SEKTION 01 INTRODUKTION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SEKTION 01 INTRODUKTION"

Transkript

1 206 Sektion 05 FORKORTELSER LITTERATUR BALTAP Baltic Approaches BMEWS Ballistic Missile Early Warning System DEW Distant Early Warning FE Forsvarets Efterretningstjeneste LAVAC Lavvarslingscentral LORAN Long Range Navigation NADGE NATO Air Defense Ground Environment NARS North Atlantic Radio System NATO North Atlantic Treaty Organization NORAD North American Aerospace Defense Command SOSUS Sound Surveillance System SEKTION 01 INTRODUKTION 01 Det kølige overblik Hansen, Peer Henrik, Thomas Tram Pedersen & Morten Stenak: Den Kolde Krigs anlæg. Baggrunds notat version 8 (Kulturstyrelsen, 2013). 02 NATO og Warszawapagten Danmark som frontlinjestat Christmas-Møller, Wilhelm: Obersten og Kommandøren. Efterretningstjeneste, sikkerhedspolitik og socialdemokrati (Gyldendal, 1995). Clemmesen, Michael H.: Koldkrigsudredningen og Danmark i Den Kolde Krig (Forum for Forsvarsstudier, 2005). Danmark under Den Kolde Krig, Bind 1 4 (Dansk Institut for Internationale Studier, 2005). Frantzen, Ole L. & Knud J.V. Jespersen (red.): Danmarks krigs historie. Bind (Gad, 2008). Davidsen-Nielsen, Hans: I en højere sags tjeneste (Politiken, 2007). Davidsen-Nielsen, Hans: Spionernes krig. Historien om Forsvarets Efterretningstjeneste (Politiken, 2008). Friis, Thomas Wegener: Den usynlige front. DDR s militære spionage i Danmark under den kolde krig (Lindhardt og Ringhof, 2005). Grossmann, Werner: Den Sidste Spionchef (2004). Grønland under Den Kolde Krig, Bind I II (Dansk Udenrigspolitisk Institut, 1997). Hillingsø, Kjeld: Trusselsbilledet. En koldkriger taler ud (Gyldendal, 2005) Et casestudie i danske forsvars- og alliancepolitik. (Upubliceret magister konferens, Wolf, Markus: Manden uden ansigt (1983). 03 Nordatlanten og Arktis Johansen, Sámal T.F.: Færøerne under den kolde krig de militære installationer (Løgmansskrivstovan, 1999). Tamnes, Rolf: The United States and the Cold War in the High North (Ad Notam forlag As, 1991). Thorsteinsson, Jákup: Hernaðarmál og politikkur ávegisfrágreiðing um støðu Føroya í kalda krígnum (Løgmansskrivstovan, 1999). Villaume, Poul: Allieret med forbehold. Danmark, NATO og den kolde krig. En studie i dansk sikkerhedspolitik (Eirene, 1994). 04 Det totale forsvar til den totale krig Beretning fra den i 1969 nedsatte forsvars kommission (Forsvarsministeriet, 1973). Betænkning om uddannelse af værnepligtige i Civilforsvaret. Betænkning nr. 862 (Indenrigsministeriet, Christensen, Ivan: Totalforsvaret (Forsvars kommandoen 1983). Danmark under Den Kolde Krig, Bind 1 4 (Dansk Institut for Internationale Studier, 2005). Danmarks totalforsvar (Forsvarsministeriet, 1983). Frantzen, Ole L. & Knud J.V. Jespersen (red.): Danmarks krigshistorie. Bind 2, (Gad, 2008). Pedersen, Poul Holt & Jørgen Fried Petersen: Politiet og det civile beredskab som en del af totalforsvaret under den kolde krig (Politi historisk Selskabs Årsskrift, 2011.) 05 Beskyttelsen af civile Analyse af beredskabet. Bilagsbind II; Beredskabsstyrelsen beskrivelse af det nuværende beredskab. (Indenrigsministeriet, 1997). Betænkning om beskyttelsesrum afgivet af det af indenrigsministeriet den. 29. september 1977 nedsatte udvalg vedr. civilforsvar og brandvæsen m.v. Betænkning nr (Indenrigsministeriet, Betænkning om opgave- og byrdefordeling afgivet af det af Indenrigsministeriet den 29. september 1977 nedsatte udvalg om civilforsvar, brandvæsen mm. Betænkning nr (Indenrigsministeriet, Pedersen, Karsten & Poul Holt Pedersen: Danmarks Rapport om beskyttelsesrumsberedskabet herunder udviklingen på sikringsrumsområdet. (Beredskabsstyrelsen, 2002). 06 Krigens nye teknologi Hallion, Richard P.: Precision guided munitions and the new era of warfare. APSC Paper no. 53 (Air Power Studies Centre, 1995). Hillingsø, Kjeld: Trusselsbilledet. En koldkriger taler ud (Gyldendal, 2005). Olesen & Poul Villaume(red.): Den Kolde Krig og Danmark. Villaume, Poul: Allieret med forbehold. Danmark, NATO og den kolde krig. En studie i dansk sikkerhedspolitik (Eirene, 1994). 07 Centimeterkort og nøglepunkter Davidsen, Steen: Basic Cover 1954 en landsdækkende flyvefotografering anno 1954 (Perspektiv nr , s ) Dupont, Henrik: Basic Cover 1954 i: John T. Lauridsen, Rasmus Mariager, Thorsten Borring Olesen og Poul Villaume (red): Den Kolde Krig og Danmark. Korsgaard, Peter: Kort som kilde en håndbog om historiske kort og deres anvendelse (Dansk Historisk Fællesråd og Sammen slutningen af lokalarkiver, 2006). Michaelsen, Peder: 4 cm kortets historie. (Publiceret på ). 08 Efterretningstjenesterne og kampen i det skjulte Christmas-Møller, Wilhelm: Obersten og Kommandøren. Efterretningstjeneste, sikkerhedspolitik og socialdemokrati (Gyldendal, 1995).

2 Litteratur 207 Danmark under Den Kolde Krig, Bind 1 4 (Dansk Institut for Internationale Studier, 2005). Davidsen-Nielsen, Hans: I en højere sags tjeneste (Politiken, 2007). Davidsen-Nielsen, Hans: Spionernes krig. Historien om Forsvarets Efterretningstjeneste (Politiken, 2008). Peer Henrik Hansen, Danmark Østersøens portner under den kolde krig i: R. Bohn, T. Wegener Friis & M. Scholz (red.): Østersø-området fra Anden Verdenskrig til den Kolde Krig (Forlaget Friis, 2007). 09 Fredsbevægelse og bombefrygt Pedersen, Karsten & Poul Holt Pedersen: Danmarks Rasmussen, Søren Hein: Sære Alliancer. Politiske bevægelser i efterkrigstidens Danmark (Odense Universitetsforlag, 1997). Schmidt, Regin: PET s overvågning af politiske partier PET-kommissionens beretning, Bind 7 (Justitsministeriet, 2009). 10 Værnepligt og nægtere Christensen, Jens Ole: Ide, engagement, mennesker. Hjemme værnet (Hjemmeværnet og Statens Forsvars historiske Museum, 2009). Dich, Preben: FOV: Folk og Værn gennem 50 år. Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste (Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste, 1991). Petersen, Mads Kr.: Hjemmeværnet i: John T. Lauridsen, Rasmus Mariager, Thorsten Borring Olesen & Poul Villaume (red.): Den Kolde Krig og Danmark. Petersen, Nikolaj: Værnepligt i: John T. Lauridsen, Rasmus Mariager, Thorsten Borring Olesen & Poul Villaume (red.): Den Kolde Krig og Danmark. 11 I hver en by Christensen, Jens Ole, Hans Chr. Johansen & Jørgen Mikkelsen: Den danske garnisonsby i: Gunnar Artéus (red.): Nordens garnisonsstäder (Probus, 1997). Olesen & Poul Villaume (red.): Den Kolde Krig og Danmark. 12 Arkitektur og byggeri Albrethsen, Svend Erik: Civile anlæg, dækningsgrave mm. i Københavns Kommune. Foreløbig udgave. (Statens Forsvarshistoriske Museum, 2010). Hansen, Peer Henrik, Thomas Tram Pedersen & Morten Stenak: Den Kolde Krigs anlæg. Baggrundsnotat version 8 (Kulturstyrelsen, 2013). Harnow, Henrik: Viden om den danske tekniske rådgivnings historie 1850 til i dag (Foreningen af Rådgivende Ingeniører, 2004). Jacobsen, Torsten Cumberland (red.): Forsvaret i Byggeriet Byggeriet i Forsvaret. Forsvarets Bygningstjeneste (Holbæk, 2002). SEKTION 02 DANMARK 01 Flådestation Frederikshavn Flådens fremtid. Hvor stævner vi hen? (Søe- Lieutenant- Selskabet, 1987). Gustafsen, Claus Just: Flådestation Frederikshavn runder 50 år (Marine foreningen. Medlemsblad for Danmarks Marineforening. Nr. 4, august 2012, s ). Flådestation Frederikshavn. Søværnet i Frederikshavn (Flådestation Frederikshavn, 2002). I Krigens Fodspor forsvarsbyggeri i Danmark (Kulturarvsstyrelsen, 2010). Jagd, Palle Bolten (red.): Danske Forsvarsanlæg i 5000 år. III. Del. Efter 1932 (Martins Forlag, 1984). NATOs Sixteens Nations. Special Issue The Royal Danish Navy. A Versatile Navy Transiting into the Future. Naval Forces. International Forum for Maritime Power. (Special Issue 2005). Voxtorp, Sven: Servicechef på toppen 6½ år på toppen. (Interview med kommandør Jes Thomsen, Søværns Orientering 5, 1999, s ). 02 Elling Ammunitionsarsenal Ammunitionsarsenalet 300 års jubilæum. Særnummer af Teknisk Kontakt (Hærens Materielkommando, 1976). Ammunitionslære (Ammunitionsarsenalet, udateret hæfte). Ansat ved Ammunitionsarsenalet (Ammunitionsarsenalet, udateret hæfte). GranatAMAmmuniti.htm 03 NEPS-linjen 40 år med NEPS forsvarets olierørsledning. (POL- Divisionen, 1995). Arkivmateriale og billedsamling fra NEPS-Divisionens hovedkvarter i Frederikshavn. Højbjerg, Claus: Gode historier gennem 50 år. POL- Divisionen (2005). Jagd, Palle Bolten (red.): Danske Forsvarsanlæg i 5000 år. III. Del. Efter 1932 (Martins Forlag, 1984). Tilladelse til fortsat drift af North European Pipeline System (NEPS) (Miljøministeriet, 2010). 04 REGAN VEST Pedersen, Karsten & Pedersen, Poul Holt: Danmarks 05 NATOs krigshovedkvarter i Danmark Christensen, Arne: Fra morsenøgle til datanet Flyvevåbnets Signaltjeneste gennem et halvt århundrede (Flyvevåbnets Historiske Samling, 1996). Falk-Portved, Søren (red.): CAOC Finderup (Flyvevåbnets Historiske Samling, 2013). Hoff, Ove Høegh-Guldberg (red.): Safeguarding Security in the Baltic Approaches, (Public Information Office, Joint Headquarters NORTHEAST, 2004). Westergaard, Finn: Fra ASTA til SKYLIGHT og GOTHAM. En beretning om Flyvevåbnets kontrol- og varslingstjeneste (Flyvevåbnets Historiske Samling, 2007). 06 De militære hovedkvarterer i Aarhus og Karup Christensen, Arne: Fra morsenøgle til datanet Flyvevåbnets Signaltjeneste gennem et halvt århundrede (Flyvevåbnets Historiske Samling, 1996). Frank, Bent: Forsvarets Bygningstjeneste et tilbageblik over de 50 år i: Torsten Cumberland Jacobsen (red.): Forsvaret i Byggeriet Byggeriet i Forsvaret. Forsvarets Bygningstjeneste (Holbæk, 2002 s. 9 45). Grundbog for orlogsgaster (Søværnets Operative Kommando, 1976). Heldén, Bengt: Fra hede til flyveplads (1998). Olesen & Poul Villaume(red.): Den Kolde Krig og Danmark. 07 Militærnægterlejren i Kompedal Havrehed, Henrik: De tyske flygtninge i Danmark (Syddansk Universitetsforlag, 1987). Hoffmann, Margarete: Flugten fra Østpreussen 1945 (Brudstykker fra Blicheregnen 2005). Jensen, Wagner: Nægterliv i Kompedal (St. Restrup Årbog, 1934, s ). Larsen, Svend Erik: Militærnægterproblemet i Danmark (Odense Universitetsforlag, Merstrand, Inger: Et tragisk kapitel i hedens historie (Brudstykker fra Blicheregnen 2009). Seeberg, Peter: Alternative samfunds forsøg i Viborgområdet siden 1963 i: Peter Seeberg (red.): Tingenes spejl, museums tekster (Forlaget Hikuin, 2001). Slumstrup, Finn: Generøsitet et gedigent Viborgord i: Peter Seeberg (red.): Tingenes spejl, museumstekster (Forlaget Hikuin, 2001). Slumstrup, Finn: Der er ingen ende på Jylland (Attika, 1978). Wilhjelm, Preben: Fra min tid (Gyldendal, 2005). 08 Forstærkninger fra NATO. Depoter i Jerup, Esbjerg og Klosterheden Allied Joint Host Nation Support. Doctrine and Procedures, AJP-4.5 (NATO, 1987). Nielsen, Flemming Schroll: AMF NATO s krise styrke (Forsvarets Oplysnings- og Velfærds tjeneste, 1981). 09 Hjemmeværnsskolen i Nymindegab Andersen, Jens: Tysk invasionsforsvar i Danmark (Statens Forsvarshistoriske Museum, 2007). Baggesgaard, Ole m.fl.: Hjemmeværnsskolen (Hjemmeværnskolen, 2009). Flygtningeadministrationens arkiv. Ikke-tyske flygtninge. Rigsarkivet (RA). Ipsen, Leif: Flygtningelejre i Ribe Amt II. Ny minde gablejren (Fra Ribe Amt bind 23, nr. 2, 1985). Jensen, C. P.: Modstandskamp i Vestjylland før og efter 5. maj 1945 (1985). Nymindegablejren dengang og nu. (Hjemmeværnsskolen, 2011). Nymindegablejren (Hjemmeværns skolen, udateret hæfte).

3 208 Sektion 05 Nymindegablejren. Drifts- og plejeplan (Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Nymindegablejren 2003). Qvesel, Poul: De syv sogne (Blaabjerg Egns useum, 1996). 10 Oksbøl skyde- og øvelsesterræn A339 Ekspropriation (Blåvandshuk lokalhistoriske arkiv). Driftsplan for Oksbøl Skyde og Øvelsesterræn (Miljøministeriet og Skov- og Naturstyrelsen 1993). Ipsen, Leif (red.): Oksbøllejren gennem 50 år (Kommandantskabet i Oksbøllejren, Jepsen, Palle Uhd & Marianne Ploug: Blåvand (Museet for Varde By og Omegn, 2009). Jepsen, Palle Uhd & Marianne Ploug: Vejers (Museet for Varde By og Omegn, 2006). Kristiansen, Jette m.fl: En ekspropriation og dens følger. Rapport DSH/E ( Lehnemann, Lydik Andreas: Ekspropriationen af Eventyrets Land breve og udklip m.v. 1 2 (Nørre Nebel ). 11 Flyvestation Skrydstrup Flvevåbnets baser Andersen, Ole Gellert: Flyvepladsen på Skrydstrup Mark (Historiefonden for FSN Skrydstrup, 2003) Schrøder, Hans A.: Det sku vær saa godt. Dansk luftforsvar under Den Kolde Krig (Flyvevåbnets Bibliotek, 2002). 12 Kommunale kommandocentraler i Skanderborg, Odense og Hadsund. Pedersen, Karsten & Poul Holt Pedersen: Danmarks Vester gade bunkeren 13 Langelandsfort og overvågningen af Storebælt Hansen, Peer Henrik: Knytnæven mod Øst Langelandsfort (Øhavsmuseets Forlag, 2013). Hansen, Peer Henrik: På afgrundens rand Cubakrisen 1962, den kolde krig og Danmark (Øhavsmuseets Forlag, 2012) Et casestudie i danske forsvars- og alliancepolitik. (Upubliceret magisterkonferens, Mortensøn, Ole: Fortet og den kolde krig (Langelands Museum, 1999). 14 Mobilisering af hæren. Depotområdet mellem Jyderup og Holbæk Fakta om forsvaret (Forsvaret Oplysnings- og Velfærdstjeneste, 1978). Olesen og Poul Villaume(red.): Den Kolde Krig og Danmark. Nielsen, Flemming Schroll: AMF NATO s krisestyrke. (Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste, 1981). 15 Antvorskov Kaserne Jacobsen, Torsten Cumberland (red.): Forsvaret i Byggeriet Byggeriet i Forsvaret. Forsvarets Bygningstjeneste (Holbæk, 2002). Betænkning nr. 521, Afgivet af det af Forsvars ministeren under 8. december 1964 nedsatte udvalg vedrørende befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret, 5. del, Tjenestestedernes indretning og udstyr. (Forsvarsministeriet, 1969). Samtale maj 2013 med Viggo Grunnet, afdelingsarkitekt i Forsvarets Bygningstjeneste og som deltog i projekteringen af Antvorskov Kaserne, først som værnepligtig arkitekt og siden som civil ansat arkitekt. 16 Civilforsvarets kolonner. CF-kolonnen i Næstved. Betænkning om opgave- og byrdefordeling afgivet af det af Indenrigsministeriet den 29. september 1977 nedsatte udvalg om civilforsvar, brandvæsen mm. Betænkning nr. 864 (Indenrigsministeriet, Betænkning om uddannelse af værnepligtige i Civilforsvaret. Betænkning nr. 862 (Indenrigsministeriet, Fra CBU-korps til Beredskabskorps (Beredskabsstyrelsen, 2013). 17 Overvågning af luftrummet. Radarstation Skovhuse og Stensved Kaserne Schrøder, Hans A.: Det sku vær saa godt. Dansk luftforsvar under Den Kolde Krig (Flyvevåbnets Bibliotek, 2002). Westergaard, Finn: Fra ASTA til SKYLIGHT og GOTHAM. En beretning om Flyvevåbnets kontrol- og varslingstjeneste (Flyvevåbnets Historiske Samling, 2007). 18 LAVAC-centralen i Nykøbing Falster og luft meldetårnet ved Skamstrup Christensen, Jens Ole: Ide, engagement, mennesker. Hjemmeværnet (Hjemmeværnet og Statens Forsvars historiske Museum, 2009). Schrøder, Hans A.: Det sku vær saa godt. Dansk luftforsvar under Den Kolde Krig (Flyvevåbnets Bibliotek, 2002). 19 Stevnsfort og overvågningen af Øresund Et casestudie i danske forsvars- og alliancepolitik. (Upubliceret magister konferens, Pedersen, Henny T.: Stevnsfort som arbejdsplads (Østsjællands Museum, 2006) Københavns luftforsvar. Ejbybro bunkeren og luftværnsmissilerne på Stevns. Bonde, Torben: Luftværnsgruppen i M. F. Møller (red): Flyvevåbnet. Historie og udvikling (1966) 20 Københavns luftforsvar. Ejbybrobunkeren og luftværnsmissilerne på Stevns Bonde, Torben: Luftværnsgruppen i M. F. Møller (red): Flyvevåbnet. Historie og udvikling (1966) 1988) 21 Storkøbenhavns civile beredskab Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde af 11. juni 1992 (Kirkeministeriet, 1992). Betænkning om civilforsvar og brandvæsen m.v. afgivet af det af Indenrigsministeriet den 29. september 1977 nedsatte udvalg. Betænkning nr. 860 (Indenrigsministeriet, Cirkulære om klemten med kirkeklokker til varsling af radioaktivt nedfald af 15. december 1978 (Kirkeministeriet, 1978). Civilforsvarsstyrelsen: Cirkulæreskrivelse om orientering om beskyttelsesrum. (5010 af 19/ ). Ekstra Bladet 22. september Ekstra Bladet 24. januar Hansen, Peer Henrik, Thomas Tram Pedersen & Morten Stenak: Den Kolde Krigs anlæg. Baggrundsnotat version 8 (Kulturstyrelsen, 2013). Nødbeskyttelsesrum (Civilforsvarsstyrelsen, 1987) Paulsen, Susanne: Glostrup Hospital gennem 50 år: (Glostrup Hospital, 2008). Pedersen, Karsten & Poul Holt Pedersen: Danmarks Politiken 26. november Sjælsmark Kaserne Møller, Thomas Traasdahl m.fl: Enkelte af Bygningstjenestens større ingeniørarbejder, i: Torsten Cumberland Jakobsen(red.): Forsvaret i Byggeriet Byggeriet i Forsvaret. Forsvarets Bygningstjeneste (Holbæk, 2002). Ohlson, Ole m.fl.: Artilleriregimentet på Sjælsmark Kaserne. (Kongens Artilleriregiment, 2005). 23 Civilforsvarets mobiliseringsstyrke. Mobiliseringsstation Esbønderup. Betænkning om opgave- og byrdefordeling afgivet af det af Indenrigsministeriet den 29. september 1977 nedsatte udvalg om civilforsvar, brandvæsen mm. Betænkning nr. 864 (Indenrigsministeriet, Betænkning om uddannelse af værnepligtige i Civilforsvaret. Betænkning nr. 862 (Indenrigsministeriet, Fra CBU-korps til Beredskabskorps (Beredskabsstyrelsen, 2013).

4 Litteratur Dueodde lyttepost og den danske efterretnings indsats Danmark under Den Kolde Krig, Bind 1 4 (Dansk Institut for Internationale Studier, 2005). Davidsen-Nielsen, Hans: Spionernes Krig historien om Forsvarets Efterretningstjeneste (Politiken, 2008). Hansen, Peer Henrik: Da Yankee erne Kom Til Danmark (Lindhardt & Ringhof, 2008) Et casestudie i danske forsvars-og alliancepolitik. (Upubliceret magisterkonferens, 25 Almegårds Kaserne og Bornholms Værn Bornholms Museum Dokumentations arbejde udført af Bornholms Museum i sam arbejde med den polske journalist Robert Kisiel. Information om Almegårds Kaserne. Folder (Forsvaret, 1978). Interview med Poul Anker Pedersen & Bent Søndergaard på Bornholms Museum, Norrie, J.W. Gordon: Bornholms Værns Historie (Bornholmske Samlinger, 1969). Skaarup H.E. og J.C. Skaarup: Almegårds Kaserne 50-års jubilæum (Bornholms Tidende, 1996). SEKTION 03 FÆRØERME Færøernes militære udbygning Jensen, Bent: Færøerne under den kolde krig ( ) (Løgmansskrivstovan, 2004). Johansen, Sámal T.F.: Færøerne under den kolde krig de militære installationer (Løgmansskrivstovan, 1999). Thorsteinsson, Jákup: Hernaðarmál og politikkur ávegisfrágreiðing um støðu Føroya í kalda krígnum (Løgmansskrivstovan, 1999). 01 LORAN-C i Eiði og amerikanske flådestrategier Jensen, Bent: Færøerne under den kolde krig ( ) (Løgmansskrivstovan, 2004). Johansen, Sámal T.F.: Færøerne under den kolde krig de militære installationer (Løgmansskrivstovan, 1999). Samtaler med Asbjørn Østerø: leder ved LORAN C-stationen, Eiði 2013, Ivan M. Carlsson: Sektionsleder ved Søfartsstyrelsen. Forhenværende leder for LORAN C-stationen, Eiði 2013., Jógvan K. Mørkøre: Tekniker, forhenværende ansat ved LORAN C-stationen, Eiði Tamnes, Rolf: The United States and the Cold War in the High North (Ad Notam forlag As, 1991). Thorsteinsson, Jákup: Hernaðarmál og politikkur ávegisfrágreiðing um støðu Føroya í kalda krígnum (Løgmansskrivstovan 1999) Mjørkadalur og Sornfelli radar og troposcatter Johansen, Sámal T.F.: Færøerne under den kolde krig de militære installationer (Løgmansskrivstovan, 1999). Pedersen, Georg Sylvest: Forsvaret i Mjørkedal som jeg husker det (Færøerne, 2007). Westergaard, Finn: Fra ASTA til SKYLIGHT og GOTHAM. En beretning om Flyvevåbnets kontrol- og varslingstjeneste (Flyvevåbnets Historiske Samling, 2007). Cocroft, Wayne D. og Thomas, Roger J. C.: Cold War. Building for Nuclear Confrontation (English Heritage, 2003). Færøernes Kommando: Pages/default.aspx Samtale med Peter Christian Gram: Orlogskaptajn, Chef for Støtte- og Forvaltningsafdelingen (Færøernes Kommando 2012). SEKTION 04 GRØNLAND Grønlands koldkrigsanlæg Berry, A. D.: Cryolite, the Canadian aluminium industry and the American occupation of Greenland during the Second World War (The Polar Journal 2012, Volume 2, Issue 2, s ). Lidegaard, Bo: Grønlandsaftalerne af 1941 og 1951 i: John T. Lauridsen, Rasmus Mariager, Thorsten Borring Olesen & Poul Villaume (red.): Den Kolde Krig og Danmark. Petersen, Nikolaj: Grønlands strategiske rolle i: John T. Lauridsen, Rasmus Mariager, Thorsten Borring Olesen & Poul Villaume (red.): Den Kolde Krig og Danmark. Taagholt, J.: Grønland, baser på i: John T. Lauridsen, Rasmus Mariager, Thorsten Borring Olesen & Poul Villaume (red.): Den Kolde Krig og Danmark. 01 Thule Air Base Clark, E. F.: Camp Century evolution of concept and history of design construction and performance. Technical report 174 (Cold Regions Research and Engineering Laboratory, 1965). Mellor M.: Methods of Building on permanent snowfields (Cold Regions Research and Engineering Laboratory, 1968). Pedersen, Nikolaj: The Iceman that never came Project Iceworm the search for a NATO deterrent, and Denmark, (Scandinavian Journal of History vol 33 no. 1 pp , 2008). Taagholt, J.: Thule Air Base (Tidsskriftet Grønland, 2002, 2. s ). Taagholt, J.: Thulebasen i: B. H. Jakobsen, J. Bøcher, N. Nielsen, R. Guttesen, O. Humlum & E. Jensen (red.): Topografisk Atlas Grønland (Det Kongelige Danske Geografiske Selskab og Kort & Matrikelstyrelsen, 2000). Taagholt, J.: Thulebasen i: John T. Lauridsen, Rasmus Mariager, Thorsten Borring Olesen & Poul Villaume (red.): Den Kolde Krig og Danmark. Gads Leksikon (Gad, 2011). Weiss, Erik D.: Cold War under the ice: The Army s bid for a Long-Range Nuclear Role, (Journal of Cold War Studies, 2001, Volume 3 no. 3, s ). 02 Det mystiske mikrofilmdepot Kristensen, A. S., Villadsen, S. & Christensen, T. L. 2012: Skatten på Grønland (Land inspektøren 2012, 5 s ). 03 DYE stationer Cloe, John H.: Skibirds on the Ice Cap (Journal American Aviation Historical Society, 1977, Volume 22, no 2. s ). Fletcher, Roy J.: Military Radar Defence Lines of Northern North America: a Historical Geography (Polar Record 26 (159), 1990, s ). Hubbell, John, You are under attack The Strange Incident of October 5 (Readers Digest 78 April 1961, s ). Jeffrey, Brian Simon: Adventures from the Coldest Part of the Cold War (E-Book, 2012: Cold-War-Adventures-Rev2.5.pdf). Walsh, Michael R. & Herbert T. Ueda: Structural Analysis of DEW Line Station DYE-2, Greenland (Cold Regions Research & Engineering Laboratory, 1998). 04 Kangerlussuaq / Sondrestrom Air Base Balchen, B., C. Ford & O. Farge: War Below Zero: The Battle for Greenland (Houghton Mifflin, 1944). Fletcher, Harry R.: Air Force Bases Volume II, Active Air Force Bases outside the United States of America (Center for Air Force History, United States Air Force, 1993). 05 Kangilinnguit / Grønnedal Jensen, Per Herholdt: Grønlands Kommando i 50 år (Aschehoug, 2001). Krebs, C.: Snesmeltningslaviner Tidsskriftet Grønland 1957, nr Narsarsuaq Ancker, Paul: Narsarsuaq Air Base (B.W-1), (Tidsskriftet Grønland, nr ). Guldager, O.: Træk af Narsarauaqs historie. (Tidsskriftet Grønland, nr. 4 pp , 1993). Vestergaard, Å. M.: Narsarsuaq indfaldsport til Sydgrønland med en spændende historie i: B. H. Jakobsen, J. Bøcher, N. Nielsen, R. Guttesen, O. Humlum & E. Jensen(red.): Topografisk Atlas Grønland (Det Kongelige Danske Geografiske Selskab og Kort & Matrikelstyrelsen, 2000).

5 210 Sektion 05 LITTERATUR ALFABETISK 40 år med NEPS forsvarets olierørsledning. (POL- Divisionen, 1995). A Albrethsen, Svend Erik: Civile anlæg, dækningsgrave mm. i Københavns Kommune. Foreløbig udgave. (Statens Forsvarshistoriske Museum, 2010). Allied Joint Host Nation Support. Doctrine and Procedures, AJP-4.5 (NATO, 1987). Ammunitionsarsenalet 300 års jubilæum. Særnummer af Teknisk Kontakt (Hærens Materielkommando, 1976). Ammunitionslære (Ammunitionsarsenalet, udateret hæfte). Analyse af beredskabet. Bilagsbind II; Beredskabsstyrelsen beskrivelse af det nuværende beredskab (Indenrigsministeriet, 1997). Ancker, Paul: Narsarsuaq Air Base (B.W-1), (Tidsskriftet Grønland 1993, nr. 4). Andersen, Jens: Tysk invasionsforsvar i Danmark (Statens Forsvarshistoriske Museum, 2007). Andersen, Ole Gellert: Flyvepladsen på Skrydstrup Mark (Historiefonden for FSN Skrydstrup, 2003). Ansat ved Ammunitionsarsenalet (Ammunitionsarsenalet, udateret hæfte). B Baggesgaard, Ole m.fl.: Hjemmeværnsskolen (Hjemmeværnskolen, 2009). Balchen, B., C. Ford & O. Farge: War Below Zero: The Battle for Greenland (Houghton Mifflin, 1944). Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde af 11. juni 1992 (Kirkeministeriet, 1992). Beretning fra den i 1969 nedsatte forsvarskommission (Forsvarsministeriet, 1973). Berry, A. D.: Cryolite, the Canadian aluminium industry and the American occupation of Greenland during the Second World War (The Polar Journal 2012, Volume 2, Issue 2, s ). Betænkning nr. 521, Afgivet af det af Forsvarsministeren under 8. december 1964 ned satte udvalg vedrørende befalingsmandsuddannelsen og arbejdsklimaet i forsvaret, 5. del, Tjenestestedernes indretning og udstyr. (Forsvarsministeriet, 1969). Betænkning om beskyttelsesrum afgivet af det af indenrigsministeriet den. 29. september 1977 nedsatte udvalg vedr. civilforsvar og brandvæsen m.v. Betænkning nr. 863 (Indenrigsministeriet, Betænkning om civilforsvar og brandvæsen m.v. afgivet af det af Indenrigsministeriet den 29. september 1977 nedsatte udvalg. Betænkning nr. 860 (Indenrigsministeriet, Betænkning om opgave- og byrdefordeling afgivet af det af Indenrigsministeriet den 29. september 1977 nedsatte udvalg om civilforsvar, brandvæsen mm. Betænkning nr. 864 (Indenrigsministeriet, Betænkning om uddannelse af værnepligtige i Civilforsvaret. Betænkning nr. 862 (Indenrigsministeriet, Bonde, Torben: Luftværnsgruppen i M. F. Møller (red): Flyvevåbnet. Historie og udvikling (1966). Bornholms Museum Dokumentations arbejde udført af Bornholms Museum i sam arbejde med den polske journalist Robert Kisiel. C Christensen, Arne: Fra morsenøgle til datanet Flyvevåbnets Signaltjeneste gennem et halvt århundrede (Flyvevåbnets Historiske Samling, 1996). Christensen, Ivan: Totalforsvaret (Forsvarskommandoen 1983). Christensen, Jens Ole, Hans Chr. Johansen & Jørgen Mikkelsen: Den danske garnisonsby i: Gunnar Artéus (red.): Nordens garnisonsstäder (Probus, 1997). Christensen, Jens Ole: Ide, engagement, mennesker. Hjemmeværnet (Hjemmeværnet og Statens Forsvarshistoriske Museum, 2009). Christmas-Møller, Wilhelm: Obersten og Kommandøren. Efterretningstjeneste, sikkerheds politik og socialdemokrati (Gyldendal, 1995). Cirkulære om klemten med kirkeklokker til varsling af radioaktivt nedfald af 15. december 1978 (Kirkeministeriet, 1978). Cirkulæreskrivelse om orientering om beskyttelsesrum af 19/ (Civilforsvars styrelsen 1986). Clark, E. F.: Camp Century evolution of concept and history of design construction and performance. Technical report 174 (Cold Regions Research and Engineering Laboratory, 1965). Clemmesen, Michael H.: Koldkrigsudredningen og Danmark i Den Kolde Krig (Forum for Forsvarsstudier, 2005). Cloe, John H.: Skibirds on the Ice Cap, Journal American Aviation Historical Society (1977, Volume 22, no 2. s ). Danmark under Den Kolde Krig, Bind 1 4 (Dansk Institut for Internationale Studier, 2005). D Danmarks totalforsvar (Forsvarsministeriet, 1983). Davidsen, Steen: Basic Cover 1954 en landsdækkende flyvefotografering anno 1954 (Perspektiv nr , s. 5 11). Davidsen-Nielsen, Hans: I en højere sags tjeneste (Politiken, 2007). Davidsen-Nielsen, Hans: Spionernes krig. Historien om Forsvarets Efterretningstjeneste (Politiken, 2008). Dich, Preben: FOV: Folk og Værn gennem 50 år. Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste (Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste, 1991). Driftsplan for Oksbøl Skyde og Øvelsesterræn (Miljøministeriet og Skov- og Naturstyrelsen 1993). Dupont, Henrik: Basic Cover 1954 i: John T. Lauridsen, Rasmus Mariager, Thorsten Borring Olesen & Poul Villaume (red): Den Kolde Krig og Danmark. F Fakta om forsvaret (Forsvaret Oplysnings- og Velfærdstjeneste, 1978). Falk-Portved, Søren (red.): CAOC Finderup (Flyvevåbnets Historiske Samling, 2013). Fletcher, Harry R.: Air Force Bases Volume II, Active Air Force Bases outside the United States of America (Center for Air Force History, United States Air Force, 1993). Fletcher, Roy J.: Military Radar Defence Lines of Northern North America: a Historical Geography, Polar Record 26 (159), 1990, s Flådens fremtid. Hvor stævner vi hen? (Søe- Lieutenant- Selskabet, 1987). Flådestation Frederikshavn. Søværnet i Frederikshavn (Flådestation Frederikshavn, 2002). Thomsen, Jes: Søværns Orientering 5, 1999, s Fra CBU-korps til Beredskabskorps (Beredskabsstyrelsen, 2013). Frank, Bent: Forsvarets Bygningstjeneste et tilbageblik over de 50 år i: Torsten Cumberland Jacobsen (red.): Forsvaret i Byggeriet Byggeriet i Forsvaret. Forsvarets Bygningstjeneste (Holbæk, 2002, s. 9 45). Frantzen, Ole L. & Knud J.V. Jespersen (red.): Danmarks krigshistorie. Bind (Gad, 2008). Friis, Thomas Wegener: Den usynlige front. DDR s militære spionage i Danmark under den kolde krig (Lindhardt og Ringhof, 2005). G Grossmann, Werner: Den Sidste Spionchef (2004). Grundbog for orlogsgaster (Søværnets Operative Kommando, 1976). Grønland under Den Kolde Krig, Bind I II (Dansk Udenrigspolitisk Institut, 1997). Guldager, O.: Træk af Narsarauaqs historie. (Tidsskriftet Grønland, nr. 4 pp , 1993). Gustafsen, Claus Just: Flådestation Frederikshavn runder 50 år, Marineforeningen. (Medlemsblad for Danmarks Marineforening. Nr. 4, august 2012, s ). H Hallion, Richard P.: Precision guided munitions and the new era of warfare. APSC Paper no. 53 (Air Power Studies Centre, 1995). Hansen, Peer Henrik, Thomas Tram Pedersen & Morten Stenak: Den Kolde Krigs anlæg. Baggrunds notat version 8 (Kulturstyrelsen, 2013). Hansen, Peer Henrik: Da Yankee erne Kom Til Danmark (Lindhardt & Ringhof, 2008). Hansen, Peer Henrik: Knytnæven mod Øst Langelandsfort (Øhavsmuseets Forlag, 2013). Hansen, Peer Henrik: På afgrundens rand Cubakrisen 1962, den kolde krig og Danmark (Øhavsmuseets Forlag, 2012). Harnow, Henrik: Viden om den danske tekniske rådgivnings historie 1850 til i dag (Foreningen af Rådgivende Ingeniører, 2004). Havrehed, Henrik: De tyske flygtninge i Danmark (Syddansk Universitetsforlag, 1987). Helldén, Bengt: Fra hede til flyveplads. En bog om Flyvestation Karup gennem 60 år (Viborg, 2000).

6 Litteratur alfabetisk 211 Hillingsø, Kjeld: Trusselsbilledet. En koldkriger taler ud (Gyldendal, 2005). Hoff, Ove Høegh-Guldberg (red.): Safeguarding Security in the Baltic Approaches, (Public Information Office, Joint Headquarters NORTHEAST, 2004). Hoffmann, Margarete: Flugten fra Østpreussen 1945, Brudstykker fra Blicheregnen (2005). Hubbell, John, You are under attack The Strange Incident of October 5 (Readers Digest 78 April 1961, s ). Højbjerg, Claus: Gode historier gennem 50 år. POL- Divisionen (2005). I I Krigens Fodspor forsvarsbyggeri i Danmark (Kulturarvsstyrelsen, 2010). Information om Almegårds Kaserne. (Forsvaret, 1978). Interview med Poul Anker Pedersen & Bent Søndergaard på Bornholms Museum, Ipsen, Leif (red.): Oksbøllejren gennem 50 år (Kommandantskabet i Oksbøllejren, Ipsen, Leif: Flygtningelejre i Ribe Amt II. Nymindegablejren (Fra Ribe Amt bind 23, nr. 2, 1985). J Jacobsen, Torsten Cumberland (red.): Forsvaret i Byggeriet Byggeriet i Forsvaret. Forsvarets Bygningstjeneste (Holbæk, 2002). Jagd, Palle Bolten (red.) Danske Forsvarsanlæg i 5000 år. III. Del. Efter 1932 (Martins Forlag, 1984). Jeffrey, Brian Simon: Adventures from the Coldest Part of the Cold War (E-Book, 2012: Cold-War-Adventures-Rev2.5.pdf). Jensen, C. P.: Modstandskamp i Vestjylland før og efter 5. maj 1945 (1985). Jensen, Per Herholdt: Grønlands Kommando i 50 år (Aschehoug, 2001). Jensen, Wagner: Nægterliv i Kompedal (St. Restrup Årbog, 1934, s ). Jepsen, Palle Uhd & Marianne Ploug: Blåvand (Museet for Varde By og Omegn, 2009). Jepsen, Palle Uhd & Marianne Ploug: Vejers (Museet for Varde By og Omegn, 2006). K Korsgaard, Peter: Kort som kilde en håndbog om historiske kort og deres anvendelse (Dansk Historisk Fællesråd og Sammenslut ningen af lokalarkiver, 2006). Krebs, C.: Snesmeltningslaviner (Tidsskriftet Grønland 1957, nr. 5). Kristensen, A. S., Villadsen, S. & Christensen, T. L. 2012: Skatten på Grønland (Landinspektøren 2012, 5 s ). Kristiansen, Jette m.fl: En ekspropriation og dens følger. (Rapport DSH/E L Et casestudie i danske forsvars- og alliancepolitik. (Upubliceret magisterkonferens, Larsen, Svend Erik: Militærnægterproblemet i Danmark (Odense Universitetsforlag, Olesen & Poul Villaume(red.): Den Kolde Krig og Danmark. Lehnemann, Lydik Andreas: Ekspropriationen af Eventyrets Land breve og udklip m.v. 1 2 (Nørre Nebel ). Lidegaard, Bo: Grønlandsaftalerne af 1941 og 1951 i: John T. Lauridsen, Rasmus Mariager, Thorsten Borring Olesen & Poul Villaume (red.): Den Kolde Krig og Danmark. M Mellor M.: Methods of Building on permanent snowfields (Cold Regions Research and Engineering Laboratory, 1968). Merstrand, Inger: Et tragisk kapitel i hedens historie (Brudstykker fra Blicheregnen 2009). Mortensøn, Ole: Fortet og den kolde krig (Langelands Museum, 1999). Møller, Thomas Traasdahl m.fl: Enkelte af Bygningstjenestens større ingeniørarbejder, i: Torsten Cumberland Jakobsen(red.): Forsvaret i Byggeriet Byggeriet i Forsvaret. Forsvarets Bygningstjeneste (Holbæk, 2002). N NATOs Sixteens Nations. (Special Issue 1997). Nielsen, Flemming Schroll: AMF NATO s krisestyrke. (Forsvarets Oplysnings- og Velfærdstjeneste, 1981). Norrie, J.W. Gordon: Bornholms Værns Historie. (Bornholmske Samlinger, 1969). Nymindegablejren dengang og nu. (Hjemmeværnsskolen, 2011). Nymindegablejren (Hjemmeværnsskolen, udateret hæfte). Nymindegablejren. Drifts- og plejeplan (Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen og Nymindegablejren 2003). Nødbeskyttelsesrum (Civilforsvarsstyrelsen, 1987). O Ohlson, Ole m.fl.: Artilleriregimentet på Sjælsmark Kaserne. (Kongens Artilleriregiment, 2005). P Paulsen, Susanne: Glostrup Hospital gennem 50 år: (Glostrup Hospital, 2008). Pedersen, Henny T.: Stevnsfort som arbejdsplads (Østsjællands Museum, 2006). Pedersen, Poul Holt & Pedersen, Karsten: Danmarks Pedersen, Nikolaj: The Iceman that never came Project Iceworm the search for a NATO deterrent, and Denmark, (Scandinavian Journal of History vol 33 no. 1 pp , 2008). Pedersen, Poul Holt & Jørgen Fried Petersen: Politiet og det civile beredskab som en del af totalforsvaret under den kolde krig (Politihistorisk Selskabs Årsskrift, 2011). Peer Henrik Hansen, Danmark - Østersøens portner under den kolde krig i: R. Bohn, T. Wegener Friis & M. Scholz (red.): Østersø-området fra Anden Verdenskrig til den Kolde Krig (Forlaget Friis, 2007). Petersen, Mads Kr.: Hjemmeværnet i: John T. Lauridsen, Rasmus Mariager, Thorsten Borring Olesen og Poul Villaume (red.): Den Kolde Krig og Danmark. Petersen, Nikolaj: Grønlands strategiske rolle i: John T. Lauridsen, Rasmus Mariager, Thorsten Borring Olesen & Poul Villaume (red.): Den Kolde Krig og Danmark. Petersen, Nikolaj: Værnepligt i: John T. Lauridsen, Rasmus Mariager, Thorsten Borring Olesen & Poul Villaume (red.): Den Kolde Krig og Danmark. Q Qvesel, Poul: De syv sogne (Blaabjerg Egnsmuseum, 1996). R Rapport om beskyttelsesrumsberedskabet herunder udviklingen på sikringsrumsområdet (Beredskabsstyrelsen, 2002). Rasmussen, Søren Hein: Sære Alliancer. Politiske bevægelser i efterkrigstidens Danmark (Odense Universitetsforlag, 1997). S Samtale maj 2013 med Viggo Grunnet, afdelingsarkitekt i Forsvarets Bygningstjeneste og som deltog i projekteringen af Antvorskov Kaserne, først som værnepligtig arkitekt og siden som civil ansat arkitekt. Schmidt, Regin: PET s overvågning af politiske partier PET-kommissionens beretning, Bind 7 (Justitsministeriet, 2009). Schrøder, Hans A.: Det sku vær saa godt. Dansk luftforsvar under Den Kolde Krig (Flyvevåbnets Bibliotek, 2002). Seeberg, Peter: Alternative samfunds forsøg i Viborgområdet siden 1963 i: Peter Seeberg (red.): Tingenes spejl, museumstekster (Forlaget Hikuin, 2001). Skaarup H.E. & J.C. Skaarup: Almegårds Kaserne 50-års jubilæum (Bornholms Tidende, 1996).

7 212 Sektion 05 Slumstrup, Finn: Generøsitet et gedigent Viborgord i: Peter Seeberg (red.): Tingenes spejl, museumstekster (Forlaget Hikuin, 2001). Slumstrup, Finn: Der er ingen ende på Jylland (Attika, 1978). T The Royal Danish Navy. A Versatile Navy Transiting into the Future. Naval Forces. (International Forum for Maritime Power. Special Issue 2005). Tilladelse til fortsat drift af North European Pipeline System (NEPS) (Miljøministeriet, 2010). Taagholt, J.: Thule Air Base, Tidsskriftet Grønland (2002, 2. s ). Taagholt, J.: Thulebasen i: B. H. Jakobsen, J. Bøcher, N. Nielsen, R. Guttesen, O. Humlum & E. Jensen(red.) Topografisk Atlas Grønland (Det Kongelige Danske Geografiske Selskab og Kort & Matrikelstyrelsen, 2000). Taagholt, J.: Thulebasen i: John T. Lauridsen, Rasmus Mariager, Thorsten Borring Olesen & Poul Villaume (red.): Den Kolde Krig og Danmark. Gads Leksikon (Gad, 2011). Taagholt, J.: Grønland, baser på i: John T. Lauridsen, Rasmus Mariager, Thorsten Borring Olesen & Poul Villaume (red.): Den Kolde Krig og Danmark. ARKIVMATERIALE A339 Ekspropriation (Blåvandshuk lokalhistoriske arkiv). Flygtningeadministrationens arkiv. Ikke-tyske flygtninge. (Rigsarkivet, RA). Arkivmateriale og billedsamling fra NEPS- Divisionens hovedkvarter i Frederikshavn. AVISER Ekstra Bladet 22. september Ekstra Bladet 24. januar Politiken 26. november WEBSITES E3579v155mmGranatAMAmmuniti.htm Vestergadebunkeren Koldkrigsbunkeren-742.aspx V Vestergaard, Å. M.: Narsarsuaq indfaldsport til Sydgrønland med en spændende historie i: B. H. Jakobsen, J. Bøcher, N. Nielsen, R. Guttesen, O. Humlum & E. Jensen(red.): Topografisk Atlas Grønland (Det Kongelige Danske Geografiske Selskab og Kort & Matrikelstyrelsen, 2000). Villaume, Poul: Allieret med forbehold. Danmark, NATO og den kolde krig. En studie i dansk sikkerhedspolitik (Eirene, 1994). Voxtorp, Sven: Servicechef på toppen 6 ½ år på toppen. Interview med kommandør. W Walsh, Michael R. & Herbert T. Ueda: Structural Analysis of DEW Line Station DYE-2, Greenland (Cold Regions Research & Engineering Laboratory, 1998). Weiss, Erik D.: Cold War under the ice: The Army s bid for a Long-Range Nuclear Role, (Journal of Cold War Studies, 2001, Volume 3 no. 3, s ). Westergaard, Finn: Fra ASTA til SKYLIGHT og GOTHAM. En beretning om Flyvevåbnets kontrol- og varslingstjeneste (Flyvevåbnets Historiske Samling, 2007). Wilhjelm, Preben: Fra min tid (Gyldendal, 2005). Wolf, Markus: Manden uden ansigt (1983).

8 Forfattere 213 FORFATTERE INGE BISGAARD Arkitekt MAA. Museumsinspektør Grønlands Nationalmuseum og Arkiv. Mere end 30 års erfaring indenfor byggebranchen. Har siden 2005 drevet Tegnestuen Arkitekti ApS og arbejdet med registrering og vurdering af fredede bygninger i Grønland som konsulent for Grønlands Nationalmuseum og Arkiv. JACOB BJERRING-HANSEN Cand. mag i historie med bifag i etnologi. Museumsdirektør for Bornholms Museum, tidligere inspektør ved Arbejdermuseet med ansvar for industrihistorie og kulturmiljøer. Har desuden arbejdet ved Nationalmuseet med udstillingen Danmarkshistorier. ERIK B. HANSEN Afdelingsarkitekt MAA. Ansat i Forsvarets Bygningstjeneste i Chef for projektlederafdelingen i København og Viborg fra Overført til Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste i 2006 og chef for Byggestøttecenter på Høvelte Kaserne. Fra 2008 projektleder på Danmarks Internationale Monument i Kastellet. Projektchef for pilotprojekt restaurering og modernisering af Nyboder. PEER HENRIK HANSEN Cand. mag. i historie, ph.d. i efterretningshistorie. Afdelingsleder på Koldkrigsmuseum Langelandsfort, Øhavsmuseet. Har siden 1998 beskæftiget sig indgående med Den Kolde Krig. Har blandt andet været medforfatter til koldkrigsudredningen fra DIIS og selv udgivet en række bøger og artikler om Den Kolde Krig. Hans bog fra 2011 Second to none US Intelligence in Northern Europe blev indstillet til den internationale pris Intelligence Book of the year JENS HEINRICH Cand. mag. i kultur- og samfundshistorie fra Ilisimatusarfik, ph.d. i arktiske kultur-, sprog- og samfundsforhold med en afhandling om Grønlands modernisering i perioden med udgangspunkt i embedsmanden Eske Bruns virke. Arbejder pt. under Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer et samarbejde mellem Københavns Universitet og Ilisimatusarfik / Grønlands Universitet. LINE HØJGAARD Cand. mag i historie med suppleringsfag i litteraturhistorie. Museumsinspektør på Museum Silkeborg-Blicheregnen siden Tidligere museumsformidler på Viborg Stiftsmuseum og deltog bl.a. i projektet Viborg historie. JENS FOG JENSEN Cand. mag. og ph.d. i forhistorisk arkæologi. Projektseniorforsker på Nationalmuseet. Fra museumsleder Qasigiannguit lokal museum, Bygningsrenovering af Grønlands ældste træhus. Forskningsprojekter: Sydostbugt-projektet om ændringer i boligform og socialstruktur i for historisk tid i Sydostbugten, Vestgrønland. Dansk Pearyland Fond, Northernmost Ruins of The Globe, Historisk-arkæologiske undersøgelser af tyske og danske vejrstationer fra 2. Verdenskrig i Nordøstgrønland. JOHN V. JENSEN Cand. mag. i historie, dansk og filosofi. Museumsinspektør på Museet for Varde By og Omegn siden Tidligere projektmedarbejder ved Statsbiblioteket i Aarhus. MARTIN JESPERSEN Cand. mag. i historie, MA War Studies. Museumsleder ved Oplevelsescenter Vestvolden, Ejbybunkeren i Rødovre siden Tidligere museumsinspektør på Statens Forsvarshistoriske Museum. SÁMAL TRÓNDUR FINNSSON JOHANSEN Cand. scient. soc. i historie og geografi. Leder af nationalarkivet, Færøernes Nationalarv siden Arkivar samme sted fra Forskningsprojekt om Færøernes rolle under den kolde krig EVAN LADEFOGED Officer i CF-korpset, sektionschef for Bygninger og Anlæg i Beredskabsstyrelsen. Varetager afvikling, hhv. bevarelse af Beredskabsstyrelsens kommandocentraler og regeringsanlæg Har tidligere bl.a. arbejdet med uddannelse af værnepligtige, lærer på officersskole, administrationsofficer ved CF-region VI, souschef/chef for beredskabsog sekretariatsafdeling ved Beredskabsstyrelsen Nordsjælland, Hillerød. HANS MUNK PEDERSEN Cand.phil. i historie. Siden 2011 museumsinspektør på Nordjyllands Kystmuseum i Frederikshavn. Tidligere ansat på Rigsarkivet og derefter konsulent i Hundested Kommune. Museumsinspektør på Bangsbo Museum og Arkiv i 1986, fra 1991 som museumsleder. POUL HOLT PEDERSEN Cand. scient. adm. Ejendoms- & Servicechef i en stor dansk virksomhed og har tidligere varetaget en række chefposter på hospitaler. Har skrevet et stort antal artikler om den civile sektors beredskabsplanlægning. Er medforfatter til bogen Danmarks dybeste hemmelighed. REGAN VEST regeringen og kongehusets atombunker. THOMAS TRAM PEDERSEN Cand. mag. i historie. Overinspektør og museumsfaglig chef på Koldkrigsmuseum Stevnsfort, Østsjællands Museum. Tidligere souschef på Statens Forsvarshistoriske Museum. Har gennem 15 år beskæftiget sig med Den Kolde Krigs historie og kulturarv, herunder den militære bygningskultur. MORTEN STENAK Cand. scient. i kulturgeografi og ph.d. i historie. Projektleder for Den Kolde Krigs anlæg. Konsulent i Kulturstyrelsen og Kulturarvsstyrelsen siden 2008 indenfor kulturmiljø og planlægning. Tidligere ansættelser indenfor historisk landskabsforskning og fysisk planlægning på Den Kongelige Veterinærog Landbohøjskole, Vejle Amt, Syddansk Universitet og Danmarks Miljøundersøgelser.

9 214 Sektion 05 BILAG 1: TYPOLOGI FOR DEN KOLDE KRIGS ANLÆG Den Kolde Krigs anlæg kan inddeles efter denne funktionelle typologi. Inddelingen er udviklet i forbindelse med Statens Forsvarshistoriske Museums projekt Den Kolde Krigs danmarkskort. Typologien er siden forfinet i Kulturstyrelsens koldkrigsprojekt og har anvendt i kortlægningen til at skabe overblik over de forskellige typer af militære og civile anlæg. OVERVÅGNING OG KOMMUNIKATION Anlæg Eksempler Radar- og pejlingsanlæg Luftrumsradar Skovhuse Farvandsradar KYRA Varslingsradar Forward Scatter Radiopejler Torphøj Trafikkontrolradar TACAN, Kastrup UDDANNELSE Anlæg Kaserner Regimentskaserne Marinekaserne Flyvestation Militærnægterlejr Øvrig indkvartering Eksempler Antvorskov Holmen, Gedser Stensved Kompedallejren Sofielundlejren Observationsanlæg Kystudkigspost Kystudkigshytter Luftmeldepost Luftmeldetårne Sonar- og hydrofonanlæg Efterretningsanlæg Radiolyttepost Dueodde lyttepost Radiopejlestation FCR Teleaflytningsanlæg Munklinde Radio- og tele kommunikationsanlæg Radiostation Flåderadio Stevns Radiokædeanlæg Skrøbelev Datakommunikations anlæg Tosca Telefonanlæg Sikrede telefonlinjer, telefonbokse Radio- og TV-sendere DR Skoler Grundskole Officersskole Befalingsmandsskole Specialskole Forskning Kursuscenter Øvelsespladser Øvelsesterræn Eksercerplads Skydeterræn Skydebane Støttestruktur/lejr Auderød Frederiksberg Slot Sønderborg Kaserne Hvims, søværnets havarikursus Østerbro Kaserne Gurrehus Oksbøl Arnkil Hevring Aflandshage Borrislejren BESKYTTELSE OG CIVILT BEREDSKAB Anlæg Eksempler Hospitaler Hospital Forbindingsplads Nødhospital Københavns Kommunehospital Evakuering Nødanlæg til evakuering Nørrevangsskolen i Slagelse Beskyttelsesanlæg Sikringsrum Tilflugtsrum Beskyttelsesrum Civilt beredskab Politistaion Brandstation Redningsberedskab KOMMANDO OG FØRING Anlæg Eksempler Kommandoanlæg Nationalt militært kommandoanlæg SOK, FTK Regionalt militært kommandoanlæg Militærregion Lokalt militært kommandoanlæg Nationalt civilt kommandoanlæg REGAN VEST, Bernstorffbunkeren Regionalt civilt kommandoanlæg Totalforsvarsregionsbunker Lokalt civilt kommandoanlæg Hadsund, Odense NATO kommandoanlæg CAOC Kontrolcentraler Luftrumskontrol LAVAC Farvandskontrol Marinedistrikter kystudkigsstationer Administration National administration FMN, FBT Regional administration Landsdelskommando Lokal administration Bygningsdistrikt Øvrige arealer og bygninger Tekniske tjenester Geodætisk Institut Støttefunktion, indkvartering Soldaterhjem

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager

Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager Resultater fra Danmarks mesterskab i jagtskydning Den 4. juli i Krogager NR. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 4 Søren Astrup Senior Sevel 40 40 39 40 79 80 40 40

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM

DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM 17. august 2015 DELTAGERE I EKSPERTPANELER ANVENDT AF NYT KAMPFLY PROGRAM A) STRATEGISK EVALUERING I forbindelse med den strategiske evaluering er der anvendt tre ekspertpaneler. I de følgende oversigter

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007

RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 StævneProgram 19-08-2007 23:05 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.3.4 Juni 2007 RESULTATLISTE FOR Aalborg Skyttekreds Pistolterrænstævne 2007 Pistolterræn - Klasse JUN 1 05N-17450 Henrik Hjelm Hansen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Militærregion... 1. Civilforsvarsregionen... 5. Civilregionen... 7. Beredskab Storkøbenhavn... 8

Militærregion... 1. Civilforsvarsregionen... 5. Civilregionen... 7. Beredskab Storkøbenhavn... 8 Regionskommandocentraler i region VI Tilbage til forsiden. Læs mere om det civile beredskab på regionalt niveau her. Læs mere om de regionale kommandocentraler generelt her. Indhold Militærregion... 1

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2012-13 Individuelle resultater Luftpistol Klasse 1 1 16916 Rune Knudsen 291 291 582 291 2 32639 Heidi Bergholt Madse 289 287 576 288 3 14860 Bo Lykholt Andreasen

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 2 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening 36 42 3 9 Conni Elmholt 1051p Sogns Jagtforening 34 41 4 173 Inge-Lise Jensen 1052 Sevel

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015

Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Dansk mesterskab i Damer,Junior, Old boys, Super-Veteran og Veteran den 5. juli 2015 Nr. Ryg. Navn Klasse By Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud Duer Skud 1 47 Marie-Louise Achton-Lyng Damer KFK 37

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Chef i teknik og miljø

Chef i teknik og miljø Deltagerliste Chef i teknik og miljø /SKS TCH080305-DKH 95 deltagere Onsdag den 05.03. - torsdag den 06.03.2008 Navn og stilling Jens Dicksen Jensen Chef for Teknik & Miljø Anna Sofie Poulsen Chef for

Læs mere

MTB - Vintercup - 5 Afd. - Randers - Romalt Bakker - 26. februar 2015

MTB - Vintercup - 5 Afd. - Randers - Romalt Bakker - 26. februar 2015 MTB - Vintercup - 5 Afd. - - Romalt Bakker - 26. februar 2015 Navn Klub 1 omgang 2 omgang 3 omgang 4 omgang 5 omgang Total Klasse 1: 1 Rasmus Feldballe 00:14:02 00:13:01 00:13:06 00:13:24 00:13:26 01:07:02

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel

5. juli 2013. Bekendtgørelsen findes sidst i dokumentet. Panelet og de tre udvalgs opgaver fremgår af bekendtgørelsen. Det strategiske panel Kulturstyrelsen H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 3373 3373 Telefax 3391 7741 post@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk 5. juli 2013 Sammensætning af personer i Kulturstyrelsens

Læs mere

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold

Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnummer Foreningsby Skydning Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 68 Hadsund Jagtforening Veteran 111 124 450 Jørgen Schmidt 1904 Hadsund Jagtforening 38 40 449 Børge Sørensen

Læs mere

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund

2014 / 2015. 5. afd. 26. februar 2015 Romalt Bakker. Arrangør: PI-Randers Dansk Politiidrætsforbund 26. februar 2015 Romalt Bakker 2014 / 2015 5. afd. Arrangør: PI- Dansk Politiidrætsforbund Formanden har ordet Som formand for politiidrætsforening vil jeg gerne byde velkommen til MTB-vintercuppen. Efter

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns

Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 Pr. 31.07.2010 2010 Gns Rangliste 2010 - Olympisk trap Rangliste Total 2010 2010 Gns Senior Klub 1 Ole Kristensen Viborg 582 116,4 116 117 120 115 114 2 Jacob Jensen Viborg 565 113,0 112 113 114 119 107 3 Peter Hertz Viborg 564

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

FÆRØERNES MILITÆRE UDBYGNING

FÆRØERNES MILITÆRE UDBYGNING 166 Sektion 03 FÆRØERNES MILITÆRE UDBYGNING Sámal Tróndur Finnsson Johansen Som følge af primært amerikanske militærstrategier anlagdes militære installationer i Færøerne, i form af radar-, navigations-

Læs mere

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne

RESULTATLISTE Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne Steen Nielsen Fra: Gemt af Windows Internet Explorer 8 Sendt: 30. november 2011 18:30 Emne: Resultatliste - Kongsted Å^ben 15M riffelstaevne 29-11-2011 11:00:14 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE Kongsted

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Aalborg Skyttekreds Terrænpistolstævne, den maj 2006

Aalborg Skyttekreds Terrænpistolstævne, den maj 2006 FORENINGSHOLD, CAL..22 1 Brøndby Skytteforening 1 12-1118 Michael Friis 65/31 1 12-189 Finn Berg 69/33 2 12-1290 Peter Wolff 61/28 3 12-1100 Kion Normann 59/28 3 12-1403 Allan Larsen 55/26 TOTAL 309/146

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

RESULTATLISTE Mårup Pistolterræn 2014 Mårup DDS SP v.3.14.4.1 Station 1 Skive Farve Afstand Stilling Mål 1 Oval 4 Sort 51 Høj knælende Mål 2 Tønde 1 Gul 22 Høj knælende Mål 3 1/7 Grøn 22 Høj knælende Station

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER

DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER DE DANSKE GARDERFORENINGERS LANDSSKYDNING 200 M 2011 HOLD - SENIORER 1. DIVISION 1 594,30 Frederiksborg Amts Garderforening - 1 2 588,19 Garderforeningen i København - 1 3 577,18 Garderforeningen i København

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller

Middelfart Resort og konferencecenter. Samlet deltagerantal på kurset: 121. Christian Heine Lerche Møller Kursusnummer 927 Kursusnavn Chaufførkonferencen 2011 Afholdelsessted Middelfart Resort og konferencecenter Startdato 30/05-11 Slutdato 31/05-11 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Preben Mandrup,

Læs mere

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1

Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 31 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 1 J Lars Holm 45 1 100 24 76 1 2 J Kim Jensen 44 1 DATO April Plas. Kl. NAVN Ald. Grp. Total Møde Løb 3 2 5 7 DAMER D Donna Siely Christophersen 56 3 0 0 0 H25 J Lars Holm 45 00 24 76 2 J Kim Jensen 44 97 39 58 3 J Niels Christensen 45 2 87 35 52 4 J Troels

Læs mere

Militærregionen... 1. Civilforsvarsregionen... 1. Civilregionen... 5

Militærregionen... 1. Civilforsvarsregionen... 1. Civilregionen... 5 Regionskommandocentraler i region I Tilbage til forsiden. Læs mere om det civile beredskab på regionalt niveau her. Læs mere om de regionale kommandocentraler generelt her. Indhold Militærregionen... 1

Læs mere

Danske Politimesterskaber i cykling 2009 - resultat - linieløb

Danske Politimesterskaber i cykling 2009 - resultat - linieløb Mesterskabsklasse - 108 km. 1 4 DEN Henrik Bandsholm Vestegnens Politi Idrætsforening 2:59:04 2 9 DEN Hans Hoffmann Horsens PI +00:04 3 6 DEN Anders Nyholm-pedersen Vestegnens Politi Idrætsforening st.

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Det store overblik 2015 Raklev (17/4/2015) HOLD TRÆNER TLF MOBIL MAIL

Det store overblik 2015 Raklev (17/4/2015) HOLD TRÆNER TLF MOBIL MAIL jyjs@novonordisk.com, Fodboldudvalg/formand Johnny Jensen 4400 40684574 ditteogjohnny@hotmail.com Fodboldudvalg/kontingent/Næstformand/ Drengeudvalg Peter Thornsen 4400 25144649 thornsen@ka-net.dk Fodboldudvalg/herresenior

Læs mere

Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1)

Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1) Resultatliste Politimesterskaber i Maraton 2012. Mesterskabsklasse (klasse 1) 1 6566 Tony Wang Markussen guld Københavns Vestegn 02:48:39 2 6590 Torben Klose sølv Fyn 02:57:10 3 2227 Martin Gravesen bronze

Læs mere

Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 155 2 Christian Vildhøj FAGI 164 3 Heino H. Eriksen SGI 165 T4 Simon Hansen-Nord HOI 166 T4 Jesper

Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 155 2 Christian Vildhøj FAGI 164 3 Heino H. Eriksen SGI 165 T4 Simon Hansen-Nord HOI 166 T4 Jesper Placering Navn Klub Total 1 Casper Thaarup TRRI 1 Christian Vildhøj FAGI 1 Heino H. Eriksen SGI 1 T Simon Hansen-Nord HOI 1 T Jesper Friis SGI 1 T Jakob Theilmann HOI 1 T7 Anders C. Bech IFV 18 T7 Kjeld

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

DELTAGERE / PARTICIPANTS

DELTAGERE / PARTICIPANTS Anders Johansen Anders Lund Andrea Luth Anette Pedersen Annemarie H. Kristensen Axel Grønkjær Bente Skovgaard Kristensen Berit Puggaard Birgitte Nielsen Bo Vestergaard Bodil Halkjær Kristensen Brian Askvig

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

Landsturneringen i atletik 1959-1993

Landsturneringen i atletik 1959-1993 Landsturneringen i atletik 1959-1993 Lidt historie (se jubilæumsårbogen) Ny turneringsform fra 1959. LT som forkortelsen var, blev indført. Kun fire holdkampe hvert år. Egentlig otte, men da man hver gang

Læs mere

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt)

Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Samlet resultat- og tilmeldingsliste: (Gruppeopdelt) Point Point Point Point Point Placering 1. afd. 2. afd. 3. afd. 4. afd. I alt Gruppe 1: Kæden Nyborg Kertem. Ørbæk Rygnr.: Fornavn: Efternavn: Klub:

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER M LIGGENDE GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2013 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 149/7 Christian Lemmermann Horsens 2 148/5 Axel Vermehren København 3 147/6 Rasmus Fisker Viborg 4 145/3 Gert Østergaard Holstebro

Læs mere

RESULTATLISTE EFTER 1. AFDELING - KAJS-AUTO SOMMERCUP 2008

RESULTATLISTE EFTER 1. AFDELING - KAJS-AUTO SOMMERCUP 2008 RESULTATLISTE EFTER 1. AFDELING - KAJS-AUTO SOMMERCUP 2008 Version: 10/05/2008 7 404 Magnus Nielsen Esbjerg Cykel Ring 1996 Ungdom 00:25:01 00:25:01 8 401 Rasmus Beck Knudsen Esbjerg Cykel Ring 1997 Ungdom

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

RESULTATLISTE JM 2008. 15m Std.- Grov- & Fripistol. HERNING D. 8. & 9. Feb.

RESULTATLISTE JM 2008. 15m Std.- Grov- & Fripistol. HERNING D. 8. & 9. Feb. RESULTATLISTE JM 2008 15m Std.- Grov- & Fripistol HERNING D. 8. & 9. Feb. UNGDOM U1 Præmie G Kaare Jensen Års 93 96 95 284 100 S Emil Hoff Hjort Vadum 92 91 95 278 B Kevin Blom Grønhøj Vadum 90 88 92 270

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

August (Nicolai) Petersen

August (Nicolai) Petersen Personoplysninger Litteratur (bøger og betydende artikelsamlinger) Eksponater (min. nationalt Guld) P P P Jørgen Peetz Signatur: 1937- - Programmør Har skrevet en del artikler til Dansk Posthistorisk Leksikon.

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014 8-05-04 4:57:49 - DDS SP v.3.4.4. RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 04 Holdkonkurrence: Foreningshold bk Kongsted Skytteforening runde 08973 Tobias Ellehøj Klasse: MB 97/06 99/ 396/8 08974 Kamilla

Læs mere

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker

Viborg Amtskreds-/By-stævne Bowling 2011. Individuelle rækker Damer B Anna Laura Johansen 206 170 187 COLAS 563 1 DB Katja Madsen 156 178 182 Slangetaemmer.dk 516 2 DB Christina Worre Rasmussen 169 157 174 APPLIANCE 500 3 DB Agathe Andersen 151 156 164 A A KONFEKTION

Læs mere

DANISH JOINT ARCTIC COMMAND the coolest Command on Earth

DANISH JOINT ARCTIC COMMAND the coolest Command on Earth DANISH JOINT ARCTIC COMMAND the coolest Command on Earth Nuuk, Greenland Major Karl K. Kronskjold, CH J5 (Plans) ARKTISK KOMMANDO DAGSORDEN Arktisk Kommando opgaver og enheder Samarbejde Udvikling RELEASABLE

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016

RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016 14-02-2016 15:07:25 - DDS SP v.3.15.11.1 RESULTATLISTE Hobro Egnens Skytteforening s 15 m stævne 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 114483 Thomas Marding Thorsen-Poulsen 09-116 Midtdjurs Skytteforening

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen

Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen Nr. Navn Efternavn klub klasse DM Lørdag Herre& Senior 1 Laijla Terkelsen Krogager d Marie Louise Agton Lyng HFJ d Gitte Haue Tølløse d Helle Udesen HFJ d Gustav Lagertbon HFJ j Jakob Iversen Lund j Arne

Læs mere

Herresingle JM-Veteraner - +35M/40M. Herredouble JM-Veteraner - +35M/40M. Damesingle JM-Veteraner - +35M/40M Pulje 1

Herresingle JM-Veteraner - +35M/40M. Herredouble JM-Veteraner - +35M/40M. Damesingle JM-Veteraner - +35M/40M Pulje 1 Herresingle JM-Veteraner - +35M/40M Randers Badminton Klub 1 1 Martin Quist Olesen Ikast 3 Jesper Sørensen 4 Anders Buss Jensen Triton 5 Per Busted 6 Erik Pedersen Snejbjerg 7 Jørgen Andersen 8 Michael

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012

Kommunemesterskaber Trehøje Flugtskydningsbane 2012 Klasse Navn Klub duer Skud M Karsten Buur-Mouritsen Sdr. Felding jagtforening 36 43 A Niels Olsen Sdr. Felding Jagtforening 35 43 A Gustav Nielsen Sdr. Felding Jagtforening 38 42 A Jens P. Sørensen Sdr.

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2017

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2017 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2017 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2017 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Program for sommerskole i Dansk forsvarspolitik og strategiske studier 2011

Program for sommerskole i Dansk forsvarspolitik og strategiske studier 2011 Program for sommerskole i Dansk forsvarspolitik og strategiske studier 2011 5. april, 2011 Mandag 15. august 2011 9 10 1.Velkomst og introduktion (MVR) 10 11 2. Strategiens historie og Clausewitz (MVR)

Læs mere

Veteraner mænd 2014. 100 m M30

Veteraner mænd 2014. 100 m M30 100 m 12,66s 0,0 Claus Landal, 82 2014 12,7s Frank Engmark, 57 1987 13,0s 0,5 Michael Pedersen, 73 2007 13,5s Søren K Jacobsen, 70 2002 13,5s Jens Holm, 51 1983 13,6s Claus Berentsen, 57 1991 13,7s Erik

Læs mere

OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS Rangliste 10-7-2016 OBS OBS OBS OBS WC GP OBS WC GP JWC UDT OBS SENIOR 2dag 2dag OBS OBS OBS Total 30/1 7/2 21/2 27/2 19-20/325-26/3 17/4 22-24/430/4-1/5 3-5/5 7-8/5 16/5 Nr. Navn. Klub. Klasse. KFK HOL

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 20-08-2011 19:53:08 - DDS SP v.3.11.7.12 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 200 og 300 meter 2011 Gevær, 200m. - Mesterskab BK 1 87623 Daniel Filtenborg Binder 05-101 Randers Skyttekreds 149/06 149/11 298/17

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere