Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: +45 8233 3068 Mobil: +45 27150268 sik@henninglarsen.com. www.henninglarsen."

Transkript

1 projekt- Referencer

2 Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil:

3 FIH Bank erhverv

4 Daylight analysis Radiance CI Overcast sky 21. September kl 12:00 Scale 1:300 %DF Analysis Grid RAD Daylight Factors 4.50 Contour Range: %DF In Steps of: 1.0 %DF COTCT v DAGSLYS-AALYS Daylight factor < 2% test_2dfil.dgn :48:30 ote: Dagslys-forhold ved jævndøgn kl (overskyet) The analysis illustrates a good balance of the natural daylight at all workplaces. The double-high space FIHoriented BAKto the west, ensures good Analysen viser en god balance for det naturlige dagslys for alle arbejdspladser. natural daylight conditions fully into the core. The analysis is performed with a CI overcast sky condition, which is a worst-case scenario. Reflectance of materials Transperancy Ceiling Glazing 0,8 0,75 Walls 0,7 Side 0,2 On a average day the workarea will be percived as bright and with good color rendering, this is due to the high light transmittance of the glazing and a intelligent sizing and orientation of the windows. On the day of serene sky and a high light intensity, an automatic guided Bygningens vinduesåbninger erfloor drejet let0,3mod nord og udformet screen scroll down and eliminate any potential glareproblem thus ensure a good visual environment. for at sikre optimale dagslysbetingelser. På trods af en bygningsdybde på 25 meter er der dagslys til alle stationære arbejdspladser. Samtidig er muligheden for udsyn optimeret, fordi det kun sjældent er nødvendigt at bruge den indvendige solafskærmning. Den termiske masse i huset kan absorbere og afgive fugt, varme og kulde afhængigt af balance og behov. I kombination med en intelligent facade sikres et indre termisk miljø af høj kvallitet med lave driftsomkostninger for bygherre og lejer. Grundvandet, der har en konstant temperatur på ca. 10 grader, pumpes om sommeren ind som afkøling i den termiske masse. Sted: København, Danmark Bygherre: ATP jendomme Carlsberg Byg. 17,2 Målsætning og tiltag for energi-optimeret design Konkurrence: 2008 nergi - nergiklasse 1 / Certificering nergi: nergiklasse 2: 66- CO kwh/m2/år (Med solceller 2 footprint / eutral Forbrug nergiklasse 1: 49kWh/m2/år) Vedvarende energi: Solceller Dagslys optimering - Dagslysfaktor - kustbelysning: Lavenergibelysning med omkring 6 W/m2 - Brugerstyret LD belysning i alle sekundære arealer* Programmering: Isolering Optimeret orientering /og - Vægtykkelser U-værdier program-distribution - Facadeisolering: 220 mm klasse 32 - Tagisolering: 350 mm kl 32 - Terrændæk/kældervægge/kældergulve: 350 mm kl. 32 Ventilation: Mekanisk ventilation, - 3-lagsvinduer medvarme-genvinding U-værdi på 0,8 W/m2K for hele vinduet Vand - Regnvandsopsamling og genanvendelse - Opsamling af regnevand sker på et overordnet bydelsniveau. energiforsyning / Vedvarende energi - fjernvarme / Sol Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil: %DF Køling: Termoaktive konstruktioner, grundvandskøling Ventilation - Balanceret / Hybrid - Balanceret ventilation med god genvindingsgrad Køling /via opvarmning Lys: Dagslysoptimering nordvendte vinduer - Synergieffekt mellem funktionelle forskelle - Bolig / rhverv - Vand / jord / termoaktive konstruktioner - Varmepumpe indbygget i ventilationsanlægget (Dantherm eller ilan)* Samarbejdspartnere: Leif Hansen Rådgivende Ingeniører 0.00 VP 1 Bruttoareal: m2

5 carlsberg bygning 17.2 bolig / erhverv

6 CARLSBRG BYGIG 17,2 Bygningen er et af de første huse til den nye Carlsberg-bydel. Den rummer både boliger og erhverv. Carlsberg har høje ambitioner for bæredygtigheden, og alle nye bygninger i den nye bydel skal være i energiklasse 1. Bygningen har ydervægge på ca. 60 cm med rigelig isolering, et system til balanceret ventilation med genvinding samt varmepumper, som bl.a. udnytter varme fra de nedre erhvervsetager til de øvre at boligetager. I de nedre erhvervsetager er dagslystilgang fra nord maksimeret og fra syd minimeret. I de øvre boliger er dagslystilgang jævnt fordelt. Der kan hentes store besparelser på bygningernes elforbrug, og derfor er belysningssystemet energioptimeret og styret efter dagslystilgang. Bygningen bliver bygget af genbrugsmursten, fra gamle Carlsberg byggerier. Det er en miljøvenlig løsning, der samtidig indeholder en historisk fortælling. Carlsberg Byg. 17,2 Målsætning og tiltag for energi-optimeret design nergi - nergiklasse 1 / Certificering Sted: Valby, Danmark 1 nergi: Forbrug nergiklasse - footprint 1 / eutral (Bolig: Max. 35 KWh/m²/år - rhverv: Max. 50 KWh/m²/år) Bygherre: Carlsberg VP Køling / opvarmning: Køling opvarmning - - Synergieffekt Synergieffekt mellem mellem funktionelle funktionelle forskelle forskelle: - Bolig bolig / rhverv / erhverv - - Vand / jord / termoaktive konstruktioner - - Varmepumpe indbygget i i ventilationsanlægget (Dantherm eller ilan)* Ventilation: Balanceret / Hybrid Ventilation - Balanceret / Hybrid - Balanceret ventilation med genvinding - Balanceret ventilation med god genvindingsgrad Dagslys: Optimering / dagslysfaktor - Dagslys Kunstbelysning: optimering Lavenergibelysning - Dagslysfaktor med omkring 6 W/m² - - Brugerstyret kustbelysning: LD Lavenergibelysning i alle med sekundære omkring 6 arealer* W/m2 - Brugerstyret LD belysning i alle sekundære arealer* Isolering: Vægtykkelser / U-værdier - Isolering Facadeisolering: - Vægtykkelser 220 mm / U-værdier - - Tagisolering: Facadeisolering: mm mm klasse Terrændæk/kældervægge/kældergulve: Tagisolering: 350 mm kl mm lagsvinduer Terrændæk/kældervægge/kældergulve: med U-værdi på 0,8 W/m²K 350 mm for kl. hele 32 vinduet - 3-lagsvinduer med U-værdi på 0,8 W/m2K for hele vinduet Vand: Regnvandsopsamling og genanvendelse - Vand Opsamling - Regnvandsopsamling af regnevand sker og genanvendelse på et overordnet bydelsniveau - Opsamling af regnevand sker på et overordnet bydelsniveau. Opførelsesår: Bruttoareal: 3500 m2 Samarbejdspartnere: Cowi og Hoffmann nergiforsyning: Vedvarende energi - Fjernvarme - Fjernvarme energiforsyning / Vedvarende energi - fjernvarme / Sol - - Solfangere Fjernvarme (til udnyttes varmeproduktion): for varmeforsyning 2% til af bygningerne etagearealet projekteres - Solfangere for (til varmeproduktion): et anlæg med kombiceller Areal omkring 2% af etagearealet der projekteres for et anlæg med kombiceller. Programmering: Optimeret orientering og programdistribution Programmering - Optimeret orientering og program distribution - Funktionsdisponering i forhold til dagslysbehov - Funktionsdisponering i forhold til dagslysbehov. Materialer: Miljørigtige / Genanvendelige / Grønt tag - Der planlægges for brug genbrugstegl Materialer - Miljørigtige / Genanvendelige / Grønt tag - Der planlægges for brug genbrugstegl Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil:

7 viborg rådhus offentligt

8 VIBORG RÅDHUS Med sin komplekse facetterede form bliver Viborg Rådhus symbol på det nye store kommunefællesskab, der åbner sig i kølvandet på kommunesammenlægningen. Samspillet mellem hus og park danner et nyt sted i byen, hvor hjertet er det store indre atrium, der samler rådhusets arbejdsfællesskab og fællesskabet med borgerne. Byrådssalen er fleksibelt indrettet og kan sammen med kantinen, foyeren og et tilstødende møderum omdannes til konferencecenter. Fra caféen på husets øverste etage er der direkte udgang til taghaven med udsigt over Viborg Domkirke. Sted: Viborg, Denmark Bygherre: Viborg Kommune Opførelsesår: Bruttoareal: m2 Opgaveform: 1.præmie i international konkurrence nergi: nergiklasse 2 (Max. 70 KWh/m²/år) Forbrug: 25% reduktion af energiforbruget i forhold til et alm. byggeri Køling: Termoaktive konstruktioner og jordkøling Vand: Regnvandsopsamling Opvarmning: Fjernvarme, jordvarme Ventilation: Hybrid ventilation, genvinding Lys: Dagslysoptimering via ovenlys og reflekterende facade Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil: Materialer: Grønt tag

9 Albertslund HOVDbibliotek BIBLIOTK

10 ALBRTSLUD HOVDBIBLIOTK Albertslund Hovedbibliotek er en del af Albertslundhuset, som blev opført i begyndelsen af 1970 erne. Bygningen er i to etager og indeholder foruden bibliotek også kommunal forvaltning, biograf og et musikteater med scenetårn udført af Henning Larsen Architects i Ved renoveringen af Albertslund Hovedbibliotek erstattede et helt nyt bygningsvolumen den eksisterende førstesal og det gamle bibliotek. Det nye biblioteksrum er ét stort, åbent og lyst rum. Biblioteket har været et udviklingsprojekt for brug af naturlig/hybrid ventilation og kontrol af dagslys. De gennemgående ovenlys, som former det karakteristiske savtakkede tag, sikrer dagslysfordeling i hele det dybe volumen. Den naturlige ventilation med indtag langs facader og udkast via oplukkelige ovenlys er dimensioneret til også at kunne brandventilere. Sted: Albertslund, Danmark Bygherre: Albertslund Kommune Opførelsesår: Bruttoareal: m2 Samarbejdspartnere: sbensen Rådgivende Ingeniør A/S Lys: Dagslysoptimering via ovenlys. Dagslyset dækker 60% af behovet i åbningstiden Solafskærmning: Dybe vinduessprosser udgør jalousi og skærmer for de varme, direkte strålingsvinkler. Børnebiblioteket ligger forsænket og virker derfor afskærmende for det store biblioteksrum. Ventilation: aturlig ventilation. Mekanisk ventilation tager over på dage med høje temperaturer. Programmering: Den store læsesal er placeret mod nord, hvor der er mindre behov for afskærming. Det mindre børnebibliotek er placeret mod syd. Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil:

11 västra dockan Malmø masterplan

12 VÄSTR DOCKA MALMÖ A + Ophold af længere varighed; rolig position; siddende eller liggende; Udviklingen af Västra Dockan har udgangspunkt i stedets historie, hvor de tætte stræder og store haller inddrages i samspil med et moderne urbant havnerum med kontorer, butikker, boliger og rekreative arealer. B + - Terrasse; gadecafe eller restaurant; pool; amfiteater mv. Ophold at kort varighed; stående/siddende i kortvarig periode; - Offentlige parker; legepladser; indkøbsstrøg mv. Der er lagt stor vægt på, at omgivelserne er med til at fremme menneskeligt samvær. Der er indarbejdet mange forskellige opholdsmuligheder baseret på teknisk videnskablige konsekvensanalyser af mikroklima i udendørsarealerne for at kvalificere anvendelse social diversitet i bydelen. C + Aktivt ophold; magelig og normal gang; slentre; spadsere; Sted: Malmø, Sverige - Gangsti; indgangsparti; indkøbsgade mv. Bygherre: D + Gennemgang; objektiv gang; rask eller hurtig gang - Parkeringsplads; boulevard; fortov mv. Areal: m2 erhverv, m2 boliger Opgaveform: Konkurrence 2008 X X Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil:

13 MASSAR CHILDR S DISCOVRY CTR kultur

14 MASSAR CHILDR S DISCOVRY CTR Det nye opdagelsescenter skal være hjørnestenen i et nyt syrisk uddannelsesprogram, Massar, og give syriske børn muligheden for at møde og opdage verden gennem leg. Massars ambition er at skabe bedre uddannelsesmuligheder for unge i et land, hvor 40% af befolkningen er under 15 år. Projektets idé er at skabe en park, der som et tæppe af aktiviteter væves sammen med opdagelsescentret. De besøgende vil blive ledt gennem en række intime rumoplevelser, som taler til alle sanser. Vand vil blive et gennemgående tema - både som aktivitet og ledetråd, men også som synliggørelse af bæredygtige tiltag og udannelsesmedie. Sted: Damaskus, Syrien Byggherre: Massar 1 1 VP VP Opvarmning/køling: Jordvarmeanlæg get Opførelsesår: Bruttoareal: 15,000 m2 Opgaveform: 1. præmie international konkurrence, 2006 Ventilation: aturlig ventilation. Mekanisk ventilation regulerer ventilationen i måneder med store temperatursvingninger Lys: Dagslys indfald er afstemt efter optimal interiør belysning og termiske behov. Suppleret med lavenergi kunstbelysning Isolering: Store lukkede facadepartier skærmer for solen og holder på varmen. Facaden er høj-isoleret med få åbninger og er et passivt system Solafskærmning: Vinduer er vinklet for at undgå direkte sollys. Manuel solafskærmning indendørs distribution distribution Vand: Gråt vand opsamles, renses i rodzone-anlæg og genanvendes til toiletskyl. Regnvand opsamles til parkvanding. Vandsparearmaturer Vedvarende energi: Solceller driver pumpesystem for solfangere. Solfangere opvarmer vand. Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil: g distribution g Materialer: Anvendelse af naturlige og lokale materialer g

15 spiegel hq erhverv

16 RICUSSPITZ - SPIGL Med det nye hovedsæde placeret på en fremtrædende grund på ricusspitze i Hamborgs indre havn får mediehuset Spiegel et moderne og fleksibelt indrettet hus, der har sin helt egen tydelige signatur. Projektet er designet med særligt fokus på bæredygtighed. Bygningens klimastyring er baseret på et geotermisk anlæg og termoaktive betondæk, ligesom et solcelleanlæg på taget bidrager til at dække en stor del af bygningens strømforbrug. Sammen med en række andre miljømæssige initiativer er det baggrunden for, at byggeriet nu er indstillet til den såkaldte Guldmedalje i Hafencity en ny præmieordning, der tjener som spydspids for udviklingen af bæredygtige projekter i Tyskland. 1 1 Sted: Hamburg, Tyskland Bygherre: Robert Vogel GmbH & Co Kommanditgesellschaft/ ABG Designperiode: Bruttoareal: 50,000 m2 Opgaveform: 1. præmie i international konkurrence Samarbejdspartnere: DS-Plan 1 nergi-klassifikation: Guldmedalje efter tysk standard get get VP VP VP VP Køling / Opvarmning: Termoaktive konstruktioner forbundet til geotermisk anlæg. Fjernvarme Ventilation: Hybrid ventilation, varmegenvinding Dagslys: Dagslysoptimering. dobbelthøje rum omkring atrium Isolering; Højisolerede konstruktioner. 3-lags termoruder Vand: Opsamling og genanvendelse af regnvand og overfladevand Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil: Vedvarende energi: Solceller integreret i tag distribution

17 king abdullah financial district masterplan

18 KIG ABDULLAH FIACIAL DISTRICT Den 1,6 mio. m² store masterplan King Abdullah Financial District forener den traditionelle arabiske by med den moderne storbymetropol og vil med sin karakteristiske profil give den saudiske hovedstad Riyadh et fremtrædende nyt vartegn. Hjertet i byen bliver en transformation af den saudiske wadi, der er et lavtliggende område i ørkenen, der kun bliver grønt efter regnskyl. Her er wadien et grønt, skyggefuldt og rekreativt område, hvor der er butikker, restauranter og sportsanlæg. Bydelen indeholder omkring arbejdspladser og får som et af de første steder i Saudi-Arabien tilført offentlig transport i form af en løftet letbane. De væsentligste bygninger er forbundet med hinanden ved hjælp af klimatiserede gangbroer i 3. sals højde. Sted: Riyadh, Saudi Arabia Køling: Vandslanger i belægning, fugtabsorberende materialer Solafskærmning: Udvendig afskærmning i dobbeltfacade og tag. Skyggedannende beplantning Transport: Optimering af infrastruktur med gangbroer og offentlig transport som Monorail minimerer bilkørsel. Beplantning Bygherre: Capital Market Authority / Public Pensions Agency Opførelsesår: , fase 1 Areal: 3.500,000 m2 Opgaveform: 1. præmie i international konkurrence Samarbejdspartnere: Buro Happold ngineers Beplantning: Byrum og uderum nedkøles med materialer, Materialer vandelementer / Genanvendelighed og beplantning, hvorved der opnåes en temperatursænkning på 8-10 grader. Vand / Opsamling / Rensning ighed Materialer: Tunge, lyse, purøse og fugtabsorberende materialer ing Vand: Genanvendelse af spildevand, filtrering og biologisk rensning nergiforsyning Vedvarende energi Vedvarende energi: Solceller integreres i gangsystemet skywalk, Affald facade og tag Vedvarende energi Vedvarende energi Vedvarende energi Solafskærmning Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil: Social bæredygtighed Solafskærmning Solafskærmning Solafskærmning

19 singapore media hub kultr / erhverv

20 SIGAPOR MULTI MDIA HUB Bygningen afspejler Mediacorps vision om at blive den bedste arbejdsplads i verden. Den er selvforsynende og -neutral, med optimale dagslysforhold og et godt indendørsklima. Bygningen er ikonisk og designet som en stærk gestus af åbenhed, der favner rum og fremtid. Den sender et stærkt signal om, at Mediacorp er et ansvarligt og bæredygtigt firma, socialt såvel som professionelt. Visionen er at skabe en stærk identitet, hvor de uformelle møder og de dynamiske udvekslinger skal kunne mærkes overalt i de nye arbejdsmiljøer. Sted: Singapore Bygherre: Mediacorp Designperiode: 2008 Bruttoareal: m² Opgaveform: International konkurrence - ikke afgjort 1 1 get 1 VP nergiklassifikation: Grøn mærkning platin VP Køling / opvarmning get VP Dagslys Vand: Regnvandsopsamling og genanvendelse af spildevand Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil: Vedvarende energi: Vind / sol / vand distribution

21 Syddansk universitet undervisning

22 KOLDIG CAMPUS, Syddansk Universitet Kolding Campus bliver Koldings nye kraftcenter for læring. Med sin markante trekantede form forbinder bygningen byens uddannelsesinstitutioner og skaber en ny stor central plads ud mod Kolding Å. På det nye campus åbner aktiviteterne sig op mod byen, så campuspladsenog det indre studieunivers bliver til ét sammenhængende urbant felt med en grøn park på bagsiden og en fælles rekreativ byplads på forsiden. Bygningen indeholder en række bæredygtige tiltag. Dels er det en kompakt bygning med en stor indre rumlighed, som giver mulighed for naturlig ventilation op igennem hele huset. Dels anvendes vandet fra Kolding å til at køle bygningen, mens solceller og jordvarme bruges som opvarmning. Ikke mindst støbes bygningen i miljøvenligt genbrugsbeton, hvilket belaster miljøet mindre og afgiver mindre radon. De grønne arealer binder naturen sammen i en økologisk infrastruktur, der med tiden kommer til at strække sig videre ud gennem forskerparken. Sted: Kolding, Danmak Bygherre: UBST 1 Samarbejdspartnere: Leif Hansen Rådg. Ingeniører Kristine Jensen Landskab 1 Opførelsesår: distribution get VP Programmering: Optimeret information og programdistribution Bruttoareal: SDU: m2 Forskerpark: g VP Køling / opvarmning: Opgaveform: Første præmie i indbudt konkurrence get Dagslys af arealet af arealet 30,5 kwh/m2a 45,4 kwh/m2a Vand: Regnvandsopsamling og genandelse af spildevand distribution Vedvarende energi Materialer Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil: g 1 nergiklasse 1, 44 kwh/m /år

23 ØRSTAD SKOL / FOLKBIbLIOTK

24 ØRSTAD SKOL OG FOLKBIBLIOTK 4. niveau tumlesal væksthus natur / teknik Ørestad skole er en 3-spors folkeskole der med sin spydspidsstatus indenfor bæredygtighed danner rammen for fremtidens læringsmiljø. Bygningens bæredygtighed bruges pædagogisk redkab til at arbejde holitisk og virtuelt med konkrete emner som energireduktion/produktion, livscyklus af materialer, vand, mad. Bygningen er placeret mellem Ørestad Gymnasium og en af ørestadens kanaler i Ørestad City. Alment anvendelige funktioner, folkebibliotek, gymnastiksal m.m. kan bygningen også bruges uden for den normale skoletid, og vil med den lette tilgængelighed fra promenaden give skolen og folkebiblioteket liv til byen i gadeplan. Fra alle retninger samles adgangsveje til skolens nord og syd indgang, der fører direkte ind i skolens centrale del, skolens hjerte. TILTAG - BYGIG - BYGIG Skolens fælles identitet er faglokaler og fælleslokaler, og den sociale og identitetsskabende smeltedigel. Fagrummene er samlet, så man inviterer dem til at inspirere hinanden på kryds og tværs. Faglokaler og fælleslokaler er placeret centralt i skolen for at skabe de optimale fysiske rammer for en læringsproces, der udnytter den tætte sammenhæng mellem fagområder. TILTAG - BYGIG Terrasserne mod øst og den grønne gavl mod vest giver alle etager og hjemmeområder et udeareal i direkte tilknytning. Børnene får hermed et mindre og mere intimt udeareal som hører til de enkelte basisområder IG TILTAG - BYGIG KSMPLR KSMPLR PÅ IKOR PÅ IKOR TIL BÆRDYGTIG TIL BÆRDYGTIG TILTAG TILTAG KSMPLR PÅ IKOR TIL BÆRDYGTIG TILTAG 1 nergiklasse 1, 49 kwh/m /år KSMPLR PÅ KSMPLR IKOR TIL BÆRDYGTIG PÅ IKOR TIL TILTAG BÆRDYGTIG TILTAG istribution g CO² 1 1 CO² 1 CO² CO² Programdisponering optimal placering efter orientering Dagslys, øget rumhøjde i midterpartier og lysgård i den bredeste del af huset Relief og faste lameller mod syd udgør solafskærmning Termoaktive dæk natkøling af termisk masse Sted: Ørestaden, Danmak Bygherre: Københavns Kommune Samarbejdspartnere: Leif Hansen Rådg. Ingeniører SLA Landskabsarkiteker Miljørådgiver Søren Gabriel, Orbicon Opførelsesår: 2009 Bruttoareal: Folkeskole: m2 Folkebibliotek: Opgaveform: Anden præmie i konkurrence Ventilation, hybrid e Vand: Regnvandsopsamling og genandelse af spildevand V 600 m solceller Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil: tion gram distribution Fokus på valget af indvendige materialer der sikrer godt indeklima nt tag

25 YC 2012 masterplan

26 OLYMPIC VILLAG YC2012 Masterplanen for den olympiske by bæres af fem nøglepunkter: identitet, tilgængelighed, mangfoldighed, gennemskuelighed og bæredygtighed. n masterplan der vokser frem af et moderne menneskeligt miljø, der på et højt æstetisk plan er baseret på miljømæssige principper. Hovedkonceptet bag projektet er, at den olympiske by komplimenterer den løbende revitalisering af Queens, og gendanner beboernes kontakt til ast River. Vand spiller en vigtig rolle i dette område, og flodbredderne er offentligt tilgængelige. Den vestlige bred er karakteriseret af pladser med forskellige rekreative funktioner og attraktioner, mens den sydlige kant af området omfatter en park, der inviterer til forskellige fritidsaktiviteter. Begge flodbredder forbindes til det levende bycentrum, som karakteriseres af fem snoede tårne. LAR LAR LAR LAR Kategori: Helheds planlægning KSMPLR PÅ IKOR TIL BÆRDYGTIG TILTAG KSMPLR PÅ IKOR TIL BÆRDYGTIG TILTAG LAR KSMPLR PÅ IKOR TIL BÆRDYGTIG TILTAG KSMPLR PÅ IKOR TIL BÆRDYGTIG TILTAG LIST OVR BÆRDYGTIG TILTAG - MASTRPLAR ollektiv trafik sk fleksibilitet mering til lavenergi ering Vind støj KSMPLR PÅ IKOR TIL BÆRDYGTIG TILTAG / genanvendelighed mling/ rensning ing Offentlig transport Skyggedannende beplantning Vindkøling Sted: Queens, ew York, USA Bygherre: Committee of YC2012 Designperiode: 2004 Areal: 670,000 m2 Opgaveform: Finalist i konkurrence ygtighed energi Genanvendelse af spildevand KSMPLR PÅ IKOR TIL BÆRDYGTIG TILTAG Vindmølle energi Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil: ing Social bæredygtighed

27 plot c kop zuidas RHVRV

28 ZUIDAS PLOT C Kontorhuset på plot C i Kop Zuidas syd for Amsterdam er en del af detaljeringen af Zuidas masterplanen tegnet af Henning Larsen Architects. Den nye bydel har en meget klar energireducerende og bæredygtig profil. Geometrierne og de mikroklimatiske forhold er optimeret i forhold til dagslys, vind og støj. Bygningen er placeret med ryggen mod ringvejen som en effektiv vind- og lydmur for at skabe en fredelig oase på den store plads foran kontorbygningen. ndvidere er etagemeterne i planen beregnet med stor rumhøjde for optimeret dagslys, da de optimale dagslysforhold er betingende for at opnå lavenergistatus klasse 1 i U s målsætning for vedvarende energi og klima i Bygningen er udviklet som integreret energidesign og bruger 38 kwh pr. m2 pr. år. Projektet var anledning til Henning Larsen Architects første samarbejde med energiingeniører fra DTU Byg og den efterfølgende ansættelse af to ph.d.-studerende. Bygningens integrerede design prioriterer en række parametre: solafskærmende facaderelief, hybridventilation, tunge ydermaterialer, overisolering, energivinduer og blotlagt betonkonstruktion til opsamling af overskudsvarme i kontorerne. Sted: Zuidas, Amsterdam, Holland YGIG Bygherre: ndemol Designperiode: 2008 TAG - BYGIG TAG - BYGIG TAG - BYGIG Bruttoareal: m² Opgaveform: Bestillingsopgave KSMPLR PÅ IKOR TIL BÆRDYGTIG TILTAG KSMPLR PÅ IKOR TIL BÆRDYGTIG TILTAG KSMPLR PÅ KSMPLR IKOR TIL BÆRDYGTIG PÅ IKOR TIL TILTAG BÆRDYGTIG TILTAG KSMPLR PÅ IKOR TIL BÆRDYGTIG TILTAG ribution CO² CO² CO² CO² 38 kwh/m²/år Programdisponering optimal efter orientering Køling&opvarmning, natkøling af termisk masse Ventilation, hybrid Relief er indbygget solafskærmning Dagslys, øget rumhøjde Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil:

29 kop zuidas amsterdam masterplan

30 MASTRPLA KOP ZUIDAS Kop Zuidas er en detaljering af materplanen for den samlede Zuidas masterplan, og fungerer som den østlige indgang til området. Kop Zuidas er et prominent varetegn for uropas største urbane udviklingsprojekt og ligger i midtpunktet for en lang række af Amsterdams vigtigste trafikårer, herunder ringvejen A10 og uropa Boulevard, som løber direkte til centrum af Amsterdam. RPLAR Visionen for Kop Zuidas er at danne et koncist, tætbefolket urbant landskab omgæret af en stærk visuel æstetik, der symboliserer indgangen til Zuidas. Ved at placere de højeste bygninger med ryggen mod ringvejen som effektiv vind- og lydmur, skabes en fredelig oase til skoler, hoteller, teatre og boliger. KSMPLR PÅ IKOR TIL BÆRDYGTIG TILTAG LAR Detaljeringen indeholder ydermere Teater Kop Zuidas mod vest og en energireducerende kontorbygning på plot C mod syd, som begge vil blive vigtige visuelle referencer og et stort bidrag til områdets identitet. Den velovervejede placering af bygningerne og de to pladser vil skabe et venligt og åbent miljø. KSMPLR PÅ IKOR TIL BÆRDYGTIG TILTAG Socialt mix. Theatre PLAR Programfordeling. 33/33/33 % boliger, erhverv og offentlige funktioner G LIST OVR BÆRDYGTIG TILTAG - MASTRPLAR Kollektiv trafik isk fleksibilitet Forberedt imering til lavenergi KSMPLR PÅ IKOR TIL BÆRDYGTIG TILTAG mering / Vind / støj g / genanvendelighed amling/ rensning ning dygtighed energi ning Type: Masterplanning Sted: Zuidas Amsterdam Holland for lavenergibygninger Dagslys, optimeret lys mellem bygningerne KSMPLR PÅ IKOR TIL BÆRDYGTIG TILTAG Bygherre: Projectbureau Zuidas Areal: m2 Opgaveform: Bestilling, i samarbejde med dro Optimeret mikroklima, vindreduktion Bygninger bruges som støjbarriere Alle bygninger har fast solafskærmning Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil:

31 samba bank riyadh, saudi

32 SAMBA W HADQUARTR VOID LVL 1 V.I.P. LIFT V.I.P. LOUG We insist on a unique cultural identity for Samba. This building SAMBA XHIBITIO VOID V.I.P. LOUG could not be anywhere in the world, it can only be here in Riyadh. lation of local heritage in a modern context. LVL 1 ACCSS TO COFRC With Samba headquarters we continue our widely re-spected transstorag strength and stability. Through the large openings the interior har- IFORMAL MTIG BVRAG WAITIG LOUG RCPTIO The design has a strong and powerful exterior envelope ex-pressing mony of Samba becomes visible to the world. The in-terior is open and dynamic. It is a green meeting space in the shade of the sun, in between the financial plaza and Downtown Riyadh. sustainability... The new SAMBA headquarters will become a communicating city beacon, a beacon of light. A dynamic building that evokes the same 15 º sublime feeling as a beautiful piece of art. 15 º secffio evitucexe nedrag secffio evitucexe MI. COST ID ID r elle r nlægget on r elle MI. COST VP ID VP Vandkølet MI. COST termisk optimeret ift. orienteringen am distribution e 30,5 kwh/m2a 45,4 kwh/m2a gram distribution Vand 2 CO Jævnstrømsanlæg CO 2 2 % af arealet Ventilation - aturlig / hybrid Dagslys nergiforsyning / kraftvarmeværk Ventilation - aturlig / hybrid 1 moor reyarp 0 Forbrug - footprint / eutral efac 0 45,4 kwh/m2a Beplantning 30,5 kwh/m2a 45,4 kwh/m2a Forbrug - footprint / eutral nergiforsyning / kraftvarmeværk Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil: Dagslys Forbrug - footprint / eutral nergiforsyning / kraftvarmeværk 0 VP 0 azalp laicnanfi moortnalp VP Køling / opvarmning - Vand / jord / termoaktive konstruktioner - Synergieffekt mellem funktionelle forskelle Dagslys Ventilation - aturlig / hybrid nergiforsyning kraftvarmeværk mellem/bolig / erhverv - Vand / jord / termoaktive konstruktioner - Varmepumpe indbygget i ventilationsanlægget Dagslys Lysstyring - rumfølereforbrug - footprint / eutral 30,5 kwh/m2a VP efac hcnarb niam egnuol gnitiaw Køling / opvarmning - Vand / jord / termoaktive konstruktioner Forbrug - Ventilation eutral - aturlig / hybrid - Synergieffekt mellem funktionelle forskelle mellem -bolig erhverv / eutral Forbrug /footprint - Vand / jord / termoaktive konstruktioner - Varmepumpe indbygget i ventilationsanlægget Opgaveform: Konkurrence noitibihxe ABMAS ybbol VP nt tag % af arealet ybbol noitpecer Køling / opvarmning - Vand / jord / termoaktive konstruktioner Forbrug - eutral - Synergieffekt mellem funktionelle forskelle - Vand / jord / termoaktive konstruktioner Dagslys / Certificering mellem bolig / erhverv - Synergieffekt mellem funktionelle forskelle nergi - nergiklasser genbrug/rensning mellem bolig / erhverv - Vand / jord / termoaktive konstruktioner - Vand / jord / termoaktive konstruktioner - Varmepumpe indbygget i ventilationsanlægget - Varmepumpe indbygget i ventilationsanlægget 0 0 materialer Lokale Areal: m2 roofl gnidart ecnerefnoc Køling / opvarmning Bygherre: SAMBA, Saudi American Bank 1 Sted: Saudi Arabia, Riyadh 1 VP 1 Forbrug - eutral ybbol yks Type: rhverv Køling / opvarmning nergi - nergiklasser / Certificering - Vand / jord / termoaktive konstruktioner - Synergieffekt mellem funktionelle forskelle masse nergi - nergiklasser / Certificering mellem bolig / erhverv - Vand / jord / termoaktive konstruktioner - Varmepumpe indbygget i ventilationsanlægget rab yks Forbrug - eutral MI. nergi - nergiklasser / Certificering Ventilation - aturlig / hybrid VP IDModuleret relief er COST Forbrug - solafskærmning eutral indbygget r nlægget tag on MI. COST ID Solceller Solpaneler til varmt vand 1 nergi - nergiklasser / Certificering LD Gold

33 KOCRTHUS LAZAROT

34 Lanzarotes nye koncert- og kongreshus, Palacio de Congresos, er inspireret af øens karakteristiske vulkanske landskab. Bygningen kommer til at ligge ved strandpromenaden i Arrecife, øens hovedstad, og føjer dermed en skarp profil til byens skyline. Palacio de Congresos bliver Lanzarotes nye kulturelle samlingspunkt. Den store foyer er designet som en grotte, der visuelt skaber kontakt til alle niveauer i bygningen og åbner for udsigten mod byen, bjergene og havet. Det milde klima på øen har muliggjort den store udendørs foyer, hvor der er plads til større arrangementer og konferencer i både læ og skygge. n bred vifte af bæredygtighedstiltag er indarbejdet for at minimere energiforbruget. Bygningen er beklædt med et lag af delvist intelligente, skyggedannende skaller, der sikrer et godt og tempereret indeklima. De reflekterende skaller indeholder samtidig den nyeste generation af solceller. Sted: Arrecife, Lanzarote, Spanien Bygherre: Gobierno de Canarias Samarbejdspartnere: Carlos Morales og Buro Happold Bruttoareal: m2 Opførelsesår: Sky cooling Opgaveform: 1. præmie i international konkurrence, 2009 ATKØLIG DSICCAT KØLIG TRMISK LAGR AF FASSKIFTD MATRIAL TUG BYGIGDL SOLCLLR SOLVARM FACAD - SOLAFSKRÆMIG GRY WATR ATURLIG VTILATIO Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil:

35 energy flex houses

36 I samarbejde med Teknologisk Institut og ingeniørfirmaet Buro Happold skal Henning Larsen Architects skabe et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri, der skal stå klar til klimatopmødet i København i december Projektet afprøver og tester en række energioptimerede byggetekniske løsninger og komponenter, og rummer to testbyggerier (FH Lab og FH Family) samt en kontor- og fremvisningsbygning (FH Innovation). FH Lab er en ubeboet testfacilitet, hvor forskellige gulvtyper, ydervægskonstruktioner og tekniske installationer afprøves. Bygningen fremstår udvendigt som et færdigt hus. Indvendigt fremstår den som råhus med synlige installationer. FH Family har samme konstruktionsprincip og opbygning, men med det særlige formål at skabe rammerne for test-familier, der skal bebo bygningen i kortere perioder af 2-4 måneder. FH Innovation fungerer som kontorbygning for instituttets ansatte, og som modtagelse- og foredragssal for besøgende til projektet. Bygningen indeholder et teknikrum, hvor besøgende har mulighed for at studere data omkring energiproduktion fra solceller mv. Byggeriet foretages i et grønt område i Høje-Taastrup med vildvokset natur, hvor der fokuseres på stor hensyntagen til bevoksede områder. Overskudsjord fra byggeriet benyttes til at skabe nye bakkeformationer, der ved bygning 1 og 2 skaber niveaufri adgang til bygningernes 1. sal. Det nye højteknologiske byggeri skal bringe Danmark i front, hvad angår innovative og energirigtige løsninger til boligen. Sted: Teknologisk Institut. Høje- Taastrup Bygherre: Teknologisk Institut Designperiode: 2008 Bruttoareal: 650 m² Opgaveform: Prækval- konkurrence Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil:

37 ÅGRUP DAGISTITUTIO

38 Holbækmotorvejen skærer sig igennem det danske kulturlandskab med marker, gårde og hvide kirker; strategisk placerede på høje punkter én af disse er Ågerup Kirke. Den nye integrerede dagsinstitution i Ågerup forbinder kirken og byen samtidig med, at det lange landskabsblik bevares. Dagsinsitutionen åbner sig mod byens fælleskab og graver ryggen ind i det kuperede landskab. Den nye dagsinstitution tager udgangspunkt i det legende barn, der både skal have mulighed for at løbe rundt og at trække sig tilbage til mindre rum. n gennemgående aktivitetslinie løber gennem hele bygningen og forbinder samtlige rum. Således danner det også buffer-zone mellem ude og inde. På aktivitetslinien kan løbes, køres med miniscooter eller man kan trække sig tilbage ind i små nicher i væggen. Aktivitetslinien hos de større børn giver også mulighed for en it-cafe, en trappe med filmforevisning, og det hele ender i en stor blomster- og urtehave, som børnene skal passe. Udenomsarealerne er formet som en stor naturlegeplads, hvor små høje danner rum, hvorom der er asfaltbaner for mooncars mv. Udekøkkenet er centralt placeret og bliver pladsens, og forhåbentligt også lokalsamfundets, nye samlingspunkt. Sted: Årgerup, Danmark Bygherre: Holbæk Kommune Opførelsesår: 2009 sk010a.dgn :44:31 Bruttoareal: 1200 m2 Opgaveform: Bestillingsopgave Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil:

39 UDviklingsprojekt HOM DIT DIGITAL VÆRKTØJ ISPIRATIOSKATALOG CASS dit digitale værktøj din målsætning dine forudsætninger dine muligheder rapport til udskrift DI MÅLSÆTIG Økonomi: Tilbagebetalingstid Afkast år % nergi: Bygningen: Revitalisering Optimering Renovering

40 But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account of the system, and expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the masterbuilder of human happiness. o one rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful. To take a trivial example, which of us ever undertakes laborious physical exercise, except to obtain some advantage from it? But who has any right to find fault with a man who chooses to enjoy a pleasure that has no annoying consequences, or one who avoids a pain that produces no resultant pleasure But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account of the system, and expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the masterbuilder of human happiness. o one rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful. But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account of the system, and expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. o one rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful. To take a trivial example, which of us ever undertakes laborious physical exercise, except to obtain some advantage from it? But who has any right to find fault with a man who chooses to enjoy a pleasure that has no annoying consequences, or one who avoids a pain that produces no resultant pleasure But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and I will give you a complete account of the system, and expound the actual teachings of the great explorer of the truth, the master-builder of human happiness. o one rejects, dislikes, or avoids pleasure itself, because it is pleasure, but because those who do not know how to pursue pleasure rationally encounter consequences that are extremely painful. To take a trivial example, which of us ever undertakes laborious physical exercise, except to obtain some advantage from it? But who has any right to find fault with a man who chooses to enjoy a pleasure that has no annoying consequences, or one who avoids a pain that produces no resultant pleasure HOM DIT DIGITAL VÆRKTØJ ISPIRATIOSKATALOG CASS dit digitale værktøj din målsætning dine forudsætninger dine muligheder rapport til udskrift HLHD Prioriteret liste Kompas Kategorisk liste IDVDIG UDVDIG MUML MUML SHORT VRSIO UDVIKLIGSPROJKT FOR SLOTS- OG JDOMSTYRLS, ALBRTSLUD KOUMMU, DATA: RGIBSPARLSR I KSISTRD KOTORJDOMM Projektet tager afsæt i den allerede betydelige viden og teknologi om energiforbrug og energioptimering i eksisterende bygninger. Klassificeringen af bygninger, de tekniske løsninger og de økonomiske konsekvensberegninger publiceres og gøres offentligt tilgængelige. Resultaterne og løsningerne skal kunne anvendes og give mere værdi for både private og offentlige ejendomsforvalterne i stat, kommuner og regioner. Det handler om at skabe et simpelt vurderingværktøj, så det er muligt at se hvilke tiltag der er de bedste for en specifik bygning udfra et samlet økonomisk og energimæssigt perspektiv. UDSIT HOM DIT DIGITAL VÆRKTØJ ISPIRATIOSKATALOG CASS dit digitale værktøj din målsætning dine forudsætninger dine muligheder rapport til udskrift DI MULIGHDR Prioriteret liste Kompas Kategorisk liste SHORT VRSIO Revitalisering MUML MUML OK MILPÆL Optimering Renovering Bygherre: Slots- og ejendomsstyrelsen, Albertslund Kommune, Datea, Realdania Samarbejdspartnere: sbensen Rådgivende Ingeniører Periode: HOM DIT DIGITAL VÆRKTØJ ISPIRATIOSKATALOG CASS dit digitale værktøj din målsætning dine forudsætninger dine muligheder beskrivelse rapport til udskrift BSKRIVLS OVRORDT BSKRIVLS Opgaveform: Bestillingsopgave MUML MUML LOG VRSIO ÆSTTIK TKIK & BYGGBSKR. GVISTR Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil:

41 materialer

42 Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil:

43 proces og metode

44 Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil:

45 sammenhæng Bygning, facade og helhedsplan er tæt forbundet og har indflydelse på hinanden. Sammenhængen er grundlaget for den integrerede energidesign (ID)

46 forskig - ITGRRT RGIDSIG Henning Larsen Architects opfatter design af lavenergi-bygninger holistisk. nergiforbruget er analyseret tidligt i designsfasen. Forståelsen af, at bygning og helhedsplan er tæt forbundet danner grundlaget og en lang række parametre overvejes i løbet af designfasen. Derfor har vi igangsat 3 erhverv Ph.D. er indenfor integreret energidesign i hver af skalaerne. Det er blandt andet i erkendelsen af forudsætningerne for laverenergi skabes masterplanen. Indenfor bygninger er energiforbruget bestemt af volumen, programmæssige dispositioner (dagslys), facadeløsninger og udvendige materialer (sun screening), sammen med bygningens tekniske løsninger indenfor statik, ventilation, køling og opvarmning. På samme måde er der særlige parametre indenfor både masterplanning og klimaskærmsoptimering. Forskningsprojekterne skal skabe designværktøjer for planlæggere, arkitekter og rådgivere så de rigtige beslutninger kan træffes i skisteringsfasen. ORITRIG PROPORTIOR SOLAFSKÆRMIG VIDURS STØRRLS OG PLACRIG RUMHØJD GOMTRI PASSIV SOLVARM Hvilke geometriske parametrer er afgørende for energiforbruget VS OVROPHDIG IKK OPVARMT OPTIMAL ORITRIG AF VIDUR OG STØRRLS GIVR MULIGHD FOR UDYTTLS AF PASSIV SOLVARM. HRVD OPÅS RDUCRT KØL- OG OPVARMIGSBHOV Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil:

47 masterplanning Programme Detail solutions Systems and technique Climatic condition s R egistration Atmospheric comfor t Context and suppl y Design and optimizing Thermal comfor t Light n masterplans rumlige organisering skaber forudsætningerne for om der kan bygges lavenergibyggeri

48 Masterplanning Urban indflydelse på bygningens energiforbrug bestemmes af volumener og orientering (dagslys og skygge), mikroklima (vind og støj) og lokale klimatiske forhold. Programme Detail solutions Systems and technique Climatic condition s R egistration Atmospheric comfor t Context and suppl y Design and optimizing Thermal comfor t Light A + Ophold af længere varighed; rolig position; siddende eller liggende; - Terrasse; gadecafe eller restaurant; pool; amfiteater mv. B + Ophold at kort varighed; stående/siddende i kortvarig periode; - Offentlige parker; legepladser; indkøbsstrøg mv. C + Aktivt ophold; magelig og normal gang; slentre; spadsere; - Gangsti; indgangsparti; indkøbsgade mv. D + Gennemgang; objektiv gang; rask eller hurtig gang - Parkeringsplads; boulevard; fortov mv. Scenarium 2 - varierende bygningshøjde Scenarium 2: Varierende bygningshøjder (fra 2 etager + base til 12 etager + base). Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil:

49 bygninger Programme Detail solutions Systems and technique Climatic condition s R egistration Atmospheric comfor t Design and optimizing Context and suppl y Thermal comfor t Light Designet i sig selv skal være energibesparende

50 Climatic condition s Programme R egistration Detail solutions Design and optimizing Systems and technique Atmospheric comfor t BYGGRI nergiforbrug i store bygninger bestemmes af volumen, programmæssige dispositioner (dagslys), facadeløsninger og udvendige materialer (sun screening), sammen med bygningens tekniske løsninger indenfor statik, ventilation, køling og opvarmning. Context and suppl y Thermal comfor t Light TKIK OG SYSTMR GOMTRI FORBRUG FUKTIO DRIFT R PÅVIRKT AF FLR FAKTORR ORITRIG PROPORTIOR SOLAFSKÆRMIG VIDURS STØRRLS OG PLACRIG RUMHØJD Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil: GOMTRI Hvilke geometriske parametrer er afgørende for energiforbruget

51 FACAD Programme Detail solutions Systems and technique Climatic condition s R egistration Atmospheric comfor t Context and suppl y Design and optimizing Thermal comfor t Light Det er i overgangen mellem ude og inde at tilpasningen til skiftende vejr og sæsoner ligger

52 Programme Climatic condition s R egistration Detail solutions Design and optimizing Systems and technique Atmospheric comfor t FACAD Facaden er vigtig og har en stor indflydelse på bygningens energiforbrug. Klimaskærmen skal være optimeret og dynamisk ved at bruge de rigtige materialer, den rigtige teknologi og den optimale funktionalitet med henblik på at skabe det bedst ROOMHIGHT: 2,7 M ROOMHIGHT: 3,2 M mulige indeklima. Facaden spiller også en rolle i at skabe et godt udeklima. PASSIV SOLVARM ROOMHIG Context and suppl y Thermal comfor t Light VS OVROPHDIG IKK OPVARMT Location: Amsterdam Latitude: o Longitude: 4.77 o (Local Time Meridian o ) ORTH OPTIMAL ORITRIG AF VIDUR OG STØRRLS GIVR TH US OF MULIGHD DOBBLT HØJT FOR ROOM UDYTTLS TO BRIG TO AF DAYLIGT PASSIV TO SOLVARM. CTR FOF TH BUILDIG ROOMHIGHT: 2,7 M HRVD OPÅS RDUCRT KØL- OG OPVARMIGSBHOV Sun Paths Shown: June 21 AUDITORIUM September 21 December 21 COFRCROOMS OP OFFIC CLL OFFIC VST FITSS GALLRIS & SHOWROOMS ARCHIVS STAIRS & LVATORS TOILTS & BATHS ISTALLATIOS SRVRROOMS PARKIG COPYROOM AST LVATIO SCTIO LVATIO RSTURAT CAF RCPTIO CATIA HAGOUT PLACS COFF & TA PLACS MTIGROOMS SOUTH FFCTIV OFFIC ARA> 2% DAYLIGHT FACTOR : 1094,24 M2 MTIGROOMS, COPYROOMS, ARCHIVS < 2% DAYLIGHT FACTOR : 564,48 M2 STRUCTUAL COR, LVATOR, STAIRS FFCTIV OFFIC ARA> 2% MTIGROOMS, COPYROOM STRUCTUAL COR, LVATOR COR COR Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil:

53 Dagslys Det vigtigeste parameter for energiingeniørerne er dagslys. Det er det også for arkitekterne

54 Dagslys Solen og dagslyset er et af de vigtigste parametre i arkitektur. Det er også i forholdet mellem facade, rum og lys at energiforbruget og indeklimaet kan påvirkes mest. Vi bruger mange forskellige vurderingsredskaber i arbejdet omkring dagslys, energi og indeklima: BSIM, Radiance, cotect og fysiske modeller. DAGSLYS VS = si Analy C = T LAVT DAGSLYSIVAU GIVR MR KUSTIG BLYSIG si Analy d In S OTCT v5 C d s Gri Conto ps of: 100 te s Gri Analyse af direkte Dagslysanalyse Radiance ote: CI overcast sky Jævndøgn kl = L TIL KUSTIG BLYSIG UDGØR CA % AF TOTAL DRIFTSOMKOSTIGR I ALM. KOTORBYGGRI e inan-c2000 Lux Illum RAD ur Range: 0Lux e inan-c2000 Lux Illum RAD ur Range: 0Lux Conto ps of: 100 T v5 In Ste OTC T HØJT DAGSLYSIVAU GIVR MIDR KUSTIG BLYSIG = Lux sol, timer Lux Lux Analysen viser antallet af direkte soltimer, der falder på ørestads gynamsium beregnet gennemsnitligt for et helt år vist for en dag m 4.8 m 3.0 m Lux Dagslysfaktor < 2% 1600 Lux Analysis Gr RAD Illuminance Value Range: L Lux COTCT Signe v5 Kongebro 0 d i d r i r G G lysis s i d i s r y ana l G ce Lu a ena n c n s a i n i A x s in 000 Lu Illum 000 y m 2 l u l a e l 0 I An IllumRinAaDne-cR2a0n0g0eL: u0x- 2 RAnDtour Rang0e0: Lux Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil: Dato: 11 ov 2008 Version 1.0 side 1/2 RAD ur RangVea:luC0LOuTxCT v5 onto 1 00 Co of: 1 s p e t In S CT v5

55 RGIrenovering #1 registrering & analyse nergirenovering skal være en økonomisk gevinst for miljøet, indeklimaet og arkitekturen

56 RGI-ROVRIG OG RVITALISRIG - RGISTRRIG & AALYS I Danmark bruges 90 % af det samlet energiforbrug i byggeriet til drift af eksisterende bygninger. Det er her der virkelig spares på energien. Der er principielt ikke nogen forskel i renovering, modernisering og revitalisering. Det handler om at skabe en forandring og gevinster; for miljøet, for indeklimaet og for arkitekturen. Det gælder især byggeri opført i 30 erne, 60 og 70 erne. Statens Byggeforskningsinstitut (SBI) og Danmarks Teknologiske Universitet (DTU) anslår, at den økonomiske besparelse på driften er mellem % Det er ofte uigennemskueligt for at vurdere den økonomiske effekt af en energirenovering. Derfor er det nødvendigt at lave en troværdig totaløkonomisk kalkulation. Kalkulationen skal udover besparelsen på energiforbruget medtage den lange række positive effekter lang række positive effekter som f.eks. forbedret indeklima, bedre dagslysforhold, bedre arbejdsforhold, færre sygedage og mindre vedligeholdelse. Således visualiseres ikke blot den økonomiske gevinst, men også den miljømæssige og sociale merværdi for bygherre. nergirenoveringer skal tilføre bygningerne ny værdi. Værdien er både økonomisk og miljømæssig, men kan samtidig optimere funktion, forbedre komfort og indeklima og skabe smukkere arkitektur. t ambisiøst energireduktionsmål skal kædes sammen med en generelt merværdi for B (on nergy Benefits). Denne målsætning kan opnås via den bygningens eksisterende passive egenskaber i form af råhusets betonkonstruktion, dagslys, orienteringen og rumhøjden. Målet nås med udgangspunkt i brugernes behov, bygningernes funktion og den klimatisk og fysiske kontekst omkring bygningerne. PROCS FOR RGIROVRIG På baggrund af bygherres målsætning igangsættes arbejdet med at afdække bygningernes energi og arkitektoniske potentiale. Forarbejdet til programmet er registrering og analyse af bygningens egenskaber. Analysen omfatter både konstruktive, funktionelle, bygningernes elementer energiegenskaber, tekniske installationer, klima og lysforhold omkring bygningerne. PROCSS Færdig energirenoveret bygning/bygninger med merværdi på alle områder Definering af målsætning og ambition: Rentabiliet Arkitektur nergibesparelser Indeklima Detaljering Projektering og udførelse Myndigheder Registrering af eksisterende forhold: nergiforbrug Indeklima Byggeteknik Omgivelser Lokalt klima Registrering og analyse Skitseforslag og økonomi (herunder parametervariationer og konsekvensanalyse indenfor energi) Analyse af eksisterende forhold: Funktion Anvendelse, adfærd og kultur nergiforbrug og drift Arkitektur Muligheder og design Brugerinddragelse Forudsætninger: Investering ye funktioner Optimeret anvendelse Specifik energi/ besparelse Æstetik Katalog af muligheder. Inspiration og referencer. nergistrategi og æstetik. Redegørelse for gevinster (kwh,,, arkitektur, funktioner, fleksibilitet, indeklima...) 1-4 Signe Kongebro Bæredygtighed - kontaktperson Direkte: Mobil:

carlsberg bolig / erhverv

carlsberg bolig / erhverv carlsberg bygning 17.2 bolig / erhverv CARLSBRG BYGIG 17,2 Bygningen er et af de første huse til den nye Carlsberg-bydel. Den rummer både boliger og erhverv. Carlsberg har høje ambitioner for bæredygtigheden,

Læs mere

Arkitektur i verdensklasse Design med viden

Arkitektur i verdensklasse Design med viden People, Space and Daylight University of Waterloo Arkitektur i verdensklasse Design med viden Signe Kongebro Partner og Leder af Bæredygtighedsafdelingen 03.03.2015 1 People, Space and Daylight University

Læs mere

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Reto M. Hummelshøj, COWI Gruppeleder, Energi i Bygninger rmh@cowi.dk # Program og forudsætninger Studievejledning og Faculty lounge på Københavns Universitet,

Læs mere

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København

Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Dagslys i bygninger med udgangspunkt i Bolig for Livet Kunstakademiet København Kontorer i Århus, København, Sønderborg, Oslo og Vietnam Esbensen A/S 30 år med lavenergi Integreret Energi Design Energi-

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

BENSPÆND FOR BÆREDYGTIGE BYER - KAN TEKNISK VIDENSKABELIGE VÆRKTØJER VÆRE MED TIL AT FORME PLANLÆG-

BENSPÆND FOR BÆREDYGTIGE BYER - KAN TEKNISK VIDENSKABELIGE VÆRKTØJER VÆRE MED TIL AT FORME PLANLÆG- 2. juni 2009 kl. 16.30; BENSPÆND FOR BÆREDYGTIGE BYER - KAN TEKNISK VIDENSKABELIGE VÆRKTØJER VÆRE MED TIL AT FORME PLANLÆG- NINGEN AF FREMTIDIGE BÆREDYGTIGE BYER? Af Cand. Polyt. Erhvervs Ph.D. Studerende,

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad 4D står for 4 dimensioner: 3D og bæredygtigheden 4D er navnet på det byggefelt i Ørestad City, hvor projektet er lokaliseret 4D står også for bæredygtighed i 4 dimensioner: miljømæssig, arkitektonisk,

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

20. september 2013 COPENHAGEN OSLO MUNICH ISTANBUL RIYADH

20. september 2013 COPENHAGEN OSLO MUNICH ISTANBUL RIYADH p. 1 BÆREDYGTIHED SKABER BEDRE BYGNINGER, BYER OG BYGHERRER Signe Kongebro Arkitekt MAA, Associeret Partner Leder af Bæredygtighedsafdelingen sik@henninglarsen.com Grundlagt i 1959 220 ansatte fra 20 forskellige

Læs mere

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten

Konstruktørdag fremtidens byggestile. Konstruktørdag. Fremtidens byggestile. Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Konstruktørdag fremtidens byggestile Konstruktørdag Fremtidens byggestile Claus Jacobsen, Energivejleder i Energitjenesten Fremtiden? Fremtidens byggestile lavenergi Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden? Fremtiden?

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Indeklimaets Temadag 2017 Teknologisk Institut 26.9.2017 Fra introduktionen: Hvad er afgørende for,

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Christensen & Co Arkitekter AS

Christensen & Co Arkitekter AS Christensen & Co Arkitekter AS Michael Christensen, arkitekt maa, direktør michael@cco.as Campus Albano 95.000 m², Stockholm Bygherre: Akademiska Hus og Svenske Bostäder Campus Albano 95.000 m², Stockholm

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

Balance between architecture, light, a healthy interior environment, and not least, a very low level of energy-use

Balance between architecture, light, a healthy interior environment, and not least, a very low level of energy-use Green Lighthouse Balance between architecture, light, a healthy interior environment, and not least, a very low level of energy-use Inclusive concept, in which the borders between architectural, constructive

Læs mere

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab.

Individuelle boliger placeret i arkitektonisk sammenhæng, hvor man skaber et godt fællesskab/ naboskab. BF BAKKEHUSENE 16 Energi-rigtige boliger Mod en bæredygtig fremtid Lav-energibyggeri, der opfylder fremtidige krav til miljørigtige og sunde løsninger med naturlige materialer. INDIVIDUALITET OG FÆLLESSKAB

Læs mere

FAKTA. Energinet.dk Pederstrupvej Ballerup

FAKTA. Energinet.dk Pederstrupvej Ballerup FAKTA Energinet.dk Pederstrupvej Ballerup Bygherre: Energinet.dk Arkitekt: Henning Larsen Architects Samarbejdspartnere: Dahl Entreprise A/S, Schul landskabsarkitekter og Hansen, Carlsen & Frølund Rådgivende

Læs mere

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE

ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE ALLERØD GREEN CITIES EFTERÅRSKONFERENCE Christensen & Co En ung dansk virksomhed Christensen & Co (CCO) er en ung dansk arkitektvirksomhed, der arbejder i hele Skandinavien. Ejer og direktør Michael Christensen

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

Programmering - indledning

Programmering - indledning Programmering Programmering - indledning Første kursusdag Bygherrens ønsker Bygherrens beslutningsproces Ønsker og mål konkretiseres i programmet og bliver derfor et meget vigtigt dokument ofte også juridisk

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

mod en 2020-lavenergistrategi

mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi Arkitektur mod og en energi 2020-lavenergistrategi mod en 2020-lavenergistrategi Rob Marsh Arkitekt MAA PhD Seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Historisk

Læs mere

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Olaf Bruun Jørgensen Sektionsleder, Energi & Indeklima Projektleder for bæredygtighedsgruppen i Carlsberg Vores By Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Carl

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

Signe Kongebro. Sonja Stockmarr

Signe Kongebro. Sonja Stockmarr Signe Kongebro Sonja Stockmarr KING ABDULLAH FINANCIAL DISTRICT RIYADH, SAUDI ARABIEN ZUIDAS AMSTERDAM, HOLLAND CARLSBERG KØBENHAVN, DANMARK VÄSTRA DOCKAN Komfort- og energidesign Koncept Eksisterende

Læs mere

Energieffektiviseringer g i bygninger

Energieffektiviseringer g i bygninger Energieffektiviseringer g i bygninger g DTU International Energy Report 2012 DTU 2012-11-20 Professor Svend Svendsen Danmarks Tekniske Universitet DTU Byg www.byg.dtu.dk ss@byg.dtu.dk 26 November, 2012

Læs mere

Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri. Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI

Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri. Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI Energirenovering af erhvervsbyggeri Trends og muligheder for renovering af erhvervsbyggeri Fællesskab mellem Rockwool, DONG Energy og COWI Agenda: Præsentation af samarbejdsparter Hvorfor renovere? Eksempler

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes

InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion. 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes InnoBYG Aktivering af bygningers konstruktion 5 europæiske energieffektive referencebygninger, hvor termisk masse udnyttes Teknologisk Institut, december 2010 Vodafone Headquarters UK Arkitekt: Fletcher

Læs mere

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS Proces Bygning i 3 etager Bygning i 3 etager Bygning i 4 etager Undervisning Torv Trapper, elevator etc. Diagram: Balance mellem byggeprogram, antal etager og byggegrundens geometri Nord Situationsplan

Læs mere

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s

PRÆSENTATION 2 PASSIVHUSE VEJLE. Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s ... PRÆSENTATION. 2 PASSIVHUSE VEJLE Rikke Martinusen. Arkitekt maa +M Arkitekter a/s PRÆSENATION Et let hus Stenagervænget 49 Et tungt hus Stenagervænget 49 PRÆSENTATION ENDERNE SKAL NÅ SAMMEN ARBEJDSMETODEN

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

Det Økologiske Råd Odense Rie Øhlenschlæger AplusB. Tænk ud af boksen når r andre kan, sås. kan vi også!

Det Økologiske Råd Odense Rie Øhlenschlæger AplusB. Tænk ud af boksen når r andre kan, sås. kan vi også! Det Økologiske Råd 26.05.10 Odense Rie Øhlenschlæger AplusB Tænk ud af boksen når r andre kan, sås kan vi også! Rie Øhlenschlæger arkitekt m.a.a. AplusB rådgivning om Arkitektur og Bæredygtighed e-mail:

Læs mere

Med mennesket i centrum Bolig for Livet

Med mennesket i centrum Bolig for Livet Med mennesket i centrum Bolig for Livet - en artikel fra Byggeri 10-2009 Årets Byggeri 2009 - Hædrende omtale i kategorien Boligbyggeri Med mennesket i centrum Bolig for Livet er en helhedsorienteret bolig,

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

Designguide for energi, dagslys- og indeklimarenovering

Designguide for energi, dagslys- og indeklimarenovering ARKITEKTURENERGIRENOVERING ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Designguide for energi, dagslys- og indeklimarenovering DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER i i Energirenovering Friheden, Hvidovre 1200 lejligheder: 38-110

Læs mere

Green Lighthouse. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen

Green Lighthouse. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen Green Lighthouse Byens Netværk 27.10.09 Tekst og foto: Christina Bennetzen Green Lighthouse er Københavns Universitets nye klimavenlige hus, som skal fungere som mødested for de studerende ved det Naturvidenskabelige

Læs mere

Krystallen - præsentation

Krystallen - præsentation Krystallen - præsentation DFM-net 27. November 2012 Bygningschef Lars Damkjær Olesen FM Byg 27-11-2012 1 Krystallen FM Byg 27-11-2012 2 2005 FM Byg 27-12-2012 3 Krystallen 27-12-2012 4 Krystallen FM Byg

Læs mere

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk

Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune. Energibyen. Teknisk Forvaltning. Skive.dk Den blå diamant Fremtidens Rådhus ligger i Skive Kommune Teknisk Forvaltning Energibyen Skive.dk I Skive har vi bygget fremtidens rådhus Skive Kommune har siden slutningen af 1970 erne sat fokus på energi

Læs mere

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker

Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Udgangspunkt, ændring ift. BR10 og væsentlige problematikker Lavenergi-klasser: Implementering i fremtidens byggeri DAC - Building Green - 12. oktober 2011 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Diagrammer & forudsætninger

Diagrammer & forudsætninger ARKITEKTURENERGIRENOVERING Diagrammer & forudsætninger ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Diagrammer & forudsætninger ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER i i ii ii ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING:

Læs mere

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan

DNV Gødstrup. Bilag 10.11 Miljøplan DNV Gødstrup Bilag 10.11 Miljøplan Dokumentnummer: DNV C BP 08 Bilag 10_11 til Byggeprogram Projekt: H10159 Rev. Dato Tekst Firma Udarbejdet Kontrolleret Godkendt 29.06.2012 Byggeprogram etape 1 HLH PWA

Læs mere

Carlsberg - rammelokalplan

Carlsberg - rammelokalplan En tæt stationsnær by - Blandede funktioner, herunder både boliger, erhverv, kultur, institutioner og detailhandel - Liv 24 timer i døgnet - Social, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig by Carlsberg -

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio

Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Sofie Mandrup Andreassen Portfolio Navn Sofie Mandrup Andreassen Adresse Hasserisgade 1, 2.th 9000 Aalborg, Denmark E-mail sman07@student.aau.dk Mobil +45 27 33 07 24 Fødselsdag 1. sep. 1986, 24 år PEDESTRIAN

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Energirådgivning EnergiMidt

Energirådgivning EnergiMidt Energirådgivning EnergiMidt Silkeborg d. 15 nov. 2012 V. Ulf Rytter Jensen Ingeniør, Fagansvarlig Disposition (40 min.) Fra energiforlig i Folketinget til energibesparelser ved slutbrugeren Netselskabernes

Læs mere

MicroShade. Redefining Solar Shading

MicroShade. Redefining Solar Shading MicroShade Redefining Solar Shading Naturlig klimakontrol Intelligent teknologi med afsæt i enkle principper MicroShade er intelligent solafskærmning, der enkelt og effektivt skaber naturlig skygge. Påvirkningen

Læs mere

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole

ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik. Bolig for Livet. LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole LYS Temadag den 22. januar 2009 Kunstakademiets Arkitektskole Ellen Kathrine Hansen, lektor, arkitekt MAA ACTIVE HOUSING Baggrund LYS og energi LYS og komfort LYS og æstetik Bolig for Livet Baggrund 3

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Bygninger, energi & klima i helhedsperspektiv. Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet

Bygninger, energi & klima i helhedsperspektiv. Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet Bygninger, energi & klima i helhedsperspektiv Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet Fortid Nutid Fremtid Paradigme Giv indeklimaet og økonomien et friskt pust

Læs mere

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011

Nye energikrav 2020. Kim B. Wittchen. Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 2011 Nye energikrav Akademisk Arkitektforening og DANSKE ARK seminar 6. maj 11 Kim B. Wittchen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi AALBORG UNIVERSITET Indlæggets indhold Krav 10 og 15 (kort) Nødvendige tiltag

Læs mere

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum

Fra sund fornuft til god forretning. Realdania ErhvervsForum Fra sund fornuft til god forretning Realdania ErhvervsForum Den 9. november 2011 Aktivt ejerskab ATP Koncernen arbejder med samfundsansvar på flere niveauer Kunder og samfund Medarbejdere Miljø og klima

Læs mere

Dagslys i energioptimerede bygninger

Dagslys i energioptimerede bygninger Dagslys i energioptimerede bygninger Thomas Nørgaard arkitekt maa CHRISTENSEN & CO ARKITEKTER . Fornemmelse for lys Formen og rummet Dagslys i energioptimerede bygninger . Fornemmelse for lys Materialitet

Læs mere

Arkitektur og energi

Arkitektur og energi Arkitektur og energi Arkitektur og energi mod en 2020-lavenergistrategi mod en 2020-lavenergistrategi Rob Marsh Arkitekt MAA PhD Seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Danmarks

Læs mere

Arkitektur, energi & klima i helhedsperspektiv. Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet

Arkitektur, energi & klima i helhedsperspektiv. Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet Arkitektur, energi & klima i helhedsperspektiv Rob Marsh, Seniorforsker Arkitekt MAA PhD SBi Energi & Miljø, Aalborg Universitet Fortid Nutid Fremtid Paradigme Fortid Eksisterende bygningsmasse Samlet

Læs mere

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus

Bæredygtigt byggeri. Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09. Pernille Hedehus Bæredygtigt byggeri Holbæk Regionens Erhvervsråd, 3/2-09 Pernille Hedehus Dagens tekst Hvad taler vi om, når vi taler bæredygtighed? Hvorfor skal vi beskæftige os med det? Hvordan ser det ud for byggeprojekter?

Læs mere

ANALYSE: LYS GRUPPE

ANALYSE: LYS GRUPPE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lys i lejligheder... 3 2.1 Placering, orientering & indretning... 3 2.2 Valg af lysåbninger og glasareal... 4 2.2.1 Vinduesareal for alrum:... 4 2.2.2 Vinduesareal

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster.

Målinger, observationer og interviews blev gennemført af Ingeniørhøjskolen i Århus, Alexandra Instituttet, VELFAC og WindowMaster. 'Bolig for livet' 'Bolig for livet' var det første af seks demohuse i 'Model Home 2020'-serien. Det blev indviet i april 2009, og en testfamilie familien Simonsen flyttede ind i huset 1. juli 2009. Familien

Læs mere

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri

Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Widex et ægte CO2 neutralt byggeri Byens Netværk 14.01.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Hvordan bygger man ægte CO2 neutralt? Det får vi svar på i Vassingerød, hvor høreapparatproducenten Widex nu

Læs mere

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er

Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech. slejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale er Udlejningen varetages af Erhverv Poul Erik Bech ål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervsl 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale erhvervslejemål CO 2 neutrale

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut

- et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri. Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut - et multifleksibelt udviklings- og demonstrationsbyggeri Henriette Hall-Andersen, Teknologisk Institut Vision EnergyFlexHouse skal være et aktiv for fremtidens integrerede og tidsbesparende innovationsproces

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

BÆREDYGTIGHEDSDAG. 1. år - bacheloruddannelsen. Inge Vestergaard Platform Sustainability 21. september 2015

BÆREDYGTIGHEDSDAG. 1. år - bacheloruddannelsen. Inge Vestergaard Platform Sustainability 21. september 2015 BÆREDYGTIGHEDSDAG 1. år - bacheloruddannelsen Inge Vestergaard Platform Sustainability 21. september 2015 B Æ R E D Y G T I G H E D temadag i gymnastiksalen - 21. september 9.00 CRADLE TO CRADLE - Inge

Læs mere

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved

Hørsholm Kommune. V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune V/ Borgmester Morten Slotved Hørsholm Kommune i tal Ca. 24.500 indbyggere Ca. 1600 medarbejdere heraf ca. 200 på rådhuset Budget på ca. 1.2 mia. om året Største bidragyder til andre kommuner

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet.

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. BYGGERI Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. Chefkonsulent Marie Louise Hansen Disposition Baggrund for 2020-arbejdet Bærende principper En gennemgang af klassens hovedelementer

Læs mere

Reto M. Hummelshøj Energieffektivitet og Innovation

Reto M. Hummelshøj Energieffektivitet og Innovation 24 timer med Elforsk Udnytter du varmen fuldt ud? Termisk lagring og bygninger Reto M. Hummelshøj Energieffektivitet og Innovation rmh@cowi.com 1 Appetizer termisk energilagring i bygninger Overblik over

Læs mere

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark

I MIDTEN AF DANMARK. E20 Erhvervspark I MIDTEN AF DANMARK E20 Erhvervspark VELKOMMEN TIL E 20 ERHVERVSPARK E20 Erhvervspark udvikles til de fremsynede virksomheder, som vil eksponeres optimalt og lever af at være tættest på de største talenter,

Læs mere

Jørgen Lange Partner, Ingeniør

Jørgen Lange Partner, Ingeniør Jørgen Lange Partner, Ingeniør Jørgen Lange Bygningsingeniør 1987, Aarhus Teknikum Partner i firmaet Ellehauge & Kildemoes Deltidsansættelse som lektor på Ingeniørhøjskolen i Århus Praktisk og teoretisk

Læs mere

Energi i bygningsplanlægning

Energi i bygningsplanlægning Energi i bygningsplanlægning Arkitektskolen - Energi og Ressourcer 31.10.07 Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd IPCC s scenarier for 2100 4 o C Temperaturstigninger Forandringer i nedbør Annual mean precipitation

Læs mere

Lysets effekt på arkitektur og funktioner

Lysets effekt på arkitektur og funktioner Lysets effekt på arkitektur og funktioner 35 og Lys projektering på hospitaler helhedsorienteret belysningsrådgivning og projektering Merete Madsen, Belysningsarkitekt maa., Ph.D. Lighting, Grontmij, Denmark.

Læs mere

Energirenovering af boliger og indeklima

Energirenovering af boliger og indeklima Energirenovering af boliger og indeklima Hvilke forbedringer af indeklimaet oplever beboerne efter energirenovering Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet København Hvordan

Læs mere

Viborg Rådhus det bæredygtige rådhus

Viborg Rådhus det bæredygtige rådhus Viborg Rådhus det bæredygtige rådhus BEST Energy Built Environment Sustainability and Technology in Energy 2 BEST Energy-projektet Viborg Rådhus deltager sammen med bygninger og gadebelysningsanlæg i Portugal,

Læs mere

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House

Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Danmarks mest klimavenlige daginstitution: Solhuset Lions Active House Formål og vision Der er et særligt behov for et godt og sundt indeklima i børneinstitutioner og skoler for at styrke trivslen og indlæringsevnen

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

Carlsberg - rammelokalplan

Carlsberg - rammelokalplan Bæredygtighed og planloven FBBB workshop oktober 2010 - Carlsberg som case Berit Jørgensen, Center for Bydesign Carlsberg - rammelokalplan forbindelser bevaring kældre tæthed højhuse skala byrumshierarki

Læs mere

Passivhuse & renovering

Passivhuse & renovering Passivhuse & renovering - afgørende brikker! Troels Kildemoes Passivhus Nordvest Passivhus Nordvest Danmarks største erhvervsnetværk indenfor superlavenergihuse Den ultimative drøm selvforsyning! Alene

Læs mere

Active House - AktivHus Danmark. 02.03.2015 Active House - AktivHus Danmark/Brian Møinichen Wendin/VELUX Danmark A/S

Active House - AktivHus Danmark. 02.03.2015 Active House - AktivHus Danmark/Brian Møinichen Wendin/VELUX Danmark A/S Active House - AktivHus Danmark 02.03.2015 Active House - AktivHus Danmark/Brian Møinichen Wendin/VELUX Danmark A/S Active House - en vision Active House er visionen om at skabe sunde og mere komfortable

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK. Markedsoversigt for USA sommer2009

UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK. Markedsoversigt for USA sommer2009 UDENRIGSMINISTERIET, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF DENMARK Markedsoversigt for USA sommer2009 DI Juni 2009 BYGGERI, ANLÆG OG ARKITEKTUR I USA Blandt verdens største med en omsætning på omkring USD 1,14

Læs mere

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade

Miljøoptimeret. Solafskærmning i Facadeglas. MicroShade Miljøoptimeret Solafskærmning i Facadeglas MicroShade Et Vindue mod Fremtiden MicroShade For Energirigtige og æredygtige Glasfacader rbejdsvenligt Lys fskærmning af solindfald spiller en vigtig rolle i

Læs mere

Ungt Lys. Dansk Center for Lys

Ungt Lys. Dansk Center for Lys Dansk Center for Lys Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner Den hurtige genvej til viden om lys: LYS, kurser, medlemsmøder, debat, konferencer,

Læs mere

DABYFO Byggesymposie 2013 Aalborg Kongres- og Kulturcenter BÆREDYGTIGHED. John Sommer, salgsdirektør 12. november mth.dk

DABYFO Byggesymposie 2013 Aalborg Kongres- og Kulturcenter BÆREDYGTIGHED. John Sommer, salgsdirektør 12. november mth.dk DABYFO Byggesymposie 2013 Aalborg Kongres- og Kulturcenter BÆREDYGTIGHED John Sommer, salgsdirektør 12. november 2013 1 mth.dk 29. november 2013 Agenda 1. Bæredygtighed definition, systemer fordele mv.

Læs mere