Speciale Projektledelse og undervisning i trafikplanlægning og trafikteknik, herunder i særlig grad trafiksikkerhed og trafikinformatik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Speciale Projektledelse og undervisning i trafikplanlægning og trafikteknik, herunder i særlig grad trafiksikkerhed og trafikinformatik"

Transkript

1 Curriculum Vitae Navn Harry Lahrmann Speciale Projektledelse og undervisning i trafikplanlægning og trafikteknik, herunder i særlig grad trafiksikkerhed og trafikinformatik Nationalitet Dansk Fødselsår 1952 Uddannelse Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Højskole, Institut for Veje, Trafik og Byplan med specialbetegnelsen: Bygningsingeniør. Afgangsopgave indenfor trafikplanlægning. Nøglekvalifikationer Har en både bred og dybtgående viden indenfor trafik- og transportsektoren med hovedvægt på trafikplanlægning og trafikteknik - herunder trafiksikkerhed trafi kinformatik. Erfaringerne er opnået igennem forskning, undervisning, rådgi vningsarbejde og ledelse. Beskæftigelsesoversigt Periode Arbejdsgiver Titel og hovedopgaver Aalborg Universitetscenter, Institut for samfundsudvikling og planlægning Sektionsleder for Trafikforskningsgruppen Lektor. Forskning og undervisning i trafikplanlægning og trafikteknik Aalborg Universitetscenter, Institut for samfundsudvikling og planlægning Lektor. Forskning og undervisning i trafikplanlægning og trafikteknik COWI Rådgivende Ingeniører AS Aalborg (deltid) Projektleder. Trafikplanlægning og trafikteknik og Aalborg Universitetscenter, Institut for samfundsudvikling og planlægning Adjunkt. Forskning og undervisning i trafikplanlægning og trafikteknik Aalborg Kommune (orlov fra Aa l- borg Universitet) Afdelingsingeniør. Leder i Teknisk Forvaltning af Vej- og Trafikafd e- lingen. 17

2 Vejdirektoratet, Se kretariatet for Sikkerhedsfremmende Vejforanstaltninger. Civilingeniør. Rådgivning samt forskning og udvikling i trafiksi k- kerhed, trafiksanering og trafikteknik. Udvalgte arbejdsopgaver På Aalborg Universitet Forskning: Leder af forskningsprojektet IN FATI Intelligent Farttilpasning. Leder af Trafikforskningsgruppens del af forskningsprojektet FORTRIN Forskning i Trafikinformatik Vejleder for Ph..D. projekt indenfor vej- og stinetsplanlægning Vejleder fpr 2 Ph.D. projekter indenfor trafiksikkerhed Vejleder for Ph.D. projekt indenfor Intelligente Transportsystemer Arbejder med emnet trafiksanering/fartdæmpning, herunder alternative udformninger af bump. Arbejder med cyklisters sikkerhed Arbejder med borgerinddragelse og brugerundersøgelser via webbaserede spørgeskemaer Har gennemført Projekt CykelBus ter, hvor det undersøges om trafikanters transportmiddelvalg kan ændres fra bil til cykel ved "gulerodsmetoden Har gennemført et projekt omkring design af prisbillige cykelstier Har gennemført et projekt omkring effekt af sortpletbekæmpelse Har gennemført et projekt omkring effektvurdering af trafiksaneringer. Initiativtager til og arrangør af Trafikdage på Aalborg Universitet. Initiativtager til forskningsprogrammet "Transport og Byplan", Undervisning: - 2 -

3 Ansvarlig for civilingeniørspecialiseringen i Veje og Trafik på bygge - og anlægssektoren Underviser på en række af kurser på bygge - og anlægssektoren, herunder også på specialiseringen i veje og trafik Vejledning på civilingeniøruddannelsen i Veje og Trafik. Vejledning på civilingeniøruddannelsen i planlægning Kursusleder på kurset "Grundlæggende Trafikteknik" og Grundlæggende trafi kplanlægning indenfor Ve jsektorens Efteruddannelse Medforfatter til og medredaktør af lærebogen: Vejtrafik, trafikteknik og trafi k- planlægning Polyteknisk Forlag, Lyngby Medlem af studienævnet for Bygge - og anlægssektoren på Aalborg Universitet. Ledelse Afdelingsleder i Aalborg kommune Mangeårig faggruppekoordinator for Trafikforskningsgruppen og nu sektionsleder samme sted Medlemskab Styregruppen for Nordisk Transportforskning (NTF) Trafikministeriets cykelidégruppe Trafikministeriets dialogforum for trafiksikkerhed Evaluator for Kommunikationsforskningsberedningen i Stockholm på ansøgninger om støtte til trafiksikkerhedsforskning Censor på DTU Nordisk Vejteknisk Forbunds Udvalg 53 - Transportinformatik Det Offentlige Forskningsudvalg for Byer og Byggeri Bestyrelsen for den fagtekniske gruppe "Nordjyske Planlæggere" under Ingeniørforeningen i Danmark. Publikationsliste 1. Lahrmann, Harry, Rundkørsler, -trafiksikkerhed, -geometrisk udformning, -kapacitet, Vejdirektoratet, Se -kretariatet for Sikkerhedsfremmende Vejforanstaltninger, Kjærsgaard, Erik og Lahrmann, Harry, Skolepatruljeblink, en undersøgelse af skolepatruljeblinks effekt på bilernes hastighed, I Dansk Vejtidsskrift nr. 4, Bang, Henning og Lahrmann, Harry, Trafiksanering, Udformning af stilleveje og opholds- og legeområder, -råd og eksempler, Vejdirektoratet, Sekretariatet for Sikkerhedsfremmende - 3 -

4 Vejforanstaltninger, Lahrmann, Harry, EMIL, Effekt af miljøprioriteret gennemfart, Uheldsanalyse, føruheld, Vejdirektoratet, Lahrmann, Harry, Systematisk uheldsbekæmpelse i Silkeborg, Silkeborg kommune og Vejdirektoratet, Clausen, Niels Ulrich og Lahrmann, Harry, Lokale kampagner om trafiksignaler, i Dansk Vejtidsskrift, nr Lahrmann, Harry, Trafiksanering/fartdæmpning - hvor står vi?, i Dansk Vejtidsskrift nr. 6, Lahrmann, Harry og Mathiasen, Per, Bumpudformning i Dansk Vejtidsskrift nr. 9, Lahrmann, Harry; Er sortpletbekæmpelse vejen frem?; i DAnsk Vejtidsskrift, nr Lahrmann, Harry og Nyrup Henrik, Evaluering af trafiksanering på hovedlandevej 463 i Egense, Vejdirektoratet v/nordjyllands amt, Lahrmann, Harry og Nyrup Henrik, Evaluering af cykel- og kantbaner gennem byer i Nordjyllands amt, notat om resultater af spørgeskemaundersøgelser blandt beboere i Gerå og Hornum, Vejdirektoratet v/nordjyllands amt, Lahrmann, Harry og Nyrup Henrik, Evaluering af cykel- og kantbaner gennem byer i Nordjyllands amt, notat om undersøgelse af motorkøretøjers tværsnitsplacering i Gerå og Hornum, Vejdirektoratet v/nordjyllands amt, Lahrmann, Harry og Nyrup, Henrik, Forsøg med bump, -evaluering ved spørgeskemaundersøgelser, Dansk Vejtidsskrift nr. 1, Lahrmann Harry, Säkerhetseffekter av blackspot-åtgärder i tre län i Danmark I proceedings fra VTI's ock KFB's Forskardager, Linköping : VTI, 1994, s Lahrmann, Harry, Design of Low-cost Cycle Tracks. Proceedings from the International Symposium on Nonmotori-zed Transportation, Beijing, may Ren, Fution ; Liu, Xiaoming (eds.). Beijing : Beijing. Polytechnic University, 1994, pp Lahrmann, Harry, Vejkryds og rundkørsler, i Vejtrafik, trafikteknik og trafikplanlægning, Lahrmann, Harry og Leleur, Steen (red), Polyteknisk Forlag, Lyngby Kjems, Erik og Lahrmann, Harry, Cyklisters sikkerhed i kryds, i Dansk Vejtidsskrift, nr. 3, Lahrmann, Harry, Cykelbaner med asfaltvulst; et forsøg med udvikling af et prisbilligt alternativ til cykelstier; i proceedings fra Trafikdage på Aalborg Universitet 94; Lahrmann, Harry ; Pedersen, Leif Hald (red.) ISP-skriftserie ; Nr. 132 ; Aalborg Universitet, Kjems, Erik og Lahrmann, Harry, 1. præmie besvarelse i konkurrencen :Cyklisters sikkerhed i kryds, i Cyklisters sikkerhed i kryds, - præmierede forslag, Lahrmann, Harry (red.), ISP-Skriftserie ; nr. 169, Aalborg Universitet, Lahrmann Harry og Lohmann-Hansen, Anker, Busstrejke i Esbjerg ; de busrejsendes ændrede transportmønster som følge af den totale busstrejke i Esbjerg i foråret I proceedings fra Trafikdage på AUC'95 (red) Lahrmann, Harry og Pedersen, Leif HalD, Bd. 2, s ISP- Skriftserie ; nr. 159, Aalborg Universitet, Lahrmann, Harry; Lohmann-Hansen, Anker; CykelBus'ter projektet fra Århus, effektundersøgelser; i proceedings fra Trafikdage på Aalborg Universitet 9 5, Lohmann-Hansen, Anker (red.) ISP- Skriftserie ; nr. 159, Aalborg Universitet; Lahrmann, Harry; Flere uafhængige effektundersøgelser ønskes; i Dansk Vejtidsskrift nr Krogsgaard, Hanne og Lahrmann, Harry. Borgernes mening om den 3. Limfj ordsforbindelse, -en - 4 -

5 opinionsundersøgelse, ISP s Skriftserie nr. 198, Aalborg Universitet, Lahrmann, Harry, Cykelbaner med asfaltvulst, Et forsøg med udvikling af et prisbilligt alternativ til cykelstier, ISP-Skriftserie, nr. 202, Aalborg Universitet, ISBN Lahrmann, Harry og Lohmann-Hansen, Anker, The Bikebus'ters Project in Århus, proceedings from International Bicycle Conference, Fremantle, Western Australia, ISBN Lohmann-Hansen, Anker; Lahrmann, Harry Cykelbus'ter projektet i Århus; i proceedings fra Trafikdage på Aalborg Universitet'96; Lahrmann, Harry ; Pedersen, Leif Hald (red.); Aalborg Universitet, Bonde, Jørgen, Lahrmann, Harry og Lohmann-Hansen, Anker og, The Bike Bus ter Project in Århus, Proceedings from the Velo City 10th International Bicycle Planning Conference, Resinger, Hildegard (red.) Barcelona September Lahrmann, Harry og Lohmann-Hansen, Anker, CykelBuster projektet i Århus, resultater, konklusioner og perspektiver. I proceedings fra Trafikdage på Aalborg Universitet 97, Lahrmann, Harry og Pedersen, Leif Hald (red.). (ISP-Skriftserie nr. 209;) Aalborg Universitet, Lahrmann, Harry og Lohmann-Hansen, Anker, A Sustainable Transort System - From Cars to Bicycles via Incentive Motovation. In proceedings from The 3rd International Conference, Civil Engineering and Environment; Juskevicius, P.; Kamaitis, I. Z. ; Mateckis, H. K. J. ; Sakalauskas, K. (red.) Vilnius Technical University, Lithuania, Lahrmann, Harry, Bumpudformning - en diskussion af Trafikministeriets cirkulære af 1. juli 1997 om udformningaf hastighedsdæmpende bump, i proceedings fra Trafikdage på Aalborg Universitet 98, Lahrmann, Harry ; Pittelkow, Anette (red.) Aalborg Universitet, Lahrmann, Harry ; Lohmann-Hansen, Anker; Ændring af transportmiddelvalg fra bil til cykel, - virker "gulerodsmetoder"?; i proceedings fra Velo Borealis'98, juni 1998; Johansen, Knut August (red.); Statens vegvesen, Trondheim kommune, Lahrmann, Harry; Pittelkow, Anette; Kildebogaard, Jan ; Nielsen, Johan; Workshop om roadpricing; i proceedings fra Trafikdage på Aalborg Universitet'99; Lohmann-Hansen, Anker; Pittelkow, Anette (red.); ISP-Skriftserie ; nr. 238; Aalborg Universitet, Hovgesen, Henrik Harder; La hrmann, Harry; Lohmann-Hansen, Anker; Stephansen, Maria Helledi; Evaluering af CykelBus'ter projektet, Rekruttering af CykelBus'tere fra januar til marts 1995; ISP-Skriftserie, nr. 242; Aalborg Universitet; Hovgesen, Henrik Harder; Lahrmann, Harry; Lohmann-Hansen, Anker; Stephansen, Maria Helledi; Evaluering af CykelBus'ter projektet, Førundersøgelse: Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen før projektstart, april 1995 ; ISP-Skriftserie, nr. 243; Aalborg Universitet; Hovgesen, Henrik Harder; Lahrmann, Harry; Lohmann-Hansen, Anker; Stephansen, Maria Helledi; Evaluering af CykelBus'ter projektet, Sommerundersøgelse: Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen efter projektforløbets sommerperiode, oktober 1995; ISP-Skriftserie, nr. 244; Aalborg Universitet; Hovgesen, Henrik Harder; Lahrmann, Harry; Lohmann-Hansen, Anker; Stephansen, Maria Helledi; Evaluering af CykelBus'ter projektet, Vinterundersøgelse: Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen efter projektforløbets vinterperiode, maj 1996; ISP-Skriftserie, nr. 245; Aalborg Universitet; Hovgesen, Henrik Harder; Lahrmann, Harry; Lohmann-Hansen, Anker; Stephansen, Maria Helledi; Evaluering af CykelBus'ter projektet, Efterundersøgelse: Resulteter fra spørgeskema

6 undersøgelsen et år efter projektforløbet, maj 1997; ISP-Skriftserie, nr. 246; Aalborg Universitet; Hovgesen, Henrik Harder; Lahrmann, Harry; Lohmann-Hansen, Anker; Stephansen, Maria Helledi; Evaluering af CykelBus'ter projektet, Referencegruppe: Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen af en referencegruppe, oktober 1998; ISP-Skriftserie, nr. 247; Aalborg Universitet; Hovgesen, Henrik Harder; Lahrmann, Harry; Lohmann-Hansen, Anker; Stephansen, Maria Helledi; Evaluering af CykelBus'ter projektet, Helbredsundersøgelse: Resultater fra helbredsundersøgelser, april 1995, oktober 1995 og marts 1996; ISP-Skriftserie, nr. 248; Aalborg Universitet; Lahrmann, Harry; Lohmann-Hansen, Anker; Madsen, Jens Christian O.; Evaluering af CykelBus'ter projektet, Kørebøger - detaljerede analyser af CykelBus'ternes faktiske transportadfærd; ISP-Skriftserie, nr. 250; Aalborg Universitet; Hovgesen, Henrik Harder; Lahrmann, Harry; Lohmann-Hansen, Anker; Stephansen, Maria Helledi; Evaluering af CykelBus'ter projektet Kørselsregnskab: Analyser af CykelBus'ternes faktiske brug af bil, bus og cykel; ISP-Skriftserie, nr. 251; Aalborg Universitet; Lahrmann, Harry; Lohmann-Hansen, Anker; Cykelbus'ter projektet i Århus; i proceedings fra Trafikdage på Aalborg Universitet'97, Lahrmann, Harry (red); Christensen, Anette (red.); ISP- Skriftserie nr. 209; Aalborg Unive rsitet, Lahrmann, Harry; Lohmann-Hansen, Anker; Madsen, Jens Christian O.; CykelBus'ters; i Transportrådets Nyhedsbrev nr , København, Lahrmann, Harry; Lohmann-Hansen, Anker; Madsen, Jens Christian O.; CykelBus'ters effekter på kort og langt sigt; i Sammenfatning af indlæg på Cykelkonference 2001; Krag, Thomas (red), Trafikminesteriet, København, Lahrmann, Harry; Lohmann-Hansen, Anker; Madsen, J ens Christian O.; CykelBus'terprojektet i Århus, Fra bil til cykel eller bus med positive virkemidler projektevaluering, Notat nr , Transportrådet, København, Lahrmann, Harry; Nielsen, Malene Kofoed, Evaluering af MUSHROOM bump i Vilsted, Nordjyllands amt, Lahrmann, Harry; Boroch, Teresa; Madsen, Jesper Runge; Intelligent Speed Adaptation Development of a GPS Based ISA-system and Field Trail of The System With 24 Test Drivers; in proceedings from 8 th Wold Congress on Intelligent Transport Systems Sydney 30 September 4 october 2001; ITS-Australia; Melbourne; Lahrmann, Harry, Er GPS-signalerne stabile over tid? Kan GPS-signalerne modtages overalt?, I Trafik og kørselsafgifter: konsensuskonference afholdt af Teknologirådet i samarbejde medtransportrådet, Slutdokument og ekspertindlæg fra konsensuskonference den 30. marts 2. april 2001, København: Teknologirådet, ISBN: Madsen, Jens Chr. Overgaard, Lahrmann, Harry og Lohmann-Hansen, Anker, BikeBus ters From Car to Bike and Busses in Aarhus; In proceedings from Conference on Sustainable Transport, April , Aarhus, Denmark, Thr North Sea Commission; 50. Madsen, Jens Chr. Overgaard, Lahrmann, Harry; Webbaserede Spørgeskemaer i Transportundersøgelser; i Proceedings fra Trafikdage på Aalborg Universitet 2002, Lahrmann, Harry, (red).; Nielsen, Johan, (red.); ISP-Skriftserie, nr. 283, Aalborg, 2002, ISBN:

7 (bd. 1-3). 51. Lahrmann, Harry; Intelligent Speed Adaptation A web-based survey of the Danes attitude to ISA and road safety; in proceedings from the e-safety Congress September 2002 Lyon, France; ERTICO-ITS Europe; Brussels, Belgium; Lahrmann; Harry; ITS skal fremmes, Månedens synspunkt i Dansk Vejtidsskrift, nr. 10, 2002 Redaktion af publikationer 53. Lahrmann, Harry, (red). ; Pedersen, Leif Hald, (red.) Proceedings fra Trafikdage på Aalborg Universitet 94 ISP-Skriftserie, nr. 132, Aalborg, Lahrmann, Ha rry (red); Leleur, Steen (red), Vejtrafik : Trafikteknik & Trafikplanlægning, Polyteknisk Forlag, 1994, andet oplag Lahrmann, Harry (red); Konkurrensen Cyklisters sikkerhed i kryds, - præmierede forslag; ISPskriftserie nr. 169, Aalborg Universitet, Lahrmann, Harry, (red).; Pedersen, Leif Hald, (red.) Proceedings fra Trafikdage på Aalborg Universitet 96 ISP-Skriftserie, nr. 188, Aalborg, Lahrmann, Harry, (red).; Pedersen, Leif Hald, (red.) Proceedings fra Trafikdage på Aalborg Universitet 97 ISP-Skriftserie, nr. 209, Aalborg, Lahrmann, Harry, (red).; Pittelkow, Anette, (red.) Proceedings fra Trafikdage på Aalborg Universitet 98 ISP-Skriftserie, nr. 227, Aalborg, Lahrmann, Harry, (red).; Nielsen, Johan, (red.) Proceedings fra Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 ISP-Skriftserie, nr. 255, Aalborg, Lahrmann, Harry, (red).; Nielsen, Johan, (red.); Proceedings fra Trafikdage på Aalborg Universitet 2002 ISP-Skriftserie, nr. 283, Aalborg, 2002, ISBN: (bd. 1-3)

Curriculum Vitae. Navn, titel Nationalitet. Fødselsår 1952 Uddannelse. Nøglekvalifikationer. Beskæftigelsesoversigt

Curriculum Vitae. Navn, titel Nationalitet. Fødselsår 1952 Uddannelse. Nøglekvalifikationer. Beskæftigelsesoversigt Curriculum Vitae Navn, titel Nationalitet Harry Lahrmann, lektor Dansk Fødselsår 1952 Uddannelse Nøglekvalifikationer 1978. Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Højskole, Institut for Veje, Trafik og Byplan

Læs mere

Studieophold hos TØI

Studieophold hos TØI Studieophold hos TØI Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved Aalborg Universitet Fagmøde i Afdeling for Sikkerhed og Miljø Transportøkonomisk institutt Tirsdag den

Læs mere

TRAFIKDAGE PÅ AALBORG UNIVERSITET

TRAFIKDAGE PÅ AALBORG UNIVERSITET TRAFIKDAGE PÅ AALBORG UNIVERSITET Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet Call for Papers www.trafikdage.dk 23.-24. august 2010 Trafikdage på Aalborg Universitet Trafikforskningsgruppen på Aalborg

Læs mere

INFATI.DK En hjemmeside og et webbaseret spørgeskema

INFATI.DK En hjemmeside og et webbaseret spørgeskema INFATI.DK En hjemmeside og et webbaseret spørgeskema FORELØBIG UDGAVE Notat 5 Erik Jensen Harry Lahrmann Malene Kofod Nielsen Jørgen Raguse INFATI.DK En hjemmeside og et webbaseret spørgeskema Aalborg

Læs mere

Midteradskillelse på landevej 447, Vestbjerg-Hjørring

Midteradskillelse på landevej 447, Vestbjerg-Hjørring Midteradskillelse på landevej 447, Vestbjerg-Hjørring Ph.d.-studerende Michael Sørensen, AAU, Trafikforskningsgruppen, michael@plan.aau.dk Adjunkt Jens Christian Overgaard Madsen, AAU, Trafikforskningsgruppen,

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard. Publication date: 2014 Aalborg Universitet NOTAT - Projekt Cykeljakken Lahrmann, Harry Spaabæk; Madsen, Jens Christian Overgaard Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg

Læs mere

Spar på Farten Kommerciel i Vejle de første resultater. Niels Agerholm Civilingeniør, Ph.D. studerende Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet

Spar på Farten Kommerciel i Vejle de første resultater. Niels Agerholm Civilingeniør, Ph.D. studerende Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Spar på Farten Kommerciel i Vejle de første resultater Civilingeniør, Ph.D. studerende Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Agenda Hvad er ISA ISA-systemet Projektets opbygning Undersøgelsesdesign

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene Struktur, fremstilling og publicering Lærebøger - følgegruppen Deltagere (15) Adriaan Schelling, Lektor, civilingeniør, Ingeniørhøjskolen i København Bjarne Bo

Læs mere

Er GPS teknologien moden til roadpricing v/ lektor Harry Lahrmann Trafikforskningsgruppen Institut for Planlægning Aalborg Universitet

Er GPS teknologien moden til roadpricing v/ lektor Harry Lahrmann Trafikforskningsgruppen Institut for Planlægning Aalborg Universitet Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del Bilag 39 Offentligt TRAFIKFORSKNINGSGRUPPEN TRAFIKFORSKNINGSGRUPPEN Er GPS teknologien moden til roadpricing v/ lektor Harry Lahrmann Trafikforskningsgruppen Institut

Læs mere

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 - Af Anette Pittelkow, Anker Lohmann-Hansen, Harry Lahrmann, Jan Kildebogaard og Johan Nielsen. Keywords - dansk: kørselsafgifter, afgifter,

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan for København

Trafiksikkerhedsplan for København Trafiksikkerhedsplan for København af ingeniør Caroline Eiler Gotved og sektionsleder Claus Rosenkilde Vej & Park, Københavns Kommune Kort sammenfatning Københavns Kommune har i samarbejde med Københavns

Læs mere

Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren

Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren Center for flere ingeniører til trafik- og anlægssektoren Jens E. Pedersen Sekretariatschef Viadania og VEJ-EU 1 09-11-2012 Etableret i 1980 af vejsektoren Bestyrelse fra sektoren Non-profit uddannelsesforening

Læs mere

Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken

Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken Bluetooth detektorer som ny cost efffektiv sensor i vejtrafikken Forfattere: Harry Lahrmann Aalborg Universitet lahrmann@plan.aau.dk Kristian Skoven Pedersen Grontmij-Carl Bro KristianSkoven.Pedersen@grontmij-carlbro.dk

Læs mere

INFATI Mapmatching. Notat 3. Jens Juhl, Aalborg Universitet

INFATI Mapmatching. Notat 3. Jens Juhl, Aalborg Universitet INFATI Mapmatching Notat 3 Jens Juhl, Aalborg Universitet INFATI Mapmatching Aalborg Universitet Trafikforskningsgruppen Oktober 2001 Udgiver/bestilles hos Trafikforskningsgruppen Institut for Samfundsudvikling

Læs mere

Lars Gemzøe, associate partner Gehl Architects. Bløde cykelbyer

Lars Gemzøe, associate partner Gehl Architects. Bløde cykelbyer Lars Gemzøe, associate partner Gehl Architects Bløde cykelbyer Nye udfordringer Sundhed og fedmeepidemi Mobilitet og trængsel Miljøet og global opvarmning Gå Cykle Offentlig transport Byrum Bæredygtig

Læs mere

Cykelstiers trafiksikkerhed - en før-efterundersøgelse af 48 nye cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt

Cykelstiers trafiksikkerhed - en før-efterundersøgelse af 48 nye cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt Cykelstiers trafiksikkerhed - en før-efterundersøgelse af 48 nye cykelstiers sikkerhedsmæssige effekt Forfattere: Niels Agerholm, hyttel-agerholm@stofanet.dk Sofie Caspersen, scas01@plan.aau.dk Harry Lahrmann,

Læs mere

Velkommen til. Grundkursus i vej- og trafikteknik. Vejteknik. Kursusgang 4 - B3/IFS

Velkommen til. Grundkursus i vej- og trafikteknik. Vejteknik. Kursusgang 4 - B3/IFS Velkommen til Grundkursus i vej- og trafikteknik Vejteknik i byen Velkommen til Vejteknik - Hvem er jeg? Navn: Erik Kjems Uddannet på AAU, Konstruktion, spec. Offshore Vejingeniør i amtet (1988 1991) Ph.d.

Læs mere

Gladsaxe COWI Kommune

Gladsaxe COWI Kommune Gladsaxe COWI Kommune Trafikdage AUC 96 Hastighedsplanlægning i Gladsaxe Paper af: Emnerelation: Indholdsklassificering: Ivan Christensen, Gladsaxe Kommune, Vej- og forsyningsafdelingen Karen Marie Lei,

Læs mere

INFATI Brugertest - effekt og accept

INFATI Brugertest - effekt og accept INFATI Brugertest - effekt og accept Notat 6 Malene Kofod Nielsen og Teresa Boroch INFATI Brugertest effekt og accept Aalborg Universitet Trafikforskningsgruppen Oktober 2001 Udgiver/bestilles hos Trafikforskningsgruppen

Læs mere

Kontaktliste BVU*net 01.07.2011 Navn Institution Position/arbejdsopgaver Telefon Email Til stede 13.01.2011

Kontaktliste BVU*net 01.07.2011 Navn Institution Position/arbejdsopgaver Telefon Email Til stede 13.01.2011 Koordineringsrådet: Elsebeth Terkelsen AAA/EVAA Arkitektskolen Aarhus, Efter- og Videruddannelsen Leder af Efteruddannelsen, Arkitekt MAA 8936 0150 Elsebeth.terkelsen@aarch.dk Lars Klint Kunstakademiets

Læs mere

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer

Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Nye idéer til reduktion af vejstøj i byer Af Seniorforsker Hans Bendtsen, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut Civilingeniør Lene Nøhr Michelsen, Vejdirektoratet, Planlægningsafdelingen Can. tech. soc.

Læs mere

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser

CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Session: Trafik og miljø i byer CykelBus'ter projektet fra Århus - effektundersøgelser Af Lektor Harry Lahrmann og Lektor Anker Lohmann-Hansen Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet 200 århusianske

Læs mere

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse?

Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Nye kompetencekrav i transporterhvervet nye veje til udvikling af disse? Forfatter: Lars Dagnæs, Institut for Transportstudier Emneplacering: Godstransport og Logistik, transportknudepunkter Indledning

Læs mere

Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter

Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter Effekter af Miljøprioriterede Gennemfarter v. Ole Rosbach, Vejdirektoratet og Jesper Mertner, COWI 1 Indledning Vejdirektoratet ønsker at opsamle erfaringer med trafiksaneringer af hovedlandeveje gennem

Læs mere

Referat af Workshop om Hastighedsplanlægning i Danmark

Referat af Workshop om Hastighedsplanlægning i Danmark Referat af Workshop om Hastighedsplanlægning i Danmark - Indlæg og diskussioner på Trafikdage 2000 - Af Lárus Ágústsson og Trine Bunton Nielsen. Indledning Workshoppen indledtes med fire korte oplæg, hvor

Læs mere

Bilisters hastighed på gennemfartsveje i mindre danske byer

Bilisters hastighed på gennemfartsveje i mindre danske byer Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 13-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune

Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Arbejde-Bolig-Cykel-projektet i Aalborg Kommune. Civilingeniør Henrik Nyrup, Aalborg Kommune Indledning. I Regeringens Transporthandlingsplan fra 1993 "Trafik 2005" fremhæves cyklen som et miljøvenligt

Læs mere

Udvalg: Strategisk planlægning

Udvalg: Strategisk planlægning Torfinn Larsen er ordførende/formand for det danske og nordiske NVF udvalg: Strategisk planlægning. Afdelingsleder Torfinn Larsen Vejdirektoratet Vej og trafikplanafdelingen Niels Juels Gade 13 DK 1059

Læs mere

Landdistrikternes Transportbehov

Landdistrikternes Transportbehov Et LAG Favrskov projekt Civilingeniør, Adjunkt Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Agenda Hvad Hvem Projektoversigt Hvordan går det på landet? Hvordan er det på landet i Favrskov? Foreløbige resultater

Læs mere

Intelligent Farttilpasning som en del af værktøjskassen for bedre trafiksikkerhed? - erfaringer og anbefalinger med baggrund i projekt Spar på Farten

Intelligent Farttilpasning som en del af værktøjskassen for bedre trafiksikkerhed? - erfaringer og anbefalinger med baggrund i projekt Spar på Farten Intelligent Farttilpasning som en del af værktøjskassen for bedre trafiksikkerhed? - erfaringer og anbefalinger med baggrund i projekt Spar på Farten v/ Niels Agerholm, Aalborg Universitet Disposition

Læs mere

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune

Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej. - et trafikpuljeprojekt. Af Claus Rosenkilde, sektionsleder. Vej & Park, Københavns Kommune Ældres sikkerhed på Frederikssundsvej - et trafikpuljeprojekt Af Claus Rosenkilde, sektionsleder Vej & Park, Københavns Kommune Før ombygning Efter ombygning Frederikssundsvej er Københavns Kommunes længste

Læs mere

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen

AALBORG CYKELBY. Nordjyske Planlæggere 21/1-2010. Civilingeniør. Malene Kofod Nielsen. Teknik- og Miljøforvaltningen AALBORG CYKELBY Nordjyske Planlæggere 21/1-2010 Civilingeniør Malene Kofod Nielsen Teknik- og Miljøforvaltningen Fakta for Aalborg 196.000 indbyggere 1.144 km2 450 km cykelsti StorAalborg: 120.000 indbyggere

Læs mere

Hvilke virkemidler og initiativer mener du er de vigtigste at prioritere/benytte i forbindelse med udviklingen af fremtidens transportsektor?

Hvilke virkemidler og initiativer mener du er de vigtigste at prioritere/benytte i forbindelse med udviklingen af fremtidens transportsektor? Baggrund om IDAs trafikundersøgelse Undersøgelsen er gennemført af Ingeniørforeningens analyseafdeling, og blev afsluttet 11. oktober 2006. Deltagerne i undersøgelsen er medlemmerne (ca. 1000 i alt) af

Læs mere

Brugen af Geografiske Informationssystemer til effektundersøgelse af Intelligent Fart tilpasning i Danmark

Brugen af Geografiske Informationssystemer til effektundersøgelse af Intelligent Fart tilpasning i Danmark Brugen af Geografiske Informationssystemer til effektundersøgelse af Intelligent Fart tilpasning i Danmark Niels Agerholm Ph.d. fra 2011 og civilingeniør fra 2005 ved Aalborg Universitet. Han arbejder

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune

40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater. Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 40 km/t hastighedszoner i Gladsaxe Kommune - erfaringer og resultater Af Martin Kisby Willerup Gladsaxe Kommune 1. Resumé Gladsaxe Kommune søgte og modtog i 1998 støtte på 740.000 kr. fra Vejdirektoratets

Læs mere

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen RailTech DTU Historie om BaneBranchen Tidligere stod DSB skole for uddannelse indenfor jernbanen. Situationen i slutningen af 2007: Spredning af kompetencer

Læs mere

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk

Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Arkitekter og Planlæggere AS Hovedkontor Frederiksdal. Beder Landevej 2 DK-8330 Beder Tel 8693 6266. Fax 8693 7893. e-mail Beder@MGarkitekter.dk Afdeling Gothersgade 35 DK-1123 København K Tel 3391 6266.

Læs mere

Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data

Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data Køretider, belastningsgrader og forsinkelser i kryds beregnet ud fra Floating Car Data Kristian Torp torp@cs.aau.dk Institut for Datalogi Aalborg Universitet Harry Lahrmann lahrmann@plan.aau.dk Trafikforskningsgruppen

Læs mere

Fremtidens byudvikling i Østjylland ( ) ( ) Arealanvendelsesmodellering i GIS. M M f c M f c. i j ij

Fremtidens byudvikling i Østjylland ( ) ( ) Arealanvendelsesmodellering i GIS. M M f c M f c. i j ij Fremtidens byudvikling i Østjylland ( ) V = g M f c i j ij j F ij j ( ) ( ) Arealanvendelsesmodellering i GIS M M f c = g M f c i j ij j ij Agenda Byudviklingstendenser i udlandet Byudviklingen i Østjylland

Læs mere

Trafiksikkerhedsinspektion - Fra ulykkesbaseret til ikke ulykkesbaseret udpegning

Trafiksikkerhedsinspektion - Fra ulykkesbaseret til ikke ulykkesbaseret udpegning Trafiksikkerhedsinspektion - Fra ulykkesbaseret til ikke ulykkesbaseret udpegning Forsker Michael Sørensen Transportøkonomisk institutt Nordisk Trafiksikkerhedsforum København, 19. november 2009 Civilingeniør,

Læs mere

Fremme af Cykeltrafik

Fremme af Cykeltrafik Madsen et al, 2011, Fremme af Cykeltrafik 1 Fremme af Cykeltrafik Post doc. Jens Chr. O. Madsen, Aalborg Universitet, overgaard@plan.aau.dk Lektor Victor Andrade, Aalborg Universitet, vsil@create.aau.dk

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation SBi-anvisning 223 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation 1. udgave, 2009 Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation

Læs mere

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata

Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Detailudformning af cykelstier i kryds En undersøgelse baseret på skadestuedata Speciale på civilingeniøruddannelsen Vej- og trafikteknik på Aalborg Universitet Cykel- og knallerttrafik Højest Næstmest

Læs mere

Parkering og dynamisk P-information i Aalborg hvem og hvordan?

Parkering og dynamisk P-information i Aalborg hvem og hvordan? Parkering og dynamisk P-information i Aalborg hvem og hvordan? Niels Agerholm Lektor Trafikforskningsgruppen AAU Tanja K. O. Madsen Civilingeniør, Videnskabelig assistent Trafikforskningsgruppen AAU Tanja

Læs mere

Trafiksikkerhed på strækninger i åbent land. Metode til udpegning og besigtigelse af grå strækninger

Trafiksikkerhed på strækninger i åbent land. Metode til udpegning og besigtigelse af grå strækninger Trafiksikkerhed på strækninger i åbent land Metode til udpegning og besigtigelse af grå strækninger Af Peter Sønderlund, Nordjyllands Amt, amt.pets@nja.dk & Peter Søndergaard, Via Trafik, ps@viatrafik.dk

Læs mere

Menneskevenlige, bæredygtige g byer

Menneskevenlige, bæredygtige g byer Menneskevenlige, bæredygtige g byer Veksø Taulov 19.maj 2010 Lars Gemzøe Arkitekt M.A.A. Lektor i Urban Design Associeret partner, GEHL Architects ApS Urban Quality Consultants Nye udfordringer Sundhed

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trængsel er spild af tid

Trængsel er spild af tid Trængsel er spild af tid Michael Knørr Skov Urban Planning and Transport 1 2 Projekt Trængsel Problemformulering Hvad er trængsel og med hvilke parametre kan den opgøres? Hvor stort er trængselsproblemet

Læs mere

Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist

Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Vejdirektoratet Side 1 Forsøg med modulvogntog Slutrapport Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Forbund Bilag 3A: Spørgeskemaundersøgelse fra Dansk Cyklist Forbund På Dansk Cyklist Forbunds

Læs mere

Trafiksikre Unge. et forsøg med intelligent farttilpasning blandt unge førere i Nordjyllands amt

Trafiksikre Unge. et forsøg med intelligent farttilpasning blandt unge førere i Nordjyllands amt Trafikulykker med unge18-21 årige står for 1/4 af de eneulykker, bilister laver i Nordjylland. Trafiksikre Unge et forsøg med intelligent farttilpasning blandt unge førere i Nordjyllands amt Med udstyr

Læs mere

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand

Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Partnerskaber om kompetenceudvikling Konference 15. marts 2007 kl. 12.00 15.30 Nyborg Strand Tilmelding på www.partnerskab-kompetence.socialfonden.net eller til Hanne Lindbo, hl@ats.dk, tlf. 89373491 Aarhus

Læs mere

Videoanalyse af konflikter i Jammerbugt hvad får vi ekstra i forhold til en traditionel uheldsanalyse?

Videoanalyse af konflikter i Jammerbugt hvad får vi ekstra i forhold til en traditionel uheldsanalyse? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Spar på Farten -et forsøg med Intelligent Farttilpasning baseret på Pay As You Drive principper

Spar på Farten -et forsøg med Intelligent Farttilpasning baseret på Pay As You Drive principper Spar på Farten -et forsøg med Intelligent Farttilpasning baseret på Pay As You Drive principper Forfattere Harry Lahrmann 1, email: lahrmann@plan.aau.dk Niels Agerholm 1 ; email: agerholm@plan.aau.dk Nerius

Læs mere

"Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi"

Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi Workshop: "Trafikinformatik på nettet - Organisation og Teknologi" Mødeleder: Jan Kildebogaard, CTT, DTU Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 101 Workshop: Teknologi" "Trafikinformatik på nettet - Organisation

Læs mere

Call for Papers Trafikdage 2014

Call for Papers Trafikdage 2014 ny viden og netværk Call for Papers Trafikdage 2014 25.-26. august 2014 Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Trafikdage på Aalborg Universitet Trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet indbyder

Læs mere

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS

Samfundsøkonomisk vurdering af ITS Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget.

Herudover indgår Aarhus Universitets notat af 7. oktober 2005 om undervisningsportfolio (http://www.au.dk/da/politik/portfolio) i regelgrundlaget. AARHUS UNIVERSITET DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Maj 2005 VEJLEDNING VEDRØRENDE UDARBEJDELSE AF ANSØGNING TIL STILLING SOM ADJUNKT, LEKTOR ELLER PROFESSOR VED DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE FAKULTET,

Læs mere

Cykel - En effektundersøgelse

Cykel - En effektundersøgelse Kørelys påp Cykel - En effektundersøgelse Troels Andersen, Projekt Cykelby,, Odense Kommune Harry Lahrmann, Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet Jens Christian Overgaard Aalborg g Universitet Formål

Læs mere

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN

TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN STEVNS KOMMUNE TRAFIKPLAN BRINKEN - KYSTVEJEN ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TILBUD 1 Baggrund Stevns Kommune har i 2008 fået udarbejdet

Læs mere

Hjelmrapport Brug af cykelhjelm 2016

Hjelmrapport Brug af cykelhjelm 2016 Dette resumé er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Introduktion til vejregelarbejdet. Jeppe Gaard, Movia - jeg@moviatrafik.dk

Introduktion til vejregelarbejdet. Jeppe Gaard, Movia - jeg@moviatrafik.dk Introduktion til vejregelarbejdet Jeppe Gaard, Movia - jeg@moviatrafik.dk 1 Vejreglerne Vejregler er en omfattende samling af publikationer, der har til formål at støtte hele den danske vejsektor i arbejdet

Læs mere

Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed

Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed Evaluering af 42 lokale handlingsplaner for trafiksikkerhed Af konsulent Niels Helberg, Helberg Analyse og Planlægningsrådgivning Ingeniør Anne Mette Lundbirk, Vejsektorudvikling,Vejdirektoratet Baggrund

Læs mere

HURTIGSTE VERSUS MEST

HURTIGSTE VERSUS MEST HURTIGSTE VERSUS MEST BRÆNDSTOFØKONOMISKE RUTER Ove Andersen xcaliber@cs.aau.dk Institut for Datalogi Aalborg Universitet Benjamin B. Krogh bkrogh@cs.aau.dk Institut for Datalogi Aalborg Universitet Harry

Læs mere

Evaluering af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København

Evaluering af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Evaluering af tryghed, adfærd og registrerede konflikter i cykelprojekter i København Aalborg trafikdage 24-25 aug. 2009 Anne Eriksson Center for Trafik, Københavns Kommune anneri@tmf.kk.dk Tre forskellige

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER

GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN GRANSKNING AF BYGGEPROJEKTER PLANLÆGNING, GENNEMFØRELSE OG DOKUMENTATION AF EKSTERN GRANSKNING SBI-ANVISNING 246 1. UDGAVE 2014 1000 120 Granskning

Læs mere

Bilisters hastighed på gennemfartsveje i mindre danske byer

Bilisters hastighed på gennemfartsveje i mindre danske byer Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Udvalgte artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Selected Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN

Læs mere

SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012

SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012 SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Akademiingeniør Arne Bernt Hasling COWI Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Tlf.: 45 97 20 93 abh@cowi.dk

Læs mere

Hvad har betydning for udviklingen i cyklingen? Analyse af brug af cykel på ture i transportvaneundersøgelsen 1996-2013.

Hvad har betydning for udviklingen i cyklingen? Analyse af brug af cykel på ture i transportvaneundersøgelsen 1996-2013. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Spar på Farten et forsøg med Intelligent Farttilpasning og firmabiler i Vejle

Spar på Farten et forsøg med Intelligent Farttilpasning og firmabiler i Vejle Spar på Farten et forsøg med Intelligent Farttilpasning og firmabiler i Vejle Et forsøg med Intelligent Farttilpasning blandt firmabiler i Vejle, hvor alle hastighedsovertrædelser blev logget, viser, at

Læs mere

4. Eksport af bemandingslisten til Excel

4. Eksport af bemandingslisten til Excel 4. Eksport af bemandingslisten til Excel Når man har søgelisten fremme findes der et excel-ikon ovenover/til højre for oversigten. Klikkes der på ikonet i den røde firkant, får man mulighed for åbne eller

Læs mere

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer

2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013. Møder, seminarer, kurser og konferencer 2 VIDENSDELING AKTIVITETER I 2012/2013 2.1 Møder, seminarer, kurser og konferencer I det andet år af GeoEnergi projektet blev der afholdt en række møder og seminarer om jordvarmeboringer i regi af projektet,

Læs mere

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20

Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk metode i transportsektoren. Tidspunkt: Tirsdag den 27. august 2002, kl. 9.00-12.20 Trafikministeriet Notat Workshop på Trafikdagene 2002 Dato J.nr. Sagsbeh. Org. enhed : 8. oktober 2002 : 106-49 : TLJ, lokaltelefon 24367 : Planlægningskontoret Workshop: Anvendelse af samfundsøkonomisk

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg

Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Rejsevaneundersøgelser med fokus på trafikanttyper og transportmiddelvalg Af Lone Marie Holm Jensen, Betina Kjerulf og Camilla Stegsted Rasmussen Afgangsstuderende i Trafikplanlægning ved Aalborg Universitet

Læs mere

Detailudformning af cykelstier i kryds - En undersøgelse baseret på skadestuedata

Detailudformning af cykelstier i kryds - En undersøgelse baseret på skadestuedata Detailudformning af cykelstier i kryds - En undersøgelse baseret på skadestuedata Civilingeniør Michael Fjorback, Aalborg Kommune, michael-fjorback@stofanet.dk Lektor Harry Lahrmann, Aalborg Universitet,

Læs mere

KAFKA - Revurdering af vejregler for kapacitet og trafikafvikling i Danmark

KAFKA - Revurdering af vejregler for kapacitet og trafikafvikling i Danmark KAFKA - Revurdering af vejregler for kapacitet og trafikafvikling i Danmark af Rikke Rysgaard, Vejdirektoratet Claus Klitholm, Carl Bro as 1. Indledning Trafikarbejdet i Danmark er steget med næsten 50

Læs mere

Baneuddannelsen. v/martin E. Vigild. Dekan for bacheloruddannelser og studiemiljø

Baneuddannelsen. v/martin E. Vigild. Dekan for bacheloruddannelser og studiemiljø Baneuddannelsen v/martin E. Vigild Dekan for bacheloruddannelser og studiemiljø 12-05-2011 til gavn for samfundet I/O PULL PUSH BSC (Danish) MSC/PHD (engelsk) DTU Unge mennesker til studiet TRANSITION:

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Transportforskning og virksomhederne to verdener eller een? To (2) Tak for opmærksomheden!

Transportforskning og virksomhederne to verdener eller een? To (2) Tak for opmærksomheden! Institut for Maritim Forskning og Innovation (MFI) Transportforskning og virksomhederne to verdener eller een? To virksomhedsrepræsentanter giver deres syn på behovet for transportforskning - men de havde

Læs mere

Dokumentation af bærende konstruktioner

Dokumentation af bærende konstruktioner Dokumentation af bærende konstruktioner Udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation Niels-Jørgen Aagaard Bent Feddersen SBi-anvisning 223, 2. udgave Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Læs mere

Trafikknudepunkter og skiftemuligheder i Hovedstadsområdet

Trafikknudepunkter og skiftemuligheder i Hovedstadsområdet Trafikknudepunkter og skiftemuligheder i Hovedstadsområdet Special Session på Trafikdage 2014 tirsdag den 26.8. kl. 15:10 til 16:20 3. linje Lokale 4, 110, Kroghsstræde 3 DSB, Movia og Metroselskabet I/S

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case. Ph.d.-studerende Rikke Brinkø, CFM, DTU Januar 2015 Mig Rikke Brinkø Civilingeniør, PhD studerende PhD projekt: Sharing space in the

Læs mere

Special session: Hvad er vejtrængsel? En diskussion af hvordan vejtrængsel defineres og opgøres Trafikdage 29. august 2013

Special session: Hvad er vejtrængsel? En diskussion af hvordan vejtrængsel defineres og opgøres Trafikdage 29. august 2013 Special session: Hvad er vejtrængsel? En diskussion af hvordan vejtrængsel defineres og opgøres Trafikdage 29. august 2013 Hvad er vejtrængsel? Formålet med sessionen er at præsentere den nuværende praksis

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 27. februar 2013 12/14887-4 Anna Mia Stampe Lagergaard msl@vd.dk 7244 3632

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 27. februar 2013 12/14887-4 Anna Mia Stampe Lagergaard msl@vd.dk 7244 3632 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. februar 2013 12/14887-4 Anna Mia Stampe Lagergaard msl@vd.dk 7244 3632 REFERAT FRA REFERAT EMNE TIDSPUNKT STED DELTAGERE FRAVÆRENDE NVF udvalget Transport i

Læs mere

RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP. UNGDOM: Resultat 1. afd.

RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP. UNGDOM: Resultat 1. afd. RESULTAT FRA 1. AFDELING - KAJ's AUTO CUP UNGDOM: Resultat 1. afd. Nr. Navn Klub Klasse Afd.1 1 407 Christian Zeeberg Varde Cykelklub Ungdom 00:54:00 2 424 Mikkel Møller Vejen BC Ungdom 00:54:04 3 406

Læs mere

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557)

Udlånskvitteringer viser at bilklub-bilerne bliver brugt til at tilbagelægge længere distancer og. 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Stationcar (SR47557) Odense Bilklub (paper) Trafikdagene 1998 Undersøgelsen af Odense Bilklub er foretaget som en før- og efterundersøgelse ved hjælp af spørgeskemaer, kørebøger og udlånskvitteringer. Undersøgelsen involverer

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen

VIA TRAFIK. København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen VIA TRAFIK København Kommune Trafiksanering af Christianshavn nord for Torvegade, øst for kanalen UDKAST Oktober 2004 2 Indhold Indledning 2 Biltrafik 4 Parkering 5 Let trafik 6 Beplantning 7 Trafiksaneringsplan

Læs mere

Det Moderne Danmark. E

Det Moderne Danmark. E 1: Hvilket studium er du optaget på: politik, administration og samfundsfag 45 17,4% erhvervsjura 15 5,8% erhvervsøkonomi 40 15,5% historie 15 5,8% Jura 40 15,5% samfundsøkonomi 7 2,7% socialrådgivning

Læs mere

DANSK TRANSPORT UDEN KUL OG OLIE HVORDAN?

DANSK TRANSPORT UDEN KUL OG OLIE HVORDAN? DANSK TRANSPORT UDEN KUL OG OLIE HVORDAN? EN ANALYSE AF OG ET OPLÆG TIL DEBAT OM HVORDAN DANSK TRANSPORT BLIVER UAFHÆNGIG AF FOSSILE BRÆNDSLER INDEN 2050 Per Homann Jespersen ENSPAC, Roskilde Universitet

Læs mere

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle

Intelligent signalprioritering for busser og udrykningskøretøjer i Vejle Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Mit liv efter ulykken - konsekvenserne af alvorlige trafikulykker i Danmark

Mit liv efter ulykken - konsekvenserne af alvorlige trafikulykker i Danmark Dette resumé er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere