SKOLE, FRITIDSTILBUD OG FOLKEBIBLIOTEK I ØRESTAD CITY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKOLE, FRITIDSTILBUD OG FOLKEBIBLIOTEK I ØRESTAD CITY"

Transkript

1 SKOLE, FRITIDSTILBUD OG FOLKEBIBLIOTEK I ØRESTAD CITY Dommerbetænkning KØBENHAVNS KOMMUNE BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN marts 2009

2 DOMMERBETÆNKNING Marts 2009 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 Opgaven... 3 Udbudsform... 3 Deltagere... 4 Dommerkomiteens arbejde Tilbudsvurdering... 5 Konditionsmæssighed... 5 Vurdering af forslagene, opsummering... 5 Vinderen af miniudbuddet... 5 Dommerkomiteens anbefalinger til vinderforslaget Konsortiernes forslag... 7 Generelt... 7 Forslag Småt er godt... 8 Forslag Team J Forslag Barga side 1 af 21

3 side 2 af 21 DOMMERBETÆNKNING

4 DOMMERBETÆNKNING 1. Indledning Opgaven Københavns Kommune har besluttet sig for at opføre en ny folkeskole og fritidsordning, fritidsklub samt et folkebibliotek i den nye bydel Ørestad City. Derfor indbød man 3 konsortier til hver især at udarbejde et nytænkende og visionært dispositionsforslag for rammerne for fremtidens gode skoleliv for børn, elever, lærere, øvrigt personale og besøgende. Skolen er en 3-spors skole med en virtuel og æstetisk profil. Profilen er udtryk for en særlig vægtning af æstetiske fag og læreprocesser samt den virtuelle dimension, og er central for udformningen af de fysiske rammer og aktiviteterne i skole og fritidstilbud. Værdigrundlaget for skole og fritidsordning bygger på Københavns Kommunes værdigrundlag med de fire kerneværdier: respekt, ligeværd, dialog og tillid. Med afsæt i værdierne skal det samlede bygningskompleks skabe trygge rammer og sikre børnenes, de unges og voksnes indflydelse i hverdagen. Visionen for et folkebibliotek i Ørestad City er at synliggøre bibliotekets unikke værdi i byen som et fælles offentligt rum, et kulturelt mødested for bydelen med brugervenlige åbningstider. Biblioteket med tilhørende funktioner skal fungere som lokal kulturdynamo også i aftentimerne, og lanceres som et muligt identitetsskabende tilbud i en ny bydel under opbygning og udvikling. Biblioteket skal betjene bydelens indbyggere, arbejdspladser og pendlere samt uddannelsessøgende, herunder daglig betjening af elever og lærere i den nye 3 spors folkeskole, fritidsordninger og Ørestad Gymnasium. Det er fra politisk hold tilkendegivet, at folkebiblioteket ønskes placeret sammen med den ny folkeskole, men det er ikke endelig besluttet. Det samlede bygningskompleks indgår som spydspidsprojekt i forbindelse med Københavns Kommunes indsats for energibesparelser i bygninger. Der er sat fokus på energirigtige løsninger og bæredygtige tiltag. Det primære formål er at fremvise unikke og visionære energiløsninger, som indgår og understøtter skolernes naturvidenskabelige undervisning. For en skolebygning er det oplagt at bruge begrebet bæredygtighed til at vise, hvorledes menneskelig aktivitet generelt indgår i et større kredsløb, at opførelse og drift af en bygning, og de aktiviteter der foregår i bygningen, er ressourcekrævende. Den centrale placering i Ørestad City giver særlige udfordringer med at placere bygningen markant i en tæt bymæssig sammenhæng, at give nuancerede og differentierede bud på udformning og brug af udearealer i og på bygningen, i karrérummet, omkring bygningen og i nærliggende byparker samt at forholde sig til de trafikale forhold. Konsortiernes grundlag for udarbejdelse af forslagne er et byggeprogram udarbejdet af Københavns Kommune Børneog Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen. Forslagene er blevet til ved at konsortierne har deltaget i et parallelopdrag, der er forløbet fra september 2008 frem til februar Parallelopdraget har været en åben proces med afholdelse af workshops, hvor der har deltaget et stort antal interessenter, samt rådgivere og konsulenter. På baggrund af tilbagemeldinger i form af briefinger, har konsortierne bearbejdet forslagene frem til afleveringen den 18. februar Afleveringen omfattede en mundtlig fremlæggelse samt aflevering af skriftligt materiale og en model af byggeriet. Udbudsform Konkurrencen er afviklet ved begrænset udbud efter prækvalifikation i henhold til EU udbudsdirektiv 2004/18/EF og med tildeling af en parallel rammeaftale til i alt 3 konsortier og tildeling af totalrådgiveraftale om retten til udførelse af arbejdet ved afvikling af et miniudbud. Efter annoncering og anmodning om deltagelse er der blandt de konditionsmæssige konsortier udvalgt 9 konsortier til at afgive tilbud på deltagelse i et parallelopdrag, samt den videre projektering af skole og bibliotek i Ørestad. Der er herefter indgået en rammeaftale med de 3 konsortier, der har deltaget i parallelopdraget. Den endelige vinder er udpeget efter kriteriet; økonomisk mest fordelagtige tilbud. side 3 af 21

5 DOMMERBETÆNKNING Deltagere De 3 konsortier er sammensat af følgende firmaer: Småt er godt: Witraz arkitekter, Moe & Brødsgaard rådgivende ingeniører A/S Team J: Henning Larsen architects A/S, SLA A/S, Leif Hansen A/S Barga: KHR arkitekter A/S, WSP Group A/S, Cenegia A/S Dommerkomiteen bestod af: Bo Asmus Kjeldgaard, Børne- og ungdomsborgmester (Formand) Pia Allerslev, Kulturborgmester Jan Andreasen, medlem af Borgerrepræsentationen Else Sommer, adm.dir. Børne- og Ungdomsforvaltningen Carsten Haurum, adm.dir. Kultur- og Fritidsforvaltningen Herdis Toft, Pædagogisk fagdommer Christoffer Harlang, Arkitektfagdommer Claus Sivager, Arkitektfagdommer Ida Garre, Ingeniørfagdommer Flemming Nøhr Christensen, Ingeniørfagdommer Jens Ingemann, Biblioteksfagdommer. Hans Larsen, Sekretær for Dommerkomiteen Rådgivergruppen for dommerkomiteen: Ida Kampmann, Udviklingskonsulent, BUF Birgitte Clasen, Arkitekt, Bygninger, BUF Nina Fage, Leder af anlægsafd. Bygninger, BUF Lars Götze, Københavns Ejendomme, KFF Jan Christiansen, Stadsarkitekt, center for bydesign Maria Miret, Center for Bydesign Jakob Matzen, Center for bydesign Peter Wahlberg, Arkitekt, In situ arkitekter Jørgen Kreiner, Arkitekt, Nova 5 Morten Zimmermann, Ingeniør, EKJ rådgivende ing. as Finn Oemig, Biolog, EKJ rådgivende ingeniører as Helle Nebelong, Landskabsarkitekt Ole Jensen, Biblioteksleder, KFF. Dommerkomiteens arbejde Dommerkomiteen har deltaget ved den mundtlige aflevering af konsortiernes forslag. Under den korte og intensive proces i dommerkomiteen, har dommerkomiteen stillet afklarende spørgsmål til rådgivergruppen til belysning af særlige problemstillinger. Dommerkomiteen påbegyndte sit arbejde den 18. feb og afsluttede arbejdet den 2. marts side 4 af 21

6 DOMMERBETÆNKNING 2. Tilbudsvurdering Konditionsmæssighed De 3 modtagne tilbud fra konsortierne er modtaget rettidigt og er alle fundet konditionsmæssige. Konsortierne har hver især eftervist, at de fornødne arealer i henhold til programmet er til stede og rammebudgettet for byggeriet, som er fastlagt i programmet, er overholdt. Bygherren har ladet foretage en selvstændig vurdering af tilbuddenes rammebudgetter og har verificeret konsortiernes beregninger. Vurdering af forslagene, opsummering Ørestadens nye skole og bibliotek skal være bydelens inspirerende omdrejningspunkt. Et offentligt hus, der fuldt integreret i bydelen, formår at bidrage til Ørestadens liv i vækst og velfærd. Huset skal animere og bevæge, udfordre og indbyde, til både læring og leg, og som bydelens nye mødested skal det bidrage til at skabe social integration og kulturel udveksling mellem alle aldre og grupper. Bygningen skal i sin skala håndtere den bymæssige sammenhæng på et komplekst sted og formå at blive hjemsted og identitetsskabende for mange elever, lærere og den øvrige by. Samtidigt skal det afbalancere ønsket om at understøtte Ørestadens intention om bymæssig helstøbthed, med et lige så vigtigt krav om en markant og identitetsskabende arkitektur, der kan blive stående i vores erindring som et smukt sted at være. Et sted hvor en æstetisk, bæredygtig og virtuel omgang med vor omverden er i fokus - ikke som en illustration af kortvarige tendenser, men som et værdigrundlag med lang rækkevidde. I et åbent konkurrenceforløb har de tre indbudte konsortier løbende fremlagt deres ideer for et panel med alle relevante kompetencer repræsenteret. Således er det omfattende konkurrenceprogram blevet præciseret og befrugtet med synspunkter fra såvel brugere og teknikere som forvaltningerne. Og forslagene er i denne proces blevet skærpet og revideret så vi i dag står med tre fine resultater af såvel konsortiernes som af rådgivers og konsulenternes indsats. Især to af projekterne, "Småt er godt" og "Barga" har dommerkomiteen været begejstret for, idet de begge meget sikkert formår at forløse den vanskelige opgave med at indpasse og udforme en stor identitetsskabende bygning på vanskelig grund. Indlevelsen i skolen som organisme er i begge projekter stor og de er begge i stand til at vise, hvorledes den vanskelige udfordring med at udforme et folkebibliotek og en 3-sporet folkeskole i en 8-9 etages bygning håndteres dette er dygtigt udført på alle niveauer og med stor kunstnerisk nerve og faglig indsigt. Udearealerne har været en særlig udfordring for alle tre deltagere, og sammenlagt giver forslagene en række løsningsmodeller der vil kunne indgå i den videre bearbejdning af vinderforslaget. Der gælder også den bæredygtige indfaldsvinkel, der i alle projekterne har fået en fremtrædende placering i såvel de tekniske løsninger som i den måde bygningen kommunikere sig på overfor dens brugere og gæster. Dommerkomiteen har efter grundige gennemgange og drøftelser fundet de arkitektoniske løsninger bedst i konsortiet "Barga's" projekt. Dommerkomiteen har - efter afvejning af konkurrencens øvrige bedømmelseskriterier - enstemmigt indstillet "Barga" som vinder af konkurrencen. Vinderen af miniudbuddet Miniudbuddet er gennemført med tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige tilbud med 3 underkriterier. Hvert underkriterium tildeles point på en skala fra Underkriterierne er derefter vægtet med de nedenfor angivne %-andele. Forslagets arkitektoniske helhed vægter 50 % Honorar for totalrådgivningen vægter 30 % Projektorganisationen vægter 20 % Underkriterierne er nærmere beskrevet i programmets afsnit 3 Udbudstekniske betingelser. Dommerkomiteens arbejde var at vurdere forslagenes arkitektoniske helhed og tildele point på dette underkriterium. Tildeling af point for totalrådgiverhonorar og projektorganisation er foretaget af et udvalg bestående af repræsentanter fra Københavns Kommune. Vinderen er det konsortium med den højeste point score. Forslag x 0,5 Honorar x 0,3 Projektorg. x 0,2 Samlet point Team J 2,0 3,0 1,0 5,0 Småt er godt 3,5 2,2 0,6 6,3 Barga 4,5 1,2 1,8 7,5 side 5 af 21

7 DOMMERBETÆNKNING Dommerkomiteens anbefalinger til vinderforslaget Udearealer For at sikre de bedst mulige udeforhold for skolens børn skal der arbejdes på at inddrage området syd for bygningen på begge sider af kanalen. Tilsvarende peger dommerkomiteen på at inddrage gymnasiets tagflade til udeophold. De udearealer, der ejes i fællesskab med naboerne i Ørestad, skal indrettes og anvendes efter nærmere aftale parterne i mellem. Her finder dommerkomiteen det vigtigt at samarbejdet om anvendelsen prioriteres meget højt. Vinderprojekteret skal i den videre bearbejdning af udearealer inddrage ideer fra de to øvrige forslag. Ved projekteringen af udearealerne anbefales det, at der tages stort hensyn til drift og pleje af beplantning, overflader og inventar samt til det slid, som børnene vil præge udearealerne med. Ligeledes skal sikkerhedsforholdene på udearealer og adgangsveje belyses. Desuden anbefales det at researche på skolelivet langs kanaler på andre kanalskoler. Vindforhold Dommerkomiteen har påpeget, der skal arbejdes med løsninger for skabelse af læ i sluse mellem skole og gymnasium samt på tagterrasser. Offentlighedens adgang til bygningen og terrasserne I det videre arbejde med udvikling af projektet skal det i samarbejde med bygherren bestemmes i hvilket omfang offentligheden skal have adgang til bygningen og tagterrasserne. Facader Facadeudformningen stiller store krav til byggeteknikken for så vidt angår tætning og isolering. Facaderne kan med fordel forenkles uden at miste sit særpræg. Akustik De akustiske forhold skal have stor opmærksomhed i den videre bearbejdning. Bibliotek Dommerkomiteen mener, at der i en videre detailprojektering skal ske en afklaring af hvordan der sikres en sikker og anvendelig adgang for handicappede, herunder anvises parkerings-mulighed. Ligeledes skal der anvises afog pålæsningsmulighed for bibliotekernes interne transporter af materialer (varebiler) og i den forbindelse skal sikres let og barrierefri adgang. Der skal i en videre projektering ske en afklaring af hvordan biblioteket kan anvende lokaler i skolen, både til brug for møder men også til brug for kulturarrangementer. Både møderum, idrætssale, musik- og dramafaciliteter er interessante i den sammenhæng. Trafikale forhold Der skal tænkes i gode trafiksikre løsninger herunder gangog cykelstiforbindelser fra skole- og biblioteksområdet. side 6 af 21

8 DOMMERBETÆNKNING 3. Konsortiernes forslag Generelt Pædagogik Den virtuelle og æstetiske profil for bygningen bør fremtræde som en anskuelig metafor for det pædagogisk tænkte liv, der skal leves i den og omkring den. Et hjemligt liv for leg og læring, et indadvendt liv for fordybelse, men også et udadvendt liv for fælles møde og nysgerrig eksperimenteren med udfordringer. En skole i et århundrede, hvor mange slags åbne netværk i kombination med lukket afsondrethed skaber et integreret lege- og læringsmiljø for alle aldre. Denne udfordring har alle forslagene taget op og i større eller mindre grad besvaret med held. Bibliotek Ingen af de 3 projekter har løst hvordan der sikres en sikker og anvendelig adgang for handicappede, herunder parkeringsmulighed. Ligeledes skal der anvises af- og pålæsningsmulighed for bibliotekernes interne transporter af materialer. Teknik Hensynet til etablering af tilstrækkelige udearealer kræver, at bygningens vandrette overflader i væsentlig grad inddrages som brugsområder. Dette stiller særlige krav til løsning af sne- og afvandingsforhold og konstruktionernes tæthed, hvilket igen vil stille betydelige bygningsmæssige udfordringer i at løse de mange sammenskæringer med vandrette og lodrette flader og sikre en veldefineret afvanding samtidig med, at arealerne er optimale for ophold. De eksisterende geotekniske forhold med et relativt højt grundvandsspejl medfører desuden, at der vil være en fordel i at reducere nedgravede bygningsvolumener, da etablering og drift ellers vurderes at være omkostningstunge. Der er i skolebyggeri et stort behov for fleksibilitet og mulighed for behovsstyring af lys og ventilation, idet lokalerne skal kunne tilpasses den aktuelle undervisningssituation eller aktivitet, og eventuelle ændringer i elevtallet fra år til år. For både skoler og institutioner er det desuden karakteristisk med et stort slid på både møbler og øvrigt inventar samt på bygningens indvendige og udvendige overflader, hvilket stiller store krav til materialevalget. Børnenes aktiviteter giver ofte anledning til et højt støjniveau, der kan være generende for undervisning eller andre aktiviteter i nærheden. Akustik skal derfor ofres særlig opmærksomhed. Endelig kan børns brugervaner afvige fra voksnes, idet børn ikke kan forventes at være konsekvente og rationelle i deres omgang med vinduer, vandhaner m.m. Et spydspidsprojekt i forhold til bæredygtighed og energi fordrer, at forslagene har særlig fokus - og fremlæggelse af konkrete, samt realistiske forslag. Vindforhold For alle 3 forslag gælder det, at der kan forekomme kritiske vindsituationer på grund af bygningens placering og højde. Foranlediget af lokalplankravene til bygningens beliggenhed, er de 3 forslag i det ydre sammenlignelige. Mellem den ny bygning og det eksisterende gymnasium, vil der kunne opstå en luftsluse, som kan være til gene såfremt man placerer en indgang på bygningens nordside. Tilsvarende kan det forudses, at der på de højeste tagterrasser kan opstå vindproblemer. Vindforholdene skal undersøges nærmere i det videre projekteringsarbejder med henblik på etablering af de nødvendige afskærmninger og opdeling af terrasser. Det er dommerkomiteens opfattelse at vindproblematikken kan løses ved forskellige tiltag. Udearealer For alle forslagene gælder det, at krattet, parkeringsdækket og pocketparken tages i brug som udearealer i alt ca m². Tilsvarende gælder det for forslagene, at der indrettes tagterrasser. Det udlagte areal til tagterrasser varierer mellem 1400 m2 i Småt er godt s forslag og m² i Barga s forslag og endelig m² i Team J s forslag. Småt er godt udnytter dog arealet syd for bygningen bedst med 300 m² areal mod Barga s 250 m² og Team J s 200 m². Alle projekter kan tåle forøget fokus på universel design tilgængelighed for alle, inde som ude. Højdegrænseplaner Lokalplanens krav til højdegrænseplan er undersøgt for de 3 forslag. Dommerkomiteen finder at forslagene holder sig indenfor eller let kan tilpasses så kravet opfyldes. Parkeringsforhold Forslagene indebærer at parkering og afsætning af skolebørn sker i det tilstødende parkeringshus. Dommerkomiteen finder denne løsning rigtig, idet udearealet syd for bygningen skal anvendes til ophold og leg. side 7 af 21

9 SMÅT ER GODT DOMMERBETÆNKNING Forslag Småt er godt Arkitektur Forslaget er udtryk for en meget indlevet og kompetent tilgang til den komplekse opgave. Bygningen formår som volumen at etablere sig klart og overbevisende i byrummet med en tydelig identitet og den opnår en række gode relationer til nabobygningerne og nærområdet. Det samlede indtryk af bygningens strukturelle opbygning er klart og meget overbevisende og forestillingen om visdomstrappen og lanternen synes at rumme store arkitektoniske potentialer, både hvad angår funktionalitet, oplevelser og fortællekraft. Forslaget til rumlig differentiering af undervisningslokaler og af rekreative steder understøtter indtrykket af en indlevet tilgang til opgaven. Dommerkomiteen har sympati for facadernes karnapmotiv og skalamæssig differentiering, men finder ikke at den viste version er helt arkitektonisk forløst. Facaderne og bygningens ydre fremtræden lever generelt ikke helt op til bygningens høje kvalitetsniveau i det indre. Skolen og fritidsordningen Basisområder Placering af basisområder i relation til vertikal forbindelse og fagområder er god. Indretningen af basisområderne er varieret og differentieret, men kunne byde på en højere grad af funktionsopdeling af især de store fælles områder. Tydelige rum hjælper brugerne til at orientere sig i de fysiske rammer. Anvendelsen af de skitserede indskudte dæk i basisområderne er ikke illustreret så de kan vurderes, men muligheden vil være en kvalitet. Den større loftshøjde i basisområderne giver gode rum og netop muligheden for at indskyde etager. Børn elsker at opholde sig på hemse. Indskoling og fritidsordning Der er ikke vist en fysisk sammenhæng mellem indskoling og fritidsordning, der gør det muligt at få en hensigtsmæssig fælles udnyttelse af arealerne, da de er placeret på hver sin etage. Fritidsordningen bør integreres med indskolingens basisområde til 2 fælles etager, evt. med bedre forbindelse internt. Grupperum i fritidsordningen er meget skematiske. Mellemtrin og klub Der er en god sammenhæng mellem fritidsklub og mellemtrin på forskudt etage, der giver mulighed for integration. Klubben er overordnet fint disponeret med nem adgang til værksteder. Dog er grupperum meget skematiske. Overbygning Basisområdet kunne indrettes mere varieret, med flere muligheder for forskellige former for organisering af undervisningen. Særligt midterområdet kan udnyttes bedre. Fagområder Fagområderne er generelt godt placeret i et 'fagtårn' i tæt kontakt med skolens vertikale forbindelse og basisområder. De enkelte fagområder er veldisponerede med en tydelig fagspecifik karakter og god fortolkning af skolens profil med fine virtuelle faciliteter i fagområder og basisområder. Lanternen er en fin placering og fortolkning af programmets krav til dramasal, musiksal med tilhørende faciliteter. I scienceområdet kan den decentrale lærerforberedelse og depotfaciliteter placeres bedre if.t. forberedelse af forsøgsopstillinger m.m.. Praktisk-æstetisk område har gode sammenhængende værkstedfaciliteter, dog bør depotforhold forbedres. Det kropsligt musisk område har en god sammenhæng mellem musikrum, øverum og studie. Bygningen bruges til at illustrere energiforbrug og energiproduktion, så der er gode muligheder for at inddrage børnene. Pædagogisk center har forbindelse til folkebibliotek omkring skolens hovedtrappe samt mulighed for forbindelse mellem indskoling og folkebibliotekets børnebibliotek. side 8 af 21

10 DOMMERBETÆNKNING SMÅT ER GODT Øvrige rum Administrationen er velplaceret ved skolens hovedindgang med indgang fra taghaven på p-huset. Det centrale forberedelse- og pauseområde for personalet er trukket væk fra basisområderne, dog er der skitseret lærerområder i basisområdernes fællesarealer. Underetagen synliggør skolens centrale liv i bydelen på en fin måde og skaber god kontakt til gymnastiksale, skolecafé, hjemkundskab og bibliotek. Biblioteket Projektet anviser ikke en optimal beliggenhed for det kommende folkebibliotek, - hverken i forhold til grund og til bymæssig sammenhæng. Placeringen vil kun i begrænset omfang give synlighed for passerende strøgkunder. Der er god adgang for fodgængere og cyklister. Projektet anviser en gunstig placering af biblioteket i forhold til idrætssal med adgang fra samme etage. Derimod anvises en problematisk adgang til musik/dramalokaler, der foreslås placeret øverst i bygningen. Det vil vanskeliggøre at bibliotekstilbudet kan kombineres med kulturhusfaciliteter og vil dermed besværliggøre mulighederne for at gøre det nye hus en levende del af Ørestad. Projektet giver en dårlig sammenhæng til pædagogisk center der er adskilt af den store hovedtrappe og læsegang. Ingen umiddelbar mulighed for samtænkning / integration. Biblioteket har en yderplacering i bygningen. Biblioteksrummet kan bemandes med relativt få medarbejdere og vil kunne have en acceptabel funktionalitet. Det er i den forbindelse en forudsætning at der i den videre bearbejdning indarbejdes en intern elevator i biblioteket med adgang til alle etager i biblioteket. En intern elevator er nødvendig for dels at tilbyde den nødvendige handicapadgang til etagerne og dels sikre en funktionel intern transport af fysiske biblioteksmaterialer på bogvogne m.v. Bibliotekets personalerum er placeret uden direkte dagslys og der vil skulle ske en yderligere bearbejdning, - også med hensyn til kontorfaciliteter generelt. Det foreslåede areal for biblioteket er 929 m2, men heraf 120 overflødige m2 i kælder. Samtidig muliggør projektet ikke reel samtænkning med pædagogisk servicecenter og projektet tilbyder dermed en dårlig m² -biblioteksløsning til publikum. Uderum, adgangsforhold, hierarki af uderum Analysen af uderum og beskrivelse af hierarki af uderum virker velgennemtænkt Bogstavmøblerne spredt ud i byen er en god idé, der binder by og skole sammen, mens udendørs lydeffekter virker fortænkt. Tagterrasser Terrasser på bygningen er intime og er ikke tilgængelige for udefrakommende. Overgangen mellem inde og ude virker godt, dog har indskolingen ikke egen terrasse, men skal bevæge sig ned på P-husdækket. Science er eneste fagområde med direkte adgang til egen mindre terrasse. Tag på Parkeringshus Tagdækket på P-huset viser god mulighed for anvendelse af flere aldersgrupper, også de mindste. Andre udearealer Kanalmiljøet mod syd og øst virker umiddelbart overbevisende med fin sammenhæng mellem kanal, broer og træpontoner og en skulpturel forbindelse til krattet mod øst. Pocketparken kan blive fin som det skitserede, meget varierede aktivitetsområde. Pædagogik En egentlig metaforik i denne bygning er set udefra vanskelig at bestemme. Måske er det et hotel med persienne-luksuslejligheder og åbne fælles faciliteter på alle etager? Indvendig åbner der sig dog et klarere billede af pædagogisk tilrettelagt liv. Det stort anlagte trapperum er en kombination af et lege-, være- og lærested, der med tilknyttede søjler peger både tilbage til fortiden og ind i fremtiden. Hvorvidt det i praksis er muligt at forene disse funktioner så smukt, som det fremstilles, er dog et åbent spørgsmål også når man betænker akustiske og lysmæssige forhold. Netværkstænkningen træder tydeligt frem. Der er velbeskrevne og differentieret tilrettelagte basisområder med god forståelse for børns behov for et rumligt konglomerat af åbenhed og lukkethed, integration af leg og læring, integration af klub og mellemtrin er fin, mens integrationen af indskoling og fritidsordning ikke er endeligt gennemført, lige som udnyttelsen af de fint tænkte indskudte etager desværre ikke er færdigbeskrevet. De faglige værksteder er i almindelighed velplacerede lige som placering af pædagogisk center og bibliotek er god. Den virtuelle lanterne øverst har fin signalværdi, mens forbindelsen mellem dennes dramasal / musiksal og folkebiblioteket er vanskeligere at forestille sig. side 9 af 21

11 SMÅT ER GODT DOMMERBETÆNKNING Indretningsmæssigt er svingningen mellem det afgrænsningsbare, lukkede, og det grænseoverskridende, åbne god. Dette gælder også for mange af udearealerne, fx hvad angår de udestueprægede små og intime terrasser. Men den logiske forbindelse mellem terrassernes ude og det faglige liv inde træder ikke altid tilstrækkeligt tydeligt frem. Det vurderes, at bygningens arkitektoniske metaforik ikke umiddelbart knytter an til dens pædagogiske. Det er vel tvivlsomt, om man i en viderebearbejdning kan lykkes med at skabe en profil bygningsmæssigt betragtet, der spiller virtuelt og æstetisk op til dens faktiske formål og funktioner. Der er dog rigtig mange fine detaljer i dette forslag hvad såvel inde- som udearealer angår, som med fordel kan inddrages i det videre arbejde. Teknik Bygbarhed og konstruktionsprincipper Teamets tilgang til projektet med differentierede levetider for forskellige bygningsdele synes relevant og som en god tilgang til projektet. Projektet arbejder med en stor fleksibilitet i forhold til de primære og bærende konstruktioner, som foreslås udført med søjler/plader kombineret med bobledæk. Anvendelsen af bobledæk er en relativ ny konstruktionstype med meget få referencer i Danmark, og det vurderes, at anvendelse af grøn beton kun bør indtænkes, hvor der ikke er de store krav til betonens styrke, idet usikkerheder om tilslagsmaterialer sammenholdt med anvendelse af bobledæk, bør komme projektet til gode. De lette facadepartier skal underkastes særlig opmærksomhed. Det ses som en styrke, at facaderne kan præfabrikeres som systemleverancer. Dog bør facadernes tæthed (specielt overfor vind) og de udvendige faste lameller af rørtegl hvis indflydelse på udsyn og dagslys er noget uklar - vurderes nærmere. Projektets bygbarhed vurderes generelt som middel. Der synes, at være væsentlige udfordringer i løsningen med de mange forskudte etageplaner, terrasseringen i to retninger side 10 af 21 og den indtænkte insitu støbte trappeløsning (visdomstrappen). Teamet foreslår en løsning, hvor primære rumfunktioner (bla. idrætssalen) etableres under terræn. Dette vil give betydelige udfordringer i forhold til sikring af konstruktioners tæthed og styrke mod vandtryk, og konsekvenser ved svigt kan medføre indflydelse på rummenes funktion og anvendelse. Teamet har ikke på overbevisende måde dokumenteret, at de har fokus på og styr på løsningen af tagterrassernes tæthed. Der er alene henvist til, at tagbelægninger er tagpap. Det er beskrevet at tagpappen belægges med mosser og græsser, samt betonfliser på brikker, men den primære vandtætning er ikke behandlet. Materialevalg og robusthed Teamet foreslår indvendige lette vægge med hvidmalet krydsfiner. Det er en fin løsning i forhold til fleksibilitet i forhold til evt. senere ombygninger, men synes ikke tilstrækkelig robust i forhold til den primære funktion. Gulvoverflader er en kombination af trægulve, gummigulve/linoleum, klinker samt glittet beton. Valgene synes fornuftige i forhold til slid og brug. Løsningen omkring indgangspartiet fremgår ikke klart. Installationsprincipper, drift og vedligehold Teamet fremhæver på en god måde, at behovsstyring af alle tekniske installationer er en vigtig forudsætning i forhold til at reducere energiforbruget i driftsfasen. Teamet foreslår, at naturlig ventilation anvendes i vid udstrækning bortset fra de steder hvor det lovmæssigt er påkrævet med mekanisk ventilation. Det er dommerkomiteens umiddelbare vurdering, at naturlig ventilation ikke ubetinget er velegnet i basislokaler, idet risikoen for træk er nærliggende, ligesom der kan forekomme problemer med udefrakommende støj. Teamet har i øvrigt selv peget på, at kravet til 700 ppm (CO2 koncentration) på baggrund af de foreløbige beregninger ikke kan overholdes såfremt, der alene anvendes naturlig ventilation. Dommerkomiteen er således ikke overbevist om, at valget af naturlig ventilation både i forhold til sikring af et godt indeklima samt i forhold til energiforbrug er den optimale løsning. For at reducere føringsvejene er der valgt, at etablere tre decentrale teknikrum på etagerne for den mekaniske ventilation hertil. Dette vurderes at være en god løsning. Teamet har et godt greb om principper for føringsveje af tekniske installationer. Føringsveje er fordelt over etageplanerne, og om end det medfører et ret stort antal lodrette føringsveje, synes løsningen at give gode muligheder for tilstrækkelig tilgængelighed af installationerne, samt en god fleksibilitet i driftsfasen. Forslaget ville dog stå stærkere, såfremt det var eftervist, at der også samlet set opnås kortere føringsveje med så mange lodrette skakte i en 8 etagers bygning. Såfremt der skal opereres med synlige installationer, bør dette kun (af rengørings hensyn) ske i faglokaler, hvor det synes mest oplagt at arbejde med en pædagogisk tilgang. Brand Der foreligger en gennemarbejdet brandstrategi, som overbeviser, om at de brandmæssige forhold er gennemtænkt og løst kvalificeret.

12 DOMMERBETÆNKNING SMÅT ER GODT Akustik Teamet har fremført en del teoretiske synspunkter omkring akustik, men behandler slet ikke trinlyd og luftlyd. Der er angivet i projektet, at lydbafler har en særlig gunstig effekt i forhold til de lavfrekvente områder, hvilket dommerkomiteen ikke er enig i. Der synes at være en konflikt i teamets udsagn om, at kunne udnytte de tunge konstruktioner som termisk masse og samtidig opnå et godt akustisk miljø med de krav til differentiering omkring akustik der er i skolen. Det er dommerkomiteens vurdering, at teamet vil få store udfordringer med at løse de akustiske forhold alene eller primært - med lydbafler. Dommerkomiteen stiller sig derudover tvivlende overfor om teamets valg af lette vægge med stålrigler og krydsfiner er tilstrækkeligt i forhold til luftlydisolation mellem undervisningsrum. Teamet har samlet set ikke overbevist om, at de magter at løse de akustiske forhold på en overbevisende måde. Dagslys Dagslys problematikken er kun behandlet skitsemæssigt og beskrevet som værende i overensstemmelse med kravene. Det er vanskeligt på baggrund af besvarelsen, at afgøre om dagslysforhold er tilstrækkelige set i forhold til etageplanernes funktion og den rumlige arkitektur. Bæredygtighed og energi Teamet angiver på en ret overbevisende måde integration af bæredygtighed i den pædagogiske tilgang og ser det som et hovedformål, at eleverne opdrages som bæredygtige borgere den ide er fin og teamets redegørelse på dette punkt er troværdig Derimod er teamets tekniske tilgang til bæredygtighed og miljø på et meget skitseagtig plan, og består primært af en opremsning af de standarder, inspirationskilder og nøglekilder, der findes og som allerede er nævnt i selve programmet for opgaven. F.eks. rummer teamets eksempler på særlige bæredygtighedstiltag ikke nogle overbevisende og rigtige gode ideer, dog er deres designprioritet 5 om levetider et godt og tydeligt livscyklus element Det er derfor dommerkomiteens opfattelse, at teamet ikke har overbevist om, at de vil kunne løfte den tekniske side af opgaven og på højeste niveau levere et projekt der innovativt angriber klima, bæredygtigheds- og miljøudfordringen. Kun i forhold til energimæssige overvejelser har teamet gennemarbejdet projektet på de væsentligste punkter, hvor deres forslag fremstår sobre og ærlige. side 11 af 21

13 TEAM J DOMMERBETÆNKNING Forslag Team J Arkitektur Forslagets overordnede disponering synes velargumenteret og godt studeret og rummer en række fine potentialer for en oplevelsesrig og funktionel udformning og indretning af bygningen. Bygningens interessante dynamiske snitfigur åbner for en række spændende rumlige situationer og spændingsfyldte forløb som dommerkomiteen finder interessante. Også disponeringen syd for bygningen med en række meget fine forløb af udearealer ved ankomstsituationen bør fremhæves blandt projektets styrker. Det er dog dommerkomiteens opfattelse af projektet ikke har opnået den arkitektoniske bearbejdning der kan sikre at disse intentioner i tilstrækkeligt omfang omsættes i en smuk forløst arkitektur. De fine ankomstarealer har således ingen rumlig sammenhæng med bygningens indre der forekommer for skematisk løst. Der synes generelt i projektet at mangle en indre logisk sammenhæng mellem og æstetisk stillingtagen til struktur, rum og stof. Også den arkitektoniske relation til terræn og nabobygningen forekommer at mangle en arkitektonisk bearbejdning. Bygningens ydre formår ikke at etablere sig i byrummet med en troværdighed og fortællekraft som dommerkomiteen tillægger betydning. Skolen og fritidsordningen Basisområder Der er mulighed for en god integration af indskoling og fritidsordning på etagerne, men der mangler holdområder i basisområderne og m2 både for KKFO og klub i forhold til bygherrens krav. Fagområderne Fagområderne har fået en generel karakter og mangler hver især at 'ose af det fagspecifikke'. Placering af faciliteter omkring husets vertikale forbindelse virker tilfældig. Kropsligt musisk område har ringe vertikal forbindelse og en uinspireret disponering. Science og praktisk-æstetiske faciliteter er placeret relativt spredt og der mangler illustration af faglig synergi. Praktisk æstetisk område virker uinspirerende og er traditionelt og uhensigtsmæssigt disponeret. Hjemkundskab og skolebod har god central placering if.t. hovedindgangen og skolens centrale rum. De virtuelle værksteder er udmærket placeret i studieområderne, dog er koblingen til det fagspecifikke noget uklar. Forbindelsen mellem kropsligt/musiske område og øvrige fagområder er svag. Udmærkede idéer til synliggørelse af ressourceforbrug, tekniske installationer mm. Forslag til at bygningen pædagogisk synliggør bæredygtighed er primært beskrevet i tekst. Pædagogisk Center er placeret umiddelbart over folkebibliotek i tæt forbindelse med børnebibliotek, men der er sparsom forbindelse via ét trappeløb. Pædagogisk center har karakter af 'voksenland' med ringe forbindelse til skolens fag- og basisområder. Det bør trækkes tættere på den centrale vertikale forbindelse. Øvrige rum Administration og ledelse er velplaceret ved hovedindgang mod nord. Personaleområder Der er en god sammenhæng mellem lærerforberedelse, administration og pædagogisk center, dog noget isoleret fra basis- og fagområder. side 12 af 21

14 DOMMERBETÆNKNING TEAM J Bibliotek Projektet anviser ikke en optimal beliggenhed for det kommende folkebibliotek, - hverken i forhold til grund og til bymæssig sammenhæng. Placeringen vil kun i begrænset omfang give synlighed for passerende strøgkunder. Projektet anviser en gunstig placering af biblioteket i forhold til musik/dramalokaler og idrætssal med adgang fra samme etage. Det muliggør at bibliotekstilbudet kan kombineres med kulturhusfaciliteter og vil dermed kunne medvirke til at gøre det nye hus en levende del af Ørestad. Projektet muliggør en god sammenhæng med pædagogisk servicecenter. Biblioteket har dog fået en yderplacering på 1. sal, og hele sammenhængen trænger til yderligere bearbejdning. Biblioteksrummet har en relativt god planløsning, kan bemandes med relativt få medarbejdere og vil have en god funktionalitet. Projektet har indarbejdet en intern elevator i biblioteket med adgang til alle etager i biblioteket. En intern elevator er nødvendig for dels at tilbyde den nødvendige handicapadgang til etagerne og dels sikre en funktionel intern transport af fysiske biblioteksmaterialer på bogvogne m.v. Bibliotekets personalerum er placeret godt med direkte dagslys. Der vil skulle ske en yderligere bearbejdning med hensyn til kontorfaciliteter. Der er god adgang for fodgængere og cyklister. Belægning udenfor indgang skal afklares Uderum, adgangsforhold, hierarki af uderum Hovedindgang mod nord og parkeringshusets tagdæk er velplaceret, mens indgangen mod syd har en sekundær og lukket karakter. Forbindelsen fra P-hus i forbindelse med aflevering af indskolingsbørn er kompliceret. Team J redegør omhyggeligt og skematisk for mangfoldig brug af de forskellige uderum omkring skolen de nære såvel som de, der ligger længere væk. Tagterrasser Indretningen af det store legetag er idérig med god legeværdi for børn på mellemtrinet. De små private taghaver er oplagte til undervisningsformål, men uegnede til mere fysiske aktiviteter. Tagterrasserne har generelt ringe sammenhæng med basis- og fagområder på etagerne, og specielt indskolingen har langt til uderum. Ideen med den grønne gavl mod vest virker ikke velbegrundet og er driftsmæssigt tvivlsom. Tag på parkeringsbygning Arealet rummer aktiviteter, der vil appellere til alle aldersgrupper, også indskolingsbørn, Andre udearealer Torvet mod syd med viften af broer, som giver en mangfoldighed af muligheder for ankomst fra syd, bidrager til bylivet og tilføjer en menneskelig skala i Ørestads byrum. Krattet øst for skolen foreslås inddraget, men forbindelsen via trædesten er tvivlsom. Forslaget om gynger og frugttræer i pocketparken er poetisk og samtidig realistisk. Pædagogik Bygningens metaforik nærmer sig efter dommerkomiteens mening en luksusliner lagt til kaj efter krydstogt på verdenshavene. Pædagogisk set virker det skævt, idet metaforikken på den ene side signalerer lethed, bevægelighed, det virtuelt og æstetisk flydende, hvor alle kan bevæge sig op og ned ad etagerne og blive set, mens de selv ser ud. På den anden side forestiller man sig vanskeligt et hjemsted for børn og unge i et både legende og arbejdende virksomt liv. I så fald burde man vel snarere forestille sig et ekspeditionsskib med laboratorier, værksteder, depoter af viden, mennesker i arbejdstøjet. At der så alligevel er skabt gode basisområder inderst inde med god integration af indskoling/fritidsordning, mellemtrin/ klub, udskoling/science er fint. Der er sørget for god oplevelse af både hjemlighed og udsyn ved placering af basisområder for hhv. indskoling og fritidsordning med egen terrasse og tumlesal tæt på de praktisk æstetiske værksteder, mellemtrin og klub ved skoletorv og tæt på kropsligt musiske værksteder samt overbygning tilknyttet såvel science som spisehus og taghaver, lige som pædagogisk center og bibliotek ligger naturligt integrerede for alle brugere. Alligevel forekommer valget af placering af de forskellige værksteder mindre indlysende, og det vil blive vanskeligt at etablere god faglig synergi mellem dem. Dette gælder også for placering af pædagogisk center i forhold til såvel skolens som folkebibliotekets funktioner. side 13 af 21

15 TEAM J DOMMERBETÆNKNING Forslag til hierarkiet af udearealer er velbearbejdede og inspirerende, men samtidig er det vanskeligt at se en logisk forbindelse mellem ude-/indearealer. Hjemlighed og medejerskab er begreber, der (endnu) ikke lever i denne relation. Det vurderes, at forslagets styrke ligger i stærkt inspirerende detaljer, der sagtens kan løsrives fra bygningen og dennes metaforik. Teknik Bygbarhed og konstruktionsprincipper Team J s tilgang til løsning af de konstruktionsmæssige forhold vurderes af dommerkomiteen som velgennemtænkt. Huset tænkes udført med søjler/bjælkekonstruktioner overvejende som elementer. Der kan dog stilles spørgsmålstegn ved tværstabilitet, som er noget uklar. Projektets bygbarhed vurderes generelt som middel, idet specielt facaden vurderes vanskelig at udføre. Facadeløsningerne fremstår i projektet generelt noget uklare for dommerkomiteen. Teamet foreslår en løsning, hvor primære rumfunktioner (bl.a. idrætssalen) etableres under terræn. Dette kan give betydelige udfordringer i forhold til sikring af konstruktioners tæthed, og konsekvenser ved svigt kan medføre indflydelse på skolens funktion samt driftsøkonomi. Teamet har ikke på overbevisende måde dokumenteret, hvorledes de vil løse tagterrassernes tæthed. Der er alene henvist til, at tagbelægninger er tagpap. Materialevalg og robusthed Teamet foreslår indvendige vægge som beton beklædt med træ - en løsning som, hvis den blev valgt, ville have behov for en nærmere vurdering i forhold til robusthed. Gulvoverflader er foreslået som gummigulve. Dette valg synes fint i mange områder, men der vil være områder, hvor det ikke er hensigtsmæssigt. Løsningsforslag omkring indgangsparti fremgår ikke klart. Installationsprincipper, drift og vedligehold Teamet har god fokus på behovsstyring for de respektive installationstyper. Teamet foreslår, at naturlig ventilation anvendes i opholdsarealer og frie arealer øvrige steder udføres mekanisk ventilation. Teamet har godt greb om teknikrum og principper for føringsveje af tekniske installationer. Føringsveje er fordelt over etageplanerne, hvilket synes at give gode muligheder for tilstrækkelig tilgængelighed og dermed drift og vedligehold af installationerne. Brand Den beskrevne brandstrategi for projektet virker overbevisende. Akustik Der arbejdes generelt med nedhængte akustiklofter og forslaget vurderes, at kunne opnå en tilstrækkelig og tilfredsstillende løsning på dette område med den rette bearbejdning. Der er fokus på ekstern støj. Dagslys Det er dommerkomiteens vurdering, at forslaget synes gennemarbejdet i forhold til dagslys med en god rumfordeling. Det vurderes dog, at der godt kan ske en videre bearbejdning af solafskærmningen mod syd, nord og østfacaderne. Der foreligger en dagslysberegning for en enkelt etage. Dommerkomiteen har svært ved at vurdere om denne etage er dækkende og repræsentativ for hele projektet. Bibliotekets dagslysforhold er gode. Bæredygtighed og energi Teamet har efter dommerkomiteens opfattelse begrænset de bæredygtige tiltag. Teamets besvarelse på miljøområdet er kortfattet, men rummer nogle få gode ideer ikke mindst i forhold til udnyttelse af vand og grønne elementer i byggeriet. Dommerkomiteen har vanskeligt ved at få øje på det egentlige spydspidsprojekt Hertil skal dog tilføjes, at de energi- og ventilationsmæssige betragtninger i forhold til bæredygtighed behandles og illustreres på en ret overbevisende måde samt, at teamet med en multikriteriemodel angiver deres teoretiske tekniske tilgang på en udmærket måde. Modellen rummer en række gode og særdeles brugbare pointer og er et meget fint grundlag for videre prioriteringer. Dommerkomiteen vurderer, at temaet givet vil kunne løse opgaven i relation til miljø og bæredygtighed. side 14 af 21

16 DOMMERBETÆNKNING BARGA Forslag Barga Arkitektur Med klædelig indlevelse træder bygningen frem i byrummet og uden at bemægtige sig rummet indpasser huset sig selvsikkert som bydelens nye pulserende hjerte. Bygningskroppen er holdt i en dynamisk og levende komposition af skiftevis tyngde og transparens, og den har et klart budskab til sine omgivelser: Her mødes vi i leg, udvikling og dannelse, børn og unge i alle aldre. Den fra lokalplanen udstukne ramme er elegant og differentieret behandlet og møder tydeligt overgangene til både den øvrige by og parkeringsplateauet mod nord. Et bygningsvolumen der i sin behandling klart forholder sig og understøtter de omkringliggende skalatrin, muligheder og udfordringer. Samtidig har bygningen en kunstnerisk nerve og tilgang til detaljen der viser både evne og vilje til at skabe et bygningsværk, der signalerer skole. Den beviste formleg skaber både helhed og individualitet der vil understøtte identiteten for eleven På gadeplan åbner huset sig op med bibliotek, drama og musiksal omkring et sydvendt pladsrum og den markante trappe leder herfra den besøgende højere op og indenfor til skolens torv med pædagogisk servicecenter. Her er der overskuelighed og nærhed til skolens forskellige tilbud. Fra dette indgangsplan kan vælges en indre opstigning gennem et smukt komponeret forløb, hvori en fagområderne og værksteder både praktisk og profileringsmæssigt synliggøres. Ud over den indre opstigning er der på husets østside på terrasseringen indbygget en offentlig adgang til skolens spisehus på taget gennem en arkitektonisk fortolkning af bjergbyens gadeforløb. Begge bevægelser udtrykt gennem oplevelsesrige trappeløb, der altså kulminerer på husets tag. Her samles skolen og bydelen mødes til måltider med byens skyline som bagtæppe. Bygningen tilbyder en række fine rum og rumforløb med gode lysvirkninger over gedigne materialer og det er sikret at en differentieret og fleksibel brug er mulig. Således skaber vindueskarnapperne og deres forsænkning af gulvet ved vinduet et godt skalaspring og et indlevet tilbud til husets brugere. Samlet set formår projektet at forløse ønsket om rumlig differentiering og skalatrin. Kvaliteter der gennem en yderligere bearbejdning kan forenkles og styrkes. Materialitet og komposition Bygningen udtrykt som et bevist behandlet bjergmassiv i mursten indeholder en række muligheder og krav. Den meget store detailrigdom mod sydvest bør gennemgå en behandling af hensyn til økonomi og bygbarhed/holdbarhed. Fagdommerne finder de foreslåede gule markiser som et unødigt og forstyrrende arkitektonisk element og denne funktion bør nedtones fremadrettet. Valget af mursten, fuge og vinduestype/ solafskærmning vil være helt essentielt for en understøtning af de anviste facadetemaer. Her er tale om en bygning, der i sit materialevalg har en indbygget æstetisk holdbarhed. Valg af indvendige materiale virker overbevisende og robuste. Der er tale om et samlet materialevalg med relativ høj anskaffelsesværdi, men lang levetid og fint driftsøkonomi. Dette har indgået i den samlede bedømmelse. Skolen og fritidsordning Basisområder Projektet viser en god overordnet placering af basisområder i bygningen og i relation til udearealer. Mellemtrin tættest på tagdæk til P-hus, indskoling med eget beskyttet uderum på side 15 af 21

17 BARGA DOMMERBETÆNKNING større tagterrasse og overbygning øverst i bygning ved science og spisehus. Basisområderne er veldisponerede med en tæt, varieret og oplevelsesrig struktur med mange nicher og større åbne områder, der giver mulighed for forskellige former for organisering af aktiviteterne. Indskoling og fritidsordning Der er en god sammenhæng mellem skole og fritidsordning med gode muligheder for fælles udnyttelse af arealer. Fritidsordningen har en varieret og værkstedspræget disponering og fin forbindelse til tumlesal og værkstedsfaciliteter der knytter sig til det praktisk-æstetiske fagområde. Der er let adgang til indskolingens unikke terrasse, som er et godt beskyttet udeareal for de mindste. Mellemtrin og klub Mellemtrinnet har en god placering centralt i skolen tæt ved skoletorv og kropsligt musisk område. Der er en god åben disponering som giver mulighed for et samlingssted for hele mellemtrinnet med mulighed for lektiecafé mm omkring trappen. Let adgang til taghaven på P-husets tag. Overbygning I overbygningen er der vist undervisningsområder med mulighed for større og mindre åbenhed. Dette illustrerer bygningens fleksibilitet og mulighed for ændringer. Overbygningen har en god tæt relation til det 'videns-tunge' scienceområde samt oplevelsesområdet på taget med spisehus og taghaver. Fagområder Generelt er fagområderne veldisponerede og oplevelsesrige med fagspecifik karakter og god relation til basisområder. Alle fagområder har relevante og oplevelsesrige uderum på terrasse umiddelbart udenfor på bygning. Flot centralt beliggende idrætssal og god forbindelse til musiklokaler. Musik- og dramasal skal disponeres mere oplevelsesrigt også if.t. bydelens brug af faciliteterne. De praktisk-æstetisk fagområder er oplevelsesrige og veldisponerede omkring indskolingens skolegård. Det virtuelle værksted åbnes mere if.t. det praktisk-æstetiske fagområde. Disponering af sciencefaciliteter viser en god forståelse af sammenhæng mellem de faglige discipliner. Dog kan depotforhold og sammenhæng mellem lærerforberedelse og laboratorier på plan 07 forbedres. Placering og indretning af spisehus/hjemkundskab på tagetagen giver rige muligheder for oplevelser med flere varierede terrasser til ophold. Samtidig viser projektet en god fortolkning af programmets særlige fokus på god madkultur for elever, lærere og øvrige ansatte. Der er en god sammenhæng mellem pædagogisk center, folkebiblioteket og børnebiblioteket. En flot balkon er bindeled mellem børnebibliotek og pædagogisk center, der ligger som bindeled til skolens fagområder. Forslaget har en god fortolkning af profilen både i skolens basisområder og fagområder, samt i folkebibliotek og pædagogisk center. Der vises gode muligheder for læring med virtuelle undervisningsmidler og æstetiske læreprocesser. Forslagets beskrivelse af ressourcebesparende foranstaltninger kan tydeliggøres. side 16 af 21

18 DOMMERBETÆNKNING BARGA Øvrige rum Administrationen er velplaceret centralt ved skoletorv med åben reception. Ledelsesområdet virker noget stereotypt i gentagelsen af lukkede kontorer. Det bør disponeres mere åbent. Personaleområdet er placeret centralt i forbindelse med skoletorv og tæt på mellemtrinnet. Der er placeret decentrale personaleområder på de øvrige etager. God central placering af sundhedscenteret under skolens hovedindgang, med nem adgang både for skole og bydel. Biblioteket Projektet anviser en helt optimal beliggenhed for det kommende folkebibliotek, - både i forhold til grund og bymæssig sammenhæng. Placeringen vil give gode adgangsforhold og stor synlighed også for passerende strøgkunder og dermed blive en afgørende faktor i bestræbelserne på at gøre skole og bibliotek til en levende del af Ørestad City i hovedparten af døgnets timer. Projektet anviser ligeledes en gunstig placering i forhold til musik/dramalokaler og idrætssal med adgang fra samme etage. Det muliggør at bibliotekstilbudet kan kombineres med kulturhusfaciliteter og vil dermed også medvirke til at gøre det nye hus til en levende del af Ørestad. Projektet giver en helt optimal sammenhæng med pædagogisk servicecenter, der vil muliggøre samarbejde og samtænkning over en bred front mellem folkebibliotek og servicecenter. Biblioteksrummet er flot og stort tænkt, kan bemandes med relativt få medarbejdere og vil have en god funktionalitet. Det er i den forbindelse en forudsætning at der i den videre bearbejdning indarbejdes en intern elevator i biblioteket med adgang til alle etager i biblioteket. En intern elevator er nødvendig for dels at tilbyde den nødvendige handicapadgang til etagerne og dels sikre en funktionel intern transport af fysiske biblioteksmaterialer på bogvogne m.v. Ligeledes vil der i den videre bearbejdning skulle anvises en brugbar og funktionel løsning på både handicapadgang og transport af materialer på bogvogne til de foreslåede plateauer i biblioteksrummet. Bibliotekets personalerum er placeret uden direkte dagslys og der vil skulle ske en yderligere bearbejdning, - også med hensyn til kontorfaciliteter generelt. I den videre bearbejdning skal der ske en afklaring af foyerens funktion i forhold til biblioteket. Projektet tilbyder en biblioteksløsning med mange m2 til publikum. Uderum, adgangsforhold, hierarki af uderum Hovedindgangen er placeret flot og markant, både når det gælder skole og folkebibliotek. Adgangen fra P-hus er dog noget omstændelig. Den offentlige, udvendige trappe fører hele vejen op til Spisehuset på øverste etage. På vejen passeres de hængende haver/terrasser, som således også vil være åbne for offentligheden. Det anbefales at supplere den udvendige trappe med en synlig, udvendig elevator på den direkte, nemme og hurtige vej op til mad og udsigt. Hierarkiet af uderum er godt beskrevet; alle udearealer udnyttes på og omkring bygningen. Tagterrasser Terrasserne er oplevelsesrige og varierede både mht. beplantning, belægning og aktiviteter, og alle basisområder og fagområder har direkte adgang til egne uderum. Den største tagterrasse ligger i forbindelse med indskolingen. De øvrige terrasser har god funktion som læringsrum pga. nærheden til fagområderne. Tagdæk på P-hus Arealet, kaldet Torvet, er noget skematisk udformet og bør i den videre bearbejdning tage udgangspunkt i arealets eksisterende kvaliteter og aktivitetsmuligheder for alle aldersgrupper. Andre uderum Der er vist gode nære udearealer langs kanalen mod syd, dog bør hele det mulige areal aktiveres. Placeringen af musik- og dramasal i stueplan mod sydøst giver god mulighed for at etablere udendørs scenerum og kobler livet i skolen og byen sammen. Adgang til Krattet øst for skolen er kun nævnt sporadisk og trænger til en bearbejdning i den videre projektering. Pocketparken er vist som vandhavelandskab, men bør viderebearbejdes, så udbudet af lege- og idrætsaktiviteter forøges. Tagterrasser side 17 af 21

19 BARGA DOMMERBETÆNKNING Pædagogik Bygningens metaforik: bjerglandsbyen med offentlig udvendig trappevej, indvendige trappegader med åbne balkoner som torve, nicher og indskudte etager husende et virtuelt netværk af trindelte private basisområder med tilhørende gårdhaver, fælles virtuelle faglige værksteder og offentlige rum vurderes som en meget intens og tydelig virtuel og æstetisk profilering. Brugere fra det mindste barn til den ældste borger vil kunne finde vej, finde hjem og finde ud. Der er sørget for god oplevelse af både hjemlighed og udsyn ved placering af basisområder for hhv. indskoling og fritidsordning med egen terrasse og tumlesal tæt på de praktisk æstetiske værksteder, mellemtrin og klub ved skoletorv og tæt på kropsligt musiske værksteder samt overbygning tilknyttet såvel science som spisehus og taghaver lige som pædagogisk center og bibliotek ligger naturligt integrerede for alle brugere. Bygningen signalerer på én gang hjemlighed/lukkethed og socialt varieret arbejdsliv/åbenhed, hvorfor det også vil være muligt at udnytte de varierede og hierarkiske udearealer til at underbygge metaforikken yderligere, hvilket anbefales, da ude-bjergby endnu ikke træder tydeligt og logisk frem. Det vurderes, at Barga har lagt en god og effektiv ramme for yderligere pædagogisk profilering i både virtuel og æstetisk henseende. Det vil være muligt at opleve reelt medejerskab til de ret så differentierede hjemsteder både inde og ude. De små børn kan sige dér bor jeg, allerede ved ankomsten, men de vil også nysgerrigt kunne undersøge, hvordan det er at bo for de større. Mellemtrinsbørnene, der støver mere frit rundt får pladsen til dét, og de unge kan opleve sig som både scientistisk højt hævede og omverdensorienterede deroppe. Bygningens pædagogiske værdi ligger i dette ikke blot metaforisk, men også faktisk realiserede konglomerat af leg og læring, lokalisering og globalisering, arbejdsliv og fritidsliv. Denne værdi vil forøges, dersom brugerne inddrages i en hverdagslig prægning af stederne som beboere i en bjergby med hver sine præferencer, men også med fællesskab omkring både trappen op i luftlagene og brønden ned i vandlagene. Teknik Bygbarhed og konstruktionsprincipper Dommerkomiteen vurderer, at teamets tilgang til løsning af de konstruktionsmæssige forhold er fin med anvendelse af traditionelle metoder. Huset tænkes udført med søjler/bjælkekonstruktioner overvejende som elementer. Dog vurderes det, at tværstabilitet skal granskes yderligere. Projektets bygbarhed vurderes generelt som god, men dog med væsentlige udfordringer i løsningen med den meget varierede uensartede facade, som vurderes at give betydelige udfordringer i forhold til løsning af kuldebroer og tæthed. En bearbejdning af facaden, så denne fremstår knapt så kompleks, vil være nødvendig. Teamet foreslår en løsning, hvor alene sekundære funktioner (depot og teknikrum) etableres under terræn. Volumenet under terræn er begrænset mest muligt, hvilket ses som en styrke i forslaget. Teamet har fokus på og foreslået en robust løsning omkring tagterrassernes tæthed. Materialevalg og robusthed Teamet foreslår indvendige vægge som tegl. En god og robust løsning i forhold til den primære funktion. Gulvoverflader er en kombination af trægulve, gummigulve/linoleum, klinker samt glittet beton. Valgene synes fornuftige i forhold til slid og brug. Teamet åbner op for et valg mellem træ og linoleum i basislokaler. Ved evt. valg af trægulve bør denne løsning vurderes udfra en totaløkonomisk betragtning. I den videre bearbejdning skal der redegøres nærmere for, hvordan indgangspartier tænkes løst. Installationsprincipper, drift og vedligehold Teamet har god fokus på behovsstyring for de respektive installationstyper. Teamet foreslår, at naturlig ventilation anvendes i opholdsarealer og frie arealer øvrige steder udføres mekanisk ventilation. Teamet har godt greb om teknikrum og principper for føringsveje af tekniske installationer. Føringsveje er fordelt over etageplanerne, hvilket synes at give gode muligheder for tilstrækkelig tilgængelighed af installationerne og dermed rimelige forhold i forhold til driften og vedligehold. Antallet af lodrette skakte bør overvejes reduceret. Brand I forslaget er ikke angivet en egentlig brandstrategi, men overordnet peget på to muligheder for at arbejde med brand- og flugtvejsforhold. En egentlig brandsektionering og en mere åben struktur i bygningen suppleret med sprinkling side 18 af 21

20 DOMMERBETÆNKNING BARGA og alarmsystemer. Dommerkomiteen vurderer, at forslaget i den videre bearbejdning relativt let vil kunne opnå gode og sikre løsninger omkring brandforhold. Der henvises derfor til, at dette tema bearbejdes videre i projektet. Akustik Det er dommerkomiteens vurdering, at teamet ikke virker særlig konkrete i behandlingen af akustik som emne. Teamet fremlægger ingen konkrete løsninger for hvordan man tænker akustikken håndteret udover at anføre nedhængte akustiklofter som et vigtigt element. Teamet har dog specifikt anført de relevante forhold herunder ekstern støj - som skal tages under behandling i forbindelse med den videre bearbejdning af projektet. Dagslys Teamets behandling af dagslys udmønter sig alene som generelle kommentarer, og der foreligger ingen dokumentation/beregninger for vurderingen af dagslysforholdene i bygningen. Det er vanskeligt på baggrund af besvarelsen, at afgøre om dagslysforhold er tilstrækkelige set i forhold til etageplanernes funktion. Dog vurderes det som en styrke med den varierende facade, som i nogen grad er en bevidst styring af dagslysindfaldet. Det er dommerkomiteens opfattelse, at der i sammenhæng med den generelle bearbejdning af facaderne, skal tænkes i en mere hensigtsmæssig placering af åbninger og solafskærmning, samt i udsynet som i nogen grad kompromitteres ved den viste facadeløsning. Det kan vise sig, at være nødvendigt med afskærmning på nordfacaden, hvorfor der henvises til en videre bearbejdning heraf. Teamets forslag med anvendelse af markiser til solafskærmning vurderes ikke, at være anvendeligt med tanke på de vanskelige vindforhold på stedet. En bearbejdning af solafskærmningen er derfor nødvendig. Bæredygtighed og energi Det er dommerkomiteens vurdering, at teamet har fremstillet en ret overbevisende præsentation i forhold til bæredygtighed og at de sandsynligvis både som gimmick, men også som realistisk mulighed har demonstreret en proaktiv holdning ved at inddrage en mulighed for udnyttelse af et muligt samarbejde med andre interessenter af grundvand som køle/varmemedium. Teamets angivelse af spydspidsen med henblik på opnåelse af energirammen 0 i år 2030 blev ligeledes nuanceret præsenteret ved fremlæggelsen og i materialet, og det lever således op til ambitionen om at være et spydspidsprojekt. Dette sammenholdt med at såvel deres model som deres illustrationsmateriale er meget overbevisende. Forslagets beskrivelse af ressourcebesparende foranstaltninger kan tydeliggøres. Alt i alt udviser deres tilgang til miljø og bæredygtighed en yderst professionel tilgang, og teamet er således uden for store armbevægelse overbevisende om, at de vil være i stand til at løse opgaven med en høj grad af faglighed og med mange ambitioner i forhold til bæredygtighed, energi og miljø. side 19 af 21

Midlerne til folkebiblioteket forventes bevilget ved de kommende budgetforhandlinger.

Midlerne til folkebiblioteket forventes bevilget ved de kommende budgetforhandlinger. Faktaark til pressen Byggeriets placering i Ørestad Baggrund Borgerrepræsentationen har vedtaget en fremtidig skole- og institutionsstruktur for Ørestad. Forslaget hviler på følgende grundprincipper hvad

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Ørestad Skole & Bibliotek

Ørestad Skole & Bibliotek Ørestad Skole & Bibliotek Byens Netværk 03.09.12 Tekst og foto: Mikkel Egeberg Rasmussen Ørestad Skole og Bibliotek er tegnet af KHR arkitekter, som ønskede at lave en bjerglandsby midt i Ørestad. Arkitekterne

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR MODEL 2A/2C - MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR 2A/2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A/2C St. Magleby Skole indskoling 0.-9.

Læs mere

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering udbuds- og planproces for Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg 09.10.2013 Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle lejemål. Vision På en velbeliggende grund

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

Ombygning og helhedsrenovering / Kirkebjerg Skole

Ombygning og helhedsrenovering / Kirkebjerg Skole Ombygning og helhedsrenovering / 2016 Kirkebjerg Skole En bevaringsværdig aulaskole Kirkebjerg Skole er opført i 1943 som et anlæg bestående af en markant hovedbygning med klasselokaler og en aula i tre

Læs mere

SKOLEN I SYDHAVNEN BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDHJEM (KKFO) Projekt / Nybyg - skole. Sted / Støberigade, 2450 Kbh. SV

SKOLEN I SYDHAVNEN BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDHJEM (KKFO) Projekt / Nybyg - skole. Sted / Støberigade, 2450 Kbh. SV Markant arkitektur med legepladser på alle tagflader Årets skolebyggeri 2015 v/nohr-con Juryen fremhævede skolens alsidige og sanselige indretning, RÅDGIVER FAKTABLAD Side 1/3 og åbne For rådgiveropgaven:

Læs mere

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR MODEL 2D - MODEL 2D - DRAGØR SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 07.02.2012 2D - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse

Læs mere

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5 Søndersø skole Afdeling Nordmark, december 2007 Vurdering af delparametre. Hvert af de tre projekter tildeles 3-5 point (hvor 5 er bedst). H. Skjøde Knudsen Casa Arkitekter Cowi NovoCon Creo Arkitekter

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SULSTED SKOLE FAKTA Adresse Sulsted skole Elkærvej 2 9381 Sulsted Telefon 96389200 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

RØDOVRE KOMMUNE. Rødovre Skole Revideret helhedsplan August Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning

RØDOVRE KOMMUNE. Rødovre Skole Revideret helhedsplan August Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning RØDOVRE KOMMUNE Rødovre Skole Revideret helhedsplan August 2014 Udarbejdet af: Bygningsafdelingen og Park- & Naturafdelingen Teknisk Forvaltning Bygninger A B C D E F G H I J T Østfløjen (Portbygningen)

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 VORUP SKOLE 24. VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Dagsorden. 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole. - Identitet. - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle. - Tidsplan m.

Dagsorden. 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole. - Identitet. - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle. - Tidsplan m. Dagsorden 1. Vision for Kirkebjerg (ny) Skole - Identitet - Et barns rejse på Kirkebjerg skole - én skole for alle - Tidsplan m. status 2. Byggeriet - Program - Proces - Projekt 3. Tidsplan Dagsorden Vision

Læs mere

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 GEORG BERG Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 Indledning Nærværende projekt præsenterer et forslag til udvidelse af Havdrup Hallen med en

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

NORD MODEL 2C - NORD MODEL 2C - DRAGØR NORD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR

NORD MODEL 2C - NORD MODEL 2C - DRAGØR NORD SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR MODEL 2C - MODEL 2C - DRAGØR SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4½ SPOR 2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2C Dragør Nord Indskoling 0.-5. klasse 0.-5. klasse

Læs mere

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej 4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable

Læs mere

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing

Fremtidens folkeskole ligger i Ringkøbing www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt papir Trykfarverne er baseret på vegetabilske olier Koncept: JS Media Tools www. jsdanmark.dk 524610 Trykt på officielt godkendt miljøvenligt

Læs mere

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN

AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN AALBORG KOMMUNE SKOLE OG KULTURFORVALTNINGEN VADUM SKOLE - DET FLEKSIBLE LÆRINGSMILJØ SØNDERMARKEN 29 9430 VADUM SKITSEFORSLAG 06. SEPTEMBER 2010 AaK Bygninger Rendsburggade 6, 1.sal 9000 Aalborg Moe &

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue

Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 12. januar 2017 Ny boligbebyggelse på Dalgas Avenue Dette materiale omhandler et område nær dig. Området er beliggende på den tidligere ingeniørhøjskoles arealer

Læs mere

FÆLLESSKOLEN MASTERPLAN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING DECEMBER 2012

FÆLLESSKOLEN MASTERPLAN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING DECEMBER 2012 FÆLLESSKOLEN FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN 1 FÆLLESSKOLEN HOPTRUP MARSTRUP VILSTRUP MASTERPLAN FOR SKOLENS UDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN OVERSIGTSKORT PLACERINGEN Vestbyen - friskole og fælleshus bygges i den nordvestlige del af Holstebro, skolen får her en god placering på grænsen

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASSENTOFT SKOLE 2. ASSENTOFTSKOLEN Skolevej 14, Assentoft, 8900 Randers Assentoftskolen er beliggende i udkanten af Assentoft øst for Randers by. Skolen

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN

ARKITEKTURPRIS 2015 VINDER KONGEHØJSKOLEN KONGEHØJSKOLEN Skolebygning Transformering og nybyggeri Tøndervej 90 Arkitema Architects og MOE Skolen har gjort brug af en tidligere lagerbygning, der er indrettet som et rum til leg og bevægelse. Parallelt

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

21. VESTER NEBEL SKOLE

21. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 21. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Endvidere har skolen en række nyindrettede

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER TYLSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE TYLSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Tylstrup skole Pogevej 3-5 9382 Tylstrup Telefon 99 82 40 50 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler.

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler. FORLØB - BRUGERMØDER 29. jan. KICK-OFF-MØDE Rammesætning og introduktion til arbejdet i Brugergrupperne BRUGERGRUPPE- MØDE 01 DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM 12. feb. 26. feb. 19. mar. Ved godkendelse

Læs mere

NORD MODEL 2A - NORD MODEL 2A - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 2½ SPOR KLASSE I 2 SPOR

NORD MODEL 2A - NORD MODEL 2A - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 2½ SPOR KLASSE I 2 SPOR MODEL 2A - MODEL 2A - DRAGØR SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR 2A - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A Dragør Nord Helhedsskole 0.-10.

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE TRIN MED IDENTITET LÆRERE I AFD. INDGANGE INTEGRERET DUS FÆLLESOMRÅDER Indføring af FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ Skitseforslag Marts 2010 OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien)

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien) 3. september 2009 Bilag 1 til indstilling Boligpakke 1 - Støtte til nybyggeri af almene familie- og plejeboliger på Grøndalsvænge Allé - Redegørelse for projekt, arkitektur og planlægning. Sagsnr. 2009-291147

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

RUMPROGRAM Funktions og rumprogram. Lokalebeskrivelse - oversigt

RUMPROGRAM Funktions og rumprogram. Lokalebeskrivelse - oversigt RUMPROGRAM Funktions og rumprogram Frederiksberg 08.01.2014 Lokalebeskrivelse - oversigt Se separat oversigtsskema for arealer. Det skal understreges at fordelingen mellem arealer kan ændres i detailprogrammeringen,

Læs mere

Skt. Clemens Bro. Salg af areal samt etablering af ny trappe

Skt. Clemens Bro. Salg af areal samt etablering af ny trappe Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. oktober 2017 Skt. Clemens Bro - Salg af areal samt etablering af ny trappe Salg af arealet under Skt. Clemens Bro for at skabe større

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE

DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE DOMMERBETÆNKNING: GPP DOMICIL, INTERN KONKURRENCE Ved udløb af fristen var der indkommet 8 forslag til den interne konkurrence om et nyt domicil for GPP Arkitekter A/S i eksisterende lokaler, Grønnegade

Læs mere

NOTAT. Københavns Kommune. Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret

NOTAT. Københavns Kommune. Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret NOTAT Til: Fra: Emne: Københavns Kommune By & Havn Parkeringshuset i Helsinkigade i Århusgadekvarteret Baggrund Teknik- og Miljøudvalget drøftede den 16. marts 2015 dispensationsanmodningen fra By og Havn

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur Kunstsilo Kristiansand - Kunstsiloen er Kristiansands nye varemærke. Den er transformeret og iscenesat i samhørighed med en ny bydel omkring et kulturtorv. Siloen har stor betydning for forståelsen af

Læs mere

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Behov Nyt børnehus og skoleudvidelse Børnehuset Fakta Skoleudvidelsen Fakta Etablering af nyt børnehus ved Spurvelundskolen:

Læs mere

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed REGIONSHOSPITALET - falkevej 30.04.2009 Psykiatriens Hus REGIONSHOSPITALET Indledning I forlængelse af tidligere analyser af placeringsmuligheder

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 6. DALBY SKOLE Dalbyvej 97, 6 Kolding Dalby Skole er en 2-sporet skole for årgangene. 6. klasse. Skole består i dag af en række

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er et område af et så stort omfang, at det

Læs mere

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS Proces Bygning i 3 etager Bygning i 3 etager Bygning i 4 etager Undervisning Torv Trapper, elevator etc. Diagram: Balance mellem byggeprogram, antal etager og byggegrundens geometri Nord Situationsplan

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm

Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10. 78 lejeboliger på Birkholm Sluseholmen afd. 783-0 Lejerbo Gl. Køge Landevej 26 2500 Valby Telefon 70 12 13 10 78 lejeboliger på Birkholm Historie Sluseholmen i Sydhavnen er oprindelig anlagt som et sluseanlæg af Københavns Havnevæsen

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 15. LANGÅ SKOLE LANGÅ SKOLE Gydevej 3, 8870 Langå Langå Skole er beliggende i Langå sydvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13627 elever fordelt

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Scalabygningen. Vurdering af bærende konstruktioner. Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen

Indholdsfortegnelse. Scalabygningen. Vurdering af bærende konstruktioner. Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Kommune Kultur- og Fritidsforvaltningen Scalabygningen Vurdering af bærende konstruktioner COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Sagsnr

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ELLIDSHØJ SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ELLIDSHØJ SKOLE FAKTA Adresse Ellidshøj skole Ny skolevej 2 9230 Svenstrup Telefon 99824430 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk

Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Visioner for Ny by ved St. Rørbæk Regionplanen I den første regionplan for fra 1973, blev området ved Store Rørbæk udpeget som byvækstområde første gang. Regionplan 2005 Den nye by er nu udpeget som et

Læs mere

Skovshoved Skole SKUB-projektet

Skovshoved Skole SKUB-projektet Skovshoved Skole SKUB-projektet Nyhedsbrev om ombygningen af Skovshoved Skole Marts 2009 Gentofte Kommune: Peter Boris Damsgaard Telefon 3998 8172 pbd@gentofte.dk Lene Jensby Lange Telefon 3998 8168 lejl@gentofte.dk

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Karrebæk Skole Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Karrebæk Skole

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

Skoler i Sydhavn og Ørestad

Skoler i Sydhavn og Ørestad Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Skoler i Sydhavn og Ørestad Dette notat indeholder de senest kendte bolig- og befolkningsprognoser fra Økonomiforvaltningen fra juni 2006 for henholdsvis Sydhavn og

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager.

Indstillingspunkt 2 anbefales med den ændring, at der maksimalt kan bygges i to etager. 15-03-2016 Side 5 4. ØU - Arkitektkonkurrence for Degnejorden Sagsnr.: 13/18661 Resumé: har besluttet, at der skal gennemføres en arkitektkonkurrence for udviklingen af Degnejorden. Torsdag den 11. februar

Læs mere

Indledning. Sven Karlsen skoleinspektør

Indledning. Sven Karlsen skoleinspektør 2 Indledning Ordrup Skole bliver som en del af Gentofte Kommunes SKUB- projekt udbygget, så der er plads til de mange nye elever, og den bliver ombygget, så lærere og pædagoger kan arbejde med børns læring

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

NORD MODEL 2B - NORD MODEL 2B - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR KLASSE I 2 SPOR

NORD MODEL 2B - NORD MODEL 2B - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR KLASSE I 2 SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - DRAGØR SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B Dragør Nord Helhedsskole 0.-10.

Læs mere