DET MODERNE BYGGERI JANUAR 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET MODERNE BYGGERI JANUAR 2007 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET"

Transkript

1 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE DET MODERNE BYGGERI Et erhverv i udvikling Mens byggeerhvervet traditionelt har været et udpræget hjemmemarkedserhverv, har globaliseringen i de senere år fået større og større betydning. Netop globaliseringen, og det høje aktivitetsniveau i Danmark, er erhvervets udviklingsmæssige udfordringer. Side 2 JANUAR 2007 Det Digitale Byggeri revolution eller evolution? IT som værktøj i byggeriet er ingenlunde nogen ny foreteelse, men når man i Det Digitale Byggeri i meget høj grad fokuserer på IT handler det om at løse en række flaskehalse og problemer herunder koordinering mellem de forskellige discipliner som ellers vil forsinke og fordyre ethvert byggeri. Og har været medvirkende til at forsinke og fordyre flere store offentlige byggerier flere har været tilbundsgående beskrevet i medierne. Side 4 Bedre økonomi med Det Digitale Byggeri Med Det Digitale Byggeri bliver det, takket være anvendelse af 3D-objekter med styklister og nedbrud af større sammenhænge, på et tidligere tidspunkt i processen muligt at lave simuleringer med bedre styr på økonomien end det er muligt i dag. Side 6 Intelligent facadebyggeri er både æstetisk og funktionelt Indførelsen af Det Digitale Byggeri vil være med til at understøtte og forbedre fremtidens byggeri, og i særdeleshed hvad angår facader. Det vil blandt andet ske gennem en større synlighed af komplekse grænseflader, og ved anvendelse af fælles standarder, hvor både ingeniører og arkitekter vil arbejde med fælles standarder, og projektere i 3D. Side 17 Det handler om kultur ikke teknik I mange byggeprojekter er der involveret mange virksomheder, hvoraf flere er ganske små håndværksmestre, og som i dag får tingene til at glide i praksis på den måde, man nu kan. Men mange af disse virksomheder er ikke specielt IT-orienterede endsige -interesserede, og de vil derfor få en række opstartsproblemer med Det Digitale Byggeri. Side Industrialisering er byggeriets redning Nøglen til skabelse af konkurrencedygtigt byggeri handler om forståelse af processer og logistik samt genbrug af data. I forhold til tidligere kan man i dag kombinere forskellige IT-mæssige byggeklodser, og dermed tilbyde mange forskellige løsninger baseret på et fåtal af variabler. Side 12 FOTO: RAMBØLL Byggeriets innovation hvor er udviklingen? Byggebranchens udfordring er at efterspørgslen varier meget over tid. Branchen har haft det svært med den form for industrialisering der kræver store ensartede serier, hvilket har fastholdt håndværkstraditionen. Side 18 ANNONCE ANNONCE VEDLAGT SOM UAFHÆNGIGT INDSTIK I BØRSEN JANUAR 2007

2 ANNONCE Et erhverv i udvikling Mens byggeerhvervet traditionelt har været et udpræget hjemmemarkedserhverv, har globaliseringen i de senere år fået større og større betydning. Netop globaliseringen, og det høje aktivitetsniveau i Danmark, er erhvervets udviklingsmæssige udfordringer. Side 2 Det Digitale Byggeri revolution eller evolution? IT som værktøj i byggeriet er ingenlunde nogen ny foreteelse, men når man i Det Digitale Byggeri i meget høj grad fokuserer på IT handler det om at løse en række flaskehalse og problemer herunder koordinering mellem de forskellige discipliner som ellers vil forsinke og fordyre ethvert byggeri. Og har været medvirkende til at forsinke og fordyre flere store offentlige byggerier flere har været tilbundsgående beskrevet i medierne. Side 4 Bedre økonomi med Det Digitale Byggeri Med Det Digitale Byggeri bliver det, takket være anvendelse af 3D-objekter med styklister og nedbrud af større sammenhænge, på et tidligere tidspunkt i processen muligt at lave simuleringer med bedre styr på økonomien end det er muligt i dag. Side 6 Intelligent facadebyggeri er både æstetisk og funktionelt Indførelsen af Det Digitale Byggeri vil være med til at understøtte og forbedre fremtidens byggeri, og i særdeleshed hvad angår Nøglen til skabelse af konkurrencedygtigt Industrialisering er byggeriets redning facader. Det vil blandt andet ske gennem byggeri handler om forståelse af processer en større synlighed af komplekse grænseflader, og ved anvendelse af fælles standar- tidligere kan man i dag kombinere forskel- og logistik samt genbrug af data. I forhold til der, hvor både ingeniører og arkitekter vil lige IT-mæssige byggeklodser, og dermed arbejde med fælles standarder, og projektere i 3D. Side 17 på et fåtal af variabler. Side 12 tilbyde mange forskellige løsninger baseret ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET VEDLAGT SOM UAFHÆNGIGT INDSTIK I BØRSEN JANUAR 2007 ANNONCE Side Byggeriets innovation hvor er udviklingen? Byggebranchens udfordring er at efterspørgslen varier meget over tid. Branchen har haft det svært med den form for industrialisering der kræver store ensartede serier, hvilket har fastholdt håndværkstraditionen. Side 18 ANNONCE FOTO: RAMBØLL 2 DET MODERNE BYGGERI ANNONCEINDSTIK Et erhverv i udvikling Byggeerhvervet er ved at omstille sig til at indgå i en international arbejdsdeling. Samtidig arbejdes der med at effektivisere produktionen og forbedre erhvervets produkter. Det danske byggeerhverv, som består af materialeproducenter, udførende og rådgivere, har en årlig samlet omsætning på 330 mia. kr. Erhvervet beskæftiger personer og eksporterer for omkring 50 mia. kr. Dermed udgør erhvervet en ganske betydende del af den danske samfundsøkonomi. Formålet med denne avis er at give et indblik i en branche, som traditionelt ikke har den store udvikling, men som nu er kommet ind i en rivende udvikling og hvor udfordringerne er mange. Nogle af disse forsøges beskrevet i denne avis, samt forslag til hvordan virksomheder i branchen kan udnytte de nye muligheder og redskaber der er til rådighed i det moderne byggeri. DET MODERNE BYGGERI JANUAR 2007 Det handler om kultur ikke teknik I mange byggeprojekter er der involveret mange virksomheder, hvoraf flere er ganske små håndværksmestre, og som i dag får tingene til at glide i praksis på den måde, man nu kan. Men mange af disse virksomheder er ikke specielt IT-orienterede endsige -interesserede, og de vil derfor få en række opstartsproblemer med Det Digitale Byggeri. Mens byggeerhvervet traditionelt har været et udpræget hjemmemarkedserhverv, har globaliseringen i de senere år fået større og større betydning. Helt aktuelt betyder den historisk høje byggeaktivitet i Danmark, at der er tendenser til mangel på arbejdskraft, ligesom en række af materialeproducenterne har svært ved at imødekomme den hjemlige efterspørgsel. Det tvinger virksomhederne til at se ud i verden. Den nødvendige arbejdskraft er blevet fremskaffet ved, at halvdelen af de nye jobs i branchen er blevet besat af medarbejdere fra andre EU lande. Leveringsproblemerne med visse byggematerialer har øget interessen for at købe byggematerialer i udlandet. Dermed er det danske byggeerhverv ved at blive en mere markant aktør på det europæiske byggevaremarked. Der er kommet skærpet fokus på byggevaredirektivet og behovet for at udenlandske byggevarer lever op til nationale krav. Parallelt hermed er erhvervet engageret i en række udviklingsinitiativer, som skal medvirke til, at virksomhederne kan levere bedre byggeri med højere værdi for brugerne. Et eksempel er de nye regler om digital kommunikation i byggeriet, som netop er trådt i kraft. Gennem et treårigt udviklingsprojekt har byggeerhvervet i samarbejde med Erhvervs- og Byggestyrelsen udviklet og afprøvet krav, som statslige bygherrer skal stille til deres leverandører af byggeri. Ideen er at optimere kommunikationen og videndelingen i forbindelse med projektering og opførelse af bygninger. Sideeffekterne forventes at blive byggeri med færre fejl og en mere effektiv produktionsproces. Et andet eksempel er anvendelsen af nye samarbejdsformer i byggeriet. Industriens lean -tankegang er blevet tilpasset de særlige betingelser, hvorunder byggeriet arbejder. Et omfattende udviklingsprojekt under titlen BygSol er netop afsluttet og har i 25 konkrete byggeprojekter vist, at anvendelse af ideerne bag lean resulterer i færre fejl og arbejdsulykker, leverancer til tiden og bedre økonomi for de involverede parter. Et tredje eksempel er nyindustrialiseringen. Målet er at udnytte fordelene ved den styrede proces i industrien og producere komponenter, som nemt og effektivt kan monteres på byggepladsen - vel at mærke uden at det fører til kedeligt og ensformigt byggeri. I det omfang dette lykkes, vil det også have interesse uden for landets grænser. Både globaliseringen og det høje aktivitetsniveau i Danmark er udfordringer for erhvervet til at udvikle sig. Michael H. Nielsen Direktør i Dansk Byggeri Indhold: Det Digitale Byggeri - revolution eller evolution? side 4 Det Digitale Byggeri - store udfordringer til branchen side 5 Bedre økonomi med Det Digitale Byggeri side 6 Materialemangel presser branchen side 7 Nye samarbejdsformer effektiviserer byggeriet side 8 Det handler om kultur - ikke teknik side Industrialisering er byggeriets redning side 12 CAD-systemet - fremtidens konfigurator side 13 3 skarpe skud til branchens eksperter side 14 Intelligent styring af indeklimaet side 16 Intelligente bygninger minimerer energiforbruget side 16 Intelligent facadebyggeri er både æstetisk og funktionelt side 17 Det digitale produktkatelog understøtter Det Digitale Byggeri side 17 Byggeriets innovation - hvor er udviklingen? side 18 MED DAGSAVISENS RÆKKEVIDDE OG FAGBLADETS FOKUS DET MODERNE BYGGERI - EN TITEL FRA MEDIAPLANET APS Projektleder: Jonas Sand, Mediaplanet ApS Produktionsleder: Frida Seiersen, Mediaplanet ApS Erhvervsudvikler: Jimmi Femö, Mediaplanet ApS Tekster: Michael Fahlgren, Danish Technical Press Layout, delvis fotoleverandør samt repro: Jane Erving Lund, Favrskov-gruppen Mediaplanet er Europas ledende mediehus inden for produktion, distribution og udvikling af emneorienteret information via print, online og broadcasting. For information om temaaviser i dagspresse kontakt: Jimmi Femö, Mediaplanet ApS , Distribueres med Børsen januar Hele denne temaavis er en annonce fra Mediaplanet. Den 1. januar fik dansk byggeri en ny logistik- og kompetencepartner Stål Rustfrit stål Metaller VVS-materiel Værktøj Værktøjsmaskiner Tekniske artikler Elmateriel Intelligente bygningsinstallationer Belysning Tele, data og kabling Alarm, sikring og overvågning

