B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 april 2005"

Transkript

1 Boligselskabet Østparken Nr. 1 april 2005

2 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade og Sejrøgade Gundorfslund Bjørnøgade, Sjællandsgade, Samsøgade, Strynøgade, Lyøgade, Hjortøgade og Drejøgade Konvalvej Odinsgade, Bygholmen og Havrevangen Hørhaven og Rughaven Fyensgade Kærby Hvilehjem Birkebo Finn Volder Faigh Varmemesterkontorer: Afdeling 1: Sjællandsgade 8A Erik Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 2: Gundorfslund 12, kælder Henrik Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 3: Sjællandsgade 8A Hardi Andersen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 4: Konvalvej 51 Gert Christensen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 5: Havrevangen 19 Knud Andreasen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Odinsgade 15, kælder Per Hansen Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: Afdeling 6: Rughaven 21 Kurt Grynnerup Træffetid: mandag - fredag kl tlf.: torsdag tillige kl Afdeling 7: Beboerhuset Fyensgade Poul Huusom Træffetid: mandag - fredag kl tlf.:

3 I dette nummer af Kontakten kan du læse: Redaktør Bjarne Andersen Velkommen til forårsudgaven af Kontakten Nu er de forskellige afdelinger færdige med deres beboermøder og formanden for Boligselskabet Østparken har afholdt det første møde med Repræsentantskabet, så der er formentlig sket nogle ændringer i nogle af bestyrelsernes sammensætninger. De kan alle ses inde i bladet. Konkurrencen skiftede jo karakter i sidste udgave, og jeg tror nok, at alle er klar over løsningen. I hvert fald er det Palle Christensen, som er formand i afdeling 1. Palle er da også blevet mødt med mange søde og gode kommentarer, når han har bevæget sig rundt i kvarteret. En af de bedre var: Er det ikke godt nok formanden for Gundorfslund, der er afbilledet? Han ser i hvert fald gammel ud! Mogens Kollerup er nu på plads i Ejby s Farvehandel gamle lokaler i Sjællandsgade og fortsætter under navnet Sadolin Farveland. Stormvejret den 8. januar kostede også skader på Østparkens beboelser. Se inde i bladet. Nyt fra Organisationsbestyrelsen: Formanden har ordet. Bestyrelsen præsenteres. Afdelingsbestyrelserne: Præsenteres under afdelingerne. Palle Christensen fortæller: Min vej til formandsposten i afdeling 1. Storm over byen: Så galt gik det heldigvis ikke for Østparkens bygninger. Indlæg under afd : Julehygge for de ældre i Strynøgade. Banko. Diverse indlæg fra den nyansatte beboerrådgiver. Indlæg under afd : Østparkens faste personale præsenteres: Varmemestre samt ejendomsfunktionærer under afdelingerne. Hvem er formanden? Konkurrencen forsætter. Billedet på forsiden: Østparkens afdelinger set fra luften. Bagest i bladet finder I: Vindernavnene på ordlegen fra Kontakten 3, 2004: Husk at afhente eller gøre brug af gevinsten inden næste blad er på gaden, da den ellers må betragtes som værende forspildt. Den ny konkurrence: Hvem er formanden? 3

4 Gæt hvilken afdeling den pågældende på billedet er formand for og deltag i konkurrencen om vore forretningsdrivendes gavmilde gevinster. En liste over dette blads (Kontakten1, 2005 ) gevinster. Deadline for indlevering af stof til næste blad er den 8. august Af hensyn til arrangementer eller lignende, som annonceres i Kontakten, skal jeg gøre opmærksom på, at bladet først dumper gennem brevsprækken ca. 4 uger efter deadline. I næste nummer af Kontakten kan du læse: En af vore formænd, eller fastansatte, vil fortælle om sig selv. P.S. Radio-, TV- og videoservice fejrer i år 25 års jubilæum i Østparkens lokaler. Personalet i administrationen God sommer Redaktør Bjarne Andersen Morsøgade 22, 1. tv. Tlf.: Fra venstre ses: Mogens Blicher Hansen, Lilli Poulsen, Gitte Nielsen, Tove Andersen, Jytte Faitanini, Flemming Gregersen og Karina Andresen 4

5 Nyt fra organisationsbestyrelsen (Hovedbestyrelsen) Formand Finn Volder Faigh Der har nu været afholdt beboermøder i samtlige afdelinger i selskabet. I forbindelse med disse beboermøder er der blevet valgt nye beboere ind i både afdelingsbestyrelser og repræsentantskabet og jeg vil derfor godt benytte lejligheden, til her at sige velkommen til alle nye. Jeg vil ligeledes gerne benytte lejligheden til at sige tusind tak til alle, - som af en eller anden grund har forladt afdelingsbestyrelse eller repræsentantskab for det store stykke frivillige arbejde, som I har udrettet i de respektive afdelingsbestyrelser/repræsentantskaber. Som I jo nok alle ved, brugte vi i det forgangne år utrolig meget tid på rengøring i selskabet, eller mangel på samme. Man troede jo så, at når man nu valgte at skifte rengøringsselskab, som vi netop besluttede os for i slutningen af 2004, jamen så måtte rengøringen da nu, med det nye firma, blive som denne skulle være. Til dette må vi nok konstatere, at det nye rengøringsfirma Ida Service a/s heller ikke lever op til den kvalitet, som man kan forvente af en rengøring som trappevask, rengøring af vaskerier, selskabslokaler m.v. Derfor er året 2005 også startet op med, at vi i organisationsbestyrelsen endnu en gang bruger utrolig meget tid på netop at drøfte dette emne. Da det i længden ikke kan holde, hverken for beboere, bestyrelser, administration m.v., jamen så er det resulteret i, at man her i slutningen af marts, begyndelsen af april måned 2005, har opsagt kontrakten med Ida Service. Da man nu har valgt at opsige kontrakten, skal vi nu efter bl.a. EU love og regler tage næst billigste tilbud, der kom i licitationen, hvilket vil sige at Aalborg Rengøringskompagni, som også havde rengøringen i selskabet før Ida Service kom til, nu ser ud til igen at overtage rengøringen i selskabet. Dog vil jeg godt meget kraftigt understrege, at rengøringsfirmaet Ida Service fik op til flere advarsler, mundtlige som skriftlige, uden at dette hjalp meget, og man undlod endda at reagere på skrivelser til firmaet, sendt af selskabets forretningsfører. I organisationsbestyrelsen mener vi derfor, at der ikke var andre muligheder end at opsige kontrakten, og vi syntes selv, at vi i hele denne sag har været meget tolerant og haft meget stor tålmodighed med rengøringsfirmaet. Det er derfor bedst at opsige kontrakten nu end at vente 6 eller 12 måneder, hvor det måske ville komme til at koste os penge. Derfor måtte dette være det rigtige! Mange beboere vil nu sige til sig selv: Hvad har alt dette her så været værd, når nu vi får det gamle rengøringsfirma tilbage? 5

6 Til dette må jeg blot svare, at det ikke er sikkert, vi beboere har fået noget som helst, og tiden må kun vise, om vi så har fået eller nogensinde får en rengøring i selskabet, som alle beboere vil og kan være tilfreds med. Dog håber jeg ikke på, at vi i Organisationsbestyrelsen skal bruge lige så meget tid på emnet her i 2005, som vi netop gjorde i 2004! Jeg kan oplyse, for lige at afslutte emnet vedr. rengøringen, at ledelsen hos Ida Service a/s fredag den 8. april 2005 altså samme dag som deadline for bladet her og kort tid efter modtagelse af opsigelse af kontrakten bad om et møde med boligselskabets forretningsfører. På dette møde tilkendegav Ida Service a/s, at man ikke havde levet op til kravene i kontrakten, og at man simpelthen ikke magtede opgaverne i boligselskabet. På denne baggrund var Ida Service a/s ikke ked af, at kontrakten med boligselskabet blev opsagt. Ledelsen hos Ida Service a/s sagde på mødet med vores forretningsfører, at man faktisk selv ønskede at komme ud af samarbejdet med boligselskabet, netop fordi rengøringsopgaverne i boligselskabet havde været for store for rengøringsselskabet. Så kan jeg oplyse, at selskabets nyopførte - plejeboliger på Forchhammersvej nu er færdige, og beboerne er flyttet ind. Der er officiel indvielse af plejeboligerne fredag den 13. maj 2005, kl præsenterede repræsentantskabsmedlemmerne ved navneopråb. Formanden bad herefter om emne til dirigent, hvor Hugo Simonsen (afd. 6) blev foreslået, og valgt. Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere, at mødet var lovligt/rettidigt indkaldt, hvorefter han bad om et emne som referent. Medarbejderrepræsentant Bjarne Olsen blev foreslået og valgt. Referatet fra sidste repræsentantskabsmøde, den 16. november 2004, blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. Formanden gav en bred og fyldig orientering om, hvad der var sket i selskabet siden sidste repræsentantskabsmøde, hvorefter Jytte Faitanini fra kontoret gav en grundigere orientering vedr. proceduren ved fraflytninger. Forretningsføreren gav en grundig orientering om budgetterne, både selskabets budget, men også samtlige afdelingers budgetter, som i forvejen var blevet godkendt i de respektive afdelinger. Der var til mødet ikke indkommet nogen forslag. Formand Finn Volder-Faigh blev enstemmigt genvalgt til selskabets formand, mens der ligeledes var genvalg til Palle Christensen (afd. 1), Leif Nielsen (afd. 4), Beate Jacobsen (afd. 7), mens der var nyvalg til Hugo Simonsen (afd. 6) som overtog turnusplads fra Agnes Jensen (tur. 8). Tirsdag den 15. marts 2005 blev der i selskabslokalet i Strynøgade afholdt repræsentantskabsmøde. Mødet startede med, at selskabets formand Finn Volder-Faigh bød velkommen, hvorefter forretningsføreren 6

7 Præsentation af formanden for afd. 1 Afdelingsormand Palle Christensen Allerede fra mine helt unge år som skoleelev har jeg haft min gang her i Østparken. I disse skoleår kendte jeg dog ikke noget til boligselskabet, kun dette at passere gennem afd.3 for at komme til skoletandlægen på Sønderbro skole. Jeg gik på Østermarken skole i Langelandsgade og to gange om året, måtte jeg med tunge skridt gå til disse såkaldte tandlæger. Hvis andre af jer læsere har været til skoletandlæge samme sted, ved I hvad jeg mener. Jeg boede i disse år i Islandsgade 10, hvor der var en gård med legeplads og have. I 1971 flyttede jeg så med mor, far og lillesøster til Samsøgade 32. Den første lange tid kørte jeg dog stadig tit på cykel over i Islandsgade for at lege med mine kammerater der. I øvrigt boede mormor der jo stadig i nr. 12, så hun skulle også have et besøg. Da jeg skulle konfirmeres, mødte jeg en dreng der hed Karsten. Han boede her i Østparken. Det er lidt sjovt at tænke på, for Karsten ser jeg stadig meget til, selv om han nu bor på Sjælland. Sådan kan tilfældigheder sommetider bringe en langt her i livet. Da tiden var inde til at flytte hjemmefra endte jeg så her i Bornholmsgade. Jeg og Elisabeth startede med at bo på 4 sal. Så fik vi først Anette og derefter Camilla. Derved blev lejligheden lidt for trang, og da det passede med at første salen til højre blev ledig flyttede vi alle herned, hvor vi jo stadig bor. Jeg er uddannet elektriker på Aalborg Værft, som jeg stadig husker som en god arbejdsplads. Mange historier og skrøner er der gennem tiden blevet fortalt om Værftet, og nogle har nok også været sande nok. De knap 10 år jeg havde min gang på værftet var i hvert fald en god tid. Efter Værftet blev jeg så ansat hos Jydsk Telefon som telefonmand, det der i dag hedder TDC. I min fritid har jeg før i tiden spillet en del Badminton i Lindholm Badmintonklub. Desværre kom jeg til at døje med for mange skader på bentøjet, så det var med vemod, jeg måtte opgive denne sport. En anden kammerat fra de gamle dage i Islandsgade havde jeg også stadig kontakt med. John og jeg spillede Badminton og startede tidligt med at investere i computer. Vi fulgtes i tykt og tyndt gennem vores ungdomsår. Desværre blev John involveret i et frygteligt biluheld, og fik ufattelig stor invaliditet. Skæbnen ville at jeg blev udpeget som beskikket værge for John. Det blev til næsten 9 år som værge, før John døde. 7

8 Jeg har efterhånden virket i en del bestyrelser gennem tiden. Skøjteløberforeningen, PC-klubben ved TDC, sommerhusforeningen for at nævne nogle. I slutningen af 90 erne blev jeg interesseret i, hvad der skulle til at ske lige i min baghave. Den daværende afdelingsbestyrelse havde tanker fremme om at bygge et nyt selskabslokale på stedet, hvor legepladsen i Saltholmsgade ligger. Det var ikke lige der, jeg forestillede mig, at et sådant hus skulle ligge. Derved blev jeg involveret i beboerdemokrati. Den daværende formand Kresten Korreborg opfordrede mig til at opstille til bestyrelsen, men der gik nu nogle år inden dette skete. Da tiden var inde, og jeg var blevet valgt ind i bestyrelsen, gik der ikke så lang tid, inden jeg på et beboermøde blev indstillet som formand for afdelingen. Resten herefter er historie som jer, der har boet her nogle år kan huske. Jeg synes stadigvæk, det er fornøjeligt at arbejde med dette beboerarbejde, selv om det somme tider kan være noget af en prøvelse. Dette sidste skal nok ses i lyset af en nuværende opgave, der forgår her i afdelingen. Jeg håber, jeg hermed har givet et lille indblik i, hvem jeg er, og hvordan mit liv i de store hovedtræk har formet sig indtil nu. Husk jeg er altid klar til en uformel snak om løst eller fast, når vi ses på gaden. KURT S KØKKEN Rughaven Aalborg Telefon Fax Prøv Kurt s nye stjerneskud med 5 forskellige slags fisk 8

9 Storm over byen Så galt gik det ikke hos os Stormvejret den 8. januar kostede også skader på Østparkens bebyggelse. Nogle afdelinger var dog mere ramte end andre. Således gik det ud over så godt som alle tage i afdeling 3. I afdeling 2/9-10 var der også skader på tagkonstruktionen. Kærby Hvilehjem afd. 8 var ligeledes ramt af skader på taget. I afdeling 5 var der nogle skader på nedløbene fra tagrenderne. I afdeling 6 var der nogle skader på afskærmningerne mellem altanerne og store skader på afdelingens træer. Men heldigvis slap vi fra så store skader, som på Sønderbro, hvor taget blæste af og efterfølgende blæste gavlen ud ved Sjællandsgade. Her en lille billedserie om, hvordan naturkræfterne kan hærge, uden at vi har nogen som helst mulighed for at afværge katastrofen. Fotograferet den 9. januar om formiddagen. 9

10 10

11 Indlæg fra afdeling 1 Bestyrelsen i afdeling 1: Formand: Palle Christensen, Bornholmsgade 78, 1.th Næstformand: Flemming Corfixen, Bornholmsgade 78, st.th Kasserer: Kai Hjorth, Bornholmsgade 64, 3. th. Bestyrelsesmedlem: Thorsten Gudmundsen, Bogøgade 20, 2.tv Bestyrelsesmedlem: Bjarne Frandsen, Morsøgade 10, 4.tv Aktivitetsudvalg: Pt. er vores del af aktivitetsudvalget nedlagt Antenneforening: Bjarne Frandsen Ø-gade Samråd: Thorsten Gudmundsen og Flemming Corfixen Grønne områder: Bestyrelsen Velkommen udvalg: Palle Christensen og Flemming Corfixen Repræsentantskabsmedlemmer ud over bestyrelsen: Mads Lynge, Morsøgade 14-3th Lotte Peitersen, Bornholmsgade 64 - stth Per Sørensen, Bogøgade 6 4tv Tanja Madsen, Bornholmsgade 76 2th Peter Nielsen, Bogøgade 4-2th Suppleant til repræsentantskab: Eva Kasten Bestyrelsen fra venstre: Kai Hjorth, formand Palle Christensen, Bjarne Frandsen, Thorsten Gudmundsen og Flemming Corfixen. 11

12 Indlægget til beboerbladet fra bestyrelsen vil denne gang være koncentreret om beboermødet mandag 14. februar 2005 på Skydepavillonen. Beboermøde Afdelingsformand Palle Christensen Der var forhåndstilmeldt 102 personer til beboermødet. Nu skete der så det, at vinteren satte ind i weekenden før dette møde, så der fremmødte ikke så mange, som der var tilmeldt. Efter velkomst til dem der var fremmødt, var der valg af dirigent. Endnu en gang valgte vi at få vores hovedformand Finn Volder Faigh til aftenens dirigent. Herefter var det bestyrelsens beretning, der var på dagsordenen. Jeg vil her lave et mindre udpluk over de emner, der blev omtalt i beretningen. Vaskerier Der blev fortalt om vaskerierne, herunder det tilbagevendende problem med efterladt tøj i kurve/maskiner, der indi- Gavlfacade med Bornholm indmuret 12

13 Gammel og nyt Den nye altanfacade i Bornholmsgade mellem giver problemer i vaskehusene. Husk at tilkalde varmemesteren hvis I oplever dette fænomen i jeres vaskehus. Der var også en gennemgang vedrørende sæbedoseringsanlægget. Renoveringen Renoveringen, der har foregået i Bornholmsgade, havde et større afsnit i beretningen. Her blev der gennemgået, hvilke problemer der har været samt informeret om det ekstra beboermøde, der var blevet afholdt efter underskriftindsamling fra 43 beboere. Da de beboere, der har været involveret i renoveringsprocessen, således har fået de svar og informationer, de skulle have, vil jeg ikke yderligere omtale disse ting her i indlægget. Kun vil jeg stadig stå fast ved, at hele renoveringsprocessen, som den kørte i 2004, ikke var tilfredsstillende med hensyn til det arbejde/oplevelse, der blev leveret overfor beboerne fra JB Entreprise. For at gøre en meget lang historie kort, kan jeg sluttelig informere om, at Kim Klitholm, der var byggepladsleder, ikke er ved JB Entreprise mere, og derved er der tiltrådt en hel ny byggeledelse til det videre renoveringsforløb. Afdelingsbestyrelsen har samtidig fået tilsagn om, at informationsniveauet/ behandlingen af beboerne, vil blive væsentligt forbedret fremadrettet i den videre renovering. De ting, der er sket, kan der ikke laves om på, men afdelingsbestyrelsen håber, at alle parter har lært af denne lektie, og vil bruge de erfaringer konstruktivt i det videre forløb med renoveringsprocessen. Grønne arealer Det ser nu endelig ud til at overtagelsen af de grønne arealer bliver til noget. Datoen for overtagelsen er sat til den 1. juli i år. Afdelingsbestyrelsen er allerede i gang med at forberede de tiltag, der skal til angående overtagelsen. Vi håber meget, at der ude blandt jer er nogle, der vil være med til at deltage i nogle møder vedrørende denne opgave med overtagelsen af de grønne arealer. Alle græsarealerne behøver nødvendig- 13

