Fødselsår: Geotekniske undersøgelser og projektering, design af byggegruber, revneskadede bygninger samt syn og skøn.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fødselsår: 1953. E-mail sgu@geokonsult.dk. Geotekniske undersøgelser og projektering, design af byggegruber, revneskadede bygninger samt syn og skøn."

Transkript

1 Geo Konsult ApS Lyngvej Lyngby Kontor Mobil Mail Curriculum Vitae Søren Gundorph Personlig information Stilling Kontakt Speciale Nøglekvalifikationer Nationalitet: Dansk Fødselsår: 1953 Senior geotekniker i Geo Konsult ApS Stifter og ejer af Geo Konsult ApS Geo Konsult ApS Kontor Mobil Geotekniske undersøgelser og projektering, design af byggegruber, revneskadede bygninger samt syn og skøn. Søren Gundorph har stor og bred erfaring inden for geoteknik, funderingskonstruktioner og anlægsarbejder - med speciale i design af byggegrubeindfatninger. Han har varetaget undervisning i geoteknik og har som projektleder med klientansvar arbejdet med geoteknik og funderingsopgaver i forbindelse med byggegruber, større ledningsanlæg, bygninger, højspændings transmissionslinjer, store pælefunderingsprojekter og et stort antal større og mindre jordbundsundersøgelser og anlægsarbejder i. Søren Gundorph har som faglig projektleder forestået forundersøgelser, projektering og tilsyn med større anlægsprojekter på Grønland, herunder højspændings transmissionslinjer og flere lufthavne i og uden for permafrostregioner, Grønland. Han har desuden løst opgaver i Bhutan, Tanzania, Kenya, Jamaica og Bahamas m.fl. Søren Gundorph har siden 1996 været udnævnt syns- og skønsmand af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed samt udnævnt fagdommer ved Voldgiftsnævnet. Stifter/partner i Geo Kompagniet ApS, der ophørte den Profession Ingeniør Uddannelse Akademiingeniør, s Ingeniørakademi (nu DTU), 1983 Ansættelser Geo Konsult ApS Geo Kompagniet ApS GEO Rambøll A/S Geoteknisk Institut (nu GEO) Københavns Teknikum Rambøll, Hannemann & Højlund A/S (nu Rambøll) s Ingeniørakademi (nu DTU) Geoteknisk Institut (nu GEO) Oktober /6

2 Erfaring Geo Konsult ApS Senior geotekniker 2014 Syddansk Universitet. Odense. Nyt SUND: Planlægning, udførelse og rapportering af geotekniske og hydrogeologiske undersøgelser omfattende 20 boringer. Klient: EKJ A/S 2013 Geoteknisk rådgiver for EKJ A/S vedrørende anlægsarbejder for nyt Statens Naturhistoriske Museum, København. Klient: EKJ A/S Geoteknisk rådgiver for Banedanmark vedrørende anlægsarbejder og - konstruktioner i projektet Den nye bane København-Ringsted". Herunder for projekterne: TP10, TP20, TP21, TP30, TP40, TP41 og TP45. Klient: Banedanmark Nyt Odense Universitets Hospital, OUH og Syddansk Universitet, SUND: Geoteknisk rådgiver i forbindelse med planlægning af forundersøgelser, rapportering og rådgivning byggegruber og anlægsarbejder i øvrigt. Klient: Medic OUH Udførelse af geo- og miljøtekniske undersøgelser omfattende ca. 100 boringer for ca. 1,0 km ny ø1200-ø1400 aflastningsledning inkl. bygværker i Hvidovre Strandvej og Søstjernevej, Hvidovre Kommune: Gennemgang af byggesagsarkiver, udførelse af fotoregistreringer. Bistand til design af grundvandssænkningsanlæg og udførelse af kontinuert grundvandsovervågning. Klient: Hvidovre Forsyning Spildevand A/S Har som syns- og skønsmand og sagkyndig varetaget flere end 85 syns- og skønssager siden maj Udmeldt voldgiftdommer. Udmeldt af Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Klient: Diverse civilretter, Voldgiftsnævnet og advokater Geo Kompagniet ApS Senior geotekniker Udførelse af geo- og miljøtekniske undersøgelser omfattende ca. 160 boringer for 1,2 km ny ø800-ø1200 regnvandsledning inkl. bygværker i Kystagerparken, Hvidovre Kommune: Gennemgang af byggesagsarkiver, udførelse af fotoregistreringer og af kontinuert vibrationsmåling af udvalgte ejendomme. Bistand til design af grundvandssænkningsanlæg og udførelse af kontinuert grundvandsovervågning. Klient: Hvidovre Forsyning Spildevand A/S 2011 Udførelse af geo- og miljøtekniske undersøgelser for kloakering af sommerhusområde syd for Nordre Strandvej, Hornbæk. Klient: Forsyning Helsingør - Spildevand A/S Oktober /6

3 Design og optimering af spunsvægsindfatninger, inkl. ankre og afstivninger, for m 3 underjordisk regnvandsbassin og pumpestation, Bassin ved Nymoseparken i Gentofte. Klient: NCC Construction A/S Sammenlignende beregninger i programmerne GGU-Retain og GGU-Latpile med FEM-beregninger i Plaxis af front- og modholdsvæg (combi-vægge - Kingpost walls) for havneanlæg Norvikudden, syd for Stockholm i Sverige. Klient: Cowi A/S Design og optimering af byggegrubeindfatninger (københavner-, spuns- og sekantpælevægge) i Københavnsområdet for rådgivere og entreprenører, herunder Karberghus (forankrede sekantpælevægge), Nordhavnsvejen (multiforankrede spuns- og sekantpælevægge), afstivede spunsindfatninger for 12 m dybe presse- og modtagegruber Graveaktør Østerport Station for Metro Cityringen. Klient: Hasbo A/S, NCC Construction A/S, NCC Hercules Fundering A/S Udførelse af geo- og miljøtekniske undersøgelser for nye kloak- og bassinledninger samt bygværker i Hvidovre Kommune: Frydenhøjstien, Lodsvej, Sønderkær/Elme Allé og Havnens Pumpestation. Gennemgang af byggesagsarkiver, udførelse af fotoregistreringer og af kontinuert vibrationsmåling af udvalgte ejendomme. Klient: Hvidovre Forsyning spildevand A/S Udførelse af geo- og miljøtekniske undersøgelser for ny kloakledning i Nordre Strandvej, Hornbæk. Klient: Forsyning Helsingør - Spildevand A/S Design og optimering af spunsvægsindfatninger, inkl. ankre og afstivninger, for 1050 m 2 underjordisk regnvandsbassin og pumpestation, Virum Overdrev i Kgs. Lyngby. Desuden vurdering og beregning af lokal og totalstabilitet af bassin og omgivelser. Klient: NCC Construction A/S 2009 Hvidovre. Supplerende ledning langs Avedøre Havnevej. Ansvarlig for udførelse af geotekniske undersøgelser for en 1,2 km lang regnvandsledning, dimension ø1000-ø1500. Udførelse af generel fotoregistrering af naboejendomme og udførelse kontinuert vibrationsmåling af udvalgte ejendomme. Klient: Hvidovre Forsyning Spildevand A/S Design og optimering af spunsvægsindfatninger, inkl. ankre og afstivninger, for m 3 underjordisk regnvandsbassin og pumpestation, Bassin på Århus Havn. Klient: NCC Construction A/S 2008 Kenya 80 MW Power Plant ved Rabai. On-site tilsyn med mark- og laboratorieundersøgelser. Klient: Burmeister & Wain Scandinavian Contractor A/S København, Ombygning af Parken. Opførelse af 40 m høj og 95 m lang midlertidig skærmvæg. Design af funderingskonstruktioner (fundamenter og jordankre). Oktober /6

4 Klient: Ingeniørfirmaet Jørgen Søgaard ApS 2007 Hellerup. "Dessau". Ansvarlig for beregning af forankring for en 10 m dyb og m 2 stor byggegrube på arealet Tuborg Syd i Hellerup. Klient: NCC Construction A/S København, Ombygning af Parken. Ny tribune D, bygning F1 og H Projektleder for geotekniske undersøgelser om- og nybygning i Parken, design og rådgivning i forbindelse med etablering af byggegruber (indfatningsvægge og jordankre) og udarbejdelse af udbudsmateriale. Klient: Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S 2006 Ordrup, Multihal. Projektleder for udførelse af geotekniske undersøgelser for Ny Multihal (grundplan m2) og tilknyttet geoteknisk rådgivning. Klient: Gentofte Kommune 2005 Bahamas Clifton Pier Power Station i Nassau. Ansvarlig for udarbejdelse af undersøgelsesprogram for fundering i karbonat-jord af ny 18 MW Generator samt bygning med traverskran. Udfører on-site tilsyn med undersøgelserne. Udarbejder geoteknisk designrapport og opfølgning i DK. Klient: Burmeister & Wain Scandianvian Contractor A/S GEO Senior geotekniker 2004 Jamaica Udsendt som specialist i forbindelse med etablering af 490 m lang kajkonstruktion i Kingston, Jamaica. Klient: Pihl & Søn A/S Rambøll A/S Geotekniker / Senior geotekniker 2004 Ishøj Station. Projektleder med ansvar for udførelse af geotekniske undersøgelser og rådgivning for ombygning af Ishøj Station. Klient: Vilhelm Lauritzen A/S Projektleder med ansvar for undersøgelse af og rådgivning i forbindelse med sætningsskader eller drænproblemer for en lang række ejendomme. Klient: Private Ordrup. Ordrup skole. Fagprojektleder for fundamentsforstærkning af Ordrup Skole omfattende ramning af ø159 stålrørspæle, ca. 7,5 km pæle. Klient: Gentofte Kommune 2003 Grønland Nuuk, Qullilerfik Bygningen. Fagprojektleder med ansvar for etablering af designbasis for funderingen på klippe af en 12 etagers kontorbygning i Nuuk, Qullilerfik Bygningen, og design af klippeanker-systemet. Klient: Byggekonsortiet Qullilerfik København, Codanhus. Fagprojektleder for projektering og udbudsdokumenter for jord- og fundamentsarbejder for et 5000 m 2 stort kontorbyggeri i centrum af København/Frederiksberg i 5 etager og med kælder i 2 etager. Fundering udføres efter sløjfning af et større system af underjordiske skakte Oktober /6

5 og tunneller. Varetagelse af geoteknisk tilsyn under opførelsen af byggeriet. Klient: Codan Ejendomme A/S 2001 København, Codanhus. Udførelse af dybtgående arkivsøgning vedr. oprindelsen af et større system af skakte og tunneller fra omkring år 1860 under Codan-grunden. Klient: Codan Ejendomme A/S Grønland Uummannaq Lufthavn. Fagprojektleder og tilsyn med geotekniske undersøgelser Uummannaq Lufthavn, Qaarsut, i Nordvestgrønland. Fagprojektleder for etablering af geoteknisk projekteringsgrundlag for landingsbanen og ansvar for geoteknisk projektering. Den 1020 m lange landingsbane ligger i et område med kontinuert permafrost. Udsendt specialist og fagprojektleder for teknisk opfølgning af anlægsarbejder og teknisk opfølgning på slidlagsbelægning i forbindelse med drift af lufthavnen. Klient: Grønlands Lufthavnsvæsen 2000 Ørestad, Fields butikscenter. Fagprojektleder med ansvar for planlægning og udførelse af geotekniske og hydrogeologiske undersøgelser for Field s butikscenter i Ørestad samt etablering af geoteknisk projekteringsgrundlag for funderingen. Undersøgelserne dækker et areal på ca m 2 og omfatter et højhus med 24 etager. Klient: TK-development Ørestad. Koordinator og senior projektingeniør for geoteknik og hydrogeologi i forbindelse med udviklingen af Ørestaden, projekt Infrastruktur Ørestad, et 310 ha stort areal til beboelse, kontorer og serviceindustri. Klient: Ørestadsselskabet A/S 1997 Bhutan Udsendt specialist og fagprojektleder med ansvar for planlægning og udførelse af geotekniske undersøgelser for 3 antennemaster i Bhutan i Himalaya og endvidere etablering af geoteknisk projekteringsgrundlag for funderingen af masterne. De m høje master ligger på bjergtoppe i højder af 3600 til 4000 m over havet. Klient: Tele Consult 1997 Grønland Udsendt specialist. Fagtilsyn med geotekniske undersøgelser for en lufthavn i Qaanaaq (Thule) i Nordvestgrønland. Den 1020 m lange landingsbane ligger i et område med kontinuert permafrost (77,6 N). Fagprojektleder for etablering af geoteknisk projekteringsgrundlag for landingsbanen og ansvarlig for geoteknisk projektering. Klient: Grønlands Lufthavnsvæsen Roskilde, KARA forbrændingsanlæg. Fagprojektleder for udførelse projektering, tilbudsdokumenter og tilsyn i forbindelse med etablering af en 9 m dyb, 2000 m 2 stor udgravning til industrianlæg. Etableringen af udgravningen, 160 m spunsvæg, etablering af 6 københavnervægge og demontering af eksisterende jordankre. Geoteknisk tilsyn under bygningen af anlægget. Klient: I/S KARA 1995 Tanzania / Kenya Singida-Arusha Transmissionsline. Fagprojektleder og ansvarlig for vurdering af licitationstilbud vedr. geotekniske undersøgelser, inkl. vurdering af udbydernes personel, markudstyr og laboratoriefaciliteter i Tanzania og Kenya for en 314 km lang 220 kv transmissionsledning mellem Singida og Oktober /6

6 Arusha, Tanzania. Projektet er et udviklingsprojekt finansieret af DANIDA. Klient. Danish Rural Electrification Company Grønland Sisimiut Lufthavn. Fagprojektleder med ansvar for planlægning af og tilsyn med geotekniske og geofysiske undersøgelser for anlæggelsen af Sisimiut Lufthavn i Vestgrønland. Den 920 m lange asfalterede landingsbane ligger delvis på land og delvis på vand i et semi-permafrostområde. Fagprojektleder med ansvar for etablering af geoteknisk projekteringsgrundlag for lufthavnen og ansvar for geoteknisk projektering. Klient: Grønlands Lufthavnsvæsen / Tyskland Fagprojektleder med ansvar for geoteknisk projektering af og tilsyn med fundering og permanent dræning af en højspændings transformatorstation i Rostock (KONTEK HVDC, Bentwisch). Klient: SEAS A/S Grønland Nuuk. Buksefjord værket. Konsulent for fundering af en 132 kv højspændings transmissionslinie fra Buksefjord hydroelektriske kraftværk til Nuuk (57 km). Klient: Grønlands Hjemmestyre v. Dansk Energi Kommission 1994 Østerbro, "Vibekevang". Fagprojektleder for undersøgelser og fastlæggelse af årsag til revne-beskadigelse af et større boligkompleks på Østerbro (100 huse) - funderingsfejl. Klient: Private 1985 Grønland Konstabel Pynt Lufthavn, Jameson Land. Tilsyn med anlægsarbejder for Konstabel Pynt Lufthavn ved Scoresbysund i Østgrønland. Anlægsarbejderne bestod af en 1000 m landingsbane, vej, bygnings- og ankerfundamenter og brændstoftankanlæg i permafrostområde. Sprog Sprog Tale Læse Skrive Engelsk Udmærket Udmærket Udmærket Tysk Godt Godt Godt Medlemskaber Nyeste kurser Publikationer/Foredrag Dansk Geoteknisk Forening (DGF). Dansk Forening for Tunnel- og Undergrundsarbejder (DFTU) Grønland - Pælefundering, DKBI - Byggegruber. Planlægning, dimensionering og udførelse DKBI A/S - Jordankre. Beregning, udførelse og test DKBI A/S - Udførelse og beregning af byggegruber Univ. Coll. Vitus Bering - Erfaringer fra byggeskader DKBI A/S - Gode funderingskonstruktioner DKBI A/S - BPS. Udarbejdelse af Arbejdsbeskrivelser for jord Byggecentrum - Bygge- og anlægsarbejder i forurenet jord DKBI A/S - Erfaringer fra funderingsuheld DKBI A/S Afholdt følgende indlæg i Dansk Geoteknisk Forening: - Sekantpælevægge dimensionering. Marts Spidsbæreevne af indfatningsvægge. Februar Vandtryk bag indfatningsvægge. Marts 2009 Øvrigt 1998: Søren Gundorph har i 1998 udarbejdet undervisningsmateriale til og undervist ved et seminar om emnet "Projektering af stive konstruktioner, påvirket af jordtryk, og samspillet herimellem". Oktober /6

7 Klient: Dansk Betoninstitut A/S 2009/2011: Søren Gundorph har i 2009 udarbejdet undervisningsmateriale til kurset "Beregning af jordtrykspåvirkede betonkonstruktioner" og afholdt kurset i 2009 og Klient: Dansk Konstruktions og Betoninstitut A/S Søren Gundorph er gennem omfattende rejseaktivitet i 70 lande fortrolig med forholdene i mange lande i Verden (især med Indonesien). Oktober /6

Entreprise, projektering- og projektledelse. Projekteringsledelse, af arkitekter, rådgivere, og entreprenører på byggeprojekter

Entreprise, projektering- og projektledelse. Projekteringsledelse, af arkitekter, rådgivere, og entreprenører på byggeprojekter Kompetenceprofil / Curriculum Vitae Niels-Otto Krarup Resumé Bygherrerådgivning, projektledelse og management, har været de 3 gennemgående temaer i den senere årrække af min karriere. Den store faglige

Læs mere

Ledelse og administration Bygningsinstallationer, energi, indeklima, automatik. Bygningsgennemgang, besigtigelse, renovering.

Ledelse og administration Bygningsinstallationer, energi, indeklima, automatik. Bygningsgennemgang, besigtigelse, renovering. PROFIL Navn Speciale Nationalitet Levnedsprofil LARS KRISTENSEN Ledelse og administration Bygningsinstallationer, energi, indeklima, automatik. Bygningsgennemgang, besigtigelse, renovering. Dansk Bygningsingeniør

Læs mere

Anders Strange Hansen

Anders Strange Hansen Anders Strange Hansen Personlig information Nationalitet: Dansk Fødselsår: 1969 Kontakt Epost: as@strange-consult.dk Tlf.: +45 40455799 Uddannelse Civilingeniør, Bygningslinien fra Danmarks Tekniske Højskole

Læs mere

Syddjurs Kommune. Februar 2014 PROJEKT ÅBEN VAND I RØNDE

Syddjurs Kommune. Februar 2014 PROJEKT ÅBEN VAND I RØNDE Syddjurs Kommune Februar 2014 PROJEKT ÅBEN VAND I RØNDE PROJEKT ÅBEN VAND, RØNDE Syddjurs Kommune Projekt nr. 216541541 Version: 21. feb. 2014 Udarbejdet af Carsten Fjorback Lars Nordenhof Christian Lundgaard

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

: Tina Kreutzmann Petersen

: Tina Kreutzmann Petersen CV Tina Kreutzmann Petersen Navn Fødselsår : 1967 Nationalitet Sprog Uddannelse Kontakt Profession : Tina Kreutzmann Petersen : Dansk (permanent bosiddende i Grønland) : Dansk og engelsk : Teknikumingeniør,

Læs mere

Uddannelse Cand. scient. i biologi, Københavns Universitet, Botanisk Institut 1994.

Uddannelse Cand. scient. i biologi, Københavns Universitet, Botanisk Institut 1994. Curriculum Vitae Navn Speciale Nationalitet SIGNE NEPPER LARSEN Terrestrisk økologi, biodiversitet, vegetation og vådområder. VVM (Vurdering af Virkninger på Miljøet), Natura 2000, naturbeskyttelse- og

Læs mere

trends MØD OS HER PÅ BYGGERI 14 for byggebranchen 2011-2014 Kig ind på stand A-1050 og få mere at vide om rapporten

trends MØD OS HER PÅ BYGGERI 14 for byggebranchen 2011-2014 Kig ind på stand A-1050 og få mere at vide om rapporten trends for byggebranchen 211-214 MØD OS HER PÅ BYGGERI 14 Kig ind på stand A-15 og få mere at vide om rapporten indholdsfortegnelse Indledning side 3 Statistik 211-213 side 4-2 Top 1 projekter 213 side

Læs mere

FAKTA OM EKJ INDHOLD. I alt er vi 225 medarbejdere, når også Broconsult er regnet

FAKTA OM EKJ INDHOLD. I alt er vi 225 medarbejdere, når også Broconsult er regnet Ny i EKJ FAKTA OM EKJ EKJ er i dag en organisation med to sektorer en bygge- og en anlægssektor - og datterselskabet Broconsult knyttet til anlægssektoren. I alt er vi 225 medarbejdere, når også Broconsult

Læs mere

1. halvår 2009. Kurser. og konferencer

1. halvår 2009. Kurser. og konferencer 1. halvår 2009 Kurser og konferencer Byggecentrums Kurser og Konferencer Med godt 5.000 professionelle kursuskunder om året er Byggecentrum en af byggeriets førende, neutrale udbydere af efteruddannelsesaktiviteter

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere

Kompetence: Stor erfaring med projektledelse af multidisciplinære jernbaneprojekter og anlægsprojekter

Kompetence: Stor erfaring med projektledelse af multidisciplinære jernbaneprojekter og anlægsprojekter CV Niels@trailc.dk +45 2336 7248 Personlige data: Navn : Niels Thougård Pedersen Født : 1965 Civilstand : Gift, 3 børn ( 90, 92, 97) Bopæl : Virumbakken 10, 2830 Virum Uddannelse: Civilingeniør (B, statik)

Læs mere

Arbejdet som syns- og skønsmand - med eksempler

Arbejdet som syns- og skønsmand - med eksempler Arbejdet som syns- og skønsmand - med eksempler Søren Gundorph c/o Geo Konsult 03-03-2015 Geo Konsult 1 Indhold 1. Hvordan bliver man skønsmand? 2. Hvem er rekvirenterne? & Hyppige årsager. 3. Et sagsforløb

Læs mere

Overskrift Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby Vejdirektoratet - Danmark-Aalborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB (M.FL., JF. PKT. II..4)) Kontrakt om it-system

Læs mere

Påtegninger 36 Ledelsens påtegning 36 Revisionspåtegning 36

Påtegninger 36 Ledelsens påtegning 36 Revisionspåtegning 36 å r s r a p p o r t Virksomhedsprofil 3 Aarsleff leverer infrastruktur 3 Samarbejde og synergi 4 Specialister i infrastruktur 6 Banearbejder 8 Udland 10 Industrialisering i Rørteknik 12 Industrialisering

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Grenå: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme GRENÅ ANDELSBOLIGFORENING Afd. 3. og 3.2, Fuglsangvej -67, Grenå - Udbedring af byggeskader, hovedentreprise. Renovering af 94 boliger. CPV: 452000.

Læs mere

Asiaq Misissueqqaarnerit Grønlands Forundersøgelser. Årsregnskab 2007. Asiaq Box 1003 3900 Nuuk Tlf. 34 88 00 www.asiaq.gl

Asiaq Misissueqqaarnerit Grønlands Forundersøgelser. Årsregnskab 2007. Asiaq Box 1003 3900 Nuuk Tlf. 34 88 00 www.asiaq.gl Asiaq Misissueqqaarnerit Grønlands Forundersøgelser Årsregnskab 2007 Asiaq Box 1003 3900 Nuuk Tlf. 34 88 00 www.asiaq.gl Indholdsfortegnelse A. Beretning 2007 1. Kort om Asiaq 3 2. Faggruppen: Hydrologi,

Læs mere

Oktober 2011 Resumé. Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen

Oktober 2011 Resumé. Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Oktober 2011 Resumé Cityringen Udredning om en afgrening til Nordhavnen Metroselskabet By & Havn Tekst Metroselskabet I/S Metrovej 5 2300 København S Telefon +45 3311 1700 By & Havn I/S Nordre Toldbod

Læs mere

Dansk sprængteknik 25 år. Dansk sprængteknik. Udgivet i anledning af Dansk Sprængteknisk Forenings 25 års jubilæum

Dansk sprængteknik 25 år. Dansk sprængteknik. Udgivet i anledning af Dansk Sprængteknisk Forenings 25 års jubilæum Dansk sprængteknik 25 år Dansk sprængteknik Udgivet i anledning af Dansk Sprængteknisk Forenings 25 års jubilæum Redaktion: Dansk Sprængteknisk Forening/Erik K. Lauritzen Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte

Læs mere

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer

VIND 3 FLASKER VIN> Kurser. 2. halvår 2009. og konferencer VIND 3 FLASKER VIN> 2. halvår 2009 Kurser og konferencer KONKURRENCE VIND 3 FLASKER VIN Deltag i vores konkurrence og vær med i lodtrækningen om 3 x 3 flasker god rødvin! Svar på nedenstående 3 spørgsmål

Læs mere

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads

Vi larmer og støver. - Information om byggeriet Frederiks Plads Vi larmer og støver - Information om byggeriet Frederiks Plads FREDERIKS PLADS: Kort om byggeriet: Projektet er på i alt ca. 48.500 m 2, Ca. 35.000 m2 erhverv (ca. 5000 m 2 butikker) Ca. 12.000 m2 boliger

Læs mere

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer

VIND REJSEGAVEKORT & BØGER. Kurser. 1. halvår 2010. og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER 1. halvår 2010 Kurser og konferencer VIND REJSEGAVEKORT & BØGER Deltag i vores konkurrence! Vær med i lodtrækningen om et gavekort til Apollorejser til en værdi af kr. 3.500*

Læs mere

INDLEDNING. Rapportens billeder og figurer er egne, med mindre kilde er angivet.

INDLEDNING. Rapportens billeder og figurer er egne, med mindre kilde er angivet. INDLEDNING I forbindelse med uddannelsen til diplomingeniør inden for Byggeri og Anlæg, Vand og Miljø på Aalborg Universitet, er det et krav jf. gældende studieordning at den studerende skal i praktik

Læs mere

CV John H. Jørgensen Senior konsulent

CV John H. Jørgensen Senior konsulent CV John H. Jørgensen Senior konsulent Født 1946. Grønt er ikke blot godt for øjet det er sandelig også godt for arbejdsmiljøet. Uddannelse Udlært bygningssnedker 1966, Bygningskonstruktør - BTH KBH, 1974

Læs mere

Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006

Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006 ÅRSRAPPORT 06 Resumé Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006 resultat før skat er et utilfredsstillende overskud på kr. 51 mio. mod kr. 125 mio. i 2005. omsætningen i 2006 er steget

Læs mere

Håndtering af areal- og rettighedsforhold

Håndtering af areal- og rettighedsforhold 230 Håndtering af areal- og rettighedsforhold ved Københavns Metro Håndtering af areal- og rettighedsforhold ved Københavns Metro planer, realisering, projektorganisering m.m. Af civilingeniør Michael

Læs mere

Driften skal spinde guldet

Driften skal spinde guldet MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 1 januar 2009 2. årgang Pris Dkk 85,- Asset management: Driften skal spinde guldet København skal have nyt navn Tæt

Læs mere

- samlet vurdering af kumulative effekter

- samlet vurdering af kumulative effekter VVM-rapport for Skuespilhus, parkeringsanlæg og forsinkelsesbassin på Kvæsthusbroen - samlet vurdering af kumulative effekter September 2003 VVM-rapport for Skuespilhus, parkeringsanlæg og forsinkelsesbassin

Læs mere

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev.

Placering af skelbrønd Det er vigtigt at der tages stilling til placeringen af skelbrønden og gerne efter anvisning i dette brev. «EJER_NAVN» «EJER_ADR», «EJER_UDV_ADR» «EJER_POSTADR» 11. december 2014 S14-1646 D14-69117 Forslag til placering af skelbrønd på adressen «EJD_BELIGGENHED» Som tidligere oplyst skal der spildevands kloakeres

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere