MEDIER. Årets Byggeri 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MEDIER. Årets Byggeri 2012"

Transkript

1 BYGGERI Nr december 2012 Årg. 16 Magasinet om boligpolitik, planlægning og projekter i byggebranchen. Udgiver: Odsgard as, Stationsparken 25, 2600 Glostrup, tlf Vinder i kategorien ERHVERV Bestseller, Haderslev MEDIER Årets Byggeri 2012 Vinder i kategorien ÅBEN VUC, Sønderborg Hædrende omtale: Erhverv: Center for Renhold, Kbh. Bolig: Villa Vid, Tranbjerg Bolig: Parkbohusene, Taastrup

2 Årets Byggeri Resultatet Årets Byggeri 2012 VUC i Sønderborg Bestseller i Haderslev Af Michael Rughede Årets Byggeri 2012 er afgjort. Konkurrencen, hvor Magasinet Byggeri s læsere indstiller årets mest interessante byggerier til hæderspriser i tre forskellige kategorier. En bredt sammensat dommerkomite med en række af dansk byggeris branchedi- Årets Byggeri 2012 Åben VUC i Sønderborg (vinder) Erhverv Bestseller i Haderslev (vinder) Center for Renhold, København (hædrende omtale) Bolig Ingen vinder Villa Vid Parkbohusene (hædrende omtale) rektører, iblandet arkitektfaglig kompetence, valgte i år at hædre følgende nominerede byggerier: I kategorien Åben blev vinderen VUC i Sønderborg. Et ombygningsprojekt, der forvandlede en traditionel ældre skolebygning. Så flot og inspirerende, både indvendigt og udvendigt, at det skulle belønnes, mente dommerne. En type byggeri og en brugergruppe, der normalt ikke ofres megen opmærksomhed eller høj arkitektonisk kvalitet. Men bygherren, VUC Sønderjylland, og Zeni arkitekter ville det anderledes. Resultatet er et hus, der på sin egen måde sprænger rammerne for, hvad et sådant et skolebyggeri kan. Utvivlsomt til glæde for eleverne mange år frem. I kategorien Erhvervsbyggeri vandt Bestseller koncernens banebrydende logistikcenter i Haderslev. Bestsellers center hører heller ikke til den form for byggerier, der normalt høster byggeripriser. Men logistikcenteret er også Villa Vid Center for Renhold Parkbohusene så langt fra normalen, som tænkes kan. Et kæmpemæssigt byggeri, hvor genbrug, bæredygtighed og træfacader i rå mængder kombineres med store automatiserede pakke- og transportanlæg indvendigt. Det er et byggeri, der bare ikke ville være endnu en grå betonkolos langs motorvejene. I kategorien var der også hædrende omtale til Københavns nye Center for Renhold på Hauser Plads. Det huser centerets mandskabsfaciliteter. Bortset fra infrastruktur er det trods alt ikke ofte, at et markant byggeri udfolder sine talenter under jorden, men det gør centeret. På én gang gemt væk og alligevel med en synlig markering af de organiske former under pladsen. Med den form for fortætning skabes plads til byens servicefunktioner på en utraditionel og elegant facon. I kategorien Bolig vurderede dommerne, at ingen af de nominerede byggerier havde den fornødne vægt til at kunne bære titlen i år til gengæld blev der uddelt to gange hædrende omtale til et par interessante og nyskabende projekter på baggrund af deres fremtidsorienterede koncepter for lavenergibyggeri. Det var Villa Vid i Tranbjerg ved Århus og Parkbohusene i Taastrup. Villa Vid er egentlig udført som en mock up for et alment boligbyggeri i Hasselager for Brabrand Boligforening. Der skulle testes nye konstruktioner og betontyper for elementbyggeriet. Det førte til udviklingen af et slankere byggeri i energiklasse 0+ (energiklasse 2025) erfaringer, som trækkes på netop nu i opførelsen af 75 boliger i Hasselager. Parkbohusene er også lavenergihuse og opført med et nyt Rockwool koncept. Ligeledes en slags elementbyggeri, hvor isoleringen udgør de bærende vægge. Nemt at bygge med for selv små håndværksfirmaer. Læs mere om hvert projekt på de følgende sider samt dommerkomiteens kronik. Et fælles opråb fra en stribe af byggeriets fremtrædende ledere til politikere, bygherrer, borgere og branchefolk. Kort sagt for alle med interesse for byggeri, samfund, og den by vi bor i. Dommerkomiteen bag Årets Byggeri Scott Hollingsworth (formand), arkitekt maa, hpc Danmark Lars Storr-Hansen, adm. direktør, Dansk Byggeri Christian Lerche, direktør, Dansk Ark Palle Thomsen, adm. direktør, Trælasthandlerunionen Peter Hesdorf, adm. direktør, Byggeriets Evalueringscenter Elly Kjems Hove, branchedirektør, DI Byggematerialer Henrik Garver, adm. direktør, Foreningen af Rådgivende Ingeniører 8 Byggeri - nr. 10/2012

3 TEGL INNOVATION OG TRADITION Asbjørn Kommunikation STK UNIKA PANTHEON DnB NOR s nye domicil i Bjørvika, Oslo, består af 3 bygninger. Hovedbygningen er designet af Rotterdam-arkitekterne MVRDV og er opført i tegl med flere utraditionelle konstruktioner. Bygningen er 30 m bred, 105 m dyb og 17 etager høj. De indvendige vægge er udført som konsolophængt murværk og lofterne er præfabrikerede elementer - i facadens mursten. Randers Tegl har leveret stk Unika Pantheon til murværk samt stk grå belægningsklinker til gangarealer, heraf kvm som præfabrikerede elementer i 40x40 cm moduler til udvendige balkoner. Visionerne realiseret i forspændt tegl For at realisere visionerne med de hængende moduler med tegllofter har Carlsberg Bjælker anvendt stk Unika Pantheon til fremstilling af lbm forspændte teglbjælker, sålbænke og teglskaller samt kvm præfabrikerede tegllofter i 71x71 cm moduler. Se flere facadesten med karakter og læs mere om Carlsberg Bjælker på A/S Randers Tegl Tlf

4 Årets Byggeri Kronik Cityringen som motor for byudviklingen Foto: Mikael Stålnacke Den nye metro fører til den største forandring af hovedstaden i 200 år man ved det bare ikke endnu Af dommerkomiteen bag Årets Byggeri I samarbejde med magasinet Byggeri kårer vi hvert år Årets Byggeri i Danmark; det er vores eneste nationale udmærkelse, hvor nomineringerne ikke på forhånd er begrænset af beliggenhed, materialevalg eller bæredygtighed. Det, at vi i dommerkomiteen kommer fra så mange forskellige organisationer med så forskellige interesseområder, er en styrke for vores udvælgelsesproces. At vi samtidig er blevet enige om at skrive en kronik, er udtryk for, hvor vigtigt vi mener, det er, at der kommer mere fokus på byudvikling i takt med en forbedring af den offentlige transport eksemplificeret af Cityringen i København og på Frederiksberg. Hvad med byen Fra det øjeblik tanken om Cityringen blev skabt og indtil nu, har processen handlet om et offentligt transportmiddel i København og på Frederiksberg. I modsætning til debatten om metroens første fase, hvor byudviklingen af Ørestad var i centrum, er byudvikling i forbindelse med Cityringen indtil videre indskrænket til den eventuelle forgrening mod Nordhavn. Planlægningen af Cityringen inkluderer naturligvis de stationsnære områder, som beskrevet i lokalplansforslagene. Men disse afgrænses til facaden på de nærmeste ejendomme. De kunne være klippet ud af et hvilket som helst kort. Men hvad skal der ske med resten af byen i de stationsnære områder? Og hvad med byudviklingen efter 2018? Hvornår skal vi i gang med den diskussion? Det kan godt være, at tiden til at drøfte andre investeringer forbundet med Cityringen først indtraf efter the point of no return, men vi er nu nået så langt, at debatten skal i gang. Det er nemlig alt det bag den pæne facade, det der ligger udenfor lokalplansforslagene, der afgør, om ringen giver et fornuftigt afkast målt både i kroner og øre og i CO2. Byudvikling betaler sig Fra 2018 er antallet af metrostationer i hovedstadsområdet udbygget fra 22 til hvis Nordhavnsstationerne vedtages. Fra 2018 er antallet af km2 jord, der ligger 10 minutters gang fra en metrostation, forøget med mindst 65 %. Men i modsætning til Ørestad er der denne gang ikke tale om at forbedre metroens kundegrundlag med 10 Byggeri - nr. 10/2012

5 Kronik - Årets Byggeri 2012 udviklingsprojekter omkring stationerne. Det er en fejl. Vi har brug for en større debat og engagement i metrorelateret byudvikling: både private og offentlig/private udviklingsprojekter, der skaber og udvider en blandet anvendelse inden for gåafstand af en metrostation. Hensigten må være at fremme byudviklingen og samtidig forøge brugen af cykel og kollektiv trafik i området. Skabt ved at øge tætheden af beboere, handlende, besøgende og/eller ansatte per km2 by. Metrostationer ved Ørestad og Nordhavn omhandler tilsammen kun syv stationer. Der er derfor en stor del af både København og Frederiksberg, som kunne videreudvikles, hvis der blev udarbejdet nye lokalplaner for de øvrige stationsnære byområder. Vi ved allerede i dag, at værdien af ejendomme, som ligger inden for 10 minutters gang fra en metrostation, stiger i forhold til andre ejendomme i Storkøbenhavn. Vi ved også fra andre storbyer, at en offentlig investering i et trafikknudepunkt skal kunne skabe 4-8 gange investering i byudvikling målt i kroner og øre for at være en rentabel investering i byens udvikling. De lavthængende frugter er nu plukket med Ørestad og Flintholm. Østamager er godt på vej, men Nordhavn alene kan ikke bære den massive investering i hele Cityringen med kun to stationer. Hvis Cityringen skal kunne forsvares som en god investering for Storkøbenhavn, skal de andre stationsnære byområder også videreudvikles. Fortætning og variation Der er med Cityringen mulighed for at skabe en bedre udnyttelse af pladsen i byen. En fortætning med større bygninger og højere densitet. I de stationsnære områder er der plads til renovering og erstatning efter nedrivning. Plads til, at man kan forøge højden af eksisterende bygninger, og plads til, at man kan skabe større variation i bybilledet. København i 2012 er ikke den samme by som i 1992, da metroens lovgivning blev vedtaget. Meget har ændret sig. De krav, som vi i dag stiller til vores boliger og omgivelser, er anderledes end for tyve år siden. Og der er en større accept af offentlige investeringer som lokomotiv for fremgang. Vi accepterer også større variation i bybilledet, end vi har gjort før. Bare se på Industriens Hus og Scala. Kunne man forestille sig, at de var blevet vedtaget i 1990 erne? I 2012 kan vi godt tillade os at spørge, om man altid skal bevare. Kan man nedrive, når en ejendom kun er bevaringsværdig ud fra en bebyggelsessammenhæng, der ikke er tidssvarende som bolig eller kontor i dag? Skal alle ejendomme i København bevare et københavnertag? Hvornår kan historiske træk og ønsket om bevaring medføre ensartethed, som opfattes negativt? Cityringen giver mulighed og anledning til forsøgsprojekter, offentlige arealer i flere niveauer, konkurrencer både åbne og begrænsede der omhandler udviklingsemner som efterisolering, alternative energikilder i bymidten eller offentlige arealer og fortætning under jorden og meget mere. Infill huset i Stokhusgade af Holscher Arkitekter er et flot eksempel på blandingen af moderne arkitektur i det oprindelige bymiljø. Foto: Peter Nordby. CO2-neutral fornyelse Vigtigst er, at byudviklingen bør ske nærmest CO2-neutralt. Men der er flere lovmæssige og planmæssige regler, som forhindrer en god, CO2-neutral udvikling. Løsningerne bør identificeres og afprøves her og nu, mens man bygger Cityringen. For eksempel: hvordan efterisolerer man en byejendom bedst, når der er bygget til kant af matriklen? Kan byrummene ændres, så den ekstra isolering ligger i offentligt areal? Eller måske ommatrikuleres? Kan man indarbejde højere bygninger i en gammel bymasse? Kan man tillade, at en eksisterende ejendom udvider med flere etager, såfremt ejendommens totale energiforbrug ikke stiger? Fjernvarmen ville blive bedre udnyttet, og byen vil kunne få mere liv. Men hvor meget kan byen tåle af denne type omdannelse? Og hvor? Det er spørgsmål, der skal stilles til beboerne i områderne og til professionelle byplanlæggere og arkitekter. Det er også et spørgsmål til de unge, under 30, som vi ved driver de tilsvarende udviklingstendenser i udlandet. Denne måde at forny og videreudvikle byen på har også en anden fordel: planlægningen bliver et redskab for udvikling, der definerer rammer og muligheder, men som ikke nødvendigvis skal deltage aktivt i selve projekterne. Indtil videre har Danmark forsøgt at forbedre sin bæredygtighed primært igennem forsyningsselskaberne og primært igennem grønne investeringer, som er besluttet uden offentlig medvirken. Det er på denne måde, at Dong Energy på vegne af os alle har fejlinvesteret i udlandet og herhjemme i ulønsomme projekter. Det kunne være, at decentralisering og energiforbedringer vil være bedre egnet til at følge markedstendenserne og skabe et bedre afkast samtidig med, at CO2-udslip reduceres. Lad os sætte fokus på planlægningen af vores byer for at gøre de danske investeringer rentable for os alle. Indtil nu har man opfattet København som en by defineret af en fingerplan. Nu får vi en cityring, der kun berører håndfladen. Alle ved, at det er der, i hånden, man kan læse om fremtiden eller man kan skabe den selv. Byggeri - nr. 10/

6 Årets Byggeri Vinder i kategorien ÅBEN Den gamle Sct. Jørgen Skole har fået nyt liv. Udefra er tilbygningen diskret, men alligevel er man ikke et sekund i tvivl om, hvad der er nyt og gammelt. Bemærk tagterrassen på det nye afsnit. VUC Sønderborg Vitalitet og kvalitet er nøgleord i overbevisende transformering af ældre skolebygning Tekst og foto: Thomas Mølvig, arkitekt maa At sammenføje nyt og gammelt er en disciplin, der kræver stor indlevelse og historisk viden. Når man vil bygge til et eksisterende hus af en vis alder, rejser det straks en række spørgsmål, som man som arkitekt og ingeniør er nødt til at forholde sig til. Opgaven er ikke nødvendigvis at underlægge sig fortiden og kopiere en stil, men nærmere at skabe en dynamisk symbiose og dermed en helt ny helhed. Der findes mange gode eksempler på denne kunst og desværre også rigtig mange mindre gode. Den fremragende ombygning af VUC Sønderborg tilhører førstnævnte kategori, og titlen som Årets Byggeri i kategorien åben kommer ikke som den store overraskelse for dem, der har oplevet huset i sin nye vitale skikkelse. I 2009 blev det besluttet at udvide VUC Sønderborg, som er beliggende centralt i byen blot 200 m fra det fine maritime miljø omkring Als Sund. Bygningen ligger lige i sigtelinjen, når man ankommer til byen fra vest via Kong Christian d. X s bro. Desuden løber Løkken, som er en hovedfærdselsåre, ind og ud af byen langs bygningen mod syd. Helt klassisk var de fysiske rammer blevet alt for snævre i forhold til det stadigt stigende antal studerende. Desuden var den gamle skolebygning hæmmet af en planløsning, der ikke harmonerede med nutidens krav til undervisning og videndeling. Noget måtte gøres, og en arkitektkonkurrence blev derfor udskrevet. Tre år er gået siden konkurrencen, og VUC Sønderborg er, som i eventyret, forvandlet til en smuk svane. Med et elegant kunstgreb er det lykkedes arkitekterne fra Zeni A/S at transformere en traditionel skolebygning fra 1937 til et moderne kraftcenter for læring. Cowi har også en stor andel i den succesfulde ombygning som 12 Byggeri - nr. 10/2012

7 Vinder i kategorien ÅBEN - Årets Byggeri 2012 Glasfacaden på det nye afsnit er beklædt med skærmtegl i rødlige nuancer, der er monteret på et stålgitter. Dommerkomiteen udtaler: Bygningen udtrykker klart en satsning på et godt undervisningsmiljø for alle, og det er lykkedes arkitekterne at kombinere istandsættelsen med nybyggeri for at opnå en stærk helhed. Bygningens oprindelige udtryk er bevaret, og et anderledes moderne formsprog er anvendt til tilbygningens facade samt den nye aula. Kombinationen har givet bygningen en ny, moderne disposition af arealer, der fremmer nye undervisningsmetoder og samarbejde. VUC Sønderborgs studerende vil kunne få glæde af bygningens kvaliteter mange år frem. ingeniører, og byggeriet er udført af Bo Michelsen A/S fra Tønder i hovedentreprise. Det gamle hus er udhulet, arealet er fordoblet, og en helt ny fløj kobler sig på anlægget mod øst. Samtidig er akustikken blevet optimeret i både den eksisterende bygning og i de nye afsnit. Huset summer af liv Direktør Hans Jørgen Han- Fortsættes side 14 Rådhusgade Aabenraa BUTIKKER BOLIGER KULTURHUSE ERHVERV MED MERE... Byggeri - nr. 10/

8 Årets Byggeri Vinder i kategorien ÅBEN fortsat fra side 13: Om dagen filtreres sollyset af de lodrette rækker skærmtegl, før det falder blødt i interiøret med mindelser om en skovlysning. sen, VUC Sønderjylland, siger: - Jeg er meget benovet over, at vi får prisen for Årets Byggeri, og det vil helt sikkert betyde meget for husets medarbejdere, kursister og Sønderborg. Sønderborg Kommune har præmieret huset i forbindelse med arkitekturens dag, og jeg ved, at kommunen opfatter det nye VUC som et stort aktiv. - Jeg har jo selv kontor i Haderslev, men kommer meget ofte i huset i Sønderborg. Bygningen har haft mange gæster fra nær og fjern siden åbningen for et år siden, og det, der er slående for mig og hvad rigtig mange gæster også bemærker er den summende arbejdsatmosfære, der er i huset, og indtrykket af, at man snarere kommer ind på en arbejdsplads end på en skole. VUC Sønderjylland har tilstræbt at sprænge rammerne for, hvad en skole er. En skole bliver traditionelt opfattet som et sted, man begiver sig hen for at blive undervist eller undervise. Typisk i en opdeling med en klasse/hold, en lærer og et rum. - Vi ville have et sted med plads til læring og gerne med arkitekturen til at understøtte opfattelsen af læring som et arbejde, man skal foretage sammen med andre og også selvstændigt, siger Hans Jørgen Hansen. Huset er indrettet i tre fagetager kaldet henholdsvis science, sprog og kultur, så afhængigt af, hvilket fag man aktuelt skal have, skifter man mellem etagerne. Fortsættes side 16 Tjørnevænget 63 Stepping 6070 Christiansfeld Tlf Fax Bil dk. 14 Byggeri - nr. 10/2012

9

10 Årets Byggeri Vinder i kategorien ÅBEN - Når man i dag går igennem huset, oplever man, hvordan kursister enkeltvis og i mindre eller større grupper arbejder overalt i huset. Det har været meget interessant at iagttage, hvad der sker, når man frisætter folk fra det traditionelle klasseværelses bindinger, siger Hans Jørgen Hansen, direktør VUC Sønderjylland. 16 Byggeri - nr. 10/2012

11 Vinder i kategorien ÅBEN - Årets Byggeri 2012 Facade mod SYD Den nye bygning indpasser sig med stor naturlighed i den eksisterende bebyggelse. Illustration: Zeni arkitekter. Facade mod ØST fortsat fra side 14: - It er integreret i huset ved, at vi udlåner en Apple MacBook til samtlige kursister, så længe de går på skolen. De bruger den som arbejdsredskab i alle arbejdszoner og kan selvfølgelig tage computeren med hjem. Det betyder, at vi i stedet for at opstille en masse stationært it-udstyr har lagt det ud som et personligt arbejdsredskab. Skolen er naturligvis forsynet med trådløst netværk, og dermed er friheden til at arbejde uforstyrret optimeret. og igloerne. Sofamiljøerne er også meget brugte ikke til afslapning men til arbejde, og kursisterne sidder i sofamiljøerne med deres MacBooks og arbejder selvstændigt eller i grupper, siger Hans Jørgen Hansen. - Kursisterne søger altså mod de åbne rum, og jeg tror, at det er den sociale kontakt og fornemmelsen af liv omkring en, der gør det attraktivt. Husets fremragende akustik gør det også muligt at opholde sig i de åbne rum uden at blive støjforstyrret. - Her i Sønderborg har vi desværre fået nogle af gruppeområderne indrettet i lukkede rum, og vi kan iagttage, at de dermed bliver mindre søgt. Det tror jeg, vi kan få løst med mindre ændringer. Fortsættes side 18 Attraktive åbne rum Når man i dag går igennem huset, oplever man netop, hvordan kursister enkeltvis og i mindre eller større grupper arbejder overalt i huset. - Det har været meget interessant at iagttage, hvad der sker, når man frisætter folk fra bindingerne i det traditionelle klasseværelse. Hvor vil folk gerne arbejde? De store åbne balkoner er meget populære. Det samme er de runde, svævende gruppeøer Byggeri - nr. 10/

12 Årets Byggeri Vinder i kategorien ÅBEN To futuristiske bokse i henholdsvis rød og grøn giver mulighed for fordybelse og interaktiv læring med store Smartboards. Det er aart a/s, der har designet de såkaldte Igloo pavilloner, og de er produceret af Gate95. Schindler flytter mere end mennesker hver eneste dag i hele verden, året rundt, 24 timer i døgnet - vil du med? 18 Byggeri - nr. 10/2012

13 Vinder i kategorien ÅBEN - Årets Byggeri 2012 fortsat fra side 17: Alt i alt fungerer huset glimrende efter hensigterne, og det er meget tydeligt, at vi også i forhold til medarbejderne har fået et mere samarbejdende og samarbejdstransparent hus, slutter Hans Jørgen Hansen. Dynamisk volumen Udefra er tilbygningen diskret, men alligevel er man ikke et sekund i tvivl om, hvad der er nyt og gammelt. Østfløjen på den gamle rødstensbygning er blevet revet ned, og det har åbnet op for en særdeles spændende sammenkobling og en ny hovedindgang. Facaden på det nye afsnit er beklædt med skærmtegl i fire forskellige nuancer, der er monteret på et stålgitter. Dermed smelter bygningerne sammen til en harmonisk helhed i gadebilledet. Den transparente facade får bygningen til at stå lysende om aftenen, og om dagen filtreres sollyset, før det falder blødt i interiøret. Det indre af huset er en overraskende oplevelse af rumligt volumen. Den gamle bygning er blevet udhulet, og der er etableret svævende etagedæk. Faktisk er det vanskeligt at se, hvad der er gammelt, og hvad der er nyt. Intet er som før, og huset summer af liv på alle etager. Skolens indre torv spænder over fire etager, og man får med det samme en god fornemmelse af højt til loftet og mentalt overskud. Lydmiljø i top En stor vindeltrappe i beton forbinder etagerne, der åbner sig op mod fællesskabet med balkoner. Der er hele tiden nye anderledes vinkler og flotte kig gennem huset. To cylindriske tårne rummer små mødesteder, hvorfra man både kan se ud og blive set. Undervisningsrummene ligger ude i facadelinjen, hvor der er godt dagslys. Akustikken i den tidligere folkeskole var mildest talt elendig, og derfor var det et ultimativt krav, at lydmiljøet i det nye projekt skulle være i top. Arkitekt og ingeniører har derfor valgt at bruge Troldtekt som lydabsorbenter på stort set alle loftsflader. Over disse er der lagt batts til at tage de dybe toner, og i det hele taget er der brugt mange resurser på at opnå en optimal efterklangstid i alle rum. Det er tydeligt, at eleverne og de ansatte stortrives i de afslappede omgivelser, som er inspirerende udformet med sans for både helhed og detalje. I det nye afsnit er der bl.a. lokaler for undervisning og opholdsarealer med sofagrupper. Eleverne mødes på tværs og arbejder på bærbare computere. To futuristiske bokse i henholdsvis rød og grøn giver mulighed for fordybelse og interaktiv læring med store SmartBoards. Det er arkitekterne fra aart a/s, der har designet de såkaldte Igloo pavilloner, og de er produceret af Gate95. De fungerer fremragende som mindre, introverte rum i den store åbne helhed, og samtidig giver de interiøret et koloristisk pift. Taget spænder 16 meter En ombygning af denne type er ikke hverdagskost, og det har været en spændende opgave for Cowi at løse den utraditionelle konstruktion, som forbinder nyt og gammelt. Opgaven har været omfattende og indbefattet en lang række ingeniørmæssige discipliner. Civilingeniør Henrik Lausen fortæller om de særlige udfordringer, der begyndte allerede ved funderingen: - Salen i kælderen og tilhørende rum bagved er opført mellem to eksisterende bygninger uden kælder. For at kunne udgrave til kælderen blev der lavet en insitu pælevæg mod begge bygninger. Taget over den indre gård mellem de eksisterende bygninger har et spænd på over 16 m. Denne del er lavet af stålkassetter og står på sin egen stålkonstruktion foran det eksisterende murværk. Etagedækkene er ekstremt udkragede op til fem meter, hvilket er opnået med stålbjælker indbygget mellem elementdækkene, da dækkonstruktionen af æstetiske årsager skulle være så tynd som mulig. De svævende grupperum/møderum er ophængt i rundstål, der er båret af stålbjælkerne i taget. Funktionel og funky VUC Sønderborg VUC Sønderborg har ca. 800 kursister alt efter årstid og med den nye tilbygning er arealet blevet fordoblet. VUC står for uddannelse for unge og voksne og er et selvejende uddannelsescenter under staten. På VUC er kursisterne forskellige, og der er en kultur præget af mangfoldighed. Åbenhed og rummelighed er vigtige begreber. Som en særlig anerkendelse har VUC Sønderborg modtaget Sønderborg Kommunes arkitekturpris Bygherre: VUC Sønderjylland Arkitekt: Zeni arkitekter A/S Ingeniør: Cowi Hovedentreprenør: Bo Michelsen A/S Omfang: Ombygning: ca m2 Nybygning: ca m2 Pris: 46. mio. kr. Beton uden begrænsninger ASYLVEJ Funktionelle Facader Funky Facader Til industrier, institutioner og individer Spektakulære dekorative facader Fed isolering U=0,08 W/m 2 K til slanke priser Gakket grafik eller rustikke relieffer Store formater til små priser Delikate detaljer og frække former Kort proces og hurtig levering Design din egen facade ASYLVEJ N Råstyrke og individualitet > LØKKEN UDSYN mod verden PRODUKTER i særklasse METODER til perfektion MENNESKER som omdrejningspunkt SITUATIONSPLAN CONFAC A/S Byggeri - nr. 10/

14 Årets Byggeri Vinder i kategorien ERHVERV Bestseller Haderslev Bestsellers Logistikcenter Nord på kvadratmeter er nordisk arkitektur, når det er bedst Tekst og foto: Thomas Mølvig, arkitekt maa Logistik handler om at have styr på tingene. Selve ordet logistik kommer oprindeligt fra det græske logistikos, der betyder talentfuld i beregning. Bestsellers gigantiske Logistikcenter Nord ved Haderslev er i sig selv et fornemt fysisk udtryk for denne rationelle tankegang, men heldigvis er det også en bygning med arkitektoniske kvaliteter ud over det sædvan- lige. Logistikcenter Nord er et mesterligt industrielt anlæg, der ubesværet kombinerer rå teknik med gode materialer og masser af dagslys og som ligger i forlængelse af det bedste i moderne nordisk tradition. En stolt borgmester i Haderslev, Jerns Christian Gjesing, udtrykker det på denne måde: Bestsellers logistikcenter er et fyrtårn for kommunen og medvirker til at skabe en positiv profil på flere måder. Bygningerne har en fornem ydre fremtræden præget af høj kvalitet. Arkitekturen er generelt meget overbevisende og vellykket, og der er arbejdet meget fint med at integrere de store bygninger i forhold til omgivelserne og landskabet. Samlet set opfatter jeg Bestsellers bygningsværk som et positivt monument over erhvervsaktiviteten i vores kommune. Rambøll har været bygherrerådgiver, og C.F. Møller har stået for arkitekturen. Det tysk baserede entreprenørfirma Züblin har opført bygningerne i totalentreprise. Sweco Architects har været projekterende arkitekt for totalentreprenøren på baggrund af et bygnings- og myndighedsdesign fra C.F. Møller. Sweco Architects har tydeligvis haft fokus på at fastholde projektets intentioner om et stærkt logistikbyggeri i høj kvalitet og med et højt ambitionsniveau for byggeriets bæredygtighed. Hansen, Carlsen & Frølund samt Midtconsult har forestået de omfattende ingeniørmæssige discipliner. Facade på 300 meter Modegiganten Bestseller er blandt de tre største aktører Bestseller er stort og rationelt som en lufthavn, men udført med en arkitektonisk følsomhed, der formår at give det avancerede tekniske anlæg et menneskeligt udtryk. Foto: Adam Mørk/C.F. Møller. 20 Byggeri - nr. 10/2012

15 Vinder i kategorien ERHVERV - Årets Byggeri 2012 View fra nord mod syd. Foto: Adam Mørk/C.F. Møller. Det store taglandskab er udført med en usædvanlig flot finish, hvor intet er overladt til tilfældighederne. I dag er store dele af fladen begrønnet, da der er udlagt Sedumtag mellem ovenlysene. Bemærk solvarmeanlægget på kantinen i baggrunden. Dommerkomiteen udtaler: Der findes mange logistikcentre over hele kloden, og de fleste er ret grimme. Det er en sjælden fryd at opleve, hvor meget de projekterende, entreprenøren og ikke mindst bygherren har arbejdet med helhedsindtryk og arbejdsmiljø. på sit felt i Europa. Det kræver en velsmurt organisation og en præcision som et schweizisk urværk. Men Bestseller har ønsket at signalere kvalitet på alle områder, og derfor har der været grundlag for et markant byggeri, som flytter grænserne for, hvordan et logistiklager ser ud i Allerede et par kilometer før motorvejsafkørslen dukker det store anlæg op mellem træerne. To identiske blokke ligger majestætisk med front mod øst og signalerer, at der her sker noget særligt. Ikke på den anmassende måde, som ellers er så karakteristisk for byggerier på den østjyske motorvej. Mere som en naturlig accen- Fortsættes side 22 Gode rum Vinder af Årets erhvervs byggeri Moelven lykønsker Bestseller og Arkitektfirmaet C.F. Møller med det fantastiske byggeri og den flotte pris! Når miljøet har høj prioritet Der er mange argumenter for at vælge Moelven Svanemærket ThermoWood. Udseende, formstabilitet, holdbarhed og totaløkonomi er blot nogle af dem. Hensynet til miljøet er et væsentligt argument. Moelven har en bevidst holdning til naturen og miljøet, og en bæredygtig skovdrift er en forudsætning for virksomheden og for Svanemærket ThermoWood. Thermowood fra Moelven er produceret af 100% PEFC certificeret træ. Endeligt er det vigtigt, at selve behandlingsmetoden er både skånsom for miljøet og bliver foretaget med et lavt energiforbrug. Der tilføres ingen gasser eller kemikalier til træet under processen. Det betyder, at når træet ad åre skal bortskaffes, sker det helt uden problemer. Behandlingen af træet består udelukkende af opvarmning via vanddampe. Det specielle ved ThermoWood er: Unik formstabilitet Svanemærket Produceret uden brug af kemikalier Holdbarhed på min. 30 år 100% PEFC certificeret træ Nem at overfladebehandle Du kan købe Svanemærket ThermoWood i dit Lokale Byggemarked! Moelven Danmark A/S Herstedøstervej 27-29, Vest C, 1 sal, 2620 Albertslund, Jyllandskontor: Vestergade 49, 8600 Silkeborg Tlf , Byggeri - nr. 10/

16 Årets Byggeri Vinder i kategorien ERHVERV Den overvejende del af facaderne er beklædt med smalle vertikale lister i fyrretræ. Et usædvanligt valg i denne type byggeri, men også et meget bevidst materialevalg, der er med til at gøre den store skala venlig og imødekommende. fortsat fra side 21: tuering af landskabets kontur og de store åbne vidder. Man ankommer til Bestseller fra nord ad en nyplantet alle, og her får den besøgende for alvor et indtryk af bygningens størrelse. Facaden mod vest er 300 m lang og rummer 40 porte til servicering af de flere hundrede lastbiler, som dagligt frekventerer centeret. Der er et estimeret flow på 100 lastbiler ind og 100 lastbiler ud i døgnet, når driften er på sit højeste. Vision om vartegn Bygningsarbejderne blev påbegyndt i august 2010, og centeret har været i drift siden 1. maj i år. Den samlede pris har været 600 mio. kr. Construction project manager i Züblin Ole Settrup siger: - Projektet er det andet byggeri, som Bestseller Bestsellers nye logistikcenter ved E45 Haderslev forsyner butikker i hele Europa. Totalentreprisekontrakten har omfattet logistikcenter med to højlagre, en sorteringsterminal og en læsseterminal samt en teknikbygning med installationer. Med 17,4 mia. kr. i omsætning i regnskabsåret 2010/2011 er Bestsellerkoncernen fra Brande blandt de tre største modeleverandører i Europa. Bestseller er en familieejet modevirksomhed grundlagt i 1975 i Ringkøbing og beskæftiger i dag mere end 9600 medarbejdere direkte, heraf 3000 i Danmark. Samlet tæller Bestseller-koncernen medarbejdere og 5700 butikker i mere end 45 lande. Bestseller designer, udvikler og sælger accessoirer og modetøj til unge mænd, kvinder, teenagere og børn gennem 10 forskellige brands, herunder Jack & Jones, Only, Vero Moda, Vila Clothes m.fl. Bygherre: Bestseller A/S Bygherrerådgiver (byggeri og logistik): Rambøll A/S Arkitektur og landskabsarkitektur: C.F. Møller A/S Totalentreprenør: Züblin A/S Rådgivere for totalentreprenør: Arkitekt og landskabsarkitekt: Sweco Architects A/S Ingeniører, installationer: Hansen, Carlsen & Frølund A/S Ingeniør, konstruktioner: Midtconsult A/S Andre samarbejdspartnere: TGW Systems Integration Gmbh Crisplant Danmark Omfang: m2 Volumen: m3 Byggeår: Pris: 600 mio. kr. 22 Byggeri - nr. 10/2012

17 Vinder i kategorien ERHVERV - Årets Byggeri 2012 Züblin har udført på det danske marked i totalentreprise. Bestseller har som bygherre ikke bare ønsket et standardbyggeri, men har haft en vision om et vartegn af høj kvalitet. Det har sammen med projektets størrelse gjort byggesagen særdeles interessant for Züblin. Derudover har samarbejdsformen, som har indeholdt elementer af partnering, gjort opgaven interessant. Dette har styrket samarbejdet mellem bygherrerådgiveren, maskinentreprenøren og Züblin og skabt rammerne for, at det har været muligt at arbejde parallelt med færdiggørelsen af byggeriet og dermed optimere den samlede tidsplan. De største udfordringer har helt sikkert været vejret kombineret med nogle meget følsomme jordbundsforhold. Byggeriet blev startet op i 2010, og jordarbejdet samt råhuset blev udført i det mest regnfulde efterår og den mest snerige vinter siden Dertil kommer, at sommeren 2011 var Her ses anlægget i sin fulde udstrækning fra nordvest. Illustration: Arkitektfirmaet C.F. Møller. den vådeste siden På trods af dette blev byggeriet afleveret rettidigt i april i år efter 21 måneders byggetid. Industri og natur Selve den omkringliggende grund er på 63 hektar og er udlagt som et naturområde, der på sigt vil blive egeskov, vådområde og overdrev med græssende køer, hvad der vil skabe grobund for et rigt dyre- og planteliv. Centeret ligger i midten som tre parallelle bånd omkring en hovedalle. Det første indeholder hovedindgang, kontor og velfærdsområder, herunder en stor kantine med udgang til tagterrasse. Her er også det store pladsstøbte betonareal med læsseramper til lastbilerne. Det midterste bygningsafsnit er primært forbeholdt selve det tekniske kraftcenter det imponerende sorteringsanlæg der råder over næsten fem kilometer transportbånd. Her sorteres dagligt op til kasser med tøj, der distribueres ud i hele Europa. Dagslyset er overalt doseret med gavmild Fortsættes side 24 Züblin A/S ønsker Bestseller tillykke med udvælgelsen til årets byggeri Züblin A/S er grundlagt i 2002 som et datterselskab i den tyske entreprenørkoncernen Ed. Züblin AG. Ed. Züblin AG er en af Tysklands største entreprenørkoncerner og indgår i den østrigske entreprenørkoncern Strabag SE. Züblin A/S beskæftiger sig med design og udførelse af anlægsog funderingsløsninger samt byggeri og beskæftiger p.t. 80 medarbejdere i Danmark og Norge. Arbejderne udføres i nært samarbejde med moderselskabet Ed. Züblin AG, der har en årlig omsætning på ca. 21 mia. Dkr. og beskæftiger ca medarbejdere. Strabag SE omsætter ca. 100 mia. Dkr. og beskæftiger ca medarbejdere. Züblin A/S Thomasminde Hæstvej 46D 8380 Trige Tlf: Byggeri - nr. 10/

18 Årets Byggeri Vinder i kategorien ERHVERV Det avancerede automatiserede transport- og sorteringssystem er leveret og installeret af Crisplant og TGW Systems Integration fra Østrig. fortsat fra side 23: hånd og kommer dels fra tværgående ovenlys dels fra en indre gårdhave og dels fra store glaspartier i facaderne. Miniload 1 og 2 Længst mod øst ligger to identiske haller, som er såkaldte fuldautomatiske miniload-lagre til opmagasinering. Ordet mini er mildest talt misvisende i denne forbindelse, for de to tvillingehaller rummer hver 11 reoler, som er 18 m høje og 100 m lange. Facaderne her er ligeledes beklædt med brandimprægneret fyrretræ, og i gavlene er der integrerede flugtvejstrapper. Mod øst består facadelukningen af transparent FoilTech en trelags membran, der pustes op og står stramt i lodrette fag på 240 cm. Det giver et smukt nuanceret dagslys i selve hallerne, og om aftenen ses bygningerne som lysende skulpturer fra motorvejen. Landinspektørens drømmejob Selvom logistikcenteret er placeret i et næsten fladt terræn, har landmålernes opgave været mere omfattende end normalt, og Bo Mørkbak Elefsen fra Skovgaard Landinspektører fortæller her hvorfor: - Egentlig startede det helt tilbage i 2005, hvor vi hjalp med situationsplaner, kurveplaner mv. for Haderslev Kommune i forbindelse med at tiltrække Bestseller til Haderslev Kommune. I 2008 udstykkede vi så den erhvervsgrund, som Bestseller nu har bygget lager på. I forbindelse med opstart af byggeriet i 2010 blev vi inviteret til at give tilbud på afsætningsarbejder for bygherren Züblin. For vores firma har det nok været en af de største kontrakter på teknisk arbejde, som vi har skrevet og Luk lyset ind og branden Bliv klogere på brandsikre glasvægge tlf Byggeri - nr. 10/2012

19 Vinder i kategorien ERHVERV - Årets Byggeri 2012 De mange porte i facaden er markeret med numre i LED, der på raffineret vis er indfældet i plan med facadelisterne. Dermed kan de aflæses hele døgnet også fra en mere skrå vinkel. det lykkedes os at gøre os konkurrencedygtige i forhold til tyske landmålere. - Vi startede op i august 2010 og fandt hurtigt ud af, at vi måtte ændre nogle af vores arbejdsrutiner, da der blev arbejdet på højtryk fra den tyske bygherres side. Vi havde flere afsætningsarbejder, hvor der blev stillet krav til en afsætningsplan inden for én time, efter vi havde slukket vores totalstation Fortsættes side 26 VÆLG OS TIL DIN NÆSTE OPGAVE Kjeld Søberg, VVS Søberg»Der er færre problemer, når VVS SØBERG er på pladsen«rené Iversen, MT Højgaard»VVS SØBERG får projekt og økonomi til at hænge sammen«lars Clausen, A78»VVS SØBERG gjorde en forskel på Bestsellers byggeri«sabine Weber, Züblin Haderslev Vojens Lysbjergvej 6, Hammelev Rødekro Østergade 72 Padborg Vejen Kolding Ullerslev Industrivej 7 Jættehøj 4 Koldingvej 49 Østervej 9 Sønderborg Rødovre Kær Bygade 60 Nyholms Allé 39 Tlf Byggeri - nr. 10/

20 Årets Byggeri Vinder i kategorien ERHVERV fortsat fra side 25: for da blev der hældt beton i de forme, vi lige havde placeret. Millimeterpræcision I løbet af processen fik landinspektøren stillet mange forskellige opgaver, der afveg fra normalen ved erhvervsbyggeri. Lige fra opmålinger af som udført af stålkonstruktioner i 25 meters højde til millimeterpræcis afsætninger af bolthuller til glaspartier på 50x10 m, hvor tyskerne arbejdede i tolerancer og tilpasninger langt under centimeteren! - Alene de 15 skylights på de centrale lagerbygninger krævede 480 markeringer ude på to meter brede betonåse med mere end ti meter ned til jorden. De 15 skylights blev endvidere afsat i et forrygende snevejr, for det skulle ikke være vinteren, der bremsede byggeriet. - Stort set alle fundamenter, betonelementer, ståldragere, udhæng, glasfacadepartier med mere er blevet afsat på en eller anden måde, for hvor danske entreprenørfirmaer ofte kun beder om nogle overordnede punkter, så forlangte den tyske bygherre en helt anden og mere detaljeret afsætning af hvert enkelt byggeelement. Og naturligvis også efterfølgende fyldestgørende dokumentation af afsætningen. - I forbindelse med at vi var på pladsen, fik vi naturligt nok også tillægsopgaver fra underentreprenører, f.eks. DS-Stålmontage. Vi afsluttede egentlig først vores afsætningsarbejder for Züblin i forbindelse med færdiggørelse af udendørsarealer, herunder betonstøttemure ved parkeringsanlægget, i løbet af foråret Skønsmæssigt har vi lavet mere end markeringer i løbet af byggeperioden, slutter Bo Mørkbak Elefsen. Trælameller med karakter Den langstrakte facade er i hele sin længde beklædt med smalle vertikale lister i fyrretræ. Et usædvanligt valg i denne type byggeri, men også et meget bevidst Stilrent interiør, der matcher eksteriørets markante arkitektur. Foto: Adam Mørk/C.F. Møller. 26 Byggeri - nr. 10/2012

21 Vinder i kategorien ERHVERV - Årets Byggeri 2012 Længst mod øst ligger to identiske haller, som er såkaldte fuldautomatiske miniload-lagre til opmagasinering. Tvillingehallerne rummer hver 11 reoler, som er 18 meter høje og 100 meter lange. for at sikre den nødvendige myndighedsbrandgodkendelse. Efterfølgende har vi i tæt samarbejde med Züblin arbejdet på længdespecifikationerne, som til dette projekt var meget omfattende, og som til tider gjorde det meget spændende at være involveret i projektet. Råvaren til lamellerne kom hjem fra de finske skove, hvorefter de blev forarbejdet på Moelvens savværk i Odense. Herefter blev de færdighøvlede lameller sendt til England for at blive noncom brandimprægneret, og så blev lamellerne igen afsendt til savværket for at blive eksaktkappet til de mål, hver enkelt lamel var specificeret til. Sidst, men ikke mindst, blev lamellerne afsendt til producenten af facadepartier og monteret på rammer, hvorefter Züblin monterede de færdige facaderammer på bygningen. materialevalg, der er med til at gøre den store skala venlig og imødekommende. Fyrretræsbeklædningen fortsætter rundt på flere af anlæggets facader og går f.eks. også ind i udhæng, og som følge af den store præcision i udførelsen står bygningskroppene knivskarpt i al slags belysning. Markedschef Finn Thor Pedersen, Moelven, fortæller om den krævende leverance: - Moelven har fra begyndelsen været involveret i projektet sammen med Arkitektfirmaet C.F. Møller omkring den udvendige lamelbeklædning. Vi har sammen med arkitekterne arbejdet med udtrykket på bygningen og valg af træsort. Det oprindelige valg af lærk som træsort blev fravalgt dels pga. de vridninger, som lærketræ har, og dels udfordringen med at brandimprægnere lærk. Valget faldt derfor på Moelven Thermowood, som er unik i sin formstabilitet, samtidig med at vi kunne brandimprægnere det til en B-s2,d0. Vi har været i tæt dialog med brandmyndighederne Byggeri - nr. 10/

22 Årets Byggeri Hædrende omtale i kategorien BOLIG Villa Vid i Tranbjerg Genial nytænkning kombinerer højstyrkebeton og lavenergi i nyt byggesystem Af Thomas Mølvig, arkitekt maa Man behøver ikke rejse om på den anden side af jorden for at opleve de nyeste landvindinger inden for byggeri. Faktisk er vi med i forreste linje her i Danmark, og i Tranbjerg en forstad til Århus ligger en lille verdenssensation på bare 154 m2. Det anvendte byggesystem i Villa Vid er et fremragende eksempel på de visionære løsninger, som innovative og kreative kræfter kan frem- bringe, når de stilles overfor tekniske udfordringer og nye krav på det energimæssige felt. Huset er hverken prangende eller spektakulært i sit ydre. Det indpasser sig diskret med sine skarptskårne linjer og hvide betonfacader i den udstykning, hvor det ligger placeret på en hjørnegrund. Som forbipasserende vil man selvfølgelig notere sig, at det er et arkitekttegnet hus, som dyrker de enkle rene former, og at huset er meget transparent qua de store glaspartier mod nord og syd. Et nymodernistisk hus med klare referencer til de kendte forbilleder og et hus, der appellerer til en ung familie med sans for de særlige arkitektoniske kvaliteter. Villa Vid er dog langt mere end blot en begavet Villa Vid er et avanceret prøvehus opført i lavenergi betonelementer i højstyrkebeton. Her ses indgangsfacaden mod nord. Foto: Arkitema. 28 Byggeri - nr. 10/2012

23 Hædrende omtale i kategorien BOLIG - Årets Byggeri 2012 Et nymodernistisk hus med klare referencer til kendte forbilleder. Et hus, der appellerer til en ung familie med sans for de særlige arkitektoniske kvaliteter. Foto: Thomas Mølvig Kategori Bolig Hædrende omtale: Villa Vid & Parkbohusene Det er vigtigt for Danmark, at vores byggeviden løbende forbedres. Begge projekter anerkendes for deres systematiske arbejde med nytænkning om materialer og byggeteknik, der kan bidrage til Danmarks indsats inden for bæredygtighed. I Parkbohusene er Rockwools nye vægsystem, Rockshell, anvendt og Villa Vid arbejder med højstyrkebeton, hvilket giver aldeles gode proportionsforhold mellem brutto- og nettokvadratmeter samt en hurtig byggeproces ved opførelsen. variation over det danske parcelhus anno Det er også en gennemført model i fuld skala af et helt nyt byggesystem kaldet Connovate, som har potentiale til at revolutionere byggebranchen i de kommende år. Et system uden kuldebroer bestående af ekstremt slanke og lette sandwichelementer i højstyrkebeton. Sandwichelementerne består af blot to centimeter højstyrkebeton på ydermuren, 30 cm polyuretanskum og tre centimeter højstyrkebeton på indervæggen. Genialt og elegant i al sin enkelhed. højstyrkebeton, accessories og rådgivning. Connovate gør det muligt for beton- og facadeelementproducenter at producere sandwichbyggeelementer og byggesystemer i højstyrkebeton. Connovateteknikken er anvendelig til byggeopgaver i spektret fra eksklusivt byggeri, almindeligt økonomisk byggeri, til Low Cost byggerier for verdens fattigste. I Sydafrika er der allerede bygget en række Low Cost boliger, og herhjemme anvendes det i en boligbebyggelse med 75 lavenergiboliger i Hasselager samt i Huset blev rejst af Dansk Boligbyg på én dag og derefter lukket på kort tid. Foto: Arkitema. et kollegiebyggeri på Århus Havn. Det er også muligt at anvende i renoveringsopgaver, hvor facaderne skal efterisoleres, uden at murtykkelsen øges væsentligt, som ved traditionelle metoder. Visionen tager form Projektet tog sin begyndelse i 2008, og arkitekt MAA Rolf Kjær, Arkitema, har været med helt fra begyndelsen: - Ideen blev født på en workshop for fire år siden i et kreativt samarbejde mellem mig og min kollega Karsten Bro. Ideen var at nytænke de præfabrikerede elementer, som anvendes i lavenergiprojekter, og skabe et nyt system, der markant kunne reducere murtykkelser og vægt på lavenergibyggeri. En vanskelig opgave, men også en særdeles spændende udfordring med oplagte muligheder for vækst både lokalt i Danmark og globalt. Fortsættes side 30 Connovate Systemet Connovate er udviklet af Arkitema i samarbejde med Contec og Ambercon. Connovate Building som ejer Villa Vid er ejet af Dansk Boligbyg A/S og Contec fordelt 50/50. Brabrand Boligforening har været innovationspartner, og Villa Vid er projekteret i samarbejde med Sloth-Møller A/S/ Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S. Desuden har der været tilknyttet en lang række ekspertiser inden for akustik, brand osv. Dansk Boligbyg har opført huset og deltaget med stort engagement i projektets tilblivelse. Connovate er en vidensbaseret virksomhed, der sælger licensrettigheder, Esbensen Rådgivende Ingeniør, del af Dansk Energi Management A/S, Danmarks største energirådgiver. Vestre Kongevej 4-6, 8260 Viby J. Byggeri - nr. 10/

24 Årets Byggeri Hædrende omtale i kategorien BOLIG Interiøret er minimalistisk og indbydende. Køkkenet ligger i åben forbindelse med opholdsstuen. Foto: Arkitema. fortsat fra side 29: - Arkitema fik etableret et frugtbart samarbejde med betonproducenterne Contec og Ambercon, og Brabrand Boligforening indgik som en aktiv partner på bygherresiden. Projektet har modtaget økonomisk støtte fra Højteknologifonden og Realdania, der begge var meget positive over for vores initiativ og målsætning. I forhold til traditionelle betonelementer, der med isolering har en tykkelse på omkring 60 cm, kan man med det nye system nøjes med en vægtykkelse ned til 30 cm med samme isoleringsevne og tilsvarende konstruktive egenskaber. Det derved sparede areal svarer dermed populært sagt til et ekstra børneværelse i en almindelig Detaljering og behandling af dagslyset er forbilledlig. Foto: Arkitema. 30 Byggeri - nr. 10/2012

25 Hædrende omtale i kategorien BOLIG - Årets Byggeri 2012 familiebolig. Samtidig reduceres CO2-udledningen fra 71,8 kg per m2 til 20,9 kg per m2 sammenlignet med traditionelle sandwichelementer. - Som arkitekt har det været fantastisk spændende at få mulighed for at gentænke elementbyggeri fra grunden. Alle knudepunkter i Villa Vid og det anvendte system er tegnet for første gang. Det giver en helt særlig pionerånd, når man på denne måde visker tavlen ren og starter forfra. Fugerne er f.eks. gennemdyrket som detalje, og vi har skabt en løsning med et rustfrit stålprofil, der nemt kan indplaceres med specialværktøj. Der er udtaget i alt seks patenter på systemet, og det siger jo lidt om, hvor meget nytænkning det faktisk indeholder, siger Rolf Kjær. Villa Vid Villa Vid er et avanceret prøvehus opført i lavenergi betonelementer i højstyrkebeton. Projektet er støttet af Højteknologifonden og Realdania. Byggesystemet Connovate er udviklet af Arkitema i et samarbejde med Contec og Ambercon. Connovate Building, som ejer Villa Vid, er ejet af Dansk Boligbyg og Contec fordelt 50/50. Ud over at være et selvstændigt byggeprojekt er Villa Vid også prøvehus for 75 stk. 0+ lavenergiboliger, som Brabrand Boligforening netop nu opfører i Hasselager, og som står færdige primo Energiklasse: Lavenergiklasse 0+ (energiklasse 2025). Mekanisk ventilation drevet af el fra solceller på carportens tag. Adresse: Ingerslevvænget 2 i Tranbjerg Bygherre: Connovate Building ApS Innovationspartner: Brabrand Boligforening Hovedentreprenør: Dansk Boligbyg Arkitekt: Arkitema Ingeniør: Sloth-Møller A/S/Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Omfang: 154 m2 Opført: Færdigopført februar 2012 Med ydermure på 35 cm er det slut med borglignende murtykkelser i lavenergihuse og dybe vinduesnicher. Det giver væsentligt mere nettoareal i bygningen og dermed mere værdi for brugerne. Foto: Arkitema. En visionær boligforening Med ydermure på 35 cm er det slut med borglignende murtykkelser i lavenergihuse og dybe vinduesnicher. Det giver mere nettoareal i bygning og dermed mere værdi for brugerne. Villa Vid har været et stort skridt på vejen fra teori til praksis, og arkitekt maa Steen Grønholm Thomsen, Brabrand Boligforening, siger: - Vi har fået nogle erfaringer på tykkelsen af betonen, og her tænker jeg især på forpladen. Vi har fået vigtige erfaringer omkring samlinger. Alt sammen noget vi har kunnet bruge direkte i det store projekt i Hasselager med 75 boliger. Så det har været alle pengene værd, og det er allerede lejet ud. - Systemet har rigtig mange fordele. Der kan ikke opstå skimmelsvamp, der kommer ingen kuldebroer. Vi opnår utroligt mange nettokvadratmeter i forholdt til traditionelt lavenergibyggeri. Det er i princippet de samme elementer, vi bruger til fundamentet og til taget, så det er hele vejen rundt. Samtidig er det rationelt og enkelt at anvende på byggepladsen. Villa Vid blev rejst på én dag, og derefter manglede det bare at blive lukket. Sidste år var det også Brabrand Boligforening, der modtog prisen som Årets Byggeri i kategorien boligbyggeri. Det var dengang de 45 +energi boliger Pilevangen i Solbjerg, der begejstrede dommerkomiteen. At en boligforening i den grad viser pionerånd og tilmed går forrest i udviklingen af frem- tidens byggematerialer, er al ære værd og lover godt for fremtiden. Vedr. Villa Vid har vi udført jord, kloak, beton og indv. murerarbejder Solidt håndværk og omhu i detaljer Profil - Sten på sten i en hel generation Industritoften 2. Virring Skanderborg Tlf Mobil Med mere end 40 års brancheerfaring - stiftet i har Ole Sommer opbygget et murerog entreprenørfirma, baseret på solidt håndværk, kombineret med det bedste i tiden. Byggeri - nr. 10/

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Beton til alle tider

Beton til alle tider Beton til alle tider Vi bygger på mennesker og deres faglige kunnen Præfa Betonelement har fire årtiers erfaring i produktion og montering af betonelementer bygget på gode mennesker og deres faglige kunnen

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup

Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup PRESSEMEDDELELSE: Beton-Oscar til Aalborg-arkitekt Fornem hæder for utraditionelt og energirigtigt plejehjem i Gistrup Stor og bæredygtig arkitektur. Med den begrundelse får arkitekt Kim Flensborg og Arkitektfirmaet

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

KOMFORTHUSET. bygget af Murer- og Entreprenørfirma W. Buch Andersen ApS

KOMFORTHUSET. bygget af Murer- og Entreprenørfirma W. Buch Andersen ApS us ivh Pass bet i k S i jle e V ed v Et hus b ygget af Murer- o g Entrep renørfirm a W. Buc h Anders en ApS KO O F M U R TH T E S Komforthuset 150x297_8 sidet.indd 1 W. Buch Andersen ApS 12-09-2008 15:20:46

Læs mere

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Horten Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Grå skyer hviler tungt over Tuborg Havn og spejler sig i facaden på advokatfirmaet Hortens domicil, imens vi ankommer til det nye hus,

Læs mere

Værdibaseret tilgang. 02 (om os)

Værdibaseret tilgang. 02 (om os) Dialog skaber værdi 02 (om os) Værdibaseret tilgang Når du skal vælge en arkitekt til dit projekt, er tilliden afgørende. Fagligheden skal være i orden, kreativiteten skal blomstre, og det færdige resultat

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009

IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 IKEA Odense - en artikel fra Byggeri 8-2009 Bag den eksisterende butik på bare 1400 m2 tårner den nye bygning sig op. Boligvarehus i to plan Om kort tid åbner Danmarks største Ikea i Odense Af Terkel Bo

Læs mere

Byggeri med visioner

Byggeri med visioner Byggeri med visioner Nøgletal 2005-2006 Kroner Resultat Egenkapital Balancesum* Soliditetsgrad 2005 29.480.813 41.965.182 351.857.585 11,9 % 2006 64.594.083 120.541.377 557.160.152 21,6 % *Balancesumsbegrebet

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Ullerødparken i Hillerød. Kreativ kassetænkning i lavenergibyggeri

Ullerødparken i Hillerød. Kreativ kassetænkning i lavenergibyggeri Ullerødparken i Hillerød Kreativ kassetænkning i lavenergibyggeri - en artikel fra Byggeri 7-2009 Ullerødparken i Hillerød: Kreativ kassetænkning i lavenergibyggeri Et kig gennem en boliggade med de høje

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

MilPlanTM VÆGBEPLANTNINGSSYSTEMER. Systemer til forbedring af byrum og landskab

MilPlanTM VÆGBEPLANTNINGSSYSTEMER. Systemer til forbedring af byrum og landskab MilPlanTM VÆGBEPLANTNINGSSYSTEMER Systemer til forbedring af byrum og landskab Wiresystemer til kontrolleret vegetation på lodrette flader 2 Tlf.: (+45) 44 97 10 99 Email: landskab@milford.dk www.milford.dk

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Firmapræsentation og referencer

Firmapræsentation og referencer Firmapræsentation og referencer ALGREEN ARKITEKTER Sænevej 4 3770 Allinge T: 56483003/2169 9101 E: kontakt@algreenarkitekter.dk Cvr 21 83 55 79 www.algreenarkitekter.dk Algreen Arkitekter er etableret

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse

Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Fornyelse, forbedringer og omdannelse af den almene boligmasse Boliv Vejle 6. april 2011 Direktør Palle Jørgensen Boligforeningen Ringgården Hvad gør vi i Ringgården? Attraktive boliger? Hvad skal der

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning

Moelven ThermoAsk. Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk Beklædning ThermoAsk Beklædning Moelven ThermoAsk Smukke mørke farvenuancer med stor formstabilitet og styrke Moelven ThermoAsk er et nyt og spændende produkt til dansk byggeri. ThermoAsk, det spændende nye alternativ

Læs mere

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl

Briiso facadesystem. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Visualisering: Kærsgaard & Andersen A/S Briiso facadesystem Bæredygtigt og rationelt facadesystem i tegl til energirenovering og nybyggeri. Udviklet i samarbejde med Egernsund Tegl Briiso ApS Stejlhøj

Læs mere

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV

ISOKLINKER. Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV ISOKLINKER Efterisolering og murværk i ét. NUTIDENS LØSNING PÅ FREMTIDENS BEHOV Dear Reader, ISOKLINKER facade isoleringssystemer er blevet afprøvet og testet gennem mange år og løbende forskning og udvikling

Læs mere

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration

Tænk nyt. Visioner. Hus for livet. Muligheder. - vokser i takt med behovet. Garanti. Inspiration Tænk nyt Visioner Hus for livet - vokser i takt med behovet Muligheder Garanti Inspiration Tænk nyt Hus med nye vinkler Nytænkende grundkoncept MoBuild huset er en ny måde at tænke hus på. Udgangspunktet

Læs mere

ZENI arkitekter A/S Rådhusgade 6 6200 Aabenraa. Tel.: 7462 0369 Fax : 7362 0088. www.zeni.dk

ZENI arkitekter A/S Rådhusgade 6 6200 Aabenraa. Tel.: 7462 0369 Fax : 7362 0088. www.zeni.dk ZENI arkitekter A/S Rådhusgade 6 6200 Aabenraa Tel.: 7462 0369 Fax : 7362 0088 www.zeni.dk ZENI arkitekter A/S (tidligere Aaskov & Østergård A/S) ZENI arkitekter udfører arkitekt- og totalrådgivningsopgaver

Læs mere

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk.

bebyggelsen -kvalitet og variation Arkitekturen vinduer eller murede facader med helt andre udtryk. Royal Golf Center Ørestads Blvd. bebyggelsen -kvalitet og variation Bella Center Bella Center station M Kalvebod Fælled Horisonten2 Horisonten1 Center Blvd. 2A 2B 2C 2D Byparken 4 C. F. Møllers Allé Edvard

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Byggefi rmaet Johansen

Byggefi rmaet Johansen Byggefi rmaet Johansen Januar 2010 - Magasinet om byggefi rmaet Johansen 04 03 08 06 BYGGEFIRMAET JOHANSEN Indhold BYGGEFIRMAET JOHANSEN Skribenter: Lisbet Friis Møller Layout / opsætning: Amazezig Synlighed

Læs mere

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG?

HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? HVORDAN ER DEN PERFEKTE BOLIG? Går du/i med drømmen om at bygge/renovere parcelhus, villa eller sommerhus? ZENI arkitekter kan hjælpe dig med at realisere drømmen! Vi har kun positive ord at sige om vores

Læs mere

- dit unikke byggekoncept JUNGET

- dit unikke byggekoncept JUNGET - dit unikke byggekoncept JUNGET Fakta om JUNGET i Hinnerup Projekt: Lager/udstilling, værkstedsbygning, højlager samt administrationsbygning i 3 etager med delvis kælder, Sigma 1-3, 8382 Hinnerup. Bebygget

Læs mere

Reference: Udvalgt projekterelse.

Reference: Udvalgt projekterelse. Reference: Udvalgt projekterelse. Opgave: Bygherre: Areal: Økonomi: Å-husene, Århus C (2010-14) 9 højhuse, 432 boliger SFV K/S 27.000 m² 450.000.000,- Jens Baggesens Vej, Århus (2012) 4 etagers boligblok,

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

ONV Husene. www.m2.dk

ONV Husene. www.m2.dk ONV Husene www.m2.dk INDHOLD Arkitekttegnede huse Individualitet 4 Fleksibilitet 6 Funktionalitet 8 Kvalitet 10 Økonomi 12 Proces 14 Tid 16 M2 18 4 INDIVIDUALITET> Skræddersyet typehus INDIVIDUALITET

Læs mere

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter

ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter MANDAG MORGEN Energibesparelser i kommunerne 3. maj 2011 ALBERTSLUND KOMMUNE Energibesparelser i en klimatid strategier og aktiviteter Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på klimaplan

Læs mere

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter!

- vi bygger på værdier og synergi! Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger. Ungdomsboliger. At løfte i flok. Men tag ikke fejl: værd at stræbe efter! ERHVERVSBYGGERI Etagebyggeri Tæt-Lavt byggeri Pleje- og Ældreboliger Renovering Skoler og institutioner Ungdomsboliger - vi bygger på værdier og synergi! Som familie løfter vi i flok... At løfte i flok

Læs mere

Green Lighthouse. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen

Green Lighthouse. Byens Netværk Tekst og foto: Christina Bennetzen Green Lighthouse Byens Netværk 27.10.09 Tekst og foto: Christina Bennetzen Green Lighthouse er Københavns Universitets nye klimavenlige hus, som skal fungere som mødested for de studerende ved det Naturvidenskabelige

Læs mere

Velkommen til KPMG's nye domicil på Frederiksberg

Velkommen til KPMG's nye domicil på Frederiksberg Velkommen til KPMG's nye domicil på Frederiksberg Idéelle rammer for vækst og udvikling v/peter Gath, KPMG Transportøkonomisk forening Flintholm - Optimering af et trafikknudepunkt 1. marts 2012 Det næststørste

Læs mere

Bygningskontoret NORD A/S individuelle løsninger til individuelle kunder

Bygningskontoret NORD A/S individuelle løsninger til individuelle kunder Bygningskontoret NORD A/S Dit rådgivende arkitektog ingeniørfirma Individuelle løsninger til individuelle kunder Boliger Bygningskontoret NORD A/S individuelle løsninger til individuelle kunder Arkitektforslag

Læs mere

Urban Picnic på taget af Birkegade

Urban Picnic på taget af Birkegade Urban Picnic på taget af Birkegade Byens Netværk 21.08.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Andelsboligforeningen Birkegade 4-6 har fået bygget en ekstra etage og næsten 500 kvadratmeter park oven

Læs mere

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016

Kira Maria Svankjær, chefkonsulent. Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Kira Maria Svankjær, chefkonsulent Stormøde for lokale håndværkere 11. oktober 2016 Jyllinge nyt halområde og boligudbygning Strategi bliver til virkelighed - i byudviklingen! Fortætning og byomdannelse

Læs mere

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 Infrastruktur Fundamentet for Skejby s erhvervsmæssige vækst fi ndes i områdets gode infrastruktur samt den umiddelbare kontakt til Århus midtby (6 km til Århus Hovebanegård)

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton

Multipladen. Inspiration og Teknik. kvalitetsporebeton Multipladen Inspiration og Teknik kvalitetsporebeton Multipladen Multipladen enkelt og effektivt Multipladen fra H+H Danmark A/S er én af hjørnestenene i produktsortimentet et enkelt og effektivt system,

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

CASE NYBYG FACADESKÆRME. Stærk arkitektur med højstyrkebeton

CASE NYBYG FACADESKÆRME. Stærk arkitektur med højstyrkebeton CASE NYBYG FACADESKÆRME Stærk arkitektur med højstyrkebeton MED HULLER I FACADEN Fakultetsbygning til Syddansk Universitet Syddansk Universitet har med deres nye fakultetsbygning skabt et stykke markant

Læs mere

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by

Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Kommuneplan 2015 Den sammenhængende by Anne Skovbro //Direktør //Økonomiforvaltningen Københavns Kommune Indhold 1. Den sammenhængende by 1. Temaer i Kommuneplan 2015 Boliger Sammenhæng Erhverv Greater

Læs mere

Elements of Vision. PAROC -elementløsninger

Elements of Vision. PAROC -elementløsninger Elements of Vision PAROC -elementløsninger Panel System 2.00 DK August 2012 Erstatter: Januar 2008 PAROC-ELEMENTLØSNINGER GIVER MULIGHED FOR STOR ARKITEKTONISK FRIHED OG INDIVIDUALITET. DE PRAKTISKE, SPECIALDESIGNEDE

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

Med i konkurrencen om at blive præmieret og få anerkendelse var alle nye bygninger, der er taget i brug efter 1. november 2011.

Med i konkurrencen om at blive præmieret og få anerkendelse var alle nye bygninger, der er taget i brug efter 1. november 2011. Traditionen tro var der præmiering af gode og smukke bygninger i Frederiksberg Kommune på Arkitekturens Dag den 1. oktober 2013. Komitéen for præmiering af gode og smukke bygninger opført i Frederiksberg

Læs mere

DI Byggematerialers pris for innovativt samarbejde 2011

DI Byggematerialers pris for innovativt samarbejde 2011 DI Byggematerialers pris for innovativt samarbejde 2011 1 DI Byggematerialers pris for innovativt samarbejde 2011 "Gives som en anerkendelse til en virksomhed eller person, der ved en særlig indsats har

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober 2016 Til pressen Kullegaard, Svendborg Architects og Schønherr udvikler nyt område i Roskilde Arkitektvirksomhederne Kullegaard, Svendborg

Læs mere

Individuelt byggeri med personlighed og stil

Individuelt byggeri med personlighed og stil Individuelt byggeri med personlighed og stil MODERNE ENERGI KLASSISK Mere end 25 år med husbyggeri Hos Mester Byg A/S har direktør og indehaver Erik Laursen over 25 års erfaring i byggebranchen og omsætter

Læs mere

SKAL DIT HUS RENOVERES?

SKAL DIT HUS RENOVERES? SKAL DIT HUS RENOVERES? Mange års erfaring har lært os at sætte kunden i centrum. At lytte og kommunikere er en vigtig faktor, når opgaverne skal løses korrekt og til tiden. Kunden i centrum Casadana A/S

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

af CRC i2 højstyrkebeton

af CRC i2 højstyrkebeton F A C A D E R af CRC i2 højstyrkebeton IMAGINE INNOVATE IMPRESS 2 If you can dream it, you can do it Walt Disney Hi-Con er det førende brand inden for højstyrkebetonløsninger i Europa. Hi-Con brandet omfatter

Læs mere

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen

Velkommen til Strandkanten. - med tæerne i havet og byen i ryggen Velkommen til Strandkanten - med tæerne i havet og byen i ryggen Da Strandkanten endnu ikke er færdigbygget, er brochurens billeder af bygningen og interiør ikke rigtige fotos, men såkaldte arkitekt 3D

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum.

Et menneskeligt hus. Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. Et menneskeligt hus Det nye Center for Kræft og Sundhed København sætter mennesket i centrum. n Af Marie Leth Rasmussen n Fotos: Adam Mørk Midt imellem Nørrebros karrébygninger, tæt på Rigshospitalets

Læs mere

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood

Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood Lev naturligt med Massive trægulve fra Södra Wood 2 www.sodra.dk Ægte trægulve vokser på træerne SÖDRA HAR RØDDER I DE SVENSKE SKOVE. BOGSTAVELIG TALT. TRÆ ER ET NATURLIGT BYGGEMATERIALE, BRUGT GENNEM

Læs mere

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger

PANELBYG.dk. Indholdsfortegnelse. Indvendig isolering. Hulmurs isolering. Kontaktoplysninger 1 2 Indholdsfortegnelse side 3 Indvendig isolering side 4 Hulmurs isolering side 6 Gulv isolering side 8 Tag isolering side 10 Facade isolering side 11 Loft isolering side 12 Løsningsforslag side 13 U-værdi

Læs mere

Flemming knudsen www.faarup-beton.dk

Flemming knudsen www.faarup-beton.dk Hus opført i betonelementer 24-01-2007 Ingeniørhuset i København Kalvebod Brygge 31-33 1780 København V 1 Flemming knudsen Faglig uddannelse som tømrer Bygningsingeniør fra Odense Teknikum 1969 Ansat på

Læs mere

nyt nordisk landkøkken FORM 12 FORM 12

nyt nordisk landkøkken FORM 12 FORM 12 nyt nordisk landkøkken FORM 12 FORM 12 DANSK DESIGN I SNEDKER KVALITET NYT NORDISK LANDKØKKEN FORM 12 NYT NORDISK LANDKØKKEN DANSK DESIGN I SNEDKER KVALITET Vi har klædt vores snedkerkøkkener i klassisk

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

DEKO PV. den klassiske systemvæg

DEKO PV. den klassiske systemvæg DEKO PV den klassiske systemvæg 2 DEKO PV når det skal være nemt og fleksibelt I nutidigt byggeri er det afgørende at indrette sig med fleksible løsninger, der er nemme og hurtige at montere, og som kan

Læs mere

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger

KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Næstved 26. maj 2010 KLIMAUDFORDRINGEN Fornyelse af byen og grønne løsninger Anne Marie Holt Christensen Arkitekt og projektleder på kommunens klimaplan Lidt om byen og klimaplanen Byens fornyelse Boligområder

Læs mere

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk

Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Netværkstur til Aarhus med InnoBYG, AlmenNet og Byens Netværk Byens Netværk 01.11.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Den 1. november tager Byens Netværk, i samarbejde med InnoByg og AlmenNet, på

Læs mere

Årets skolebyggeri 2014

Årets skolebyggeri 2014 Årets skolebyggeri 2014 Bedre akustik med Gyptone Quattro Æstetik Akustik Bæredygtighed www.hampusberndtson.com Gyptone Quattro akustikloft giver god lyd i klasseværelserne, og det er nemt at høre, hvad

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

DEKO PF. den profilfrie systemvæg

DEKO PF. den profilfrie systemvæg DEKO PF den profilfrie systemvæg 2 DEKO PF alternativet til den traditionelle gipsvæg Selv om glasvægge for længst er blevet en fast bestanddel af nutidige indretninger, er efterspørgslen efter den klassiske

Læs mere

Nyt fra din blikkenslager. Tænk i. zink

Nyt fra din blikkenslager. Tænk i. zink Nyt fra din blikkenslager Tænk i zink Hvorfor tænke i zink? Fordi... zink er et enestående materiale, som både tilfredsstiller krav om holdbarhed og intet vedligehold, men også samtidig er et usædvanligt

Læs mere

inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk

inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk inovenit / forår 2014 Inovenit ApS. Værkstedsvej 17 1. th., 4600 Køge. Tlf. 5556 5857 ino@inovenit.dk www.inovenit.dk OM INOVENIT Invenit er latin for han/hun har formet, arrangeret det, designet/planlagt

Læs mere

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner

PANELBYG.dk. PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk. Den rigtige samarbejdspartner 16 Oktober 2015 1 PANELBYG ApS Gråhedevej 7, Ådum DK-6880 Tarm Telefon 88 32 17 70 E-mail: info@panelbyg.dk Tommy Bundgaard Hansen Rådgivning og salg Dir. telefon: +45 88 32 17 72 Mobil : +45 6128 4080

Læs mere

Bygnings- og Arkitekturpolitik

Bygnings- og Arkitekturpolitik Forslag til Bygnings- og Arkitekturpolitik Middelfart Kommune Forord Denne politik Bygnings- og Arkitekturpolitikken er én af de politikker, Byrådet har besluttet at formulere i Middelfart Kommune. Formålet

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

CASE. Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark

CASE. Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark CASE Lavenergivilla Unik arkitektonisk privatvilla, Danmark Arkitekt/ designer: STUDIOBAKI LAVENERGIHUS MED FOKUS PÅ BÆREDYGTIGHED Villaen i København er opbygget af færdige, præfabrikerede skræddersyede

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

EN STILREN LØSNING TIL BADEVÆRELSET

EN STILREN LØSNING TIL BADEVÆRELSET unidrain GlassLine unidrain GlassLine er brusebunde og brusevægge i glas, som sammen med det originale unidrain gulvafløb samler de enkelte komponenter til én samlet flot, vådrumssikker og gennemtænkt

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

det tegner godt ArkiTegnRibe ApS v/ Arkitekt maa Niels Pinborg Saltgade 18, 1 6760 Ribe Tlf.: 7542 2122 arkitekt@arkitegnribe.dk www.arkitegnribe.

det tegner godt ArkiTegnRibe ApS v/ Arkitekt maa Niels Pinborg Saltgade 18, 1 6760 Ribe Tlf.: 7542 2122 arkitekt@arkitegnribe.dk www.arkitegnribe. det tegner godt ArkiTegnRibe ApS v/ Arkitekt maa Niels Pinborg Saltgade 18, 1 6760 Ribe Tlf.: 7542 2122 arkitekt@arkitegnribe.dk www.arkitegnribe.dk Side 2 Velkommen Velkommen til ArkiTegnRibe, hvor arkitekt

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Børnehuset Bøgen. Integreret institution for godt 100 børn CASE

Børnehuset Bøgen. Integreret institution for godt 100 børn CASE CASE Integreret institution for godt 100 børn LOKATION:, Snekkersten, Danmark. Arkitekt/ totalrådgivning: Arkitektfirmaet 2r arkitekter. i Snekkersten nord for København er et arkitektonisk nytænkende

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

TØNDER. De Sansers Land BUSINESS. Kontakt: Sans for business. Tønder Erhvervsråd. Vestergade 9. DK-6270 Tønder. Telefon: +45 7492 9395

TØNDER. De Sansers Land BUSINESS. Kontakt: Sans for business. Tønder Erhvervsråd. Vestergade 9. DK-6270 Tønder. Telefon: +45 7492 9395 Kontakt: Sans for business DK TØNDER 6 5 Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 7 2 3 4 1 DK-6270 Tønder Telefon: +45 7492 9395 www.toender-regio.de DE De Sansers Land Kontaktperson: Christiane Plischke E-Mail:

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1

Tobaks BYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 TobaksBYEN Boligområde d. 24 April 2015 1 Tobaksbyen//23. April 2015//skala arkitekter 2 Identitet, Tæthed & Variation Fremtidens Tobaksbyen er placeret i et dynamisk felt mellem villakvarterer, industri/erhverv

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

hansen facadeentreprenøren Hansen UnitAl modulsystem for facader

hansen facadeentreprenøren Hansen UnitAl modulsystem for facader hansen facadeentreprenøren HSHansen Hansen UnitAl modulsystem for facader Hansen UnitAl modulsystem for facader Referencer Word Trade Center, Malmø, Sverige 16-39 Forum Jären, Stavanger, Norge 42-51 Novozymes,

Læs mere

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE

lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds Tegnestue tegnestue PROFILBROCHURE lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Hvordan skal din bolig være? Fra drøm til virkelighed... lundhilds

Læs mere

Vi skaber løsninger, der holder år efter år. Tør du. smide denne brochure ud? du kunne jo få brug. for den senere! Flade tage og listedækning

Vi skaber løsninger, der holder år efter år. Tør du. smide denne brochure ud? du kunne jo få brug. for den senere! Flade tage og listedækning Vi skaber løsninger, der holder år efter år Tør du smide denne brochure ud? du kunne jo få brug for den senere! Flade tage og listedækning EMByggefirmaet forvandlede vores ældre bungalow til et klassisk

Læs mere

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen

Smartere murværk. Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Smartere murværk Mere energieffektivt murværk af tegl, v/ Poul Christiansen Murværksvision 2025 Med tegl kan produceres spændende bygningsarkitektur med æstetisk patinering. Smartere murværk Udvikling

Læs mere

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os

VisuelHuse. Nøglen til din drømmebolig ligger hos os VisuelHuse Nøglen til din drømmebolig ligger hos os Fiskerhuse VisuelHus No 13 - Fiskerhus 123 m 2 VisuelHus No 13 Fiskerhus 123 m 2 Indeholder: Stueplan: Entré, bryggers med indgang, et badeværelse, åbent,

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere