Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Risskov: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse VIA UNIVERSITY COLLEGE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Campusbyggeri i Skejby. Kontrakten omfatter projektering og udførelse af nyt Campusbyggeri for VIA University College, beliggende i Skejby, Århus Jorder mellem Hedager, Dusager og Brendstrupgårdsvej. Kontrakten blev udbudt som totalentrepriseaftale på grundlag af byggeprogram med tilhørende betingelser. Campusbyggeriet vil omfatte følgende uddannelser, Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutudddannelsen, Ernæring og Sundhedsuddannelsen, Fysioterapeutudddannelsen og Sygeplejeskeudddannelsen med tilhørende fællesadministrative funktioner samt EVU-divisionen, Udviklingsdivisionen og Center for Undervisningsmidler (tidligere Amtscenter for Undervisning). Byggeriet vil rumme kontorer, mødelokaler, undervisningslokaler i forskellige størrelser og til forskellige formål, herunder auditorier, laboratorier, speciallokaler til de enkelte uddannelsesinstitutioner med tilhørende fællesarealer, samlingsarealer, bibliotek, kantine o.l. CPV: , E.Pihl & Søn A.S., Skomagervej 3.B, DK-700 Vejle. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

2 DK-Vrå: Briller HJOERRING KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Prisaftale vedrørende levering af briller. Hjørring Kommune yder helbredstillæg efter Lov om Social Pension 4 a stk. 4 til folkepensionister og efter Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension 8 stk. 4 til førtidspensionister til dækning af udgiften til permanente briller, der afhjælper nær- og langsynethed, herunder bygningsfejl. Kommunen yder desuden helbredstillæg til dækning af udgiften til individuelt fremstillede læsebriller, hvis der er en synsforskel og/eller en bygningsfejl mellem øjnene på dioptri eller derover. Læsebrillen skal afhjælpe en bygningsfejl på dioptri eller mere på mindst ét øje. Ved briller og læsebriller forstås standardbrille, hvor der ydes tilskud til stel og henholdsvis enkeltstyrke og bifokale glas. Se udbudsmaterialet for ydeligere oplysninger. CPV: , , , , Louis Nielsen A/S, Indkildevej 2A, DK-920 Aalborg SØ.

3 DK-Vrå: Tjenesteydelser inden for fysioterapi HJOERRING KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Prisaftale vedrørende levering af fodbehandling. Prisaftale vedr. levering af fodbehandling: Hjørring Kommune yder helbredstillæg efter Lov om Social Pension 4 a stk. 4 til folkepensionister og efter Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension 8 stk. 4 til førtidspensionister til dækning af udgiften til nødvendig og vedvarende fodbehandling. Tilskuddet ydes til behandling i form af almindelig fodpleje og egentlig fodbehandling, som pensionisten ikke selv kan varetage, og som ikke er omfattet af Sundhedsloven eller anden lovgivning. CPV: Fodklinikken v. Doris Mosen, Grundtvigsvej 2, DK-9800 Hjørring. Tlf

4 DK-Vrå: Akryltænder HJOERRING KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Prisaftale vedrørende levering af tandproteser. Prisaftale vedr. levering af tandproteser. Hjørring Kommune yder helbredstillæg efter Lov om Social Pension 4 a stk. 4 til folkepensionister og efter Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension 8 stk. 4 til førtidspensionister til dækning af udgiften til en aftagelig tandprotese. Tilskuddet ydes til helproteser og helsæt i form af akryl-protese og til aftagelige delproteser i form af stålunitor-proteser, med mindre en akryl-protese er mere velegnet. Helbredstillægget omfatter de udgifter, der indgår i behandlingsforløbet, herunder udgiften til dublikering og rebasering. Til pensionister, der ønsker en fast protese, beregnes helbredstillægget i forhold til prisen på den type aftagelig tandprotese, som alternativt ville være anvendelig. CPV: Tandlæge Ole Toft-Hansen ApS, Nordjyllands Implantatcenter, Springvandspladsen 4, DK-9800 Hjørring. E-post: Tlf

5 DK-Hillerød: Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger REGION HOVEDSTADEN, KONCERNOEKONOMI/INDKOEB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Respiratorisk overvågning, behandling og anden form for hjælp og pleje til hjemmeboende patienter med respirationsinsufficiens i Region Hovedstaden. Kontrakten skal dække Region Hovedstadens behov for løbende at kunne rekvirere ufaglærte hjælpere til respiratorisk overvågning, behandling og anden form for hjælp og pleje til hjemmeboende patienter med respirationsinsufficiens (ufaglærte respiratorordninger) i det geografiske område, som Region Hovedstaden dækker over (inkl. Bornholm). CPV: , Bruger & Hjælper Formidlingen A/S, Ellebjergvej 52,.sal, DK-2450 København SV. HandicapHjælp Danmark, Stationsalléen 42,.sal, DK-2730 Herlev. Vikar MayDay ApS, Nygårds Plads 5, DK-2605 Brøndby.

6 DK-Hellerup: Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed GENTOFTE HOSPITAL Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Byplanlægning m.v. under Generalplan 205. Se punkt II..5). Den udbudte rammeaftale omfatter i) udarbejdelse af bilag til Generalplan 205 omfattende plan for byrum, grønne arealer samt trafik- og parkeringsforhold, samt adskilte successive eller parallelle optioner på ii) projektering af adskilte aktiviteter omfattet af det udarbejdede bilag og på iii) tilsyn under udførelse af førnævnte aktiviteter inden for en påtænkt bevillingsramme på ca. DKK , som endnu ikke er politisk godkendt. Denne ramme angår hele hospitalsombygningen, hvoraf den udbudte rådgivning kun udgør en mindre del. CPV: Konsortium bestående af Sweco Architects A/S, Skaarup & Jespersen og Landskabsarkitekt m.a.a. BIRKNIELSEN LANDSKABSARKITEKTER PLANLÆGGERE m.a.a, Strandvejen 56, DK-2900 Hellerup.

7 DK-København: Kortlægning fra luften KORT OG MATRIKELSTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Køb af brugsret til landsdækkende sommer ortofoto fra Indkøb af landsdækkende sommer ortofoto fra 2008 til Miljøministeriet, Forsvaret, Danmarks Miljøportal, Vejdirektoratet og Kulturarvsstyrelsen. CPV: COWI A/S, Odensevej 95, DK-5260 Odense S. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

8 DK-København: Taxikørsel DSB ens betegnelse for kontrakten: Taxi kørsel for DSB koncernen. DSB benytter taxa til befordring af passagere samt kørende og administrativt personel. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Dantaxi A/S, Jernbane Allé 68, DK-2720 Vanløse. Tlf

9 DK-Fredericia: Maskiner til produktion og udnyttelse af mekanisk energi DONG ENERGY GENERATION A/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Lukket båndtransportør til transport af træpiller. Lukket båndtransportør til transport af træpiller. CPV: NAMA A/S, Spættevej 5, DK-8766 Nr. Snede.

10 DK-København: Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil KOEBENHAVNS BRANDVAESEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Anskaffelse af partikelfiltre til Københavns Brandvæsens køretøjer over 3,5 tons. Anskaffelse af partikelfiltre til Københavns Brandvæsens køretøjer over 3,5 tons. CPV: KCS ApS, Selinevej 4, port 3, DK-2300 København S.

11 DK-København: Levering af programmel KOEBENHAVNS TEATER (COPENHAGEN THEATRE) CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): , Levering af programmel. Implementering af programmel. Galathea STS Ltd., Seatem House 39, Moreland Street, UK-London ECV 8BB. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

12 DK-København: Diverse tjenesteydelser DR Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Totalopgave i forbindelse med DRs brevkontakt og opkrævning af medielicens. Design, printning, kuvertering og levering til postudbringer samt elektronisk betalingsservice. CPV: , , PBS A/S, Lautrupbjerg 0, DK-2750 Ballerup.

13 DK-Roslev: Rensning af kloakledninger SKIVE KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, SKIVE SPILDEVAND ens betegnelse for kontrakten: Drift og vedligeholdelsestiltag i afløbsledninger i Skive Kommune. Rammeaftalen omfatter udførelse af drift og vedligeholdelsestiltag i afløbsledninger i Skive Kommune. Opgaverne vil være af varierende karakter da de er afhængige af den fysiske tilstand af afløbsledningerne i Skive Kommune, andre akut opståede faktorer samt politiske udmeldinger og bevillinger. Der kan således ikke garanteres for en bestemt mængde opgaver på årsbasis, men Skive Kommune vil benytte virksomhederne som der indgås rammeaftale med ved løsning af opgaver i relation til drift og vedligeholdelsestiltag i afløbsledningerne i Skive Kommune. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Johs. Ø Mortensen aut. kloakmester - og entreprenørfirma, Kviumvej 2, DK-7560 Hjerm. NKI Kloak- og industriservice A/S, Lundeborgvej 2, DK-9220 Aalborg Ø.

14 DK-København: Ortopædiske artikler KOEBENHAVNS KOMMUNE, SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN, HJAELPEMIDDELCENTRET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Ortopædiske fodindlæg. Levering af ortopædiske fodindlæg til borgere i Københavns Kommune i henhold til servicelovens 2. CPV: Konsortiet v/ Bandagist Jan Nielsen, Frederiksborggade 23, DK-360 København K. Tlf

15 DK-Ringsted: Hjælpemidler til ældre RINGSTED KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af leje af hjælpemidler. Kontrakten vedører leje af hjælpemidler til borgere i Ringsted Kommune. CPV: , Zealand Care A/S, Ved Faurgården 5 D, DK-4300 Holbæk. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

16 DK-Randbøl: Skovning og transport SKOV- OG NATURSTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Flishugning. Flishugning i Jylland og på Fyn. Tjenesteydelsen består hovedsageligt af flishugning af hele træer, trædele og hugstaffald i tyndingsbevoksninger (især nåletræ) og på afdrifts-/lysstillingsarealer i skov. CPV: EHJ Entreprenør, Brundtvej 3, DK-8370 Hadsten.

17 DK-København: Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser KOEBENHAVNS ENERGI A/S, VARME & BYGAS ens betegnelse for kontrakten: Levering af Varmeenergimålere af typen ultralyd. Levering af Varmeenergimålere af typen ultralyd med dimensionerne DN 5 mm til og med DN 80 mm. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Kamstrup A/S, Industrivej 28 - Stilling, DK-8660 Skanderborg. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Brunata Skovgaard A/S, Høgevej 7, DK-6705 Esbjerg. E-post: Tlf

18 DK-Århus: Arbejder under terræn, undtagen tunneler, skakte og underføringer ARHUS KOMMUNE VAND OG SPILDEVAND ens betegnelse for kontrakten: Udligningsbassiner på Viby Renseanlæg og Havneområdet, Århus Kommune. Delaftale : Omfatter projektering og udførelse af bassinanlæg på Viby Renseanlæg. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Årsleff AS, Lokesvej 5, DK-8230 Åbyhøj. Tlf Fax

19 DK-København: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer STATENS SERUM INSTITUT Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Petriskåle. Rammeaftale vedr. SSI Diagnostika's forbrug af 9 cm og 4 cm petriskåle. CPV: , , Heger A.S., Svaddeveien 62, N-3660 Rjukan. E-post: Internetadresse (URL): Heger A.S., Svaddeveien 62, N-3660 Rjukan. E-post: Internetadresse (URL):

20 DK-Skive: Tømning af sivebrønde eller septiktanke SKIVE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af tømningsordning for bundfældningstanke i Skive Kommune. Tømning af bundfældningstanke mv. i Skive Kommune. CPV: FKS Slamson, Teknikvej 36, DK-5260 Odense S. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

21 DK-Charlottenlund: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed GENTOFTE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kontrakt om rådgiverydelse i forbindelse med nyopførelse af 2 plejeboliger i tilknytning til plejecentret Nymosehave i Gentofte Kommune. Rådgiverydelser. CPV: White Arkitekter A/S, Region København, Nyhavn 6, DK-05 København K.

22 DK-København: Reparation og vedligeholdelse af maskiner I/S AMAGERFORBRAENDING CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): , Reparation og vedligeholdelse af maskiner. Vanddampturbiner. Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: STORK Turbo Service BV, Damsluisweg 32, NL-332 ED Almere. Tlf Internetadresse (URL): Fax

23 DK-Hvidovre: Indsamling af affald HVIDOVRE KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, MILJOEAFDELINGEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indsamling og transport af haveaffald og papir i Hvidovre Kommune. Indsamling af ca tons haveaffald og 900 tons papir årligt i Hvidovre Kommune samt transport af affaldet til behandlingsanlæg i Storkøbenhavn. CPV: , M. Larsen Vognmandsfirma A/S, Vibeholmsvej 5-7, DK-2605 Brøndby. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax M. Larsen Vognmandsfirma A/S, Vibeholmsvej 5-7, DK-2605 Brøndby. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

24 DK-Brønderslev: Tømning af sivebrønde eller septiktanke BROENDERSLEV KOMMUNE, TEKNIK OG FORSYNING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Tømning af bundfældningstanke (septiktanke) i Brønderslev Kommune. Tømning af ca bundfældningstanke i Brønderslev Kommune gang årligt. Tømning foretages som udgangspunkt med slamafvandingsbil. CPV: NKI Kloak- og Industriservice A/S, Lundeborgvej 2, DK-9220 Aalborg Øst. Tlf

25 DK-København: Industrielle processtyringsanlæg og fjernstyringsudstyr KOEBENHAVNS ENERGI A/S ens betegnelse for kontrakten: Opgradering af Siemens S5 PLC udstyr på vandværker og understationer. Opgradering af Siemens S5 PLC udstyr på vandværker og understationer. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Dansk Automation og Analyse A/S, Hovedgaden 45, DK-2640 Hedehusene. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

26 DK-Hillerød: Konserveret fisk REGION HOVEDSTADEN KONCERNINDKOEB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Konserves. Ca kg. Konserves. Mængde er forventet årligt forbrug. CPV: , , Catering Engros, Stamholmen 75, DK-2650 Hvidovre.

27 DK-Hedehusene: Diverse maskiner til generelle og specielle formål DANSK RETURSYSTEM A/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammekontrakter vedrørende levering og montering af komprimatorer. har indgået to rammekontrakter om levering og montering af anlæg, hvis vigtigste bestanddel udgøres af et komprimatormodul til komprimering af emballager af plast og metal, men som derudover også består af et opsamlingsmodul og et overgangsstykke. CPV: Tomra System A/S, Brogrenen 3, DK-2635 Ishøj. E-post: Tlf Wincor-Nixdorf A/S, Tempovej 4, DK-2750 Ballerup. E-post: Tlf

28 DK-Hvidovre: Mejeriprodukter HVIDOVRE KOMMUNE, PERSONALE- OG IT-FORVALTNINGEN, INDKOEBSKONTORET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kontrakt vedrørende mejeriprodukter, æg og ægprodukter. Kontrakten omfatter levering af mejeriprodukter, æg og ægprodukter til kommunens tre plejehjem, rådhusets kantine, Bibliotekscaféen, Multicaféen, Aktivitetscentret og 0-6 års institutioner. CPV: , , , , , , The Danish Butter Export Union A/S - Smørmanden, Avedøreholmen 96-98, DK-2650 Hvidovre. Tlf Internetadresse (URL): Fax

29 DK-Århus: Elektroder REGION MIDTJYLLAND, INDKOEB OG LOGISTIK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Elektroder mm. Elektroder til hvile, korttids og langtids EKG mm. CPV: Ambu A/S, Baltorpbakken 3, DK-2750 Ballerup. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

30 DK-Hillerød: Sæder, stole, m.v. og dele dertil KONTORSTOLE OG DIVERSE KONTORMOEBLER Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kontorstole og diverse kontormøbler. Indkøb af diverse kontormøbler. CPV: , , Ikke oplyst

31 DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling FINANSMINISTERIET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Tjenesteydelser til brug for effektiviseringsopgaver. Se punkt II..5) i udbudsbekendtgørelse nr. 2008/S CPV: , Boston, Amaliegade 5, DK-256 København K. Tlf Internetadresse (URL): Fax Deloitte, Weidekampsgade 6, DK-2300 København S. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Devoteam, Lautrupsgade 3, DK-200 København Ø. Tlf Internetadresse (URL): Fax Ernst & Young, Tagensvej 86, DK-2200 København N. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax McKinsey & Company, Ved Stranden 4, DK-06 København K. Tlf Internetadresse (URL): Fax Rambøll Management, Nørregade 7A, DK-65 København K. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

32 DK-Ballerup: Trykkamre FORSVARETS MATERIEL TJENESTE CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): Trykkamre. GDA Sverige AB, Hagelvädersgatan 5, S Göteborg.

33 DK-Greve: Legetøj GREVE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indendørs og udendørs legetøj. Indkøb af Indendørs og udendørs legetøj til institutioner i Greve Kommune. CPV: ToyJoy Danmark, Lillebæltsvej 9, DK-675 Esbjerg. E-post: Lekolar A/S, Indsustriparken 9, DK-4640 Faxe. DICA A/S, Industrikrogen 9, DK-4683 Rønnede.

34 DK-Frederikberg: Snerydning FREDERIKSBERG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vintertjenester på offentlige institutioner. Udførsel af vintertjenester på offentlige institutioner, herunder snerydning, saltning/grusning samt bortkørsel af sne. CPV: , ISS Ejendomsdrift.

35 DK-Skanderborg: Tømning af sivebrønde eller septiktanke SKANDERBORG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Tømning af sivebrønde eller septitanke. Tømning af bundfældningstanke der ikke er tilsluttet offentlig kloak i Skanderborg Kommune. CPV: Ikke oplyst

36 DK-København: Ingeniørvirksomhed UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rådgivende ingeniørydelser i forbindelse med By & Havns bygge- og anlægsarbejder. By & Havn har indgået rammeaftaler med 6 rådgivere på hver delaftale af følgende 3 delaftaler: A. Anlægsopgaver (kajkonstruktioner, inddæmninger, veje, broer, dæmninger, kanaler, stier, pladser m.v.). B. Bygninger (p-anlæg, pakhuse, kontorbygninger, terminalbygniner, vedligeholdelse af eksisterende bygningsmasse, indretning af lejemål m.v.). C. Miljøopgaver, VVM-opgaver og forundersøgelser/screening/planlægningsopgaver. CPV: Atkins Danmark A/S, Arne Jacobsens Allé 7, DK-2300 København S. COWI A/S, Parallelvej 2, DK-2800 Lyngby. EKJ Rådgivende Ingeniører, Blegdamsvej 58, DK-200 København Ø. Grontmij Carl Bro A/S, Granskoven 8, DK-2600 Glostrup. ISC Rådgivende Ingeniører, Øster Allé 3, DK-200 København Ø. Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S, Lautrupvang 4B, DK-2750 Ballerup. Moe & Brødsgaard Rådgivende Ingeniører A/S, Tørringvej 7, DK-260 Rødovre. Rambøll Danmark A/S, Bredevej 2, DK-2830 Virum.

37 DK-Ringe: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kontrakt om anskaffelse af brugsret til og drift af arbejdsmarkedssystem på servicebureauvilkår. Kontrakten omfatter anskaffelse og drift af et standard rammesystem, som så vidt muligt skal understøtte alle sagssituationer og indeholder alle de funktionaliteter, som Jobcenter Faaborg-Midtfyn benytter i dagligdagen. IT-systemet skal sikre opfyldelsen af følgende overordnede formål: - Samle alle centrale arbejdsgange med udgangspunkt i jobcenteret i ét it-system. - Muliggøre smidige samarbejdsrelationer og vidensdeling på tværs af afdelinger i Jobcenter Faaborg-Midtfyn og i Faaborg-Midtfyn Kommune generelt såvel som med eksterne samarbejdspartnere. - Sikre overholdelsen af den til enhver tid gældende lovgivning på området, herunder rettidighed. - Kommunikere med interne og eksterne instanser. - Bidrage til, at borgerens journal er opdateret, således at den offentlige journalpligt overholdes. - Understøtte centrale arbejdsprocesser med sagsstyring samt muliggøre løbende effektivisering og tilpasning af arbejdsgange. - Sikre genanvendelse af data/oplysninger med henblik på at undgå genindtastninger. - Sikre systematisk informationsopsamling og dokumentation. - Sikre brugervenlighed bl.a. gennem single-sign-on. Systemet skal indeholde følgende hovedelementer: - Et sagsunderstøttende værktøj til brug i alle sagstyper; - Et tilbudsmodul; - Et planlægningsog registreringsværktøj til den virksomhedsrettede indsats; - Et modul til håndtering af intern og ekstern kommunikation; - Et modul til håndtering af advisering/styring af frister; - Oversigtsinformation. Alle dokumenter og notater skal gemmes i et dokumenthåndteringssystem. Dette kan enten tilbydes som en integration til Faaborg-Midtfyn Kommunes nuværende ESDH system KMD Sag eller tilbydes som et alternativt ESDH system, som bliver en del af denne leverance og integreres til det nuværende ESDH system, der som udgangspunkt ønskes fastholdt. Driften af systemet skal tilbydes som en del af den samlede leverance. Leverandøren skal tilbyde en servicebureauløsning. Udbuddet omfatter etablering, implementering, drift og projektledelse i forbindelse med etableringen af systemet. I udbuddet indgår også efterfølgende levering af service, support og fejlhåndtering inden for aftalte servicemål. Der forventes op til 200 brugere af systemet og maksimalt 00 samtidige brugere. Der skal være integration til følgende systemer: - Lovinformationssystem; - Kommunens Datavarehus; - Kommunens ydelsessystemer; - De fælles landsdækkende systemer (Jobindsats.dk, CRAM og AMFORA); - Kommunens elektroniske postsystem og elektroniske kalendersystem i GroupWise; - CVR/cpr (DPR); - Eventuelt til kommunens EDSH-system, jf. ovenfor. Der er desuden optioner på følgende: - Option på konvertering. - Option på organisatorisk implementering. - Option på forlængelse af kontrakten med 3 * år for år ad gangen. CPV: , , , , , , , KMD A/S, Lautrupparken 40-42, DK-2750 Ballerup. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

38 DK-København: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Arkitekt- og Landskabsarkitektydelser i forbindelse med By & Havns bygge- og anlægsarbejder. By & Havn har indgået rammeaftaler med 6 arkitekter/landskabsarkitekter på hver af følgende 3 delopgaver: A. Anlægsopgaver (kajkonstruktioner, inddæmninger, veje, broer, dæmninger, kanaler, stier, pladser m.v.) B. Bygninger (p-anlæg, pakhuse, kontorbygninger, terminalbygniner, vedligeholdelse af eksisterende bygningsmasse, indretning af lejemål m.v.) C. Miljøopgaver, VVM-opgaver og forundersøgelser/screening/ planlægningsopgaver. CPV: , XN A/S, Strandgade 73, 3., DK-40 København K. BIG Aps, Nørrebrogade 66 D, 2. sal, DK-2200 København N. Bystrup Arkitekter Aps, Vermundgade 40, DK-200 København Ø. Christensen & Co. A/S, Bragesgade 0, 3. sal, DK-2200 København N. Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S, Danneskjold-Samsøes Allé 28, DK-434 København K. Dissing+Weitling Arkitektfirma A/S, Dronningensgade 68, DK-420 København K. EBDNBA Arkitekter Aps, Struenseegade 5A, 2 tv, DK-2200 København N. Henning Larsen Architects A/S, Vesterbrogade 76, 4. sal, DK-620 København V. Holscher Arkitekter as, Vermundgade 40a, 3., DK-200 København Ø. POLYFORM, Esromgade 5 opg., rampen, DK-2200 København N. Schønherr Landskab K/S, Gl. Kongevej 3E, 4. TV, DK-60 København K. Tegnestuen Vandkunsten A/S, Nørrebrogade 66 D, 3., DK-2200 København N. Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S, Wildersgade 4, DK-408 København K.

39 DK-Fredericia: Taxikørsel FREDERICIA KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kørsel med kølemad til udvalgte borgere i kommunen. Kørsel med kølemad til udvalgte borgere. CPV: Westerlund & Wølk, Ægirsvej 4, DK-7000 Fredericia. Tlf

40 DK-København: Ingeniørvirksomhed UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S ens betegnelse for kontrakten: Rådgivende ingeniørydelser i forbindelse med By & Havns bygge- og anlægsarbejder. By & Havn har indgået rammeaftaler med 6 rådgivere på hver delaftale af følgende 3 delopgaver:. Anlægsopgaver (kajkonstruktioner, inddæmninger, veje, broer, dæmninger, kanaler, stier, pladser m.v.) 2. Bygninger (p-anlæg, pakhuse, kontorbygninger, terminalbygniner, vedligeholdelse af eksisterende bygningsmasse, indretning af lejemål m.v.) 3. Miljøopgaver, VVM-opgaver og forundersøgelser/screening/planlægningsopgaver. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Atkins Danmark A/S, Arne Jacobsens Allé 7, DK-2300 København S. COWI A/S, Parrallelvej 2, DK-2800 Lyngby. EKJ Rådgivende ingeniører A/S, Blegdamsvej 58, DK-200 København Ø. Grontmic Carl BroA/S, Granskoven 8, DK-2600 Glostrup. ISC Rådgivende Ingeniører A/S, Øster Allé 3, DK-200 København Ø. Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S, Lautrupvang 4 B, DK-2750 Ballerup. Moe & Brødsgaard Rådgivnede Ingeniører A/S, Tørringvej 7, DK-260 Rødovre. Rambøll Danmark A/S, Bredevej 2, DK-2830 Virum.

41 DK-København: Reparation og vedligeholdelse af rullende materiel TRAFIKSTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Drift af offentlig servicetrafik med tog i Midt- og Vestjylland. Hovedopgaven omfatter regional offentlig servicetrafik med tog på det danske statslige jernbanenet på strækningerne: Tønder-Esbjerg, Esbjerg-Skjern, Skjern-Århus, Århus-Struer, Struer-Skjern og Struer-Thisted. Hertil kommer optioner på den grænseoverskridende trafikering Tønder-Niebüll (Tyskland). Opgaven omfatter alle nødvendige aktiviteter for gennemførelse af togtrafik som offentlig service (passagertogtrafik) på jernbanen herunder bl.a. (a) personbefordring med tog, (b) vedligehold og klargøring af materiel, (c) billetsalg på visse af strækningens stationer samt (d) passagerinformation. CPV: , , , Arriva Skandinavien, Skøjtevej 26, DK-2770 Kastrup. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

42 DK-Hillerød: Rengøring af lokaler ARBEJDSMARKEDETS TILLAEGSPENSION Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøring i ATP. Rengøring af kontorlokaler og tilstødende arealer. CPV: ISS Facility Services A/S (ISS), Møntmestervej 3, DK-2400 København NV.

43 DK-Næstved: Trafiksanering i Holme Olstrup Vejdirektoratet Vejcenter Sjælland Toldbuen Næstved Ikke oplyst Ikke oplyst

44 DK-Århus: Belysningsarbejder Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks København K Ikke oplyst Ikke oplyst

45 DK-Næstved: Trafiksanering i Holme Olstrup Vejdirektoratet Vejcenter Sjælland Toldbuen Næstved Ikke oplyst Ikke oplyst

46 DK-Rødekro: Opførelsen af 4 boliger samt service og administrationsfaciliteter Domea Naffet Haderslev Ikke oplyst Ikke oplyst

47 DK-Randers: Ombygning af krydset Clausholmvej/Paderup Boulevard Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C Ikke oplyst Ikke oplyst

48 DK-København: To tekniske rådgivergrupper valgt til Femern projektet Femern Bælt A/S Vester Søgade 0 60 København V Ikke oplyst Ikke oplyst

49 DK-Viborg: 48 entreprenørfirmaer prækvalificeret til at byde på rådhusbyggeri Viborg Kommune Fælledvej 9, stuen 8800 Viborg Ikke oplyst Ikke oplyst

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Birkerød: Chassiser BEREDSKABSSTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af chassis'er, ladopbygninger og kroghejs. Beredskabsstyrelsen ønsker med udbuddet, at indgå aftale

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Rudkøbing: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger LANGELAND KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Offentligt Privat Partnerskab (OPP) ved ny skole i Rudkøbing.

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Ringsted: Byggearbejde RINGSTED KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Modernisering af Ortved Plejecenter. Projektering og udførelse af ombygninger i og tilbygninger til Plejecenter

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Kastrup: Sportsrekvisitter og -udstyr TARNBY KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Sports- og motorisk udstyr. Løbende indkøb af sportsrekvisitter og motorisk udstyr. CPV: 36400000.

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Korsør: Salt udvundet ved inddampning og ren natriumchlorid SLAGELSE KOMMUNE, DRIFT OG ANLAEG Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale om levering af vejsalt. Rammeaftaler

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Trykte bøger UNIVERSITY OF COPENHAGEN CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): 220000, 222000. Trykte bøger. Lærebøger. tildelt: Dawson Books Ltd, Foxhills House, Brindley Close,

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Viborg: Rengøring MIDT- OG VESTJYLLANDS POLITI Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøring og vinduespolering. Rengøring og vinduespolering i Midt- og Vestjyllands Politis lokaler

Læs mere

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed Randers Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Grenå: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme GRENÅ ANDELSBOLIGFORENING Afd. 3. og 3.2, Fuglsangvej -67, Grenå - Udbedring af byggeskader, hovedentreprise. Renovering af 94 boliger. CPV: 452000.

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Horsens: Bygge- og anlægsarbejder HORSENS KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Om- og udbygning af Plejehjemmet Lindehøj. Totalentreprisekontrakt for om og udbygning af plejehjemmet

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA Fagentreprise vedr. levering og montering af fast inventar. Region Syddanmark har med vedtagelsen af en ny akutplan besluttet

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Toner til laserprintere/faxmaskiner. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Toner til laserprintere/faxmaskiner. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Toner til laserprintere/faxmaskiner AABENRAA KOMMUNE Datatilbehør og forbrugsartikler. Indkøb af toner og blækpatroner, samt datatilbehør, til brug for Sydjysk Udbudssamarbejde bestående

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Fredericia: Elektriske motorer, generatorer og transformatorer ENERGINET.DK Pre-qualification for refurbishment of the control-, excitation-, gas supervision-, and static start / stop systems for a

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Næstved: Belysningsudstyr og elektriske lamper NAESTVED KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Lyskilder og El-materialer. Næstved Kommune har indgået aftale på Lyskilder og

Læs mere

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Albertslund: Fodpleje. Ordregiver Albertslund Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Albertslund: Fodpleje Albertslund Kommune Danmark-Aabenraa: Snerydning AABENRAA KOMMUNE Udførelse af vintertjeneste i Aabenraa Kommune i perioden 203-207. Udførelse af vintertjeneste i SAabenraa Kommune

Læs mere

Overskrift Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cykelsti syd for Udby og Nr. Aaby Vejdirektoratet - Danmark-Aalborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support NORDJYLLANDS TRAFIKSELSKAB (M.FL., JF. PKT. II..4)) Kontrakt om it-system

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester REGION NORDJYLLAND Udbud af ambulancetjenesten i Region Nordjylland. Kontrakt vedrørende den samlede ambulancetjeneste (kørsel ABC) i Region Nordjylland.Ambulancetjenesten

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Hjælpemidler til ældre AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Hjælpemidler - Helmadras, skum til indstillelig plejeseng til Aalborg, Hjørring, Brønderslev og Læsø kommuner Hjælpemidler -

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION DK-Ballerup: Programmelsupport THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: 7226000. Programmelsupport. Thales UK Limited Air Operations Wookey Hole Road, Wells BA5 AA Somerset DET FORENEDE

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK Helsingør: Spil og legetøj; markedsforlystelser HELSINGOER KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af legetøj, beskæftigelses og billedkunstmateriale. Indkøb af legetøj,

Læs mere

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter Lyngby-Taarbæk Kommune DK-Vordingborg: Rengøring af boliger,

Læs mere