3 ANNONCEINDSTIK DET MODERNE BYGGERI 3 I Kuben skaber vi rum, hvor mennesker kan udfolde sig både ude og inde og favner bygninger, fra de fødes, til de ældes. Som den eneste virksomhed i Danmark dækker vi hele det byggede miljø med vores fire kompetenceområder: BYG BYGHERRERÅDGIVNING EJENDOMSADMINISTRATION DRIFT & VEDLIGEHOLD

4 4 DET MODERNE BYGGERI ANNONCEINDSTIK Det Digitale Byggeri revolution eller evolution? Med Det Digitale Byggeri træder det offentlige som bygherre ind i en helt ny fase, og tvinger hele branchen med. Men er der tale om naturlig, måske forceret udvikling, eller er det en revolution? Primært handler Det Digitale Byggeri om tre hovedelementer: De digitale bygherrekrav som dels trådte i kraft ved årsskiftet, dels først træder i kraft ved næste årsskifte opstiller en række krav for statslige bygherrer omkring digitalisering af byggerier Det Digitale Fundament danner basis for hele konceptet Bedst i byggeriet her er den IT-mæssige rolle for en lang række gennemførte byggerier analyseret og dokumenteret. Bygherrekravene er specificeret af 4 konsortier, som efterfølgende af Erhvervs- og Byggestyrelsen er konkretiseret i Det Digitale Byggeri. Alt i alt handler det om 20 krav, med op imod 250 underkrav. Det handler om IT IT som værktøj i byggeriet er ingenlunde nogen ny foreteelse, men når man i Det Digitale Byggeri i meget høj grad fokuserer på IT handler det om at løse en række flaskehalse og problemer herunder koordinering mellem de forskellige discipliner som ellers vil forsinke og fordyre ethvert byggeri. Og har været medvirkende til at forsinke og fordyre flere store offentlige byggerier flere har været tilbundsgående beskrevet i medierne. Det Digitale Byggeri er en forandringsagent sat i værk af Erhvervs- og Byggestyrelsen med det formål at sætte IT i byggeriet på dagsordenen. Jeg er meget positiv over for Det Digitale Byggeri, og synes at Erhvervs- og Byggestyrelsen indtil videre helt klart har fået sat IT på dagsordenen. Jeg kan mærke at der er en forandringsbølge i gang; både her hos Rambøll og hos vores kolleger i branchen. Tidligere har der manglet et incitament, som nu er kommet på plads. Det væsentlige IT-skridt i Det Digitale Byggeri er, at det underbygger det store paradigmeskift fra 2D-tegningsdokumentation til 3D-designmodellering, fortæller IT-chef Kim Jacobsen hos Rambøll.... Forandringsmæssigt minder det lidt om dengang vi fik gang i elementbyggeriet. Det er en revolution på samme niveau... Et paradigmeskift For Kim Jacobsen er der tale om en stille revolution, som givetvis vil sprede sig fra offentlige bygherrer til at omfatte samtlige byggerier. Forandringsmæssigt minder det lidt om dengang vi fik gang i elementbyggeriet. Det er en revolution på samme niveau. At løfte sig fra tegnebrættet selv om det har været en computer til designmodellering er et paradigmeskift. Derfor er jeg sikker på at både arbejdsmetoder og samarbejdsformer vil ændre sig fordi man pludselig får nye muligheder, uddyber han. En stille revolution Et af de nye krav er aflevering af 3D-modeller i stedet for modeller i 2D. Umiddelbart lyder det ikke som den store revolution, men der er ikke desto mindre tale om en udvikling, der har store perspektiver for både byggebranchen og kunderne. For med 3D bliver det muligt at undgå en række fejl, og samtidig opnå langt større forståelse for hvordan et kommende byggeri kommer til at se ud og fungere for brugerne. Endnu før det første spadestik er taget. Det bliver en stor omvæltning for de projekterende virksomheder, som langt hen ad vejen arbejder i 2D. 3D anvendes ved prestigeprojekter, men til rugbrødsarbejdet arbejder man i 2D. For de udførende virksomheder bliver den største nyskabelse anvendelse af projektweb på hele sagen, helt ud til byggepladsens digitale skurvogn, hvor man fremover skal være i stand til at udskrive enhver form for dokumentation på stedet i A3-format, siger afdelingschef Søren Spile fra Bygteq it. Manglende incitament I forvejen har byggebranchen i vid udstrækning anvendt IT i mange sammenhænge, men dels har der manglet et samlende element, dels betyder anvendelse af forskellige applikationer med hvert sit filformat manglende muligheder for at udveksle elektroniske filer direkte mellem forskellige virksomheder; i visse tilfælde endda inden for samme organisation. Der har manglet et incitament til for alvor at komme i gang med at bruge IT. Tidligere ville ingen udarbejde digitale materialer, for der var ingen efterspørgsel. Og der var ingen efterspørgsel fordi ingen udbød digitale materialer. Nu er Det Digitale Byggeri en kendsgerning, og dermed er der etableret en fælles bane at spille på, forklarer Søren Spile.... Der har manglet et incitament til for alvor at komme i gang med at bruge IT. Tidligere ville ingen udarbejde digitale materialer, for der var ingen efterspørgsel... Stiller krav om IT-kompetencer Med Det Digitale Byggeris krav om elektronisk håndtering af alle arbejdsgange stilles der også nye, FAKTA OM DET DIGITALE BYGGERI Det Digitale Byggeri er et initiativ fra Erhvervs- og Byggestyrelsen, som har været under etablering i de seneste 3-4 år. Det har resulteret i en række krav, som trådte i kraft fra 1. januar 2007 i forbindelse med statslige byggerier. Kravene fordeler sig overordnet inden for fire områder: Anvendelse af projektweb Anvendelse af bygningsmodeller Elektronisk udbud Digital aflevering eller udvidede krav til medarbejdernes kompetencer inden for ITområdet. Fælles for alle aktiviteter står projektweb, og dermed et basalt kendskab til hvordan man bruger en internetbrowser. Dels skal man være i stand til at finde, hente og aflevere informationer på projektweb, dels stilles der krav om at licitationen skal foregå elektronisk i forbindelse med det digitale udbud. Det indebærer at man skal hente udbudsmaterialet på en udbudsportal, gøre det anvendeligt i sin egen virksomhed, og aflevere tilbuddet på elektronisk form. Dertil kræves en eller anden form for digital signatur, uddyber Søren Spile. Projektweb er et fælles arkiv på internettet, hvor alle byggeriets parter til hver en tid har adgang til de til enhver tid gældende versioner af de aktuelle dokumenter: tekstdokumenter, regneark og CADtegninger. Det er et krav at al skriftlig kommunikation foregår gennem projektweb, og at der også skal etableres adgang hertil på byggepladsen. Anvendelse af bygningsmodeller er et krav ved nybyggeri med en entreprisesum over 40 millioner kroner. Bygningsmodellerne skal oprettes i et 3D-CAD-program, og kan indeholde en gennemgribende detaljeret beskrivelse af samtlige bygningsdele og -komponenter. ELEKTRONISK UDBUD Fremover foregår udbudsprocessen elektronisk. Udbudsmaterialet hentes via internettet, og licitationen foregår ved at man afgiver sit bud på en hjemmeside. Der er fastlagt regler for udbudsmaterialets strukturering, og fra 1. januar 2008 vil digitalt udbud endvidere foregå ved hjælp af beskrivende mængdefortegnelser, som, ud over tilbudsposterne, også indeholder præcise beskrivelser af de enkelte poster samt de mængder, der bliver prissat. DIGITAL AFLEVERING Med Det Digitale Byggeri skal bygherren stille krav om digital aflevering. Det indebærer nye og ganske omfattende krav til dokumentation af byggeriet, som vil gøre det nemmere at tage byggeriet i brug, og efterfølgende vedligeholde det. Udførende virksomheder skal desuden være i stand til at håndtere digitale mangellister, således som de er beskrevet i BIPS-standarden.

5 ANNONCEINDSTIK Det Digitale Byggeri store udfordringer til branchen Både rådgivere og entreprenører står over for nye store udfordringer, der med tiden vil give både bedre og billigere byggeri. Det Digitale Byggeri er i virkeligheden toppen af et meget stort isbjerg, som blev støbt i slutningen af 1990 erne, baseret på den daværende regerings ønsker om en effektivisering af byggeriet. Blandt andet opnået ved hjælp af en langt mere intensiveret anvendelse af IT- og kommunikationsteknologi. I regi af Erhvervs- og Byggestyrelsen er der foregået et meget omfattende udviklingsarbejde baseret på en lang række af rapporter om indholdet af de statslige bygherrekrav. Medfører større konsekvenser Både for branchens rådgivere og entreprenører vil Det Digitale Byggeri medføre større udfordringer og konsekvenser. For arkitekterne handler det især om nye samarbejdsformer, hvor 3D-værktøjerne indtager en central rolle, om end der langt hen ad vejen er fuld metodefrihed. Der er krav om levering af modeller og projektering i 3D som en del af udbudsmaterialet, samt krav om udlevering i fastlagte dataformater. Visionen er blandt andet at få en højere viden på et tidligere tidspunkt om ethvert byggeprojekt end man har i dag. Derved opnår man også mulighed for at sætte arkitekt og projekterende ingeniør sammen på et langt tidligere tidspunkt, og tidligt identificere udfordringer og kilder til fejl ved byggeriet. Samarbejdsfladen mellem arkitekt og ingeniør i de tidlige faser kommer til at repræsentere en både samarbejdsmæssig og kulturel udfordring, som vil forbedre den måde samarbejdet mellem rådgivere i dag fungerer, fortæller viden- og informationsøkonom Torben Klitgaard fra Arkitema. Breder sig til private bygherrer Skønsmæssigt er et sted mellem 30 % og 40 % af samtlige bygge- rier i Danmark på en eller anden måde offentligt finansieret. Helt eller delvist. I mange andre lande skæver man med stor interesse til Det Digitale Byggeri, for med undtagelse af Singapore har ingen andre landes statslige instanser stillet tilsvarende krav. Der er da heller ikke nogen tvivl i branchen om at konceptet bag Det Digitale Byggeri vil brede sig til de private bygherrer, og at branchens store spillere vil drive det fremad. Alle, der ser en fordel i det her, vil begynde at arbejde med det på en måde der giver mening i forhold til deres egen strategi, deres egen måde at tænke arkitektur, og deres egen måde at drive forretning på. På sigt tror jeg det vil udmønte sig i nogle retningslinier, som den enkelte virksomhed implementerer efter lyst og evne. Det store potentiale ligger i at få branchen til at tænke byggeri på en anden måde, og det tror jeg at Det Digitale byggeri kan, uddyber Torben Klitgaard. Glæde blandt ingeniørerne Gennem mange år har byggebranchen omhyggeligt indarbejdet og perfektioneret anvendelse af 2Dtegningsdokumentation. Det skal nu ændres radikalt ved overgang til arbejde i 3D, hvor man blandt andet kommer til at tvinge en række beslutninger igennem tidligere i processen. Arkitekten tvinges til at tænke lidt anderledes ved udarbejdelse af de tegninger, der sendes videre til ingeniøren, som fortsætter på samme model. Der er naturligvis nogle omkostninger forbundet med anskaffelse af 3D-programmer. Men der skal også en masse uddannelse til, og en masse vaner skal ændres. Umiddelbart lyder det som en lille ting, men der er mange ting, der skal nytænkes. Det Digitale Byggeri kan for især de mindre virksomheder godt gøre ondt, men det er en udfordring, om end den ikke er uoverkommelig, som giver værdi i den anden ende, mener informationschef Inge Ebbensgaard. Især for de mindre virksomheder kan det godt gøre ondt. Det er en udfordring, om end den ikke er uoverkommelig, som giver værdi i den anden ende. Set fra vores ingeniørmæssige synsvinkel er det godt, for alt der kan effektivisere vores måde at arbejde på er godt. Jo mere man kan planlægge sig ud af, jo mindre omkostninger står man med, og jo færre problemer skal der løses undervejs i byggeriet, siger informationschef Inge Ebbensgaard fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Ny videnportal medio februar Det Digitale Byggeri rummer mange perspektiver for dansk byggeri, og hos Foreningen af Rådgivende Ingeniører mener man at det er vejen fremad. Det Digitale Byggeri er en rigtig god idé, men der ligger naturligvis er par sten på vejen. Implementeringsnetværket, bestående af Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitektvirksomheder, Dansk Byggeri, Bygge- Anlægs- og Trækartellet, Tekniq samt Bygherreforeningen, udgiver medio februar blandt andet en portal med adgang til viden og e-learning. Den nye portal kommer til at befinde sig på der bliver den nye portal til den tid, slutter Inge Ebbensgaard. DET MODERNE BYGGERI 5 Almene boligselskaber klar til at digitalisere De almene boligselskaber er ikke omfattet af bekendtgørelsen og derfor ikke pligtige til at stille de digitale bygherrekrav. Men flere af de større boligselskaber og byggeadministrationer er indstillet på at tage de nye digitale løsninger til sig alligevel som Lejerbo, der har besluttet at gøre bygherrekravene til sine og stille dem ved fremtidige byggeprojekter: Det har vi valgt, fordi vi er overbeviste om, at det vil være med til at effektivisere vores byggeprocesser - og fordi vi allerede kan se, at det giver os nogle helt nye muligheder, siger Lejerbos direktør, Palle Adamsen. Byggematerialer der sladrer Der er store muligheder i intelligente byggematerialer, der selv fortæller om drift og vedligeholdelse af bygninger via radiosignaler. Det fremgår af en ny international undersøgelse, som offentliggøres af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Undersøgelsen omhandler resultater fra forskningssamarbejdet ERAbuild mellem Finland, Sverige, England og Danmark. Billigere og bedre byggeri ved længerevarende samarbejder Det offentlige kan spare op til 1,6 mia. kr. årligt på længerevarende samarbejde med byggeriets virksomheder og tilmed få færre fejl og mangler, viser ny rapport. Men potentialet er ikke let at realisere. Når en eller flere byggevirksomheder arbejder systematisk sammen gennem flere byggeprojekter, er der tale om et længerevarende samarbejde. Og der kan være god fornuft i at fortsætte et godt samarbejde frem for hele tiden at skulle starte nye samarbejdsrelationer op. Det viser en ny rapport, som SBI har udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen.

6 6 DET MODERNE BYGGERI ANNONCEINDSTIK Bedre økonomi med Det Digitale Byggeri I takt med at Det Digitale Byggeri indarbejdes i branchen vil vi se kvalitetsmæssigt bedre byggerier med færre fejl, og bedre økonomi. Beskrivende mængdefortegnelse er et af de nye tiltag i Det Digitale Byggeri, og et af de tiltag, som med tiden vil påvirke ethvert byggeris samlede økonomi. Strengt taget har man for år siden anvendt konceptet i dansk byggeri, ligesom det stadigvæk anvendes i en række andre lande, men det har herhjemme været gået i glemmebogen gennem mange år. Tilbage til fremtiden Tilstedeværelsen af en beskrivende mængdefortegnelse i udbudsmaterialet indebærer at entreprenørerne på forhånd ved, hvilke og hvor mange materialer det pågældende byggeri skal bestå af, og kan dermed udarbejde et mere retvisende tilbud, som nemmere lader sig sammenligne med de øvrige entreprenørers tilbud. Gennem de seneste mange år er tilbud blevet til alene på baggrund af beskrivelser og tegninger, og man har bedt entreprenørerne og de bydende om selv at udtage deres mængder og beregne prisen. Entreprenørernes underleverandører skal også anvende samme materiale, og selv udtage mængder, hvorfor mange mennesker uafhængigt af hinanden udtrækker mængder og beregner på disse. Dermed bliver arbejdet gange så stort som hvis rådgiverne angiver mængderne som vi gjorde det i gamle dage. Til gengæld løber entreprenørerne kun økonomiske risici på enhedspriser, administrative omkostninger og dækningsbidrag. Det er en klar forskel, det burde fjerne risikotillægget, og det fjerner helt klart en masse ekstraarbejde. De to ting alene indebærer en besparelse på byggeriet, fastslår regionsdirektør Peter Petersen fra Cowis region Sjælland. Elektronisk tilbudsgivning sparer også penge I dag udsendes samtlige tegninger til alle parter i forbindelse med tilbudsgivning. Det indebærer at mange involverede får alt for mange tegninger i forhold til hvad de reelt har behov for. Og dermed bliver omkostningerne til tryk af tegninger alt for høje. Desuden skal alle entreprenører selv identificere netop de tegninger vedkommende har behov for også her medgår der arbejdstid, som potentielt kan nedbringes. Kravet til projektweb indebærer, at alle involverede i statslige byggerier altid har adgang til de seneste tegningsversioner og 3D-modeller digitalt. Dermed får man en meget bedre forståelse af opgaverne, og dermed undgås en række fejl, som igen har betydning for den samlede økonomi, uddyber Peter Petersen. Potentielle konkurrencemæssige problemer På langt sigt forventer mange i byggebranchen, at Det Digitale Byggeri fører til bedre processer i hele byggeprojektet, mens det på kort sigt kan medføre en vis form for konkurrencemæssig skævvridning, hvis kravene i udbudsmaterialerne sættes for højt. Forhåbentlig vil de store statslige bygherrer ret hurtigt få en fornemmelse for den indflydelse, Det Digitale Byggeri har på hele branchen, med mulighed for at melde tilbage til myndighederne, hvis der på bestemte områder opstår problemer, som indebærer at konkurrencen ikke fungerer, eller at den efterfølgende arbejdsproces ikke fungerer, siger sekretariatsleder i Bygherreforeningen Henrik L. Bang. Bedre styr på økonomi og kvalitet Med Det Digitale Byggeri bliver det, takket være anvendelse af 3D-objekter med styklister og nedbrud af større sammenhænge, på et tidligere tidspunkt i processen muligt at lave simuleringer med et bedre styr på økonomien end det er muligt i dag. Takket være visualiseringer kan bygherren på et meget tidligt tidspunkt inddrage de kommende brugere af byggeriet, og dermed fange mange af de utilfredsheder, som ellers måtte komme når byggeriet er færdigt og klar til at ibrugtages og hvor det bliver rigtigt dyrt at foretage ændringer. Når man på en billig måde kan gennemspille forskellige scenarier gennem visuel simulering, kan man opnå mange fordele og undgå dyre overraskelser senere i forløbet. Det gælder både på den rent økonomiske side i forhold til hvad tingene koster, og også på den mere kvalitative side i forhold til brugernes krav og behov. Ændringer, som senere skal foretages i rådgivernes projekteringsmaterialer, kræver rigtig mange mandetimer. Og er byggearbejdet først i gang, er det nærmest for sent at indføre ændringer; eller også bliver det meget, meget dyrt. I de meget tidlige faser er mulighederne med Det Digitale Byggeri især interessant for bygherren. Den effektivisering, der kan opnås, vil hen ad vejen slå igennem i form af lavere priser for bygherren, ikke mindst fordi spildet i hele processen nedbringes, slutter Henrik Bang. Når man på en billig måde kan gennemspille forskellige scenarier gennem visuel simulering, kan man opnå mange fordele og undgå dyre overraskelser senere i forløbet, siger Henrik Bang fra Bygherreforeningen. Lad teknikentreprenøren YIT styre den tekniske entreprise i dit næste byggeprojekt. Det sikrer et optimalt design af den tekniske løsning samt koordineret projektledelse og installation. Vi fokuserer på optimering af investeringen og driftsomkostninger over hele installationens levetid. YIT tager også ansvaret for, at investeringen Intelligente løsninger bygger på erfaring opretholder sin værdi og tilbyder service og vedligehold af alle typer installationer. Det kalder vi for optimerede livscyklus-løsninger. Som servicepartner varetager vi tilsyn, service og vedligehold samt drift på dine bygninger og produktionsanlæg. Dine sekundære områder er vores primære fokus, så du kan koncentrere dig om din virksomhed YIT 100 år bedre Partnering optimering af proces og udbytte for bygherrer KlimaTak unikt ventilations- og installationskoncept for om- og nybygning Projektstyring webbaseret projektstyringsværktøj eproman med kundeadgang Servicestyring webbaseret servicestyringsværktøj DriftChefen til vedligehold og kvalitetssikring med kundeadgang Teknisk Outsourcing integrering af teknisk servicepartner i virksomheden for optimering, fl eksibilitet og fokusering Digitalt byggeri YIT er klar! Vejlevej Fredericia Tlf Literbuen Skovlunde Tlf Together we can do it.

7 ANNONCEINDSTIK DET MODERNE BYGGERI 7 Materialemangel presser branchen Den akutte mangel på byggematerialer presser en i forvejen hårdt presset byggebranche. Internethandlen med byggematerialer blomstrer. Selv om en stigende del af byggematerialer hentes i udlandet, er den danske produktion af materialer vigtig for at byggesektoren kan klare presset. Ifølge tal fra Danmarks Statistik voksede importen af byggematerialer i første halvår af 2006 med 22 % til 19,4 milliarder kroner, men alligevel er der en historisk stor mangel på byggematerialer, især isoleringsmaterialer. Det smitter desværre uheldigt af på priserne, som sidste år steg med næsten 6 % hvilket i sig selv er en kedelig rekord inden for de seneste 16 år.... Den aktuelle efterspørgsel er i den grad kommet bag på de danske producenter af byggematerialer... Kom bag på producenterne Den aktuelle efterspørgsel er i den grad kommet bag på de danske producenter af byggematerialer, som ikke har været i stand til at øge produktionskapaciteten i nær tilstrækkeligt omfang. Traditionelt er det danske byggevaremarked meget lukket, idet danske standarder, byggenormer og traditioner medfører at der stort set kun anvendes danske materialer i byggebranchen. En stigende del af bygge- materialerne hentes i udlandet, men det er ikke tilstrækkeligt. Derfor er den danske produktion af byggematerialer utrolig vigtig for at kunne klare presset i byggesektoren. Og import af byggematerialer er ikke bare noget man sådan lige gør, fortæller cheføkonom i Håndværksrådets Byggeog Anlægsgruppe Jakob Brandt. Uhyre kompliceret marked Det danske byggevaremarked er umådeligt kompliceret og præget af en meget stor kompleksitet hvad angår regler og direktiver for de materialer, der må anvendes og hvordan. Manglen på internationale standarder, og tilstedeværelsen af et utal af nationale særregler, indebærer at man ikke umiddelbart kan anvende udenlandske materialer i danske byggerier uden risiko for at pådrage sig et senere erstatningsansvar. Det altoverskyggende problem er at standardiseringsprocessen i EU indtil nu har været 17 år undervejs, og kun er nået igennem 300 af 450 varegrupper. Den rigtige løsning vil naturligvis være at godkende byggematerialer på baggrund af en europæisk CE-mærkning i alle lande. Men på grund af stærke nationale interessegrupper går denne proces meget langsomt, uddyber Jakob Brandt. Erhvervs- og Byggestyrelsen kommer branchen til hjælp Byggebranchens nødråb er blevet hørt af økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsen, som med nye midler opretter en såkaldt kvikskranke hos Erhvervs- og Byggestyrelsen. Kvikskranken skal gøre det nemmere for håndværkerne at skabe sig et overblik over de regler der gælder i Danmark for anvendelse af udenlandske byggematerialer, og de muligheder der er for at importere godkendte materialer. Samt om mulighederne for at søge information om hvorvidt påtænkte byggematerialer nu også rent faktisk kan anvendes ved danske byggerier. Vi sætter 2,5 mio. kr. af til en kvikskranke, som skal gøre det nemmere for håndværkere at få besked om reglerne for at anvende udenlandske byggematerialer. Det skal bidrage til at reducere ventetiderne i byggeriet i den nuværende højkonjunktur og samtidig styrke konkurrencen, udtaler ministeren i den forbindelse. Pravda.dk Udstil på fremtidens danske byggemesse BYG 07 går helt nye veje. Den er årets danske messe for bygge og anlæg - udviklet af den danske byggebranche og målrettet det projekterende led, håndværksmestre og håndværkere. BYG 07 stiller skarpt på fremtidens byggeri og præsenterer: Fremtidens Hus villalive, temaudstillinger i 1:1 med nytænkning inden for Tag, Facade og Vådrum. Klart, overskueligt og professionelt. Book stand NU til præsentation af dine nyheder og vis, at du og dine produkter vil spille med i den fremtidige udvikling inden for bygge og anlæg. Bestil stand på eller ring til vores salgsteam på tlf april hver dag x183_mediaplanet_(HKJ) 1 10/01/07 11:10:46

8 8 DET MODERNE BYGGERI ANNONCEINDSTIK Nye samarbejdsformer effektiviserer byggeriet Byggebranchens forskellige aktører har længe diskuteret og udviklet forskellige samarbejdsformer. Det Digitale Byggeri byder på nye muligheder. FOTO: RAMBØLL Traditionelt har byggebranchens forskellige problemstillinger omkring fejl, voldgifter, budgetoverskridelser, dårlig kvalitet og meget andet affødt flere forslag til forskellige samarbejdsformer hvad angår roller, processer, konfliktløsning og magtforhold. Typisk de lidt blødere og menneskelige forhold. På den anden side står Det Digitale Byggeris hårdere aspekter med hensyn til de informationsmæssige forhold samarbejdspartnere imellem. Hele værdikæden skal være stærk For nogle år siden opstod ideerne omkring partnering, og det har vist sig at Det Digitale Byggeri er som skabt til denne samarbejdsform. I og med, at Det Digitale Byggeri sikrer at al information findes ét sted, og at der kun eksisterer én version af sandheden, er én af forhindringerne for et godt samarbejde ryddet af vejen. Ethvert byggeri består af en lang række processer mellem bygherre, rådgiver, arkitekt og entreprenør, som udmønter sig i et konkret projekt på byggepladsen. Men det handler også om at granitten, der bliver brudt ude i Kina, kommer til den rigtige leverandør, som forarbejder det og leverer det til entreprenøren, som sørger for at det kommer frem til byggepladsen på det rigtige tidspunkt. Leverancekæde, projektering og digitalt byggeri skaber i fællesskab værdi. Man kan være nok så god til at håndtere en del af kæden, men hvis ikke de andre led følger med, sættes alt over styr ude på byggepladsen. Set i det lys er Det Digitale Byggeri interessant, fordi kimen til nogle af de forhold partnering gerne skulle åbne op for: samarbejdsproblemer, forglemmelser, misforståelser, dobbeltarbejde, om-igen arbejde og alt det andet, ligger her. Det skyldes ikke mindst, at de mange aktører: entreprenør, rådgiver, arkitekt, bygherrerådgiver, bruger og investor konstant skal forholde sig til projektet. Den heraf afledte og nødvendige informationsstrøm går uvægerligt galt på et eller andet tidspunkt, forklarer adm. direktør Henrik Enegaard Skaanderup, Kuben A/S. Entreprenøren som fødselshjælper Ifølge Henrik Enegaard Skaanderup er der en vis risiko for at de mindre underleverandører vil blive koblet af værdikæden på grund af manglende IT-kompetencer. Og han ser en oplagt mulighed for at lade de store entreprenører fungere som fødselshjælpere i den nødvendige proces med at få de små med på vognen. De store entreprenører er afhængige af deres små og mindre underleverandører. For de store kan umuligt bemande egne afdelinger efter en efterspørgsel, som konstant svinger op og ned. Med tiden kunne man sagtens forestille sig en række strategiske samarbejder, hvor de store entreprenører sikrer at de mindre aktører kan følge med. Det er hjælp til selvhjælp, uddyber han. Nye samarbejdsformer godt for Det Digitale Byggeri De nye samarbejdsformer, som blev introduceret i byggeriet omkring 1999, partnering og trimmet byggeri, havde man i Bygherreforeningen en debat om. Resultatet blev en bedre kommunikation og en bedre rollefordeling parterne imellem. Udviklingen omkring Det Digitale Byggeri har både understøttet kommunikationsdelen og et tættere samarbejde, præcis de samme fordele som partnering indebærer, og som medfører at byggeriet afvikles på en både smidigere og mere elegant måde. Når man sætter folk sammen på store projekter, vil de nye digitale værktøjer hjælpe gevaldigt på samarbejdet, fordi man nu via de digitale websider kan udveksle tegninger, og generelt opnå et bedre samarbejde omkring udarbejdelse af tegninger. Et af de nye tiltag i partnering var de såkaldt mere bygbare tegninger direkte på byggepladsen, og med de digitale værktøjer kan man faktisk løbende igennem processen opnå et godt samarbejde over byggeweb. Det alene forbedrer samarbejdet i og med, at det ikke tidligere var muligt at udveksle tegninger over de almindelige computere, fortæller formand for bestyrelsen i Bygherreforeningen Knud Erik Busk. Ritt Bjerregaards billige boliger et godt eksempel Aktuelt er Knud Erik Busk med til at opføre de i medierne meget omtalte billige boliger som overborgmester i Københavns Kommune Ritt Bjerregaard har gjort til én af sine mærkesager. Til det første projekt har man valgt en stor estisk leverandør af præfabrikerede boliger. Den tætte dialog og det tætte samarbejde, vi har mellem fabrikken i Estland og vores arkitekter her i Danmark, kunne vi slet ikke opretholde uden de digitale værktøjer i byggeweb. Så Det Digitale Byggeri har en klar og stor betydning for bedre samarbejde og nye samarbejdsformer af helt uvurderlige dimensioner, uddyber bestyrelsesformanden. Stor betydning på byggepladsen Endnu er udbredelsen af de helt små PDA er ikke særligt udbredt på landets byggepladser, og langt de fleste steder nøjes man med skurvognens internetopkoblede PC til at hente og udveksle informationer. Den måde at arbejde på medfører, at man øjeblikkeligt kan få afklaret uklarheder og opdaget fejl i tide. I selve produktionen på byggepladsen får Det Digitale Byggeri også en kæmpestor betydning, slutter Knud Erik Busk. Byg med personligt aftryk Håndstrøgen gul/rød mursten, nr og blådæmpet Wittenberg vingetagsten, nr over 200 forskellige mur- og tagsten i dansk tegl hjælper jer med at skabe stemning og personligt udtryk i jeres bolig! Læs mere på Sundgade 3 DK-6320 Egernsund Tlf

9 ANNONCEINDSTIK DET MODERNE BYGGERI 9 steni facade TIBE Drammen Du vælger form, format og farve. Vi har valgt at levere markedets stærkeste facadeplade Bikuben kollegiet, Danmark. steni colour orange plader (NCS 1959-Yg7R HG). steni danmark a.s Brogade 3, 3. sal, 4600 Køge Tlf Fax / Viden der bringer mennesker videre Bygninger har også et liv--- Rambøll leverer full-service netløsninger til digital håndtering af de behov, der opstår i en bygnings levetid. Det vil bla. sige projekt-web, elektronisk udbud og aflevering og værktøjer til driftsplanlægning. Vores systemer Rambyg og ProjectWeb anvendes i dag af en lang række danske kommuner, private erhvervsdrivende og førende ejendomsadministratorer. Læs mere på

10 10 DET MODERNE BYGGERI ANNONCEINDSTIK Det handler om kultur ikke teknik Der er potentialer for store forbedringer i byggebranchen, men de frigives ikke med teknik. Ifølge Udviklingschef på Tværs Henrik Kærgaard hos NIRAS vil Det Digitale byggeri løse mellem 1 % og 5 % af Byggebranchens problemer. Primært fordi store dele af branchen endnu ikke er gearet til at håndtere kravene. Løsningen handler ikke om teknologi, men om kultur. Det kan koges ned til to meget banale ting. Den ene er, at vi i byggesektoren har en kultur, hvor det er helt i orden ikke at overholde sine aftaler. Det koster i sig selv formentlig 25 % af byggesektorens samlede omsætning. Den anden problemstilling handler om, at byggesektoren har en kultur, hvor alle helst vil kunne løse tingene selv. Med 6-10 parter på et større byggeprojekt er man imidlertid nødt til at løse problemerne sammen. Denne konfliktskyhed indebærer, at problemerne ofte vokser til en størrelse, hvor det gør rigtigt ondt at løse dem, inden de komme på bordet. Og det koster mange penge. Hvis vi kan løse disse to hovedproblemer, kunne vi bygge dobbelt så gode huse til den halve pris. Det Digitale byggeri vil klart give fordele på visse områder, men jeg tror også, det vil komplicere samarbejdsprocesserne, fordi det er designet til at fungere under nogle ideelle forhold, som ikke eksisterer i byggebranchen i dag, fortæller Henrik Kærgaard. Den digitale opstramning Hvis man med Det Digitale Byggeri på kort sigt tror, man kan løse byggebranchens problemer, er det muligvis blot en illusion. Hos NIRAS har man arbejdet intensivt med Det Digitale Byggeri som koncept, og her er Henrik Kærgaard overbevist om at, byggesektoren som helhed har behov for en IT-mæssig opstramning. Det Digitale Byggeri er helt klart en nødvendighed, for der er behov for at få strammet op på og harmoniseret hele brugen af IT i byggesektoren. Det har man gjort i en række andre sektorer, og det skal man selvfølgelig også gøre her. Det er både relevant og rimeligt; så kan man diskutere i hvilket tempo det skal gøres. Men det vil ikke løse de grundlæggende problemer med fejl, budgetoverskridelser og manglende projektstyring, som man har diskuteret i snart 20 år. Grundlæggende har vi en dårlig samarbejdskultur i branchen, siger han, og tilføjer: Det løser vi ikke med indførelsen af det digitale byggeri. Kaos med en vis styring I mange byggeprojekter er der involveret mange virksomheder, hvoraf flere er ganske små håndværksmestre, og som i dag får tingene til at glide i praksis på den måde, man nu kan. Men mange af disse virksomheder er ikke specielt IT-orienterede endsige -interesserede, og de vil derfor få en række opstartsproblemer med Det Digitale Byggeri. Når det offentlige går forrest med Det Digitale Byggeri, er det fortsættelsen af en god tendens med det offentlige som foregangsaktør. Sandsynligvis vil det medføre, at nogle af de helt små virksomheder køres ud på et sidespor, fordi de ikke har ressourcerne til at følge med de ITmæssige krav. Det vil da heller ikke være det store problem, for der vil fortsat være masser af både mindre og private byggerier over hele landet, hvor Det Digitale Byggeri ikke vil blive anvendt i praksis. Skulle nogle få lukke, vil der være masser af beskæftigelse til både dem og deres medarbejdere hos andre aktører i branchen, uddyber Henrik Kærgaard. Byggebranchens kulturproblem For at styre ethvert komplekst projekt kræves både en høj grad Fotograf: Roland Halbe room for life... ARKITEKTURUDSTILLING om Gehry Technologies Dansk Arkitektur Center viser de revolutionerende nye muligheder for digitalt byggeri og arkitektur i en udstilling om Gehry Technologies. Udstillingen åbner primo marts Følg med på Nu kan du både blæse og have mel i munden... For første gang i verdenshistorien kan I nu købe et drømmehus som er baseret på alle fordelene ved et funktionelt og smukt, arkitekttegnet hus, og samtidig kan I nyde godt af fordelene ved vores intelligent fremstillede moduler. Klik ind på Qbes als er totalleverandør af modulopbyggede fleksible boliger, der sætter nye standarder for levering, kvalitet og pris. Strandgade 27B 1401 Kbh K Qbes a s Pilbrodalen 1 DK-8660 Skanderborg room for life

11 ANNONCEINDSTIK DET MODERNE BYGGERI 11 FOTO: VELUX af kommunikation og disciplin. I byggebranchen kan de grundlæggende problemer ifølge Henrik Kærgaard relateres til kulturen. Dele af byggebranchen består af cowboys, som kører rundt på landevejen i en lastbil med tre mennesker på forsædet, og en bunke grus samt en trillebør på ladet og i virkeligheden er alle i branchen cowboys. Det er måske den sidste branche i verden, hvor der er plads til cowboys, så hvad skal vi gøre, hvis det hører op? Basalt set handler det om et kulturproblem, for hvordan kommunikerer man, og hvordan opretholder man disciplin, i en branche, hvor aktørerne konstant bevæger sig fra den ene byggeplads til den anden, og har et adfærdsmønster, som er helt ude af trit med kravene i branchens mere og mere komplekse projekter? Kultur handler om ubevidste adfærdsmønstre, og sådanne er fordi de er ubevidste meget vanskelige at ændre, siger Henrik Kærgaard. Projektudvikling med 3D øger forståelsen I Århus Havn køres aktuelt et udviklingsprojekt, Århus bynære havnearealer, hvor arealerne foreløbig er blevet udbudt til salg. Her anbefaler den rådgivende ingeniørvirksomhed 3D-modellering i sin rådgivning af grundejeren i forbindelse med dennes udarbejdelse af det digitale udbudsmateriale. Interesserede kan klikke sig vej frem gennem materialet, og interaktivt fremfinde alle de ønskede dokumenter, hvilket i høj grad både letter fremfindingsarbejdet og, i og med at der arbejdes med 3D og visualisering, gør det meget lettere at forstå konsekvenserne. Arbejder målrettet med 3D-teknologi Hos Leif Hansen Rådgivende Ingeniører A/S har man arbejdet målrettet med 3D-teknologier gennem nogen tid, og har endog ansat ingeniører med specialuddannelse inden for arkitektur og design, som er en ingeniørretning, der er specielt uddannet til at arbejde med tredimensionelle værktøjer. 3D er et utroligt godt kommunikationsværktøj, hvorfor vi har valgt en målrettet tilgang til den verden. Ved anvendelse af 3Dmodeller kan vi vise perspektiver og størrelsesforhold fuldkommen naturtro, så almindelige mennesker meget hurtigt kan danne sig et overblik, fortæller viceadministrerende direktør Lars Kragh. Sand 3D-projektering vinder frem Projektering af byggerier i såkaldt sand 3D, hvor overflader renderes korrekt, og alle objekter fremstår visuelt perfekt i forhold til hinanden og det omgivende miljø, er et område som langsomt vinder indpas i byggebranchen. At denne form for projektering underbygger Det Digitale Byggeri er faktisk blot endnu et incitament for en hurtigere udbredelse. Ved at lægge samtlige bygningselementer og installationer ind i 3D-tegningerne kan vi blandt andet få udført et automatisk kollisionstjek, som indebærer at 3Dsystemet selv undersøger om der er tilstrækkelig plads til føring af de forskellige tekniske installationer, og at disse ikke støder sammen. Ved at prøve det hele af på modelplanet undgås kostbare rettelser, når håndværkerne ude på byggepladsen skal rette sådanne fejl, uddyber Lars Kragh. Imødekommer naboklager Ved at visualisere påtænkte byggeprojekter kan rådgivere og bygherrer langt hen ad vejen imødekomme klager fra det omgivende samfund. Hvad der kan se alt for stort og klodset ud på en tegning antager som oftest mere acceptable dimensioner, når byggeriet visualiseres i tre dimensioner, og vises som en naturlig del af det omgivende miljø. 3D-værktøjer har en ekstremt stor pædagogisk værdi i forbindelse med godkendelse af byggeprojekter hos myndighederne, og når sådanne projekter skal ud i offentlig høring. Det er som oftest arkitekten, der både sikrer at byggelovgivning og eventuelle facadekrav overholdes, og står for udarbejdelse af 3D-visualiseringerne, slutter Lars Kragh. Smart lys på Alsion Byggebranchens IT-leverandør» CAD-software fra Autodesk» CAD-rådgivning og kurser» Byggetekniske Beregningsprogrammer» Det Digitale Byggeri» Dokumenthåndtering» Projektsamarbejde fra Autodesk Lysstyring sikrer komfort og energibesparelse Servodan er valgt som leverandør af lysstyring på Alsion - Sønderborgs nye vartegn med universitet, forskerpark og koncertsal. Vores produkter sørger for at dagslyset udnyttes optimalt, så kunstlys kun er tændt når der er behov. Dermed får brugerne af Alsion en komfortabel, tryg og spændende oplevelse - og ejerne en solid energibesparelse. Lysstyring: Hurtig tilbagebetalingstid Høj brugerkomfort Sikkerhed Præventiv Servodan A/S Tlf

12 12 DET MODERNE BYGGERI ANNONCEINDSTIK Industrialisering er byggeriets redning Industrialisering i byggeriet i dag har ikke meget til fælles med 60 erne typehuse eller 70 ernes betonbyggerier. FOTO: HP3 Nøglen til skabelse af konkurrencedygtigt byggeri handler om forståelse af processer og logistik samt genbrug af data. I forhold til tidligere kan man i dag kombinere forskellige IT-mæssige byggeklodser, og dermed tilbyde mange forskellige løsninger baseret på et fåtal af variabler. Bo klogt med få variationsmuligheder Et godt eksempel på succesfuldt industrialiseret byggeri er det svenske Bo Klok (bo klogt). Det er et boligprojekt med boliger indrettet individuelt efter beboernes ønsker til en overkommelig pris. Bo Klok-projektet blev startet i 1996 som et samarbejde mellem Ikea og Skanska, og det var fra starten meningen at projektet skulle give enlige med og uden børn samt mindre familier en lækkert indrettet lejlighed til en fornuftig pris. Og det er til fulde blevet indfriet, for når en lejlighed annonceres til leje gennem Ikea, bliver den revet væk. Den lave pris er opnået gennem relativt små lejligheder (58 m 2 84 m 2 ), som kun skal projekteres én gang. Processerne gentages, hvor- ved effektiviteten presses i vejret og så foregår en meget stor del af byggeriet på en fabrik. Indtil nu er der opført over 800 Bo Klok-lejligheder i Sverige, og der er over 20 projekter under planlægning i Sverige, England og Norge, og Skanska undersøger aktuelt interessen i Danmark. Det er Moelven i Sverige, der producerer boksløsninger i store volumener. Færdige enheder, som bliver transporteret til opførselsstedet. For eksempel i Danmark, hvor der i Måløv er ved at blive opført etageboliger. Og ved siden af opfører Kuben etageboliger på traditionel vis. Her kan man se den store forskel, der er i hastigheden mellem boliger, som er opført i forvejen i forhold til at det hele skal ske ude på byggepladsen. Bo Klok er et af de gode første eksempler omkring industrialisering, hvor meget laves på fabrik med meget lille variation, fortæller chefkonsulent Anders Thomsen fra Teknologisk Institut. Open House med mass customisation Hvor Bo Klok repræsenterer en industrialiseringsform med relativt få variationsmuligheder, repræsenterer Open House-konceptet (i Malmö) mass customisation, hvor de enkelte enheder produceres på en fabrik på samme måde som Bo Klok. Men i modsætning til den udbredte anvendelse af træ som byggemateriale i Bo Klok, anvendes der stål og gips i stor udstrækning til Open House. Open House leveres færdigmonterede fra fabrik, men facader og indvendigt malerarbejde udføres på byggepladsen. Når man ser byggepladsen i Malmö, er der stor variation i udseendet. Fordi man på byggepladsen lægger forskellige facader på. Det kan være i træ, gips, mursten eller hvad der nu ønskes. I dette koncept ligger en yderligere variationsgrad. De rigtigt spændende nye forretningsmodeller ligger i at kunne tilbyde en meget høj grad af variation, fordi man via nogle standardiseringer, som Det Digitale Byggeri har været med til at hjælpe på vej, kan tilbyde en høj grad af variation, som laves på fabrik via robotter. Robotterne styres af styklister og digitale data, som hentes ud fra den fælles digitale datamodel, som er koblet op i forhold til at brugerne f.eks. kan bestille via internettet. Robotterne sikrer en høj grad af variation, på samme måde som vi kender det fra produktion af biler, forklarer Anders Thomsen. Fuldt individualiseret industrialiseret byggeri For at opnå det ultimativt individualiserede industrielle byggeri kræves en total digital understøttelse af fabrikkens produktionsanlæg. Robotter, der styres direkte fra designprogrammernes automatisk genererede styklister, og betonproducenter, som på tilsvarende vis er i stand til at fremstille individuelle betonelementer, resulterer i at det faktisk bliver muligt at fremstille fuldt industrialiseret byggeri, hvor ikke to byggerier er ens. Computerstyrede støbeforme gør det muligt at fremstille betonelementer, som eksempelvis facadeelementer og betondæk, fuldautomatisk og helt individuelt. Igen anvendes robotter til at indrette støbeformene individuelt fra sag til sag, således at man kan opnå en individuel produktion. Via en bevilling fra Højteknologifonden er det blandt de ting vi på Teknologisk Institut aktuelt arbejder med, i samarbejde med Syddansk Universitet, Arkitektskolen i Århus og virksomheder i byggebranchen. Ligesom Betoncentret på Teknologisk Institut er ved at indrette et laboratorium med robot og professionelt blandeanlæg for at undersøge denne produktionsform, siger Anders Thomsen. Den tredje bølge I branchen taler man om den tredje industrialiseringsbølge, som kombinerer en høj grad af variation med høj kvalitet, og måske oven i købet til en lavere pris. Det tror jeg bliver fremtiden, og det bliver dér vi kommer til at adskille os signifikant fra 60 ernes meget standardiserede måde at drive industrialisering. Nøglen til succes er at have styr på alle kombinationer. Det vil sige logistik- og procesforståelse. Og så gøre det IT-understøttet. Kernekompetencen ligger i at have denne forståelse; ikke så meget om det foregår på fabrik eller byggeplads, men at kunne tænke processen helt igennem, slutter Anders Thomsen. Udvikling af storbutikker, shoppingcentre og retail parks samt kontor- og domicilejendomme - nationalt og internationalt Har Deres virksomhed planer om udflytning, udbygning eller nybyggeri i Danmark eller udlandet - så kontakt os for en projektsnak. Vestre Havnepromenade Aalborg Tel Arne Jacobsens Allé København S Tel AALBORG KØBENHAVN BERLIN WARSZAWA PRAG STOCKHOLM HELSINKI VILNIUS RIGA

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Fra skiftende samarbejder til partnerskaber

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET. Fra skiftende samarbejder til partnerskaber ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE DET MODERNE BYGGERI Oktober 2007 Byg med lavt energiforbrug EU har besluttet at 20 % det samlede energiforbrug i 2020 skal komme fra vedvarende

Læs mere

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk...

e -BUSINESS Elektroniske fakturaer behandles også fuldautomatisk... e -BUSINESS - Guide til elektronisk drift og handel DECEMBER 2006 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE VÆLG DET RIGTIGE NIVEAU E-business er for mange virksomheder tæt knyttet

Læs mere

CRAMO UDLEJER TIL ERHVERV OG PRIVATE

CRAMO UDLEJER TIL ERHVERV OG PRIVATE Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce DET MODERNE BYGGERI April 2008 Bølgen fra vandside. Foto: Eyecadcher Media Kvalitet og fælles standarder Digitalt byggeri kan spare bygherren

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN LEAN I DET OFFENTLIGE - LEAN OG ARBEJDSMILJØ - LEAN CONSTRUCTION - LEAN OG IT SEPTEMBER 2007

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN LEAN I DET OFFENTLIGE - LEAN OG ARBEJDSMILJØ - LEAN CONSTRUCTION - LEAN OG IT SEPTEMBER 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN ANNONCE Lean relativt nyt i kommunerne I dag møder man Lean en del mere udbredt i de danske kommuner end i den spæde start. Lean indgår i

Læs mere

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S

Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S 2. årgang nr 9 oktober 2004 Vi øgede udnyttelsen af kontantrabatter med 26%... Kirsten Poulsen, Botica Entreprise A/S www.wikingcom.dk 70935 I adminstrationen hos Botica Entreprise har økonomiansvarlig

Læs mere

LEAN. En guide til tilpasning og effektivisering. Maj 2008

LEAN. En guide til tilpasning og effektivisering. Maj 2008 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE Maj 2008 LEAN En guide til tilpasning og effektivisering Lean bedst for produktiviteten Ifølge helt nye tal fra DI er det især virksomheder,

Læs mere

Implementering af BIM

Implementering af BIM Dan Nissen Speciale 7.semester 13 03 2012 1 Titelblad: Titel: Forfatter: Dan Nissen Lille Thorupvej 17 8860 Ulstrup dn42130@ucn.dk / dk@lykkenissen.dk Udarbejdet som: 7. semesters speciale, med valgfrit

Læs mere

EFFEKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

EFFEKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIVITET I ANNONCE DEN OFFENTLIGE SEKTOR OKTOBER 2007 Når moderne forretningsprincipper møder offentlige målsætninger Effektivitet, digitalisering,

Læs mere

Industrialiseret arkitektur

Industrialiseret arkitektur CINARK sætter fokus Industrialiseret arkitektur økonomi proces produkt/værk Kunstakademiets Arkitektskole CINARK Center for Industriel Arkitektur (CINARK) er oprettet som en integreret del af Institut

Læs mere

3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR

3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Maj 10 MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR 3TIPS TIL EN BEDRE OFFENTLIG SEKTOR Risikostyring Kravene til kommunerne kræver styr på risiciene F OTO:

Læs mere

VISION 2020. Byggeri med mening

VISION 2020. Byggeri med mening VISION 2020 Byggeri med mening Vision 2020 byggeri med mening Publikationen kan hentes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag: 2000 stk. ISBN: Trykt udgave 87-91340-35-7 Elektronisk

Læs mere

ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDSLEDERE

ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDSLEDERE ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ØKONOMI FOR VIRKSOMHEDSLEDERE LEDELSESUDVIKLING RÅDGIVNING APPLIKATIONSINTEGRATION WORKFLOWSYSTEMER STRESS MAJ 2007 Sandheden er derude

Læs mere

KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE December 2008 KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI Vi har meget at lære Danmark står nu, og i de kommende år, overfor flere store udfordringer. Hvorvidt

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere

Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling. Redaktion: Niels Haldor Bertelsen

Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling. Redaktion: Niels Haldor Bertelsen Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet, effektivitet og udvikling Redaktion: Niels Haldor Bertelsen By og Byg Statens Byggeforskningsinstitut 2002 Titel Debatoplæg til høring om byggeriets kvalitet,

Læs mere

bips nyt 4/ 2010 Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier

bips nyt 4/ 2010 Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Videncenteret tager fat Ny IKT-bekendtgørelse Hold styr på projektdata med beskrivelsesværktøjet TEMA: De store hospitalsbyggerier BIM og Lean bips

Læs mere

Produktivitet i byggeriet. En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen

Produktivitet i byggeriet. En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen Produktivitet i byggeriet En analyse af mulighederne for at forbedre produktiviteten i byggebranchen BAT-kartellet November 2010 Indholdsfortegelse Produktivitet i byggeriet... 3 Sammenfatning... 4 Produktivitetsbegrebet...

Læs mere

ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING

ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE ARKITEKTUR & EJENDOMSUDVIKLING DECEMBER 2005 Opgør med den fragmenterede byggebranche Vejen til et bedre byggeri forudsætter en fælles

Læs mere

OUTSOURCING. December 2006 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET

OUTSOURCING. December 2006 HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE OUTSOURCING December 2006 Outsourcing af HR-funktionen giver adgang til alle kompetencer Outsourcing af HR-funktionen kan være en rigtig

Læs mere

KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI

KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI OKTOBER 2007 Mail på mobiltelefonen understøtter forretningen Rejsende medarbejdere er ofte i perioder uden for

Læs mere

Offentlig udvikling TEMA. Den offentlige sektor skal effektiviseres, men det behøver ikke at koste mere. Optimer arbejdsgangene

Offentlig udvikling TEMA. Den offentlige sektor skal effektiviseres, men det behøver ikke at koste mere. Optimer arbejdsgangene Optimer arbejdsgangene S06 revolutioner offentlig it S08 Nye krav til bygherrer 2012 S10 faglige kompetencer undertrykkes S14 TEMA produceret af PARTnER PUBLISHING OG distribueret med Berlingske samt direkte

Læs mere

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder

bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bipsnyt 2 : 13 læs om: 6 bips konference 2013 8 IFC4 er udkommet 16 millionbeløb til CCS-implementering 18 TEMA: Udbud med mængder bips forandres for altid leder bips nyt 2 : 13 2 Lars Coling, formand

Læs mere

1 2007 FEBRUAR 24. ÅRGANG BETONVIRKSOMHEDER SAMLET I DANSK BETON ELEFANTER KIGGER MED TEMA OM DIGITALT BYGGERI. Ny slagkraftig organisation

1 2007 FEBRUAR 24. ÅRGANG BETONVIRKSOMHEDER SAMLET I DANSK BETON ELEFANTER KIGGER MED TEMA OM DIGITALT BYGGERI. Ny slagkraftig organisation DIGITALT BYGGERI BETONVIRKSOMHEDER SAMLET I DANSK BETON Ny slagkraftig organisation ELEFANTER KIGGER MED Udfordrende beton i nyt elefanthus TEMA OM DIGITALT BYGGERI ITK, BMF, DBK hvad betyder det 1 2007

Læs mere

bips nyt 2/ 2009 Årets bips konference 7. - 8. september Erfaringer med 3D og BIM Status for beskrivelsesværktøj byggeri informationsteknologi

bips nyt 2/ 2009 Årets bips konference 7. - 8. september Erfaringer med 3D og BIM Status for beskrivelsesværktøj byggeri informationsteknologi byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Årets bips konference 7. - 8. september Erfaringer med 3D og BIM Status for beskrivelsesværktøj bips nyt 2/ 2009 bips 2 / 2009 1 Mange faglige arbejder

Læs mere

OUTSOURCING. Strategisk outsourcing handler om den lange bane

OUTSOURCING. Strategisk outsourcing handler om den lange bane ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE OUTSOURCING November 2007 Strategisk outsourcing handler om den lange bane I takt med at IT-outsourcing bliver stadig mere strategisk,

Læs mere

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman bips nyt 1 / 2007 bips 1 / 2007 1 Ny fokus

Læs mere

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN. - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA

HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN. - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET LEAN ANNONCE - en LEAN guide xxx LEDELSE LEAN I SERVICE & ADMINISTRATION LEAN CONSTRUCTION SIX SIGMA APRIL 2007 Lean som løftestang til vækst Med

Læs mere

Fremtidens formbare træhus. en innovationshistorie om konfiguration af præfabrikerede boliger

Fremtidens formbare træhus. en innovationshistorie om konfiguration af præfabrikerede boliger Fremtidens formbare træhus en innovationshistorie om konfiguration af præfabrikerede boliger Indhold 04 Forord 06 kan byggeriet industrialiseres? Grænser for præfabrikation? Ønskes: bedre produktionsflow

Læs mere

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav

Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Udarbejdet for Erhvervs- og Byggestyrelsen Digital forvaltning af bygninger fra vugge til grav Juni 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Udarbejdet

Læs mere

1. Indledning og resultater 1 1.1. Udviklingstendenser i virksomhedsstrukturen 1 1.2. Konsekvenser af forandringerne i bygge- og anlægsbranchen 3

1. Indledning og resultater 1 1.1. Udviklingstendenser i virksomhedsstrukturen 1 1.2. Konsekvenser af forandringerne i bygge- og anlægsbranchen 3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og resultater 1 1.1. Udviklingstendenser i virksomhedsstrukturen 1 1.2. Konsekvenser af forandringerne i bygge- og anlægsbranchen 3 2. Ændringer i virksomhedsstrukturen

Læs mere