Ny præstebolig og sognehus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny præstebolig og sognehus"

Transkript

1 Aal Menighedsråd Ny præstebolig og sognehus INDBUDT ARKITEKTKONKURRENCE OG TOTALRÅDGIVNING UDBUDSGRUNDLAG OG BYGGEPROGRAM Dato: Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI. Østervang Varde

2 Ny præstebolig og sognehus Side 2 af 28 Indhold 1. FORORD GENERELLE OPLYSNINGER... 5 BYGHERRE... 5 BYGHERRE-RÅDGIVER... 5 BYGGERIETS PLACERING... 5 BYGGERIETS OMFANG... 5 BYGGERIETS UDFORMNING GRUND OG EKSISTERENDE FORHOLD... 7 PLANFORHOLD... 7 BYGGEGRUNDEN... 7 EJER... 7 DEKLARATIONER M.V JORDBUNDS-FORHOLD... 7 FORSYNINGS-LEDNINGER... 7 BYGGEFELT PROJEKTETS OMFANG... 8 GENERELT... 8 YDELSES-BESKRIVELSE... 8 NEDBRYDNING... 8 JORDARBEJDER... 8 UDEAREALER... 8 TIDSPLAN BYGGERIETS AFLEVERING GENERELT DOKUMENTATION DRIFT OG VEDLIGEHOLD RUMPROGRAM NY PRÆSTEBOLIG INDGANG OPHOLDSSTUE SPISESTUE KØKKEN/ALRUM BRYGGERS/ GROVKØKKEN... 12

3 Ny præstebolig og sognehus Side 3 af 28 FORÆLDRE-SOVERUM MED BAD OG TOILET STK. BØRNE-VÆRELSER TOILET/BAD TIL BØRNE-VÆRELSER OFFENTLIG INDGANG/ENTRE GÆSTETOILET KONTOR TIL PRÆST KONTOR TIL SEKRETÆR ARKIV/DEPOT ØVRIGE RUM NYT SOGNEHUS INDGANG/ENTRE UNDERVISNINGS-LOKALE KONFIRMANDSTUE STORT MØDELOKALE STK. KONTORER KØKKEN STK. TOILETTER TEKNIK/ RENGØRINGSRUM DEPOT/AV-RUM BAGGANG PERSONALERUM BYGGETEKNISKE FORHOLD GENERELT MATERIALER OG KONSTRUKTIONER INSTALLATIONER INVENTAR INVENTAR KONKURRENCEFORHOLD KONKURRENCE-FORM UDBUDS-BETINGELSER FORSLAGETS INDHOLD OG OMFANG VEDERLAG TILBUDDETS AFLEVERING TILBUDDETS BEDØMMELSE BILAG... 28

4 Ny præstebolig og sognehus Side 4 af FORORD Byggeprogrammet er udarbejdet på baggrund af ønske fra Aal Menighedsråd om en ny præstebolig, et nyt sognehus og et nyt kapel. Der er tale om 2 nye bygninger. Den ene bygning skal anvendes til præstebolig og placeres på matr. nr 12f Borre By, Ål. Den anden bygning skal indrettes til sognehus med konfirmandstue, og med kapel, og placeres på matr. nr. 20a Oksbøl By. Nuværende forhold: Matr. nr. 12f Borre By, Ål. Grunden er i dag bebygget med et missionshus med samlet bebygget areal på 188 m² og en bolig med et samlet boligareal på 209 m². Bygningerne er opført i 1929 og sammenbygget med en forbindelsesgang. Bygningerne er opført med facader i tegl og tagdækning i skifereternit sandsynligvis med asbest. Ovennævnte oplysninger er jf. BBR-meddelelse. Matr. nr. 20a Oksbøl By. Grunden omfatter kirken og kirkegården, samt et frit areal for senere udvidelse af kirkegården. Sognehuset og kapellet opføres på det frie areal.

5 Ny præstebolig og sognehus Side 5 af GENERELLE OPLYSNINGER BYGHERRE BYGHERRE- RÅDGIVER Aal Menighedsråd v/ formand Elsebeth Hansen Borrevej Oksbøl Johansson & Kalstrup A/S Østervang Varde Tlf.: Kontaktperson: Ole Diget Jensen BYGGERIETS PLACERING BYGGERIETS OMFANG Pæstegård - Matr.nr. 12 F, Borre by, Aal Kirkegade 42, 6840 Oksbøl Sognehus Matr. nr. 20a Oksbøl By. Ny præstebolig på i alt nettoareal ca. 255 m². Præsteboligen skal indeholde følgende rum: Private lokaler: Indgang/entre 10 m². Opholdsstue - 30 m². Spisestue med adgang fra køkken og opholdstue 25 m 2. Køkken/alrum med adgang fra bryggers- 25 m². Bryggers/grovkøkken med adgang udefra og indrettet med vaskemaskine, tørretumbler og fryser 15 m². Forældresoverum med toilet og bad - 25 m². Gerne med direkte adgang mellem soverum, toilet og bad. Indrettet med bruseniche og badekar. 4 stk. børneværelser a 12 m². 2-3 børneværelser placeres gerne ved forældresoverum.1-2 teenageværelser gerne lidt afsides fra øvrige soverum, dog tæt på toilet/bad. Toilet/bad ved børneværelser indrettet med bruseniche - 8 m². Tjenstlige lokaler: Offentlig indgang/entre, - 13 m². Fra indgang/entre skal der være adgang til kontor og gæstetoilet. Indgang skal være indrettet med garderobe og skabe. Kontor til præst med brandsikker boks, plads til arbejdsbord og mødebord - 23 m². Møblering indtegnes. Kontor til sekretær med plads til arbejdsbord - 17 m². Møblering indtegnes. Gæstetoilet med adgang fra indgang/entre, evt. indrettet med bruseniche - 6 m². Skal indrettes som handicaptoilet. Arkiv/depot indrettes med plads til printer og kopimaskine - 8 m².

6 Ny præstebolig og sognehus Side 6 af 28 Øvrige rum: Herudover skal der regnes med ca. 80 m² til dobbelt garage/carport, isoleret værksted/udhus samt rum til cykler og haveredskaber. Nyt sognehus på i alt netto areal ca. 276 m². Sognehuset skal indeholde følgende rum: Indgang/garderobe med adgang til undervisningslokale, møderum, toiletter, køkken og evt. teknikrum - 30 m². 2 stk. toiletter hvoraf det ene indrettes som handicaptoilet - 15 m². Et handicaptoilet med adgang udefra og placeret tæt på kapel - 8 m 2. Køkken indrettes med faste skabe, kogeplader, køleskab, opvaskemaskine, mikroovn - 20 m². Teknik og rengøringsrum med adgang fra indgang/garderobe eller depot - 10 m². Depotrum/AV-rum med direkte adgang til undervisningslokale - 25 m². Mødelokale med adgang fra indgang/garderobe og adskilt fra undervisningslokale med foldevæg - 25 m². Undervisningslokale/konfirmandstue indrettet akustisk til undervisning. Mødelokale og konfirmandstue skal kunne anvendes i et stort lokale og være adskilt af lydtæt foldevæg - 65 m². En bagindgang med adgang til personalerum og kontor for graver 6 m² Et personalerum 20 m² Et kontor for graver disponeret for en arbejdsplads 12 m². Et kontor for menighedsråd, disponeret for 2 arbejdspladser og et lille mødebord for 3 personer 20 m². Et disponibelt kontor disponeret for 2 arbejdspladser 20 m². Nyt kapel med køling - 25 m². Kapellet ønskes sammenbygget med sognehuset. BYGGERIETS UDFORMNING Præsteboligen kan udføres i 1½ plan. Bygningerne skal harmonere med omgivelserne, og tilpasses ekst. nabobebyggelser. Der skal være tosidig hældning på taget. Eksisterende missionshus og tilhørende bolig nedrives. Ny præstebolig opføres på grunden. Ved placering af bygninger på grunden er det ønskeligt, at den eksisterende skov bevares så vidt muligt. Bemærk, at afstandskrav til naboskel og højdekrav skal overholde kravene i bygningsreglement BR 2010 og gældende lokalplan. Nyt sognehus og kapel opføres i et plan, med facade mod Kirkegade. Bygningen opføres i byggestil og materialevalg så den harmonere med de omgivende bygninger. Bygningen opføres så det lukker hullet i gadeforløbet.. Kapel og sognehus sammenbygges, med kapellet vendende mod kirken.

7 Ny præstebolig og sognehus Side 7 af GRUND OG EKSISTERENDE FORHOLD PLANFORHOLD BYGGEGRUNDEN Plangrundlaget for området ved kirken hvor nyt kapel og sognehus ønskes placeret er Lokalplan nr udarbejdet i 1978 af Blåvandshuk Kommune og for området hvor ny præstebolig placeres gælder Lokalplan nr udarbejdet i 2002 af Blåvandshuk Kommune. Byggegrunden for ny præstebolig sognehus hus er en del af matr. nr. 12f beliggende Kirkegade 42, Oksbøl. Byggegrunden fremstår som græsareal på den nordlige del af grunden og en mindre skov der så vidt muligt ønskes bevaret. På den sydlige del af grunden mod Borrevej er eksist. Missionshus og bolig placeret. Der er grusbelægning omkring bygningerne. Bygningerne nedrives. Det nye sognehus og kapel ønskes placeret som en fritliggende bygning på matr. nr. 22a som udgør kirkegården og fremtidige arealer til kirkegård. Kapellet ønskes placeret med facaden mod Kirkegade. Bygherre sørger for evt. nødvendige matrikulære ændringer. Udgifter til landinspektør i forbindelse med disse ændringer afholdes af bygherre. EJER DEKLARATIONER M.V. JORDBUNDS- FORHOLD FORSYNINGS- LEDNINGER Grunden matr. nr. 12f og 22a er ejet af Aal Menighedsråd. Der er indhentet tingbogsattest fra Retten i Esbjerg, vedlagt som bilag. Der er foretaget jordbundsundersøgelser, se vedlagte geotekniske rapport. Området er områdeklassificeret og der skal udføres de nødvendige miljøundersøgelser herfor. I vedlagte bilag fremgår placering af forsyningsledninger. Supplerende oplysninger kan indhentes hos: Telefon: TDC Vand og kloak: Varde Forsyning El: Aal Elnet eller. elinstallatør Leif Arnskov, Oksbøl Antenne: Oksbøl Antenneforening BYGGEFELT Der kan bygges nord og syd for skoven på grunden ved det eksist. missionshus, indenfor de gældende afstandskrav til skel jf. bygningsreglement BR2010

8 Ny præstebolig og sognehus Side 8 af PROJEKTETS OMFANG GENERELT YDELSES- BESKRIVELSE Projektet omfatter budgetlægning, projektering for udbud i fag-entrepriser, myndighedsgodkendelse, udbud, kontrahering med entreprenører, byggeledelse og fagtilsyn, afleveringsforretning og 1 års gennemgang. Totalrådgiverens ydelser er som følger: 1. Udbudsprojekt i fagentrepriser incl. nedbrydning 2. Myndighedsbehandling 3. Entrering med håndværkere 4. Fagtilsyn og byggeledelse 5. Koordinering af sikkerhed og sundhed 6. Byggeregnskab 7. Afleveringsforretning 8. 1 års eftersyn I øvrigt henvises til danske Ark og FRI ydelsesbeskrivelse, Byggeri og planlægning, December Endvidere regnes ABR 89 gældende. Projektmaterialet skal omfatte tegninger, beskrivelser og beregninger i en detaljeringsgrad, der gør, at alle ydelser og leverancer er fuldstændigt beskrevet. Totalrådgiver indhenter såvel byggetilladelse som anmærkningsfri ibrugtagningstilladelse. Totalrådgiver må ikke lave dispensationsansøgning uden bygherres tilladelse. Totalrådgiver skal overfor bygherre dokumentere, at både de projekterende og de udførende har et kvalitetssikringssystem, der kan sikre, at opgaven løses tilfredsstillende. Totalrådgiver koordinerer sikkerhed og sundhed i udførelsesfasen og udarbejder Sikkerheds- og Sundhedsplan. Ydelsen skal være indeholdt i honorartilbuddet. Elektroniske udarbejdede tegninger afleveres i DWG-format. NEDBRYDNING JORDARBEJDER UDEAREALER Eksisterende missionshus og bolig nedbrydes helt og fuldt. Totalrådgiver udarbejder projekt på nedbrydning og indhenter nedbrydningstilladelse hos Varde Kommune Muldjord afrømmes under bygninger og henlægges i depot for senere udlægning. Der skal projekteres P-pladser ved nyt sognehus jf. kravene fra Varde Kommune. Der forventes fast belægning ved indkørsel til P-pladser og ved P-pladser. Der skal projekteres indkørsel i fast belægning til ny præstebolig samt ved forplads ved ny præstebolig.

9 Ny præstebolig og sognehus Side 9 af 28 TIDSPLAN Konkurrencens forventede forløb, herunder behandling i de forskellige udvalg fremgår af nedenstående tidsplan. Totalrådgiver udarbejder tidsplan for projektering og byggeperioden. Udbudsmaterialet udsendes uge 45 Sidste frist for spørgsmål Konkurrenceforslag og tilbud afleveres Bedømmelse Vinderprojekt offentliggøres Kontraktskrivning med vinder. uge Det endelige tidspunkt for byggeriets projektering og gennemførelse er ikke fastlagt endnu, og det må forventes at der kan gå flere år før dette fastlægges. Byggeriet kan eventuelt blive gennemført i 2 omgange med gennemførelsen af sognehuset først, og senere præstegården.

10 Ny præstebolig og sognehus Side 10 af BYGGERIETS AFLEVERING GENERELT Totalrådgiver sørger for ved afleveringen at byggeriet skal være fuldt færdigt incl. alle biydelser, tilladelser, afprøvninger, indkøringer m.v. Byggeriet anses ikke for at være afleveret, før alle tilladelser foreligger, herunder også ibrugtagningstilladelse. Der skal foreligge dokumentation for alle tilladelser. Bygningen skal ved afleveringen være fuldstændigt rengjort, klar til indflytning. Udenomsarealer og byggeplads skal være ryddet for alle materialer og affald, midlertidige byggepladsforanstaltninger fjernet, og grunden planeret. DOKUMENTATION Der skal ved afleveringen foreligge et komplet sæt As Built tegninger. Tegningerne afleveres i 2 sæt papirtryk, isat A4 ringbind samt 1 CD rom med alle tegninger i DWG-format i AUTO CAD Alle ledninger i terræn skal være angivet med dimension og placering (evt. mål til bygninger) Statisk beregning af bygningen skal ligeledes foreligge. Der skal foreligge fuld KS dokumentation for alle arbejder iht. gældende regler. DRIFT OG VEDLIGEHOLD Der skal afleveres 2 sæt drifts- og vedligeholdelsesvejledninger. Det skal af vedligeholdelsesvejledningen fremgå, hvorledes de enkelte bygningsdele skal vedligeholdes og med hvilke intervaller. Driftsvejledningen skal beskrive driften, specielt de tekniske anlæg, således at det daglige driftspersonale kan bruge den. Driftsvejledningen skal som minimum beskrive, hvorledes de tekniske anlæg fungerer, hvor de er placeret i bygningen, og hvordan de betjenes. I vejledningen skal der være indsat dokumentation for de mest betydende komponenter (datablade), ligesom dokumentation for indregulering m.v. skal være indsat. I øvrigt henvises til SBI-meddelelse nr. 8 og nr. 30 vedrørende opbygning m.v. Der skal medregnes mundtlig instruktion af driftspersonalet i betjeningen af de tekniske installationer.

11 Ny præstebolig og sognehus Side 11 af 28 NY PRÆSTEBOLIG 6. RUMPROGRAM INDGANG OPHOLDSSTUE SPISESTUE Klinkegulv Malet plant gipsloft eller trælisteloft Fra indgang/entre skal der være adgang til privat boligdel Entre skal være indrettet med garderobe Malede vandskurede teglvægge el. malet glasvæv på Trægulv Malet plant gipsloft eller trælisteloft Stik for antenne og IT Brændeovn Malede vandskurede teglvægge el. malet glasvæv på Trægulv Malet plant gipsloft eller trælisteloft Stik for antenne, telefon og IT Adgang fra køkken og opholdsstue Ca. 10 m 2 Ca. 30 m² Ca. 25 m 2

12 Ny præstebolig og sognehus Side 12 af 28 KØKKEN/ALRUM BRYGGERS/ GROVKØKKEN FORÆLDRE- SOVERUM MED BAD OG TOILET Trægulv i køkken/alrum og linoleum eller kork i køkken Malet plant gipsloft eller trælisteloft Stik for telefon og antenne Adgang fra bryggers Klinkegulv Malet plant gipsloft eller trælisteloft Installation for vaskemaskine, fryser og tørretumbler Adgang udefra og til køkken/alrum. Indrettet med vaskemaskine, tørretumbler og fryser. Vægfliser i bruseniche Trægulv i soverum og klinker i bad/toilet Malet plant gipsloft eller trælisteloft Stik for telefon og antenne i soverum i soverum og gulvvarme i bad/toilet Mekanisk udsugningsanlæg Gerne med direkte adgang mellem soverum og bad/toilet Bad indrettes med bruseniche og spa badekar Vådrumsbehandling af gulv og vægge i bruseniche Ca. 25 m² Ca. 15 m² Ca. 25 m²

13 Ny præstebolig og sognehus Side 13 af 28 4 STK. BØRNE- VÆRELSER TOILET/BAD TIL BØRNE- VÆRELSER Trægulv Malet plant gipsloft eller trælisteloft Stik for antenne 2-3 værelser placeres gerne ved forældresoverum 1-2 teenageværelser placeres gerne lidt afsides fra øvrige rum, dog tæt på toilet/bad. Vægfliser i bruseniche Klinkegulv Malet plant gipsloft eller trælisteloft Mekanisk udsugningsanlæg Indrettet med bruseniche Vådrumsbehandling af gulv og vægge i bruseniche Ca. 50 m² Ca. 8 m²

14 Ny præstebolig og sognehus Side 14 af 28 OFFENTLIG INDGANG/ENTRE GÆSTETOILET KONTOR TIL PRÆST Klinkegulv Malet plant gipsloft eller trælisteloft Fra indgang/entre skal der være adgang til privat boligdel, kontorer og gæstetoilet Entre skal være indrettet med garderobe Døre mod bolig og kontorer skal være lyddøre Vægfliser i bruseniche Klinkegulv Malet plant gipsloft eller trælisteloft Mekanisk udsugningsanlæg Indrettes evt. med bruseniche Vådrumsbehandling af gulv og vægge i bruseniche Indrettes som handicaptoilet Der medregnes 2 kosteskabe til rengøringsartiker. Trægulv Malet plant gipsloft eller trælisteloft Stik for telefon og antenne Indrettes med brandsikker boks Plads til mødebord og 2 arbejdsborde EDB kobles på fast netværk Ca. 13 m² Ca. 6 m² Ca. 23 m²

15 Ny præstebolig og sognehus Side 15 af 28 KONTOR TIL SEKRETÆR ARKIV/DEPOT Trægulv Malet plant gipsloft eller trælisteloft Stik for telefon og antenne Indrettes med plads til arbejdsbord EDB kobles på fast netværk Trægulv Malet plant gipsloft eller trælisteloft Stik for bredbåndinstallation Indrettes med plads til printer og kopimaskine EDB kobles på trådløst netværk Ca. 17 m² Ca. 8 m² Netto i alt Ca. 255 m² ØVRIGE RUM Herudover skal der indrettes dobbelt garageanlæg/carport, isoleret værksted/udhus samt rum til cykler og redskaber. Ca. 80 m² NYT SOGNEHUS INDGANG/ENTRE Klinkegulv Lydloft som Ecophon Grundbelysning i loft Ventilationsanlæg med varmegenvinding Adgang til undervisningslokaler, møderum, toiletter, køkken og evt. teknikrum Ca. 30 m²

16 Ny præstebolig og sognehus Side 16 af 28 UNDERVISNINGS- LOKALE KONFIRMANDSTUE STORT MØDELOKALE Trægulv Lydloft som Ecophon Grundbelysning i loft Antenne Ventilationsanlæg med varmegenvinding Mødelokale og konfirmandstue skal kunne anvendes som et stort lokale og være adskilt med lydtæt mobileller foldevæg Trådløst internet med access points Trægulv Lydloft som Ecophon Grundbelysning i loft Antenne Ventilationsanlæg med varmegenvinding Adgang fra entre/indgang Mødelokale og konfirmandstue skal kunne anvendes som et stort lokale og være adskilt med lydtæt mobileller foldevæg Trådløst internet med access points Ca. 65 m² Ca. 25 m² 3 STK. KONTORER Trægulv Lydloft som Ecophon Ca. 52 m² Grundbelysning i loft Ventilationsanlæg med varmegenvinding Adgang fra entre/indgang

17 Ny præstebolig og sognehus Side 17 af 28 Trådløst internet med access points KØKKEN Linoleum Hygiejneloft Grundbelysning i loft Installation for kogeplader, emfang, stort køleskab og opvaskemaskine Ventilationsanlæg med varmegenvinding Køkken indrettes med faste skabe, kogeplader, opvaskemaskine, mikroovn Ca. 20 m² 3 STK. TOILETTER Linoleum eller klinkegulv Malet gipsloft Ca. 23 m² TEKNIK/ RENGØRINGSRUM Grundbelysning i loft Ventilationsanlæg med varmegenvinding 1 stk. toilet indrettes som handicaptoilet Vægfliser i bruseniche Linoleum eller klinkegulv Malet plant gipsloft Grundbelysning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Indrettet med bruseniche Adgang til entre eller depot Ca. 10 m²

18 Ny præstebolig og sognehus Side 18 af 28 DEPOT/AV-RUM BAGGANG PERSONALERUM Malede vandskurede teglvægge eller malet glasvæv på Linoleum Malet plant gipsloft Grundbelysning Installation for bredbånd Der skal være adgang til undervisningslokale/ konfirmandstue Malede vandskurede teglvægge eller malet glasvæv på Klinker Malet plant gipsloft Grundbelysning Installation for bredbånd og vaskemaskine Der skal være adgang til personalerum og kontorer Trægulv Lydloft som Ecophon Grundbelysning i loft Ventilationsanlæg med varmegenvinding Adgang fra baggang Ca. 25 m² Ca. 6 m² Ca. 20 m 2 Netto i alt Ca. 276 m 2

19 Ny præstebolig og sognehus Side 19 af BYGGETEKNISKE FORHOLD GENERELT Der er ikke foretaget generelle henvisninger til love, bestemmelser, vejledninger, normer, reglementer, lokalplan m.v., men det forudsættes, at det færdige byggeri opføres i henhold til gældende bygningsreglement, lokalplan, byplanvedtægt m.v., uden der skal søges yderligere dispensation, samt under hensyntagen til de eventuelle skærpelser, der fremgår af nærværende byggeprogram. Det forudsættes endvidere, at alle arbejder og leverancer er 1. klasses, og at alt bliver udført i henhold til leverandørens forskrifter. Bygningerne skal overholde BR 2010 krav til varmetabs- og energirammer. Det er ønskeligt, at bygningerne udføres som lavenergibygninger klasse Eftervisning skal ske på grundlag af SBI-anvisning 184 Bygningers energibehov - Beregning af energiramme skal fremsendes til myndighederne i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse, samt til bygherren inden byggeriet påbegyndelse. MATERIALER OG KONSTRUKTIONER Under projekteringen skal der ved valg af materialer/konstruktioner lægges vægt på, at fremtidige udgifter til rengøring og vedligehold begrænses mest mulig. Udvendige materialer skal vælges under hensyntagen til eksisterende bebyggelse. Tage: Tage skal udføres jf. gældende lokalplaner, i materialer der kræver minimal vedligeholdelse. Tagrender og nedløb er i zink. Ydervægge: Bygningens facadematerialer skal være i tegl jf. lokalplaner. Indv. vægge: Indv. skillevægge, kan enten være i tegl eller. Enkelte skillevægge kan være lette vægge, men skal besidde en sådan styrke, at installationsgenstande og andet sædvanlig inventar frit kan ophænges. Vægge omkring vådrum skal altid udføres i uorganisk materiale f.eks. tegl eller, og i øvrigt iht. SBI- anvisning 200. Der skal være fliser i baderum. Gulve: Gulvbelægning vælges svarende til rummenes anvendelse således at de generelle krav til rengøring, indeklima og rum-akustik er opfyldt. Der accepteres ikke faste tæpper. Trægulv i opholds- og soverum. Klinkegulv i hall, toilet og bryggers. Evt. linoleum eller kork i køkken.

20 Ny præstebolig og sognehus Side 20 af 28 I sognehus anvendes træ eller linoleum til gulve i møderum og konfirmandstue, klinker i øvrige rum. Toilet- og baderum, samt gulve i øvrige rum med gulvafløb udføres iht. SBI-anvisning 200. Lofter: Lofter vælges svarende til rummets anvendelse således at de generelle krav til rengøring, indeklima og rumakustik er opfyldt. Vinduer/udv. døre: Alle yderdøre og vinduer skal være D.V.C.-godkendte. Såfremt der anvendes træ, skal de være malerbehandlede fra fabrik. Der skal på materialer og fabrikation ydes en skriftlig 5 års garanti, der svarer til garanti på vinduer og yderdøre udgivet af V.S.O. Alle termoruder i vinduer og yderdøre skal være med energiglas (lavemissionsglas). Vinduer og døre placeres, så de opfylder gældende krav til lysindfald og flugtveje samt tager hensyn til husets symmetri. Indv. døre: Samtlige indv. døre/skydedøre skal være massive døre Konfirmandstue og mødelokale skal kunne opdeles med lydisoleret mobil- eller foldevæg, RW 48 db. I entre i præsteboligen skal der være lydtætte døre mod privat område og kontor. Farver: Farver afsættes i samråd med bygherren. Der skal generelt regnes med matte overflader svarende til glans ca. 10. INSTALLATIONER Der skal ved valg af installationer tilstræbes lavest muligt ressourceforbrug, og installationerne skal opdeles, så de kan tilpasses aktuelle brugsmønstre. Afløb: Regn- og spildevand ledes til kommunalt afløbssystem som separatsystem. Vandinstallation: Varmvandsproduktionen er med varmeveksler eller varmtvandsbeholder opvarmet med fjernvarme. Vandinstallation udføres som skjult installation uden samlinger, som f.eks. PEX-rør i tomrør. Installationen skal udføres, så vandspild undgås, og installationerne skal være effektive med lang levetid. Armaturer og installation skal så vidt muligt være vand-besparende. Varmeinstallation: Varmeanlægget skal forsynes fra Oksbøl Fjernvarmeværk. Der skal ved opvarmning sikres en god og jævn varmefordeling. Opvarmningen ønskes foretaget med radiatoranlæg og gulvvarme ved klinkegulve.

21 Ny præstebolig og sognehus Side 21 af 28

22 Ny præstebolig og sognehus Side 22 af 28 Varmeinstallation udføres som tostrenget varmeanlæg, forsynet med blandesløjfe, så fremløbstemperaturen kan reguleres afhængig af udetemperaturen. I rum med vandbelastning på gulvet, som f.eks. toilet-/baderum, vaske- /rengøringsrum, udføres varmeinstallation som gulvvarme. udføres i PEX-gulvvarmerør uden skjulte samlinger. Anlægget skal være med styret fremløbstemperatur. Afhængig af placering i bygning suppleres rum med gulvvarme evt. med radiatorer. Radiatorer i øvrige rum forsynes med fremløbstermostater samt FJVRreturventiler. Radiatorer skal være rengøringsvenlige uden skarpe kanter og placeres, så der opnås termisk balance i bygningen. Varmeautomatik: Varmen skal styres efter udetemperatur samt være urstyret. Sanitet: Vandarmaturer skal generelt være med vandsparer. WC-skåle skal være med højt og lavt skyl. Blandingsbatterier skal være étgrebsblandingsbatterier med keramiske skiver. Ventilation: Der udføres mekanisk ventilation i sognehus. Ny præstebolig ventileres efter gældende regler. Anlæg for mekanisk ventilation skal udføres med varmegenvinding. Ventilationsanlæg skal udføres med tænd/sluk funktion via ur. Der skal monteres forlænget drift tryk. Der etableres nødvendige friskluftventiler. El-installation: Der udføres elinstallation efter gældende regler. Der udføres tændinger og styringer af lysniveauet, således det kan tilpasses det aktuelle behov. Lyset i konfirmandstue skal udføres med dæmpning. Nød- og panikbelysning: Der etableres nød- og panikbelysning iht. Bygningsreglementets krav. Batteri- og centralenheder placeres således, at de kan vedligeholdes/efterses uden brug af stiger og stillads Brand: Udføres iht. myndighedskrav. Telefon: Der udføres telefonstik i kontorer, mødelokaler, konfirmandstue, opholdsstue i præstebolig, køkken i præstebolig, soverum i præstebolig. Der indregnes 5 stk. ekstra stik der placeres efter nærmere aftale.

23 Ny præstebolig og sognehus Side 23 af 28 Radio/tv: Der udføres stik til radio/tv som for telefon. Lydanlæg: Der udføres lydanlæg i konfirmandstuen. Selve anlægget er en bygherreleverance. Der skal udføres tomrør for installation. Der medregnes ¾ PR- rør for højttalere i loft. EDB/IT: Der udføres 3 stk. stik til access points til trådløs netværk i hver bygning, i alt 6 stk. stik. I kontorer udføres stik til IT.

24 Ny præstebolig og sognehus Side 24 af INVENTAR INVENTAR I totalrådgiverens ydelse indgår af inventar som følgende: Knagerækker og garderobeinventar i indgang/entre i sognehus og præstebolig Køkkeninventar Inventar i bad Faste skabe i værelser og bryggers i præstebolig Hårde hvidevarer Bygherren leverer og monterer følgende inventar: Skilte Gardiner m.v. Møblering af sognehus

25 Ny præstebolig og sognehus Side 25 af KONKURRENCEFORHOLD

26 Ny præstebolig og sognehus Side 26 af 28 KONKURRENCE- FORM Konkurrencen med et dispositionsforslag og honorartilbud er udbudt i begrænset udbud. Bygherren har valgt, at indbyde 3 udvalgte arkitektfirmaer. På honorartilbudslisten skal oplyses hvilke underrådgiver der er valgt til ingeniør, havearkitekt og evt. andre underrådgivere. Der afgives 2 tilbud. Tilbud 1 ved samlet gennemførelse af byggesagen og tilbud 2 ved projektering, udbud og gennemførelse i 2 omgange. UDBUDS- BETINGELSER FORSLAGETS INDHOLD OG OMFANG De indkomne forslag og honorartilbud vil blive bedømt af byggeudvalget og bygherrerådgiver. Forslaget skal indeholde: - Beliggenhedsplan i mål 1:500 visende den påtænkte bebyggelse. - Plan- og facadeskitser samt hovedsnit i mål 1: Enkelte perspektivskitser. - Beskrivelse af forslagets forudsætninger, der forklarer bygningernes arkitektoniske idé og funktioner, samt angiver forslag til overordnet materialevalg for de enkelte bygningsdele, konstruktions- og installationsprincipper, udearealer samt overvejelser om drifts- og vedligehold. - Arealoversigt med bruttoetagearealer. - Honorartilbud. - Budget over samtlige byggeudgifter og omkostninger, tilslutningsudgifter dog excl. løst inventar. Budget opdeles på ny præstebolig, nyt sognehus og nyt kapel. Der kræves ikke, at der afleveres model af forslaget. Udformning kan angives på plancher, med fotostater, isometriske tegninger/perspektiver, eller i projektmappe i A3 format. Præsentation må gerne suppleres med digital Power Point. Der afleveres i alt 10 mapper A3 eller A4. VEDERLAG TILBUDDETS AFLEVERING TILBUDDETS BEDØMMELSE Til tilbudsgivere, ydes der kr i vederlag for deltagelse og udarbejdelse af materialer til tilbuddet. Tilbud og projektmateriale skal afleveres i lukkede kuverter således, at tilbud og eventuel følgebeskrivelse er forseglet for sig, og projektmateriale med beskrivelser er forseglet for sig. Tilbud vurderes efter tildelingskriteriet Det økonomiske mest fordelagtige tilbud. Ved bedømmelsen vil efterfølgende underkriterier blive lagt til grund: 1. Arkitektur 2. Kvalitet 3. Pris 4. Fremtidig drift og vedligehold

27 Ny præstebolig og sognehus Side 27 af 28 Ad. 1) Arkitekturen i bygningerne skaber en naturlig helhed og integration til udearealerne og områdets karakter. Funktionalitet herunder disponering og indretning af bygningerne i forhold til rammer, værdigrundlag og ønsker. Vægtning: 30 % Ad. 2) Materialevalg, kvalitetsniveau og omfang. Bygningernes robusthed overfor vejrliget og almindelig brug. Vægtning: 25 % Ad. 3) Honorartilbud. Samlet budgetpris. Vægtning: 35 % Ad. 4) Bygningernes energi- og ressourceforbrug. Vedligeholdelsesfri materialer. Vægtning: 10 % Kriterierne vurderes enkeltvis efter en skala 1 10, hvor 10 er bedst. De opnåede karakterer vægtes efterfølgende med vægtningen, og derved opstår de opnåede point. Bedømmelsens fremgangsmåde vil være: Konkurrencemateriale incl. honorartilbud afleveres senest den , kl Materialet afleveres hos Johansson & Kalstrup A/S, Østervang 2, 6800 Varde. Bedømmelsen påbegyndes. Totalrådgiver redegør for forslaget og besvarer spørgsmål, der er afsat 30 min. til redegørelse pr. forslag. Der vil blive fremsendt særskilt invitation hertil. Honorartilbud åbnes samme dag under overværelse af de bydende der måtte ønske at være til stede. Bedømmelse afsluttes. Bygherren udvælger vinderforslag. Der udsendes meddelelse til de bydende om bygherrens valg og motivering.

28 Ny præstebolig og sognehus Side 28 af BILAG Bilag 1: Situationsplan Borrevej Bilag 2: Situationsplan Kirkegade Bilag 3: Geoteknisk rapport Borrevej Bilag 4: Geoteknisk rapport Kirkegade Bilag 5: Lokalplan nr Bilag 6: Lokalplan nr Bilag 7: Tingbogsattest Bilag 8: Ledningsplaner Bilag er vedlagt på CD-rom.

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg

Herning svømmehal. Byggeprogram. Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Byggeprogram Herning svømmehal Nyt 50 meter bassin Nye undervisningsbassiner Renovering af eksisterende vandbehandlingsanlæg Kultur & Fritid Herning Kommune Sagsnr. 82.20.00-P00-1-13 Dato: 27.11.2013 1

Læs mere

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen

Byggeprogram. Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Byggeprogram Snejbjerg Ny Skole og Snejbjerg Hallen Center for Børn og Læring Herning Kommune Sagsnr. 20100189E Dato: 10.05.2012 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Almindelig orientering side 1 2 Betingelser for

Læs mere

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler

Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Herningsholmskolen Tilbygning og optimering af eksisterende lokaler Center for Børn og Læring Herning Kommune Byggeprogram 27.04.2015 Sag nr. 82.20.00-P20-1-15 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Projektets baggrund

Læs mere

Bygherre: Herning Kommune Anlægssag: Fuglsang Sø Centret Byggefase: Byggeprogram 09.01.2012. Fuglsang Sø Centret. Byggeprogram.

Bygherre: Herning Kommune Anlægssag: Fuglsang Sø Centret Byggefase: Byggeprogram 09.01.2012. Fuglsang Sø Centret. Byggeprogram. 1 Fuglsang Sø Centret Byggeprogram Herning Kommune 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ALMINDELIG ORIENTERING 2. GENERELLE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRENØREN 3. BYGGEPROGRAM 4. TEKNISK BESKRIVELSE 5. GENERELLE KRAV

Læs mere

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN

ISCENTER NORD, FREDERIKSHAVN NY OPVISNINGSHAL RENOVERING BESKRIVELSE MARTS 2014 ARKI NORD A S arkitekter HAVNEPLADSEN 5 B - 9900 FREDERIKSHAVN NIRAS A/S ingeniører SILOVEJ 8 9900 FREDERIKSHAVN BESKRIVELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Bilagsoversigt

Læs mere

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012

Byggeprogram del II. Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter. 9. marts 2012 Byggeprogram del II Egedal Kommune Nyt Rådhus og Sundhedscenter 9. marts 2012 Udarbejdet af: Jan Sørensen, Henning Jørgensen, Jette Zwinge, Poul Rahbek Kontrolleret af: Stine Bjødstrup Jensen Godkendt

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 67 Indholdsfortegnelse 1.1 Projektets baggrund... 5 1.2 Projektets indhold... 5 2. BYGGESAGENS

Læs mere

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram

SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG Byggeprogram December 2011 1. udgave/ 2011 10 31 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Indledning... 3 2.1 Bygherre... 3 2.2 Brugere... 3 2.3 Baggrund og

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17

KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG DET SOCIALE HUS, HALMTORVET 17 KØBENHAVNS KOMMUNE SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 SKITSEFORSLAG "DET SOCIALE HUS", HALMTORVET 17 3/84 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX

Læs mere

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger

ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA. Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger ET TILBUD TIL KRÆFTPATIENTER OG PÅRØRENDE I ET PARTNERSKAB MELLEM KRÆFTENS BEKÆMPELSE OG REALDANIA Byggeprogram: Syv nye Kræftrådgivninger Konkurrencesekretariat Søren Jensen Rådgivende ingeniørfirma A/S

Læs mere

VEJLEAMT. Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag BYGNINGSAFDELINGEN. 4. udgave November 2001

VEJLEAMT. Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag BYGNINGSAFDELINGEN. 4. udgave November 2001 VEJLEAMT BYGNINGSAFDELINGEN Standard for: Byggeprogram og dispositionsforslag 4. udgave November 2001 Revideret 06.07.2004 Indholdsfortegnelse Ejendommens eller projektets navn Side 1 0 Vejledning... 5

Læs mere

Åbent Referat. til. Projekt 7-2 - Bytoftengruppen

Åbent Referat. til. Projekt 7-2 - Bytoftengruppen Varde Kommune Åbent Referat til Projekt 7-2 - Bytoftengruppen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 8:00-9:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Kantinen, Bytoften Max Kruse, Frants

Læs mere

Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland

Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland Fællesmagasinet for museer i Midt- og Østjylland Etape 1. 2006-07 Totalentreprisebeskrivelse og byggeprogram for etape 1. - april 2006 Den selvejende institution Fællesmagasin for museer i Midt- og Østjylland

Læs mere

PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV

PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV PROJEKTFORSLAG DECEMBER 2011 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV Sundheds- og Akuthus Nakskov - Region Sjælland dato: 08.12.2011 PROJEKTFORSLAG side 1 SUNDHEDS- OG AKUTHUS NAKSKOV Projektforslag december 2011

Læs mere

Administrative arbejdspladser i Frederikshavn

Administrative arbejdspladser i Frederikshavn Administrative arbejdspladser i Frederikshavn Programoplæg for renovering / ombygning af Rådhuset i Frederikshavn samt nybyggeri på Værkergrunden Rev. 12-12-2007 Indholdsfortegnelse Bærende principper

Læs mere

Rosenholm Dagcenter. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Byggeprogram

Rosenholm Dagcenter. Social, Sundhed og Beskæftigelse. Byggeprogram Rosenholm Dagcenter Byggeprogram Af den 25.01.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Projektets baggrund side 2 1.1 Indledning 1.2 Byggeprogrammets formål 1.3 Byggeopgaven 1.4 Arkitektur 1.5 Byggeriets kvalitet

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

Lyngby Idrætsby, Totalentreprisekonkurrence, belysning af Lyngby Stadion. Genudbud. 18. december 2014

Lyngby Idrætsby, Totalentreprisekonkurrence, belysning af Lyngby Stadion. Genudbud. 18. december 2014 Genudbud 18. december 2014 Lyngby Idrætsby, Totalentreprisekonkurrence, belysning af Lyngby Stadion Lyngby-Taarbæk kommune indbyder hermed til i offentlig licitation at afgive tilbud på ovennævnte entreprise.

Læs mere

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed

Bygherrevejledning. Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed December 2003 Bygherrevejledning 2003 - Forskrifter og generelle retningslinier for statens byggevirksomhed Bygherrevejledning

Læs mere

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V.

SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. SÅDAN GØR DU NÅR DU SKAL BYGGE: ENFAMILIEHUSE, CARPORTE, UDESTUER, TILBYGNINGER, DRIVHUSE, GARAGER, REDSKABSSKURE, OMBYGNINGER M.V. Forord Denne pjece er udarbejdet af lokalforeningen i Vejle amt af Dansk

Læs mere

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 1B

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 1B Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 1B Kontraktbilag 1B General Terms and Conditions DCPT Central Denmark Region April 2015

Læs mere

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed

Bygherrevejledning 2008. - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed Bygherrevejledning 2008 - Forskrifter og generelle retningslinjer for offentlig byggevirksomhed 1 Indholdsfortegnelse DEL 0 DEN OFFENTLIGE BYGHERRE... 7 0.1 Statens byggevirksomhed... 7 0.2 Kommunernes

Læs mere

Materialevariationer: Nedenstående materialer og tekniske anlæg indgår som forudsætning i energiberegningen og skal derfor anvendes.

Materialevariationer: Nedenstående materialer og tekniske anlæg indgår som forudsætning i energiberegningen og skal derfor anvendes. Møller Nielsens Tegnestue Thyholm Huse c/o Thyholm Murer A/S Flovlevvej 6 7790 Thyholm Struer, den 22.10.2008 Revideret 16.06.2008 PBC. SAG. NR. 07-07 FORPROJEKTBESKRIVELSE: Vedrørende Opførelse af ny

Læs mere

Orienteringsmøde om BR10

Orienteringsmøde om BR10 Orienteringsmøde om Sted: Dato: Underviser, Dansk Byggeri Udgave 6./ oktober 2010 Byggeloven Bygningsreglementet Bygningsreglementet er en bekendtgørelse, som udspecificerer hvad det er, byggeloven kræver,

Læs mere

Håndbog for Energikonsulenter 2014

Håndbog for Energikonsulenter 2014 Håndbog for Energikonsulenter 2014 Indholdsfortegnelse 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Håndbogens anvendelsesområde 1.2. Anvendelse af IT-værktøjer 2. Energimærkningens indhold 3. Retningslinjer for udarbejdelse

Læs mere

Boligkontoret Aarhus Nydamsparken afd. 23

Boligkontoret Aarhus Nydamsparken afd. 23 Fællesbetingelser og plan for sikkerhed og sund Indholdsfortegnelse Side : 1/63 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Byggesagen... 5 1.2.1

Læs mere

Værdibaseret program for ud- og ombygning af Ordrup Skole

Værdibaseret program for ud- og ombygning af Ordrup Skole Værdibaseret program for ud- og ombygning af Ordrup Skole 1. GENERELT Appendiks Om/nybygning Vedligeholdelse God byggeskik Hærværkssikker Godt indeklima Bygning i drift De nedenfor anførte tekniske krav/ønsker

Læs mere

Modelplejecenter Sølund KONKURRENCEPROGRAM. SAB, KAB & Københavns Kommune. 3. April 2012

Modelplejecenter Sølund KONKURRENCEPROGRAM. SAB, KAB & Københavns Kommune. 3. April 2012 Modelplejecenter Sølund KONKURRENCEPROGRAM SAB, KAB & Københavns Kommune 3. April 2012 1 Program udarbejdet af: SAB KAB Københavns Kommune Grontmij Force4 2 Indbydelse Det er med stor glæde, at vi indbyder

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Funktionskrav til bygningsdele og installationer (Krav er at betragte som minimumskrav)

KRAVSPECIFIKATION Funktionskrav til bygningsdele og installationer (Krav er at betragte som minimumskrav) Teknisk Forvaltning Myrdalstræde 268 9220 Aalborg Øst KRAVSPECIFIKATION Funktionskrav til bygningsdele og installationer (Krav er at betragte som minimumskrav) August 2012 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse

Læs mere