A. Konstruktionsdokumentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A. Konstruktionsdokumentation"

Transkript

1 Side : 1 af 27 MBJ A/S, RÅDGIVENDE INGENIØRER A. Konstruktionsdokumentation A 1. Projektgrundlag Status: Projektnavn: Adresse Projekt nr.: Udgivet GULDLYST, FREDERICIA HAVN - GULDREGNEN A University College 8700 Horsens C. M. Østergårdsvej PRO B3 S12 Dokument nr.: Dato: Første dato Rev. Version Rev. dato Udarbejdet af: MOHAMMED AL BAYATI (MOHI) Underskrift Kontrolleret af: Underskrift Godkendt af: Underskrift

2 Side : 2 af 27 Synopsis Projektet omhandler projektering af socialpsykiatrisk botilbud beliggende ved Fredericia lystbådehavn. Projektet består af to separate bygninger, hvor der vil blive fokuseret på en af bygningerne. Bygningen Fremstår som betonelement byggeri med trapezplader i tagkonstruktionen. Den bærende hovedkonstruktion består af beton-elementer i to etage. Der er også undersøgt undersøgt for tre forskellige muligheder for udformning af en forbindelsesgangbro, som spænder mellem de to bygninger. Hvor her lægges vægt på forskellige statiske systemer samt forskelligt materiale til anvendelse i konstruktionen. Den bærende hovedkonstruktion for forbindelsesgangbroen er valgt at opfører som en bjælkebro, da gangbroer er den mest an- vendte model indenfor i denne form for byggeri.

3 Side : 3 af 27 Indhold A1. Projektgrundlag 4 1. Bygværket Bygværkets art og anvendelse Konstruktions art og anvendelse Konstruktioners afsnit Funderingsafsnit Beskrivelse af tegninger og modeller 7 2. Grundlag Normer og standarter Sikkerhed IKT- værktøjer Referencer 8 3. Forudsætninger Grunden og lokale forhold Geotekniske forhold Klima miljøtekniske forhold Konstruktioner Statisk virkemåde Længe Statisk virkemåde Skråstagsgangbro Statisk virkemåde Bjælkebro Levetid Robusthed Brand Udførelse Konstruktionsmaterialer Grund og jord Sikkerhed Direkte fundering Stribefundamenter Beton Sikkerhed Materialer Revnevidder Stål Sikkerhed Materialer Funktionskrav Laster Generelt om laster Lastkombinationer Variable laster Permanente laster Nyttelaster Naturlaster Vindlast: Seismisk last (Vandret masselast) Sne last: 27

4 Side : 4 af 27 A1. Projektgrundlag 1. Bygværket 1.1 Bygværkets art og anvendelse Nærværende redegørelse for den statiske dokumentation omhandler opførelse af et socialpsykiatrisk botilbud placeret i området på Fredericia havn, på adressen Sanddal Bakke 22, 7000 Fredericia Den statisk dokumentation omhandler et byggefelt, hver der ønskes opført to bygninger en bygning indeholdende boenhed C samt en bygning indeholdende boenhed A og B samt serviceafsnit (Denne statiske dokumentation omhandler blot boenhed A og B samt serviceafsnittet) Boenhed A og B samt serviceafsnittet er i to plan. Serviceafsnittet er forskudt en halv etage ned i forhold til boenhed A og B. I forbindelse mellem boenhed C og boenhed A og B samt serviceafsnittet etableres en forbindelsesgangbro, som muliggør, at der er fri adgang mellem de to bygninger. Der fortages tre forskellige projektforslag for forbindelsesgangbroen, hvor der arbejdes delvis på hovedprojekt niveau med en af løsningerne: - Skråstags gangbro - Bjælke gangbro. (Delvis hovedprojekt niveau) - Gitte gangbro. (Blot tegninger og beskrivelse som indgår i hovedrapport) Det skal gøres opmærksom på at boenhed A og B samt serviceafsnittet bliver kaldt for Længe 1 gennem dette projekt.

5 Side : 5 af Konstruktions art og anvendelse Byggeriet er et traditionelt betonelement byggeri, der fremtræder som pudset STO facadesystem, idet facader og gavle er STO facadesystem på betonelementer. Tagkonstruktion: Tagkonstruktionen udføres med 205 mm høje ståltrapezplader, 300 mm isolering samt tagpap. Taget udføres med ensidig taghældning på ca. 4,13 mm Vægkonstruktion: Kælderydervægge udføres med 180 mm betonelementer, herpå 250 mm isolering og 20 mm puds. Facader udføres med bærende bagmur i 150 mm betonelementer, herpå 250 mm isolering samt 20 m puds som STO facadesystem (Der skal gøres opmærksom på, at 150 mm betonelement i stue niveau boenhed B ikke har en tilstrækkelig bæreevne for lodret last, derfor skal dette element have en dimension på 180 mm) Bærende lejlighedsskel udføres normalt med 180 mm betonelementer. Ikke bærende lejlighedsskel udføres normalt med 150 mm betonelementer. Øvrige vægge udføres normalt med 100 mm betonelementer. Etageadskillelse: Dæk over kælder og stueetage udføres normalt med 220 mm forspændte hul-dækelementer. Herpå opbygges gulvkonstruktion bestående af 70 mm trykfast isolering, 65 mm armeret beton samt 5 mm gulvbelægning. (I en tidlig fase i projektet blev der givet forkert oplysning vedr. dækelementer til Brian Grøndahl. Der blev først forudsat at en 180 mm hul-dækelement, hvor overslag beregninger vist at denne dimension ikke har tilstrækkelig bæreevne) Se Bilag 6 Trapper: Indvendige trapper udføres som præfabrikerede trappeelementer af beton. Udvendige trapper udføres i stål. Terrændæk: Terrændæk udføres med 5 mm gulvbelægning støbt på 65 mm armeret insitu-støbt beton på 70 mm trykfast isolering, herunder 80 mm klaplag, 225 mm trykfast isolering samt 200 mm kapillarbrydende lag. Fundamenter: Under serviceafsnittet udføres fundamenter som direkte fundering. Fundamenter udføres som punkt- og stribefundament. Under boenhed A og B udføres dette med 3 stk. af 200 mm lecablokke understøttet på en 200 mm lastfordelingsplade af armeret beton.

6 Side : 6 af Konstruktioners afsnit Bjælke - forbindelsesgangbroen NR. TITEL PROJEKTERENDE 1.1 Dimensionering af bjælke i modullinje G3 i tagkonstruktionen MOHI 1.2 Dimensionering af søjle i modullinje G3 i facade MOHI 1.3 Dimensionering af stålplade i gulvkonstruktionen MOHI 1.4 Dimensionering af hoveddrager MOHI 1.5 Dimensionering af svejst konsol i facaden MOHI 1.6 Overslag dimensionering for betonkonsol for understøtning MOHI Udvalgte elementer i Længe 1 NR. TITEL PROJEKTERENDE 2.1 Dimensionering af dækskiver MOHI 2.2 Stabiliserende vægge Modul ØI og mellem modul Ø5-Ø6 MOHI 2.3 Dimensionering af facadeelement i modullinje Ø1 MOHI 2.4 Dimensionering af etagekryds i boenhed B MOHI 1.4 Funderingsafsnit NR. TITEL PROJEKTERENDE 1 Dimensionering af stribefundament under serviceafsnittet MOHI

7 Side : 7 af Beskrivelse af tegninger og modeller Tegninger fremgår af tegningsliste: 2. Grundlag 2.1 Normer og standarter Sikkerhed Eurocode 0 (EC0) DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner, med DS/EN 1990 DK NA Last Eurocode 1 (EC1) DS/EN Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger, med DS/EN DK NA DS/EN Snelast, med DS/EN DK NA DS/EN Vindlast, med DS/EN DK NA Betonkonstruktioner Eurocode 2 (EC2) DS/EN Betonkonstruktioner, Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner, med DS/EN DK NA Stålkonstruktioner Eurocode 3 (EC2) DS/EN Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner DS/EN Stålkonstruktioner - Del 1-5 Pladekonstruktioner Design of steel structures Geoteknik Eurocode 7 (EC7) DS/EN Geoteknik, Generelle regler, med DS/EN DK NA

8 Side : 8 af Sikkerhed Bygværk GULDLYST Længe 1 Konsekvensklasse CC2 (Middel) 2.3 IKT- værktøjer Microsoft Excel 2010 Microsoft Word 2010 Mathcad 14 STAAD.PRO V8i Auto CAD Referencer Teknisk ståbi 21. udgave (TS. 21) Beton konstruktioner, Bjarne Chr. Jensen, 1 udgave, Nyt teknisk Forlag, 2008 Betonbogen, 2. udgave 1985 (B.K) / (BCJ) Betonkonstruktioner, (Teori og udførelse), 4. udgave, 1 oplag 2005 Bygningsberegninger, Bjarne Chr. Jensen og Ole Hansen, 1 udgave 2010, Nyt teknisk Forlag, 2010 Beton element byggeriers statik, Redigeret af Jesper Frøbert Jensen, 1 udgave, 1 oplag 2010 (B.B) Lærebog i Geoteknik, Redaktion: Niels Krebs Ovesen, Leif Fuglsang og Gunner Bagge, 1 udgave, 2 oplag, 2009 (GEO) Stål konstruktioner, efter DS / En 1993, Bjarne Chr. Jensen, 1. udgave 2009 (S. K) Bjælker- og Rammebroer i Stål, Niels J. Gimsing 1986, serie F

9 Side : 9 af 27 Skråstangsbroer, Niels J. Gimsing 1988, serie F (SSB) The world of footbridges, laus Idelberger, 2001 Design of Plated Structures, 1 udgave, 2010 Pladedragere, 3 udgave Niels J. Gimsing, 2000 (DPS) (PD) Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, 2. udgave, April Forudsætninger 3.1 Grunden og lokale forhold N Guldregnen ligger op på et terræn, der er let skrånet mod sydvest. Bygningen er etableret således, at der er ensidige jordtryk på vestelige gavl i længe 1. Da terrænet ved bygningen skråner ned fra nord mod syd, skal der etableres en støtte mur til at modholde jordtrykket på vestelige gavl. (Beslutninger som er fortaget gennem projektperioden kommer på næste side)

10 Side : 10 af 27 Generelt sænkes de oprindelige arkitektkoter med 1,38 m, så fremtidig laveste gulvkoter vil ligge i kote 2,00. Ifølge lokalplan 304, Fredericia Kommune, fastsættes det, at laveste sokkelkote må af hensyn til fremtidig oversvømmelse ikke ligge under kote 1,75. Kote 3,07 /tidl. 4,45) i skæringspunkt i modullinje Øk / Ø6 bevares og videreføres langs længe 1 omtrentlig ind under mellemgangen. Terrænet stiger op mod Længe 2 til kote 4,37 (tidl. 5,75). Fra mellemgangen og ud mod vest ved parkeringspladsen, stiger terrænet igen til som landskabsarkitekt har anvist kote 4,71 (tidl. 6,09). Området med belægningssten løftes op på en stålrepos, understøttet af søjler. Der vil dermed fortsat være de rette tilgængelighedsforhold for kørestolsbrugere og gangbesværede. Øvrige koter og terrænforhold bevares som anvist fra landskabsarkitekten efter sænkning af hele niveauet på de 1,38 m.

11 Side : 11 af Geotekniske forhold Bygningen funderes i henhold til geoteknisk rapport nr. 2 fra FRANCK GEOTEKNIK A/S fra 7. december Dokumentet fremgår i bilags mappe 3.3 Klima miljøtekniske forhold 4. Konstruktioner 4.1 Statisk virkemåde Længe 1 Lodret lastnedføring: Tagskiven og dækskiven udføres med enkeltspændt trapezplader og dækelementer, der understøttes af bærende vægge og bjælker. De lodrette belastninger føres fra tagkonstruktion og dækkonstruktion til de bærende vægge (bagmur og indv. skillevægge), kældervægge og fundamenter til bæredygtig jordbund. Vandret lastnedføring: Tagskiven og dækskiven udgør sammen med de stabiliserende vægskiver i bygningens statiske system, som kan nedfører de stabiliserende laster ned til fundamentet. Det statiske system er bygget op med skivesystem, hvor den vandrette vindlast på bygningen føres af facaderne til etageadskillelserne og tagkonstruktion, hvor lasten ved hjælp af tagskiver / dækskiver føres til de afstivende vægge omkring elevator, trappe og facader samt yder- og skillevægge. De vandrette kræfter på tværs af bygningen (vindlast) optages af de mange tværvægge og bagmur fordelt efter væggens stivhed, som en enkeltkraft i toppen af vægelementet. De bærende vægge betragtes senere som individuelle elemente/ lodrette skiver, dog enkelte steder som sammen støbt H-profil, som overfører den vandrette kraft som et tryk på den næste vægelement/fundament. Stabiliteten for delvis af jordtrykket på kældervæg fra vest klares ved at væggen afleverer lasten i terrændæk og dækskive over kælder. Lasten i kælderdæk føres til fundamentet via tværvæg-skiver. Delvis af jordtrykket fra vest klares af støttemur konstruktioner.

12 Side : 12 af Statisk virkemåde Skråstagsgangbro Lodrette belastninger føres fra tagkonstruktion/gulvkonstruktion til bærende afstivningsdrager og videre til fundamenter under understøtningspunkter. En del af de lodrette belastninger føres også til fundamenter under pylonerne vha. kabelsystemet. Her virker pylonen som en tværbelastet søjle, der ved søjlefunktion fører lasterne videre til fundamentet. Ved at forankre pylonen til et fundament vha. skråstagsstænger, vil der opnås et stabilt system, der er fasholdt mod væltning. Ovenstående figur viser en statisk system af den omtalte forbindelsesgangbro Vandrette belastninger som enten forekommer fra vindlast eller masselast føres af facaderne til tagkonstruktionen og gulvkonstruktionen. Vind fra tag føres ved hjælp af skivefunktion føres til momentstive rammer og videre til understøtninger. Vandret laster i pylonens plan optages via rammefunktion, som er en afstivende konstruktion for laster i dens egen plan.

13 Side : 13 af Statisk virkemåde Bjælkebro. Det bærende konstruktion består af to hoveddrager der er simpel understøttet på to understøtninger. Ved lodret belastning overføres lasten fra dækkonstruktionen videre til hoveddrager. I sådan en hoveddrager vil der forekomme tryk i overside og træk i underside. Ved hjælp af forskydning overføres lasterne videre til understøtninger som diagonalt tryk. For vandrette belastninger på facaden fra eventuel vindlast eller masselast overføres del af lasten til tagkonstruktion og del af lasten til gulvkonstruktion. Ved hjælp af vindkryds i tagkonstruktionen føres lasten som skivefunktion videre til momentstiv ramme, der ved rammefunktion fører lasten til understøtninger. Vandret last i gulvkonstruktion føres ved hjælp af skivefunktion i stålplade videre til understøtningerne. For at sikre nedførsel af vandrette last til lejer under hoveddragerne, må den vandrette vinddrager suppleres med lodrette tværafstivninger ved understøtningerne. Ovenstående figur viser det statiske system for bjælke-forbindelsesgangen. Nedenstående figur viser tværsnit af den omtalte konstruktion.

14 Side : 14 af Levetid Bygningen henføres til kategori 4 iht. DS/EN 1990 Tabel 2.1. Den forventede levetid for bygningen er mindst 50 år. 4.3 Robusthed For traditionelle bygninger med sammenhængende vægge og dæk i normal konsekvensklasse med 2 etager og spændvidde af etagedæk under 7,5 m vil robustheden normal være sikret ved udformning af konstruktionerne i henhold til betonnormen DS/EN , hvor der etableres trækforbindelser, der hindre progressiv sammenstyrtning. Kravet om robusthed anses at være opfyldt, såfremt følgende tre betingelser er opfyldt: 1- Etageadskillelser skal være armeret svarende til en karakteristisk last på 15 kn/m i hver retning. 2- Langs omkredsen i hver etageadskillelse skal der anordnes en randarmering, som er i stand til optage en karakteristisk last på minimum 40 kn. Randarmering skal være forankret til etageadskillelsen, således at forskydende kræfter kan overføres. 3- I vægge, der indgår i det konstruktive system, skal der i toppen være etableret forankringer til etageadskillelserne, som er i stand til optage en karakteristisk last på 15 kn/m 4.4 Brand De bærende konstruktioner skal projekteres til at kunne opfylde bestemmelserne i bygningsreglementet 2010 samt principper beskrevet i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri april 2006 Plejeboliger: Anvendelseskategori 6 Bygningsdel klasse R 60 For at undgår pludselig svigt i konstruktionerne i bygningen, er det vigtigt, at konstruktionerne udføres på sådan en måde, at de ikke understøttes eller stabiliseres af andre konstruktioner, der har en utilstrækkelig brandteknisk brandmodstandsbæreevne. Den lavere del af bygningen må ikke have mindre brandmodstandsbæreevne end resten af bygningen, for den øvre del af bygnings bæreevne og stabilitet er afhængige af den nedre del.

15 Side : 15 af 27 De bærende bygningsdele kan bl.a. omfatte 1. - Etageadskillelser - Vægelementer - Søjler - Bjælker - Trapper BS: For bærende og ikke bærende u-brændbare bygningsdele. R: For bæreevne. Konklusion: Bærende konstruktionerne udføres som R 60 konstruktioner. Trappe udføres som R 30. Stålsøjler og stålbjælker bør branddimensioneres. Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner i tagkonstruktionen kan enten udføres med brandmaling eller brandisolering. Bygningen kan henføres til Anvendelseskategori Udførelse 5. Konstruktionsmaterialer 5.1 Grund og jord Bygningen skal funderes således der ikke forekommer brud i jordlagene under fundamenterne. Ved fundering tages der højde for, at der ikke forekommer store deformationer og sætninger. Der må ikke opstå differenssætninger, hvor der forekomme sætninger i hver ende af bygningen, da dette medfører brud i fundamenterne. Dette slags brud kan forekomme, når der er forskellige jordbundsforhold på lokaliteten. 1 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri kap. 3.3 Bærende bygningsdele

16 Side : 16 af 27 Ved dimensionering af fundamenter under bygningen antages, at jordbundsforholdet består hovedsagligt af sand og GVS er ca. 1 meter under underkant af fundamenterne. Der anvendes direkte fundering under serviceafsnittet, hvor under vægelementer anvendes stribefundamenter og punktfundamenter under søjlekonstruktion. Fundamenter undersøges i brudgrænsetilstand. Vandspejlsforhold Vandspejlsforholdet er i kote +0,00 m under terræn Sikkerhed Fundamenter Partialkoefficienterne for fundamenter bestemmes iht. sæt A1 (partialkoefficienter og korrelationsfaktorer) i NA til DS/EN1997-1: γ ϕ = 1,2 γ c = 1,2 γ cu = 1,8 γ y = 1,8 for tangens til friktionsvinkel for effektiv kohæsion ved bæreevne af fundamenter for udrænet forskydningsstyrke for rumvægt Konstruktionerne henregnes til følgende geotekniske kategori: Konstruktion Geoteknisk Kategori Konsekvensklasse K FI Alle 2 CC2 1, Direkte fundering For at undgår frosthævninger, placeres punkt- og stribefundamenternes underkant i frostfri dybde, som svare til 0,9 m under terræn. Som tidligere nævnt udføres fundamenter med direkte fundering under serviceafsnittet, for der befindes dygtig jordlag i overfladen og ingen underliggende lag giver anledning til funderingsproblemer, for gytjen er ca. 7 meter under terræn. Der er fortaget lastnedføring for stribefundament, hvor her ses bort fra K FI faktor for konstruktioner over jordoverfladen. K FI faktor tages med i regning, når beregningen befinder sig under JOF.

17 Side : 17 af 27 Funderings kategori for bygværket er funderings kategori 2, for den regningsmæssige fundamentlast i geotekniske kategori 2 ikke må overstiger 5000 kn på enkelte fundamenter eller 1000 kn/m for stribefundamenter. For direkte funderende konstruktioner må det regningsmæssige fundaments tryk på det effektive areal ikke overstige 1000 kn/m 2 i geotekniske kategori 2. 2 Fundamenterne bør udføres således, at der ikke er stor tolerancer mellem hver fundament. Der regnes på det værste lasttilfælde, hvor dette anvendes til de resterede fundamenter Stribefundamenter Stribefundamenter udformes således at de fører lasten fra væggene ned til bæredygtig jord. For denne bygværk anvendes stribefundamenter under alle bærende og stabiliserende vægge i Kælder. For dimensionering af stribefundamenter ønskes at optimere således, at der ikke er stor differens afvigelse mellem fundamenterne. Der skelnes mellem indvendige og udvendige stribefundamenter. For indvendige udføres det således der er en lang klods under skillevægge, hvor for udvendige vægge vil det være optimalt at udføre fundamenterne således den øverste del af klodsen er armeret. Denne løsning vil virke trykfordelende til underliggende del af fundamentet og til grov beton. Denne løsning kan også reducere bredden af fundamentet. Ovenstående figur viser en principskitse af det omtalte fundament Ved beregning af stabilitet af vægskiver dannes en grundlag for dimensionering af stribefundamenter. Der tages hensyn til den mest ugunstig vægskive som er dimensionsgivende for fundering. Der bør optimeres mellem stabilitetsberegning for kældervægge samt skal der kontrolleres disse beregninger med belastninger fra den lodrette last. Hvor her kommes frem til det mest ugunstig situation, som fundamenterne skal dimensioneres for. 2 EN DK NA:2008 Eurocode 7: Geoteknik K2 Projektundersøgelser

18 Side : 18 af Beton Sikkerhed Partialkoefficienterne for armering og beton fastsættes iht. tabel 2.1a (EC2 NA.) Bygningsdel Kontrolklasse γ 3 Alle Normal 1.0 Partialkoefficenter: In situ beton γ c γ c γ c γ s = 1,45 Betons trykstyrke og E-modul i armeret beton = 1,60 Betons trykstyrke og E-modul i uarmeret beton = 1,70 Betons trækstyrke = 1,20 Armeringsstyrke Præfabrikerede beton γ c γ c γ c γ s = 1,40 Betons trykstyrke og E-modul i armeret beton = 1,55 Betons trykstyrke og E-modul i uarmeret beton = 1,60 Betons trækstyrke = 1,20 Armeringsstyrke Materialer Der anvendes følgende betontyper: Identifikation Anvendelse Miljøklasse f ck (MPa) c (mm) d g (mm) P30N32 Fundamenter P 30 10/±5 32 M30N32 støttemure M 30 20/±5 32 P35N32 Huldækelementer P 35 10/±5 32 P30N32 Indvendige bjælker P 30 10/±5 32 M30N32 Vægge over terræn M 30 20/±5 32 M30N32 Kældergulv M 30 20/±5 32 M30N32 Kældervæg p 30 10/±5 32 P30N32 Kælderdæk p 30 20/±5 32

19 Side : 19 af Revnevidder Betonkonstruktionen dimensioneres således at nedenstående maksimale revnevidder w k er overholdt: Miljøklasse Slap armering Spændarmering Ekstra aggressiv Aggressiv Moderat Passiv synlig Passiv ikke synlig 0,2mm 0,3 mm 0,4 mm 0,4 mm Ingen krav 0,1 mm 0,2 mm 0,3 mm 0,4 mm 0,4 mm 5.3 Stål Alle indendørs stålkonstruktioner henføres til korrosionskategori C1 (meget lav) (Denne type kategori anvendes indenfor opvarmede bygninger med ren luft) Alle udendørs stålkonstruktion henføres til korrosionskategori C3 (middel) (Denne type kategori anvendes udendørs områder med moderatforurening) For stålkonstruktion i forbindelsesgangbroen henføres til korrosionskategori C2 (lav) (U opvarmede bygninger, hvor kondensation kan forekomme) Sikkerhed Partialkoefficienterne for stål er i henhold til EN NA DK: γ m = 1,10 γ 3 for f y, γ m = 1,20 γ 3 for E γ m = 1,35 γ 3 for f u Stålkonstruktioner henregnes til normal kontrolklasse: Kontrolklasse: Normal γ 3 = 1,0

20 Side : 20 af Materialer De karakteristiske materialekonstanter er: Elasticitetsmodul E = MPa Forskydningsmodul G = E/2(1+ν)= MPa Densitet ρ = 7,85 * 10 3 kg/m 3 Poissons forhold ν = 0,3 Lineær varmeudvidelseskoefficient α = 12 * 10-6 C -1 Karakeristisk flydespænding f yk = 550 MPa Profiler og plader leveres iht. DS/EN ulegeredekonstruktionsstål. Der anvendes følgende typer stål: H-, I- og RHS-profiler samt alle plader udføres i S235 Rørprofiler udføres i S235 Skråstagskabler udføres i S355 Svejsesømme Svejse fremgangsmåder vælges således, at svejsesømme, hvad der angår styrke har mindst samme materialeegenskaber som grundmaterialet Funktionskrav Deformationer Der sættes grænser for stålkonstruktioners stivhed i henhold til EN NA DK følgende grænser for stålkonstruktioners stivhed: Forekommer der store nedbøjninger som følge af egen laster, gives de pågældende konstruktionselementer en initial pilhøjde.

21 Side : 21 af Laster 6.1 Generelt om laster Bygningen har en højde under 12 m fra terræn. Bygningen er i konsekvensklasse CC2 K FI = 1,0 Iht. DS/EN 1991 Eurocode 1, når der er last fra flere etager, skal de ikke dominerende laster multipliceres med Ψ 0 faktoren (lastkombinationsfaktoren). Den regningsmæssige værdi bliver: KFI γ ψ 0, i qi Medmindre andet er angivet, er lasterne lodrette og regnet positiv som nedadrettet Anvendte begreber for last og sikkerhed er i overensstemmelse med EC0 og EC1, medmindre andet er angivet. Der anvendes generelt følgende begreber: G: Permanent last W: Vindlast S: Sne last Etagereduktionsfaktor Ved undersøgelse af flere tages bygninger, hvor nyttelasten er klassificeret i kategorierne A og B, reduceres den totale nyttelast fra flere etager med reduktionsfaktoren: hvor a n regnes for hver kategori. 1 + ( n 1) ψ α o n = n Bolig: α Bolig 1 + ( n 1) ψ o 1 + (2 1) 0,5 = = = 0,75 n 2 I dette projekt består kontor (i kælder) af et enkelt etage, derfor er α Kontor = 1 Dominerende nyttelast regningsmæssig værdi vælges den mindste af: γ Q αn qk og γ Q ψ o qk Den regningsmæssige værdi som benyttes til beregningerne er: γ Q ψ o qk for Ψ 0 < an

22 Side : 22 af Lastkombinationer Lastkombinationer er bestemt iht. EN 1990 DK NA:2007. Nyttelast Lastkategori Lastkombinationsfaktor Boliglast: Kategori A Ψ 0 = 0,5 Kontor og let erhverv: Kategori B Ψ 0 = 0, Variable laster Vind last Ψ 0 = 0,3 Sne i kombination med dominerende nyttelast Ψ 0 = 0,3 Sne i kombination med dominerende vindlast Ψ 0 = 0,0

23 Side : 23 af 27 Partielkoefficienter på følgende laster: Hvor Egen lasten er til ugunst for konstruktionen Partielkoefficienter på følgende laster: Hvor Egen lasten er til gunst for konstruktionen

24 Side : 24 af Permanente laster

25 Side : 25 af Nyttelaster Alle laster er karakteristiske værdier. Boliger/ køkken Almindelige adgangsveje Trapper til boliger Altaner til boliger Altaner: Linjelast, lodret ved fri kant Mødelokaler/ Kontor Lokal adgangsvej Adgangsvej qk 1,50 kn/m² qk 1,50 kn/m² qk 3,00 kn/m² qk 2,50kN/m² qk 1,00 kn/m qk 2,50 kn/m² qk 3,00 kn/m² qk 5,00 kn/m²

26 Side : 26 af Naturlaster Vindlast: Karakteristisk maximalt hastighedstryk: Formfaktorerne for bygningen bestemmes iht. EN DK NA:2007. q max = 0,97 kn/m 2 q max = 0,78 kn/m 2 For vind fra vest For vind fra (Nord,syd og øst) Seismisk last (Vandret masselast) Det seismiske dimensioneringstilfælde bestemmes iht. EN 1990 DK NA: Denne last benyttes til vurdering af konstruktionen for vandret masselast. Vandret masselast omfatter last, der tages i regning for at sikre konstruktionens styrke og stabilitet overfor utilsigtede vandrette påvirkninger og små jordrystelse. Den vandrette masselast er den mindste vandrette last, som konstruktionen skal regnes påvirket af. Enhver lodret last regnes at kunne give anledning til vandret masselast. Vandret masselast regnes som bunden last og regnes at kunne optræde samtidigt med den tilhørende lodrette last. Vandret masselast har angrebspunktet i tyngdepunkterne for de tilhørende lodrette last og regnes at kunne virke i en vilkårlig vandret retning. Den regningsmæssige værdi af den vandrette masselast fastsættes til 1,5 % af den karakteristiske lodrette last. Den regningsmæssige vandrette last sammenlignes med vindlasten, dels på lang og på tværs af bygningen. Hvor den dominerende last anvendes for stabilitets beregning af bygningen. Konstruktionen skal ikke undersøges for vandret masselast og vind samtidig. Til beregning af regningsmæssige masselast ganges den karakteristiske masselast med partielkoefficienten 1,0 Vandret masselast bestemmes blot for forbindelsesgangen. Der regnes med, at vindlasten er afgørende for Længe 1 på langs samt på tværs. For bygningen har ikke en relativ stor længde, som kan blive dimensionsgivende for masselast på langs, samt for bygningen er beliggende i kategori I, som har stor vindhastighedstryk

27 Side : 27 af Sne last: I projekteringen er den karakteristisk Snelast på bygningen bestemmes iht. EN DK NA:2007. Formfaktor for snelasten: (For ɑ < 30 grader) μ 1 = 0,8 Karakteristisk terrænværdi: s k = 0,9 kn/m 2 Eksponeringsfaktor: C e = 1,0 Termisk faktor: C t = 1,0 Snelast: s = μ 1 *C e *C t *s k s = 0,8 * 1,0 * 1,0 * 0,9 = 0,72 kn/m 2

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016

A1 Projektgrundlag. Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111. Dato: 16.03.2016 A1 Projektgrundlag Projekt: Tilbygning til Randers Lilleskole Sag: 15.05.111 Dato: 16.03.2016 Indholdsfortegnelse A1 Projektgrundlag... 3 A1.1 Bygværket... 3 A1.1.1 Bygværkets art og anvendelse... 3 A1.1.2

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo

Statiske beregninger. Børnehaven Troldebo Statiske beregninger Børnehaven Troldebo Juni 2011 Bygherre: Byggeplads: Projekterende: Byggesag: Silkeborg kommune, Søvej 3, 8600 Silkeborg Engesvangvej 38, Kragelund, 8600 Silkeborg KLH Architects, Valdemar

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Tullinsgade 6 3.th Dato: 10. april 2014 Byggepladsens adresse: Tullinsgade 6, 3.th 1618 København V. Matr. nr. 667 AB Clausen A/S

Læs mere

Sandergraven. Vejle Bygning 10

Sandergraven. Vejle Bygning 10 Sandergraven. Vejle Bygning 10 Side : 1 af 52 Indhold Indhold for tabeller 2 Indhold for figur 3 A2.1 Statiske beregninger bygværk Længe 1 4 1. Beregning af kvasistatisk vindlast. 4 1.1 Forudsætninger:

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013

Statikrapport. Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Statikrapport Projektnavn: Kildeagervænget 182 Klasse: 13BK1C Gruppe nr. 2 Dato: 11.10.2013 Simon Hansen, Mikkel Busk, Esben Hansen & Simon Enevoldsen Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009

Froland kommune. Froland Idrettspark. Statisk projektgrundlag. Februar 2009 Froland kommune Froland Idrettspark Statisk projektgrundlag Februar 2009 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Århus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Froland kommune Froland Idrettspark

Læs mere

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Statisk analyse ETAGEBOLIGER BORGERGADE Indhold BESKRIVELSE AF BYGGERIET... 2 BESKRIVELSE AF DET STATISKE SYSTEM... 2 LODRETTE LASTER:... 2 VANDRETTE LASTER:... 2 OMFANG AF STATISKE BEREGNINGER:... 2 KRÆFTERNES GENNEMGANG IGENNEM BYGGERIET...

Læs mere

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15

Sag nr.: 12-0600. Matrikel nr.: Udført af: Renovering 2013-02-15 STATISKE BEREGNINGER R RENOVERING AF SVALEGANG Maglegårds Allé 65 - Buddinge Sag nr.: Matrikel nr.: Udført af: 12-0600 2d Buddinge Jesper Sørensen : JSO Kontrolleret af: Finn Nielsen : FNI Renovering 2013-02-15

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Multihal Trige Klasse: 13bk2d Gruppe nr.: Gruppe 25

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141

A. Konstruktionsdokumentation Initialer : MOHI A2.1 Statiske beregninger - Konstruktionsafsnit Fag : BÆR. KONST. Dato : 08-06-2012 Side : 1 af 141 Side : 1 af 141 Indhold A2.2 Statiske beregninger Konstruktionsafsnit 2 1. Dimensionering af bjælke-forbindelsesgangen. 2 1.1 Dimensionering af bjælke i modulline G3 i Tagkonstruktionen. 2 1.2 Dimensionering

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

A1 Projektgrundlag. Udvidelse af EnergiMidt. VIA University College 7. Semester bygningsingeniør Bachelor Konstruktion. 7. juni 2013.

A1 Projektgrundlag. Udvidelse af EnergiMidt. VIA University College 7. Semester bygningsingeniør Bachelor Konstruktion. 7. juni 2013. VIA University College 7. Semester bygningsingeniør Bachelor Konstruktion A1 Projektgrundlag Udvidelse af EnergiMidt 7. juni 2013 Troels Nielsen Ulrik E. Knudsen René S. Laursen 2013 VIA University College

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION

Bilag 6. Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION Bilag 6 Vejledning REDEGØRELSE FOR DEN STATISKE DOKUMENTATION INDLEDNING Redegørelsen for den statiske dokumentation består af: En statisk projekteringsrapport Projektgrundlag Statiske beregninger Dokumentation

Læs mere

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006

Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 2006 Notat Sammenligning af normer for betonkonstruktioner 1949 og 006 Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen, SBi, 007-01-1 Formål Dette notat beskriver og sammenligner normkravene til betonkonstruktioner

Læs mere

Redegørelse for statisk dokumentation

Redegørelse for statisk dokumentation Redegørelse for statisk dokumentation Nedrivning af bærende væg Vestbanevej 3 Dato: 22-12-2014 Sags nr: 14-1002 Byggepladsens adresse: Vestbanevej 3, 1 TV og 1 TH 2500 Valby Rådgivende ingeniører 2610

Læs mere

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag

Plus Bolig. Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG. Bind A1 Projektgrundlag Plus Bolig Maj 2016 BYGN. A, OMBYGNING - UNGDOMSBOLIGER, POUL PAGHS GADE, PLUS BOLIG Bind A1 Projektgrundlag PROJEKT Bygn. A, Ombygning - Ungdomsboliger, Poul Paghs Gade, Plus Bolig Bind A1, Projektgrundlag

Læs mere

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles

I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles 2. Skitseprojektering af bygningens statiske system KONSTRUKTION I dette kapitel behandles udvalgte dele af bygningens bærende konstruktioner. Følgende emner behandles : Totalstabilitet af bygningen i

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

A. Konstruktionsdokumentation

A. Konstruktionsdokumentation A. Konstruktionsdokumentation Status: Hovedprojekt Projektnavn: Enghavecentret Adresse: Enghavevej 31 og Mathæusgade 50 Matr. nr. 1524 Udenbys Vestre Kvarter Bygherre: EF Enghavecentret v/ A98 Consulting

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1991-1-6 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 1: Last på bygværker Del 1-6: Generelle laster Last på konstruktioner under udførelse Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk

Læs mere

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN

AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN 2015 AC Bygning A1. PROJEKTGRUNDLAG BRIAN HEDEGAARD JENSEN Titelblad Projekttitel: Adresse: Bygherre: AC Bygning Endrup Brorsensvej 2 6740 Bramming Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Projektperiode:

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140513#1_A164_Ørkildskolen Øst_Statik Status: UDGIVET Sag: A164 - Ørkildskolen Øst - Statik solceller Side:

Læs mere

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen

Statik rapport. Bygningskonstruktøruddanelsen Statik rapport Erhvervsakademiet, Aarhus Bygningskonstruktøruddannelsen, 3. semester Projektnavn: Myndighedsprojekt Klasse: 13BK1B Gruppe nr.: 11 Thomas Hagelquist, Jonas Madsen, Mikkel Busk, Martin Skrydstrup

Læs mere

Afgangsprojekt. Tanja van der Beek

Afgangsprojekt. Tanja van der Beek 2011 Afgangsprojekt Tanja van der Beek 09-02-2011 Titelblad 1 Titelblad Titel: Campus Varde Periode: Fra d. 18. 11. 2010 til d. 01. 02. 2011 Forfatter: Vejleder: Tanja van der Beek Sven Krabbenhøft Side

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens

Statik Journal. Projekt: Amballegård Horsens 2013 Statik Journal Projekt: Amballegård 5 8700 Horsens BKHS21 A13. 2 semester Thomas Löwenstein 184758. Claus Nowak Jacobsen 197979. Via Horsens 09 12 2013 Indhold 1. Projekteringsgrundlag der er anvendt...

Læs mere

Eftervisning af trapezplader

Eftervisning af trapezplader Hadsten, 8. juli 2010 Eftervisning af trapezplader Ståltrapeztagplader. SAG: OVERDÆKNING AF HAL Indholdsfortegnelse: 1.0 Beregningsgrundlag side 2 1.1 Beregningsforudsætninger side 3 1.2 Laster side 4

Læs mere

Tandklinik Skolevangen 46, 9800 Hjørring

Tandklinik Skolevangen 46, 9800 Hjørring 0-0-03 := Tandklinik Skolevangen 46, 9800 Hjørring STATISK PROJEKTERINGSRAPPORT Proj. nr.: 80004 Dato: 5--0 Init.: CNIE / cnie@orbicon.dk Kontrol: LDAM Rev. dato: 5--0 Rev. init.: CNIE / LDAM Rev.:.0 Statisk

Læs mere

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S

BEF-PCSTATIK. PC-Statik Lodret lastnedføring efter EC0+EC1 Version 2.0. Dokumentationsrapport 2009-03-20 ALECTIA A/S U D V I K L I N G K O N S T R U K T I O N E R Version.0 Dokumentationsrapport 009-03-0 Teknikerbyen 34 830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10 01 CVR nr. 7 89 16 www.alectia.com U D V

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

ARKITEKTSKOLEN AARHUS

ARKITEKTSKOLEN AARHUS ARKITEKTSKOLEN AARHUS HVEM ER JEG Kåre Tinning Tømrer 1988 Uddannet ingeniør i 1992 fra Ingeniørhøjskolen i Aarhus 23 års erfaring med bærende konstruktioner Sidder nu som afdelingsleder for NIRAS konstruktionsafdelingen

Læs mere

DS/EN 15512 DK NA:2011

DS/EN 15512 DK NA:2011 DS/EN 15512 DK NA:2011 Nationalt anneks til Stationære opbevaringssystemer af stål Justerbare pallereolsystemer Principper for dimensionering. Forord Dette nationale anneks (NA) er det første danske NA

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI

3. Semester Projekt Konstruktion Større husbyggeri Udarbejdet af Gruppe 2 17. juni 2010 SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI SEMESTERPROJEKT 3 KONSTRUKTION STØRRE HUSBYGGERI Udarbejdet af Mohammed Ibrahim, Jeppe Felletoft, Jacob Palmelund og Kirsten Christensen Gruppe 2: Mohammed Ibrahim Jeppe Felletoft Jacob Palmelund Kirsten

Læs mere

Renovering af 216 boliger 2.050 A1 Projektgrundlag

Renovering af 216 boliger 2.050 A1 Projektgrundlag Afd. 10 - Grønningen Slagelse Boligselskab Renovering af 216 boliger 2.050 A1 Projektgrundlag Rådgiver: RÅDGIVENDE INGENIØRER A/S Stejlhøj17, 4400 Kalundborg PROJEKT: Renovering Afd. 10 Grønningen Slagelse

Læs mere

Beton- konstruktioner. Beton- konstruktioner. efter DS/EN 1992-1-1. efter DS/EN 1992-1-1. Bjarne Chr. Jensen. 2. udgave. Nyt Teknisk Forlag

Beton- konstruktioner. Beton- konstruktioner. efter DS/EN 1992-1-1. efter DS/EN 1992-1-1. Bjarne Chr. Jensen. 2. udgave. Nyt Teknisk Forlag 2. UDGAVE ISBN 978-87-571-2766-9 9 788757 127669 varenr. 84016-1 konstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 behandler beregninger af betonkonstruktioner efter den nye

Læs mere

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2

4 HOVEDSTABILITET 1. 4.1 Generelt 2 4 HOVEDSTABILITET 4 HOVEDSTABILITET 1 4.1 Generelt 2 4.2 Vandret lastfordeling 4 4.2.1.1 Eksempel - Hal efter kassesystemet 7 4.2.2 Lokale vindkræfter 10 4.2.2.1 Eksempel Hal efter skeletsystemet 11 4.2.2.2

Læs mere

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B?

Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1. Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen Side 1 Armeringsstål Klasse A eller klasse B? Bjarne Chr. Jensen 13. august 2007 Bjarne Chr. Jensen Side 2 Introduktion Nærværende lille notat er blevet til på initiativ af direktør

Læs mere

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ

Beregningstabel - juni 2009. - en verden af limtræ Beregningstabel - juni 2009 - en verden af limtræ Facadebjælke for gitterspær / fladt tag Facadebjælke for hanebåndspær Facadebjælke for hanebåndspær side 4 u/ midterbjælke, side 6 m/ midterbjælke, side

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster

Laster. A.1 Brohuset. Nyttelast (N) Snelast (S) Bilag A. 18. marts 2004 Gr.A-104 A. Laster Bilag A Laster Følgende er en gennemgang af de laster, som konstruktionen påvirkes af. Disse bestemmes i henhold til DS 410: Norm for last på konstruktioner, hvor de konkrete laster er: Nyttelast (N) Snelast

Læs mere

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong

Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong Projektering og udførelse Kældervægge af Ytong kældervægge af ytong - projektering og udførelse I dette hæfte beskrives vigtige parametre for projektering af kældervægge med Ytong samt generelle monteringsanvisninger.

Læs mere

EN DK NA:2007

EN DK NA:2007 EN 1999-1-1 DK NA:2007 Nationalt Anneks til Eurocode 9: Aluminiumkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler og regler for bygninger Forord I forbindelse med implementeringen af Eurocodes i dansk byggelovgivning

Læs mere

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen

Titelblad. Synopsis. Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology. En kompliceret bygning. Sven Krabbenhøft. Jakob Nielsen 1 Titelblad Titel: Tema: Hovedvejleder: Fagvejledere: Kontorbyggeri ved Esbjerg Institute of Technology En kompliceret bygning Jens Hagelskjær Henning Andersen Sven Krabbenhøft Jakob Nielsen Projektperiode:

Læs mere

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger

Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger Projekteringsanvisning for Ytong porebetondæk og dæk/væg samlinger 2012 10 10 SBI og Teknologisk Institut 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Definitioner... 3 3 Normforhold. Robusthed... 3 4. Forudsætninger...

Læs mere

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014

Statisk analyse. Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Statisk analyse Dato: 16-07-2014 2014 Statisk analyse Statisk Redegørelse: Marienlyst alle 2 3000 Helsingør Beskrivelse af projekteret bygning. Hovedsystem: Bygningens statiske hovedsystem udgøres af et skivesystem bestående af dæk og

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Kap. 1 Projekteringsgrundlag. Statikjournal. Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder:

Kap. 1 Projekteringsgrundlag. Statikjournal. Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder: Kap. 1 Projekteringsgrundlag Statikjournal Som projekteringsgrundlag har vi brugt følgende Eurocode som vist herunder: Kap. 2 - Statisk analyse Lodret last Rem Rem Sne Tag Spær Lægter + fast. undertag

Læs mere

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner

Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Beregningsopgave 2 om bærende konstruktioner Indledning: Familien Jensen har netop købt nyt hus. Huset skal moderniseres, og familien ønsker i den forbindelse at ændre på nogle af de bærende

Læs mere

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1

3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 3 LODRETTE LASTVIRKNINGER 1 3.1 Lodrette laster 3.1.1 Nyttelast 6 3.1. Sne- og vindlast 6 3.1.3 Brand og ulykke 6 3. Lastkombinationer 7 3..1 Vedvarende eller midlertidige dimensioneringstilfælde

Læs mere

DIN-Forsyning. A1. Projektgrundlag

DIN-Forsyning. A1. Projektgrundlag DIN-Forsyning A1. Projektgrundlag B7d Aalborg Universitet Esbjerg Mette Holm Qvistgaard 18-04-2016 A1. Projektgrundlag Side 2 af 31 A1. Projektgrundlag Side 3 af 31 Titelblad Tema: Titel: Projektering

Læs mere

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

EUROCODE 2009 HODY. Forskallings- OG. ARMERINGSPLADE FRITSPæNDENDE BETONDæK. Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup HODY Forskallings- OG FORSKALLINGS- Armeringsplade OG til fritspaendende ARMERINGSPLADE betondaek TIL FRITSPæNDENDE BETONDæK EUROCODE 2009 Siloetten, silo ombygget til boliger i Løgten, 8541 Skødstrup

Læs mere

Kontorhusprojekt ved Esbjerg Havn

Kontorhusprojekt ved Esbjerg Havn Kontorhusprojekt ved Esbjerg Havn HOVEDRAPPORT P5-projekt udarbejdet af gruppe B5-1 ved Aalborg Universitet Esbjerg Titelblad Tema: Titel: Gruppe: Hovedvejleder: Fagvejledere: En kompliceret bygnings

Læs mere

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012

Træspær 2. Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009. Side 2: Nye snelastregler Marts 2013. Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 Træspær 2 Valg, opstilling og afstivning 1. udgave 2009 Side 2: Nye snelastregler Marts 2013 Side 3-6: Rettelser og supplement Juli 2012 58 Træinformation Nye snelaster pr. 1 marts 2013 Som følge af et

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet StruSoft Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Beregningsopgave om bærende konstruktioner

Beregningsopgave om bærende konstruktioner OPGAVEEKSEMPEL Indledning: Beregningsopgave om bærende konstruktioner Et mindre advokatfirma, Juhl & Partner, ønsker at gennemføre ændringer i de bærende konstruktioner i forbindelse med indretningen af

Læs mere

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa

JOHN E. PEDERSEN. Rådgivende Ingeniørfirma ApS FRI. Nørreport 14. 6200 Aabenraa Aabenraa den 02.09.2014 Side 1 af 16 Bygherre: Byggesag: Arkitekt: Emne: Forudsætninger: Tønder Kommune Løgumkloster Distriktsskole Grønnevej 1, 6240 Løgumkloster Telefon 74 92 83 10 Løgumkloster Distriktsskole

Læs mere

Kældervægge i bloksten

Kældervægge i bloksten Kældervægge i bloksten Fundament - kælder Stribefundamenter under kældervægge udføres som en fundamentsklods af beton støbt på stedet. Klodsen bør have mindst samme bredde som væggen og være symmetrisk

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

B. Bestemmelse af laster

B. Bestemmelse af laster Besteelse af laster B. Besteelse af laster I dette afsnit fastlægges de laster, der forudsættes at virke på konstruktionen. Lasterne opdeles i egenlast, nyttelast, snelast, vindlast, vandret asselast og

Læs mere

Sagsnr.: 12 133 Dato: 2013.02.22 Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Rev.: A:2013.06.14 Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 GENERELLE NOTER FOR FUNDERING OG BETON

Sagsnr.: 12 133 Dato: 2013.02.22 Sag: SLAGELSE BOLIGSELSKAB Rev.: A:2013.06.14 Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 GENERELLE NOTER FOR FUNDERING OG BETON Afd. 10 Grønningen Side: 1 af 5 1. GENERELT Fundering udføres i: Funderingsklasse normal: - Alle konstruktioner. Betonkonstruktionerne leveres og udføres i: Kontrolklasse normal: - Alle konstruktioner.

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve Brikfarvekoder Oplysninger om koder på brik: Brikfarve CEdeklaration Bemærkinger Anvendelse Exponeringsklasse MX3.2 til MX5 Aggressivt kemisk miljø BLÅ RØD Korrosionsbestandighed Frostfasthed 1 F F2 Rustfast

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv J Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg -Bianco Lunos Allé 8B st tv Rev. 12-07-2016 Sags nr.: 16-0239 Byggepladsens adresse: Bianco Lunos Allé 8B st tv 1868 Frederiksberg

Læs mere

A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion - 22. december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet

A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion - 22. december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet CONE Musikkens Hus - Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion A1 Gruppe P15-5. semester - Konstruktion - 22. december 2011 Institut for Byggeri og Anlæg - Aalborg Universitet Det Teknisk-Naturvidenskabelige

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.050 A1 - Projektgrundlag Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører: RÅDGIVENDE

Læs mere

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked.

Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge. Projekteringsrapport. EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked. Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske marked Januar 2007 ù Jackon AS, Postboks 1410, N-1602 Frederiksstad, Norge EPS/XPS-sokkelelement til det danske

Læs mere

Bilag K-Indholdsfortegnelse

Bilag K-Indholdsfortegnelse 0 Bilag K-Indholdsfortegnelse Bilag K-Indholdsfortegnelse BILAG K-1 LASTER K- 1.1 Elementer i byggeriet K- 1. Forudsætninger for lastoptagelse K-7 1.3 Egenlast K-9 1.4 Vindlast K-15 1.5 Snelast K-5 1.6

Læs mere

Beregningsprogrammer til byggeriet

Beregningsprogrammer til byggeriet Beregningsprogrammer til byggeriet CQ Dimension er en serie af beregningsprogrammer til byggebranchen, hvor hvert program fokuserer på bestemmelsen, udnyttelsen og dimensioneringen af forskellige konstruktions-

Læs mere

Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton

Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton Dansk Betondag 2004 Hotel Svendborg, Fyn 23. september 2004 Sammenligning af sikkerhedsniveauet for elementer af beton og letbeton Ingeniørdocent, lic. techn. Bjarne Chr. Jensen Niels Bohrs Allé 1 5230

Læs mere

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen

Bella Hotel. Agenda. Betonelementer udnyttet til grænsen Image size: 7,94 cm x 25,4 cm Betonelementer udnyttet til grænsen Kaare K.B. Dahl Agenda Nøgletal og generel opbygning Hovedstatikken for lodret last Stål eller beton? Lidt om beregningerne Stabilitet

Læs mere

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010

DS/EN 1993-1-1 DK NA:2010 Nationalt Anneks til Eurocode 3: Stålkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en sammenskrivning af EN 1993-1-1 DK NA:2007 og

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner)

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA

STATISKE BEREGNINGER. A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA STATISKE BEREGNINGER Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller Dato: 15.05.2014 Filnavn: 20140515#1_A164_Byhaveskolen_Statik_revA Status: REVISION A Sag: A164 - Byhaveskolen - Statik solceller_reva Side:

Læs mere

Lars Christensen Akademiingeniør.

Lars Christensen Akademiingeniør. 1 Lars Christensen Akademiingeniør. Benny Nielsen Arkitektfirma m.a.a. Storskovvej 38 8260 Viby 24. juni 1999, LC Enfamiliehus i Malling, Egeskellet 57. Hermed de forhåbentlig sidste beregninger og beskrivelser

Læs mere

Bygningskonstruktion og arkitektur

Bygningskonstruktion og arkitektur Bygningskonstruktion og arkitektur Program lektion 1 8.30-9.15 Rep. Partialkoefficientmetoden, Sikkerhedsklasser. Laster og lastkombinationer. Stålmateriale. 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 Tværsnitsklasser.

Læs mere

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling:

Rapport Baggrund. 2 Formål. 3 Resumé. Fordeling: Rapport 02 Kunde Favrskov Kommune Projektnr. 1023294-001 Projekt Rønbækhallen Dato 2016-11-29 Emne Tagkollaps Initialer PRH Fordeling: 1 Baggrund Natten mellem den 5. og 6. november 2016 er to stålrammer

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve Brikfarvekoder Oplysninger om koder på brik: Brikfarve CEdeklaration Bemærkinger Anvendelse Exponeringsklasse MX3.2 til MX5 Aggressivt kemisk miljø BLÅ RØD Korrosionsbestandighed Frostfasthed 1 F F2 Rustfast

Læs mere

A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky KFR/NKR Rev.: Dato: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt:

A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky KFR/NKR Rev.: Dato: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt: K(X)0.00A A 04.09.2015 Revisioner påført revisionssky /NKR Rev.: Revisionen omfatter: Konst./tegn.: Godkendt: K(X)0.00A Note Bygherre - Boligkontoret Fredericia, AFD.601 Vesterbrogade 4, DK-7000 Fredericia

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning

Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning Nærværende anvisning er pr 28. august foreløbig, idet afsnittet om varsling er under bearbejdning AUGUST 2008 Anvisning for montageafstivning af lodretstående betonelementer alene for vindlast. BEMÆRK:

Læs mere

EN GL NA:2010

EN GL NA:2010 Grønlands Selvstyre, Departement for Boliger, Infrastruktur og Trafik (IAAN) Formidlet af Dansk Standard EN 1991-1-1 GL NA:2010 Grønlandsk nationalt anneks til Eurocode 6: Murværkskonstruktioner Del 1-1:

Læs mere

DS/EN DK NA:2011

DS/EN DK NA:2011 DS/EN 1992-1-2 DK NA:2011 Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-2: Generelle regler Brandteknisk dimensionering Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af og erstatter EN

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002

Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet. 1. udgave, 2002 Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet 1. udgave, 2002 Titel Tillæg 1 til SBI-anvisning 186: Småhuses stabilitet Udgave 1. udgave Udgivelsesår 2002 Forfattere Mogens Buhelt og Jørgen Munch-Andersen

Læs mere

ILLUVIK/det gode hus til familie og venner

ILLUVIK/det gode hus til familie og venner ILLUVIK/det gode hus til familie og venner 2 x modul med 2 2 værelseslejlighed = 4 lejligheder 1 x modul med 2 x 2 værelseslejlighed 2 x modul med 3 værelseslejlighed =4 lejligheder 1 x modul med 2 x 2

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage

Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Arbejdsbeskrivelse 06. Betonelementmontage Hovedprojekt Side : 1/11 Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 2 1.1 Generelt... 2 2. Omfang... 3 2.2 Bygningsdele... 3 2.4 Byggeplads... 3 2.5 Sikkerhed

Læs mere

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32.

Situationsplan. OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Situationsplan OBS Ryttervænget 32 er delt mellem nr. 30 og nr. 34. Ryttervænget 34 har herefter fået nummeret 32. Oversigtskort Jordbundsundersøgelser for Ryttervænget 45 Da jordbundsundersøgelsen blev

Læs mere

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre

Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Om sikkerheden af højhuse i Rødovre Jørgen Munch-Andersen og Jørgen Nielsen SBi, Aalborg Universitet Sammenfatning 1 Revurdering af tidligere prøvning af betonstyrken i de primære konstruktioner viser

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

Eksempel på inddatering i Dæk.

Eksempel på inddatering i Dæk. Brugervejledning til programmerne Dæk&Bjælker samt Stabilitet Nærværende brugervejledning er udarbejdet i forbindelse med et konkret projekt, og gennemgår således ikke alle muligheder i programmerne; men

Læs mere