Øvrige aktiviteter Q3 Q3 Omsætning +8% Q3 Q3 Europa Salget i region Europa steg med 78% til mio. kr. Stigningen skyldes primært akkvisitionen af 50% af Stähler-gruppen, men der har været vækst inden for alle produktområder, og alle selskaber i regionen har oplevet fremgang i omsætning og indtjening. ANZAC Salget i region ANZAC (Australien, New Zealand, USA og Canada) steg med 35% til mio. kr. Salget i Australien er fordoblet i forhold til samme periode sidste år, hvor markedet var negativt påvirket af tørke. Med henblik på at styrke positionen på det australske marked erhvervede selskabet i oktober et formuleringsanlæg i Wyong, Australien, fra Bayer. Salget i USA har i 3. kvartal været negativt påvirket dels af oversvømmelserne i Midtvesten, der har medført mindre salg og dermed større lagre af glyphosat, og dels af nedgangen i salget af malathion til snudebilleprogrammet. Latinamerika Salget i region Latinamerika domineres af Brasilien, hvor sæsonen er startet i slutningen af 3. kvartal. I årets tre første kvartaler steg salget med 31% til 861 mio. kr. Alle selskaber i regionen har oplevet fremgang i omsætning og indtjening. Det fulde ejerskab af det colombianske selskab blev overtaget i oktober. International Salget i region International, der dækker resten af verden ekskl. Indien, globale kontraktkunder og fine chemicals, steg med 21% til 303 mio. kr. Væksten skyldes især fremgang i CIS-landene (Rusland, Ukraine m.fl.). Øvrige aktiviteter Salget inden for segmentet Øvrige aktiviteter dækker selskabets salg af øvrige fine chemicals, globale kontraktkunder samt selskabets aktiviteter i Indien. Salget i dette segment steg med 8% til 840 mio. kr. Produktion og logistik Selskabets produktionsanlæg i såvel Danmark som i Indien har kørt meget tilfredssstillende i årets tre første kvartaler. I Danmark har Lean-projektet medført, at der på glyphosatanlægget produceres mere end 10% større mængder end, hvad der hidtil har været anset for at være kapaciteten. Der er derudover identificeret betydelige forbedringsmuligheder, blandt andet inden for tapperi- og vedligeholdelsesområdet. Råvarepriserne og energipriserne har i perioden ligget betydeligt over samme periode sidste år, og der har været stor knaphed på flere nøgleråvarer. Side 7 af 18

8 Auriga Industries A/S Delårsrapport, 3. kvartal Udvikling og registrering I overensstemmelse med selskabets strategi anvendes der i disse år store ressourcer på at udvikle, registrere og introducere nye produkter. Inkl. udgifter til at fastholde og udvide eksisterende registreringer forventer selskabet også i år at anvende ca. 5% af omsætningen til disse formål. Den massive satsning på dette område blev indledt i 2005, og de synlige resultater viser sig nu i form af de mange nye registreringer, som opnås. Der er således i årets tre første kvartaler introduceret syv nye produkter i markedet. Corporate Social Responsibility (CSR) Arbejdet med at gennemføre CSR-målene for, som fremgår af CSR-rapporten for, forløber i det væsentlige efter planen: Product stewardship I henhold til udfasningsplanen for klasse I produkter udfases methyl parathion i Cuba i 2009, men da det ikke er lykkedes at komme i dialog med de cubanske myndigheder om at substituere klasse I produktet med et mindre giftigt klasse II produkt, er udfasningen allerede effektueret. For at undgå enhver tvivl om selskabets CSR-politik for så vidt angår methyl parathion i Brasilien, har selskabet informeret sundhedsmyndighederne i Brasilien om beslutningen om at udfase klasse I produktet i 2010, og at man gerne deltager aktivt i en revurdering af produktet. EU`s nye kemikalieforordning, REACH I henhold til REACH har Cheminova anmeldt de stoffer, der ikke kan præregistreres, dvs. stoffer, der betragtes som nye i henhold til forordningen. For Cheminovas vedkommende drejer det sig om tre stoffer. Forventninger til og 2009 Cheminovas forventninger til omsætningen i er ca. 5,7 mia. kr. mod tidligere ca. 5,5 mia. kr. Forventningerne til resultatet før skat er uændret mio. kr. Pengestrøm fra driften forventes at være negativ med godt -100 mio. kr. De væsentligste usikkerhedsfaktorer er øget risiko i emerging markets som følge af finanskrisen, udviklingen i 4. kvartal på det brasilianske marked samt markedspriserne på glyphosat. For 2009 har Cheminova afdækket ca. 60% af den forventede nettoeksponering i USD til en gennemsnitlig kurs på ca. 5,50 kr. Trods usikkerheden om følgerne af finanskrisen, forventer Cheminova i 2009 nu en omsætning på mere end 6,0 mia. kr. mod tidligere 5,9 mia. kr. og en uændret EBIT-margin på ca. 10%. Produktion Det nye forbrændingsanlæg til kemikalieforbrænding på fabrikken i Indien er idriftsat i oktober måned. Side 8 af 18

9 Delårsrapport, 3. kvartal Auriga Industries A/S Telekonference Der vil i dag, den 10. november, kl (dansk tid) blive afholdt audiocast med efterfølgende telekonference på engelsk for investorer og aktieanalytikere. Det vil være muligt at lytte med via et link på og Finanskalender for : Årsrapport for : Ordinær generalforsamling : Delårsrapport for 1. kvartal : Delårsrapport for 1. halvår : Delårsrapport for 3. kvartal Aurigas selskabsmeddelelser offentliggøres via NasdaqOMX Company News Service og desuden på selskabets hjemmeside og Udsagn om fremtidige forhold Nærværende selskabsmeddelelse indeholder udsagn om fremtidige forhold herunder forventninger til omsætning og økonomiske resultater. Udsagn om fremtidige forhold er i sagens natur forbundet med risici og usikkerheder, som kan medføre, at de faktiske forhold afviger væsentligt fra forventningerne. I det omfang lovgivningen (f.eks. Lov om Værdipapirhandel) kræver det, vil Auriga være forpligtet til at opdatere og justere de specifikt angivne forventninger. Side 9 af 18

10 Auriga Industries A/S Delårsrapport, 3. kvartal Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar til 30. september for Auriga Industries A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber, herunder de af NasdaqOMX, Den Nordiske Børs, København, stillede krav til regnskabsaflæggelse. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar til 30. september. Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Delårsrapporten er ikke revideret eller reviewet af selskabets revisor. Harboøre, den 10. november Direktion: Bjørn Albinus Adm. direktør Kurt Pedersen Kaalund Direktør Bestyrelse: Ole Steen Andersen Formand Povl Krogsgaard-Larsen Næstformand Torben Skriver Frandsen Jan Stranges Jørn Sand Tofting Gunnar Krarup Andersen Kenneth Bro Johannes Jacobsen Karl Anker Jørgensen Side 10 af 18

11 Delårsrapport, 3. kvartal Auriga Industries A/S Resultatopgørelse 3. kvartal 3. kvartal Året Nettoomsætning Note Produktionsomkostninger Bruttoresultat Andre driftsindtægter 4 (1) Øvrige kapacitetsomkostninger Resultat af primær drift Indtægter af kapitalandel i associerede selskaber Finansielle poster (38) (20) (68) (46) (67) Resultat før skat Skat Note 5 28 (3) Resultat af fortsættende aktiviteter Resultat af ophørte aktiviteter Note (108) Minoritetsinteressers andel 3 (1) (10) (10) (8) Resultat (60) Resultat pr. aktie (EPS), kr. Fortsættende og ophørte aktiviteter 2,88 3,04 11,55 5,51 (2,44) Fortsættende og ophørte aktiviteter, udvandet 2,88 3,04 11,55 5,51 (2,44) Fortsættende aktiviteter 2,88 1,50 11,55 2,43 2,03 Fortsættende aktiviteter, udvandet 2,88 1,50 11,55 2,43 2,03 Side 11 af 18

12 Auriga Industries A/S Delårsrapport, 3. kvartal Balance Aktiver Langfristede aktiver Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg Selskabsskat Andre tilgodehavender Likvide beholdninger Aktiver bestemt for salg, Hardi Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser Kreditinstitutter mv Udskudt skat Anden gæld Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser Kreditinstitutter mv Leverandørgæld Selskabsskat Anden gæld Forpligtelser tilknyttet aktiver bestemt for salg, Hardi Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt Side 12 af 18

13 Delårsrapport, 3. kvartal Auriga Industries A/S Pengestrømsopgørelse Året Resultat af primær drift Af- og nedskrivninger Øvrige reguleringer (57) (9) 11 Ændring i tilgodehavender (183) (62) (32) Ændring i varebeholdninger (521) Ændring i leverandørgæld (6) Pengestrømme fra primær drift Modtagne finansielle poster Betalte finansielle poster (184) (146) (234) Pengestrømme fra ordinær drift (26) Betalt selskabsskat (65) (23) (15) Pengestrømme fra drift (91) Køb af datterselskaber Note 4 (269) 0 (21) Salg af datterselskaber Køb af immaterielle aktiver 0 0 (13) Køb af materielle aktiver (90) (117) (110) Salg af materielle aktiver Modtaget udbytte fra associerede selskaber Ændring i minoritetsandele 0 (14) (14) Pengestrømme fra investeringsaktivitet (359) Fri pengestrøm (450) Afdrag på langfristet gæld 54 (170) (127) Optagelse af langfristet lån Udstedelse af medarbejderobligationer Betalt udbytte (99) (65) (65) Salg af egne aktier Note Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 11 (235) (39) Pengestrømme fra ophørte aktiviteter Note Ændring i likvider (439) Likvider pr. 1. januar 93 (597) (597) Likvider ultimo (346) (303) 93 Side 13 af 18

14 Auriga Industries A/S Delårsrapport, 3. kvartal Egenkapitalopgørelse Egenkapitalopgørelse, Aktiekapital Overført overskud Valutakursregulering Foreslået udbytte I alt Minoritetsinteresser Egenkapital 1. januar Regnskabsmæssig afdækning: Værdiregulering indregnet på egenkapitalen 0 (24) 0 0 (24) 0 (24) Valutakursregulering for udenlandske aktiviteter 0 0 (4) 0 (4) 0 (4) Øvrige egenkapitalbevægelser (35) (32) Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen Periodens resultat Betalt udbytte (61) (61) 0 (61) Udbytte egne aktier Egenkapital 30. september I alt Egenkapitalopgørelse, Aktiekapital Overført overskud Valutakursregulering Foreslået udbytte I alt Minoritetsinteresser Egenkapital 1. januar Regnskabsmæssig afdækning: Værdiregulering indregnet på egenkapitalen 0 (19) 0 0 (19) 0 (19) Valutakursregulering for udenlandske aktiviteter 0 0 (39) 0 (39) 0 (39) Øvrige egenkapitalbevægelser 0 (1) 0 0 (1) (7) (8) Nettogevinster indregnet direkte på egenkapitalen (36) Periodens resultat Betalt udbytte (102) (102) 0 (102) Salg egne aktier (Note 6) Udbytte egne aktier Egenkapital 30. september (36) I alt Side 14 af 18

15 Delårsrapport, 3. kvartal Auriga Industries A/S Noter Hvis ikke andet er angivet, er alle beløb i mio. kr. Note 1. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsrapporter, som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Der er ikke udarbejdet delårsrapport for moderselskabet. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for. Årsrapporten for indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis samt definitionerne på de angivne nøgletal. Note 2. Segmentoplysninger Geografisk - primært segment 3. kvartal ANZAC LATAM Europa International Øvrige Koncern aktiviteter i alt Nettoomsætning Resultat af primær drift 22 (8) Geografisk - primært segment kvartal ANZAC LATAM Europa International Øvrige Koncern aktiviteter i alt Nettoomsætning Resultat af primær drift 126 (7) Med henblik på at optimere beslutningsprocesserne og arbejdsgangen har Cheminova etableret en ny global organisation pr. 1. januar med 4 nye regioner: ANZAC (Australien, New Zealand, USA og Canada), Latinamerika (LATAM), Europa og International (CIS-regionen, Asien, Mellemøsten og Afrika). I Øvrige aktiviteter indgår blandt andet Cheminovas salg af fine chemicals, Indien, moderselskabets direkte salg til globale kontraktkunder og Auriga Ejendomme. Forretningsområder - primært segment kvartal Kemi Øvrige aktiviteter Fortsættende aktiviteter Ophørte aktiviteter Hardi Ophørte aktiviteter Skamol Koncern i alt Nettoomsætning Resultat af primær drift 129 (9) Omsætning fordelt på segmenter og kvartaler i : Omsætning 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Koncern i alt ANZAC LATAM Europa International Øvrige aktiviteter Koncern i alt Side 15 af 18

16 Auriga Industries A/S Delårsrapport, 3. kvartal Note 3. Ophørte aktiviteter Auriga solgte i Hardi International A/S og Skamol A/S. Driftsresultat, gevinst og tab ved salg samt pengestrømme er indregnet under ophørte aktiviteter således: Resultat af ophørte aktiviteter Året Nettoomsætning Omkostninger 0 (839) (1.028) Driftsresultat før skat Skat 0 (19) (12) Driftsresultat efter skat Gevinster og tab ved salg efter skat 0 72 (115) Resultat af ophørte aktiviteter 0 76 (108) Pengestrøm fra ophørte aktiviteter Året Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet 0 (27) (31) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 0 (5) (7) Pengestrøm i alt Note 4. Køb af datterselskaber Cheminova A/S har i januar købt 50% af aktierne i den tyske Stähler-koncern for 224 mio. kr. Korrigeret for overtaget gæld mv. udgør anskaffelsessummen 269 mio. kr. Stähler-koncernen pro rata-konsolideres fra med Cheminova A/S. Cheminova A/S har i juli erhvervet den resterende del af aktierne i joint venture-selskabet, Pytech Chemicals GmbH. Selskabet er fuldt konsolideret i Cheminova s regnskab fra og med andet halvår. Cheminova A/S har i oktober erhvervet aktierne i det australske formulerings- og pakkeanlæg i Wyong. Cheminova A/S har i oktober erhvervet det fulde ejerskab af det colombianske datterselskab CropTech. Køb af datterselskaber Regnskabsmæssig værdi Immaterielle aktiver 67 Materielle aktiver 39 Varebeholdninger 78 Tilgodehavender 69 Likvide beholdninger 28 Minoritetsinteresser (16) Kreditinstitutter (126) Leverandørgæld (37) Anden gæld (58) Overtagne nettoaktiver 44 Koncerngoodwill 157 Anskaffelsessum 201 Heraf likvide beholdninger fratrukket kortfristet bankgæld 53 Kontant anskaffelsessum 254 Side 16 af 18

17 Delårsrapport, 3. kvartal Auriga Industries A/S Note 5. Skat Den i resultatopgørelsen indregnede skatteomkostning for delårsrapporten er beregnet med udgangspunkt i det regnskabsmæssige resultat før skat og en estimeret effektiv skatteprocent for koncernen som helhed for. Den estimerede effektive skatteprocent for udgør 28% (pr. 30. september 30%, og for hele året realiseret 32%). Note 6. Egne aktier Moderselskabets beholdning af B-aktier i Auriga Industries A/S: Antal stk. Nominel værdi DKK % af aktiekapital Kursværdi t.kr. Beholdning 1. januar ,20% Køb Salg ( ) (3.000) (1,18%) (56.287) Beholdning 30. september ,02% Note 7. Eventualforpligtelser Der er ikke sket ændringer i eventualforpligtelser eller i eventualaktiver siden årsrapporten for. Note 8. Begivenheder efter balancedagen Der er ikke indtrådt væsentlige begivenheder efter balancedagen. Side 17 af 18

18 idworks.dk 11/ Auriga Industries A/S P.O. Box 9 DK-7620 Lemvig Tel Fax CVR No Reg.kontor: Gustav Wieds Vej 10 DK-8000 Århus C.

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 3 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 29. april 2016 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår

Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm A/S Jegstrupvej 4 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 25. august 2011 Omsætningsvækst og overskud i 1. halvår Dantherm har i 1. halvår af 2011 opnået en vækst i omsætningen på 20% og har med

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr

egetæpper a/s Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj juli 2011) CVR-nr Delårsrapport 1. kvartal 2011/12 (1. maj - 31. juli 2011) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelsen for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 København 30. oktober 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 8/2009. Auriga Industries A/S

Selskabsmeddelelse nr. 8/2009. Auriga Industries A/S Selskabsmeddelelse nr. 8/2009 Auriga Industries A/S 5. maj 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Indhold 3 Resume Langsom start på året, men forventningerne fastholdes Forventninger til 2009 Business

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2017 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2017 Fjerritslev, 29. august 2017 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2017. Halvårsresultat med overskud i Migatronic

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2016 Resumé I 1. halvår 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 63 mio.kr. mod 98 mio.kr. i 2015. Nedgangen skyldes primært, at 2016 er et stort sportsår med stigende

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere