BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN"

Transkript

1 BRUGERTILFREDSHED 2012 MILJØSTYRELSEN 0 A

2 INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en slide 4 4 Samlede resultater 6 5 Resultater på tværs 15 6 Indsatsområder 17 7 Målgruppe og svarprocent 24 1

3 1 INDLEDNING Rambøll har på vegne af Miljøstyrelsens decentrale enhed (MST-decentral) i løbet af august og september 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse af sagsbehandlingen på virksomhedsområdet. Brugertilfredshedsundersøgelsen skal medvirke til at vurdere, om MST-decentral lever op til organisationens kvalitetspolitik og mål. Undersøgelsens resultater skal kunne bruges til at fastsætte fremtidige handlinger, der styrker brugertilfredsheden og opfyldelsen af kvalitetsmålene. Dataindsamlingen er sket via elektroniske spørgeskemaer til virksomheder i Danmark, der har Miljøstyrelsen i Aarhus, Odense eller Roskilde (Miljøstyrelsens decentrale enhed) som godkendelsesog/eller tilsynsmyndighed. Der er i den sidste del af dataindsamlingsperioden fulgt op telefonisk blandt virksomhederne, for at sikre en høj besvarelsesprocent. Rapporten indeholder beskrivende statistik. Som hjælp til læseren vil tal og grafer løbende være kommenteret med henblik på at danne et overblik over resultaterne. Rambøll har været sparringspartner igennem forløbet og har sammen med Miljøstyrelsen stået for udarbejdelsen af spørgeskemaet. Rambøll har stået for indsamlingen af data via de elektroniske spørgeskemaer samt den efterfølgende analyse af svarene fra virksomhederne. 2

4 2 LÆSEVEJLEDNING Frekvensfigurer I frekvensfigurerne vises svarfordelingen inden for de enkelte spørgsmål. Mange af spørgsmålene stilles på en enighedsskala eller en tilfredshedsskala, der går fra Helt enig/meget tilfreds (mørke grøn) til Helt uenig/meget utilfreds (rød). Besvarelser med Ved ikke er ikke talt med i svarfordelingen. Procentsatser I frekvensfigurerne med flere spørgsmål er procentsatser under 4% ikke taget med af hensyn til figurens overskuelighed. Procentsatserne inden for et spørgsmåls svarfordeling vil ikke altid summere til 100%, da decimaler er blevet afrundet til nærmeste hele tal. Gennemsnit Gennemsnittet udregnes på en skala, der går fra 1 til 5, hvor 1 svarer til Helt uenig/meget utilfreds, 3 svarer til Hverken eller og 5 svarer til Helt enig/meget tilfreds. Jo højere værdi, desto højere er den angivne enighed/tilfredshed. Forkortelser n: svarer til antallet af besvarelser. gns: Gennemsnittet af spørgsmålet. 3

5 3 SÅDAN LÆSES EN SIDE Figurens overskrift Kort tekst, der kommenterer de væsentligste tendenser i figuren. Selve figuren, der kan studeres, hvis fuld detaljeringsgrad ønskes. 4

6 4 SAMLEDE RESULTATER 4.1 Kontakten til MST Tilfredshed alt i alt Spørgsmål med højeste vurdering Spørgsmål med laveste vurdering De fire målområder i kvalitetspolitikken Sammenfatning 14 5

7 83% HAR HAFT KONTAKT INDEN FOR DET SENESTE HALVE ÅR PRIMÆRT VEDR. TILSYN/GODKENDELSER RESULTATER VEDRØRENDE KONTAKTEN TIL MST DECENTRAL Hovedparten har haft kontakt med Miljøstyrelsens decentrale enhed indenfor det seneste halve år Seneste kontakt Inden for det seneste halve år (n=261) Inden for det seneste år (n=34) Inden for 1-2 år (n=16) For mere end 2 år siden (n=5) 2% 5% 11% 83% Breve/ s fra Miljøstyrelsen (n=275) 87% Kontaktformen med Miljøstyrelsen er primært brev/ , telefon eller et besøg af Miljøstyrelsen Kontaktform Telefonisk kontakt med Miljøstyrelsen (n=222) Tilsyn eller til møde i virksomheden (n=195) Besøg hos Miljøstyrelsens decentrale enhed (n=71) 22% 62% 70% Andet (n=11) 3% Tilsyn (n = 196) 62% Kontakten med Miljøstyrelsen har primært omhandlet tilsyn eller miljøgodkendelser Formål med kontakten Miljøgodkendelser (n = 239) Risikotilladelser (n = 32) Risikoinspektioner (n = 27) Administrativt tilsyn (n = 33) Andet, angiv hvad: (n = 22) 10% 9% 10% 7% 75% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 6

8 BRUGERNE OPLEVER GENERELT OMFANGET AF KONTAKTEN SOM PASSENDE RESULTATER VEDRØRENDE KONTAKTEN TIL MST DECENTRAL 1 (n=111) 35% Brugerne har primært haft en eller to sagsbehandlere (82%) Antal sagsbehandlere 2 (n=149) 3 (n=36) 11% 47% 4 eller flere (n=18) 6% Hele 85% synes, at omfanget af kontakten er passende Omfanget af kontakten For lidt (n=26) Passende (n=258) For meget (n=19) 9% 6% 85% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 7

9 69% ER ALT I ALT TILFREDS MED MST DECENTRAL RESULTATET ER PÅ NIVEAU MED ANDRE STYRELSER 25. PÅ BAGGRUND AF DIN SAMLEDE ERFARING, HVOR TILFREDS ER DU SÅ ALT I ALT MED MILJØSTYRELSENS DECENTRALE ENHED? 20% Meget tilfreds (n = 63) 17% 69% er tilfredse med Miljøstyrelsens decentrale enhed heraf 20% meget tilfredse Tilfreds (n = 155) 17% 49% 55% 45% 22% af virksomhederne er hverken tilfredse eller utilfredse Hverken tilfreds eller utilfreds (n = 69) 22% 23% 24% 7% Utilfreds (n = 23) 4% 9% af virksomhederne er utilfredse eller meget utilfredse 2% 9% Meget utilfreds (n = 7) 1% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100% MST Arbejdstilsynet* Kulturarvsstyrelsen* n = 317 gns = 3,8 *Resultat fra lignende brugerundersøgelser gennemført af Rambøll 8

10 SAGSBEHANDLERNE OPLEVES VENLIGE OG IMØDEKOM- MENDE OG MED LET FORSTÅELIG KOMMUNIKATION SPØRGSMÅL MED DEN HØJESTE VURDERING Generelt ved brugerne, hvem de skal kontakte 6. Jeg ved, hvem i Miljøstyrelsens decentrale enhed, jeg skal kontakte (n=315, gns=4,4) 62% 28% 6% 9. Sagsbehandleren er venlig og imødekommende (n=311, gns=4,2) 43% 41% 12% Spørgsmål vedrørende sagsbehandlerens kommunikationsevne og imødekommenhed vurderes relativt højt 10. Sagsbehandleren taler et let forståeligt sprog (n=309, gns=4,1) 11. Sagsbehandlerens breve og/eller s er lette at forstå (n=309, gns=4) 23. Der er generelt et godt samarbejde mellem virksomheden og Miljøstyrelsens decentrale enhed (n=311, gns=4) 35% 28% 31% 51% 47% 49% 15% 16% 4% 15% 12. Sagsbehandleren er imødekommende i forhold til at holde personlige møder (n=273, gns=4) 30% 44% 19% 5% Hovedparten oplever sagsbehandlerne som fagligt kompetente dog også nogle, der oplever det modsatte 7. Sagsbehandleren er hurtig til at svare tilbage, når jeg har lagt en telefonbesked eller sendt en mail (n=304, gns=3,9) 14. Sagsbehandleren er fagligt kompetente (n=302, gns=3,9) 8. Sagsbehandleren er hurtig til at svare tilbage, hvis han/hun ikke kunne svare umiddelbart (n=284, gns=3,8) 25% 24% 23% 50% 51% 45% 16% 16% 23% 6% 7% 8% 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig Enig Hverken uenig eller enig Uenig Helt uenig 9

11 UDFORDRINGER IFT. SVARTID OG AT SIKRE ENSARTET KVALITET OG MST OPLEVES AT HÆNGE SIG I DETALJER SPØRGSMÅL MED DEN LAVESTE VURDERING Kvaliteten opleves ofte at variere på tværs af sagsbehandlere Svartiden ifbm. ansøgninger opleves som utilfredsstillende ligesom der er delte meninger om den generelle effektivitet Mange oplever, at MST hænger sig i detaljer og savner lydhørhed overfor synspunkter 21. Kvaliteten i sagsbehandlingen opleves ensartet - uanset hvilken sagsbehandler vi har kontakt med (n=251, gns=3,1) 19. Svartiden i forbindelse med ansøgninger og indberetninger er tilfredsstillende (n=301, gns=3,2) 13. Sagsbehandleren informerer om nye regler og bestemmelser på området (n=286, gns=3,2) 16. Sagsbehandleren er god til at bevare overblikket uden at hænge sig i detaljer (n=302, gns=3,4) 10% 11% 13% 15% 26% 32% 30% 33% 35% 29% 32% 31% 22% 7% 18% 10% 19% 7% 16% 4% 24. Miljøstyrelsens decentrale enhed opleves generelt effektiv i sagsbehandlingen (n=298, gns=3,4) 15% 36% 33% 10% 5% 17. Sagsbehandleren har et tilstrækkeligt kendskab til virksomhedens branche/forretningsområde (n=302, gns=3,5) 18% 38% 27% 13% 4% 18. Sagsbehandleren overholder aftalte tidsfrister (n=298, gns=3,7) 18% 47% 24% 7% 4% 22. Miljøstyrelsens decentrale enhed giver tilstrækkelig begrundelse for sine afgørelser (n=300, gns=3,7) 13% 56% 24% 5% 15. Sagsbehandleren er lydhør overfor virksomhedens synspunkter og eventuelle indvendinger (n=305, gns=3,7) 20% 44% 23% 10% 20. Miljøstyrelsens decentrale enhed leverer generelt en god kvalitet i sagsbehandlingen (n=306, gns=3,7) 17% 52% 23% 6% 0% 25% 50% 75% 100% Helt enig Enig Hverken uenig eller enig Uenig Helt uenig 10

12 HØJ VURDERING PÅ ÅBENHED OG TILGÆNGELIG MENS DE ØVRIGE OMRÅDER VURDERES MERE PÅ DET JÆVNE RESULTATER PÅ DE FIRE MÅLOMRÅDER I KVALITETSPOLITIKKEN Solid faglighed Temaerne Solid faglighed, Effektivitet og udvikling og Korrekt og ensartet sagsbehandling får alle den samme gennemsnitlige vurdering på Effektivitet og udvikling Korrekt og ensartet sagsbehandling Temaet Åbenhed og tilgængelighed får den højeste score på 4,2 Åbenhed og tilgængelighed 4, Helt uenig Helt enig 11

13 HØJ FAGLIG KOMPETENCE, MEN BRANCHEKENDSKAB OG INFORMATION OM NYE REGLER KAN STYRKES RESULTATER PÅ SOLID FAGLIGHED OG EFFEKTIVITET OG UDVIKLING Relativ høj vurdering af sagsbehandlernes faglige kompetence dog savner flere et større branchekendskab Brugerne oplever i mindre grad, at MST informerer om nye regler Solide faglighed Solid faglighed - samlet score 14. Sagsbehandleren er fagligt kompetent (n=302) 15. Sagsbehandleren er lydhør overfor virksomhedens synspunkter og eventuelle indvendinger (n=305) 17. Sagsbehandleren har et tilstrækkeligt kendskab til virksomhedens branche/forretningsområde (n=302) 13. Sagsbehandleren informerer om nye regler og bestemmelser på området (n=286) 3,9 3,7 3,5 3,2 Effektivitet og udvikling - samlet score Generel høj vurdering af hastigheden i den daglige betjening mens der ses en vis utilfredshed med svartiden ved ansøgninger/indberetninger og den generelle effektivitet i sagsbehandlingen Effektivitet og udvikling 7. Sagsbehandleren er hurtig til at svare tilbage, når jeg har lagt en telefonbesked eller sendt en mail (n= 8. Sagsbehandleren er hurtig til at svare tilbage, hvis han/hun ikke kunne svare umiddelbart (n=284) 18. Sagsbehandleren overholder aftalte tidsfrister (n=298) 24. Miljøstyrelsens decentrale enhed opleves generelt effektiv i sagsbehandlingen (n=298) 19. Svartiden i forbindelse med ansøgninger og indberetninger er tilfredsstillende (n=301) 3,2 3,4 3,9 3,8 3, Helt uenig Helt enig 12

14 GODT SAMARBEJDE, MEN MST OPLEVES AT HÆNGE SIG I DETALJER OG KVALITETEN VARIERER GENNEMSNIT AF DE ENKELTE SPØRGSMÅL SAMT AF TEMAET EFFEKTIVITET OG UDVIKLING Generelt oplever brugerne et godt samarbejde med MST Flere oplever dog, at MST hænger sig for meget i detaljer og at kvaliteten varierer på tværs af sagsbehandlere Korrekt og ensartet sagsbehandling Korrekt og ensartet sagsbehandling - samlet score 23. Der er generelt et godt samarbejde mellem virksomheden og Miljøstyrelsens decentrale enhed 20. Miljøstyrelsens decentrale enhed leverer generelt en god kvalitet i sagsbehandlingen (n=306) 22. Miljøstyrelsens decentrale enhed giver tilstrækkelig begrundelse for sine afgørelser (n=300) 16. Sagsbehandleren er god til at bevare overblikket uden at hænge sig i detaljer (n=302) 21. Kvaliteten i sagsbehandlingen opleves ensartet - uanset hvilken sagsbehandler vi har kontakt med 4,0 3,7 3,7 3,4 3,1 Åbenhed og tilgængelighed - samlet score 4,2 Sagsbehandlernes opleves venlige og imødekommende Åbenhed og tilgængelighed 6. Jeg ved, hvem i Miljøstyrelsens decentrale enhed, jeg skal kontakte (n=315) 9. Sagsbehandleren er venlig og imødekommende (n=311) 10. Sagsbehandleren taler et let forståeligt sprog (n=309) 11. Sagsbehandlerens breve og/eller s er lette at forstå (n=309) 12. Sagsbehandleren er imødekommende i forhold til at holde personlige møder (n=273) 4,4 4,2 4,1 4,0 4, Helt uenig Helt enig 13

15 4.6 SAMMENFATNING Kontakten til Miljøstyrelsen Hovedparten af virksomhederne har haft kontakt med Miljøstyrelsens decentrale enhed indenfor det seneste halve år, og de fleste af virksomhederne finder omfanget af kontakten passende. Virksomhederne har for det meste haft kontakt med Miljøstyrelsen via brev/ , telefon eller et besøg af Miljøstyrelsen. Når virksomhederne har haft kontakt med Miljøstyrelsen er det primært på grund af tilsyn eller miljøgodkendelser. Antallet af sagsbehandlere, som virksomhederne har haft kontakt med gennem den seneste sagsbehandling, er hovedsagelig 1 eller 2. Tilfredshed alt i alt Hovedparten af virksomhederne er tilfredse eller meget tilfredse med Miljøstyrelsens decentrale enhed alt i alt, men ca. en femtedel angiver, at de hverken er tilfredse eller utilfredse. Dette er på niveau med resultatet fra lignende brugerundersøgelse i andre styrelse. De enkelte spørgsmål Sagsbehandlernes kommunikationsevne, imødekommenhed og faglige kompetence er Miljøstyrelsens styrker, mens sagsbehandlerens kompetencer i forhold til at give en ensartet behandling, bevare overblikket og informere om nye tiltag vurderes forholdsvist lavt. Derudover er effektiviteten i sagsbehandlingen også vurderet relativt lavt. Temaer Åbenhed og tilgængelighed vurderes relativt højt af virksomhederne. Temaet har på en skala fra 1 til 5 en gennemsnitlig score på 4,2, mens de andre temaer har en score på. 14

16 5 RESULTATER PÅ TVÆRS 5.1 Tilfredshed opdelt på udvalgte spørgsmål 16 15

17 LAVERE TILFREDSHED BLANDT DE, DER HAR HAFT FLERE END TO SAGSBEHANDLERE TILKNYTTET GENNEMSNIT AF TILFREDSHED ALT I ALT OPDELT PÅ UDVALGTE BAGGRUNDSSPØRGSMÅL Der er ingen entydig sammenhæng mellem kontakttidspunkt og tilfredsheden Seneste kontakt Inden for det seneste halve år (n=261) Inden for det seneste år (n=34) Inden for 1-2 år (n=16) For mere end 2 år siden (n=5) 3,8 3,8 Breve/ s fra Miljøstyrelsen (n=275) 3,8 Der er kun små forskelle i tilfredsheden på tværs af virksomhedernes kontaktform Kontaktform Telefonisk kontakt med Miljøstyrelsen (n=222) Tilsyn eller til møde i virksomheden (n=195) Besøg hos Miljøstyrelsens decentrale enhed (n=71) 3,8 3,8 3,7 Andet (n=11) 3,3 1 (n=111) 3,7 Lavere tilfredshed blandt virksomheder, der har haft tre eller flere sagsbehandlere tilknyttet Antal sagsbehandlere 2 (n=149) 3 (n=36) 4 eller flere (n=18) 3,1 4,0 Ingen forskel i tilfredsheden på tværs af MST s interne timeforbrug på virksomheden* MST tidsforbrug Op til 30 timer (n=37) Mellem 30 og 100 timer (n=43) Mere end 100 timer (n=36) 3,7 3, Meget utilfreds Meget tilfreds *Timetallet er oplyst fra MST s interne datasystem. Bemærk, at timetallet kun har været tilgængelig på en mindre del af brugerne. 16

18 6 INDSATSOMRÅDER 6.1 Prioriteringsmatrice vurdering kombineret med betydning Hvad kendetegner de utilfredse? Hvordan kan MST gøre flere Meget tilfredse Sammenfatning 23 17

19 OVERBLIK, LYDHØRHED, BRANCHEKENDSKAB OG EFFEK- TIVITET STÅR SOM PRIMÆRE INDSATSOMRÅDER PRIORITERINGSMATRICE HVAD SKAL PRIORITERES IFT. AT STYRKE SAMLET TILFREDSHED Numrene i matricen henviser til spørgsmålsnumrene i nedenstående: 6. Jeg ved, hvem i MST, jeg skal kontakte 7. SB er hurtig til at svare tilbage, når jeg har lagt en telefonbesked eller sendt en mail 8. SB er hurtig til at svare tilbage, hvis han/hun ikke kunne svare umiddelbart 9. SB er venlig og imødekommende 10. SB taler et let forståeligt sprog 11. SB s breve og/eller s er lette at forstå 12. SB er imødekommende i forhold til at holde personlige møder 13. SB informerer om nye regler og bestemmelser på området 14. SB er fagligt kompetent 15. SB er lydhør overfor virksomhedens synspunkter og eventuelle indvendinger 16. SB er god til at bevare overblikket uden at hænge sig i detaljer 17. SB har et tilstrækkeligt kendskab til virksomhedens branche/forretningsområde 18. SB overholder aftalte tidsfrister 19. Svartiden i forbindelse med ansøgninger og indberetninger er tilfredsstillende 20. MST leverer generelt en god kvalitet i sagsbehandlingen 21. Kvaliteten i sagsbehandlingen opleves ensartet - uanset hvilken SB vi har kontakt med 22. MST giver tilstrækkelig begrundelse for sine afgørelser 23. Der er generelt et godt samarbejde mellem virksomheden og MST 24. MST opleves generelt effektiv i sagsbehandlingen Vuvrdering Lav Høj 4,6 4,2 3,8 3,4 3,0 Lav 6 13 Information om nye regler Vurderes lavt, men med mindre betydning for samlet tilfredshed. Vær opmærksom, men ikke nødvendigvis førsteprioritet Branchekendskab 19 Svartid ved 21 ansøgninger Ensartet kvalitet Betydning fo samlet tilfredshed Stor betydning og vurderes relativt højt. Fasthold og styrk, om muligt. 15 Lydhør Overblik uden at hænge sig i detaljer STYRKER 23 Godt samarbejde 14 Faglig kompetence 20 Kvalitet i sagsbehandling 24 Effektiv i sagsbehandling UDFORDRINGER Høj Stor betydning og vurderes lavt. Prioriter i det fremadrettede arbejde. 18

20 UTILFREDSE BRUGERE VURDERER ISÆR MST LAVT PÅ KVALITET, EFFEKTIVITET OG OVERBLIK HVOR ER DE UTILFREDSE I SÆRLIG GRAD UTILFREDSE? STØRSTE OG MINDSTE FORSKELLE MELLEM DE UTILFREDSE BRUGERE VERSUS ØVRIGE BRUGERE 24. Miljøstyrelsens decentrale enhed opleves generelt effektiv i sagsbehandlingen 1,6 Utilfredse brugere ses især at vurdere MST lavt på effektivitet, kvalitet og branchekendskab. Generelt oplever de et dårligt samarbejde med MST. Top 5 forskelle 17. Sagsbehandleren har et tilstrækkeligt kendskab til virksomhedens branche/forretningsområde 14. Sagsbehandleren er fagligt kompetent 23. Der er generelt et godt samarbejde mellem virksomheden og Miljøstyrelsens decentrale enhed 1,9 2,3 2,5 3,7 4,1 4,2 20. Miljøstyrelsens decentrale enhed leverer generelt en god kvalitet i sagsbehandlingen 2,2 3,9 8. Sagsbehandleren er hurtig til at svare tilbage, hvis han/hun ikke kunne svare umiddelbart 2,9 3,9 Mindre forskelle ml. de utilfredse og tilfredse i vurderingen af sagsbehandleren som venlig og imødekommende Bund 5 forskelle 10. Sagsbehandleren taler et let forståeligt sprog 13. Sagsbehandleren informerer om nye regler og bestemmelser på området 9. Sagsbehandleren er venlig og imødekommende 2,4 3,2 3,3 4,2 4,3 6. Jeg ved, hvem i Miljøstyrelsens decentrale enhed, jeg skal kontakte 4,0 4, Helt uenig Helt enig Meget utilfreds/utilfreds Meget tilfreds/tilfreds/hverken el. Figuren viser øverst de fem spørgsmål, hvor der er størst forskel på de brugere, der alt i alt er utilfredse med MST Decentral, i forhold til alle øvrige brugere. Nederst vises de fem spørgsmål, hvor forskellene er mindst. 19

21 HVAD SIGER DE UTILFREDSE? UDVALGTE KOMMENTARER FRA BRUGERE, DER ALT I ALT ER UTILFREDSE: - Lad være med at gå i "småtingsafdelingen" - hurtigere sagsbehandling - få mere virksomhedserfarne medarbejdere - 1. Sagsbehandlerne mangler indsigt i praktiske problemstillinger. 2. Al for lang sagsbehandlingstid. 3. Mangler faglig kompetence. - Faglighed, forståelse for industriens rammevilkår( ikke kun miljømæssige) Helhedsbetragtninger frem for totale ulogiske enkeltbeslutninger. - Sagsbehandlingstiden Meget mindre detaljeret sagsbehandling Skal forholde sig til den relevant miljøpåvirkning fra virksomheden og ikke hvordan virksomheden skal drive virksomheden - Vi vil naturligvis gerne leve op til gældende miljøkrav og reducere emissioner, støj og støv til omgivelse, hvor det er teknisk muligt. Hvis sagsbehandler totalt mangler branche kendskab og teknisk viden indenfor netop vores felt, er det meget svært at finde gode løsninger der både lever op til lovgivningen og sund fornuft. - Svare på mails, holde lovede tidsfrister, forkorte sagsbehandlingstiden. 3-4 gange har jeg haft kontakt til sagsbehandler hvor hun har lovet at vende tilbage dagen efter eller senest fredag, og hver gang efterfølges det af komplet tavshed... Samlede liste med kommentarer indgår som bilag til rapporten. 20

22 EN ANDEN VINKEL: HVORDAN FLYTTER VI DE MANGE TILFREDSE BRUGERE TIL MEGET TILFREDSE BRUGERE Meget tilfreds (n = 63) Tilfreds (n = 155) Hverken tilfreds eller utilfreds (n = 69) Utilfreds (n = 23) Meget utilfreds (n = 7) 2% 7% 20% 22% 49% 0% 20% 40% 60% Særligt oplevelsen af svartid, hurtig tilbagemelding og effektivitet adskiller de meget tilfredse fra de tilfredse 19. Svartiden i forbindelse med ansøgninger og indberetninger er tilfredsstillende 8. Sagsbehandleren er hurtig til at svare tilbage, hvis han/hun ikke kunne svare umiddelbart 24. Miljøstyrelsens decentrale enhed opleves generelt effektiv i sagsbehandlingen 7. Sagsbehandleren er hurtig til at svare tilbage, når jeg har lagt en telefonbesked eller sendt en mail 12. Sagsbehandleren er imødekommende i forhold til at holde personlige møder TOP 10 FORSKELLE MELLEM DE MEGET TILFREDSE BRUGERE (20%) OG DE TILFREDSE (49%) 3,2 3,9 4,0 4,2 4,1 4,4 4,7 4,7 4,8 11. Sagsbehandlerens breve og/eller s er lette at forstå 4,0 4,8 De meget tilfredse oplever endvidere i højere grad, at sagsbehandler informerer om regler, har branchekendskab og ikke hænger sig i detaljer 13. Sagsbehandleren informerer om nye regler og bestemmelser på området 16. Sagsbehandleren er god til at bevare overblikket uden at hænge sig i detaljer 17. Sagsbehandleren har et tilstrækkeligt kendskab til virksomhedens 23. Der er generelt et godt samarbejde mellem virksomheden og Miljøstyrelsens decentrale enhed 3,3 3,5 3,7 4,1 4,4 4,5 4,2 4, Helt uenig Helt enig Meget tilfreds Tilfreds Figuren viser øverst de 10 spørgsmål, hvor der er størst forskel på de brugere, der alt i alt er Meget tilfredse med MST Decentral, i forhold til brugere, der er Tilfredse. 21

23 HVAD FREMHÆVER DE MEGET TILFREDSE SOM POSITIVT? UDVALGTE KOMMENTARER FRA BRUGERE, DER ALT I ALT ER MEGET TILFREDSE MED MST DECENTRAL: - Der er en meget positiv tilgang til vores problemstillinger. Der bliver gjort opmærksom på ny regler som er til vores fordel. Der er et godt samarbejde mellem ansøger, miljøstyrelsen og kommunen. - Dialogen mellem MST og virksomheden er proaktiv - dygtig sagsbehandler, nem tilgang til sagsbehandler, godt med samarbejde mellem de decentrale enheder - Er lydhør overfor virksomheden godt med en enkelt kontaktperson, der kender virksomheden - Forståelse for praktiske problemstillinger i top God dialog om mulige løsninger på miljøtekniske tiltag - Forståelse for virksomheden. Hurtig sagsbehandling. Løsningsorienteret. - Godt samarbejde og en god og realistisk tilgang til beslutninger og afgørelser, engagement - Hurtig til at vende tilbage med svar og altid på skrift. God til at forstå vores virksomhed og problemstillinger vi har på miljøområdet. Får rigtig god vejledning og råd. Sikkert meget afhængig af sagsbehandleren. Vi er meget meget tilfreds med "vores" som vi heldigvis har haft i mange år. - Hurtigt svar. Hurtig sagsbehandling. Kompetent sagsbehandler (vores nuværende). - Højt engagement Bidrager til godt samarbejdsklima God tilgang til brug af pragmatiske afgørelser/vurderinger Samlede liste med kommentarer indgår som bilag til rapporten. 22

24 6.4 SAMMENFATNING Indsatsområder Undersøgelsen indikerer, at MST som primære indsatsområder bør overveje at fokusere på effektivitet i sagsbehandlingen, at være lydhøre og have overblik uden at hænge sig for meget i detaljer. Ligeledes bør virksomhedernes ønske om et større branchekendskab undersøges nærmere. Kendetegnene for disse områder er: -En tæt sammenhæng med den samlede tilfredshed med MST, hvilket indikerer, at det er områder, der har stor betydning for brugerne. Samtidig vurderes områderne relativt lavt. -Det er i særlig grad vurderingen af effektivitet, kvalitet og branchekendskab, der adskiller brugere, der generelt er tilfreds fra brugere, der er utilfredse. - I de åbne kommentarer fremhæver de utilfredse blandt andet forhold omkring effektivitet i sagsbehandling, overblik og helhed i modsætning til unødigt detaljefokus samt branchekendskab, herunder indsigt i rammevilkår og praktiske problemstillinger. Størstedelen af brugerne er samlet set tilfredse (49%) med MST, mens 20% er meget tilfredse. Der kan være stor værdi i at fokusere på at flytte brugere fra bare at være tilfredse, til at være meget tilfredse. De meget tilfredse vurderer især MST højt på effektivitet, overblik frem for detaljer, branchefokus og tillige at sagsbehandlerne er åbne og tilgængelige. I de åbne kommentarer fremhæver de meget tilfredse ofte at MST viser en god forståelse for virksomhedens område/problemstillinger, er løsningsorienterede og effektive/hurtige til at melde tilbage. 23

25 7 MÅLGRUPPE OG SVARPROCENT 392 virksomheder fik tilsendt distributionsmail med link til spørgeskemaet den 15. august Den 22. august fik de virksomheder, som ikke havde besvaret skemaet, tilsendt en påmindelsesmail. I perioden 27. august 7. september fulgte Rambøll op telefonisk blandt de virksomheder, som ikke havde besvaret skemaet. Dataindsamlingen blev afsluttet med 317 besvarelser. 43 virksomheder besvarede ikke spørgeskemaet. 32 virksomheder blev frafaldet som følger: 12 virksomheder ønskede ikke at deltage. 7 virksomheder kunne ikke træffes inden for undersøgelsens periode. 5 virksomheder var lukket/solgt (ikke en del af målgruppen). 6 virksomheder angav andre årsager. Den rensede svarprocent beregnes således: 317 / (392-5) = 82% Forklaring på disse tal er som følger: 317: antal besvarelser i alt 392: antal virksomheder i alt 5: antal virksomheder, som ikke er en del af målgruppen Svarprocenten på 82% vurderes til at være meget høj, og undersøgelsens resultater repræsentative. 24

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en side 4 4 Samlede resultater 5 5 Resultater på tværs 21 6 Målgruppe

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT LYNGBY TAARBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 7 04 Dagtilbud 9 05 Skole 29 06 SFO 47 07 Klub 62 08 Metode 79 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed

Læs mere

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer

Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Region Midtjylland Jord og Råstoffer Undersøgelse af samarbejdet mellem kommunerne og Region Midtjylland Jord og Råstoffer Spørgeskemaundersøgelse November 2011 Indhold 1 2 3 4 5 6 Introduktion 3 Målgruppe

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT GLADSAXE KOMMUNE - SKOLE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 1 Baggrund og formål med undersøgelsen 2 2 Sammenfatning: Skoleområdet 3 3 Sammenfatning: SFO-området 4 4 Om dataindsamlingen 5 5 Læsevejledning 6 6 Skoleområdet

Læs mere

Effektvurdering af MIA og minimaks

Effektvurdering af MIA og minimaks Effektvurdering af MIA og minimaks KORT & MATRIKELSTYRELSEN DECEMBER 2011 KORT & MATRIKELSTYRELSEN INTRODUKTION Rambøll har på vegne af Kort & Matrikelstyrelsen (KMS) i løbet af oktober-november 2011 gennemført

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lyngby-Taarbæk Kommune Forældre til børn i SFO Antal besvarelser: 1.930 Svarprocent: 80,18% Lyngby-Taarbæk 2012 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Lyngby-Taarbæk kommune

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017

BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 BRUGERTILFREDSHED FORÆLDRE TIL ELEVER I FOLKESKOLER (INKL. SPECIALSKOLER) LANDSDÆKKENDE BASELINEMÅLING 2017 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Læsevejledning Side 04 Afsnit 03 Sammenfatning

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Ydes Hjemmeservice Antal beelser: 30 Svarprocent: 60,00% Skive 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 224 Svarprocent: 56,28% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagtilbud Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT

FORÆLDRETILFREDSHED 2014 VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT VALLENSBÆK KOMMUNE HOVEDRAPPORT 0 A INDHOLD 01 Introduktion 2 02 Sammenfatning 3 03 Læsevejledning 6 04 Dagtilbud 8 05 Metode 29 1 01. INTRODUKTION Forældretilfredshed 2014 Vallensbæk Kommune gennemførte

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Hjemmepleje Baselinemåling beelser: 2.261 Svarprocent: 71,53% Side 1 ud af 11 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET

FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET FAVRSKOV KOMMUNE 2016 FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE PÅ DAGPLEJE- OG DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning og svarprocent Side 05 Afsnit 03 Dagplejen

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Hjemmeplejen Limfjord Antal beelser: 120 Svarprocent: 67,80% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 SFO Baselinemåling beelser: 1.622 Svarprocent: 52,32% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lejre 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 451 Svarprocent: 82,30% Lejre 2016 Side 1 ud af 20 sider LÆSEVEJLEDNING I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier,

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Hjemmepleje Fredericia Kommune Fredericia 2012 beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01% Side 1 ud af 18 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Hjemmepleje 2015 Pleje & Omsorg Fur/Selde Antal beelser: 45 Svarprocent: 70,31% Skive 2015 Side 1 ud af 17 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Fritidsklubber Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 4 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Klub 6 Statistiske analyser 14 5 Opsamling - Klub 18 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 6 19 2 1. Introduktion

Læs mere

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION

PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION PENSIONSSTYRELSEN 2010 BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE AF PENSIONSSTYRELSENS UDBETALING AF FØRTIDSPENSION INDLEDNING 01 02 03 04 05 06 07 INDLEDNING SAMMENFATNING SAMLET TILFREDSHED TELEFONISK KONTAKT TIL

Læs mere

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013

Hovedrapport - dagpleje Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den svarprocent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Hem, Lem og Rønbjerg Ældrecentre Antal beelser: Svarprocent: Skive 2015 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Ærø 2016 Modtagere af hjemmepleje Antal beelser: 160 Svarprocent: 70,48% Ærø 2016 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Ærø Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PERSONALE) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 09 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Elever i 6.- 9. klasser Baselinemåling beelser: 1.675 Svarprocent: 41,88% Side 1 ud af 12 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Læsevejledning...4 Sammenfatning...6 Top 5...7 Bund 5...9 Samlet tilfredshed... 10 Den pædagogiske

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Fredericia Kommune Modtagere af Hjemmepleje Antal beelser: 1.229 Svarprocent: 80,01 % Fredericia 2012 Side 1 ud af 20 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Tryllefløjten beelser: 59 Svarprocent: 100,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Dagpleje Midtland beelser: 126 Svarprocent: 60,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET

BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET BRUGERTILFREDSHED PÅ DAGTILBUDS-, SFO- OG HJEMMEPLEJEOMRÅDET SOCIAL- OG INDENRIGSMINISTERIET INDHOLD 01 Introduktion 03 02 Sammenfatning 04 03 Læsevejledning 05 04 Dagtilbud 08 05 SFO 36 06 Hjemmepleje

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 20 Svarprocent: 33,90% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet

For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet Brugertilfredshedsundersøgelse For Aarhus Kommune, Myndighedsområdet 2013-2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gentofte Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i daginstitution, kommunal

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009. Skole og SFO Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Skolen 6 4 SFO Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 40 25 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk Kommune har i løbet

Læs mere

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE FØDEVARESTYRELSEN KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE August 2013 1 Om undersøgelsen Læsevejledning til rapporten. Advice A/S har på vegne af Fødevarestyrelsen gennemført en måling af tilfredsheden hos styrelsens

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brøndby 2016 Genoptræning Antal beelser: 51 Svarprocent: 46,36% Brøndby 2016 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Brøndby Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Dagtilbud Baselinemåling beelser: 1.633 Svarprocent: 51,03% Side 1 ud af 17 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Skive Plejebolig 2015 Flere institutioner Antal beelser: 18 Svarprocent: 54,55% Skive 2015 Side 1 ud af 13 sider Introduktion Skive Kommune har i 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015. Skolerapport Askov-Malt Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Askov-Malt Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Askov-Malt Skole Antal beelser:

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse sundersøgelse af forældres brugertilfredshed med dagtilbud i kommunen Dagplejen i 2012 Langeland 2012 beelser: 106 Svarprocent: 67,09% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Langeland kommune

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse Alle 2012 Skole Baselinemåling beelser: 1.710 Svarprocent: 47,50% Side 1 ud af 14 sider Introduktion Alle kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning over tid Modtagere af hjemmepleje En Institution beelser: 108 Svarprocent: 48,65% Assens og Sammenligning af institution over tid - Assens

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Randers Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 2.978 Svarprocent: 55,00 % Randers 2012 Side 1 ud af 21 sider Introduktion Randers kommune har i 2012 gennemført

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning Randers Kommune Brugertilfredshed 2008 Skole & fritidsordning Indhold 1 2 Introduktion Sammenfatning 3 5 3 Skole 4 Fritidsordning (SFO, fritidshjem og fritidsklub) 27 5 Bilag 36 6 2 1. Introduktion Randers

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Jels Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Jels Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Jels Skole Antal beelser: 173 Svarprocent:

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune Forældre til børn i dagtilbud Antal beelser: 1.414 Svarprocent: 62,15 % Varde 2013 Side 1 ud af 19 sider Introduktion Varde kommune har i 2013 gennemført en

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2015 Dagtilbud Dagplejen Antal beelser: 304 Svarprocent: 50,67% Vejen 2015 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2015 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Vejen 2016 Dagtilbud Dagplejen beelser: 399 Svarprocent: 64,04% Vejen 2016 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Vejen Kommune har i juni 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT

LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT LÆSEVEJLEDNING SÅDAN LÆSES EN FIGUR MED OVERSIGT OVER GENNEMSNIT Spørgsmål stillet til alle pilotkommuner indenfor det givne område. Kommunen og dens gennemsnit for det givne spørgsmål. Det vægtede (således

Læs mere

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012

Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Pårørendeundersøgelse Familieplejen 2012 Aarhus Kommune CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling www.cfk.rm.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Spørgeskemaet 4. Overordnede resultater

Læs mere

Miljøtilsyn. Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn. December 2013

Miljøtilsyn. Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn. December 2013 Miljøtilsyn Undersøgelse vedrørende Holbæks Kommunes miljøtilsyn December 2013 1 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Formål med undersøgelsen 2 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Beskrivelse

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse

Brugertilfredshedsundersøgelse sundersøgelse Fredericia Dagtilbud Fredericia 2012 Antal besvarelser: 121 Svarprocent: 53,30% Side 1 ud af 16 sider Introduktion Fredericia kommune har i 2012 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013

Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen. April 2013 Hjemmeplejen Undersøgelse af brugertilfredsheden med hjemmeplejen April 2013 Baggrund og beskrivelse af undersøgelsen - Hjemmeplejens primære opgave er i samarbejde med borgere, at levere personlig pleje

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse

Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse DECEMBER 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse Ledighedsydelse Svendborg Brugertilfredshedsundersøgelse 2 Brugerundersøgelse Denne rapport indeholder resultatet af den brugerundersøgelse blandt Jobcenter

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Isbjergparkens Vuggestue Antal beelser: 15 Svarprocent: 53,57% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen

Læs mere

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013

Naturbørnehaven Ulstrup Forældretilfredshed 2013 generated at BeQRious.com Du modtager i løbet af uge 20 et brev med et link til et elektronisk spørgeskema. Husk at deltage, for institutionen med den procent vinder en overraskelse til glæde for hele

Læs mere

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer

Brugerundersøgelse Typegodkendelse af køretøjer Brugerundersøgelse 2008 Typegodkendelse af køretøjer December 2008 2 Indholdsfortegnelse: 1. Sammenfatning og anbefalinger...3 2. Baggrund...4 3. Metode...4 3.1. Undersøgelsens målgruppe...4 3.2. Undersøgelsens

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER)

MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) MIDTTRAFIK 2010 UNDERSØGELSE AF TILFREDSHEDEN MED DEN SIDDENDE PATIENTBEFORDRING (PATIENTER) INDHOLD 01 02 03 04 05 06 07 08 Indledning Dataindsamling Deltagernes baggrundsdata Sammenfatning Læsevejledning

Læs mere

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243)

Kundetilfredshedsanalyse: DANAK. Kundetilfredshedsanalyse 2010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/243) Kundetilfredshedsanalyse: DANAK Kundetilfredshedsanalyse 010: DANAK - Svarprocent: 55% (133/43) 1 1. Indledning I denne rapport fremlægges resultaterne af kundetilfredshedsanalysen for DANAK foretaget

Læs mere

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Grønvangskolen

Dagtilbud og Skole. Brugertilfredshedsundersøgelse Skolerapport Grønvangskolen Dagtilbud og Skole Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Skolerapport Grønvangskolen Side 1 ud af 14 sider BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i skoler Vejen 2015 Grønvangskolen Antal beelser:

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen

Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed Daginstitutioner og dagplejen Lyngby-Taarbæk Kommune Brugertilfredshed 2009 Indhold 1 2 3 Introduktion 3 Læsevejledning 4 Daginstitutionerne 6 7 Dagplejen 27 Bilag Rangering af samtlige spørgsmål 5 45 2 1. Introduktion Lyngby-Taarbæk

Læs mere

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST

LÆRDANSK SYDVEST KURSISTUNDERSØGELSE 2014 RESULTATER OG ANBEFALINGER KURSISTUNDERSØGELSE 2014 SYDVEST LÆRDANSK RESULTATER OG ANBEFALINGER INDHOLD - Svarprocent - Hvem har svaret? - Resultater for udvalgte nøgleindikatorer: overordnet tilfredshed, ambassadørvilje - Resultater for hovedområder: uddannelse,

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017

Brugertilfredshedsundersøgelse 2017 Om brugertilfredsundersøgelse 2017 Omfang Undersøgelsen omfatter de skoler, der den 21. februar 2017 i sekretariatet var registreret som tilskudsberettigede skoler. Undersøgelsen er udsendt til 547 skoler.

Læs mere

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi

BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi BORGERTILFREDSHEDS- UNDERSØGELSE FOR VISITATION & BESTILLER 2016 Udarbejdet af Hildebrandt & Brandi 1 Indhold 1 Sammenfatning af resultater 2 2 Baggrund og formål med undersøgelsen 4 3 Baggrundsinformationer

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Varde Kommune 2013 Dagtilbud Kærhøgevej Antal beelser: 62 Svarprocent: 83,78% Varde 2013 Side 1 ud af 14 sider Introduktion Brugertilfredshedsundersøgelsen på dagtilbudsområdet

Læs mere

NaturErhvervstyrelsen

NaturErhvervstyrelsen NaturErhvervstyrelsen Kundetilfredshedsundersøgelse juni 2015 894 respondenter 14. Juni 2015 til 13. juli 2015 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 3-6 Hovedkonklusioner... 7-10 Gennemgang af resultater

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN XXXX KOMMUNE 13. marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2. Hovedresultater 3. Læsevejledning 4. Undersøgelsens resultater 5. Prioriteringskort 6. Baggrundsoplysninger

Læs mere

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE

2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE 2015 KOMMUNAL SERVICEKULTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 HOVEDKONKLUSIONER...3 KOMMUNAL SERVICEKULTUR 2015...4 Læsevejledning: Indeksering...4 Læsevejledning: Prioriteringskort...5 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 17 Svarprocent: 100% Forældretilfredshed 17 LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

Varde Kommune. Dagtilbud. 1 Antal svar: 1453 Svarprocent: 66 %

Varde Kommune. Dagtilbud. 1 Antal svar: 1453 Svarprocent: 66 % Varde Kommune Dagtilbud 1 Antal : 1453 Svarprocent: 66 % Indholdsfortegnelse: Forord 3 Rapportens opbygning 4 Resume 5 Læsevejledning 6 Den samlede tilfredshed 7 De største ændringer siden 2013 9 Fem højeste

Læs mere

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen

Servicekorpset. Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset Brugertilfredshedsundersøgelse af hovedrengøringen Servicekorpset 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Konklusion... 3 Tilfredshed med den indledende kontakt... 4 Tilfredshed med pjecen...

Læs mere

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012

Aarhus Kommune. Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Aarhus Kommune Samlet rapport vedrørende sagsbehandling og kontakt i Aarhus Kommune i perioden 2010-2012 Denne rapport er en opsamlende, konkluderende sammenfatning baseret på fem undersøgelser gennemført

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældre til elever i folkeskoler (inkl. specialklasser) Landsdækkende baselinemåling 2015 Antal beelser: 1.874 Svarprocent: 60,0 % Side 1 ud af 14 sider Introduktion Økonomi-

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Forældretilfredshedsundersøgelse Undersøgelse af forældrenes tilfredshed med skolerne i Hillerød Kommune Sophienborgskolen Antal beelser: 338 Svarprocent: 66,02% Hillerød

Læs mere

Brugertilfredshed 2008

Brugertilfredshed 2008 Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 67 Om rapporten Rapportens opbygning Randers Kommune har i september 2008 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt forældre med børn i pasningstilbud og skole. Forside:

Læs mere

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider

Lokal rapport Ansager Skole - Forældre til elever i 0.-9. klasse - 2014. Side 1 ud af 16 sider Side 1 ud af 16 sider INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 RAPPORTENS OPBYGNING... 4 DEN SAMLEDE TILFREDSHED... 5 DE FEM HØJESTE OG DE FEM LAVESTE VURDERINGER... 6 STØRSTE FORSKELLE FRA KOMMUNENS GENNEMSNIT...

Læs mere

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU)

Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet (BTU) Enhed Adm. pol. Sagsbehandler ELI/KHS Koordineret med - Sagsnr. Doknr. Dato Metodebeskrivelse og resultater fra baselinemålinger af brugertilfredsheden på dagtilbuds-, folkeskole- og hjemmeplejeområdet

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Institutionsrapport Sammenligning med andre institutioner Forældre til Børn i Dagtilbud (Daginstitutioner, dagpleje og særlige dagtilbud) Flere institutioner Antal besvarelser:

Læs mere

Forældretilfredshed 2012

Forældretilfredshed 2012 Forældretilfredshed 2012 Antal svar: 34, svarprocent: 81% LÆSEVEJLEDNING TIL SIDER MED FREKVENSOVERSIGT Tema / Fokus Spørgsmål fra det givne tema Benchmark / sammenligning med alle institutioner i undersøgelsen

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Alle dagtilbud baseret på i alt 2978 besvarelser. Grundlaget for rapporten

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Antal beelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Frederiksberg

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% beelser: 130 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% Gribskov Kommune Antal besvarelser: 84 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,8% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere