Ejerforeningen Brunevangsparken består af 42 ejerlejligheder, som alle er beliggende: Brunevang 92, 2610 Rødovre

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ejerforeningen Brunevangsparken består af 42 ejerlejligheder, som alle er beliggende: Brunevang 92, 2610 Rødovre"

Transkript

1 Indhold 1. Intro Praktiske oplysninger Bestyrelsen Administratoren Revisoren Barudvalget Fællesfaciliteter Vaskekælder Baren Grillterassen Swimmingpoolen Solariet Øvrige oplysninger Fællesantenne Fællesudgifter Fremleje/udleje af lejlighed Husdyr Arbejdsdag Ejendomsservice Kontaktinfo Hjælp til selvhjælp Poletter Fællesnøgler Storskrald og husholdningsaffald Spørgsmål Klager Forsikring Områdeinformation

2 1. Intro Bestyrelsen, administratoren, revisoren og ikke mindst barudvalget byder dig/jer hjertelig velkommen til ejerforeningen Brunevangsparken! Et sted der er præget af godt sammenhold og skønne omgivelser. Ejerforeningen Brunevangsparken består af 42 ejerlejligheder, som alle er beliggende: Brunevang 92, 2610 Rødovre Vores ønske med denne velkomstmappe er, at kunne give vores nye naboer en god start og svar på de spørgsmål, der måtte melde sig ved indflytning i ejendommen. Såfremt der opstår yderligere spørgsmål, kan henvendelse ske til Ejendomsservice, Administrator eller Bestyrelse. Kontaktinformationer findes på de kommende sider. Med håb om et godt fremtidigt nabofællesskab 1

3 2. Praktiske oplysninger Bestyrelsen Bestyrelsem vælges på den ordinære generalforsamling og varetager den daglige drift af ejerforeningen og fungerer primært som et bindeled mellem ejere/beboere og administrator, revisor, ejendomsserviceselskab osv. Bestyrelsens opgave er at holde øje med økonomien i ejendommen, samtidig med at ejendommen selvfølgelig løbende skal vedligeholdes. Bestyrelsen består af 5 medlemmer som også ses nedenfor: Titel Navn Lejlighedsnr. Kontakt Formand Natasja Bresemann Lej. 5 (udlejer) Regnskabsfører Amor Skrbo Lej. 4 Kasserer Käthe Larsen Lej. 15 (udlejer) Sekretær Michael Løye Lej. 1 (udlejer) Menigt medlem Dennis Daugaard Lej. 32 Bestyrelsen er bemyndiget til at træffe mindre beslutninger ved bestyrelsesmøder hvor mindst tre medlemmer er til stede. Da alle 42 lejligheder i Brunevangsparken er ejerlejligheder, er det op til den enkelte ejer at sørge for alt indenfor lejlighedens fire vægge. Herudover påhviler det den enkelte ejer selv at udskifte udvendige døre og vinduer. Bestyrelsen anviser, hvilke vinduer, der må anvendes ved udskiftning. Dog skal der gøres opmærksom på, at bestyrelsen har pligt til at træde ind ved grov mislighold af lejligheden som er til gene for ejendommen eller dens øvrige beboere. Bestyrelsen er frivillig, så hav derfor tålmodighed, og forvent ikke svar på alt i løbet af få dage. 2

4 2.2 Administratoren Foreningen administreres af; Bente Naver Ejendomsadministration Munkholmvej 370, 4060 Kirke Såby. Telefon Telefontiden er 9-12 og Foreningens dokumenter kan findes på administrators hjemmeside under Dokumenter/Ejerlejlighedsforeninger. Udover administration af foreningens forhold i relation til myndigheder, betalinger, opkrævninger, budgetter og regnskaber tager administrator sig også (mod sædvanligt gebyr) af notering af ejerskifte, besvarelse af forespørgsler fra ejendomsmæglere, udarbejdelse af lejekontrakt, hvis en ejer ønsker at udleje sin lejlighed. Den daglige administration varetaget af administrator Inger Frederiksen, som har og den overordnede administration varetages af Bente Naver, der har 2.3 Revisoren Foreningens revisor er; Revisionsfirmaet Henrik Holmstrøm Degn Vigerslevvej Valby Tel: Fax:

5 2.4 - Barudvalget Medlemmerne af barudvalget byder dig velkommen til Brunevangsparken Barudvalgets primære opgave er at sørge for den daglige drift af baren samt stå for udlejning af barlokalerne. Pris for leje af barlokalet er 300 kr kr. i depositum. Selve baren er i det daglige frit tilgængelig for ejerforeningens beboere, hvortil nøgle kan anskaffes hos barudvalget ved at deposituere 200 kr. Ved brug af lokalet er man selvfølgelig ansvarlig for at rydde op efter sig inden man forlader baren, og ved grov misligehold kan barudvalget vælge at aflåse baren i en given periode. Hvis man er mere end 8 personer, kræver barudvalget at man lejer lokalet. Yderligere regler for anvendelse af lokalet kan ses bagest som bilag. Barudvalget arrangerer flere gange årligt fester for beboerne, hvor der er tradition for både en sommerfest og selvfølgelig en julefrokost. Beboerne er mere end velkomne til at komme med forslag til barudvalget vedr. temafester, arrangementer eller andet. En gang årligt (i januar) afholdes beboermøde, hvor der berettes om det forgangne år, regnskabet forelægges, og medlemmer vælges. Både ejere og lejere kan stille op til barudvalget, og alt hvad der skal gøres for at være på valg er at møde op til beboermødet. 4

6 3. Fællesfaciliteter Vaskekælder Vaskekælderen må benyttes af alle ejere og lejere i Brunevangsparken. Der er i vaskerummet en tidstabel hvorpå man skal skrive sig på når man ønsker at vaske. For at alle har en chance for at komme til, må hver lejlighed max tage to tider af gangen og tørring af tøjet skal være påbegyndt inden tiden er udløbet. Hvis man stadig har tøj som kører i vaskemaskinen når en andens lejligheds tid starter, må denne person gerne slukke for maskinen og tage tøjet ud. Der må ikke ligge tøj i vaskekælderen over natten og tøj som ligger der efter kl onsdag vil blive smidt ud af ejendomsservice. Poletter til vaskemaskinerne kan købes i lejlighed nr. 1, mandag til torsdag ml. kl Baren Baren må benyttes af alle som har erhvervet sig en nøgle og som ikke overstiger max antal på 8 personer. Er man mere end 8 personer, ser bestyrelsen og barudvalget det som en fest og lokalet skal derfor lejes. Hvis lokalet ikke er udlejet er alle andre beboere velkomne til at benytte faciliteterne, men man skal huske at rydde op efter sig inden man forlader baren. Man kan altså ikke lade rodet stå til næste dag, det skal tages med det samme. Ved mislighold af lokalet fra beboer, kan barudvalget se sig nødtvunget til at aflåse lokalet for samtlige beboere på ubestemt tid. Baren kan lejes gennem barudvalget for 300 kr kr. i depositum Grillterassen Grillterassen er også til for alle beboere, og her er det også vigtigt at man rydder op efter sig, så der er pænt og rent til den næste som vil benytte sig af det. Grillen rengøres derfor efter brug, og evt. affald smides ud. Markisen må gerne tages ud, men skal, af sikkerhedsmæssige årsager, tages ind igen om aftenen før man forlader grillpladsen, samt ved kraftig vind. For ikke at der skal være uenighed om hvem som skal tage markisen ind, er der en tommelfingerregel som hedder: Har man taget markisen ud, tager man den også selv ind efter sig. 5

7 3.4 - Swimmingpoolen Swimmingpoolen er endnu en af de fantastiske fællesfaciliteter som Brunevangsparken har. En gang ugentligt støvsuges poolen og klor- og ph-værdien testes. For at beboerne kan følge med i renheden af vandet, sidder der en tavle ved siden af swimmingpoolen hvorpå rengøringsfolkene noterer værdier samt sidst rengjort dato. For at holde hygiejnen i top, er det vigtigt at alle som benytter poolen følger de regler som er lavet for poolen Solariet Solariet er for enden af gangen og kan benyttes ved brug af de samme poletter som til vaskemaskinerne. Det er vigtigt at alle som benytter solariet tørrer det af efter endt brug og i det hele taget rydder op efter sig. Ordensregler for ovenstående fællesfaciliteterne kan findes som bilag bagest, eller indrammet nede i ovennævnte lokaler. 4. Øvrige oplysninger Fællesantenne Ejendommens fællesantenneanlæg er tilknyttet TDC Kabel TV og ejes og drives af ejerforeningen. Antennebidraget opkræves sammen med fællesudgifterne, og der er i ejerforeningen tilslutningspligt for alle beboere (pt. Er den store pakke fra TDC Kabel TV indlagt). Ved problemer med signalet kontaktes bestyrelsen. Hvis det konstateres at fejlen er i lejlighedens kabelføring, bliver ejeren afkrævet betaling for fejlfinding og evt. reparation Fællesudgifter Fællesudgifter består af to dele og betales ca. den 5. hver måned. Den ene del af fællesudgifterne er de faktiske fællesudgifter som går til den daglige drift af ejendommen samt variable udgifter såsom reparationer, installationer etc. Den anden del af fællesudgifterne er de såkaldte forbrugsudgifter og består af vand, el og varme. Da der er monteret el- og varmemålere i samtlige lejligheder, udarbejdes en gang årligt et forbrugsregnskab for hver enkelt lejlighed. Ejere er til enhver tid velkomne til at komme med forslag til hvad fællesudgifterne skal gå til. Forslagene skal være skriftlige, og bestyrelsen vil så tage forslagene op på næstkommende bestyrelsesmøde. 6

8 4.3 Fremleje/udleje af lejlighed Ved fremleje af sin lejlighed er det jf. foreningens vedtægter 4 ejerens pligt at oplyse hvem, lejligheden udlejes/udlånes til, samt at oplyse sin adresse. Ejeren er ansvarlig for lejerens adfærd, og bestyrelsen kan til enhver tid opsige lejeaftalen såfremt lejer ikke overholder vedtægterne eller husordenen. Ved udlejning skal lejekontrakten jf. foreningens vedtægter udarbejdes af foreningens administrator. Dette er både til fordel for ejer og forening. Da kontrakten skal udarbejdes i overensstemmelse med den pågældende lovgivning på området. Man er velkommen til at henvende sig til foreningens administrator, ved yderligere spørgsmål Husdyr Det er tilladt at holde ét husdyr per husstand, såfremt disse ikke er til gene for de øvrige beboere. Se i øvrigt vedtægterne i bilagene Arbejdsdag To gange årligt afholdes fælles arbejdsdag for samtlige beboere i ejendommen. Her bliver forskellige ønsker sat på dagsordnen og i samlet gruppe løses disse efter bedste evne. Bestyrelsen opkræver 2 gange årligt kr. per lejlighed til diverse mindre vedligeholdsarbejde, men vælger man at deltage i arbejdsdagene vil beløbet ikke blive opkrævet. Arbejdsdagene er den perfekte mulighed for at på en sjov måde at få lavet nogle af de ting som man ønsker, skal laves ved ejendommen, samtidig med at man har en hyggelig dag sammen med de øvrige beboere. Arbejdsdagene sluttes altid af med fællesspisning og hygge Ejendomsservice Brunevangsparken har indgået en aftale med et ejendomsserviceselskab vedr. den daglige drift af ejendommen. Det vil sige, at der en gang ugentligt kommer rengøringspersonale og rengør fællesarealerne både udendørs og indendørs. Foruden at rengøre, sørger ejendomsserviceselskabet også for at udskifte pærer i kælder og udvendigt, ringe til håndværkere samt rense og teste poolen. 7

9 Men selv om at vi har et rengøringsselskab må vi også selv være med til at sørge for at her er rart og pænt at være. Derfor er det vigtigt at vi rydder op efter os selv, og tager hensyn til hinanden. Man er til enhver tid velkommen til at ringe til ejendomsservicen ved spørgsmål, eller i tilfælde af nødsituationer. Se venligst bilag for en kopi af den kontrakt som vi i øjeblikket har med ejendomsserviceselskabet Kontaktinfo Nedenstående findes kontaktoplysninger på de mest brugte numre. Det er vigtigt her at understrege at kontaktoplysningerne på håndværkere er taget ud fra bestyrelsens egne erfaringer men bestyrelsen sætter ingen garanti for det arbejde som håndværkeren udfører. Endvidere er det vigtigt at gøre beboerne opmærksomme på, at man ved kald til håndværker på egen hånd, selv skal betale regningen. I tilfælde hvor det er ejerforeningen som skal dække udgifter til håndværker, skal bestyrelsen kontaktes og skriftlig aftale skal foreligge, førend en håndværker kontaktes. I akutte tilfælde vil en mundtlig aftale med bestyrelsen være nok. Kontaktes en håndværker udenom bestyrelsen, hæfter ejeren/lejeren selv for udgifterne. Navn Info Telefonnummer Bente Navers Ejendomsadministration Henrik Holmstrøm Degn Administrator Bente Naver og Administrator Inger Frederiksen. Revisor L. P Service Aps Ejendomsservice Henrik Degn Leif Petersen Købstædernes forsikring Forsikring Tømrer/snedker Elektriker VVS er Maler 8

10 4.8 - Hjælp til selvhjælp Det kan være svært for førstegangskøbere og for den sags skyld også for alle andre, at vide i hvilke tilfælde man skal kontakte bestyrelsen og hvad man som ejer og lejer af en lejlighed selv er ansvarlig for. Det er vigtigt at beboerne ved hvornår noget er kritisk og bestyrelsen skal indblandes samt hvornår det omhandler ting som bestyrelsen ikke skal involveres i. Alt dette er nedfældet i ejerforeningens vedtægter, men for at gøre det lidt mere overskueligt, har man her valgt at lave en kort gennemgang af de mest almindelige spørgsmål og problemer som kan opstå for ejere og såvel lejere. Der findes en gylden regel om hvornår bestyrelsen skal kontaktes eller ej. Hvis en skade indenfor lejlighedens fire vægge ikke er til gene eller skadelig på ejendommen, så skal bestyrelsen ikke kontaktes. Hvis skaden derimod kan være skadelig på ejendommens fundament el. lign. SKAL bestyrelsen altid kontaktes. Er man i tvivl, er det altid bedst at kontakte et bestyrelsesmedlem og spørge til råds. Det er vigtigt her at understrege at bestyrelsen ved grov mislighold af lejlighed ifølge vedtægterne kan tvinge en lejer såvel som ejer til at fraflytte ejendommen Poletter Poletterne koster 10 kr. og kan bruges til vaskemaskinerne, tørretumbler samt solariet. Da poletterne med tiden bliver mørke i metallet og derfor ikke længere virker, anbefales det at man en gang imellem propper dem i en balje med minus kalk, da de så bliver ligeså gode som nye Fællesnøgler Der findes to forskellige nøgler som er fælles for hele ejerforeningen. Dette er nøglen til kælderindgangen som også duer til cykelrummet og nøglen til barlokalet. Nøglen til kælderindgangen burde meget gerne have fulgt med ved købet af lejligheden, hvorimod barnøglen ikke altid følger med. Barnøglen kan erhverves ved at betale et depositum på 200 kr. til kontortid Storskrald og husholdningsaffald I skuret ud for trappetårnet findes 4 grønne cointainere, som skal benyttes til det daglige husholdningsaffald. Da skraldemændene ikke tømmer cointainerne hvis lågene står åbne, er det vigtigt at man smider sit skrald i de cointainere som ikke er fyldt og ikke fylder de andre for meget. 9

11 Bag døren til højre for cykelskuret findes storskraldsrummet samt div. containere til sotering af affald. Det er vigtigt at skraldet sorteres ordentligt, eftersom skraldemændene kun tømmer det såfremt det er sorteret. Derudover har vi bag skraldeskuret både en flaskecontainer samt en til reklamer og aviser. Der skal gøres opmærksom på at foreningen får bøder for forkert sorteret affald og overfyldte containere. Så bliver man taget i at sortere affaldet forkert eller stille storskrald som selv skal køres på genbrugspladsen, vil man fra bestyrelsen blive opkrævet et beløb tilsvarende bødens størrelse. Så sørg venligst for at sortere dit affald ordentligt, for både din egen og miljøets skyld Spørgsmål Man er altid velkommen til at stille bestyrelsen eller administrator spørgsmål. Dette kan være sig alt lige fra personlige til driften af ejendommen. Bestyrelsen vil altid prøve at besvare beboernes spørgsmål, men det kan hænde at bestyrelsen må undersøge sagen førend et tilfredsstillende svar kan gives Klager Bestyrelsen tager sig af alle klager fra beboere. Men det skal dog understreges at klagerne skal være skriftlige og afleveres til et bestyrelsesmedlem, i postkassen eller ved kontortid. Dog bruger bestyrelsen ikke sin tid på useriøse klager og kan til enhver tid afvise en sådan klage. Alle klager, små som store, sendes til administratoren som også er med i bedømmelsen af klagens udfald Forsikring Brunevangsparken har tre forsikringer hos Købstædernes forsikring; en arbejdsskadesforsikring, en løsøre- og driftstabsforsikring samt en Ejendoms- og glasforsikring. Arbejdsskadesforsikringen dækker for arbejdsulykker i henhold til lov om arbejdsskadesikring og er påkrævet af en forening. Løsøre- og drifttabsforsikringen dækker for brand, tyveri og vand samt maskiner, inventar og andet driftudstyr. Dog skal der gøres opmærksom på at tyveri kun gælder fællesarealerne, og at ens 10

12 personligt tegnede indbosforsikring skal dække tyveri i de enkelte lejligheder. På løsøre- og drifttabsforsikringen gælder en selvrisiko på kr (indeksreguleres). Ejendoms- og glasforsikringen dækker ved brand, storm, vand, svamp, insekt, el-skader, rør og glas, men igen er det vigtigt at gøre opmærksom på at vi har en selvrisiko på kr. (indeksreguleres). Det kan derfor ikke betale sig at kontakte forsikringsselskabet såfremt skaden ikke overstiger kr. Ejerforeningen policenummer hos Købstædernes forsikring er: 01-12B Hvis en skade skal anmeldes til forsikringen, skal dette ske via administrator, idet man skal rette henvendelse til Inger Frederiksen. Kontaktes administrator ikke inden, hæfter man selv for selvrisikoen Områdeinformation Brunevangsparken er beliggende i et roligt område lige op af voldene, hvorfra der ikke er lang til centrum, indkøbsmuligheder, pizzariaer, S-tog og anden offentlig transport. Foruden dette, ligger Kagsmosen ikke langt fra Ejerforeningen, og med sin spændende historie som forsvarsværk og sit rige dyreliv, har Kagsmosen meget at byde på for de besøgende og et godt sted at løbe. 11

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Infomappe. Kvintus Kollegiet

Infomappe. Kvintus Kollegiet Infomappe Kvintus Kollegiet Velkommen Tillykke med dit nye kollegieværelse her på Kvintus Kollegiet. Du bor nu på et kollegium der har nogle af Danmarks største værelser, alle med eget køkken og bad. Endvidere

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

Almene boliger for alle - DANSK - side 1

Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Almene boliger for alle - DANSK - side 1 Forord De følgende oplysninger er generelle og vejledende. De gælder i de fleste boligorganisationer, men nogle boligorganisationer kan have andre regler end de

Læs mere

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle.

Almene boliger kan være etplans-huse, rækkehuse, lejligheder, ungdomsboliger, ældreboliger. Nogle er nye og andre er gamle. At bo i en almen bolig Velkommen Til lykke med jeres nye bolig. Vi håber I bliver glade for den og for at bo i vores boligorganisation. Denne pjece indeholder oplysninger om jeres bolig og om boligorganisationen,

Læs mere

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET

BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET BEBOER GUIDE KVINTUS KOLLEGIET Dette dokument er et forsøg på at lave en samlet oversigt over praktiske oplysninger, anliggender og forhold der gør sig gældende for beboere på Kvintus Kollegiet. Ud over

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Velkommen til Ravnsholt!

Velkommen til Ravnsholt! Velkommen til Ravnsholt! Velkommen som ny beboer til ungdomsboligerne i Ravnsholt. Da du lige er flyttet ind, får du her en lille folder til Ravnsholt, som gerne skulle indeholde alt, hvad der er værd

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S.

A/B Tjørnens. Infoguide. Gem den - den er god at have. Andelsboligforeningen Tjørnen anno 2001 Tjørnerækken 2-8 og Poppelrækken 1-7, 2300 København S. A/B Tjørnens Infoguide 2013 Gem den - den er god at have Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Velkommen til A/B Tjørnen! s. 3 Hvor kan jeg henvende mig med spørgsmål? s. 3 Bestyrelsen s. 3 Vaskeri s. 4 Tørrerum

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Lidt om Nybrohave. Side 1

Lidt om Nybrohave. Side 1 Lidt om Nybrohave Ejendommen Nybrohave, Buddingevej 72, blev opført i 1939 som almennyttigt boligbyggeri. I 1967 blev ejendommen som så mange andre attraktive bebyggelser udstykket i ejerlejligheder. Efterhånden

Læs mere

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk

Ejerforeningen Vigerslevvej 144-148 / Skyttegårdvej 1-11 skyttegaardvej.dk Generel information til ejere og beboere i Ejerforeningen Vigerslevvej/Skyttegårdvej Hjemmeside Ejerforeningens hjemmeside er. Hjemmesiden bestyres af Allan Th. Andersen, Skyttegårdvej 5, st. mf. På hjemmesiden

Læs mere

Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet

Informationshæfte for. Sønderskov-kollegiet Informationshæfte for Sønderskov-kollegiet Sønderskov-kollegiet Skovvej 22 6400 Sønderborg Forord Med dette informationshæfte byder vi dig velkommen som ny kollegianer på Sønderskovkollegiet i Sønderborg.

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund

Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Beboerhåndbog Ejerforeningen Jagtparken Ordrup Jagtvej 123 179 2920 Charlottenlund Velkommen i Jagtparken. Jagtparken byder blandt andet på En forening med styr på økonomien. Solrige græsarealer. En dejlig

Læs mere

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013

Andelshaver i A/B Blåmejsegården. 2. udgave 2013 Andelshaver i A/B Blåmejsegården 2. udgave 2013 I Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Håndbogens formål... 3 2 Foreningens historie... 3 3 Grøn andelsdrift... 4 3.1 Vandopsamling... 4 3.2 Solvarmeanlæg... 4

Læs mere

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen.

Husorden. A. Det påhviler enhver ejer eller udlejer efter bedste evne at sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Denne håndbog er en samling af de muligheder, forpligtigelser og rettigheder medlemmerne af Ejerforeningen Solgården 1 har. Det er bestyrelsens ønske at den kan være en hjælp i de situationer den enkelte

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere

INFORMATIONSHÆFTE FOR BORGMESTER ANDERSEN-KOLLEGIET. Borgmester Andersen-kollegiet Borgmester Andersens Vej 43 6400 Sønderborg www.bma.k64.

INFORMATIONSHÆFTE FOR BORGMESTER ANDERSEN-KOLLEGIET. Borgmester Andersen-kollegiet Borgmester Andersens Vej 43 6400 Sønderborg www.bma.k64. INFORMATIONSHÆFTE FOR BORGMESTER ANDERSEN-KOLLEGIET Borgmester Andersen-kollegiet Borgmester Andersens Vej 43 6400 Sønderborg www.bma.k64.dk Forord Med dette informationshæfte byder vi dig velkommen som

Læs mere

Ellebogen. Håndbog for Elleboere

Ellebogen. Håndbog for Elleboere er udgivet af Ejerforeningen Ellevej 2-14 Hørsholm, januar 2000 3. udgave, revideret maj 2005 Ellebogen Håndbog for Elleboere Velkommen til Ellebo. Denne håndbog er tænk som en hjælp for alle nytilflyttere

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere