Ny præstebolig og sognehus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny præstebolig og sognehus"

Transkript

1 Aal Menighedsråd Ny præstebolig og sognehus INDBUDT ARKITEKTKONKURRENCE OG TOTALRÅDGIVNING UDBUDSGRUNDLAG OG BYGGEPROGRAM Dato: Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI. Østervang Varde

2 Ny præstebolig og sognehus Side 2 af 28 Indhold 1. FORORD GENERELLE OPLYSNINGER... 5 BYGHERRE... 5 BYGHERRE-RÅDGIVER... 5 BYGGERIETS PLACERING... 5 BYGGERIETS OMFANG... 5 BYGGERIETS UDFORMNING GRUND OG EKSISTERENDE FORHOLD... 7 PLANFORHOLD... 7 BYGGEGRUNDEN... 7 EJER... 7 DEKLARATIONER M.V JORDBUNDS-FORHOLD... 7 FORSYNINGS-LEDNINGER... 7 BYGGEFELT PROJEKTETS OMFANG... 8 GENERELT... 8 YDELSES-BESKRIVELSE... 8 NEDBRYDNING... 8 JORDARBEJDER... 8 UDEAREALER... 8 TIDSPLAN BYGGERIETS AFLEVERING GENERELT DOKUMENTATION DRIFT OG VEDLIGEHOLD RUMPROGRAM NY PRÆSTEBOLIG INDGANG OPHOLDSSTUE SPISESTUE KØKKEN/ALRUM BRYGGERS/ GROVKØKKEN... 12

3 Ny præstebolig og sognehus Side 3 af 28 FORÆLDRE-SOVERUM MED BAD OG TOILET STK. BØRNE-VÆRELSER TOILET/BAD TIL BØRNE-VÆRELSER OFFENTLIG INDGANG/ENTRE GÆSTETOILET KONTOR TIL PRÆST KONTOR TIL SEKRETÆR ARKIV/DEPOT ØVRIGE RUM NYT SOGNEHUS INDGANG/ENTRE UNDERVISNINGS-LOKALE KONFIRMANDSTUE STORT MØDELOKALE STK. KONTORER KØKKEN STK. TOILETTER TEKNIK/ RENGØRINGSRUM DEPOT/AV-RUM BAGGANG PERSONALERUM BYGGETEKNISKE FORHOLD GENERELT MATERIALER OG KONSTRUKTIONER INSTALLATIONER INVENTAR INVENTAR KONKURRENCEFORHOLD KONKURRENCE-FORM UDBUDS-BETINGELSER FORSLAGETS INDHOLD OG OMFANG VEDERLAG TILBUDDETS AFLEVERING TILBUDDETS BEDØMMELSE BILAG... 28

4 Ny præstebolig og sognehus Side 4 af FORORD Byggeprogrammet er udarbejdet på baggrund af ønske fra Aal Menighedsråd om en ny præstebolig, et nyt sognehus og et nyt kapel. Der er tale om 2 nye bygninger. Den ene bygning skal anvendes til præstebolig og placeres på matr. nr 12f Borre By, Ål. Den anden bygning skal indrettes til sognehus med konfirmandstue, og med kapel, og placeres på matr. nr. 20a Oksbøl By. Nuværende forhold: Matr. nr. 12f Borre By, Ål. Grunden er i dag bebygget med et missionshus med samlet bebygget areal på 188 m² og en bolig med et samlet boligareal på 209 m². Bygningerne er opført i 1929 og sammenbygget med en forbindelsesgang. Bygningerne er opført med facader i tegl og tagdækning i skifereternit sandsynligvis med asbest. Ovennævnte oplysninger er jf. BBR-meddelelse. Matr. nr. 20a Oksbøl By. Grunden omfatter kirken og kirkegården, samt et frit areal for senere udvidelse af kirkegården. Sognehuset og kapellet opføres på det frie areal.

5 Ny præstebolig og sognehus Side 5 af GENERELLE OPLYSNINGER BYGHERRE BYGHERRE- RÅDGIVER Aal Menighedsråd v/ formand Elsebeth Hansen Borrevej Oksbøl Johansson & Kalstrup A/S Østervang Varde Tlf.: Kontaktperson: Ole Diget Jensen BYGGERIETS PLACERING BYGGERIETS OMFANG Pæstegård - Matr.nr. 12 F, Borre by, Aal Kirkegade 42, 6840 Oksbøl Sognehus Matr. nr. 20a Oksbøl By. Ny præstebolig på i alt nettoareal ca. 255 m². Præsteboligen skal indeholde følgende rum: Private lokaler: Indgang/entre 10 m². Opholdsstue - 30 m². Spisestue med adgang fra køkken og opholdstue 25 m 2. Køkken/alrum med adgang fra bryggers- 25 m². Bryggers/grovkøkken med adgang udefra og indrettet med vaskemaskine, tørretumbler og fryser 15 m². Forældresoverum med toilet og bad - 25 m². Gerne med direkte adgang mellem soverum, toilet og bad. Indrettet med bruseniche og badekar. 4 stk. børneværelser a 12 m². 2-3 børneværelser placeres gerne ved forældresoverum.1-2 teenageværelser gerne lidt afsides fra øvrige soverum, dog tæt på toilet/bad. Toilet/bad ved børneværelser indrettet med bruseniche - 8 m². Tjenstlige lokaler: Offentlig indgang/entre, - 13 m². Fra indgang/entre skal der være adgang til kontor og gæstetoilet. Indgang skal være indrettet med garderobe og skabe. Kontor til præst med brandsikker boks, plads til arbejdsbord og mødebord - 23 m². Møblering indtegnes. Kontor til sekretær med plads til arbejdsbord - 17 m². Møblering indtegnes. Gæstetoilet med adgang fra indgang/entre, evt. indrettet med bruseniche - 6 m². Skal indrettes som handicaptoilet. Arkiv/depot indrettes med plads til printer og kopimaskine - 8 m².

6 Ny præstebolig og sognehus Side 6 af 28 Øvrige rum: Herudover skal der regnes med ca. 80 m² til dobbelt garage/carport, isoleret værksted/udhus samt rum til cykler og haveredskaber. Nyt sognehus på i alt netto areal ca. 276 m². Sognehuset skal indeholde følgende rum: Indgang/garderobe med adgang til undervisningslokale, møderum, toiletter, køkken og evt. teknikrum - 30 m². 2 stk. toiletter hvoraf det ene indrettes som handicaptoilet - 15 m². Et handicaptoilet med adgang udefra og placeret tæt på kapel - 8 m 2. Køkken indrettes med faste skabe, kogeplader, køleskab, opvaskemaskine, mikroovn - 20 m². Teknik og rengøringsrum med adgang fra indgang/garderobe eller depot - 10 m². Depotrum/AV-rum med direkte adgang til undervisningslokale - 25 m². Mødelokale med adgang fra indgang/garderobe og adskilt fra undervisningslokale med foldevæg - 25 m². Undervisningslokale/konfirmandstue indrettet akustisk til undervisning. Mødelokale og konfirmandstue skal kunne anvendes i et stort lokale og være adskilt af lydtæt foldevæg - 65 m². En bagindgang med adgang til personalerum og kontor for graver 6 m² Et personalerum 20 m² Et kontor for graver disponeret for en arbejdsplads 12 m². Et kontor for menighedsråd, disponeret for 2 arbejdspladser og et lille mødebord for 3 personer 20 m². Et disponibelt kontor disponeret for 2 arbejdspladser 20 m². Nyt kapel med køling - 25 m². Kapellet ønskes sammenbygget med sognehuset. BYGGERIETS UDFORMNING Præsteboligen kan udføres i 1½ plan. Bygningerne skal harmonere med omgivelserne, og tilpasses ekst. nabobebyggelser. Der skal være tosidig hældning på taget. Eksisterende missionshus og tilhørende bolig nedrives. Ny præstebolig opføres på grunden. Ved placering af bygninger på grunden er det ønskeligt, at den eksisterende skov bevares så vidt muligt. Bemærk, at afstandskrav til naboskel og højdekrav skal overholde kravene i bygningsreglement BR 2010 og gældende lokalplan. Nyt sognehus og kapel opføres i et plan, med facade mod Kirkegade. Bygningen opføres i byggestil og materialevalg så den harmonere med de omgivende bygninger. Bygningen opføres så det lukker hullet i gadeforløbet.. Kapel og sognehus sammenbygges, med kapellet vendende mod kirken.

7 Ny præstebolig og sognehus Side 7 af GRUND OG EKSISTERENDE FORHOLD PLANFORHOLD BYGGEGRUNDEN Plangrundlaget for området ved kirken hvor nyt kapel og sognehus ønskes placeret er Lokalplan nr udarbejdet i 1978 af Blåvandshuk Kommune og for området hvor ny præstebolig placeres gælder Lokalplan nr udarbejdet i 2002 af Blåvandshuk Kommune. Byggegrunden for ny præstebolig sognehus hus er en del af matr. nr. 12f beliggende Kirkegade 42, Oksbøl. Byggegrunden fremstår som græsareal på den nordlige del af grunden og en mindre skov der så vidt muligt ønskes bevaret. På den sydlige del af grunden mod Borrevej er eksist. Missionshus og bolig placeret. Der er grusbelægning omkring bygningerne. Bygningerne nedrives. Det nye sognehus og kapel ønskes placeret som en fritliggende bygning på matr. nr. 22a som udgør kirkegården og fremtidige arealer til kirkegård. Kapellet ønskes placeret med facaden mod Kirkegade. Bygherre sørger for evt. nødvendige matrikulære ændringer. Udgifter til landinspektør i forbindelse med disse ændringer afholdes af bygherre. EJER DEKLARATIONER M.V. JORDBUNDS- FORHOLD FORSYNINGS- LEDNINGER Grunden matr. nr. 12f og 22a er ejet af Aal Menighedsråd. Der er indhentet tingbogsattest fra Retten i Esbjerg, vedlagt som bilag. Der er foretaget jordbundsundersøgelser, se vedlagte geotekniske rapport. Området er områdeklassificeret og der skal udføres de nødvendige miljøundersøgelser herfor. I vedlagte bilag fremgår placering af forsyningsledninger. Supplerende oplysninger kan indhentes hos: Telefon: TDC Vand og kloak: Varde Forsyning El: Aal Elnet eller. elinstallatør Leif Arnskov, Oksbøl Antenne: Oksbøl Antenneforening BYGGEFELT Der kan bygges nord og syd for skoven på grunden ved det eksist. missionshus, indenfor de gældende afstandskrav til skel jf. bygningsreglement BR2010

8 Ny præstebolig og sognehus Side 8 af PROJEKTETS OMFANG GENERELT YDELSES- BESKRIVELSE Projektet omfatter budgetlægning, projektering for udbud i fag-entrepriser, myndighedsgodkendelse, udbud, kontrahering med entreprenører, byggeledelse og fagtilsyn, afleveringsforretning og 1 års gennemgang. Totalrådgiverens ydelser er som følger: 1. Udbudsprojekt i fagentrepriser incl. nedbrydning 2. Myndighedsbehandling 3. Entrering med håndværkere 4. Fagtilsyn og byggeledelse 5. Koordinering af sikkerhed og sundhed 6. Byggeregnskab 7. Afleveringsforretning 8. 1 års eftersyn I øvrigt henvises til danske Ark og FRI ydelsesbeskrivelse, Byggeri og planlægning, December Endvidere regnes ABR 89 gældende. Projektmaterialet skal omfatte tegninger, beskrivelser og beregninger i en detaljeringsgrad, der gør, at alle ydelser og leverancer er fuldstændigt beskrevet. Totalrådgiver indhenter såvel byggetilladelse som anmærkningsfri ibrugtagningstilladelse. Totalrådgiver må ikke lave dispensationsansøgning uden bygherres tilladelse. Totalrådgiver skal overfor bygherre dokumentere, at både de projekterende og de udførende har et kvalitetssikringssystem, der kan sikre, at opgaven løses tilfredsstillende. Totalrådgiver koordinerer sikkerhed og sundhed i udførelsesfasen og udarbejder Sikkerheds- og Sundhedsplan. Ydelsen skal være indeholdt i honorartilbuddet. Elektroniske udarbejdede tegninger afleveres i DWG-format. NEDBRYDNING JORDARBEJDER UDEAREALER Eksisterende missionshus og bolig nedbrydes helt og fuldt. Totalrådgiver udarbejder projekt på nedbrydning og indhenter nedbrydningstilladelse hos Varde Kommune Muldjord afrømmes under bygninger og henlægges i depot for senere udlægning. Der skal projekteres P-pladser ved nyt sognehus jf. kravene fra Varde Kommune. Der forventes fast belægning ved indkørsel til P-pladser og ved P-pladser. Der skal projekteres indkørsel i fast belægning til ny præstebolig samt ved forplads ved ny præstebolig.

9 Ny præstebolig og sognehus Side 9 af 28 TIDSPLAN Konkurrencens forventede forløb, herunder behandling i de forskellige udvalg fremgår af nedenstående tidsplan. Totalrådgiver udarbejder tidsplan for projektering og byggeperioden. Udbudsmaterialet udsendes uge 45 Sidste frist for spørgsmål Konkurrenceforslag og tilbud afleveres Bedømmelse Vinderprojekt offentliggøres Kontraktskrivning med vinder. uge Det endelige tidspunkt for byggeriets projektering og gennemførelse er ikke fastlagt endnu, og det må forventes at der kan gå flere år før dette fastlægges. Byggeriet kan eventuelt blive gennemført i 2 omgange med gennemførelsen af sognehuset først, og senere præstegården.

10 Ny præstebolig og sognehus Side 10 af BYGGERIETS AFLEVERING GENERELT Totalrådgiver sørger for ved afleveringen at byggeriet skal være fuldt færdigt incl. alle biydelser, tilladelser, afprøvninger, indkøringer m.v. Byggeriet anses ikke for at være afleveret, før alle tilladelser foreligger, herunder også ibrugtagningstilladelse. Der skal foreligge dokumentation for alle tilladelser. Bygningen skal ved afleveringen være fuldstændigt rengjort, klar til indflytning. Udenomsarealer og byggeplads skal være ryddet for alle materialer og affald, midlertidige byggepladsforanstaltninger fjernet, og grunden planeret. DOKUMENTATION Der skal ved afleveringen foreligge et komplet sæt As Built tegninger. Tegningerne afleveres i 2 sæt papirtryk, isat A4 ringbind samt 1 CD rom med alle tegninger i DWG-format i AUTO CAD Alle ledninger i terræn skal være angivet med dimension og placering (evt. mål til bygninger) Statisk beregning af bygningen skal ligeledes foreligge. Der skal foreligge fuld KS dokumentation for alle arbejder iht. gældende regler. DRIFT OG VEDLIGEHOLD Der skal afleveres 2 sæt drifts- og vedligeholdelsesvejledninger. Det skal af vedligeholdelsesvejledningen fremgå, hvorledes de enkelte bygningsdele skal vedligeholdes og med hvilke intervaller. Driftsvejledningen skal beskrive driften, specielt de tekniske anlæg, således at det daglige driftspersonale kan bruge den. Driftsvejledningen skal som minimum beskrive, hvorledes de tekniske anlæg fungerer, hvor de er placeret i bygningen, og hvordan de betjenes. I vejledningen skal der være indsat dokumentation for de mest betydende komponenter (datablade), ligesom dokumentation for indregulering m.v. skal være indsat. I øvrigt henvises til SBI-meddelelse nr. 8 og nr. 30 vedrørende opbygning m.v. Der skal medregnes mundtlig instruktion af driftspersonalet i betjeningen af de tekniske installationer.

11 Ny præstebolig og sognehus Side 11 af 28 NY PRÆSTEBOLIG 6. RUMPROGRAM INDGANG OPHOLDSSTUE SPISESTUE Klinkegulv Malet plant gipsloft eller trælisteloft Fra indgang/entre skal der være adgang til privat boligdel Entre skal være indrettet med garderobe Malede vandskurede teglvægge el. malet glasvæv på Trægulv Malet plant gipsloft eller trælisteloft Stik for antenne og IT Brændeovn Malede vandskurede teglvægge el. malet glasvæv på Trægulv Malet plant gipsloft eller trælisteloft Stik for antenne, telefon og IT Adgang fra køkken og opholdsstue Ca. 10 m 2 Ca. 30 m² Ca. 25 m 2

12 Ny præstebolig og sognehus Side 12 af 28 KØKKEN/ALRUM BRYGGERS/ GROVKØKKEN FORÆLDRE- SOVERUM MED BAD OG TOILET Trægulv i køkken/alrum og linoleum eller kork i køkken Malet plant gipsloft eller trælisteloft Stik for telefon og antenne Adgang fra bryggers Klinkegulv Malet plant gipsloft eller trælisteloft Installation for vaskemaskine, fryser og tørretumbler Adgang udefra og til køkken/alrum. Indrettet med vaskemaskine, tørretumbler og fryser. Vægfliser i bruseniche Trægulv i soverum og klinker i bad/toilet Malet plant gipsloft eller trælisteloft Stik for telefon og antenne i soverum i soverum og gulvvarme i bad/toilet Mekanisk udsugningsanlæg Gerne med direkte adgang mellem soverum og bad/toilet Bad indrettes med bruseniche og spa badekar Vådrumsbehandling af gulv og vægge i bruseniche Ca. 25 m² Ca. 15 m² Ca. 25 m²

13 Ny præstebolig og sognehus Side 13 af 28 4 STK. BØRNE- VÆRELSER TOILET/BAD TIL BØRNE- VÆRELSER Trægulv Malet plant gipsloft eller trælisteloft Stik for antenne 2-3 værelser placeres gerne ved forældresoverum 1-2 teenageværelser placeres gerne lidt afsides fra øvrige rum, dog tæt på toilet/bad. Vægfliser i bruseniche Klinkegulv Malet plant gipsloft eller trælisteloft Mekanisk udsugningsanlæg Indrettet med bruseniche Vådrumsbehandling af gulv og vægge i bruseniche Ca. 50 m² Ca. 8 m²

14 Ny præstebolig og sognehus Side 14 af 28 OFFENTLIG INDGANG/ENTRE GÆSTETOILET KONTOR TIL PRÆST Klinkegulv Malet plant gipsloft eller trælisteloft Fra indgang/entre skal der være adgang til privat boligdel, kontorer og gæstetoilet Entre skal være indrettet med garderobe Døre mod bolig og kontorer skal være lyddøre Vægfliser i bruseniche Klinkegulv Malet plant gipsloft eller trælisteloft Mekanisk udsugningsanlæg Indrettes evt. med bruseniche Vådrumsbehandling af gulv og vægge i bruseniche Indrettes som handicaptoilet Der medregnes 2 kosteskabe til rengøringsartiker. Trægulv Malet plant gipsloft eller trælisteloft Stik for telefon og antenne Indrettes med brandsikker boks Plads til mødebord og 2 arbejdsborde EDB kobles på fast netværk Ca. 13 m² Ca. 6 m² Ca. 23 m²

15 Ny præstebolig og sognehus Side 15 af 28 KONTOR TIL SEKRETÆR ARKIV/DEPOT Trægulv Malet plant gipsloft eller trælisteloft Stik for telefon og antenne Indrettes med plads til arbejdsbord EDB kobles på fast netværk Trægulv Malet plant gipsloft eller trælisteloft Stik for bredbåndinstallation Indrettes med plads til printer og kopimaskine EDB kobles på trådløst netværk Ca. 17 m² Ca. 8 m² Netto i alt Ca. 255 m² ØVRIGE RUM Herudover skal der indrettes dobbelt garageanlæg/carport, isoleret værksted/udhus samt rum til cykler og redskaber. Ca. 80 m² NYT SOGNEHUS INDGANG/ENTRE Klinkegulv Lydloft som Ecophon Grundbelysning i loft Ventilationsanlæg med varmegenvinding Adgang til undervisningslokaler, møderum, toiletter, køkken og evt. teknikrum Ca. 30 m²

16 Ny præstebolig og sognehus Side 16 af 28 UNDERVISNINGS- LOKALE KONFIRMANDSTUE STORT MØDELOKALE Trægulv Lydloft som Ecophon Grundbelysning i loft Antenne Ventilationsanlæg med varmegenvinding Mødelokale og konfirmandstue skal kunne anvendes som et stort lokale og være adskilt med lydtæt mobileller foldevæg Trådløst internet med access points Trægulv Lydloft som Ecophon Grundbelysning i loft Antenne Ventilationsanlæg med varmegenvinding Adgang fra entre/indgang Mødelokale og konfirmandstue skal kunne anvendes som et stort lokale og være adskilt med lydtæt mobileller foldevæg Trådløst internet med access points Ca. 65 m² Ca. 25 m² 3 STK. KONTORER Trægulv Lydloft som Ecophon Ca. 52 m² Grundbelysning i loft Ventilationsanlæg med varmegenvinding Adgang fra entre/indgang

17 Ny præstebolig og sognehus Side 17 af 28 Trådløst internet med access points KØKKEN Linoleum Hygiejneloft Grundbelysning i loft Installation for kogeplader, emfang, stort køleskab og opvaskemaskine Ventilationsanlæg med varmegenvinding Køkken indrettes med faste skabe, kogeplader, opvaskemaskine, mikroovn Ca. 20 m² 3 STK. TOILETTER Linoleum eller klinkegulv Malet gipsloft Ca. 23 m² TEKNIK/ RENGØRINGSRUM Grundbelysning i loft Ventilationsanlæg med varmegenvinding 1 stk. toilet indrettes som handicaptoilet Vægfliser i bruseniche Linoleum eller klinkegulv Malet plant gipsloft Grundbelysning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Indrettet med bruseniche Adgang til entre eller depot Ca. 10 m²

18 Ny præstebolig og sognehus Side 18 af 28 DEPOT/AV-RUM BAGGANG PERSONALERUM Malede vandskurede teglvægge eller malet glasvæv på Linoleum Malet plant gipsloft Grundbelysning Installation for bredbånd Der skal være adgang til undervisningslokale/ konfirmandstue Malede vandskurede teglvægge eller malet glasvæv på Klinker Malet plant gipsloft Grundbelysning Installation for bredbånd og vaskemaskine Der skal være adgang til personalerum og kontorer Trægulv Lydloft som Ecophon Grundbelysning i loft Ventilationsanlæg med varmegenvinding Adgang fra baggang Ca. 25 m² Ca. 6 m² Ca. 20 m 2 Netto i alt Ca. 276 m 2

19 Ny præstebolig og sognehus Side 19 af BYGGETEKNISKE FORHOLD GENERELT Der er ikke foretaget generelle henvisninger til love, bestemmelser, vejledninger, normer, reglementer, lokalplan m.v., men det forudsættes, at det færdige byggeri opføres i henhold til gældende bygningsreglement, lokalplan, byplanvedtægt m.v., uden der skal søges yderligere dispensation, samt under hensyntagen til de eventuelle skærpelser, der fremgår af nærværende byggeprogram. Det forudsættes endvidere, at alle arbejder og leverancer er 1. klasses, og at alt bliver udført i henhold til leverandørens forskrifter. Bygningerne skal overholde BR 2010 krav til varmetabs- og energirammer. Det er ønskeligt, at bygningerne udføres som lavenergibygninger klasse Eftervisning skal ske på grundlag af SBI-anvisning 184 Bygningers energibehov - Beregning af energiramme skal fremsendes til myndighederne i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, samt til bygherren inden byggeriet påbegyndelse. MATERIALER OG KONSTRUKTIONER Under projekteringen skal der ved valg af materialer/konstruktioner lægges vægt på, at fremtidige udgifter til rengøring og vedligehold begrænses mest mulig. Udvendige materialer skal vælges under hensyntagen til eksisterende bebyggelse. Tage: Tage skal udføres jf. gældende lokalplaner, i materialer der kræver minimal vedligeholdelse. Tagrender og nedløb er i zink. Ydervægge: Bygningens facadematerialer skal være i tegl jf. lokalplaner. Indv. vægge: Indv. skillevægge, kan enten være i tegl eller. Enkelte skillevægge kan være lette vægge, men skal besidde en sådan styrke, at installationsgenstande og andet sædvanlig inventar frit kan ophænges. Vægge omkring vådrum skal altid udføres i uorganisk materiale f.eks. tegl eller, og i øvrigt iht. SBI- anvisning 200. Der skal være fliser i baderum. Gulve: Gulvbelægning vælges svarende til rummenes anvendelse således at de generelle krav til rengøring, indeklima og rum-akustik er opfyldt. Der accepteres ikke faste tæpper. Trægulv i opholds- og soverum. Klinkegulv i hall, toilet og bryggers. Evt. linoleum eller kork i køkken.

20 Ny præstebolig og sognehus Side 20 af 28 I sognehus anvendes træ eller linoleum til gulve i møderum og konfirmandstue, klinker i øvrige rum. Toilet- og baderum, samt gulve i øvrige rum med gulvafløb udføres iht. SBI-anvisning 200. Lofter: Lofter vælges svarende til rummets anvendelse således at de generelle krav til rengøring, indeklima og rumakustik er opfyldt. Vinduer/udv. døre: Alle yderdøre og vinduer skal være D.V.C.-godkendte. Såfremt der anvendes træ, skal de være malerbehandlede fra fabrik. Der skal på materialer og fabrikation ydes en skriftlig 5 års garanti, der svarer til garanti på vinduer og yderdøre udgivet af V.S.O. Alle termoruder i vinduer og yderdøre skal være med energiglas (lavemissionsglas). Vinduer og døre placeres, så de opfylder gældende krav til lysindfald og flugtveje samt tager hensyn til husets symmetri. Indv. døre: Samtlige indv. døre/skydedøre skal være massive døre Konfirmandstue og mødelokale skal kunne opdeles med lydisoleret mobil- eller foldevæg, RW 48 db. I entre i præsteboligen skal der være lydtætte døre mod privat område og kontor. Farver: Farver afsættes i samråd med bygherren. Der skal generelt regnes med matte overflader svarende til glans ca. 10. INSTALLATIONER Der skal ved valg af installationer tilstræbes lavest muligt ressourceforbrug, og installationerne skal opdeles, så de kan tilpasses aktuelle brugsmønstre. Afløb: Regn- og spildevand ledes til kommunalt afløbssystem som separatsystem. Vandinstallation: Varmvandsproduktionen er med varmeveksler eller varmtvandsbeholder opvarmet med fjernvarme. Vandinstallation udføres som skjult installation uden samlinger, som f.eks. PEX-rør i tomrør. Installationen skal udføres, så vandspild undgås, og installationerne skal være effektive med lang levetid. Armaturer og installation skal så vidt muligt være vand-besparende. Varmeinstallation: Varmeanlægget skal forsynes fra Oksbøl Fjernvarmeværk. Der skal ved opvarmning sikres en god og jævn varmefordeling. Opvarmningen ønskes foretaget med radiatoranlæg og gulvvarme ved klinkegulve.

21 Ny præstebolig og sognehus Side 21 af 28

22 Ny præstebolig og sognehus Side 22 af 28 Varmeinstallation udføres som tostrenget varmeanlæg, forsynet med blandesløjfe, så fremløbstemperaturen kan reguleres afhængig af udetemperaturen. I rum med vandbelastning på gulvet, som f.eks. toilet-/baderum, vaske- /rengøringsrum, udføres varmeinstallation som gulvvarme. udføres i PEX-gulvvarmerør uden skjulte samlinger. Anlægget skal være med styret fremløbstemperatur. Afhængig af placering i bygning suppleres rum med gulvvarme evt. med radiatorer. Radiatorer i øvrige rum forsynes med fremløbstermostater samt FJVRreturventiler. Radiatorer skal være rengøringsvenlige uden skarpe kanter og placeres, så der opnås termisk balance i bygningen. Varmeautomatik: Varmen skal styres efter udetemperatur samt være urstyret. Sanitet: Vandarmaturer skal generelt være med vandsparer. WC-skåle skal være med højt og lavt skyl. Blandingsbatterier skal være étgrebsblandingsbatterier med keramiske skiver. Ventilation: Der udføres mekanisk ventilation i sognehus. Ny præstebolig ventileres efter gældende regler. Anlæg for mekanisk ventilation skal udføres med varmegenvinding. Ventilationsanlæg skal udføres med tænd/sluk funktion via ur. Der skal monteres forlænget drift tryk. Der etableres nødvendige friskluftventiler. El-installation: Der udføres elinstallation efter gældende regler. Der udføres tændinger og styringer af lysniveauet, således det kan tilpasses det aktuelle behov. Lyset i konfirmandstue skal udføres med dæmpning. Nød- og panikbelysning: Der etableres nød- og panikbelysning iht. Bygningsreglementets krav. Batteri- og centralenheder placeres således, at de kan vedligeholdes/efterses uden brug af stiger og stillads Brand: Udføres iht. myndighedskrav. Telefon: Der udføres telefonstik i kontorer, mødelokaler, konfirmandstue, opholdsstue i præstebolig, køkken i præstebolig, soverum i præstebolig. Der indregnes 5 stk. ekstra stik der placeres efter nærmere aftale.

23 Ny præstebolig og sognehus Side 23 af 28 Radio/tv: Der udføres stik til radio/tv som for telefon. Lydanlæg: Der udføres lydanlæg i konfirmandstuen. Selve anlægget er en bygherreleverance. Der skal udføres tomrør for installation. Der medregnes ¾ PR- rør for højttalere i loft. EDB/IT: Der udføres 3 stk. stik til access points til trådløs netværk i hver bygning, i alt 6 stk. stik. I kontorer udføres stik til IT.

24 Ny præstebolig og sognehus Side 24 af INVENTAR INVENTAR I totalrådgiverens ydelse indgår af inventar som følgende: Knagerækker og garderobeinventar i indgang/entre i sognehus og præstebolig Køkkeninventar Inventar i bad Faste skabe i værelser og bryggers i præstebolig Hårde hvidevarer Bygherren leverer og monterer følgende inventar: Skilte Gardiner m.v. Møblering af sognehus

25 Ny præstebolig og sognehus Side 25 af KONKURRENCEFORHOLD

26 Ny præstebolig og sognehus Side 26 af 28 KONKURRENCE- FORM Konkurrencen med et dispositionsforslag og honorartilbud er udbudt i begrænset udbud. Bygherren har valgt, at indbyde 3 udvalgte arkitektfirmaer. På honorartilbudslisten skal oplyses hvilke underrådgiver der er valgt til ingeniør, havearkitekt og evt. andre underrådgivere. Der afgives 2 tilbud. Tilbud 1 ved samlet gennemførelse af byggesagen og tilbud 2 ved projektering, udbud og gennemførelse i 2 omgange. UDBUDS- BETINGELSER FORSLAGETS INDHOLD OG OMFANG De indkomne forslag og honorartilbud vil blive bedømt af byggeudvalget og bygherrerådgiver. Forslaget skal indeholde: - Beliggenhedsplan i mål 1:500 visende den påtænkte bebyggelse. - Plan- og facadeskitser samt hovedsnit i mål 1: Enkelte perspektivskitser. - Beskrivelse af forslagets forudsætninger, der forklarer bygningernes arkitektoniske idé og funktioner, samt angiver forslag til overordnet materialevalg for de enkelte bygningsdele, konstruktions- og installationsprincipper, udearealer samt overvejelser om drifts- og vedligehold. - Arealoversigt med bruttoetagearealer. - Honorartilbud. - Budget over samtlige byggeudgifter og omkostninger, tilslutningsudgifter dog excl. løst inventar. Budget opdeles på ny præstebolig, nyt sognehus og nyt kapel. Der kræves ikke, at der afleveres model af forslaget. Udformning kan angives på plancher, med fotostater, isometriske tegninger/perspektiver, eller i projektmappe i A3 format. Præsentation må gerne suppleres med digital Power Point. Der afleveres i alt 10 mapper A3 eller A4. VEDERLAG TILBUDDETS AFLEVERING TILBUDDETS BEDØMMELSE Til tilbudsgivere, ydes der kr i vederlag for deltagelse og udarbejdelse af materialer til tilbuddet. Tilbud og projektmateriale skal afleveres i lukkede kuverter således, at tilbud og eventuel følgebeskrivelse er forseglet for sig, og projektmateriale med beskrivelser er forseglet for sig. Tilbud vurderes efter tildelingskriteriet Det økonomiske mest fordelagtige tilbud. Ved bedømmelsen vil efterfølgende underkriterier blive lagt til grund: 1. Arkitektur 2. Kvalitet 3. Pris 4. Fremtidig drift og vedligehold

27 Ny præstebolig og sognehus Side 27 af 28 Ad. 1) Arkitekturen i bygningerne skaber en naturlig helhed og integration til udearealerne og områdets karakter. Funktionalitet herunder disponering og indretning af bygningerne i forhold til rammer, værdigrundlag og ønsker. Vægtning: 30 % Ad. 2) Materialevalg, kvalitetsniveau og omfang. Bygningernes robusthed overfor vejrliget og almindelig brug. Vægtning: 25 % Ad. 3) Honorartilbud. Samlet budgetpris. Vægtning: 35 % Ad. 4) Bygningernes energi- og ressourceforbrug. Vedligeholdelsesfri materialer. Vægtning: 10 % Kriterierne vurderes enkeltvis efter en skala 1 10, hvor 10 er bedst. De opnåede karakterer vægtes efterfølgende med vægtningen, og derved opstår de opnåede point. Bedømmelsens fremgangsmåde vil være: Konkurrencemateriale incl. honorartilbud afleveres senest den , kl Materialet afleveres hos Johansson & Kalstrup A/S, Østervang 2, 6800 Varde. Bedømmelsen påbegyndes. Totalrådgiver redegør for forslaget og besvarer spørgsmål, der er afsat 30 min. til redegørelse pr. forslag. Der vil blive fremsendt særskilt invitation hertil. Honorartilbud åbnes samme dag under overværelse af de bydende der måtte ønske at være til stede. Bedømmelse afsluttes. Bygherren udvælger vinderforslag. Der udsendes meddelelse til de bydende om bygherrens valg og motivering.

28 Ny præstebolig og sognehus Side 28 af BILAG Bilag 1: Situationsplan Borrevej Bilag 2: Situationsplan Kirkegade Bilag 3: Geoteknisk rapport Borrevej Bilag 4: Geoteknisk rapport Kirkegade Bilag 5: Lokalplan nr Bilag 6: Lokalplan nr Bilag 7: Tingbogsattest Bilag 8: Ledningsplaner Bilag er vedlagt på CD-rom.

Vesterdamsvænget, Lind

Vesterdamsvænget, Lind Vesterdamsvænget, Lind 14 fritliggende boliger beliggende i særdeles dejligt og roligt område i Lind tæt ved skole, børnehave, indkøb mv. Kontantpris kr. 2.195.000 151 m 2 bolig + 29 m² carport og redskabsrum

Læs mere

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42

ArkiViva Rådgivende Arkitekter Tlf. 29 70 24 23 E-mail: kontakt@arkiviva.dk www.arkiviva.dk. Vinkelhus 158 + 42 Vinkelhus 158 + 42 Fuldmuret vinkelhus i moderne minimalistisk arkitektur med en optimal udnyttelse af pladsen, opført i vedligeholdelsesfrie trendsættende kvalitetsmaterialer. 1 Alt er muligt Nu tilbyder

Læs mere

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren.

Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens afsnit II med henblik på udvælgelse og tildeling af totalrådgiveren. Holstebro, den 15. marts 2013 13.08/nca/kb Side 1 af 6 UDBUDSANNONCE Annoncering af totalrådgivning i forbindelse med Bovbjerg Fyr Tæller Fonden Bovbjerg Fyr Annonceringen gennemføres efter Tilbudslovens

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Baustastenen Svenstrup, Aalborg

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Baustastenen Svenstrup, Aalborg MATERIALEBESKRIVELSE 9 Ejerboliger Baustastenen Svenstrup, Aalborg GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Tilbygning til Åparken Ældrecenter

BYGGEPROGRAM. Tilbygning til Åparken Ældrecenter BYGGEPROGRAM Tilbygning til Åparken Ældrecenter Vejen Kommune Bygningsservice & Beredskab, Lindetorvet 2, 6600 Vejen Dato: 03. august 2015 INDHOLD 1. Generel beskrivelse... 1 1.1 Tilbygning til Åparken

Læs mere

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014

FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 FÆLLESHUS I TISET skitseforslag Marts 2014 HANS LUND, Arkitekt maa, Tingvej 12, 6630 Rødding, 74841564, 20221073, arkilund@gmail.com 01 Vest for Landsbyen Tiset (6510 Gram) ligger der et anlæg eller stadion

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum

MATERIALEBESKRIVELSE. 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum MATERIALEBESKRIVELSE 11 Ejerboliger Sneumvej, Vadum GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst om de mange forskellige

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus

MATERIALEBESKRIVELSE. 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus MATERIALEBESKRIVELSE 14 Ejerboliger Kolt Skov Kildeagervej, Hasselager Aarhus GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

idé Murermestervilla 157 + 96

idé Murermestervilla 157 + 96 Murermestervilla 157 + 96 Fuldmuret murermestervilla i høj kvalitet udført i vedligeholdelsesfrie kvalitetsmaterialer. Villaen har en klassisk dansk arkitektur, samt en optimal og moderne indretning. Desuden

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg

MATERIALEBESKRIVELSE. 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg MATERIALEBESKRIVELSE 9 Ejerboliger Sofiendal Enge, Aalborg GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst om de

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 4 København d. 12. marts 2015 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 4 Tag/Spidsloft: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås.

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler

Under Egen 32 - Holstebro. ÅBENT HUS Ta familien med til Åbent Hus på Under Egen. Udstillingshuset er komplet indrettet med møbler Byg nyt -og lej det Under Egen 32 - Holstebro Prøvebo jeres nye hus i to år, før I bestemmer jer for, om I vil købe det Med det nye prøvebo-koncept kan I opføre et skræddersyet Holm Hus helt fra bunden

Læs mere

KAMPAGNE: ARK 2020 VILLA

KAMPAGNE: ARK 2020 VILLA KAMPAGNE: ARK 2020 VILLA PROJEKT PORTFOLIO // 2015 HD BOLIG SMEDEBAKKEN 8 8600 SILKEBORG WWW.HDBOLIG.DK 180 m 2 fremtidsikret super lavenergi bolig Følgende er indholdt i prisen: 180m² velindrettet og

Læs mere

Dispositionsforslag. Til godkendelse hos bygherre

Dispositionsforslag. Til godkendelse hos bygherre Dispositionsforslag Til godkendelse hos bygherre 18-9-2013 UCN Business og Teknologi Bygningskontruktør 2. semester Porthusgade 1, lokale 430 9000 Aalborg Bygherre 1 Boligbyggervej 52 1111 Parcelhuskvarter

Læs mere

Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg

Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg Byggeprogram for nye lokaler til Hjemmeplejen Vest i Glesborg Den nye bygning placeres nordvest for plejecentret. Der er adgang til bygningen fra den eksisterende parkeringsplads. Området er afdækket af

Læs mere

Engholm Søpark Fink Byg Etape 3

Engholm Søpark Fink Byg Etape 3 Engholm Søpark Fink Byg Etape 3 Flotte nybyggede kædevillaer i Herning BILAG 3 Kontantpris kr. 1.925.000 midterbolig Kr. 1.995.000 - enderækkebolig 115 m 2 bolig + 24 m² carport og redskabsrum Opført af

Læs mere

Skitse 21 Funkis hus i 2 plan Enfamiliehus på 202 m². Vejle d. 19.01.2016. Eks på byggebudget

Skitse 21 Funkis hus i 2 plan Enfamiliehus på 202 m². Vejle d. 19.01.2016. Eks på byggebudget Skitse 21 Funkis hus i 2 plan Enfamiliehus på 202 m² Vejle d. 19.01.2016 Eks på byggebudget Vi takker for deres interesse for vores Arkitekttegnede huse og har hermed fornøjelsen at præsenterer et tilbud

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 18 Ejerboliger Korntoften, St. Grundet Vejle

MATERIALEBESKRIVELSE. 18 Ejerboliger Korntoften, St. Grundet Vejle MATERIALEBESKRIVELSE 18 Ejerboliger Korntoften, St. Grundet Vejle GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst

Læs mere

Skitse 3. Enfamiliehus på 214 m². Vejle d. 19.01.2016. Eks på byggebudget

Skitse 3. Enfamiliehus på 214 m². Vejle d. 19.01.2016. Eks på byggebudget Skitse 3 Valmtagshus i 1 plan Z Huset. Enfamiliehus på 214 m² Design registreret Vejle d. 19.01.2016 Eks på byggebudget Vi takker for deres interesse for vores Arkitekttegnede huse og har hermed fornøjelsen

Læs mere

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP Prissat forprojekt vedr. Birkerød Svømmehal renovering af omklædnings- og baderum. Projektomfang: Beskrivelse, 21.02.2014 Forprojekt, budget, 21.02.2014. Tegninger, 21.02.2014, (29)3.03 Plan Stue, eksisterende

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Sundhedshus Sæby. Plan: Stue Rev. A: Funktion: Sundhedshus Rev. B: Rumtype: Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08

Sundhedshus Sæby. Plan: Stue Rev. A: Funktion: Sundhedshus Rev. B: Rumtype: Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08 Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08 Reception Areal: 11 m 2 m2 i alt 11 m 2 udv. døre Vinduer Indv. Døre Dørbredde Væg overflade Glasfilt, malet Natur anodiseret alu Mod indgang 0-4.01. Samme format som facadeplader

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

ARKITEKTTEGNET TRÆHUS. Lavenergiklasse 1

ARKITEKTTEGNET TRÆHUS. Lavenergiklasse 1 ARKITEKTTEGNET TRÆHUS Lavenergiklasse 1 INDHOLD Bemærk: De viste illutrationer er fra andre huse, og kan afvige fra det tilbudte projekt. BESKRIVELSE IDÉ 3 STUEPLAN OG 1 SALSPLAN 4 BESKRIVELSE 5 FACADER

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Markedsgade 12, Randers

Markedsgade 12, Randers D. 06.05.12 Markedsgade 12, Randers 7 stk. boliger på hver 84-94 m² bolig inkl. fællesarealer excl. depotrum og P-hus. Salg og information Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej

Læs mere

SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden

SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden SALGSPROSPEKT Humleparken II, Arden Dato: 25.01.2014 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan 37 35 33 31 29 27 25 23 Type 110 21 19 Type 80 17 2

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

22 nyopførte rækkehuse til salg & udlejning

22 nyopførte rækkehuse til salg & udlejning 22 nyopførte rækkehuse til salg & udlejning Trankær Mosevej 31-73, 8310 Tranbjerg Etape 1 - Salg Fakta Type A: Antal Boligareal Grundareal Carport Udhus Indflytning Energimærke Pris 7 stk. 136 m2 min. 200

Læs mere

Engholm Søpark Fink Byg Etape 4

Engholm Søpark Fink Byg Etape 4 Engholm Søpark Fink Byg Etape 4 Flotte nybyggede kædevillaer i Herning BILAG 3 Kontantpris kr. 1.965.000 midterbolig Kr. 2.045.000 enderækkebolig Indflytning forår 2016 115 m 2 bolig + 24 m² carport og

Læs mere

KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA

KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA KAMPAGNE: ECO 2020 VILLA PROJEKT PORTFOLIO // 2015 HD BOLIG SMEDEBAKKEN 8 8600 SILKEBORG WWW.HDBOLIG.DK KAMPAGNEMODEL: ECO 2020 VILLA 150 m 2 fremtidsikret super lavenergi bolig Følgende er indholdt i

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lynghøjen 031 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-162436 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008

Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Centerparken, Rema 1000, Langå MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 04.03.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Bredgade/Markedsgade, 8870

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Kommunens sagsnr. : 12/14717. Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg : Renovering af Ørkildskolen

BYGGEPROGRAM. Kommunens sagsnr. : 12/14717. Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg : Renovering af Ørkildskolen BYGGEPROGRAM Kommunens sagsnr. : 12/14717 Sagsnavn : Renovering af Ørkildsskolen Dato : 23-04-2013 Internt sagsnr. : 12041 Sag : Østre Skolevej 2, 5700 Svendborg Emne : Renovering af Ørkildskolen Bygning

Læs mere

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind C. Lind 1C - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² vm/tt 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Evt. saksespær Terrasse Entré

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Udarbejdet af: Arkitekt Sten Holbæk Henry Jensen A/S, Rådgivende ingeniører FRI

BYGGEPROGRAM. Udarbejdet af: Arkitekt Sten Holbæk Henry Jensen A/S, Rådgivende ingeniører FRI SAGSNR.: 2007-007 TILBYNING OG RENOVERING AF KØKKENER I DBUH, J.B.Winsløws Vej 20 5000 ODENSE C BYGGEPROGRAM Dato 2007.07.03 Udarbejdet af: Arkitekt Sten Holbæk Henry Jensen A/S, Rådgivende ingeniører

Læs mere

Ny præstebolig i Tistrup Indbudt arkitektkonkurrence

Ny præstebolig i Tistrup Indbudt arkitektkonkurrence kirke parkeringsområde Tistrup kirkevej Beliggenhed Der er med planen søgt at skabe en helhed i mellem kirke og præstegården samtidig med har det med den overordnede planlægning været vigtigt at præstegården

Læs mere

Først og fremmest skal vi have prisniveauet og de overordnede ønsker til huset på plads.

Først og fremmest skal vi have prisniveauet og de overordnede ønsker til huset på plads. Indhold Leveringsbetingelser... 2 Byggeforløb... 2 Projektering... 2 Valg af byggeløsning... 3 Nøglefærdigt... 3 Medbyg... 3 Fundament... 3 Specifikationer... 4 El og varme... 4 VVS... 4 Murerarbejde...

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

Bytoften III Gjøl. Bygge selskabet 27-05-2008. 6 ejerboliger på 100,5 m 2 Inkl. redskabsrum. Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg

Bytoften III Gjøl. Bygge selskabet 27-05-2008. 6 ejerboliger på 100,5 m 2 Inkl. redskabsrum. Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 25.01.2014 Bytoften III Gjøl 6 ejerboliger på 100,5 m 2 Inkl. redskabsrum Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan 2 Plan 3 Facader 4 Materialebeskrivelse

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1

GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 GODE TIPS FØR DU BYGGER 1 Enfamiliehuse, række- og kædehuse Tilbygninger til eksisterende huse Udestuer, herunder overdækkede terrasser der lukkes Ombygninger med udvidelse af etagearealet Ændret anvendelse

Læs mere

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens

SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens SALGSPROSPEKT Vejlevej, Horsens Dato: 25.09.2011 Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan *** Tegningen er ikke målfast *** 2 Visualisering Indgangsfacade

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. 8 Ejerboliger Rylevej, Horsens

MATERIALEBESKRIVELSE. 8 Ejerboliger Rylevej, Horsens MATERIALEBESKRIVELSE 8 Ejerboliger Rylevej, Horsens GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke mindst om de mange forskellige

Læs mere

Projektudvikler: Projektselskabet ApS

Projektudvikler: Projektselskabet ApS Dato: 25.05.2015 Skovhuse, Svendborg 4 boliger på 172 m 2 i 1 plan og skur/redskabsrum på 39 m 2. Projektselskabet ApS Projektudvikler: Projektselskabet ApS Holmsøvej 34 9690 Fjerritslev Tlf.: 88 70 57

Læs mere

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration

dinesen & partnere a/s bygherrerådgivning boligadministration Satellitten, 12 boliger ved Holmegårdsvej i Ringkøbing 27. september 2013 Udbudsbrev, Totalrådgivning i offentlig udbud uden prækvalifikation. Ringkøbing Skjern Kommune inviterer Dem herved til at byde

Læs mere

TM Moderne Standard. LTM Klassisk UDVENDIG BESKRIVELSE. AVENERGI AVENERGIKLASSE 2 - opfylder bygningsreglementet BR10 TEGLTYPE INDUER

TM Moderne Standard. LTM Klassisk UDVENDIG BESKRIVELSE. AVENERGI AVENERGIKLASSE 2 - opfylder bygningsreglementet BR10 TEGLTYPE INDUER Side 1 KLASSE 2 - opfylder bygningsreglementet BR10 DVENDIG L BESKRIVELSE LKLASSE 1 - opfylder bygningsreglementet BR15 AGTYPE: Gitterspær UDVENDIG BESKRIVELSE AGHÆLDNING: 2 AGUDHÆNG: Tag Ingen AGBEKLÆDNING:

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

Priseksempler. Længehus, 125 m 2. Personlige huse bygget med omhu MODELFOTO MED TILVALG MODELFOTO

Priseksempler. Længehus, 125 m 2. Personlige huse bygget med omhu MODELFOTO MED TILVALG MODELFOTO Priseksempler Længehus, 125 m 2 MODELFOTO MODELFOTO MED TILVALG 6.4 SOVE 13.1 10.6 10.6 Personlige huse bygget med omhu Køl Ovn GANG 2.0 4.3 Milton Huse bygger gode familiehuse til helt almindelige danskere;

Læs mere

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind B. Lind 1B - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m² opv

Læs mere

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet Dansk Betonforening - IDA Ingeniørhuset Onsdag den 12. marts 2008 Mikael Mortensen Bygningsreglement 2008 Sammenskrivning af

Læs mere

Smedens Hestesko, Thorsø

Smedens Hestesko, Thorsø Dato: 25.01.2014 Smedens Hestesko, Thorsø 16 boliger på 90 m 2 samt 5 m 2 redskabsrum Bygge selskabet 27-05-2008 A/S Bygherre Byggeselskabet A/S Tingvej 15 8800 Viborg Situationsplan 2 Plan BRUTTO AREAL

Læs mere

HYLDEPARKEN, 9 ANDELSBOLIGER I VARDE

HYLDEPARKEN, 9 ANDELSBOLIGER I VARDE HYLDEPARKEN, 9 ANDELSBOLIGER I VARDE Salg: EDC Rekrea Torvet 4, 6800 Varde Tlf. 75 22 19 33 HVAM ARKITEKTKONTOR www.hvam-arkitektkontor.dk A /S hvam@arkitektkontor.dk INDHOLDSFORTEGNELSE FORSIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

bygning 01 F_Carpet_Brown Stiagergrunden type 1.1 - varianter Boligtype 1.1 1.1 Bolig nr 1-1.sal, tv 1.1 Bolig nr 3-2.

bygning 01 F_Carpet_Brown Stiagergrunden type 1.1 - varianter Boligtype 1.1 1.1 Bolig nr 1-1.sal, tv 1.1 Bolig nr 3-2. tiagergrunden bygning 01 Bolig Bolig 1 Boligtype 1.1 Rum Bruttoareal 9m 2 Nettoareal 8m 2 0 m 1.1 Bolig nr 1-1.sal, tv OVEVÆRELE VÆRELE type 1.1 - varianter 1.1 Bolig nr - 2.sal, tv Bruttoareal 9m 2 Nettoareal

Læs mere

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø HAVNEGADE 3 ESBJERG 6 hyggelige lejligheder A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø home Esbjerg Behrendsen & Christensen Strandbygade 13 6700 Esbjerg Tlf.: 75137011 Fax: 75180244

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise

Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Ydelsesbeskrivelse for totalrådgivning ved byggeri i fag- og hovedentreprise Bilag til totalrådgivningskontrakt Etablering af sundhedshus i Skærbæk 3. september 2012 YDELSESBESKRIVELSE FOR TOTALRÅDGIVNING

Læs mere

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER

Byggeafsnit: AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER Byggeafsnit: 2 AFD. 80 SALAMANDERPARKEN STAVTRUP FAMILIEBOLIGER INDHOLD: Generelt om BYGGEAFSNIT 2... side 3 Indflytningstidspunkt - situationsplan... side 4 Indflytningstidspunkt, typer og adresser...

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 07. KVALITETSLISTER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 07. KVALITETSLISTER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 07. KVALITETSLISTER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Tilbudte materialer - indvendig og udvendig aptering Gulve Trægulve

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

STÅLMOSEN ETAPE 3 Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m 2

STÅLMOSEN ETAPE 3 Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m 2 STÅLMOSEN ETAPE 3 Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m 2 i samarbejde med Rækkehusene kan overtages fra 1. september 2015. Yderligere info på www.stålmosen.dk Salg og yderligere information:

Læs mere

Bryggers. Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde. Til køkken: klassisk fyldningsdør. Døre. Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst.

Bryggers. Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde. Til køkken: klassisk fyldningsdør. Døre. Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst. Bryggers Stjernehimmel dvs. halogenspots i passende mængde Til køkken: klassisk fyldningsdør Ud: entrédør med glas i top og fyldning nederst. Hvide gipslofte evt. med stuk Klinker i størrelsen 30 x 30

Læs mere

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden

Lind D. Lind 1D - 180 Perspektiv set fra havesiden Perspektiv set fra havesiden 6830 7990 6830 Evt. carport / garage 41,0 m² Teknik 9470 TV Soveværelse 13,7 m² Bad 6,2 m² Walk-in-Cl. 5,2 m² Opholdsstue 23,4 m² 1260 5690 2520 Terrasse Køkken-alrum 29 m²

Læs mere

Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m2 i samarbejde med. Rækkehusene kan overtages fra 1. september 2015.

Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m2 i samarbejde med. Rækkehusene kan overtages fra 1. september 2015. STÅLMOSEN ETAPE 3 Stålmosegård Huse ApS opfører 9 rækkehuse på 108 og 125 m2 i samarbejde med Rækkehusene kan overtages fra 1. september 2015. Yderligere info på www.stålmosen.dk Salg og yderligere information:

Læs mere

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS

BBR-nr.: 316-014199 Energimærkning nr.: 913738 Gyldigt 5 år fra: 25-01-2007 Energikonsulent: Eigil Radoor Firma: OBH Ingeniørservice AS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Regnbuen 35 Postnr./by: 4300 Holbæk BBR-nr.: 316-014199 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Mejeriparken III, Hjallerup MATERIALE-BESKRIVELSE Fjerritslev, 01.07.2008 Kortfattet beskrivelse af konstruktioner, materialer og udstyr for nøglefærdigt byggeri beliggende Mejeriparken, Hjallerup Boligerne

Læs mere

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø

A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø HAVNEGADE 3 ESBJERG 6 hyggelige lejligheder A og L i/s c/o Andersen & Vejgaard Mådevej 80 6705 Esbjerg Ø home Esbjerg Behrendsen & Christensen Strandbygade 13 6700 Esbjerg Tlf.: 75137011 Fax: 75180244

Læs mere

Priseksempler. Længehus, 137 m 2. Personlige huse bygget med omhu MODELFOTO MED TILVALG MODELFOTO. Se priser og flere detaljer på bagsiden

Priseksempler. Længehus, 137 m 2. Personlige huse bygget med omhu MODELFOTO MED TILVALG MODELFOTO. Se priser og flere detaljer på bagsiden Teknik Overligger Priseksempler Længehus, 137 m 2 MODELFOTO MODELFOTO MED TILVALG TT VM Personlige huse bygget med omhu 10.5 6.2 8.6 Entre Bryggers Bad 5.6 Ovn Køl Bad 6.4 Walk-in 5.1 Køkken/alrum/stue

Læs mere

KLIMAhuse MATERIALEBESKRIVELSE FREMTIDENS ENERGIVENLIGE DRØMMEHUSE INKL. KVALITETS TILVALG FOR CA KR.

KLIMAhuse MATERIALEBESKRIVELSE FREMTIDENS ENERGIVENLIGE DRØMMEHUSE INKL. KVALITETS TILVALG FOR CA KR. KLIMAhuse MATERIALEBESKRIVELSE INKL. KVALITETS TILVALG FOR CA.300.000 KR. FREMTIDENS ENERGIVENLIGE DRØMMEHUSE U D V E N D I G FØR BYGGERIET: FUNDAMENT OG TERRÆNDÆK: - Armeret stribefundament i beton 16

Læs mere

MATERIALEBESKRIVELSE. Illustrativt billede. 8 Ejerboliger Linde Allé Støvring

MATERIALEBESKRIVELSE. Illustrativt billede. 8 Ejerboliger Linde Allé Støvring MATERIALEBESKRIVELSE Illustrativt billede 8 Ejerboliger Linde Allé Støvring GENERELT OM PROCEDURE M.V. På de næste sider kan du læse om boligens konstruktioner, de materialer som indgår i boligen, og ikke

Læs mere

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed

Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Vurdering af forbedringer og løsøre ved overdragelse af andelslejlighed Andelslejligheden: Toftegårds Alle 14, 1. th. Andelsboligforeningen: AB Mølletoften af 1902 Administrator: Boligexperten Administration

Læs mere

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE.

HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. HER SKAL DU IKKE VÆLGE ETAGE. DE KAN ALLE BLIVE DINE. Fordelen ved at bo i et rækkehus som Magnolia Husene II er, at du får det bedste fra alle etager. Mange, der skal vælge sig en ny lejlighed, skal vælge

Læs mere

Materialebeskrivelse. Pottemagergården, Næstved. 01.00 Overflader. 01.01 Indvendige overflader

Materialebeskrivelse. Pottemagergården, Næstved. 01.00 Overflader. 01.01 Indvendige overflader Pottemagergården, Næstved 01.00 Overflader 01.01 Indvendige overflader Lofter Malede betonlofter. Enkelte sekundære rum med malede gipslofter (bryggers, badeværelse o.lign.). Penthouse etagen udføres med

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION

BOFÆLLESSKAB - 20 BOLIGER I NYBORG - NYBORG KOMMUNE - PRÆSENTATION 06.09.2010 Del 1 Lejerbo og ATRA arkitekter Beboeren som det private menneske og bofællesskabet som arbejdsplads Del 2 Hovedidé En tur gennem huset Om udearealerne Om det private, det halvoffentlige og

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Side 14 Side 15 Side 16 Side 18 Side 19 Side 21 Side 22 Side 23 Brdr. Lange A/S Smedesvinget 1, 6880 Tarm Tlf. 97371440

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15

Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere. A/B Torvebo. 1 af 15 Rådgivende ingeniører FRI arkitekter energirådgivere A/B Torvebo 1 af 15 Indkaldelse til informationsmøde. Vedrørende kommende projekt i 2014 hvor udskiftning af vandinstallationer og varmeanlæg opstarter.

Læs mere

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt

Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar. De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt Beskrivelse af arkitektens rolle og opgørelse over honorar De 3 faser fra skitseprojekt og byggetilladelse til realisering af projekt 01.01.2017 Det kan altid betale sig at få et godt råd, inden en byggesag

Læs mere

Linehus 130 m². Linehus er et 130 m² længehus med valmtag tegnet af Tetschner & Kjær Huse A/S og opført som lavenergihus.

Linehus 130 m². Linehus er et 130 m² længehus med valmtag tegnet af Tetschner & Kjær Huse A/S og opført som lavenergihus. Linehus 130 m² Linehus er et 130 m² længehus med valmtag tegnet af Tetschner & Kjær Huse A/S og opført som lavenergihus. Linehus opfylder kravene i bygningsreglement 2015 også kaldet BR. 15. Det er isoleret

Læs mere

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard

Materialeliste. Materialer og valgmuligheder. På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard Materialeliste Materialer og valgmuligheder På de følgende sider kan du læse om de materialer, der som standard indgår i lejlighederne, og ikke mindst om de mange forskellige muligheder du har for at påvirke

Læs mere

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig

Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig Er du er privat bygherre og drømmer om at bygge/renovere nyt parcelhus, villa eller sommerhus? Her kan du læse, hvordan KPF Arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen. KPF Arkitekter realisere

Læs mere

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe.

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Ny Tandklinik Ringe Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Udarbejdet af: Faaborg-Midtfyn kommune Teknik - Kommunale Bygninger Nørregade 4, 5600 Faaborg Arkitekt:

Læs mere

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces

Udførelsesfasen og driftsfasen. rambøll arkitektur landskab og proces Udførelsesfasen og driftsfasen Udførelsesfasen og driftsfasen IDEOPLÆG Etablering af grundlag Analyse af mulige ideer Undersøgelser: Eksisterende forhold Arkivundersøgelser Jordbundsforhold Behovsanalyse

Læs mere

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse

PILEVANGEN SOLBJERG AFD. ALBOA BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse AFD. 79 PILEVANGEN SOLBJERG ALBOA PILEVANGEN BF. Århus Omegn Lasse Larsen byggefirma Fælleshus/gæsteværelse INDHOLD: Generelt om afdelingen... side 3 Boligtyper, størrelser og priser... side 4 Materialer

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

PROJEKT PORTFOLIO KAMPAGNE VILLA ARK2020/180

PROJEKT PORTFOLIO KAMPAGNE VILLA ARK2020/180 PROJEKT PORTFOLIO KAMPAGNE VILLA ARK2020/180 Fremtidssikret lavenergibolig i moderne funkisstil på 180 velindrettede kvadratmeter. Vores villa model ARK2020/180 er en stilren og harmonisk familievilla

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Fyns almennyttige Boligselskab

Fyns almennyttige Boligselskab Trinekær har boliger på hele Fyn. Vi udlejer mere end 8.500 boliger, der huser ca. 20.000 lejere, i mere end 90 afdelinger. www.fabbo.dk Fyns almennyttige Boligselskab Vestre Stationsvej 5 5000 Odense

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lupinmarken 188 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-230137 Energikonsulent: Erling Andersen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Erling

Læs mere

Dansk Petanque Center opførelse af hal til petanque og tennis for Karlslunde Idræt Forening

Dansk Petanque Center opførelse af hal til petanque og tennis for Karlslunde Idræt Forening Dansk Petanque Center opførelse af hal til petanque og tennis for Karlslunde Idræt Forening Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde Matr. Nr. 1b Kgs. Enge, Karlslunde - TOTALENTREPRISE 2016.07.07 Ver. Dines Jørgensen

Læs mere