Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle. Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm. Miljømåling Ekstern støj"

Transkript

1 19. augusti 2015 Telefon: Ref: REH QA: CBA Dok: REH Lydeffektbestemmelse TWP 40 10kW Vindmølle Dokumentation af støj fra vindmølle på Thyholm Miljømåling Ekstern støj Østerbro Tommerup Tlf.: CVR nr.: Rådgivende ingeniørselskab Side 1 af 14

2 Opgave: Lydeffektbestemmelse af vindmølle Kunde: Thy Windpower ApS Oddensundvej Bedsted Thy. Rekvirent: Leif Pinholt Udført af: René Hansen QA Claus Bonde Andersen Resumé Det rådgivende ingeniørfirma 103 ApS har den 8. juni 2014 foretaget måling af støjemissionen for 1.stk. THY Møllen type TWP 40 10kW ved Mellemvej 15A, 7790 Thyholm. Lydeffektniveauet er bestemt i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr.1284 ved det A- vægtede referencespektrum ved henholdsvis 6 m/s og 8 m/s. Beregningerne og registreringer fremgår af nedenstående tabel: Vindhastighed: 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s Lydeffektniveau, L WA, 83,6-84,1 - - Der er ikke identificeret tydeligt hørbare toner fra vindmøllen. Side 2 af 14

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 4 Baggrund og formål... 4 Måleobjekt... 4 Måleforhold... 4 Målemetode... 4 Anvendt måleudstyr... 5 Beregning af lydeffektniveau... 5 Toneanalyse... 6 Usikkerhed... 6 Konklusion... 6 Måleresultater... 7 Kildestyrke ved 6 m/sek Måleresultater... 8 Kildestyrke ved 8 m/sek Måleresultater... 9 Toneanalyse ved 6 m/s... 9 Måleresultater Toneanalyse ved 8 m/s Billede af mølle, målepunkt og Området og målepunkter ved Mellemvej 15A, 7790 Thyholm Bilag 1. Støjniveau i forskellige afstande Side 3 af 14

4 Indledning Efter henvendelse fra Leif Pinholt, THYmøllen ApS Oddensundvej 183, Visby, 7755 Bedsted har 103 ApS udført målinger til bestemmelse af støjemissionen fra 1.stk. TWP 40-10kW på adressen Mellemvej 15A, 7790 Thyholm. Målingerne er udført den 8. juni 2015 af René Hansen og Claus Bonde Andersen fra 103 ApS. Baggrund og formål Baggrunden for henvendelsen er, at virksomheden ønsker at få målt møllens kildestyrke og at få undersøgt om støjen fra vindmøllen indeholder tydelige hørbare toner. Måleobjekt Vindmøllen er af typen THYmøllen TWP40-10kW med en navhøjde på 21,4 m. og en rotor diameter på 7,13 m. Vindmøllen er placeret i et fladt/ let kuperet terræn, de omkring liggende arealer er dyrket landsbrugsjord. Måleforhold Målingerne blev foretaget den 8. juni i tidsrummet 13:01 15:21. De metrologiske forhold var som vist nedenfor: Vindhastighed: 2,8 8,5 m/s Middelvindretning: Vest nordvest. Skydække: 7/8 skyet. Temperatur: 17 ºC Relativ luftfugtighed: 77 % Målemetode Målingerne er foretaget i overensstemmelse med retningslinjerne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr.1284 af Bekendtgørelse om støj fra vindmøller. Støjen blev målt i medvindsretning i en afstand af 25 m. fra møllen, svarende til narvhøjden plus en halv rotordiameter. Mikrofonen var påsat en gennemskråret (½) vindhætte samt en yderligere vindskærm som der er korrigeret for. Dette var placeret direkte 12 mm rund reflekterende trailerplade med en diameter på 1,1 m. Pladen var placeret direkte på jorden. Målingen er udført som en +6 db måling. Jf. Bek. 1284, ligning Foto af måleposition er vist på side 11. Side 4 af 14

5 Støjen blev gemt på bånd til senere analyse. Vindhastigheden blev registreret ca. 25 m. foran møllen. Vindhastighed og retning registreret i 10 m. højde og er midlet over et minuts perioder. Baggrundsstøjen blev målt med møllen standset. Samtlige værdier er af ækvivalent støjniveau og vindhastighed midlet over 1. minuts perioder. Anvendt måleudstyr Der blev under målingerne anvendt følgende udstyr: Instrument Model Serial no. Sound & Vib.analyzer Svantek Calibrator 0.1dB-Stell Microphone G.R.A.S. 40 EA Meteorologi måler SigicomMaster 4100 U Kopanemometer Sigicom X20WS 7415 Vindretningsmåler Sigicom X20WD 5884 Beregning af lydeffektniveau Beregninger af vindmøllens lydeffektniveau L WA,ref, i 1/3-oktavbånd ved reference hastigheder 6 m/s, 8 m/s. er foretaget ud fra den antagelse, at støjen udstråles fra en punktkilde placeret navhøjde. L WA,ref = L A,rek,k + 10 ˑ log (4π (R 2 + h 2 )) 6 db Hvor: R = den aktuelle måleafstand mellem mikrofonen og vindmøllens fod. h = vindmøllens navhøjde. Vindhastighed: 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s Lydeff., L WA, 83,6-84,1 - - Side 5 af 14

6 Toneanalyse Der er foretaget analyse for hørbare toner i målepunktet 25 m. bagved møllen. De vedhæftede analyser er foretaget på ikke vægtede spektre. Der ikke konstateret hørbare toner. Der er subjektivt ikke observeret hørbare toner i nærfeltet under hele måleperioden. Usikkerhed Ubestemtheden er ± 2 db ved 90% dobbeltsiddet konfidens i henhold til Miljømiministeriets bekendtgørelse nr. 1284, Vindmøllebekendtgørelsen. Konklusion Ifølge miljøstyrelsens bekendtgørelse 1284 skal det totale niveau (L Aeq ) af den midlede baggrundsstøj være mindst 6 db lavere end det totale niveau (L Aeq ) af vindmøllestøjen, før målingen kan anvendes. Dette er ikke tilfældet for vindmøllen på Thyholm, på grund af kraftig baggrundsstøj. Den høje baggrundsstøj vurderes primært at være vindstøj fra omkringliggende bygninger, indhegninger, vegetation og støj fra husdyr. Miljøstyrelsen er bekendt med, at manglende støj fra hustandsvindmøller kan give problemer i forhold til Vindmøllebekendtgørelsen. Hvis ikke lydtrykniveauet i referencespektret er mindst 3 db højere end baggrundsstøjniveauet, skal korrektionen for baggrundsstøj begrænses til 3 db. Vindmøllens kildestyrke er beregnet ud fra denne forudsætning, hvilket betyder, at støjen fra vindmøllen kan blive overestimeres med en ukendt størrelse. Den korrigerede og overestimere kildestyrke fremgår af nedenstående tabel: Vindhastighed: 6 m/s 7 m/s 8 m/s 9 m/s 10 m/s Lydeffektniveau, L WA, 83,6-84,1 - - Side 6 af 14

7 Måleresultater Kildestyrke ved 6 m/sek. Frekvens [] L pa,middel 2,6 5,2 8,9 13,2 17,3 19,5 21,1 23,7 25,8 31,0 28,4 30,7 37,2 34,3 34,5 L pa,baggrund -0,7 2,2 5,4 8,3 13,5 16,5 18,1 20,1 22,5 24,6 25,4 27,6 31,2 31,3 31,5 L pa,korrigeret -0,1 2,1 6,3 11,5 15,0 16,4 18,1 21,2 23,1 29,9 25,4 27,7 36,0 31,4 31,4 L WA 35,2 37,5 41,6 46,9 50,3 51,7 53,5 56,5 58,4 65,2 60,7 63,0 71,3 66,7 66, k 1.25 k 1.6 k 2 k 2.5 k 3.15 k 38,1 39,8 40,2 39,8 39,0 39,4 39,8 40,3 40,4 39,6 38,0 37,7 37,3 34,5 32,3 51,1 35,1 36,6 37,1 36,2 35,8 36,4 36,8 37,3 37,4 36,6 35,0 34,7 34,3 31,5 29,3 47,9 35,0 36,9 37,3 37,3 36,2 36,3 36,9 37,3 37,4 36,6 35,0 34,6 34,4 31,4 29,3 48,3 70,3 72,3 72,6 72,6 71,6 71,6 72,2 72,7 72,7 71,9 70,3 69,9 69,7 66,8 64,7 83, k k k k k k k 500 Sum Kursiv= Hvis ikke lydtrykniveauet er mindst 3 db højere end lydtrykniveauet af baggrundstøjen, skal korrektion for baggrundsstøj begrænses til 3 db. 6 m/s 50,0 L pa [db re 20uPa] 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 LpA,middel LpA,Baggrund LpA,Korrigeret -10, k 2 k 3.15 k 5 k 8 k LpA,middel Side 7 af 14

8 Måleresultater Kildestyrke ved 8 m/sek. Frekvens [] L pa,middel 3,7 6,3 8,7 12,5 16,1 19,8 21,4 23,8 26,0 32,0 29,2 31,7 37,3 35,2 35,2 L pa,baggrund 0,7 3,3 5,7 9,5 13,1 16,8 18,4 20,8 23,0 25,4 26,2 28,7 31,8 32,2 32,2 L pa,korrigeret 0,7 3,3 5,6 9,5 13,1 16,8 18,3 20,7 23,1 31,0 26,3 28,6 35,8 32,2 32,1 L WA 36,0 38,6 41,0 44,8 48,4 52,1 53,6 56,0 58,4 66,3 61,6 64,0 71,2 67,6 67, k 1.25 k 1.6 k 2 k 2.5 k 3.15 k 38,4 40,5 40,9 40,3 39,5 40,2 40,5 40,9 40,9 40,3 38,7 38,2 37,8 34,7 32,4 51,7 35,4 37,5 37,9 37,3 36,5 37,2 37,5 37,9 37,9 37,3 35,7 35,2 34,8 31,7 29,4 48,6 35,3 37,6 37,9 37,3 36,4 37,2 37,5 37,9 37,9 37,3 35,6 35,2 34,7 31,7 29,5 48,8 70,6 72,9 73,2 72,7 71,7 72,5 72,8 73,2 73,2 72,6 70,9 70,5 70,0 67,0 64,8 84, k k k k k k k 500 Sum Kursiv= Hvis ikke lydtrykniveauet er mindst 3 db højere end lydtrykniveauet af baggrundstøjen, skal korrektion for baggrundsstøj begrænses til 3 db. 8 m/s 50,0 L pa [db re 20uPa] 40,0 30,0 20,0 10,0 0, k 2 k 3.15 k 5 k 8 k LpA,middel LpA,middel LpA,Baggrund LpA,Korrigeret Side 8 af 14

9 Måleresultater Toneanalyse ved 6 m/s. Spektrum: Tone(r): Støjpauser: Tonality licensee: Elsam Engineering 70 Lydtrykniveau [db re 20 µpa Spektrum Tidsvægtning: Frekvens [] Lineær Antal spektre: 801 Overlapning [%]: 50 Midlingstid pr. spektrum [s]: 0,125 Samlet midlingstid [timer:min:sek.000]: 00:00: Analysebåndbredde []: 2,60 Tidsvindue: Hanning Effektiv analysebåndbredde []: 3,91 Frekvensvægtning: Linear Tonesøgekriterie [db]: 1,00 Kritisk bånd Frekvensområde [] Båndbredde [] Kritisk bånd 48,9-148,9 100 Regressionslinje 24,7-170,5 146 Toneanalyse Frekvens [] Spektrallinjer Lpti [db] Resultat [db] 101, ,2 Totalniveau, toner, Lpt [db] 43,2 43,2 Middelniveau, maskerende støj, Lpn,avg [db] 36,5 Totalniveau, maskerende støj, Lpn [db] 50,5 50,5 Toneniveaudifferens, Lpt-Lpn [db] Tillæg, KTN [db] -7,3 0,0 Side 9 af 14

10 Måleresultater Toneanalyse ved 8 m/s. Spektrum: Tone(r): Støjpauser: Tonality licensee: Elsam Engineering 70 Lydtrykniveau [db re 20 µpa Spektrum Tidsvægtning: Frekvens [] Lineær Antal spektre: 786 Overlapning [%]: 50 Midlingstid pr. spektrum [s]: 0,125 Samlet midlingstid [timer:min:sek.000]: 00:00: Analysebåndbredde []: 2,60 Tidsvindue: Hanning Effektiv analysebåndbredde []: 3,91 Frekvensvægtning: Linear Tonesøgekriterie [db]: 1,00 Kritisk bånd Frekvensområde [] Båndbredde [] Kritisk bånd 95,8-195,8 100 Regressionslinje 71,6-217,4 146 Toneanalyse Frekvens [] Spektrallinjer Lpti [db] Resultat [db] 148, ,7 Totalniveau, toner, Lpt [db] 45,7 45,7 Middelniveau, maskerende støj, Lpn,avg [db] 33,8 Totalniveau, maskerende støj, Lpn [db] 47,8 47,8 Toneniveaudifferens, Lpt-Lpn [db] Tillæg, KTN [db] -2,2 0,0 Side 10 af 14

11 Billede af mølle, målepunkt og meteorologimast Side 11 af 14

12 Billede af meteorologimast Side 12 af 14

13 Området og målepunkter ved Mellemvej 15A, 7790 Thyholm Meteologimåler Vindmølle Målepunkt Side 13 af 14

14 Bilag 1. Støjniveau i forskellige afstande. 6 m/s 8 m/s Afstand [m] LpA [db] LpA, LF [db] LpA [db] LpA, LF [db] 25 43,0 8,2 43,5 8, ,9 6,3 41,4 6, ,1 4,6 39,6 4, ,5 3,1 38,0 3, ,1 1,8 36,6 1, ,8 0,7 35,3 0, ,7-0,3 34,2-0, ,7-1,2 33,2-1, ,8-2,1 32,3-2, ,9-2,8 31,4-3, ,1-3,5 30,6-3, ,4-4,2 29,9-4, ,7-4,8 29,2-4, ,0-5,4 28,5-5, ,4-5,9 27,9-6, ,9-6,4 27,3-6, ,3-6,9 26,8-7, ,8-7,4 26,2-7, ,3-7,8 25,7-7, ,8-8,2 25,3-8, ,3-8,6 24,8-8, ,9-9,0 24,4-9, ,5-9,3 23,9-9, ,1-9,7 23,5-9, ,7-10,0 23,1-10, ,3-10,3 22,7-10, ,9-10,6 22,4-10, ,6-10,9 22,0-11, ,2-11,2 21,7-11, ,9-11,5 21,3-11, ,6-11,8 21,0-11, ,3-12,1 20,7-12, ,9-12,3 20,4-12, ,6-12,6 20,1-12, ,4-12,8 19,8-12, ,1-13,0 19,5-13, ,8-13,3 19,2-13, ,5-13,5 19,0-13, ,3-13,7 18,7-13,8 Side 14 af 14

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012

Støj fra vindmøller. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Støj fra vindmøller Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 1, 2012 Titel: Støj fra vindmøller Støj fra vindmøller Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K www.mst.dk År: 2012 ISBN nr. 978-87-92903-08-2

Læs mere

Støj fra varelevering til butikker

Støj fra varelevering til butikker Miljøprojekt Nr. 596 2001 Støj fra varelevering til butikker Hans-Henrik Skaaning og Jens K. Nørgaard Carl Bro - Acoustica Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

15. sammenlignende støjmåling

15. sammenlignende støjmåling 15. sammenlignende støjmåling 270 315 0 2 1 0-1 -2-3 -4 45 90 225 135 180 Rapport nr. 18 fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Støjmålinger DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Udøvende institution:

Læs mere

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA

Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller. Birger Plovsing DELTA Beregningsmetode for lavfrekvent støj fra vindmøller Birger Plovsing DELTA Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård. Kaj Ove Madsen A/S Aarhus Læsøgade 6 8382 Hinnerup Att.: Johan B. Søgaard Esbjerg, den 22. oktober 2014 Sagsnr. KAM.0002-2014 01 Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Læs mere

Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni 2014. N6.032.

Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark. Juni 2014. N6.032. Side 1 af Danmarks Vindmølleforening, Vindmølleindustrien m.fl. Støjkatalog over ældre vindmøller i Danmark Juni 2014 Udgivelsesdato : 11. juni 2014 Projekt : Udarbejdet : Bo Søndergaard Kontrolleret :

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj og Miljømåling trafikstøj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) Opdateret 1. november 2010 (PFI/THP/OFC/CB/ilk) MILJØSTYRELSENS

Læs mere

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj

Kvalitetskrav til Miljømåling ekstern støj 16. december 1996 (THP/JK/lm) Opdateret 1. september 1998 (THP/JK/lm) Opdateret 3. juli 2005 (JK/HSO/lm) Opdateret 13. maj 2008 (THP/PFI/OFC/HSO/ilk) MILJØSTYRELSENS Udøvende institution: DELTA DELTA Dansk

Læs mere

Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper

Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper Udarbejdet for Energistyrelsen Side

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt.

Natur- og Miljøklagenævnet kan ikke give medhold i klagen over Bornholms Regionskommunes afgørelse, og afgørelsen står således ved magt. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 14. februar 2013 J.nr.: NMK-41-00049 & NMK-33-00485 Ref.: ilgra AFGØRELSE i sag om Bornholms Regionskommunes miljøvurdering

Læs mere

Rapport. Hørbarhed af cykelklokker i biler problemstilling og forslag til afhjælpende foranstaltninger. Rekvirent: Tryg i Danmark

Rapport. Hørbarhed af cykelklokker i biler problemstilling og forslag til afhjælpende foranstaltninger. Rekvirent: Tryg i Danmark We help ideas meet the real world Rapport Hørbarhed af cykelklokker i biler problemstilling og forslag til afhjælpende foranstaltninger Rekvirent: Tryg i Danmark Side 1 af 41 incl. Appendix A-E 27. maj

Læs mere

Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper

Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 F +45 4348 6660 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Styr på støjen en guide til installation af luft til vandvarmepumper Udarbejdet for Energistyrelsen,

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

Rapport. Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter. Udført for Sundhedsstyrelsen

Rapport. Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter. Udført for Sundhedsstyrelsen Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 227 Offentligt Rapport Sammenhæng mellem vindmøllestøj og helbredseffekter Udført for Sundhedsstyrelsen AV 1017/11 Sagsnr.: A520048 Side 1 af 53 9.

Læs mere

Denne miljøgodkendelse omfatter alle aktiviteter på FDM Jyllands-Ringen, herunder også en sammenlægning af de 2 eksisterende baner.

Denne miljøgodkendelse omfatter alle aktiviteter på FDM Jyllands-Ringen, herunder også en sammenlægning af de 2 eksisterende baner. P Side Vilkår i ny miljøgodkendelse Vilkår i gældende miljøgodkendelse Bemærkning 1 s2 Gælder matr. nr. 1l og 3ab Matr.nr.: 1l Skellerup By, Linå Kan JR arrangere eks. orienteringsrally fra de matrikler,

Læs mere

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING

ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING Ilshøj, Randers kommune, DANMARK 14-16,1 MW Vindmølleprojekt 7 x Vestas V90/2MW 80 m navhøjde 7 x Siemens SWT 2,3MW/93 80 m navhøjde ENERGIPRODUKTIONSBEREGNING + STØJ OG SKYGGE BEREGNING 7 Vestas V90/2MW

Læs mere

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.:

Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering af 2 stk. kornsiloer på landbrugsejendommen Sentvedvej 25, 5853 Ørbæk, cvrnr.: Mikkel Grubbe Hansen Egemosevej 5 5871 Frørup Teknik og Miljø Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Afgørelse om ikke-godkendelsepligt til etablering

Læs mere

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Oplevet mobildækning Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Ingen dækning 6 Delvis dækning 7 Opkaldsfejl pr. selskab 8 Opkaldsfejl pr. telefon

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble

Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillæg til miljøgodkendelse til slagtekalveproduktion på Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Tillægsgodkendelsen omfatter: Husdyrholdet Adresse: Vesteregnsvej 16, 5932 Humble Godkendelsen er meddelt til: Gert

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev

Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Miljøgodkendelse af vejmaterialefabrikken Munck Asfalt a/s, Svogerslev Munck Asfalt a/s har den 14. februar 2008 søgt om ny miljøgodkendelse til virksomheden Munck Asfalt a/s i Svogerslev. Listebetegnelse:

Læs mere

Støj og lavfrekvent støj beregning

Støj og lavfrekvent støj beregning , Faxe kommune, DANMARK 5 x Vestas V112-3,075, nav: 94m 6 x Vestas V90-3,0, nav: 75m Støj og lavfrekvent støj beregning møllepark (V112 layout) illustreret med Google Earth som baggrund Kunde: EMD: Dato:

Læs mere

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER 2011-1. Udøvende institution:

Teknisk Notat. Ny Viden MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER 2011-1. Udøvende institution: Udøvende institution: DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Telefon: +45 72 19 40 00 Telefax: +45 72 19 00 01 www.referencelaboratoriet.dk Teknisk Notat Ny Viden 2011-1 Titel Ny Viden 2011-1 Journal nr.

Læs mere

MEJLFLAK HAVMØLLEPARK VVM-REDEGØRELSE

MEJLFLAK HAVMØLLEPARK VVM-REDEGØRELSE Til Havvind Århus Bugt (HÅB) Dokumenttype VVM-redegørelse Dato Juli 2012 MEJLFLAK HAVMØLLEPARK VVM-REDEGØRELSE MEJLFLAK HAVMØLLEPARK VVM-REDEGØRELSE Revision 05 Dato 2012-07-30 Udarbejdet af JCXS, MBK,

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune

Det godkendte orienteringsmateriale, jf. 9, stk. 2 i lovbekendtgørelse om fremme af vedvarende energi Lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedr. ejendommen Trædemarkvej 9, 7200 Grindsted som følge af opstilling af vindmøller ved Klink i henhold til lokalplan nr. 1165 for Vejle Kommune sagsnr. 13/81553

Læs mere

Tillæg til miljøgodkendelse af 30. august 1994 af forlystelsesparken LEGOLAND Billund ApS.

Tillæg til miljøgodkendelse af 30. august 1994 af forlystelsesparken LEGOLAND Billund ApS. Dato: 21. februar 2012 Tillæg til miljøgodkendelse af 30. august 1994 af forlystelsesparken LEGOLAND Billund ApS. Udbygning af det eksisterende Cityområde med Polar Land (Polar X-plorer, Penguin Bay samt

Læs mere

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG

SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG SKIMMELBESIGTIGELSE I BOLIG Adresse Postnummer Inspektion udført 25/02-2014 Termo-service.dk I/S, Info@termo-service.dk, Afd. Fyn/Jylland: 29821362, Afd. Sjælland: 29821361 Skimmelsvampemåling Adresse

Læs mere

Matematik B. Studentereksamen

Matematik B. Studentereksamen Matematik B Studentereksamen 2stx131-MAT/B-29052013 Onsdag den 29. maj 2013 kl. 9.00-13.00 Opgavesættet er delt i to dele. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1-6 med i alt 6 spørgsmål. Delprøven

Læs mere