MEDIER. Årets Byggeri 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDIER. Årets Byggeri 2012"

Transkript

1 BYGGERI Nr december 2012 Årg. 16 Magasinet om boligpolitik, planlægning og projekter i byggebranchen. Udgiver: Odsgard as, Stationsparken 25, 2600 Glostrup, tlf Vinder i kategorien ERHVERV Bestseller, Haderslev MEDIER Årets Byggeri 2012 Vinder i kategorien ÅBEN VUC, Sønderborg Hædrende omtale: Erhverv: Center for Renhold, Kbh. Bolig: Villa Vid, Tranbjerg Bolig: Parkbohusene, Taastrup

2 Årets Byggeri Resultatet Årets Byggeri 2012 VUC i Sønderborg Bestseller i Haderslev Af Michael Rughede Årets Byggeri 2012 er afgjort. Konkurrencen, hvor Magasinet Byggeri s læsere indstiller årets mest interessante byggerier til hæderspriser i tre forskellige kategorier. En bredt sammensat dommerkomite med en række af dansk byggeris branchedi- Årets Byggeri 2012 Åben VUC i Sønderborg (vinder) Erhverv Bestseller i Haderslev (vinder) Center for Renhold, København (hædrende omtale) Bolig Ingen vinder Villa Vid Parkbohusene (hædrende omtale) rektører, iblandet arkitektfaglig kompetence, valgte i år at hædre følgende nominerede byggerier: I kategorien Åben blev vinderen VUC i Sønderborg. Et ombygningsprojekt, der forvandlede en traditionel ældre skolebygning. Så flot og inspirerende, både indvendigt og udvendigt, at det skulle belønnes, mente dommerne. En type byggeri og en brugergruppe, der normalt ikke ofres megen opmærksomhed eller høj arkitektonisk kvalitet. Men bygherren, VUC Sønderjylland, og Zeni arkitekter ville det anderledes. Resultatet er et hus, der på sin egen måde sprænger rammerne for, hvad et sådant et skolebyggeri kan. Utvivlsomt til glæde for eleverne mange år frem. I kategorien Erhvervsbyggeri vandt Bestseller koncernens banebrydende logistikcenter i Haderslev. Bestsellers center hører heller ikke til den form for byggerier, der normalt høster byggeripriser. Men logistikcenteret er også Villa Vid Center for Renhold Parkbohusene så langt fra normalen, som tænkes kan. Et kæmpemæssigt byggeri, hvor genbrug, bæredygtighed og træfacader i rå mængder kombineres med store automatiserede pakke- og transportanlæg indvendigt. Det er et byggeri, der bare ikke ville være endnu en grå betonkolos langs motorvejene. I kategorien var der også hædrende omtale til Københavns nye Center for Renhold på Hauser Plads. Det huser centerets mandskabsfaciliteter. Bortset fra infrastruktur er det trods alt ikke ofte, at et markant byggeri udfolder sine talenter under jorden, men det gør centeret. På én gang gemt væk og alligevel med en synlig markering af de organiske former under pladsen. Med den form for fortætning skabes plads til byens servicefunktioner på en utraditionel og elegant facon. I kategorien Bolig vurderede dommerne, at ingen af de nominerede byggerier havde den fornødne vægt til at kunne bære titlen i år til gengæld blev der uddelt to gange hædrende omtale til et par interessante og nyskabende projekter på baggrund af deres fremtidsorienterede koncepter for lavenergibyggeri. Det var Villa Vid i Tranbjerg ved Århus og Parkbohusene i Taastrup. Villa Vid er egentlig udført som en mock up for et alment boligbyggeri i Hasselager for Brabrand Boligforening. Der skulle testes nye konstruktioner og betontyper for elementbyggeriet. Det førte til udviklingen af et slankere byggeri i energiklasse 0+ (energiklasse 2025) erfaringer, som trækkes på netop nu i opførelsen af 75 boliger i Hasselager. Parkbohusene er også lavenergihuse og opført med et nyt Rockwool koncept. Ligeledes en slags elementbyggeri, hvor isoleringen udgør de bærende vægge. Nemt at bygge med for selv små håndværksfirmaer. Læs mere om hvert projekt på de følgende sider samt dommerkomiteens kronik. Et fælles opråb fra en stribe af byggeriets fremtrædende ledere til politikere, bygherrer, borgere og branchefolk. Kort sagt for alle med interesse for byggeri, samfund, og den by vi bor i. Dommerkomiteen bag Årets Byggeri Scott Hollingsworth (formand), arkitekt maa, hpc Danmark Lars Storr-Hansen, adm. direktør, Dansk Byggeri Christian Lerche, direktør, Dansk Ark Palle Thomsen, adm. direktør, Trælasthandlerunionen Peter Hesdorf, adm. direktør, Byggeriets Evalueringscenter Elly Kjems Hove, branchedirektør, DI Byggematerialer Henrik Garver, adm. direktør, Foreningen af Rådgivende Ingeniører 8 Byggeri - nr. 10/2012

3 TEGL INNOVATION OG TRADITION Asbjørn Kommunikation STK UNIKA PANTHEON DnB NOR s nye domicil i Bjørvika, Oslo, består af 3 bygninger. Hovedbygningen er designet af Rotterdam-arkitekterne MVRDV og er opført i tegl med flere utraditionelle konstruktioner. Bygningen er 30 m bred, 105 m dyb og 17 etager høj. De indvendige vægge er udført som konsolophængt murværk og lofterne er præfabrikerede elementer - i facadens mursten. Randers Tegl har leveret stk Unika Pantheon til murværk samt stk grå belægningsklinker til gangarealer, heraf kvm som præfabrikerede elementer i 40x40 cm moduler til udvendige balkoner. Visionerne realiseret i forspændt tegl For at realisere visionerne med de hængende moduler med tegllofter har Carlsberg Bjælker anvendt stk Unika Pantheon til fremstilling af lbm forspændte teglbjælker, sålbænke og teglskaller samt kvm præfabrikerede tegllofter i 71x71 cm moduler. Se flere facadesten med karakter og læs mere om Carlsberg Bjælker på A/S Randers Tegl Tlf

4 Årets Byggeri Kronik Cityringen som motor for byudviklingen Foto: Mikael Stålnacke Den nye metro fører til den største forandring af hovedstaden i 200 år man ved det bare ikke endnu Af dommerkomiteen bag Årets Byggeri I samarbejde med magasinet Byggeri kårer vi hvert år Årets Byggeri i Danmark; det er vores eneste nationale udmærkelse, hvor nomineringerne ikke på forhånd er begrænset af beliggenhed, materialevalg eller bæredygtighed. Det, at vi i dommerkomiteen kommer fra så mange forskellige organisationer med så forskellige interesseområder, er en styrke for vores udvælgelsesproces. At vi samtidig er blevet enige om at skrive en kronik, er udtryk for, hvor vigtigt vi mener, det er, at der kommer mere fokus på byudvikling i takt med en forbedring af den offentlige transport eksemplificeret af Cityringen i København og på Frederiksberg. Hvad med byen Fra det øjeblik tanken om Cityringen blev skabt og indtil nu, har processen handlet om et offentligt transportmiddel i København og på Frederiksberg. I modsætning til debatten om metroens første fase, hvor byudviklingen af Ørestad var i centrum, er byudvikling i forbindelse med Cityringen indtil videre indskrænket til den eventuelle forgrening mod Nordhavn. Planlægningen af Cityringen inkluderer naturligvis de stationsnære områder, som beskrevet i lokalplansforslagene. Men disse afgrænses til facaden på de nærmeste ejendomme. De kunne være klippet ud af et hvilket som helst kort. Men hvad skal der ske med resten af byen i de stationsnære områder? Og hvad med byudviklingen efter 2018? Hvornår skal vi i gang med den diskussion? Det kan godt være, at tiden til at drøfte andre investeringer forbundet med Cityringen først indtraf efter the point of no return, men vi er nu nået så langt, at debatten skal i gang. Det er nemlig alt det bag den pæne facade, det der ligger udenfor lokalplansforslagene, der afgør, om ringen giver et fornuftigt afkast målt både i kroner og øre og i CO2. Byudvikling betaler sig Fra 2018 er antallet af metrostationer i hovedstadsområdet udbygget fra 22 til hvis Nordhavnsstationerne vedtages. Fra 2018 er antallet af km2 jord, der ligger 10 minutters gang fra en metrostation, forøget med mindst 65 %. Men i modsætning til Ørestad er der denne gang ikke tale om at forbedre metroens kundegrundlag med 10 Byggeri - nr. 10/2012

5 Kronik - Årets Byggeri 2012 udviklingsprojekter omkring stationerne. Det er en fejl. Vi har brug for en større debat og engagement i metrorelateret byudvikling: både private og offentlig/private udviklingsprojekter, der skaber og udvider en blandet anvendelse inden for gåafstand af en metrostation. Hensigten må være at fremme byudviklingen og samtidig forøge brugen af cykel og kollektiv trafik i området. Skabt ved at øge tætheden af beboere, handlende, besøgende og/eller ansatte per km2 by. Metrostationer ved Ørestad og Nordhavn omhandler tilsammen kun syv stationer. Der er derfor en stor del af både København og Frederiksberg, som kunne videreudvikles, hvis der blev udarbejdet nye lokalplaner for de øvrige stationsnære byområder. Vi ved allerede i dag, at værdien af ejendomme, som ligger inden for 10 minutters gang fra en metrostation, stiger i forhold til andre ejendomme i Storkøbenhavn. Vi ved også fra andre storbyer, at en offentlig investering i et trafikknudepunkt skal kunne skabe 4-8 gange investering i byudvikling målt i kroner og øre for at være en rentabel investering i byens udvikling. De lavthængende frugter er nu plukket med Ørestad og Flintholm. Østamager er godt på vej, men Nordhavn alene kan ikke bære den massive investering i hele Cityringen med kun to stationer. Hvis Cityringen skal kunne forsvares som en god investering for Storkøbenhavn, skal de andre stationsnære byområder også videreudvikles. Fortætning og variation Der er med Cityringen mulighed for at skabe en bedre udnyttelse af pladsen i byen. En fortætning med større bygninger og højere densitet. I de stationsnære områder er der plads til renovering og erstatning efter nedrivning. Plads til, at man kan forøge højden af eksisterende bygninger, og plads til, at man kan skabe større variation i bybilledet. København i 2012 er ikke den samme by som i 1992, da metroens lovgivning blev vedtaget. Meget har ændret sig. De krav, som vi i dag stiller til vores boliger og omgivelser, er anderledes end for tyve år siden. Og der er en større accept af offentlige investeringer som lokomotiv for fremgang. Vi accepterer også større variation i bybilledet, end vi har gjort før. Bare se på Industriens Hus og Scala. Kunne man forestille sig, at de var blevet vedtaget i 1990 erne? I 2012 kan vi godt tillade os at spørge, om man altid skal bevare. Kan man nedrive, når en ejendom kun er bevaringsværdig ud fra en bebyggelsessammenhæng, der ikke er tidssvarende som bolig eller kontor i dag? Skal alle ejendomme i København bevare et københavnertag? Hvornår kan historiske træk og ønsket om bevaring medføre ensartethed, som opfattes negativt? Cityringen giver mulighed og anledning til forsøgsprojekter, offentlige arealer i flere niveauer, konkurrencer både åbne og begrænsede der omhandler udviklingsemner som efterisolering, alternative energikilder i bymidten eller offentlige arealer og fortætning under jorden og meget mere. Infill huset i Stokhusgade af Holscher Arkitekter er et flot eksempel på blandingen af moderne arkitektur i det oprindelige bymiljø. Foto: Peter Nordby. CO2-neutral fornyelse Vigtigst er, at byudviklingen bør ske nærmest CO2-neutralt. Men der er flere lovmæssige og planmæssige regler, som forhindrer en god, CO2-neutral udvikling. Løsningerne bør identificeres og afprøves her og nu, mens man bygger Cityringen. For eksempel: hvordan efterisolerer man en byejendom bedst, når der er bygget til kant af matriklen? Kan byrummene ændres, så den ekstra isolering ligger i offentligt areal? Eller måske ommatrikuleres? Kan man indarbejde højere bygninger i en gammel bymasse? Kan man tillade, at en eksisterende ejendom udvider med flere etager, såfremt ejendommens totale energiforbrug ikke stiger? Fjernvarmen ville blive bedre udnyttet, og byen vil kunne få mere liv. Men hvor meget kan byen tåle af denne type omdannelse? Og hvor? Det er spørgsmål, der skal stilles til beboerne i områderne og til professionelle byplanlæggere og arkitekter. Det er også et spørgsmål til de unge, under 30, som vi ved driver de tilsvarende udviklingstendenser i udlandet. Denne måde at forny og videreudvikle byen på har også en anden fordel: planlægningen bliver et redskab for udvikling, der definerer rammer og muligheder, men som ikke nødvendigvis skal deltage aktivt i selve projekterne. Indtil videre har Danmark forsøgt at forbedre sin bæredygtighed primært igennem forsyningsselskaberne og primært igennem grønne investeringer, som er besluttet uden offentlig medvirken. Det er på denne måde, at Dong Energy på vegne af os alle har fejlinvesteret i udlandet og herhjemme i ulønsomme projekter. Det kunne være, at decentralisering og energiforbedringer vil være bedre egnet til at følge markedstendenserne og skabe et bedre afkast samtidig med, at CO2-udslip reduceres. Lad os sætte fokus på planlægningen af vores byer for at gøre de danske investeringer rentable for os alle. Indtil nu har man opfattet København som en by defineret af en fingerplan. Nu får vi en cityring, der kun berører håndfladen. Alle ved, at det er der, i hånden, man kan læse om fremtiden eller man kan skabe den selv. Byggeri - nr. 10/

6 Årets Byggeri Vinder i kategorien ÅBEN Den gamle Sct. Jørgen Skole har fået nyt liv. Udefra er tilbygningen diskret, men alligevel er man ikke et sekund i tvivl om, hvad der er nyt og gammelt. Bemærk tagterrassen på det nye afsnit. VUC Sønderborg Vitalitet og kvalitet er nøgleord i overbevisende transformering af ældre skolebygning Tekst og foto: Thomas Mølvig, arkitekt maa At sammenføje nyt og gammelt er en disciplin, der kræver stor indlevelse og historisk viden. Når man vil bygge til et eksisterende hus af en vis alder, rejser det straks en række spørgsmål, som man som arkitekt og ingeniør er nødt til at forholde sig til. Opgaven er ikke nødvendigvis at underlægge sig fortiden og kopiere en stil, men nærmere at skabe en dynamisk symbiose og dermed en helt ny helhed. Der findes mange gode eksempler på denne kunst og desværre også rigtig mange mindre gode. Den fremragende ombygning af VUC Sønderborg tilhører førstnævnte kategori, og titlen som Årets Byggeri i kategorien åben kommer ikke som den store overraskelse for dem, der har oplevet huset i sin nye vitale skikkelse. I 2009 blev det besluttet at udvide VUC Sønderborg, som er beliggende centralt i byen blot 200 m fra det fine maritime miljø omkring Als Sund. Bygningen ligger lige i sigtelinjen, når man ankommer til byen fra vest via Kong Christian d. X s bro. Desuden løber Løkken, som er en hovedfærdselsåre, ind og ud af byen langs bygningen mod syd. Helt klassisk var de fysiske rammer blevet alt for snævre i forhold til det stadigt stigende antal studerende. Desuden var den gamle skolebygning hæmmet af en planløsning, der ikke harmonerede med nutidens krav til undervisning og videndeling. Noget måtte gøres, og en arkitektkonkurrence blev derfor udskrevet. Tre år er gået siden konkurrencen, og VUC Sønderborg er, som i eventyret, forvandlet til en smuk svane. Med et elegant kunstgreb er det lykkedes arkitekterne fra Zeni A/S at transformere en traditionel skolebygning fra 1937 til et moderne kraftcenter for læring. Cowi har også en stor andel i den succesfulde ombygning som 12 Byggeri - nr. 10/2012

7 Vinder i kategorien ÅBEN - Årets Byggeri 2012 Glasfacaden på det nye afsnit er beklædt med skærmtegl i rødlige nuancer, der er monteret på et stålgitter. Dommerkomiteen udtaler: Bygningen udtrykker klart en satsning på et godt undervisningsmiljø for alle, og det er lykkedes arkitekterne at kombinere istandsættelsen med nybyggeri for at opnå en stærk helhed. Bygningens oprindelige udtryk er bevaret, og et anderledes moderne formsprog er anvendt til tilbygningens facade samt den nye aula. Kombinationen har givet bygningen en ny, moderne disposition af arealer, der fremmer nye undervisningsmetoder og samarbejde. VUC Sønderborgs studerende vil kunne få glæde af bygningens kvaliteter mange år frem. ingeniører, og byggeriet er udført af Bo Michelsen A/S fra Tønder i hovedentreprise. Det gamle hus er udhulet, arealet er fordoblet, og en helt ny fløj kobler sig på anlægget mod øst. Samtidig er akustikken blevet optimeret i både den eksisterende bygning og i de nye afsnit. Huset summer af liv Direktør Hans Jørgen Han- Fortsættes side 14 Rådhusgade Aabenraa BUTIKKER BOLIGER KULTURHUSE ERHVERV MED MERE... Byggeri - nr. 10/

8 Årets Byggeri Vinder i kategorien ÅBEN fortsat fra side 13: Om dagen filtreres sollyset af de lodrette rækker skærmtegl, før det falder blødt i interiøret med mindelser om en skovlysning. sen, VUC Sønderjylland, siger: - Jeg er meget benovet over, at vi får prisen for Årets Byggeri, og det vil helt sikkert betyde meget for husets medarbejdere, kursister og Sønderborg. Sønderborg Kommune har præmieret huset i forbindelse med arkitekturens dag, og jeg ved, at kommunen opfatter det nye VUC som et stort aktiv. - Jeg har jo selv kontor i Haderslev, men kommer meget ofte i huset i Sønderborg. Bygningen har haft mange gæster fra nær og fjern siden åbningen for et år siden, og det, der er slående for mig og hvad rigtig mange gæster også bemærker er den summende arbejdsatmosfære, der er i huset, og indtrykket af, at man snarere kommer ind på en arbejdsplads end på en skole. VUC Sønderjylland har tilstræbt at sprænge rammerne for, hvad en skole er. En skole bliver traditionelt opfattet som et sted, man begiver sig hen for at blive undervist eller undervise. Typisk i en opdeling med en klasse/hold, en lærer og et rum. - Vi ville have et sted med plads til læring og gerne med arkitekturen til at understøtte opfattelsen af læring som et arbejde, man skal foretage sammen med andre og også selvstændigt, siger Hans Jørgen Hansen. Huset er indrettet i tre fagetager kaldet henholdsvis science, sprog og kultur, så afhængigt af, hvilket fag man aktuelt skal have, skifter man mellem etagerne. Fortsættes side 16 Tjørnevænget 63 Stepping 6070 Christiansfeld Tlf Fax Bil dk. 14 Byggeri - nr. 10/2012

9

10 Årets Byggeri Vinder i kategorien ÅBEN - Når man i dag går igennem huset, oplever man, hvordan kursister enkeltvis og i mindre eller større grupper arbejder overalt i huset. Det har været meget interessant at iagttage, hvad der sker, når man frisætter folk fra det traditionelle klasseværelses bindinger, siger Hans Jørgen Hansen, direktør VUC Sønderjylland. 16 Byggeri - nr. 10/2012

11 Vinder i kategorien ÅBEN - Årets Byggeri 2012 Facade mod SYD Den nye bygning indpasser sig med stor naturlighed i den eksisterende bebyggelse. Illustration: Zeni arkitekter. Facade mod ØST fortsat fra side 14: - It er integreret i huset ved, at vi udlåner en Apple MacBook til samtlige kursister, så længe de går på skolen. De bruger den som arbejdsredskab i alle arbejdszoner og kan selvfølgelig tage computeren med hjem. Det betyder, at vi i stedet for at opstille en masse stationært it-udstyr har lagt det ud som et personligt arbejdsredskab. Skolen er naturligvis forsynet med trådløst netværk, og dermed er friheden til at arbejde uforstyrret optimeret. og igloerne. Sofamiljøerne er også meget brugte ikke til afslapning men til arbejde, og kursisterne sidder i sofamiljøerne med deres MacBooks og arbejder selvstændigt eller i grupper, siger Hans Jørgen Hansen. - Kursisterne søger altså mod de åbne rum, og jeg tror, at det er den sociale kontakt og fornemmelsen af liv omkring en, der gør det attraktivt. Husets fremragende akustik gør det også muligt at opholde sig i de åbne rum uden at blive støjforstyrret. - Her i Sønderborg har vi desværre fået nogle af gruppeområderne indrettet i lukkede rum, og vi kan iagttage, at de dermed bliver mindre søgt. Det tror jeg, vi kan få løst med mindre ændringer. Fortsættes side 18 Attraktive åbne rum Når man i dag går igennem huset, oplever man netop, hvordan kursister enkeltvis og i mindre eller større grupper arbejder overalt i huset. - Det har været meget interessant at iagttage, hvad der sker, når man frisætter folk fra bindingerne i det traditionelle klasseværelse. Hvor vil folk gerne arbejde? De store åbne balkoner er meget populære. Det samme er de runde, svævende gruppeøer Byggeri - nr. 10/

12 Årets Byggeri Vinder i kategorien ÅBEN To futuristiske bokse i henholdsvis rød og grøn giver mulighed for fordybelse og interaktiv læring med store Smartboards. Det er aart a/s, der har designet de såkaldte Igloo pavilloner, og de er produceret af Gate95. Schindler flytter mere end mennesker hver eneste dag i hele verden, året rundt, 24 timer i døgnet - vil du med? 18 Byggeri - nr. 10/2012

13 Vinder i kategorien ÅBEN - Årets Byggeri 2012 fortsat fra side 17: Alt i alt fungerer huset glimrende efter hensigterne, og det er meget tydeligt, at vi også i forhold til medarbejderne har fået et mere samarbejdende og samarbejdstransparent hus, slutter Hans Jørgen Hansen. Dynamisk volumen Udefra er tilbygningen diskret, men alligevel er man ikke et sekund i tvivl om, hvad der er nyt og gammelt. Østfløjen på den gamle rødstensbygning er blevet revet ned, og det har åbnet op for en særdeles spændende sammenkobling og en ny hovedindgang. Facaden på det nye afsnit er beklædt med skærmtegl i fire forskellige nuancer, der er monteret på et stålgitter. Dermed smelter bygningerne sammen til en harmonisk helhed i gadebilledet. Den transparente facade får bygningen til at stå lysende om aftenen, og om dagen filtreres sollyset, før det falder blødt i interiøret. Det indre af huset er en overraskende oplevelse af rumligt volumen. Den gamle bygning er blevet udhulet, og der er etableret svævende etagedæk. Faktisk er det vanskeligt at se, hvad der er gammelt, og hvad der er nyt. Intet er som før, og huset summer af liv på alle etager. Skolens indre torv spænder over fire etager, og man får med det samme en god fornemmelse af højt til loftet og mentalt overskud. Lydmiljø i top En stor vindeltrappe i beton forbinder etagerne, der åbner sig op mod fællesskabet med balkoner. Der er hele tiden nye anderledes vinkler og flotte kig gennem huset. To cylindriske tårne rummer små mødesteder, hvorfra man både kan se ud og blive set. Undervisningsrummene ligger ude i facadelinjen, hvor der er godt dagslys. Akustikken i den tidligere folkeskole var mildest talt elendig, og derfor var det et ultimativt krav, at lydmiljøet i det nye projekt skulle være i top. Arkitekt og ingeniører har derfor valgt at bruge Troldtekt som lydabsorbenter på stort set alle loftsflader. Over disse er der lagt batts til at tage de dybe toner, og i det hele taget er der brugt mange resurser på at opnå en optimal efterklangstid i alle rum. Det er tydeligt, at eleverne og de ansatte stortrives i de afslappede omgivelser, som er inspirerende udformet med sans for både helhed og detalje. I det nye afsnit er der bl.a. lokaler for undervisning og opholdsarealer med sofagrupper. Eleverne mødes på tværs og arbejder på bærbare computere. To futuristiske bokse i henholdsvis rød og grøn giver mulighed for fordybelse og interaktiv læring med store SmartBoards. Det er arkitekterne fra aart a/s, der har designet de såkaldte Igloo pavilloner, og de er produceret af Gate95. De fungerer fremragende som mindre, introverte rum i den store åbne helhed, og samtidig giver de interiøret et koloristisk pift. Taget spænder 16 meter En ombygning af denne type er ikke hverdagskost, og det har været en spændende opgave for Cowi at løse den utraditionelle konstruktion, som forbinder nyt og gammelt. Opgaven har været omfattende og indbefattet en lang række ingeniørmæssige discipliner. Civilingeniør Henrik Lausen fortæller om de særlige udfordringer, der begyndte allerede ved funderingen: - Salen i kælderen og tilhørende rum bagved er opført mellem to eksisterende bygninger uden kælder. For at kunne udgrave til kælderen blev der lavet en insitu pælevæg mod begge bygninger. Taget over den indre gård mellem de eksisterende bygninger har et spænd på over 16 m. Denne del er lavet af stålkassetter og står på sin egen stålkonstruktion foran det eksisterende murværk. Etagedækkene er ekstremt udkragede op til fem meter, hvilket er opnået med stålbjælker indbygget mellem elementdækkene, da dækkonstruktionen af æstetiske årsager skulle være så tynd som mulig. De svævende grupperum/møderum er ophængt i rundstål, der er båret af stålbjælkerne i taget. Funktionel og funky VUC Sønderborg VUC Sønderborg har ca. 800 kursister alt efter årstid og med den nye tilbygning er arealet blevet fordoblet. VUC står for uddannelse for unge og voksne og er et selvejende uddannelsescenter under staten. På VUC er kursisterne forskellige, og der er en kultur præget af mangfoldighed. Åbenhed og rummelighed er vigtige begreber. Som en særlig anerkendelse har VUC Sønderborg modtaget Sønderborg Kommunes arkitekturpris Bygherre: VUC Sønderjylland Arkitekt: Zeni arkitekter A/S Ingeniør: Cowi Hovedentreprenør: Bo Michelsen A/S Omfang: Ombygning: ca m2 Nybygning: ca m2 Pris: 46. mio. kr. Beton uden begrænsninger ASYLVEJ Funktionelle Facader Funky Facader Til industrier, institutioner og individer Spektakulære dekorative facader Fed isolering U=0,08 W/m 2 K til slanke priser Gakket grafik eller rustikke relieffer Store formater til små priser Delikate detaljer og frække former Kort proces og hurtig levering Design din egen facade ASYLVEJ N Råstyrke og individualitet > LØKKEN UDSYN mod verden PRODUKTER i særklasse METODER til perfektion MENNESKER som omdrejningspunkt SITUATIONSPLAN CONFAC A/S Byggeri - nr. 10/

14 Årets Byggeri Vinder i kategorien ERHVERV Bestseller Haderslev Bestsellers Logistikcenter Nord på kvadratmeter er nordisk arkitektur, når det er bedst Tekst og foto: Thomas Mølvig, arkitekt maa Logistik handler om at have styr på tingene. Selve ordet logistik kommer oprindeligt fra det græske logistikos, der betyder talentfuld i beregning. Bestsellers gigantiske Logistikcenter Nord ved Haderslev er i sig selv et fornemt fysisk udtryk for denne rationelle tankegang, men heldigvis er det også en bygning med arkitektoniske kvaliteter ud over det sædvan- lige. Logistikcenter Nord er et mesterligt industrielt anlæg, der ubesværet kombinerer rå teknik med gode materialer og masser af dagslys og som ligger i forlængelse af det bedste i moderne nordisk tradition. En stolt borgmester i Haderslev, Jerns Christian Gjesing, udtrykker det på denne måde: Bestsellers logistikcenter er et fyrtårn for kommunen og medvirker til at skabe en positiv profil på flere måder. Bygningerne har en fornem ydre fremtræden præget af høj kvalitet. Arkitekturen er generelt meget overbevisende og vellykket, og der er arbejdet meget fint med at integrere de store bygninger i forhold til omgivelserne og landskabet. Samlet set opfatter jeg Bestsellers bygningsværk som et positivt monument over erhvervsaktiviteten i vores kommune. Rambøll har været bygherrerådgiver, og C.F. Møller har stået for arkitekturen. Det tysk baserede entreprenørfirma Züblin har opført bygningerne i totalentreprise. Sweco Architects har været projekterende arkitekt for totalentreprenøren på baggrund af et bygnings- og myndighedsdesign fra C.F. Møller. Sweco Architects har tydeligvis haft fokus på at fastholde projektets intentioner om et stærkt logistikbyggeri i høj kvalitet og med et højt ambitionsniveau for byggeriets bæredygtighed. Hansen, Carlsen & Frølund samt Midtconsult har forestået de omfattende ingeniørmæssige discipliner. Facade på 300 meter Modegiganten Bestseller er blandt de tre største aktører Bestseller er stort og rationelt som en lufthavn, men udført med en arkitektonisk følsomhed, der formår at give det avancerede tekniske anlæg et menneskeligt udtryk. Foto: Adam Mørk/C.F. Møller. 20 Byggeri - nr. 10/2012

15 Vinder i kategorien ERHVERV - Årets Byggeri 2012 View fra nord mod syd. Foto: Adam Mørk/C.F. Møller. Det store taglandskab er udført med en usædvanlig flot finish, hvor intet er overladt til tilfældighederne. I dag er store dele af fladen begrønnet, da der er udlagt Sedumtag mellem ovenlysene. Bemærk solvarmeanlægget på kantinen i baggrunden. Dommerkomiteen udtaler: Der findes mange logistikcentre over hele kloden, og de fleste er ret grimme. Det er en sjælden fryd at opleve, hvor meget de projekterende, entreprenøren og ikke mindst bygherren har arbejdet med helhedsindtryk og arbejdsmiljø. på sit felt i Europa. Det kræver en velsmurt organisation og en præcision som et schweizisk urværk. Men Bestseller har ønsket at signalere kvalitet på alle områder, og derfor har der været grundlag for et markant byggeri, som flytter grænserne for, hvordan et logistiklager ser ud i Allerede et par kilometer før motorvejsafkørslen dukker det store anlæg op mellem træerne. To identiske blokke ligger majestætisk med front mod øst og signalerer, at der her sker noget særligt. Ikke på den anmassende måde, som ellers er så karakteristisk for byggerier på den østjyske motorvej. Mere som en naturlig accen- Fortsættes side 22 Gode rum Vinder af Årets erhvervs byggeri Moelven lykønsker Bestseller og Arkitektfirmaet C.F. Møller med det fantastiske byggeri og den flotte pris! Når miljøet har høj prioritet Der er mange argumenter for at vælge Moelven Svanemærket ThermoWood. Udseende, formstabilitet, holdbarhed og totaløkonomi er blot nogle af dem. Hensynet til miljøet er et væsentligt argument. Moelven har en bevidst holdning til naturen og miljøet, og en bæredygtig skovdrift er en forudsætning for virksomheden og for Svanemærket ThermoWood. Thermowood fra Moelven er produceret af 100% PEFC certificeret træ. Endeligt er det vigtigt, at selve behandlingsmetoden er både skånsom for miljøet og bliver foretaget med et lavt energiforbrug. Der tilføres ingen gasser eller kemikalier til træet under processen. Det betyder, at når træet ad åre skal bortskaffes, sker det helt uden problemer. Behandlingen af træet består udelukkende af opvarmning via vanddampe. Det specielle ved ThermoWood er: Unik formstabilitet Svanemærket Produceret uden brug af kemikalier Holdbarhed på min. 30 år 100% PEFC certificeret træ Nem at overfladebehandle Du kan købe Svanemærket ThermoWood i dit Lokale Byggemarked! Moelven Danmark A/S Herstedøstervej 27-29, Vest C, 1 sal, 2620 Albertslund, Jyllandskontor: Vestergade 49, 8600 Silkeborg Tlf , Byggeri - nr. 10/

16 Årets Byggeri Vinder i kategorien ERHVERV Den overvejende del af facaderne er beklædt med smalle vertikale lister i fyrretræ. Et usædvanligt valg i denne type byggeri, men også et meget bevidst materialevalg, der er med til at gøre den store skala venlig og imødekommende. fortsat fra side 21: tuering af landskabets kontur og de store åbne vidder. Man ankommer til Bestseller fra nord ad en nyplantet alle, og her får den besøgende for alvor et indtryk af bygningens størrelse. Facaden mod vest er 300 m lang og rummer 40 porte til servicering af de flere hundrede lastbiler, som dagligt frekventerer centeret. Der er et estimeret flow på 100 lastbiler ind og 100 lastbiler ud i døgnet, når driften er på sit højeste. Vision om vartegn Bygningsarbejderne blev påbegyndt i august 2010, og centeret har været i drift siden 1. maj i år. Den samlede pris har været 600 mio. kr. Construction project manager i Züblin Ole Settrup siger: - Projektet er det andet byggeri, som Bestseller Bestsellers nye logistikcenter ved E45 Haderslev forsyner butikker i hele Europa. Totalentreprisekontrakten har omfattet logistikcenter med to højlagre, en sorteringsterminal og en læsseterminal samt en teknikbygning med installationer. Med 17,4 mia. kr. i omsætning i regnskabsåret 2010/2011 er Bestsellerkoncernen fra Brande blandt de tre største modeleverandører i Europa. Bestseller er en familieejet modevirksomhed grundlagt i 1975 i Ringkøbing og beskæftiger i dag mere end 9600 medarbejdere direkte, heraf 3000 i Danmark. Samlet tæller Bestseller-koncernen medarbejdere og 5700 butikker i mere end 45 lande. Bestseller designer, udvikler og sælger accessoirer og modetøj til unge mænd, kvinder, teenagere og børn gennem 10 forskellige brands, herunder Jack & Jones, Only, Vero Moda, Vila Clothes m.fl. Bygherre: Bestseller A/S Bygherrerådgiver (byggeri og logistik): Rambøll A/S Arkitektur og landskabsarkitektur: C.F. Møller A/S Totalentreprenør: Züblin A/S Rådgivere for totalentreprenør: Arkitekt og landskabsarkitekt: Sweco Architects A/S Ingeniører, installationer: Hansen, Carlsen & Frølund A/S Ingeniør, konstruktioner: Midtconsult A/S Andre samarbejdspartnere: TGW Systems Integration Gmbh Crisplant Danmark Omfang: m2 Volumen: m3 Byggeår: Pris: 600 mio. kr. 22 Byggeri - nr. 10/2012

17 Vinder i kategorien ERHVERV - Årets Byggeri 2012 Züblin har udført på det danske marked i totalentreprise. Bestseller har som bygherre ikke bare ønsket et standardbyggeri, men har haft en vision om et vartegn af høj kvalitet. Det har sammen med projektets størrelse gjort byggesagen særdeles interessant for Züblin. Derudover har samarbejdsformen, som har indeholdt elementer af partnering, gjort opgaven interessant. Dette har styrket samarbejdet mellem bygherrerådgiveren, maskinentreprenøren og Züblin og skabt rammerne for, at det har været muligt at arbejde parallelt med færdiggørelsen af byggeriet og dermed optimere den samlede tidsplan. De største udfordringer har helt sikkert været vejret kombineret med nogle meget følsomme jordbundsforhold. Byggeriet blev startet op i 2010, og jordarbejdet samt råhuset blev udført i det mest regnfulde efterår og den mest snerige vinter siden Dertil kommer, at sommeren 2011 var Her ses anlægget i sin fulde udstrækning fra nordvest. Illustration: Arkitektfirmaet C.F. Møller. den vådeste siden På trods af dette blev byggeriet afleveret rettidigt i april i år efter 21 måneders byggetid. Industri og natur Selve den omkringliggende grund er på 63 hektar og er udlagt som et naturområde, der på sigt vil blive egeskov, vådområde og overdrev med græssende køer, hvad der vil skabe grobund for et rigt dyre- og planteliv. Centeret ligger i midten som tre parallelle bånd omkring en hovedalle. Det første indeholder hovedindgang, kontor og velfærdsområder, herunder en stor kantine med udgang til tagterrasse. Her er også det store pladsstøbte betonareal med læsseramper til lastbilerne. Det midterste bygningsafsnit er primært forbeholdt selve det tekniske kraftcenter det imponerende sorteringsanlæg der råder over næsten fem kilometer transportbånd. Her sorteres dagligt op til kasser med tøj, der distribueres ud i hele Europa. Dagslyset er overalt doseret med gavmild Fortsættes side 24 Züblin A/S ønsker Bestseller tillykke med udvælgelsen til årets byggeri Züblin A/S er grundlagt i 2002 som et datterselskab i den tyske entreprenørkoncernen Ed. Züblin AG. Ed. Züblin AG er en af Tysklands største entreprenørkoncerner og indgår i den østrigske entreprenørkoncern Strabag SE. Züblin A/S beskæftiger sig med design og udførelse af anlægsog funderingsløsninger samt byggeri og beskæftiger p.t. 80 medarbejdere i Danmark og Norge. Arbejderne udføres i nært samarbejde med moderselskabet Ed. Züblin AG, der har en årlig omsætning på ca. 21 mia. Dkr. og beskæftiger ca medarbejdere. Strabag SE omsætter ca. 100 mia. Dkr. og beskæftiger ca medarbejdere. Züblin A/S Thomasminde Hæstvej 46D 8380 Trige Tlf: Byggeri - nr. 10/

18 Årets Byggeri Vinder i kategorien ERHVERV Det avancerede automatiserede transport- og sorteringssystem er leveret og installeret af Crisplant og TGW Systems Integration fra Østrig. fortsat fra side 23: hånd og kommer dels fra tværgående ovenlys dels fra en indre gårdhave og dels fra store glaspartier i facaderne. Miniload 1 og 2 Længst mod øst ligger to identiske haller, som er såkaldte fuldautomatiske miniload-lagre til opmagasinering. Ordet mini er mildest talt misvisende i denne forbindelse, for de to tvillingehaller rummer hver 11 reoler, som er 18 m høje og 100 m lange. Facaderne her er ligeledes beklædt med brandimprægneret fyrretræ, og i gavlene er der integrerede flugtvejstrapper. Mod øst består facadelukningen af transparent FoilTech en trelags membran, der pustes op og står stramt i lodrette fag på 240 cm. Det giver et smukt nuanceret dagslys i selve hallerne, og om aftenen ses bygningerne som lysende skulpturer fra motorvejen. Landinspektørens drømmejob Selvom logistikcenteret er placeret i et næsten fladt terræn, har landmålernes opgave været mere omfattende end normalt, og Bo Mørkbak Elefsen fra Skovgaard Landinspektører fortæller her hvorfor: - Egentlig startede det helt tilbage i 2005, hvor vi hjalp med situationsplaner, kurveplaner mv. for Haderslev Kommune i forbindelse med at tiltrække Bestseller til Haderslev Kommune. I 2008 udstykkede vi så den erhvervsgrund, som Bestseller nu har bygget lager på. I forbindelse med opstart af byggeriet i 2010 blev vi inviteret til at give tilbud på afsætningsarbejder for bygherren Züblin. For vores firma har det nok været en af de største kontrakter på teknisk arbejde, som vi har skrevet og Luk lyset ind og branden Bliv klogere på brandsikre glasvægge tlf Byggeri - nr. 10/2012

19 Vinder i kategorien ERHVERV - Årets Byggeri 2012 De mange porte i facaden er markeret med numre i LED, der på raffineret vis er indfældet i plan med facadelisterne. Dermed kan de aflæses hele døgnet også fra en mere skrå vinkel. det lykkedes os at gøre os konkurrencedygtige i forhold til tyske landmålere. - Vi startede op i august 2010 og fandt hurtigt ud af, at vi måtte ændre nogle af vores arbejdsrutiner, da der blev arbejdet på højtryk fra den tyske bygherres side. Vi havde flere afsætningsarbejder, hvor der blev stillet krav til en afsætningsplan inden for én time, efter vi havde slukket vores totalstation Fortsættes side 26 VÆLG OS TIL DIN NÆSTE OPGAVE Kjeld Søberg, VVS Søberg»Der er færre problemer, når VVS SØBERG er på pladsen«rené Iversen, MT Højgaard»VVS SØBERG får projekt og økonomi til at hænge sammen«lars Clausen, A78»VVS SØBERG gjorde en forskel på Bestsellers byggeri«sabine Weber, Züblin Haderslev Vojens Lysbjergvej 6, Hammelev Rødekro Østergade 72 Padborg Vejen Kolding Ullerslev Industrivej 7 Jættehøj 4 Koldingvej 49 Østervej 9 Sønderborg Rødovre Kær Bygade 60 Nyholms Allé 39 Tlf Byggeri - nr. 10/

20 Årets Byggeri Vinder i kategorien ERHVERV fortsat fra side 25: for da blev der hældt beton i de forme, vi lige havde placeret. Millimeterpræcision I løbet af processen fik landinspektøren stillet mange forskellige opgaver, der afveg fra normalen ved erhvervsbyggeri. Lige fra opmålinger af som udført af stålkonstruktioner i 25 meters højde til millimeterpræcis afsætninger af bolthuller til glaspartier på 50x10 m, hvor tyskerne arbejdede i tolerancer og tilpasninger langt under centimeteren! - Alene de 15 skylights på de centrale lagerbygninger krævede 480 markeringer ude på to meter brede betonåse med mere end ti meter ned til jorden. De 15 skylights blev endvidere afsat i et forrygende snevejr, for det skulle ikke være vinteren, der bremsede byggeriet. - Stort set alle fundamenter, betonelementer, ståldragere, udhæng, glasfacadepartier med mere er blevet afsat på en eller anden måde, for hvor danske entreprenørfirmaer ofte kun beder om nogle overordnede punkter, så forlangte den tyske bygherre en helt anden og mere detaljeret afsætning af hvert enkelt byggeelement. Og naturligvis også efterfølgende fyldestgørende dokumentation af afsætningen. - I forbindelse med at vi var på pladsen, fik vi naturligt nok også tillægsopgaver fra underentreprenører, f.eks. DS-Stålmontage. Vi afsluttede egentlig først vores afsætningsarbejder for Züblin i forbindelse med færdiggørelse af udendørsarealer, herunder betonstøttemure ved parkeringsanlægget, i løbet af foråret Skønsmæssigt har vi lavet mere end markeringer i løbet af byggeperioden, slutter Bo Mørkbak Elefsen. Trælameller med karakter Den langstrakte facade er i hele sin længde beklædt med smalle vertikale lister i fyrretræ. Et usædvanligt valg i denne type byggeri, men også et meget bevidst Stilrent interiør, der matcher eksteriørets markante arkitektur. Foto: Adam Mørk/C.F. Møller. 26 Byggeri - nr. 10/2012

21 Vinder i kategorien ERHVERV - Årets Byggeri 2012 Længst mod øst ligger to identiske haller, som er såkaldte fuldautomatiske miniload-lagre til opmagasinering. Tvillingehallerne rummer hver 11 reoler, som er 18 meter høje og 100 meter lange. for at sikre den nødvendige myndighedsbrandgodkendelse. Efterfølgende har vi i tæt samarbejde med Züblin arbejdet på længdespecifikationerne, som til dette projekt var meget omfattende, og som til tider gjorde det meget spændende at være involveret i projektet. Råvaren til lamellerne kom hjem fra de finske skove, hvorefter de blev forarbejdet på Moelvens savværk i Odense. Herefter blev de færdighøvlede lameller sendt til England for at blive noncom brandimprægneret, og så blev lamellerne igen afsendt til savværket for at blive eksaktkappet til de mål, hver enkelt lamel var specificeret til. Sidst, men ikke mindst, blev lamellerne afsendt til producenten af facadepartier og monteret på rammer, hvorefter Züblin monterede de færdige facaderammer på bygningen. materialevalg, der er med til at gøre den store skala venlig og imødekommende. Fyrretræsbeklædningen fortsætter rundt på flere af anlæggets facader og går f.eks. også ind i udhæng, og som følge af den store præcision i udførelsen står bygningskroppene knivskarpt i al slags belysning. Markedschef Finn Thor Pedersen, Moelven, fortæller om den krævende leverance: - Moelven har fra begyndelsen været involveret i projektet sammen med Arkitektfirmaet C.F. Møller omkring den udvendige lamelbeklædning. Vi har sammen med arkitekterne arbejdet med udtrykket på bygningen og valg af træsort. Det oprindelige valg af lærk som træsort blev fravalgt dels pga. de vridninger, som lærketræ har, og dels udfordringen med at brandimprægnere lærk. Valget faldt derfor på Moelven Thermowood, som er unik i sin formstabilitet, samtidig med at vi kunne brandimprægnere det til en B-s2,d0. Vi har været i tæt dialog med brandmyndighederne Byggeri - nr. 10/

22 Årets Byggeri Hædrende omtale i kategorien BOLIG Villa Vid i Tranbjerg Genial nytænkning kombinerer højstyrkebeton og lavenergi i nyt byggesystem Af Thomas Mølvig, arkitekt maa Man behøver ikke rejse om på den anden side af jorden for at opleve de nyeste landvindinger inden for byggeri. Faktisk er vi med i forreste linje her i Danmark, og i Tranbjerg en forstad til Århus ligger en lille verdenssensation på bare 154 m2. Det anvendte byggesystem i Villa Vid er et fremragende eksempel på de visionære løsninger, som innovative og kreative kræfter kan frem- bringe, når de stilles overfor tekniske udfordringer og nye krav på det energimæssige felt. Huset er hverken prangende eller spektakulært i sit ydre. Det indpasser sig diskret med sine skarptskårne linjer og hvide betonfacader i den udstykning, hvor det ligger placeret på en hjørnegrund. Som forbipasserende vil man selvfølgelig notere sig, at det er et arkitekttegnet hus, som dyrker de enkle rene former, og at huset er meget transparent qua de store glaspartier mod nord og syd. Et nymodernistisk hus med klare referencer til de kendte forbilleder og et hus, der appellerer til en ung familie med sans for de særlige arkitektoniske kvaliteter. Villa Vid er dog langt mere end blot en begavet Villa Vid er et avanceret prøvehus opført i lavenergi betonelementer i højstyrkebeton. Her ses indgangsfacaden mod nord. Foto: Arkitema. 28 Byggeri - nr. 10/2012

23 Hædrende omtale i kategorien BOLIG - Årets Byggeri 2012 Et nymodernistisk hus med klare referencer til kendte forbilleder. Et hus, der appellerer til en ung familie med sans for de særlige arkitektoniske kvaliteter. Foto: Thomas Mølvig Kategori Bolig Hædrende omtale: Villa Vid & Parkbohusene Det er vigtigt for Danmark, at vores byggeviden løbende forbedres. Begge projekter anerkendes for deres systematiske arbejde med nytænkning om materialer og byggeteknik, der kan bidrage til Danmarks indsats inden for bæredygtighed. I Parkbohusene er Rockwools nye vægsystem, Rockshell, anvendt og Villa Vid arbejder med højstyrkebeton, hvilket giver aldeles gode proportionsforhold mellem brutto- og nettokvadratmeter samt en hurtig byggeproces ved opførelsen. variation over det danske parcelhus anno Det er også en gennemført model i fuld skala af et helt nyt byggesystem kaldet Connovate, som har potentiale til at revolutionere byggebranchen i de kommende år. Et system uden kuldebroer bestående af ekstremt slanke og lette sandwichelementer i højstyrkebeton. Sandwichelementerne består af blot to centimeter højstyrkebeton på ydermuren, 30 cm polyuretanskum og tre centimeter højstyrkebeton på indervæggen. Genialt og elegant i al sin enkelhed. højstyrkebeton, accessories og rådgivning. Connovate gør det muligt for beton- og facadeelementproducenter at producere sandwichbyggeelementer og byggesystemer i højstyrkebeton. Connovateteknikken er anvendelig til byggeopgaver i spektret fra eksklusivt byggeri, almindeligt økonomisk byggeri, til Low Cost byggerier for verdens fattigste. I Sydafrika er der allerede bygget en række Low Cost boliger, og herhjemme anvendes det i en boligbebyggelse med 75 lavenergiboliger i Hasselager samt i Huset blev rejst af Dansk Boligbyg på én dag og derefter lukket på kort tid. Foto: Arkitema. et kollegiebyggeri på Århus Havn. Det er også muligt at anvende i renoveringsopgaver, hvor facaderne skal efterisoleres, uden at murtykkelsen øges væsentligt, som ved traditionelle metoder. Visionen tager form Projektet tog sin begyndelse i 2008, og arkitekt MAA Rolf Kjær, Arkitema, har været med helt fra begyndelsen: - Ideen blev født på en workshop for fire år siden i et kreativt samarbejde mellem mig og min kollega Karsten Bro. Ideen var at nytænke de præfabrikerede elementer, som anvendes i lavenergiprojekter, og skabe et nyt system, der markant kunne reducere murtykkelser og vægt på lavenergibyggeri. En vanskelig opgave, men også en særdeles spændende udfordring med oplagte muligheder for vækst både lokalt i Danmark og globalt. Fortsættes side 30 Connovate Systemet Connovate er udviklet af Arkitema i samarbejde med Contec og Ambercon. Connovate Building som ejer Villa Vid er ejet af Dansk Boligbyg A/S og Contec fordelt 50/50. Brabrand Boligforening har været innovationspartner, og Villa Vid er projekteret i samarbejde med Sloth-Møller A/S/ Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S. Desuden har der været tilknyttet en lang række ekspertiser inden for akustik, brand osv. Dansk Boligbyg har opført huset og deltaget med stort engagement i projektets tilblivelse. Connovate er en vidensbaseret virksomhed, der sælger licensrettigheder, Esbensen Rådgivende Ingeniør, del af Dansk Energi Management A/S, Danmarks største energirådgiver. Vestre Kongevej 4-6, 8260 Viby J. Byggeri - nr. 10/

24 Årets Byggeri Hædrende omtale i kategorien BOLIG Interiøret er minimalistisk og indbydende. Køkkenet ligger i åben forbindelse med opholdsstuen. Foto: Arkitema. fortsat fra side 29: - Arkitema fik etableret et frugtbart samarbejde med betonproducenterne Contec og Ambercon, og Brabrand Boligforening indgik som en aktiv partner på bygherresiden. Projektet har modtaget økonomisk støtte fra Højteknologifonden og Realdania, der begge var meget positive over for vores initiativ og målsætning. I forhold til traditionelle betonelementer, der med isolering har en tykkelse på omkring 60 cm, kan man med det nye system nøjes med en vægtykkelse ned til 30 cm med samme isoleringsevne og tilsvarende konstruktive egenskaber. Det derved sparede areal svarer dermed populært sagt til et ekstra børneværelse i en almindelig Detaljering og behandling af dagslyset er forbilledlig. Foto: Arkitema. 30 Byggeri - nr. 10/2012

25 Hædrende omtale i kategorien BOLIG - Årets Byggeri 2012 familiebolig. Samtidig reduceres CO2-udledningen fra 71,8 kg per m2 til 20,9 kg per m2 sammenlignet med traditionelle sandwichelementer. - Som arkitekt har det været fantastisk spændende at få mulighed for at gentænke elementbyggeri fra grunden. Alle knudepunkter i Villa Vid og det anvendte system er tegnet for første gang. Det giver en helt særlig pionerånd, når man på denne måde visker tavlen ren og starter forfra. Fugerne er f.eks. gennemdyrket som detalje, og vi har skabt en løsning med et rustfrit stålprofil, der nemt kan indplaceres med specialværktøj. Der er udtaget i alt seks patenter på systemet, og det siger jo lidt om, hvor meget nytænkning det faktisk indeholder, siger Rolf Kjær. Villa Vid Villa Vid er et avanceret prøvehus opført i lavenergi betonelementer i højstyrkebeton. Projektet er støttet af Højteknologifonden og Realdania. Byggesystemet Connovate er udviklet af Arkitema i et samarbejde med Contec og Ambercon. Connovate Building, som ejer Villa Vid, er ejet af Dansk Boligbyg og Contec fordelt 50/50. Ud over at være et selvstændigt byggeprojekt er Villa Vid også prøvehus for 75 stk. 0+ lavenergiboliger, som Brabrand Boligforening netop nu opfører i Hasselager, og som står færdige primo Energiklasse: Lavenergiklasse 0+ (energiklasse 2025). Mekanisk ventilation drevet af el fra solceller på carportens tag. Adresse: Ingerslevvænget 2 i Tranbjerg Bygherre: Connovate Building ApS Innovationspartner: Brabrand Boligforening Hovedentreprenør: Dansk Boligbyg Arkitekt: Arkitema Ingeniør: Sloth-Møller A/S/Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Omfang: 154 m2 Opført: Færdigopført februar 2012 Med ydermure på 35 cm er det slut med borglignende murtykkelser i lavenergihuse og dybe vinduesnicher. Det giver væsentligt mere nettoareal i bygningen og dermed mere værdi for brugerne. Foto: Arkitema. En visionær boligforening Med ydermure på 35 cm er det slut med borglignende murtykkelser i lavenergihuse og dybe vinduesnicher. Det giver mere nettoareal i bygning og dermed mere værdi for brugerne. Villa Vid har været et stort skridt på vejen fra teori til praksis, og arkitekt maa Steen Grønholm Thomsen, Brabrand Boligforening, siger: - Vi har fået nogle erfaringer på tykkelsen af betonen, og her tænker jeg især på forpladen. Vi har fået vigtige erfaringer omkring samlinger. Alt sammen noget vi har kunnet bruge direkte i det store projekt i Hasselager med 75 boliger. Så det har været alle pengene værd, og det er allerede lejet ud. - Systemet har rigtig mange fordele. Der kan ikke opstå skimmelsvamp, der kommer ingen kuldebroer. Vi opnår utroligt mange nettokvadratmeter i forholdt til traditionelt lavenergibyggeri. Det er i princippet de samme elementer, vi bruger til fundamentet og til taget, så det er hele vejen rundt. Samtidig er det rationelt og enkelt at anvende på byggepladsen. Villa Vid blev rejst på én dag, og derefter manglede det bare at blive lukket. Sidste år var det også Brabrand Boligforening, der modtog prisen som Årets Byggeri i kategorien boligbyggeri. Det var dengang de 45 +energi boliger Pilevangen i Solbjerg, der begejstrede dommerkomiteen. At en boligforening i den grad viser pionerånd og tilmed går forrest i udviklingen af frem- tidens byggematerialer, er al ære værd og lover godt for fremtiden. Vedr. Villa Vid har vi udført jord, kloak, beton og indv. murerarbejder Solidt håndværk og omhu i detaljer Profil - Sten på sten i en hel generation Industritoften 2. Virring Skanderborg Tlf Mobil Med mere end 40 års brancheerfaring - stiftet i har Ole Sommer opbygget et murerog entreprenørfirma, baseret på solidt håndværk, kombineret med det bedste i tiden. Byggeri - nr. 10/

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion

træ OKTOBER 2009 02/0 Udgiver: træs ek tion OKTOBER 2009 Energirigtige vinduer vinduer - der - der der giver giver huset huset stil! stil! stil! Når Når der der skal skal skiftes skiftes vinduer vinduer og døre og døre er det er det meget meget

Læs mere

Tømrerprisen. Træprisen

Tømrerprisen. Træprisen MARTS 2013 Tømrerprisen Formålet med Tømrerprisen er at belønne personer, firmaer, organisationer eller bygherrer, som har udført eller har deltaget i et byggeri, hvor trækonstruktioner indgår som en markant

Læs mere

Teglsten fra nær og fjern

Teglsten fra nær og fjern 2009 2 2009 // 2 2009 / 2 // / Teglsten fra nær og fjern INTERVIEW MED MED ANNA ANNA MARIA MARIA INDRIO INDRIO INTERVIEW INTERVIEW MED ANNA MARIA INDRIO Building Value ASSENS RÅDHUS RÅDHUS ASSENS ASSENS

Læs mere

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea

Bispebjerg Bakke. - historien om slangen på Bispebjerg. Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg Udgivet af Realea Bispebjerg Bakke - historien om slangen på Bispebjerg af journalist (DJ) Signe Kierkegaard Cain Indhold Forord side 6 Kapitel 1:

Læs mere

DANMARKS BEDSTE RENOVERING

DANMARKS BEDSTE RENOVERING DANMARKS BEDSTE RENOVERING INDHOLD Forord v/realdania og GI... 3 Forord v/finansminister Bjarne Corydon... 5 Fra 165 til 6 gode eksempler... 6 Diamanten... 10 Guldagergaard... 16 Mirror House... 22 Sverigesgade...

Læs mere

Danmarks bedste renovering

Danmarks bedste renovering Danmarks bedste renovering INDHOLD Forord... 5 Pejlemærker for branchen... 6 Fra 107 til seks gode eksempler... 12 Nordkraft... 16 Langkærparken... 22 Henkel... 28 Poplen... 36 Ryesgade 30 A-C... 42 Vestermølle

Læs mere

UDGIVET AF REALDANIA BYG TYPEHUSET. bedre og grønnere

UDGIVET AF REALDANIA BYG TYPEHUSET. bedre og grønnere UDGIVET AF REALDANIA BYG TYPEHUSET bedre og grønnere AF BIRGITTE KLEIS TYPEHUSET bedre og grønnere MINICO2 HUSENE INDHOLD Erfaringerne udstikker kursen Lærenemt typehus 5 Værdifuld høst af erfaringer Forudsætninger

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Fra skiftende samarbejder til partnerskaber

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Fra skiftende samarbejder til partnerskaber ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE DET MODERNE BYGGERI Oktober 2007 Byg med lavt energiforbrug EU har besluttet at 20 % det samlede energiforbrug i 2020 skal komme fra vedvarende

Læs mere

træ træ JUNI 2014 1 0 /14 Udgiver: Træs ek tion

træ træ JUNI 2014 1 0 /14 Udgiver: Træs ek tion JUNI 2014 Træets verden Gulve i kilometervis Trægulve var et af de store produkter på messen der var et meget stort og bredt udbud på de mange stande, der viste flotte gulve i alle tænkelige træsorter.

Læs mere

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009

energiforum På udkig efter det gode samarbejde Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Nr. 4 / September 2013 Nr. 4 / April 2009 Energiforum Danmark er forum for professionel sparring og formidling omkring konkrete løsninger, der resulterer i varig, rationel reduktion af energiforbruget.

Læs mere

Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken

Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken FEBRUAR 2012 Find blanketter og vejledninger i Servicebutikken Du kan downloade eller bestille alle blanketter, vejledninger og bøger fra Dansk Byggeri på www.danskbyggeri.dk/servicebutikken 2 1 Side 6

Læs mere

ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING

ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING DECEMBER 2005 Opgør med den fragmenterede byggebranche Vejen til et bedre byggeri forudsætter en fælles

Læs mere

Energiparcel. co2. lys. økonomi. komfort. 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig. livskvalitet. indeklima.

Energiparcel. co2. lys. økonomi. komfort. 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig. livskvalitet. indeklima. Energiparcel 4 eksempler på energirenovering af danskernes yndlingsbolig økonomi indeklima livskvalitet co2 ARKITEKTUR plads lys komfort Udgivet af Realea ENERGIPARCEL Realea A/S 2010 ISBN 978-87-92230-26-3

Læs mere

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech

Wind Power vælger Vejle Siemens Wind Power er klar med nyt kompetencecenter i Vejle, der får 650 nye arbejdspladser. Green Tech vinter 2011/12 10 Green Tech Center Vejle Nyt klyngehus for fremtidens vedvarende energiløsninger Visioner Vækst Viden 16 Vejle vinder! Vejles nye erhvervspolitik, som tegner et visionært billede frem

Læs mere

Byg energirigtigt - byg med beton

Byg energirigtigt - byg med beton # 6:2012 Byg energirigtigt - byg med beton Beton er ikke kun gråt. Det er også grønt. Blive klogere på energirigtigt byggeri i dette nummer. Grøn beton lyder måske som en selvmodsigelse. Men beton kan

Læs mere

Bæredygtige Byer & Bygninger

Bæredygtige Byer & Bygninger Bæredygtige Byer & Bygninger TEma energi i arkitekturen Optimering af klimaskærmens potentialer Medlemsblad for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger oktober 2012 nr.2 årgang 15 Forsiden: energimidt:

Læs mere

Beton. Tema: Betonens æstetik Søjleforskalling i en sportstaske. Beton på torvet. Højhusene kommer. Betonens æstetik.

Beton. Tema: Betonens æstetik Søjleforskalling i en sportstaske. Beton på torvet. Højhusene kommer. Betonens æstetik. Beton 3 August 2008 Betonens æstetik Tema: Betonens æstetik Søjleforskalling i en sportstaske Nu skal tekstilforskalling udforskes Beton på torvet Rå og fin beton til torve, pladser og byrum Højhusene

Læs mere

Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning

Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning #10 juni 2011 FM Update Temaer: Workplace design allerhuset Akustik i storrum Digital overgang til drift bim Commissioning Leder Ørnen er landet Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand Kære FM-kollega, DFM har

Læs mere

Kontante fordele. ved medlemskab af Dansk Byggeri

Kontante fordele. ved medlemskab af Dansk Byggeri DECEMBER 2011 1 Kontante fordele ved medlemskab af Dansk Byggeri Overenskomstdækning Som medlem undgår virksomheden tiltrædelsesoverenskomster med fagforbundene. Fx skal man ikke betale det særlige bidrag

Læs mere

Beton. Efterspændt beton giver fleksibilitet. Gennembrud for lavenergifacader. Arkitekt vil udfordre betonbranchen TEMA.

Beton. Efterspændt beton giver fleksibilitet. Gennembrud for lavenergifacader. Arkitekt vil udfordre betonbranchen TEMA. Beton 2 Maj 2010 TEMA Efterspænding Efterspændt beton giver fleksibilitet Fremtidssikring: Bygninger uden behov for stabiliserende vægge Gennembrud for lavenergifacader Danmarks mindste elementfabrik går

Læs mere

TA DINE KUNDER MED TIL DANMARKS STØRSTE SPECIALIST I TRÆGULVE

TA DINE KUNDER MED TIL DANMARKS STØRSTE SPECIALIST I TRÆGULVE MAJ 2011 Nogle bygherrer er i tvivl om, hvilket trægulv de ønsker. Det hjælper næsten altid at se og mærke træet helt tæt på. Poul Erik Petersen, Arkitekt, Skovbos Tegnestue mød GULV SPECIALISTEn i din

Læs mere

MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING

MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 4 april 2011 4. årgang Eksklusivt indblik: Banker sender porteføljeforvaltning tilbage i branchen Entreprenører i

Læs mere

Industrialiseret Ydervægs elementer

Industrialiseret Ydervægs elementer 2012 Industrialiseret Ydervægs elementer En behandling af mulighederne for at kombinere fordelene ved præfabrikerede ydervægs elementer med ønsket om at individualisere de enkelte bygningers udtryk arkitektonisk.

Læs mere

Driften skal spinde guldet

Driften skal spinde guldet MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 1 januar 2009 2. årgang Pris Dkk 85,- Asset management: Driften skal spinde guldet København skal have nyt navn Tæt

Læs mere

Grønt 2.0 nu skal bissen skrues på: Læs hvordan

Grønt 2.0 nu skal bissen skrues på: Læs hvordan MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Nr. 9 november 2009 2. årgang Pris Dkk 85,- Grønt 2.0 nu skal bissen skrues på: Læs hvordan Se reportagen fra Europas

Læs mere

MISSION HVOR KOMMER PENGENE FRA?

MISSION HVOR KOMMER PENGENE FRA? FILANTROPI A B FILANTROPI DET BYGGEDE MILJØ Mennesker har altid præget natur og landskaber. Vores fingeraftryk på byer, bygninger og bygningskulturen omfatter alt fra vadesten i åen til prægtig ingeniørkunst.

Læs mere

Udvikling og forandring

Udvikling og forandring ÅRSMAGASIN 2012 Udvikling og forandring Filantropien gør en forskel i krisetider Interview med bestyrelsesformand Jesper Nygård s. 4 / Vi løfter blikket Interview med adm. direktør Flemming Borreskov s.

Læs mere

vinduer for Livet nr. 1 Alle har ret til dagslys Et godt bytte Forår 2013 // et magasin om dagslys, energi og design //

vinduer for Livet nr. 1 Alle har ret til dagslys Et godt bytte Forår 2013 // et magasin om dagslys, energi og design // i vinduer for Livet nr. 1 Forår 2013 // et magasin om dagslys, energi og design // e n e r g 8 Et godt bytte Halvrådne og utætte vinduer er skiftet ud med VELFAC Ribo i Boligforeningen VIBO s afdeling

Læs mere

Spar penge på at bygge nyt

Spar penge på at bygge nyt # 8:2013 Riv ned og byg nyt Spar penge på at bygge nyt Flere og flere vælger at bygge nyt i stedet for at reparere på det gamle og det er der gode grunde til. Det er sund fornuft at tænke på fremtiden

Læs mere

Fremtidens kontor skal give plus på bundlinien

Fremtidens kontor skal give plus på bundlinien MAGASIN OM BYGGERI, EJENDOM OG INVESTERING udgives i samarbejde med Byggesocietetet Fremtidens kontor skal give plus på bundlinien Nr. 6 august 2010 3. årgang Pris Dkk 85,- Stort tema om renovering: Milliardpotentiale

Læs mere