Odense Bys Museer åbner ny hjemmeside museum.odense.dk.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Bys Museer åbner ny hjemmeside museum.odense.dk."

Transkript

1 Juni / juli 2009 Odense Bys Museer åbner ny hjemmeside Fredag den 26. juni åbner Odense Bys Museer en ny version af hjemmeside museum.odense.dk. Det er fjerde gang, at vi kan præsenterer en ny version, siden museets første hjemmeside åbnede i slutningen af 1990'erne. På det nye site er der lagt vægt på en forbedret brugerflade, der er opbygget ud fra portaltanken, og et design, som giver en mere markant profil for de enkelte museums- og fagområder. Websitet museum.odense.dk skal formidle den regionale, nationale og internationale kulturarv til brugere på alle niveauer - fra lægmand til specialist. Herudover skal websitet tilgodese behov for generelle informationer om Odense Bys Museer (åbningstider, priser, aktuelle aktiviteter m.v.), forudbestilling af ydelser (madbestilling, booking af lokaler, omvisninger og undervisning) samt handel i e- museumsbutikkerne. Det nye museum.odense.dk er tilrettelagt af en intern web-gruppe som bl.a. på baggrund af interne og eksterne brugerundersøgelser har tilrettelagt brugerflade og design. Selve udviklingsdelen er fortaget af IT udvikling ved Odense Bys Museer. Redaktion af sitet foretages af et helt korps af redaktører fra museets forskellige fagområder. Kulturarv er fælles arv, og formidlingen af kunst- og kulturhistorien er en central del af Odense Bys Museers målsætning. En stadig stigende del af denne formidling sker via museum.odense.dk og historiskatlas.dk i form af tilgængeliggørelse og præsentation af historiske data, mulighed for at søge i dele af museets samlinger og adgang til forskellige virtuelle udstillinger. Det er et mål for det videre arbejde med udviklingen af sitet, at den besøgende tilbydes en vidensportal med elektronisk adgang til store mængder forskelligartet kunst- og kulturhistorisk data på en aktuel, brugervenlig og vedkommende måde. Gennem de seneste år har Odense Bys Museer udviklet en trebenet formidlingsstrategi med henblik på at gøre formidlingen nærværende og vedkommende for moderne mennesker. Første ben er det traditionelle museumsmedium, udstillingen. Andet ben er formidling på Internettet i form af websider, tilgængelige databaser og geografiske sites, såsom Historisk Atlas. Det tredje ben er formidling på stedet i byens rum eller i landskabet. Det nyskabende ved den trebenede formidlingsstrategi er tanken om, at alle tre ben er lige vigtige, samt at man ved at kombinere de tre formidlingssteder kan opnå en høj synergieffekt og i princippet involvere alle museets aktiviteter. For web-gruppen, marketingchef Lene Pedersen, Kommunikation Byens Liv - Odense i middelalder og renæssance Udstillingsåbning på Møntergården fredag den og Historisk Festival i weekenden den juni Den 27. juni åbner en helt ny byhistorisk udstilling på Møntergården i Odense. Byens Liv - Odense i middelalder og renæssance handler om en storhedstid i Odenses historie. Her får du historien fra det tidligste Odense i slutningen af 900-tallet og frem til En periode hvor Odense udviklede sig til en velstillet storby med udsyn til Europa. Udstillingen sætter fokus på de menneskelige dramaer og det side 1

2 levede liv. Gennem et galleri af historiske personer og fortællinger får vi et indblik i tidligere borgeres liv. Udstillingerne på Møntergården har i en længere årrække været afgrænsede til alene at omfatte den fynske oldtid. Og det er derfor en stor glæde nu, at kunne præsentere en udstilling om en stor og yderst spændende periode i Odenses historie. Udstillingen Byens Liv er første afsæt til et helt nyt Møntergården. Museet er under kraftig udvidelse frem til 2012, hvor nye bygninger vil stå klar til at huse historiske udstillinger om den fynske historie, fra jægerstenalder og frem til idag. Udstillingen Byens Liv åbner ved en reception fredag den 26. juni kl , hvor bl.a. nogle af de fortidige personligheder fra Odense har lovet kigge forbi...! I forbindelse med åbningsweekenden den 27. og 28. juni er der Historisk Festival i de smukke gårdrum på Møntergården. Møntergården bliver befolket af en skønsom blanding af vikingekrigere, middelalderhåndværkere og renæssancebisper, så der er garanti for en ualmindeligt spændende og spraglet oplevelse for hele familien. Omdrejningspunktet er historisk håndværk, og nogle af landets bedste på området demonstrerer deres kunnen. Pottemagere, smede, billedskærer og mange andre står klar til at tage imod museets gæster, og føre dem tilbage i tiden. Til dengang hvor Odense var en de vigtigste byer i Danmark, og hvor dronningen boede i byen. Projektudvikler Anneken Appel Laursen, Kommunikation OG DE NOMINEREDE ER.. Konkurrence om ny udstillingsbygning til Møntergården Første fase af arkitektkonkurrencen om en ny udstillingsbygning til Møntergården er nu afsluttet. Dommerkomitéen har på flere møder arbejdet med udvælgelsen af de anonymiserede forslag, der skulle fortsætte i konkurrencens 2. fase. Komitéen kunne vælge at udpege 3 eller 4 forslag til viderebearbejdning. Først efter at dommerkomitéen havde udpeget forslagene kunne anonymiteten brydes og navnene på holdene, der skal arbejde videre i konkurrencens 2 fase, afsløres. Der blev udpeget fire: Exners Tegnestue A/S i samarbejde med ingeniør Leif Hansen, landskabsarkitekt Preben Skaarup og konsulent Orbicon A/S Maali & Lalanda A/S i samarbejde med ingeniør Beregnergruppen i Odense samt arkitekt T Quistorff Sørensen, Torben Odal og Jan Voetmann Dorte Mandrup Arkitekter ApS i samarbejde med EKJ Rådgivende Ingeniører og landskabsarkitekt Marianne Levinsen KHR arkitekter AS i samarbejde med ingeniør COWI A/S I første fase deltog 10 hold, som den 25. maj 2009 afleverede hver deres skitseforslag til en ny udstillingsbygning og en helhedsplan for hele museumsområdet. De indkomne forslag er overraskende forskellige i forhold til store begrænsninger, der ligger i opgaven. Konkurrenceformen med 2 faser, hvor dommerkomitéen nu kan gå i dialog med de fire konkurrerende hold giver en ekstra mulighed for at bringe de endelige konkurrenceforslag tættere på museets ønsker til en ny udstillingsbygning og hvordan den kan bidrage til Møntergårdens helt særlige miljø. side 2

3 De fire hold skal nu i gang med en bearbejdning og detaljering af forslagene, som skal afleveres den 21. september Efter afleveringen præsenterer deltagerne selv deres endelige forslag på individuelle dialogmøder. Herefter skal dommerne foretage det endelige valg og den 2. december 2009 kan vinderforslaget til den nye udstillingsbygning præsenteres. Herefter starter projektering og 1. spadestik vil blive foretaget i Odense Bys Museers jubilæumsår Den ny udstillingsbygning forventes at kunne åbne i Arkitekt Jan Bo Jensen, Historie Konference i Odense september Across the North Sea: later historical archaeology in Britain and Denmark c AD Odense Bys Museer, Syddansk Universitet, Københavns Bymuseum og det engelske Society for Post- Medival Archaeology afholder I fællesskab en Konference i Odense og København i dagene september Konferencen retter sig primært mod danske og engelske historikere, arkæologer og etnologer fra universiteter og museer. For de danske museer er konferencen den første mulighed for at få en grundig indføring i og diskussion af teoretiske og metodiske sider af historisk arkæologi, der gennem de seneste år har fundet udtryk i delvis konkurrerende retninger som Post-middelalder-, industriel eller historisk arkæologi. Desuden søger konferencen fra en dansk synsvinkel at åbne danske forskere og museers øjne for, at arbejdet med de fysiske omgivelser i bred forstand i vid udstrækning også må opfattes som arkæologi. Det er uden tvivl et diskussionspunkt i den danske museumsverden, men i den engelsktalende verden er opfattelsen af arkæologi betydeligt bredere. Konferencen bringer fremtrædende engelske arkæologer og debattører til Danmark og byder på en række diskussioner af ovenstående emne, bl.a. David Cranstone med Post-medieval and Historical, Atlantic and European: British archaeology of the later 2nd millennium, Henrik Harnows indlæg om den danske situation i Is this archaeology? og Anders Myrtues Research in material cultures in denmark traditions and issues status and prospects. Ud over de overordnede teoretiske og metodiske diskussioner byde rkonferencen også på en væld af papers, som er organiseret tematisk i forskellige sessioner som Across the North Sea og Society in britain and Denmark samt The current structure of archaeology in denmark and Britain. Fra Odense Bys Museer bidrager René Schrøder Christensen bl.a. med oplægget Danish harbours a gateway to Britain. Konferencedelen slutter fredag den 25. september i Odense, hvorefter Københavns Bymuseum er vært for deltagerne lørdag og søndag, der byder på oplæg og omvisninger i hovedstaden, bl.a. et kig på det nye omfattende metroprojekt med store arkæologiske opgaver og flytningen af nyere gravsteder med de problemer og overvejelser, det rummer. Invitation og program kan ses på Odense Bys Museers hjemmeside. Museumsinspektør Henrik Harnow, Historie Stort bogværk om fynske jernaldergrave udkommer snart! I løbet af årene 1954 til 1973 skrev lederen af Fyns Stiftsmuseum, Erling Albrectsen, i alt fem store katalogværker med titlen Fynske Jernaldergrave. Heri beskrev Albrectsen omkring 3700 fynske gravfund fra tiden mellem ca. 500 f. og 400 e.kr. Selv om man således skulle tro, at det ikke var nødvendigt at forske i - endsige skrive mere om - jernaldergravene fra Fyn og omliggende øer, udgiver Odense Bys Museer endnu et storværk om samme emne. Titlen på bogen, der trykkes som bind 6 i serien Fynske Jernaldergrave, er Brudager Mark en romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn. side 3

4 Udgivelsen består af en katalogdel på ca. 365 sider og et bind med analyser, beskrivelser og bilag på ca. 400 sider. Baggrunden for udgivelsen af er dels, at der er fremkommet mere end 1500 jernaldergrave siden starten af 1970 erne, og dels at man med moderne teknologi og analysemetoder er i stand til at få meget mere information ud af jernaldergravene, end det var muligt for blot 15 år siden. Som titlen siger, tages der udgangspunkt i en jernaldergravplads, som forfatteren har udgravet ved landsbyen Brudager på Sydøstfyn. Gravene og de tusindvis af oldsager herfra analyseres og sammenholdes med det materiale, som Albrectsen allerede har tilgængeliggjort, ligesom en lang række nyere fund fra andre fynske gravpladser inddrages og præsenteres her for første gang. Sammenligningerne strækker sig også til gravfund fra andre egne af Danmark såvel som fra fundsteder rundt omkring i Europa. Analyserne omfatter også bidrag fra specialister med viden om bestemmelse af brændte menneskeknogler, forkullede plantedele, keramik og bronzelegering! De detaljerede studier af gravene og deres indhold af menneske- og dyreknogler, forkullede plantedele samt gravgods i form af lerkar, våben, smykker, importerede romerske bronze- og glaskar m.v. har givet et enestående indblik i de forandringer, som begravelsesritualerne gennemgik i løbet af gravpladsens brugstid. Endvidere er der opnået væsentlig ny viden om jernalderens teknologi samt om den symbolik og status, der var knyttet til forskellige genstandstyper. Disse oplysninger kan sammenstykkes til et billede, der beskriver nogle hovedtræk i samfundsudviklingen på Fyn i årh. e.kr. Bogen, der er rigt illustreret med tegninger og farvefotos, er udarbejdet og trykt med støtte fra Kulturarvsstyrelsen og Hielmstierne-Rosencroneske Sitftelse. Udgivelsen finder sted primo september på Forlaget Odense Bys Museer, og bogen kan købes ved henvendelse til museet. Museumsinspektør Mogens Bo Henriksen, Arkæologi Kulturarv som værdi arkæologi som værdiskaber - Status og videre forløb Projektet Kulturarv som værdi arkæologi som værdiskaber blev præsenteret i nyhedsbrev fra april Projektet går kort fortalt ud på, at Odense Bys Museer i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen vil forsøge at fastlægge en kommunikationsstrategi, som synliggør, hvorledes kulturarv og arkæologi kan bruges som en samfundsmæssig ressource. Indtil videre er der skabt kontakt til en række interessenter, som via dialogmøder hjælper med at afklare muligheder, ønsker og behov. Fokus ligger i øjeblikket primært på de parter, der rekvirerer arkæologiske udgravninger og forvalter planlægningen af byggemodning og salg af grunde. Det vil sige planmyndigheder, private bygherrer, erhvervsvirksomheder, ejendomsmæglere og rådgivende ingeniører. Vi forsøger at skabe meget konkrete tilbud, som bygherre og erhvervsliv kan bruge i markedsføring og branding. Eksempelvis grundsalgspjecer om arkæologien i lokalområdet, formidling af de arkæologiske udgravninger medens de pågår på lokaliteten og øget pressekontakt, hvor samarbejdet mellem bygherre og arkæologer fremhæves og kan bruges af bygherre, som en promovering af udstykkede grunde. Endvidere afholdes den 22. september et seminar, hvor fokus vil være kommunikationsstrategier, formidling, samarbejde mellem museet og forskellige interessenter samt på museernes rolle i dagens samfund. Vi håber, at en bred vifte af museumsfolk, repræsentanter for erhvervsliv og planmyndigheder samt forskere vil deltage. Vi håber, at finde midler til at udbrede kommunikationsstrategien til en lang række andre målgrupper, således at god og målrettet formidling med mennesket og den gode fortælling i centrum bliver et vigtigt element i optimeringen af arkæologiens og kulturarvens position og brugbarhed i nutidens samfund. Se mere om projektet på Formidlingsinspektør Rikke Marie Rau, Arkæologi side 4

5 De Vilde Svaner Udstilling med decoupager og dragter af H.M. Dronningen i H.C. Andersens Hus På Kulturnatten i Odense den 4. september åbner H.C. Andersens Hus særudstillingen De Vilde Svaner, hvor H.M. Dronningens decoupager og dragter til filmatiseringen af H.C. Andersens eventyr præsenteres i museet. Både åbningen af udstillingen og selve verdenspremieren på filmen De Vilde Svaner finder sted i digterens fødeby og festlighederne vil derfor i store dele af byen stå i Dronningens, Andersens og De Vilde Svaners tegn. H.M. Dronningen har i mange år beskæftiget sig med H.C. Andersens forfatterskab og stået for en lang række illustrationsarbejder til flere eventyr. Senest har hun udformet en række smukke decoupager og dragter til filmen De Vilde Svaner. Decoupagerne er ved hjælp af en såkaldt green-screenteknologi, blevet til filmens sceniske baggrund, som skuespillerne agerer i, og filmen foregår med andre ord i Dronningens decoupager. Green-screen-teknologien bliver også demonstreret i museet, ligesom rekvisitter og back-stage billeder fra filmen indgår i udstillingen. Udstillingen i H.C. Andersens Hus er tilrettelagt efter Dronningens kunstneriske fortolkning og arrangerer hendes værker efter den skabelon, der ligger i eventyrets tematiske grundmønster. H.C. Andersens budskab i De Vilde Svaner er, at den kristne tro åbenbarer sig i naturens dybde og er en ledende tråd i voksenlivet. De tre elementer, som H.C. Andersen lægger vægt på i sit religiøse eventyr er: Natur, Tro og Kultur. Det er en stor glæde for H.C. Andersens Hus at kunne udstille H.M. Dronningens værker, der ikke blot illustrerer Andersens skrivekunst, men som kunstnerisk udtryk også er beslægtet med digterens egen billedkunst. Museumschef Torben Grøngård Jeppesen Nyophængning på Fyns Kunstmuseum under forberedelse Mange kunstværker har byttet plads og andre er kommet frem, når Fyns Kunstmuseum torsdag den 29. oktober 2009 kl slår dørene op for en nyophængning af museets samlinger! Der arbejdes i øjeblikket på planlægningen af en nyophængning samt for udvikling af ledsagende tekster og formidling. Målet er at fremhæve samlingens mange kvaliteter og dens status som en af de bedste kunstsamlinger i provinsen. Museets omfattende samlinger af dansk kunst fra 1750 og frem til i dag skal fortsat vises i kronologiske forløb. Men det er også tanken, at der skal stilles skarpt på en række tematiske sammenhænge i de respektive perioder, og museet ønsker at perspektivere billedkunsten med andre kunstneriske genrer fx musik, litteratur, film eller med fx naturvidenskabelige aspekter. Det er også ambitionen at give gæsterne mere viden om samlingen og om perioderne, temaerne og kunstnerne. På internettet - og i forlængelse af Odense Bys Museers nye hjemmeside - vil man kunne blive klogere på kunsten gennem tekster, billeder, lyd osv. Ved besøg på museet vil der også være udarbejdet nyt trykt materiale samt undervisningsmateriale, ligesom der afprøves digitale formidlingsformer. Museet forsætter med at afholde de mange velbesøgte arrangementer (omvisninger, foredrag, koncerter, kulturnat, børneaktiviteter osv.), men har også nye aktiviteter i støbeskeen! Nyophængningen er samtidig startskuddet til et mere målrettet og omfattende arbejde med formidling af museets samlinger, som fortsættes og udbygges de kommende år. Det er fortrinsvis maleri og skulptur, der præsenteres i de nye ophængninger. Dog indrettes en af salene som grafikrum, hvor et udvalg af den omfattende samling af tegninger og grafik, som tæller omkring 4500 blade, præsenteres i form af skiftende udstillinger. Hvad enten det er sjældne guldaldertegninger eller moderne grafiske blade, får museets gæster her indblik i, hvad der også gemmer sig på museets magasiner. side 5

6 Fyns Kunstmuseum holder lukket i perioden 14. september oktober 2009 for at gennemføre dette omfattende arbejde samt for at give plads til håndværkerne, som skal gennemføre en række forbedringer indenfor til glæde for såvel gæster som personale! Overinspektør Gertrud Hvidberg-Hansen Sommerliv i Den Fynske Landsby Den 28. juni august kl Få oplevelser til alle dine sanser og prøv en dag som på landet i 1800-tallet i Den Fynske Landsby. Folkene fra Levende Historie vil hele sommeren skabe liv og stemning til Landsbyen med deres daglige gøremål og sysler. Aktiviteterne følger årets gang og du kan f.eks. møde bonden og hans heste på arbejde i marken eller lillepigen, når hun henter vand og vogter gæs. Der er tilrettelagt helt særlige aktiviteter for børn hver dag kl Måske kan du lave dukker af halm, filte en uldmus, prøve gamle lege, lære at kniple eller noget andet sjovt fra gamle dage. Kom og vær med! Gå heller ikke glip af teaterforestillingen Klods Hans som fra den 30. juni juli fra tirsdag til søndag bliver opført to gange dagligt af John Doe Teatret, i de helt rigtige omgivelser på gårdspladsen i Fjeldstedgården - en utraditionel og fantasifuld forestilling, for både børn og voksne. Forestillingen bliver til med støtte fra Odense Kommune, Kultur. I Enkesædet vises en lille særudstilling om 1800-tallets ølbrygning. Museumsinspektør Lise Gerda Knudsen, Historie NUET Thorbjørn Lausten - installation - skulptur - maleri tegning på Fyns Kunstmuseum Fra 13. juni til 13. september 2009 udstiller Fyns Kunstmuseum installationer, skulpturer, malerier og tegninger af Thorbjørn Lausten fra museets egen samling. Thorbjørn Lausten (f. 1945) er autodidakt kunstner på internationalt niveau og er en af de førende lyskunstnere herhjemme og i udlandet. Kernen i Thorbjørn Laustens værker er lys. Generelt involverer hans værker fx brug af stærke pærer på flere tusind watt, neon, sollyset eller endda lyset fra et Sankthans-bål. Udstillingen NUET viser udvalgte værker af Thorbjørn Lausten fra Fyns Kunstmuseums omfattende samling af dansk konkret kunst. Det er første gang, at nogle af værkerne udstilles, såsom tegningerne til serien Nuet det polare rum fra Tegningerne indeholder geometriske figurer, fx trekanter og cirkler, som er malet med klare akvarelfarver. Desuden udstilles et udvalg af installationer med lys samt skulpturer alle værker er i højere eller mindre grad karakteristiske ved rene geometriske elementer og formerne afspejler de præcise udregninger. De medier, han benytter, er først og fremmest lys, men også et væld af andre materialer såsom kobber, stål, kalk, sejlgarn, glas, akryl, elektroniske komponenter mv. Overinspektør Gertrud Hvidberg-Hansen, Kunst ODENSE BYS MUSEER Overgade 48, 5000 Odense C Tlf museum.odense.dk side 6

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum

Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer. 29.5. En aften med Anne Marie Carl-Nielsen Fyns Kunstmuseum 2013 Program Eksklusivt for Museumsklubbens medlemmer 16.1. ECHO Dialogudstilling Fyns Kunstmuseum 27.2. På rejse med H.C. Andersen H.C. Andersens Hus 21.3. En bid af historien 30.4. En landsby på H.C.

Læs mere

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet

eksklusivt for Museumsklubbe IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen Museet 201a2m Progr eksklusivt for Museumsklubbe ns medlemmer 26.1. h räch Gespräc IDEAL. Ein Gesp Fyns kunstmuseum 8.5. Døden i Landsbyen den Fynske landsby 28.2. Kærligheden mellem Carl og Anne Marie Carl nielsen

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd

Bilag: Ansøgning med budget, Projektbeskrivelse, Brev fra Assens Kunstråd Til Assens Kommune II 11'41 1 MUSEUM VESTFYN Assens, d. 12. februar 2016 Vedr. : Ansøgning om tilskud til udstilling Vedhæftet følger ansøgning med bilag om tilskud på 240.000 til realisering og markedsføring

Læs mere

KUNSTMUSEET REVISITED

KUNSTMUSEET REVISITED REVISITED Til efteråret 2017 er Kunstmuseet transformeret til et åbent, levende og digitalt funderet kunstmuseum med en skarp formidlings-, samlings- og udstillingsprofil. Kunstmuseet Revisited ligger

Læs mere

Hvad skal du lave i sommerferien?

Hvad skal du lave i sommerferien? H.C. Andersen paraden Møntergården Fyns Kunstmuseum Hvad skal du lave i sommerferien? Få rabat på flere oplevelser Besøg flere af Odense Bys Museer og spar på entréen. Vis din billet købt til fuld pris

Læs mere

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER

BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER MAJ 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER En guide til bygherrer, lokalpolitikere og planlæggere om arkæologiske udgravninger 2 BEVAR GULDET, INDEN DU GRAVER BYGGERI & ARKÆOLOGI Denne

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere.

Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund, Organisationen Danske Museer og alle øvrige partnere. 1 Borgmester Pia Allerslevs oplæg ved Nordisk Museumskonference i Malmø onsdag den 1. april 2009 Emnet er: Museernes rolle i samfundet Tak for ordet og tak til Riksforbundet Sveriges Museer, Norges Museumsforbund,

Læs mere

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU

Tusinder 9LGHQÃÉÃ)RUPLGOLQJ 3URMHNWHU &9(+)8à()197)) &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Odense Bys Museer er organisatorisk opdelt i tværgående afdelinger: Y Publikum & Kommunikation Y Viden & Formidling Y Samlinger & Teknik Odense Bys Museer

Læs mere

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer

SAMARBEJDE. De danske museers puljer. Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Udgivet af Organisationen Danske Museer SAMARBEJDE De danske museers puljer Redigeret af Jørgen Burchardt og Kirsten Rykind-Eriksen Udgivet af Organisationen Danske

Læs mere

Vikingemuseet ladby. et vikingeskibs rejse fra hav til grav. Tilbud til skoler

Vikingemuseet ladby. et vikingeskibs rejse fra hav til grav. Tilbud til skoler Vikingemuseet ladby et vikingeskibs rejse fra hav til grav Tilbud til skoler Vikingemuseet ladby Vikingemuseet Ladby udstiller Danmarks eneste bevarede skibsgrav fra vikingetiden. Omkring år 925 blev en

Læs mere

Frivilligpolitik for Odense Bys Museer

Frivilligpolitik for Odense Bys Museer Frivilligpolitik for Odense Bys Museer 1) Frivillige ved Odense Bys Museer Odense Bys Museer er et statsanerkendt museum, der er ejet og drevet af Odense Kommune som en institution under By- og Kulturforvaltningen.

Læs mere

EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST

EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST EKSPERIMENTER, LÆRING OG SAMTIDSKUNST Formidling og undervisning i Den Frie Udstillingsbygning DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART HVORDAN ARBEJDER VI MED SAMTIDSKUNST? Den

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

SKIVE MUSEUM Projektmappe til ny formidling

SKIVE MUSEUM Projektmappe til ny formidling SKIVE MUSEUM Projektmappe til ny formidling Museum Salling Museum Salling er et fusioneret museum, og består af fire udstillingssteder: Spøttrup Borg, Fur Museum, Glyngøre Kulturstation og Skive Museum.

Læs mere

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf

Horsens Kunstmuseum. Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Horsens Kunstmuseum Museologi og kuratering Undervisningsmateriale til stx og hf Introduktion Horsens Kunstmuseum - et museum for nyere kunst Horsens Kunstmuseum fokuserer på den moderne kunst. Udgangspunktet

Læs mere

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2

EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 EFTERÅR 2010 HISTORIENS HUS ARKIV OG BIBLIOTEK KLOSTERBAKKEN 2 Historiens Hus står bag en række arrangementer i efteråret 2010. Nærmere oplysninger om de enkelte arrangementer vil løbende blive vist på

Læs mere

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL

KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MEDLEMSBLADET KIMING I N G E L I S E W E S T M A N GRATIS BUSTUR TIL MUSEUMSBERG FLENSBURG Kunstmuseet i Tønders særudstilling, Kiming, med værker af Inge Lise Westmann fortsætter til Museumsberg i Flensburg.

Læs mere

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres.

27. Udgiften til den arkæologiske undersøgelse afholdes af den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres. Disposition Baggrund 27. Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og

Læs mere

vision 2020 for VejleMuseerne

vision 2020 for VejleMuseerne vision 2020 for VejleMuseerne Det vi gør Vi skaber ny viden om kunst- og kulturarven, bevarer den og formidler den for at skabe identitet og selvforståelse. Det vi vil Vi vil være et museum, der er førende

Læs mere

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009

Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Historisk Samfund for Sydøstjylland Nyhedsbrev oktober 2009 Reception for årbog 2009 Onsdag den 28.oktober kl. 16 er der reception og pressemøde på Vejle Kunstmuseum, Flegborg 18, 7100 Vejle, for vores

Læs mere

Slotsbanken blev undersøgt og restaureret i af Nationalmuseet, og arbejdet blev en manifestation af en national interesse og selvbevidsthed i

Slotsbanken blev undersøgt og restaureret i af Nationalmuseet, og arbejdet blev en manifestation af en national interesse og selvbevidsthed i Rejsen til Ribe Danskstudiets klassiker, rejsen til Ribe for 1. årgang, fandt i år sted 13.10-15.10 2005. I Ribe vandrer man rundt imellem forskellige tidsaldres kunst, arkitektur og bylandskab og gør

Læs mere

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster

KULTURTJENESTENS 2012-2013. Middelaldercentret. Teatret Masken. Fuglsang kunstmuseum. Museum Lolland-Falster KULTURTJENESTENS TILBUD FOR SFO 2012-2013 Middelaldercentret Teatret Masken Fuglsang kunstmuseum Museum Lolland-Falster Kurser og kulturtilbud for pædager i SFO og børn i SFO1 og SFO2 KULTURTJENESTEN giver

Læs mere

Oplevelser for hele familien i vinterferien

Oplevelser for hele familien i vinterferien Find alle oplevelser på oplev.odense.dk Oplevelser for hele familien i vinterferien Side 2 Besøg Vandkongens Dukkeværksted Side 3 Eventyrligt mange tog Side 4 Kamelen kom til sidst Side 5 Voksenfri Zone

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019

Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Nationalmuseets arktiske og nordatlantiske strategi for perioden 2014-2019 Indledning Som Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum indtager Nationalmuseet rollen som central forsknings- og formidlingsinstitution,

Læs mere

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag

Målgruppe: klasse Titel: Arkæolog for en dag Målgruppe: 4.-6. klasse Titel: Arkæolog for en dag Fagområder: Historie, natur/teknologi Kort beskrivelse: Forløbet præsenterer en sanselig tilgang til kulturhistorien, hvor eleverne gennem genstande,

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center!

Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center! Hotel Odense Velkommen til Hotel Odense, som ligger lige ved siden af Odense Congress Center! Introduktion På Hotel Odense er komfort og afslapning i centrum. Her kan I tage et afbræk fra hverdagen, nyde

Læs mere

Undervisningsmaterialet Historien om middelalderen (kan downloades som PDF via hjemmesiden eller fås ved henvendelse til Middelaldercentret)

Undervisningsmaterialet Historien om middelalderen (kan downloades som PDF via hjemmesiden eller fås ved henvendelse til Middelaldercentret) Lærevejledning til forberedelse før besøg på Middelaldercentret. - Daglejren, Byens borgere og Middelalderen på egen hånd Før I kommer til daglejeren og til en dag i middelalderen, er det en god ide at

Læs mere

Stenalderbopladsen. Vi kan tilbyde

Stenalderbopladsen. Vi kan tilbyde ved Mortenstrupgård - et historisk værksted Gratis undervisningstilbud til skoler i Fredensborg og Hørsholm kommuner 2010 www.hoersholmmuseum.dk Stenalderbopladsen ved Mortenstrupgård er et historisk værksted

Læs mere

OPLEV KUNSTEN. Sæt sanserne i spil DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART

OPLEV KUNSTEN. Sæt sanserne i spil DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART OPLEV KUNSTEN Sæt sanserne i spil DEN FRIE UDSTILLINGSBYGNING DEN FRIE CENTRE OF CONTEMPORARY ART Oplev Kunsten sætter sanserne i spil, ansporer det personlige engagement og åbner en mangfoldighed af tilgange

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE

AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE AARHUS B I LLED- OG MED I ESKOLE 1 Talentudviklingsholdet i AARHUS BILLED- OG MEDIESKOLE er for unge fra 15-19 år. Holdet er et 2-årigt forløb med undervisning 1 gang om ugen. Vi samarbejder med ARoS,

Læs mere

Museumspolitik for Horsens Kommune

Museumspolitik for Horsens Kommune Museumspolitik for Horsens Kommune Museumsområdet er et bærende element i Horsens Kommunes kulturprofil. Det gælder det daglige tilbud til kommunens borgere i alle aldre, og det gælder museumsområdets

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger Læringstilbud 2014-2015 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Kultur i bevægelse historien undervejs

Kultur i bevægelse historien undervejs Kultur i bevægelse historien undervejs Det fynske eventyr Det royale Fyn Event: Syddansk Musikfestival. En musikalsk og kulinarisk rejse Rute: De kongeliges spor på Fyn Uhyggen på Fyn Event: Metalkoncert

Læs mere

CPH Harbour Festival

CPH Harbour Festival Internt oplæg CPH Harbour Festival Kulturhavn vokser! Udarbejdet af: Have PR & Kommunikation Intro Idéen bag CPH Harbour Festival er at skabe en international, lokalt forankret kulturfestival i byens nye

Læs mere

Kulturarv som værdi. - Arkæologi som værdiskaber. Heldagsseminar - 22 september 2009 - Odense slot

Kulturarv som værdi. - Arkæologi som værdiskaber. Heldagsseminar - 22 september 2009 - Odense slot Kulturarv som værdi - Arkæologi som værdiskaber Heldagsseminar - 22 september 2009 - Odense slot Kære kolleger og samarbejdspartnere Du/I indbydes hermed til at deltage ved heldagsseminaret Kulturarven

Læs mere

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR

DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR DET NYE TEXTILFORUM VELKOMMEN SOM SPONSOR TEXTILFORUM HISTORIEN SKABER VÆRDI Velkommen som sponsor i Det nye Textilforum. Vi inviterer erhvervslivet ind som partnere, og i fællesskab kan vi gøre brug af

Læs mere

10 måder. at knække kunsten på. 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen klasse

10 måder. at knække kunsten på. 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen klasse 10 måder at knække kunsten på 10 metoder til at arbejde med kunst i undervisningen Folkeskolen 4.-10.klasse Indledning 10 måder at knække kunsten på præsenterer 10 forskellige metoder til at arbejde med

Læs mere

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE

MED BILLEDHUGGERENS ØJNE MED BILLEDHUGGERENS ØJNE Undervisningsmateriale til særudstillingen ILDSJÆL Anne Marie Carl-Nielsen 150 år BRANDTS, Jernbanegade 13, Odense ( tidligere Fyns Kunstmuseum ) Kære underviser De fire opgaver

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017

EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD AARHUS 2017 HVAD ER EN EUROPÆISK KULTURHOVEDSTAD? Et kulturel projekt af internationalt format Tildeles en by i to EU-medlemsstater hvert år - i 2017 Pafos (Cypern) og Aarhus

Læs mere

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud

Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Til grupper der vil besøge Vendsyssel Historiske Museum, har vi nogle helt specielle tilbud Vendsyssel Historiske Museum har fem afdelinger, og alle steder er der mulighed for, at grupper kan bestille

Læs mere

RENÆSSANCENS BEFÆSTEDE BYER et seminar

RENÆSSANCENS BEFÆSTEDE BYER et seminar Dansk Center for Byhistorie Afdeling for Middelalder- og Renæssancearkæologi Aarhus Universitet RENÆSSANCENS BEFÆSTEDE BYER et seminar 14.-15. september 2006 Aarhus Universitet (Moesgaard med aftenarrangement

Læs mere

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved

NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved NÆSTVED KUNSTFORENING Sct. Peders Kirkeplads 14 C, Næstved Blad 7/2016 Pontus Kjerrman Tine Hecht-Pedersen 24. september - 30. oktober 2016 Næstved Kunstforening inviterer til fernisering af Pontus Kjerrman

Læs mere

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker

RIBE KUNST MUSEUM RIBE KUNSTFORENING. August. Paula Modersohn-Becker RIBE KUNST MUSEUM 2005 August Paula Modersohn-Becker RIBE KUNSTFORENING 2 ARRANGEMENTSKALENDER 14. maj 6. november 2005 Udstillingen Hvad med en god historie? Den helt store satsning i sommeren 2005 er

Læs mere

Mit Østfyn et kørekort til kulturarven på Østfyn

Mit Østfyn et kørekort til kulturarven på Østfyn Mit Østfyn et kørekort til kulturarven på Østfyn Et samarbejde mellem museer, skoler og kommuner på Østfyn. Troels Malthe Borch og Lene Feveile Museumsinspektører ved Østfyns Museer Mål at udnytte kulturarven

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag

Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommune Kulturpolitik Forslag til nye fokusområder og handlingsplaner Værdigrundlag Rebild Kommunes kulturpolitik har til formål at støtte og stimulere borgernes trivsel og aktive deltagelse i lokalsamfundets

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt

OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt OBM 5331, Toftekær, Søndersø sogn, Skovby herred, tidl. Odense amt - Forundersøgelse forud for opførelse af dagligvarebutik og byggemodning Af Arkæolog Kristine Stub Precht Arkæologisk Rapport nr.385,

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET

METTE WINCKELMANN. We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET METTE WINCKELMANN We Have A Body EN UDSTILLING OM KROP OG IDENTITET INTRODUKTION TIL LÆRERGUIDEN I perioden 3. december 2011 29. januar 2012 kan du og din klasse opleve We Have A Body en soloudstilling

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

Aalborg Airport Hotel

Aalborg Airport Hotel Aalborg Airport Hotel Velkommen til Aalborg Airport Hotel! Introduktion Aalborg Airport Hotel slog dørene op den 1. oktober 2014 til et helt nyt og top moderne hotel. Hotellet ligger tæt på Aalborg Lufthavn

Læs mere

25 tekster om udviklingen af Danish Design

25 tekster om udviklingen af Danish Design 25 tekster om udviklingen af Danish Design Vil vi gøre os gældende internationalt må vi også agere internationalt! Vi kan ikke løse Danish Designs udfordringer alene - nationalt! Det handler om at udbrede

Læs mere

Moesgaards kulturarv. Moesgaard Museum har udover udstillinger også aktiviteter og events for publikum samt møde- og konferencefaciliteter

Moesgaards kulturarv. Moesgaard Museum har udover udstillinger også aktiviteter og events for publikum samt møde- og konferencefaciliteter Moesgaards kulturarv Moesgaard Museum er en kulturhistorisk museumsoplevelse i unikke rammer med enestående arkitektur midt i et skønt naturområde. Museet rummer arkæologiske og etnografiske udstillinger

Læs mere

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog

Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Nyhedsbrev for Historisk Samfund for Sydøstjylland Præsentation af årets årbog Reception for årbog 2017 Det er med stor glæde, at vi igen kan invitere vores medlemmer til reception torsdag d. 5. oktober

Læs mere

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN

NATIONALMUSEET NOTAT HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER 12. DECEMBER 2009 KULTURARVSSTYRELSEN NOTAT 12. DECEMBER 2009 HOVEDMUSEERNES BISTAND TIL DE ØVRIGE STATSLIGE OG STATSAN- ERKENDTE MUSER Ved hovedmuseer forstås i museumslovens forstand Statens Museum for Kunst, Nationalmuseet og Statens Naturhistoriske

Læs mere

EFTERÅR RANDERS GRENAA EBELTOFT SEPTEMBER OKTOBER 2016 GRATIS ADGANG

EFTERÅR RANDERS GRENAA EBELTOFT SEPTEMBER OKTOBER 2016 GRATIS ADGANG EFTERÅR SEPTEMBER OKTOBER 2016 GRATIS ADGANG RANDERS GRENAA EBELTOFT RANDERS Museum Østjylland er et kulturhistorisk museum. Vores gæster kan opleve den lokale historie på vores udstillingssteder i Randers,

Læs mere

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring

Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. 28. april. Museumslandskabet i forandring Kulturarvsstyrelsens Museumsmøde 2011 Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter 27. Museumslandskabet i forandring KulturArVsstYrelsen 27. april Dagens moderator: Thomas Buch-Andersen, P1 9.30 Ankomst og

Læs mere

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler

Borgmestergården. Håndværk og købmandsliv i renæssancen. Tilbud til skoler Borgmestergården Håndværk og købmandsliv i renæssancen Tilbud til skoler Borgmestergården Borgmestergården i Nyborg byder på en fortælling om købmandsliv i renæssancen, om de danske købstæder, om søfart

Læs mere

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6 NOTAT Studietur til Napoli i forbindelse med Ny Trelleborg Center for Kultur og Fritid Jesper Rønn Kristiansen jespr@slagelse.dk 9. Maj 2012 Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab...

Læs mere

Farvernes magi. - et formidlingsprojekt om mangfoldighed på J.F. Willumsens Museum

Farvernes magi. - et formidlingsprojekt om mangfoldighed på J.F. Willumsens Museum Farvernes magi - et formidlingsprojekt om mangfoldighed på J.F. Willumsens Museum Farvernes magi inspirationshæfte Redaktion: Annette Johansen, Anne Gregersen, Camilla Eva Autzen og Kristine Kristiansen

Læs mere

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder

Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder 1 Brokbakken - en samlingsplads? fra bronzealder og - en gravplads fra ældre jernalder Martin Mikkelsen og Mikael H. Nielsen Viborg Stiftsmuseum Bygherrerapport nr. 3 Bygherre: Bjerringbro Kommune ISBN

Læs mere

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab

Til skoler i Aarhus Kommune. Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Til skoler i Aarhus Kommune Invitation til 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune til deltagelse i pilotprojekt om arkitektur og landskab Kære (klasse)lærere i 5. og 6. klasser i Aarhus Kommune Aarhus, d. 16.

Læs mere

Kulturafdelingen, 18. august 2015.

Kulturafdelingen, 18. august 2015. Kulturafdelingen, 18. august 2015. Kulturafdelingen fremsender supplerende oplysninger vedr. dele af udtalelserne fra MED udvalget på Museum Horsens vedr. museumsanalyse og forslag til museumspolitik.

Læs mere

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber

B I R G I T T E T H O R L A C I U S 21.09.13-18.10.13. GalleriWeber B I R G I T T E T H O R L A C I U S F R E D E I N G E T R O E L S E N L I N D H O L M 21.09.13-18.10.13 GalleriWeber Bagergade 39 5700 Svendborg Tlf.: 6110 5159 www.galleriweber.nu smedjen@post.tele.dk

Læs mere

REMINISCENS VEJEN TIL NEEL JANS GEERT DAAE FUNDER

REMINISCENS VEJEN TIL NEEL JANS GEERT DAAE FUNDER REMINISCENS VEJEN TIL NEEL JANS GEERT DAAE FUNDER Reminiscens - vejen til Udstillingsintroduktion. - Offernedlæggelser - hellige ceremonier overgangsritualer omkring liv og død - menneske og dyreofringer

Læs mere

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer.

Fig. 1 Foto: Odense Bys Museer. Fig. 2 Toppen af lerkar. et affaldshul. Foto: Odense Bys Museer. Hvor der i den østlige del af Skrillinge nu bygges boliger, har der også tidligere i lange perioder boet mennesker. Ved omfattende udgravninger fra 2000 til 2006 har arkæologer fra Odense Bys Museer fundet

Læs mere

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014

Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Tilgængelighed og formidling Samhørighed og sammenhængskraft Kultur og identitet Kulturpolitik Brønderslev Kommune 2014 Rum til at spire Frivillighed og ansvar Forord Brønderslev Kommunes vision mod 2020

Læs mere

DISNEY S ART OF STORYTELLING

DISNEY S ART OF STORYTELLING w 30.9.2016 12.3.2017 DISNEY S ART OF STORYTELLING SPONSORMULIGHEDER Brave Little Tailor (1938) Mickey Mouse as the Brave Little Tailor Jack Kinney Walt Disney Archives DISNEY S SKJULTE SKATTE UDSTILLES

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster.

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster. Arbejdet omkring årets tema er i fuld gang, og der arbejdes på højtryk i øjeblikket med at få samlet alle spændende koordineringer, så vi kan få nogle fantastiske dage, den 13.-16. august, hvor Blomsterfestivalen

Læs mere

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision

NOTAT Sagsnr Bilag 2. Dokumentnr Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Historie & Kunst NOTAT 08-02-2017 Bilag 2 Sagsnr. 2017-0047948 Historie & Kunst i Gadeplan indhold og vision Fra sommeren 2017 bliver Stormgade 20 et

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18.

Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. 1 Lærerinformation og undervisningsmateriale i forbindelse med udstillingen Dyredamer på KunstCentret Silkeborg Bad 20. maj 18. september 2011 Generel information i forbindelse med besøg på KunstCentret

Læs mere

ET AD BL S EM DL J 2012 A E M. 3RN G 3 M GAN ÅR3 1R. N

ET AD BL S EM DL J 2012 A E M. 3RN G 3 M GAN ÅR3 1R. N MEDLEMSBLADET NR. 13 ÅRGANG 3 NR. 3 MAJ 2012 FORMANDEN HAR ORDET Efter generalforsamlingen den 21. marts 2012 har foreningsbestyrelsen konstitueret sig og jeg har påtaget mig formandshvervet. En opgave

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Carl Bloch udstilling på BYU: "The Master's Hand"

Carl Bloch udstilling på BYU: The Master's Hand Carl Bloch udstilling på BYU: "The Master's Hand" Oprettet: 4. januar 2011 Carl Bloch "Mesterens hånd" kunstudstilling åbner på Brigham Young University, Museum of Art Af Marianne Holman Udgivet: onsdag

Læs mere

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune

Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Ansøgningsskema til Hedensted Kommunes Lokal Udviklings Pulje Projektets titel Landsbyernes hus udarbejdelse af et skitseprojekt til en unik skulpturel bygning i Hedensted Kommune Formål/mål Glud Museum

Læs mere

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært)

Den digitale skoletjeneste Glud Museum. Lærervejledning. Historie (primært) Dansk (sekundært) Den digitale skoletjeneste Glud Museum Lærervejledning Målgruppe: Fag: Fælles mål: Undervisningsmateriale: Materialet omhandler: 6. klasse Historie (primært) Dansk (sekundært) Forløbet er tilrettelagt

Læs mere

Museet Ribes Vikinger. Læringstilbud

Museet Ribes Vikinger. Læringstilbud 2017 Museet Ribes Vikinger Læringstilbud Museet Ribes Vikinger Oplev Ribes spændende historie fra år 700 til år 1700. Rundvisning Tilpasses den enkelte gruppe Museet Ribes Vikinger er placeret på netop

Læs mere

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien.

PERMANENTE UDSTILLINGER. Designmuseum Danmark formidler centrale udviklingslinjer inden for formgivningshistorien. HISTORIE OG FORMÅL Designmuseum Danmark (tidligere Kunstindustrimuseet) er et af Nordens centrale udstillingssteder for dansk og international, industriel design og kunsthåndværk. Museets samlinger, bibliotek

Læs mere

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014

Skovgaard Museet. Formidling 2013/2014 Skovgaard Museet Formidling 2013/2014 Kalender 2013/2014 SÆRUdstillinger 30. maj - 1. september 2013 De ved, hvad de gør! Jørgen Haugen Sørensen Bidske hunde, ansigtsgrimasser og en grædende gris. Oplev

Læs mere

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009

Bygherrerapport. Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række. Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport Rindum Skole, jernalderbebyggelse med gårde på række N Udarbejdet af Torben Egeberg, Ringkøbing-Skjern Museum 2009 Bygherrerapport RESUME: På udgravningsområdet og tilstødende arealer har

Læs mere

First Hotel Grand Odense

First Hotel Grand Odense First Hotel Grand Odense Det 4-stjernede First Hotel Grand har en suveræn beliggenhed i det centrale Odense, med kort afstand til et utal af byens spændende seværdigheder og vartegn. Med et ophold her

Læs mere

Rudersdal Bibliotekerne - Hovedbiblioteket i Birkerød. Kunst i Birkerød Salen

Rudersdal Bibliotekerne - Hovedbiblioteket i Birkerød. Kunst i Birkerød Salen Rudersdal Bibliotekerne - Hovedbiblioteket i Birkerød Kunst i Birkerød Salen Rudersdal Bibliotekerne, 2007 Tekst og layout: Torben Wilhelmsen Kilder: Weilbachs Kunstnerleksikon / Kunstindeks Danmark. Pedersen,

Læs mere

SAMT RESULTATBERETNING

SAMT RESULTATBERETNING H O R S E N S K O M M U N E KULTURAFDELINGEN RESULTATAFTALE 29 SAMT RESULTATBERETNING 28 HORSENS MUSEUM & BYARKIVET Indsatsområder for Horsens Museum og Byarkivet for 29 1. Produktion af ydelser til brugerne

Læs mere

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g

KØN I HISTORIEN. Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff. Redigeret af. Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g KØN I HISTORIEN Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir og Jens A. Krasilnikoff Aar h u s Uni v e r sit e t s forl a g Køn i historien Køn i historien Redigeret af Agnes S. Arnórsdóttir & Jens A. Krasilnikoff

Læs mere

Bogmarkedet Bjarke Larsen

Bogmarkedet Bjarke Larsen Bogmarkedet Bjarke Larsen St, Kirkestræde 1,4, Sal \073 København K København d. 77.januar 20L3 Kære Bjarke, Forhåndsinteresse for Danmarks Første Historiefestival Informations Forlag har i en længere

Læs mere