A. Konstruktionsdokumentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A. Konstruktionsdokumentation"

Transkript

1 Side : 1 af 27 MBJ A/S, RÅDGIVENDE INGENIØRER A. Konstruktionsdokumentation A 1. Projektgrundlag Status: Projektnavn: Adresse Projekt nr.: Udgivet GULDLYST, FREDERICIA HAVN - GULDREGNEN A University College 8700 Horsens C. M. Østergårdsvej PRO B3 S12 Dokument nr.: Dato: Første dato Rev. Version Rev. dato Udarbejdet af: MOHAMMED AL BAYATI (MOHI) Underskrift Kontrolleret af: Underskrift Godkendt af: Underskrift

2 Side : 2 af 27 Synopsis Projektet omhandler projektering af socialpsykiatrisk botilbud beliggende ved Fredericia lystbådehavn. Projektet består af to separate bygninger, hvor der vil blive fokuseret på en af bygningerne. Bygningen Fremstår som betonelement byggeri med trapezplader i tagkonstruktionen. Den bærende hovedkonstruktion består af beton-elementer i to etage. Der er også undersøgt undersøgt for tre forskellige muligheder for udformning af en forbindelsesgangbro, som spænder mellem de to bygninger. Hvor her lægges vægt på forskellige statiske systemer samt forskelligt materiale til anvendelse i konstruktionen. Den bærende hovedkonstruktion for forbindelsesgangbroen er valgt at opfører som en bjælkebro, da gangbroer er den mest an- vendte model indenfor i denne form for byggeri.

3 Side : 3 af 27 Indhold A1. Projektgrundlag 4 1. Bygværket Bygværkets art og anvendelse Konstruktions art og anvendelse Konstruktioners afsnit Funderingsafsnit Beskrivelse af tegninger og modeller 7 2. Grundlag Normer og standarter Sikkerhed IKT- værktøjer Referencer 8 3. Forudsætninger Grunden og lokale forhold Geotekniske forhold Klima miljøtekniske forhold Konstruktioner Statisk virkemåde Længe Statisk virkemåde Skråstagsgangbro Statisk virkemåde Bjælkebro Levetid Robusthed Brand Udførelse Konstruktionsmaterialer Grund og jord Sikkerhed Direkte fundering Stribefundamenter Beton Sikkerhed Materialer Revnevidder Stål Sikkerhed Materialer Funktionskrav Laster Generelt om laster Lastkombinationer Variable laster Permanente laster Nyttelaster Naturlaster Vindlast: Seismisk last (Vandret masselast) Sne last: 27

4 Side : 4 af 27 A1. Projektgrundlag 1. Bygværket 1.1 Bygværkets art og anvendelse Nærværende redegørelse for den statiske dokumentation omhandler opførelse af et socialpsykiatrisk botilbud placeret i området på Fredericia havn, på adressen Sanddal Bakke 22, 7000 Fredericia Den statisk dokumentation omhandler et byggefelt, hver der ønskes opført to bygninger en bygning indeholdende boenhed C samt en bygning indeholdende boenhed A og B samt serviceafsnit (Denne statiske dokumentation omhandler blot boenhed A og B samt serviceafsnittet) Boenhed A og B samt serviceafsnittet er i to plan. Serviceafsnittet er forskudt en halv etage ned i forhold til boenhed A og B. I forbindelse mellem boenhed C og boenhed A og B samt serviceafsnittet etableres en forbindelsesgangbro, som muliggør, at der er fri adgang mellem de to bygninger. Der fortages tre forskellige projektforslag for forbindelsesgangbroen, hvor der arbejdes delvis på hovedprojekt niveau med en af løsningerne: - Skråstags gangbro - Bjælke gangbro. (Delvis hovedprojekt niveau) - Gitte gangbro. (Blot tegninger og beskrivelse som indgår i hovedrapport) Det skal gøres opmærksom på at boenhed A og B samt serviceafsnittet bliver kaldt for Længe 1 gennem dette projekt.

5 Side : 5 af Konstruktions art og anvendelse Byggeriet er et traditionelt betonelement byggeri, der fremtræder som pudset STO facadesystem, idet facader og gavle er STO facadesystem på betonelementer. Tagkonstruktion: Tagkonstruktionen udføres med 205 mm høje ståltrapezplader, 300 mm isolering samt tagpap. Taget udføres med ensidig taghældning på ca. 4,13 mm Vægkonstruktion: Kælderydervægge udføres med 180 mm betonelementer, herpå 250 mm isolering og 20 mm puds. Facader udføres med bærende bagmur i 150 mm betonelementer, herpå 250 mm isolering samt 20 m puds som STO facadesystem (Der skal gøres opmærksom på, at 150 mm betonelement i stue niveau boenhed B ikke har en tilstrækkelig bæreevne for lodret last, derfor skal dette element have en dimension på 180 mm) Bærende lejlighedsskel udføres normalt med 180 mm betonelementer. Ikke bærende lejlighedsskel udføres normalt med 150 mm betonelementer. Øvrige vægge udføres normalt med 100 mm betonelementer. Etageadskillelse: Dæk over kælder og stueetage udføres normalt med 220 mm forspændte hul-dækelementer. Herpå opbygges gulvkonstruktion bestående af 70 mm trykfast isolering, 65 mm armeret beton samt 5 mm gulvbelægning. (I en tidlig fase i projektet blev der givet forkert oplysning vedr. dækelementer til Brian Grøndahl. Der blev først forudsat at en 180 mm hul-dækelement, hvor overslag beregninger vist at denne dimension ikke har tilstrækkelig bæreevne) Se Bilag 6 Trapper: Indvendige trapper udføres som præfabrikerede trappeelementer af beton. Udvendige trapper udføres i stål. Terrændæk: Terrændæk udføres med 5 mm gulvbelægning støbt på 65 mm armeret insitu-støbt beton på 70 mm trykfast isolering, herunder 80 mm klaplag, 225 mm trykfast isolering samt 200 mm kapillarbrydende lag. Fundamenter: Under serviceafsnittet udføres fundamenter som direkte fundering. Fundamenter udføres som punkt- og stribefundament. Under boenhed A og B udføres dette med 3 stk. af 200 mm lecablokke understøttet på en 200 mm lastfordelingsplade af armeret beton.

6 Side : 6 af Konstruktioners afsnit Bjælke - forbindelsesgangbroen NR. TITEL PROJEKTERENDE 1.1 Dimensionering af bjælke i modullinje G3 i tagkonstruktionen MOHI 1.2 Dimensionering af søjle i modullinje G3 i facade MOHI 1.3 Dimensionering af stålplade i gulvkonstruktionen MOHI 1.4 Dimensionering af hoveddrager MOHI 1.5 Dimensionering af svejst konsol i facaden MOHI 1.6 Overslag dimensionering for betonkonsol for understøtning MOHI Udvalgte elementer i Længe 1 NR. TITEL PROJEKTERENDE 2.1 Dimensionering af dækskiver MOHI 2.2 Stabiliserende vægge Modul ØI og mellem modul Ø5-Ø6 MOHI 2.3 Dimensionering af facadeelement i modullinje Ø1 MOHI 2.4 Dimensionering af etagekryds i boenhed B MOHI 1.4 Funderingsafsnit NR. TITEL PROJEKTERENDE 1 Dimensionering af stribefundament under serviceafsnittet MOHI

7 Side : 7 af Beskrivelse af tegninger og modeller Tegninger fremgår af tegningsliste: 2. Grundlag 2.1 Normer og standarter Sikkerhed Eurocode 0 (EC0) DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner, med DS/EN 1990 DK NA Last Eurocode 1 (EC1) DS/EN Densiteter, egenlast og nyttelast for bygninger, med DS/EN DK NA DS/EN Snelast, med DS/EN DK NA DS/EN Vindlast, med DS/EN DK NA Betonkonstruktioner Eurocode 2 (EC2) DS/EN Betonkonstruktioner, Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner, med DS/EN DK NA Stålkonstruktioner Eurocode 3 (EC2) DS/EN Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner DS/EN Stålkonstruktioner - Del 1-5 Pladekonstruktioner Design of steel structures Geoteknik Eurocode 7 (EC7) DS/EN Geoteknik, Generelle regler, med DS/EN DK NA

8 Side : 8 af Sikkerhed Bygværk GULDLYST Længe 1 Konsekvensklasse CC2 (Middel) 2.3 IKT- værktøjer Microsoft Excel 2010 Microsoft Word 2010 Mathcad 14 STAAD.PRO V8i Auto CAD Referencer Teknisk ståbi 21. udgave (TS. 21) Beton konstruktioner, Bjarne Chr. Jensen, 1 udgave, Nyt teknisk Forlag, 2008 Betonbogen, 2. udgave 1985 (B.K) / (BCJ) Betonkonstruktioner, (Teori og udførelse), 4. udgave, 1 oplag 2005 Bygningsberegninger, Bjarne Chr. Jensen og Ole Hansen, 1 udgave 2010, Nyt teknisk Forlag, 2010 Beton element byggeriers statik, Redigeret af Jesper Frøbert Jensen, 1 udgave, 1 oplag 2010 (B.B) Lærebog i Geoteknik, Redaktion: Niels Krebs Ovesen, Leif Fuglsang og Gunner Bagge, 1 udgave, 2 oplag, 2009 (GEO) Stål konstruktioner, efter DS / En 1993, Bjarne Chr. Jensen, 1. udgave 2009 (S. K) Bjælker- og Rammebroer i Stål, Niels J. Gimsing 1986, serie F

9 Side : 9 af 27 Skråstangsbroer, Niels J. Gimsing 1988, serie F (SSB) The world of footbridges, laus Idelberger, 2001 Design of Plated Structures, 1 udgave, 2010 Pladedragere, 3 udgave Niels J. Gimsing, 2000 (DPS) (PD) Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, 2. udgave, April Forudsætninger 3.1 Grunden og lokale forhold N Guldregnen ligger op på et terræn, der er let skrånet mod sydvest. Bygningen er etableret således, at der er ensidige jordtryk på vestelige gavl i længe 1. Da terrænet ved bygningen skråner ned fra nord mod syd, skal der etableres en støtte mur til at modholde jordtrykket på vestelige gavl. (Beslutninger som er fortaget gennem projektperioden kommer på næste side)

10 Side : 10 af 27 Generelt sænkes de oprindelige arkitektkoter med 1,38 m, så fremtidig laveste gulvkoter vil ligge i kote 2,00. Ifølge lokalplan 304, Fredericia Kommune, fastsættes det, at laveste sokkelkote må af hensyn til fremtidig oversvømmelse ikke ligge under kote 1,75. Kote 3,07 /tidl. 4,45) i skæringspunkt i modullinje Øk / Ø6 bevares og videreføres langs længe 1 omtrentlig ind under mellemgangen. Terrænet stiger op mod Længe 2 til kote 4,37 (tidl. 5,75). Fra mellemgangen og ud mod vest ved parkeringspladsen, stiger terrænet igen til som landskabsarkitekt har anvist kote 4,71 (tidl. 6,09). Området med belægningssten løftes op på en stålrepos, understøttet af søjler. Der vil dermed fortsat være de rette tilgængelighedsforhold for kørestolsbrugere og gangbesværede. Øvrige koter og terrænforhold bevares som anvist fra landskabsarkitekten efter sænkning af hele niveauet på de 1,38 m.

11 Side : 11 af Geotekniske forhold Bygningen funderes i henhold til geoteknisk rapport nr. 2 fra FRANCK GEOTEKNIK A/S fra 7. december Dokumentet fremgår i bilags mappe 3.3 Klima miljøtekniske forhold 4. Konstruktioner 4.1 Statisk virkemåde Længe 1 Lodret lastnedføring: Tagskiven og dækskiven udføres med enkeltspændt trapezplader og dækelementer, der understøttes af bærende vægge og bjælker. De lodrette belastninger føres fra tagkonstruktion og dækkonstruktion til de bærende vægge (bagmur og indv. skillevægge), kældervægge og fundamenter til bæredygtig jordbund. Vandret lastnedføring: Tagskiven og dækskiven udgør sammen med de stabiliserende vægskiver i bygningens statiske system, som kan nedfører de stabiliserende laster ned til fundamentet. Det statiske system er bygget op med skivesystem, hvor den vandrette vindlast på bygningen føres af facaderne til etageadskillelserne og tagkonstruktion, hvor lasten ved hjælp af tagskiver / dækskiver føres til de afstivende vægge omkring elevator, trappe og facader samt yder- og skillevægge. De vandrette kræfter på tværs af bygningen (vindlast) optages af de mange tværvægge og bagmur fordelt efter væggens stivhed, som en enkeltkraft i toppen af vægelementet. De bærende vægge betragtes senere som individuelle elemente/ lodrette skiver, dog enkelte steder som sammen støbt H-profil, som overfører den vandrette kraft som et tryk på den næste vægelement/fundament. Stabiliteten for delvis af jordtrykket på kældervæg fra vest klares ved at væggen afleverer lasten i terrændæk og dækskive over kælder. Lasten i kælderdæk føres til fundamentet via tværvæg-skiver. Delvis af jordtrykket fra vest klares af støttemur konstruktioner.

12 Side : 12 af Statisk virkemåde Skråstagsgangbro Lodrette belastninger føres fra tagkonstruktion/gulvkonstruktion til bærende afstivningsdrager og videre til fundamenter under understøtningspunkter. En del af de lodrette belastninger føres også til fundamenter under pylonerne vha. kabelsystemet. Her virker pylonen som en tværbelastet søjle, der ved søjlefunktion fører lasterne videre til fundamentet. Ved at forankre pylonen til et fundament vha. skråstagsstænger, vil der opnås et stabilt system, der er fasholdt mod væltning. Ovenstående figur viser en statisk system af den omtalte forbindelsesgangbro Vandrette belastninger som enten forekommer fra vindlast eller masselast føres af facaderne til tagkonstruktionen og gulvkonstruktionen. Vind fra tag føres ved hjælp af skivefunktion føres til momentstive rammer og videre til understøtninger. Vandret laster i pylonens plan optages via rammefunktion, som er en afstivende konstruktion for laster i dens egen plan.

13 Side : 13 af Statisk virkemåde Bjælkebro. Det bærende konstruktion består af to hoveddrager der er simpel understøttet på to understøtninger. Ved lodret belastning overføres lasten fra dækkonstruktionen videre til hoveddrager. I sådan en hoveddrager vil der forekomme tryk i overside og træk i underside. Ved hjælp af forskydning overføres lasterne videre til understøtninger som diagonalt tryk. For vandrette belastninger på facaden fra eventuel vindlast eller masselast overføres del af lasten til tagkonstruktion og del af lasten til gulvkonstruktion. Ved hjælp af vindkryds i tagkonstruktionen føres lasten som skivefunktion videre til momentstiv ramme, der ved rammefunktion fører lasten til understøtninger. Vandret last i gulvkonstruktion føres ved hjælp af skivefunktion i stålplade videre til understøtningerne. For at sikre nedførsel af vandrette last til lejer under hoveddragerne, må den vandrette vinddrager suppleres med lodrette tværafstivninger ved understøtningerne. Ovenstående figur viser det statiske system for bjælke-forbindelsesgangen. Nedenstående figur viser tværsnit af den omtalte konstruktion.

14 Side : 14 af Levetid Bygningen henføres til kategori 4 iht. DS/EN 1990 Tabel 2.1. Den forventede levetid for bygningen er mindst 50 år. 4.3 Robusthed For traditionelle bygninger med sammenhængende vægge og dæk i normal konsekvensklasse med 2 etager og spændvidde af etagedæk under 7,5 m vil robustheden normal være sikret ved udformning af konstruktionerne i henhold til betonnormen DS/EN , hvor der etableres trækforbindelser, der hindre progressiv sammenstyrtning. Kravet om robusthed anses at være opfyldt, såfremt følgende tre betingelser er opfyldt: 1- Etageadskillelser skal være armeret svarende til en karakteristisk last på 15 kn/m i hver retning. 2- Langs omkredsen i hver etageadskillelse skal der anordnes en randarmering, som er i stand til optage en karakteristisk last på minimum 40 kn. Randarmering skal være forankret til etageadskillelsen, således at forskydende kræfter kan overføres. 3- I vægge, der indgår i det konstruktive system, skal der i toppen være etableret forankringer til etageadskillelserne, som er i stand til optage en karakteristisk last på 15 kn/m 4.4 Brand De bærende konstruktioner skal projekteres til at kunne opfylde bestemmelserne i bygningsreglementet 2010 samt principper beskrevet i Eksempelsamling om brandsikring af byggeri april 2006 Plejeboliger: Anvendelseskategori 6 Bygningsdel klasse R 60 For at undgår pludselig svigt i konstruktionerne i bygningen, er det vigtigt, at konstruktionerne udføres på sådan en måde, at de ikke understøttes eller stabiliseres af andre konstruktioner, der har en utilstrækkelig brandteknisk brandmodstandsbæreevne. Den lavere del af bygningen må ikke have mindre brandmodstandsbæreevne end resten af bygningen, for den øvre del af bygnings bæreevne og stabilitet er afhængige af den nedre del.

15 Side : 15 af 27 De bærende bygningsdele kan bl.a. omfatte 1. - Etageadskillelser - Vægelementer - Søjler - Bjælker - Trapper BS: For bærende og ikke bærende u-brændbare bygningsdele. R: For bæreevne. Konklusion: Bærende konstruktionerne udføres som R 60 konstruktioner. Trappe udføres som R 30. Stålsøjler og stålbjælker bør branddimensioneres. Brandbeskyttelse af stålkonstruktioner i tagkonstruktionen kan enten udføres med brandmaling eller brandisolering. Bygningen kan henføres til Anvendelseskategori Udførelse 5. Konstruktionsmaterialer 5.1 Grund og jord Bygningen skal funderes således der ikke forekommer brud i jordlagene under fundamenterne. Ved fundering tages der højde for, at der ikke forekommer store deformationer og sætninger. Der må ikke opstå differenssætninger, hvor der forekomme sætninger i hver ende af bygningen, da dette medfører brud i fundamenterne. Dette slags brud kan forekomme, når der er forskellige jordbundsforhold på lokaliteten. 1 Eksempelsamling om brandsikring af byggeri kap. 3.3 Bærende bygningsdele

16 Side : 16 af 27 Ved dimensionering af fundamenter under bygningen antages, at jordbundsforholdet består hovedsagligt af sand og GVS er ca. 1 meter under underkant af fundamenterne. Der anvendes direkte fundering under serviceafsnittet, hvor under vægelementer anvendes stribefundamenter og punktfundamenter under søjlekonstruktion. Fundamenter undersøges i brudgrænsetilstand. Vandspejlsforhold Vandspejlsforholdet er i kote +0,00 m under terræn Sikkerhed Fundamenter Partialkoefficienterne for fundamenter bestemmes iht. sæt A1 (partialkoefficienter og korrelationsfaktorer) i NA til DS/EN1997-1: γ ϕ = 1,2 γ c = 1,2 γ cu = 1,8 γ y = 1,8 for tangens til friktionsvinkel for effektiv kohæsion ved bæreevne af fundamenter for udrænet forskydningsstyrke for rumvægt Konstruktionerne henregnes til følgende geotekniske kategori: Konstruktion Geoteknisk Kategori Konsekvensklasse K FI Alle 2 CC2 1, Direkte fundering For at undgår frosthævninger, placeres punkt- og stribefundamenternes underkant i frostfri dybde, som svare til 0,9 m under terræn. Som tidligere nævnt udføres fundamenter med direkte fundering under serviceafsnittet, for der befindes dygtig jordlag i overfladen og ingen underliggende lag giver anledning til funderingsproblemer, for gytjen er ca. 7 meter under terræn. Der er fortaget lastnedføring for stribefundament, hvor her ses bort fra K FI faktor for konstruktioner over jordoverfladen. K FI faktor tages med i regning, når beregningen befinder sig under JOF.

17 Side : 17 af 27 Funderings kategori for bygværket er funderings kategori 2, for den regningsmæssige fundamentlast i geotekniske kategori 2 ikke må overstiger 5000 kn på enkelte fundamenter eller 1000 kn/m for stribefundamenter. For direkte funderende konstruktioner må det regningsmæssige fundaments tryk på det effektive areal ikke overstige 1000 kn/m 2 i geotekniske kategori 2. 2 Fundamenterne bør udføres således, at der ikke er stor tolerancer mellem hver fundament. Der regnes på det værste lasttilfælde, hvor dette anvendes til de resterede fundamenter Stribefundamenter Stribefundamenter udformes således at de fører lasten fra væggene ned til bæredygtig jord. For denne bygværk anvendes stribefundamenter under alle bærende og stabiliserende vægge i Kælder. For dimensionering af stribefundamenter ønskes at optimere således, at der ikke er stor differens afvigelse mellem fundamenterne. Der skelnes mellem indvendige og udvendige stribefundamenter. For indvendige udføres det således der er en lang klods under skillevægge, hvor for udvendige vægge vil det være optimalt at udføre fundamenterne således den øverste del af klodsen er armeret. Denne løsning vil virke trykfordelende til underliggende del af fundamentet og til grov beton. Denne løsning kan også reducere bredden af fundamentet. Ovenstående figur viser en principskitse af det omtalte fundament Ved beregning af stabilitet af vægskiver dannes en grundlag for dimensionering af stribefundamenter. Der tages hensyn til den mest ugunstig vægskive som er dimensionsgivende for fundering. Der bør optimeres mellem stabilitetsberegning for kældervægge samt skal der kontrolleres disse beregninger med belastninger fra den lodrette last. Hvor her kommes frem til det mest ugunstig situation, som fundamenterne skal dimensioneres for. 2 EN DK NA:2008 Eurocode 7: Geoteknik K2 Projektundersøgelser

18 Side : 18 af Beton Sikkerhed Partialkoefficienterne for armering og beton fastsættes iht. tabel 2.1a (EC2 NA.) Bygningsdel Kontrolklasse γ 3 Alle Normal 1.0 Partialkoefficenter: In situ beton γ c γ c γ c γ s = 1,45 Betons trykstyrke og E-modul i armeret beton = 1,60 Betons trykstyrke og E-modul i uarmeret beton = 1,70 Betons trækstyrke = 1,20 Armeringsstyrke Præfabrikerede beton γ c γ c γ c γ s = 1,40 Betons trykstyrke og E-modul i armeret beton = 1,55 Betons trykstyrke og E-modul i uarmeret beton = 1,60 Betons trækstyrke = 1,20 Armeringsstyrke Materialer Der anvendes følgende betontyper: Identifikation Anvendelse Miljøklasse f ck (MPa) c (mm) d g (mm) P30N32 Fundamenter P 30 10/±5 32 M30N32 støttemure M 30 20/±5 32 P35N32 Huldækelementer P 35 10/±5 32 P30N32 Indvendige bjælker P 30 10/±5 32 M30N32 Vægge over terræn M 30 20/±5 32 M30N32 Kældergulv M 30 20/±5 32 M30N32 Kældervæg p 30 10/±5 32 P30N32 Kælderdæk p 30 20/±5 32

19 Side : 19 af Revnevidder Betonkonstruktionen dimensioneres således at nedenstående maksimale revnevidder w k er overholdt: Miljøklasse Slap armering Spændarmering Ekstra aggressiv Aggressiv Moderat Passiv synlig Passiv ikke synlig 0,2mm 0,3 mm 0,4 mm 0,4 mm Ingen krav 0,1 mm 0,2 mm 0,3 mm 0,4 mm 0,4 mm 5.3 Stål Alle indendørs stålkonstruktioner henføres til korrosionskategori C1 (meget lav) (Denne type kategori anvendes indenfor opvarmede bygninger med ren luft) Alle udendørs stålkonstruktion henføres til korrosionskategori C3 (middel) (Denne type kategori anvendes udendørs områder med moderatforurening) For stålkonstruktion i forbindelsesgangbroen henføres til korrosionskategori C2 (lav) (U opvarmede bygninger, hvor kondensation kan forekomme) Sikkerhed Partialkoefficienterne for stål er i henhold til EN NA DK: γ m = 1,10 γ 3 for f y, γ m = 1,20 γ 3 for E γ m = 1,35 γ 3 for f u Stålkonstruktioner henregnes til normal kontrolklasse: Kontrolklasse: Normal γ 3 = 1,0

20 Side : 20 af Materialer De karakteristiske materialekonstanter er: Elasticitetsmodul E = MPa Forskydningsmodul G = E/2(1+ν)= MPa Densitet ρ = 7,85 * 10 3 kg/m 3 Poissons forhold ν = 0,3 Lineær varmeudvidelseskoefficient α = 12 * 10-6 C -1 Karakeristisk flydespænding f yk = 550 MPa Profiler og plader leveres iht. DS/EN ulegeredekonstruktionsstål. Der anvendes følgende typer stål: H-, I- og RHS-profiler samt alle plader udføres i S235 Rørprofiler udføres i S235 Skråstagskabler udføres i S355 Svejsesømme Svejse fremgangsmåder vælges således, at svejsesømme, hvad der angår styrke har mindst samme materialeegenskaber som grundmaterialet Funktionskrav Deformationer Der sættes grænser for stålkonstruktioners stivhed i henhold til EN NA DK følgende grænser for stålkonstruktioners stivhed: Forekommer der store nedbøjninger som følge af egen laster, gives de pågældende konstruktionselementer en initial pilhøjde.

21 Side : 21 af Laster 6.1 Generelt om laster Bygningen har en højde under 12 m fra terræn. Bygningen er i konsekvensklasse CC2 K FI = 1,0 Iht. DS/EN 1991 Eurocode 1, når der er last fra flere etager, skal de ikke dominerende laster multipliceres med Ψ 0 faktoren (lastkombinationsfaktoren). Den regningsmæssige værdi bliver: KFI γ ψ 0, i qi Medmindre andet er angivet, er lasterne lodrette og regnet positiv som nedadrettet Anvendte begreber for last og sikkerhed er i overensstemmelse med EC0 og EC1, medmindre andet er angivet. Der anvendes generelt følgende begreber: G: Permanent last W: Vindlast S: Sne last Etagereduktionsfaktor Ved undersøgelse af flere tages bygninger, hvor nyttelasten er klassificeret i kategorierne A og B, reduceres den totale nyttelast fra flere etager med reduktionsfaktoren: hvor a n regnes for hver kategori. 1 + ( n 1) ψ α o n = n Bolig: α Bolig 1 + ( n 1) ψ o 1 + (2 1) 0,5 = = = 0,75 n 2 I dette projekt består kontor (i kælder) af et enkelt etage, derfor er α Kontor = 1 Dominerende nyttelast regningsmæssig værdi vælges den mindste af: γ Q αn qk og γ Q ψ o qk Den regningsmæssige værdi som benyttes til beregningerne er: γ Q ψ o qk for Ψ 0 < an

22 Side : 22 af Lastkombinationer Lastkombinationer er bestemt iht. EN 1990 DK NA:2007. Nyttelast Lastkategori Lastkombinationsfaktor Boliglast: Kategori A Ψ 0 = 0,5 Kontor og let erhverv: Kategori B Ψ 0 = 0, Variable laster Vind last Ψ 0 = 0,3 Sne i kombination med dominerende nyttelast Ψ 0 = 0,3 Sne i kombination med dominerende vindlast Ψ 0 = 0,0

23 Side : 23 af 27 Partielkoefficienter på følgende laster: Hvor Egen lasten er til ugunst for konstruktionen Partielkoefficienter på følgende laster: Hvor Egen lasten er til gunst for konstruktionen

24 Side : 24 af Permanente laster

25 Side : 25 af Nyttelaster Alle laster er karakteristiske værdier. Boliger/ køkken Almindelige adgangsveje Trapper til boliger Altaner til boliger Altaner: Linjelast, lodret ved fri kant Mødelokaler/ Kontor Lokal adgangsvej Adgangsvej qk 1,50 kn/m² qk 1,50 kn/m² qk 3,00 kn/m² qk 2,50kN/m² qk 1,00 kn/m qk 2,50 kn/m² qk 3,00 kn/m² qk 5,00 kn/m²

26 Side : 26 af Naturlaster Vindlast: Karakteristisk maximalt hastighedstryk: Formfaktorerne for bygningen bestemmes iht. EN DK NA:2007. q max = 0,97 kn/m 2 q max = 0,78 kn/m 2 For vind fra vest For vind fra (Nord,syd og øst) Seismisk last (Vandret masselast) Det seismiske dimensioneringstilfælde bestemmes iht. EN 1990 DK NA: Denne last benyttes til vurdering af konstruktionen for vandret masselast. Vandret masselast omfatter last, der tages i regning for at sikre konstruktionens styrke og stabilitet overfor utilsigtede vandrette påvirkninger og små jordrystelse. Den vandrette masselast er den mindste vandrette last, som konstruktionen skal regnes påvirket af. Enhver lodret last regnes at kunne give anledning til vandret masselast. Vandret masselast regnes som bunden last og regnes at kunne optræde samtidigt med den tilhørende lodrette last. Vandret masselast har angrebspunktet i tyngdepunkterne for de tilhørende lodrette last og regnes at kunne virke i en vilkårlig vandret retning. Den regningsmæssige værdi af den vandrette masselast fastsættes til 1,5 % af den karakteristiske lodrette last. Den regningsmæssige vandrette last sammenlignes med vindlasten, dels på lang og på tværs af bygningen. Hvor den dominerende last anvendes for stabilitets beregning af bygningen. Konstruktionen skal ikke undersøges for vandret masselast og vind samtidig. Til beregning af regningsmæssige masselast ganges den karakteristiske masselast med partielkoefficienten 1,0 Vandret masselast bestemmes blot for forbindelsesgangen. Der regnes med, at vindlasten er afgørende for Længe 1 på langs samt på tværs. For bygningen har ikke en relativ stor længde, som kan blive dimensionsgivende for masselast på langs, samt for bygningen er beliggende i kategori I, som har stor vindhastighedstryk

27 Side : 27 af Sne last: I projekteringen er den karakteristisk Snelast på bygningen bestemmes iht. EN DK NA:2007. Formfaktor for snelasten: (For ɑ < 30 grader) μ 1 = 0,8 Karakteristisk terrænværdi: s k = 0,9 kn/m 2 Eksponeringsfaktor: C e = 1,0 Termisk faktor: C t = 1,0 Snelast: s = μ 1 *C e *C t *s k s = 0,8 * 1,0 * 1,0 * 0,9 = 0,72 kn/m 2

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.050 A1 - Projektgrundlag Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører: RÅDGIVENDE

Læs mere

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN

DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN DIPLOM PROJEKT AF KASPER NIELSEN Titelblad Tema: Afgangsprojekt. Projektperiode: 27/10 2008-8/1 2009. Studerende: Fagvejleder: Kasper Nielsen. Sven Krabbenhøft. Kasper Nielsen Synopsis Dette projekt omhandler

Læs mere

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42

RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING AF LØGET BY AFDELING 42 A1 PROJEKTGRUNDLAG ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2013 AAB VEJLE RENOVERING

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning.

Forord. De tre hovedområder for afslutningsprojektet er vægtet med 60 % konstruktioner, 20 % installationer og 20 % husbygning. Forord Denne rapport er udarbejdet af gruppe 8 på 7. semester ved Ingeniørhøjskolen i København. Det overordnede tema for afslutningsprojektet er projektering af byggekonstruktioner, hvor det er valgt

Læs mere

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet

Helvægge og dæk af letbeton. Bæreevne og stabilitet Helvægge og dæk af letbeton Bæreevne og stabilitet HÆFTE NR. OKT. 009 LetbetonELEMENTgruppen - BIH Indholdsfortegnelse / Forord Indholdsfortegnelse. Generelle oplysninger... 3-7. Forudsætninger... 3. Varedeklaration...

Læs mere

Hovedrapport. Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag. VIA University College 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion

Hovedrapport. Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag. VIA University College 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion 7. Semester bygningsingeniør PRO B3: Bachelor Konstruktion Hovedrapport Udvidelse af EnergiMidt/ Forsøg med forankringsbeslag 7. juni 2013 Troels Nielsen Ulrik E. Knudsen René S. Laursen 2013 7. Semester

Læs mere

Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Præsentationsrapport

Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S. Præsentationsrapport Ny fabrikationshal i Kjersing for KH Smede- og Maskinfabrik A/S Præsentationsrapport B4-2-F11-H111 [Skriv firmaets navn] 27-05-2011 Titelblad Titel: Præsentationsrapport Ny fabrikationshal i Kjersing for

Læs mere

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion

Kennedy Arkaden 23. maj 2003 B6-projekt 2003, gruppe C208. Konstruktion Konstruktion 1 2 Bilag K1: Laster på konstruktion Bygningen, der projekteres, dimensioneres for følgende laster: Egen-, nytte-, vind- og snelast. Enkelte bygningsdele er dimensioneret for påkørsels- og

Læs mere

Betonelementbyggeriers statik

Betonelementbyggeriers statik Betonelementbyggeriers statik Beton element byggeriers statik Redigeret af Jesper Frøbert Jensen Betonelementbyggeriers statik Redigeret af Jesper Frøbert Jensen 1 udgave, 1 oplag 010 Copyright 010, Polyteknisk

Læs mere

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis:

Titel: Musikkens Hus: Cone en. Tema: Projektering og fundering af en kompliceret stålkonstruktion. Synopsis: Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Institut for Byggeri & Anlæg Sohngårdsholmsvej 57 9000 Aalborg Telefon 99 40 85 30 Fax 98 14 25 55 http://www.civil.aau.dk Titel: Musikkens Hus: Cone en Tema: Projektering

Læs mere

Hoved Rapport B-sektor 5. semester Gruppe C-104 Afleveringsdato: 22. december 2003

Hoved Rapport B-sektor 5. semester Gruppe C-104 Afleveringsdato: 22. december 2003 Hoved Rapport B-sektor 5. semester Gruppe C-104 Afleveringsdato: 22. december 2003 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Institut for Bygningsteknik Titel: Projektering Af Industribyggeri

Læs mere

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden

Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Titel: Elementbyggeri ved Fjorden Tema: Projektering og udførelse af bygge- og anlægskonstruktioner Projektperiode: 6. semester, 2. februar 2006 26. maj 2006 Projektgruppe: C123 Deltagere: Casper Holmgaard

Læs mere

Titel: Projektering af Bygning 40 - Syddansk Universitet. Synopsis: Tema: Bygningens konstruktion og energiforbrug

Titel: Projektering af Bygning 40 - Syddansk Universitet. Synopsis: Tema: Bygningens konstruktion og energiforbrug Bacheloruddannelsen i Byggeri og Anlæg Sohngaardsholmsvej 57 9000 Aalborg Telefon 99 40 84 84 Fax 99 40 85 52 http://civil.aau.dk Titel: Projektering af Bygning 40 - Syddansk Universitet Tema: Bygningens

Læs mere

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger

Statik. Grundlag. Projektforudsætninger Statik Grundlag Projektforudsætninger Der tages forbehold for eventuelle fejl i følgende anvisninger og beregninger. Statisk dimensionering af det konkrete projekt er til enhver tid rådgivers ansvar. Nyeste

Læs mere

Betonelement-Foreningen, september 2013

Betonelement-Foreningen, september 2013 BEF Bulletin no. 3 Betonelementbyggeriers robusthed Udarbejdet af: Jesper Frøbert Jensen ALECTIA A/S Betonelement-Foreningen, september 2013 Page 1 Forord... 3 1. Indledning... 4 2 Metoder til sikring

Læs mere

DS/EN 1992-1-1 DK NA:2013

DS/EN 1992-1-1 DK NA:2013 Nationalt anneks til Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af DS/EN 1992-1-1 DK NA:2011og erstatter

Læs mere

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit

A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit A1. Projektgrundlag A2.2 Statiske beregninger -konstruktionsafsnit Erhvervsakademiet, Århus Bygningskonstruktøruddannelsen, 2. semester Projektnavn: Statik rapport Klasse: 12bk1d Gruppe nr.: 2 Dato:09/10/12

Læs mere

DS/EN 1990 DK NA:2010-05

DS/EN 1990 DK NA:2010-05 DS/EN 1990 DK NA:2010-05 Nationalt Anneks til Eurocode 0: Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner Forord Dette nationale anneks (NA) er en revision af EN 1990 DK NA:2007 og EN 1990 DK NA Tillæg

Læs mere

Bygningskonstruktør UCN Aalborg 5. semester speciale efterår 2014

Bygningskonstruktør UCN Aalborg 5. semester speciale efterår 2014 1.1 FORORD Denne rapport omhandler dimensionering af bjælker og søjler i stål, hvor metoderne bliver gennemgået, derudover bliver der også regnet på en case. På konstruktøruddannelsen bliver studerende

Læs mere

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1

multipladen Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Dato 10.01.2008 Side 1 Dato 06.02.2009 Side 1 Multipladen Teknisk information Dato 10.01.2008 Side 2 Dato 06.02.2009 Side 2 Dato 10.01.2008 Side 3 Dato 06.02.2009 Side 3 Velkommen -til H+H Danmarks Produktkatalog

Læs mere

Helvægge af letklinkerbeton

Helvægge af letklinkerbeton Statik Helvægge af letklinkerbeton Projekteringsanvisning for beregning og anvendelse af letklinkerelementer. Bæreevne og stabilitet Hæfte 2 BIH - Dansk Beton Industriforenings Elementfraktion - April

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK

STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK pdc/sol STATISKE BEREGNINGER AF ÆLDRE MURVÆRK 1. Indledning En stor del af den gamle bygningsmasse i Danmark er opført af teglstenmurværk, hvor den anvendte opmuringsmørtel er kalkmørtel. I byggerier fra

Læs mere

Bilag A: Beregning af lodret last

Bilag A: Beregning af lodret last Bilag : Beregning af lodret last dette bilag vil de lodrette laster, der virker på de respektive etagers bærende vægge, blive bestemt. De lodrette laster hidrører fra etagedækkernes egenvægt, de bærende

Læs mere

Projekteringshåndbog YTONG Energy+

Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Projekteringshåndbog YTONG Energy+ Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Varmeisolering Side YTONG Energy + YTONG Energy +...4 Bæredygtighed...5

Læs mere

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem

Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Projekteringshåndbog Silka Vægsystem Denne publikation er trykt på FSC mærket papir iht. Xellas bæredygtighedsprincip Indhold Side Indhold... 3 Silka Vægsystem Silka Vægsystem...4 Silka bæredygtighed...5

Læs mere

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk

Letklinkerblokke Dimensionering af murværk Letklinkerblokke Dimensionering af murværk September 2012 4. udgave SfB (21) (22) Ff5 Dimensionering af blokmurværk 2 Udgiver Blokgruppen, Dansk Beton Sekretariat: Blokgruppen, Dansk Beton Dansk Byggeri

Læs mere

bygningskonstruktioner for fuldt udviklet brand Kristian Hertz Vejledning i dimensionering af bygningskonstruktioner for fuldt udviklet brand

bygningskonstruktioner for fuldt udviklet brand Kristian Hertz Vejledning i dimensionering af bygningskonstruktioner for fuldt udviklet brand Vejledning i dimensionering af 1 Kristian Hertz Vejledning i dimensionering af Version 2-3 September 2006 Vejledning i dimensionering af 2 Forord Denne vejledning er blevet til på foranledning af Dansk

Læs mere

Betonplader. august 2011

Betonplader. august 2011 Betonplader august 2011 Indhold 1... 4 Indledning 2... 4 Beregningsgrundlag 2.1 Beregning... 4 - beton 2.1.1 Beregning... af isotroppe plader 4 2.1.2 Beregning... af anisotroppe plader 6 2.1.3 Beregning...

Læs mere