Odense Bys Museer åbner ny hjemmeside museum.odense.dk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense Bys Museer åbner ny hjemmeside museum.odense.dk."

Transkript

1 Juni / juli 2009 Odense Bys Museer åbner ny hjemmeside Fredag den 26. juni åbner Odense Bys Museer en ny version af hjemmeside museum.odense.dk. Det er fjerde gang, at vi kan præsenterer en ny version, siden museets første hjemmeside åbnede i slutningen af 1990'erne. På det nye site er der lagt vægt på en forbedret brugerflade, der er opbygget ud fra portaltanken, og et design, som giver en mere markant profil for de enkelte museums- og fagområder. Websitet museum.odense.dk skal formidle den regionale, nationale og internationale kulturarv til brugere på alle niveauer - fra lægmand til specialist. Herudover skal websitet tilgodese behov for generelle informationer om Odense Bys Museer (åbningstider, priser, aktuelle aktiviteter m.v.), forudbestilling af ydelser (madbestilling, booking af lokaler, omvisninger og undervisning) samt handel i e- museumsbutikkerne. Det nye museum.odense.dk er tilrettelagt af en intern web-gruppe som bl.a. på baggrund af interne og eksterne brugerundersøgelser har tilrettelagt brugerflade og design. Selve udviklingsdelen er fortaget af IT udvikling ved Odense Bys Museer. Redaktion af sitet foretages af et helt korps af redaktører fra museets forskellige fagområder. Kulturarv er fælles arv, og formidlingen af kunst- og kulturhistorien er en central del af Odense Bys Museers målsætning. En stadig stigende del af denne formidling sker via museum.odense.dk og historiskatlas.dk i form af tilgængeliggørelse og præsentation af historiske data, mulighed for at søge i dele af museets samlinger og adgang til forskellige virtuelle udstillinger. Det er et mål for det videre arbejde med udviklingen af sitet, at den besøgende tilbydes en vidensportal med elektronisk adgang til store mængder forskelligartet kunst- og kulturhistorisk data på en aktuel, brugervenlig og vedkommende måde. Gennem de seneste år har Odense Bys Museer udviklet en trebenet formidlingsstrategi med henblik på at gøre formidlingen nærværende og vedkommende for moderne mennesker. Første ben er det traditionelle museumsmedium, udstillingen. Andet ben er formidling på Internettet i form af websider, tilgængelige databaser og geografiske sites, såsom Historisk Atlas. Det tredje ben er formidling på stedet i byens rum eller i landskabet. Det nyskabende ved den trebenede formidlingsstrategi er tanken om, at alle tre ben er lige vigtige, samt at man ved at kombinere de tre formidlingssteder kan opnå en høj synergieffekt og i princippet involvere alle museets aktiviteter. For web-gruppen, marketingchef Lene Pedersen, Kommunikation Byens Liv - Odense i middelalder og renæssance Udstillingsåbning på Møntergården fredag den og Historisk Festival i weekenden den juni Den 27. juni åbner en helt ny byhistorisk udstilling på Møntergården i Odense. Byens Liv - Odense i middelalder og renæssance handler om en storhedstid i Odenses historie. Her får du historien fra det tidligste Odense i slutningen af 900-tallet og frem til En periode hvor Odense udviklede sig til en velstillet storby med udsyn til Europa. Udstillingen sætter fokus på de menneskelige dramaer og det side 1

2 levede liv. Gennem et galleri af historiske personer og fortællinger får vi et indblik i tidligere borgeres liv. Udstillingerne på Møntergården har i en længere årrække været afgrænsede til alene at omfatte den fynske oldtid. Og det er derfor en stor glæde nu, at kunne præsentere en udstilling om en stor og yderst spændende periode i Odenses historie. Udstillingen Byens Liv er første afsæt til et helt nyt Møntergården. Museet er under kraftig udvidelse frem til 2012, hvor nye bygninger vil stå klar til at huse historiske udstillinger om den fynske historie, fra jægerstenalder og frem til idag. Udstillingen Byens Liv åbner ved en reception fredag den 26. juni kl , hvor bl.a. nogle af de fortidige personligheder fra Odense har lovet kigge forbi...! I forbindelse med åbningsweekenden den 27. og 28. juni er der Historisk Festival i de smukke gårdrum på Møntergården. Møntergården bliver befolket af en skønsom blanding af vikingekrigere, middelalderhåndværkere og renæssancebisper, så der er garanti for en ualmindeligt spændende og spraglet oplevelse for hele familien. Omdrejningspunktet er historisk håndværk, og nogle af landets bedste på området demonstrerer deres kunnen. Pottemagere, smede, billedskærer og mange andre står klar til at tage imod museets gæster, og føre dem tilbage i tiden. Til dengang hvor Odense var en de vigtigste byer i Danmark, og hvor dronningen boede i byen. Projektudvikler Anneken Appel Laursen, Kommunikation OG DE NOMINEREDE ER.. Konkurrence om ny udstillingsbygning til Møntergården Første fase af arkitektkonkurrencen om en ny udstillingsbygning til Møntergården er nu afsluttet. Dommerkomitéen har på flere møder arbejdet med udvælgelsen af de anonymiserede forslag, der skulle fortsætte i konkurrencens 2. fase. Komitéen kunne vælge at udpege 3 eller 4 forslag til viderebearbejdning. Først efter at dommerkomitéen havde udpeget forslagene kunne anonymiteten brydes og navnene på holdene, der skal arbejde videre i konkurrencens 2 fase, afsløres. Der blev udpeget fire: Exners Tegnestue A/S i samarbejde med ingeniør Leif Hansen, landskabsarkitekt Preben Skaarup og konsulent Orbicon A/S Maali & Lalanda A/S i samarbejde med ingeniør Beregnergruppen i Odense samt arkitekt T Quistorff Sørensen, Torben Odal og Jan Voetmann Dorte Mandrup Arkitekter ApS i samarbejde med EKJ Rådgivende Ingeniører og landskabsarkitekt Marianne Levinsen KHR arkitekter AS i samarbejde med ingeniør COWI A/S I første fase deltog 10 hold, som den 25. maj 2009 afleverede hver deres skitseforslag til en ny udstillingsbygning og en helhedsplan for hele museumsområdet. De indkomne forslag er overraskende forskellige i forhold til store begrænsninger, der ligger i opgaven. Konkurrenceformen med 2 faser, hvor dommerkomitéen nu kan gå i dialog med de fire konkurrerende hold giver en ekstra mulighed for at bringe de endelige konkurrenceforslag tættere på museets ønsker til en ny udstillingsbygning og hvordan den kan bidrage til Møntergårdens helt særlige miljø. side 2

3 De fire hold skal nu i gang med en bearbejdning og detaljering af forslagene, som skal afleveres den 21. september Efter afleveringen præsenterer deltagerne selv deres endelige forslag på individuelle dialogmøder. Herefter skal dommerne foretage det endelige valg og den 2. december 2009 kan vinderforslaget til den nye udstillingsbygning præsenteres. Herefter starter projektering og 1. spadestik vil blive foretaget i Odense Bys Museers jubilæumsår Den ny udstillingsbygning forventes at kunne åbne i Arkitekt Jan Bo Jensen, Historie Konference i Odense september Across the North Sea: later historical archaeology in Britain and Denmark c AD Odense Bys Museer, Syddansk Universitet, Københavns Bymuseum og det engelske Society for Post- Medival Archaeology afholder I fællesskab en Konference i Odense og København i dagene september Konferencen retter sig primært mod danske og engelske historikere, arkæologer og etnologer fra universiteter og museer. For de danske museer er konferencen den første mulighed for at få en grundig indføring i og diskussion af teoretiske og metodiske sider af historisk arkæologi, der gennem de seneste år har fundet udtryk i delvis konkurrerende retninger som Post-middelalder-, industriel eller historisk arkæologi. Desuden søger konferencen fra en dansk synsvinkel at åbne danske forskere og museers øjne for, at arbejdet med de fysiske omgivelser i bred forstand i vid udstrækning også må opfattes som arkæologi. Det er uden tvivl et diskussionspunkt i den danske museumsverden, men i den engelsktalende verden er opfattelsen af arkæologi betydeligt bredere. Konferencen bringer fremtrædende engelske arkæologer og debattører til Danmark og byder på en række diskussioner af ovenstående emne, bl.a. David Cranstone med Post-medieval and Historical, Atlantic and European: British archaeology of the later 2nd millennium, Henrik Harnows indlæg om den danske situation i Is this archaeology? og Anders Myrtues Research in material cultures in denmark traditions and issues status and prospects. Ud over de overordnede teoretiske og metodiske diskussioner byde rkonferencen også på en væld af papers, som er organiseret tematisk i forskellige sessioner som Across the North Sea og Society in britain and Denmark samt The current structure of archaeology in denmark and Britain. Fra Odense Bys Museer bidrager René Schrøder Christensen bl.a. med oplægget Danish harbours a gateway to Britain. Konferencedelen slutter fredag den 25. september i Odense, hvorefter Københavns Bymuseum er vært for deltagerne lørdag og søndag, der byder på oplæg og omvisninger i hovedstaden, bl.a. et kig på det nye omfattende metroprojekt med store arkæologiske opgaver og flytningen af nyere gravsteder med de problemer og overvejelser, det rummer. Invitation og program kan ses på Odense Bys Museers hjemmeside. Museumsinspektør Henrik Harnow, Historie Stort bogværk om fynske jernaldergrave udkommer snart! I løbet af årene 1954 til 1973 skrev lederen af Fyns Stiftsmuseum, Erling Albrectsen, i alt fem store katalogværker med titlen Fynske Jernaldergrave. Heri beskrev Albrectsen omkring 3700 fynske gravfund fra tiden mellem ca. 500 f. og 400 e.kr. Selv om man således skulle tro, at det ikke var nødvendigt at forske i - endsige skrive mere om - jernaldergravene fra Fyn og omliggende øer, udgiver Odense Bys Museer endnu et storværk om samme emne. Titlen på bogen, der trykkes som bind 6 i serien Fynske Jernaldergrave, er Brudager Mark en romertidsgravplads nær Gudme på Sydøstfyn. side 3

4 Udgivelsen består af en katalogdel på ca. 365 sider og et bind med analyser, beskrivelser og bilag på ca. 400 sider. Baggrunden for udgivelsen af er dels, at der er fremkommet mere end 1500 jernaldergrave siden starten af 1970 erne, og dels at man med moderne teknologi og analysemetoder er i stand til at få meget mere information ud af jernaldergravene, end det var muligt for blot 15 år siden. Som titlen siger, tages der udgangspunkt i en jernaldergravplads, som forfatteren har udgravet ved landsbyen Brudager på Sydøstfyn. Gravene og de tusindvis af oldsager herfra analyseres og sammenholdes med det materiale, som Albrectsen allerede har tilgængeliggjort, ligesom en lang række nyere fund fra andre fynske gravpladser inddrages og præsenteres her for første gang. Sammenligningerne strækker sig også til gravfund fra andre egne af Danmark såvel som fra fundsteder rundt omkring i Europa. Analyserne omfatter også bidrag fra specialister med viden om bestemmelse af brændte menneskeknogler, forkullede plantedele, keramik og bronzelegering! De detaljerede studier af gravene og deres indhold af menneske- og dyreknogler, forkullede plantedele samt gravgods i form af lerkar, våben, smykker, importerede romerske bronze- og glaskar m.v. har givet et enestående indblik i de forandringer, som begravelsesritualerne gennemgik i løbet af gravpladsens brugstid. Endvidere er der opnået væsentlig ny viden om jernalderens teknologi samt om den symbolik og status, der var knyttet til forskellige genstandstyper. Disse oplysninger kan sammenstykkes til et billede, der beskriver nogle hovedtræk i samfundsudviklingen på Fyn i årh. e.kr. Bogen, der er rigt illustreret med tegninger og farvefotos, er udarbejdet og trykt med støtte fra Kulturarvsstyrelsen og Hielmstierne-Rosencroneske Sitftelse. Udgivelsen finder sted primo september på Forlaget Odense Bys Museer, og bogen kan købes ved henvendelse til museet. Museumsinspektør Mogens Bo Henriksen, Arkæologi Kulturarv som værdi arkæologi som værdiskaber - Status og videre forløb Projektet Kulturarv som værdi arkæologi som værdiskaber blev præsenteret i nyhedsbrev fra april Projektet går kort fortalt ud på, at Odense Bys Museer i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen vil forsøge at fastlægge en kommunikationsstrategi, som synliggør, hvorledes kulturarv og arkæologi kan bruges som en samfundsmæssig ressource. Indtil videre er der skabt kontakt til en række interessenter, som via dialogmøder hjælper med at afklare muligheder, ønsker og behov. Fokus ligger i øjeblikket primært på de parter, der rekvirerer arkæologiske udgravninger og forvalter planlægningen af byggemodning og salg af grunde. Det vil sige planmyndigheder, private bygherrer, erhvervsvirksomheder, ejendomsmæglere og rådgivende ingeniører. Vi forsøger at skabe meget konkrete tilbud, som bygherre og erhvervsliv kan bruge i markedsføring og branding. Eksempelvis grundsalgspjecer om arkæologien i lokalområdet, formidling af de arkæologiske udgravninger medens de pågår på lokaliteten og øget pressekontakt, hvor samarbejdet mellem bygherre og arkæologer fremhæves og kan bruges af bygherre, som en promovering af udstykkede grunde. Endvidere afholdes den 22. september et seminar, hvor fokus vil være kommunikationsstrategier, formidling, samarbejde mellem museet og forskellige interessenter samt på museernes rolle i dagens samfund. Vi håber, at en bred vifte af museumsfolk, repræsentanter for erhvervsliv og planmyndigheder samt forskere vil deltage. Vi håber, at finde midler til at udbrede kommunikationsstrategien til en lang række andre målgrupper, således at god og målrettet formidling med mennesket og den gode fortælling i centrum bliver et vigtigt element i optimeringen af arkæologiens og kulturarvens position og brugbarhed i nutidens samfund. Se mere om projektet på Formidlingsinspektør Rikke Marie Rau, Arkæologi side 4

5 De Vilde Svaner Udstilling med decoupager og dragter af H.M. Dronningen i H.C. Andersens Hus På Kulturnatten i Odense den 4. september åbner H.C. Andersens Hus særudstillingen De Vilde Svaner, hvor H.M. Dronningens decoupager og dragter til filmatiseringen af H.C. Andersens eventyr præsenteres i museet. Både åbningen af udstillingen og selve verdenspremieren på filmen De Vilde Svaner finder sted i digterens fødeby og festlighederne vil derfor i store dele af byen stå i Dronningens, Andersens og De Vilde Svaners tegn. H.M. Dronningen har i mange år beskæftiget sig med H.C. Andersens forfatterskab og stået for en lang række illustrationsarbejder til flere eventyr. Senest har hun udformet en række smukke decoupager og dragter til filmen De Vilde Svaner. Decoupagerne er ved hjælp af en såkaldt green-screenteknologi, blevet til filmens sceniske baggrund, som skuespillerne agerer i, og filmen foregår med andre ord i Dronningens decoupager. Green-screen-teknologien bliver også demonstreret i museet, ligesom rekvisitter og back-stage billeder fra filmen indgår i udstillingen. Udstillingen i H.C. Andersens Hus er tilrettelagt efter Dronningens kunstneriske fortolkning og arrangerer hendes værker efter den skabelon, der ligger i eventyrets tematiske grundmønster. H.C. Andersens budskab i De Vilde Svaner er, at den kristne tro åbenbarer sig i naturens dybde og er en ledende tråd i voksenlivet. De tre elementer, som H.C. Andersen lægger vægt på i sit religiøse eventyr er: Natur, Tro og Kultur. Det er en stor glæde for H.C. Andersens Hus at kunne udstille H.M. Dronningens værker, der ikke blot illustrerer Andersens skrivekunst, men som kunstnerisk udtryk også er beslægtet med digterens egen billedkunst. Museumschef Torben Grøngård Jeppesen Nyophængning på Fyns Kunstmuseum under forberedelse Mange kunstværker har byttet plads og andre er kommet frem, når Fyns Kunstmuseum torsdag den 29. oktober 2009 kl slår dørene op for en nyophængning af museets samlinger! Der arbejdes i øjeblikket på planlægningen af en nyophængning samt for udvikling af ledsagende tekster og formidling. Målet er at fremhæve samlingens mange kvaliteter og dens status som en af de bedste kunstsamlinger i provinsen. Museets omfattende samlinger af dansk kunst fra 1750 og frem til i dag skal fortsat vises i kronologiske forløb. Men det er også tanken, at der skal stilles skarpt på en række tematiske sammenhænge i de respektive perioder, og museet ønsker at perspektivere billedkunsten med andre kunstneriske genrer fx musik, litteratur, film eller med fx naturvidenskabelige aspekter. Det er også ambitionen at give gæsterne mere viden om samlingen og om perioderne, temaerne og kunstnerne. På internettet - og i forlængelse af Odense Bys Museers nye hjemmeside - vil man kunne blive klogere på kunsten gennem tekster, billeder, lyd osv. Ved besøg på museet vil der også være udarbejdet nyt trykt materiale samt undervisningsmateriale, ligesom der afprøves digitale formidlingsformer. Museet forsætter med at afholde de mange velbesøgte arrangementer (omvisninger, foredrag, koncerter, kulturnat, børneaktiviteter osv.), men har også nye aktiviteter i støbeskeen! Nyophængningen er samtidig startskuddet til et mere målrettet og omfattende arbejde med formidling af museets samlinger, som fortsættes og udbygges de kommende år. Det er fortrinsvis maleri og skulptur, der præsenteres i de nye ophængninger. Dog indrettes en af salene som grafikrum, hvor et udvalg af den omfattende samling af tegninger og grafik, som tæller omkring 4500 blade, præsenteres i form af skiftende udstillinger. Hvad enten det er sjældne guldaldertegninger eller moderne grafiske blade, får museets gæster her indblik i, hvad der også gemmer sig på museets magasiner. side 5

6 Fyns Kunstmuseum holder lukket i perioden 14. september oktober 2009 for at gennemføre dette omfattende arbejde samt for at give plads til håndværkerne, som skal gennemføre en række forbedringer indenfor til glæde for såvel gæster som personale! Overinspektør Gertrud Hvidberg-Hansen Sommerliv i Den Fynske Landsby Den 28. juni august kl Få oplevelser til alle dine sanser og prøv en dag som på landet i 1800-tallet i Den Fynske Landsby. Folkene fra Levende Historie vil hele sommeren skabe liv og stemning til Landsbyen med deres daglige gøremål og sysler. Aktiviteterne følger årets gang og du kan f.eks. møde bonden og hans heste på arbejde i marken eller lillepigen, når hun henter vand og vogter gæs. Der er tilrettelagt helt særlige aktiviteter for børn hver dag kl Måske kan du lave dukker af halm, filte en uldmus, prøve gamle lege, lære at kniple eller noget andet sjovt fra gamle dage. Kom og vær med! Gå heller ikke glip af teaterforestillingen Klods Hans som fra den 30. juni juli fra tirsdag til søndag bliver opført to gange dagligt af John Doe Teatret, i de helt rigtige omgivelser på gårdspladsen i Fjeldstedgården - en utraditionel og fantasifuld forestilling, for både børn og voksne. Forestillingen bliver til med støtte fra Odense Kommune, Kultur. I Enkesædet vises en lille særudstilling om 1800-tallets ølbrygning. Museumsinspektør Lise Gerda Knudsen, Historie NUET Thorbjørn Lausten - installation - skulptur - maleri tegning på Fyns Kunstmuseum Fra 13. juni til 13. september 2009 udstiller Fyns Kunstmuseum installationer, skulpturer, malerier og tegninger af Thorbjørn Lausten fra museets egen samling. Thorbjørn Lausten (f. 1945) er autodidakt kunstner på internationalt niveau og er en af de førende lyskunstnere herhjemme og i udlandet. Kernen i Thorbjørn Laustens værker er lys. Generelt involverer hans værker fx brug af stærke pærer på flere tusind watt, neon, sollyset eller endda lyset fra et Sankthans-bål. Udstillingen NUET viser udvalgte værker af Thorbjørn Lausten fra Fyns Kunstmuseums omfattende samling af dansk konkret kunst. Det er første gang, at nogle af værkerne udstilles, såsom tegningerne til serien Nuet det polare rum fra Tegningerne indeholder geometriske figurer, fx trekanter og cirkler, som er malet med klare akvarelfarver. Desuden udstilles et udvalg af installationer med lys samt skulpturer alle værker er i højere eller mindre grad karakteristiske ved rene geometriske elementer og formerne afspejler de præcise udregninger. De medier, han benytter, er først og fremmest lys, men også et væld af andre materialer såsom kobber, stål, kalk, sejlgarn, glas, akryl, elektroniske komponenter mv. Overinspektør Gertrud Hvidberg-Hansen, Kunst ODENSE BYS MUSEER Overgade 48, 5000 Odense C Tlf museum.odense.dk side 6

Indhold Teknisk Årsberetning 2009

Indhold Teknisk Årsberetning 2009 Indhold Teknisk Årsberetning 2009 1. Årsberetning 3 2. Gennemførte projekter 17 3. Primære indsatser 36 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling Administration & personale Teknik

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER 2009

ODENSE BYS MUSEER 2009 ODENSE BYS MUSEER 2009 ÅRSPLAN Mål og arbejdsplan 2009 samt oversigt 2010-2012 1. Forord 2 2. Odense Bys Museers målsætning og mission 4 3. Organisationsplan 6 4. Planarbejde 2009 7 5. Rammer for Årsplan

Læs mere

1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42

1. Årsberetning 3. 2. Gennemførte projekter 14. 3. Primære indsatser 25. 4. Personaleoversigt 39. 5. Regnskab 42 INDHOLD 1. Årsberetning 3 2. Gennemførte projekter 14 3. Primære indsatser 25 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling Administration & personale Teknik Bevaring IT-udvikling 4.

Læs mere

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR

Odense Bys Museer 2012 1 MØNTERGÅRDEN FYNS KUNSTMUSEUM DEN FYNSKE LANDSBY IT BEVARING KONSERVERING TEKNIK ADMINISTRATION PERSONALE SIKRING PR BYGNINGSBEVARING TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010

Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010 Odense Bys Museer Årsplan 2007 Mål og arbejdsplan 2007 Samt oversigt 2008-2010 Museumsnummer 0461 Odense November 2006 Indhold 1. Forord.. 3 2. Odense Bys Museers målsætning.. 5 3. Organisationsplan..

Læs mere

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET

ANNE MARIE CARL-NIELSEN HISTORIE HC ANDERSENS HUS FYRTØJET BØRNEKULTURHUS HC ANDERSENS BARNDOMSHJEM CARL NIELSEN MUSEET TILSYN SAMLINGER PUBLIKUM ATTRAKTION UDSTILLINGER FORSKNING FORMIDLING OPLEVELSER HISTORISK ATLAS FYNS TOPOGRAFI BYGNINGSHISTORIE ANTIKVARISK ARBEJDE TURISME EVENTS AKTIVITETER UNDERVISNING MEDIEMUSEET

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER ÅRSPLAN 2013. Mål og arbejdsplan 2013 Samt oversigt 2014 2016

ODENSE BYS MUSEER ÅRSPLAN 2013. Mål og arbejdsplan 2013 Samt oversigt 2014 2016 ODENSE BYS MUSEER ÅRSPLAN 2013 Mål og arbejdsplan 2013 Samt oversigt 2014 2016 1 INDHOLD 2013 Aktivitetsoversigt side 3 Budget side 44 Åbningstider og priser..side 49 2 Aktivitetsoversigt Projekttype:

Læs mere

Projekt Børnenes By på Møntergården - kulturhistorisk formidlingsområde for børn

Projekt Børnenes By på Møntergården - kulturhistorisk formidlingsområde for børn Projekt Børnenes By på Møntergården - kulturhistorisk formidlingsområde for børn 1 Resumé Odense Bys Museer arbejder i disse år på at udvikle et samlet, moderne kulturhistorisk museum i det historiske

Læs mere

ARKENS MISSION STATEMENT

ARKENS MISSION STATEMENT ÅRSRAPPORT 29 ARKENS VISION OG MISSION STATEMENT ARKENS VISION Et besøg på ARKEN skal sætte et nyt perspektiv på den besøgendes tilværelse og gøre den enkelte klogere på sig selv og dermed på livet. Utopier

Læs mere

april - december 2010 ALLE TIDERS MUSEUM Møntergården H.C. Andersens Hus Fyns Kunstmuseum

april - december 2010 ALLE TIDERS MUSEUM Møntergården H.C. Andersens Hus Fyns Kunstmuseum rogram april - december 2010 ALLE TIDERS MUSEUM 1 8 6 0 2 0 1 0 Møntergården H.C. Andersens Hus Fyns Kunstmuseum Den Fynske Landsby Carl Nielsen Museet Carl Nielsens Barndomshjem H.C. Andersens Barndomshjem

Læs mere

Indhold Side. 1. Årsberetning 2. 2. Gennemførte projekter og igangværende projekter med fortsættelse i 2007..9. 3. Primære indsatser.

Indhold Side. 1. Årsberetning 2. 2. Gennemførte projekter og igangværende projekter med fortsættelse i 2007..9. 3. Primære indsatser. Indhold Side 1. Årsberetning 2 2. Gennemførte projekter og igangværende projekter med fortsættelse i 2007..9 3. Primære indsatser.16 Arkæologi Historisk Tid H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunsthistorie Formidling

Læs mere

1. Årsberetning 2. 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009. 3. Primære indsatser 16. 4. Personaleoversigt 35

1. Årsberetning 2. 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009. 3. Primære indsatser 16. 4. Personaleoversigt 35 Indhold 1. Årsberetning 2 2. Gennemførte projekter 11 - og igangværende projekter med fortsættelse i 2009 3. Primære indsatser 16 Arkæologi Historie H.C. Andersen & Carl Nielsen Kunst Formidling & kommunikation

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Kvalitetsvurdering af. Kulturhistorisk Museum Randers

Kvalitetsvurdering af. Kulturhistorisk Museum Randers Kvalitetsvurdering af Kulturhistorisk Museum Randers 2008 Indhold Kulturarvsstyrelsens kvalitetsvurderinger 3 Baggrund for kvalitetsvurderingen 4 Arbejdsgrundlag og formål 5 Samlinger, arkiver, bibliotek

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER ÅRSBERETNING 2012

ODENSE BYS MUSEER ÅRSBERETNING 2012 ODENSE BYS MUSEER ÅRSBERETNING 2012 1 TEKNISK ÅRSBERETNING 2012 INDHOLD 1. Årsberetning SIDE 3 2. Gennemførte projekter SIDE 15 3. Regnskab SIDE 85 4. Nøgletal SIDE 90 4.1 Besøgstal 4.2 Undervisning 4.3

Læs mere

KAPITEL 1: PRÆSENTATION AF UNDREN OG FOKUS INDLEDNING PROBLEMFORMULERING

KAPITEL 1: PRÆSENTATION AF UNDREN OG FOKUS INDLEDNING PROBLEMFORMULERING Indholdsfortegnelse KAPITEL 1: PRÆSENTATION AF UNDREN OG FOKUS INDLEDNING PROBLEMFORMULERING KAPITEL 2: PRÆSENTATION AF TILGANG MOTIVATION SPECIALETS OPBYGNING VIDENSKABSTEORI KAPITEL 3: TEORI OG BAGGRUND

Læs mere

Projektfase Rikke Marie Rau, december 2011

Projektfase Rikke Marie Rau, december 2011 Projektfase Rikke Marie Rau, december 2011 Rapport knyttet til projektfasen INTRODUKTION Odense Bys Museer søsatte 1.3. 2010 et 22 mdr. langt projekt med titlen Kulturarv som værdi Arkæologi som værdiskaber.

Læs mere

Odense Bys Museer Årsplan 2005. Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt 2006 2008

Odense Bys Museer Årsplan 2005. Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt 2006 2008 Odense Bys Museer Årsplan 2005 Mål og arbejdsplan 2005 Oversigt 2006 2008 Odense november 2004 Indholdsfortegnelse 1. Forord.. 3 2. Odense Bys Museers mission og værdigrundlag. 6 3. Organisationsplan..

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

De 5 hovedområder inden for formidling

De 5 hovedområder inden for formidling De 5 hovedområder inden for formidling Udstillinger Museum Sydøstdanmark driver tre lokale kulturhistoriske museer, ét i hver kommune. Møns Museum, som er kulturhistorisk museum for Vordingborg Kommune,

Læs mere

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007

KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi ÅRSBERETNING 2007 KROPPEDAL Museum for Astronomi Nyere tid Arkæologi Redaktion: Jakob Danneskiold-Samsøe Ansvarshavende: Lars Buus Layout og opsætning:

Læs mere

ODENSE BYS MUSEER. Teknisk Årsberetning 2014

ODENSE BYS MUSEER. Teknisk Årsberetning 2014 ODENSE BYS MUSEER Teknisk Årsberetning 2014 TEKNISK ÅRSBERETNING 2014 Indhold 1. Årsberetning... 2 2. Gennemførte projekter... 22 3. Regnskab... 65 4. Nøgletal... 71 4.1 Besøgstal... 71 4.2 Undervisning...

Læs mere

MiD Magasin 20. Tema: Udsyn

MiD Magasin 20. Tema: Udsyn MiD Magasin 20 Tema: Udsyn Indhold MiD Magasin 20 marts 2009 Tema: Udsyn Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Udsyn www.museumsformidlere.dk Redaktion: Pernille Lyngsø (ansv.) Henrik Sell Birgit Pedersen

Læs mere

ØSTFYNS MUSEER tilbud til skoler

ØSTFYNS MUSEER tilbud til skoler ØSTFYNS MUSEER tilbud til skoler Indhold Johannes Larsen Museet 3 Vikingemuseet Ladby 7 Nyborg Slot Farvergården 5 Borgmestergården 19 Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Johannes Larsen

Læs mere

Vesthimmerlands Museumsforening

Vesthimmerlands Museumsforening Vesthimmerlands Museumsforening Årbogsudgivelse 2014 Nr. 1 2015 1 Indholdsfortegnelse Leder s. 3 Broders klumme s. 4-5 Arkæologi og forskning s. 5-7 Nyt fra museumsundervisningen s. 8-10 Kulturarvsfejring

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones

MiD Magasin 25. Tema: Smartphones MiD Magasin 25 Tema: Smartphones Indhold MiD Magasin nr. 25. Oktober 2011 Tema: Smartphones ISSN: 1904-1721 Museumsformidlere i Danmark, MID www.museumsformidlere.dk Redaktion: Birgit Pedersen (ansv.)

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere