Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Risskov: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse VIA UNIVERSITY COLLEGE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Campusbyggeri i Skejby. Kontrakten omfatter projektering og udførelse af nyt Campusbyggeri for VIA University College, beliggende i Skejby, Århus Jorder mellem Hedager, Dusager og Brendstrupgårdsvej. Kontrakten blev udbudt som totalentrepriseaftale på grundlag af byggeprogram med tilhørende betingelser. Campusbyggeriet vil omfatte følgende uddannelser, Bioanalytikeruddannelsen, Ergoterapeutudddannelsen, Ernæring og Sundhedsuddannelsen, Fysioterapeutudddannelsen og Sygeplejeskeudddannelsen med tilhørende fællesadministrative funktioner samt EVU-divisionen, Udviklingsdivisionen og Center for Undervisningsmidler (tidligere Amtscenter for Undervisning). Byggeriet vil rumme kontorer, mødelokaler, undervisningslokaler i forskellige størrelser og til forskellige formål, herunder auditorier, laboratorier, speciallokaler til de enkelte uddannelsesinstitutioner med tilhørende fællesarealer, samlingsarealer, bibliotek, kantine o.l. CPV: , E.Pihl & Søn A.S., Skomagervej 3.B, DK-700 Vejle. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

2 DK-Vrå: Briller HJOERRING KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Prisaftale vedrørende levering af briller. Hjørring Kommune yder helbredstillæg efter Lov om Social Pension 4 a stk. 4 til folkepensionister og efter Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension 8 stk. 4 til førtidspensionister til dækning af udgiften til permanente briller, der afhjælper nær- og langsynethed, herunder bygningsfejl. Kommunen yder desuden helbredstillæg til dækning af udgiften til individuelt fremstillede læsebriller, hvis der er en synsforskel og/eller en bygningsfejl mellem øjnene på dioptri eller derover. Læsebrillen skal afhjælpe en bygningsfejl på dioptri eller mere på mindst ét øje. Ved briller og læsebriller forstås standardbrille, hvor der ydes tilskud til stel og henholdsvis enkeltstyrke og bifokale glas. Se udbudsmaterialet for ydeligere oplysninger. CPV: , , , , Louis Nielsen A/S, Indkildevej 2A, DK-920 Aalborg SØ.

3 DK-Vrå: Tjenesteydelser inden for fysioterapi HJOERRING KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Prisaftale vedrørende levering af fodbehandling. Prisaftale vedr. levering af fodbehandling: Hjørring Kommune yder helbredstillæg efter Lov om Social Pension 4 a stk. 4 til folkepensionister og efter Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension 8 stk. 4 til førtidspensionister til dækning af udgiften til nødvendig og vedvarende fodbehandling. Tilskuddet ydes til behandling i form af almindelig fodpleje og egentlig fodbehandling, som pensionisten ikke selv kan varetage, og som ikke er omfattet af Sundhedsloven eller anden lovgivning. CPV: Fodklinikken v. Doris Mosen, Grundtvigsvej 2, DK-9800 Hjørring. Tlf

4 DK-Vrå: Akryltænder HJOERRING KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Prisaftale vedrørende levering af tandproteser. Prisaftale vedr. levering af tandproteser. Hjørring Kommune yder helbredstillæg efter Lov om Social Pension 4 a stk. 4 til folkepensionister og efter Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension 8 stk. 4 til førtidspensionister til dækning af udgiften til en aftagelig tandprotese. Tilskuddet ydes til helproteser og helsæt i form af akryl-protese og til aftagelige delproteser i form af stålunitor-proteser, med mindre en akryl-protese er mere velegnet. Helbredstillægget omfatter de udgifter, der indgår i behandlingsforløbet, herunder udgiften til dublikering og rebasering. Til pensionister, der ønsker en fast protese, beregnes helbredstillægget i forhold til prisen på den type aftagelig tandprotese, som alternativt ville være anvendelig. CPV: Tandlæge Ole Toft-Hansen ApS, Nordjyllands Implantatcenter, Springvandspladsen 4, DK-9800 Hjørring. E-post: Tlf

5 DK-Hillerød: Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger REGION HOVEDSTADEN, KONCERNOEKONOMI/INDKOEB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Respiratorisk overvågning, behandling og anden form for hjælp og pleje til hjemmeboende patienter med respirationsinsufficiens i Region Hovedstaden. Kontrakten skal dække Region Hovedstadens behov for løbende at kunne rekvirere ufaglærte hjælpere til respiratorisk overvågning, behandling og anden form for hjælp og pleje til hjemmeboende patienter med respirationsinsufficiens (ufaglærte respiratorordninger) i det geografiske område, som Region Hovedstaden dækker over (inkl. Bornholm). CPV: , Bruger & Hjælper Formidlingen A/S, Ellebjergvej 52,.sal, DK-2450 København SV. HandicapHjælp Danmark, Stationsalléen 42,.sal, DK-2730 Herlev. Vikar MayDay ApS, Nygårds Plads 5, DK-2605 Brøndby.

6 DK-Hellerup: Byplanlægnings- og landskabsarkitektvirksomhed GENTOFTE HOSPITAL Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Byplanlægning m.v. under Generalplan 205. Se punkt II..5). Den udbudte rammeaftale omfatter i) udarbejdelse af bilag til Generalplan 205 omfattende plan for byrum, grønne arealer samt trafik- og parkeringsforhold, samt adskilte successive eller parallelle optioner på ii) projektering af adskilte aktiviteter omfattet af det udarbejdede bilag og på iii) tilsyn under udførelse af førnævnte aktiviteter inden for en påtænkt bevillingsramme på ca. DKK , som endnu ikke er politisk godkendt. Denne ramme angår hele hospitalsombygningen, hvoraf den udbudte rådgivning kun udgør en mindre del. CPV: Konsortium bestående af Sweco Architects A/S, Skaarup & Jespersen og Landskabsarkitekt m.a.a. BIRKNIELSEN LANDSKABSARKITEKTER PLANLÆGGERE m.a.a, Strandvejen 56, DK-2900 Hellerup.

7 DK-København: Kortlægning fra luften KORT OG MATRIKELSTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Køb af brugsret til landsdækkende sommer ortofoto fra Indkøb af landsdækkende sommer ortofoto fra 2008 til Miljøministeriet, Forsvaret, Danmarks Miljøportal, Vejdirektoratet og Kulturarvsstyrelsen. CPV: COWI A/S, Odensevej 95, DK-5260 Odense S. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

8 DK-København: Taxikørsel DSB ens betegnelse for kontrakten: Taxi kørsel for DSB koncernen. DSB benytter taxa til befordring af passagere samt kørende og administrativt personel. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Dantaxi A/S, Jernbane Allé 68, DK-2720 Vanløse. Tlf

9 DK-Fredericia: Maskiner til produktion og udnyttelse af mekanisk energi DONG ENERGY GENERATION A/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Lukket båndtransportør til transport af træpiller. Lukket båndtransportør til transport af træpiller. CPV: NAMA A/S, Spættevej 5, DK-8766 Nr. Snede.

10 DK-København: Dele og tilbehør til motorkøretøjer og motorer hertil KOEBENHAVNS BRANDVAESEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Anskaffelse af partikelfiltre til Københavns Brandvæsens køretøjer over 3,5 tons. Anskaffelse af partikelfiltre til Københavns Brandvæsens køretøjer over 3,5 tons. CPV: KCS ApS, Selinevej 4, port 3, DK-2300 København S.

11 DK-København: Levering af programmel KOEBENHAVNS TEATER (COPENHAGEN THEATRE) CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): , Levering af programmel. Implementering af programmel. Galathea STS Ltd., Seatem House 39, Moreland Street, UK-London ECV 8BB. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

12 DK-København: Diverse tjenesteydelser DR Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Totalopgave i forbindelse med DRs brevkontakt og opkrævning af medielicens. Design, printning, kuvertering og levering til postudbringer samt elektronisk betalingsservice. CPV: , , PBS A/S, Lautrupbjerg 0, DK-2750 Ballerup.

13 DK-Roslev: Rensning af kloakledninger SKIVE KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, SKIVE SPILDEVAND ens betegnelse for kontrakten: Drift og vedligeholdelsestiltag i afløbsledninger i Skive Kommune. Rammeaftalen omfatter udførelse af drift og vedligeholdelsestiltag i afløbsledninger i Skive Kommune. Opgaverne vil være af varierende karakter da de er afhængige af den fysiske tilstand af afløbsledningerne i Skive Kommune, andre akut opståede faktorer samt politiske udmeldinger og bevillinger. Der kan således ikke garanteres for en bestemt mængde opgaver på årsbasis, men Skive Kommune vil benytte virksomhederne som der indgås rammeaftale med ved løsning af opgaver i relation til drift og vedligeholdelsestiltag i afløbsledningerne i Skive Kommune. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Johs. Ø Mortensen aut. kloakmester - og entreprenørfirma, Kviumvej 2, DK-7560 Hjerm. NKI Kloak- og industriservice A/S, Lundeborgvej 2, DK-9220 Aalborg Ø.

14 DK-København: Ortopædiske artikler KOEBENHAVNS KOMMUNE, SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN, HJAELPEMIDDELCENTRET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Ortopædiske fodindlæg. Levering af ortopædiske fodindlæg til borgere i Københavns Kommune i henhold til servicelovens 2. CPV: Konsortiet v/ Bandagist Jan Nielsen, Frederiksborggade 23, DK-360 København K. Tlf

15 DK-Ringsted: Hjælpemidler til ældre RINGSTED KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af leje af hjælpemidler. Kontrakten vedører leje af hjælpemidler til borgere i Ringsted Kommune. CPV: , Zealand Care A/S, Ved Faurgården 5 D, DK-4300 Holbæk. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

16 DK-Randbøl: Skovning og transport SKOV- OG NATURSTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Flishugning. Flishugning i Jylland og på Fyn. Tjenesteydelsen består hovedsageligt af flishugning af hele træer, trædele og hugstaffald i tyndingsbevoksninger (især nåletræ) og på afdrifts-/lysstillingsarealer i skov. CPV: EHJ Entreprenør, Brundtvej 3, DK-8370 Hadsten.

17 DK-København: Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser KOEBENHAVNS ENERGI A/S, VARME & BYGAS ens betegnelse for kontrakten: Levering af Varmeenergimålere af typen ultralyd. Levering af Varmeenergimålere af typen ultralyd med dimensionerne DN 5 mm til og med DN 80 mm. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Kamstrup A/S, Industrivej 28 - Stilling, DK-8660 Skanderborg. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Brunata Skovgaard A/S, Høgevej 7, DK-6705 Esbjerg. E-post: Tlf

18 DK-Århus: Arbejder under terræn, undtagen tunneler, skakte og underføringer ARHUS KOMMUNE VAND OG SPILDEVAND ens betegnelse for kontrakten: Udligningsbassiner på Viby Renseanlæg og Havneområdet, Århus Kommune. Delaftale : Omfatter projektering og udførelse af bassinanlæg på Viby Renseanlæg. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Årsleff AS, Lokesvej 5, DK-8230 Åbyhøj. Tlf Fax

19 DK-København: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer STATENS SERUM INSTITUT Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Petriskåle. Rammeaftale vedr. SSI Diagnostika's forbrug af 9 cm og 4 cm petriskåle. CPV: , , Heger A.S., Svaddeveien 62, N-3660 Rjukan. E-post: Internetadresse (URL): Heger A.S., Svaddeveien 62, N-3660 Rjukan. E-post: Internetadresse (URL):

20 DK-Skive: Tømning af sivebrønde eller septiktanke SKIVE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af tømningsordning for bundfældningstanke i Skive Kommune. Tømning af bundfældningstanke mv. i Skive Kommune. CPV: FKS Slamson, Teknikvej 36, DK-5260 Odense S. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

21 DK-Charlottenlund: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed GENTOFTE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kontrakt om rådgiverydelse i forbindelse med nyopførelse af 2 plejeboliger i tilknytning til plejecentret Nymosehave i Gentofte Kommune. Rådgiverydelser. CPV: White Arkitekter A/S, Region København, Nyhavn 6, DK-05 København K.

22 DK-København: Reparation og vedligeholdelse af maskiner I/S AMAGERFORBRAENDING CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): , Reparation og vedligeholdelse af maskiner. Vanddampturbiner. Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: STORK Turbo Service BV, Damsluisweg 32, NL-332 ED Almere. Tlf Internetadresse (URL): Fax

23 DK-Hvidovre: Indsamling af affald HVIDOVRE KOMMUNE, TEKNISK FORVALTNING, MILJOEAFDELINGEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indsamling og transport af haveaffald og papir i Hvidovre Kommune. Indsamling af ca tons haveaffald og 900 tons papir årligt i Hvidovre Kommune samt transport af affaldet til behandlingsanlæg i Storkøbenhavn. CPV: , M. Larsen Vognmandsfirma A/S, Vibeholmsvej 5-7, DK-2605 Brøndby. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax M. Larsen Vognmandsfirma A/S, Vibeholmsvej 5-7, DK-2605 Brøndby. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

24 DK-Brønderslev: Tømning af sivebrønde eller septiktanke BROENDERSLEV KOMMUNE, TEKNIK OG FORSYNING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Tømning af bundfældningstanke (septiktanke) i Brønderslev Kommune. Tømning af ca bundfældningstanke i Brønderslev Kommune gang årligt. Tømning foretages som udgangspunkt med slamafvandingsbil. CPV: NKI Kloak- og Industriservice A/S, Lundeborgvej 2, DK-9220 Aalborg Øst. Tlf

25 DK-København: Industrielle processtyringsanlæg og fjernstyringsudstyr KOEBENHAVNS ENERGI A/S ens betegnelse for kontrakten: Opgradering af Siemens S5 PLC udstyr på vandværker og understationer. Opgradering af Siemens S5 PLC udstyr på vandværker og understationer. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Dansk Automation og Analyse A/S, Hovedgaden 45, DK-2640 Hedehusene. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

26 DK-Hillerød: Konserveret fisk REGION HOVEDSTADEN KONCERNINDKOEB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Konserves. Ca kg. Konserves. Mængde er forventet årligt forbrug. CPV: , , Catering Engros, Stamholmen 75, DK-2650 Hvidovre.

27 DK-Hedehusene: Diverse maskiner til generelle og specielle formål DANSK RETURSYSTEM A/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammekontrakter vedrørende levering og montering af komprimatorer. har indgået to rammekontrakter om levering og montering af anlæg, hvis vigtigste bestanddel udgøres af et komprimatormodul til komprimering af emballager af plast og metal, men som derudover også består af et opsamlingsmodul og et overgangsstykke. CPV: Tomra System A/S, Brogrenen 3, DK-2635 Ishøj. E-post: Tlf Wincor-Nixdorf A/S, Tempovej 4, DK-2750 Ballerup. E-post: Tlf

28 DK-Hvidovre: Mejeriprodukter HVIDOVRE KOMMUNE, PERSONALE- OG IT-FORVALTNINGEN, INDKOEBSKONTORET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kontrakt vedrørende mejeriprodukter, æg og ægprodukter. Kontrakten omfatter levering af mejeriprodukter, æg og ægprodukter til kommunens tre plejehjem, rådhusets kantine, Bibliotekscaféen, Multicaféen, Aktivitetscentret og 0-6 års institutioner. CPV: , , , , , , The Danish Butter Export Union A/S - Smørmanden, Avedøreholmen 96-98, DK-2650 Hvidovre. Tlf Internetadresse (URL): Fax

29 DK-Århus: Elektroder REGION MIDTJYLLAND, INDKOEB OG LOGISTIK Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Elektroder mm. Elektroder til hvile, korttids og langtids EKG mm. CPV: Ambu A/S, Baltorpbakken 3, DK-2750 Ballerup. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

30 DK-Hillerød: Sæder, stole, m.v. og dele dertil KONTORSTOLE OG DIVERSE KONTORMOEBLER Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kontorstole og diverse kontormøbler. Indkøb af diverse kontormøbler. CPV: , , Ikke oplyst

31 DK-København: Konsulentvirksomhed inden for udvikling FINANSMINISTERIET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Tjenesteydelser til brug for effektiviseringsopgaver. Se punkt II..5) i udbudsbekendtgørelse nr. 2008/S CPV: , Boston, Amaliegade 5, DK-256 København K. Tlf Internetadresse (URL): Fax Deloitte, Weidekampsgade 6, DK-2300 København S. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Devoteam, Lautrupsgade 3, DK-200 København Ø. Tlf Internetadresse (URL): Fax Ernst & Young, Tagensvej 86, DK-2200 København N. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax McKinsey & Company, Ved Stranden 4, DK-06 København K. Tlf Internetadresse (URL): Fax Rambøll Management, Nørregade 7A, DK-65 København K. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

32 DK-Ballerup: Trykkamre FORSVARETS MATERIEL TJENESTE CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): Trykkamre. GDA Sverige AB, Hagelvädersgatan 5, S Göteborg.

33 DK-Greve: Legetøj GREVE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indendørs og udendørs legetøj. Indkøb af Indendørs og udendørs legetøj til institutioner i Greve Kommune. CPV: ToyJoy Danmark, Lillebæltsvej 9, DK-675 Esbjerg. E-post: Lekolar A/S, Indsustriparken 9, DK-4640 Faxe. DICA A/S, Industrikrogen 9, DK-4683 Rønnede.

34 DK-Frederikberg: Snerydning FREDERIKSBERG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vintertjenester på offentlige institutioner. Udførsel af vintertjenester på offentlige institutioner, herunder snerydning, saltning/grusning samt bortkørsel af sne. CPV: , ISS Ejendomsdrift.

35 DK-Skanderborg: Tømning af sivebrønde eller septiktanke SKANDERBORG KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Tømning af sivebrønde eller septitanke. Tømning af bundfældningstanke der ikke er tilsluttet offentlig kloak i Skanderborg Kommune. CPV: Ikke oplyst

36 DK-København: Ingeniørvirksomhed UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rådgivende ingeniørydelser i forbindelse med By & Havns bygge- og anlægsarbejder. By & Havn har indgået rammeaftaler med 6 rådgivere på hver delaftale af følgende 3 delaftaler: A. Anlægsopgaver (kajkonstruktioner, inddæmninger, veje, broer, dæmninger, kanaler, stier, pladser m.v.). B. Bygninger (p-anlæg, pakhuse, kontorbygninger, terminalbygniner, vedligeholdelse af eksisterende bygningsmasse, indretning af lejemål m.v.). C. Miljøopgaver, VVM-opgaver og forundersøgelser/screening/planlægningsopgaver. CPV: Atkins Danmark A/S, Arne Jacobsens Allé 7, DK-2300 København S. COWI A/S, Parallelvej 2, DK-2800 Lyngby. EKJ Rådgivende Ingeniører, Blegdamsvej 58, DK-200 København Ø. Grontmij Carl Bro A/S, Granskoven 8, DK-2600 Glostrup. ISC Rådgivende Ingeniører, Øster Allé 3, DK-200 København Ø. Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S, Lautrupvang 4B, DK-2750 Ballerup. Moe & Brødsgaard Rådgivende Ingeniører A/S, Tørringvej 7, DK-260 Rødovre. Rambøll Danmark A/S, Bredevej 2, DK-2830 Virum.

37 DK-Ringe: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kontrakt om anskaffelse af brugsret til og drift af arbejdsmarkedssystem på servicebureauvilkår. Kontrakten omfatter anskaffelse og drift af et standard rammesystem, som så vidt muligt skal understøtte alle sagssituationer og indeholder alle de funktionaliteter, som Jobcenter Faaborg-Midtfyn benytter i dagligdagen. IT-systemet skal sikre opfyldelsen af følgende overordnede formål: - Samle alle centrale arbejdsgange med udgangspunkt i jobcenteret i ét it-system. - Muliggøre smidige samarbejdsrelationer og vidensdeling på tværs af afdelinger i Jobcenter Faaborg-Midtfyn og i Faaborg-Midtfyn Kommune generelt såvel som med eksterne samarbejdspartnere. - Sikre overholdelsen af den til enhver tid gældende lovgivning på området, herunder rettidighed. - Kommunikere med interne og eksterne instanser. - Bidrage til, at borgerens journal er opdateret, således at den offentlige journalpligt overholdes. - Understøtte centrale arbejdsprocesser med sagsstyring samt muliggøre løbende effektivisering og tilpasning af arbejdsgange. - Sikre genanvendelse af data/oplysninger med henblik på at undgå genindtastninger. - Sikre systematisk informationsopsamling og dokumentation. - Sikre brugervenlighed bl.a. gennem single-sign-on. Systemet skal indeholde følgende hovedelementer: - Et sagsunderstøttende værktøj til brug i alle sagstyper; - Et tilbudsmodul; - Et planlægningsog registreringsværktøj til den virksomhedsrettede indsats; - Et modul til håndtering af intern og ekstern kommunikation; - Et modul til håndtering af advisering/styring af frister; - Oversigtsinformation. Alle dokumenter og notater skal gemmes i et dokumenthåndteringssystem. Dette kan enten tilbydes som en integration til Faaborg-Midtfyn Kommunes nuværende ESDH system KMD Sag eller tilbydes som et alternativt ESDH system, som bliver en del af denne leverance og integreres til det nuværende ESDH system, der som udgangspunkt ønskes fastholdt. Driften af systemet skal tilbydes som en del af den samlede leverance. Leverandøren skal tilbyde en servicebureauløsning. Udbuddet omfatter etablering, implementering, drift og projektledelse i forbindelse med etableringen af systemet. I udbuddet indgår også efterfølgende levering af service, support og fejlhåndtering inden for aftalte servicemål. Der forventes op til 200 brugere af systemet og maksimalt 00 samtidige brugere. Der skal være integration til følgende systemer: - Lovinformationssystem; - Kommunens Datavarehus; - Kommunens ydelsessystemer; - De fælles landsdækkende systemer (Jobindsats.dk, CRAM og AMFORA); - Kommunens elektroniske postsystem og elektroniske kalendersystem i GroupWise; - CVR/cpr (DPR); - Eventuelt til kommunens EDSH-system, jf. ovenfor. Der er desuden optioner på følgende: - Option på konvertering. - Option på organisatorisk implementering. - Option på forlængelse af kontrakten med 3 * år for år ad gangen. CPV: , , , , , , , KMD A/S, Lautrupparken 40-42, DK-2750 Ballerup. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

38 DK-København: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Arkitekt- og Landskabsarkitektydelser i forbindelse med By & Havns bygge- og anlægsarbejder. By & Havn har indgået rammeaftaler med 6 arkitekter/landskabsarkitekter på hver af følgende 3 delopgaver: A. Anlægsopgaver (kajkonstruktioner, inddæmninger, veje, broer, dæmninger, kanaler, stier, pladser m.v.) B. Bygninger (p-anlæg, pakhuse, kontorbygninger, terminalbygniner, vedligeholdelse af eksisterende bygningsmasse, indretning af lejemål m.v.) C. Miljøopgaver, VVM-opgaver og forundersøgelser/screening/ planlægningsopgaver. CPV: , XN A/S, Strandgade 73, 3., DK-40 København K. BIG Aps, Nørrebrogade 66 D, 2. sal, DK-2200 København N. Bystrup Arkitekter Aps, Vermundgade 40, DK-200 København Ø. Christensen & Co. A/S, Bragesgade 0, 3. sal, DK-2200 København N. Arkitektfirmaet C. F. Møller A/S, Danneskjold-Samsøes Allé 28, DK-434 København K. Dissing+Weitling Arkitektfirma A/S, Dronningensgade 68, DK-420 København K. EBDNBA Arkitekter Aps, Struenseegade 5A, 2 tv, DK-2200 København N. Henning Larsen Architects A/S, Vesterbrogade 76, 4. sal, DK-620 København V. Holscher Arkitekter as, Vermundgade 40a, 3., DK-200 København Ø. POLYFORM, Esromgade 5 opg., rampen, DK-2200 København N. Schønherr Landskab K/S, Gl. Kongevej 3E, 4. TV, DK-60 København K. Tegnestuen Vandkunsten A/S, Nørrebrogade 66 D, 3., DK-2200 København N. Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S, Wildersgade 4, DK-408 København K.

39 DK-Fredericia: Taxikørsel FREDERICIA KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kørsel med kølemad til udvalgte borgere i kommunen. Kørsel med kølemad til udvalgte borgere. CPV: Westerlund & Wølk, Ægirsvej 4, DK-7000 Fredericia. Tlf

40 DK-København: Ingeniørvirksomhed UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S ens betegnelse for kontrakten: Rådgivende ingeniørydelser i forbindelse med By & Havns bygge- og anlægsarbejder. By & Havn har indgået rammeaftaler med 6 rådgivere på hver delaftale af følgende 3 delopgaver:. Anlægsopgaver (kajkonstruktioner, inddæmninger, veje, broer, dæmninger, kanaler, stier, pladser m.v.) 2. Bygninger (p-anlæg, pakhuse, kontorbygninger, terminalbygniner, vedligeholdelse af eksisterende bygningsmasse, indretning af lejemål m.v.) 3. Miljøopgaver, VVM-opgaver og forundersøgelser/screening/planlægningsopgaver. CPV: Navn og adresse på den økonomiske aktør, til hvem kontrakten er blevet tildelt: Atkins Danmark A/S, Arne Jacobsens Allé 7, DK-2300 København S. COWI A/S, Parrallelvej 2, DK-2800 Lyngby. EKJ Rådgivende ingeniører A/S, Blegdamsvej 58, DK-200 København Ø. Grontmic Carl BroA/S, Granskoven 8, DK-2600 Glostrup. ISC Rådgivende Ingeniører A/S, Øster Allé 3, DK-200 København Ø. Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S, Lautrupvang 4 B, DK-2750 Ballerup. Moe & Brødsgaard Rådgivnede Ingeniører A/S, Tørringvej 7, DK-260 Rødovre. Rambøll Danmark A/S, Bredevej 2, DK-2830 Virum.

41 DK-København: Reparation og vedligeholdelse af rullende materiel TRAFIKSTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Drift af offentlig servicetrafik med tog i Midt- og Vestjylland. Hovedopgaven omfatter regional offentlig servicetrafik med tog på det danske statslige jernbanenet på strækningerne: Tønder-Esbjerg, Esbjerg-Skjern, Skjern-Århus, Århus-Struer, Struer-Skjern og Struer-Thisted. Hertil kommer optioner på den grænseoverskridende trafikering Tønder-Niebüll (Tyskland). Opgaven omfatter alle nødvendige aktiviteter for gennemførelse af togtrafik som offentlig service (passagertogtrafik) på jernbanen herunder bl.a. (a) personbefordring med tog, (b) vedligehold og klargøring af materiel, (c) billetsalg på visse af strækningens stationer samt (d) passagerinformation. CPV: , , , Arriva Skandinavien, Skøjtevej 26, DK-2770 Kastrup. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

42 DK-Hillerød: Rengøring af lokaler ARBEJDSMARKEDETS TILLAEGSPENSION Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rengøring i ATP. Rengøring af kontorlokaler og tilstødende arealer. CPV: ISS Facility Services A/S (ISS), Møntmestervej 3, DK-2400 København NV.

43 DK-Næstved: Trafiksanering i Holme Olstrup Vejdirektoratet Vejcenter Sjælland Toldbuen Næstved Ikke oplyst Ikke oplyst

44 DK-Århus: Belysningsarbejder Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks København K Ikke oplyst Ikke oplyst

45 DK-Næstved: Trafiksanering i Holme Olstrup Vejdirektoratet Vejcenter Sjælland Toldbuen Næstved Ikke oplyst Ikke oplyst

46 DK-Rødekro: Opførelsen af 4 boliger samt service og administrationsfaciliteter Domea Naffet Haderslev Ikke oplyst Ikke oplyst

47 DK-Randers: Ombygning af krydset Clausholmvej/Paderup Boulevard Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randers C Ikke oplyst Ikke oplyst

48 DK-København: To tekniske rådgivergrupper valgt til Femern projektet Femern Bælt A/S Vester Søgade 0 60 København V Ikke oplyst Ikke oplyst

49 DK-Viborg: 48 entreprenørfirmaer prækvalificeret til at byde på rådhusbyggeri Viborg Kommune Fælledvej 9, stuen 8800 Viborg Ikke oplyst Ikke oplyst

Information om Udvidet helbredstillæg

Information om Udvidet helbredstillæg gladsaxe.dk Information om Udvidet helbredstillæg Briller Fodpleje Aftagelige tandproteser Borgerservice Gladsaxe Kommune giver med denne pjece information om udvidet helbredstillæg, der omfatter tilskud

Læs mere

Information om Udvidet helbredstillæg

Information om Udvidet helbredstillæg gladsaxe.dk Information om Udvidet helbredstillæg Briller Fodpleje Aftagelige tandproteser Borgerservice 2 Gladsaxe Kommune giver med denne pjece information om udvidet helbredstillæg, der omfatter tilskud

Læs mere

Information om Udvidet helbredstillæg

Information om Udvidet helbredstillæg gladsaxe.dk Information om Udvidet helbredstillæg Briller Fodpleje Aftagelige tandproteser Borgerservice Gladsaxe Kommune giver med denne pjece information om udvidet helbredstillæg, der omfatter tilskud

Læs mere

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området.

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/31344792.aspx Ekstern udbuds ID 224689-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Indsamling af affald i Esbjerg Kommune.

Indsamling af affald i Esbjerg Kommune. Indsamling af affald i Esbjerg Kommune. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38081673.aspx Ekstern udbuds ID 376473-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring.

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/29193411.aspx Ekstern udbuds ID 14561-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion.

Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion. Genudbud af NemRefusion Kontrakt om drift, vedligehold, videreudvikling af NemRefusion. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/46718794.aspx Ekstern udbuds ID 311579-2014 Udbudstype Tildeling

Læs mere

Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser.

Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser. Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/37216550.aspx Ekstern udbuds ID 11918-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK København: Apparatur til angiografi H:S RIGSHOSPITALET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EU2006/S 6 7607. 2 stk. anlæg for coronar angiografi, monoplan. CPV: 33720. KONTRAKTEN:

Læs mere

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg.

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38628826.aspx Ekstern udbuds ID 124585-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse :33

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse :33 Rengøring og vinduespolering til Distriktspsykiatrisk Center Glostrup/OPUS og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup, Det Ambulante Hus i Region Hovedstadens Psykiatri. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/45080010.aspx

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Respirationstilbehør. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse 09-03-2013 04:11

Respirationstilbehør. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse 09-03-2013 04:11 Respirationstilbehør Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/34876722.aspx Ekstern udbuds ID 78901-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:32512-2012:text:da:html DK-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2012/S 20-032512

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012

Vævscentre. Æg, Sæd 17-08-2012. Knogler, Stamceller, Testning 17-08-2012. Fosterhinder, Hornhinder 17-08-2012. Stamceller 17-08-2012 Navn og adresse Celletyper Opdateringsdato Aagaard Fertilitetsklinik Hedeager 35 Aalborg Sygehus FBE Klinisk Immunologi Reberbansgade 18-22 Postboks 561 9000 Aalborg Århus Sygehus Den Danske Hornhindebank

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182021-2015:text:da:html Danmark-Køge: Parykker 2015/S 100-182021 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433457-2015:text:da:html Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457 Udbudsbekendtgørelse Bygge-

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

Indkøb af De-Icer udstyr til Karup, Skrydstrup og Aalborg.

Indkøb af De-Icer udstyr til Karup, Skrydstrup og Aalborg. Indkøb af De-Icer udstyr til Karup, Skrydstrup og Aalborg. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/35020552.aspx Ekstern udbuds ID 361567-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer.

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/39452672.aspx Ekstern udbuds ID 191123-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

CPAP-behandling til søvnapnø i eget hjem.

CPAP-behandling til søvnapnø i eget hjem. CPAP-behandling til søvnapnø i eget hjem. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43486271.aspx Ekstern udbuds ID 67984-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Udbud af drivmidler: Jet A1, miljødiesel og marinegasolie opdelt i 5 aftaler.

Udbud af drivmidler: Jet A1, miljødiesel og marinegasolie opdelt i 5 aftaler. Udbud af drivmidler: Jet A1, miljødiesel og marinegasolie opdelt i 5 aftaler. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/31720789.aspx Ekstern udbuds ID 28061-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen.

Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen. Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43029030.aspx Ekstern udbuds ID 35155-2014 Udbudstype Udbud

Læs mere

Funder - Hårup. Entreprise 6620.201 Jord og Belægning Nord.

Funder - Hårup. Entreprise 6620.201 Jord og Belægning Nord. Funder - Hårup. Entreprise 6620.201 Jord og Belægning Nord. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/38332000.aspx Ekstern udbuds ID 159178-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Parkeringshus Lüdersvej, Århusgadekvarteret.

Parkeringshus Lüdersvej, Århusgadekvarteret. Parkeringshus Lüdersvej, Århusgadekvarteret. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40613526.aspx Ekstern udbuds ID 280283-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre.

Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre. Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/44489618.aspx Ekstern udbuds ID 303854-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten.

Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten. Copyright Informationen er leveret af UdbudsVagten. Rådgivning eller distribution af egne udbud/forespørgsler: borsen@udbudsvagten.dk Overskrift DK-Horsens: Kontorartikler Dokumenttype 3- Udbud Frist for

Læs mere

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:363446-2010:text:da:html DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S 238-363446 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publicationseuropaeu Oplysninger

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Rottebekæmpelse i Odense Kommune.

Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Rottebekæmpelse i Odense Kommune. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/41530591.aspx Ekstern udbuds ID 5193-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune

Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 2015 for Frederikshavn Kommune Skive Viborg Langeland Vordingborg Haderslev Hørsholm Struer Frederiksberg Syddjurs Lolland Notat med overblik over Sammenhængende indsats i sundhedsvæsenet synlige resultater 1 for Frederikshavn Kommune

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar.

Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar. Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/36221490.aspx Ekstern udbuds ID 273429-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed

Genlæs og afslut. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter. Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed Page 1 of 5 Genlæs og afslut Genlæs information nedenfor og klik derefter på gem Bekendtgørelse om indgåede kontrakter Resultat af udbudsproceduren Direktiv 2014/24/EU Del I: Ordregivende myndighed I.1)

Læs mere

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168797-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Parykker til kræftpatienter.

Parykker til kræftpatienter. Parykker til kræftpatienter. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41813900.aspx Ekstern udbuds ID 373778-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Indkøb af alm. tjenestecykler, el-cykler, ladcykler og el-ladcykler.

Indkøb af alm. tjenestecykler, el-cykler, ladcykler og el-ladcykler. Indkøb af alm. tjenestecykler, el-cykler, ladcykler og el-ladcykler. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/45558566.aspx Ekstern udbuds ID 377035-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136664-2017:text:da:html -København: Møbler 2017/S 072-136664 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU Del I:

Læs mere

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2015/S 033-056406. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2015/S 033-056406. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56406-2015:text:da:html Danmark-København: Tekniske undersøgelser, analyser og rådgivning 2015/S 033-056406 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:170311-2011:text:da:html DK-Viborg: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 104-170311 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Hjerte CT-scanner, OUH, Odense Universitetshospital, Odense.

Hjerte CT-scanner, OUH, Odense Universitetshospital, Odense. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/38992740.aspx Ekstern udbuds ID 377458-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Offentligt udbud Kontrakt

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler.

KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler. KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/30194889.aspx Ekstern udbuds ID 14388-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:251123-2012:text:da:html DK-København: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

DK-Frederikshavn: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer 2012/S 160-267106. Udbudsbekendtgørelse

DK-Frederikshavn: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer 2012/S 160-267106. Udbudsbekendtgørelse 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:267106-2012:text:da:html DK-Frederikshavn: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder

Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Telefon 72 21 88 00 info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk Bekendtgørelse om tilskud til forbedring af den kollektive trafik i yderområder I medfør af

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe.

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43388114.aspx Ekstern udbuds ID 60713-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere