nr HAVEN OG MÅLTIDET_ nr.77731

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr.77731 HAVEN OG MÅLTIDET_ nr.77731"

Transkript

1 nr HAVEN OG MÅLTIDET_ nr

2 INDHOLD De 9 Kirker p.2-3 Gethsemane Kirke p.4-5 Ide og vision Koncept p.6 Længdesnit og Situationsplan p.7 Forbindelse p.8 SCT. MATTHÆUS KIRKE Bæredygtighed, Beplantning p.9 og Sundhed Kirkens åbning p Rumbeskrivelse Sammenbindning p Beplantning-Uddybelse p.14 Budget p.14 KRISTKIRKE ENGHAVE KIRKE GETHSEMANE KIRKE 2

3 nr DE 9 KIRKER ÅBNING AF KIRKEN OG AKTIVERING AF NÆRMILJØET TRE EKSEMPLER PÅ ÅBNING AF KIRKEN SCT. MATTHÆUS KIRKE Kirken beholder sin nuværende funktion som koncertsted. For at åbne mere op for lokale brugere implementeres øvelokaler der giver en daglig færden, samt et tilhørsforhold til bygningen. Kirken fungerer i dag som en af de få ikke-kommercielle offentlige bygninger på lige fod med biblioteker og medborgerhuse. Dette gør den til et vigtigt samlingssted for mennesker på tværs af kulturelle og sociale forhold. Derfor skal kirken, som den har været før i tiden, være mødested for borgere i lokalmiljøet. Ved at aktivere nærområdet samt stille nye faciliteter til rådighed i kirken, inviteres folk indenfor og kirken får en både og funktion. Hver af Vesterbros kirker skal have et særligt fokus der tilbyder noget nyt til områdets beboere eller tilfører kirkens nuværende funktion nye dimensioner. Udover kristne handlinger og arrangementer med kirkeligt formål, vil der med de nye programmer være dagligt besøg af borgere fra nærmiljøet. At give borgerne et ejerskab via nyttehaver, øvelokale, værksted etc. giver et engagement og en daglig aktivering af kirken. PAUSE OG MØDESTED Kirker benyttes af et snævert antal mennesker på trods af, at de er en vigtig del af byrummet og har historie for at være samlingssted for alle typer mennesker. Den kristne menighed har mulighed for at bruge kirken som et mødested eller som en pause til fordybelse og åndelighed i hverdagen. Det skal stadigt være muligt i dag at få denne pause, men i et nutidig perspektiv. Derfor kan pausen og mødet opleves i forskellige sammenhænge, fx i form af koncerter, måltider, fi lm og idræt. KRISTKIRKEN Ved at omdanne dele af kirken til idrætsfaciliteter trækkes lokalmiljøet og brugerne af sportsfaciliteterne på enghaveplads ind i kirken. ENGHAVE KIRKE Med det nye kulturområde på Carlsberg og de mange kreative beboere i nærmiljøet skal dele af Enghave Kirke indeholde værksteder for kunstnere. 3

4 4 GETHSEMANE KIRKE

5 URTE- HAVER nr PLADSEN OG KIRKEN HAVEN OG MÅLTIDET Litauens Plads ligger i øjeblikket stort set ubrugt hen. Ved at lave nyttehaver giver man beboere, skole, børnehave og fritidshjem i området et tilhørsforhold til pladsen og dermed et ansvar for stedet. Både programmatisk og formmæssigt trækkes haven ind i kirken, idet der graves ud foran frontgavlen og skabes en fl y- dende overgang mellem pladsen og kælderen. Kælderetagen kommer til at fungere som et mødested omkring måltidet med køkken og spisestue. Gårdarealet på kirkens sydside fungerer ligeledes som en have, der skaber forbindelse til pladsen. Skole, børnehave, fritidsordning og beboere tildeles nyttehaver og kan benytte kælderarealet til hjemkundskab, undervisning, fritidsaktiviteter mm. Derudover åbnes der op for arrangementer af forskellig art så som suppekøkken og madlavningskurser, der har måltidet og mødet mellem mennsker som tema. Gethsemane have var det sted, Jesus samlede sine disciple og talte til dem dagen før hans korsfæstelse. Vesterbro var før Københavns udvidelse dækket af nyttehaver, ligesom kirker, især i forbindelse med klostre, har tradition for køkken- og urtehaver. Denne historiske baggrund understøtter temaet omkring Gethsemane Kirkes fornyelse. Haven som et producerende sted giver en programmatisk overgang til køkkenet og måltidet. Her kan man dyrke sine råvarer og derefter tilberede dem. I forvejen byder kirken på et ugentligt måltid, samt kaffe og kage efter gudstjenesten. Dette er en god idé som bør vedligeholdes og udvikles. I Gethsemane Kirke fungerer måltidet som pause og mødested for mennesker. Saxogade Saxogade Privat bolig Estlandsgade Istedgade Dannebrogsgade Listevej Fritidshjem Kirken Skole Letlandsgade Privat bolig Sønder Boulevard SITUATIONSPLAN 1 : 2000 Beboerne, fritidshjemmet og børnehaven får tildelt nyttehaver. Adgangsveje/nyttehave diagram Dette giver et engagement og en aktivering af pladsen. 5

6 BÅDE OG NY KONSTRUKTION Både-og er et vigtigt kodeord i den fremtidige anvendelse af kirken, både programmatisk og formmæssigt. Derfor er indgrebet koncentreret i den ene side, mens den anden står uberørt. Fra den ene side, nord, fremstår kirken som den altid har gjort. Mens man fra syd, oplever forandringen og de nye muligheder straks man passerer forbi den. KONCEPT DIAGRAM EKSISTERENDE Ved at skabe en mere fl ydende overgang mellem byrum og kirkerum, bliver kirken lettere tilgængelig. De mange indgange giver mulighed for at komme til kirken på forskellig vis: Ad hovedtrappen direkte til scene- og kirkerummet, via kælderen med køkken og opholdsrum eller gennem gårdhaven, hvor der med en indendørs have skabes en mere porøs overgang mellem have og kirke. Både-og-tanken markerer sig både i de alternative anvendelsesmuligheder og i hvordan kirken fremstår uforandret fra den ene side og markant anderledes fra den anden. Arkitektonisk åbnes kirken mod Litauns Plads. Ved at grave ud foran kirken sammenbindes pladsen og kirken i en fl ydende bevægelse. Pladsen og gårdhaven forbindes som et grønt haveforløb, der åbner kirken og gør overgangen mellem byrum og kirkerum mere fl ydende. 6

7 nr LÆNGDESNIT 1 : 500 DANNEBROGA DE BØRNEHAVE NYTTEHAVER FRUGTHAVE SKOLEHAVER URTEHAVER BOLDBANER OEHLENSCHLÆGERSGADES SKOLE U URT URTEHAVER RT RTEEH EHA HA H AV VER VE EER R NYTTEHAVER SKOLEHAVER SITUATIONSPLAN 1 : 500 7

8 FORBINDELSE Arkitektonisk åbnes kirken mod Litauens Plads ved at grave ud foran frontgavlen og sammenbinde pladsen og kirken i en fl ydende bevægelse. Pladsen og gårdhaven forbindes som et grønt haveforløb, der åbner kirken og gør overgangen mellem byrum og kirkerum mere fl ydende og tilgængeligt. Den nye glaskonstruktion på frontfacaden, giver indtryk af at kirken svæver idet pladsen trækkes ind under. Trækket fra pladsen med nyttehavernes niveauforskydning forplanter sig i kirken som et felt af tableauer i skiftende højde. Nyttehaverne og tableauerne i kirken dannes ud fra et grid, der tager afsæt i kirkens søjler og tagkonstruktion. For at kunne udnytte selve kirkerummet til alternative formål, opløses den dominerende sidderetning mod alteret med et felt af niveauforskydninger til at sidde og gå på. Sydvæggen fungerer som skærm til fi lmfremvisning og midteraksen bibeholdes, da den har en betydning i mange kirkelige sammenhæng. Der skabes et rum, hvor opmærksomheden kan rettes mod alteret såvel som skærmene eller hinanden. 8 VEST FACADE

9 nr BÆREDYGTIGHED Udover den CO2 neutrale zone, og muligheden for at dyrke egne afgrøder, implementeres solceller på den sydvendte facade. Solcellerne genererer energi til nedkøling af bygningen samtidigt med at de beskytter mod sollyset. Pile og poppeltræer der plantes på pladsen skaber et CO2 neutralt område. Begge trætyper vokser hurtigt og udvikler derfor konstant rene rødder der aktivt renser luften. BEPLANTNING Pile og poppeltræer samt frugttræer, bær og nøddebuske beplantes på pladsen. Murene omkring pladsen, og den nye kirkemur, beplantes med kaprifolier, blåregn og klematis. I gårdhaven plantes krydderurter og grøntsager. I den indendørs have og under taget plantes tropiske planter samt frugtbærende planter der giver afgrøder til brug i køkkenet og cafeen. SUNDHED I kælderkøkkenet sættes der fokus på sundhed gennem ernæring. Undervisning, madklub og suppekøkken danner i forlængelse af nyttehaverne ramme for en sundere forståelse af måltidet. SYD FACADE 9

10 Depot ÅBNING Gårdhave undervisningplads køkken Gårdhave indendørs have Våbenhus Kirkerum/Scenerum wc wc Kontor Kirkens sydlige facade erstattes af en glaskonstruktion, der knyttes til den eksisterende bærende konstruktion af murstenssøjler. Dette træk forplanter sig som en indskæring i selve kirkerummet, idet det ene sideskib afskæres med en glasvæg. Derved skabes et mellemrum, der kan benyttes som en indendørs offentlig have. Til indgrebet bruges glas, der kan blive mat, hvis man ønsker at afskærme kirkerummet eller bruge glasvæggen til fx fi lmfremvisning. Den ro og fordybelse kirken indbyder til bibeholdes. Derfor vender den nye glasfacade i kirken mod gårdhaven og kommer med beplantningen til at fremstå som en porøs overgang mellem kirke og have. Skærme Havecafé spiseplads Indendørs have Skærme Møderum Elevator Kirkerum/Scenerum Indendørs have Spiseplads Elevator Garderobe Fyrrum Køkken Gårdhave maskin rum wc Præsteværelse Undervisningsplads Depot KÆLDERPLAN 1 : 200 STUEPLAN 1 : 200 RUM DIAGRAM 10

11 nr RUMBESKRIVELSER Indendørs have Havecafé Kælderplan Fra Litauensplads er der indgang til kælderen via to glasdøre, samt fra det nye trappetårn i syd siden. Det forreste WC og garderobe fl yttes, om muligt, til nord siden af rummet. Kælderen åbnes op til et multifunktionelt rum med mulighed for rumopdeling via en skydevæg. Den sydvendte del af rummet er domineret af trappeplateauer, der muliggør udgang til gårdhaven og giver direkte adgang til gårdhaven. Trappeplateauerne fungerer også som siddepladser fx i forbindelse med undervisning. I den nordvendte del af rummet placeres køkkenfaciliteter, mens der i syd siden vil være plads til et spisebord, hvor mødet omkring måltidet kan fi nde sted. De direkte trapper til gården gør det muligt at trække måltidet uden for om sommeren. Stueplan Den gamle hovedtrappe erstattes med en ny trappe i stål. Trappen spændes op i wire, der giver en svævende fornemmelse og gør det muligt at se kælderetagens åbne glaskonstruktion. Våbenhuset bevares som entre og det sydvendte WC fl yttes, om muligt, til nord siden. Midterskibet og det nordvendte sideskib bevares som scenerum/kirkesal, dog fjernes nuværende inventar. Alter, døbefont, prædikestol, præsteværelse, kirketårn, elevator og kontor bevares i deres nuværende form. De grønne plateauer fra pladsen udenfor bliver trukket ind i stueplan og fungerer som siddepladser i forskellige niveauer. Med stolelandskabet og mulighed for projicering i begge sider af rummet, opløses rummets dikterede synsretning. Salen får karakter af et multifunktionelt rum der både kan bruges som et traditionelt kirkerum, en foredragssal, koncertsal og en biograf. Det sydvendte sideskib og teknikrum bliver afskåret fra scenerum/kirkesal og våbenhus med en fl ytbar glasvæg de ligger uden på den nuværende konstruktion. Sydmuren erstattes med en glasvæg der placeres uden på den yderste konstruktion af muren og fortsætter op til taget. Dette åbne rum, der løber fra kælder til loft beplantes med kaprifolier og blåregn og afskæres i stueplan med et gelænder. I det sydvendte sideskib trækkes de grønne plateauer også ind, her både som plantekasser og siddemuligheder. Sideskibet vil få funktion af en indendørshave, et mødested og en afslappet læsesal hvorfra man kan gå ud i det nye trappetårn og her fra videre ud i gårdhaven. Balkon De to trapper i nordsiden, korværelset samt syd- og midterbalkon bevares i deres nuværende funktion og form. Syd balkon lukkes af ud mod scenerum/kirkesal med en glasvæg, som går i forlængelse af den nederste glasvæg. Ud mod syd vokser fortsættelsen af det åbne beplantede rum op og løber fra kælderplan og op til loft. Balkonen skærmes af på syd siden af et gelænder, således rummet kan bruges til mødelokale og undervisningsrum. Fra den sydlige balkon er der udgang til nord siden gennem en glasskydedør til midterbalkon og til syd gennem det nye trappetårn. Loftplan Haven forplanter sig op langs den yderligste sydvendte glasvæg og ender, på loftsplan, ud i en indendørs have og café. Glas ydervæggen mod syd slutter op om svalegangen samt det uindtagede loftsrum og lukkes af via et glastag der kobles til og sammensættes med den nuværende konstruktion i kirkens tagryg. Loftet vil således bestå af to niveauer af indendørs have afskærmet af gelænder ud mod kigget ned til kælderplan, den nedre indendørshave samt mødesalsniveau. Der vil væres adgang til loftet fra den nye sydtrappe samt fra klokketårnet i nord. TAGLOFTSPLAN 1 :

12 12 LÆNGDESNIT 1 : 100

13 nr SAMMENBINDING Glaskonstruktionen på kirkens sydside føres hele vejen op til tagryggen og muliggør anvendelse af tagetagen. Her skabes et rum i to niveauer, hvor den eksisterende trækonstruktion og den nye stålkonstruktion flettes sammen. Rummet fungerer som væksthus og havecafé med udsigt over Vesterbro. På den måde sammenbindes indgrebet i snittet fra kælderen, op gennem kirkerummet og fæstnes i tagkonstruktionen. TRAPPE ELEVATOR INDRE CIRCULATION YDRE CIRCULATION INDGANGE CIRKULATIONS DIAGRAM TVÆRSNIT 1:100 13

14 BEPLANTNING - UDDYBELSE UDENDØRS På Litauens Plads beplantes park og haveanlæg med planter, træer og buske. Haven skabes som en dansk have med frugttræer, plantekasser, bær og nøddebuske, omkranset af pile og poppeltræer. Træerne renser aktivt luften og opsluger CO2 udslippet fra de omkringliggende veje, så de fungerer som en skærm for nyttehaverne. Nyttehaverne fordeles i kasser, og de omkringboende samt skole og fritidshjemsbørn kan her få deres egen have. Visionen er at skabe et haveområde for alle byens borgere uanset samfundsgruppe og alder. Ved at skabe haveområdet på pladsen og åbne kirken op integreres beboerne omkring pladsen. De får et tilhørsforhold til pladsen, der giver dem en interesse i at opholde sig der og en interesse i at holde området ved lige. Murene omkring pladsen samt den nye kirkemur beplantes med slyngplanter som kaprifolier, blåregn og klematis, der både kan holde til det danske vejr, og samtidigt er smukke i deres blomstingsperioder. For at få mere kraftige planter til at dække de øverste dele af muren, plantes vin og sølvregn der hurtigt vokser opad og dækker muren. Det danske blomstringsår er primært fra marts til oktober. For at sikre en have der fungerer året rundt styres beplantningen med en blanding af hårdføre planter og sartere blomsterplanter. Planterne placeres strategisk på pladsen så der bliver en glidende overgang af blomstringen i årets løb. INDENDØRS Med den store glasfacade mod syd kommer der meget lys ind i kirkerummet. I rummet mellem kirkekonstruktionen og glasfacaden breder en vin sig op og fungerer som bindeled mellem alle kirkens etager. Mellemrummet mellem kirkerummet og glasfacaden er en indendørs have, der kan ses både ude og indefra. Den indendørs have er beplantet med mere tropiske planter der kan tåle stærk og direkte sol. I væksthuset på kirkens loft dyrkes der tomater, agurker og andet drivhusgrønt, samtidigt med at der er plads til at sidde og nyde udsigten. ØKONOMI Priserne der fremgår af budgettet er inkl. håndværker udgifter, men eks. moms. Til beplantning og udvikling af Litauens Plads, kan der eksempelvis rejses midler gennem Københavns Kommunes Byudviklingspulje samt Københavns Byøkologiske Fond. Budget overslag Enheder Mål Pris pr. enhed I alt Terrænarbejde Udgravning Overgang Belægning (beton) Afvanding/dræn Nedrivning, midlertidig afstivning og stillads Sydfacade Frontfacade Sydfacade Stålkonstruktion med glas 468 m Solceller integreret i glasfacaden 344 m Sidetrappe 4 etager Frontfacade Stålkonstruktion Fundament forstærkning Glas 52 m Stålkonstruktion (trekant) 37 m Glas(trekant) 37 m Hovedtrappe Tag Tagkonstruktion Stålkonstruktion med glas 194 m Solceller integreret i glasfacaden 194 m Indvendigt arbejde El Ventilation Vvs Køkkener Glasskydedøre 12 stk Indre glas - lamineret 133 m Niveauer kælderplan 185 m Niveauer stueplan 140 m Grønne planter inventar I alt Uforudsete udgifter 5 % I alt Byggeplads og styring 10 % Rådgivningsudgifter 12 % I ALT

15 nr

KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE

KU.BE 1 DESIGNMANUAL 20130425 PROJEKTFORSLAG ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE 20130425 PROJEKTFORSLAG KU.BE DESIGNMANUAL ADEPT - MVRDV - SLA - SØREN JENSEN - MAX FORDHAM KU.BE KU.BE 1 INDHOLD INDLEDNING... 03 LANDSKAB...05 URBANT GARDIN... 13 MATERIALE KONCEPT... 29 FACADE... 33

Læs mere

SKOLEN VED BÜLOWSVEJ. - Nybygning og ombygning

SKOLEN VED BÜLOWSVEJ. - Nybygning og ombygning SKOLEN VED BÜLOWSVEJ - Nybygning og ombygning INDHOLD INDLEDNING TEAM En Grøn Skole... Vægtning... Færdiggørelse af karréen... 04 05 06 Lounge... Projektrum... BÆREDYGTIGHED 52 53 Entreprenør: Arkitekt.:

Læs mere

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning

Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus. Forslag til fornyelse og ombygning Kollegierne i Universitetsparken i Aarhus Forslag til fornyelse og ombygning 1 2 Kig gennem universitetsparkens morænekløft, mod kollegium 1. Tradition Via en dybere forståelse for Aarhus Universitets

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Mangfoldighed og diversitet.

Mangfoldighed og diversitet. Copenhagen - New Nordic House Introduktion New Nordic House omhandler tilblivelsen af København s første Nordiske hus og hylder de nordiske landes historie, værdier og atmosfære i forbindelse med materialer,

Læs mere

At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne. idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden

At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne. idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter. Landsbyggefonden At fremtidssikre almene boliger fra 50 erne idékatalog på baggrund af 20 demonstrationsprojekter Landsbyggefonden I dette katalog præsenteres en række idéer fra 20 demonstrationsprojekter, som er et initiativ

Læs mere

OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015

OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015 OPSAMLING PÅ FORDEBAT AF BUDOLFI PLADS APRIL/MAJ 2015 2 INDHOLD Intro 4 Landskabsprojekt 6 Inspirationsoplæg 10 Opsamling på Officielle Forslag 14 Opsamling på Borgermøde 22 Opsamling på Facebook 28 Opsamling

Læs mere

udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG 58843

udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG 58843 udvidelse af falkonergårdens gymnasium åben projektkonkurrence - januar 2011 FORSLAG HISTORIK: Arkitekten bag Falkonergårdens Gymnasium og har skabt velproportionerede og nt sammensatte bygninger, som

Læs mere

Et idrætscentrum i den bæredygtige bydel. AD10-ARK1 Kirsten Priess Harving & Stine Jacobsen

Et idrætscentrum i den bæredygtige bydel. AD10-ARK1 Kirsten Priess Harving & Stine Jacobsen Et idrætscentrum i den bæredygtige bydel AD10-ARK1 Kirsten Priess Harving & Stine Jacobsen Summary in English The sustainable neighborhood Nordhavnen in Copenhagen now has a sports center which is sustainable

Læs mere

INDBYDELSE. God arbejdslyst! Jørgen Glenthøj Borgmester Frederiksberg Kommune

INDBYDELSE. God arbejdslyst! Jørgen Glenthøj Borgmester Frederiksberg Kommune Konkurrenceprogram 2009 INDBYDELSE I samarbejde med Realdania og Lokale- og Anlægsfonden indbyder Frederiksberg Kommune seks udvalgte teams til at deltage i projektkonkurrencen om kultur- og bevægelseshuset

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse En vigtig del af projektet er at få energirenoveret længehusene fra 1977. En meget høj varmeregning og gener af træk, opvarmningsbesvær og kuldenedfald motiverer til et

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser

herning Sygehusgrunden Herning iforundersøgelser herning Sygehusgrunden iforundersøgelser Herning INDHOLD Kolofon 3 Indledning 5 Sygehusgrunden 12 Udviklingsstrategi Udarbejdet af: Bascon Åboulevarden 21 8000 Aarhus C Tlf.: 87 31 44 00 bascon@bascon.dk

Læs mere

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD Force 4 FORENINGSHUSET KAJAK KLUBBEN RUMLIG PLANDISPONERING SKABER ÅBENHED & PRIVATHED BÅDE MOD VAND OG KAJ FLADEN FORBINDER FUNKTIONERNE TIL ET LOKALT FÆLLESAREAL

Læs mere

Hjørring Kommune, 1. maj 2015 ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME

Hjørring Kommune, 1. maj 2015 ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME Hjørring Kommune, 1. maj 2015 ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME 01.05.2015 LØKKEN KLITHOTEL - BY & HAV / ANSØGNING TIL FORSØGSORDNING FOR KYST- & NATURTURISME ARKITEMA ARCHITECTS Kontakt

Læs mere

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING

Områdefornyelse. Områdefornyelse i Ringsted bymidte INDLEDNING 1 Områdefornyelse Områdefornyelse i Ringsted bymidte november 2010 INDLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 5 Ringsted - Sjællands hjerte 7 En by med historie 7 Infrastruktur 7 Udvikling 7 Områdefornyelsens

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

inspiration Troldtekt Sport og fritid Et samlingspunkt med plads til aktivitet side 18 >

inspiration Troldtekt Sport og fritid Et samlingspunkt med plads til aktivitet side 18 > Troldtekt Sport og fritid inspiration Et samlingspunkt med plads til aktivitet side 18 > Sæby svømmebad og wellnesscenter: Dæmpet lyd giver plads til alle 4-5 Harboøre Centeret: Forvandling af en idrætshal

Læs mere

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision

At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK. Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision At styrke den sociale balance VÆREBRO PARK Analyse og vision INDHOLD 1.0 INTRO - AT STYRKE DEN SOCIALE BALANCE I VÆREBRO PARK p 06 2.0 KONTEKST

Læs mere

fortætning af helsingør - en fysisk analyse

fortætning af helsingør - en fysisk analyse fortætning af helsingør - en fysisk analyse 2 indholdsfortegnelse 5...indledning 6...udfordring - mere by på samme plads 7...perspektiv 8...helsingørs fysiske kvaliteter 14...udpegning af fortætningsområder

Læs mere

OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015

OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015 OMRÅDEFORNYELSEN GL. VALBY KVARTERPLAN 2009-2015 VORES VISION FOR GL. VALBY Gl. Valby skal være en bæredygtig ramme om det gode liv. Gode fysiske og sociale forbindelser på tværs af områder, generationer

Læs mere

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP

WORK- SHOP UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER WORK SHOP 1 WORK- UDVENDIG EFTERISOLERING / MULIGHEDER OG UDFORDRINGER SHOP WORK SHOP 2 Indhold Indledning 2 Nærværende katalog 2 Brigadevej 28-28A 3 Workshop 3 Beboerinddragelse 3 Fokusområder 3 Emner: Isoleringsmaterialer

Læs mere

DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN. Ansøgning fra Frederiksberg Kommune og Skolen på Duevej om deltagelse i kampagnen Drøn på Skolegården.

DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN. Ansøgning fra Frederiksberg Kommune og Skolen på Duevej om deltagelse i kampagnen Drøn på Skolegården. DRØN PÅ SKOLEGÅRDEN Ansøgning fra Frederiksberg Kommune og Skolen på Duevej om deltagelse i kampagnen Drøn på Skolegården. Spektrum Arkitekter er tilkoblet som rådgiver. 2 En bred bøgehæk, et afvisende

Læs mere

September 2011. Årslev - Sdr. Nærå helheds- og bebyggelsesplan

September 2011. Årslev - Sdr. Nærå helheds- og bebyggelsesplan September 2011 Årslev - Sdr. Nærå helheds- og bebyggelsesplan 2 en helhedsplan for Årslev-Sdr. Nærå indholdsfortegnelse indhold og introduktion s. 2 boligvalg anno 2011 s. 4 Årslev-Sdr. Nærå i dag s. 6

Læs mere

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret

Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret Program for Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Områdefornyelse i Nordre Fasanvej Kvarteret 2013 2018 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen: 18. marts 2013 Godkendt af Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

2 - Indholdsfortegnelse. ATRA arkitekter a/s. Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4. Et samlet studiemiljø... 4. Overblik...

2 - Indholdsfortegnelse. ATRA arkitekter a/s. Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4. Et samlet studiemiljø... 4. Overblik... 2 8.O KTOB ER 2 01 0 Indholdsfortegnelse Det nye flagskib for uddannelser i Vestjylland... 4 ATRA arkitekter a/s Vestergade 6 7500 Holstebro Tlf: 97 42 05 11 Kontaktperson: Sigurd Jakobsen Arkitekt M.A.A

Læs mere

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121

PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 PULSEN FREMTIDENS BÆREDYGTIGE MULTIHUS 54121 Pulsen en passage Vision om Pulsen - en ny kompleks hybrid af det klassiske forsamlingshus. Pulsen skal fungere som samlingspunkt for Balling egnen, både kulturelt,

Læs mere

STRATEGIER FOR UDSAT TE BOLIGOMRÅDER

STRATEGIER FOR UDSAT TE BOLIGOMRÅDER STRATEGIER FOR UDSAT TE BOLIGOMRÅDER 1. S E P T E M B E R 2 0 0 5 F O R S L A G # 0 7 5 P S KVARTERET, NØRR STRATEGIER FOR UDSAT TE BOLIGOMRÅDER PROJEKTOMRÅDE: MIMERSGADEKVARTERET, NØRREBRO/KØBENHAVN

Læs mere

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter

RAVNKILDEVEJ. Min bolig i vores kvarter RAVNKILDEVEJ Min bolig i vores kvarter 870 870 1 2 870 INDHOLD VISION S. 5 HELHEDSPLAN S. 8 UDERUM OG LANDSKAB S. 10 INFRASTRUKTUR OG PARKERING S. 14 LUNDEN VED ETAGEHUSENE S. 16 FÆLLESRUM VED GÅRDHAVEHUSE

Læs mere

Hvert af lokaludvalgene Bispebjerg, Christianshavn, Indre By, Nørrebro og Vanløse har henvendte sig med vedlagte ønsker til budget 2013.

Hvert af lokaludvalgene Bispebjerg, Christianshavn, Indre By, Nørrebro og Vanløse har henvendte sig med vedlagte ønsker til budget 2013. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til ØU Ønsker til budget 2013 fra lokaludvalgene Bispebjerg, Christianshavn, Indre By, Nørrebro og Vanløse Hvert af lokaludvalgene

Læs mere