Speciale Projektledelse og undervisning i trafikplanlægning og trafikteknik, herunder i særlig grad trafiksikkerhed og trafikinformatik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Speciale Projektledelse og undervisning i trafikplanlægning og trafikteknik, herunder i særlig grad trafiksikkerhed og trafikinformatik"

Transkript

1 Curriculum Vitae Navn Harry Lahrmann Speciale Projektledelse og undervisning i trafikplanlægning og trafikteknik, herunder i særlig grad trafiksikkerhed og trafikinformatik Nationalitet Dansk Fødselsår 1952 Uddannelse Civilingeniør fra Danmarks Tekniske Højskole, Institut for Veje, Trafik og Byplan med specialbetegnelsen: Bygningsingeniør. Afgangsopgave indenfor trafikplanlægning. Nøglekvalifikationer Har en både bred og dybtgående viden indenfor trafik- og transportsektoren med hovedvægt på trafikplanlægning og trafikteknik - herunder trafiksikkerhed trafi kinformatik. Erfaringerne er opnået igennem forskning, undervisning, rådgi vningsarbejde og ledelse. Beskæftigelsesoversigt Periode Arbejdsgiver Titel og hovedopgaver Aalborg Universitetscenter, Institut for samfundsudvikling og planlægning Sektionsleder for Trafikforskningsgruppen Lektor. Forskning og undervisning i trafikplanlægning og trafikteknik Aalborg Universitetscenter, Institut for samfundsudvikling og planlægning Lektor. Forskning og undervisning i trafikplanlægning og trafikteknik COWI Rådgivende Ingeniører AS Aalborg (deltid) Projektleder. Trafikplanlægning og trafikteknik og Aalborg Universitetscenter, Institut for samfundsudvikling og planlægning Adjunkt. Forskning og undervisning i trafikplanlægning og trafikteknik Aalborg Kommune (orlov fra Aa l- borg Universitet) Afdelingsingeniør. Leder i Teknisk Forvaltning af Vej- og Trafikafd e- lingen. 17

2 Vejdirektoratet, Se kretariatet for Sikkerhedsfremmende Vejforanstaltninger. Civilingeniør. Rådgivning samt forskning og udvikling i trafiksi k- kerhed, trafiksanering og trafikteknik. Udvalgte arbejdsopgaver På Aalborg Universitet Forskning: Leder af forskningsprojektet IN FATI Intelligent Farttilpasning. Leder af Trafikforskningsgruppens del af forskningsprojektet FORTRIN Forskning i Trafikinformatik Vejleder for Ph..D. projekt indenfor vej- og stinetsplanlægning Vejleder fpr 2 Ph.D. projekter indenfor trafiksikkerhed Vejleder for Ph.D. projekt indenfor Intelligente Transportsystemer Arbejder med emnet trafiksanering/fartdæmpning, herunder alternative udformninger af bump. Arbejder med cyklisters sikkerhed Arbejder med borgerinddragelse og brugerundersøgelser via webbaserede spørgeskemaer Har gennemført Projekt CykelBus ter, hvor det undersøges om trafikanters transportmiddelvalg kan ændres fra bil til cykel ved "gulerodsmetoden Har gennemført et projekt omkring design af prisbillige cykelstier Har gennemført et projekt omkring effekt af sortpletbekæmpelse Har gennemført et projekt omkring effektvurdering af trafiksaneringer. Initiativtager til og arrangør af Trafikdage på Aalborg Universitet. Initiativtager til forskningsprogrammet "Transport og Byplan", Undervisning: - 2 -

3 Ansvarlig for civilingeniørspecialiseringen i Veje og Trafik på bygge - og anlægssektoren Underviser på en række af kurser på bygge - og anlægssektoren, herunder også på specialiseringen i veje og trafik Vejledning på civilingeniøruddannelsen i Veje og Trafik. Vejledning på civilingeniøruddannelsen i planlægning Kursusleder på kurset "Grundlæggende Trafikteknik" og Grundlæggende trafi kplanlægning indenfor Ve jsektorens Efteruddannelse Medforfatter til og medredaktør af lærebogen: Vejtrafik, trafikteknik og trafi k- planlægning Polyteknisk Forlag, Lyngby Medlem af studienævnet for Bygge - og anlægssektoren på Aalborg Universitet. Ledelse Afdelingsleder i Aalborg kommune Mangeårig faggruppekoordinator for Trafikforskningsgruppen og nu sektionsleder samme sted Medlemskab Styregruppen for Nordisk Transportforskning (NTF) Trafikministeriets cykelidégruppe Trafikministeriets dialogforum for trafiksikkerhed Evaluator for Kommunikationsforskningsberedningen i Stockholm på ansøgninger om støtte til trafiksikkerhedsforskning Censor på DTU Nordisk Vejteknisk Forbunds Udvalg 53 - Transportinformatik Det Offentlige Forskningsudvalg for Byer og Byggeri Bestyrelsen for den fagtekniske gruppe "Nordjyske Planlæggere" under Ingeniørforeningen i Danmark. Publikationsliste 1. Lahrmann, Harry, Rundkørsler, -trafiksikkerhed, -geometrisk udformning, -kapacitet, Vejdirektoratet, Se -kretariatet for Sikkerhedsfremmende Vejforanstaltninger, Kjærsgaard, Erik og Lahrmann, Harry, Skolepatruljeblink, en undersøgelse af skolepatruljeblinks effekt på bilernes hastighed, I Dansk Vejtidsskrift nr. 4, Bang, Henning og Lahrmann, Harry, Trafiksanering, Udformning af stilleveje og opholds- og legeområder, -råd og eksempler, Vejdirektoratet, Sekretariatet for Sikkerhedsfremmende - 3 -

4 Vejforanstaltninger, Lahrmann, Harry, EMIL, Effekt af miljøprioriteret gennemfart, Uheldsanalyse, føruheld, Vejdirektoratet, Lahrmann, Harry, Systematisk uheldsbekæmpelse i Silkeborg, Silkeborg kommune og Vejdirektoratet, Clausen, Niels Ulrich og Lahrmann, Harry, Lokale kampagner om trafiksignaler, i Dansk Vejtidsskrift, nr Lahrmann, Harry, Trafiksanering/fartdæmpning - hvor står vi?, i Dansk Vejtidsskrift nr. 6, Lahrmann, Harry og Mathiasen, Per, Bumpudformning i Dansk Vejtidsskrift nr. 9, Lahrmann, Harry; Er sortpletbekæmpelse vejen frem?; i DAnsk Vejtidsskrift, nr Lahrmann, Harry og Nyrup Henrik, Evaluering af trafiksanering på hovedlandevej 463 i Egense, Vejdirektoratet v/nordjyllands amt, Lahrmann, Harry og Nyrup Henrik, Evaluering af cykel- og kantbaner gennem byer i Nordjyllands amt, notat om resultater af spørgeskemaundersøgelser blandt beboere i Gerå og Hornum, Vejdirektoratet v/nordjyllands amt, Lahrmann, Harry og Nyrup Henrik, Evaluering af cykel- og kantbaner gennem byer i Nordjyllands amt, notat om undersøgelse af motorkøretøjers tværsnitsplacering i Gerå og Hornum, Vejdirektoratet v/nordjyllands amt, Lahrmann, Harry og Nyrup, Henrik, Forsøg med bump, -evaluering ved spørgeskemaundersøgelser, Dansk Vejtidsskrift nr. 1, Lahrmann Harry, Säkerhetseffekter av blackspot-åtgärder i tre län i Danmark I proceedings fra VTI's ock KFB's Forskardager, Linköping : VTI, 1994, s Lahrmann, Harry, Design of Low-cost Cycle Tracks. Proceedings from the International Symposium on Nonmotori-zed Transportation, Beijing, may Ren, Fution ; Liu, Xiaoming (eds.). Beijing : Beijing. Polytechnic University, 1994, pp Lahrmann, Harry, Vejkryds og rundkørsler, i Vejtrafik, trafikteknik og trafikplanlægning, Lahrmann, Harry og Leleur, Steen (red), Polyteknisk Forlag, Lyngby Kjems, Erik og Lahrmann, Harry, Cyklisters sikkerhed i kryds, i Dansk Vejtidsskrift, nr. 3, Lahrmann, Harry, Cykelbaner med asfaltvulst; et forsøg med udvikling af et prisbilligt alternativ til cykelstier; i proceedings fra Trafikdage på Aalborg Universitet 94; Lahrmann, Harry ; Pedersen, Leif Hald (red.) ISP-skriftserie ; Nr. 132 ; Aalborg Universitet, Kjems, Erik og Lahrmann, Harry, 1. præmie besvarelse i konkurrencen :Cyklisters sikkerhed i kryds, i Cyklisters sikkerhed i kryds, - præmierede forslag, Lahrmann, Harry (red.), ISP-Skriftserie ; nr. 169, Aalborg Universitet, Lahrmann Harry og Lohmann-Hansen, Anker, Busstrejke i Esbjerg ; de busrejsendes ændrede transportmønster som følge af den totale busstrejke i Esbjerg i foråret I proceedings fra Trafikdage på AUC'95 (red) Lahrmann, Harry og Pedersen, Leif HalD, Bd. 2, s ISP- Skriftserie ; nr. 159, Aalborg Universitet, Lahrmann, Harry; Lohmann-Hansen, Anker; CykelBus'ter projektet fra Århus, effektundersøgelser; i proceedings fra Trafikdage på Aalborg Universitet 9 5, Lohmann-Hansen, Anker (red.) ISP- Skriftserie ; nr. 159, Aalborg Universitet; Lahrmann, Harry; Flere uafhængige effektundersøgelser ønskes; i Dansk Vejtidsskrift nr Krogsgaard, Hanne og Lahrmann, Harry. Borgernes mening om den 3. Limfj ordsforbindelse, -en - 4 -

5 opinionsundersøgelse, ISP s Skriftserie nr. 198, Aalborg Universitet, Lahrmann, Harry, Cykelbaner med asfaltvulst, Et forsøg med udvikling af et prisbilligt alternativ til cykelstier, ISP-Skriftserie, nr. 202, Aalborg Universitet, ISBN Lahrmann, Harry og Lohmann-Hansen, Anker, The Bikebus'ters Project in Århus, proceedings from International Bicycle Conference, Fremantle, Western Australia, ISBN Lohmann-Hansen, Anker; Lahrmann, Harry Cykelbus'ter projektet i Århus; i proceedings fra Trafikdage på Aalborg Universitet'96; Lahrmann, Harry ; Pedersen, Leif Hald (red.); Aalborg Universitet, Bonde, Jørgen, Lahrmann, Harry og Lohmann-Hansen, Anker og, The Bike Bus ter Project in Århus, Proceedings from the Velo City 10th International Bicycle Planning Conference, Resinger, Hildegard (red.) Barcelona September Lahrmann, Harry og Lohmann-Hansen, Anker, CykelBuster projektet i Århus, resultater, konklusioner og perspektiver. I proceedings fra Trafikdage på Aalborg Universitet 97, Lahrmann, Harry og Pedersen, Leif Hald (red.). (ISP-Skriftserie nr. 209;) Aalborg Universitet, Lahrmann, Harry og Lohmann-Hansen, Anker, A Sustainable Transort System - From Cars to Bicycles via Incentive Motovation. In proceedings from The 3rd International Conference, Civil Engineering and Environment; Juskevicius, P.; Kamaitis, I. Z. ; Mateckis, H. K. J. ; Sakalauskas, K. (red.) Vilnius Technical University, Lithuania, Lahrmann, Harry, Bumpudformning - en diskussion af Trafikministeriets cirkulære af 1. juli 1997 om udformningaf hastighedsdæmpende bump, i proceedings fra Trafikdage på Aalborg Universitet 98, Lahrmann, Harry ; Pittelkow, Anette (red.) Aalborg Universitet, Lahrmann, Harry ; Lohmann-Hansen, Anker; Ændring af transportmiddelvalg fra bil til cykel, - virker "gulerodsmetoder"?; i proceedings fra Velo Borealis'98, juni 1998; Johansen, Knut August (red.); Statens vegvesen, Trondheim kommune, Lahrmann, Harry; Pittelkow, Anette; Kildebogaard, Jan ; Nielsen, Johan; Workshop om roadpricing; i proceedings fra Trafikdage på Aalborg Universitet'99; Lohmann-Hansen, Anker; Pittelkow, Anette (red.); ISP-Skriftserie ; nr. 238; Aalborg Universitet, Hovgesen, Henrik Harder; La hrmann, Harry; Lohmann-Hansen, Anker; Stephansen, Maria Helledi; Evaluering af CykelBus'ter projektet, Rekruttering af CykelBus'tere fra januar til marts 1995; ISP-Skriftserie, nr. 242; Aalborg Universitet; Hovgesen, Henrik Harder; Lahrmann, Harry; Lohmann-Hansen, Anker; Stephansen, Maria Helledi; Evaluering af CykelBus'ter projektet, Førundersøgelse: Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen før projektstart, april 1995 ; ISP-Skriftserie, nr. 243; Aalborg Universitet; Hovgesen, Henrik Harder; Lahrmann, Harry; Lohmann-Hansen, Anker; Stephansen, Maria Helledi; Evaluering af CykelBus'ter projektet, Sommerundersøgelse: Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen efter projektforløbets sommerperiode, oktober 1995; ISP-Skriftserie, nr. 244; Aalborg Universitet; Hovgesen, Henrik Harder; Lahrmann, Harry; Lohmann-Hansen, Anker; Stephansen, Maria Helledi; Evaluering af CykelBus'ter projektet, Vinterundersøgelse: Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen efter projektforløbets vinterperiode, maj 1996; ISP-Skriftserie, nr. 245; Aalborg Universitet; Hovgesen, Henrik Harder; Lahrmann, Harry; Lohmann-Hansen, Anker; Stephansen, Maria Helledi; Evaluering af CykelBus'ter projektet, Efterundersøgelse: Resulteter fra spørgeskema

6 undersøgelsen et år efter projektforløbet, maj 1997; ISP-Skriftserie, nr. 246; Aalborg Universitet; Hovgesen, Henrik Harder; Lahrmann, Harry; Lohmann-Hansen, Anker; Stephansen, Maria Helledi; Evaluering af CykelBus'ter projektet, Referencegruppe: Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen af en referencegruppe, oktober 1998; ISP-Skriftserie, nr. 247; Aalborg Universitet; Hovgesen, Henrik Harder; Lahrmann, Harry; Lohmann-Hansen, Anker; Stephansen, Maria Helledi; Evaluering af CykelBus'ter projektet, Helbredsundersøgelse: Resultater fra helbredsundersøgelser, april 1995, oktober 1995 og marts 1996; ISP-Skriftserie, nr. 248; Aalborg Universitet; Lahrmann, Harry; Lohmann-Hansen, Anker; Madsen, Jens Christian O.; Evaluering af CykelBus'ter projektet, Kørebøger - detaljerede analyser af CykelBus'ternes faktiske transportadfærd; ISP-Skriftserie, nr. 250; Aalborg Universitet; Hovgesen, Henrik Harder; Lahrmann, Harry; Lohmann-Hansen, Anker; Stephansen, Maria Helledi; Evaluering af CykelBus'ter projektet Kørselsregnskab: Analyser af CykelBus'ternes faktiske brug af bil, bus og cykel; ISP-Skriftserie, nr. 251; Aalborg Universitet; Lahrmann, Harry; Lohmann-Hansen, Anker; Cykelbus'ter projektet i Århus; i proceedings fra Trafikdage på Aalborg Universitet'97, Lahrmann, Harry (red); Christensen, Anette (red.); ISP- Skriftserie nr. 209; Aalborg Unive rsitet, Lahrmann, Harry; Lohmann-Hansen, Anker; Madsen, Jens Christian O.; CykelBus'ters; i Transportrådets Nyhedsbrev nr , København, Lahrmann, Harry; Lohmann-Hansen, Anker; Madsen, Jens Christian O.; CykelBus'ters effekter på kort og langt sigt; i Sammenfatning af indlæg på Cykelkonference 2001; Krag, Thomas (red), Trafikminesteriet, København, Lahrmann, Harry; Lohmann-Hansen, Anker; Madsen, J ens Christian O.; CykelBus'terprojektet i Århus, Fra bil til cykel eller bus med positive virkemidler projektevaluering, Notat nr , Transportrådet, København, Lahrmann, Harry; Nielsen, Malene Kofoed, Evaluering af MUSHROOM bump i Vilsted, Nordjyllands amt, Lahrmann, Harry; Boroch, Teresa; Madsen, Jesper Runge; Intelligent Speed Adaptation Development of a GPS Based ISA-system and Field Trail of The System With 24 Test Drivers; in proceedings from 8 th Wold Congress on Intelligent Transport Systems Sydney 30 September 4 october 2001; ITS-Australia; Melbourne; Lahrmann, Harry, Er GPS-signalerne stabile over tid? Kan GPS-signalerne modtages overalt?, I Trafik og kørselsafgifter: konsensuskonference afholdt af Teknologirådet i samarbejde medtransportrådet, Slutdokument og ekspertindlæg fra konsensuskonference den 30. marts 2. april 2001, København: Teknologirådet, ISBN: Madsen, Jens Chr. Overgaard, Lahrmann, Harry og Lohmann-Hansen, Anker, BikeBus ters From Car to Bike and Busses in Aarhus; In proceedings from Conference on Sustainable Transport, April , Aarhus, Denmark, Thr North Sea Commission; 50. Madsen, Jens Chr. Overgaard, Lahrmann, Harry; Webbaserede Spørgeskemaer i Transportundersøgelser; i Proceedings fra Trafikdage på Aalborg Universitet 2002, Lahrmann, Harry, (red).; Nielsen, Johan, (red.); ISP-Skriftserie, nr. 283, Aalborg, 2002, ISBN:

7 (bd. 1-3). 51. Lahrmann, Harry; Intelligent Speed Adaptation A web-based survey of the Danes attitude to ISA and road safety; in proceedings from the e-safety Congress September 2002 Lyon, France; ERTICO-ITS Europe; Brussels, Belgium; Lahrmann; Harry; ITS skal fremmes, Månedens synspunkt i Dansk Vejtidsskrift, nr. 10, 2002 Redaktion af publikationer 53. Lahrmann, Harry, (red). ; Pedersen, Leif Hald, (red.) Proceedings fra Trafikdage på Aalborg Universitet 94 ISP-Skriftserie, nr. 132, Aalborg, Lahrmann, Ha rry (red); Leleur, Steen (red), Vejtrafik : Trafikteknik & Trafikplanlægning, Polyteknisk Forlag, 1994, andet oplag Lahrmann, Harry (red); Konkurrensen Cyklisters sikkerhed i kryds, - præmierede forslag; ISPskriftserie nr. 169, Aalborg Universitet, Lahrmann, Harry, (red).; Pedersen, Leif Hald, (red.) Proceedings fra Trafikdage på Aalborg Universitet 96 ISP-Skriftserie, nr. 188, Aalborg, Lahrmann, Harry, (red).; Pedersen, Leif Hald, (red.) Proceedings fra Trafikdage på Aalborg Universitet 97 ISP-Skriftserie, nr. 209, Aalborg, Lahrmann, Harry, (red).; Pittelkow, Anette, (red.) Proceedings fra Trafikdage på Aalborg Universitet 98 ISP-Skriftserie, nr. 227, Aalborg, Lahrmann, Harry, (red).; Nielsen, Johan, (red.) Proceedings fra Trafikdage på Aalborg Universitet 2000 ISP-Skriftserie, nr. 255, Aalborg, Lahrmann, Harry, (red).; Nielsen, Johan, (red.); Proceedings fra Trafikdage på Aalborg Universitet 2002 ISP-Skriftserie, nr. 283, Aalborg, 2002, ISBN: (bd. 1-3)

Spar på Farten -et forsøg med Intelligent Farttilpasning baseret på Pay As You Drive principper

Spar på Farten -et forsøg med Intelligent Farttilpasning baseret på Pay As You Drive principper Spar på Farten -et forsøg med Intelligent Farttilpasning baseret på Pay As You Drive principper Forfattere Harry Lahrmann 1, email: lahrmann@plan.aau.dk Niels Agerholm 1 ; email: agerholm@plan.aau.dk Nerius

Læs mere

Høring om fremtidens infrastruktur. Høring for Folketingets Trafikudvalg, 27. februar 2008 i Landstingssalen, Christiansborg

Høring om fremtidens infrastruktur. Høring for Folketingets Trafikudvalg, 27. februar 2008 i Landstingssalen, Christiansborg Høring om fremtidens infrastruktur Høring for Folketingets Trafikudvalg, 27. februar 2008 i Landstingssalen, Christiansborg 3 4 Indholdsfortegnelse Program... 8 Folketingsmedlemmer i høringens spørgepanel...

Læs mere

Spar på farten Lahrmann, Harry Spaabæk; Agerholm, Niels; Tradisauskas, Nerius; Juhl, Jens; Harms, Lisbeth

Spar på farten Lahrmann, Harry Spaabæk; Agerholm, Niels; Tradisauskas, Nerius; Juhl, Jens; Harms, Lisbeth Aalborg Universitet Spar på farten Lahrmann, Harry Spaabæk; Agerholm, Niels; Tradisauskas, Nerius; Juhl, Jens; Harms, Lisbeth Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets

Læs mere

Erfaringsopsamling om trafiksanering med hastighedsdæmpning. Vejbump

Erfaringsopsamling om trafiksanering med hastighedsdæmpning. Vejbump Erfaringsopsamling om trafiksanering med hastighedsdæmpning Vejbump Vejdirektoratet Vejstandardafdelingen 29. marts 2004 Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Godkendte bumptyper... 4 2.1 De fem hovedtyper...

Læs mere

TRAFIKDAGE PÅ AALBORG UNIVERSITET Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet

TRAFIKDAGE PÅ AALBORG UNIVERSITET Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet Trafikdage på Aalborg Universitet Artikelsamling 2006 1 TRAFIKDAGE PÅ AALBORG UNIVERSITET Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet Artikelsamling 2006 Redaktion: Leif Gjesing Hansen, Aalborg Universitet

Læs mere

"SPAR PÅ FARTEN" Agerholm, Niels; Tradisauskas, Nerius; Klarborg, Brith; Harms, Lisbeth; Lahrmann, Harry Spaabæk

SPAR PÅ FARTEN Agerholm, Niels; Tradisauskas, Nerius; Klarborg, Brith; Harms, Lisbeth; Lahrmann, Harry Spaabæk Aalborg Universitet "SPAR PÅ FARTEN" Agerholm, Niels; Tradisauskas, Nerius; Klarborg, Brith; Harms, Lisbeth; Lahrmann, Harry Spaabæk Publication date: 2007 Document Version Forlagets endelige version (ofte

Læs mere

Call for Papers Trafikdage 2014

Call for Papers Trafikdage 2014 ny viden og netværk Call for Papers Trafikdage 2014 25.-26. august 2014 Trafikforskningsgruppen Aalborg Universitet Trafikdage på Aalborg Universitet Trafikforskningsgruppen på Aalborg Universitet indbyder

Læs mere

Intelligent Farttilpasning i firmabiler - endelige resultater

Intelligent Farttilpasning i firmabiler - endelige resultater Intelligent Farttilpasning i firmabiler - endelige resultater Forfattere: Adjunkt Niels Agerholm 1, agerholm@plan.aau.dk Ph.d-studerende Nerius Tradisauskas 1, nerius@plan.aau.dk Lektor Harry Lahrmann

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Høring for Borgerrepræsentationen i København om: Københavns Cityring. Torsdag den 30. marts 2006 kl. 16.00 20.30 Festsalen, Københavns Rådhus.

Høring for Borgerrepræsentationen i København om: Københavns Cityring. Torsdag den 30. marts 2006 kl. 16.00 20.30 Festsalen, Københavns Rådhus. Høring for Borgerrepræsentationen i København om: Københavns Cityring Torsdag den 30. marts 2006 kl. 16.00 20.30 Festsalen, Københavns Rådhus. 1 Indholdsfortegnelse Program... 4 Høringens spørgepanel...

Læs mere

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99

Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 Workshop om roadpricing - Indlæg og diskussioner på Trafikdage'99 - Af Anette Pittelkow, Anker Lohmann-Hansen, Harry Lahrmann, Jan Kildebogaard og Johan Nielsen. Keywords - dansk: kørselsafgifter, afgifter,

Læs mere

Spar på Farten. - et forsøg med Intelligent Farttilpasning og firmabiler i Vejle. Harry Lahrmann Niels Agerholm Nerius Tradisauskas Jens Juhl

Spar på Farten. - et forsøg med Intelligent Farttilpasning og firmabiler i Vejle. Harry Lahrmann Niels Agerholm Nerius Tradisauskas Jens Juhl TRAFIKFORSKNINGSGRUPPEN Harry Lahrmann Niels Agerholm Nerius Tradisauskas Jens Juhl Spar på Farten - et forsøg med Intelligent Farttilpasning og firmabiler i Vejle ISP skriftserie nr. 2009-3 2011 Maleriet

Læs mere

Webbaserede Spørgeskemaer i Transportundersøgelser

Webbaserede Spørgeskemaer i Transportundersøgelser Webbaserede Spørgeskemaer Webbaserede Spørgeskemaer i Transportundersøgelser Af Ph.D.-studerende, civilingeniør Jens Christian Overgaard Madsen, Trafikforskningsgruppen, Aalborg Universitet Lektor, civilingeniør

Læs mere

Fremtidens infrastruktur

Fremtidens infrastruktur Høring for Folketingets Trafikudvalg om Fremtidens infrastruktur Resumé og skriftlige kilder fra høring i Landstingssalen, Christiansborg den 27. februar 2008 Teknologirådets rapporter 2008/2 Høring om

Læs mere

Trainee i Vejsektoren - en succes

Trainee i Vejsektoren - en succes Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Trainee i Vejsektoren - en succes Cykelgader nu også i Danmark! Hvem viser vej for fremtidens Vejvisere? INDHOLD N0. 6/7 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Trafikdage pa Aalborg Universitet 2014

Trafikdage pa Aalborg Universitet 2014 Trafikdage pa Aalborg Universitet Evaluering af Trafikdage pa Aalborg Universitet en webbaseret spørgeundersøgelse Trafikforskningsgruppen November Indhold Evaluering af Trafikdage på Aalborg Universitet

Læs mere

Udviklingen af algoritmer til at beskrive sikker kørsel på basis af data fra kørende biler

Udviklingen af algoritmer til at beskrive sikker kørsel på basis af data fra kørende biler Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Persontransport og bæredygtighed

Persontransport og bæredygtighed Persontransport og bæredygtighed CEFTA afslutningsseminar, december 2001 Notat 3 2002 Mette Møller Helene Hjorth Oldrup Persontransport og bæredygtighed CEFTA afslutningsseminar, december 2001 Notat 3

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i byggeledelse Kandidatuddannelsen

Læs mere

Den nationale cykelkonference 2O14 RANDERS: VÆRKET

Den nationale cykelkonference 2O14 RANDERS: VÆRKET Den nationale cykelkonference 2O14 RANDERS: VÆRKET VELKOMMEN TIL Den nationale cykelkonference 2014 Claus Omann Jensen, borgmester, Randers Kommune Velkommen til Randers og den nationale cykelkonference.

Læs mere

Marts 2009 Dansk Arkitektur Center

Marts 2009 Dansk Arkitektur Center Guide til bæredygtig byudvikling Denne guide er et forsøg på at kortlægge nogle af de utallige netværk og aktører, der arbejder med bæredygtig byudvikling - i Danmark såvel som internationalt. Vores research

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri

Akkreditering og godkendelse af eksisterende masteruddannelse i ledelse af byggeri Danmarks Tekniske Universitet Rektor Lars Pallesen Lene Kyhse Bisgaard Sendt pr. e-mail: dtu@dtu.dk rektor@adm.dtu.dk lkr@adm.dtu.dk, chtra@adm.dtu.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af

Læs mere

Fremme af Cykeltrafik

Fremme af Cykeltrafik Madsen et al, 2011, Fremme af Cykeltrafik 1 Fremme af Cykeltrafik Post doc. Jens Chr. O. Madsen, Aalborg Universitet, overgaard@plan.aau.dk Lektor Victor Andrade, Aalborg Universitet, vsil@create.aau.dk

Læs mere

NORDHAVNEN Udvikling uden trængsel. - Effektiv trafikafvikling via Mobility Management

NORDHAVNEN Udvikling uden trængsel. - Effektiv trafikafvikling via Mobility Management NORDHAVNEN - Effektiv trafikafvikling via Mobility Management September 2005 NORDHAVNEN Effektiv trafikafvikling via Mobility Mamagement Redaktion og grafisk tilrettelæggelse Hovedstadens Udviklingsråd

Læs mere

Metoder til at forbedre trafiksikkerhed og miljø lokalt

Metoder til at forbedre trafiksikkerhed og miljø lokalt Metoder til at forbedre trafiksikkerhed og miljø lokalt - erfaringer fra en række Trafikpuljeprojekter Paper til Trafikdage på Aalborg Universitet 1999 Fuldmægtig Vibeke Forsting, Vejdirektoratet og Sektionsleder

Læs mere

Visuel distraktion fra lysreklamer langs veje

Visuel distraktion fra lysreklamer langs veje Visuel distraktion fra lysreklamer langs veje Projektoplæg Lene Herrstedt 10. april 2014 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold Baggrund og formål... 3 Baggrund... 3 Formål...

Læs mere

Published in: Selected Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University

Published in: Selected Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University Aalborg Universitet Udviklingen af algoritmer til at beskrive sikker kørsel på basis af data fra kørende biler Agerholm, Niels; Rasmussen, Niels Kaare Hjaltelin; Hansen, René Ramskov Lund; Lahrmann, Harry

Læs mere

XHusk tilmelding til: Den norske cykelkonference i Stavanger 2006. Konferencen afholdes i perioden 23. til 24. oktober. Der er noget i luften...

XHusk tilmelding til: Den norske cykelkonference i Stavanger 2006. Konferencen afholdes i perioden 23. til 24. oktober. Der er noget i luften... Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Nr. 11 Årgang 5 september 2006 Udgivet af Dansk Cyklist Forbund og Cykelnetværket Indeks Der er noget i luften Svendborg Sikker Cykelby Læg dit eget transportbudget Cykelscannere

Læs mere

Hvor er dansk vejvæsen på vej hen.

Hvor er dansk vejvæsen på vej hen. \.. II en dengang projekter er i 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 6-7 1992 Dansk Vejtidsskrift ISSN 0011-6548 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr. 0279. Medlemsblad for Dansk Asnlsvejingenierforening.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse. Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL)

Spørgeskemaundersøgelse. Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL) Transportøkonomisk Forening Spørgeskemaundersøgelse Vidensbehov Trafik, Transport og Logistik (TTL) Foreløbige resultater fra undersøgelse blandt TØF s medlemmer Indhold 1 Indledning... 3 2 Spørgeskemaundersøgelse...

Læs mere