14 vis ikke at blive ens i udformningerne og med eventuel ny beplantning. Hvis du har nogle gode ideer eller bare har lyst til at være med til at bestemme udviklingen angående det grønne, kan du kontakte mig eller en anden fra bestyrelsen. Som sagt vil det være dejligt, hvis bestyrelsen kan få involveret nogle af jer beboere til denne opgave. Der bliver ikke påkrævet nogen af jer opgaver I ikke selv byder ind på men kun ønsket, at der deltages i de eventuelle møder, der påtænkes afholdt i forbindelsen med planlægningen af overtagelsen af de grønne arealer. Administrationen og afdelingsbestyrelsen vil prøve at gå ud med det, der kaldes en omvendt licitation med hensyn til vedligeholdelsen og genopretningen af de grønne arealer. Julekonkurrence Torsdag den 16. december 2004 var dommerkomiteen ude på vandring for at kåre årets bedst pyntede julealtan. Dommerpanelet bestod af Conny & Lone fra Bornholmsgade og Jette fra Morsøgade. Der var i øvrigt ingen, der selv havde henvendt sig til dommerpanelet, via indlægget i Kontakten. Vinderen af julekonkurrencen, der modtog en julekurv med dejlige juleting, blev: Royberg fra Bornholmsgade 82. Dommerkomiteen har foreslået, at der fra julen 2005, udpeges 2 vindere, henholdsvis fra gaderne Sejrø/Bogøgade og fra Morsø/Bornholms/Saltholmsgade, da der er forskellige typer altaner i disse gader. Dommerne synes, det vil være mest korrekt at gøre det sådan, så der dystes på lige vilkår. Afdelingsbestyrelsen er enig i dette synspunkt. Rengøring Vedrørende rengøringen skiftede hele Østparken rengøringsselskab 01 oktober sidste år efter en licitationsrunde. Det blev IDA service, der blev den nye leverandør. Jeg vil kort ridse op, hvad rengøringen i det væsentlige skal bestå af her i afdelingen. Trapper: Trappeløb til fjerde sal, fejes og vaskes en gang om ugen. Trappe til loft (5 sal) fejes og vaskes en gang om måneden. Vinduer pudses en gang om måneden, både indvendig og udvendig. Vindueskarme og vinduesrammer rengøres i forbindelse med at vinduer pudses. Gelænder aftørres på trappe en gang om ugen i forbindelse med vask af trappe. 14

15 Måtter ved indgangspartier støvsuges hver 14 dag i vinterhalvåret, og hver måned i sommerhalvåret. Gadedør og kælderdør rengøres en gang om måneden, både rammer/glas indvendig og udvendig. Vaskehuse: Gulv fejes og vaskes hver uge. Maskiner aftørres hver 14 dag på alle flader. I forbindelse med hovedrengøring i vaskerier, fejes gulve i tørrerum og rullestuer. Hovedrengøringen på trapper og i vaskehuse, finder sted ultimo april måned. Jeg vil på et senere tidspunkt her i år, få sat hele rengøringsplanen op i alle vaskerier. Øvrigt fra beretningen Af andre ting fra beretningen kan nævnes, at der var en orientering vedrørende de ting, der sker i Samråds regi. Proceduren ved en beboerklage samt hvad en sådan klage helst skal indeholde, blev der fortalt om. Netop indholdet i beboerklager skal helst have følgende fakta: Hvor bor den man klager over, hvad består klagen i, hvornår sker de ting man vil klage over. Herefter underskrives klagen og sendes til administrationen på Vesterbro. De sidste ord i beretningen vil jeg også gerne nævne her, nemlig: Afdelingsbestyrelsen vil gerne opfordre jer beboere til at kontakte en fra jeres egen valgte bestyrelse, hvis der er et eller andet emne vedrørende beboerdemokrati, I gerne vil have svar på. Husk på, det er for JERES skyld, vi er her. Beretningen blev enstemmigt vedtaget. Dagsorden ud over beretningen Herefter var der er særskilt punkt angående den nuværende renovering. Fra JB Entreprise mødte de nye folk op, som gav en bred orientering om den renovering, der skal ske her i år, for resten af Bornholmsgade og Saltholmsgade. De nye folk fra JB, er i øvrigt: Lindy Jensen, Projektleder. Leif Lilkjær, Pladsmand. Henning Petersen, Pladsmand for tømrer. Efter dette punkt var det budgettets tur og herefter var der orientering om det sidste regnskab. Det væsentlige i det nye budget for de fleste er, at der ingen huslejestigning kommer i år, udover den vedtagne huslejestigning i forbindelse med renoveringen. De næste punkter på dagordenen var alle valgene. Jeg vil her tillade mig at henvise til den side her i Kontakten, hvor alle navne på bestyrelse og repræsentantskab står. Herefter var det Lars Overvad vores beboerrådgiver der havde et punkt på dagsordenen. Husk i øvrigt også, at Lars gerne står til rådighed, hvis der er et eller andet, I gerne vil prøve at finde ud af. Skulle emnet, I kommer med, ikke høre ind under Lars s daglige drift, hjælper han gerne med at finde den eller de rigtige personer, det henhører under. Under punktet eventuelt var der nogle få indlæg blandt andet vedrørende snerydning, tørrerum, stikkontakter, samt et problem i en kælder i Bogøgade. Der blev svaret på alle spørgsmål på mødet, og her efterfølgende er der blevet fulgt op på et par af sagerne. Til slut spurgte jeg om det nye tidspunkt 15

16 for start på mødet, nemlig kl passede bedre end kl Der var ingen indvendinger mod det nye starttidspunkt, så det vil også være gældende på næste års beboermøde. På bestyrelsens vegne Palle Christensen Formand afd.1 Beboervalgte I forbindelse med valgene på beboermødet var der en del rokering. Niels Peter Giliamsen havde valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Niels Peter Giliamsen har i mange år virket i bestyrelsesarbejde og altid prøvet at varetage beboernes interesser på bedste vis. Jeg vil her på beboernes vegne sige tak for dit virke i alle årene. Niels Peter har her efterfølgende valgt at flytte fra afdelingen for at prøve at bo i hus. Dorthe Lyngby meddelte også inden beboermødet, at hun ønskede at udtræde af bestyrelsen. Dorthe har fået et arbejde, der gør, at hun ikke synes, hun kan varetage et bestyrelsesarbejde ordentligt samtidig. Jeg vil også her sige tak for indsatsen på beboernes vegne. De nye i bestyrelsen der blev valgt ind er, Kai Hjorth og Flemming Corfixen begge fra Bornholmsgade. Nyvalgte til repræsentantskabet blev, Mads Lynge, Morsøgade og Peter Nielsen, Bogøgade. Disse to herrer erstattede Henning Christensen og Lola Petersen. Udtrædelse Maren Koldborg har valgt at trække sig fra repræsentantskabet grundet uddannelse. På beboernes vegne siger jeg tak til Maren for den tid, du har virket i repræsentantskabet. Maren var med til at starte og var efterfølgende en af de bærende kræfter i det nedlagte Integrationsudvalg, det der nu hedder Velkommen gruppen. Vedrørende rengøring Afdelingsbestyrelsen har set sig nødsaget til, via administrationen at opsige rengøringskontrakten med IDA service. Efterhånden havde der hobet sig så mange dårlige eksempler, kritik, og mislighold af kontrakt op, at der ikke var anden udvej. De spørgsmål afdelingsbestyrelsen udbad sig svar på, via administrationen til IDA service, fik vi ikke svar på fra IDA service. De henvendelser med hensyn til den ugentlige rengøring, som varmemesteren rettede til IDA service, blev der ikke fulgt op på, efterfølgende. Afdelingsbestyrelsen er af den opfattelse, at der ikke er blevet leveret den rengøringsydelse til afdelingen, som fremgår i kontrakten med IDA service. Mange steder på trappeløb har der været direkte mislighold af kontrakten. Vores vaskehuse er ikke blevet rengjorte i den stand, som der var udbedt i forhold til kontakten. Derved er det afdelingsbestyrelsens opfattelse, at vi har betalt for ydelser, som afdeling 1 ikke har modtaget rengøring for. Der er allerede påbegyndt forhandlinger med andre rengøringsleverandører. Ifølge licitationen er det Aalborg Rengøringskompagni, der står som næste udbyder. 16

17 Her først i april er det dog ikke muligt at vurdere, om det bliver dette firma der fremover leverer rengøringen i afdeling 1. Fra afdelingen Jeg vil lige orientere om nogle ting fra hverdagen her i afdeling 1. Det første er noget, der sker i vaskemaskinerne i forbindelse med vask af en bestemt type Bh, som har løse bøjler i Bh skålen. Disse bøjler har tit og ofte en tendens til at frigøre sig af selve Bh en under vask. Derved ryger de ned i afløbet, og her har disse bøjler en kedelig tendens til at sætte sig fast. Når der så kommer tilstrækkelig af andet tøjsmulder, lommeuld, sæberester osv. ned i afløbet sætter disse ting sig så på BH bøjlen, så afløbet efterhånden tilstopper med deraf stop på vaskemaskinen. Vaskemaskinerne er nemlig indrettet således, at de slår fra, hvis vandet ikke kan løbe uhindret fra vaskemaskinen. For at undgå dette problem er jeg blevet orienteret om, at der findes en form for pose, man kan anbringe Bh en i, når den skal vaskes. Posen med indhold bliver så vasket på almindelig vis, uden at bøjlen ryger ud. Jeg går ud fra, at omtalte beklædningsstykke er ubrugelig uden benævnte bøjle, så her spares der en udgift for den enkelte. Den største udgift ligger desværre på afdelingen, der skal have reparatør ud og afhjælpe problemet med afløbet. Andre beboere kan samtidig ikke vaske, medens alt dette står på. Dette er et godt eksempel på en lille ting med en stor virkning. Jeg håber på især de kvindelige beboeres hjælp til at afhjælpe dette problem. Jeg vil også lige igen gøre opmærksom på, at man kan aflevere lysstofrørene fra køkkenet, når de går i stykker hos varmemesteren og herefter få et nyt sæt. Endelig vil jeg orientere om at alle, der har opsat en parabol her i afdelingen, har modtaget brev om de nye regler for opsætning af paraboler. Som renoveringen når frem med de nye altaner med bue, vil der blive fremstillet en trefod, der kan fastspændes inde på altanen. Det er så meningen, at parabolerne herefter skal kunne stå indenfor i buen på alle altaner også i Sejrø-/Bogøgade. I øvrigt henvises der til driftschef Flemming Gregersen med hensyn til parabolregler, -opsætning med mere. Som opfølgning på konkurrencen i Kontakten nr. 3 december 2004 kan jeg vist godt nu afsløre, at det var mig, der skulle gættes på. Tak til alle jer der har givet en munter replik med på vejen, efter den svære opgave. Jeg er i øvrigt blevet bedt af redaktøren om at skrive et indlæg til dette blad, om hvem jeg er. Det vil være at finde andetsteds i bladet. Det var alt for nu. På afdelingsbestyrelsens vegne Palle Christensen 17

18 Varmemester og ejendomsfunktionærer i afd. 1 Fra venstre ses: Ejendomsfunktionærerne Keld Peitersen og Ole Johnsen samt varmemester Erik Hansen. Telefon Bogø is, sandwich & SMØRREBRØD Bogøgade 2 Tlf

19 Fællesaktiviteter for afdeling 1 og 3 Julehygge 7. december Den 7. december afholdtes der, efterhånden traditionen tro, julehygge for vore ældre beboere i afdeling 1 og 3 i Strynøgade 15. Det startede kl , hvor Ellinor bød velkommen til den største forsamling nogensinde. Er dette tendensen fremover, vil deltagerantallet i år runde 100. Tillykke med succesen! De glade musikanter Rudi og Ib spillede op og alle sang med på de omdelte julesange, alt imens der blev serveret Gløgg og Æbleskiver. Herefter var der Luciaoptog af børn fra Dussen på Sønderbro skole; også her var der tale om den største samling småpiger, som endnu havde underholdt ved Nissepigernes arrangement. Det fik en til at tænke tilbage på egne børn/børnebørn/oldebørn, og en tåre blev da også knebet rundt om ved bordene. Efter dette indslag blev der sunget flere julesange, før gavespillet gik i gang. Jeg tror, det endte med, at alle fik en pakke med sig hjem. Igen en hyggelig eftermiddag var til ende, og jeg tror nok, at jeg på de ældres vegne kan sige tak for en dejlig dag til Nissepigerne Redaktøren Luciapigerne fra Sønderbroskolen 19

20 Banko Når dette blad kommer på gaden, er vi allerede godt i gang med vore bankoaftener, ja vi kører endog på sidste vers i foråret, da det sidste Bankospil i foråret er: 12. maj., Derefter holder vi sommerferie til september, hvorefter vi igen starter op: 15. september. 13. oktober. 10. november og 15. december. Som sædvanlig spilles i Strynøgade 15 klokken 18,30, og salen er åben en time før. God sommer. På Bankogruppens vegne. Ellinor Jensen v/ Mogens Kollerup Sjællandsgade Aalborg Telefon

21 Beretning fra den»nyansatte«beboerrådgiver Lars Overvad Nielsen Fra august og frem til februar har arbejdsdagene været præget af at få skabt et overblik over de projekter, der koordineres af beboerrådgiveren; få hilst på de beboere, jeg allerede kendte, lære nye beboere at kende og få styr på den administrative del. Det har været en utrolig dejlig oplevelse at vende hjem til Ø-gadekvarteret, beboere og samarbejdspartnere har alle taget virkelig godt imod mig. Stemningen har lige fra start været hjertelig og varm. De problemer, der har været, er stille og roligt blevet løst. Projekter er blevet justeret, evaluering er blevet sendt til Ministeriet, nye projekter har set dagens lys, og frem for alt er der en gruppe beboere, der er engageret i at give livet i kvarteret mere kvalitet. Generelt synes jeg, at det går godt med de projekter, der er i gang i kvarteret. Det drejer sig dels om projekterne, som beboerne i kvarteret selv er drivkraften bag, og projekterne der er støttet fra Integrationsministeriet og Kommunen. Beboerprojekterne Erindringsværksted hver torsdag i de lige uger i Fynsgadecenteret bogudgivelse til Sankt Hans Sankt Hans fest i Østre Anlæg. Samrådet hvor boligforeningsrepræsentanter fra kvarteret mødes for at koordinere henvendelser til det offentlige og aftale nye tiltag. Aktivitetsgruppen for Ø-gadekvarteret første arrangementer i foråret Velkomstmøde for nye beboere i Østparkens afdelinger. Projekter med støtte fra Integrationsministeriet udføres i tæt samarbejde mellem Socialforvaltningen, Skole- & Kulturforvalt-ningen og Boligforeningerne. Jeg vil her kort nævne projekterne: Lektiecafé på Sønderbro skole (Lektiecafé for klasserne). Flerkulturelt råd på Sønderbro skole (Forældre og lærere). Internet Café i Sønderbro skoles bibliotek (Åbner igen til september). Pigeprojektet Girlz under ungdomsskolen. Drengeprojektet som er en integreret del af ungdomsklubben. Åbent hus for småbørnsforældre Sundhedsplejersken træffes hver torsdag i Strynøgade. Fritidsjobformidlingen projekt under ungdomsskolen, der formidler job til de årige. Børnehaveklasse projektet øget fokus på forældresamarbejdet. Syhold. For en del af disse projekter gælder det, at de fra udgangen af 2005 ikke mere får støtte fra Integrationsministeriet. Der skal derfor i løbet af året arbejdes på at finde ud af, hvilke projekter der skal køre videre, og hvilke projekter der evt. skal lukke. Desuden har beboerrådgiveren i tæt samar- 21

22 bejde med Social- og Sundheds-forvaltningen (Netværkskoordinatorerne) arbejdet med: Udsendelse af folderen Har du hørt et nødråb kontaktmuligheder, hvis du selv eller en nabo har brug for hjælp til de store problemer livet en gang imellem byder på. Leg på plænen i sommeren Af de administrative opgaver, beboerrådgiveren har, er den væsentligste at være sekretær for Styregruppen for Ø-gadekvarteret. Styregruppen består af repræsentanter fra boligforeningerne, Social- og Sundhedsforvaltningen, Skole- og Kulturforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen samt Teknisk forvaltning. En anden væsentlig opgave er at deltage i erfarings-udveksling, sammen med andre beboerrådgivere fra Jylland samt at deltage i Samrådsmøderne, mødes med boligforeningernes bestyrelser og tage mod besøgende. For nylig var der f.eks. besøg fra Riga (Letland). Det var embedsmænd, som var interesseret i at høre om almennyttige boliger og beboerdemokrati. En meget væsentlig ændring for beboerrådgiveren siden ansættelsen i august var, da jeg fik nyt kontor i Hesseløgade 2. Et lyst og venligt kontor, hvor jeg hele tiden kan følge med i livet på Færø plads. Har du på baggrund af det, der her er beskrevet fået lyst til at høre mere, er du meget velkommen til at kontakte mig på telefon , eller komme forbi kontoret i Hesseløgade 2, st. th. (ring og hør om jeg er på kontoret). Drømmen om fremtidens Ø-gadekvarter Der skal være plads i hverdagen til at drømme mens jeg i mit daglige arbejde for det meste er optaget af hverdagens mange opgaver, er der dog blevet plads til tanker for fremtiden. Min drøm er, at Ø-gadekvarteret må blive ved med at være rammen om god livskvalitet. Den relativt store udskiftning i lejlighederne giver grundlag for at lave lejlighedsbytte så hvorfor ikke prøve at åbne muligheden for at lave opgange, der er til unge, opgange der er stille, opgange der er til børnefamilier o.l. Ideen med dette er at bringe de beboere sammen, der har samme interesse samt at minimere antallet af naboklager. Jeg drømmer om, at det lykkes at lave projekter for totalrenovering af blokkene, som f.eks. det Vanggaarden arbejder med i Amagergade hvis det lykkes, vil det blive den første gade med elevatorer i opgangene. Jeg drømmer om, at den drøm, du som beboer har for fremtiden i kvarteret, må blive til virkelighed. Hvis du har lyst til at arbejde videre med din drøm, kan du henvende dig til mig, så vi sammen kan finde ud af, hvordan du kan arbejde videre, så drømmen kan blive til virkelighed. Forårs- og sommer lukket Forårs og sommer lukket i Internet-Caféen for voksne på Sønderbro skole Alle der har været impliceret i dette projekt har været spændte på, hvor mange og hvem der ville bruge tilbudet. Internet- Caféen har haft åbent mandag og onsdag aften i perioden oktober til og med marts, dog afbrudt af en mindre julepause. Brugergruppen har været blandet, både hvad angår køn og alder, dog har der været flest brugere i alderen 50 år og opefter. De fleste brugere kom for at bruge computerne, mens enkelte kom for at få en kop kaffe og en snak. Efterhånden som brugerne begyndte at kende hinanden, er det blevet til flere gode samtaler om livet i kvarteret. Interessen fra beboerne har været meget begrænset. Før jul var der 2 brugere i gen- 22

23 nemsnittet; efter jul har der været et gennemsnit på 4 brugere pr. åbningsdag. Det er stadig vores forventning, at der sidder flere hjemme i lejlighederne, der har lyst til at lære lidt mere om brugen af computeren eller til at møde andre mennesker fra kvarteret, så på trods af det begrænsede antal brugere er det besluttet at fortsætte InternetCaféen igen til efteråret efter en lukning i de lyse måneder, hvor beboerne har andre gøremål. Når InternetCaféen åbner igen til efteråret vil vi appellere til beboerne om at være med til at bemande åbningstiden, så det ikke bliver så løntungt at have åbent. Så hvis du er interesseret i at være frivillig, bedes du kontakte beboerrådgiver Lars Overvad Nielsen på telefon Deltagere i projektet: Sønderbro skole, Netværkskoordinatorerne og beboerrådgiveren. Trolle Henriksen kom på besøg Torsdag den 17. marts var Trolle Henriksen på besøg i Øgadekvarteret. Den nyetablerede Aktivitetsgruppe for Øgadekvarteret havde inviteret ham til en aften, hvor han fortalte om forretningen Trolle Henriksens Auktioner samt gav historier og vurderinger af de effekter, beboerne havde taget med. 45 beboere havde valgt at tage vejen forbi Aktivitetshuset i Sjællandsgade, og mange havde taget en eller flere effekter med, som de ønskede at få vurderet. Efter en levende skildring af familiefirmaet blev det tid til at se på de mange effekter. Der var alt lige fra smykker over malerier, ure og vaser til lysekroner. Generelt kunne Trolle fortælle, at antikviteter og malerier er faldet meget i værdi de sidste år, mens det, der er steget i værdi, er dansk møbeldesign og Georg Jensen produkter. De fleste effekter blev vurderet, men enkelte effekter nøjedes han med at fortælle en god historie om og gøre opmærksom på, at selv om de ikke er noget værd i kroner og ører, så kan de godt have en stor affektionsværdi for ejeren. De laveste vurderinger var på 200 kr., den højeste værdi blev sat på en lysekrone, værdi ca kr. Trolle var nødt til at tage forbehold for hans vurderinger, idet han fra det virkelige liv havde historier om, at nogen effekter er blevet solgt til det dobbelte af, hvad han havde vurderet dem til, ligesom han kunne berette om effekter, der er blevet solgt til det halve af, hvad han havde vurderet dem til. Aktivitetsgruppen for Øgadekvarteret består af beboere fra hele kvarteret, herunder medlemmer fra aktivitetsudvalget i Østparkens afdelinger. Styregruppen for Helhedsog Handleplanen i Øgadekvarteret har stillet kr. til rådighed, så gruppen har en kapital at arbejde med. Det forventes, at de fleste arrangementer vil være økonomisk selvfinansierende. Gruppen starter ud med et par arrangementer, hvoraf det her omtalte er det ene. I maj måned vil gruppen invitere beboerne på Vandteknisk Museum. Lars Overvad Nielsen, beboerrådgiver Hesseløgade 2, st.th., tlf Solgt til den dame 23

24 Indlæg fra afdeling 3 Bestyrelsen i afdeling 3: Formand: Christian Vestergaard, Strynøgade Næstformand: Henrik Yde, Samsøgade Kasserer: Bente Dahlgaard, Samsøgade 44 Sekretær: Klaus Nørgaard, Samsøgade 32 Bestyrelsesmedlem: Ellinor Jensen, Sjællandsgade 20 Bestyrelsesmedlem: Jan Jensen, Samsøgade 28 Bestyrelsesmedlem: Ebbe Nielsen, Samsøgade 34 Bestyrelsesmedlem: Claus Gilliamsen, Lyøgade 14 Bestyrelsesmedlem: Pia Reinbach, Sjællandsgade 16 Synsmand: Ellinor Jensen Repræsentant i antenneforeningen: Christian Vestergaard Byggeudvalg: Ellinor Jensen, Jan Jensen og Christian Vestergaard Udearealudvalg: Bente Dahlgaard, Klaus Nørgaard, Ellinor Jensen, Holger Hansen, Jan Jensen og Pia Reinbach Aktivitetsudvalg: Ellinor Jensen og Pia Reinbach Ø-gade Samråd: Henrik Yde og Claus Gilliamsen Velkomstudvalg: Henrik Yde, Ellinor Jensen og Ebbe Nielsen Beboersammensætningsudvalg: Henrik Yde og Christian Vestergaard Ø-gade-arbejdsgruppen/styregruppen for beboerrådgiver: Christian Vestergaard Repræsentantskabsmedlemmer ud over afdelingsbestyrelsen: Kirsten Mikkelsen, Bjørnøgade 15 Lis Sørensen, Lyøgade 8 Holger Hansen, Sjællandsgade 32 Poul Erik Nielsen, Samsøgade 42 Gunnar Hansen, Sjællandsgade 32 Steen Clausen, Hjortøgade 12 24

25 Bestyrelsen fra venstre: Pia Reinbach, Elinor Jensen, Ebbe Nielsen, formand Christian Vestergaard, Klaus Nørgaard, Claus Giliamsen, Henrik Yde og Jan Jensen. Fraværende Bente Dahlgaard. Siden sidst Afdelingsformand Christian Vestergaard Mens dette skrives, skinner forårssolen fra en næsten skyfri himmel, og termometret har sneget sig op blandt de tocifrede tal netop i sådan et dejligt forårsvejr tager afdeling 3 sig allerbedst ud! Foråret er også varsel om fornyet aktivitet ovenpå vinterens dvale således også i afdeling 3! Afdelingen skal renoveres og smukkeseres inde og ude, og det er en proces, der vil løbe over de næste år! Nytårstaffel Året blev indledt med Nytårstaffel søndag d. 9. januar, hvor afd. 1 og 3 igen havde inviteret de to afdelingers beboere til en hyggelig eftermiddag, hvor man over et glas vin og et stykke kransekage kunne ønske hinanden et 25

26 Snakken går ved årets nytårstaffel godt nytår. Knapt et halvt hundrede beboere benyttede sig af dette tilbud. Ikke noget imponerende antal men de, der kom, havde nogle hyggelige timer sammen! Beboermøder 15. februar Traditionen tro blev årets beboermøde afholdt på Restaurant Skydepavillonen. Formanden indledte med afdelingsbestyrelsens beretning, hvor han bl.a. kom ind på udskiftningen af garageporte, de nye parabolregler, rydningen af de gamle viktualierum, velkomstmøderne for nye beboere, forbedret beboerinformation, arbejdet i antenneforeningen AN-TV og skift af rengøringsfirma samt afdelingens fortsatte samarbejde med de øvrige boligforetagender m.v. i kvarteret (bl.a. vedr. beboerrådgiver og fælles aktiviteter). Beretningen blev énstemmigt godkendt. Aktivitetsudvalget og Legatbestyrelsen fortalte om årets aktiviteter og orienterede om regnskaberne, hvorefter afdelingsformanden på vegne af beboerrådgiveren, der var blevet syg, fortalte lidt om de igangværende projekter og aktiviteter (se i øvrigt indlæg fra beboerrådgiveren). Forretningsfører Mogens Blicher Hansen gennemgik afdelingens budget, der i år betyder en væsentligt lavere huslejestigning, end vi har set de foregående tre år nemlig 2,74%. Budgettet blev vedtaget, hvorefter forretningsføreren gennemgik sidste års regnskab, der som beskrevet i sidste nummer af Kontakten - endte med et pænt overskud (i kraft af tilskud fra selskabet) et overskud, der overføres til henlæggelserne til planlagt periodisk vedligeholdelse. Efter en kort orientering om den netop påbegyndte facaderenovering (se også selvstændig artikel) ved arkitekt Klaus 26

27 Christensen gik beboermødet over til behandling af de indkomne forslag: 1) Et forslag om at afdelingen skulle stå for opsætning af gelænder på væggen i opgange med gangbesværede beboere blev forkastet, idet det er almindelig praksis, at kommunen betaler for opsætning af sådanne gelændere, hvor det er påkrævet. 2) Et forslag om at afdelingen skal overtage de grønne områder rejste nogen debat, idet et sådant forslag to gange er blevet nedstemt ved en urafstemning. Konklusionen på debatten blev, at afgørelsen udskydes, indtil afdelingsbestyrelsen på ny har undersøgt de juridiske og økonomiske konsekvenser herunder om der fortsat er mulighed for tilskud til genopretning af de grønne områder. 3) Sidste år blev afdelingsbestyrelsen pålagt at finde en løsning på renovering af entrédørene. Et forslag om renovering efter den såkaldte Portas-metode blev vedtaget; udgiften er lagt ind i vedligeholdelsesplanen, og renoveringen påbegyndes i år. 4) Afdelingsbestyrelsen foreslog, at det ligesom det er praksis i andre afdelinger bliver muligt at lægge et lille værelse (kammer) sammen med stue eller køkken uden reetableringspligt, hvilket blev vedtaget (se særskilt information herom!). Mange opfatter valg til afdelingsbestyrelsen og repræsentantskab som højdepunktet på et beboermøde! I år var Poul Erik Nielsen, Kirsten Frederiksen, Bente Dahlgaard, Ellinor Jensen og Ebbe Nielsen på valg. Poul Erik og Kirsten ønskede ikke at genopstille. De øvrige tre blev genvalgt, og Claus Gilliamsen og Pia Reinbach blev nye medlemmer af afdelingsbestyrelsen. Til repræsentantskabet blev Kirsten Mikkelsen genvalgt, mens Poul Erik Nielsen, Steen Clausen og Gunnar Hansen er nye medlemmer. Et udførligt referat fra beboermødet kan rekvireres ved henvendelse til formanden ligesom det kan ses på afdelingen hjemmeside: Entrédørene Som nævnt blev det på beboermødet besluttet, at vore entrédøre skal renoveres. Renoveringen indebærer, at entrédørene af hensyn til brandsikkerheden gøres selvlukkende og forsynes med en såkaldt brandpasta i dørkanten, således at døren i tilfælde af brand bliver røgtæt og dermed forhindrer, at røg trænger fra lejligheden og ud i opgangen eller omvendt! Ligeledes bliver dørenes overflader beklædt med en pvc-folie, så døren ser ny ud. Renoveringen af entrédørene vil samlet løbe op i en udgift på ca. 2,1 millioner kr. (2004-priser), og for at undgå at renoveringen medfører huslejestigninger, fordeles renoveringen over to år; renoveringen påbegyndes efter sommerferien, og der vil selvfølgelig komme nærmere information om tidsplanen, samt i hvilke gader renoveringen starter. Renovering af gulve i bo-perioden Et andet resultat af budget-vedtagelsen er, at der bliver mulighed for, at nogle beboere kan få renoveret deres trægulve. I de senere års budgetter har der været afsat et beløb til istandsættelse af gulve ved fraflytning, og der blev således i det afsluttede regnskabsår anvendt ca kr. til dette formål. 27

28 Afdelingsbestyrelsen har imidlertid fra mange af vores nuværende beboere fået (berettiget!) kritik af gulvenes tilstand. Derfor afsættes der i det nye budget kr. til istandsættelse af gulve, så der i et vist omfang kan renoveres gulve hos beboere, der bor i vores afdeling altså et beløb ud over dét, der fortsat er til rådighed til istandsættelse ved fraflytning. Vi er klar over, at dette beløb slet ikke kan dække behovet, og afdelingsbestyrelsen skal derfor sammen med administrationen fastlægge retningslinier for, hvordan beløbet kan fordeles. Vi vil i det næste nummer af Kontakten informere om dette! Terrasse ved fælleshuset Som nævnt i sidste nummer er der til erstatning for bøgehækken, der blev væk opført en mur omkring terras- sen ved fælleshuset. Muren er forsynet med en aflåst låge, (hvor nøglen udleveres ved leje af fælleshuset!), og der er netop anskaffet borde-/bænkesæt, så terrassen nu er blevet mere anvendelig til at strække ben /få lidt frisk luft/nyde kaffen og lignende i forbindelse med fester i fælleshuset. Vi håber, dette bliver til glæde for de, der lejer fælleshuset! Paraboler Østparken har gennem lang, lang tid taget tilløb til at indføre regler om opsætning af parabolantenner. Det har ganske vist i mange år været en del af husordenen, at der skulle søges tilladelse til opsætning af disse parabolantenner, men der har ikke tidligere været faste regler for opsætningen, og mange antenner er blevet sat op uden tilladelse og uden at selskabet har grebet ind Fælleshusets nye terrasse 28

29 over for de ulovlige paraboler. Langt om længe er der nu lavet regler, og der er udarbejdet regler for placering og montering. Monteringen skal så vidt muligt ske med anvendelse af de standardbeslag, som boligselskabet leverer, og det kan kun ske efter indhentelse af tilladelse fra selskabet. I skrivende stund har en del beboere netop modtaget brev fra boligselskabet om, at de har en ulovlig parabolantenne. Dette er ikke sket for at genere de beboere, der har en lovmæssig ret til at opsætte en parabol for at kunne modtage TV-kanaler, der ikke kan leveres via AN-TV det sker alene for at minimere antallet af parabolantenner og for at forhindre, at der sker skader på bygningerne, eller at andre beboere påføres gener af antennerne! Hvorfor står der en 16-tons lastbil på legepladsen? Ja, så galt er det da heller ikke, men vi ser en stigende tendens til, at der efter fyraften, i weekends og på helligdage er parkeret store og vil de fleste nok mene skæmmende lastbiler på afdelingens område. Som bekendt er afdelingens udearealer stort set alle kommunalt ejede, og derfor er det også den almindelige kommunale parkeringsvedtægt, der gælder i området. Dét betyder, at køretøjer over kg. maksimalt må holde fire timer i afdelingen! Dette overskrides konstant, og afdelingsbestyrelsen har derfor bedt administrationen om at skride ind overfor disse køretøjer og deres ejere! Vi er klar over, at nogle af disse lastbiler anvendes af chauffører, der er beboere i afdelingen, men vi mener, at disse også har en interesse i, at afdelingen er så pæn og indbydende som mulig og at dette bør tælle højere, end at de har let adgang til deres arbejdsplads!! NU kan du lægge rum sammen På beboermødet i februar blev det besluttet, at du nu kan lægge et lille værelse sammen med et andet uden at det skal reetableres ved fraflytning. 29

30 Det betyder, at du i en lejlighed, hvor bygningskonstruktionen tillader det, kan få tilladelse til at lave en sammenlægning mellem et lille værelser/kammer med køkken eller stue, uden at rumadskillelsen skal reetableres ved fraflytning. En sådan sammenlægning af rum, der jo betyder, at f.eks. en 4-værelses lejlighed permanent ændres til en 3-værelses lejlighed, skal altid godkendes af kommunen. Ud over håndværkerudgifterne skal du også betale gebyret for ændring af lejlighedens status i kommunens BBRregister, samt byggesagsomkostninger. For beboere, der allerede har fået lavet sådan en sammenlægning af rum og har indbetalt depositum til reetablering, betyder beslutningen, at de ved en permanent ændring af lejlighedens status kan få refunderet det indbetalte depositum med fradrag af gebyret til kommunen for ændret registrering i BBR. Har du lagt rum sammen, eller har du ønske om at gøre det, skal du kontakte boligselskabets administration (v/ driftsleder Flemming Gregersen), der vil hjælpe dig med alle de formelle ting. Facaderenovering - og nye altaner Afdeling 1 har været i gang i nogle år og nu følger vi efter! På beboermødet i februar blev der givet en kort orientering om den facaderenovering, der skal ske i hele afdeling 3. Denne facaderenovering, der bl.a. indebærer udskiftning af beskadigede mursten og fornyelse af fugerne er nødvendig, hvis vi fortsat skal holde liv i vore mere end 50 år gamle bygninger. Vi er nu i gang med første etape af denne facaderenovering, og det giver samtidigt mulighed for at lave altaner i Lyø-, Hjortø-, Drejøgade, hvilket beboerne har ønsket i årevis! Der blev givet en grundlæggende orien- Lyøgade inddækket og klar til altaner 30

Beboermøde Afdeling 2

Beboermøde Afdeling 2 Beboermøde Afdeling 2 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Velkommen til Beboermøde afd. 3

Velkommen til Beboermøde afd. 3 Velkommen til Beboermøde afd. 3 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning ved formand Pia Hornbæk 6. Orientering fra aktivitetsudvalget

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S.

Gæst: Kurt Sander fra Arkitekt- og ingeniørfirmaet KAAI - Kærsgaard & Andersen A/S. Afdeling 13 Referat fra afdelingsmødet den 12. september 2016, kl. 19:00. I mødet deltog: Beboere: 29 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul Erik Christensen

Læs mere

Afdelingsmøde - Afdeling 1. mandag d. 25. april 2016

Afdelingsmøde - Afdeling 1. mandag d. 25. april 2016 Afdelingsmøde - Afdeling 1 mandag d. 25. april 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af Stemmeudvalg 4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5. Orientering fra afdelingens

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 REFERAT FRA AFDELINGSMØDE I AAB KOLDING AFDELING 23, AFHOLDT DEN 15. SEPTEMBER 2016 I KÆLDEREN SNERLEVEJ 10 Der var mødt 15 beboere. Fra hovedbestyrelsen: Ingen. Fra administrationen: Kurt Olsen, Claus

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00. 2. maj 2014

Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00. 2. maj 2014 Indkaldelse til Repræsentantskabsmøde for Vivabolig Mandag den 2. juni 2014 kl. 18.00 2. maj 2014 Bestyrelsen Vivaboligs bestyrelse består, frem til repræsentantskabsmødet i 2014, jf. fusionsaftalen af

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 8

Beboermøde. Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering fra teamleder 7. Orientering om regnskabet 2014 8. Afdelingens

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014

Kolstrup Boligforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 08. maj 2014 Der var mødt repræsentanter for 38 lejemål / 47 beboere. Som gæster deltog Jan Thietje ( Deloitte ) Organisationsbestyrelsen tilstede: Tove Christensen afbud. Salus Boligadministration samt foreningens

Læs mere

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov

3. marts 2010. Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov 1 Dato 8.marts 3. marts 2010 Afdelingsmøde afd. 9, Nørreløkke, Stagehøjvej og Hjulmagervej, Bov Mødet fandt sted på Bov Kro. Fremmødte beboere: 22 beboere Endvidere deltog fra administrationen Jens Chr.

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A

Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Til samtlige beboere i afdeling 29, Finlandsparken Vejle, den 14. maj 2014 Ordinært afdelingsmøde den 12. maj 2014 i Beboerhuset, Finlandsvej 103A Hermed følger et kort referat af det ordinære afdelingsmøde

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016 Afdelingsmøde Afdeling 4 mandag den 6. juni 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 1 maj 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 1 maj 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade, Bogøgade

Læs mere

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder.

Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde. Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00. Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder. Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Tirsdag den 12. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Hotel Tønder Hus Jomfrustien 1, 6270 Tønder Endelig dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 2 onsdag den 11. maj 2016 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Orientering om ventilation ved Ventek 6. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012

Referat. Afdeling 13 & 30 Afdelingsmøde 4/9 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning 4. Godkendelse af afdelingens budget 2013 samt forelæggelse af afdelingens

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard.

33 beboere fra afdelingen, 29 repræsenterende husstande. Charlotte Nedergaard. Andelsboligforeningen Samvirke Afdelingsmødet - Afdeling 09 Referat af obligatorisk ordinært afdelingsmøde i afdeling 542-009, mandag den 7. september 2015, kl. 17.00 i Fælleshuset, Villestoftehaven 130,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 10. Referat fra afdelingsmødet den 5. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 63 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Christiansen John Hansen Ellen Magrethe

Læs mere

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott.

AD. 3 Meddelelser fra varmemester v / Freddy Rasmussen, samt fra Administrationen v / Esbern Ott. DIRIGENT: PETER NIELSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) Tina Laursen (TL) Peter Nielsen (PN) Knud Petersen (KP) Aase B. Stisen

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 02.05.2012 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Onsdag d. 6/9 2017 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster næstformand og kasserer Merete Rosenberg bestyrelsesmedlem Flemming

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 18 & 25 Tirsdag den 20. maj 2014 Inden den officielle velkomst, bad formand Inge Haüser forsamlingen om at holde 1 minuts stilhed for afdøde bestyrelsesmedlem

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 5. marts 2013 kl. 16.00, i gildesalen, Kollegieparken, Nordbovej 20, 9800 Hjørring. Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen

Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Side 1/5 Afdeling 20. Referat fra afdelingsmødet den 03. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 60 incl. afdelingsbestyrelsen Fra afdelingsbestyrelsen: Anders Andersen Bodil Sørensen Finn

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-55 Røde Kro Dato 26. august 2015 kl. 19.00 Sted Spaniensgade 25 A, kælderen Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål repræsenteret Fra fsb: Steen Søndergaard Thomsen,

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015.

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Ekstraordinært afdelingsmøde 2015 afdeling 11 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i afdeling 11, afholdt den 19. august 2015. Deltagere: 31 husstande var til stede Hovedbestyrelsen: Max Rasmussen,

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 15

Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Referat Afdelingsmøde afdeling 15 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 15 Sted: Festsalen, Treschowsgade 2 Dato: Den 29. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 31 beboere fordelt

Læs mere

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour

Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour Afdelingsmøde i afdeling 7 Onsdag den 07.09.2015 På Motel La Tour DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Godkendelse af forretningsorden. 3. Fremlæggelse af afdelingsbestyrelsens beretning. 4.

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 44 Bøgeskrænten

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 44 Bøgeskrænten Onsdag den 8. februar 2012 kl. 19.00 Fælleshuset, Horsensvej 37A Referat Deltagere Helga Elsborg, formand Lisbeth Haargaard, bestyrelsesmedlem Otto Ejsing, bestyrelsesmedlem Karin Mortensen, hovedbestyrelsen

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23. DIRIGENT: ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende: Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Torben, Pia, Gert, Erik, Aase. Afbud, Roberto. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 11. Godkendt,

Læs mere

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00

Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Referat af afd. 8 s afdelingsmøde den 6. september 2012 kl. 19.00 Deltagere: 85 beboere (74 husstande) incl. bestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: Knud Erik Karstensen, Lilli Jensen, Bjarne Jensen, Christian

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej

Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Referat fra afdelingsmøde i Damagervej/Stubmøllevej Afdeling 1-6064 + 1-6066 Damagervej/stubmøllevej Mødedato/kl.: Torsdag den 8. september 2011 klokken 19.00 Sted: Hammelstrupshus beboerlokale, Damagervej

Læs mere

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen.

Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 10. september 2014, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 38 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 117 - Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18.30

Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 117 - Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18.30 Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 117 - Tirsdag den 13. marts 2012 kl. 18.30 Mødt: 21 husstande var repræsenteret. Fra afdelingsbestyrelsen: Anna Birkemose, Susanne Vesterbirk, Liselotte Wienberg

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 3 december 2004 Boligselskabet Østparken Nr. 3 december 2004 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade, Morsøgade,

Læs mere

Referat af afdelingsmøde afd. 88 21.09.2016 Referent: Karina Deltager: nr. 24, 26, 30, 11, 29, 35, 39, 43, 23 og 25 1) Katja byder velkommen 2) Katja vælges som dirigent 3) Charlotte, Susanne og Mette

Læs mere

Referat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.04.06 kl. 18.30 21.30.

Referat af: Referat nr. 5. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 04.04.06 kl. 18.30 21.30. DIRIGENT: DAVID AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Ejendomsinspektør Per Nielsen, Varmemester Claus Kæstel, Freddy, David, Pia H., Karin, Pia K., Mads, Sussie, Knud, Aase. AD. 2 Godkendelse af referat nr.

Læs mere

Afdeling 12 - Katrineholmsalle

Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdeling 12 - Katrineholmsalle Afdelingsmøde Torsdag d. 10/9 2015 kl. 19.00 i fælleshuset. Tilstede: Stine K. Sørensen Formand Per Lykke-Øster Næstformand og kasserer Karina Jensen - sekretær (mødesekretær)

Læs mere

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset

Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen. Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset Vivabolig Beboermøde d. 6.5.15, afdeling 3, Vejgaard Hallen Velkommen til beboermøde i Vejgaard Hallen, vi har valgt at rykke ud af huset endnu engang og håber på et godt beboermøde. Vi har nogle gæster

Læs mere

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00

Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Referat af Afdelingsmøde afholdt 30. august 2012 Egholmskolen kl: 19.00 Ved mødet deltog 65 lejemål, i alt 130 stemmer. 38,01 % lejemål deltog. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Stemmeudvalg og referent.

Læs mere

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Arbejdernes Andels-Boligforening Ordinære Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 21. februar 2012 kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard,

Læs mere

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016

Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Afdelingsmøde afd. 6 Bøgeparken, den 25. april 2016 Deltagere: 15 beboere fra 15 husstande. Fra boligforeningens organisationsbestyrelse deltog: Formand Hans Chr. Nielsen (HCN) Susanne Bergstedt Kjeld

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 18

Referat Afdelingsmøde afdeling 18 Referat Afdelingsmøde afdeling 18 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 18 Sted: Moldeparkens Fælleshus, Grundet Bygade 21A Dato: Den 28. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: 43 beboere, fordelt på 34 lejemål

Læs mere

TAB Vesterby Afdeling

TAB Vesterby Afdeling TAB Vesterby Afdeling Referat af ordinært afdelingsmøde den 19. januar 2011 Der var 43 lejemål repræsenteret ved mødet, bestyrelsen, ejendomsmester M.H. og forvaltningskonsulent R.S. 1. Velkomst og valg

Læs mere

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe

Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Boligselskabet Sæbjørnshuse i Gladsaxe Referat af organisationsbestyrelsesmøde, som blev afholdt torsdag den 14. juni 2016, kl. 17.00, i selskabslokalet, Sæbjørnsvej 9, 2880 Bagsværd. Fra Boligkontoret

Læs mere

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligforeningen i København Administrator: Almenbo a.m.b.a. 29. september 2015 Referat af Afdeling III s, Kronprinsessegade, ordinære afdelingsmøde onsdag den 10. september 2015 kl. 17.00 i selskabslokalerne

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014

Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Referat af afdelingsmøde i Mosegårdsparken den 22. maj 2014 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg og referent 4. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet. 5. Fremlæggelse

Læs mere

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010

E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 E/F Enghavehus Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 11. marts 2010 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og referent. 2. Aflæggelse af årsberetning for 2009. 3. Forelæggelse af årsregnskab 2009 til

Læs mere

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive

Arbejdernes Andelsboligforening, Skive Referat fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive fra generalforsamling torsdag den 24. maj 2012 kl. 19.00 på Hotel Strandtangen, Skive 1 Valg af dirigent AAB s formand Peter Hadrup startede mødet med at byde alle velkommen, herunder til advokat Anders

Læs mere

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3

Brøndbyernes Andels Boligforening Afdeling 3 Referat nr. 9 af 13/8-2013 ADM = Administrationen Klokken 18:15 EM = Ejendomsmester Afholdt i bestyrelseslokalet DL = Driftsleder Tilstede fra bestyrelsen: Afbud: Andre tilstedeværende: Kurt Peter Jørgensen

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede:

Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Beslutningsreferat af afdelingsmødet i Utterslevhuse tirsdag den 16.november 2010. Kl. 19 00 i fælleshuset. Til stede: Med stemmeret: Beboere repræsenterede boliger, herunder bestyrelsen. Uden Stemmeret:

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 17

AAB Silkeborg Afdeling 17 AAB Silkeborg Afdeling 17 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 28.08.17 Deltagere: Antal beboere: 31 Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: Steen Johansen Poul Rosenkvist Torben

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 30

AAB Silkeborg Afdeling 30 AAB Silkeborg Afdeling 30 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 6. september 2016 kl. 18.30 i Beboerhuset. Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 16 beboere

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 4

AAB Silkeborg Afdeling 4 AAB Silkeborg Afdeling 4 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt mandag d. 29/8 2016, kl. 18.00, i gildesalen, Læssøgade 33 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration:

Læs mere

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009

FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 FSB Bellahøj afd. 1-35 Bestyrelsens årsberetning 2008/2009 Så er tiden kommet, hvor vi afholder vores årlige afdelingsmøde (generalforsamling) og som det har været tradition de sidste par gange, afholdes

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 6 Østbyparken. torsdag den 2. februar 2012 kl. 18.00 Mødelokalet, stuen Treschowsgade 2.

Ordinært afdelingsmøde 2012 Afdeling 6 Østbyparken. torsdag den 2. februar 2012 kl. 18.00 Mødelokalet, stuen Treschowsgade 2. torsdag den 2. februar 2012 kl. 18.00 Mødelokalet, stuen Treschowsgade 2 Referat Deltager. Kirsten Almind, Formand Marie Lisby, Bestyrelsesmedlem Karin Mortensen, Organisationsbestyrelsen Anne-Kathrine

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Sønderborg, d. 5. december

Sønderborg, d. 5. december 2001 Sønderborg, d. 5. december Ordinær/ekstraordinær generalforsamling afholdt d. 1/2 2001 på Sønderborg Hus, Rød Sal Dagsorden: 1. Valg af dirigent 1.a: Jævnfør vedlagte notat 2. Formandens beretning

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 3. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d kl

Beslutningsreferat af: Referat nr. 3. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d kl DIRIGENT: Pia K. AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Pia H., Karin, Pia K., Klaus, Mads, Aase. Afbud fra David, Per Chr. AD. 2. Godkendelse af referat nr. 2. Rettelse til pkt.

Læs mere

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf.

Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Afdelingsmødereferat Dato: 24. marts 2015 76 husstande repræsenteret. Valg af dirigent Ole Davidsen valgt. Stemmeudvalg: Gert Larsen og Jesper Futtrup fra administrationen, Jens Christensen, 137. mf. Referent:

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby

Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby Referat af afdelingsmøde i Skyttevænget Mandag den. 27. april 2015 kl. 19.00 Vigerslev Menighedshus, Lykkebovej 1, 2500 Valby 4. maj 2015 40 husstande var mødt op - svarende til 80 stemmer. 1. Velkomst

Læs mere

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 7

AAB Silkeborg Afdeling 7 AAB Silkeborg Afdeling 7 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 12 september 2016 Deltagere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: Teddy Pedersen Poul Rosenkvist Flemming Jensen

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 06.06.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.06.04 kl. 18.30 22.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Søndag d. 06.06.04. Beslutningsreferat af: Referat nr. 7. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 01.06.04 kl. 18.30 22. DIRIGENT: Pia K. AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Varmemester Per Nielsen, Freddy, Torben, Pea K., Klaus, Pia H., Aase. Afbud fra Arne, David, René. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 6. Rettelse til AD. 4

Læs mere

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2005

B o l i g s e l s k a b e t Ø s t p a r k e n Nr. 2 september 2005 Boligselskabet Østparken Nr. 2 september 2005 Afdeling 1: Afdeling 2, 9 og 10: Afdeling 3: Afdeling 4: Afdeling 5: Afdeling 6: Afdeling 7: Afdeling 8: Afdeling 12 og 13: Hovedformand: Saltholmsgade, Bornholmsgade,

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

Referat. Ordinært afdelingsmøde 2011. Moldeparkens Fælleshus, Grundet Bygade

Referat. Ordinært afdelingsmøde 2011. Moldeparkens Fælleshus, Grundet Bygade Referat Vedrørende: Afdeling 18 Moldeparken Ordinært afdelingsmøde 2011 Sted: Moldeparkens Fælleshus, Grundet Bygade Dato: 31. januar 2011 kl. 19.00. Deltagere: 43 beboere, heraf 39 lejemål. Adda Johansen,

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4

Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Referat Ordinært Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 18. februar 2014, kl. 19:00 i Multisalen, Sofievej 4 Tilstede: Formand Hans Helge Andersen, næstformand Lotte Vestergaard, Hans Ole Olesen, Leif Rasmussen,

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Referat af beboermøde mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 15. marts 2016 Deltagere: 57 husstande, 114 stemmer. Formand Lena Toftlund bød velkommen til mødet

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Anemonevej

Afdelingsbestyrelsen Anemonevej Bestyrelsesmøde onsdag den 10. August 2016. Fremmødte: Tove Pedersen, Grethe Jørgensen og Gitte Væggemose Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra mødet den 17. maj 2016 2. Orientering siden sidst 3. Aktivitetsskemaet

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 22

Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Referat Afdelingsmøde afdeling 22 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 22 Sted: Gildesalen, Hældagervej 75 Dato: Den 28. januar 2015, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: 47 beboere + bestyrelsen

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015

Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag d 13. maj 2015 Fungerende formand Lars Hansen bød velkommen og konstaterede at vi var 60 husstande til stede. Dette tal steg senere til 62. Dagsordens pkt. 1: Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38,

Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, 1 Referat af ordinær generalforsamling AB Holsteinsgade 36-38, der blev afholdt tirsdag den 24. november 2009 kl. 19.00 i Willemoesgade 53, kælderen. Der var følgende dagsorden: Dagsorden 1. valg af dirigent

Læs mere

Parly Henriksen. Afbud Næstformand organisationsbestyrelsen. X Afbud Best. medlem organisationsbestyrelsen. Lars Bjørnstrup X 1 deltager

Parly Henriksen. Afbud Næstformand organisationsbestyrelsen. X Afbud Best. medlem organisationsbestyrelsen. Lars Bjørnstrup X 1 deltager I henhold til vedtægternes 9 er der indkaldt til repræsentantskabsmøde lørdag den 24. april 2010 kl. 9.00. Referat 24.04-10 (DER ER YDERLIGERE REFERAT FRA ONSDAG DEN 26. MAJ 2010 INDSAT I BUNDEN AF DETTE

Læs mere

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22.

Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Referat af ordinært budgetmøde afdeling 22, d 19. august 2015. kl. 19.00. Mødet startede kl 19.00 med 28 fremmødte beboere fra afd. 22. Fra administrationen var der Åge Kristoffersen, Steen Johansen, Flemming

Læs mere

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant.

Det blev meddelt, at der på generalforsamlingen, ud over hvad der var oplyst på indkaldelsen, skulle vælges en kasserer samt en revisorsuppleant. Referat af grundejerforeningens generalforsamling, 26.04.2010. Der var mødt ca. 23 deltagere op på generalforsamlingen. Bestyrelsen så med glæde, at en del af dem var unge, formentlig nytilflyttede, beboere

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 25

AAB Silkeborg Afdeling 25 AAB Silkeborg Afdeling 25 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 8. september 2016 Deltagere: Antal beboere: 70 Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Grethe Hviid Anders Nielsen Jf. Administration:

Læs mere

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00

Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Referat fra budgetmøde i afdeling 25 - Beboerhuset, Arendalsvej 74, den 15. september kl. 19.00 Fremmødt var: 36 beboere Paul Erik Holmgaard fra organisationsbestyrelsen Silas Haargaard, Mikkel Jensen

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere